17.06.2022 Views

Binnendijks 2022 23-24

Binnendijks van 17 juni 2022

Binnendijks van 17 juni 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17 juni <strong>2022</strong><br />

Zomereditie <strong>Binnendijks</strong><br />

Donderdag 30 juni verschijnt nog een ‘gewone’ <strong>Binnendijks</strong>. Met ongetwijfeld<br />

al ‘Feestweekvoorspel’. Het nummer daarop, uitkomend donderdag 14 juli, is de<br />

jaarlijkse Zomereditie. Een special, extra dik en in magazine formaat.<br />

Een bewaarnummer. Met daarin onder andere het uitgebreid programma van de Feestweek.<br />

Maar ook een fotoquiz en wandelroute. Een bijzondere auto uit 1928, een kennismaking met<br />

een gezagsdrager en nog veel meer aantrekkelijke artikelen. Adverteerders sla uw slag. In verband<br />

met het extra werk voor de vormgeefster, willen we u vragen uw kopij uiterlijk vrijdag 5<br />

juli bij ons in te leveren. Na de Zomereditie slaan we een beurt over. De eerstvolgende uitgave is<br />

dan donderdag 11 augustus (deadline vrijdag 4 augustus).<br />

Reneé Baltus stopt<br />

werkzaamheden voor Hospice<br />

Thuis van Leeghwater<br />

In 2009 heeft Astrid Koot een<br />

oriënterend gesprek met Reneé<br />

Baltus. Astrid wil in Middenbeemster<br />

een hospice vestigen en daarop<br />

vooruitlopend al ondersteuning ‘aan<br />

huis’ door vrijwilligers aanbieden.<br />

Om mantelzorgers van mensen in hun<br />

laatste levensfase tijdelijk te ontlasten.<br />

Astrid ontdekt in dit gesprek de veelzijdige<br />

kwaliteiten van Reneé. Een brede zorgachtergrond,<br />

maar zeker ook agogische vaardigheden.<br />

Zo raakt ze in een vroegtijdig stadium<br />

actief betrokken bij de opleiding van nieuwe<br />

vrijwilligers. Ze gaat intervisie aanbieden. Aanvankelijk<br />

in kleine groepen bij mensen thuis en<br />

na de opening van het gebouw aan de Mauritsstraat,<br />

vindt ze daar haar onderkomen.<br />

De rode draad in ons interview is dat werken<br />

in een hospice meer is dan louter ‘geven’. “Er<br />

zijn” voor de bewoners en hun familie is uiteraard<br />

de kern, maar vrijwilligers krijgen er tegelijkertijd<br />

ook heel veel voor terug. Het is ook<br />

‘ontvangen’. Je leert hier ook hoe je zelf in het<br />

leven staat. Hoe je jezelf kunt ontwikkelen.<br />

Daarom is intervisie in de ogen van Reneé<br />

ook zo belangrijk. Ook voor mensen die geen<br />

zorgachtergrond hebben. Zelf heeft ze wel<br />

groepen gehad die vijf jaar met enige regelmaat<br />

bij elkaar kwamen. Na de opening van<br />

het gebouw, ruimt tien jaar geleden, gaat ze<br />

zelf ook diensten draaien. Waarbij ze dikwijls<br />

de gaatjes opvult die in het (elektronische)<br />

rooster vallen. Nu ze over de tachtig is, heeft ze<br />

stapje voor stapje afstand genomen van haar<br />

‘tweede huis’. “Ik besefte dat ik 65 jaar actief<br />

ben geweest in de zorg. Het is mooi geweest”.<br />

Maar de navelstreng blijft intact. Bij mijn vertrek<br />

vertrouwt ze me toe: “In noodgevallen<br />

kan ik evengoed ingezet worden, hoor”. Helemaal<br />

laten kan ze het nog niet.<br />

Belangstelling?<br />

Loop je al een tijdje rond met de gedachte<br />

om actief te worden in het hospice? Heeft<br />

dit interview je geïnspireerd? Een afspraak<br />

met de coördinator van het hospice is snel<br />

gemaakt. www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Kaarsen voor Oekraine<br />

De inzamelactie kaarsen (en lucifers/aanstekers)<br />

voor Oekraïne is een groot succes. Nodig voor in<br />

de schuilkelders. Waar geen elektriciteit is. Een<br />

actie op verzoek van Caritasuit de Rijp. Omdat<br />

ook voor de wederopbouw licht nodig is, zal de<br />

actie door blijven gaan. Inzamelpunten: Bij Moeders/Middenbeemster;<br />

Sporters Happy Power<br />

Sport tijdens lesuren. Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

; Anneke Groen Hobredeweg; bloemenbuurtkraam<br />

Hobrede 9A Hobrede.<br />

DANIËLLA<br />

Bericht van Stichting Beemster Gemeenschap<br />

Het is bijna weer zover!<br />

Van zondag <strong>24</strong> juli tot en<br />

met zondag 31 juli vieren<br />

wij weer de Beemster<br />

Feestweek.<br />

Nieuw dit jaar is de Kortebaandraverij op<br />

woensdag 27 juli. In plaats van de laatste donderdag<br />

in augustus. De Beemster Feestweek<br />

(BF)en Kortebaandraverij is echter alleen te<br />

realiseren met de hulp van de vele vrijwilligers<br />

en niet te vergeten, financiële bijdragen. Als<br />

Stichting Beemster Gemeenschap vragen wij<br />

daarom om uw financiële steun. Wij hebben<br />

hiervoor verschillende sponsorpakketten<br />

samengesteld.<br />

Algemeen sponsor € 1.000,-<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor<br />

op de website: www.stichtingbeemstergemeeschap.nl<br />

met doorklik<br />

naar eigen website; Vermelding bij de evenementen;<br />

Publicatie in het programmaboekje<br />

met uitzondering van de autocross, omdat<br />

wij dit niet in beheer hebben; Uitingen door<br />

middel van vlaggen, spandoeken en banieren<br />

bij de Polderfair, Kortebaandraverij & Autocross;<br />

Gelegenheid om uw naam te verbinden<br />

aan een evenement; Toegangskaarten voor<br />

vijf personen voor alle evenementen van de<br />

BF; Bij de Kortebaandraverij kan de naam van<br />

bijv. uw onderneming via loting gekoppeld<br />

worden aan een deelnemend paard.<br />

Evenementsponsor € 750,00<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor<br />

op de website: www.stichtingbeemstergemeeschap.nl<br />

met doorklik naar<br />

eigen website; Vermelding bij het gekozen<br />

evenement (Polderfair of Kortebaandraverij);<br />

Turninstuif<br />

Turncentrum Waterland<br />

Kan jouw zoon of dochter niet stilzitten? Wordt<br />

de bank gebruikt als trampoline? Geef hem of<br />

haar dan op voor deze leuke middag! Zondag<br />

19 juni van 13.15-14.30 uur (inloop vanaf 13.00<br />

uur). Gratis. Voor alle kinderen (jongens en<br />

meisjes) geboren in 2015 of 2016. Deze activiteit<br />

vindt plaats in de turnhal van het Multifunctioneel<br />

Centrum De Boomgaard in<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Aanmelden: info@turncentrumwaterland.nl of<br />

app 0653495470. Alle kinderen krijgen een uitnodiging<br />

om na de zomervakantie een proefles<br />

bij de recreatie te volgen óf de mogelijkheid om<br />

een proefperiode van 8 weken mee te turnen bij<br />

de Jong Talent Selectie in De Beuk in Purmerend.<br />

Kluitjes<br />

Inschrijfavond Steenwerpen Feestweek:<br />

dinsdagavond 21 juni Café De Oude Munt<br />

tussen 19.00 en 19.45 uur. Er kunnen maximaal<br />

130 ploegen meedoen. Zie voorwaarden<br />

en inschrijfformulier vorige<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Inschrijfgeld (bij inloting):<br />

€25,- contant.<br />

Landbouwdagen West-Nederland: 31<br />

augustus t/m 2 september. Maatschap<br />

Helder Hobrederweg.<br />

Publicatie in het programmaboekje met uitzondering<br />

van de autocross omdat wij dit niet<br />

in beheer hebben; Uitingen op een bouwhek<br />

door middel van vlaggen, spandoeken en<br />

banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij<br />

& Autocross; Gelegenheid om uw naam te<br />

verbinden aan het evenement;<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle<br />

evenementen van de BF; Bij de Kortebaandraverij<br />

kan de naam van bijv. uw onderneming<br />

via loting gekoppeld worden aan een deelnemend<br />

paard.<br />

Sponsor € 500,00<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle<br />

evenementen van de BF; Uitingen op een<br />

dranghek door middel van vlaggen, spandoeken<br />

en banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij<br />

& Autocross.<br />

Sponsor € 250,00 : Toegangskaarten voor vijf<br />

personen voor alle evenementen van de BF<br />

Sponsor € 200,00: Toegangskaarten voor vier<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 150,00: Toegangskaarten voor drie<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 100,00: Toegangskaarten voor twee<br />

personen voor alle evenementen van de BF.<br />

Sponsor € 50,00: Toegangskaarten voor één<br />

persoon voor alle evenementen van de BF.<br />

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer<br />

NL33 RABO 01427450 49 ten<br />

name van Stichting Beemster Gemeenschap.<br />

Uiteraard met vermelding van naam en adres.<br />

Wij zijn te allen tijde bereid tot het geven van<br />

nadere informatie en danken u bij voorbaat<br />

voor uw bijdrage.<br />

STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP<br />

Computer Vereniging<br />

Waterland<br />

DuckDuckGo is een zoekmachine die geen<br />

informatie over je opslaat, dus met zorg en veel<br />

respect omgaat met je privacy! Computer Vereniging<br />

Waterland houdt hierover een presentatie:<br />

op zaterdag 18 juni om 13.00 uur in de<br />

Taborkerk, ingang Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend.<br />

Entree €5,--, maar voor leden gratis!<br />

DuckDuckGo<br />

Een<br />

zoekmachine<br />

die jouw<br />

privacy<br />

respecteert!!<br />

ComputerVerenigingWaterland<br />

geeft hierover een presentatie op zaterdag<br />

18 juni om 13.00 uur<br />

Locatie Taborkerk, Maasstraat 2, zij-ingang<br />

Aanvang 13.00 uur<br />

Entree € 5,00 (leden gratis!)<br />

Wordt lid voor € 20,00 per jaar en geniet meteen van de vele extra's<br />

die wij bieden! Kijk op onze website www.cvwonline.net<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. <strong>24</strong> uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 1<strong>24</strong>44674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij <strong>24</strong>-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Buurtvereniging Noordbeemster<br />

Op 1 juni heeft de buurtvereniging zijn derde en laatste kees- en<br />

klaverjasavond van het seizoen gehad. De uitslagen:<br />

Klaverjassen:<br />

1 Thecla Lakeman 4899 pt<br />

2 Jo van der Berg 4859 pt<br />

3 Louis Konijn 4791 pt<br />

Keezen:<br />

1 Wil Kalisvaart 144 pt<br />

2 Marianne Homan 103 pt<br />

3 Tineke Kramer 91 pt<br />

Na 3 spannende avonden is ook de nieuwe kampioen van seizoen 2021-<strong>2022</strong> van het<br />

klaverjassen bekend: Piet Kwantes! (zie foto)<br />

HET BESTUUR VAN BUURTVERENIGING NOORDBEEMSTER<br />

Kluitjes Midzomernacht vaartocht (22.00 – <strong>24</strong>.00 uur) Eilandspolder.<br />

Zaterdagavond 18 juni. Waterdichte schoenen/laarzen en warme (regen)kleding.<br />

Verrekijker. Ook voor kinderen geschikt. Reserveren verplicht: www.gaatumee.nl.<br />

Vertrek: Botenhuis Eilandspolder - Oudelandsdijk 1a Driehuizen.<br />

Midzomernacht vaartocht (22.00 – <strong>24</strong>.00 uur) Ilperveld. Vrijdagavond <strong>24</strong>. Waterdichte<br />

schoenen/laarzen en warme (regen)kleding. Kinderen zijn welkom. Verzamelen parkeerplaats<br />

Ilperveld, Kanaaldijk 32A, Landsmeer. Reserveren: www.gaatumee.nl.<br />

Robby Valentine met " The Alliance" Vinyl party eindelijk naar P3. Op 18 juni zet hij een<br />

twee uur durende show neer met heavy songs en rustigere liedjes van dit album. 21.00<br />

uur. Ticket en info: www.p3purmerend.nl. Entree €16,70 (voorverkoop).<br />

Agendatip: zaterdag/zondag 10/11 september Monumentendagen.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Sonnet<br />

DE BOMEN GROEIDEN DOOR<br />

HET DAK NAAR BUITEN,<br />

en het was altijd avond rond dat huis.<br />

Gordijnen hingen treurig langs de ruiten, -<br />

ver van de weg leek het een monnikskluis.<br />

Nu was hij wel geen monnik die daar woonde,<br />

die oude buur, - maar wel een kluizenaar.<br />

Hij stond bij gaslicht in het halve duister<br />

te timmeren gelijk een kunstenaar.<br />

Bij nacht heeft ooit de maan hem weggenomen,<br />

zo ongemerkt, als geen het leven laat.<br />

Zijn timmerkist nog naar gewoonte open,<br />

de klauwhamer ernaast, voor werk paraat.<br />

Nog steeds als ik er langs kom en zal komen,<br />

zie ik het huis weer, dat er niet meer staat.<br />

Jan Duin<br />

(een herinnering aan een oude buurman).<br />

Soos Westbeemster<br />

uitslag2 juni<br />

1. Wim Duijn 5165<br />

2. Wil Timmer 5117<br />

3. Jopie de Wit 5092<br />

verrassingsprijs Truus van Baar 42<strong>24</strong><br />

poedelprijs Frans Ruijter 3626<br />

Uitslag Middelwijck:<br />

uitslag 3 juni<br />

1. Piet Groot 5337<br />

2. Bep v.d. Berg 5<strong>23</strong>6<br />

3. Wim de Reus 5045<br />

laagste Sijtje Kamp 3729<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690<strong>23</strong>3 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 <strong>23</strong>3<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 19 JUNI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk”. Voorganger Helga Frömming.<br />

Solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger H. Versteeg<br />

ZONDAG 26 JUNI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk”. Voorganger Thom van der<br />

Woude, solozang van Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur viering met voorganger M.S. Rocha<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 18 JUNI:<br />

12.00 uur Familieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 19 JUNI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz<br />

Momot (Feest H. Sacrament); mmv het Pauluskoor<br />

ZATERDAG 25 JUNI:<br />

12.00 uur Familieviering; Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG 26 JUNI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;<br />

mmv een tweetal cantores

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!