13.03.2023 Views

Catalogus hoger onderwijs 2023-24

Jaarlijks vindt u het aanbod van de uitgaven van Intersentia voor docent en student in deze catalogus;

Jaarlijks vindt u het aanbod van de uitgaven van Intersentia voor docent en student in deze catalogus;

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2023</strong>-20<strong>24</strong><br />

Boekhouden, audit en management accounting<br />

Fiscaliteit en financiering | HRM | Marketing en verkoop<br />

Logistiek management | Recht<br />

Sociale wetenschappen<br />

<strong>Catalogus</strong><br />

<strong>hoger</strong><br />

<strong>onderwijs</strong>


CATALOGUS HOGER ONDERWIJS<br />

<strong>2023</strong>-20<strong>24</strong>


Alle prijzen en gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.<br />

Voor de meest recente informatie kunt u steeds terecht op onze website: www.larcier-intersentia.com


TEN GELEIDE<br />

Beste auteur,<br />

Beste docent,<br />

Beste professional,<br />

Wij nodigen u van harte uit om samen met deze nieuwe catalogus vooruit te blikken naar academiejaar<br />

<strong>2023</strong>-20<strong>24</strong>.<br />

Onze auteurs, redactie en uitgevers bereidden met veel gedrevenheid opnieuw tal van nieuwe boeken<br />

en edities voor. Zo verschijnen in onze prestigieuze reeks Handboek boekhouden nieuwe edities van<br />

Dubbel boekhouden en Belgisch boekhoudrecht. In ons juridische aanbod vermelden we bijvoorbeeld<br />

graag Nieuw algemeen contractenrecht, Handboek Verbintenissenrecht, Erfrecht & Giften en Relatievermogensrecht.<br />

Ik maak van dit woord vooraf graag gebruik om elk van onze auteurs in de bloemetjes te zetten. Het is<br />

een eer om met u te werken en zorg te mogen dragen voor elk van uw werken. We hopen deze inspirerende<br />

samenwerking nog lang te mogen verderzetten.<br />

Namens het academische team van Intersentia, wens ik al onze lezers veel lees- en studieplezier.<br />

Inge Verbeeck<br />

Uitgever<br />

i.verbeeck@larcier-intersentia.com<br />

3


universiteit<br />

hogeschool<br />

werkveld<br />

online lesmateriaal voor docent<br />

online oefeningen voor studenten


INHOUD<br />

7<br />

9<br />

11<br />

Beoordelings-, docenten- en bibliotheekexemplaren<br />

Uw (wet)boek op maat?<br />

Online lesmateriaal<br />

13<br />

15<br />

16<br />

26<br />

27<br />

32<br />

36<br />

38<br />

40<br />

43<br />

45<br />

48<br />

52<br />

53<br />

54<br />

62<br />

64<br />

66<br />

69<br />

70<br />

71<br />

72<br />

76<br />

81<br />

Bedrijf<br />

Algemeen<br />

Accountancy<br />

Management accounting<br />

Fiscaliteit<br />

Financiering<br />

Human Resource Management<br />

Marketing en verkoop<br />

Logistiek management<br />

Recht<br />

Algemeen<br />

Publiek- en bestuursrecht<br />

Codex<br />

Gerechtelijk recht<br />

Burgerlijk recht<br />

Verzekeringsrecht<br />

Recht van de intellectuele eigendom<br />

Ondernemingsrecht<br />

Fiscaal recht<br />

Gezondheidsrecht<br />

Strafrecht<br />

Sociaal recht<br />

Europees en internationaal recht<br />

Sociale wetenschappen<br />

91<br />

93<br />

97<br />

Reeksen<br />

Titelregister<br />

Auteursregister<br />

5


Wij bewaren uw gegevens in onze interne database. Wij bezorgen deze informatie NIET aan derden.<br />

Wij kunnen u contacteren i.v.m. voor u relevante informatie of voor feedback op onze publicaties.<br />

U kunt zich uitschrijven als u onze updates niet meer wenst te ontvangen.<br />

U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en exclusief<br />

verzendkosten. Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.


BEOORDELINGS-, DOCENTEN-<br />

EN BIBLIOTHEEKEXEMPLAREN<br />

Beoordelingsexemplaren<br />

Bent u als docent geïnteresseerd om een uitgave in te voeren als verplicht studiemateriaal voor minimum<br />

10 studenten, maar wenst u het boek vooraf te beoordelen? Wij bezorgen u de uitgave met een korting<br />

van 50% op de gewone verkoopprijs. Verzendkosten zijn ten laste van de bestemmeling.<br />

U heeft dan drie opties:<br />

1. U voert het boek in als verplicht studiemateriaal. U ontvangt dan een creditnota voor het beoordelingsexemplaar.<br />

Uw studenten hebben recht op de studentenprijs, die vermeld staat op<br />

www.larcier-intersentia.com.<br />

2. U voert het boek niet in, maar wil het behouden. U betaalt dan de factuur van het beoordelingsexemplaar.<br />

3. U stuurt het boek onbeschadigd en binnen zes weken terug, waarna u een creditnota ontvangt. U<br />

betaalt de kost voor het terugsturen van het boek.<br />

Wij vragen uw feedback op onze publicaties na 3 weken.<br />

Docentenexemplaren<br />

Docenten die een boek invoeren als verplicht cursusmateriaal voor minimum 10 studenten krijgen op<br />

eenvoudig verzoek per mail (<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com) een gratis exemplaar van dit<br />

boek toegestuurd.<br />

Bibliotheekexemplaren<br />

Hogescholen en universiteiten die een studieboek van Intersentia willen opnemen in hun campusbibliotheek,<br />

kunnen één exemplaar verkrijgen aan 50% van de aankoopprijs + verzendkosten. Dat kan op<br />

eenvoudig verzoek per mail (<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com).<br />

Bestel uw exemplaar online - www.larcier-intersentia.com<br />

of<br />

per mail - <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com<br />

7


UW (WET)BOEK OP MAAT?<br />

U wil een<br />

boek op<br />

maat van<br />

uw vak.<br />

U vult<br />

het online<br />

formulier in.<br />

Intersentia<br />

bereidt uw<br />

boek voor<br />

en zet prijs.<br />

U kijkt de<br />

drukproef<br />

na.<br />

Uw boek<br />

wordt<br />

geleverd.<br />

Contacteer ons op<br />

<strong>hoger</strong>.onderwij s@larcier-intersentia.com<br />

voor meer informatie.<br />

9


ONLINE LESMATERIAAL<br />

Voor docenten<br />

Boeken met vermelding van dit pictogram zijn aangevuld met online lesmateriaal. U kunt het verkrijgen<br />

via de downloadcode in het boek, via onze website of via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com als<br />

het boek verplicht studiemateriaal voor studenten is:<br />

9 Powerpointpresentaties;<br />

9 Het bordboek, een digitale versie van het boek, dat u kunt projecteren tijdens uw les. U kunt eigen<br />

materiaal toevoegen en delen markeren;<br />

9 Bijlagen zoals modellen, contracten, schema’s en actualiseringen;<br />

9 Oefeningen (en oplossingen);<br />

9 Casussen waarmee studenten theorie in de praktijk leren toepassen.<br />

Voor studenten<br />

Onze auteurs ontwikkelden bij een aantal publicaties online oefeningen die op verschillende manieren<br />

inzetbaar zijn:<br />

9 Flipping the classroom: studenten maken oefeningen ter voorbereiding van een college;<br />

9 Interactief lesgeven: studenten maken oefeningen tijdens of op het einde van een les. U geeft<br />

bijkomende toelichting bij veelgemaakte fouten;<br />

9 E-learning: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan<br />

zelfstudie doen, waar en wanneer ze willen;<br />

9 Ook voor examenstudenten zijn online oefeningen bijzonder praktisch;<br />

9 Permanente evaluatie: als docent kunt u de resultaten van studenten tijdens het academiejaar<br />

opvolgen via een eenvoudige rapporteringsmodule. Wie maakte welke oefeningen? Welke fouten<br />

maakten de studenten?<br />

Docenten die het boek als verplicht studiemateriaal voorschrijven, kunnen via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcierintersentia.com<br />

voor hun studenten toegang tot deze oefeningen vragen.<br />

Mensen die in de context van hun beroepsuitoefening (bv. ter voorbereiding van een examen of tijdens<br />

een opleiding) gebruik willen maken van het online materiaal, kunnen eveneens contact opnemen via<br />

<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com.<br />

11


BEDRIJF<br />

Algemeen 15<br />

Accountancy 16<br />

Management accounting 26<br />

Fiscaliteit 27<br />

Financiering 32<br />

Human Resource Management 36<br />

Marketing en verkoop 38<br />

Logistiek management 40


BEDRIJF


BEDRIJF | Algemeen<br />

Consolidatie<br />

Belgian GAAP en IFRS<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Gedetailleerde bronverwijzingen naar het<br />

Belgische boekhoudrecht en naar de internationale<br />

boekhoudnormen.<br />

Eenvoudige taal en verhelderende praktij k-<br />

voorbeelden.<br />

Uitstekend geschikt voor zelfstudie door<br />

student of beroepsbeoefenaar.<br />

Carine Coppens en Mario Dekeyser<br />

Consolidatie<br />

Belgian GAAP en IFRS<br />

De auteurs behandelen het consolidatieproces<br />

vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE<br />

GAAP) en vanuit de internationale boekhoudnormen<br />

(‘International Financial Reporting Standards’<br />

of IFRS). Ze vatten de consolidatietheorie samen,<br />

geven een overzicht van de meest voorkomende<br />

consolidatieboekingen en wij zigingen in de consolidatiekring.<br />

Vierde editie<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Carine Coppens is opleidingshoofd<br />

Financieel Management<br />

aan HOGent en doceert<br />

Accountancy en fiscale<br />

opleidingsonderdelen in de<br />

bacheloropleiding<br />

Bedrij fsmanagement.<br />

Mario Dekeyser is bedrij fsrevisor<br />

en audit alumni partner<br />

bij Deloitte Bedrij fsrevisoren.<br />

Hij heeft ruime praktij kervaring<br />

met het onderwerp in middelgrote,<br />

beursgenoteerde en<br />

internationale groepen. Tevens doceert hij het vak<br />

Consolidatie aan de KU Leuven.<br />

Meer dan 5.000 verkochte<br />

exemplaren!<br />

Vierde editie<br />

CARINE COPPENS en MARIO DEKEYSER<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1586-9<br />

ca. 350 blz. | paperback<br />

Prij s: € 75 | Studentenprij s: € 41<br />

15


BEDRIJF | Accountancy<br />

Business Intelligence with Power BI<br />

Learn. Do. Experience.<br />

NIEUW<br />

Learn how to present Big Data en KPI’s attractively<br />

and flexibly.<br />

Use the online files to complete the exercises.<br />

Genuine cases illustrate how PowerBI works in<br />

the real world.<br />

The authors not only write an accessible guide to<br />

Power BI, the Microsoft self-service reporting software,<br />

they also explain the importance of business<br />

intelligence for diverse business processes. This<br />

book is the ideal introduction for all who want to<br />

become familiar with Power BI. No prior knowledge<br />

needed!<br />

About the authors<br />

Sylvio Rodriguez is a financial<br />

controller and data analyst with<br />

an expertise in management<br />

reporting and business<br />

dashboards. He has also taught<br />

Excel training courses.<br />

Bestel online<br />

Jo Swinnen is a lecturer at the PXL<br />

University of Applied Sciences<br />

and Arts. She specialises in IT<br />

management and teaches Power<br />

BI as one of her subjects.<br />

Translated at the request of<br />

lecturers who enjoyed our<br />

successful Dutch edition!<br />

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-1-83970-328-7<br />

xiv + 316 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s : € 37<br />

16


BEDRIJF | Accountancy<br />

Business Intelligence met Power BI<br />

Leer. Doe. Ervaar.<br />

Leer Big Data en KPI’s visueel aantrekkelij k en<br />

flexibel presenteren.<br />

Maak sprekende managementrapporten met<br />

Power BI.<br />

Reële voorbeelden uit de bedrij fswereld<br />

illustreren hoe Power BI in diverse bedrij fsprocessen<br />

ingezet wordt.<br />

Herwerkt op basis van feedback van lezers.<br />

De auteurs schrij ven met dit werk niet alleen een<br />

praktische handleiding bij Power BI, het selfservice<br />

rapporteringsprogramma van Microsoft, maar leren<br />

je ook welke rol business intelligence kan spelen in<br />

diverse bedrij fsprocessen.<br />

Over de auteurs<br />

Sylvio Rodriguez is een<br />

gedreven financieel controller en<br />

data-analist met een passie voor<br />

managementrapporteringen,<br />

business dashboarding en Excel.<br />

Bestel online<br />

Jo Swinnen is een gepassioneerde<br />

lector aan de Hogeschool PXL.<br />

Ze is gespecialiseerd in beleidsinformatica<br />

en doceert onder<br />

andere het vak Power BI.<br />

“Eindelijk heb ik na een lange<br />

zoektocht het perfecte boek<br />

voor zelfstudie over Power BI<br />

gevonden. Zeer verhelderend!<br />

” Hans Ravensbergen<br />

docent economie en<br />

bedrij fsadviseur/analist<br />

Tweede editie<br />

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1438-1<br />

xiv + 302 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37<br />

17


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v prof.<br />

em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige<br />

standaardwerk over de Belgische en internationale<br />

boekhoudpraktij k.<br />

Met veel aandacht voor de logische samenhang<br />

tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking.<br />

Standaardwerk voor student en beroeps practicus.<br />

In Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden<br />

behandelen de auteurs voor elke rubriek van de<br />

jaarrekening alle bepalingen van het boekhoudrecht<br />

inzake inhoud, waardering en transacties, aangevuld<br />

met de CBN-adviezen. De lezer is na lectuur van dit<br />

boek in staat om conform het Belgische jaarrekeningenrecht<br />

een correcte jaarrekening op te stellen.<br />

Bestel online<br />

Dé hedendaagse klassieker van het boekhoudonderricht: gebaseerd op jarenlange<br />

boekhoudkundige expertise en state-of-the-art didactische uitgangspunten.<br />

18<br />

Over de auteurs<br />

Erik De Lembre is emeritus<br />

gewoon hoogleraar aan de Faculteit<br />

Economie en Bedrij fskunde van<br />

UGent. Hij is de grondlegger van<br />

de reeks Belgisch Boekhoudrecht<br />

en heeft tal van andere publicaties<br />

in het domein ‘accountancy’. Hij heeft ruime praktij k-<br />

ervaring als bedrij fsrevisor, was 15 jaar lang executive<br />

voorzitter Ernst & Young België en is stichtend voorzitter<br />

van de Arteveldehogeschool Gent.<br />

Patricia Everaert is professor aan<br />

de Faculteit Economie en Bedrij fskunde<br />

aan de UGent en auteur<br />

van meerdere handboeken in het<br />

domein van accounting, analytisch<br />

boekhouden en management<br />

accounting. Haar onderzoek situeert zich rond<br />

innovaties in accounting education en ze publiceert<br />

in talrij ke internationale tij dschriften.<br />

Jan Verhoeye is vennoot van<br />

De Deyne, Verhoeye Accountants<br />

en Belastingsconsulenten,<br />

voorzitter van de Commissie voor<br />

Boekhoudkundige Normen en<br />

lid van de Supervisory Board van<br />

de European Financial Reporting Advisory Group<br />

(EFRAG) van de Europese Commissie. Hij is verbonden<br />

aan de faculteit Economie en Bedrij fskunde van<br />

UGent.<br />

Zesde editie<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en<br />

JAN VERHOEYE<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1620-0<br />

ca. 700 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 52


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële<br />

Vierde editie<br />

rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van<br />

de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het wettelijk kader uit van waaruit in<br />

België de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen ontstaan.<br />

ERIK DE LEMBRE en MARLEEN MANNEKENS<br />

In deze 3de editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek<br />

van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek<br />

Reeks Handboek Boekhouden van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor<br />

Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.<br />

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1439-8 | ca. 680 blz. | paperback<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 53Enkelvoudig boekhouden<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen<br />

en financiële rapporteringsstandaarden Consolidatie<br />

en de wij ze<br />

IFRS<br />

Essentiële begrippen en standaarden<br />

waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen de boekhouding en jaar rekening van<br />

ondernemingen, vennootschappen en ( internationale) verenigingen<br />

en stichtingen regelen.<br />

ISBN 978-94-000-1029-1<br />

ISBN 978-94-000-1030-7<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

Oude barcode 3e editie<br />

Nieuwe manier barcode<br />

9 789400 010291 Let op, is slechts voorbeeld<br />

De reeks Handboek Boekhouden 9 789400 010307 van ander o.l.v. boek prof. em. dr. Erik De<br />

Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische<br />

en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

E. De Lembre<br />

M. Mannekens<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre en Marleen Mannekens<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

4e<br />

editie<br />

Bestel online<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Dit handboek<br />

behandelt op een grondige wijze de verschillende rubrieken van de<br />

Vij fde editie<br />

jaarrekening. De lezer is in staat op basis van dit boek op een correcte<br />

manier een jaarrekening conform het Belgische boekhoudrecht op<br />

te stellen.<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE<br />

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het<br />

nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

2013/34/EU.<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1092-5 | xxxiv Belgisch boekhoudrecht + 914 blz. | paperback<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

Prij s: € 144 | Studentenprij s: € 69<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

IFRS<br />

Essentiële begrippen en standaarden<br />

Consolidatie<br />

In dit standaardwerk voor student en beroepspracticus behandelen<br />

de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening alle bepalingen<br />

van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties,<br />

aangevuld met de CBN-adviezen. De lezer is na lectuur van dit boek<br />

in staat om conform het Belgische ISBN 978-94-000-1092-5 jaarrekeningenrecht een correcte<br />

< Barcode al aangepast volgens e-mail<br />

An Vermaercke van 4/9/19 ‘met zonder haakje’<br />

jaarrekening op te stellen.<br />

9 789400 010925<br />

www.intersentia.be<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De<br />

Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische<br />

en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Met tal van verhelderende praktijkvoorbeelden.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

E. De Lembre<br />

P. Everaert<br />

J. Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

5e<br />

editie<br />

Bestel online<br />

19


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Consolidatie<br />

Derde editie<br />

ERIK DE LEMBRE, SADI PODEVIJN, PATRICIA EVERAERT<br />

en JAN VERHOEYE<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1406-0 | xiv + 414 blz. | paperback<br />

Prij s: € 105 | Studentenprij s: € 47<br />

In dit boek ligt de klemtoon op de consolidatietechniek en<br />

de bijhorende -boekingen. De auteurs nemen de geconsolideerde<br />

jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de<br />

Belgische regelgeving, als uitgangspunt en verduidelij ken a.d.h.v.<br />

voorbeelden gelij kenissen en verschillen met de internationale<br />

rapporteringsstandaarden IAS/IFRS.<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik<br />

De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de<br />

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Opbouwende cijfervoorbeelden maken het boek geschikt<br />

voor zelfstudie.<br />

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.<br />

Bestel online<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

en de kleine vzw<br />

Kleine ondernemingen en vzw's mogen hun financiële administratie<br />

organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en<br />

zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek<br />

behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de<br />

daaraan gekoppelde financiële rapportering.<br />

Derde editie<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1345-2 | xiv + 142<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

blz. | paperback<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

IFRS<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 28<br />

Essentiële begrippen en standaarden<br />

Consolidatie<br />

De auteurs behandelen uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige<br />

boekhouding voor kleine ondernemingen en vzw’s en de daaraan<br />

gekoppelde financiële rapportering.<br />

ISBN xxx-xx-000-xxxx-x<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. em. dr. Erik De Lembre<br />

is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en<br />

internationale boekhoudpraktij k.<br />

Met geactualiseerde modellen en een uitgewerkte casus.<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

E. De Lembre P. Everaert J.Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer<br />

en de kleine vzw<br />

3e<br />

editie<br />

Bestel online<br />

20


BEDRIJF | Accountancy<br />

Basisboekhouden<br />

Van begin- tot eindbalans<br />

Basisboekhouden Basis 4e druk NW LOGO.qxp_Opmaak 1 26-11-19 15:15 Pagina 1<br />

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de<br />

Vierde editie<br />

onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie.<br />

Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht<br />

van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te<br />

ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE<br />

nemen.<br />

COPPENS,<br />

In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als<br />

CARINE PATFOORT en SADI PODEVIJN<br />

aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie<br />

in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat<br />

wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1086-4 | xvi + 378 blz. | paperback<br />

verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming<br />

in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 51<br />

begrijpen en te kunnen beoordelen.<br />

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de implementatie<br />

van de Europese Boekhoudrichtlijn in de Belgische regelgeving (de wet<br />

en het KB van 18 december 2015).<br />

Met dit boek verwerft u efficiënt de basiskennis Bij dit boek zijn extra elektronische die nodig oefeningen verkrijgbaar. is om<br />

financiële gegevens van een onderneming in een balans en een<br />

resultatenrekening samen te brengen, te begrij pen en te kunnen<br />

beoordelen. De auteurs behandelen de boekhoudkundige verwerking<br />

van dagelij kse handelingen als aankopen, verkopen, financiële<br />

verrichtingen en personeelsadministratie.<br />

ISBN 978-94-000-0712-3<br />

9 789400 007123<br />

www.intersentia.be<br />

Stapsgewijze opbouw a.h.v. praktij kvoorbeelden.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschapen<br />

en verenigingen.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Basisboekhouden Van begin- tot eindbalans<br />

E. De Lembre R. Caen C. Coppens<br />

C. Patfoort S. Podevijn<br />

Basisboekhouden<br />

Van begin- tot eindbalans<br />

Erik De Lembre<br />

Renate Caen<br />

Carine Coppens<br />

Carine Patfoort<br />

Sadi Podevijn<br />

4e<br />

editie<br />

Bestel online<br />

Boekhouden in essentie<br />

Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders<br />

Vij fde editie<br />

JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE<br />

Reeks In essentie<br />

2019 | ISBN 978-94-000-1103-8 | xi + 235 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 30<br />

Dit boek biedt de niet-boekhouder en student inzicht in de<br />

basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit,<br />

continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten de<br />

inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRSnormen.<br />

Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktij kvoorbeeld.<br />

Meest voorkomende transacties met voorbeelden.<br />

Met oefeningen voor zelfstandige verwerking.<br />

Toegankelijke inleiding voor niet-boekhouders.<br />

Bestel online<br />

21


BEDRIJF | Accountancy<br />

Ondernemingsboekhouden<br />

Van boekhouding tot jaarrekening<br />

Ondernemings<br />

boekhouden<br />

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen.<br />

Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het<br />

wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding<br />

Tweede editie<br />

bondig uitgelegd.<br />

Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen<br />

betreffende het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De<br />

JEAN PIERRE VINCKE<br />

meeste rubrieken uit de jaarrekening worden besproken, met aandacht voor de waarderingsregels<br />

en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het jaarverslag wordt<br />

aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.<br />

De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ont-<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1130-4 | xlviii + 742 blz. | paperback<br />

Prij s: € 114 | Studentenprij s: € 47<br />

breken. Een afzonderlijk deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen, hun<br />

belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende kapitaal en kapitaalwijzigingen.<br />

Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid<br />

en bijkantoren gedefinieerd.<br />

Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan<br />

gegeven? Zowel fusies en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of<br />

ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie worden hier boekhoudkundig<br />

onder de loep genomen.<br />

De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.<br />

Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen<br />

en stichtingen aan bod.<br />

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding,<br />

de opmaak en neerlegging adviezen van de Commissie de voor jaarrekening, Boekhoudkundige Normen. Hierdoor is dit handboek het belang<br />

De auteur houdt in dit werk rekening met de wet en het KB van 18 december 2015<br />

tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU de Belgische wetgeving. Deze uitgave is<br />

dan ook uitermate actueel, waarbij telkens gesteund wordt op wettelijke bepalingen en<br />

niet alleen geschikt voor studenten, maar is het tevens onmisbaar voor de beoefenaars<br />

van de cijferberoepen en nuttig voor juristen betrokken bij de financiële rapportering<br />

van vennootschappen.<br />

van het jaarverslag, de controle blij ft en de openbaarmakingsverplichtingen.<br />

Verder bespreekt hij de belangrij kste kenmerken en<br />

bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wij zigingen hieraan voor<br />

de diverse vennootschaps vormen, de boekhoudkundige implicaties<br />

van verschillende reorganisaties.<br />

Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen<br />

van vennootschappen en verenigingen.<br />

Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.<br />

Jean Pierre Vincke<br />

Ondernemingsboekhouden:<br />

van boekhouding tot jaarrekening<br />

Ondernemings<br />

boekhouden<br />

Ondernemingsboekhouden:<br />

van boekhouding<br />

tot jaarrekening<br />

Jean Pierre Vincke<br />

TWEEDE EDITIE<br />

Bestel online<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie<br />

Analytisch<br />

boekhouden en<br />

kostencalculatie<br />

Vij ftiende editie<br />

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk uitgebreid de problematiek van<br />

de analytische boekhouding en de kostencalculatie.<br />

Het boek vangt aan met een algemene afbakening van het terrein van de analytische<br />

WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE boekhouding LEMBRE, en de kostencalculatie (deel 1) PATRICIA<br />

en met een studie van de kostensoorten<br />

(deel 2). Daarna wordt de traditionele benadering van full costing besproken in deel 3,<br />

waarbij zowel de techniek van de kostenverdeelstaat, de resultaatbepaling als de journaalposten<br />

uit een autonome analytische boekhouding stapsgewijs aan bod komen.<br />

EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en<br />

Het<br />

CARINE<br />

vierde deel herneemt de full costing-benadering,<br />

PATFOORT<br />

maar met een uitbreiding naar<br />

verschillende typologieën van industriële productieprocessen. In deel 5 wordt de techniek<br />

van activity-based costing besproken en geïntegreerd in de kostenverdeelstaat en<br />

de autonome analytische boekhouding. Ten slotte behandelen de auteurs direct costing<br />

(deel 6) en standaardkostencalculatie (deel 7). In dit laatste deel komt ook de verschillenanalyse<br />

uitgebreid aan bod.<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1176-2 | xx + 540 blz. | paperback<br />

Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek<br />

voor verschillende richtingen in het economisch <strong>hoger</strong> <strong>onderwijs</strong> en voor mensen uit<br />

Prij s: € 81 | Studentenprij s: € 55<br />

de praktijk die wat meer achtergrond willen bij de implementatie van een costing- of<br />

controlling-module in een ERP-pakket.<br />

In Analytisch boekhouden en kostencalculatie behandelen de<br />

auteurs uitgebreid de full costing-benadering, de techniek van<br />

Activity-Based Costing, direct costing en standaardkostencalculatie<br />

met verschillenanalyse.<br />

Hét handboek voor studenten uit het economisch <strong>hoger</strong><br />

onderwij s en voor lezers uit de praktij k die meer achtergrond<br />

willen bij de implementatie van een costing- of controllingmodule<br />

in een ERP-pakket.<br />

Werner Bruggeman Erik De Lembre<br />

Patricia Everaert Sophie Hoozée<br />

Carine Patfoort<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie<br />

Analytisch<br />

boekhouden en<br />

kostencalculatie<br />

Analytisch boekhouden<br />

en kostencalculatie<br />

Werner Bruggeman<br />

Erik De Lembre<br />

Patricia Everaert<br />

Sophie Hoozée<br />

Carine Patfoort<br />

VIJFTIENDE EDITIE<br />

Bestel online<br />

22


BEDRIJF | Accountancy<br />

Grondslagen financieel boekhouden<br />

Tweede editie<br />

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1131-1 | xii + 356 blz. | paperback<br />

Grondslagen financieel boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden<br />

en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de<br />

boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter<br />

de boekhoudkundige Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 37<br />

cijfers.<br />

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van<br />

de KU Leuven.<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

In het eerste deel van dit boek introduceren<br />

van de KU Leuven.<br />

de auteurs stapsgewijs<br />

de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede<br />

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

deel zoomen zij in op het thema van de accountingflexibiliteit, de<br />

waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële<br />

en immateriële vaste activa.<br />

Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces<br />

inzichtelij k maken.<br />

Bij zonder toegankelijke en grondige inleiding.<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

GRONDSLAGEN<br />

FINANCIEEL BOEKHOUDEN<br />

GRONDSLAGEN<br />

FINANCIEEL<br />

BOEKHOUDEN<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

Tweede editie<br />

Bestel online<br />

Financieel boekhouden<br />

Derde editie<br />

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1132-8 Financieel | boekhouden xxiv is bestemd + voor 530 studenten <strong>hoger</strong> blz. <strong>onderwijs</strong> en | voor paperback<br />

diegenen die<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 47<br />

zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand<br />

van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische<br />

boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.<br />

Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitvoerig<br />

aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen<br />

van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.<br />

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van<br />

In dit boek bespreken de auteurs de KU uitvoerig Leuven. alle rubrieken van de<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

jaarrekening en de bij behorende rekeningen, met verwij zingen<br />

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

naar het boekhoudrecht en naar adviezen van de Commissie<br />

voor Boekhoudkundige Normen.<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

FINANCIEEL BOEKHOUDEN<br />

FINANCIEEL<br />

BOEKHOUDEN<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

Derde editie<br />

Vele voorbeelden verduidelij ken de boekhoudkundige technieken<br />

en de Belgische boekhoudregels.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Bestel online<br />

23


BEDRIJF | Accountancy<br />

Financiële analyse van de<br />

jaarrekening toegepast<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Een in detail uitgewerkte case, gebaseerd op<br />

een bestaande Vlaamse onderneming, leidt tot<br />

een grondig inzicht in de financiële analyse van<br />

de jaarrekening.<br />

Met dit handboek in de reeks Toegepast leert<br />

de student op een praktijkgerichte manier de<br />

gepubliceerde jaarrekening en dus de financiële<br />

gezondheid van een onderneming te analyseren<br />

en te interpreteren. Hij leert de cij fers in de juiste<br />

context te plaatsen en onderlinge verbanden te<br />

duiden.<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Carine Coppens is opleidingshoofd<br />

Financieel Management aan<br />

HoGent en doceert Accountancy<br />

en fiscale opleidingsonderdelen in<br />

de bacheloropleiding Bedrij fsmanagement.<br />

Mieke Kimpe is lector aan de Associatie<br />

Antwerpen in de opleiding<br />

Bedrij fsmanagement. Daarnaast<br />

is zij docent in het volwassenenonderwij<br />

s en zelfstandig consultant<br />

in de financiële adviesverlening.<br />

Uitgelezen lesmateriaal voor<br />

studenten Accountancy-<br />

Fiscaliteit, Financiën en<br />

verzekeringen en<br />

KMO-management.<br />

Zevende editie<br />

CARINE COPPENS en MIEKE KIMPE<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1587-6<br />

ca. 400 blz. | paperback<br />

Prij s: € 58 | Studentenprij s: € 37<br />

<strong>24</strong>


BEDRIJF | Accountancy<br />

Computerboekhouden met Octopus<br />

(met documentenbundel)<br />

Vij fde editie<br />

MARIEKE VAN BEYLEN, FILIP DE MAESENEER en WOUTER<br />

BELLEKENS<br />

2022 | ISBN 978-94-000-0907-3 | xxii + 282 blz. | paperback<br />

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 35<br />

Dit handboek is een ‘hands-on’ onderdompeling in de online<br />

boekhoudsoftware Octopus. In een eenvoudige starterscase leert<br />

u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een<br />

uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma<br />

aan veelvoorkomende moeilij kheden.<br />

Snel en met inzicht de boekhouding leren organiseren.<br />

Actieve en creatieve benadering.<br />

Met gratis studentenaccount Octopus voor de casestudy.<br />

Bestel online<br />

Computerboekhouden met WinBooks<br />

(met documentenbundel)<br />

MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER<br />

2015 | ISBN 978-94-000-0507-5 | xxii + 442 blz. | paperback<br />

Prij s: € 74 | Studentenprij s: € 35<br />

Met dit boek maakt de lezer zich vertrouwd met de gebruiksvriendelijke<br />

en dynamische computersoftware WinBooks.<br />

De lezer werkt zich vlot door een brede waaier van functies,<br />

registraties en rapporten. Met een starterscase leert men basistransacties<br />

verwerken. Met de levensechte en uitdagende case<br />

die daarop volgt, wordt een breed gamma aan veelvoorkomende<br />

complexere situaties en geavanceerde technieken getraind.<br />

Leer een boekhouding efficiënt en met inzicht organiseren.<br />

Zowel geschikt als eerste kennismaking met boekhoudsoftware<br />

en als voor de verdieping van online boekhoudvaardigheden.<br />

Met gratis studentenaccount WinBooks voor de casestudy.<br />

Bestel online<br />

25


BEDRIJF | Management accounting<br />

Handboek Management Accounting<br />

Twaalfde editie<br />

PATRICIA EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en WERNER<br />

BRUGGEMAN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1440-4 | xxxii + 476 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit handboek bevordert het inzicht in de techniek van kostprijsberekening<br />

en het gebruik ervan bij managementbeslissingen. De<br />

auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie,<br />

historische kostprij sberekening en resultaatbepaling,<br />

gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bij het nemen van<br />

beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.<br />

Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in<br />

de wij ze van kost- en winstbepaling.<br />

Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bij het<br />

instuderen van de stof.<br />

Manage<br />

ment<br />

Accoun<br />

ting<br />

Patricia Everaert<br />

Sophie Hoozée<br />

Werner Bruggeman<br />

TWAALFDE EDITIE<br />

Handboek<br />

Management Accounting<br />

Bestel online<br />

Management Control<br />

Concepts, Methods and Practices<br />

WERNER BRUGGEMAN, SOPHIE HOOZÉE en<br />

REGINE SLAGMULDER<br />

2018 | ISBN 978-1-78068-451-2 | 316 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

Management Control: Concepts, Methods and Practices conceptualises<br />

management control concepts, methods and practices<br />

used by C-level executives and controllers in managing financial<br />

and strategic performance. It shows how these performance<br />

control processes can be integrated in order to create and<br />

improve internal strategic alignment.<br />

Up-to-date overview of the concepts, methods and practices<br />

of management control.<br />

Inclusion of psychological theories about the relationship<br />

between motivation and management control.<br />

Clarifying case examples from practice.<br />

Intended for business and management control courses, as<br />

well as for the workplace. Bestel online<br />

26


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek vennootschapsbelasting <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1617-0 | ca. 600 blz. | paperback<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting<br />

volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke<br />

antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zij n de belastbare<br />

winsten? Wat zij n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en<br />

aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat<br />

wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij<br />

herstructureringen.<br />

Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fiscaaltechnisch<br />

moeilij ke regimes.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

Bestel online<br />

Handboek personenbelasting <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1616-3 | ca. 800 blz. | paperback<br />

Prij s: € 98 | Studentenprij s: € 42<br />

Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het<br />

standpunt van de fiscale administratie en vanuit de interpretatie<br />

ervan in de fiscale rechtspraak. Het geeft duidelijke antwoorden<br />

op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting?<br />

Wat met de inkomsten uit roerende goederen en<br />

kapitalen? Welke zij n de verschillende soorten beroepsinkomsten<br />

en voorheffingen?<br />

Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zij n<br />

kennis van de materie kan testen.<br />

Overzichtelijke omschrij ving van de basisregels én diepgaande<br />

gespecialiseerde informatie.<br />

Bestel online<br />

27


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek registratierechten<br />

Derde editie<br />

ASTRID PEETERS en TIM WUSTENBERGHS<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1138-0 | xx + 368 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37<br />

In het Handboek registratierechten vindt de lezer een goed<br />

gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen<br />

en in het Brussels Hoofdstedelij k Gewest. De auteurs verwij zen<br />

naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de belangrij kste<br />

rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrij vingen in<br />

verband met de betrokken materie.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Intersentia Fiscale Handboeken<br />

Astrid Peeters Tim Wustenberghs<br />

Handboek registratierechten<br />

Derde editie<br />

Registratie<br />

rechten<br />

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en<br />

aanknopingspunten te vinden tot het oplossen ervan.<br />

Voor studenten en beroepsmensen zoals accountants, boekhouders,<br />

notarissen en advocaten.<br />

Bestel online<br />

Handboek btw <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

MARC GOVERS, FRANK BORGER en PETER RAES<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1615-6 | ca. 660 blz. | paperback<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 40<br />

In dit handboek verhelderen de auteurs de toepassing van de<br />

complexe btw-regelgeving. Het boek geeft duidelijke antwoorden<br />

op btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen<br />

zij n onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling<br />

plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er<br />

recht op vrij stelling en wie moet de btw voldoen?<br />

Bij zonder goed gestructureerd en toegankelijk.<br />

Oefeningen achteraan in het boek helpen de student bij het<br />

instuderen van de stof.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

Bestel online<br />

28


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Tweede editie<br />

AYFER AYDOGAN<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1441-1 | x + 234 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | St udentenprij s: € 37<br />

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig<br />

maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De<br />

auteur verwij st naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de<br />

belangrij kste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktij k van de<br />

Vlaamse belastingdienst.<br />

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en<br />

aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.<br />

Volledig geactualiseerd tot november 2022 en voorzien van<br />

praktij kvoorbeelden en oefeningen.<br />

Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de<br />

advocatuur, het bedrij fsleven en de juridische adviesverlening.<br />

Intersentia Fiscale Handboeken<br />

Ayfer Aydogan<br />

Vlaamse<br />

erfbelasting<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Tweede editie<br />

Bestel online<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

HERMAN DE CNIJF (ed.)<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

Ondernemers staan tijdens de start, het leven en Het boek sluit af met de laatste levensfase van<br />

aan het einde van hun onderneming meer dan de vennootschap: de reorganisatie, de vereffening<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1427-5 eens voor | beleidsbeslissingen xxii + met fiscale 418 gevolgen. blz. of de overdracht. | paperback<br />

Ze moeten in elke levensfase van hun zaak goed<br />

geïnformeerde keuzes maken.<br />

Dit handboek is geschreven voor de student en<br />

Prijs: € 87 | Studentenprijs: € 37<br />

de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar<br />

In de aanvangsfase van de startende onderneming<br />

is de keuze tussen een eenpersoonszaak en een<br />

vennootschap belangrijk, zijn de bestaande<br />

stimulansen voor startende ondernemingen<br />

een onderzoek waard en buigt men zich over de<br />

mogelijke financieringsvormen via eigen of<br />

De auteurs van dit handboek putten voor hun<br />

Ondernemers staan tij dens de start, vreemd vermogen. het leven en bijdrage aan dit boek uit het hun jarenlange einde<br />

ervaring<br />

en opgebouwde expertise in de fiscale praktijk.<br />

Tijdens het leven van een vennootschap hebben Zij zijn eveneens verbonden als docent aan de<br />

beslissingen over investeren, waardering van<br />

postgraduaatsopleiding Fiscaal Recht & Fiscale<br />

van hun onderneming meer dan<br />

voorraad,<br />

eens<br />

bezoldigingspolitiek<br />

voor<br />

en pensioenopbouw<br />

beleidsbeslissingen<br />

Praktijk aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, waar<br />

fiscale consequenties. Dochterondernemingen zij dit handboek gebruiken als studiemateriaal<br />

of holdingstructuren zijn het logische gevolg van voor hun studenten.<br />

met fiscale gevolgen. Ze maken een in rendabele elke activiteit of van levensfase de afsplitsing van van hun zaak<br />

vermogens en aansprakelijkheden.<br />

belangrij ke keuzes. De auteurs behandelen daarom de opties van<br />

de startende ondernemers, beslissingen Andere titels in de reeks Fiscale over Handboeken: zaken als investeren,<br />

> Handboek btw<br />

voorraadwaardering, bezoldigingspolitiek, holdingstructuren of<br />

> Handboek douane en internationale handel<br />

> Handboek fiscale procedure btw<br />

afsplitsing van vermogens en aansprakelij > Handboek fiscale procedure kheden. inkomstenbelastingenZe sluiten af<br />

> Handboek internationaal en Europees belastingrecht<br />

met de reorganisatie, vereffening > Handboek of personenbelasting overdracht.<br />

> Handboek registratierechten<br />

> Handboek vennootschapsbelasting<br />

> Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te<br />

beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar<br />

nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug<br />

te vinden.<br />

Een bron van inspiratie voor de student en voor de fiscale<br />

beroepsbeoefenaar die de fiscale impact in eigen dossiers wil<br />

beoordelen.<br />

ISBN 978-94-000-1427-5<br />

Met verwij zing naar originele bronnen in voetnoten.<br />

9 789400 014275 intersentia.be • jurisquare.be<br />

H. De Cnijf (ed.)<br />

Handboek fiscaal<br />

ondernemingsbeleid<br />

Intersentia Fiscale Handboeken<br />

Fiscaal<br />

ondernemings<br />

beleid<br />

Herman De Cnijf (ed.) Frederik De Graeve Olivier De Keukelaere<br />

Pieter Gillemon Patrick Huybrechts Filip Vandenberghe<br />

Philippe Vandevoorde Carl Van Biervliet Peter Verbanck<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

Bestel online<br />

29


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek fiscale procedure btw<br />

Derde editie<br />

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1135-9 | xvi + 262 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 33<br />

In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling<br />

inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de<br />

bewij smiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling<br />

en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de<br />

belastingplichtige.<br />

Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.<br />

Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.<br />

Bestel online<br />

Handboek fiscale procedure<br />

inkomstenbelastingen<br />

Dertiende editie<br />

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1468-8 | xvi + 410 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37<br />

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een<br />

duidelijk overzicht van alle elementen van de fiscale procedure<br />

op het vlak van de inkomstenbelastingen. Het boek bevat een<br />

reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan<br />

worden geconfronteerd bij het vervullen van zij n fiscale verplichtingen.<br />

Overzichtelij k gestructureerd en voorzien van talrijke voorbeelden<br />

en modellen.<br />

Ideaal studieboek en gebruiksvriendelijke handleiding voor<br />

belastingplichtigen en fiscalisten.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

Bestel online<br />

30


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Vennootschapsbelasting<br />

toegepast <strong>2023</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Reeks Toegepast<br />

PAUL BEGHIN, ANNELIES ROGGEMAN en ISABELLE<br />

VERLEYEN<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1581-4 | xxviii + 330 blz. | paperback<br />

Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 37<br />

Vennootschapsbelasting toegepast benadert de materie van de vennootschapsbelasting<br />

gestructureerd en op een originele manier. De auteurs combineren het juridische<br />

uitgangspunt met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het<br />

boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en<br />

verwijzingen naar de rechtspraak.<br />

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting,<br />

het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare<br />

beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald<br />

en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt<br />

aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de<br />

verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. Deze nieuwe editie belicht<br />

tevens de meest relevante maatregelen n.a.v. de coronapandemie.<br />

De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate<br />

interessant als studieboek voor het <strong>hoger</strong> <strong>onderwijs</strong> en als referentiewerk voor praktijkmensen<br />

die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.<br />

In Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin is <strong>2023</strong> emeritus gewoon bespreken hoogleraar van de UGent; hij is thans de als gastprofessor<br />

verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn interesses gaan<br />

auteurs<br />

naar het boekhoudrecht, de naar onderzoek inzake<br />

‘accounting and tax’, het bijzonder inzake transfer pricing.<br />

het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling<br />

van het belastbaar inkomen, aftrekbare wetenschappen met het proefschrift Essays niet-aftrekbare<br />

on the Common Consolidated Corporate<br />

Annelies Roggeman studeerde in 2004 af als handelsingenieur aan de UAntwerpen.<br />

Vervolgens promoveerde zij aan de UGent tot doctor in de toegepaste economische<br />

Tax Base. Momenteel is zij hoofddocent bij de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering<br />

en Fiscaliteit aan de UGent.<br />

beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet.<br />

Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen:<br />

Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de<br />

verschuldigde vennootschapsbelasting?<br />

Paul Beghin, Annelies Roggeman<br />

en Isabelle Verleyen<br />

Vennootschapsbelasting toegepast <strong>2023</strong><br />

Paul Beghin, Annelies Roggeman en Isabelle Verleyen<br />

Vennootschapsbelasting<br />

toegepast <strong>2023</strong><br />

Talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak<br />

ISBN 978-94-000-1581-4<br />

illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal<br />

Editie <strong>2023</strong><br />

recht.<br />

Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante<br />

bedrijfseconomische inzichten. Bestel online<br />

Successieplanning in de praktijk<br />

DIETER BOSSUYT, KRISTOF<br />

Is bij mij alles goed geregeld?<br />

DELOBELLE,<br />

Wat gebeurt er met mijn vermogen als<br />

STEF<br />

ik huw, kinderen krijg, een huis<br />

koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als iets<br />

me overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een<br />

MANNAERTS en VEERLE helder antwoord. WANZEELE<br />

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.<br />

• Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1466-4<br />

• Geïllustreerd met schema’s<br />

| xiv<br />

die de juridische<br />

+ 270<br />

wetmatigheden<br />

blz.<br />

verduidelijken<br />

| paperback<br />

• Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals<br />

Prijs: € 72 | Studentenprijs: € Docenten 37die dit boek voorschrijven aan hun studenten, kunnen via www.intersentia.be<br />

contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het online lesmateriaal.<br />

Kristof Delobelle is vennoot<br />

Stef Mannaerts is expert fiscale<br />

Is bij mij alles goed geregeld?<br />

van<br />

Wat<br />

Lemon Consult.<br />

gebeurt<br />

Hij begeleidt<br />

ruim 25 jaar families bij<br />

Consult en lector-onderzoeker<br />

er<br />

en<br />

met<br />

familiale planning<br />

mij<br />

bij Lemon<br />

n vermogen<br />

hun fiscale en familiale planning.<br />

Hij de bezieler van het<br />

sche vakken (Financial Planning,<br />

aan UCLL. Hij doceert economi-<br />

als ik huw, kinderen krij g, een huis opleidingstraject koop, ‘Start to Plan’ een onderneming Cost- en Management Accounting<br />

en Beleggen) en richt zich<br />

heb,<br />

waarin hij accountants, bankiers<br />

en verzekeringsmakelaars praktijkgericht<br />

bescherm opleidt op vlak van ik wie lijk op en bedrijfsovernames. wat me lief is<br />

met zijn onderzoek voorname-<br />

met pensioen ga of sterf? Hoe<br />

pensioen- en successieplanning.<br />

Dieter Bossuyt is adviseur fiscaliteit<br />

en familiale planning bij<br />

woordelijk voor de richting<br />

Veerle Wanzeele is verant-<br />

als er wat gebeurt? Op deze en vele andere vragen – die iedereen<br />

Lemon Consult en gastdocent in<br />

Financiën & Verzekeringen aan<br />

het postgraduaat Vermogens-<br />

HoWest en doceert Financiële<br />

zich zou moeten stellen – geven en successieplanning de auteurs aan de een planning helder en Verzekeringen. antwoord.<br />

Vives Brugge Business School.<br />

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrij pelij k.<br />

Met talloze voorbeelden uit het dagelij ks leven.<br />

Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden<br />

verduidelij ken.<br />

Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals.<br />

ISBN 978-94-000-1466-4<br />

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,<br />

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele<br />

Successieplanning in de praktijk<br />

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,<br />

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele<br />

Successieplanning<br />

in de praktijk<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

31


BEDRIJF | Financiering<br />

Financieel beheer voor KMO’s<br />

Derde editie<br />

EDDY LAVEREN, SVEN DAMEN en PETER-JAN ENGELEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1437-4 | xvi + 478 blz. | paperback<br />

Prij s: € 55 | Studentenprij s: € 39<br />

In Financieel beheer voor KMO’s behandelen de auteurs de<br />

belangrij kste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering<br />

(corporate finance). Zowel financierings- als investeringsbeslissingen<br />

komen aan bod.<br />

Zeer toegankelijk basiswerk met de juiste mix van theoretische<br />

onderbouw en praktische toepasbaarheid.<br />

Geïllustreerd met cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch<br />

onderzoek.<br />

Met talrijke literatuurreferenties voor verdere studie.<br />

Eddy Laveren<br />

Sven Damen<br />

Peter-Jan Engelen<br />

DERDE EDITIE<br />

Finan<br />

cieel<br />

be<br />

heer<br />

Financieel beheer voor KMO’s<br />

Bestel online<br />

Financial Management in Practice<br />

Third edition<br />

RUDY AERNOUDT<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-1-83970-210-5 | ca. 420 blz. | paperback<br />

Prij s: € 68 | Studentenprij s: € 37<br />

In Financial Management in Practice the author discusses the<br />

basic concepts of financial management, optimal financing,<br />

the valuation of enterprises and all forms of debt financing.<br />

Also, mezzanine financing, formal and informal venture capital,<br />

including business angels and crowdfunding, IPO, are explained.<br />

A review of the Basel Accords concludes this book.<br />

Practical approach with clarifying cases and exercises.<br />

Glossary and solutions of the exercises at the end of the book.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Finan<br />

cial<br />

Manage<br />

ment<br />

Rudy Aernoudt<br />

THIRD EDITION<br />

Financial Management<br />

in Practice<br />

Bestel online<br />

32


BEDRIJF | Financiering<br />

Corporate Finance<br />

Second edition<br />

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE en<br />

CYNTHIA VAN HULLE<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-1-83970-211-2 | xxvi + 448 blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59<br />

This textbook discusses the sources of funding and capital<br />

structure of corporations (excluding financial institutions). After<br />

an introduction on the objectives and functions of corporate<br />

finance, the following topics are covered: investment analysis<br />

and minimum investment return requirement, capital structure<br />

and dividend policy, long- and medium-term financing, working<br />

capital valuation, international financial policy and other specific<br />

financial topics.<br />

Corporate<br />

Finance<br />

Marc Deloof, Sophie Manigart,<br />

Hubert Ooghe en Cynthia Van Hulle<br />

Corporate Finance<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Corporate Finance<br />

Marc Deloof<br />

Sophie Manigart<br />

Hubert Ooghe<br />

Cynthia Van Hulle<br />

SECOND EDITION<br />

The authors link theoretical insight to practical cases.<br />

Written for financial professionals and (post)university<br />

students.<br />

Bestel online<br />

Handboek bedrijfsfinanciering<br />

Theorie en praktijk<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Zesde editie<br />

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE<br />

en CYNTHIA VAN HULLE<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1609-5 | ca. 530 blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59<br />

Na een inleiding over doelstellingen en functie van het financieel<br />

beleid van een onderneming (met uitzondering van financiële<br />

instellingen), komen de volgende topics aan bod: waardering,<br />

investeringsbeslissing en minimumrendementseis, kapitaalstructuur<br />

en dividendpolitiek, financiering op lange en middellange<br />

termij n, beheer van nettobedrij fskapitaal en enkele bij zondere<br />

aspecten.<br />

Met actuele voorbeelden om theoretisch inzicht te koppelen<br />

aan praktische toepassingen.<br />

Bestemd voor financiële professionals en studenten in het<br />

(post)universitair onderwij s.<br />

Bestel online<br />

33


BEDRIJF | Financiering<br />

Financieel beleid in de onderneming<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

KURT KEGELS, MIEKE KIMPE en JEROEN PEETERS<br />

Reeks Toegepast<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1446-6 | xvi + 352 blz. | paperback<br />

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek belichten de auteurs het financieel beleid van een<br />

onderneming, van de oprichting tot de overname of beursintroductie<br />

ervan. Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de<br />

student op een praktijkgerichte manier het financieel beleid van<br />

een onderneming uit te tekenen en te analyseren.<br />

Een praktische casestudy over een onderneming in drie<br />

levensfasen maakt de theorie inzichtelij k.<br />

Ondersteunt jonge ondernemers bij de opstart van een eigen<br />

bedrij f.<br />

Met nieuwe online oefeningen voor studenten.<br />

Kurt Kegels, Mieke Kimpe en Jeroen Peeters<br />

Financieel beleid<br />

in de onderneming<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

Bestel online<br />

Financieel management toegepast<br />

Hoe financier ik mijn onderneming?<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Vierde editie<br />

RUDY AERNOUDT<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1642-2 | ca. 450 blz. | paperback<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek in de reeks Toegepast bespreekt de auteur de<br />

basisconcepten van het financieel management, de optimale<br />

financiering en waardebepaling van een onderneming en alle<br />

vormen van schuldfinanciering, met nadruk op de belangrij kste<br />

financieringsbronnen. Verder behandelt hij mezzaninefinanciering,<br />

business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie<br />

en hij besluit met een bespreking van de Bazel-akkoorden.<br />

Rudy Aernoudt<br />

Financieel<br />

management<br />

toegepast<br />

Bij zonder praktische benadering met concrete cases en<br />

oefeningen.<br />

Glossarium en oplossingen van de oefeningen achteraan in<br />

het boek.<br />

Vierde editie<br />

Bestel online<br />

34


BEDRIJF | Financiering<br />

Financiële analyse van de vennootschap<br />

Theorie en toepassing op de jaarrekening<br />

volgens Belgian GAAP en IFRS (twee delen)<br />

Zesde editie<br />

HUBERT OOGHE, HEIDI VANDER BAUWHEDE en<br />

CHARLES VAN WYMEERSCH<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1139-7 | xxvi + 396 en x + <strong>24</strong>6 blz.<br />

paperback<br />

Prij s: € 109 | Studentenprij s: € 60<br />

Dit boek biedt een gestructureerd overzicht van de diverse technieken<br />

van financiële analyse. Naast het Belgische jaarrekeningenmodel<br />

(micro, verkort, volledig en geconsolideerd), besteden de auteurs uitgebreid<br />

aandacht aan de financiële analyse van het IFRS-jaarrekeningenmodel,<br />

waardoor de lezer inzicht krijgt in de verschillen tussen<br />

de Belgische en internationale financiële rapporteringsstandaarden.<br />

Financiële<br />

Analyse<br />

DEEL 1<br />

Financiële analyse<br />

van de vennootschap<br />

Theorie en toepassing op de jaarrekening<br />

volgens Belgian GAAP en IFRS<br />

Hubert Ooghe<br />

Heidi Vander Bauwhede<br />

Charles Van Wymeersch<br />

ZESDE EDITIE<br />

Al jarenlang het standaardwerk over financiële analyse.<br />

Een uitgewerkt praktij kvoorbeeld confronteert de student<br />

meteen met de praktij k.<br />

In het Frans beschikbaar onder de titel Traité d’analyse financière –<br />

Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.<br />

Bestel online<br />

Business Valuation<br />

Using Financial Analysis to Measure<br />

a Company’s Value<br />

Third edition<br />

GUY PARMENTIER en BART CUYPERS<br />

2017 | ISBN 978-1-78068-448-2 | x + 318 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 37<br />

What determines a company’s financial health and what drives<br />

company value? Insight in financial analysis is indispensable for<br />

making good strategic decisions. The authors first present the<br />

essentials of financial analysis and business valuation. They then<br />

show the reader how to use the output of financial analyses to<br />

challenge forecasted data.<br />

Accessible language and clearly structured approach.<br />

Dynamic financial toolset enables readers to get to the heart<br />

of the (financial) matter.<br />

Bestel online<br />

35


BEDRIJF | Human Resource Management<br />

Human Resource Management<br />

in essentie<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden<br />

en actuele cases, gefundeerd op<br />

wetenschappelij ke literatuur.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Geschikt voor praktijkmensen en studenten<br />

die een brede en sterke basis in HRM willen<br />

verwerven.<br />

In Human Resource Management in essentie<br />

behandelt de auteur de belangrij kste aspecten van<br />

HRM: van werving en selectie over socialisatie en<br />

leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en<br />

het omgaan met ontslag.<br />

Bestel online<br />

Over de auteur<br />

Ralf Caers is professor HRM<br />

en hoofd van de vakgroep<br />

Work & Organisation Studies<br />

aan de KU Leuven, Ehsal<br />

Management School en<br />

UHasselt. Hij is columnist voor<br />

het vakblad HRMagazine en zaakvoerder van de<br />

coachingpraktij k Passiemento.<br />

Reeds meer dan 12.000<br />

verkochte exemplaren!<br />

Zevende editie<br />

RALF CAERS<br />

Reeks In essentie<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1632-3<br />

ca. 430 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33<br />

36


BEDRIJF | Human Resource Management<br />

Human Resource Management:<br />

Basics<br />

Practical textbook backed-up with scientific<br />

literature.<br />

With numerous examples and up-to-date cases.<br />

Suitable for both practitioners and students<br />

who want to acquire a strong basic background<br />

in HR.<br />

In Human Resource Management Basics the author<br />

covers the primordial HR issues such as recruitment<br />

and selection, socialisation and leadership, improved<br />

performance and dismissal of staff.<br />

Ralf Caers<br />

Human Resource<br />

Management Basics<br />

Third edition<br />

Bestel online<br />

Over de auteur<br />

Ralf Caers is professor of HRM at<br />

KU Leuven, Ehsal Management<br />

School and Hasselt University.<br />

He is head of the unit ‘Work<br />

and Organization Studies’ at<br />

KU Leuven, columnist for HR<br />

Magazine, owner of the coaching firm Passiemento<br />

and a popular public speaker on a variety of HR<br />

topics.<br />

“Een waardevolle<br />

kennismaking met HR met een<br />

goede mix van bevattelijke<br />

inhoud en academische<br />

onderbouwing.<br />

” Tom Vandooren,<br />

docent bachelor sociaal werk<br />

Third edition<br />

RALF CAERS<br />

2021 | ISBN 978-1-83970-126-9<br />

xvi + 422 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33<br />

37


BEDRIJF | Marketing en verkoop<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Derde editie<br />

Een sluitend en goed onderbouwd verkoop- en marketingbudget uitwerken vergt<br />

heel wat bedrijfseconomisch inzicht en managementkunde. Iedere commercieel verantwoordelijke<br />

ondervindt dagelijks het belang van een gefundeerd commercieel<br />

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE<br />

budget. De bedrijfsleiding beseft dat het commercieel plan en het budget de fundamenten<br />

zijn van een gezonde bedrijfsvoering.<br />

Reeks Toegepast<br />

Commerciële budgettering toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om<br />

professioneel een commercieel budget op te maken. Niet alleen wordt een stevig theoretisch<br />

| kader viii met betrekking + 296 tot commerciële blz. budgettering | paperback<br />

aangereikt, de auteurs<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1141-0<br />

beschrijven vooral een stappenplan hoe u in de praktijk een werkbaar commercieel<br />

budget kunt uitwerken aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal.<br />

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 39<br />

Dankzij de vele voorbeelden en praktijktips vormt dit handboek een werkbare checklist<br />

voor de bedrijfsleider, de commercieel manager, de verkoop- en marketingmedewerkers<br />

en alle geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een budgettair gezonde<br />

economische bedrijfsvoering.<br />

Commerciële budgettering toegepast Docenten biedt die dit handboek een verplicht uitgebreide voorschrijven aan hun studenten, en<br />

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be<br />

kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij toegang te krijgen tot<br />

praktische leidraad om professioneel het een e-learning oefenpakket. commercieel Met behulp van het digitale leerplatform budget<br />

kunnen<br />

docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten<br />

inoefenen.<br />

op te maken. De combinatie van het theoretische kader m.b.t.<br />

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële<br />

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale<br />

commerciële budgettering en de praktische bedrijven. Hij gecertificeerd change insteek manager en doceert maakt aan o.a. Ehsal Management<br />

School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur<br />

dit<br />

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.<br />

boek tot een erg toegankelijk en inspirerend werkinstrument.<br />

Prof. dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate Professor aan de Vrije Universiteit<br />

Brussel. Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek<br />

en onderzoekt de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en<br />

autonome mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.<br />

Met oefeningen en talrijke tips en voorbeelden.<br />

Praktisch stappenplan als leidraad om zelf mee aan de slag te<br />

gaan.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

ISBN 978-94-000-1141-0<br />

Johan Vanhaverbeke en<br />

Lieselot Vanhaverbeke<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

Commerciële<br />

budgettering<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

Commerciële budgettering toegepast 3de editie [druk].indd 1 30/07/20 09:33<br />

Bestel online<br />

Marktgericht ondernemen toegepast<br />

Pulvinar Business Game<br />

Het bestuderen van marketingmanagement is een boeiende opgave. Zowel voor studenten<br />

als voor bedrijfsverantwoordelijken die niet vertrouwd zijn met het commerciële<br />

werkveld, is de Pulvinar learning marketing experience een didactisch interessante<br />

Derde editie<br />

manier om efficiënt en praktijkgericht de marketingconcepten te verwerven en toe<br />

te passen.<br />

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE<br />

Door het spelen van deze bedrijfssimulatie verwerft de deelnemer een concreet en<br />

duidelijk inzicht in de dynamiek van het commerciële beleid van een bedrijf. De bedrijfssimulatie<br />

is praktijkgetrouw en simuleert de vele aspecten van het Reeks Toegepast<br />

marketingmanagement<br />

door de deelnemers te laten werken in een bedrijfsteam, in concurrentie<br />

met andere teams. Het kunnen werken met de marketingmix-instrumenten in een dynamische<br />

bedrijfsomgeving, samen met andere teamleden, waarborgt een boeiende<br />

‘learning experience’.<br />

De Pulvinar learning marketing experience is een web-based bedrijfssimulatie die onder<br />

begeleiding game van ervaren marketingcoaches waarmee optimaal leerrendement je koppelt de aan<br />

Pulvinar business game is een business<br />

een didactisch vernieuwende en aangename leermethode.<br />

inhoud van Marketing toegepast in de praktijk brengt. Elk team in<br />

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële<br />

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale<br />

bedrijven. Hij is gecertificeerd change manager en doceert aan o.a. Ehsal Management<br />

marketingbeslissingen School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur neemt<br />

het spel vormt het management dat<br />

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.<br />

over o.a. het productbeleid, de prij<br />

Prof.<br />

sstrategie,<br />

dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate<br />

de<br />

Professor<br />

distributieaan-<br />

de Vrije Universiteit Brussel.<br />

Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek en onderzoekt<br />

de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en autonome<br />

mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.<br />

pak, het promotiebeleid en het verkooppersoneel.<br />

Andere titels van deze auteur(s) in dit vakgebied:<br />

Commerciële budgettering toegepast (2020)<br />

Johan A.M. Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

(ISBN 978-94-000-1141-0)<br />

Maakt uw marketinglessen interactief.<br />

Marketing toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen (2017)<br />

J. Vanhaverbeke, m.m.v. Madelaine Janssens en Sarah Steenhaut,<br />

Antwerpen, Intersentia<br />

Deelnemers ervaren aan den lijve (ISBN 978-94-000-0817-5) wat het betekent een<br />

Verkoopmanagement toegepast: basisinzichten in verkooporganisatie,<br />

-management en -strategie (2014)<br />

marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren.<br />

J. Vanhaverbeke, Antwerpen, Intersentia<br />

(ISBN 978-94-000-0514-3)<br />

ISBN 978-94-000-1309-4<br />

Bent u geïnteresseerd om het Pulvinar Business Game te spelen,<br />

neem dan contact op met Johan Vanhaverbeke voor de praktische<br />

afspraken via johan.vanhaverbeke@pulvinar.be.<br />

Johan Vanhaverbeke en<br />

Lieselot Vanhaverbeke<br />

Marktgericht ondernemen toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

Marktgericht<br />

ondernemen<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

Contacteer ons<br />

38


BEDRIJF | Marketing en verkoop<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord<br />

Vierde editie<br />

TOM HEREMANS<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1343-8 | x + 316 blz. | paperback<br />

Prij s: € 61 | Studentenprij s: € 28<br />

Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen? Welke tekens<br />

kun je als merk deponeren? Mogen werknemers zelf berichten<br />

plaatsen via sociale netwerken over hun bedrij f? In 101 marketingvragen<br />

juridisch beantwoord gidst advocaat Tom Heremans<br />

u doorheen verschillende thema’s van het marketingrecht. De<br />

vragen zij n gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk van<br />

de auteur en krij gen een inzichtelij k antwoord.<br />

Nieuw hoofdstuk over de GDPR-wetgeving en andere actuele<br />

thema’s zoals influencer marketing.<br />

Met praktijkvoorbeelden en cases.<br />

Tom Heremans<br />

101 marketingvragen<br />

juridisch beantwoord<br />

Vierde editie<br />

Bestel online<br />

Marketing toegepast<br />

Klant- en Marktgericht Ondernemen<br />

In het handboek Marketing toegepast – Klant- en Marktgericht Ondernemen benaderen<br />

de auteurs marketing vanuit een holistische visie: marketing staat ten dienste van de<br />

doelstellingen en activiteiten van de onderneming. Een helder stappenplan vormt<br />

de ruggengraat van het boek. De lezer van Marketing toegepast leert met dit stevige<br />

conceptuele kader en de praktische toepassingen een gefundeerd marketing- en verkoopbeleid<br />

uit te stippelen.<br />

Marketing toegepast verbindt jarenlange marketing- en verkoopmanagementervaring<br />

met marketingtheorie en recente inzichten in marketing, communicatie en verkoop.<br />

Het is bestemd voor studenten in bacheloropleidingen en voor niet-bedrijfseconomen<br />

die een grondig inzicht in marketing willen opdoen. Ook ondernemers en<br />

niet-marketeers kunnen met dit handboek meteen aan de slag.<br />

Vierde editie<br />

JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS<br />

en SARAH STEENHAUT<br />

Reeks Toegepast<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten,<br />

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1342-1<br />

kunnen<br />

| xxviii<br />

zij contact opnemen<br />

+<br />

met<br />

578<br />

de uitgeverij<br />

blz.<br />

om toegang<br />

|<br />

te krijgen.<br />

paperback<br />

Prijs: € 54 | Studentenprijs: € 38<br />

Johan Vanhaverbeke is MSc. handelsingenieur en gecertificeerd interimmanager. Hij<br />

heeft tal van strategische en operationele marketingopdrachten uitgevoerd bij grote<br />

en middelgrote bedrijven. Hij is gastdocent aan o.a. EMS (Ehsal Management School),<br />

de Belgian Association of Marketing – Education en gastdocent in meerdere marketingopleidingen.<br />

Madeleine Janssens is socioloog en (kwalitatief) diagnostisch onderzoeker met een<br />

ruime internationale ervaring in een veelheid van productcategorieën. Zij was een<br />

van de sturende krachten achter het marktonderzoeksbureau WHY5Research en is nu<br />

als affiliate verbonden aan Callebaut Collective. Zij is gastdocent aan EMS en gewaardeerd<br />

spreker op nationale en internationale fora.<br />

Prof. dr. Sarah Steenhaut is marketingstrateeg voor toonaangevende bedrijven in<br />

B2B en B2C en professor Digital Marketing Strategies aan de UGent. Zij combineert<br />

onderzoek en praktijkervaring bij het adviseren van organisaties in digital integrated<br />

marketing. Medeoprichter van Callebaut Collective, een onconventioneel ecosysteem<br />

van marketingexperten die organisaties ondersteunt bij het omarmen van chaos vanuit<br />

de Act Human-filosofie.<br />

Dit boek zet de lezer op weg om op basis van een helder stappenplan<br />

een gefundeerd marketingplan en verkoopbeleid uit te<br />

stippelen. Bedrij fsvisie, missie, doelstellingen en strategie krij gen<br />

heel wat aandacht. Een stevig conceptueel kader en praktische<br />

toepassingen maken van dit boek een bron van inspiratie.<br />

De Belgian Association of Marketing heeft Marketing<br />

toegepast gekozen als handboek voor de basisopleidingen<br />

Marketing. Meer informatie op www.marketing.be.<br />

Johan Vanhaverbeke<br />

Marketing toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke<br />

met bijdragen van Madeleine Janssens en Sarah Steenhaut<br />

Marketing<br />

toegepast<br />

Klant- en Marktgericht Ondernemen<br />

Met beproefd stappenplan: ‘Marketing denken en doen’.<br />

ISBN 978-94-000-1342-1<br />

Verkozen door de Belgian Association of Marketing als handboek<br />

voor de basisopleidingen Marketing.<br />

Bestemd als handige leidraad voor practici en als grondige<br />

inleiding voor studenten.<br />

Vierde editie<br />

Marketing toegepast - 4de editie [druk].indd 1 29/06/2021 10:27<br />

Bestel online<br />

39


BEDRIJF | Logistiek management<br />

Douane en Accijnzen<br />

Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden.<br />

Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande<br />

douanekennis.<br />

Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim<br />

uitgebreid.<br />

Kerstien Celis en Josse Verbeken<br />

Douane en Accijnzen<br />

Douane en Accijnzen is een inhoudelijk volledig<br />

en bijzonder praktisch naslagwerk. Eerst<br />

komen douanebeleid en betrokken partij en aan<br />

bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde<br />

(inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een<br />

bespreking van de import- en exportprocedure en<br />

het enig document, volgen oorsprong en bijzondere<br />

regelingen (met de laatste nieuwigheden) en<br />

tot slot een hoofdstuk over accijnzen.<br />

Vijfde editie<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Kerstien Celis is lector aan<br />

Hogeschool Gent en geeft<br />

opleidingen bij private<br />

opleidingsverstekkers.<br />

Josse Verbeken is adviseur bij<br />

de Algemene Administratie<br />

der Douane en Accij nzen en<br />

docent aan het centrum der<br />

beroepsopleiding. Verder<br />

fungeert hij regelmatig als<br />

spreker op douaneseminaries.<br />

Hét handboek over douane<br />

en accijnzen in ruim<br />

10 hogescholen!<br />

Vij fde editie<br />

KERSTIEN CELIS en JOSSE VERBEKEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1448-0<br />

xx + 461 blz. | paperback<br />

Prij s: € 72 | Studentenprij s: € 35<br />

40


BEDRIJF | Logistiek management<br />

Spoorvervoer<br />

Derde editie<br />

FILIP AERTS, YVAN SMETS en JOCHEN MAES<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1356-8 | xx + 350 blz. | paperback<br />

Prij s: € 66 | Studentenprij s: € 35<br />

Met Spoorvervoer heeft u een grondig werk over goederenvervoer<br />

per spoor in handen. De auteurs behandelen eerst de<br />

geschiedenis en de actuele situering en vervolgens COTIF- en<br />

CIM-regelgeving, aansprakelij kheidsregels, technische aspecten,<br />

regelgeving over het vervoer van gevaarlij ke goederen (RID),<br />

prij svorming, verloop van een spoorzending en afhandeling van<br />

vervoersdocumenten.<br />

Talrijke voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor<br />

studenten en logistiek mede werkers in opleiding.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Bestel online<br />

Luchtvracht<br />

Tweede editie<br />

PETER VERSPECHT en JOHAN GUILLIAMS<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1175-5 | xviii + 252 blz. | paperback<br />

Prij s: € 69 | Studentenprij s: € 35<br />

De auteurs stellen in Luchtvracht drie thema’s centraal: luchtvrachtprocessen,<br />

tarificatie van de vracht en goederenkennis.<br />

O.m. de volgende onderwerpen worden behandeld:<br />

belangrij ke organisaties en structuren, beveiliging, export, import,<br />

claims, voortransportkosten en airport-to-airportkosten, directe<br />

zendingen en consolidaties. De auteurs besteden aandacht aan<br />

de toegenomen digitalisering en de focus op duurzaamheid in<br />

de luchtvaartsector.<br />

Met talrij ke uitgewerkte voorbeelden.<br />

Praktisch naslagwerk voor medewerkers in de luchtvrachtsector.<br />

Met online oefeningen voor studenten. Bestel online<br />

41


RECHT<br />

Algemeen 45<br />

Publiek- en bestuursrecht 48<br />

Codex 52<br />

Gerechtelijk recht 53<br />

Burgerlijk recht 54<br />

Verzekeringsrecht 62<br />

Recht van de intellectuele eigendom 64<br />

Ondernemingsrecht 66<br />

Fiscaal recht 69<br />

Gezondheidsrecht 70<br />

Strafrecht 71<br />

Sociaal recht 72<br />

Europees en internationaal recht 76


RECHT


RECHT | Algemeen<br />

Bouw- en vastgoedlexicon<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

HENDRIK LEURS<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1318-6 | ca. 1250 blz. | paperback<br />

Prij s: € 109 | Studentenprij s: € 39<br />

Dit lexicon omvat alle belangrij ke begrippen uit vastgoed én<br />

bouw op zowel technisch als administratief, juridisch en financieel<br />

vlak. Het verklaart veel voorkomende en minder frequent voorkomende<br />

vaktermen m.b.t. vastgoed, bouw, renovatie, nieuwbouw,<br />

bestaande en historische bouw(onder)delen.<br />

Uniek en praktisch referentienaslagwerk voor iedereen die<br />

betrokken is bij de bouw en het vastgoed of als student hierin<br />

zij n toekomst plant.<br />

Aangevuld met technische illustraties, documenten, tips en<br />

adviezen bij bouw en nuttige websites.<br />

Bestel online<br />

45


RECHT | Algemeen<br />

Handbook on Legal Methodology<br />

From Objective to Method<br />

LINA KESTEMONT<br />

2018 | ISBN 978-1-78068-673-8 | xiv + 98 blz. | paperback<br />

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 25<br />

This Handbook on Legal Methodology carefully describes the<br />

methodology of legal research. The author discusses different<br />

types of research objectives, their different methodologies and<br />

shared methodological features, which she applies in a functional<br />

research design instrument.<br />

With a practical methodological guide for PhD students and<br />

legal scholars who aim to design research projects or reflect<br />

on them.<br />

Bestel online<br />

De Valks Juridisch Woordenboek<br />

Vij fde editie<br />

BERNARD TILLEMAN, VINCENT SAGAERT en STEVEN<br />

In alle ons omringende landen bestaan er uitstekende<br />

verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken<br />

LIERMAN (eds.)<br />

onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s<br />

Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en<br />

de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1146-5 Black’s law een | xii stevige + reputatie 8<strong>24</strong> genieten. blz. Vóór het | gebonden<br />

verschijnen<br />

van De Valks juridisch woordenboek bestond in België<br />

een dergelijk algemeen juridisch woordenboek niet<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: – enkele € 39 sectoriële woordenboeken en lexicons niet te<br />

na gesproken. Het nut en het succes van de buitenlandse<br />

voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook<br />

voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In<br />

DE VALKS<br />

JURIDISCH<br />

WOORDEN-<br />

BOEK<br />

deze vierde herziene en uitgebreide editie wordt het bij<br />

Dit werk bestrij kt volledig het ons geldende bij recht, ons het weze geldende van Belgische, internationale,<br />

Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken.<br />

recht (van<br />

Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse<br />

Belgische, internationale, Europese vertalingen, de belangrijkste of Vlaamse subtrefwoorden, de pertinente<br />

wetgeving en eventuele synoniemen of verwante<br />

oorsprong). Bij<br />

begrippen vermeld.<br />

elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de<br />

Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking<br />

tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan<br />

belangrij kste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele<br />

synoniemen of verwante ten behoeve begrippen van hun studenten en alumni vermeld.<br />

en alle<br />

de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun<br />

medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun <strong>onderwijs</strong>,<br />

andere<br />

geïnteresseerden.<br />

B. TILLEMAN<br />

V. SAGAERT<br />

S. LIERMAN<br />

(EDS.)<br />

DE VALKS<br />

JURIDISCH<br />

WOORDENBOEK<br />

BERNARD TILLEMAN<br />

VINCENT SAGAERT<br />

STEVEN LIERMAN<br />

(EDS.)<br />

Vijfde herziene en uitgebreide editie<br />

Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven<br />

van het hoofdkwartier van de Leuvense faculteit<br />

rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.<br />

Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen<br />

alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense<br />

Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers.<br />

Bestel online<br />

46


RECHT | Algemeen<br />

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans<br />

Op basis van een corpus van statuten<br />

PATRICIA VANDEN BULCKE en CARINE DE GROOTE<br />

2017 I ISBN 978-94-000-0849-6 I xxii + 410 blz. | paperback<br />

Prijs: € 86 | Studentenprij s: € 32<br />

Dit woordenboek is gebaseerd op een corpus van Belgische en<br />

Spaanse statuten. Het bestaat uit het woordenboek op papier<br />

en een elektronische databank. Het bevat algemene juridische<br />

terminologie (met termen als ‘akte’, ‘volmacht’en ‘recht’), of verbindingseenheden<br />

(zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’) en<br />

terminologie die nauw verband houdt met het ondernemingsrecht.<br />

Naslagwerk voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans en<br />

Spaans-Nederlands.<br />

Met toegang tot de elektronische database gedurende 1 jaar:<br />

neem hiervoor contact op met Michaël Lumingu (michael.<br />

lumingu@ugent.be).<br />

Bestel online<br />

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek<br />

HANS-WERNER AM ZEHNHOFF, HUGUES TIMMERMANS,<br />

YVONNE SALMON en ERIKA SCHMATZ<br />

2011 I ISBN 978-90-5095-126-5 I xii + 1.452 blz. | gebonden<br />

Prij s: € 258 | Studentenprij s: € 95<br />

Het vermaarde Le Docte woordenboek verklaart meer dan 25.000<br />

juridische trefwoorden en uitdrukkingen in vier talen: het Nederlands,<br />

het Frans, het Duits en het Engels. Het bevat registers van<br />

de lemma’s in het Frans en het Duits.<br />

Onmisbaar voor de rechtenstudent en de rechtspracticus.<br />

Online toegang via ledocte.intersentia.be.<br />

Bestel online<br />

47


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Energierecht in België en<br />

Vlaanderen <strong>2023</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Met verwij zingen naar relevante wetgeving en<br />

de belangrij kste rechtsleer.<br />

Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht<br />

willen verkennen.<br />

In dit boek nemen de auteurs de Belgische<br />

(federale en Vlaamse), internationale en Europese<br />

energieregelgeving onder de loep, met als doel<br />

inzicht te bieden in het juridische kader van de<br />

Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteits- en<br />

gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen,<br />

hernieuwbare energie en de problematiek<br />

van rationeel energiegebruik komen aan bod.<br />

Bestel online<br />

Over de editor<br />

Frederik Vandendriessche is<br />

docent Energierecht aan de<br />

Universiteit Gent en vennoot bij<br />

Stibbe, waar hij de praktij kgroep<br />

Energierecht leidt. Hij focust zich<br />

op energiecontracten en het<br />

regelgevend kader dat van toepassing is op de<br />

energiesector.<br />

Dit boek geeft een volledig,<br />

up-to-date overzicht van de<br />

energieregelgeving en is ook<br />

bestemd voor niet-juristen<br />

die het energierecht willen<br />

verkennen.<br />

FREDERIK VANDENDRIESSCHE (ed.),<br />

PIETERJAN CLAEYS, CEDRIC DEGREEF,<br />

THOMAS DERUYTTER, PAULINE VAN BOGAERT<br />

en NATAN VERMEERSCH<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1630-9<br />

xvi + 442 blz. | paperback<br />

Prij s: € 103,50 | Studentenprij s: € 39<br />

48


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Milieurecht in kort bestek<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Derde editie<br />

CAROLE M. BILLIET, ANNA VANHELLEMONT en BERNARD<br />

VANHEUSDEN<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 10<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1148-9 | ca. 310 blz. | paperback<br />

Prij s: € 86 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit boek in de reeks Recht in kort bestek wil de niet-gespecialiseerde<br />

professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in<br />

de beleidsmatige context, bespreken de auteurs het milieurecht<br />

op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Zij besteden ook<br />

uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse<br />

Gewest.<br />

Carole M. Billiet, Anna Vanhellemont en Bernard Vanheusden<br />

Milieurecht<br />

in kort bestek<br />

Derde editie<br />

To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrij kste<br />

krachtlij nen en principes.<br />

Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.<br />

Bestel online<br />

Omgevingsrecht in essentie<br />

Derde editie<br />

GEERT VAN HOORICK en LISE VANDENHENDE<br />

Reeks In essentie<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1449-7 | xiii + <strong>24</strong>6 blz. | paperback<br />

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 33<br />

In Omgevingsrecht in essentie behandelen de auteurs bondig<br />

de belangrij kste aspecten i.v.m. ruimtelijkeordeningsrecht en<br />

milieurecht. Ze situeren het omgevingsrecht in de maatschappelij ke<br />

context en focussen dan op onteigening, rechten van voorkoop,<br />

eigendomsbeperkingen, omgevingsvergunning, ruimtelij ke<br />

planning en inrichting, bescherming van het onroerend erfgoed,<br />

sectoraal milieurecht, handhaving en informatieverplichtingen.<br />

Geert Van Hoorick en Lise Vandenhende<br />

Omgevingsrecht<br />

in essentie<br />

Met verwijzingen naar mijlpaalarresten en belangwekkende<br />

actuele rechtspraak.<br />

Vlot leesbaar en erg toegankelijk studieboek.<br />

Derde editie<br />

Bestel online<br />

49


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Grondwettelijk recht<br />

Inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelij<br />

k recht wil verdiepen en toegankelijk<br />

handboek voor de praktij kjurist.<br />

Stefan Sottiaux<br />

De auteur combineert in dit werk een analyse<br />

van het Belgische grondwettelijk recht met een<br />

bespreking van het grondwettelij k recht op de<br />

andere bestuursniveaus en de complexe verhoudingen<br />

tussen de verschillende overheden. Per<br />

thema schetst de auteur de diverse visies in de<br />

rechtspraak en de rechtsleer. Daarnaast bevat het<br />

boek de meest relevante passages uit de leidinggevende<br />

arresten over het grondwettelij k recht.<br />

Grondwettelijk recht<br />

Tweede editie<br />

Bestel online<br />

Over de auteur<br />

Stefan Sottiaux is hoogleraar<br />

grondwettelij k recht aan de<br />

Faculteit Rechtsgeleerdheid van<br />

de KU Leuven en advocaat aan<br />

de balie van Antwerpen.<br />

Tweede editie<br />

STEFAN SOTTIAUX<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1147-2<br />

xxiv + 516 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 40<br />

“Sottiaux’ handboek is<br />

een onontbeerlijke en<br />

toegankelijke gps voor wie<br />

zich wil verdiepen in het<br />

grondwettelijk recht in de<br />

gelaagde rechtsorde, zoals die<br />

in België is ontstaan.<br />

”<br />

Rik Van Cauwelaert,<br />

De Tijd<br />

50


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Openbare financiën<br />

Theorie en praktijk in België<br />

Zevende editie<br />

FRANK NAERT, KOEN ALGOED en JOHN CROMBEZ<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1502-9 | xx + 488 blz. | paperback<br />

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 41<br />

Dit multidisciplinair handboek geeft een overzicht van alle<br />

deelgebieden en aspecten van de openbare financiën. Het uitgangspunt<br />

van de auteurs is economisch en wordt verbreed met<br />

aandacht voor juridische, politieke en beleidsaspecten.<br />

Handige margewoorden en figuren helpen bij het studeren.<br />

Volledig geactualiseerd tot juli 2022.<br />

Bestel online<br />

Culturele diversiteit en recht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Tweede editie<br />

SUSAN RUTTEN, ELLES RAMAKERS en<br />

ANNICK VAN DEN ESHOF (eds.)<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1589-0 | ca. 300 blz. | paperback<br />

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 33<br />

Dit boek beschrij ft het Belgische (en vaak ook het Nederlandse)<br />

recht dat van toepassing is op heel wat maatschappelijk relevante<br />

thema’s: vrij heid van meningsuiting en van godsdienst, religieuze<br />

echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de<br />

werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer.<br />

Actuele discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.<br />

Geschreven voor beleidsmakers en juristen en voor belangstellenden.<br />

Geschikt als studieboek in het juridisch onderwij s.<br />

Bestel online<br />

51


RECHT | Codex<br />

Wetboeken op maat<br />

een gerichte selectie van wetteksten.<br />

een soepele, snelle samenwerking met onze<br />

redactie.<br />

een scherpe prij s.<br />

een levering van het aantal gewenste exemplaren<br />

op een adres naar keuze.<br />

Geeft u een juridisch vak en wil u uw studenten<br />

laten werken met een selectie van relevante<br />

wetteksten? Door te kiezen voor een wetboek op<br />

maat kiest u voor een betaalbare en aan uw vak<br />

aangepaste codex.<br />

Voorbeeld wetboek op maat<br />

Bestel online<br />

Meer informatie? Contacteer ons op<br />

<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.<br />

com.<br />

52


RECHT | Gerechtelijk recht<br />

Burgerlijk procesrecht<br />

Basis met schema’s<br />

Schema’s brengen deze rechtstak haast fotografisch<br />

in beeld.<br />

Bij gewerkt tot 18 augustus 2022.<br />

Aan de hand van duidelijke en overzichtelijke<br />

schema’s bieden de auteurs een heldere analyse<br />

van het burgerlij k procesrecht. Deze schema’s<br />

helpen een casus snel te positioneren in het geheel<br />

van procesrechtelij ke regels. De basisregels van<br />

het Gerechtelij k Wetboek worden gestructureerd<br />

geanalyseerd en toegankelij k uitgelegd.<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Paul Dauw is voorzitter van de<br />

rechtbank van eerste aanleg<br />

West-Vlaanderen. Voorheen was<br />

hij advocaat, rechter in de<br />

rechtbanken van koophandel te<br />

Brugge en te Kortrij k, rechter en<br />

beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te<br />

Brugge, raadsheer in het hof van beroep te Gent en<br />

vrederechter van het derde kanton Brugge. Hij<br />

doceert burgerlij k procesrecht aan de hogeschool<br />

VIVES te Brugge en geeft les aan het Instituut voor<br />

Gerechtelij ke Opleiding. Hij is auteur van diverse<br />

andere publicaties in het domein van het burgerlij k<br />

procesrecht.<br />

Elise Dauw is assistente aan<br />

het Instituut voor Procesrecht<br />

(Universiteit Gent) en bereidt een<br />

doctoraat voor in het domein van<br />

het burgerlij k procesrecht. Ze<br />

doceert Burgerlij k procesrecht<br />

aan de hogeschool VIVES te Brugge. Ze publiceert<br />

in het domein van het burgerlij k procesrecht.<br />

Een must-have voor advocaten,<br />

magistraten, griffiers, én<br />

studenten.<br />

Zesde editie<br />

PAUL DAUW en ELISE DAUW<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1464-0<br />

xxxiv + 602 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 42<br />

53


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Nieuw algemeen contractenrecht<br />

Handboek<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Handboek voor nu en straks: houdt al rekening<br />

met de voorgestelde tekst tot hervorming van<br />

het verbintenissenrecht.<br />

Aandacht voor het recht als instrument voor<br />

maatschappelij ke verandering.<br />

Duidelij k gestructureerd vanuit de chronologie<br />

van het contract.<br />

Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen<br />

die in de levenscyclus van elk contract aan bod<br />

komen: Is het contract op geldige wij ze ontstaan?<br />

Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het<br />

ten aanzien van partij en en derden? Wanneer is er<br />

sprake van een contractbreuk en wat is de impact<br />

van gewij zigde omstandigheden? Hoe kan een<br />

partij een contractbreuk van haar medecontractant<br />

sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het<br />

contract stellen?<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Ignace Claeys is hoogleraar aan<br />

de faculteit Recht en Criminologie<br />

van de UGent en doceert er<br />

sinds 2002 Verbintenissenrecht.<br />

Hij is ook voorzitter van het<br />

Centrum voor Verbintenissen- en<br />

Goederenrecht (CVGR). Sinds 2001 is hij tevens<br />

advocaat aan de balie van Brussel. Als partner<br />

bij het advocatenkantoor Eubelius begeleidt en<br />

adviseert hij sinds 2007 met zij n team in Brussel clienten<br />

in hun commerciële contracten en geschillen.<br />

Thijs Tanghe is advocaat in<br />

Brussel en legt zich toe op<br />

het contracten- en aansprakelij<br />

kheidsrecht en op geschillenbeslechting.<br />

Daarnaast is hij<br />

postdoctoraal medewerker bij<br />

het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht<br />

van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de<br />

UGent de graad van doctor in de Rechten met een<br />

proefschrift over de gedeeltelij ke ontbinding en<br />

vernietiging van overeenkomsten.<br />

IGNACE CLAEYS en THIJS TANGHE<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1576-0<br />

xxxvi + 966 blz. | paperback<br />

Prij s: € 255 | Studentenprij s: € 45<br />

De auteurs besteden veel aandacht<br />

aan recht als instrument voor<br />

maatschappelijke verandering. In<br />

het bijzonder voor de student is<br />

het nuttig deze rol van het recht te<br />

kunnen inschatten.<br />

54


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Vermogensrecht in kort bestek<br />

Zevende editie<br />

VINCENT SAGAERT, BERNARD TILLEMAN en<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 8<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1542-5 | xxx + 536 blz. | paperback<br />

Prij s: € 113 | Studentenprij s: € 41<br />

In dit boek bespreken de auteurs het goederenrecht en het<br />

contractenrecht. In deel I behandelen ze de algemene begrippen<br />

van het vermogensrecht; deel II is gewij d aan eigendom en<br />

eigendomsovergang. In deel III zij n de overeenkomsten inzake<br />

gebruik en genot van een goed aan de beurt. Deel IV behandelt<br />

de diensten- en vaststellingsovereenkomsten.<br />

Verwerking van het nieuwe goederenrecht (wet van 4 februari<br />

2020 houdende boek 3 “Goederen” van het BW).<br />

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren<br />

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.<br />

Bestel online<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek<br />

Negende herwerkte editie<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE, BERNARD TILLEMAN,<br />

KWINTEN DEWAELE, MICHAEL THIELENS, NICOLAS VAN<br />

DAMME en FREDERIC VAN DEN ABEELE<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 2<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1293-6 | xxxii + 3<strong>24</strong> blz. | paperback<br />

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 28<br />

In dit werk behandelen de auteurs de elementaire beginselen van<br />

bij zondere overeenkomsten. Deel I behandelt contracten inzake<br />

overdracht van eigendom, deel II contracten inzake genot van<br />

eigendom en deel III dienstenovereenkomsten.<br />

Up-to-date tot 1 augustus 2020.<br />

Met oefeningen op het einde van elk deel, didactische<br />

schema’s en tabellen.<br />

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren<br />

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.<br />

Bestel online<br />

55


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Handboek Verbintenissenrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht<br />

heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen<br />

<br />

voor<br />

Zeer<br />

efficiëntie en<br />

grondig<br />

rechtszekerheid, de autonomie<br />

en<br />

van<br />

alomvattend<br />

de mens te erkennen maatschappelijke<br />

rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koningin-<br />

naslagwerk.<br />

nenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.<br />

Snel raadpleegbaar dankzij het gedetailleerde<br />

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering<br />

en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen,<br />

trefwoordenregister.<br />

bronnen van verbintenissen (inclusief verbintenis door eenzijdige wilsuiting,<br />

de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid,<br />

toestemming, voorwerp en oorzaak, interpretatie, de contractuele aansprakelijkheid en<br />

aansprakelijkheidsregelingen, Met bijzondere derdenwerking, nietigheden, aandacht ontbinding en opzegging voor – en de verjaring,<br />

de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.<br />

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor<br />

drie het in onze ogen huidige belangrijke onderwerpen en die toekomstige doorgaans in een handboek verbintenissenrecht<br />

niet of minder aan bod komen, nl. de verjaring, het bewijsrecht en het internationaal<br />

bewij srecht, en het<br />

privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren,<br />

internationaal wordt ook specifiek aandacht besteed privaatrecht aan (de geoorloofdheid van) de contractuele inzake verbintenissen.<br />

editors de auteurs, een dynamisch team van specialisten, hebben gestreefd naar<br />

regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek van economisch recht.<br />

De volledigheid,<br />

met inbegrip van vanzelfsprekend de recente werken, maar ook oudere werken,<br />

voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd.<br />

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten<br />

pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst<br />

met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak<br />

van feitenrechters.<br />

De De tweede eerste editie van dit Handboek editie groeide van snel uit tot dit een standaardwerk. referentiewerk In deze tweede biedt een<br />

editie wordt het nieuwe Boek 5 BW met het hervormde verbintenissenrecht volledig geïntegreerd<br />

en (kritisch) becommentarieerd. Waar relevant, wordt ook het nieuwe Boek 1 BW<br />

grondig<br />

(Algemene bepalingen)<br />

en<br />

verwerkt.<br />

globaal<br />

Sinds 1 januari<br />

overzicht<br />

<strong>2023</strong> zijn de Boeken 1 en 5<br />

van<br />

BW immers<br />

het<br />

in<br />

verbintenissenrecht:<br />

de situering en doelstellingen van<br />

werking getreden.<br />

Dit alles resulteert in een zeer grondig en alomvattend naslagwerk, dat dankzij een gedetailleerd<br />

trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.<br />

het verbintenissenrecht, het begrip, de soorten,<br />

Thierry VansweeVelT is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ‘Aansprakelijkheidsrecht<br />

en risicoverzekeringen’ en ‘Gezondheidsrecht’. Zijn proefschrift “De<br />

bronnen, overdracht en het uitdoven en tenietgaan<br />

civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis” werd bekroond met de<br />

prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad<br />

van verbintenissen.<br />

Universiteit Antwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit Rechten.<br />

Hij is advocaat-partner in het kantoor Dewallens & partners. Hij is ook auteur van het<br />

Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht<br />

(telkens samen met Britt Weyts).<br />

BriTT weyTs is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert ‘Verbintenissenrecht’<br />

en ‘Verzekeringsrecht’. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel<br />

aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs<br />

2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law. Zij is ook auteur van<br />

het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht<br />

(telkens samen met Thierry Vansweevelt).<br />

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.) Handboek Verbintenissenrecht<br />

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.)<br />

Handboek<br />

Verbintenissenrecht<br />

ISBN 978-94-000-0000-0<br />

Tweede editie<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

Over de editors<br />

Thierry Vansweevelt is gewoon<br />

hoogleraar aan de UAntwerpen.<br />

Hij doceert er Aansprakelij k-<br />

heidsrecht en risicoverzekeringen<br />

en Gezondheidsrecht. Hij is<br />

tevens als advocaat-partner<br />

verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens &<br />

partners.<br />

Britt Weyts is hoofddocent aan<br />

de faculteit Rechten van de Universiteit<br />

Antwerpen. Zij doceert<br />

er Verbintenissenrecht, met een<br />

klemtoon op het aansprakelij k-<br />

heids- en verzekeringsrecht. Zij<br />

is ook advocate aan de balie van Antwerpen bij het<br />

kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law.<br />

De eerste editie van dit<br />

handboek groeide snel<br />

uit tot een standaardwerk.<br />

In deze tweede editie<br />

wordt het hervormde<br />

verbintenissenrecht volledig<br />

geïntegreerd en (kritisch)<br />

becommentarieerd.<br />

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)<br />

<strong>2023</strong> I ISBN 978-94-000-1646-0<br />

ca. 1200 blz. | paperback<br />

Prij s: € 275 | Studentenprij s: € 50<br />

56


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Handboek goederenrecht<br />

Grondige en kritische bespreking met aandacht<br />

voor de systematiek van het goederenrecht.<br />

Bevat heel wat recente rechtspraak.<br />

Dit handboek bespreekt op grondige en kritische<br />

wij ze het goederenrecht, van de algemene leerstukken<br />

inzake vermogen, goederen en zakelij ke<br />

rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid<br />

enz.), over eigendom en mede-eigendom<br />

(met inbegrip van de appartementsmede-eigendom),<br />

tot de diverse zakelij ke gebruiksrechten,<br />

zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht<br />

en opstal.<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Nicolas Carette is hoogleraar<br />

aan de Universiteit Antwerpen,<br />

waar hij Goederenrecht en<br />

Bijzondere overeenkomsten<br />

doceert. Hij is advocaat-vennoot<br />

van Equator advocaten, gespecialiseerd<br />

in het privaat en publiek vastgoedrecht.<br />

Ruud Jansen is docent aan de<br />

Vrije Universiteit Brussel, waar<br />

hij Notarieel vermogensrecht<br />

en Notarieel executierecht<br />

doceert. Hij is notaris te<br />

Lommel.<br />

“Zeer volledig overzichtswerk<br />

waarin alle aspecten van het<br />

nieuwe goederenrecht aan<br />

bod komen.<br />

” Annick De Boeck<br />

KU Leuven<br />

NICOLAS CARETTE en RUUD JANSEN<br />

2022 I ISBN 978-94-000-1414-5<br />

xxiv + 906 blz. I paperback<br />

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50<br />

57


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Erfrecht & giften<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Voorzien van een beperkt voetnotenapparaat.<br />

Goed studieboek voor studenten, handig<br />

naslagwerk voor praktij kjuristen, advocaten,<br />

notarissen en magistraten.<br />

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van<br />

dit vakgebied. Het biedt inzicht in de basisconcepten,<br />

technische bij zonderheden en theoretische<br />

redeneringen. De doctrine wordt vermeld in een<br />

algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlij<br />

st bij de aanvang van elk hoofdstuk.<br />

ERFRECHT<br />

& GIFTEN<br />

Na de codificatie<br />

van 2022<br />

René DEKKERS<br />

Hélène CASMAN<br />

Alain Laurent VERBEKE<br />

Elisabeth ALOFS<br />

Vierde herwerkte editie<br />

Over de auteurs<br />

René Dekkers († 1976) was een<br />

van de meest briljante juristen<br />

in België in de vorige eeuw. Hij<br />

studeerde Rechten aan de Vrij e<br />

Universiteit Brussel en promoveerde<br />

in 1932 tot doctor in de Rechten aan de<br />

Université Libre de Bruxelles. In 1936 werd hij aan<br />

deze universiteit benoemd tot docent van de cursus<br />

Romeins recht. In 1946 werd Dekkers aan de toenmalige<br />

Rij ksuniversiteit Gent aangesteld als docent<br />

Romeins recht en in 1956 werd zij n lesopdracht<br />

uitgebreid tot het Burgerlij k recht en het Burgerlij k<br />

procesrecht. Daarnaast doceerde hij zowel in Gent<br />

als in Brussel Rechtsfilosofie en Rechtsvergelij king.<br />

In 1958 werd hij aangesteld als decaan van de<br />

Gentse rechtsfaculteit, een functie die hij vervulde<br />

tot 1966. Van 1966 tot 1970 was hij rector van de<br />

Universiteit van Lubumbashi. In 1969 ontving hij een<br />

eredoctoraat van de Universiteit van Groningen.<br />

Vierde, herwerkte editie<br />

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE<br />

en ELISABETH ALOFS<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1389-6<br />

ca. 380 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33<br />

58<br />

Bestel online<br />

Hélène Casman is doctor<br />

in de Rechten, licentiaat in<br />

het notariaat, erenotaris,<br />

professor emerita aan de Vrij e<br />

Universiteit Brussel en de<br />

Université Libre de Bruxelles,<br />

professor aan de UGent, gewezen plaatsvervangend<br />

raadsheer in het hof van beroep Brussel,<br />

plaatsvervangend vrederechter in Brasschaat<br />

en wetenschappelij k adviseur bij Greenille<br />

Greenille @ Deloitte Legal.<br />

Reeds de vierde editie van<br />

dit standaardwerk, dat zijn<br />

succes te danken heeft aan de<br />

bevattelijke en inzichtelijke<br />

wijze waarop de auteurs de<br />

verschillende basisconcepten<br />

rond erfrecht en giften<br />

aanpakken.


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Relatievermogensrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Diepgaande analyse van het huwelij ks- en<br />

samenwoningsvermogensrecht.<br />

De auteurs schrij ven met dit werk een grondige<br />

studie van het relatievermogensrecht. Ze situeren<br />

eerst de verschillende relatievormen en bespreken<br />

in detail de wettelijke regels en vermogensrechtelijke<br />

gevolgen ervan. Het omvangrij kste deel van<br />

het boek blij ft gereserveerd voor het huwelij ksvermogensrecht.<br />

RELATIE<br />

VERMOGENS-<br />

RECHT<br />

Na de codificatie<br />

van 2022<br />

René DEKKERS<br />

Hélène CASMAN<br />

Alain-Laurent VERBEKE<br />

Elisabeth ALOFS<br />

Derde editie<br />

Over de auteurs<br />

Alain-Laurent Verbeke is<br />

gewoon hoogleraar privaatrecht<br />

en onderhandelen en bemiddelen<br />

aan de KU Leuven (sinds<br />

1991), Visiting Professor of Law<br />

aan de Harvard Law School (sinds 2007), gewoon<br />

hoogleraar privaatrecht en rechtsvergelij king aan<br />

de Tilburg Law School (sinds 1999) en Professor<br />

of Law & Negotiation aan de UCP Lissabon Global<br />

School of Law (sinds 2008). Aan de KU Leuven is hij<br />

directeur van het Rector Roger Dillemans Instituut<br />

voor Familiaal vermogensrecht, tevens codirecteur<br />

van het Instituut voor Contractrecht, het Centrum<br />

voor Notarieel Recht en het Leuven Center for<br />

Collaborative Management aan de Faculteit Psychologie.<br />

Hij is advocaat aan de balies van Brussel<br />

en West-Vlaanderen, gewezen lid van de raad<br />

van de Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel,<br />

en partner van het advocatenkantoor Greenille @<br />

Deloitte Legal.<br />

Bestel online<br />

Elisabeth Alofs is voltijds<br />

hoofddocent aan de Vrije Universiteit<br />

Brussel (VUB), waar<br />

zij Familie- en familiaalvermogensrecht<br />

doceert. Zij is er<br />

tevens directeur van de Master<br />

na Master Notariaat en voorzitter van de Vakgroep<br />

Privaat- en Economisch Recht. Daarnaast<br />

is zij als postdoctoraal academisch medewerker<br />

verbonden aan de onderzoeksgroep Persoon<br />

en Vermogen van de Universiteit Antwerpen<br />

en stichtend lid van de door het FWO erkende<br />

wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap<br />

‘Rethinkin’, die tot doel heeft het familierecht te<br />

herdenken. Zie meer op https://researchportal.<br />

vub.be/en/persons/elisabeth-alofs.<br />

Derde editie<br />

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE<br />

en ELISABETH ALOFS<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1541-8<br />

ca. 320 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33<br />

59


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Het personen- en familierecht<br />

Een benadering in context<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Achtste, herziene uitgave<br />

FREDERIK SWENNEN<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1572-2 | xxxii + 642 blz. | paperback<br />

Prijs: € 155 | Studentenprijs: € 50<br />

In dit boek wordt het personen- en familierecht uitgelegd en<br />

verklaard in 14 hoofdstukken, die per thema telkens een uiteenzetting<br />

van de beginselen bevatten evenals een samenvatting<br />

van de rechtstechniek aan de hand van de belangrij kste bronnen.<br />

Het handboek plaatst het recht van hier en nu ook in een bredere<br />

context, met verwij zingen naar socio-culturele bronnen en een<br />

focus op de actuele debatten.<br />

Rechtstechniek benaderd in een ruimere context ter bevordering<br />

van het inzicht erin.<br />

Bestel online<br />

Privaat (vermogens)recht<br />

Tweede editie<br />

RENATE BARBAIX en NICOLAS CARETTE<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1150-2 | ca. 230 blz. | paperback<br />

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 28<br />

Privaat (vermogens)recht is een toegankelij k geschreven beginselmatige<br />

studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het<br />

privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan<br />

privaatrechtelij ke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten<br />

(verbintenissen en zakelij ke rechten, met ook de bij zondere<br />

contracten en de buitencontractuele aansprakelij kheid), de uitoefening<br />

en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot<br />

de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten. Ook de<br />

onderlinge verbanden worden aangetoond.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Renate Barbaix en Nicolas Carette<br />

PRIVAATRECHT<br />

(VERMOGENS)RECHT<br />

RECHT<br />

Tweede editie<br />

Handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich<br />

vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen<br />

van het privaatrecht.<br />

Bestel online<br />

60


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Handboek familiaal vermogensrecht<br />

Derde editie<br />

RENATE BARBAIX<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1151-9 | ca. 1050 blz. | paperback<br />

Prij s: € 283 | Studentenprij s: € 50<br />

FAMILIAAL<br />

VERMOGENS-<br />

RECHT<br />

Dit boek biedt de lezer een algemeen, maar toch gedetailleerd<br />

overzicht van de technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht<br />

– relatievermogensrecht, erfrecht en giften. De focus<br />

R. BARBAIX<br />

ligt op de basisprincipes, met aandacht voor de wisselwerking<br />

tussen de drie deeldomeinen.<br />

Onmisbaar werkinstrument voor de student én voor de<br />

professional.<br />

Up-to-date tot 1 augustus <strong>2023</strong> en aangepast aan de wetswij -<br />

zigingen tot dan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

HANDBOEK<br />

FAMILIAAL<br />

VERMOGENSRECHT<br />

RENATE BARBAIX<br />

DERDE EDITIE<br />

ISBN 978-94-000-1151-9<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Vij fde editie<br />

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie,<br />

RENATE BARBAIX<br />

die recent belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dit boek wijdt de lezer in deze<br />

technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, met aandacht voor<br />

de recente aanpassingen in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Het vormt<br />

Reeks In essentie<br />

daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire<br />

regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht.<br />

Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1493-0<br />

beperkte bibliografieën<br />

| xxiv<br />

bij aanvang<br />

+<br />

van<br />

436<br />

ieder hoofdstuk<br />

blz.<br />

verwijzen<br />

|<br />

de geïnteresseerde<br />

lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.<br />

paperback<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 33 Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht<br />

is te vinden in het Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur,<br />

waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige<br />

bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.<br />

Dit handboek biedt een inleiding<br />

Renate<br />

op<br />

Barbaix is<br />

de<br />

hoogleraar<br />

technische<br />

Familiaal vermogensrecht aan<br />

materie<br />

de Universiteit<br />

van<br />

Antwerpen en is in die hoedanigheid lid van de experte groep die zich in opdracht<br />

van de minister van Justitie heeft gebogen over de hervorming van het familiaal<br />

vermogensrecht. Zij is daarnaast ook gastprofessor de Master in Personal Financial<br />

Planning<br />

het familiaal vermogensrecht, met een<br />

(Antwerp Management<br />

bespreking<br />

School) en doceert in het Postgraduaat<br />

de<br />

Estate<br />

basisprincipes,<br />

o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliografie<br />

Planning (VUB/ULB). Zij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen (HCGB Advocaten).<br />

en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk<br />

verwij zen de geïnteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde<br />

literatuur.<br />

Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de<br />

elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.<br />

ISBN 978-94-000-1493-0<br />

Met beknopt voetnotenapparaat.<br />

Renate Barbaix<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Renate Barbaix<br />

Familiaal<br />

vermogensrecht<br />

in essentie<br />

Vijfde editie<br />

Bestel online<br />

61


RECHT | Verzekeringsrecht<br />

Algemene beginselen van het<br />

Belgische verzekeringsrecht<br />

Achtste editie<br />

PHILIPPE COLLE<br />

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 23<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1473-2 | x + 300 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

Philippe Colle<br />

Philippe Colle<br />

Algemene beginselen<br />

van het Belgische<br />

verzekeringsrecht<br />

In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen<br />

en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht<br />

kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels,<br />

dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur<br />

neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en<br />

omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak<br />

kritisch toe en doorspekt zij n commentaren erbij met eigen<br />

bevindingen.<br />

Reflectie over de ratio legis<br />

ISBN 978-94-000-1194-6<br />

en de verbintenisrechtelij ke<br />

grondslagen van verzekeringsregels.<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Helder en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar<br />

evoluerende verzekeringsmaterie.<br />

Zeldzaam transparant en bevattelij k.<br />

Algemene beginselen van het Belgische<br />

verzekeringsrecht<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord<br />

Philippe Colle<br />

Handboek bijzonder<br />

gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Achtste editie<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 23<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22<br />

Bestel online<br />

Handboek bijzonder gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Achtste editie<br />

PHILIPPE COLLE<br />

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. <strong>24</strong><br />

2022 | ISBN 978-94-000-1475-6 | xvi + 4<strong>24</strong> blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 44<br />

De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties<br />

van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende<br />

bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten<br />

die verband houden met het privéleven van een verzekerde:<br />

brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking),<br />

gezinsaansprakelij kheids- of familiale verzekering, motorrij tuigen-,<br />

levens- en rechtsbij standsverzekering.<br />

Volledig bijgewerkt tot juni 2022.<br />

ISBN 978-94-000-1194-6<br />

Duidelij ke structuur, accurate commentaar en uitgebreid<br />

trefwoordenregister.<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Betrouwbaar referentiewerk.<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord<br />

Philippe Colle<br />

Handboek bijzonder gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Philippe Colle<br />

Handboek bijzonder<br />

gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Philippe Colle<br />

Achtste editie<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - <strong>24</strong><br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22<br />

Bestel online<br />

62


RECHT | Verzekeringsrecht<br />

Handboek Verzekeringsrecht<br />

Geschreven door een gedreven team van<br />

verzekeringsspecialisten.<br />

Alomvattend naslagwerk met talrijke voorbeelden<br />

uit de rechtspraak.<br />

Met een gedetailleerd en handig trefwoordenregister.<br />

In dit referentiewerk behandelen de auteurs zorgvuldig<br />

alle facetten van het verzekeringsrecht en elk<br />

verzekeringsprobleem. Moeilij ke leerstukken, de<br />

verbanden met andere rechtstakken en geschillenbeslechting<br />

komen aan bod en worden aangevuld<br />

met relevante rechtspraak en rechtsleer en zij n<br />

voorzien van argumenten pro en contra en kritische<br />

persoonlij ke standpunten.<br />

Bestel online<br />

Over de editors<br />

Thierry Vansweevelt is gewoon<br />

hoogleraar aan de UAntwerpen.<br />

Hij doceert er Aansprakelijkheidsrecht<br />

en risicoverzekeringen<br />

en Gezondheidsrecht. Hij<br />

is tevens als advocaat-partner<br />

verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens<br />

& partners.<br />

Britt Weyts is hoofddocent<br />

aan de faculteit Rechten van<br />

UAntwerpen. Zij doceert er<br />

Verbintenissenrecht, met een<br />

klemtoon op het Aansprakelijkheids-<br />

en verzekeringsrecht. Ze<br />

is ook advocate aan de balie van Antwerpen bij<br />

het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law.<br />

In dit handboek vindt u een<br />

grondig en helder antwoord<br />

op uw verzekeringsrechtelijke<br />

vraag.<br />

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)<br />

2016 | ISBN 978-94-000-0805-2<br />

xxviii + 1114 blz. | paperback<br />

Prij s: € 195 | Studentenprij s: € 50<br />

63


RECHT | Recht van de intellectuele eigendom<br />

Handboek intellectuele rechten<br />

In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanaly-<br />

seerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen,<br />

levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten …<br />

HENDRIK VANHEES<br />

Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de auteurs uit de weg gegaan: segmentatie,<br />

e-commerce, bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten<br />

van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1280-6 | xxx + 818 blz. | paperback<br />

recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd<br />

van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking<br />

in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie …<br />

Prij s: € 259 | Studentenprij Moeilijke s: leerstukken € 50zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het<br />

gedragstoezicht, het producttoezicht, de MiFID, Solvency II enz., helder uitgelegd.<br />

Hendrik Vanhees<br />

De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader en verduidelijken de verbanden<br />

met andere rechtstakken, zoals het verbintenissen- en contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht,<br />

het familiaal vermogensrecht, het Wetboek van Economisch Recht,<br />

en – uiteraard – het Europees recht.<br />

Met dit boek verwerft de lezer inzicht in een aantal grondregels<br />

Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep genomen. Zo worden onder andere<br />

de verjaring in het verzekeringsrecht, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading,<br />

gedragscodes, van de bemiddeling, de intellectuele de bindende partijbeslissing en de IPR-vraagstukken eigendom.<br />

en -beginselen van het recht<br />

uitvoerig belicht.<br />

De en editors, een gedreven team van verzekeringsspecialisten, hebben steeds<br />

De auteur bespreekt het auteursrecht, gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid de qua auteursrechtelij rechtspraak en rechtsleer. Hierdoor ke<br />

worden de controverses in rechtspraak en rechtsleer duidelijk benadrukt, en worden<br />

steeds de argumenten pro en contra weergegeven. Daarenboven hebben ze alle leerstukken<br />

steevast kritisch benaderd en nemen ze een persoonlijk het standpunt databankenrecht,<br />

in.<br />

bescherming van computerprogramma’s,<br />

Dit alles resulteert in een helder overzicht met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, een<br />

grondig en alomvattend naslagwerk dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister<br />

zeer snel raadpleegbaar het is. merken- en octrooirecht en<br />

het tekeningen- en modellenrecht,<br />

Kortom, dit uiterst actuele boek (aangepast aan Verzekeringswet 2014 en wetswijziging<br />

van 29 juni 2016, evenals aan van de nieuwe halfgeleiderproducten.<br />

Toezichtswet van 13 maart 2016) is ook de bescherming van topografieën voor<br />

u een onmisbaar naslagwerk.<br />

Thierry VansweeVelT is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert<br />

Aansprakelijkheidsrecht risicoverzekeringen Gezondheidsrecht. Zijn proefschrift<br />

Bestemd voor advocaten,<br />

“De civielrechtelijke<br />

magistraten<br />

aansprakelijkheid van de geneesheer en het<br />

bedrij<br />

ziekenhuis” werd<br />

fsjuristen.<br />

bekroond<br />

met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij<br />

de Prijs Onderzoeksraad UAntwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit<br />

Rechten UAntwerpen. Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & partners.<br />

Uitermate geschikt voor studenten en niet-juristen die met de<br />

BriTT weyTs is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert o.m. Verzekeringsrecht<br />

en Evaluatie van menselijke schade. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer<br />

intellectuele rechten geconfronteerd in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” worden.<br />

werd bekroond met prestigieuze<br />

Fernand Collin-Prijs 2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega<br />

Law.<br />

Handboek intellectuele rechten<br />

Hendrik Vanhees<br />

Handboek<br />

intellectuele rechten<br />

Beide editors zijn voorzitter van de Leerstoel voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht<br />

(www.allic.be).<br />

ISBN 978-94-000-1194-6<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

Basiswetteksten inzake het recht van de<br />

intellectuele eigendom<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Elfde editie<br />

HENDRIK VANHEES<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1585-2 | x + 1140 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 33<br />

De auteur brengt in dit wetboek de belangrij kste basisteksten<br />

op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bij een. De<br />

keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges<br />

‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals die gedoceerd<br />

worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en<br />

van de dagelij kse juridische praktij k.<br />

Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek<br />

van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele<br />

eigendom in dit wetboek.<br />

Geactualiseerd t.e.m. 15 november 2022.<br />

Bestel online<br />

64


RECHT | Recht van de intellectuele eigendom<br />

Handboek merkenrecht<br />

Dit Handboek Merkenrecht wil de lezer een volledig begrip bieden van alle<br />

Nauwkeurige bepalingen van het analyse merkenrecht die van van kracht zijn de in de wettelij Benelux en in de ke bepalingen.<br />

bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk,<br />

Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige<br />

de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder<br />

en uitzonderingen daarop, wijzen van beëindiging van een merk en<br />

Talrij ke voorbeelden uit de voornamelij k<br />

de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.<br />

<strong>hoger</strong>e Een nauwkeurige rechtspraak.<br />

analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met<br />

talrijke voorbeelden uit de voornamelijk <strong>hoger</strong>e rechtspraak, in het bijzonder<br />

In de van KU het Hof Leuven van Justitie, het Centre Gerecht van de Europese for IT Unie, & het IP Hof van Law Cas-<br />

Series.<br />

satie en het Benelux-Gerechtshof.<br />

CiTiP<br />

Marie-Christine Janssens<br />

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series<br />

Marie-Christine Janssens<br />

Handboek merkenrecht<br />

Marie-Christine Janssens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid<br />

van de KU Leuven en hoofd van het CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan<br />

deze universiteit.<br />

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip<br />

van de bepalingen van het merkenrecht van<br />

kracht in de Benelux en in de Europese Unie. Ze<br />

bespreekt grondig de rechtsregels over de geldigheidsvereisten<br />

voor een merk, de procedures<br />

voor het verkrij gen van een merk, de rechten van<br />

de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de<br />

wij zen van beëindiging van een merk en de regels<br />

die in het kader van gerechtelij ke procedures<br />

gelden.<br />

Handboek merkenrecht<br />

Tweede editie<br />

ISBN 978-94-000-0000-0<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

Over de auteur<br />

Marie-Christine Janssens is<br />

gewoon hoogleraar aan de<br />

Faculteit Rechtsgeleerdheid van<br />

de KU Leuven en hoofd van het<br />

CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan<br />

deze universiteit.<br />

Dankzij de overzichtelijke<br />

structuur van het boek<br />

vindt de lezer snel een<br />

antwoord op vragen over een<br />

bepaalde problematiek in het<br />

merkenrecht.<br />

Tweede editie<br />

MARIE-CHRISTINE JANSSENS<br />

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1467-1<br />

xii + 579 blz. | hardback<br />

Prij s: € 169 | Studentenprij s: € 50<br />

65


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Twaalfde editie<br />

ERIC DIRIX, REINHARD STEENNOT en HENDRIK VANHEES<br />

Reeks In hoofdlijnen<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-0919-6 | xviii + 562 blz. | paperback<br />

Prij s: € 115 | Studentenprij s: € 42<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen, de opvolger van Handels- en<br />

economisch recht in hoofdlijnen, geeft een volledig overzicht van<br />

het actuele ondernemingsrecht.<br />

Uitgegroeid tot referentiewerk ondernemingsrecht voor<br />

studenten en praktij kjuristen.<br />

Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek<br />

van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen (WVV).<br />

Bestel online<br />

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast<br />

Zesde editie<br />

JEAN PIERRE VINCKE, JEROEN DE SCHRYVER, KARIM<br />

FAWZI en ROOSMARIJN SMITS<br />

Reeks Toegepast<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1160-1 | xvi + 298 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 32<br />

In dit handboek in de reeks Toegepast bespreken de auteurs de<br />

fundamentele begrippen van het vennootschaps- en verenigingsrecht.<br />

De student doorloopt de belangrij kste fases en formaliteiten<br />

in het leven van een vennootschap of vereniging, van de<br />

oprichting tot de vereffening. Hij maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen<br />

en wordt ingeleid in een reeks bij zondere<br />

situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen.<br />

Met casussen en praktische toepassingen.<br />

Volledig geactualiseerd n.a.v. het Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Met online oefeningen.<br />

Bestel online<br />

66


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

aangevuld met financiële analyse<br />

Tweede editie<br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks In essentie<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1034-5 | xviii + 344 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 33<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden<br />

en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van<br />

een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen<br />

doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht<br />

werkelij k te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen<br />

en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Boekhoudrecht<br />

in essentie<br />

Een inleiding boekhouden voor juristen.<br />

Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.<br />

Geactualiseerd tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020.<br />

Tweede editie<br />

Bestel online<br />

Handboek vennootschapsrecht<br />

Herman Braeckmans en<br />

Robby Houben<br />

Tweede editie<br />

HERMAN BRAECKMANS en ROBBY HOUBEN<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1044-4 | xivi + 974 blz. | paperback<br />

Studentenprij s: € 50<br />

Met de invoering van het WVV in 2019 en de herstelwet van 2020<br />

drong een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht<br />

zich op. In dit magistrale naslagwerk analyseren de auteurs het<br />

actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en<br />

synthetisch met aandacht voor de praktij k. Ze gaan oplossingsgericht<br />

in op de problemen die zich in de praktij k in de context<br />

van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.<br />

De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de<br />

rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer<br />

van 2020.<br />

ISBN 978-94-000-1044-4<br />

Geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het<br />

intersentia.be<br />

vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap:<br />

magistraten, advocaten, notarissen, bedrij fsjuristen, bedrij fsrevisoren,<br />

accountants, bestuurders van vennootschappen …<br />

Voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.<br />

Handboek vennootschapsrecht<br />

Herman Braeckmans en Robby Houben<br />

Handboek<br />

vennootschapsrecht<br />

Tweede uitgave<br />

Handboek vennootschapsrecht - tweede uitgave - paperback [druk].indd 1 30/11/2020 16:17<br />

Bestel online<br />

67


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Balanslezen voor de niet-financiële<br />

professional<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Je hebt als niet-financiële professional de basis<br />

van boekhouden mee.<br />

Na het lezen van dit boek begrij p je wat jaarrekeningen<br />

over de financiële gezondheid van<br />

een onderneming vertellen.<br />

Ideaal als opstap naar management accounting.<br />

Balanslezen voor de niet-financiële professional is de<br />

perfecte eerste introductie in de boekhoudkundige<br />

werking van een onderneming. Na het lezen van dit<br />

boek begrijp je de voornaamste rubrieken van de jaarrekening.<br />

Het doelpubliek is de professional zonder<br />

boekhoudkundige achtergrond die de financiële<br />

gezondheid van een onderneming wil interpreteren.<br />

Over de auteurs<br />

Patricia Everaert is professor aan de<br />

Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

(UGent) en auteur van meerdere<br />

hand boeken in het domein van<br />

(management) accounting en<br />

analytisch boekhouden.<br />

Evelien Opdecam is professor aan<br />

de Faculteit Economie en<br />

Bedrij fskunde (UGent) en<br />

verantwoordelij k voor de<br />

lerarenopleiding binnen het<br />

domein (bedrij fs)economie.<br />

Elke Minnaert is onderwijsbegeleider<br />

aan de vakgroep Accou ntancy,<br />

Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit<br />

(UGent).<br />

Laura Claeys is onderwij sbegeleider<br />

aan de vakgroep Accountancy,<br />

Bedrij fsfinanciering en<br />

Fiscaliteit (UGent).<br />

BALANSLEZEN<br />

voor de niet-financiële professional<br />

Patricia Everaert • Evelien Opdecam • Elke Minnaert • Laura Claeys • Eva Blondeel<br />

Bestel online<br />

Geschreven voor de nietfinanciële<br />

professional en de<br />

student in niet-economische<br />

studierichtingen (zoals sportwetenschappen,<br />

journalistiek,<br />

eventmanagement, rechtsprakijk<br />

en kmo-management).<br />

68<br />

Eva Blondeel is doctoraatsonderzoeker<br />

aan het onderzoekscentrum<br />

accounting education<br />

(UGent).<br />

PATRICIA EVERAERT, EVELIEN OPDECAM, ELKE<br />

MINNAERT, LAURA CLAEYS en EVA BLONDEEL<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1547-0<br />

xx + 302 blz. | paperback<br />

Prij s: € 85 | Studentenprij s: € 49


RECHT | Fiscaal recht<br />

Fiscaal recht in essentie <strong>2023</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks In essentie<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1588-3 | xxvi + 441 blz. | paperback<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrij kste<br />

onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de<br />

beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de<br />

personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en<br />

de belasting over de toegevoegde waarde.<br />

Goed gestructureerd en helder inleidend werk.<br />

Draagt bij tot een goed begrip van de principes en de algemene<br />

werkwij ze van de belastingheffing in België.<br />

Volledig geactualiseerd tot en met het Belgisch Staatsblad<br />

van 12 januari <strong>2023</strong>.<br />

Bestel online<br />

Internationaal belastingrecht toegepast<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Vierde editie<br />

ANNE VANMAERCKE en TOM JANSEN<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1455-8 | ca. 320 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 30<br />

Dit handboek in de reeks Toegepast is een secure eerste<br />

kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs<br />

behandelen dubbelbelastingverdragen (o.a. het Modelverdrag<br />

van de OESO), de impact van het BEPS-plan (tegen belastingontwij<br />

king door de Europese Unie en de OESO en voor meer fiscale<br />

transparantie) en de BNI.<br />

Praktische voorbeelden en krantenartikels verduidelij ken de<br />

theorie.<br />

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het <strong>hoger</strong> onderwij<br />

s, bij de FOD Financiën en in het bedrij fsleven.<br />

Uitermate geschikt als voorbereiding op het toegangsexamen<br />

van het IAB.<br />

Bestel online<br />

69


RECHT | Gezondheidsrecht<br />

Gezondheidsrecht toegepast<br />

Voor verpleegkundigen en<br />

vroedvrouwen<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Met tal van casussen en voorbeelden uit de<br />

praktijk.<br />

Helder studieboek voor studenten en gebruiksvriendelijke<br />

handleiding voor iedereen in de<br />

gezondheidszorg.<br />

Met dit boek in de reeks Toegepast introduceren<br />

de auteurs de lezer in de vele juridische vragen die<br />

verbonden zij n met het beroep van vroedvrouwen<br />

en verpleegkundigen. Ze beschrij ven thema’s als<br />

aansprakelij kheid en de relatie beroepsbeoefenaarpatiënt<br />

op een toegankelij ke manier.<br />

Diego Fornaciari, Tom Goffin en Dominique Minten<br />

Gezondheidsrecht<br />

toegepast<br />

Voor verpleegkundigen en vroedvrouwen<br />

Vijfde editie<br />

Over de auteurs<br />

Diego Fornaciari is advocaat bij het<br />

kantoor resolut. en heeft een brede<br />

juridische expertise opgebouwd<br />

binnen de gezondheidssector, als<br />

advocaat en als ziekenhuisjurist. Hij<br />

is ook lector Recht in de opleidingen<br />

Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Karel de<br />

Grote-Hogeschool en de HoGent.<br />

Dominique Minten is juriste en<br />

heeft twee decennia ervaring als<br />

docent/lector Gezondheidsrecht<br />

en Casuïstiek aan diverse opleidingen<br />

verpleeg-, vroedkunde en<br />

MMA.<br />

Al meer dan 8.000 verkochte<br />

exemplaren!<br />

Bestel online<br />

Vij fde editie<br />

DIEGO FORNACIARI, TOM GOFFIN en<br />

DOMINIQUE MINTEN<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1456-5<br />

ca. 250 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 33<br />

70


RECHT | Strafrecht<br />

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Vij ftiende, herziene editie<br />

RAF VERSTRAETEN en FRANK VERBRUGGEN<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1641-5 | ca. 600 blz. | paperback<br />

Prij s: € 104 | Studentenprij s: € 45<br />

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure,<br />

straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze<br />

onderdelen in de chronologisch volgorde van een strafprocedure.<br />

Volledig bijgewerkt t.e.m. juli <strong>2023</strong>.<br />

Bestel online<br />

Criminologie en strafrechtsbedeling<br />

Een historische en transatlantische inleiding<br />

CYRILLE FIJNAUT<br />

2014 | ISBN 978-94-000-0466-5 | xxii + 9<strong>24</strong> blz. | gebonden<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 47<br />

In dit boek biedt de auteur een panorama op de geschiedenis<br />

van de criminologie en de (instellingen van de) strafrechtsbedeling<br />

vanaf de 16de eeuw, met het oog op een kritisch begrip van<br />

de huidige toestand van de criminologie, in België en Nederland,<br />

in West-Europa en transatlantisch.<br />

Prachtig geïllustreerd naslagwerk en uitzonderlij k referentieboek.<br />

Met ruime bibliografie als aanknopingspunt voor verder<br />

onderzoek.<br />

“[E]en indrukwekkend boek […] dat zijn gelijke niet kent in het<br />

Nederlandse taalgebied.” – Dr. mr. Marc Schuilenburg en prof.<br />

dr. René van Swaaningen in Tijdschrift voor Criminologie.<br />

Available in English as Criminology and the Criminal Justice<br />

System.<br />

Bestel online<br />

71


RECHT | Sociaal recht<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht –<br />

Collectief arbeidsrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Achtste editie<br />

PATRICK HUMBLET en JOHAN PEETERS (eds.)<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1591-3 | ca. 150 blz. | paperback<br />

Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 26<br />

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht<br />

behandelen de auteurs de meest courante topics van het<br />

collectieve arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrij heid, de publiekrechtelij<br />

ke bedrij fsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten<br />

en staking.<br />

Met beknopte bibliografieën als aanknopingspunt voor<br />

verder opzoekwerk.<br />

Bestel online<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht –<br />

Individueel arbeidsrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Achtste editie<br />

WILFRIED RAUWS (ed.)<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1590-6 | ca. 320 blz. | paperback<br />

Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 26<br />

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel<br />

arbeidsrecht behandelen de auteurs de meest courante topics<br />

van het individuele arbeidsrecht, zoals arbeidsovereenkomsten,<br />

tewerkstelling, ziekte, arbeidsongevallen, zwangerschap, diverse<br />

verloven, ontslag en herstructurering.<br />

Met beknopte bibliografieën als aanknopingspunt voor<br />

verder opzoekwerk.<br />

Bestel online<br />

72


RECHT | Sociaal recht<br />

Synopsis van het Belgische sociaal<br />

recht – Socialezekerheidsrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Naast de sociale zekerheid voor werknemers<br />

maken de auteurs doorlopend de vergelij king<br />

met de regels voor zelfstandigen en personeelsleden<br />

in overheidsdienst.<br />

In dit (nieuwe) deel staat het socialezekerheidsrecht<br />

centraal. Tegen de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis<br />

komt in eerste orde het toepassingsgebied,<br />

de financiering en de administratieve<br />

organisatie van onze sociale zekerheid aan bod.<br />

Het zwaartepunt situeert zich in een systematische<br />

bestudering van de loonaanvullende en de<br />

loonvervangende uitkeringen. De gewaarborgde<br />

regelingen maken het voorwerp uit van een apart<br />

deel.<br />

Bestel online<br />

Over de editors<br />

Inger De Wilde is docent Arbeids- en Socialezekerheidsrecht<br />

aan UGent. Ze is ook docent en onderzoeker<br />

aan de UAntwerpen en de VUB.<br />

Patrick Humblet is als gewoon hoogleraar verbonden<br />

aan de faculteit Rechten van de UGent en is verbonden<br />

aan de Antwerp Management School.<br />

Ria Janvier is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen.<br />

Zij doceert er diverse vakken mb.t. het sociaal recht.<br />

Een groep academici<br />

heeft met dit werk het<br />

ingewikkelde kluwen van de<br />

socialezekerheid ontward<br />

en op een bevattelijke wijze<br />

voorgesteld.<br />

Johan Peeters doceert Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht<br />

aan de UHasselt en de UAntwerpen. Als<br />

advocaat is hij verbonden aan de balie te Antwerpen<br />

en aan CMS DeBacker.<br />

Wilfried Rauws was advocaat aan de balie te<br />

Antwerpen en gewoon hoogleraar Arbeidsrecht aan<br />

de VUB. Hij is plaatsvervangend raadsheer in het hof<br />

van beroep te Antwerpen, hoofdredacteur van het<br />

Rechtskundig Weekblad en actief als advocaat bij<br />

Bannister Advocaten.<br />

RIA JANVIER en INGER DE WILDE (eds.)<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1592-0<br />

ca. 400 blz. | paperback<br />

Prijs: € 105 | Studentenprijs: € 26<br />

73


RECHT | Sociaal recht<br />

Arbeidsrecht toegepast<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Negende editie<br />

DIRK HEYLEN en ROY MELIS<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1628-6 | ca. 500 blz. | paperback<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33<br />

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische<br />

arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de<br />

Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet,<br />

de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet<br />

en de Arbeidsreglementenwet.<br />

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar<br />

de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies<br />

transparant.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Bij gewerkt tot april <strong>2023</strong>.<br />

Dirk Heylen en Roy Melis<br />

Arbeidsrecht<br />

toegepast<br />

Negende editie<br />

Bestel online<br />

Sociaal recht in essentie<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Tiende editie<br />

DIRK HEYLEN, ROY MELIS, CHRISTIAAN MERTENS, TIM<br />

OPGENHAFFEN, JAN VAN LOOIJ en WERNER WIJNANTS<br />

Reeks In essentie<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1594-4 | ca. 500 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig<br />

overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelij k<br />

diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen,<br />

uitzonderingen en wij zigingen.<br />

Geactualiseerde editie, bij gewerkt tot april <strong>2023</strong>.<br />

Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Dirk Heylen, Roy Melis, Christiaan Mertens,<br />

Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij en Werner Wijnants<br />

Sociaal recht<br />

in essentie<br />

Tiende editie<br />

Bestel online<br />

74


RECHT | Sociaal recht<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Achtste editie<br />

DIRK HEYLEN, CHRISTIAAN MERTENS, TIM OPGENHAFFEN,<br />

JAN VAN LOOIJ en WERNER WIJNANTS<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1595-1 | ca. 350 blz. | paperback<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33<br />

Na een beschrij ving van de structuur, het toepassingsgebied<br />

en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende<br />

takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen,<br />

de ziekteverzekering, de gezinsbij slag, de<br />

werkloosheidsverzekering, het wettelij k en aanvullend pensioen<br />

en de socialebij standregelingen.<br />

Geactualiseerd tot april <strong>2023</strong>.<br />

Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht met tal van<br />

praktij kgerichte voorbeelden.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Bestel online<br />

Handboek socialezekerheidsrecht<br />

Elfde editie<br />

JEF VAN LANGENDONCK, YVES JORENS en<br />

FREEK LOUCKX<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1611-8 | ca. 750 blz. | paperback<br />

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Handboek<br />

socialezekerheidsrecht<br />

Jef Van Langendonck<br />

Yves Jorens<br />

Freek Louckx<br />

De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur<br />

bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen<br />

daarbij het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en<br />

het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zij n om bestaande<br />

regelingen en de zin ervan goed te begrij pen.<br />

Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.<br />

Uitgebreide trefwoordenlij st en goede selectie verwij zingen<br />

naar rechtspraak en rechtsleer maken dit boek een uitstekende<br />

basis voor doelgericht opzoekingswerk.<br />

Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zij die occasioneel<br />

met de materie te maken hebben.<br />

ELFDE EDITIE<br />

Bestel online<br />

75


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Recht van de Europese Unie<br />

Basisjurisprudentie<br />

Vierde editie<br />

JOHAN MEEUSEN<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1166-3 | xxii + 946 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste arresten van<br />

het Hof van Justitie over kernelementen van het Europese recht:<br />

de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese<br />

Unie, de bevoegdheidsverdeling, de wetgeving en het bestuur,<br />

de bronnen van het Unierecht, de rechtsbescherming, het vrij e<br />

verkeer in de Europese Unie en ten slotte de Europese harmonisatie.<br />

Johan Meeusen<br />

Recht van de Europese Unie<br />

Basisjurisprudentie<br />

Recht van<br />

de Europese Unie<br />

Basisjurisprudentie<br />

Johan Meeusen<br />

Systematisch geordende leidraad.<br />

Met een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister.<br />

Bestel online<br />

Grondbeginselen van het recht van de<br />

Europese Unie<br />

GEERT DE BAERE en JOHAN MEEUSEN<br />

Sinds de ondertekening van de eerste verdragen in de jaren 50 van de 20ste eeuw heeft de Europese<br />

integratie<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1180-9 | xxiv<br />

een hoge<br />

+<br />

vlucht<br />

378<br />

genomen. De<br />

blz.<br />

Europese<br />

|<br />

Unie<br />

paperback<br />

zoals we die vandaag kennen,<br />

gegrond op het Verdrag van Lissabon, beïnvloedt het maatschappelijke, economische, politieke<br />

en zelfs militaire leven in de lidstaten op een manier die enkele decennia geleden niet voor<br />

mogelijk werd gehouden.<br />

Prij s: € 132 | Studentenprij s: € 42<br />

Een constante doorheen de geschiedenis van de Europese integratie is de grote impact van het<br />

recht. Voor een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is een<br />

vertrouwdheid met het Unierecht dan ook noodzakelijk.<br />

Dit boek beschrijft en analyseert op een overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand<br />

van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele<br />

beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie haar instellingen, de besluitvorming<br />

In dit boek gaan de auteurs in in op de Unie, de bronnen fundamentele van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, beginselen<br />

de interne<br />

markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie.<br />

van de rechtsorde van de Europese Samen met de jurisprudentiebundel Unie Recht en van de haar Europese Unie – instellingen, Basisjurisprudentie (J. Meeusen, de<br />

Intersentia, 4de ed., 2020) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen,<br />

Intersentia, 2020) vormt dit handboek een bondig, maar onmisbaar instrument voor iedereen<br />

besluitvorming in de Unie, de die bronnen zich wil verdiepen in het recht van de Europese het Unie. Unierecht, de procedures<br />

van rechtsbescherming, Geert De de Baere (° 1979; interne lic.iur. Universiteit markt, Antwerpen, 2002; LL.M., de Ph.D. regelgeving<br />

King’s College,<br />

University of Cambridge, 2003 en 2007) is rechter in het Gerecht van de Europese Unie en<br />

deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal<br />

publiekrecht doceert.<br />

inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van<br />

Johan Meeusen (° 1969; lic.iur. Universiteit Antwerpen, 1992; LL.M. University of California<br />

at Berkeley, 1993; dr.iur. Universiteit Antwerpen, 1997) is ere-vicerector en gewoon hoogleraar<br />

aan de Universiteit Antwerpen, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal<br />

de Unie. Een goede vertrouwdheid met deze zaken is onontbeerlij<br />

k voor een goed begrip van de Europese Unie en het Europese<br />

privaatrecht doceert.<br />

integratieproces.<br />

Geert De Baere<br />

Johan Meeusen<br />

Grondbeginselen van het recht<br />

van de Europese Unie<br />

Geert De Baere en Johan Meeusen<br />

Grondbeginselen<br />

van het recht<br />

van de Europese Unie<br />

Overzichtelij ke en toegankelij ke analyse van de huidige stand<br />

van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit.<br />

Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie [druk].indd 1 23/01/20 09:42<br />

Bestel online<br />

76


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Recht van de Europese Unie<br />

Bronnen<br />

JOHAN MEEUSEN<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1179-3 | xiv + 558 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces<br />

veronderstelt vertrouwdheid met het Unierecht. Dit<br />

boek bevat daarom de tekst van de belangrij kste bronnen van het<br />

recht van de Europese Unie.<br />

Met geactualiseerde versies van het Unieverdrag en het Werkingsverdrag<br />

en de vele Protocollen en Verklaringen daarbij ,<br />

het Grondrechtenhandvest en belangrij ke Uniewetgeving.<br />

Bevat historische toespraken en politieke documenten die<br />

mee ten grondslag liggen aan het Europese integratieproces.<br />

Bestel online<br />

Internationaal recht in kort bestek<br />

Van coëxistentie, coöperatie en integratie van<br />

Staten tot global governance<br />

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal<br />

publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het <strong>onderwijs</strong> in het<br />

bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een<br />

Derde editie<br />

kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers:<br />

hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer<br />

algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat.<br />

JAN WOUTERS<br />

Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige<br />

interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.<br />

Achtereenvolgens komen aan bod: basiskenmerken, bronnen en subjecten<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 7<br />

van het internationaal recht; verhouding en wisselwerking tussen<br />

internationaal en nationaal recht; jurisdictie; internationale aansprakelijkheid;<br />

geschillenbeslechting en rechtshandhaving; basisbeginselen van het recht van<br />

internationale organisaties.<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1267-7 Ten slotte volgt | een xxxiv kennismaking met + de voornaamste 490 mondiale blz. en regionale | paperback<br />

internationale organisaties, van de Verenigde Naties, de VN-familie van<br />

organisaties en de Wereldhandelsorganisatie tot en met de Raad van Europa,<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39de Benelux, de OVSE, de NAVO en de OESO.<br />

7<br />

Jan Wouters<br />

Prof. Dr. Jan Wouters is Jean Monnet leerstoelhouder, gewoon hoogleraar<br />

internationaal recht en internationale organisaties, directeur van het<br />

Dit boek biedt een overzicht van Leuven de Centre beginselen for Global Governance Studies en het Instituut voor<br />

internationaal<br />

publiekrecht. De auteur volgt de groeicurve van de transnati-<br />

Internationaal Recht en voorzitter van de Raad voor Internationaal Beleid<br />

aan de KU Leuven. Hij is tevens gasthoogleraar aan het Europacollege<br />

(Brugge), Sciences Po (Parijs), de LUISS Universiteit (Rome) en Columbia<br />

University (New York) en advocaat aan de balie van Brussel.<br />

onale rechtsvorming: van coëxistentie en coöperatie tot integratie<br />

van Staten en global governance, van de klassieke leerstukken<br />

van het volkenrecht t.e.m. de werking van mondiale en Europese<br />

intergouvernementele organisaties en de opkomst van tal van<br />

niet-statelij ke actoren.<br />

ISBN 978-94-000-1267-7<br />

Bij zondere aandacht voor praktijkvoorbeelden en de<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en<br />

nationaal recht.<br />

Met een uitgebreide bibliografie voor verdere studie.<br />

Kernachtige introductie tot het internationaal recht voor<br />

student en rechtspracticus.<br />

Internationaal recht<br />

in kort bestek<br />

Jan Wouters<br />

Internationaal recht<br />

in kort bestek<br />

Derde editie<br />

Bestel online<br />

77


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Europees recht<br />

Dit is hét Nederlandstalige basiswerk over het<br />

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht<br />

Europees van de Europese recht. Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen<br />

van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie<br />

worden systematisch in kaart gebracht. Zowel de specialist als hij<br />

Doordachte of zij die occasioneel opbouw met Europees recht en te maken heeft, uitgebreide vinden in lijst<br />

dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de<br />

van trefwoorden<br />

doordachte opbouw en uitgebreide<br />

voor<br />

lijst<br />

efficiënt<br />

van trefwoorden<br />

opzoekwerk.<br />

vindt<br />

de lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel<br />

door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van<br />

Goede verwijzingen en naar evenwichtige de belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de van verwij zingen<br />

naar de belangrijkste<br />

ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk. Dit boek is dan ook hét<br />

Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.<br />

rechtspraak.<br />

In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer<br />

weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de voorgrond<br />

van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het<br />

strafrecht, het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht,<br />

het vennootschapsrecht enz. In al deze rechtstakken ontstaat een<br />

samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis<br />

In dit referentiewerk van het Unierecht noodzakelijk analyseren maakt. de auteurs de<br />

Dit boek, dat voortbouwt op een rijke traditie, biedt deze essentiële<br />

beginselen inzichten van aan zowel het praktijkjuristen recht als studenten. van de Europese Unie na<br />

het Verdrag van Lissabon. Ze brengen de hoofdlijnen<br />

van het Europees recht en de instellingen van<br />

de Europese Unie systematisch in kaart.<br />

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel<br />

Europees recht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2023</strong><br />

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel<br />

Europees recht<br />

ISBN 978-94-000-0000-0<br />

Zevende editie<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

Bestel online<br />

Over de auteurs<br />

Koen Lenaerts is president<br />

van het Hof van Justitie van de<br />

Europese Unie en oprichter van<br />

het Instituut voor Europees Recht,<br />

KU Leuven.<br />

Piet Van Nuffel is deeltij ds<br />

hoogleraar Europees recht aan<br />

de KU Leuven en Senior Expert<br />

bij de Juridische dienst van de<br />

Europese Commissie.<br />

Zowel de specialist als degene<br />

die occasioneel met Europees<br />

recht te maken heeft, vindt<br />

in dit boek een compleet en<br />

betrouwbaar overzicht van<br />

het vigerende recht en de<br />

Europese beleidsdomeinen.<br />

Zevende editie<br />

KOEN LENAERTS en PIET VAN NUFFEL<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1457-2<br />

xxxvi + 809 blz. | paperback<br />

Prij s: € 155 | Studentenprij s: € 45<br />

78


SOCIALE WETENSCHAPPEN


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden<br />

Derde editie<br />

HERMAN MATTHIJS<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1238-7 | xviii + 592 blz. | paperback<br />

Prij s: € 41 | Studentenprij s: € 39<br />

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire<br />

manier. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een<br />

bespreking van de belangrij kste politieke instellingen en actoren,<br />

vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch<br />

overzicht.<br />

Grondig geactualiseerd tot begin 2021.<br />

Bestel online<br />

Basisbeginselen economische sociologie<br />

STEF ADRIAENSSENS<br />

2018 | ISBN 978-94-000-0794-9 De sociologie heeft als | doel x en + ambitie 322 alle maatschappelijke blz. verschijnselen | paperback<br />

en<br />

sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld ook alles<br />

wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en<br />

Prij s: € 59 | Studentenprij s: €<br />

consumeren,<br />

33geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie<br />

geen alleenrecht op de studie van de economie; wel heeft ze een eigen kijk op economische<br />

fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt haar oorsprong in de<br />

rijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale<br />

en culturele antropologie.<br />

De auteur bespreekt in dit heldere boek hoe doorheen de<br />

Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van<br />

deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische<br />

geschiedenis economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd disciplines hebben doorheen elkaar<br />

de jaren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de sociologie van het economische leven<br />

een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Een van de centrale<br />

beïnvloed en beconcurreerd hebben en legt uit hoe de sociologie<br />

van het economische leven relatie tussen een bijvoorbeeld verrij handelen op king een markt en giftculturen. kan betekenen voor<br />

argumenten is dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat<br />

economie is. Dat laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de<br />

Basisbeginselen economische sociologie is in de eerste plaats bestemd voor mensen<br />

economische analyses.<br />

die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten hoe er buiten de economische<br />

discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse<br />

middelen.<br />

Stef Adriaenssens doceert Economische sociologie aan de Faculteit Economie en<br />

Met een index van de belangrijkste concepten per hoofdstuk.<br />

Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij verdedigde een historisch-sociologisch<br />

doctoraat dat de relatie tussen religieuze overtuigingen en economische innovatie bij<br />

Voor studenten en iedereen een cohorte die vroegindustriële buiten ondernemers (18de-19de de eeuw) onderzocht. Vandaag<br />

verricht hij onderzoek op het raakvlak tussen samenleving en economie, in het bijzonder<br />

over ondergrondse en informele economische fenomenen zoals belastingontduiking,<br />

discipline wil nadenken de wij ze waarop mensen en<br />

prostitutie en bedelarij.<br />

samenlevingen schaarse middelen produceren, verdelen en<br />

consumeren.<br />

ISBN 978-94-000-0794-9<br />

Stef Adriaenssens BASISBEGINSELEN ECONOMISCHE SOCIOLOGIE<br />

Stef Adriaenssens<br />

BASISBEGINSELEN<br />

ECON0MISCHE<br />

SOCIOLOGIE<br />

www.intersentia.be<br />

9 789400 007949<br />

Bestel online<br />

83


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

De oplossingsgerichte coach<br />

Derde editie<br />

CHRIS VAN DAM<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1477-0 | xiv + 288 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 32<br />

Met dit boek maakt de auteur de lezer warm voor oplossingsgericht<br />

coachen. Hij geeft een auctor heldere ac facilisis metus condimentum. schets Aenean sed van est quis purus de viverra methodiek,<br />

tristique ac posuere<br />

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean et sem ac lectus sodales placerat.<br />

Morbi ligula lacus, pharetra ac venenatis sed, rutrum eget mi. Cras tincidunt eros a purus<br />

ipsum. Nulla eget pellentesque mi. Nunc fringilla pellentesque molestie. Sed quis elementum<br />

magna. Pellentesque purus augue, vulputate posuere mattis eget, ultricies et quam. Phasellus<br />

bespreekt de competenties<br />

a risus<br />

van<br />

sit amet<br />

een<br />

mi aliquet eleifend.<br />

oplossingsgerichte coach en<br />

Proin vulputate, tellus non tincidunt venenatis, orci ante sagittis nibh, quis posuere mi sem<br />

eget risus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis<br />

egestas. Praesent tristique urna non augue vehicula ut rhoncus dolor posuere. introduceert het Brugse model.<br />

Suspendisse<br />

molestie adipiscing nibh sit amet mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing<br />

elit. Pellentesque at mi nulla. Duis rhoncus diam in sem tristique et posuere neque egestas.<br />

Fusce scelerisque ullamcorper lacus et volutpat. Suspendisse posuere facilisis egestas. Donec<br />

ultricies vulputate turpis ut placerat. Nullam porttitor sapien sed risus egestas vehicula pulvinar<br />

sapien tempus. Donec lorem dui, hendrerit at condimentum quis, auctor eget leo.<br />

Opvolger van het succesvolle Phasellus fermentum Coachen arcu sed tortor interdum dapibus. naar Sed sit amet verandering.<br />

risus sit amet velit dignissim<br />

imperdiet pretium at justo. Pellentesque suscipit sapien id mi tempus placerat. Nulla facilisi.<br />

Suspendisse commodo suscipit orci rhoncus tempus. Nulla consectetur interdum magna,<br />

Met uitnodigingen tot zelfreflectie<br />

non sollicitudin eros blandit a. Quisque<br />

en<br />

accumsan<br />

ruimte<br />

facilisis lectus<br />

voor<br />

a aliquet. Vivamus<br />

persoonlij<br />

dapibus,<br />

ke<br />

erat quis tristique porta, purus justo congue dui, ut hendrerit ligula ipsum sit amet nibh. Suspendisse<br />

faucibus est et velit consequat in malesuada mi suscipit. Nunc sed magna et nisl dapibus<br />

faucibus vitae ut libero. Morbi sed pellentesque est. Vestibulum ac suscipit lectus. Praesent<br />

notities.<br />

facilisis elementum ultricies. Integer aliquam suscipit diam id ultrices.<br />

Rij kelij k geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.<br />

Geschikt voor ervaren en beginnende coaches.<br />

Chris Van Dam<br />

De oplossingsgerichte coach<br />

Chris Van Dam<br />

De oplossingsgerichte<br />

coach<br />

ISBN 978-94-000-1477-0<br />

Derde editie<br />

Bestel online<br />

Oplossingsgerichte intervisie<br />

Do’s and dont’s voor deelnemers én<br />

intervisoren<br />

CHRIS VAN DAM<br />

<strong>2023</strong> | ISBN 978-94-000-1634-7 | ca. 200 blz. | paperback<br />

Prij s: € 32 | Studentenprij s: € 29<br />

NIEUW<br />

Chris Van Dam<br />

Oplossingsgerichte<br />

intervisie<br />

Do’s and dont’s voor deelnemers én intervisoren<br />

Oplossingsgerichte intervisie is er voor deelnemers én voor intervisoren.<br />

Vanuit het verschil tussen de traditionele en de oplossingsgerichte<br />

intervisiemethode toont de auteur de basishouding<br />

en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte<br />

intervisie maken.<br />

Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de<br />

vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te<br />

nemen aan een intervisiebij eenkomst, of ze te begeleiden.<br />

Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en<br />

ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.<br />

Bestel online<br />

84


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Orthopedagogiek<br />

Een praktijkgerichte basis<br />

Tweede editie<br />

BENO SCHRAEPEN en SARAH VERREYKEN<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1336-0 | viii + 208 blz. | paperback<br />

(Studenten)prijs: € 31<br />

Het zijn boeiende tijden in het hulpverleningslandschap. De zorgsector lijkt in voortdurende transitie,<br />

de ondersteuningsvragen van hulpvragers zijn meer dan ooit divers en uitdagend en de professionele<br />

hulpverlener wordt steeds vaker kritisch bevraagd op zijn kennis en kunde. Het is soms even zoeken<br />

om de juiste koers te varen.<br />

Orthopedagogiek is een dynamisch opgevatte inleiding in de<br />

Dit boek biedt daarom een stevige theoretische schetst het handelingskader voor de beginnende<br />

en actieve praktijkgerichte orthopedagoog. Het vertrekt bij het prille begin en doorloopt de<br />

orthopedagogie(k) die de noodzakelijke evolutie van de orthopedagogiek basiskennis als praktijk, visie wetenschap. Orthopedagogische voor theorieën van<br />

het eerste uur worden afgestoft en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten<br />

worden uitgediept. Het veranderende werkveld wordt verkend.<br />

professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op<br />

Met de introductie van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ als nieuwe benaming zijn de auteurs pioniers<br />

in het neerzetten van een vernieuwende kijk op het beroepsprofiel en de identiteit van opvoeders,<br />

begeleiders en sociale hulpverleners. Ze brengen daarmee deze beroepsgroep dichter bij de<br />

hulpverlening biedt.<br />

kern van hun beroepsidentiteit: de orthopedagogische visie en kennisbasis als fundament voor het<br />

dagdagelijkse handelen. De benaming ‘praktijkgerichte orthopedagoog’ werd ondertussen officieel<br />

overgenomen door de Vlaamse opleidingen.<br />

Deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis<br />

voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd<br />

maar altijd met een praktijkgerichte focus.<br />

Kernachtig, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.<br />

Met tal van voorbeelden uit de praktijk.<br />

nen de integrale jeugdhulp.<br />

Voor de praktijkgerichte orthopedagoog (in opleiding).<br />

Sarah Verreyken is lector orthopedagogiek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP<br />

Hogeschool. Als orthopedagoge en psychotherapeute was ze werkzaam in de bijzondere jeugdzorg,<br />

de preventieve gezinsondersteuning, het jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare jongeren en de geestelijke<br />

gezondheidszorg. Binnen het kenniscentrum ISOS is ze actief als onderzoeker rond thema’s bin-<br />

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan het departement Gezondheid<br />

en Welzijn van de AP Hogeschool. Hij was als orthopedagoog werkzaam o.a. in het buitengewoon<br />

<strong>onderwijs</strong>, begeleid wonen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Hij is onderzoeker<br />

bij het kenniscentrum ISOS en betrokken bij nationale en internationale projecten met een focus op<br />

inclusie binnen alle levensdomeinen.<br />

Beno Schraepen en Sarah Verreyken Orthopedagogiek<br />

Beno Schraepen en Sarah Verreyken<br />

Orthopedagogiek<br />

Een praktijkgerichte basis<br />

ISBN 978-94-000-1336-0<br />

Tweede editie<br />

Orthopedagogiek [druk].indd 1 15/07/2021 14:35<br />

Bestel online<br />

Wat ervan te zeggen<br />

Informatie en beroepsgeheim in<br />

de welzijnssector<br />

Vij fde geactualiseerde editie<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1134-2 | x + 530 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 35<br />

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische<br />

reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking<br />

en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door<br />

een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete<br />

casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als<br />

van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde<br />

reflectie eigen ethische oordelen te vormen.<br />

Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische<br />

praktij ksituaties.<br />

Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische<br />

werkveld.<br />

Bestel online<br />

85


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Hulpverlening en recht<br />

Juridische aandachtspunten, toepassingen en<br />

ethische reflecties<br />

Vij fde editie<br />

INGRID DE JONGHE en LEE UYTTENHOVE<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1161-8 | xxxiv + 386 blz. | paperback<br />

Prij s: € 45 | Studentenprij s: € 31<br />

Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende<br />

juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als<br />

doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische<br />

tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen<br />

beter te kunnen opvangen.<br />

Met talrij ke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelij ke<br />

reflecties en vernieuwende voorstellen.<br />

Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het<br />

ruime welzij nswerk.<br />

Bestel online<br />

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden<br />

BART HENSSEN en STEFANIE BEGHEIN<br />

2017 | ISBN 978-94-000-0833-5 | 112 blz. | paperback<br />

Prij s: € 25 | Studentenprij s: € <strong>24</strong><br />

Dit boekje is een praktische gids die de student op weg zet bij de<br />

uitwerking van een bachelorproef. De auteurs beantwoorden 40<br />

vragen waar studenten vaak mee worstelen tij dens het onderzoeks-<br />

en schrij fproces in evenveel heldere antwoorden.<br />

Met praktijkvoorbeelden, cases en verwij zingen naar bij komende<br />

literatuur.<br />

Informatiebron bij uitstek voor student en docent.<br />

Met een online databank van casussen en ander bij komend<br />

materiaal op de website van Intersentia.<br />

Bestel online<br />

86


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Intervisie … een weg naar verandering<br />

CHRIS VAN DAM<br />

2016 | ISBN 978-94-000-0746-8 | xiv + 122 blz. | paperback<br />

Prij s: € 27 | Studentenprij s: € 26<br />

De auteur beschrij ft helder en eenvoudig de spelregels van<br />

oplossingsgerichte intervisie, die erop gericht is de professionaliteit<br />

van werknemers te vergroten. De auteurs zoomt daarbij<br />

in op oplossingsgericht taalgebruik en het w.w.w.-model naar<br />

verandering.<br />

Voor studenten en voor ervaren intervisoren, teambegeleiders,<br />

coaches en trainers.<br />

Rij kelij k geïllustreerd met persoonlijke praktijkvoorbeelden.<br />

Bestel online<br />

Psychologische stromingen<br />

Vroeger en vandaag<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2016 | ISBN 978-94-000-0672-0 | xiv + 422 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek bespreekt de auteur de actuele vernieuwingen binnen<br />

de psychologische stromingen tegen hun historische achtergrond.<br />

Hij bespreekt de uitgangspunten en de therapeutische en<br />

praktische toepassingen van elke school. Ook de vraag naar de<br />

reden waarom psychotherapieën werken en naar de toekomst van<br />

de psychologie wordt behandeld.<br />

Rij kelij k beschreven met anekdotes, kritieken en veel (therapeutische)<br />

toepassingen.<br />

Voor studenten en andere geïnteresseerden die zich willen<br />

oriënteren in de brede waaier aan psychologische visies.<br />

Bestel online<br />

87


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Sociale psychologie vandaag<br />

Een verkenning<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2015 | ISBN 978-94-000-0609-6 | viii + 3<strong>24</strong> blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek verkent de auteur de meest fundamentele resultaten<br />

uit de rijke geschiedenis van de sociale psychologie én behandelt<br />

h ij actuele topics die in klassieke handboeken minder vaak een<br />

plaats vinden, zoals spiegelneuronen en zwermintelligentie.<br />

Toegankelij ke en boeiende beschrijvingen van onderzoek en<br />

psychologische experimenten.<br />

Voor studenten, voor wie een sociaal beroep uitoefent en zich<br />

wil verdiepen en voor toevallige lezers die hun psychologische<br />

kennis willen verruimen.<br />

Bestel online<br />

88


REEKSEN<br />

De meeste boeken van Intersentia Hoger Onderwijs zijn ondergebracht in een reeks.<br />

Meer informatie vindt u op www.intersentia.be/<strong>hoger</strong>-<strong>onderwijs</strong>.<br />

In essentie<br />

9 Inleidende studieboeken<br />

9 Uiteenlopende vakgebieden<br />

9 Beknopte en duidelijke structuur<br />

Toegepast<br />

9 Praktijkgerichte studieboeken<br />

9 Uiteenlopende vakgebieden<br />

9 Met oefeningen en praktijkvoorbeelden<br />

In hoofdlijnen<br />

9 Referentiewerken én werkinstrumenten<br />

voor praktijkjuristen en studenten<br />

9 Grondige analyse en toelichting van basisbeginselen<br />

en -concepten van verschillende<br />

rechtstakken<br />

Fiscale handboeken<br />

9 Praktische, beknopte, overzichtelijke,<br />

actuele én budgetvriendelijke naslagwerken.<br />

Overzichtelijke structuur en talrijke<br />

voorbeelden<br />

9 Jaarlijks geactualiseerde edities voor btw,<br />

vennootschapsbelasting en personenbelasting<br />

Boekhouden in essentie<br />

Fiscaal recht in essentie<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

Human Resource Management in essentie<br />

Omgevingsrecht in essentie<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Sociaal recht in essentie<br />

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast<br />

Financieel management toegepast<br />

Financieel beleid in de onderneming toegepast<br />

Marketing toegepast<br />

Verkoopmanagement toegepast<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Vennootschapsrecht toegepast<br />

Internationaal belastingrecht toegepast<br />

Vennootschapsbelasting toegepast<br />

Gezondheidsrecht toegepast<br />

Arbeidsrecht toegepast<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen<br />

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen<br />

Handboek btw<br />

Handboek vennootschapsbelasting<br />

Handboek personenbelasting<br />

Handboek fiscale procedure btw<br />

Handboek fiscale procedure inkomstenbelasting<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Handboek registratierechten<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

91


Reeksen<br />

Handboeken Boekhouden<br />

9 O.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre en prof.<br />

dr. Patricia Everaert (UGent)<br />

9 Standaardwerken Belgische en internationale<br />

boekhoudpraktijk<br />

9 Geschikt voor het <strong>onderwijs</strong> en voor<br />

practici<br />

Recht in kort bestek<br />

9 Beknopte en inzichtelijke analyse van een<br />

rechtstak<br />

9 Voor niet-gespecialiseerde professionals<br />

en studenten<br />

9 Met beperkte voetnoten en bibliografie<br />

Logistieke handboeken<br />

9 Praktisch en toegepast<br />

9 Voor student en professional<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Dubbel boekhouden<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

Consolidatie<br />

Milieurecht in kort bestek<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek<br />

Vermogensrecht in kort bestek<br />

Internationaal recht in kort bestek<br />

Spoorvervoer<br />

Luchtvracht<br />

Douane en Accijnzen<br />

92


TITELREGISTER<br />

0-9<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord 39<br />

A<br />

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht 62<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie 22<br />

Arbeidsrecht toegepast 74<br />

B<br />

Balanslezen voor de niet-financiële professional 68<br />

Basisbeginselen economische sociologie 83<br />

Basisboekhouden21<br />

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 64<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek 55<br />

Boekhouden in essentie 21<br />

Boekhoudrecht in essentie 67<br />

Bouw- en vastgoedlexicon 45<br />

Burgerlijk procesrecht 53<br />

Business Intelligence met Power BI 16<br />

Business Intelligence with Power BI 17<br />

Business Valuation 35<br />

C<br />

Commerciële budgettering toegepast 38<br />

Computerboekhouden met Octopus 25<br />

Computerboekhouden met WinBooks 25<br />

Consolidatie15<br />

Corporate Finance 33<br />

Criminologie en strafrechtsbedeling 71<br />

D<br />

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden 86<br />

De oplossingsgerichte coach 84<br />

De Valks Juridisch Woordenboek 46<br />

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden 83<br />

Douane en Accijnzen 40<br />

93


Titelregister<br />

E<br />

Energierecht in België en Vlaanderen <strong>2023</strong> 48<br />

Erfrecht & giften 58<br />

Europees recht 78<br />

F<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie 61<br />

Financial Management in Practice 32<br />

Financieel beheer voor KMO’s 32<br />

Financieel beleid in de onderneming toegepast 34<br />

Financieel boekhouden 23<br />

Financieel management toegepast 34<br />

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast <strong>24</strong><br />

Financiële analyse van de vennootschap 35<br />

Fiscaal recht in essentie <strong>2023</strong> 69<br />

G<br />

Gezondheidsrecht toegepast 70<br />

Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie 76<br />

Grondslagen financieel boekhouden 23<br />

Grondwettelijk recht 50<br />

H<br />

Handboek bedrijfsfinanciering 33<br />

Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 62<br />

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht 19<br />

Handboek Boekhouden – Consolidatie 20<br />

Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden 18<br />

Handboek Boekhouden – Enkelvoudig boekhouden 20<br />

Handboek Boekhouden – Vennootschapsboekhouden 19<br />

Handboek btw <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong> 28<br />

Handboek familiaal vermogensrecht 61<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid 29<br />

Handboek fiscale procedure btw 30<br />

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 30<br />

Handboek goederenrecht 57<br />

Handboek intellectuele rechten 64<br />

Handboek Management Accounting 26<br />

Handboek merkenrecht 65<br />

Handboek personenbelasting <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong> 27<br />

Handboek registratierechten 28<br />

Handboek socialezekerheidsrecht 75<br />

Handboek vennootschapsbelasting <strong>2023</strong>-20<strong>24</strong> 27<br />

Handboek Vennootschapsrecht 67<br />

Handboek Verbintenissenrecht 56<br />

94


Titelregister<br />

Handboek Verzekeringsrecht 63<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting 29<br />

Handbook on Legal Methodology 46<br />

Het personen- en familierecht 60<br />

Hulpverlening en recht 86<br />

Human Resource Management: Basics 37<br />

Human Resource Management in essentie 36<br />

I<br />

Internationaal belastingrecht toegepast 69<br />

Internationaal recht in kort bestek 77<br />

Intervisie … een weg naar verandering 87<br />

J<br />

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans 47<br />

L<br />

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek 47<br />

Luchtvracht 41<br />

M<br />

Management Control 26<br />

Marketing toegepast 39<br />

Marktgericht ondernemen toegepast 38<br />

Milieurecht in kort bestek 49<br />

N<br />

Nieuw algemeen contractenrecht 54<br />

O<br />

Omgevingsrecht in essentie 49<br />

Ondernemingsboekhouden 22<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen 66<br />

Openbare financiën 51<br />

Oplossingsgerichte intervisie 84<br />

Orthopedagogiek 85<br />

P<br />

Privaat (vermogens)recht 60<br />

Psychologische stromingen 87<br />

95


Titelregister<br />

R<br />

Recht in een multiculturele samenleving 51<br />

Recht van de Europese Unie 76<br />

Recht van de Europese Unie – Bronnen 77<br />

Relatievermogensrecht 59<br />

S<br />

Sociaal recht in essentie 74<br />

Sociale psychologie vandaag 88<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast 75<br />

Spoorvervoer 41<br />

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors 71<br />

Successieplanning in de praktijk 31<br />

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht 72<br />

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel arbeidsrecht 72<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht – Socialezekerheidsrecht 73<br />

V<br />

Vennootschapsbelasting toegepast <strong>2023</strong> 31<br />

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast 66<br />

Vermogensrecht in kort bestek 55<br />

W<br />

Wat ervan te zeggen 85<br />

Wetboeken op maat 52<br />

96


AUTEURSREGISTER<br />

A<br />

ADRIAENSSENS, Stef 83<br />

AERNOUDT, Rudy 32, 34<br />

AERTS, Filip 41<br />

ALGOED, Koen 51<br />

ALOFS, Elisabeth 58, 59<br />

AM ZEHNHOFF, Hans-Werner 47<br />

AYDOGAN, Ayfer 29<br />

B<br />

BARBAIX, Renate 60, 61<br />

BEGHEIN, Stefanie 86<br />

BEGHIN, Paul 31<br />

BELLEKENS, Wouter 25<br />

BLONDEEL, Eva 68<br />

BORGER, Frank 28<br />

BOSSUYT, Dieter 31<br />

BRAECKMANS, Hermans 67<br />

BRUGGEMAN, Werner 22, 26<br />

C<br />

CAEN, Renate 21<br />

CAERS, Ralf 36, 37<br />

CARETTE, Nicolas 57, 60<br />

CASMAN, Hélène 58, 59<br />

CELIS, Kerstien 40<br />

CLAEYS, Laura 68<br />

CLAEYS, Ignace 54<br />

CLAEYS, Pieterjan 48<br />

COLLE, Philippe 62<br />

COPPENS, Carine 15, 21, <strong>24</strong><br />

CROMBEZ, John 51<br />

CUYPERS, Bart 35<br />

D<br />

DAMEN, Sven 32<br />

DAUW, Elise 53<br />

DAUW, Paul 53<br />

DE BAERE, Geert 76<br />

DE CNIJF, Herman 29<br />

DEGREEF, Cedric 48<br />

DE GROOTE, Carine 47<br />

DE JONGHE, Ingrid 86<br />

DEKEYSER, Mario 15<br />

DEKKERS, René 58, 59<br />

DE LEMBRE, Erik 18, 19, 20, 21, 22<br />

DELOBELLE, Kristof 31<br />

DELOOF, Marc 33<br />

DE MAESENEER, Filip 25<br />

DERUYTTER, Thomas 48<br />

DE SCHRYVER, Jeroen 66<br />

DE TROYER, Ilse 30<br />

DEWAELE, Kwinten 55<br />

DE WILDE, Inger 73<br />

DIRIX, Eric 66<br />

E<br />

ENGELEN, Peter-Jan 32<br />

EVERAERT, Patricia 18, 19, 20, 22, 26, 68<br />

F<br />

FAWZI, Karim 66<br />

FIJNAUT, Cyrille 71<br />

FORNACIARI, Diego 70<br />

G<br />

GAEREMYNCK, Ann 23<br />

GLADINEZ, Tom 55<br />

GOFFIN, Tom 70<br />

GOVERS, Marc 28<br />

GUILLIAMS, Johan 41<br />

H<br />

HENSSEN, Bart 86<br />

HEREMANS, Tom 39<br />

HEYLEN, Dirk 74, 75<br />

HOOZÉE, Sophie 22, 26<br />

HOUBEN, Robby 67<br />

HUMBLET, Patrick 72<br />

97


Auteursregister<br />

J<br />

JANSEN, Ruud 57<br />

JANSEN, Tom 69<br />

JANSSENS, Madeleine 39<br />

JANSSENS, Marie-Christine 65<br />

JANVIER, Ria 73<br />

JORENS, Yves 75<br />

K<br />

KEGELS, Kurt 34<br />

KESTEMONT, Lina 46<br />

KIMPE, Mieke <strong>24</strong>, 34<br />

PEETERS, Astrid 28<br />

PEETERS, Jeroen 34<br />

PEETERS, Johan 72<br />

PODEVIJN, Sadi 20, 21<br />

R<br />

RAES, Peter 28<br />

RAMAKERS, Elles 51<br />

RAUWS, Wilfried 72<br />

RODRIGUEZ, Sylvio 16, 17<br />

ROGGEMAN, Annelies 31<br />

RUTTEN, Susan 51<br />

L<br />

LAVEREN, Eddy 32<br />

LENAERTS, Koen 78<br />

LEURS, Hendrik 45<br />

LIERMAN, Steven 46<br />

LOUCKX, Freek 75<br />

M<br />

MAES, Jochen 41<br />

MANIGART, Sophie 33<br />

MANNAERTS, Stef 31<br />

MANNEKENS, Marleen 19<br />

MATTHIJS, Herman 83<br />

M. BILLIET, Carole 49<br />

MEEUSEN, Johan 76, 77<br />

MELIS, Roy 74<br />

MERTENS, Christiaan 74, 75<br />

MINNAERT, Elke 68<br />

MINTEN, Dominique 70<br />

N<br />

NAERT, Frank 51<br />

O<br />

OOGHE, Hubert 33, 35<br />

OPDECAM, Evelien 68<br />

OPGENHAFFEN, Tim 74, 75<br />

P<br />

PARMENTIER, Guy 35<br />

PATFOORT, Carine 21, 22<br />

S<br />

SAGAERT, Vincent 46, 55<br />

SALMON, Yvonne 47<br />

SCHELLAERT, Rudy 85, 87, 88<br />

SCHMATZ, Erika 47<br />

SCHRAEPEN, Beno 85<br />

SLAGMULDER, Regine 26<br />

SMETS, Yvan 41<br />

SMITS, Roosmarijn 66<br />

SOTTIAUX, Stefan 50<br />

STEENHAUT, Sarah 39<br />

STEENNOT, Reinhard 66<br />

SWENNEN, Frederik 60<br />

SWINNEN, Jo 16, 17<br />

T<br />

TANGHE, Thijs 54<br />

THIELENS, Michael 55<br />

TILLEMAN, Bernard 46, 55<br />

TIMMERMANS, Hugues 47<br />

U<br />

UYTTENHOVE, Lee 86<br />

V<br />

VAN BEYLEN, Marieke 25<br />

VAN BOGAERT, Pauline 48<br />

VAN DAM, Chris 84, 87<br />

VAN DAMME, Nicolas 55<br />

VAN DEN ABBEELE, Alexandra 23<br />

VAN DEN ABEELE, Frederic 55<br />

VANDENBERGHE, Luk 30<br />

98


Auteursregister<br />

VAN DEN BOSSCHE, Jo 21<br />

VANDEN BULCKE, Patricia 47<br />

VANDENDRIESSCHE, Frederik 48<br />

VAN DEN ESHOF, Annick 51<br />

VANDENHENDE, Lise 49<br />

VANDER BAUWHEDE, Heidi 35<br />

VAN DE WOESTEYNE, Inge 27, 67, 69<br />

VANHAVERBEKE, Johan 38, 39<br />

VANHAVERBEKE, Lieselot 38<br />

VANHEES, Hendrik 64, 66<br />

VANHELLEMONT, Anna 49<br />

VANHEUSDEN, Bernard 49<br />

VAN HULLE, Cynthia 33<br />

VAN LANGENDONCK, Jef 75<br />

VAN LOOIJ, Jan 74, 75<br />

VANMAERCKE, Anne 69<br />

VAN NUFFEL, Piet 78<br />

VANSWEEVELT, Thierry 56, 63<br />

VAN WYMEERSCH, Charles 35<br />

VERBEKE, Alain Laurent 55, 58, 59<br />

VERBEKEN, Josse 40<br />

VERBRUGGEN, Frank 71<br />

VERHOEYE, Jan 18, 19, 20<br />

VERLEYEN, Isabelle 31<br />

VERMEERSCH, Natan 48<br />

VERREYKEN, Sarah 85<br />

VERSPECHT, Peter 41<br />

VERSTRAETEN, Raf 71<br />

VINCKE, Jean Pierre 21, 22, 66<br />

W<br />

WANZEELE, Veerle 31<br />

WEYTS, Britt 56, 63<br />

WIJNANTS, Werner 74, 75<br />

WILLEKENS, Marleen 23<br />

WOUTERS, Jan 77<br />

WUSTENBERGHS, Tim 28<br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!