02.06.2022 Views

Binnendijks 2022 21-22

Binnendijks van 2 juni 2022

Binnendijks van 2 juni 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

69e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

1952 - <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

70 jaar binnendijks<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 17 juni <strong>20<strong>22</strong></strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> vóór 12.00 uur!<br />

1e exemplaar ‘Purmerend<br />

Magazine’ voor Nancy Bakker<br />

Reünie Mavo Beemster:<br />

schot in de roos<br />

Naar schatting 530 mensen hebben<br />

vrijdagmiddag 27 mei de reünie (m)<br />

ulo/mavo bijgewoond. Het was voor<br />

velen een weerzien van klasgenoten<br />

uit lang vervlogen tijden.<br />

Klaas Kerkhoven was qua examenjaar(1949)<br />

de oudste deelnemer. Maar ook de relatief<br />

jonkies, de school sloot in 1994 definitief de<br />

deuren, genoten zichtbaar. Tiny, Nel, Hannie<br />

en Corry Spaans (‘de vier gezusters’) lieten zich<br />

voor het kenmerkende witte gebouw aan de<br />

Leeghwaterstraat (op doek) fotograferen. Na<br />

de officiële sluiting gingen velen in de diverse<br />

horecagelegenheden nog door met het uitwisselen<br />

van de verhalen. Het was goed om te<br />

constateren dat ook een groot aantal leraren<br />

aanwezig waren. Binnenkort wordt op de site<br />

van <strong>Binnendijks</strong> (www.binnendijks.nu) een<br />

link geopend waarmee de door de diverse fotografen<br />

gemaakte foto’s te bewonderen zijn.<br />

FOTO: YVONNE JONKMAN<br />

Foto’s Reunie: Christy Rijser heeft op verzoek van<br />

de organisatie tijdens de reünie foto’s gemaakt.<br />

Deze zijn via onderstaande link te openen.<br />

https://myalbum.com/album/8F62YSbLekAD<br />

Leerlingen Lourdesschool<br />

kiezen goede doelen<br />

Burgemeester Don Bijl heeft woensdag<br />

25 mei het eerste exemplaar van<br />

Purmerend Magazine overhandigd aan<br />

sociaal onderneemster Nancy Bakker<br />

van ‘Bij Moeders in de Kosterij’ in<br />

Middenbeemster.<br />

Zij is een van de vele geïnterviewden in het<br />

aantrekkelijk vormgegeven informatieblad<br />

over de nieuwe gemeente Purmerend. Na de<br />

officiële overhandiging ontmoette de burgemeester<br />

in de dagbesteding de overige<br />

medewerkers. Zij lieten zich maar wat graag<br />

fotograferen met de burgervader. Het blad<br />

met daarin een keur aan informatieve en<br />

op aantrekkelijke wijze vormgegeven artikelen,<br />

is gratis op verschillende punten in de<br />

gemeente te verkrijgen. Naast een terugblik<br />

op het fusieproces, de kennismaking met het<br />

nieuwe College en de Raad en het gemeentelijk<br />

apparaat, staan er lezenswaardige artikelen<br />

en foto’s in over wat het wonen, werken<br />

en leven hier zo aantrekkelijk maakt.<br />

GEERT<br />

In het voorjaar hebben leerlingen van<br />

de Lourdesschool in Westbeemster<br />

actie gevoerd om geld op te halen voor<br />

Oekraïne.<br />

Afgelopen week kregen drie verschillende<br />

initiatieven een cheque overhandigd. De<br />

leerlingen van de bovenbouw hadden zelf<br />

bepaald wie welk bedrag overhandigd zou<br />

krijgen. Uiteindelijk waren dat dus drie initiatieven:<br />

de Stichting Caritas uit de Rijp<br />

(€833,25), de Bonte Klaver Noordbeemster<br />

(‘Atelier Oekraïne’) €1249,60 en het<br />

opvanghuis in Middenbeemster (voormalig<br />

Gemeentehuis) €2082,70. Het is de bedoeling<br />

dat het geld besteed wordt voor kinderactiviteiten.<br />

GEERT


2 BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> 3<br />

Open Dag Beemster<br />

Twee jubilarissen tijdens de<br />

Jaarvergadering EHBO Beemster<br />

Van ’t Hek partner<br />

Technasium Purmerendse<br />

ScholenGroep<br />

Oekraïense Proeverij in<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

<strong>20<strong>22</strong></strong>, Jaar van verhalen<br />

Klas M1A van het Nelson Mandela<br />

College in Purmerend had woensdag<br />

25 mei de eer als eerste middelbare<br />

school te werken met <strong>20<strong>22</strong></strong>, Jaar van<br />

verhalen.<br />

Dit educatieve programma is ontwikkeld door<br />

het Waterlands Archief in samenwerking met<br />

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier<br />

en Bibliotheek Waterland. De klas boog<br />

zich onder leiding van docent D. Hali over<br />

het hoofdstuk Purmerend en werkte aan de<br />

opdracht ‘Geluk met je koe’ over de geschiedenis<br />

van de veehandel op de Koemarkt in Purmerend.<br />

Naast het hoofdstuk over Purmerend<br />

zijn er hoofdstukken over Beemster en Purmer.<br />

Het programma is gemaakt vanwege de fusie<br />

van de gemeenten Purmerend en Beemster<br />

en het 400-jarig bestaan van de Purmer. Aan<br />

de hand van gevarieerde ‘verhalen’ maken<br />

leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs<br />

en de brugklas van het voortgezet<br />

onderwijs kennis met de lokale geschiedenis.<br />

De opdrachten zijn onderverdeeld in verschillende<br />

niveaus. Naast ‘Geluk met je koe’ zijn er<br />

opdrachten over bijvoorbeeld onze omgeving<br />

rond 1300, kasteel Purmersteyn, de forten in<br />

de Beemster, kunstschilder Carel Fabritius,<br />

de meermin en de Purmer en het water. Het<br />

programma kan eventueel worden uitgebreid<br />

met een wandelroute door het centrum van<br />

Purmerend en/of fietsroutes door Beemster<br />

en/of Purmer.<br />

Zie ook www.waterlandsarchief.nl onder de<br />

knop Onderwijs.<br />

FOTO: KLAS M1A VAN HET NELSON MANDELA<br />

COLLEGE IN PURMEREND WERKT AAN <strong>20<strong>22</strong></strong>, JAAR<br />

VAN VERHALEN. (FOTO WATERLANDS ARCHIEF)<br />

Tijdens de op maandagavond 23 mei<br />

gehouden jaarvergadering van de EHBO<br />

Beemster heeft voorzitter Anneke<br />

Lamberts als een van haar laatste<br />

bestuurlijke daden twee spelden<br />

mogen uitreiken aan jubilarissen.<br />

Door het uitblijven van voorgaande jaarvergaderingen<br />

in de Coronacrisis, is het er niet van<br />

gekomen om Gerard Leenstra op het juiste<br />

moment in het zonnetje te zetten. Maar liefst<br />

(ruim!) 35 jaar is hij actief binnen de vereniging.<br />

Reden om een speciaal speldje van ‘35<br />

jaar’ te vervaardigen en aan hem uit te reiken.<br />

De andere jubilaris was op zijn minst net zo<br />

verrast. Mery Middelburg bleek al een kwart<br />

eeuw actief. Op zo’n beetje alle fronten in de<br />

vereniging. Ook voor haar een speld en voor<br />

beiden nog leuke aanvullende attenties.<br />

Omdat Ineke van Poelgeest-Noome zich voldoende<br />

ingewerkt voelde in het bestuur, was zij<br />

bereid om met ingang van heden de voorzittershamer<br />

over te nemen van Anneke. Die daarmee<br />

weer ruimte heeft om haar aandacht op andere<br />

fronten in het leven te vestigen. Tot ieders verrassing<br />

bleek Karin, na een oproep door de voorzitter,<br />

wel bereid om als algemeen bestuurslid<br />

toe te treden. Hetgeen uiteraard met groot<br />

applaus werd verwelkomd. Niet zo verwonderlijk<br />

dat na drie kwartier het officiële gedeelte van<br />

de vergadering kon worden afgesloten.<br />

GEERT<br />

Inschrijfavond Steenwerpen<br />

Op dinsdag 26 juli <strong>20<strong>22</strong></strong> gaan we weer steenwerpen op de marktpleinen van Middenbeemster!<br />

De ploegen gooien deze dag van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur. Opgeven is alleen<br />

mogelijk tijdens de inschrijfavond op dinsdagavond <strong>21</strong> juni <strong>20<strong>22</strong></strong> bij Café De Oude Munt<br />

tussen 19.00 en 19.45 uur. Er kunnen maximaal 130 ploegen meedoen aan dit evenement.<br />

Voorwaarden om mee te kunnen doen:<br />

Een ploeg bestaat uit 8 personen en een schrijver.<br />

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn (wordt gecontroleerd)<br />

Bij “overtekening” (meer dan 130 inschrijfformulieren) volgt er een loting vanaf 20:00 uur<br />

diezelfde avond.<br />

Er mag door een bedrijf, vereniging, vriendengroep enz. niet meer dan twee ploegen worden<br />

ingeschreven.<br />

Per ploeg één inschrijfformulier. Blijkt dat er tijdens of na de loting door een groep meerdere<br />

inschrijfformulieren zijn ingeleverd, dan wordt deze ploeg van deelname aan het steenwerpen<br />

uitgesloten.<br />

Nadat een ploeg is ingeloot moet een afgevaardigde het inschrijfgeld van € 25 euro betalen.<br />

De inschrijving is na de betaling definitief. Zorg er voor dat er een afgevaardigde van je ploeg<br />

aanwezig is tijdens de trekking.<br />

Inschrijfformulier steenwerpen Beemsterkermis <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

Ploegnaam:<br />

Mailadres:<br />

Contactpersoon:<br />

Persoon 1:<br />

Persoon 2:<br />

Persoon 3:<br />

Persoon 4:<br />

Persoon 5:<br />

Persoon 6:<br />

Persoon 7:<br />

Persoon 8:<br />

Tel nr:<br />

Inleveren dinsdag <strong>21</strong> juni tussen 19.00 en 19.45 uur in Café De Oude Munt te Middenbeemster.<br />

✂<br />

Het Da Vinci College uit Purmerend<br />

is met de Van ’t Hek Groep uit<br />

Zuidoostbeemster een 4-jarig<br />

partnership aangegaan om een<br />

volwaardig Technasium neer te zetten.<br />

Op vrijdag 13 mei beleefden de eerste twintig<br />

2e jaars havo-vwo Technasium leerlingen een<br />

excursie naar diverse bouwprojecten waar Van<br />

’t Hek actief is. Hiermee wordt het doel om techniek<br />

aantrekkelijker te maken, waarbij het (technisch)<br />

bedrijfsleven direct een rol speelt in het<br />

onderwijs, kracht bij gezet. Op het Technasium<br />

Beemster Tuinenweekend<br />

11 & 12 juni, 10.00 tot 17.00 uur<br />

Elf enthousiaste Beemster<br />

tuineigenaren stellen hun tuin<br />

weer open voor belangstellende<br />

tuinliefhebbers.<br />

De tuinen zijn zeer verschillend van grootte<br />

en hebben allen een eigen karakter: een vaste<br />

plantentuin, een bloemige bordertuin, vijvertuin,<br />

oude fruitbomentuin enz. Er is voor<br />

iedereen wel iets bij om ideeën op te doen<br />

wat betreft bijvoorbeeld beplanting, aanleg<br />

vijver, verzorging gazon of bestrating.<br />

De route is goed te doen met de fiets (± 20<br />

km). U krijgt dan een goede indruk van de<br />

mooie Beemsterpolder, die tot het Werelderfgoed<br />

behoort. Met de auto is al dat moois ook<br />

te bewonderen. Kijk wel goed waar er geparkeerd<br />

kan worden.<br />

volgen havo- en vwo-leerlingen, naast de reguliere<br />

vakken, het vak Onderzoek & Ontwerpen<br />

(O&O) vanaf de brugklas t/m het examen. De<br />

leerlingen werken in teamverband projectmatig<br />

aan actuele opdrachten uit de praktijk,<br />

van echte bedrijven. Vanuit het partnership met<br />

Van ’t Hek worden materialen en gereedschap<br />

geleverd voor de inrichting van de Techniek<br />

Werkplaats. Daarnaast worden door Van 't Hek<br />

gastlessen gegeven ten behoeve van een gezamenlijk<br />

ontwikkeld lesproject. Ook de excursie<br />

van 13 mei maakte onderdeel uit van dit project.<br />

FOTO; VAN ‘T HEK<br />

De deelnemende tuinen zijn te vinden bij:<br />

Middenbeemster<br />

Tine Pilger en Arnoud Sap,<br />

Hemsterhuisweg 2<br />

Lida en Cor Roet, Nachtegaalstraat 14<br />

Betje Wolff museum, Middenweg 178<br />

Riet Tol, Middenweg 170<br />

Gré Vlaar, Volgerweg 39<br />

Zuidoostbeemster<br />

Martin en Mariannne Eekhof,<br />

Nekkkerweg 37<br />

Elly en Herry Groot, Zuiderpad 3<br />

Hilda van Kleij, Noorderpad 6<br />

Frank en Manon, Noorderpad 5<br />

Annemieke en Jan Dorland, Noorderpad 1a<br />

Anneke Schoones en Hans Nijland,<br />

Purmerenderweg 52<br />

Een Terrorkauw in Middenbeemster<br />

Ik dacht dat ik het me maar verbeeld had, dat ik op mijn weg naar huis vanaf de<br />

supermarkt werd aangevallen door een kauw.<br />

Maar ik voelde wel degelijk de vleugeltippen van de vogel langs mijn nek scheren. De kauw vloog<br />

toen richting Rombout Hogerbeetsstraat, maar keerde terug en opnieuw voelde ik de vleugelslag.<br />

Ik begon al te denken dat het toch waar was, dat de vogel het op mij gericht had. Afijn, een paar<br />

dagen later weer het zelfde op dezelfde plek. Dit keer ging de kauw op een lantarenpaal bij het hek<br />

van de winkelkarretjes zitten en keek me zelfs dreigend aan, maar ik had hem in de gaten en klapte<br />

in mijn handen, waarna het beest het blijkbaar opgaf. Ik vraag me af of er nog meer mensen op<br />

deze manier kennis hebben gemaakt met deze ‘terrorkauw’. Wat bezielt zo’n beest!!!<br />

ERNY<br />

Belangstellenden konden op maandag 16 mei kennismaken met een proeverij uit de Oekraïense<br />

keuken. Samengesteld door een aantal vrouwen uit dit door oorlog geteisterde gebied. Zij<br />

wonen nu veilig in Zuidoostbeemster. Ze vonden het zo geweldig dat het Buurthuis de baropbrengst<br />

van het Zondagmiddag Podium beschikbaar stelde voor hun land, dat ze spontaan aanboden<br />

om te koken. De reacties van de deelnemers waren geweldig, getuige de foto.<br />

LTC Beem Star biedt zomeruitdaging voor<br />

voetballers, volleyballers en alle anderen<br />

die graag tennis willen proberen.<br />

LTC Beem Star biedt deze zomer tennis voor<br />

voetballers, volleyballers en andere sporters<br />

die een zomerstop hebben van hun eigen<br />

sport. Ook sporters die veel binnen sporten<br />

en in de zomer naar buiten willen zijn van<br />

harte welkom om mee te doen aan de Zomer<br />

Challenge.<br />

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap<br />

dat begint op 15 juni en loopt tot 30<br />

september waarbij spelers, vrij kunnen tennissen<br />

wanneer het hen uitkomt. Daarnaast<br />

volgen de spelers 4 tennislessen onder begeleiding<br />

van een gecertificeerde trainer en<br />

“Zij die de zee overvaren, verwisselen van hemel maar niet van ziel”.<br />

(Horatius )<br />

Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van mijn man,<br />

onze vader, schoonvader, opa en vriend<br />

Joris Ruijter<br />

Georgius Cornelius<br />

Geboren:<br />

Gestorven:<br />

Beemster, 11 mei 1949 Beemster, 15 mei <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

Ellen Ruijter<br />

Josien en Paul<br />

Fidyan, Pauline<br />

Joris jr<br />

Hadiyan en Maureen<br />

Familie Ruijter<br />

Familie Stoop<br />

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.<br />

Correspondentieadres:<br />

E. Ruijter | Purmerenderweg 170 | 1461 DM Zuidoostbeemster<br />

GEERT<br />

LTC Beem Star Zomer challenge<br />

doen zij mee aan het Zomer Challenge (eind)<br />

toernooi dat wordt verspeeld tijdens de clubkampioenschappen.<br />

Zomer Challenge leden<br />

mogen ook meedoen aan alle door de vereniging<br />

georganiseerde activiteiten.<br />

Deelnemers kunnen zich individueel<br />

inschrijven, of met teamgenoten.<br />

Tennisrackets en ballen worden indien nodig<br />

door de vereniging ter beschikking gesteld.<br />

Kosten zijn €70,--<br />

Voor meer informatie kan er contact worden<br />

opgenomen met onze ledenadministratie:<br />

ledenadministratie@ltcbeemstar.nl<br />

Aanmelden kan via de button op onze website<br />

www.ltcbeemstar.nl


4 BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> 5<br />

Ode aan de Beemstervrouw<br />

Sport 2000Beemster<br />

Polder toernooi mag weer<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

Buurtdiner<br />

Zondagmiddag <strong>22</strong> mei is de expositie<br />

‘Ode aan de Beemstervrouw’ geopend.<br />

Gelijktijdig werd het boek met<br />

dezelfde titel ten doop gehouden.<br />

Anneke Goede, met ondersteuning van<br />

Danielle Woudstra, is de initiatiefneemster.<br />

Waar ruim tien jaar geleden de Beemster boer<br />

in de schijnwerpers is gezet (Ode aan de Boer),<br />

was de fusie met Purmerend in <strong>20<strong>22</strong></strong> aanleiding<br />

voor Anneke om de schoonheid van de<br />

droogmakerij kunstzinnig te verbeelden. In de<br />

vorm van veertien portretten van Beemster<br />

vrouwen. Op een bijzondere wijze geportretteerd<br />

door kunstenaar Jeroen Hermkens.<br />

Tijdens de bijzondere opening aan de voet<br />

van Fort Spijkerboor, waar de kunstwerken<br />

de komende periode te bewonderen zijn,<br />

dankte Anneke diverse mensen die op eigen<br />

wijze hebben bijgedragen aan het project. In<br />

Oud Nieuws<br />

de eerste plaats de vrouwen die zich letterlijk<br />

en figuurlijk bloot hebben gegeven. Maar ook<br />

de aanwezige kunstenaar Jeroen. Die het initiatief<br />

aanvankelijk betitelde als een ‘absurd<br />

idee’ maar gaandeweg het enthousiasme van<br />

Anneke overnam. Hij heeft gewerkt met litho,<br />

schets en pentekening. Verder Dennis A-Tjak<br />

die borg stond voor de prachtige foto’s in het<br />

boek. Kloosterboer was de ‘reddende engel’<br />

waar het de vormgeving het fort betrof. Anna<br />

en Femke, beiden ook geportretteerd, zorgden<br />

samen voor een muzikale en theatrale lardering<br />

van alle lieve woorden. Ook wethouder<br />

Tijmstra wist de schoonheid van het initiatief<br />

en de Beemster zeer te waarderen. Het project<br />

is mede tot stand gekomen dankzij allerlei<br />

donaties. Daarna was het aan het publiek<br />

om onder het genot van een versnapering de<br />

schoonheid in het fort te aanschouwen.<br />

GEERT<br />

Ondanks het feit dat tennis een<br />

groot deel van de Corona-periode<br />

wel gespeeld kon worden, lag het<br />

verenigingsleven toch behoorlijk<br />

op zijn gat, omdat toernooien en<br />

competities stillagen en de kantine<br />

lang gesloten was.<br />

We zijn dan ook hartstikke blij dat we de 36ste<br />

editie van het Sport 2000 Beemster Polder<br />

Toernooi weer onder jullie aandacht mogen<br />

brengen. Een tennistoernooi van 20 t/m 26<br />

juni op ons goedverzorgde tennispark in Middenbeemster<br />

met mooie prijzen, een gezellig<br />

terras met hapjes en drankjes,. De organiserende<br />

vereniging is LTC Beemstar, de toernooileiding<br />

is in handen van Hans Bethlehem<br />

en de KNLTB toernooicoach is Wil van Erp.<br />

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden<br />

voor enkels en dubbels in de volgende categorieën:<br />

DE, HE, DD, HD, GD op speelsterkte 4, 5,<br />

6, 7 en 8, voor 17+ en op speelsterkte 6, 7 en 8<br />

voor 35+ via www.toernooi.nl.<br />

Meer informatie op www.ltcbeemstar.nl.<br />

Geurtje snuiven op de markt<br />

Vrijdagmiddag 20 mei konden belangstellenden op de markt de geur opsnuiven die vrijkomt bij<br />

de productie van drugs. Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen bij het opsporen van drugslabs<br />

in de polder. Ook toekomstig wijkagent Peter Schuurman was aanwezig om alvast kennis<br />

te maken met de bewoners van zijn toekomstig werkgebied<br />

Scholenprojecten in onze musea<br />

GEERT<br />

Op maandag 13 juni organiseert Buurthuis Zuidoostbeemster een BUURTDINER.<br />

Gezellig kletsen, dineren en een drankje met buurtgenoten.<br />

Inloop 17.00 uur. Om 17.30 uur aan tafel en de buik vullen. De kosten bedragen € 8,50 inclusief<br />

1 consumptie. Opgave via de ticketshop van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.<br />

nl Is dit voor u niet mogelijk dan kan u telefonisch opgave doen via tel. 0299-427661 of u komt<br />

vooraf langs bij het Buurthuis voor opgave. Locatie: Middenpad 2 – 1461 BW Zuidoostbeemster.<br />

Herdenking 4 mei Beemster<br />

Na twee jaren van alternatieve<br />

herdenkingen heeft er dit jaar weer een<br />

herdenking plaatsgevonden met publiek.<br />

In tegenstelling tot eerdere herdenkingen is er<br />

ditmaal gestart met de activiteit op ’t Landje<br />

aan de Rijperweg in Middenbeemster. Vele<br />

belangstellenden hadden zich verzameld rond<br />

het monument. Na het stiltemoment en het<br />

zingen van het volkslied, vonden de bloemleggingen<br />

plaatst. Dit werd onder andere gedaan<br />

namens Gemeente Purmerend, Stichting<br />

Beemster Gemeenschap en leerlingen van de<br />

Lourdesschool uit de Westbeemster.<br />

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om deel<br />

te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst in<br />

de Keyserkerk in Middenbeemster. De bijeenkomst<br />

begon met een persoonlijk verhaal van<br />

wethouder Coen Lageveen. Hij vertelde over<br />

de oorlogservaringen van zijn ome Piet en de<br />

invloed daarvan op zijn verdere leven.<br />

. ... ... ... .. .....<br />

' . .. .. . . . .<br />

. . .. .. . . .<br />

. . .. . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . .<br />

. .. . . . .. . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . ' .<br />

. . . . . . . . .<br />

. . . . . . .<br />

Vervolgens vertelden basisschoolleerlingen<br />

over hun beeld bij oorlog. Ook de recente ontwikkelingen<br />

in Europa kwamen hierbij aan bod.<br />

In de weken voorafgaand aan de herdenking<br />

is er een filmverslag gemaakt over verzetslid<br />

Elias Doets. Kort na de oorlog is aan hem postuum<br />

een Verzetsherdenkingskruis toegekend<br />

voor zijn verzetswerk in de oorlog. Dit<br />

kruis is uiteindelijk via zijn familie en mevrouw<br />

Ytje Cnossen terecht gekomen bij de voorzitter<br />

van het 4/5 mei comité Purmerend. In<br />

het kader van de fusie met de Beemster is het<br />

Verzetsherdenkingskruis overgedragen aan<br />

het 4 mei comité Beemster.<br />

De traditionele declamatie werd verzorgd door<br />

Erica Helder, voorzitter van Stichting Beemster<br />

Gemeenschap. De muzikale omlijsting was er<br />

van het Beemster Koperensemble en zangeres<br />

Femke Leek. De bijeenkomst in de Keyserkerk<br />

is te bekijken op https://kerkdienstgemist.nl/<br />

stations/1419-Protestantse-Gemeente-Beemster.<br />

•<br />

Insektenhotels maken<br />

Wat is er nou leuker dan een symfonie van<br />

kletterende hamers, boormachines en<br />

schroeftollen onder het genot van elkaars<br />

gezelschap en gemeenschappelijk doel.<br />

Een geslaagde workshop: Insectenhotel maken<br />

zaterdag 28 mei in Speeltuin de Vreugdegaard!<br />

30 timmermannen en -vrouwen geholpen door<br />

Wandelen in en rond de Beemster<br />

vele hulpouders en een zonnetje in de rug. De<br />

hotelgasten kunnen komen. Aankomende<br />

evenementen in Speeltuin de Vreugdegaard:<br />

Rommelmarkt op maandag 6 juni <strong>20<strong>22</strong></strong> van<br />

10.00 tot 14.00<br />

Tentennacht op zaterdag 16 juli <strong>20<strong>22</strong></strong> voor<br />

de groepen 5 t/m 8.<br />

Opgeven bij cathyblekemolen@ziggo.nl<br />

Zondag 29 mei startten wandelaars<br />

onder een dreigende bewolking voor<br />

hun wandeling. Gewoonlijk wordt<br />

deze wandeling het eerste weekend<br />

van juni door Stichting Beemster<br />

‘s Welvaart uitgeschreven, maar in<br />

verband met Pinksteren dus nu een<br />

week eerder.<br />

Kluitje<br />

Oekraïnse muziek bij Klassiek in Edam.<br />

Oleg Lysenko speelt Oekraïnse volksmuziek op de bayen. Zijn insteek is dat hij alles wil doen<br />

om de gruwelijke oorlog te stoppen. Omdat hij geen militaire maar een muzikale opleiding<br />

heeft, gebruikt hij zijn optredens om een steentje bij te dragen. Daarom speelde Oleg de<br />

afgelopen maanden regelmatig tijdens Benefietconcerten in o.a. Amsterdam om geld op te<br />

halen voor Oekraïne. Zo is de muziek van Oleg onlosmakelijk verbonden met politiek.<br />

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website, aan de kassa of bij VVV Edam: €12,50 pp, kinderen<br />

t/m 12 jaar: €5,00 pp. Locatie: de Nicolaaskerk, Voorhaven 124 in Edam. Het concert begint<br />

om 15.00 uur. Vragen? Info@voorhavenconcerten.nl.<br />

LEZERSFOTO<br />

Archeologie met de shovel<br />

Begin mei werd de Middenweg vanaf de Cornelis ten Hoopestraat tot het kruispunt met de<br />

Rijperweg letterlijk op de schop genomen. Met behulp van grote drilmachines en idem vrachtwagens<br />

werd de asfaltlaag verwijderd en afgevoerd. Daaronder kwam 'de goede oude tijd'<br />

tevoorschijn: een heuse klinkerweg! Maar ook dat stuk geschiedenis moest er aan geloven,<br />

zoals de foto ter hoogte van Chinees restaurant Nieuw Me Wah laat zien. Op de achtergrond<br />

ramt de shovel de historische bestrating eruit. Om er toch wat van te bewaren twee vragen<br />

waarop iedereen die het weet wordt uitgenodigd een antwoord te geven:<br />

Wanneer werd deze klinkerbestrating gelegd?<br />

Wanneer kwam de eerste asfaltlaag hier overheen?<br />

Als u nog andere interessante feiten over de bestrating rond Middenbeemster van vóór ca. 1970<br />

kent verneem ik die ook graag. Een foto erbij is extra welkom. Uw reactie graag naar V.Falger@<br />

gmail.com, afd. Beemster Erfgoed, Historisch Genootschap Beemster, p/a Middenweg 173,<br />

1462 HJ Middenbeemster.<br />

Al zes jaar vindt In mei het project<br />

‘Wonen’ plaats in het Bezoekerscentrum,<br />

het Agrarisch Museum Westerhem en<br />

het Betje Wolff Museum. Het project is<br />

bedoeld voor kinderen van groep 5 van<br />

de basisschool.<br />

Het is bedacht en ontwikkeld door het educatieve<br />

team van het Historisch Genootschap,<br />

Janna Bakker en Mart Hellingman. Veel kinderen<br />

uit Beemster en Purmerend genieten<br />

van de manier waarop de informatie wordt<br />

gegeven, onder anderen door een quiz, film<br />

en toneelstukjes. Vijfentwintig vrijwilligers<br />

maken dit mogelijk.<br />

Het educatief team, aangevuld met Nico<br />

Schroevers, heeft nu een nieuw project<br />

bedacht voor de Keyserkerk en het Betje Wolff<br />

Museum. Dit project ‘Beroepen’ is bedoeld<br />

voor de kinderen van groep 7 van de basisscholen.<br />

Tijdens het project, dat eind september<br />

is gepland, beklimmen de kinderen<br />

ook de toren.<br />

CAROLIEN<br />

WOENSDAG 8 JU<br />

kom je ook spelen?<br />

VAN14:30<br />

TOT 17:00<br />

Waar: VV WBSV, Jisperweg 57, Westbeemster<br />

De Beemster Gemeenschap organiseert in samenwerking met voetbalvereniging WBSV op<br />

woensdag 8 juni een grandioze Buitenspeeldag. Van 14.30 – 17.00 uur. Op het sportterrein van<br />

de voetbalvereniging aan de Jisperweg in Westbeemster.<br />

Toen ik vanmorgen in het weiland liep, hoorde ik een hoop getik. Het bleek een<br />

grote bonte specht man te zijn die op zoek was naar insecten e.d. onder de schors<br />

van een oude boom.<br />

Klazina, Zuidoostbeemster.


6 BINNENDIJKS <strong>21</strong>/<strong>22</strong> 3 juni <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

Spectaculaire openingsact Les<br />

Commandos Percu zet 20 jaar Reuring<br />

Festival in vuur en vlam.<br />

Het Reuring Festival viert dit jaar haar 20-jarig<br />

jubilieum met een spectaculaire openingsact<br />

in het park! Les Commandos Percu zetten op<br />

vrijdag 24 juni het park letterlijk en figuurlijk<br />

in vuur en vlam. Van vrijdag 24 t/m zondag 26<br />

juni staat de binnenstad van Purmerend, het<br />

Leeghwaterpark en verschillende plekken in<br />

de Beemster weer bol van straattheater, live<br />

muziek en toffe acts.<br />

Ook zondag wordt er flink uitgepakt met grote<br />

namen zoals Maan, Froukje, Meau en Rondé.<br />

Op vrijdag 24 juni brengen meer dan 100 lokale<br />

muzikanten in samenwerking met musicus,<br />

componist en theatermaker Merlijn Twaalfhoven<br />

een indrukwekkende muzikale massaimprovisatie.<br />

Deze Burmster Jam Bam is een<br />

initiatief van Theater de Verbeelding, de Purmaryn<br />

en P3. Daarnaast zijn er op vrijdag in<br />

het park verschillende optredens van lokale<br />

bands zoals A Few Dutch and a Welshmen en<br />

DIS band. Het geheel wordt afgesloten met<br />

dé spectaculaire openingsact van Les Commandos<br />

Percu. Ze veroveren de hele wereld<br />

met ritmische opzwepende percussies en vuurwerk<br />

die elkaar in rap tempo opvolgen in een<br />

verbazingwekkend decor. Kortom een spectaculaire<br />

start van dit jubileumjaar.<br />

Theater op Locatie<br />

Juist die ene voorstelling op die bepaalde plek<br />

geeft theater op locatie een extra dimensie.<br />

Op verschillende locaties in het centrum van<br />

Purmerend kun je op zaterdag genieten van<br />

straattheater. Na het succes van vorig jaar is<br />

er ook dit jaar weer een theatrale fietstocht<br />

met optredens in Purmerend én de Beemster.<br />

Reuring Kidz<br />

Zaterdagochtend kun je in het Amfitheater<br />

van het Leeghwaterpark genieten van de<br />

hilarische jeugdvoorstelling “Over een kleine<br />

mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept<br />

heeft”. In de middag zijn er sfeervolle interactieve<br />

muzikale voorstellingen van Dikkie Dik<br />

en de taart, Apennoten en nog veel meer.<br />

Reuring op zondag<br />

Voor de line-up op de slotdag van het Reuring<br />

Festival wordt in dit jubileumjaar flink<br />

uitgepakt met optredens van Rondé, Meau,<br />

Froukje en Maan. Rondé, weet als geen ander<br />

het publiek te bespelen met hun befaamde<br />

energieke liveshows. Ook aanstormend talent<br />

singer-songwriter Meau, bekend van haar<br />

Nederlandstalige indiepop met elektronisch<br />

randje, weet van wanten. Froukje, dé nieuwe<br />

belofte van de Nederlandse pop werd het<br />

afgelopen jaar bekroond met het 3FM talent<br />

award met liedjes als, “licht en donker” en<br />

“ik wil dansen”. Dat laatste wil je zeker tijdens<br />

haar optreden. Maan behoeft natuurlijk<br />

geen introductie. Ze stond eerder al op Reuring,<br />

Noorderslag, Pinkpop scoorde vele hits,<br />

zowel solo als met Ronnie Flex, Typhoon, en<br />

Snelle. Eind van het jaar geeft ze haar eerste<br />

Ziggo Dome concert maar daarvoor straalt ze<br />

nog op het Reuring Festival.<br />

In het Zwoele Groen komt P3 met een Pop-op<br />

podium waarbij Nederlandse pop, rap en<br />

dikke beats aan bod komen met artiesten<br />

als Flemming, Babs en Aafke Romeijn. In de<br />

Dance Arena kan er weer lekker losgegaan<br />

worden op een bonte mix van house, hiphop<br />

tot smooth R&B.<br />

Er worden nog nieuwe voorstellingen en artiesten<br />

toegevoegd, dus houd de site www.reuring.com<br />

en socials in de gaten voor het laatste nieuws.<br />

De vernieuwde brug bij de Jisperweg en de Noorddijk hangt in de stroppen om<br />

afgemonteerd te worden.<br />

Peter Leek<br />

Creatieve vrijwilligers<br />

gezocht<br />

De Beemster Wereldtuin verbindt<br />

anderstalige vrouwen met<br />

Nederlandse vrouwen. Met een team<br />

enthousiaste en maatschappelijk<br />

betrokken vrouwen zorgen we ervoor<br />

dat alle klussen geklaard worden.<br />

Onze vrijwilligers begeleiden de deelnemers in<br />

de verschillende tuinen en ateliers (als ‘coach’).<br />

We zoeken voor ons creatieve atelier een paar<br />

enthousiaste vrijwilligers. Vind je het leuk om<br />

samen te werken met vrouwen uit allerlei culturen?<br />

Kun je op dinsdag of donderdag van<br />

10 tot 15 uur aanwezig zijn in Westbeemster?<br />

Vind je het niet erg om in totaal 8 tot 10 uur per<br />

week te besteden aan dit bijzondere project?<br />

Vind je het leuk om samen met een enthousiast<br />

team de Beemster Wereldtuin verder te ontwikkelen?<br />

Dan zijn we op zoek naar jou! Neem<br />

voor meer informatie contact op met projectleider<br />

Fleur Dejong: 06-51079750 of welkom@<br />

debeemsterwereldtuin.nl.<br />

Gratis proefsessie bij opening<br />

Soulcafe in Westbeemster<br />

Op zaterdag 11 juni wordt het Soulcafé<br />

in Westbeemster op een feestelijke<br />

wijze geopend. Bij het Soulcafe,<br />

met liefde gerund door Rahel Koot-<br />

Vassen, kun je terecht voor meditatie,<br />

holistisch coaching en miskraam<br />

begeleiding.<br />

Wil je meer in contact komen met je lichaam,<br />

meer balans in je leven, waarin je meer rust<br />

gaat ervaren, minder in je hoofd gaat zitten<br />

en meer vanuit je hart, liefde en vertrouwen<br />

gaat leven? Maak dan gratis kennis met deze<br />

aanwinst in de regio. De proefsessies vinden<br />

plaats tussen 10.00 en 14.00 uur.<br />

Rahel zal iedereen op zaterdag 11 juni met<br />

open armen ontvangen in haar nieuwe en<br />

rustgevende coachruimte aan de Hobrederweg<br />

1a in Westbeemster. Op elk heel uur<br />

zal er tussen 10.00 en 14.00 uur een korte<br />

mediatie plaatsvinden. Je hoeft je hiervoor<br />

niet aan te melden. Ben je nieuwsgierig naar<br />

wat ze jou kan bieden? Kom langs om de sfeer<br />

te proeven of sluit aan bij de meditatie om het<br />

direct te ervaren.<br />

Over Soulcafe<br />

Zoals de naam al doet vermoeden is Soulcafe<br />

een ontmoetingsplek. Een café is een plek<br />

waar mensen elkaar ontmoeten en Soul is het<br />

Engelse woord voor Ziel. Soulcafe is de plek<br />

om jezelf te ontmoeten en weer verbinding te<br />

maken met jezelf. Je leert om te leven vanuit<br />

zelfliefde, vertrouwen en innerlijke kracht.<br />

Hierbij ervaar je rust en ruimte in jezelf. “In<br />

de diverse sessies leer ik je om te gaan met de<br />

uitdagingen in jouw leven, zodat je je gelukkiger<br />

en tevreden voelt. Wil je meer in balans<br />

zijn met jezelf, je gezin, sociale leven en werk,<br />

dan wil ik je graag begeleiden”, aldus Rahel.<br />

Kies jouw Soul Session<br />

Bij Soulcafe kun je kiezen voor verschillende<br />

sessies, precies wat bij jou past. Zo zijn er<br />

iedere week meditaties in combinatie met<br />

beweging en dans die je live thuis kunt volgen<br />

of vanuit de coachruimte in Westbeemster.<br />

Of ga voor 1 op 1 coaching: zowel wandelend<br />

midden in de mooie natuur van de Beemster,<br />

als in de fijne praktijkruimte. Ook organiseert<br />

Rahel maandelijks vrouwencirkels waarin<br />

je je kunt verbinden met gelijkgestemden, je<br />

even niks moet en zonder oordeel met andere<br />

vrouwen jezelf kan zijn. Tot slot vindt er jaarlijks<br />

een dagretreat plaats die compleet in het<br />

teken staat van jou om totale rust en verbinding<br />

met jezelf te ervaren.<br />

Kijk voor het gehele aanbod en meer<br />

informatie op www.soulcafe.nl.<br />

WILT U ADVERTEREN of heeft u nieuws<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops,<br />

exposities, zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster,<br />

tel. 0299-427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie,<br />

Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

DONDERDAG 9 JUNI<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462<br />

ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 6<strong>21</strong>826, e-mail: info@<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid<br />

uitvaarten op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en<br />

liefdevol. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of<br />

voor een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische<br />

diensten en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch)<br />

zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten<br />

en vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar<br />

van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot <strong>22</strong>.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Onze vrijwilligers staan weer voor u klaar. Van 9.30 tot 11.30 uur repareren zij uw<br />

stofzuiger, schemerlamp, broodrooster, koffiezetapparaat, föhn, naaimachine, ...<br />

(bijna) alles wat het niet meer doet. En terwijl zij de spullen repareren kunt u<br />

genieten van een lekker kopje koffie of thee en een gezellig praatje.<br />

Door te repareren leveren we samen een bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg.<br />

Locatie: Middelwijck, grote zaal. De reparaties zijn gratis, eventuele materialen moet u wel<br />

vergoeden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om zo nieuw gereedschap te kunnen<br />

kopen. Dinsdag 19 juli <strong>20<strong>22</strong></strong> is het Repair Café weer in Zuiderhof Zuidoostbeemster.<br />

LEZERSFOTO'S<br />

Een week geleden zag ik deze drie meerkoetjes zwemmen in de sloot.<br />

Echt voorjaar!<br />

Margriet van der Hulst<br />

Sonnet<br />

IK LOOP OP DE DIJK OM TE<br />

ZONDAG 05 JUNI <strong>20<strong>22</strong></strong> PINKSTEREN<br />

KIJKEN NAAR NIETS<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

meer dan wat de lente juist nu heeft te bieden:<br />

09.45 uur Dienst met Zr. Corrie Laros<br />

het fluitenkruid bloeit er, naast lis in het riet PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

en vruchtbaar het koolzaad door niets uit te wieden. Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst met Ds. Nico<br />

Ook netelbos zie ik, zacht wit en in blauw,<br />

Schroevers. Muzikale medewerking van het N.H.<br />

naast netels die branden om soep van te maken. Selectiekoor & solozang van Femke Leek<br />

Klein hoefblad straalt geel uit, het liefst in de kou. RK JOANNES DE DOPER<br />

Groot hoefblad bloeit paarsig, op stelen ontloken. Gezamenlijke pinksterviering in de Nicolaaskerk,<br />

Purmerend<br />

Wat mij echt verrast – (dat ik die zie juist daar)<br />

orchideetjes, die in het wild staan te bloeien,<br />

waar vlak bij de paardenpluis na staat te groeien.<br />

Dat, en nog meer bloeit tevree naast elkaar,<br />

zolang niemand komt maaien<br />

langs berm en schoeiing.<br />

O, denk ik nu, leefden de mensen zo maar.<br />

Jan Duin<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 17<strong>21</strong> CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0<strong>22</strong>6-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0<strong>22</strong>6-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Soms moet je je bewondering voor de<br />

natuur laten blijken.<br />

Peter Leek<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 12 JUNI <strong>20<strong>22</strong></strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst met Ds. Nico<br />

Schroevers, zang van de Beckies o.v.v. Daphne<br />

Becka<br />

RK JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur viering met voorganger H. Versteeg<br />

NICOLAASKERK:<br />

ZATERDAG 04 JUNI<br />

geen viering vanwege het<br />

Hoogfeest van Pinksteren!<br />

ZONDAG 05 JUNI<br />

10.00 uur Eucharistieviering voor de gehele<br />

R.K. Parochie Maria, Moeder van God, voorganger<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha, mmv. het<br />

MMG-koor dat zich voor de eerste keer bij dit<br />

Hoogfeest aan de gehele Parochie presenteert.<br />

MAANDAG 06 JUNI (2E PINKSTERDAG)<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha dus m.b.v. samenzang<br />

ZATERDAG 11 JUNI<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Kapelaan<br />

Mariusz Momot<br />

ZONDAG 12 JUNI<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha, mmv. een tweetal cantores<br />

als ‘familie’duo


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Kijk op onze website<br />

of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1,1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

www.binnendijks.nu<br />

Voorkom huidbeschadiging door het gebruik<br />

van ANTI-ZONNEBRANDPRODUCT<br />

met de juiste beschermingsfactor<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!