07.03.2024 Views

Catalogus hoger onderwijs 2024-2025 | Larcier-Intersentia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Catalogus</strong><br />

<strong>hoger</strong><br />

<strong>onderwijs</strong><br />

<strong>2024</strong><br />

<strong>2025</strong><br />

Boekhouden en management accounting<br />

Fiscaliteit en financiering | HRM<br />

Marketing en verkoop | Logistiek management<br />

Recht | Sociale wetenschappen


CATALOGUS HOGER ONDERWIJS<br />

<strong>2024</strong>-<strong>2025</strong>


Alle prijzen en gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.<br />

Voor de meest recente informatie kunt u steeds terecht op onze website: www.larcier-intersentia.com


TEN GELEIDE<br />

Beste auteur,<br />

Beste docent,<br />

Beste professional,<br />

Wij nodigen u van harte uit om samen met deze nieuwe catalogus vooruit te blikken naar academiejaar<br />

<strong>2024</strong>-<strong>2025</strong>.<br />

Onze auteurs, redactie en uitgevers bereidden met veel gedrevenheid opnieuw tal van nieuwe boeken<br />

en edities voor. Naast nieuwkomers als De erfenis van Justinianus. Romeinse grondslagen van het privaatrecht,<br />

Rechtsdenken en het Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken, kijken we ook<br />

uit naar nieuwe edities van onder meer 101 marketingvragen juridisch beantwoord, Business Intelligence<br />

met PowerBI, Fiscaal recht in essentie, Gezondheidsecht toegepast en het drieluik rond Recht van de<br />

Europese Unie. In de prestigieuze reeks Handboek Boekhouden verwelkomen we dit jaar een nieuwe<br />

editie van Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans. Ook enkele van onze klassiekers, waaronder het<br />

Handboek Btw en De Valks Juridisch Woordenboek krijgen dit academiejaar een actualisatie.<br />

Het academische team van <strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> is vereerd om deze ruime selectie publicaties te mogen<br />

presenteren, wat onmogelijk zou zijn zonder de tomeloze inzet van onze voorname auteurs en het nauwkeurige<br />

werk van onze eindredacteuren, waarvoor onze oneindige dank!<br />

Tot slot wensen we al onze lezers veel inspiratie, lees- en studieplezier.<br />

Tom Compernolle<br />

Charlotte De Belie<br />

Jan De Vries<br />

Uitgevers<br />

<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com<br />

3


universiteit<br />

hogeschool<br />

werkveld<br />

online lesmateriaal voor docent<br />

online oefeningen voor studenten


INHOUD<br />

3<br />

7<br />

9<br />

11<br />

Ten geleide<br />

Beoordelings-, docenten- en bibliotheekexemplaren<br />

Uw (wet)boek op maat?<br />

Online lesmateriaal<br />

13<br />

15<br />

16<br />

24<br />

25<br />

30<br />

34<br />

35<br />

37<br />

41<br />

43<br />

46<br />

49<br />

50<br />

55<br />

57<br />

61<br />

62<br />

63<br />

64<br />

68<br />

73<br />

Bedrijf<br />

Algemeen<br />

Accountancy<br />

Management accounting<br />

Fiscaliteit<br />

Financiering<br />

Human Resource Management<br />

Marketing en verkoop<br />

Logistiek management<br />

Recht<br />

Algemeen<br />

Publiek- en bestuursrecht<br />

Gerechtelijk recht<br />

Burgerlijk recht<br />

Verzekeringsrecht<br />

Ondernemingsrecht<br />

Fiscaal recht<br />

Gezondheidsrecht<br />

Strafrecht<br />

Sociaal recht<br />

Europees en internationaal recht<br />

Sociale wetenschappen<br />

83<br />

85<br />

89<br />

Reeksen<br />

Titelregister<br />

Auteursregister<br />

5


Wij bewaren uw gegevens in onze interne database. Wij bezorgen deze informatie NIET aan derden.<br />

Wij kunnen u contacteren i.v.m. voor u relevante informatie of voor feedback op onze publicaties.<br />

U kunt zich uitschrijven als u onze updates niet meer wenst te ontvangen.<br />

U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en exclusief<br />

verzendkosten. Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.


BEOORDELINGS-, DOCENTEN-<br />

EN BIBLIOTHEEKEXEMPLAREN<br />

Beoordelingsexemplaren<br />

Bent u als docent geïnteresseerd om een uitgave in te voeren als verplicht studiemateriaal voor minimum<br />

tien studenten, maar wenst u het boek vooraf te beoordelen? Wij bezorgen u de uitgave met een korting<br />

van 50% op de gewone verkoopprijs. Verzendkosten zijn ten laste van de bestemmeling.<br />

U heeft dan drie opties:<br />

1. U voert het boek in als verplicht studiemateriaal. U ontvangt dan een creditnota voor het beoordelingsexemplaar.<br />

Uw studenten hebben recht op de studentenprijs, die vermeld staat op<br />

www.larcier-intersentia.com.<br />

2. U voert het boek niet in, maar wil het behouden. U betaalt dan de factuur van het beoordelingsexemplaar.<br />

3. U stuurt het boek onbeschadigd en binnen zes weken terug, waarna u een creditnota ontvangt. U<br />

betaalt de kost voor het terugsturen van het boek.<br />

Wij vragen uw feedback op onze publicaties na drie weken.<br />

Docentenexemplaren<br />

Docenten die een boek invoeren als verplicht cursusmateriaal voor minimum tien studenten krijgen<br />

op eenvoudig verzoek per mail (<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com) een gratis exemplaar van dit<br />

boek toegestuurd.<br />

Bibliotheekexemplaren<br />

Hogescholen en universiteiten die een studieboek van <strong>Intersentia</strong> willen opnemen in hun campusbibliotheek,<br />

kunnen één exemplaar verkrijgen aan 50% van de aankoopprijs + verzendkosten. Dat kan op<br />

eenvoudig verzoek per mail (<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com).<br />

Bestel uw exemplaar online - www.larcier-intersentia.com<br />

of<br />

per mail - <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com<br />

7


Uw (wet)boek op maat<br />

Selecteer zelf uw studiemateriaal<br />

WAAROM EEN (WET)BOEK OP MAAT?<br />

- Behandelt u slechts enkele hoofdstukken van een uitgave?<br />

- Bevat het ideale boek voor uw vak hoofdstukken uit verschillende<br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong>-uitgaven?<br />

- Bevat uw wetboek een selectie van wetgeving?<br />

- Of wil u eigen cursusmateriaal aan uw handboek toevoegen?<br />

Dan is een (wet)boek op maat iets voor u.<br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong><br />

bereidt uw<br />

(wet)boek voor.<br />

U kiest de<br />

hoofdstukken of<br />

wetteksten die u<br />

nodig heeft.<br />

HOE VERLOOPT HET PROCES?<br />

U kijkt de<br />

drukproef na.<br />

1. U vult het online formulier in: www.larcier-intersentia.com/nl/uw-boek-op-maat<br />

2. <strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> bereidt uw boek voor.<br />

3. U kijkt de drukproef na.<br />

4. De prijs van uw boek wordt berekend op basis van het aantal pagina’s.<br />

5. Uw boek wordt geleverd.<br />

Uw studenten<br />

kopen het<br />

(wet)boek in de<br />

winkel of bij de<br />

cursusdienst.<br />

Vul het online formulier in op www.larcier-intersentia.com/nl/uw-boek-op-maat<br />

Of contacteer ons via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com<br />

9


ONLINE LESMATERIAAL<br />

Voor docenten<br />

Boeken met vermelding van dit pictogram zijn aangevuld met online lesmateriaal. U kunt het verkrijgen<br />

via de downloadcode in het boek, via onze website of via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com als<br />

het boek verplicht studiemateriaal voor studenten is:<br />

9 Powerpointpresentaties;<br />

9 Het bordboek, een digitale versie van het boek, dat u kunt projecteren tijdens uw les. U kunt eigen<br />

materiaal toevoegen en delen markeren;<br />

9 Bijlagen zoals modellen, contracten, schema’s en actualiseringen;<br />

9 Oefeningen (en oplossingen);<br />

9 Casussen waarmee studenten theorie in de praktijk leren toepassen.<br />

Voor studenten<br />

Onze auteurs ontwikkelden bij een aantal publicaties online oefeningen die op verschillende manieren<br />

inzetbaar zijn:<br />

9 Flipping the classroom: studenten maken oefeningen ter voorbereiding van een college;<br />

9 Interactief lesgeven: studenten maken oefeningen tijdens of op het einde van een les. U geeft<br />

bijkomende toelichting bij veelgemaakte fouten;<br />

9 E-learning: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan<br />

zelfstudie doen, waar en wanneer ze willen;<br />

9 Ook voor examenstudenten zijn online oefeningen bijzonder praktisch;<br />

9 Permanente evaluatie: als docent kunt u de resultaten van studenten tijdens het academiejaar<br />

opvolgen via een eenvoudige rapporteringsmodule. Wie maakte welke oefeningen? Welke fouten<br />

maakten de studenten?<br />

Docenten die het boek als verplicht studiemateriaal voorschrijven, kunnen via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcierintersentia.com<br />

voor hun studenten toegang tot deze oefeningen vragen.<br />

Mensen die in de context van hun beroepsuitoefening (bv. ter voorbereiding van een examen of tijdens<br />

een opleiding) gebruik willen maken van het online materiaal, kunnen eveneens contact opnemen via<br />

<strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com.<br />

11


BEDRIJF<br />

Algemeen 15<br />

Accountancy 16<br />

Management accounting 24<br />

Fiscaliteit 25<br />

Financiering 30<br />

Human Resource Management 34<br />

Marketing en verkoop 35<br />

Logistiek management 37


BEDRIJF


BEDRIJF | Algemeen<br />

Business Intelligence met Power BI<br />

Leer. Doe. Ervaar.<br />

Derde editie<br />

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1851-8 | ca. 300 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37<br />

De auteurs schrij ven met dit werk niet alleen een praktische<br />

handleiding bij Power BI, het selfservice rapporteringsprogramma<br />

van Microsoft, maar leren je ook welke rol business intelligence<br />

kan spelen in diverse bedrij fsprocessen.<br />

Leer Big Data en KPI’s visueel aantrekkelij k en flexibel<br />

presenteren.<br />

Maak sprekende managementrapporten met Power BI.<br />

Reële voorbeelden uit de bedrij fswereld illustreren hoe Power<br />

BI in diverse bedrij fs processen ingezet wordt.<br />

Herwerkt op basis van feedback van lezers.<br />

Sylvio Rodriguez en Jo Swinnen Business intelligence met Power BI<br />

DOE<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Business intelligence<br />

met Power BI<br />

LEER<br />

Sylvio Rodriguez en Jo Swinnen<br />

Derde<br />

editie<br />

ERVAAR<br />

Business Intelligence with Power BI<br />

Learn. Do. Experience.<br />

ENGLISH<br />

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN<br />

2023 | ISBN 978-1-83970-328-7 | xiv + 316 blz. | paperback<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s : € 37<br />

The authors not only write an accessible guide to Power BI, the<br />

Microsoft self-service reporting software, they also explain the<br />

importance of business intelligence for diverse business processes.<br />

This book is the ideal introduction for all who want to become<br />

familiar with Power BI. No prior knowledge needed!<br />

Learn how to present Big Data en KPIs attractively and flexibly.<br />

Use the online files to complete the exercises.<br />

Genuine cases illustrate how PowerBI works in the real world.<br />

15


BEDRIJF | Algemeen<br />

Entrepreneurship: No guts, no glory<br />

ENGLISH<br />

Entrepreneurship: no guts, no glory is a provocative scientifically reasoned book<br />

Third edition<br />

about the impact of entrepreneurship on the economy and our quality of life.<br />

Until recently, entrepreneurs that failed were shamed publicly. While this is no<br />

RUDY AERNOUDT<br />

longer the case, we are still far away from a society where failure is tolerated<br />

and entrepreneurship is encouraged.<br />

2020 | ISBN 978-1-83970-0003-3 In this | xx book, entrepreneurship + 234 is blz. discussed from | inception paperback<br />

to growth; from<br />

unicorns to zombies; from success to failure; from offshoring to reshoring. The<br />

author argues for an enterprise and entrepreneurship-friendly ecosystem in<br />

Price: € 42 | Student price: € 27 Europe, where there is a place and space for industry, where public administration<br />

is considered less important than industry and where entrepreneurship policy<br />

– and not employment policy - is utilised to create employment. The key to<br />

achieving this is not subsidies, but risk-sharing, venture financing, business<br />

angels, crowdfunding, incubators, accelerators, reshoring, second chance policy<br />

and a real industrial policy.<br />

In this book entrepreneurship is discussed from inception to<br />

‘Isn’t life too short to work for a boss?’ With this opening question the author<br />

obliges the critical reader to take a stance. The statement indicates that<br />

growth; from unicorns to zombies; entrepreneurship from is success about culture. It is a mindset. to failure; It is about having guts. from<br />

offshoring to reshoring. The author<br />

Rudy<br />

argues<br />

AeRnoudt is Professor for of Corporate an enterprise Finance and Enterprise Policy and at<br />

the Universities of Ghent and Nancy. He was Director of Cabinet at European<br />

level, at Belgian federal level, at Walloon level and at Flemish level. He was<br />

entrepreneurship-friendly ecosystem<br />

also Director-General<br />

in Europe,<br />

of One Laptop Per Child,<br />

where<br />

a spin-off of the<br />

public<br />

Massachusetts<br />

Institute of Technology, Secretary-General for Economy and Innovation in<br />

Flanders and Chief Economist at the European Commission.<br />

administration is considered less important than industry and<br />

where entrepreneurship policy – and not employment policy – is<br />

utilised to create employment. The key to achieving this is not<br />

subsidies, but risk-sharing, venture financing, business angels,<br />

crowdfunding, incubators, accelerators, reshoring, second chance<br />

policy and a real industrial policy.<br />

ISBN 978-1-83970-003-3<br />

Rudy Aernoudt<br />

Entrepreneurship<br />

3rd ed.<br />

Rudy Aernoudt<br />

Entrepreneurship<br />

No guts, no glory<br />

– 3rd edition –<br />

intersentia.com<br />

Entrepreneurship: No guts, no glory is a provocative scientifically<br />

reasoned book about the impact of entrepreneurship on<br />

the economy and our quality of life.<br />

Entrepreneurship [print ready].indd 1 19/06/20 10:12<br />

BEDRIJF | Accountancy<br />

Consolidatie<br />

Belgian GAAP en IFRS<br />

In Consolidatie behandelen de auteurs de meeste aspecten van het consolidatieproces<br />

eerst vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (Belgian GAAP of BE GAAP), en vervolgens<br />

overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting<br />

Vierde editie<br />

Standards’ (IFRS).<br />

In eenvoudige taal beschrijven ze de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving<br />

en de consolidatietechnieken respectievelijk conform BE GAAP en IFRS. Waar nuttig vatten<br />

CARINE COPPENS en MARIO DEKEYSER<br />

ze deze begrippen samen in handige overzichten. Vervolgens illustreren ze aan de hand<br />

van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces. De voorbeelden<br />

omvatten de meest voorkomende problemen in de praktijk. Consolidatie bevat<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1586-9 bovendien | xii gedetailleerde + 351 bronverwijzingen blz. naar het | Belgische paperback<br />

boekhoudrecht én naar de<br />

internationale boekhoudnormen.<br />

Het boek is bestemd voor de lezer die zich de consolidatiebeginselen eigen wil maken.<br />

Prij s: € 75 | Studentenprij s: € 41<br />

Dankzij de doordachte didactische opbouw is het ook uitstekend geschikt voor zelfstudie.<br />

Ook beroepsbeoefenaars die geconsolideerde financiële staten opmaken, controleren of<br />

interpreteren, zullen in Consolidatie de nodige informatie vinden. Niet alleen een samenvatting<br />

van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende<br />

consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Bovendien wordt bijzondere aandacht<br />

besteed aan de meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de<br />

hand van duidelijke voorbeelden worden geïllustreerd.<br />

De auteurs behandelen het consolidatieproces vanuit de Belgische<br />

boekhoudregelgeving (BE GAAP) contact op via vanuit <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com de internationale<br />

voor de toegang tot<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, nemen<br />

aanvullend lesmateriaal.<br />

boekhoudnormen (‘International Financial Carine Coppens is hoofdlector Reporting en opleidingshoofd Financieel Standards’<br />

Management aan de<br />

HOGENT. Zij heeft jarenlange ervaring met het doceren van financiële opleidingsonderdelen<br />

in de opleiding Bedrijfsmanagement. Haar expertise zet ze ook in voor praktijkgericht<br />

wetenschappelijk samen, onderzoek voor dienstverlening geven en permanente een vorming in de<br />

of IFRS). Ze vatten de consolidatietheorie<br />

vakgebieden Accountancy en Fiscaliteit.<br />

Mario Dekeyser is erebedrijfsrevisor en Deloitte alumni audit partner. Hij heeft ruime praktijkervaring<br />

consolidatieboekingen met het onderwerp in middelgrote, beursgenoteerde en internationale groe-epen.<br />

Tevens doceert hij het vak Consolidatie aan de KU Leuven en in een aantal program-<br />

overzicht van de meest voorkomende<br />

ma’s van permanente vorming.<br />

wij zigingen in de consolidatiekring.<br />

Carine Coppens en Mario Dekeyser<br />

Consolidatie<br />

Carine Coppens en Mario Dekeyser<br />

Consolidatie<br />

Belgian GAAP en IFRS<br />

Gedetailleerde bronverwijzingen naar het Belgische boekhoudrecht<br />

en naar de internationale boekhoudnormen.<br />

ISBN 978-94-000-1586-9<br />

9 7 8 9 4 0 0 0 1 5 8 6 9<br />

Eenvoudige taal en verhelderende praktij kvoorbeelden.<br />

Uitstekend geschikt voor zelfstudie door student of beroepsbeoefenaar.<br />

Vierde editie<br />

Consolidatie - 4de edtitie [druk].indd 1 28/08/2023 15:42<br />

16


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

Dit standaardwerk bespreekt de organisatie en de techniek van het dubbel<br />

Zesde editie<br />

boekhouden aan de hand van de Belgische boekhoudwetgeving. Het boek<br />

is gestructureerd volgens de verschillende bedrijfsprocessen. Dit boek stelt<br />

de lezer in staat zelf alle transacties boekhoudkundig te verwerken en de<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE<br />

jaarrekening (balans, resultatenrekening en resultaatverwerking) op te maken.<br />

Deze editie werd geactualiseerd en is helemaal opgesteld volgens de nieuwe<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

wetenschappelijke inzichten rond NABO (Nieuwe Aanpak Boekhoud<strong>onderwijs</strong>).<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1620-0 | xxiv + 709 blz. | paperback<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 52 Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

In Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden behandelen de<br />

auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening alle bepalingen van<br />

het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties, aangevuld<br />

met de CBN-adviezen. De lezer is na lectuur van dit boek in<br />

staat om conform het Belgische jaarrekeningenrecht een correcte<br />

jaarrekening op te stellen.<br />

Handb.Boekh 3 Dubb.6e herwerkte ED.qxp_Opmaak 1 25-08-2023 10:20 Pagina 1<br />

ISBN 978-94-000-1620-0<br />

ISBN 978-94-000-1030-7<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

Consolidatie<br />

9 789400 016200<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v prof. em. dr. Erik De<br />

Lembre is het meest volledige standaardwerk over de<br />

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Met veel aandacht voor de logische samenhang tussen balans,<br />

resultatenrekening en resultaatverwerking.<br />

Standaardwerk voor student en beroeps practicus.<br />

Dubbel boekhouden Basisbeginselen<br />

E. De Lembre<br />

P. Everaert<br />

J. Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

6e<br />

herwerkte<br />

editie<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Handboek Boekhouden 1 Belg.B.4e ED.qxp_Opmaak 1 01-09-2023 14:49 Pagina 1<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Vierde editie<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële<br />

rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van<br />

de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het Belgisch wettelijk kader uit, dat<br />

de basis vormt voor de opstelling van de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en<br />

ERIK DE LEMBRE en MARLEEN<br />

stichtingen.<br />

MANNEKENS<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

In deze 4de editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek<br />

van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek<br />

van vennootschappen en verenigingen en daaropvolgende aanpassingen tot 30 juni 2023, verwerkt.<br />

De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met 30 juni<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1439-8 2023, het meest recente advies | xvi zijnde 2022/16 + van 651 21 december blz. 2022. | paperback<br />

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 53<br />

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

boekhoudbeginselen en financiële Consolidatie rapporteringsstandaarden<br />

en de wij ze waarop het Wetboek van Economisch Recht en het<br />

Wetboek van vennootschappen en verenigingen de boekhouding<br />

en jaar rekening van ondernemingen, vennootschappen en<br />

( internationale) verenigingen en stichtingen regelen.<br />

ISBN 978-94-000-1439-8<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik<br />

9 789400 014398<br />

De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de<br />

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

E. De Lembre<br />

M. Mannekens<br />

P. Everaert<br />

J. Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Marleen Mannekens,<br />

Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

4e<br />

editie<br />

17


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

Vij fde editie<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Dit handboek<br />

behandelt op een grondige wijze de verschillende rubrieken van de<br />

jaarrekening. De lezer is in staat op basis van dit boek op een correcte<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT manier een jaarrekening conform en het Belgische JAN boekhoudrecht VERHOEYE<br />

op<br />

te stellen.<br />

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn<br />

2013/34/EU.<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1092-5 | xxxiv + 914 blz. | paperback<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Prij s: € 144 | Studentenprij s: € 69 Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

Dubbel boekhouden<br />

Basisbeginselen<br />

IFRS<br />

Essentiële begrippen en standaarden<br />

In dit standaardwerk voor student beroepspracticus<br />

Consolidatie<br />

behandelen de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening<br />

alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering<br />

en transacties, aangevuld met de CBN-adviezen. De lezer is<br />

na lectuur van dit boek in staat om conform het Belgische<br />

jaarrekeningenrecht een ISBN 978-94-000-1092-5 correcte jaarrekening op te stellen.<br />

< Barcode al aangepast volgens e-mail<br />

An Vermaercke van 4/9/19 ‘met zonder haakje’<br />

9 789400 010925<br />

www.intersentia.be<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik<br />

De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de<br />

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Met tal van verhelderende praktijkvoorbeelden.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

E. De Lembre<br />

P. Everaert<br />

J. Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

5e<br />

editie<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Consolidatie<br />

Derde editie<br />

ERIK DE LEMBRE, SADI PODEVIJN, PATRICIA EVERAERT<br />

en JAN VERHOEYE<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1406-0 | xiv + 414 blz. | paperback<br />

Prij s: € 105 | Studentenprij s: € 47<br />

In dit boek ligt de klemtoon op de consolidatietechniek en<br />

de bijhorende -boekingen. De auteurs nemen de geconsolideerde<br />

jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de<br />

Belgische regelgeving, als uitgangspunt en verduidelij ken a.d.h.v.<br />

voorbeelden gelij kenissen en verschillen met de internationale<br />

rapporteringsstandaarden IAS/IFRS.<br />

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik<br />

De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de<br />

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.<br />

Opbouwende cijfervoorbeelden maken het boek geschikt voor zelfstudie.<br />

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.<br />

18


BEDRIJF | Accountancy<br />

Handboek Boekhouden –<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

en de kleine vzw<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw<br />

Kleine ondernemingen en vzw's mogen hun financiële administratie<br />

organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en<br />

zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek<br />

behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de<br />

Derde editie<br />

daaraan gekoppelde financiële rapportering.<br />

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE<br />

Reeks Handboek Boekhouden<br />

De andere titels in deze reeks:<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Dubbel boekhouden<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1345-2 | xiv + 142 Basisbeginselen blz. | paperback<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

(inclusief verenigingen en stichtingen)<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 28<br />

IFRS<br />

Essentiële begrippen en standaarden<br />

Consolidatie<br />

De auteurs behandelen uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige<br />

boekhouding voor kleine ondernemingen en vzw’s en de daaraan<br />

gekoppelde financiële rapportering.<br />

De reeks Handboek Boekhouden ISBN xxx-xx-000-xxxx-xo.l.v. em. dr. Erik De Lembre<br />

is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en<br />

internationale boekhoudpraktij k.<br />

Met geactualiseerde modellen en een uitgewerkte casus.<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

E. De Lembre P. Everaert J.Verhoeye<br />

Handboek<br />

Boekhouden<br />

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer<br />

en de kleine vzw<br />

3e<br />

editie<br />

Basisboekhouden<br />

Van begin- tot eindbalans<br />

Vij fde editie<br />

ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE COPPENS,<br />

CARINE PATFOORT en SADI PODEVIJN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1619-4 | ca. 380 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 51<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Met dit boek verwerft u efficiënt de basiskennis die nodig is om<br />

financiële gegevens van een onderneming in een balans en een<br />

resultatenrekening samen te brengen, te begrij pen en te kunnen<br />

beoordelen. De auteurs behandelen de boekhoudkundige<br />

verwerking van dagelij kse handelingen als aankopen, verkopen,<br />

financiële verrichtingen en personeelsadministratie.<br />

Stapsgewijze opbouw a.h.v. praktij kvoorbeelden.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van<br />

vennootschapen en verenigingen.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

19


BEDRIJF | Accountancy<br />

Boekhouden in essentie<br />

Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders<br />

Vij fde editie<br />

JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE<br />

Reeks In essentie<br />

2019 | ISBN 978-94-000-1103-8 | xi + 235 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 30<br />

Dit boek biedt de niet-boekhouder en student inzicht in de<br />

basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit,<br />

continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten<br />

de inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRSnormen.<br />

Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktij kvoorbeeld.<br />

Meest voorkomende transacties met voorbeelden.<br />

Met oefeningen voor zelfstandige verwerking.<br />

Toegankelijke inleiding voor niet-boekhouders.<br />

Ondernemingsboekhouden<br />

Van boekhouding tot jaarrekening<br />

Ondernemings<br />

boekhouden<br />

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen.<br />

Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het<br />

wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding<br />

Tweede editie<br />

bondig uitgelegd.<br />

Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen<br />

betreffende het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De<br />

JEAN PIERRE VINCKE<br />

meeste rubrieken uit de jaarrekening worden besproken, met aandacht voor de waarderingsregels<br />

en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het jaarverslag wordt<br />

aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.<br />

De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ontbreken.<br />

Een afzonderlijk deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen,<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1130-4 | xlviii + 742 blz. | paperback<br />

hun<br />

Prij s: € 114 | Studentenprij s: € 47<br />

belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende kapitaal en kapitaalwijzigingen.<br />

Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid<br />

en bijkantoren gedefinieerd.<br />

Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan<br />

gegeven? Zowel fusies en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of<br />

ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie worden hier boekhoudkundig<br />

onder de loep genomen.<br />

De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.<br />

Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen<br />

en stichtingen aan bod.<br />

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding,<br />

de opmaak en neerlegging<br />

De auteur houdt in dit werk rekening met de wet en het KB van 18 december 2015<br />

tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU de Belgische wetgeving. Deze uitgave is<br />

dan ook uitermate actueel, waarbij telkens gesteund wordt op wettelijke bepalingen en<br />

adviezen van de Commissie<br />

de<br />

voor<br />

jaarrekening,<br />

Boekhoudkundige Normen. Hierdoor is dit handboek<br />

het belang<br />

niet alleen geschikt voor studenten, maar is het tevens onmisbaar voor de beoefenaars<br />

van de cijferberoepen en nuttig voor juristen betrokken bij de financiële rapportering<br />

van vennootschappen.<br />

van het jaarverslag, de controle blij ft en de openbaarmakingsverplichtingen.<br />

Verder bespreekt hij de belangrij kste kenmerken en<br />

bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wij zigingen hieraan voor<br />

de diverse vennootschaps vormen, de boekhoudkundige implicaties<br />

van verschillende reorganisaties.<br />

Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen<br />

van vennootschappen en verenigingen.<br />

Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.<br />

Jean Pierre Vincke<br />

Ondernemingsboekhouden:<br />

van boekhouding tot jaarrekening<br />

Ondernemings<br />

boekhouden<br />

Ondernemingsboekhouden:<br />

van boekhouding<br />

tot jaarrekening<br />

Jean Pierre Vincke<br />

TWEEDE EDITIE<br />

20


BEDRIJF | Accountancy<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie<br />

Analytisch<br />

boekhouden en<br />

kostencalculatie<br />

Vij ftiende editie<br />

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk uitgebreid de problematiek van<br />

de analytische boekhouding en de kostencalculatie.<br />

WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE Het LEMBRE, boek vangt aan met een algemene afbakening PATRICIA<br />

van het terrein van de analytische<br />

boekhouding en de kostencalculatie (deel 1) en met een studie van de kostensoorten<br />

(deel 2). Daarna wordt de traditionele benadering van full costing besproken in deel 3,<br />

waarbij zowel de techniek van de kostenverdeelstaat, de resultaatbepaling als de journaalposten<br />

CARINE uit een autonome analytische PATFOORT<br />

boekhouding stapsgewijs aan bod komen.<br />

EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en<br />

Het vierde deel herneemt de full costing-benadering, maar met een uitbreiding naar<br />

verschillende typologieën van industriële productieprocessen. In deel 5 wordt de techniek<br />

van activity-based costing besproken en geïntegreerd in de kostenverdeelstaat en<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1176-2 | de autonome xx analytische + 540 boekhouding. blz. Ten slotte behandelen | paperback<br />

de auteurs direct costing<br />

(deel 6) en standaardkostencalculatie (deel 7). In dit laatste deel komt ook de verschillenanalyse<br />

uitgebreid aan bod.<br />

Prij s: € 81 | Studentenprij s: € 55<br />

Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek<br />

voor verschillende richtingen in het economisch <strong>hoger</strong> <strong>onderwijs</strong> en voor mensen uit<br />

de praktijk die wat meer achtergrond willen bij de implementatie van een costing- of<br />

controlling-module in een ERP-pakket.<br />

In Analytisch boekhouden en kostencalculatie behandelen de<br />

auteurs uitgebreid de full costing-benadering, de techniek van<br />

Activity-Based Costing, direct costing en standaardkostencalculatie<br />

met verschillenanalyse.<br />

Hét handboek voor studenten uit het economisch <strong>hoger</strong><br />

onderwij s en voor lezers uit de praktij k die meer achtergrond<br />

willen bij de implementatie van een costing- of controllingmodule<br />

in een ERP-pakket.<br />

Werner Bruggeman Erik De Lembre<br />

Patricia Everaert Sophie Hoozée<br />

Carine Patfoort<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie<br />

Analytisch<br />

boekhouden en<br />

kostencalculatie<br />

Analytisch boekhouden<br />

en kostencalculatie<br />

Werner Bruggeman<br />

Erik De Lembre<br />

Patricia Everaert<br />

Sophie Hoozée<br />

Carine Patfoort<br />

VIJFTIENDE EDITIE<br />

Grondslagen financieel boekhouden<br />

Tweede editie<br />

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1131-1 | xii + 356 blz. | paperback<br />

Grondslagen financieel boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden<br />

en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de<br />

boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter<br />

de boekhoudkundige Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 37<br />

cijfers.<br />

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van<br />

de KU Leuven.<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

In het eerste deel van dit boek introduceren de auteurs stapsgewijs<br />

de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede<br />

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

deel zoomen zij in op het thema van de accountingflexibiliteit, de<br />

waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële<br />

en immateriële vaste activa.<br />

Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces<br />

inzichtelij k maken.<br />

Bij zonder toegankelijke en grondige inleiding.<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

GRONDSLAGEN<br />

FINANCIEEL BOEKHOUDEN<br />

GRONDSLAGEN<br />

FINANCIEEL<br />

BOEKHOUDEN<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

Tweede editie<br />

21


BEDRIJF | Accountancy<br />

Financieel boekhouden<br />

Derde editie<br />

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1132-8 | xxiv + 530 blz. | paperback<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 47<br />

Financieel boekhouden is bestemd voor studenten <strong>hoger</strong> <strong>onderwijs</strong> en voor diegenen die<br />

zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand<br />

van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische<br />

boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.<br />

Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitvoerig<br />

aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen<br />

van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.<br />

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van<br />

In dit boek bespreken de auteurs uitvoerig alle rubrieken van de<br />

de KU Leuven.<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

jaarrekening en de bij behorende van de rekeningen, KU Leuven. met verwij zingen<br />

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde<br />

van de KU Leuven.<br />

naar het boekhoudrecht en naar adviezen van de Commissie<br />

voor Boekhoudkundige Normen.<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

FINANCIEEL BOEKHOUDEN<br />

FINANCIEEL<br />

BOEKHOUDEN<br />

ANN GAEREMYNCK<br />

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE<br />

MARLEEN WILLEKENS<br />

Derde editie<br />

Vele voorbeelden verduidelij ken de boekhoudkundige technieken<br />

en de Belgische boekhoudregels.<br />

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen.<br />

Financiële analyse van de<br />

jaarrekening toegepast<br />

Zevende editie<br />

CARINE COPPENS en MIEKE KIMPE<br />

Reeks Toegepast<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1587-6 | x + 268 blz. | paperback<br />

Prij s: € 58 | Studentenprij s: € 37<br />

Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de student op een<br />

praktijkgerichte manier de gepubliceerde jaarrekening en dus de<br />

financiële gezondheid van een onderneming te analyseren en te<br />

interpreteren. Hij leert de cij fers in de juiste context te plaatsen en<br />

onderlinge verbanden te duiden.<br />

Een in detail uitgewerkte case, gebaseerd op een bestaande<br />

Vlaamse onderneming, leidt tot een grondig inzicht in de<br />

financiële analyse van de jaarrekening.<br />

22


BEDRIJF | Accountancy<br />

Computerboekhouden met Octopus<br />

Computerboekh.Oct.6e Ed.2023 .qxp_Opmaak 1 29-09-2023 10:41 Pagina 1<br />

(met documentenbundel)<br />

Dit handboek is een vlotte, ‘hands-on’ onderdompeling in de mogelijkheden van<br />

Zesde editie<br />

het onlinepakket Octopus Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert<br />

u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case,<br />

uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complicaties<br />

MARIEKE VAN BEYLEN, FILIP DE MAESENEER<br />

en wetenswaardigheden. De case bestaat uit<br />

en<br />

drie stukken<br />

WOUTER<br />

met een stijgende<br />

moeilijkheidsgraad. U leert niet gewoon ‘boeken’, maar ook de boekhouding met<br />

inzicht organiseren en gevallen behandelen die niet geautomatiseerd kunnen<br />

worden. Resultaat? Met deze actieve en creatieve benadering krijgt u de praktische<br />

BELLEKENS<br />

vaardigheid van het werken met Octopus volledig onder de knie.<br />

De documenten voor de uitwerking van de cases die aan bod komen, vindt u in een<br />

aparte bijgesloten bundel.<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1128-1 | xxii + 281 blz. | paperback<br />

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 35<br />

Computerboekhouden<br />

met Octopus<br />

NIEUWE EDITIE 2023<br />

Computerboekhouden<br />

met Octopus<br />

Marieke Van Beylen, Filip De Maeseneer<br />

en Wouter Bellekens<br />

Met medewerking van Ria Galle en Nathalie Van Der Linden<br />

Dit handboek is een ‘hands-on’ onderdompeling in de online<br />

boekhoudsoftware Octopus. In een eenvoudige starterscase leert<br />

u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een<br />

uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma<br />

aan veelvoorkomende moeilij kheden.<br />

A. Van Rillaer<br />

M. Van Beylen<br />

F. De Maeseneer<br />

ISBN 978-94-000-1128-1<br />

Snel en met inzicht de boekhouding leren organiseren.<br />

9 789400 011281<br />

Actieve en creatieve benadering.<br />

Met gratis studentenaccount Octopus voor de casestudy.<br />

6e<br />

editie<br />

Computerboekhouden met WinBooks<br />

(met documentenbundel)<br />

MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER<br />

2015 | ISBN 978-94-000-0507-5 | xxii + 442 blz. | paperback<br />

Prij s: € 74 | Studentenprij s: € 35<br />

Met dit boek maakt de lezer zich vertrouwd met de gebruiksvriendelijke<br />

en dynamische computersoftware WinBooks.<br />

De lezer werkt zich vlot door een brede waaier van functies,<br />

registraties en rapporten. Met een starterscase leert men basistransacties<br />

verwerken. Met de levensechte en uitdagende case<br />

die daarop volgt, wordt een breed gamma aan veelvoorkomende<br />

complexere situaties en geavanceerde technieken getraind.<br />

Leer een boekhouding efficiënt en met inzicht organiseren.<br />

Zowel geschikt als eerste kennismaking met boekhoudsoftware<br />

en als voor de verdieping van online boekhoudvaardigheden.<br />

Met gratis studentenaccount WinBooks voor de casestudy.<br />

23


BEDRIJF | Management accounting<br />

Handboek Management Accounting<br />

Twaalfde editie<br />

PATRICIA EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en WERNER<br />

BRUGGEMAN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1440-4 | xxxii + 476 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit handboek bevordert het inzicht in de techniek van kostprijsberekening<br />

en het gebruik ervan bij managementbeslissingen. De<br />

auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie,<br />

historische kostprij sberekening en resultaatbepaling,<br />

gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bij het nemen van<br />

beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.<br />

Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in<br />

de wij ze van kost- en winstbepaling.<br />

Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bij het<br />

instuderen van de stof.<br />

Manage<br />

ment<br />

Accoun<br />

ting<br />

Patricia Everaert<br />

Sophie Hoozée<br />

Werner Bruggeman<br />

TWAALFDE EDITIE<br />

Handboek<br />

Management Accounting<br />

Management Control<br />

Concepts, Methods and Practices<br />

ENGLISH<br />

WERNER BRUGGEMAN, SOPHIE HOOZÉE en<br />

REGINE SLAGMULDER<br />

2018 | ISBN 978-1-78068-451-2 | 316 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

Management Control: Concepts, Methods and Practices conceptualises<br />

management control concepts, methods and practices<br />

used by C-level executives and controllers in managing financial<br />

and strategic performance. It shows how these performance<br />

control processes can be integrated in order to create and<br />

improve internal strategic alignment.<br />

Up-to-date overview of the concepts, methods and practices<br />

of management control.<br />

Inclusion of psychological theories about the relationship<br />

between motivation and management control.<br />

Clarifying case examples from practice.<br />

Intended for business and management control courses, as<br />

well as for the workplace.<br />

24


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek vennootschapsbelasting <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1928-7 | ca. 600 blz. | paperback<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 37<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting<br />

volgens de uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke<br />

antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zij n de belastbare<br />

winsten? Wat zij n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en<br />

aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat<br />

wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij<br />

herstructureringen.<br />

Vennootschaps<br />

belasting<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Handboek vennootschapsbelasting<br />

<strong>2024</strong>–<strong>2025</strong><br />

Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fiscaaltechnisch<br />

moeilij ke regimes.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

Handboek personenbelasting <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1927-0 | ca. 800 blz. | paperback<br />

Prij s: € 98 | Studentenprij s: € 42<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het<br />

standpunt van de fiscale administratie en vanuit de interpretatie<br />

ervan in de fiscale rechtspraak. Het geeft duidelijke antwoorden<br />

op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting?<br />

Wat met de inkomsten uit roerende goederen en<br />

kapitalen? Welke zij n de verschillende soorten beroepsinkomsten<br />

en voorheffingen?<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Handboek personenbelasting<br />

<strong>2024</strong>–<strong>2025</strong><br />

Personen<br />

belasting<br />

Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zij n<br />

kennis van de materie kan testen.<br />

Overzichtelijke omschrij ving van de basisregels én diepgaande<br />

gespecialiseerde informatie.<br />

25


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek registratierechten<br />

Derde editie<br />

ASTRID PEETERS en TIM WUSTENBERGHS<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1138-0 | xx + 368 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37<br />

In het Handboek registratierechten vindt de lezer een goed<br />

gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen<br />

en in het Brussels Hoofdstedelij k Gewest. De auteurs verwij zen<br />

naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de belangrij kste<br />

rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrij vingen in<br />

verband met de betrokken materie.<br />

<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

Astrid Peeters Tim Wustenberghs<br />

Handboek registratierechten<br />

Derde editie<br />

Registratie<br />

rechten<br />

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en<br />

aanknopingspunten te vinden tot het oplossen ervan.<br />

Voor studenten en beroepsmensen zoals accountants, boekhouders,<br />

notarissen en advocaten.<br />

Handboek btw <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong><br />

MARC GOVERS, BART BUELENS en MOHAMED EL<br />

KASTITE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1929-4 | ca. 660 blz. | paperback<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 40<br />

In dit handboek verhelderen de auteurs de toepassing van de<br />

complexe btw-regelgeving. Het boek geeft duidelijke antwoorden<br />

op btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen<br />

zij n onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling<br />

plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er<br />

recht op vrij stelling en wie moet de btw voldoen?<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

btw<br />

Marc Govers Bart Buelens Mohamed El Kastite<br />

Handboek btw<br />

<strong>2024</strong>–<strong>2025</strong><br />

Bij zonder goed gestructureerd en toegankelijk.<br />

Oefeningen achteraan in het boek helpen de student bij het<br />

instuderen van de stof.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

26


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Tweede editie<br />

AYFER AYDOGAN<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1441-1 | x + 234 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | St udentenprij s: € 37<br />

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig<br />

maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De<br />

auteur verwij st naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de<br />

belangrij kste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktij k van de<br />

Vlaamse belastingdienst.<br />

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en<br />

aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.<br />

Volledig geactualiseerd tot november 2022 en voorzien van<br />

praktij kvoorbeelden en oefeningen.<br />

Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de<br />

advocatuur, het bedrij fsleven en de juridische adviesverlening.<br />

<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

Ayfer Aydogan<br />

Vlaamse<br />

erfbelasting<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Tweede editie<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

HERMAN DE CNIJF (ed.)<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

Ondernemers staan tijdens de start, het leven en Het boek sluit af met de laatste levensfase van<br />

aan het einde van hun onderneming meer dan de vennootschap: de reorganisatie, de vereffening<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1427-5 eens voor | beleidsbeslissingen xxii + met fiscale 418 gevolgen. blz. of de overdracht. | paperback<br />

Ze moeten in elke levensfase van hun zaak goed<br />

geïnformeerde keuzes maken.<br />

Dit handboek is geschreven voor de student en<br />

Prijs: € 87 | Studentenprijs: € 37<br />

de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar<br />

In de aanvangsfase van de startende onderneming<br />

is de keuze tussen een eenpersoonszaak en een<br />

vennootschap belangrijk, zijn de bestaande<br />

stimulansen voor startende ondernemingen<br />

een onderzoek waard en buigt men zich over de<br />

mogelijke financieringsvormen via eigen of<br />

De auteurs van dit handboek putten voor hun<br />

Ondernemers staan tij dens de start, vreemd vermogen. het leven en bijdrage aan dit boek uit het hun jarenlange einde<br />

ervaring<br />

en opgebouwde expertise in de fiscale praktijk.<br />

Tijdens het leven van een vennootschap hebben Zij zijn eveneens verbonden als docent aan de<br />

beslissingen over investeren, waardering van<br />

postgraduaatsopleiding Fiscaal Recht & Fiscale<br />

van hun onderneming meer dan<br />

voorraad,<br />

eens<br />

bezoldigingspolitiek<br />

voor<br />

en pensioenopbouw<br />

beleidsbeslissingen<br />

Praktijk aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, waar<br />

fiscale consequenties. Dochterondernemingen zij dit handboek gebruiken als studiemateriaal<br />

of holdingstructuren zijn het logische gevolg van voor hun studenten.<br />

met fiscale gevolgen. Ze maken een rendabele in elke activiteit of van levensfase de afsplitsing van van hun zaak<br />

vermogens en aansprakelijkheden.<br />

belangrij ke keuzes. De auteurs behandelen daarom de opties van<br />

de startende ondernemers, beslissingen Andere titels in de reeks Fiscale over Handboeken: zaken als investeren,<br />

> Handboek btw<br />

voorraadwaardering, bezoldigingspolitiek, holdingstructuren of<br />

> Handboek douane en internationale handel<br />

> Handboek fiscale procedure btw<br />

afsplitsing van vermogens en aansprakelij > Handboek fiscale procedure kheden. inkomstenbelastingenZe sluiten af<br />

> Handboek internationaal en Europees belastingrecht<br />

met de reorganisatie, vereffening > Handboek of personenbelasting overdracht.<br />

> Handboek registratierechten<br />

> Handboek vennootschapsbelasting<br />

> Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Een bron van inspiratie voor de student en voor de fiscale<br />

beroepsbeoefenaar die de fiscale impact in eigen dossiers wil<br />

beoordelen.<br />

ISBN 978-94-000-1427-5<br />

Met verwij zing naar originele bronnen in voetnoten.<br />

9 789400<br />

inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te<br />

beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar<br />

nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug<br />

te vinden.<br />

014275 intersentia.be • jurisquare.be<br />

H. De Cnijf (ed.)<br />

Handboek fiscaal<br />

ondernemingsbeleid<br />

<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

Fiscaal<br />

ondernemings<br />

beleid<br />

Herman De Cnijf (ed.) Frederik De Graeve Olivier De Keukelaere<br />

Pieter Gillemon Patrick Huybrechts Filip Vandenberghe<br />

Philippe Vandevoorde Carl Van Biervliet Peter Verbanck<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

27


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Handboek fiscale procedure btw<br />

Derde editie<br />

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1135-9 | xiv + 262 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 33<br />

In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling<br />

inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de<br />

bewij smiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling<br />

en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de<br />

belastingplichtige.<br />

Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.<br />

Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.<br />

Handboek fiscale procedure<br />

inkomstenbelastingen<br />

Veertiende editie<br />

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE<br />

Reeks Fiscale Handboeken<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1936-2 | ca. 420 blz. | paperback<br />

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37<br />

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een<br />

duidelijk overzicht van alle elementen van de fiscale procedure<br />

op het vlak van de inkomstenbelastingen. Het boek bevat een<br />

reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan<br />

worden geconfronteerd bij het vervullen van zij n fiscale verplichtingen.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

<strong>Intersentia</strong> Fiscale Handboeken<br />

Ilse De Troyer Luk Vandenberghe<br />

Fiscale<br />

procedure<br />

inkomsten<br />

belastingen<br />

Handboek fiscale procedure<br />

inkomstenbelastingen<br />

Veertiende editie<br />

Overzichtelij k gestructureerd en voorzien van talrijke voorbeelden<br />

en modellen.<br />

Ideaal studieboek en gebruiksvriendelijke handleiding voor<br />

belastingplichtigen en fiscalisten.<br />

Volledig geactualiseerd.<br />

28


BEDRIJF | Fiscaliteit<br />

Vennootschapsbelasting<br />

toegepast <strong>2024</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Reeks Toegepast<br />

PAUL BEGHIN, ANNELIES ROGGEMAN en ISABELLE<br />

VERLEYEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1719-1 | ca. 350 blz. | paperback<br />

Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 37<br />

In Vennootschapsbelasting toegepast <strong>2024</strong> bespreken de auteurs<br />

het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling<br />

van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare<br />

beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet.<br />

Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen:<br />

Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de<br />

verschuldigde vennootschapsbelasting?<br />

Talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak<br />

illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal<br />

recht.<br />

Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante<br />

bedrijfseconomische inzichten.<br />

Successieplanning in de praktijk<br />

DIETER BOSSUYT, KRISTOF DELOBELLE, STEF<br />

Is bij mij alles goed geregeld? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik huw, kinderen krijg, een huis<br />

koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als iets<br />

me overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een<br />

MANNAERTS en VEERLE helder antwoord. WANZEELE<br />

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.<br />

• Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1466-4 • Geïllustreerd met schema’s | die de xiv juridische + wetmatigheden 270 verduidelijken blz. | paperback<br />

• Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals<br />

Prijs: € 72 | Studentenprijs: € 37<br />

Docenten die dit boek voorschrijven aan hun studenten, kunnen via www.intersentia.be<br />

contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het online lesmateriaal.<br />

Kristof Delobelle is vennoot<br />

Stef Mannaerts is expert fiscale<br />

Is bij mij alles goed geregeld? van Wat Lemon Consult. gebeurt Hij begeleidt<br />

ruim 25 jaar families bij<br />

Consult en lector-onderzoeker<br />

er en met familiale planning mij bij Lemon n vermogen<br />

hun fiscale en familiale planning.<br />

Hij de bezieler van het<br />

sche vakken (Financial Planning,<br />

aan UCLL. Hij doceert economi-<br />

als ik huw, kinderen krij g, een huis koop, een onderneming heb,<br />

opleidingstraject ‘Start to Plan’<br />

Cost- en Management Accounting<br />

en Beleggen) en richt zich<br />

waarin hij accountants, bankiers<br />

en verzekeringsmakelaars praktijkgericht<br />

bescherm opleidt op vlak van ik wie lijk op bedrijfsovernames. wat me lief is<br />

met zijn onderzoek voorname-<br />

met pensioen ga of sterf? Hoe<br />

pensioen- en successieplanning.<br />

als er wat gebeurt? Op deze en Dieter vele Bossuyt is adviseur andere fiscaliteit<br />

en familiale planning bij<br />

woordelijk voor de richting<br />

vragen Veerle Wanzeele – is verant-<br />

die iedereen<br />

Lemon Consult en gastdocent in<br />

Financiën & Verzekeringen aan<br />

het postgraduaat Vermogens-<br />

HoWest en doceert Financiële<br />

zich zou moeten stellen – geven de auteurs een helder antwoord.<br />

en successieplanning aan de<br />

planning en Verzekeringen.<br />

Vives Brugge Business School.<br />

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrij pelij k.<br />

Met talloze voorbeelden uit het dagelij ks leven.<br />

Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden<br />

verduidelij ken.<br />

Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals.<br />

ISBN 978-94-000-1466-4<br />

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,<br />

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele<br />

Successieplanning in de praktijk<br />

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,<br />

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele<br />

Successieplanning<br />

in de praktijk<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

29


BEDRIJF | Financiering<br />

Financieel beheer voor KMO’s<br />

Derde editie<br />

EDDY LAVEREN, SVEN DAMEN en PETER-JAN ENGELEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1437-4 | xvi + 478 blz. | paperback<br />

Prij s: € 55 | Studentenprij s: € 39<br />

In Financieel beheer voor KMO’s behandelen de auteurs de<br />

belangrij kste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering<br />

(corporate finance). Zowel financierings- als investeringsbeslissingen<br />

komen aan bod.<br />

Zeer toegankelijk basiswerk met de juiste mix van theoretische<br />

onderbouw en praktische toepasbaarheid.<br />

Geïllustreerd met cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch<br />

onderzoek.<br />

Met talrijke literatuurreferenties voor verdere studie.<br />

Eddy Laveren<br />

Sven Damen<br />

Peter-Jan Engelen<br />

DERDE EDITIE<br />

Finan<br />

cieel<br />

be<br />

heer<br />

Financieel beheer voor KMO’s<br />

Financial Management in Practice<br />

Third edition<br />

RUDY AERNOUDT<br />

2023 | ISBN 978-1-83970-210-5 | xx + 427 blz. | paperback<br />

Prij s: € 68 | Studentenprij s: € 37<br />

In Financial Management in Practice the author discusses the<br />

basic concepts of financial management, optimal financing,<br />

the valuation of enterprises and all forms of debt financing.<br />

Also, mezzanine financing, formal and informal venture capital,<br />

including business angels and crowdfunding, IPO, are explained.<br />

A review of the Basel Accords concludes this book.<br />

Practical approach with clarifying cases and exercises.<br />

Glossary and solutions of the exercises at the end of the book.<br />

Finan<br />

cial<br />

Manage<br />

ment<br />

Rudy Aernoudt<br />

THIRD EDITION<br />

Financial Management<br />

in Practice<br />

ENGLISH<br />

30


BEDRIJF | Financiering<br />

Corporate Finance<br />

ENGLISH<br />

Second edition<br />

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE en<br />

CYNTHIA VAN HULLE<br />

2023 | ISBN 978-1-83970-211-2 | xxvi + 448 blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59<br />

This textbook discusses the sources of funding and capital<br />

structure of corporations (excluding financial institutions). After<br />

an introduction on the objectives and functions of corporate<br />

finance, the following topics are covered: investment analysis<br />

and minimum investment return requirement, capital structure<br />

and dividend policy, long- and medium-term financing, working<br />

capital valuation, international financial policy and other specific<br />

financial topics.<br />

The authors link theoretical insight to practical cases.<br />

Written for financial professionals and (post)university<br />

students.<br />

Corporate<br />

Finance<br />

Marc Deloof, Sophie Manigart,<br />

Hubert Ooghe en Cynthia Van Hulle<br />

Corporate Finance<br />

Corporate Finance<br />

Marc Deloof<br />

Sophie Manigart<br />

Hubert Ooghe<br />

Cynthia Van Hulle<br />

SECOND EDITION<br />

Handboek bedrijfsfinanciering<br />

Theorie en praktijk<br />

Zesde editie<br />

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE<br />

en CYNTHIA VAN HULLE<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1609-5 | xxvi + 471 blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59<br />

Na een inleiding over doelstellingen en functie van het financieel<br />

beleid van een onderneming (met uitzondering van financiële<br />

instellingen), komen de volgende topics aan bod: waardering,<br />

investeringsbeslissing en minimumrendementseis, kapitaalstructuur<br />

en dividendpolitiek, financiering op lange en middellange<br />

termij n, beheer van nettobedrij fskapitaal en enkele bij zondere<br />

aspecten.<br />

Met actuele voorbeelden om theoretisch inzicht te koppelen<br />

aan praktische toepassingen.<br />

Bestemd voor financiële professionals en studenten in het<br />

(post)universitair onderwij s.<br />

31


BEDRIJF | Financiering<br />

Financieel beleid in de onderneming<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

KURT KEGELS, MIEKE KIMPE en JEROEN PEETERS<br />

Reeks Toegepast<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1446-6 | xvi + 352 blz. | paperback<br />

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek belichten de auteurs het financieel beleid van een<br />

onderneming, van de oprichting tot de overname of beursintroductie<br />

ervan. Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de<br />

student op een praktijkgerichte manier het financieel beleid van<br />

een onderneming uit te tekenen en te analyseren.<br />

Een praktische casestudy over een onderneming in drie<br />

levensfasen maakt de theorie inzichtelij k.<br />

Ondersteunt jonge ondernemers bij de opstart van een eigen<br />

bedrij f.<br />

Met nieuwe online oefeningen voor studenten.<br />

Kurt Kegels, Mieke Kimpe en Jeroen Peeters<br />

Financieel beleid<br />

in de onderneming<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

Financieel management toegepast<br />

Hoe financier ik mijn onderneming?<br />

Vierde editie<br />

RUDY AERNOUDT<br />

Reeks Toegepast<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1642-2 | xxii + 454 blz. | paperback<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek in de reeks Toegepast bespreekt de auteur de<br />

basisconcepten van het financieel management, de optimale<br />

financiering en waardebepaling van een onderneming en alle<br />

vormen van schuldfinanciering, met nadruk op de belangrij kste<br />

financieringsbronnen. Verder behandelt hij mezzaninefinanciering,<br />

business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie<br />

en besluit hij met een bespreking van de Bazel-akkoorden.<br />

Rudy Aernoudt<br />

Financieel<br />

management<br />

toegepast<br />

Bij zonder praktische benadering met concrete cases en<br />

oefeningen.<br />

Glossarium en oplossingen van de oefeningen achteraan in<br />

het boek.<br />

Vierde editie<br />

32


BEDRIJF | Financiering<br />

Financiële analyse van de vennootschap<br />

Theorie en toepassing op de jaarrekening<br />

volgens Belgian GAAP en IFRS (twee delen)<br />

Zesde editie<br />

HUBERT OOGHE, HEIDI VANDER BAUWHEDE en<br />

CHARLES VAN WYMEERSCH<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1139-7 | xxvi + 396 en x + 246 blz.<br />

paperback<br />

Prij s: € 109 | Studentenprij s: € 60<br />

Dit boek biedt een gestructureerd overzicht van de diverse technieken<br />

van financiële analyse. Naast het Belgische jaarrekeningenmodel<br />

(micro, verkort, volledig en geconsolideerd), besteden de auteurs uitgebreid<br />

aandacht aan de financiële analyse van het IFRS-jaarrekeningenmodel,<br />

waardoor de lezer inzicht krijgt in de verschillen tussen<br />

de Belgische en internationale financiële rapporteringsstandaarden.<br />

Al jarenlang het standaardwerk over financiële analyse.<br />

Een uitgewerkt praktij kvoorbeeld confronteert de student<br />

meteen met de praktij k.<br />

In het Frans beschikbaar onder de titel Traité d’analyse financière –<br />

Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.<br />

Financiële<br />

Analyse<br />

DEEL 1<br />

Financiële analyse<br />

van de vennootschap<br />

Theorie en toepassing op de jaarrekening<br />

volgens Belgian GAAP en IFRS<br />

Hubert Ooghe<br />

Heidi Vander Bauwhede<br />

Charles Van Wymeersch<br />

ZESDE EDITIE<br />

Business Valuation<br />

Using Financial Analysis to Measure<br />

a Company’s Value<br />

ENGLISH<br />

Third edition<br />

GUY PARMENTIER en BART CUYPERS<br />

2017 | ISBN 978-1-78068-448-2 | x + 318 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 37<br />

What determines a company’s financial health and what drives<br />

company value? Insight in financial analysis is indispensable for<br />

making good strategic decisions. The authors first present the<br />

essentials of financial analysis and business valuation. They then<br />

show the reader how to use the output of financial analyses to<br />

challenge forecasted data.<br />

Accessible language and clearly structured approach.<br />

Dynamic financial toolset enables readers to get to the heart<br />

of the (financial) matter.<br />

33


BEDRIJF | Human Resource Management<br />

Human Resource Management in essentie<br />

Zevende editie<br />

RALF CAERS<br />

Reeks In essentie<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1632-3 | xvi + 473 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33<br />

In Human Resource Management in essentie behandelt de auteur<br />

de belangrij kste aspecten van HRM: van werving en selectie over<br />

socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en<br />

het omgaan met ontslag.<br />

Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele<br />

cases, gefundeerd op wetenschappelij ke literatuur.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Geschikt voor praktijkmensen en studenten die een brede en<br />

sterke basis in HRM willen verwerven.<br />

Human Resource Management: Basics<br />

ENGLISH<br />

Third edition<br />

RALF CAERS<br />

2021 | ISBN 978-1-83970-126-9 | xvi + 422 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33<br />

In Human Resource Management Basics the author covers the primordial<br />

HR issues such as recruitment and selection, socialisation<br />

and leadership, improved performance and dismissal of staff.<br />

Practical textbook backed-up with scientific literature.<br />

With numerous examples and up-to-date cases.<br />

Suitable for both practitioners and students who want<br />

to acquire a strong basic background in HR.<br />

Ralf Caers<br />

Human Resource<br />

Management Basics<br />

Third edition<br />

34


BEDRIJF | Marketing en verkoop<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Derde editie<br />

Een sluitend en goed onderbouwd verkoop- en marketingbudget uitwerken vergt<br />

heel wat bedrijfseconomisch inzicht en managementkunde. Iedere commercieel verantwoordelijke<br />

ondervindt dagelijks het belang van een gefundeerd commercieel<br />

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE<br />

budget. De bedrijfsleiding beseft dat het commercieel plan en het budget de fundamenten<br />

zijn van een gezonde bedrijfsvoering.<br />

Reeks Toegepast<br />

Commerciële budgettering toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om<br />

professioneel een commercieel budget op te maken. Niet alleen wordt een stevig theoretisch<br />

| kader viii met betrekking + 296 tot commerciële blz. budgettering | paperback<br />

aangereikt, de auteurs<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1141-0<br />

beschrijven vooral een stappenplan hoe u in de praktijk een werkbaar commercieel<br />

budget kunt uitwerken aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal.<br />

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 39<br />

Dankzij de vele voorbeelden en praktijktips vormt dit handboek een werkbare checklist<br />

voor de bedrijfsleider, de commercieel manager, de verkoop- en marketingmedewerkers<br />

en alle geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een budgettair gezonde<br />

economische bedrijfsvoering.<br />

Commerciële budgettering toegepast Docenten biedt die dit handboek een verplicht uitgebreide voorschrijven aan hun studenten, en<br />

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be<br />

kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij toegang te krijgen tot<br />

praktische leidraad om professioneel het een e-learning oefenpakket. commercieel Met behulp van het digitale leerplatform budget<br />

kunnen<br />

docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten<br />

inoefenen.<br />

op te maken. De combinatie van het theoretische kader m.b.t.<br />

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële<br />

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale<br />

commerciële budgettering en de praktische bedrijven. Hij gecertificeerd change insteek manager en doceert maakt aan o.a. Ehsal Management<br />

School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur<br />

dit<br />

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.<br />

boek tot een erg toegankelijk en inspirerend werkinstrument.<br />

Prof. dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate Professor aan de Vrije Universiteit<br />

Brussel. Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek<br />

en onderzoekt de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en<br />

autonome mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.<br />

Met oefeningen en talrijke tips en voorbeelden.<br />

Praktisch stappenplan als leidraad om zelf mee aan de slag te<br />

gaan.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

ISBN 978-94-000-1141-0<br />

Johan Vanhaverbeke en<br />

Lieselot Vanhaverbeke<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

Commerciële<br />

budgettering<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

Commerciële budgettering toegepast 3de editie [druk].indd 1 30/07/20 09:33<br />

Marktgericht ondernemen toegepast<br />

Pulvinar Business Game<br />

Het bestuderen van marketingmanagement is een boeiende opgave. Zowel voor studenten<br />

als voor bedrijfsverantwoordelijken die niet vertrouwd zijn met het commerciële<br />

werkveld, is de Pulvinar learning marketing experience een didactisch interessante<br />

Derde editie<br />

manier om efficiënt en praktijkgericht de marketingconcepten te verwerven en toe<br />

te passen.<br />

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE<br />

Door het spelen van deze bedrijfssimulatie verwerft de deelnemer een concreet en<br />

duidelijk inzicht in de dynamiek van het commerciële beleid van een bedrijf. De bedrijfssimulatie<br />

is praktijkgetrouw en simuleert de vele aspecten van het Reeks Toegepast<br />

marketingmanagement<br />

door de deelnemers te laten werken in een bedrijfsteam, in concurrentie<br />

met andere teams. Het kunnen werken met de marketingmix-instrumenten in een dynamische<br />

bedrijfsomgeving, samen met andere teamleden, waarborgt een boeiende<br />

‘learning experience’.<br />

De Pulvinar learning marketing experience is een web-based bedrijfssimulatie die onder<br />

begeleiding game van ervaren marketingcoaches waarmee optimaal leerrendement je koppelt de aan<br />

Pulvinar business game is een business<br />

een didactisch vernieuwende en aangename leermethode.<br />

inhoud van Marketing toegepast in de praktijk brengt. Elk team in<br />

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële<br />

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale<br />

bedrijven. Hij is gecertificeerd change manager en doceert aan o.a. Ehsal Management<br />

marketingbeslissingen School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur neemt<br />

het spel vormt het management dat<br />

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.<br />

over o.a. het productbeleid, de prij<br />

Prof.<br />

sstrategie,<br />

dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate<br />

de<br />

Professor<br />

distributieaan-<br />

de Vrije Universiteit Brussel.<br />

Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek en onderzoekt<br />

de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en autonome<br />

mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.<br />

pak, het promotiebeleid en het verkooppersoneel.<br />

Andere titels van deze auteur(s) in dit vakgebied:<br />

Commerciële budgettering toegepast (2020)<br />

Johan A.M. Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

(ISBN 978-94-000-1141-0)<br />

Maakt uw marketinglessen interactief.<br />

Marketing toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen (2017)<br />

J. Vanhaverbeke, m.m.v. Madelaine Janssens en Sarah Steenhaut,<br />

Antwerpen, <strong>Intersentia</strong><br />

Deelnemers ervaren aan den lijve (ISBN 978-94-000-0817-5) wat het betekent een<br />

Verkoopmanagement toegepast: basisinzichten in verkooporganisatie,<br />

-management en -strategie (2014)<br />

marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren.<br />

J. Vanhaverbeke, Antwerpen, <strong>Intersentia</strong><br />

(ISBN 978-94-000-0514-3)<br />

ISBN 978-94-000-1309-4<br />

Bent u geïnteresseerd om het Pulvinar Business Game te spelen,<br />

neem dan contact op met Johan Vanhaverbeke voor de praktische<br />

afspraken via johan.vanhaverbeke@pulvinar.be.<br />

Johan Vanhaverbeke en<br />

Lieselot Vanhaverbeke<br />

Marktgericht ondernemen toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke<br />

Marktgericht<br />

ondernemen<br />

toegepast<br />

Derde editie<br />

35


BEDRIJF | Marketing en verkoop<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Vij fde editie<br />

TOM HEREMANS<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1723-8 | ca. 320 blz. | paperback<br />

Prij s: € 61 | Studentenprij s: € 28<br />

Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen? Welke tekens<br />

kun je als merk deponeren? Mogen werknemers zelf berichten<br />

plaatsen via sociale netwerken over hun bedrij f? In 101 marketingvragen<br />

juridisch beantwoord gidst advocaat Tom Heremans<br />

u doorheen verschillende thema’s van het marketingrecht. De<br />

vragen zij n gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk van<br />

de auteur en krij gen een inzichtelij k antwoord.<br />

Nieuw hoofdstuk over de GDPR-wetgeving en andere actuele<br />

thema’s zoals influencer marketing.<br />

Met praktijkvoorbeelden en cases.<br />

Tom Heremans<br />

101 marketingvragen<br />

juridisch beantwoord<br />

Viijfde editie<br />

Marketing toegepast<br />

Klant- en Marktgericht Ondernemen<br />

In het handboek Marketing toegepast – Klant- en Marktgericht Ondernemen benaderen<br />

Vierde editie<br />

de auteurs marketing vanuit een holistische visie: marketing staat ten dienste van de<br />

doelstellingen en activiteiten van de onderneming. Een helder stappenplan vormt<br />

de ruggengraat van het boek. De lezer van Marketing toegepast leert met dit stevige<br />

conceptuele kader en de praktische toepassingen een gefundeerd marketing- en verkoopbeleid<br />

uit te stippelen.<br />

JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS<br />

Marketing toegepast verbindt jarenlange marketing- en verkoopmanagementervaring<br />

met marketingtheorie en recente inzichten in marketing, communicatie en ver-<br />

en SARAH STEENHAUT<br />

koop. Het is bestemd voor studenten in bacheloropleidingen en voor niet-bedrijfseconomen<br />

die een grondig inzicht in marketing willen opdoen. Ook ondernemers en<br />

Reeks Toegepast<br />

niet-marketeers kunnen met dit handboek meteen aan de slag.<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1342-1 | xxviii + 578 blz. | paperback<br />

Prijs: € 54 | Studentenprijs: € 38<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten,<br />

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be<br />

kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen.<br />

Johan Vanhaverbeke is MSc. handelsingenieur en gecertificeerd interimmanager. Hij<br />

heeft tal van strategische en operationele marketingopdrachten uitgevoerd bij grote<br />

en middelgrote bedrijven. Hij is gastdocent aan o.a. EMS (Ehsal Management School),<br />

de Belgian Association of Marketing – Education en gastdocent in meerdere marketingopleidingen.<br />

Dit boek zet de lezer op weg om op basis van een helder stappenplan<br />

een gefundeerd marketingplan<br />

Madeleine Janssens is socioloog en (kwalitatief) diagnostisch onderzoeker met een<br />

ruime internationale ervaring een veelheid van productcategorieën. Zij was een<br />

van de sturende krachten achter het marktonderzoeksbureau WHY5Research en is nu<br />

als affiliate verbonden aan Callebaut<br />

en<br />

Collective.<br />

verkoopbeleid<br />

Zij is gastdocent aan EMS en gewaardeerd<br />

spreker op nationale en internationale fora.<br />

uit te<br />

stippelen. Bedrij fsvisie, missie, Prof. doelstellingen dr. Sarah Steenhaut is marketingstrateeg voor en toonaangevende strategie bedrijven in krij gen<br />

B2B en B2C en professor Digital Marketing Strategies aan de UGent. Zij combineert<br />

onderzoek en praktijkervaring bij het adviseren van organisaties in digital integrated<br />

heel wat aandacht. Een stevig marketing. conceptueel Medeoprichter van Callebaut Collective, kader een onconventioneel en ecosysteem praktische<br />

van marketingexperten die organisaties ondersteunt bij het omarmen van chaos vanuit<br />

de Act Human-filosofie.<br />

toepassingen maken van dit boek een bron van inspiratie.<br />

De Belgian Association of Marketing heeft Marketing<br />

toegepast gekozen als handboek voor de basisopleidingen<br />

Marketing. Meer informatie op www.marketing.be.<br />

Met beproefd stappenplan: ‘Marketing denken en doen’.<br />

Verkozen door de Belgian ISBN 978-94-000-1342-1 Association of Marketing als handboek<br />

voor de basisopleidingen Marketing.<br />

Bestemd als handige leidraad voor practici en als grondige<br />

inleiding voor studenten.<br />

Johan Vanhaverbeke<br />

Marketing toegepast<br />

Johan Vanhaverbeke<br />

met bijdragen van Madeleine Janssens en Sarah Steenhaut<br />

Marketing<br />

toegepast<br />

Klant- en Marktgericht Ondernemen<br />

Vierde editie<br />

Marketing toegepast - 4de editie [druk].indd 1 29/06/2021 10:27<br />

36


BEDRIJF | Logistiek management<br />

Douane en Accijnzen<br />

Vij fde editie<br />

KERSTIEN CELIS en JOSSE VERBEKEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1448-0 | xx + 461 blz. | paperback<br />

Prij s: € 72 | Studentenprij s: € 35<br />

Kerstien Celis en Josse Verbeken<br />

Douane en Accijnzen<br />

Douane en Accijnzen is een inhoudelijk volledig en bijzonder<br />

praktisch naslagwerk. Eerst komen douanebeleid en betrokken<br />

partij en aan bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde<br />

(inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een bespreking van<br />

de import- en exportprocedure en het enig document, volgen<br />

oorsprong en bijzondere regelingen (met de laatste nieuwigheden)<br />

en tot slot een hoofdstuk over accijnzen.<br />

Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden.<br />

Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande douanekennis.<br />

Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim uitgebreid.<br />

Vijfde editie<br />

Spoorvervoer<br />

Derde editie<br />

FILIP AERTS, YVAN SMETS en JOCHEN MAES<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1356-8 | xx + 350 blz. | paperback<br />

Prij s: € 66 | Studentenprij s: € 35<br />

Met Spoorvervoer heeft u een grondig werk over goederenvervoer<br />

per spoor in handen. De auteurs behandelen eerst de<br />

geschiedenis en de actuele situering en vervolgens COTIF- en<br />

CIM-regelgeving, aansprakelij kheidsregels, technische aspecten,<br />

regelgeving over het vervoer van gevaarlij ke goederen (RID),<br />

prij svorming, verloop van een spoorzending en afhandeling van<br />

vervoersdocumenten.<br />

Talrijke voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor<br />

studenten en logistiek mede werkers in opleiding.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

37


BEDRIJF | Logistiek management<br />

Luchtvracht<br />

Tweede editie<br />

PETER VERSPECHT en JOHAN GUILLIAMS<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1175-5 | xviii + 252 blz. | paperback<br />

Prij s: € 69 | Studentenprij s: € 35<br />

De auteurs stellen in Luchtvracht drie thema’s centraal: luchtvrachtprocessen,<br />

tarificatie van de vracht en goederenkennis.<br />

O.m. de volgende onderwerpen worden behandeld:<br />

belangrij ke organisaties en structuren, beveiliging, export, import,<br />

claims, voortransportkosten en airport-to-airportkosten, directe<br />

zendingen en consolidaties. De auteurs besteden aandacht aan<br />

de toegenomen digitalisering en de focus op duurzaamheid in<br />

de luchtvaartsector.<br />

Met talrij ke uitgewerkte voorbeelden.<br />

Praktisch naslagwerk voor medewerkers in de luchtvrachtsector.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

38


RECHT<br />

Algemeen 43<br />

Publiek- en bestuursrecht 46<br />

Gerechtelijk recht 49<br />

Burgerlijk recht 50<br />

Verzekeringsrecht 56<br />

Ondernemingsrecht 58<br />

Fiscaal recht 62<br />

Gezondheidsrecht 63<br />

Strafrecht 64<br />

Sociaal recht 65<br />

Europees en internationaal recht 68


RECHT


De meest directe toegang<br />

tot alle juridische informatie<br />

Bijna 3 miljoen juridische referenties<br />

Een dertigtal officiële bronnen<br />

Gecoördineerde wetgeving<br />

Toegang tot de meeste Belgische<br />

juridische tijdschriften, goed voor<br />

bijna 400.000 samenvattingen van<br />

rechtspraak en verwijzingen naar<br />

rechtsleer<br />

79 tijdschriften van <strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> in<br />

full text (o.a. Rechtskundig Weekblad en<br />

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent)<br />

Dagelijks juridisch nieuws<br />

De boeken en tijdschriften van<br />

<strong>Larcier</strong>-<strong>Intersentia</strong> en een 20-tal<br />

partneruitgevers<br />

Legal design tool<br />

Strada Regfeed tool: volg wettelijk<br />

nieuws en publicaties van instanties,<br />

autoriteiten en rechtbanken<br />

Meer weten of een gratis demo?<br />

Neem contact op met ons op 0800 39 067 (gratis vanuit België),<br />

via info@stradalex.com of op www.stradalex.com<br />

Test Strada Lex 10 dagen gratis.<br />

Geen verplichting. Bezoek www.stradalex.com


RECHT | Algemeen<br />

Handbook on Legal Methodology<br />

From Objective to Method<br />

ENGLISH<br />

LINA KESTEMONT<br />

2018 | ISBN 978-1-78068-673-8 | xiv + 98 blz. | paperback<br />

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 25<br />

This Handbook on Legal Methodology carefully describes the<br />

methodology of legal research. The author discusses different<br />

types of research objectives, their different methodologies and<br />

shared methodological features, which she applies in a functional<br />

research design instrument.<br />

With a practical methodological guide for PhD students and<br />

legal scholars who aim to design research projects or reflect<br />

on them.<br />

Rechtsdenken : vade mecum<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Tweede editie<br />

FRANK FLEERACKERS<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1717-7 | viii + 201 blz. | paperback<br />

Prij s: € 79 | Studentenprij s: € 35<br />

In deze kritische monografie onderzoekt de auteur hoe effectief<br />

juridisch denken ontstaat en gevormd wordt en heeft hij aandacht<br />

voor de koppeling van rechtskennis en conflictanalyse, die hij<br />

toepast op complexe casussen.<br />

Dit boek vormt een gedegen voorbereiding op juridische<br />

oordeelsvorming, van adviesverlening en rechtsbij stand tot<br />

advocatuur en magistratuur.<br />

43


RECHT | Algemeen<br />

De Valks Juridisch Woordenboek<br />

Zesde editie<br />

BERNARD TILLEMAN, STEVEN LIERMAN en VINCENT<br />

SAGAERT (eds.)<br />

In alle ons omringende landen bestaan er uitstekende<br />

verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken<br />

onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1887-7<br />

Juridisch Woordenboek,<br />

|<br />

terwijl<br />

ca.<br />

in Frankrijk,<br />

800<br />

Duitsland<br />

blz.<br />

en<br />

| gebonden<br />

Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en<br />

Black’s law een stevige reputatie genieten. In België be-<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 39<br />

stond een dergelijk algemeen juridisch woordenboek –<br />

enkele sectoriële woordenboeken en lexicons niet te na<br />

gesproken – vooralsnog niet. Het nut en het succes van de<br />

buitenlandse voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd<br />

om ook voor Vlaanderen een dergelijk boek samen<br />

Dit werk bestrij kt volledig te het stellen. In bij deze ons vijfde herziene geldende en uitgebreide druk recht (van<br />

wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische,<br />

internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig<br />

Belgische, internationale, bestreken. Bij elk lemma worden of Vlaamse ook de Franse, Duitse oorsprong). Bij<br />

en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden,<br />

de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante<br />

begrippen vermeld.<br />

elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de<br />

belangrij kste subtrefwoorden, Het woordenboek de is pertinente de vrucht van een samenwerking wetgeving en eventuele<br />

synoniemen of verwante medewerkers, begrippen als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun vermeld.<br />

tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan<br />

de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun<br />

<strong>onderwijs</strong>,<br />

DE VALKS<br />

JURIDISCH<br />

WOORDEN-<br />

BOEK<br />

B. TILLEMAN<br />

S. LIERMAN<br />

V. SAGAERT<br />

(EDS.)<br />

ten behoeve van hun studenten en alumni en alle andere<br />

geïnteresseerden. Daarom hebben zij het woordenboek<br />

de naam meegegeven van het hoofdkwartier van de Leuvense<br />

Faculteit Rechtsgeleerdheid, het befaamde college<br />

“De Valk”.<br />

Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen<br />

alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense<br />

Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

DE VALKS<br />

JURIDISCH<br />

WOORDENBOEK<br />

BERNARD TILLEMAN<br />

STEVEN LIERMAN<br />

VINCENT SAGAERT<br />

(EDS.)<br />

Zesde herziene en uitgebreide editie<br />

ISBN 978-94-000-1146-5<br />

intersentia.be<br />

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans<br />

Op basis van een corpus van statuten<br />

PATRICIA VANDEN BULCKE en CARINE DE GROOTE<br />

2017 I ISBN 978-94-000-0849-6 I xxii + 410 blz. | paperback<br />

Prijs: € 86 | Studentenprij s: € 32<br />

Dit woordenboek is gebaseerd op een corpus van Belgische en<br />

Spaanse statuten. Het bestaat uit het woordenboek op papier<br />

en een elektronische databank. Het bevat algemene juridische<br />

terminologie (met termen als ‘akte’, ‘volmacht’en ‘recht’), of verbindingseenheden<br />

(zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’) en<br />

terminologie die nauw verband houdt met het ondernemingsrecht.<br />

Naslagwerk voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans en<br />

Spaans-Nederlands.<br />

Met toegang tot de elektronische database gedurende 1 jaar:<br />

neem hiervoor contact op met Michaël Lumingu (michael.<br />

lumingu@ugent.be).<br />

44


RECHT | Algemeen<br />

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek<br />

HANS-WERNER AM ZEHNHOFF, HUGUES TIMMERMANS,<br />

YVONNE SALMON en ERIKA SCHMATZ<br />

2011 I ISBN 978-90-5095-126-5 I xii + 1.452 blz. | gebonden<br />

Prij s: € 258 | Studentenprij s: € 95<br />

Het vermaarde Le Docte woordenboek verklaart meer dan 25.000<br />

juridische trefwoorden en uitdrukkingen in vier talen: het Nederlands,<br />

het Frans, het Duits en het Engels. Het bevat registers van<br />

de lemma’s in het Frans en het Duits.<br />

Onmisbaar voor de rechtenstudent en de rechtspracticus.<br />

Online toegang via ledocte.intersentia.be.<br />

Energierecht in België en Vlaanderen 2023<br />

FREDERIK VANDENDRIESSCHE (ed.), PIETERJAN CLAEYS,<br />

CEDRIC DEGREEF, THOMAS DERUYTTER, PAULINE VAN<br />

BOGAERT en NATAN VERMEERSCH<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1630-9 | xvi + 442 blz. | paperback<br />

Prij s: € 103,50 | Studentenprij s: € 39<br />

In dit boek nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse),<br />

internationale en Europese energieregelgeving onder de loep,<br />

met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de<br />

Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteits- en gasmarkten als<br />

warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en<br />

de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod.<br />

Met verwij zingen naar relevante wetgeving en de belangrij kste<br />

rechtsleer.<br />

Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht willen<br />

verkennen.<br />

45


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Milieurecht in kort bestek<br />

Derde editie<br />

CAROLE M. BILLIET, ANNA VANHELLEMONT Milieurecht in kort bestek geeft op een beknopte en gestructureerde en wijze BERNARD<br />

een overzicht van het milieurecht. In een eerste deel wordt het milieurecht<br />

kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij onder andere aandacht<br />

VANHEUSDEN<br />

uitgaat naar de milieubeleidsinstrumenten. In het tweede en het derde<br />

deel komen het milieurecht op internationaal en op Europees niveau aan<br />

bod. Het vierde en meest uitgebreide deel gaat in op het Vlaamse niveau.<br />

Er wordt stilgestaan bij een aantal fundamenten van het milieubeleid, zoals<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 10de bevoegdheidsverdeling, de mogelijkheden tot rechtsbescherming<br />

en de milieubeleidsbeginselen. Nadien volgt een overzicht van het<br />

materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest. Onderwerpen zoals MER,<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1148-9<br />

de omgevingsvergunning,<br />

| xx +<br />

water,<br />

323<br />

afval, bodem,<br />

blz.<br />

klimaatverandering,<br />

| paperback<br />

productbeleid, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving komen<br />

daarbij uitgebreid aan bod.<br />

Prij s: € 86 | Studentenprij s: € 37<br />

10<br />

Carole M. Billiet,<br />

Anna Vanhellemont en<br />

Bernard Vanheusden<br />

Dit boek in de reeks Recht in kort bestek wil de niet-gespecialiseerde<br />

professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in<br />

Carole M. Billiet is hoofddocent aan de UHasselt waar ze<br />

Omgevingsrecht en Milieubeleid doceert. Binnen het omgevingsrecht<br />

heeft zij uitgebreid onderzoek verricht naar milieubeleidsinstrumenten,<br />

machtigingsmechanismen en handhavingsvraagstukken. Momenteel<br />

de beleidsmatige context, bespreken<br />

spitst zij haar onderzoek<br />

de<br />

toe<br />

auteurs<br />

op biodiversiteitscriminaliteit<br />

het<br />

en klimaatgovernance.<br />

Ze is tevens advocaat aan de Balie van Brussel.<br />

milieurecht<br />

op internationaal, Europees en Vlaams Anna Vanhellemont is niveau. sinds september 2017 mandaatassistent Zij besteden ook<br />

Omgevingsrecht aan de Universiteit Hasselt. Hier werkt ze aan een<br />

proefschrift over de interne harmonisatie van het Europees milieurecht.<br />

uitvoerig aandacht aan het materieel Ze is betrokken milieurecht bij het vak Omgevingsrecht in de masteropleiding in het en bij Vlaamse<br />

verschillende bachelorvakken met een focus op methodologie.<br />

Gewest.<br />

Bernard Vanheusden is rector van de UHasselt. Hij is als gewoon<br />

hoogleraar verbonden aan de Faculteit Rechten en is gespecialiseerd in<br />

milieu- en energierecht.<br />

Milieurecht<br />

in kort bestek<br />

Carole M. Billiet, Anna Vanhellemont en Bernard Vanheusden<br />

Met medewerking van Kendro Pedrosa, Edo Schoone en Jonas Voorter<br />

Milieurecht<br />

in kort bestek<br />

Derde editie<br />

To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrij kste<br />

krachtlij nen en principes.<br />

Geschikt als cursusmateriaal ISBN en 978-94-000-1148-9 als naslagwerk.<br />

larcier-intersentia.com<br />

Milieurecht in kort bestek [druk 16x24].indd 1 17/10/2023 14:48<br />

Omgevingsrecht in essentie<br />

Derde editie<br />

GEERT VAN HOORICK en LISE VANDENHENDE<br />

Reeks In essentie<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1449-7 | xiii + 246 blz. | paperback<br />

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 33<br />

In Omgevingsrecht in essentie behandelen de auteurs bondig<br />

de belangrij kste aspecten i.v.m. ruimtelijkeordeningsrecht en<br />

milieurecht. Ze situeren het omgevingsrecht in de maatschappelij ke<br />

context en focussen dan op onteigening, rechten van voorkoop,<br />

eigendomsbeperkingen, omgevingsvergunning, ruimtelij ke<br />

planning en inrichting, bescherming van het onroerend erfgoed,<br />

sectoraal milieurecht, handhaving en informatieverplichtingen.<br />

Met verwijzingen naar mijlpaalarresten en belangwekkende<br />

actuele rechtspraak.<br />

Vlot leesbaar en erg toegankelijk studieboek.<br />

Geert Van Hoorick en Lise Vandenhende<br />

Omgevingsrecht<br />

in essentie<br />

Derde editie<br />

46


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Grondwettelijk recht<br />

Tweede editie<br />

STEFAN SOTTIAUX<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1147-2 | xxiv + 516 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 40<br />

De auteur combineert in dit werk een analyse van het Belgische<br />

grondwettelijk recht met een bespreking van het grondwettelij k<br />

recht op de andere bestuursniveaus en de complexe verhoudingen<br />

tussen de verschillende overheden. Per thema schetst<br />

de auteur de diverse visies in de rechtspraak en de rechtsleer.<br />

Daarnaast bevat het boek de meest relevante passages uit de<br />

leidinggevende arresten over het grondwettelij k recht.<br />

Stefan Sottiaux<br />

Grondwettelijk recht<br />

Inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelij k recht<br />

wil verdiepen en toegankelijk handboek voor de praktij kjurist.<br />

Tweede editie<br />

Openbare financiën<br />

Theorie en praktijk in België<br />

Zevende editie<br />

FRANK NAERT, KOEN ALGOED en JOHN CROMBEZ<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1502-9 | xx + 488 blz. | paperback<br />

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 41<br />

Dit multidisciplinair handboek geeft een overzicht van alle<br />

deelgebieden en aspecten van de openbare financiën. Het uitgangspunt<br />

van de auteurs is economisch en wordt verbreed met<br />

aandacht voor juridische, politieke en beleidsaspecten.<br />

Handige margewoorden en figuren helpen bij het studeren.<br />

Volledig geactualiseerd tot juli 2022.<br />

47


RECHT | Publiek- en bestuursrecht<br />

Culturele diversiteit en recht<br />

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen.<br />

Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen<br />

en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre<br />

Tweede editie<br />

en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft<br />

het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepassing is op heel wat thema’s die in de<br />

SUSAN RUTTEN, ELLES RAMAKERS huidige multiculturele samenleving en relevant zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst,<br />

religieuze echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, eerwraak,<br />

etnische profilering en vele zaken meer. Het besteedt aandacht aan actuele maatschappelijke discussies,<br />

dilemma’s en ontwikkelingen.<br />

ANNICK VAN DEN ESHOF<br />

Het<br />

(eds.)<br />

boek biedt hiermee kennis en inzichten aan beleidsmakers en aan iedere jurist die in de rechtspraktijk<br />

(gemeentelijke administratie, notariaat, advocatuur, magistratuur enz.) of vanuit academisch<br />

perspectief in aanraking komt met het thema of hierin geïnteresseerd is. Recht in een multiculturele<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1589-0 samenleving is ook | toegankelijk xxiv voor de + niet-jurist 382 die vanuit blz. maatschappelijk | oogpunt paperback<br />

belangstelling<br />

heeft voor de multiculturele samenleving. Het boek is pedagogisch van opzet, zodat het ook<br />

gebruikt kan worden in het juridisch <strong>onderwijs</strong>.<br />

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 33<br />

Susan Rutten, Elles Ramakers en<br />

Annick van den Eshof (eds.)<br />

Dit boek beschrij ft het Belgische (en vaak ook het Nederlandse)<br />

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn cultureel diverse samenlevingen.<br />

Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande<br />

heel en nieuwe normen wat en waarden maatschappelijk binnen een samenleving beïnvloedt. Het relevante<br />

roept<br />

recht dat van toepassing is op<br />

de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende<br />

recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft het Belgische vaak ook het<br />

thema’s: vrij heid van meningsuiting Nederlandse recht en dat van van toepassing godsdienst, is op heel wat thema’s die in de huidige religieuze<br />

cultureel<br />

diverse samenleving relevant zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van<br />

godsdienst, religieuze echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens<br />

echtscheidingen, de hoofddoek op de werkvloer, of andere eerwraak, etnische religieuze profilering en vele zaken meer. Het besteedt op de<br />

aandacht aan actuele maatschappelijke discussies, dilemma’s ontwikkelingen.<br />

werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer.<br />

De auteurs bieden hiermee kennis en inzichten aan beleidsmakers en aan iedere<br />

jurist die in de rechtspraktijk (gemeentelijke administratie, notariaat, advocatuur,<br />

magistratuur enz.) of vanuit academisch perspectief in aanraking komt met het<br />

thema of hierin geïnteresseerd is. Culturele diversiteit en recht is ook toegankelijk<br />

voor de niet-jurist die vanuit maatschappelijk oogpunt belangstelling heeft voor de<br />

Actuele discussies, dilemma’s cultureel diverse en samenleving. ontwikkelingen.<br />

Het boek is pedagogisch van opzet, zodat het ook<br />

gebruikt kan worden in het juridisch <strong>onderwijs</strong>.<br />

Geschreven voor beleidsmakers en juristen en voor belangstellenden.<br />

Geschikt als studieboek in het juridisch onderwij s.<br />

Culturele diversiteit en recht<br />

Susan Rutten,<br />

Elles Ramakers en<br />

Annick van den Eshof (eds.)<br />

Culturele<br />

diversiteit<br />

enrecht<br />

ISBN 978-94-000-1589-0<br />

larcier-intersentia.com<br />

Tweede editie<br />

Culturele diversiteit en recht [druk].indd 1 23/10/2023 14:14<br />

RECHT | Codex<br />

Wetboeken op maat<br />

Geeft u een juridisch vak en wil u uw studenten laten werken met<br />

een selectie van relevante wetteksten? Door te kiezen voor een<br />

wetboek op maat kiest u voor een betaalbare en aan uw vak<br />

aangepaste codex.<br />

OP MAAT 24<br />

Wetboek van de marketeer<br />

een gerichte selectie van wetteksten.<br />

een soepele, snelle samenwerking met onze redactie.<br />

een scherpe prijs.<br />

een levering van het aantal gewenste exemplaren op een<br />

adres naar keuze.<br />

APP LARCIER CODE<br />

UW LARCIER WETBOEKEN<br />

STEEDS UP-TO-DATE<br />

24<br />

WETBOEKEN OP MAAT<br />

WETBOEK VAN DE MARKETEER<br />

OP MAAT 24<br />

Wetboek van de marketeer<br />

Editie bijgewerkt tot 1 december 2023<br />

Tom Claeys<br />

ISBN 978-94-000-1758-0<br />

larcier-intersentia.com | stradalex.com<br />

Voorbeeld wetboek op maat<br />

48


RECHT | Gerechtelijk recht<br />

Burgerlijk procesrecht<br />

Basis met schema’s<br />

Zesde editie<br />

PAUL DAUW en ELISE DAUW<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1464-0 | xxxiv + 602 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 42<br />

Aan de hand van duidelijke en overzichtelijke schema’s bieden<br />

de auteurs een heldere analyse van het burgerlij k procesrecht.<br />

Deze schema’s helpen een casus snel te positioneren in het<br />

geheel van procesrechtelij ke regels. De basisregels van het<br />

Gerechtelij k Wetboek worden gestructureerd geanalyseerd en<br />

toegankelij k uitgelegd.<br />

Schema’s brengen deze rechtstak haast fotografisch in beeld.<br />

Bij gewerkt tot 18 augustus 2022.<br />

De erfenis van Justinianus<br />

JAN HALLEBEEK en TAMMO WALLINGA<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1653-8 | xx + 451 blz. | paperback<br />

De Oost-Romeinse keizer Justinianus (482-565) liet in de jaren 528-534 een selectie<br />

van Romeinsrechtelijke teksten bij elkaar brengen in drie boeken: Instituten,<br />

Digesten en Codex Justinianus. Aangevuld met zijn latere wetgeving (de Novellen)<br />

Prij s: € 95 | Studentenprij s: € 35 werden deze boeken in 554 naar Italië gebracht en daar als geldend recht ingevoerd.<br />

Onduidelijk is of, en zo ja, hoe lang ze daar als zodanig gefunctioneerd hebben. Vast<br />

staat echter dat deze erfenis van Justinianus, het Corpus Iuris Civilis, aan de basis staat<br />

van de latere rechtstraditie van het Romeinse recht, de belangrijkste van verschillende<br />

rechtstradities waaruit ons hedendaagse vermogensrecht is ontstaan. In de<br />

Middeleeuwen vormde dit Corpus Iuris het uitgangspunt voor de rechtswetenschap;<br />

vanaf de vijftiende eeuw kreeg het grote invloed op het privaatrecht in geheel continentaal<br />

Europa en daarbuiten. De erfenis van Justinianus geeft (482-565), eerst een globaal over-<br />

het<br />

De erfenis van de Oost-Romeinse keizer<br />

zicht van het Romeinse goederenrecht en verbintenissenrecht zoals te vinden in<br />

het Corpus Iuris. Aan de hand van drie centrale thema’s – overdracht, onrechtmatige<br />

daad en contract – volgt het de doorwerking van het Corpus Iuris vanaf de twaalfde<br />

Corpus Iuris Civilis, staat aan de basis van latere rechtstraditie<br />

eeuw tot de dag van vandaag.<br />

van het Romeinse recht, de belangrij kste van verschillende rechtstradities<br />

waaruit ons hedendaagse vermogensrecht is ontstaan.<br />

Jan Hallebeek (1954) is emeritus-hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de<br />

Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde eerder Quia natura nichil privatum: Aspecten<br />

van de eigendomsvraag in het werk van Thomas van Aquino (1988), The Concept of Unjust<br />

Enrichment in Late Scholasticism (1996) en artikelen op het gebied van het Romeinse<br />

recht, de Middeleeuwse rechtswetenschap en het ecclesiologisch Jansenisme.<br />

Tammo Wallinga (1957) is universitair hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de<br />

Dit handboek biedt een globaal overzicht van het Romeinse<br />

Erasmus Universiteit Rotterdam en gastprofessor, belast met het <strong>onderwijs</strong> in het<br />

vak Geschiedenis van het Privaatrecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde<br />

eerder Tanta/Δέδωκεν. Two introductory constitutions to Justinian’s Digest (1989),<br />

goederenrecht en verbintenissenrecht The Casus Codicis of Wilhelmus zoals de Cabriano (2005) te en vinden artikelen op het gebied in van het het<br />

Romeinse recht, de Middeleeuwse rechtswetenschap en het Juridisch Humanisme.<br />

Corpus Iuris.<br />

De lezer ontdekt aan de hand van drie centrale thema’s –<br />

overdracht, onrechtmatige daad en contract – de doorwerking<br />

van het Corpus Iuris vanaf de twaalfde eeuw tot vandaag.<br />

ISBN 978-94-000-1653-8<br />

Jan Hallebeek en Tammo Wallinga<br />

DE ERFENIS VAN JUSTINIANUS<br />

NIEUW<br />

Jan Hallebeek en Tammo Wallinga<br />

DE ERFENIS<br />

VAN JUSTINIANUS<br />

Romeinse grondslagen<br />

van het privaatrecht<br />

larcier-intersentia.com<br />

De erfenis van Justinianus [druk].indd 1 16/01/<strong>2024</strong> 09:56<br />

49


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Nieuw algemeen contractenrecht<br />

Handboek<br />

IGNACE CLAEYS en THIJS TANGHE<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1576-0 | xxxvi + 966 blz. | paperback<br />

Prij s: € 255 | Studentenprij s: € 45<br />

Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen die in de<br />

levenscyclus van elk contract aan bod komen: Is het contract<br />

op geldige wijze ontstaan? Wat is de inhoud van het contract en<br />

hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden? Wanneer is er<br />

sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde<br />

omstandigheden? Hoe kan een partij een contractbreuk van haar<br />

medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het<br />

contract stellen?<br />

Handboek voor nu en straks: houdt al rekening met de voorgestelde<br />

tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht.<br />

Aandacht voor het recht als instrument voor maatschappelij ke<br />

verandering.<br />

Duidelij k gestructureerd vanuit de chronologie van het<br />

contract.<br />

Vermogensrecht in kort bestek<br />

Zevende editie<br />

VINCENT SAGAERT, BERNARD TILLEMAN en<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 8<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1542-5 | xxx + 536 blz. | paperback<br />

Prij s: € 113 | Studentenprij s: € 41<br />

In dit boek bespreken de auteurs het goederenrecht en het<br />

contractenrecht. In deel I behandelen ze de algemene begrippen<br />

van het vermogensrecht; deel II is gewij d aan eigendom en<br />

eigendomsovergang. In deel III zij n de overeenkomsten inzake<br />

gebruik en genot van een goed aan de beurt. Deel IV behandelt<br />

de diensten- en vaststellingsovereenkomsten.<br />

Verwerking van het nieuwe goederenrecht (wet van 4 februari<br />

2020 houdende boek 3 “Goederen” van het BW).<br />

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren<br />

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.<br />

50


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek<br />

Negende herwerkte editie<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE, BERNARD TILLEMAN,<br />

KWINTEN DEWAELE, MICHAEL THIELENS, NICOLAS VAN<br />

DAMME en FREDERIK VAN DEN ABEELE<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. 2<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1293-6 | xxxii + 324 blz. | paperback<br />

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 28<br />

In dit werk behandelen de auteurs de elementaire beginselen van<br />

bij zondere overeenkomsten. Deel I behandelt contracten inzake<br />

overdracht van eigendom, deel II contracten inzake genot van<br />

eigendom en deel III dienstenovereenkomsten.<br />

Up-to-date tot 1 augustus 2020.<br />

Met oefeningen op het einde van elk deel, didactische<br />

schema’s en tabellen.<br />

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren<br />

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.<br />

Handboek Verbintenissenrecht<br />

Tweede editie<br />

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1646-0 | xlvi + 1354 blz. | paperback<br />

Prij s: € 275 | Studentenprij s: € 60<br />

De tweede editie van dit referentiewerk biedt een grondig<br />

en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering<br />

en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip, de<br />

soorten, bronnen, overdracht en het uitdoven en tenietgaan van<br />

verbintenissen.<br />

Zeer grondig en alomvattend naslagwerk.<br />

Snel raadpleegbaar dankzij het gedetailleerde trefwoordenregister.<br />

Met bijzondere aandacht voor de verjaring, het huidige en<br />

toekomstige bewij srecht, en het internationaal privaatrecht<br />

inzake verbintenissen.<br />

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.)<br />

Handboek<br />

Verbintenissenrecht<br />

Tweede editie<br />

Handboek Verbintenissenrecht - PB [druk].indd 1 30/08/2023 10:41<br />

51


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Handboek goederenrecht<br />

NICOLAS CARETTE en RUUD JANSEN<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1414-5 | xxiv + 906 blz. | paperback<br />

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50<br />

Dit handboek bespreekt op grondige en kritische wij ze het<br />

goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen,<br />

goederen en zakelij ke rechten (totstandkoming, tenietgaan,<br />

afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met<br />

inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse<br />

zakelij ke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik,<br />

erfpacht en opstal.<br />

Grondige en kritische bespreking met aandacht voor de<br />

systematiek van het goederenrecht.<br />

Bevat heel wat recente rechtspraak.<br />

Erfrecht & giften: Na de codificatie van 2022<br />

Vierde, herwerkte editie<br />

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE en<br />

ELISABETH ALOFS<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1389-6 | xxii + 500 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33<br />

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied.<br />

Het biedt inzicht in de basisconcepten, technische bij zonderheden<br />

en theoretische redeneringen. De doctrine wordt vermeld in<br />

een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlij st bij de<br />

aanvang van elk hoofdstuk.<br />

Voorzien van een beperkt voetnotenapparaat.<br />

Goed studieboek voor studenten, handig naslagwerk voor<br />

praktij kjuristen, advocaten, notarissen en magistraten.<br />

ERFRECHT<br />

& GIFTEN<br />

Na de codificatie<br />

van 2022<br />

René DEKKERS<br />

Hélène CASMAN<br />

Alain Laurent VERBEKE<br />

Elisabeth ALOFS<br />

Vierde herwerkte editie<br />

52


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Relatievermogensrecht: Na de codificatie van 2022<br />

Derde editie<br />

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,<br />

ALAIN-LAURENT VERBEKE en<br />

ELISABETH ALOFS<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1541-8 | xviii + 390 blz. | paperback<br />

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33<br />

De auteurs schrij ven met dit werk een grondige studie van het<br />

relatievermogensrecht. Ze situeren eerst de verschillende relatievormen<br />

en bespreken in detail de wettelijke regels en vermogensrechtelijke<br />

gevolgen ervan. Het omvangrij kste deel van het<br />

boek blij ft gereserveerd voor het huwelij ks vermogensrecht.<br />

Diepgaande analyse van het huwelij ks- en samenwoningsvermogensrecht.<br />

RELATIE<br />

VERMOGENS-<br />

RECHT<br />

Na de codificatie<br />

van 2022<br />

René DEKKERS<br />

Hélène CASMAN<br />

Alain-Laurent VERBEKE<br />

Elisabeth ALOFS<br />

Derde editie<br />

Het personen- en familierecht<br />

Een benadering in context<br />

Achtste, herziene uitgave<br />

FREDERIK SWENNEN<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1572-2 | xxxii + 642 blz. | paperback<br />

Prijs: € 155 | Studentenprijs: € 50<br />

In dit boek wordt het personen- en familierecht uitgelegd en<br />

verklaard in 14 hoofdstukken, die per thema telkens een uiteenzetting<br />

van de beginselen bevatten evenals een samenvatting<br />

van de rechtstechniek aan de hand van de belangrij kste bronnen.<br />

Het handboek plaatst het recht van hier en nu ook in een bredere<br />

context, met verwij zingen naar socio-culturele bronnen en een<br />

focus op de actuele debatten.<br />

Rechtstechniek benaderd in een ruimere context ter bevordering<br />

van het inzicht erin.<br />

53


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Privaat (vermogens)recht<br />

Tweede editie<br />

RENATE BARBAIX en NICOLAS CARETTE<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1150-2 | xvi + 206 blz. | paperback<br />

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 28<br />

Privaat (vermogens)recht is een toegankelij k geschreven beginselmatige<br />

studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het<br />

Privaat (vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten<br />

en -beginselen van het behandelen privaatrecht. De auteurs leggen dan hierbij de<br />

privaatrecht tegenover andere rechtstakken,<br />

klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht.<br />

privaatrechtelij ke basisconcepten en Het boek beginselen, beoogt een handige en toegankelijke vermogensrechten<br />

(verbintenissen en zakelij ke rechten, reeds goedgekeurde, met nieuwe ook boeken van het Burgerlijk bij zondere<br />

Wetboek ver-<br />

leidraad te bieden voor<br />

iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen<br />

van het privaatrecht. Daarnaast werden in deze nieuwe editie werkt.<br />

contracten en de buitencontractuele<br />

In het<br />

aansprakelij<br />

eerste deel wordt het privaatrecht<br />

kheid),<br />

gesitueerd tegenover<br />

de<br />

andere<br />

uitoefening<br />

en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot<br />

rechtstakken, met bijzondere aandacht voor de bronnen van het privaatrecht<br />

en de internationale context. Het tweede deel maakt de lezer<br />

wegwijs in de privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen. De vermogensrechten<br />

komen aan bod in het derde deel; de auteurs analyseren<br />

de overgang en het tenietgaan van<br />

de<br />

subjectieve<br />

verbintenissen uit overeenkomst,<br />

rechten.<br />

met aandacht voor enkele<br />

Ook<br />

bijzon-ddere<br />

contracten (koop, aanneming, huur, …), uit onrechtmatige daad<br />

en de zakelijke rechten. Het vierde deel behandelt de uitoefening en<br />

onderlinge verbanden worden aangetoond.<br />

sanctionering van de subjectieve rechten.<br />

Renate Barbaix<br />

Nicolas Carette<br />

PRIVAAT (VERMOGENS)RECHT<br />

Renate Barbaix en Nicolas Carette<br />

PRIVAATRECHT<br />

(VERMOGENS)RECHT<br />

RECHT<br />

Tweede editie<br />

Handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich<br />

vertrouwd wil maken met de basisbegrippen ISBN 978-94-000-1150-2 en beginselen<br />

van het privaatrecht.<br />

Privaat(vermogens)recht - Tweede editie [druk].indd 1 25/08/2023 15:58<br />

Handboek familiaal vermogensrecht<br />

Tweede editie<br />

RENATE BARBAIX<br />

2018 | ISBN 978-94-000-0987-5 | xxx + 1026 blz. | paperback<br />

Prij s: € 283 | Studentenprij s: € 50<br />

FAMILIAAL<br />

VERMOGENS-<br />

RECHT<br />

Dit boek biedt de lezer een algemeen, maar toch gedetailleerd<br />

overzicht van de technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht<br />

– relatievermogensrecht, erfrecht en giften. De focus ligt<br />

R. BARBAIX<br />

op de basisprincipes, met aandacht voor de wisselwerking tussen<br />

de drie deeldomeinen.<br />

HANDBOEK<br />

FAMILIAAL<br />

VERMOGENSRECHT<br />

RENATE BARBAIX<br />

Onmisbaar werkinstrument voor de student én voor de professional.<br />

TWEEDE EDITIE<br />

Handboek Familiaal vermogensrecht 2de - PB rug 52,8 mm [druk].indd 1 4/10/18 10:17<br />

54


RECHT | Burgerlijk recht<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Vij fde editie<br />

RENATE BARBAIX<br />

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie,<br />

die recent belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dit boek wijdt de lezer in deze<br />

technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, met aandacht voor<br />

de recente aanpassingen in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Het vormt<br />

Reeks In essentie<br />

daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire<br />

regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht.<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1493-0 Het voetnotenapparaat | xxiv is bewust + beknopt 436 gehouden. blz. Een algemene | bibliografie paperback<br />

en<br />

beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde<br />

lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 33<br />

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht<br />

is te vinden in het Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur,<br />

waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige<br />

bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.<br />

Dit handboek biedt een inleiding op de technische materie van<br />

Renate Barbaix is hoogleraar Familiaal vermogensrecht aan de Universiteit<br />

Antwerpen en is in die hoedanigheid lid van de experte groep die zich in opdracht<br />

van de minister van Justitie heeft gebogen over de hervorming van het familiaal<br />

het familiaal vermogensrecht, met vermogensrecht. een Zij is daarnaast bespreking ook gastprofessor de Master in Personal de Financial<br />

Planning (Antwerp Management School) en doceert in het Postgraduaat Estate<br />

basisprincipes,<br />

o.a. van het nieuwe erfrecht. caten). Een algemene bibliografie<br />

Planning (VUB/ULB). Zij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen (HCGB Advo-<br />

en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwij<br />

zen de geïnteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde<br />

literatuur.<br />

Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de<br />

elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.<br />

ISBN 978-94-000-1493-0<br />

Met beknopt voetnotenapparaat.<br />

Renate Barbaix<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Renate Barbaix<br />

Familiaal<br />

vermogensrecht<br />

in essentie<br />

Vijfde editie<br />

RECHT | Verzekeringsrecht<br />

Algemene beginselen van het<br />

Belgische verzekeringsrecht<br />

Achtste editie<br />

PHILIPPE COLLE<br />

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 23<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1473-2 | x + 300 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen<br />

en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht<br />

kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels, dan de<br />

regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur neemt<br />

standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en omstreden<br />

vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe<br />

en doorspekt zij n commentaren erbij met eigen bevindingen.<br />

Reflectie over de ratio legis en de verbintenisrechtelij ke<br />

ISBN 978-94-000-1194-6<br />

grondslagen van verzekeringsregels.<br />

Helder en snel inzicht in de steeds complexere<br />

intersentia.be • stradalex.com<br />

en<br />

• jurisquare.be<br />

alsmaar<br />

evoluerende verzekeringsmaterie.<br />

Zeldzaam transparant en bevattelij k.<br />

Algemene beginselen van het Belgische<br />

verzekeringsrecht<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord<br />

Philippe Colle<br />

Philippe Colle<br />

Algemene beginselen<br />

van het Belgische<br />

verzekeringsrecht<br />

Philippe Colle<br />

Handboek bijzonder<br />

gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Achtste editie<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 23<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22<br />

55


RECHT | Verzekeringsrecht<br />

Handboek bijzonder gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Achtste editie<br />

PHILIPPE COLLE<br />

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 24<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1475-6 | xvi + 424 blz. | paperback<br />

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 44<br />

De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties<br />

van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende<br />

bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten<br />

die verband houden met het privéleven van een verzekerde:<br />

brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking),<br />

gezinsaansprakelij kheids- of familiale verzekering, motorrij tuigen-,<br />

levens- en rechtsbij standsverzekering.<br />

Volledig bijgewerkt tot juni 2022.<br />

Duidelij ke structuur, accurate commentaar en uitgebreid<br />

trefwoordenregister.<br />

Betrouwbaar referentiewerk.<br />

Philippe Colle<br />

Handboek bijzonder<br />

gereglementeerde<br />

verzekeringscontracten<br />

Philippe Colle<br />

Achtste editie<br />

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 24<br />

PUBLICATIES IN<br />

HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22<br />

Handboek buitencontractueel<br />

aansprakelijkheidsrecht<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2025</strong><br />

Tweede editie<br />

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS<br />

<strong>2025</strong> | ISBN 978-94-000-1934-8 | ca. 1200 blz. | paperback<br />

Prij s: € 275 | Studentenprij s: € 60<br />

Dit boek biedt een verhelderend overzicht van de buitencontractuele<br />

aansprakelijkheid in België, waarin alle onderwerpen aan<br />

bod komen die voor juristen in de praktijk of in hun onderzoek en<br />

studie relevant zijn, gekruid met kritische en persoonlijke stellingen.<br />

Naast een grondige juridische analyse van dit rechtsdomein wordt<br />

het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in een breder<br />

kader geplaatst en gesitueerd t.a.v. de sociale zekerheid en de<br />

verzekeringen. Ook de verhouding tot het straf(proces)recht en de<br />

contractuele aansprakelijkheid komt uitgebreid aan bod.<br />

Grondige juridische analyse van de buitencontractuele<br />

aansprakelij kheid.<br />

Opname van recente rechtspraak en rechtsleer.<br />

Volledig up-to-date: het nieuwe Boek 6 BW werd verwerkt.<br />

Thierry Vansweevelt en Britt Weyts<br />

Handboek<br />

Buitencontractueel<br />

Aansprakelijkheidsrecht<br />

Tweede editie<br />

56


RECHT | Verzekeringsrecht<br />

Handboek Verzekeringsrecht<br />

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)<br />

2016 | ISBN 978-94-000-0805-2 | xxviii + 1114 blz. | paperback<br />

Prij s: € 195 | Studentenprij s: € 50<br />

In dit referentiewerk behandelen de auteurs zorgvuldig alle<br />

facetten van het verzekeringsrecht en elk verzekeringsprobleem.<br />

Moeilij ke leerstukken, de verbanden met andere rechtstakken en<br />

geschillenbeslechting komen aan bod en worden aangevuld met<br />

relevante rechtspraak en rechtsleer en zij n voorzien van argumenten<br />

pro en contra en kritische persoonlij ke standpunten.<br />

Geschreven door een gedreven team van verzekeringsspecialisten.<br />

Alomvattend naslagwerk met talrijke voorbeelden uit de<br />

rechtspraak.<br />

Met een gedetailleerd en handig trefwoordenregister.<br />

RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Handboek merkenrecht<br />

Tweede editie<br />

Dit Handboek Merkenrecht wil de lezer een volledig begrip bieden van alle<br />

bepalingen van het merkenrecht die van kracht zijn in de Benelux en in de<br />

MARIE-CHRISTINE JANSSENS<br />

Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige<br />

bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk,<br />

de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder<br />

en Law de uitzonderingen Series daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en<br />

KU Leuven Centre for IT & IP<br />

de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1467-1 Een nauwkeurige analyse | xii van de + wettelijke 579 bepalingen blz. wordt aangevuld | hardback<br />

met<br />

talrijke voorbeelden uit de voornamelijk <strong>hoger</strong>e rechtspraak, in het bijzonder<br />

van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Hof van Cassatie<br />

s: en € het Benelux-Gerechtshof. Prij s: € 169 | Studentenprij 50<br />

CiTiP<br />

Marie-Christine Janssens<br />

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series<br />

Marie-Christine Janssens<br />

Handboek merkenrecht<br />

Marie-Christine Janssens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid<br />

van de KU Leuven en hoofd van het CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan<br />

deze universiteit.<br />

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de<br />

bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in<br />

de Europese Unie. Ze bespreekt grondig de rechtsregels over<br />

de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor het<br />

verkrij gen van een merk, de rechten van de merkhouder en de<br />

uitzonderingen daarop, de wij zen van beëindiging van een merk<br />

en de regels die in het kader van gerechtelij ke procedures gelden.<br />

Handboek merkenrecht<br />

Nauwkeurige analyse van de wettelij ke bepalingen.<br />

Talrij ke voorbeelden uit de voornamelij k <strong>hoger</strong>e rechtspraak.<br />

ISBN 978-94-000-0000-0<br />

In de KU Leuven Centre for IT & IP Law Series.<br />

Tweede editie<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

57


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen<br />

Twaalfde editie<br />

De twaalfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk<br />

ERIC DIRIX, REINHARD STEENNOT overzicht van en het ondernemingsrecht HENDRIK en is zowel bestemd VANHEES<br />

voor praktijkjuristen<br />

als voor studenten.<br />

Reeks In hoofdlijnen<br />

Het boek behandelt onder meer het begrip ‘onderneming’, de betalingsachterstand<br />

bij handelstransacties, het vennootschapsrecht, het intellectuele eigendomsrecht,<br />

vragen betreffende het betalingsverkeer en kredieten, het mededingingsrecht,<br />

alsook het marktpraktijken- en consumentenrecht, en het insolventierecht.<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1626-2 | xviii + 582 blz. | paperback<br />

In deze twaalfde editie werden vanzelfsprekend de meest recente wetswijzigingen<br />

verwerkt, waaronder het Europees octrooi met eenheidswerking, de omzetting<br />

Prij s: € 115 | Studentenprij s: € 42 van de Omnibusrichtlijn en de Herstructureringsrichtlijn, en de invoering van<br />

Boek XIX WER betreffende de invordering van schulden van de consument. Ook<br />

recente rechtspraak werd geïntegreerd.<br />

Dit boek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk dat<br />

onmisbaar is voor iedereen die het terrein van het ondernemingsrecht betreedt.<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen, de opvolger Handels- en<br />

economisch recht in hoofdlijnen, geeft een volledig overzicht van<br />

het actuele ondernemingsrecht.<br />

Uitgegroeid tot het referentiewerk ondernemingsrecht voor<br />

studenten en praktij kjuristen.<br />

Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek<br />

van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen<br />

en verenigingen (WVV).<br />

Eric Dirix, Reinhard Steennot en Hendrik Vanhees<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen<br />

Eric Dirix, Reinhard Steennot en Hendrik Vanhees<br />

Ondernemingsrecht<br />

in hoofdlijnen<br />

ISBN 978-94-000-1626-2<br />

Twaalfde editie<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen [druk].indd 1 23/08/2023 12:08<br />

Handboek geschillenregeling in<br />

vennootschappen<br />

Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders<br />

BERNARD TILLEMAN en WILLEM VAN DE PUTTE<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1629-3 | xiv + 478 blz. | paperback<br />

Prij s: € 150 | Studentenprij s: € 45<br />

Dit praktijkhandboek bundelt de relevante rechtspraak sinds de<br />

invoering van de geschillenregeling in 1995.<br />

Dit boek bespreekt de wijzigingen aan de geschillenregeling, zoals<br />

het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid<br />

voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of<br />

prijsvermindering. Alternatieve middelen voor het oplossen van vennootschapsconflicten<br />

komen uitgebreid aan bod.<br />

HANDBOEK<br />

GESCHILLEN-<br />

REGELING IN<br />

VENNOOTSCHAPPEN<br />

BERNARD TILLEMAN<br />

WILLEM VAN DE PUTTE<br />

Onmisbaar naslagwerk voor student en praktij kjurist.<br />

Bij na 1000 ongepubliceerde uitspraken van Vlaamse ondernemingsrechtbanken<br />

en hoven van beroep.<br />

58


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

aangevuld met financiële analyse<br />

Tweede editie<br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks In essentie<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1034-5 | xviii + 344 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 33<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden<br />

en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van<br />

een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen<br />

doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht<br />

werkelij k te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen<br />

en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

Inge Van De Woesteyne<br />

Boekhoudrecht<br />

in essentie<br />

Een inleiding boekhouden voor juristen.<br />

Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.<br />

Geactualiseerd tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020.<br />

Tweede editie<br />

Handboek vennootschapsrecht<br />

Tweede editie<br />

HERMAN BRAECKMANS en ROBBY HOUBEN<br />

Herman Braeckmans en<br />

Robby Houben<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1044-4 | xivi + 974 blz. | paperback<br />

Studentenprij s: € 50<br />

Met de invoering van het WVV in 2019 en de herstelwet van 2020<br />

drong een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht<br />

zich op. In dit magistrale naslagwerk analyseren de auteurs het<br />

actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en<br />

synthetisch met aandacht voor de praktij k. Ze gaan oplossingsgericht<br />

in op de problemen die zich in de praktij k in de context<br />

van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.<br />

De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer<br />

over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.<br />

Geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het<br />

ISBN 978-94-000-1044-4<br />

vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap:<br />

intersentia.be<br />

magistraten, advocaten, notarissen, bedrij fsjuristen, bedrij fsrevisoren,<br />

accountants, Handboek vennootschapsrecht - tweede uitgave bestuurders - paperback [druk].indd 1 van vennootschappen …<br />

Voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.<br />

Handboek vennootschapsrecht<br />

Herman Braeckmans en Robby Houben<br />

Handboek<br />

vennootschapsrecht<br />

Tweede uitgave<br />

Handboek vennootschapsrecht - tweede uitgave - paperback [druk].indd 1 30/11/2020 16:17<br />

59


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Handboek consumentenbescherming<br />

en marktpraktijken<br />

GERT STRAETMANS en REINHARD STEENNOT<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1678-1 | xxii + 794 blz. | paperback<br />

Prij s: € 250 | Studentenprij s: € 50<br />

Dit handboek geeft een grondige en actuele analyse van de<br />

consumentenbescherming en marktpraktij ken. De wetgeving, met<br />

inbegrip van de recentste evoluties zoals de omzettingswetgeving<br />

van de Omnibusrichtlij n en Boek XIX van het Wetboek economisch<br />

recht, alsook de meest relevante rechtspraak en rechtsleer<br />

worden in de analyse verwerkt.<br />

Gert Straetmans en Reinhard Steennot<br />

Handboek<br />

consumentenbescherming<br />

en marktpraktijken<br />

Verwerking van de meest recente wetgeving en de meest<br />

relevante rechtspraak en rechtsleer.<br />

Volledig naslagwerk over de algemene bescherming bij handelspraktij<br />

ken alsook de bescherming van de consument.<br />

Balanslezen voor de niet-financiële<br />

professional<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Tweede editie<br />

PATRICIA EVERAERT, EVELIEN OPDECAM, ELKE MINNAERT,<br />

LAURA CLAEYS en EVA BLONDEEL<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1726-9 | ca. 300 blz. | paperback<br />

Prij s: € 85 | Studentenprij s: € 49<br />

Balanslezen voor de niet-financiële professional is de perfecte eerste<br />

introductie in de boekhoudkundige werking van een onderneming. Na<br />

het lezen van dit boek begrijp je de voornaamste rubrieken van de jaarrekening.<br />

Het doelpubliek is de professional zonder boekhoudkundige<br />

achtergrond die de financiële gezondheid van een onderneming wil<br />

interpreteren.<br />

Je hebt als niet-financiële professional de basis van boekhouden<br />

mee.<br />

Na het lezen van dit boek begrij p je wat jaarrekeningen over<br />

de financiële gezondheid van een onderneming vertellen.<br />

Ideaal als opstap naar management accounting.<br />

60


RECHT | Ondernemingsrecht<br />

Handboek auditing<br />

Vierde editie<br />

MARLEEN WILLEKENS, SIMON DEKEYSER en INES SIMAC<br />

<strong>2025</strong> | ISBN 978-94-000-1807-5 | ca. 500 blz. | paperback<br />

Prij s: € 150 | studentenprij s: € 45<br />

Het Handboek Auditing biedt een duidelij k overzicht van de<br />

theorie en praktij k van financiële audits. De verschillende auditbegrippen,<br />

auditdoelstellingen en de stappen in het auditproces<br />

worden didactisch toegelicht. De auteurs bespreken onder meer<br />

de risicoanalyse in het kader van een audit en de evaluatie en het<br />

gebruik van de internetcontrolesystemen bij de uitvoering van de<br />

auditwerkzaamheden. De verschillende audittechnieken worden<br />

grondig besproken, inclusief innovatieve technieken op het vlak<br />

van data analytics.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2025</strong><br />

Marleen Willekens<br />

Simon Dekeyser<br />

Ines Simac<br />

VIERDE EDITIE<br />

Au di<br />

ting<br />

Handboek auditing<br />

Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs bedrij fsrevisoren<br />

en is eveneens een naslagwerk voor iedere bedrij fsrevisor<br />

en interne auditor.<br />

RECHT | Fiscaal recht<br />

Fiscaal recht in essentie <strong>2024</strong><br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

INGE VAN DE WOESTEYNE<br />

Reeks In essentie<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1663-7 | ca. 450 blz. | paperback<br />

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37<br />

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrij kste<br />

onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de<br />

beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de<br />

personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de<br />

belasting over de toegevoegde waarde.<br />

Goed gestructureerd en helder inleidend werk.<br />

Draagt bij tot een goed begrip van de principes en de algemene<br />

werkwij ze van de belastingheffing in België.<br />

Volledig geactualiseerd tot en met het Belgisch Staatsblad<br />

van 8 januari <strong>2024</strong>.<br />

61


RECHT | Fiscaal recht<br />

Internationaal belastingrecht toegepast<br />

Vierde editie<br />

ANNE VANMAERCKE en TOM JANSEN<br />

Het streven naar minder belastingontwijking door de Europese Unie en de OESO<br />

en meer fiscale transparantie mondde uit in het BEPS-actieplan. Daarbij komt dat<br />

de traditionele fiscale regels de steeds digitaliserende economie niet meer kunnen<br />

Reeks Toegepast<br />

bijhouden. Wat is de impact hiervan op de Belgische, Europese en internationale<br />

fiscale regelgeving? Internationaal belastingrecht toegepast legt de ingrijpende<br />

gevolgen ervan helder uit. Fiscale richtlijnen worden bondig uiteengezet,<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1455-8<br />

met<br />

|<br />

aandacht<br />

xiv<br />

voor<br />

+<br />

de<br />

293<br />

actiepunten<br />

blz.<br />

van de Belgische<br />

| paperback<br />

fiscus ter bestrijding van<br />

internationale belastingontwijking. Tot slot wordt ingegaan op de BNI: hoe belast<br />

België buitenlanders? Theorie wordt verduidelijkt aan de hand van praktische<br />

(Studenten)prij s: € 30<br />

voorbeelden, arresten en krantenartikelen.<br />

Dit handboek heeft niet de ambitie volledig te zijn. Het biedt een grondige eerste<br />

kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs hebben jarenlange<br />

ervaring in het <strong>hoger</strong> <strong>onderwijs</strong>, bij de FOD Financiën en in het bedrijfsleven. Dit<br />

handboek is dan ook uitermate geschikt voor studenten accountancy-fiscaliteit,<br />

Dit handboek in de reeks Toegepast<br />

studenten<br />

is een<br />

graduaat fiscale<br />

secure<br />

wetenschappen<br />

eerste<br />

en als voorbereiding op het<br />

toegangsexamen van het ITAA.<br />

kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs<br />

Anne Vanmaercke doceert Internationaal Fiscaal Recht aan Hogeschool VIVES in<br />

Kortrijk en is erkend door het ITAA.<br />

behandelen dubbelbelastingverdragen (o.a. het Modelverdrag<br />

Tom Jansen is momenteel vertegenwoordiger van de minister van Financiën op de<br />

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OESO. Hij is tevens gastdocent aan<br />

van de OESO), de impact van het BEPS-plan (tegen belastingontwij<br />

king door de Europese Unie en de OESO en voor meer fiscale<br />

de KU Leuven (Master in de Fiscaliteit) en doceert aan de Fiscale Hogeschool (Brussel).<br />

transparantie) en de BNI.<br />

Praktische voorbeelden en krantenartikels verduidelij ken de<br />

theorie.<br />

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het <strong>hoger</strong> onderwij<br />

s, bij de FOD Financiën en in het bedrij fsleven.<br />

ISBN 978-94-000-1455-8<br />

Uitermate geschikt als voorbereiding op het toegangsexamen<br />

van het ITAA.<br />

Anne Vanmaercke en Tom Jansen<br />

Internationaal belastingrecht toegepast<br />

Anne Vanmaercke en Tom Jansen<br />

Internationaal<br />

belastingrecht<br />

toegepast<br />

Vierde editie<br />

RECHT | Gezondheidsrecht<br />

Gezondheidsrecht toegepast<br />

Voor verpleegkundigen en vroedvrouwen<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Vij fde editie<br />

DIEGO FORNACIARI, MARGO D'HONDT en<br />

DOMINIQUE MINTEN<br />

Reeks Toegepast<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1456-5 | ca. 250 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 33<br />

Met dit boek in de reeks Toegepast introduceren de auteurs de<br />

lezer in de vele juridische vragen die verbonden zij n met het<br />

beroep van vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ze beschrij ven<br />

thema’s als aansprakelij kheid en de relatie beroepsbeoefenaarpatiënt<br />

op een toegankelij ke manier.<br />

Met tal van casussen en voorbeelden uit de praktijk.<br />

Helder studieboek voor studenten en gebruiksvriendelijke<br />

handleiding voor iedereen in de gezondheidszorg.<br />

Diego Fornaciari, Margo D’Hondt en Dominique Minten<br />

Gezondheidsrecht<br />

toegepast<br />

Voor verpleegkundigen en vroedvrouwen<br />

Vijfde editie<br />

62


RECHT | Gezondheidsrecht<br />

Handboek Gezondheidsrecht<br />

Tweede, herziene uitgave<br />

THIERRY VANSWEEVELT en Filip DEWALLENS (eds.)<br />

Volume I: Zorgverleners: statuut en aansprakelij kheid<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1433-6 | lviii + 1720 blz. | paperback<br />

Prij s: € 210 – Studentenprij s: € 60<br />

Volume II: Rechten van patiënten: van embryo tot lij k<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1434-3 | liv + 1808 blz. | paperback<br />

Prij s: € 210 | Studentenprij s: € 60<br />

Het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend<br />

opus magnum waarin de positie van de zorgverlener, niet alleen<br />

t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de<br />

andere beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én<br />

de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wij ze.<br />

Bevat een ongekende rijkdom aan onderwerpen, die allemaal sterk<br />

worden uitgewerkt, en vertrekt vanuit de noden van de praktijk.<br />

Mogelij kheid om een boek op maat samen te stellen op basis<br />

van door de docent te selecteren topics.<br />

RECHT | Strafrecht<br />

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors<br />

Zestiende, herziene editie<br />

RAF VERSTRAETEN en FRANK VERBRUGGEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1641-5 | ca. 600 blz. | paperback<br />

Prij s: € 104 | Studentenprij s: € 45<br />

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure,<br />

straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze<br />

onderdelen in de chronologisch volgorde van een strafprocedure.<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Strafrecht en strafprocesrecht<br />

voor bachelors<br />

16de herziene editie <strong>2024</strong><br />

Raf Verstraeten en Frank Verbruggen<br />

Volledig bijgewerkt t.e.m. juli <strong>2024</strong>.<br />

63


RECHT | Strafrecht<br />

Criminologie en strafrechtsbedeling<br />

Een historische en transatlantische inleiding<br />

CYRILLE FIJNAUT<br />

2014 | ISBN 978-94-000-0466-5 | xxii + 924 blz. | gebonden<br />

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 47<br />

In dit boek biedt de auteur een panorama op de geschiedenis<br />

van de criminologie en de (instellingen van de) strafrechtsbedeling<br />

vanaf de 16de eeuw, met het oog op een kritisch begrip van<br />

de huidige toestand van de criminologie, in België en Nederland,<br />

in West-Europa en transatlantisch.<br />

Prachtig geïllustreerd naslagwerk en uitzonderlijk referentieboek.<br />

Met ruime bibliografie als aanknopingspunt voor verder<br />

onderzoek.<br />

“[E]en indrukwekkend boek […] dat zijn gelijke niet kent in het<br />

Nederlandse taalgebied.” – Dr. mr. Marc Schuilenburg en prof.<br />

dr. René van Swaaningen in Tijdschrift voor Criminologie.<br />

Available in English as Criminology and the Criminal Justice<br />

System.<br />

RECHT | Sociaal recht<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht –<br />

Collectief arbeidsrecht<br />

Achtste editie<br />

PATRICK HUMBLET en JOHAN PEETERS (eds.)<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1591-3 | xviii + 171 blz. | paperback<br />

Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 26<br />

Patrick Humblet en Johan Peeters (eds.)<br />

Synopsis van<br />

het Belgische sociaal recht<br />

— Collectief arbeidsrecht<br />

Patrick Humblet en Johan Peeters (eds.)<br />

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht<br />

behandelen de auteurs de Synopsis meest van courante topics van het<br />

het Belgische sociaal recht<br />

collectieve arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrij<br />

— Collectief arbeidsrecht<br />

heid, de publiekrechtelij<br />

ke bedrij fsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten<br />

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het collectief<br />

arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrijheid, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,<br />

en staking.<br />

collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.<br />

Dit (hand)boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen,<br />

maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt.<br />

De beknopte bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen,<br />

zijn echter een perfect beginpunt voor verder opzoekwerk.<br />

Met beknopte bibliografieën als aanknopingspunt voor verder<br />

opzoekwerk.<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht<br />

Collectief arbeidsrecht<br />

ISBN 978-94-000-1591-3<br />

Achtste editie<br />

larcier-intersentia.com • stradalex.com<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht - Collectief arbeidsrecht [druk].indd 1 7/08/2023 20:21<br />

64


RECHT | Sociaal recht<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht –<br />

Individueel arbeidsrecht<br />

Achtste editie<br />

WILFRIED RAUWS (ed.)<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1590-6 | xxiv + 322 blz. | paperback<br />

Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 26<br />

Wilfried Rauws (ed.)<br />

Synopsis van<br />

het Belgische sociaal recht<br />

— Individueel arbeidsrecht<br />

Wilfried Rauws (ed.)<br />

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel<br />

arbeidsrecht behandelen de auteurs de meest courante topics<br />

Synopsis van<br />

van het individuele arbeidsrecht, het zoals Belgische arbeidsovereenkomsten,<br />

sociaal recht<br />

— Individueel arbeidsrecht<br />

tewerkstelling, ziekte, arbeidsongevallen, zwangerschap, diverse<br />

Dit deel uit de reeks behandelt de meest courante topics uit het individuele arbeidsrecht:<br />

arbeidsovereenkomst, tewerkstelling, ziekte, arbeidsongeval, verloven, ontslag en herstructurering.<br />

zwangerschap,<br />

diverse verloven, ontslag, herstructurering …<br />

Dit boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar<br />

geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De<br />

beknopte bibliografieën die verschillende plaatsen het boek werden opgenomen,<br />

Met beknopte bibliografieën zijn als echter een aanknopingspunt perfect beginpunt voor verder opzoekwerk. voor verder<br />

opzoekwerk.<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht<br />

Individueel arbeidsrecht<br />

ISBN 978-94-000-1590-6<br />

Achtste editie<br />

larcier-intersentia.com • stradalex.com<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht - Individueel arbeidsrecht [druk].indd 1 16/01/<strong>2024</strong> 10:30<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht –<br />

Socialezekerheidsrecht<br />

RIA JANVIER en INGER DE WILDE (eds.)<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1592-0 | xliv + 491 blz. | paperback<br />

Prijs: € 105 | Studentenprijs: € 26<br />

In dit (nieuwe) deel staat het socialezekerheidsrecht centraal. Tegen<br />

de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis komen in eerste<br />

orde het toepassingsgebied, de financiering en de administratieve<br />

Synopsis van<br />

het Belgische sociaal recht<br />

organisatie van onze sociale zekerheid aan bod. Het zwaartepunt<br />

— Socialezekerheidsrecht<br />

situeert zich in een systematische bestudering van de loonaanvullende<br />

en de loonvervangende<br />

In dit (nieuwe) deel staat het socialezekerheidsrecht centraal. Een groep van<br />

academici<br />

uitkeringen.<br />

heeft de handen in elkaar geslagen<br />

De<br />

om<br />

gewaarborgde<br />

dit toch wel ingewikkelde kluwen te<br />

ontwarren en op een bevattelijke wijze voor te stellen. Tegen de achtergrond van haar<br />

ontstaansgeschiedenis komen in eerste orde het toepassingsgebied, financiering en<br />

de administratieve organisatie van onze sociale zekerheid aan bod. Het zwaartepunt<br />

regelingen maken het voorwerp uit van een apart deel.<br />

situeert zich in een systematische bestudering van de loonaanvullende vergoedingen<br />

(te weten de tegemoetkoming in de gezondheidszorg en, als een aparte topic, de<br />

gezinsbijslagregeling in Vlaanderen) respectievelijk de loonvervangende uitkeringen<br />

bij ziekte of ongeval van gemeen recht versus arbeidsongevallen en beroepsziekten,<br />

in geval van werkloosheid en in de vorm van een rust- of een overlevingspensioen. De<br />

gewaarborgde regelingen maken het voorwerp uit van een apart deel.<br />

Naast de sociale zekerheid voor werknemers maken de<br />

Niet enkel de sociale zekerheid voor werknemers is voorwerp van dit boek, want<br />

doorlopend wordt de vergelijking gemaakt met analoge regels voor de zelfstandigen<br />

auteurs doorlopend de vergelij en voor de personeelsleden in overheidsdienst. met de voor<br />

zelfstandigen en personeelsleden in overheidsdienst.<br />

Ria Janvier en Inger De Wilde (eds.)<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht<br />

Socialezekerheidsrecht<br />

Synopsis van<br />

het Belgische sociaal recht<br />

— Socialezekerheidsrecht<br />

Ria Janvier en Inger De Wilde (eds.)<br />

ISBN 978-94-000-1592-0<br />

Eerste editie<br />

larcier-intersentia.com • stradalex.com<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht - Socialezekerheidsrecht [druk].indd 1 25/09/2023 09:37<br />

65


RECHT | Sociaal recht<br />

Arbeidsrecht toegepast<br />

Negende editie<br />

DIRK HEYLEN en ROY MELISIn Arbeidsrecht toegepast staan de auteurs stil bij de belangrijkste thema’s van het<br />

Belgische arbeidsrecht. De Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de arbeidsovereenkomst,<br />

rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst)<br />

wordt uitvoerig besproken, net als de bepalingen van de Arbeidswet, de<br />

Reeks Toegepast<br />

Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1628-6 Met concrete | voorbeelden xxvi en verwijzingen + 621 naar de rechtspraak blz. wordt | de paperback<br />

ingewikkelde<br />

materie van het arbeidsrecht toegankelijk gemaakt. Dit handboek is dan ook een<br />

handige leidraad voor een eerste kennismaking met, en tegelijk een naslagwerk over,<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33het arbeidsrecht.<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten,<br />

nemen contact op via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com voor de<br />

toegang tot aanvullend lesmateriaal.<br />

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische<br />

Dirk Heylen en Roy Melis zijn beiden advocaat bij Mploy advocaten sociaal recht,<br />

een kantoor dat zich uitsluitend toelegt op arbeids- socialezekerheidsrecht. Dirk<br />

Heylen is docent arbeidsrecht socialezekerheidsrecht aan de Artesis Plantijn Hogeschool<br />

in Antwerpen en Thomas More in Geel.<br />

arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de<br />

Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet,<br />

de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet<br />

en de Arbeidsreglementenwet.<br />

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de<br />

rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.<br />

ISBN 978-94-000-1628-6<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Bij gewerkt tot april 2023.<br />

Dirk Heylen en Roy Melis<br />

Arbeidsrecht toegepast<br />

Dirk Heylen en Roy Melis<br />

Arbeidsrecht<br />

toegepast<br />

Negende editie<br />

Arbeidsrecht toegepast - 9de editie [druk].indd 1 17/08/2023 10:23<br />

Sociaal recht in essentie<br />

Tiende editie<br />

Het Belgische sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende<br />

niveaus. Het bevat zo veel regels en uitzonderingen MERTENS, dat men snel de weg dreigt TIM<br />

DIRK HEYLEN, ROY MELIS, CHRISTIAAN<br />

kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar<br />

biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op<br />

overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de<br />

OPGENHAFFEN, JAN VAN LOOIJ WERNER WIJNANTS<br />

belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details.<br />

Het boek bestaat uit vijf delen. Na een eerste algemeen deel wordt in het tweede deel<br />

Reeks In essentie<br />

uitgebreid stilgestaan bij de Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de overeenkomst,<br />

rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Daarnaast<br />

komen ook de belangrijkste bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet,<br />

de Uitzendarbeidswet, de Arbeidsreglementenwet en de jaarlijkse vakantie<br />

aan bod. In | het derde xxxiv deel wordt eerst + een 702 globaal overzicht blz. gegeven van | de sociale paperback<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1594-4<br />

zekerheid in België. In het vierde deel komt dan het statuut van de zelfstandige ter sprake.<br />

Ten slotte gaan de auteurs in een vijfde deel nog in op de oplossing van sociale geschillen.<br />

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37<br />

Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op studenten<br />

aan de hogeschool, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk<br />

voor andere gebruikers. Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de<br />

meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld.<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, nemen<br />

contact op via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com voor de toegang tot<br />

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig<br />

aanvullend lesmateriaal.<br />

overzicht van het Belgische sociaal Dirk Heylen is advocaat recht bij Mploy zoekt, advocaten sociaal recht, en een kantoor biedt dat zich uitslui-tegeltend toelegt op arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is docent arbeidsrecht en sociale-<br />

k<br />

zekerheidsrecht aan Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen en Thomas More in Geel.<br />

diepgaand inzicht in het ingewikkelde Roy Melis is advocaat bij Mploy kluwen advocaten sociaal recht. van Hij adviseert de ondernemers vele en regelgevingen,<br />

uitzonderingen en wij<br />

particulieren dagelijks over diverse aspecten van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.<br />

Christiaan<br />

zigingen.<br />

Mertens is maatschappelijk werker en criminoloog. Hij is juridisch adviseur op<br />

de dienst belangenbehartiging van CM. Hij is docent aan de Thomas More Hogeschool te<br />

Geel (graduaat maatschappelijk werk).<br />

Tim Opgenhaffen is docent sociaal welzijnsrecht aan de KU Leuven en docent personen-<br />

en gezondheidsrecht aan de VUB.<br />

Jan Van Looij is sinds 2002 pensioenconsulent bij de Christelijke Mutualiteit. Dagelijks<br />

Geactualiseerde editie, bij gewerkt tot april 2023.<br />

helpt hij de leden een inzicht te geven in en vragen te beantwoorden over hun complexe<br />

pensioendossier.<br />

Heldere uiteenzettingen over Werner Wijnants ingewikkelde is pleiter bij juridische dienst van ACV kwesties.<br />

Provincie Antwerpen. Hij is<br />

gespecialiseerd in diverse materies van het socialezekerheidsrecht.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

ISBN 978-94-000-1594-4<br />

Dirk Heylen, Roy Melis,<br />

Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen,<br />

Jan Van Looij en Werner Wijnants<br />

Sociaal recht in essentie<br />

Dirk Heylen, Roy Melis, Christiaan Mertens,<br />

Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij en Werner Wijnants<br />

Sociaal recht<br />

in essentie<br />

Tiende editie<br />

66


RECHT | Sociaal recht<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast<br />

Achtste editie<br />

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen<br />

op verschillende niveaus. Dit handboek biedt niet alleen een eerste ken-<br />

DIRK HEYLEN, CHRISTIAAN MERTENS, TIM OPGENHAFFEN,<br />

nismaking met het socialezekerheidsrecht, maar geeft ook een helder overzicht van<br />

de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur,<br />

JAN VAN LOOIJ en WERNER WIJNANTS<br />

het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de takken<br />

van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen,<br />

de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het<br />

Reeks Toegepast<br />

wettelijk en het aanvullend pensioen. Ook de federale sociale bijstand en de Vlaamse<br />

bijstand aan personen worden besproken.<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1595-1 | xx + 436 blz. | paperback<br />

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten,<br />

nemen contact op via <strong>hoger</strong>.<strong>onderwijs</strong>@larcier-intersentia.com voor de<br />

toegang tot aanvullend lesmateriaal.<br />

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33<br />

De auteurs zijn allen specialisten die de topics vanuit hun praktijkervaring behandelen<br />

en met veel voorbeelden verduidelijken.<br />

Dirk Heylen is advocaat bij Mploy advocaten sociaal recht, een kantoor dat zich<br />

uitsluitend toelegt op arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is docent arbeidsrecht<br />

Na een beschrij ving van de structuur,<br />

en socialezekerheidsrecht<br />

het toepassingsgebied<br />

aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen en<br />

en<br />

Thomas More in Geel.<br />

de financiering van de sociale zekerheid, Christiaan Mertens is maatschappelijk komen werker en de criminoloog. verschillende<br />

takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroeps-<br />

Hij is juridisch adviseur<br />

op de dienst belangenbehartiging van CM. Hij is docent aan de Thomas More<br />

Hogeschool te Geel (graduaat maatschappelijk werk).<br />

Tim Opgenhaffen is docent sociaal welzijnsrecht aan de KU Leuven en docent Personen-<br />

en gezondheidsrecht aan de VUB.<br />

ziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, Jan Van Looij is sinds 2002 pensioenconsulent gezinsbij bij de Christelijke Mutualiteit. slag, Dagelijks<br />

helpt hij de leden een inzicht te geven in en vragen te beantwoorden over hun<br />

de<br />

complexe pensioendossier.<br />

werkloosheidsverzekering, het wettelij k en aanvullend pensioen<br />

Werner Wijnants is pleiter bij de juridische dienst van ACV Provincie Antwerpen. Hij is<br />

gespecialiseerd in diverse materies van het socialezekerheidsrecht.<br />

en de socialebij standregelingen.<br />

Geactualiseerd tot april 2023.<br />

Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht ISBN 978-94-000-1595-1<br />

met tal van<br />

praktij kgerichte voorbeelden.<br />

Met online oefeningen voor studenten.<br />

Dirk Heylen, Christiaan Mertens,<br />

Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij<br />

en Werner Wijnants<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast<br />

Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen,<br />

Jan Van Looij en Werner Wijnants<br />

Socialezekerheidsrecht<br />

toegepast<br />

Achtste editie<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast - achtste editie [druk].indd 1 17/08/2023 08:22<br />

Handboek socialezekerheidsrecht<br />

Elfde editie<br />

JEF VAN LANGENDONCK, YVES JORENS en<br />

FREEK LOUCKX<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1611-8 | xxxi + 685 blz. | paperback<br />

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50<br />

Handboek<br />

socialezekerheidsrecht<br />

Jef Van Langendonck<br />

Yves Jorens<br />

Freek Louckx<br />

De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur<br />

bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen<br />

daarbij het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en<br />

het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zij n om bestaande<br />

regelingen en de zin ervan goed te begrij pen.<br />

Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.<br />

De uitgebreide trefwoordenlij st en de goede selectie verwij -<br />

zingen naar rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek een<br />

uitstekende basis voor doelgericht opzoekingswerk.<br />

Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zij die occasioneel<br />

met de materie te maken hebben.<br />

ELFDE EDITIE<br />

67


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Recht van de Europese Unie<br />

Basisjurisprudentie<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Vij fde editie<br />

JOHAN MEEUSEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1677-4 | xxii + 936 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste arresten van<br />

het Hof van Justitie over kernelementen van het Europese recht:<br />

de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese<br />

Unie, de bevoegdheidsverdeling, de wetgeving en het bestuur,<br />

de bronnen van het Unierecht, de rechtsbescherming, het vrij e<br />

verkeer in de Europese Unie en ten slotte de Europese harmonisatie.<br />

Systematisch geordende leidraad.<br />

Met een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister.<br />

Grondbeginselen van het recht van de<br />

Europese Unie<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Tweede editie<br />

GEERT DE BAERE en JOHAN MEEUSEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1675-0 | xxiv + 392 blz. | paperback<br />

Prij s: € 132 | Studentenprij s: € 42<br />

In dit boek gaan de auteurs in op de fundamentele beginselen<br />

van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de<br />

besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht, de procedures<br />

van rechtsbescherming, de interne markt, de regelgeving<br />

inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van<br />

de Unie. Een goede vertrouwdheid met deze zaken is onontbeerlij<br />

k voor een goed begrip van de Europese Unie en het Europese<br />

integratieproces.<br />

Overzichtelij ke en toegankelij ke analyse van de huidige stand<br />

van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit.<br />

68


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Recht van de Europese Unie<br />

Bronnen<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Tweede editie<br />

JOHAN MEEUSEN<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1676-7 | xiv + 784 blz. | paperback<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39<br />

Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces<br />

veronderstelt vertrouwdheid met het Unierecht. Dit<br />

boek bevat de tekst van de belangrij kste bronnen van het recht<br />

van de Europese Unie.<br />

Met geactualiseerde versies van het Unieverdrag en het Werkingsverdrag<br />

en de vele Protocollen en Verklaringen daarbij ,<br />

het Grondrechtenhandvest en belangrij ke Uniewetgeving.<br />

Bevat historische toespraken en politieke documenten die<br />

mee ten grondslag liggen aan het Europese integratieproces.<br />

Internationaal recht in kort bestek<br />

Van coëxistentie, coöperatie en integratie van<br />

Staten tot global governance<br />

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal<br />

publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het <strong>onderwijs</strong> in het<br />

Vierde editie<br />

bachelorprogramma in de rechten, maar vormt ook een nuttige inleiding<br />

tot het internationaal recht voor andere academische en professionele<br />

opleidingen en voor practici, van de advocaat en de ambtenaar tot de<br />

JAN WOUTERS<br />

diplomaat en de magistraat.<br />

Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden, Belgische en<br />

internationale rechtspraak en de veelvuldige interacties tussen het<br />

internationaal, Europees en nationaal recht.<br />

Reeks Recht in kort bestek, nr. Achtereenvolgens 7<br />

komen aan bod: basiskenmerken, bronnen en subjecten<br />

van het internationaal recht; verhouding en wisselwerking tussen<br />

internationaal en nationaal recht; jurisdictie; internationale aansprakelijkheid;<br />

<strong>2024</strong> | ISBN 978-94-000-1688-0 geschillenbeslechting | en ca. rechtshandhaving; 500 basisbeginselen blz. van het | recht paperback<br />

van<br />

internationale organisaties.<br />

Ten slotte volgt een kennismaking met de voornaamste mondiale en regionale<br />

internationale organisaties, van de Verenigde Naties, de VN-familie van<br />

Prij s: € 90 | Studentenprij s: €<br />

organisaties<br />

39<br />

en de Wereldhandelsorganisatie tot en met de Raad van Europa,<br />

de Benelux, de OVSE, de NAVO en de OESO.<br />

7<br />

Jan Wouters<br />

NIEUWE EDITIE <strong>2024</strong><br />

Prof. Dr. Jan Wouters is Jean Monnet leerstoelhouder, gewoon hoogleraar<br />

internationaal recht en internationale organisaties, directeur van het<br />

Dit boek biedt een overzicht van de beginselen internationaal<br />

Leuven Centre for Global Governance Studies en het Instituut voor<br />

Internationaal Recht en voorzitter van de Raad voor Internationaal Beleid<br />

aan de KU Leuven. Hij is tevens gasthoogleraar aan het Europacollege<br />

publiekrecht. De auteur volgt de (Brugge), groeicurve Sciences Po (Parijs), de LUISS Universiteit van (Rome) de en Columbia transnationale<br />

University (New York) en advocaat aan de balie van Brussel.<br />

rechtsvorming: van coëxistentie en coöperatie tot integratie van<br />

Staten en global governance, van de klassieke leerstukken van het volkenrecht<br />

t.e.m. de werking van mondiale en Europese intergouvernementele<br />

organisaties en de opkomst van tal van niet-statelijke actoren.<br />

Internationaal recht<br />

in kort bestek<br />

Jan Wouters<br />

Internationaal recht<br />

in kort bestek<br />

Vierde editie<br />

Bij zondere aandacht voor ISBN praktijkvoorbeelden 978-94-000-1267-7<br />

en de<br />

veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en<br />

larcier-intersentia.com<br />

nationaal recht.<br />

Met een uitgebreide bibliografie voor verdere studie.<br />

Kernachtige introductie tot het internationaal recht voor student en rechtspracticus.<br />

69


RECHT | Europees en internationaal recht<br />

Europees recht<br />

Zevende editie<br />

KOEN LENAERTS en PIET Dit VAN klassieke handboek NUFFEL<br />

analyseert de beginselen van het recht<br />

van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen<br />

van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1457-2 worden systematisch | in kaart xxxvi gebracht. Zowel + 809 de specialist blz. als hij | paperback<br />

of zij die occasioneel met Europees recht te maken heeft, vinden in<br />

dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de<br />

Prij s: € 155 | Studentenprij s: doordachte € 45opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt<br />

de lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel<br />

door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van<br />

verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de<br />

ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk. Dit boek is dan ook hét<br />

Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.<br />

In dit referentiewerk analyseren de auteurs de beginselen van<br />

In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer<br />

weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de voorgrond<br />

van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het<br />

het recht van de Europese Unie<br />

strafrecht,<br />

na<br />

het ipr, het procesrecht,<br />

Verdrag<br />

het bank- en verzekeringsrecht,<br />

van Lissabon. Ze<br />

het vennootschapsrecht enz. In al deze rechtstakken ontstaat een<br />

samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis<br />

brengen de hoofdlijnen van van het Unierecht Europees noodzakelijk maakt. recht de instellingen<br />

Dit boek, dat voortbouwt op een rijke traditie, biedt deze essentiële<br />

van de Europese Unie systematisch inzichten aan zowel praktijkjuristen in kaart.<br />

als studenten.<br />

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel<br />

Europees recht<br />

Dit is hét Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.<br />

Doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden<br />

voor efficiënt opzoekwerk.<br />

Goede en evenwichtige selectie van verwij zingen naar de<br />

belangrijkste rechtspraak.<br />

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel<br />

Europees recht<br />

Zevende editie<br />

ISBN 978-94-000-0000-0<br />

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be<br />

70


SOCIALE WETENSCHAPPEN


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Oplossingsgerichte intervisie<br />

Do’s and don’ts voor deelnemers én<br />

intervisoren<br />

CHRIS VAN DAM<br />

2023 | ISBN 978-94-000-1634-7 | x + 178 blz. | paperback<br />

Prij s: € 32 | Studentenprij s: € 29<br />

Chris Van Dam<br />

Oplossingsgerichte<br />

intervisie<br />

Do’s and dont’s voor deelnemers én intervisoren<br />

Oplossingsgerichte intervisie is er voor deelnemers én voor intervisoren.<br />

Vanuit het verschil tussen de traditionele en de oplossingsgerichte<br />

intervisiemethode toont de auteur de basishouding<br />

en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte<br />

intervisie maken.<br />

Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de<br />

vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te<br />

nemen aan een intervisiebij eenkomst, of ze te begeleiden.<br />

Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en<br />

ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.<br />

De oplossingsgerichte coach<br />

Derde editie<br />

CHRIS VAN DAM<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1477-0 | xiv + 288 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 32<br />

Met dit boek maakt de auteur de lezer warm voor oplossingsgericht<br />

coachen. Hij geeft een auctor heldere ac facilisis metus condimentum. schets Aenean van sed est quis purus de viverra methodiek,<br />

tristique ac posuere<br />

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean et sem ac lectus sodales placerat.<br />

Morbi ligula lacus, pharetra ac venenatis sed, rutrum eget mi. Cras tincidunt eros a purus<br />

ipsum. Nulla eget pellentesque mi. Nunc fringilla pellentesque molestie. Sed quis elementum<br />

magna. Pellentesque purus augue, vulputate posuere mattis eget, ultricies et quam. Phasellus<br />

a risus sit amet mi aliquet eleifend.<br />

bespreekt de competenties van een oplossingsgerichte coach en<br />

Proin vulputate, tellus non tincidunt venenatis, orci ante sagittis nibh, quis posuere mi sem<br />

eget risus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis<br />

egestas. Praesent tristique urna non augue vehicula ut rhoncus dolor posuere. introduceert het Brugse model.<br />

Suspendisse<br />

molestie adipiscing nibh sit amet mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing<br />

elit. Pellentesque at mi nulla. Duis rhoncus diam in sem tristique et posuere neque egestas.<br />

Fusce scelerisque ullamcorper lacus et volutpat. Suspendisse posuere facilisis egestas. Donec<br />

ultricies vulputate turpis ut placerat. Nullam porttitor sapien sed risus egestas vehicula pulvinar<br />

sapien tempus. Donec lorem dui, hendrerit at condimentum quis, auctor eget leo.<br />

Opvolger van het succesvolle Phasellus fermentum Coachen arcu sed tortor interdum dapibus. naar Sed sit amet verandering.<br />

risus sit amet velit dignissim<br />

imperdiet pretium at justo. Pellentesque suscipit sapien id mi tempus placerat. Nulla facilisi.<br />

Suspendisse commodo suscipit orci rhoncus tempus. Nulla consectetur interdum magna,<br />

non sollicitudin eros blandit a. Quisque accumsan facilisis lectus a aliquet. Vivamus dapibus,<br />

Met uitnodigingen tot zelfreflectie<br />

erat quis tristique porta, purus justo<br />

en<br />

congue<br />

ruimte<br />

dui, ut hendrerit ligula<br />

voor<br />

ipsum sit amet<br />

persoonlij<br />

nibh. Suspendisse<br />

faucibus est et velit consequat in malesuada mi suscipit. Nunc sed magna et nisl dapi-<br />

ke<br />

bus faucibus vitae ut libero. Morbi sed pellentesque est. Vestibulum ac suscipit lectus. Praesent<br />

notities.<br />

facilisis elementum ultricies. Integer aliquam suscipit diam id ultrices.<br />

Rij kelij k geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.<br />

Geschikt voor ervaren en beginnende coaches.<br />

Chris Van Dam<br />

De oplossingsgerichte coach<br />

Chris Van Dam<br />

De oplossingsgerichte<br />

coach<br />

ISBN 978-94-000-1477-0<br />

Derde editie<br />

75


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Orthopedagogiek<br />

Een praktijkgerichte basis<br />

Tweede editie<br />

BENO SCHRAEPEN en SARAH VERREYKEN<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1336-0 | viii + 208 blz. | paperback<br />

(Studenten)prijs: € 31<br />

Het zijn boeiende tijden in het hulpverleningslandschap. De zorgsector lijkt in voortdurende transitie,<br />

de ondersteuningsvragen van hulpvragers zijn meer dan ooit divers en uitdagend en de professionele<br />

hulpverlener wordt steeds vaker kritisch bevraagd op zijn kennis en kunde. Het is soms even zoeken<br />

om de juiste koers te varen.<br />

Orthopedagogiek is een dynamisch opgevatte inleiding in de<br />

Dit boek biedt daarom een stevige theoretische schetst het handelingskader voor de beginnende<br />

en actieve praktijkgerichte orthopedagoog. Het vertrekt bij het prille begin en doorloopt de<br />

orthopedagogie(k) die de noodzakelijke evolutie van de orthopedagogiek basiskennis als praktijk, visie wetenschap. Orthopedagogische voor theorieën van<br />

het eerste uur worden afgestoft en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten<br />

worden uitgediept. Het veranderende werkveld wordt verkend.<br />

professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op<br />

Met de introductie van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ als nieuwe benaming zijn de auteurs pioniers<br />

in het neerzetten van een vernieuwende kijk op het beroepsprofiel en de identiteit van opvoeders,<br />

begeleiders en sociale hulpverleners. Ze brengen daarmee deze beroepsgroep dichter bij de<br />

hulpverlening biedt.<br />

kern van hun beroepsidentiteit: de orthopedagogische visie en kennisbasis als fundament voor het<br />

dagdagelijkse handelen. De benaming ‘praktijkgerichte orthopedagoog’ werd ondertussen officieel<br />

overgenomen door de Vlaamse opleidingen.<br />

Deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis<br />

voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd<br />

maar altijd met een praktijkgerichte focus.<br />

Kernachtig, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.<br />

Met tal van voorbeelden uit de praktijk.<br />

nen de integrale jeugdhulp.<br />

Voor de praktijkgerichte orthopedagoog (in opleiding).<br />

Sarah Verreyken is lector orthopedagogiek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP<br />

Hogeschool. Als orthopedagoge en psychotherapeute was ze werkzaam in de bijzondere jeugdzorg,<br />

de preventieve gezinsondersteuning, het jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare jongeren en de geestelijke<br />

gezondheidszorg. Binnen het kenniscentrum ISOS is ze actief als onderzoeker rond thema’s bin-<br />

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan het departement Gezondheid<br />

en Welzijn van de AP Hogeschool. Hij was als orthopedagoog werkzaam o.a. in het buitengewoon<br />

<strong>onderwijs</strong>, begeleid wonen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Hij is onderzoeker<br />

bij het kenniscentrum ISOS en betrokken bij nationale en internationale projecten met een focus op<br />

inclusie binnen alle levensdomeinen.<br />

Beno Schraepen en Sarah Verreyken Orthopedagogiek<br />

Beno Schraepen en Sarah Verreyken<br />

Orthopedagogiek<br />

Een praktijkgerichte basis<br />

ISBN 978-94-000-1336-0<br />

Tweede editie<br />

Orthopedagogiek [druk].indd 1 15/07/2021 14:35<br />

Wat ervan te zeggen<br />

Informatie en beroepsgeheim in<br />

de welzijnssector<br />

Vij fde geactualiseerde editie<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1134-2 | x + 530 blz. | paperback<br />

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 35<br />

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische<br />

reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking<br />

en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door<br />

een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete<br />

casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als<br />

van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde<br />

reflectie eigen ethische oordelen te vormen.<br />

Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische<br />

praktij ksituaties.<br />

Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische<br />

werkveld.<br />

76


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Europa. Een blik achter de schermen<br />

RUDY AERNOUDT<br />

2022 | ISBN 978-94-000-1499-2 | xviii + 150 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 22,50<br />

Europa ligt onder vuur. Populisme en nationalisme vieren hoogtij ,<br />

Groot-Brittannië verliet de Unie en het vertrouwen van de burger<br />

in Europa taant. Hoe moet het verder? Met die vraag neemt Europees<br />

insider Rudy Aernoudt je mee achter de schermen. Hij vertelt<br />

het verhaal van Europa’s illusies en ambities, van haar geschiedenis<br />

maar vooral van haar toekomst.<br />

Met zij n unieke, persoonlij ke blik achter de schermen van<br />

Europese instellingen, onderzoekt de auteur de toekomst<br />

van Europa en formuleert hij twaalf prioriteiten op Europees<br />

niveau.<br />

Dit boek geeft een positief antwoord op de vraag of Europa<br />

nog steeds zinvolle betekenis heeft voor haar burgers en<br />

moedigt de lezer aan om een eigen visie te vormen op Europa<br />

en haar toekomst.<br />

Towards a New European Impetus Post-Brexit<br />

A View Behind the Scenes<br />

ENGLISH<br />

RUDY AERNOUDT<br />

2023 | ISBN 978-1-83970-322-5 | xxii + 120 blz. | paperback<br />

(Studenten)prij s: € 69<br />

Europe is under attack. Populism and nationalism are rampant,<br />

the United Kingdom has left the Union and public confidence in<br />

Europe is waning. How should it move forward? With that question,<br />

the author takes the reader behind the scenes and delves into the<br />

story of Europe: a story of ambitions and illusions, of its history,<br />

but above all of its future.<br />

With his unique, personal insights from his experiences<br />

working in European institutions, the author explores the<br />

future of Europe and proposes twelve priorities for action at a<br />

European level.<br />

This book provides a positive answer to the question of<br />

whether Europe can still mean something to its citizens and<br />

encourages readers to develop their own vision of Europe<br />

and its future.<br />

77


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Basisbeginselen economische sociologie<br />

STEF ADRIAENSSENS<br />

2018 | ISBN 978-94-000-0794-9<br />

De sociologie heeft als<br />

|<br />

doel<br />

x<br />

en<br />

+<br />

ambitie<br />

322<br />

alle maatschappelijke<br />

blz.<br />

verschijnselen<br />

| paperback<br />

en<br />

sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld ook alles<br />

Prij s: € 59 | Studentenprij s: €<br />

wat mensen<br />

33gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en<br />

consumeren, geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie<br />

geen alleenrecht op de studie van de economie; wel heeft ze een eigen kijk op economische<br />

fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt haar oorsprong in de<br />

rijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale<br />

en culturele antropologie.<br />

De auteur bespreekt in dit heldere boek hoe doorheen de<br />

Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van<br />

deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische<br />

geschiedenis economische en disciplines elkaar<br />

en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen<br />

de jaren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de sociologie van het economische leven<br />

beïnvloed en beconcurreerd een hebben verrijking kan betekenen en voor een legt economische uit analyse. hoe Een van de centrale de sociologie<br />

van het economische leven een verrij king kan betekenen voor<br />

argumenten is dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat<br />

economie is. Dat laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de<br />

relatie tussen bijvoorbeeld handelen op een markt en giftculturen.<br />

Basisbeginselen economische sociologie is in de eerste plaats bestemd voor mensen<br />

economische analyses.<br />

die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten hoe er buiten de economische<br />

discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse<br />

middelen.<br />

Met een index van de belangrijkste Stef Adriaenssens doceert Economische concepten sociologie aan de Faculteit Economie per en hoofdstuk.<br />

Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij verdedigde een historisch-sociologisch<br />

doctoraat dat de relatie tussen religieuze overtuigingen en economische innovatie bij<br />

Voor studenten en iedereen die buiten de een cohorte vroegindustriële ondernemers (18de-19de eeuw) onderzocht. Vandaag<br />

verricht hij onderzoek op het raakvlak tussen samenleving en economie, in het bijzonder<br />

discipline wil nadenken over ondergrondse en informele wij economische ze waarop fenomenen zoals belastingontduiking, mensen en<br />

prostitutie en bedelarij.<br />

samenlevingen schaarse middelen produceren, verdelen en<br />

consumeren.<br />

ISBN 978-94-000-0794-9<br />

Stef Adriaenssens BASISBEGINSELEN ECONOMISCHE SOCIOLOGIE<br />

Stef Adriaenssens<br />

BASISBEGINSELEN<br />

ECON0MISCHE<br />

SOCIOLOGIE<br />

www.intersentia.be<br />

9 789400 007949<br />

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden<br />

Derde editie<br />

HERMAN MATTHIJS<br />

2021 | ISBN 978-94-000-1238-7 | xviii + 592 blz. | paperback<br />

Prij s: € 41 | Studentenprij s: € 39<br />

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire<br />

manier. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een<br />

bespreking van de belangrij kste politieke instellingen en actoren,<br />

vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch<br />

overzicht.<br />

Grondig geactualiseerd tot begin 2021.<br />

78


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Hulpverlening en recht<br />

Juridische aandachtspunten, toepassingen en<br />

ethische reflecties<br />

Vij fde editie<br />

INGRID DE JONGHE en LEE UYTTENHOVE<br />

2020 | ISBN 978-94-000-1161-8 | xxxiv + 386 blz. | paperback<br />

Prij s: € 45 | Studentenprij s: € 31<br />

Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende<br />

juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als<br />

doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische<br />

tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen<br />

beter te kunnen opvangen.<br />

Met talrij ke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelij ke<br />

reflecties en vernieuwende voorstellen.<br />

Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het<br />

ruime welzij nswerk.<br />

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden<br />

BART HENSSEN en STEFANIE BEGHEIN<br />

2017 | ISBN 978-94-000-0833-5 | 112 blz. | paperback<br />

Prij s: € 25 | Studentenprij s: € 24<br />

Dit boekje is een praktische gids die de student op weg zet bij de<br />

uitwerking van een bachelorproef. De auteurs beantwoorden 40<br />

vragen waar studenten vaak mee worstelen tij dens het onderzoeks-<br />

en schrij fproces in evenveel heldere antwoorden.<br />

Met praktijkvoorbeelden, cases en verwij zingen naar bij komende<br />

literatuur.<br />

Informatiebron bij uitstek voor student en docent.<br />

Met een online databank van casussen en ander bij komend<br />

materiaal op de website van <strong>Intersentia</strong>.<br />

79


SOCIALE WETENSCHAPPEN<br />

Psychologische stromingen<br />

Vroeger en vandaag<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2016 | ISBN 978-94-000-0672-0 | xiv + 422 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek bespreekt de auteur de actuele vernieuwingen binnen<br />

de psychologische stromingen tegen hun historische achtergrond.<br />

Hij bespreekt de uitgangspunten en de therapeutische en<br />

praktische toepassingen van elke school. Ook de vraag naar de<br />

reden waarom psychotherapieën werken en naar de toekomst van<br />

de psychologie wordt behandeld.<br />

Rij kelij k beschreven met anekdotes, kritieken en veel (therapeutische)<br />

toepassingen.<br />

Voor studenten en andere geïnteresseerden die zich willen<br />

oriënteren in de brede waaier aan psychologische visies.<br />

Sociale psychologie vandaag<br />

Een verkenning<br />

RUDY SCHELLAERT<br />

2015 | ISBN 978-94-000-0609-6 | viii + 324 blz. | paperback<br />

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37<br />

In dit boek verkent de auteur de meest fundamentele resultaten<br />

uit de rijke geschiedenis van de sociale psychologie én behandelt<br />

h ij actuele topics die in klassieke handboeken minder vaak een<br />

plaats vinden, zoals spiegelneuronen en zwermintelligentie.<br />

Toegankelij ke en boeiende beschrijvingen van onderzoek en<br />

psychologische experimenten.<br />

Voor studenten, voor wie een sociaal beroep uitoefent en zich<br />

wil verdiepen en voor toevallige lezers die hun psychologische<br />

kennis willen verruimen.<br />

80


REEKSEN<br />

De meeste boeken van <strong>Intersentia</strong> Hoger Onderwijs zijn ondergebracht in een reeks.<br />

Meer informatie vindt u op www.larcier-intersentia.be/nl/catalogus/<strong>hoger</strong>-<strong>onderwijs</strong>.<br />

In essentie<br />

9 Inleidende studieboeken<br />

9 Uiteenlopende vakgebieden<br />

9 Beknopte en duidelijke structuur<br />

Toegepast<br />

9 Praktijkgerichte studieboeken<br />

9 Uiteenlopende vakgebieden<br />

9 Met oefeningen en praktijkvoorbeelden<br />

In hoofdlijnen<br />

9 Referentiewerken én werkinstrumenten<br />

voor praktijkjuristen en studenten<br />

9 Grondige analyse en toelichting van basisbeginselen<br />

en -concepten van verschillende<br />

rechtstakken<br />

Fiscale handboeken<br />

9 Praktische, beknopte, overzichtelijke,<br />

actuele én budgetvriendelijke naslagwerken.<br />

Overzichtelijke structuur en talrijke<br />

voorbeelden<br />

9 Jaarlijks geactualiseerde edities voor btw,<br />

vennootschapsbelasting en personenbelasting<br />

Boekhouden in essentie<br />

Fiscaal recht in essentie<br />

Boekhoudrecht in essentie<br />

Human Resource Management in essentie<br />

Omgevingsrecht in essentie<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie<br />

Sociaal recht in essentie<br />

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast<br />

Financieel management toegepast<br />

Financieel beleid in de onderneming toegepast<br />

Marketing toegepast<br />

Verkoopmanagement toegepast<br />

Commerciële budgettering toegepast<br />

Internationaal belastingrecht toegepast<br />

Vennootschapsbelasting toegepast<br />

Gezondheidsrecht toegepast<br />

Arbeidsrecht toegepast<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen<br />

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen<br />

Handboek btw<br />

Handboek vennootschapsbelasting<br />

Handboek personenbelasting<br />

Handboek fiscale procedure btw<br />

Handboek fiscale procedure inkomstenbelasting<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting<br />

Handboek registratierechten<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid<br />

83


Reeksen<br />

Handboeken Boekhouden<br />

9 O.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre en prof.<br />

dr. Patricia Everaert (UGent)<br />

9 Standaardwerken Belgische en internationale<br />

boekhoudpraktijk<br />

9 Geschikt voor het <strong>onderwijs</strong> en voor<br />

practici<br />

Recht in kort bestek<br />

9 Beknopte en inzichtelijke analyse van een<br />

rechtstak<br />

9 Voor niet-gespecialiseerde professionals<br />

en studenten<br />

9 Met beperkte voetnoten en bibliografie<br />

Logistieke handboeken<br />

9 Praktisch en toegepast<br />

9 Voor student en professional<br />

Belgisch boekhoudrecht<br />

Enkelvoudig boekhouden<br />

Dubbel boekhouden<br />

Vennootschapsboekhouden<br />

Consolidatie<br />

Milieurecht in kort bestek<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek<br />

Vermogensrecht in kort bestek<br />

Internationaal recht in kort bestek<br />

Spoorvervoer<br />

Luchtvracht<br />

Douane en Accijnzen<br />

84


TITELREGISTER<br />

0-9<br />

101 marketingvragen juridisch beantwoord 36<br />

A<br />

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht 55<br />

Analytisch boekhouden en kostencalculatie 21<br />

Arbeidsrecht toegepast 66<br />

B<br />

Balanslezen voor de niet-financiële professional 60<br />

Basisbeginselen economische sociologie 78<br />

Basisboekhouden19<br />

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek 51<br />

Boekhouden in essentie 20<br />

Boekhoudrecht in essentie 59<br />

Burgerlijk procesrecht 49<br />

Business Intelligence met Power BI 15<br />

Business Intelligence with Power BI 15<br />

Business Valuation 33<br />

C<br />

Commerciële budgettering toegepast 35<br />

Computerboekhouden met Octopus 23<br />

Computerboekhouden met WinBooks 23<br />

Consolidatie16<br />

Corporate Finance 31<br />

Criminologie en strafrechtsbedeling 64<br />

Culturele diversiteit en recht 48<br />

D<br />

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden 79<br />

De erfenis van Justinianus 49<br />

De oplossingsgerichte coach 75<br />

De Valks Juridisch Woordenboek 44<br />

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden 78<br />

Douane en Accijnzen 37<br />

85


Titelregister<br />

E<br />

Energierecht in België en Vlaanderen 2023 45<br />

Entrepreneurship: No Guts, no Glory 16<br />

Erfrecht & giften 52<br />

Europa. Een blik achter de schermen 77<br />

Europees recht 70<br />

F<br />

Familiaal vermogensrecht in essentie 55<br />

Financial Management in Practice 30<br />

Financieel beheer voor KMO’s 30<br />

Financieel beleid in de onderneming toegepast 32<br />

Financieel boekhouden 22<br />

Financieel management toegepast 32<br />

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast 22<br />

Financiële analyse van de vennootschap 33<br />

Fiscaal recht in essentie <strong>2024</strong> 61<br />

G<br />

Gezondheidsrecht toegepast 62<br />

Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie 68<br />

Grondslagen financieel boekhouden 21<br />

Grondwettelijk recht 47<br />

H<br />

Handboek auditing 61<br />

Handboek bedrijfsfinanciering 31<br />

Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 56<br />

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht 17<br />

Handboek Boekhouden – Consolidatie 18<br />

Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden 17<br />

Handboek Boekhouden – Enkelvoudig boekhouden 19<br />

Handboek Boekhouden – Vennootschapsboekhouden 18<br />

Handboek btw <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong> 26<br />

Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 56<br />

Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken 60<br />

Handboek familiaal vermogensrecht 54<br />

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid 27<br />

Handboek fiscale procedure btw 28<br />

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 28<br />

Handboek geschillenregeling in vennootschappen 58<br />

Handboek Gezondheidsrecht 63<br />

Handboek goederenrecht 52<br />

Handboek Management Accounting 24<br />

Handboek merkenrecht 57<br />

Handboek personenbelasting <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong> 25<br />

86


Titelregister<br />

Handboek registratierechten 26<br />

Handboek socialezekerheidsrecht 67<br />

Handboek vennootschapsbelasting <strong>2024</strong>-<strong>2025</strong> 25<br />

Handboek vennootschapsrecht 59<br />

Handboek Verbintenissenrecht 51<br />

Handboek Verzekeringsrecht 57<br />

Handboek Vlaamse erfbelasting 27<br />

Handbook on Legal Methodology 43<br />

Het personen- en familierecht 53<br />

Hulpverlening en recht 79<br />

Human Resource Management: Basics 34<br />

Human Resource Management in essentie 34<br />

I<br />

Internationaal belastingrecht toegepast 62<br />

Internationaal recht in kort bestek 69<br />

J<br />

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans 44<br />

L<br />

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek 45<br />

Luchtvracht38<br />

M<br />

Management Control 24<br />

Marketing toegepast 36<br />

Marktgericht ondernemen toegepast 35<br />

Milieurecht in kort bestek 46<br />

N<br />

Nieuw algemeen contractenrecht 50<br />

O<br />

Omgevingsrecht in essentie 46<br />

Ondernemingsboekhouden20<br />

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen 58<br />

Openbare financiën 47<br />

Oplossingsgerichte intervisie 75<br />

Orthopedagogiek76<br />

87


Titelregister<br />

P<br />

Privaat (vermogens)recht 54<br />

Psychologische stromingen 80<br />

R<br />

Rechtsdenken43<br />

Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie 68<br />

Recht van de Europese Unie – Bronnen 69<br />

Relatievermogensrecht53<br />

S<br />

Sociaal recht in essentie 66<br />

Sociale psychologie vandaag 80<br />

Socialezekerheidsrecht toegepast 67<br />

Spoorvervoer37<br />

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors 63<br />

Successieplanning in de praktijk 29<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht – Collectief arbeidsrecht 64<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht – Individueel arbeidsrecht 65<br />

Synopsis van het Belgische sociaal recht – Socialezekerheidsrecht 65<br />

T<br />

Towards a New European Impetus Post-Brexit 77<br />

V<br />

Vennootschapsbelasting toegepast <strong>2024</strong> 29<br />

Vermogensrecht in kort bestek 50<br />

W<br />

Wat ervan te zeggen 76<br />

Wetboeken op maat 48<br />

88


AUTEURSREGISTER<br />

A<br />

ADRIAENSSENS, Stef 78<br />

AERNOUDT, Rudy 16, 30, 32, 77<br />

AERTS, Filip 37<br />

ALGOED, Koen 47<br />

ALOFS, Elisabeth 52, 53<br />

AM ZEHNHOFF, Hans-Werner 45<br />

AYDOGAN, Ayfer 27<br />

B<br />

BARBAIX, Renate 54, 55<br />

BEGHEIN, Stefanie 79<br />

BEGHIN, Paul 29<br />

BELLEKENS, Wouter 23<br />

BILLIET, Carole M. 46<br />

BLONDEEL, Eva 60<br />

BOSSUYT, Dieter 29<br />

BRAECKMANS, Hermans 59<br />

BRUGGEMAN, Werner 21, 24<br />

BUELENS, Bart 26<br />

C<br />

CAEN, Renate 19<br />

CAERS, Ralf 34<br />

CARETTE, Nicolas 52, 54<br />

CASMAN, Hélène 52, 53<br />

CELIS, Kerstien 37<br />

CLAEYS, Ignace 50<br />

CLAEYS, Laura 60<br />

CLAEYS, Pieterjan 45<br />

COLLE, Philippe 55, 56<br />

COPPENS, Carine 16, 19, 22<br />

CROMBEZ, John 47<br />

CUYPERS, Bart 33<br />

DE CNIJF, Herman 27<br />

DEGREEF, Cedric 45<br />

DE GROOTE, Carine 44<br />

DE JONGHE, Ingrid 79<br />

DEKEYSER, Mario 16<br />

DEKEYSER, Simon 61<br />

DEKKERS, René 52, 53<br />

DE LEMBRE, Erik 17, 18, 19, 21<br />

DELOBELLE, Kristof 29<br />

DELOOF, Marc 31<br />

DE MAESENEER, Filip 23<br />

DERUYTTER, Thomas 45<br />

DE TROYER, Ilse 28<br />

DEWAELE, Kwinten 51<br />

DEWALLENS, Filip 63<br />

DE WILDE, Inger 65<br />

D’HONDT, Margo 62<br />

DIRIX, Eric 58<br />

E<br />

EL KASTITE, Mohamed 26<br />

ENGELEN, Peter-Jan 30<br />

EVERAERT, Patricia 17, 18, 19, 21, 24, 60<br />

F<br />

FIJNAUT, Cyrille 64<br />

FLEERACKERS, Frank 43<br />

FORNACIARI, Diego 62<br />

G<br />

GAEREMYNCK, Ann 21, 22<br />

GOVERS, Marc 26<br />

GUILLIAMS, Johan 38<br />

D<br />

DAMEN, Sven 30<br />

DAUW, Elise 49<br />

DAUW, Paul 49<br />

DE BAERE, Geert 68<br />

H<br />

HALLEBEEK, Jan 49<br />

HENSSEN, Bart 79<br />

HEREMANS, Tom 36<br />

HEYLEN, Dirk 66, 67<br />

89


Auteursregister<br />

HOOZÉE, Sophie 21, 24<br />

HOUBEN, Robby 59<br />

HUMBLET, Patrick 64<br />

J<br />

JANSEN, Ruud 52<br />

JANSEN, Tom 62<br />

JANSSENS, Madeleine 36<br />

JANSSENS, Marie-Christine 57<br />

JANVIER, Ria 65<br />

JORENS, Yves 67<br />

K<br />

KEGELS, Kurt 32<br />

KESTEMONT, Lina 43<br />

KIMPE, Mieke 22, 32<br />

L<br />

LAVEREN, Eddy 30<br />

LENAERTS, Koen 70<br />

LIERMAN, Steven 44<br />

LOUCKX, Freek 67<br />

M<br />

MAES, Jochen 37<br />

MANIGART, Sophie 31<br />

MANNAERTS, Stef 29<br />

MANNEKENS, Marleen 17<br />

MATTHIJS, Herman 78<br />

MEEUSEN, Johan 68, 69<br />

MELIS, Roy 66<br />

MERTENS, Christiaan 66, 67<br />

MINNAERT, Elke 60<br />

MINTEN, Dominique 62<br />

N<br />

NAERT, Frank 47<br />

O<br />

OOGHE, Hubert 31, 33<br />

OPDECAM, Evelien 60<br />

OPGENHAFFEN, Tim 66, 67<br />

P<br />

PARMENTIER, Guy 33<br />

PATFOORT, Carine 19, 21<br />

PEETERS, Astrid 26<br />

PEETERS, Jeroen 32<br />

PEETERS, Johan 64<br />

PODEVIJN, Sadi 18, 19<br />

R<br />

RAMAKERS, Elles 48<br />

RAUWS, Wilfried 65<br />

RODRIGUEZ, Sylvio 15<br />

ROGGEMAN, Annelies 29<br />

RUTTEN, Susan 48<br />

S<br />

SAGAERT, Vincent 44, 50<br />

SALMON, Yvonne 45<br />

SCHELLAERT, Rudy 76, 80<br />

SCHMATZ, Erika 45<br />

SCHRAEPEN, Beno 76<br />

SIMAC, Ines 61<br />

SLAGMULDER, Regine 24<br />

SMETS, Yvan 37<br />

SOTTIAUX, Stefan 47<br />

STEENHAUT, Sarah 36<br />

STEENNOT, Reinhard 58, 60<br />

STRAETMANS, Gert 60<br />

SWENNEN, Frederik 53<br />

SWINNEN, Jo 15<br />

T<br />

TANGHE, Thijs 50<br />

THIELENS, Michael 51<br />

TILLEMAN, Bernard 44, 50, 51, 58<br />

TIMMERMANS, Hugues 45<br />

U<br />

UYTTENHOVE, Lee 79<br />

V<br />

VAN BEYLEN, Marieke 23<br />

VAN BOGAERT, Pauline 45<br />

VAN DAM, Chris 75<br />

90


Auteursregister<br />

VAN DAMME, Nicolas 51<br />

VAN DEN ABBEELE, Alexandra 21, 22<br />

VAN DEN ABEELE, Frederik 51<br />

VANDENBERGHE, Luk 28<br />

VAN DEN BOSSCHE, Jo 20<br />

VANDEN BULCKE, Patricia 44<br />

VANDENDRIESSCHE, Frederik 45<br />

VAN DEN ESHOF, Annick 48<br />

VANDENHENDE, Lise 46<br />

VAN DE PUTTE, Willem 58<br />

VANDER BAUWHEDE, Heidi 33<br />

VAN DE WOESTEYNE, Inge 25, 59, 61<br />

VANHAVERBEKE, Johan 35, 36<br />

VANHAVERBEKE, Lieselot 35<br />

VANHEES, Hendrik 58<br />

VANHELLEMONT, Anna 46<br />

VANHEUSDEN, Bernard 46<br />

VAN HULLE, Cynthia 31<br />

VAN LANGENDONCK, Jef 67<br />

VAN LOOIJ, Jan 66, 67<br />

VANMAERCKE, Anne 62<br />

VAN NUFFEL, Piet 70<br />

VANSWEEVELT, Thierry 51, 56, 57, 63<br />

VAN WYMEERSCH, Charles 33<br />

VERBEKE, Alain-Laurent 50, 51, 52, 53<br />

VERBEKEN, Josse 37<br />

VERBRUGGEN, Frank 63<br />

VERHOEYE, Jan 17, 18, 19<br />

VERLEYEN, Isabelle 29<br />

VERMEERSCH, Natan 45<br />

VERREYKEN, Sarah 76<br />

VERSPECHT, Peter 38<br />

VERSTRAETEN, Raf 63<br />

VINCKE, Jean Pierre 20<br />

W<br />

WALLINGA, Tammo 49<br />

WANZEELE, Veerle 29<br />

WEYTS, Britt 51, 56, 57<br />

WIJNANTS, Werner 66, 67<br />

WILLEKENS, Marleen 21, 22, 61<br />

WOUTERS, Jan 69<br />

WUSTENBERGHS, Tim 26<br />

91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!