17.06.2022 Views

Binnendijks 2022 23-24

Binnendijks van 17 juni 2022

Binnendijks van 17 juni 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong> 3<br />

ONTDEK DE BEEMSTER DEZE ZOMER<br />

BELEEF DE BEEMSTER OP 32 METER HOOGTE<br />

Klim naar de top van de Keyserkerk, het oudste gebouw van De Beemster, en geniet vanaf 32 meter van het fantastische<br />

uitzicht over het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster met het prachtige verkavelingspatroon.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m 25 september <strong>2022</strong>, iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Keyserkerk, Middenweg 148, Middenbeemster.<br />

BEZOEKERSCENTRUM<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Geopend van dinsdag t/m zondag<br />

van 11.00 uur tot 14.00 uur<br />

Tien jaar<br />

Fort Resort Beemster<br />

Rederijkerskamer Elena Grosthuizen<br />

“Pension de Goot” is een opvanghuis voor dak -en thuislozen. Leiding en verzorging zijn in<br />

handen van Toos en Pien. Toos is een oer vrijwilligster, het goede doel is haar leven, maar ze kan<br />

soms wat autoritair zijn. Pien lijkt een idealistische vrijwilligster, stiekem doet eigenlijk research<br />

voor een rol in een tv programma. Er zijn 4 bewoners in dit pension. Er dreigt dreigt sluiting. 25<br />

& 29 juni en 1 juli. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Zaal van Brasserie de Grost in Grosthuizen.<br />

Kaartjes € 6,=. Reserveren: ReserverenElena@gmail.com.<br />

Beemster Tuinenweekend<br />

ODE AAN DE BEEMSTER VROUW<br />

Expositie van 14 Beemstervrouwen in kleurenlitho’s, rietpentekeningen en gouaches geportretteerd door beeldend kunstenaar Jeroen Hermkens<br />

(1960, Utrecht). Wat laat beter de puurheid van de Beemster zien dan de schoonheid van een vrouw. Puur natuur afgebeeld!<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m 31 juli <strong>2022</strong>, iedere zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Locatie: Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46, Westbeemster.<br />

HET GEHEIM VAN DE BEEMSTER MOLENS<br />

Het is natuurlijk historisch waanzinnig hoe UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster is ontstaan. Maar hoe dit tot stand gekomen<br />

is, is bijna niet meer te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal over het ontstaan van de Beemster met de belangrijke rol van de<br />

molens. Buiten, met een route door de Beemster, krijg je te zien waar de molens hebben gestaan en wat daar nu nog van te zien is.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185, Middenbeemster.<br />

DINEREN BIJ BETJE<br />

Deze zomer staat het Betje Wolff Museum geheel in het teken van het ontvangen van gasten in vroeger<br />

tijden. Gasten voor het diner, gasten voor de thee en voor de broodmaaltijd.<br />

Openingstijden & locatie<br />

T/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Betje Wolff Museum, Middenweg 178, Middenbeemster.<br />

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.VISITBEEMSTER.NL/ACTUEEL<br />

Onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Blijf op de hoogte van alle acties,<br />

activiteiten en evenementen door je<br />

aan te melden op onze nieuwsbrief.<br />

Zie hiervoor www.visitbeemster.nl.<br />

Volg VISIT Beemster op:<br />

Het is goed vertoeven in Fort Resort<br />

Beemster. Dat is in nagenoeg<br />

heel Nederland wel bekend.<br />

Woensdagmiddag 1 juni vierde het<br />

wellness, hotel en restaurant complex<br />

gelegen op de kruising Nekkerweg/<br />

Volgerweg (buurtschap ‘Halfweg’) het<br />

tienjarig bestaan. Reden voor eigenaar/<br />

ondernemer Frank Bart en zijn team om<br />

een uitbundig feestje te vieren.<br />

Dankzij een ruimhartig uitnodigingsbeleid,<br />

van vaste klanten en leveranciers tot familie en<br />

buren, was het kort na vier uur al een drukte van<br />

jewelste. Waar het twee uur eerder nog flink<br />

regende, was het nu mogelijk om gedurende<br />

het gehele event buiten te zijn. Gelukkig maar,<br />

anders was het velen vermoedelijk ontgaan dat<br />

rond het fort een reclamevliegtuigje cirkelde<br />

met een welgemeende wens. Verzorgd door<br />

schoonmaakbedrijf Ranko uit de Rijp.<br />

Frank memoreerde in zijn toespraak de<br />

beladen voorgeschiedenis van het object.<br />

“In 2004 aangekocht met broer Henk en door<br />

allerlei procedures pas in 2011 echt kunnen<br />

starten met de verbouw. In 2012 (vier eeuwen<br />

droogmakerij) geopend. Exact tien jaar<br />

geleden dus”.<br />

Eveline Colijn, general manager, vergeleek het<br />

resort met de ‘puber van de klas.’ “Met alle bijhorende<br />

kenmerken als gedrevenheid, energie,<br />

aandacht voor duurzaamheid. Maar soms ook<br />

tegendraads”. Met het team van 120 medewerkers<br />

is het goed werken hier. Een team met<br />

een hart”. Enkelen van hen, werden door Frank<br />

letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Hij<br />

prees zich gelukkig dat zijn 88 jarige moeder<br />

nog getuige mag zijn van dit feest.<br />

De opsomming van wat in die tien jaar reeds<br />

bereikt is en wellicht nog meer de plannen die<br />

in de komende periode gerealiseerd zullen<br />

worden, getuigen van het ondernemerschap<br />

van Frank. Niet alleen rond het Fort maar ook<br />

op andere plekken in de polder.<br />

Na al deze lovende woorden, werd het feest<br />

met diverse culinaire versnaperingen en life<br />

muziek voortgezet.<br />

GEERT<br />

Soulcafe aan de Hobrederweg<br />

Op elf locaties in de Beemster konden liefhebbers<br />

van tuin(ier)en in het weekend van<br />

11/12 juni terecht om te genieten van het<br />

resultaat van de inspanningen van andere<br />

tuinliefhebbers. Zelf liet ik me op zaterdag<br />

meevoeren in het enthousiasme van de tuinmannen Pieter en Paul in de voormalige pastorietuin<br />

en de ernaast gelegen tuin van Rietje Tol in het Kerkenbuurtje.<br />

GEERT<br />

Open Dag Muziekles Waterland<br />

Op zaterdag 18 september staan de docenten van Muziekles Waterland klaar voor iedereen die meer<br />

wil weten over muzieklessen op verschillende instrumenten. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen jong<br />

en oud terecht in De Geulenstraat 62 te Purmerend om kennis te maken met de verschillende instrumenten<br />

en met de docenten. En wat is er nou mooier dan zelf even een gitaar te mogen vasthouden,<br />

achter een piano of drumstel te zitten of op een saxofoon te blazen? Er zijn in ieder geval docenten<br />

aanwezig voor cello, blokfluit, piano, drums, saxofoon, klarinet, hoorn, trompet, zang (pop) en<br />

gitaar. Al deze docenten zijn afgestudeerd aan het conservatorium en ze hebben enorm zin in het<br />

nieuwe cursusjaar! Meer info: over les op deze instrumenten (maar ook over bijvoorbeeld trompet,<br />

hoorn, viool, dwarsfluit of hobo) kan je vinden op www.muziekles-waterland.nl.<br />

KBO- ledenmiddag<br />

Vrijdag <strong>24</strong> juni houden wij weer onze maandelijkse Ledenmiddag in `t Stamhuis in Purmerend.<br />

Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00u. Apotheker mw. Liesbeth Paarlberg-van den Heuvel, geeft<br />

een presentatie over het medicijngebruik. (o.a. bijwerkingen, wisseling van merknaam, kosten,<br />

slikproblemen, functie van de apotheek). Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden. De<br />

middag wordt afgesloten met een bingo met nuttige prijzen. Wees vrij om een introducee mee<br />

te nemen. Wellicht worden ze wel lid. Met alle voordelen van dien.<br />

WIL VAN GROENINGEN PR<br />

Beemster Vertoeving<br />

Wat hebben we toch een veelzijdig<br />

aanbod in de Beemster. Van voedsel<br />

tot kunst, van sport tot cultuur. Sinds<br />

kort is daar het soulcafe bijgekomen.<br />

In de voormalige melkfabriek op de hoek van<br />

de Hobrederweg en Jisperweg. Rahel Vassen<br />

is daar sedert vorig jaar komen wonen. Op<br />

Hobrederweg 1A. Een deel van het cultuurhistorische<br />

pand is eigenhandig verbouwd tot<br />

mooie werkruimte. Een ruime waar meditatie,<br />

holistische coaching maar ook begeleiding<br />

van vrouwen in moederschap, miskraam,<br />

onzekerheid en negatieve gedachten aangeboden<br />

wordt. Ik word zaterdagmiddag 11<br />

juni, tijdens de open dag, hartelijk ontvangen.<br />

Met mij zijn er nog een aantal andere bewoners<br />

uit de West. Rahel vertelt enthousiast<br />

over haar plannen en neemt ons middels<br />

een korte meditatie ook mee in de praktijk.<br />

Belangstelling? www.soulcafe.nl.<br />

GEERT<br />

Op de foto links Rahel, rechts een vriendin.<br />

De kogel is door de kerk. Voor de kerk<br />

is deze opmerking overdrachtelijk<br />

bedoeld. De (sloop)kogel dan wel<br />

ander zwaar materieel, komt 1 oktober<br />

de diaconiewoningen en het koetshuis<br />

plat maken en afvoeren.<br />

Bouwbedrijf Pronk uit Warmenhuizen is de<br />

Hoofdaannemer. Een bedrijf dat gecertificeerd<br />

is om Rijksmonumenten te restaureren.<br />

Dit betekent dat we vanaf 1 oktober de organisatie<br />

van activiteiten stilleggen. Wellicht<br />

dat er in de keuken nog een kerkdienst kan<br />

worden gehouden. Met gemiddeld 10 bezoekers<br />

moet dat kunnen. Maal en Verhaal zou<br />

wellicht in afgeslankte vorm ook nog door<br />

kunnen gaan. Film- en theatervoorstellingen<br />

gaan even op de lange baan. We kunnen<br />

helaas niet al onze nieuw- en verbouwplannen<br />

realiseren. De bouwprijzen vliegen<br />

door het plafond. Dit betekent dat we nog op<br />

zoek zijn naar aanvullende middelen. Mocht<br />

u onze plannen willen ondersteunen kunt u<br />

natuurlijk altijd een donatie doen op rekening<br />

nr. NL08RABO 0329 64<strong>24</strong> 80 t.n.v. Beemster<br />

Vertoeving. Info: info@beemstervertoeving.nl.<br />

(BRON: NIEUWSBRIEF JUNI <strong>2022</strong>)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!