03.05.2022 Views

Jaarcijfers 2021: Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel

In 2021 blijft de nood voor een helpend gesprek bijzonder hoog. De drukte aan de 106lijn en chat weerspiegelt in de jaarcijfers van Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel, in vergelijking met 2020 zijn de oproepen met 12,5% gestegen. In 2021 trotseren onze vrijwilligers en teamleden die achter hen staan, als rotsen in de branding, de vele uitdagingen die de Covid-pandemie voor ons allen voorschotelt.

In 2021 blijft de nood voor een helpend gesprek bijzonder hoog. De drukte aan de 106lijn en chat weerspiegelt in de jaarcijfers van Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel, in vergelijking met 2020 zijn de oproepen met 12,5% gestegen. In 2021 trotseren onze vrijwilligers en teamleden die achter hen staan, als rotsen in de branding, de vele uitdagingen die de Covid-pandemie voor ons allen voorschotelt.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20 21

#praaterover

#pratenhelpt

FACTSHEETS

JAARCIJFERS 2021

TELE-ONTHAAL

VLAAMS-BRABANT

EN BRUSSEL


missie

2021 in review

Bedankt voor je tijd om even te grasduinen in het 2021 jaarverslag van de hulplijndienst

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel.

In 2021 blijft de nood voor een helpend gesprek bijzonder hoog. De drukte aan de 106lijn

en chat weerspiegelt in onze jaarcijfers, in vergelijking met 2020 zijn de oproepen met

12,5% gestegen. In 2021 trotseren onze vrijwilligers en teamleden die achter hen staan, als

rotsen in de branding, de vele uitdagingen die de Covid-pandemie voor ons allen

voorschotelt. We nemen grote digitale sprongen voorwaarts, waaronder de verdere

uitbouw van thuistelefonie, zodat vrijwilligers ook van thuis uit oproepen kunnen

beantwoorden.

2021 start met een bezoek van de Pro League aan de Tele-Onthaal luisterpost in Brussel.

Het nieuws dat alle vergoedingen voor inbreuken van de Pro League op de Covid-19

richtlijnen integraal worden geschonken aan Tele-Onthaal en onze Franstalige

tegenhanger Télé-Accueil, wordt met luid applaus onthaald. Deze financiële incentives

worden integraal gebruikt voor de opleiding van nieuwe vrijwilligers.

Aan al onze medewerkers maar ook onze hulpvragers, aan de Vlaamse regering en het

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en aan iedereen die ons gesteund heeft

of waarmee we hebben samengewerkt in 2021:

een tomeloze dankjewel!

Mit Van Paesschen,

Directeur Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel.

Tele-Onthaal gelooft in

hulpverlening met een zo

laag mogelijke drempel.

Daarom blijft een gesprek

altijd vertrouwelijk en

blijven zowel de

hulpvrager als de

vrijwilliger anoniem.

Dat geeft veiligheid aan

oproepers om hun

verhaal te doen.

Want praten helpt.

Tele-Onthaal streeft naar

een samenleving waar

iedereen mag zijn wie die

is of wil zijn en waar

iedereen zo veel mogelijk

kansen krijgt om zich te

verbinden met anderen.

Deze chat en 106-hulplijn

wil een gesprekspartner

zijn die het verschil

maakt, voor iedereen die

daar nood aan heeft.

Meer over Tele-Onthaal


20

21

Hallo,

met wie?

oproepen in cijfers

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

Cijfers zeggen niet alles, maar toch geven ze een

beeld van evoluties, aantal oproepen, profielen van

de hulpvragers, gespreksthema’s, gespreksduur …

Zo wijzen ze ook op aandachtspunten voor onze

toekomstige werking.


telefoon+chat

20

21

-

t.o.v.

17,3%

84,2%

174.063

websitebezoekers

t.o.v. 2020

2019

12,5% t.o.v. 2020

29.366

oproepen

9,9% t.o.v. 2020

20.926

gesprekken

-

-

0,8%

4.120

oproepen

0,2%

t.o.v. 2020

3.603

gesprekken

t.o.v. 2020

chat

telefoon

15%

25.246

oproepen

12,2%

17.323

gesprekken

t.o.v. 2020

t.o.v. 2020

gemiddeld

80

oproepen

per dag

gemiddeld

57

gesprekken

per dag

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Evolutie oproepen*

30.000

24.520

25.689

24.631

23.181

26.099

29.366

25.246

20.000

22.410

22.588

21.492

19.308

21.946

10.000

2.120

3.101

3.139

3.873 4.153

4.120

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

21

Oproepen; omvatten alle telefoon- en chatoproepen zowel zonder gesprek als met gesprek.

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Evolutie gesprekken*

25.000

20.000

15.000

16.058 16.331 15.815

16.253

19.047

15.437

20.926

17.323

14.303

14.120

13.424

13.331

10.000

5.000

1.755 2.211

2.391

2922

3.610

3.603

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesprekken; omvatten alle telefoon- en chatoproepen met gesprek.

20

21

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


De oproepen

84%

16%

25.246

telefoonoproepen

4.120

chatoproepen

telefoon + chat

69 oproepen/dag

47

gesprekken/dag

11 oproepen/dag

10

gesprekken/dag

80 oproepen/dag

57

gesprekken/dag

21

minuten

gemiddelde

gespreksduur

34

minuten

gemiddelde

gespreksduur

29.366 oproepen

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

20

21


Hallo, met wie?

gender

gender

60,2% 39,7% 0,2%

65,9% 21,1%

13%

leefsituatie

55,5% alleenwonend

27,3% samenwonend*

1,8%

13,4%

begeleid wonen

onbekend

leefsituatie

10,9% alleenwonend

45,2% samenwonend*

0,3%

39,6%

begeleid wonen

onbekend

*Ook kinderen die bij ouders wonen, ouders die bij kinderen wonen,... worden beschouwd als samenwonend.

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

20

20


veroudering

aan de

telefoon

verjonging

aan de

chat

50+ jaar

48,8% 56%

-25 jaar

8.451

gesprekken

2.018

gesprekken

psychische

kwetsbaarheid

meest kwetsbare

groep

47,8%

alleenwonenden

10.010

gesprekken

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

20

21

depressie

verslaving

4,3%

4,7%

eenzaamheid

12,2%


Hallo, met wie?

leeftijd

leeftijd

-12

0,1%

1,7%

12-17

18-24

25-39

1,4%

4,4%

14,4%

35,1%

19,2%

12,9%

20

21

40-49

50-59

60-69

16,4% 4,1%

22,6%

2,1%

19%

0,5%

48,8%

van de bellers

is 50+ jaar.

70-79

80-89

+90

5,6%

1,5%

0,1%

0,5%

0%

0,1%

56%

van de chatters

is -25 jaar.

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Hallo, met wie?

in

51%

van de gesprekken

geven bellers aan

dat ze in professionele

begeleiding zijn (42%)

of eerder waren (9%).

in

23%

van de gesprekken

geven chatters aan

dat ze in professionele

begeleiding zijn (19%)

of eerder waren (4%).

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

20

21


in

20

21

45,7%

van de gesprekken vermelden

bellers zelf een psychische kwetsbaarheid.

stemmingstoornis

angsten

autisme

eetstoornis

psychose

verslaving

persoonlijkheids

stoornis

10,1%

7,2%

3,8%

0,4%

8,2%

7%

6,9%

Hallo, met wie?

in

18,3%

van de gesprekken vermelden

chatters zelf een psychische kwetsbaarheid

stemmingstoornis

angsten

autisme

eetstoornis

psychose

verslaving

persoonlijkheids

stoornis

6%

3,7%

1,4%

2,2%

0,5%

0,9%

0,8%

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Hallo, met wie?

psychische kwetsbaarheid

in nieuwe oproepers*

angsten - fobieën

autisme

4,1%

3,4%

1,1%

1,3%

eetstoornis (anorexia, boulimie)

0,6%

2,4%

persoonlijkheidsstoornis (borderline)

2%

0,7%

schizofrenie/psychose

1,1%

0,4%

stemmingsstoornis (depressie)

8,3%

5,7%

verslaving (alcohol, drugs, gokken, seks, internet)

andere

4,4%

1%

2,5%

2,2%

24,1%

van nieuwe bellers

vermeldt zelf een

psychische kwetsbaarheid

17,1%

van nieuwe chatters

vermeldt zelf een

psychische

kwetsbaarheid

20

21

*nieuwe oproepers = hulpvragers die voor het eerst contact

opnemen met Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel


Hallo, met wie?

25% nieuwe telefoon & chatoproepers

5.166

hulpvragers bellen/chatten voor het eerst

17%

van de telefoonoproepen

komen van hulpvragers die

voor het eerst contact

opnemen.

83%

van de telefoonoproepen

komen van hulpvragers die

meerdere malen contact

opnemen.

61%*

van de chatoproepen

komen van hulpvragers die

voor het eerst contact

opnemen.

39%*

van de chatoproepen

komen van hulpvragers die

meerdere malen contact

opnemen.

20

21

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

*De cijfers over chatters die voor eerst

of meermaals contact opnemen zijn

ruim geschat en iets moeilijker te

achterhalen dan telefooncijfers.


1

relaties

Hallo, 4met wie? 5

2

3

gezondheid eenzaamheid

dagelijkse

zelfdoding

activiteiten

22,8% 22% 13,4% 8,9% 6,4%

Hallo, waarover?

2021

1

2

3

4

5

relaties gezondheid zelfdoding slachtoffer

beleving

eenzaamheid

35,4% 22,1% 9,9% 7,6% 6,5%

top 5 gespreksthema's

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


relaties, uitgelicht*

top 1 gespreksthema

relaties - gemis aan partner

1%

1,2%

relaties - verliefdheid/partnerkeuze

1,2%

5,5%

relaties - spanningen/conflicten partner

5,5%

4,5%

relaties - echtscheiding/einde relatie

3,3%

2,3%

relaties - met ouder(s)

3,2%

7,9%

relaties - met kind(eren)

3,1%

1,3%

relaties - met familielid

2%

1,6%

relaties - buurt

relaties - werk

1,3%

0,4%

1,2%

1,7%

relaties - school

0,5%

5,2%

relaties - vrienden

1,4%

4,3%

relaties - zorglast

0,8%

0,5%

relaties - andere

1,2%

1,1%

22,8%

gesprekken aan de

telefoon gaan over

relaties.

35,4%

gesprekken aan

de chat gaan

over relaties.

20

21

Hallo, waarover?

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Andere gespreksthema's, in detail

afhankelijkheid - 4,7%

verslaving - alcohol

verslaving - drugs

verslaving - gokken

verslaving - medicijnen

verslaving - andere

dagelijkse activiteiten - 7,6%

eenzaamheid - 12,2%

tekort aan sociale contacten

binnen bestaande contacten

andere

gezondheid - 22%

angst/fobie

autisme

s.o.a.

borderline

chronische vermoeidheid

depressie

eetstoornissen

beperking

kanker

pijn

slaapstoornissen

stress, burn-out

zelfverwonding

ziekte

zwangerschap

andere

levensbeschouwing - 3,2%

euthanasie

identiteitsvragen

levensbeschouwelijke vragen

andere

seksualiteit - 1,6%

seksuele identiteit/geaardheid

seksueel functioneren

masturbatievraag, seksbeller

andere

slachtofferbeleving - 4,6%

diefstal, inbraak, ongeval

incest

kindermishandeling

ongewenste intimiteiten

ouder(en) mis(be)handeling

partner-, huiselijk geweld

pesten, stalking

seksueel geweld

andere

socio-economische &

maatschappelijke thema's - 4,2%

administratief

financieel

dakloos, huisvesting

juridisch

materieel

werkloosheid

andere

verliesverwerking - 2,4%

abortus, miskraam

na overlijden

nabestaande zelfdoding

verlies van vrijheid

verlies van werk

andere

zelfdoding - 7%

gedachten

plannen

poging

andere

varia - 5,7%

daderbeleving

dank

goed nieuws

info over Tele-Onthaal

ontevreden over Tele-Onthaal

verwarde inhoud

vragen, klachten over prof. begeleiding

andere

20

21

*cijfers

Hallo, waarover?

Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

telefoon & chat

gesprekken


telefoon

gesprekken

Hallo, waarover?

2021

chat

gesprekken

10 gespreksthema's naar gender

relaties

26%

17,9%

socio-economisch

4,5%

5%

relaties

38%

36,1%

socio-economisch

1,7%

2,8%

gezondheid

23,6%

19,6%

verslaving

3,9%

7,4%

gezondheid

23,2%

16,9%

verslaving

1,3%

3,4%

eenzaamheid

12,7%

14,5%

seksualiteit

0,3%

2,2%

eenzaamheid

6,3%

8,5%

seksualiteit

2,6%

9,5%

zelfdoding

6,2%

6,6%

verliesverwerking

2,4%

2,3%

zelfdoding

9,7%

9,7%

verliesverwerking

2,7%

1,3%

slachtofferbeleving

4,3%

3,2%

dagelijkse activiteiten

7,8%

10,5%

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

slachtofferbeleving

8,6%

4,3%

dagelijkse activiteiten

1,4%

1,3%


20

21

5 gespreksthema's

naar leeftijd

telefoon & chat

gesprekken

-12 tot 24 jaar

25 tot 49 jaar

50 tot 69 jaar

70 tot +90 jaar

1

relaties

33,7%

1

relaties

27,2%

1

gezondheid

23,8%

1

eenzaamheid

23%

2

gezondheid

22%

2

gezondheid

21,6%

2

relaties

20,7%

2

relaties

16,8%

3

zelfdoding

11,5%

3

eenzaamheid

11,4%

3

eenzaamheid

15,2%

3

gezondheid

16%

4

slachtofferbeleving

8,5%

4

zelfdoding

7,3%

4

dagelijkse activiteiten

12%

4

dagelijkse activiteiten

11,5%

5

eenzaamheid

6,1%

5

dagelijkse activiteiten

6,3%

5

varia

6,7%

5

varia

6,9%

Hallo, waarover?

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


20

21

Tele-Onthaal als vangnet

68%

van de telefoonoproepen

buiten de kantooruren.

19u-20u

drukste moment aan

de telefoon.

woensdag

drukste dag aan de chat.

21u-22u

drukste uur aan de chat

29%

chatoproepers in crisis op

het moment van gesprek.

maandag

drukste dag aan de telefoon.

29%

telefoonoproepers in crisis op het

moment van gesprek.

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Doorverwijzing

in

23,1%

van de telefoongesprekken

wordt er verder doorverwezen.

in

31,1%

van de chatgesprekken wordt

er verder doorverwezen.

huidige begeleiding

7,8%

5,4%

20

21

Tele-Onthaal

als voorportaal

Is een verdere verwijzing aangewezen na een Tele-Onthaalgesprek?

Dan hebben wij speciale aandacht voor de huidige begeleiding en

het eigen sociaal netwerk.

Veel van onze oproepers krijgen reeds professionele begeleiding.

gezondheidszorg

3,6%

4,4%

eigen sociaal netwerk

3,5%

6,3%

welzijnssector

2,7%

3,7%

justitiële sector

1,1%

0,5%

37,8%

van de nieuwe oproepers

(telefoon & chat) wordt verder

doorverwezen.

50%

van deze

doorverwijzingen gaan

naar de brede

psychosociale sector.

Daarin komen de Centra

Algemeen Welzijnswerk,

huisartsen en de Centra

voor Geestelijke

Gezondheidszorg het

meest aan bod.

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


een helpend

telefoongesprek

op verhaal laten komen

43,2%

opvang en ondersteuning bieden

25,4%

Een helpend

gesprek

praten helpt

perspectieven helpen zoeken

15,7%

stimuleren tot actie

11,8%

informatie geven

3,6%

een helpend

chatgesprek

op verhaal laten komen

35,4%

opvang en ondersteuning bieden

22,6%

perspectieven helpen zoeken

26,5%

20

21

stimuleren tot actie

12,7%

informatie geven

2,7%

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


20

21

covid-19 crisis

impact op de cijfers


telefoon + chat

Percentage Covid-19-gerelateerde gesprekken*

100

niet-coronagesprek

coronagesprek

75

50

25

0

22%

Jan

18% 17%

Feb

Maart

April

15%

Mei

10%

Juni

5% 6%

Juli

Aug

4% 3% 3%

Sept

Okt

10% 9%

Nov

Dec

totaal 2021

coronagesprek telefoon + chat

10,4%

Hallo, waarover?

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel

20

21


20

21

vrijwilligers in cijfers

Onschatbaar. Zonder hen, geen Tele-Onthaal.

Hallo,

ik luister...


134

vrijwilligers

Hallo,

ik luister...

79

vrijwilligers / Leuven

naar gender

66%

46%

2%

8,6 jaar

Gemiddeld engagement

35

vrijwilligers / Brussel

19

nieuwe vrijwilligers

naar leeftijd

21 - 39

40 - 59

60+

6,1%

17,2%

78,8%

12,71

Aantal VTE

(voltijds equivalenten):

134 Vrijwilligers beantwoorden

29.366 Oproepen

17.703 Uren beantwoorderswerk

4.027 Uren vorming

21.730

Uren engagement

21 20

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


Daling van het aantal

vrijwilligers in 2021 is te wijten

aan een kleinere instroom van

nieuwe kandidaten.

Door de coronacrisis was het

bijzonder moeilijk om

opleidingen te organiseren in

grote groep.

Ook hanteren we in onze dienst

vanaf 2021 een andere manier

om het statuut van wanneer

iemand vrijwilliger wordt te

berekenen.

Een startende vrijwilliger heeft ongeveer

50 uur aan basisopleiding voltooid.

Vorming vrijwilligers

20

1.320 Uren vooropleiding telefoon

165

Uren vooropleiding chat

Als coach begeleidt een ervaren vrijwilliger van Tele-Onthaal

896 Uren intervisies telefoon en chat

Vlaams-Brabant en Brussel nieuwe kandidaat-vrijwilligers in

hun 444 eerste Uren stappen voordrachten als beantwoorder. Coaches komen samen in

een 259 werkgroep Uren waar trainingsdagen

ze adviserend een blik werpen op de

vormingsnoden 69 Uren reflectiedagen binnen onze dienst.

bezoeken

268 Uren coaching n.a.v. oproepen

138 Uren bijkomende vorming chat

268

Uren supervisiegesprek

200 Uren administratieve of logistieke ondersteuning

4.027 Uren van vorming

21

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant

en Brussel


Profielen vrijwilligers

150

100

50

Evolutie van het aantal

vrijwilligers

107

137

beantwoorder

145 145 150 146

138

134

Vrijwilligers van Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel

engageren zich in de eerste plaats als beantwoorder van onze

telefoon- en/of chathulpverlening.

ambassadeur

Ambassadeurs zijn ex-beantwoorders. Vanuit hun ervaringen

treden ze uit de anonimiteit en werken ze als vrijwilligers in eigen

naam actief mee om het hulpaanbod van Tele-Onthaal Vlaams-

Brabant en Brussel bekend(er) te maken.

coach

Als coach begeleidt een ervaren vrijwilliger van Tele-Onthaal

Vlaams-Brabant en Brussel nieuwe kandidaat-vrijwilligers in

hun eerste stappen als beantwoorder. Coaches komen samen in

een werkgroep waar ze adviserend een blik werpen op de

vormingsnoden binnen onze dienst.

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

werkgroep influencer

Alle talenten van vrijwilligers worden op een podium gezet.

Zo kunnen vrijwilligers van Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en

Brussel actief participeren aan de werkgroeppen 'vorming', 'tech

support', 'steun', 'creativiteit' en 'ontmoeten'.

21

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


20

21

Actief

luisteren?

ondersteuning

in cijfers


Team support

11 beroepskrachten geven

416

2288

Uren vorming in groepsverband

Uren individuele vorming

Onze teamleden zijn

12.268

uren aan het werk,

en volgen 488 uren van externe vorming.

20

21

*cijfers Tele-Onthaal dienst Vlaams-Brabant en Brussel


cijfers

Federatie

Tele-Onthaaldiensten

Vlaanderen en Brussel

In elke provincie is een Tele-Onthaaldienst gevestigd. Elke dienst

heeft een aparte juridische structuur (vzw). De 5 diensten werken

nauw samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in

Vlaanderen en Brussel.

Even een blik op de Tele-Onthaal cijfers voor heel Vlaanderen en

Brussel.

20

21


137.668

oproepen

-

-

1% t.o.v. 2020

1,1% t.o.v. 2020

104.681

gesprekken

20

21

-

-

0,8%

19.262

oproepen

1%

16.554

gesprekken

t.o.v. 2020

t.o.v. 2020

chat

-

t.o.v.

17,3%

84,2%

174.063

websitebezoekers

-

-

telefoon

1,1%

118.406

oproepen

1,1%

88.127

gesprekken

t.o.v. 2020

2019

t.o.v. 2020

t.o.v. 2020

gemiddeld

377

oproepen

per dag

gemiddeld

287

gesprekken

per dag

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel


Evolutie oproepen*

150.000

122.637

122.956

121.799

120.841

139.097

137.668

100.000

112.573

109.139 107.442

105.030

119.679

118.406

50.000

10.064

13.817

14.357

15.814

19.418

19.262

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

21

Oproepen; omvatten alle telefoon- en chatoproepen zowel zonder gesprek als met gesprek.

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel

*voor regio’s Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.


Evolutie gesprekken*

125.000

105.838

104.681

100.000

87.625 90.815

87.582 87.189

75.000

79.396

77.787 76.509

78.968

89.123

88.127

50.000

25.000

8.229 9.795

10.680

11.847

16.715

16.554

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesprekken; omvatten alle telefoon- en chatoproepen met gesprek.

20

21

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel


telefoon + chat

Percentage Covid-19-gerelateerde gesprekken*

januari 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

76%

24%

februari 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

79%

21%

maart 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

80%

20%

april 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

80%

20%

mei 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

87%

13%

juni 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

92%

8%

juli 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

92%

8%

augustus 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

94%

6%

september 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

95%

5%

oktober 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

95%

5%

november 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

88%

12%

december 2021

niet-coronagesprek

coronagesprek

88%

12%

totaal 2021

coronagesprek telefoon + chat

13%

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel

20

21


20

21

Elkaar

versterken

=

meer

hulpvragers

bereiken

samenwerking


Samenwerking met 1813

41,6%

Tele-Onthaal

12.601*

doorgeschakelde

telefoon

oproepen

*voor de dienst

Tele-Onthaal Vlaams-

Brabant en Brussel

komt dit neer op ruim

3.108

doorschakelingen.

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel

58,4%

Zelfmoordlijn 1813

17.720

beantwoordde

telefoon

oproepen

Wanneer alle Zelfmoordlijnbeantwoorders

in gesprek zijn,

krijgen oproepers de

mogelijkheid om zich meteen

te laten doorschakelen

naar Tele-Onthaal.

Zo kunnen beide hulplijnen

meer oproepen beantwoorden.

Beide organisaties samen

beantwoordden 30.321

20

telefoonoproepen.

21


20

21

Tevreden?

Na een chatgesprek kunnen chathulpvragers

hun anonieme feedback kwijt.


chat

77,6%

Tevreden tot

heel tevreden

22%

Ontevreden tot

erg ontevreden

69%

van chatters geeft

geen feedback.

januari 2021

februari 2021

76%

78%

24%

22,5%

31%

van chatters geeft

feedback.

maart 2021

april 2021

77%

78,3%

23%

23,8%

Tevreden?

mei 2021

74,2%

25,8%

juni 2021

79%

21%

juli 2021

81%

19%

augustus 2021

81%

19%

september 2021

81,3%

18,7%

oktober 2021

76,3%

23,7%

november 2021

74,6%

25,2%

december 2021

78,4%

21,6%

*cijfers Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel

20

21


Team

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel

Raad

van Bestuur

Liesbeth Beeckman

Secretariaatsmedewerker

Brussel

Rita Camps

Secretariaatsmedewerker

Leuven

Myriam Dothée

Stafmedewerker &

Vormingscoördinator

René Ferson

Stafmedewerker

Julie Leurs

Stafmedewerker Chat,

Suïcide en Crisis

Christine Sellicaerts

Secretariaatsmedewerker

Leuven

Emmanuel Stein

Stafmedewerker Chat &

Teamondersteuner

Linda Thonissen

Tijdelijke

Secretariaatsmedewerker

William Trappeniers

ICTcoördinator

Ingrid Vanderhoeven

Communicatiemedewerker

Nore Van Loon

Secretariaatsmedewerker

Brussel én Leuven

Mit Van Paesschen

Directeur &

Stafmedewerker

21 20

Martine Appeltans

Bestuurslid

Ivan de Naeyer

Voorzitter

Stéphane Froidcoeur

Bestuurslid

Annemie Vermeulen

Bestuurslid


Contact

20 21

Giften

Om onze algemene werking te verzekeren kunnen

we rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid.

Om specifieke projecten te realiseren zijn we vaak

afhankelijk van andere financiële steun.

Giften ten voordele van onze vzw zijn dan ook

welkom op het rekeningnummer

BE77 7855 3573 4742 (BIC: GKCCBEBB) van

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw.

Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw

brabru@tele-onthaal.be

Brussel ● 02 511 86 63 | Leuven ● 016 23 97 56​

Postbus 1071 · 3000 Leuven 1

www.tele-onthaal.be

www.tele-onthaal.be/brabru

Bereikbaarheid

Bel 106

gratis - anoniem - 24u/7

Chat anoniem via www.tele-onthaal.be

maandag 18:00 - 23:00

dinsdag 18:00 - 23:00

woensdag 15:00 - 23:00

donderdag 18:00 - 23:00

vrijdag 18:00 - 23:00

zaterdag 18:00 - 23:00

zondag 15:00 - 23:00


20

21

JAARCIJFERS 2021

© 2022 - Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!