24.04.2023 Views

preview Eden Magazine nr 76 lente zomer 2023 NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TUINEN<br />

EDENINRICHTING<br />

HET MAGAZINE VOOR<br />

TUIN<br />

EN CULTUUR<br />

LENTE-ZOMER <strong>2023</strong><br />

<strong>76</strong><br />

€ 12,50<br />

TUIN ONTWORPEN DOOR JEAN-NOËL CAPART<br />

IDEALE PLANTEN VOOR ZURE OF KALKRIJKE GROND<br />

KWEKERIJ SPRUYT EN HAAR JONGE GENERATIE<br />

BOMEN VAN HIROSHIMA: WARE NATUURKRACHTEN<br />

DE PLUKTUIN IS WEER HIP!<br />

NIEUWE ACHILLEA’S, DAGLELIES, VARENS


8 24 38 46 52<br />

INHOUD<br />

ARCHITECTUUR Een tuin in het verlengde van het landschap<br />

8<br />

BODEMSOORT<br />

KWEKERS<br />

KUNSTENAAR<br />

BOMEN<br />

VASTE PLANTEN<br />

TUIN VAN EDEN<br />

BOEKET<br />

Zuur of kalkhoudend, de aard van de bodem wijst de weg<br />

Nik, Bart en Jelle Spruyt : drie broers op dezelfde golflengte<br />

‘The never ending story ‘ van Ward Nijs<br />

De bomen van Hiroshima, overlevenden van de atoombom<br />

Moeten we dol zijn op daglelies?<br />

Duizenden snijbloemen op het domein van een oude priorij<br />

De pluktuin is opnieuw hip<br />

16<br />

24<br />

36<br />

38<br />

46<br />

52<br />

62<br />

FEEST VAN TUINIERS<br />

VARENS<br />

PLANT IN DE KIJKER<br />

MOESTUIN<br />

BAKKEN<br />

PATRIMONIUM<br />

AGENDA<br />

Feest voor tuinliefhebbers in Le Lude<br />

Waarom zou u voor varens zwichten?<br />

Wat zijn nu de beste Achillea’s voor de tuin?<br />

Bijzondere erwten makkelijk te zaaien<br />

Een moestuin binnen handbereik<br />

De unieke immense cirkel van La Saline Royale<br />

Tentoonstellingen en evenementen tot eind augustus<br />

68<br />

72<br />

80<br />

90<br />

98<br />

101<br />

104<br />

68 72<br />

80 90<br />

101


@torc_pots www.torcpots.com


XXX<br />

EDEN


t Zicht op de volledige tuin. De tuinarchitectuur van Jean-Noël Capart is hier overduidelijk.<br />

ARCHITECTUUR<br />

t q Op de achtergrond staan de Quercus palustris bijna in hun herfstpracht.<br />

Vooraan bloeien Solidago ‘Loyster Crown’ en Aster ericoides ‘Blue Star’.<br />

q De zonnige tuin in het begin van de herfst met de kleuren van Euonymus<br />

alatus en Aster cordifolius ‘Little Carlow’.<br />

EEN TUIN<br />

IN HET VERLENGDE VAN<br />

HET LANDSCHAP<br />

Alle tuinen hebben hun eigen,<br />

kleine of grote verhaal<br />

en komen soms onverwacht<br />

of toevallig tot stand.<br />

Op dat vlak vormt de tuin van<br />

Simon Kawan en Raymond<br />

Debessel geen uitzondering.<br />

Het verhaal begint wanneer Simon Kawan en Raymond Debessel<br />

op zoek gaan naar een plek op het platteland. Ze hebben hun hele<br />

loopbaan in de stad doorgebracht en willen wel eens wat anders.<br />

Eigenlijk gaan ze op zoek zonder echt te weten wat ze precies<br />

zoeken. Ze hebben geen enkel idee voor ogen en vertrouwen op hun<br />

instinct, overtuigd dat alles wel duidelijk zal worden als het goede<br />

moment gekomen is. Op een dag stuurt hun architecte, Geneviève<br />

Migeal van l’Atelier de la Grange, hen naar een stuk bouwgrond<br />

in the middle of nowhere. Daar, aan het eind van een schaduwrijke<br />

aardeweg, staan ze plots stil. Verscholen in het landschap, tegenover<br />

een heuvel, ligt een uitgestrekt weiland met wilde planten en enkele<br />

bomen als het ware op hen te wachten. Het is een schitterende plek,<br />

met afwisselend weiden en bossen onder een weidse hemel waarin<br />

de wolken voorbijschuiven.<br />

VAN NUL BEGINNEN<br />

In dit stukje natuur is er geen bewoning. Maar dat kan hen niet deren.<br />

Het project gaat van start. Beetje voor beetje verrijst het huis uit de<br />

grond. Het wordt een uitgesproken moderne woning, waarin steen<br />

en hout harmonieus samengaan en grote ramen uitzicht bieden op<br />

de omringende natuur. Allebei willen ze het nieuwe gebouw goed<br />

inbedden in het landschap. Via wederzijdse vrienden ontmoeten<br />

ze Jean-Noël Capart, de grote Belgische landschapsarchitect die<br />

bekendstaat om zijn unieke manier van kijken. Hij biedt aan om een<br />

plan te maken van hun toekomstige tuin. Na enkele topografische<br />

opmetingen legt hij een tekening voor met de eigenlijke structuur<br />

van de tuin. Capart leidt het oog naar het verdwijnpunt en speelt<br />

tegelijk met de licht decentrale as. Daartoe vlakt hij af waar dat moet,<br />

brengt volumes in evenwicht, zorgt voor golving waar nodig, tekent<br />

hagen en kamers, voegt bomen toe die passen bij degene die er al<br />

staan en zegt: “Jullie moeten maar aanvullen, want van bloemen ken<br />

ik niets.” Het klinkt zo eenvoudig. Maar in werkelijkheid is het wel wat<br />

ingewikkelder, want op dat moment hebben ze maar weinig kennis<br />

van zaken.<br />

Tekst : MARIE PASCALE VASSEUR<br />

Foto’s : SIMON KAWAN,<br />

RAYMOND DEBESSEL, MARIE PASCALE VASSEUR<br />

EDEN 9


XXX<br />

EDEN


t<br />

Het contrast tussen de bladeren van de Japanse esdoorns en de<br />

hosta’s zorgt voor een schitterend schouwspel in een deel van deze<br />

tuin, die is aangelegd in een voormalig sparrenbos in België.<br />

BODEMSOORT<br />

ZUUR OF<br />

KALKHOUDEND<br />

DE AARD VAN DE BODEM WIJST DE WEG<br />

De grond is een cruciaal element voor succes in de tuin, maar is zelden zoals we<br />

hem wensen. Te veel kalk, te zuur, … wat goed is voor rozen en fruitbomen,<br />

kan schadelijk zijn voor rododendrons. Voor u begint te planten, kan een<br />

bodemanalyse nuttig zijn. Zo leert u de ware aard van uw tuingrond kennen<br />

en kunt u kiezen of u daarmee kunt leven of hem wilt verbeteren.<br />

Wie zijn tuin duurzaam en gezond wil bewerken, maakt best eerst<br />

een rondje over het terrein. De bovenste laag bestaat uit teelaarde.<br />

Daarin vinden de plantenwortels houvast en voeding. De ideale<br />

grond voor elke tuinier is een zuivere, diepe en doorlatende bodem,<br />

die gemakkelijk te bewerken is en waarin de planten goed kunnen<br />

wortelen. Grond bestaat uit water, lucht en vaste delen, namelijk<br />

plante<strong>nr</strong>esten en mineralen als zand of grind, en vormt in de eerste<br />

plaats een fysieke omgeving. De fysieke structuur van een bodem<br />

is vrij gemakkelijk te herkennen aan de kleur en het gevoel. Een<br />

kleibodem is zwaar en kleverig, en voelt een beetje aan als leem. Een<br />

zandgrond is fijn, licht en verkruimelt tussen de vingers. De bodem<br />

is ook een chemische omgeving. Het is de voorraadkast waarin de<br />

planten alle voedingselementen vinden die ze nodig hebben om<br />

te groeien en zich te ontwikkelen. De zuurtegraad van een bodem<br />

is moeilijk vast te stellen, al bepaalt die wel de gezondheid van de<br />

planten. De spontane flora in de onmiddellijke omgeving van de tuin<br />

kan wel een aanwijzing geven of de bodem zuur of kalkhoudend<br />

is. Maar een labo-analyse van een grondstaal uit de tuin biedt<br />

nauwkeuriger informatie over de aard van de bodem en vertelt in<br />

welke mate de grond organisch materiaal en mest kan omzetten in<br />

elementen die de planten kunnen opnemen.<br />

t In Barnsley House, een iconische tuin in de Britse Cotswolds, vormen de gele<br />

trossen van Laburnum in mei een perfecte omkadering voor de rand met<br />

Alliums. Ze houden allebei van een kalkrijke, goed doorlaatbare bodem.<br />

Tekst & Foto’s<br />

AGNÈS PIRLOT DE CORBION<br />

CIJFERS EN LETTERS<br />

De afkorting pH geeft de zuurtegraad van een omgeving weer.<br />

Deze indicator vertelt u meer over de aard van uw tuingrond: zuur<br />

of kalkhoudend. Een pH lager dan 7 wijst op een zure bodem. Is<br />

de pH hoger dan 7, dan is de grond alkalisch of kalkhoudend. De<br />

ideale pH-waarde voor tuingrond ligt tussen 6,5 en 7. De chemische<br />

bodemanalyse levert ons ook informatie over de NPK-waarde. Die<br />

drie magische letters vertellen u hoeveel stikstof, fosfor en kalium<br />

uw grond bevat, de belangrijkste voedingsstoffen en mineralen die<br />

planten uit de grond opnemen. Stikstof (N) bevordert de groei van<br />

de bladeren en van het bovengrondse deel van de plant. Als er te<br />

weinig stikstof is, vergelen de bladeren of vallen ze voortijdig af.<br />

Fosfor (P) bevordert de ontwikkeling van de wortels, de bloei en de<br />

vruchtvorming. Bij gebrek aan fosfor is de groei beperkt, met weinig<br />

bloemen en een late vruchtvorming. Kalium (K) versterkt dan weer de<br />

weerstand tegen ziekten, de kleur en de smaak van fruit en groenten.<br />

Planten die te weinig kalium krijgen, zijn gevoelig voor ziekten. De<br />

vruchten hebben dan niet veel smaak en zijn slecht houdbaar. Andere<br />

elementen, die in een lagere dosis voorkomen, zoals magnesium,<br />

koper zink, ijzer, mangaan en boor, verzekeren de gezondheid en<br />

weerstand van de plant. Die sporenelementen komen overvloedig<br />

voor in natuurlijke grondverbeteraars als compost, zeewier en<br />

rotspoeder. Een analyse van de korrelgrootte van de bodem geeft<br />

u aanwijzingen over de verhouding tussen klei, leem en zand. Die<br />

cijfers op zich zeggen ons misschien niet veel, maar gelukkig krijgt<br />

u bij de bodemanalyse ook advies om de tekorten van de grond<br />

te corrigeren, en ook een bemestingsplan dat afgestemd is op uw<br />

planten.<br />

EDEN 17


SPRUYT,<br />

SPRUYT<br />

AND SPRUYT,<br />

NURSERYMEN U<strong>NL</strong>IMITED<br />

EDEN<br />

XXX


KWEKERS<br />

p Elk bed is duidelijk en correct gelabeld met de botanische naam en de naam van<br />

de cultivar. Alleen dan kan soortechtheid worden gegarandeerd. Een groot deel<br />

jonge planten wordt buiten geteeld om ze afgehard, stevig en gezond te kunnen<br />

aanbieden.<br />

Zelden zoveel eensgezindheid en vriendschap gezien<br />

tussen drie broers die samen het bedrijf van hun ouders<br />

verder zetten en zo mogelijk nog beter doen floreren.<br />

Nik Spruyt, de oudste zoon van Jan, is zaakvoerder.<br />

Bart en Jelle werken al evenzeer met hart en ziel in de<br />

zaak en nemen elk een deel van het bedrijf onder hun<br />

hoede. En wij hebben het voorrecht en plezier hen te<br />

interviewen. De toekomst van de grootste Belgische<br />

kwekerij van grassen en doorlevende kruidachtige<br />

planten, Vasteplant.be, alias Jan Spruyt – Van der Jeugd<br />

is verzekerd, tot vreugde van tal van plantenliefhebbers<br />

in België en de rest van Europa.<br />

t<br />

Op de kwekerij ontstaan en ontstonden uit het veredelingswerk van Spruyt<br />

Select enkele van de allermooiste zonnehoeden.<br />

Openingsbeeld: Een typische prairietuin, getekend Jan Spruyt.<br />

Tekst: IVO PAUWELS<br />

Foto’s: IVO PAUWELS, VASTEPLANT.BE EN KRISTOF GHYSELINCK (portret).<br />

EEN MONUMENT<br />

OM OP TE BOUWEN<br />

Niet alleen de kwekerij is een monument, ook vader Jan Spruyt<br />

die samen met zijn vrouw Anne de zaak grondde in 1975. In die<br />

pionierstijden is het al uitzonderlijk 100 verschillende vaste planten<br />

aan te bieden. Decennia later zijn dat er bijna 2.500. De kwekerij<br />

krijgt gaandeweg grote bekendheid, ook in het buitenland, vooral<br />

door de kwaliteit van de planten en de hoogst mogelijke mate van<br />

soortechtheid. Jan wordt niet alleen voorzitter van de Belgische<br />

kwekers van vaste planten, maar ook van de ISU- International Hardy<br />

Plant (Stauden) Union.<br />

Nik interesseert zich al vlug voor de planten die in een grote variatie<br />

rondom de ouderlijke woning groeien. Om zich in de teelt ervan te<br />

bekwamen trekt hij als jonge knaap naar de tuinbouwschool, op<br />

internaat. Om na zijn middelbare studies een master te behalen in<br />

‘s-Hertogenbosch in Nederland. Vader Jan laat hem nadien zowat alle<br />

aspecten van het werk op de kwekerij doorworstelen.<br />

“Eerst als chauffeur,” herinnert Nik het zich nog levendig. “Het was<br />

in een tijd zonder gps, vaak de boer op naar dorpen waar ik nooit<br />

van had gehoord. Ik kwam dikwijls pas in de late uurtjes thuis, moe,<br />

afgepeigerd gewoon. Maar ik wilde doorzetten. Was het daarom dat<br />

vader me na drie jaar de kwaliteitscontrole toevertrouwde en de<br />

bestellingen liet samenstellen? Op die manier leerde ik het plantgoed<br />

kennen tot in de details. Vader bereidde me doelbewust voor. Hij zag<br />

in mij de nieuwe zaakvoerder. Maar ik heb me in die beginjaren vaak<br />

onzeker gevoeld: ik was de jongste van de werknemers die op het<br />

bedrijf rondliepen en moest gaandeweg de leiding op mij nemen.<br />

Naarmate ik me meer bewees, trok vader zich stukje bij beetje terug.<br />

Nu bekommert hij zich haast nooit meer, tenzij ik hem om raad<br />

vraag. Vader houdt zich nu intensief bezig met Spruyt Select, op zoek<br />

naar cultivars die mooier, anders en beter zijn. Het is als het ware<br />

zijn laboratorium, zijn dada. Hij heeft er zijn handen aan vol. En die<br />

nieuwe planten uit zijn “labo” komen de kwekerij ten goede. JS® is<br />

een keurmerk, een kwaliteitslabel.”<br />

We zien Nik nog op het netvlies van ons geheugen, de frêle jongen<br />

die samen met ons naar Engeland trok om tuinen en kwekerijen te<br />

bezoeken en er zijn ogen de kost gaf. En nu is hij sinds een vijftiental<br />

jaren de even minzame als onbetwistbare zaakvoerder van dit<br />

monument van een kwekerij. Het is zelfs voor ons meer dan mooi om<br />

dit vast te stellen.<br />

EDEN 27


BOMEN<br />

Deze schatten van veerkracht<br />

zijn ware symbolen van verzet,<br />

volharding en hoop. Als natuurkrachten<br />

en ambassadeurs<br />

van de vrede fungeren zij als<br />

getuigen van de geschiedenis.<br />

HIBAKU-JUMOKU<br />

DE BOMEN VAN HIROSHIMA<br />

OVERLEVENDEN VAN DE ATOOMBOM<br />

De dreiging van kernwapens en de militaire aanval in Oekraïne zijn<br />

vandaag een deel van ons dagelijks leven. Jammer genoeg eiste het<br />

conflict al meerdere tienduizenden militaire en burgerslachtoffers.<br />

Ook de natuur heeft het hard te verduren. Meer dan 30.000 hectare<br />

bos ging al in de vlammen op, het natuurpark van de Heilige Bergen<br />

in de regio Donetsk werd vernield, sparrenaanplantingen gingen<br />

verloren, hele ecosystemen – vooral steppes – zijn verwoest en<br />

sommige unieke plantensoorten zijn we voorgoed kwijt. En dan<br />

hebben we het nog niet over de verschrikkelijke vervuiling van de<br />

bodem, het water, de lucht, …<br />

Automatisch denken we dan ook aan Hiroshima. Op 6 augustus 1945<br />

om 8.15 uur stond de wereld plotseling op zijn kop. Voor de eerste<br />

keer in de geschiedenis van de mensheid werd een atoombom<br />

ingezet als oorlogswapen. De bom die de Amerikanen lanceerden,<br />

verwoestte een heel land, een heel volk en leidde tot de capitulatie<br />

van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog. De rivier<br />

de Honkawa die door de stad loopt, was het epicentrum van de<br />

explosie. Eén enkel gebouw langs de rivier staat nog overeind…<br />

de Genbakukoepel, een ruïne die behouden is zoals ze er net na<br />

het bombardement bijstond en sinds 1996 deel uitmaakt van het<br />

UNESCO Werelderfgoed. Daaromheen is er niets. “Bij de ontploffing<br />

kwamen een ongeziene hitte en straling vrij. De lucht zette snel<br />

uit en veroorzaakte een schokgolf met een zeer hoge druk. De<br />

warmtestraling, de radioactieve straling en de schokgolf grepen<br />

op een complexe manier op elkaar in en hadden onvergelijkbaar<br />

verwoestende effecten. Door de intense warmtestraling en de<br />

explosie werden alle gebouwen in een straal van 2 km van het<br />

hypocentrum verwoest of platgebrand.” (Vredesmuseum Hiroshima)<br />

vp<br />

vq<br />

Verband rond het litteken op de stam van Salix chaenomeloides, een Japanse<br />

wilg met vrij grote bladeren.<br />

Eucalyptus melliodora, honingeucalyptus genoemd omdat hij zoveel honing<br />

oplevert, is de enige soort van het genus die in Hiroshima wist te overleven.<br />

Tekst : MARIE-NOËLLE CRUYSMANS<br />

Foto’s : GREEN LEGACY HIROSHIMA & MARIE-NOËLLE CRUYSMANS<br />

EDEN 39


t<br />

q<br />

Shukkei En, letterlijk “tuin met gekrompen landschappen”, werd in 1620 aangelegd<br />

door een samoerai, een van de grootste meesters van de theeceremonie uit die tijd.<br />

De dappere, meer dan 200 jaar oude Ginkgo biloba in Shukkei En<br />

heeft ondanks alles standgehouden.<br />

De enorme handvormige bladeren van Firmiana simplex verkleuren naar oranje<br />

in het najaar.<br />

u<br />

DE SHUKKEI EN-TUIN<br />

Deze traditionele tuin op 1370 meter van het epicentrum van de<br />

explosie speelde een bijzondere rol voor de overlevenden van<br />

Hiroshima. De tuin werd in 1620 aangelegd door een landsheer en<br />

meester van de theeceremonie en in 1940 opengesteld als park<br />

voor het publiek. Kort na het bombardement van 1945 trokken veel<br />

slachtoffers naar deze alom geliefde wandelplek, in de hoop er een<br />

schuilplaats te vinden, maar ook water en wat schaduw.<br />

Slechts drie van de vijfduizend bomen in de tuin overleefden de<br />

atoomaanval. Eén Ginkgo biloba, één Japanse zwarte den Pinus<br />

thunbergii en één muku of Aphananthe aspera hielden stand, typische<br />

soorten voor het land van de rijzende zon. De oude ginkgo van 17<br />

meter hoog, met een stam met een omtrek van 4 meter, die al meer<br />

dan tweehonderd jaar gebogen is, vormt het middelpunt van de<br />

tuin. Elk jaar worden de takken zorgvuldig gesnoeid om te vermijden<br />

dat ze afvallen.<br />

t<br />

tv<br />

De Ilex rotunda of Kurogane-hulst met zijn fraaie, groenblijvende bladeren zonder<br />

stekels staat bekend om zijn overvloedige rode bessen in de herfst en de winter.<br />

In 1951 werd de Shukkei En-tuin opnieuw<br />

opengesteld voor het publiek. Vandaag komen<br />

mensen hier om wat rust te vinden, vooral aan de<br />

voet van de Aphananthe aspera.<br />

EDEN 43


VASTE PLANTEN<br />

t Een deel van de collectie.<br />

Moeten we dol zijn op<br />

DAGLELIES?<br />

Daglelies bekleden een aparte plaats in de wereld van de vaste planten.<br />

Sommigen zijn er dol op, anderen kijken er om uiteenlopende redenen op neer,<br />

en dat geeft natuurlijk aanleiding tot debat.<br />

En dan zijn er ook mensen die gewoon niet meer zonder kunnen en<br />

zo gepassioneerd zijn dat ze niet alleen daglelies verzamelen, maar ook<br />

nieuwe variëteiten ontwikkelen die elke verbeelding tarten door de vormen<br />

en kleurencombinaties van die ongrijpbare bloem. Guénolé Savina bezweek al<br />

in zijn kindertijd voor de soort en is sindsdien hardnekkig op zoek naar<br />

het toverdrankje waarmee hij… de mooiste bloem kan maken?<br />

Neen, dat zou te gemakkelijk zijn, want het gaat om veel meer…<br />

Over daglelies is al zoveel gezegd en geschreven. Maar nu valt er nieuws te<br />

melden! Wellicht zelfs zo belangrijk dat u misschien toch uw mening zult herzien<br />

over een plant die zo populair is dat we meenden er alles over te weten. We<br />

laten de specialist zelf aan het woord. Ik beperk mij tot de rol van weifelende<br />

tuinier die hem graag wil geloven als hij maar een goed antwoord geeft op mijn<br />

vragen. We beginnen vriendelijk, want we willen hem niet meteen afschrikken.<br />

Maar daarna gaan we toch wat meer in de diepte. Want we willen weten of er<br />

inderdaad redenen zijn om Hemerocallis te beschouwen als een onmisbare plant<br />

voor onze tuin.<br />

t<br />

Hemerocallis ‘Keriel’s Dawn To Dusk’<br />

en Geranium ‘Rozanne’.<br />

Tekst : FRANCIS PEETERS<br />

Foto’s : GUÉNOLÉ SAVINA<br />

EDEN 47


Janice Brown<br />

So Lovely<br />

Salade De Fruits Jolie Jolie<br />

Inscribed On My Heart<br />

Keriel’s Haute Couture<br />

Exotic Starfish


Al 36 jaar organisator<br />

van de mooiste<br />

tui<strong>nr</strong>eizen in Europa.<br />

Beste tuinliefhebber,<br />

Gaat u met ons mee op ontdekking<br />

door de mooiste tuinen van Europa? Wij<br />

weten ze allemaal te liggen, want we zijn<br />

van oudsher de meest gespecialiseerde<br />

touroperator in tui<strong>nr</strong>eizen! Struin langs de<br />

mooiste bloembedden via kronkelende<br />

paadjes, ontdek verrassende doorkijkjes en<br />

verwonder u over de prachtige panorama’s<br />

tijdens onze tui<strong>nr</strong>eizen. Met 37 prachtige<br />

bestemmingen naar o.a. Engeland,<br />

Frankrijk, Duitsland en Italië zit er beslist<br />

een inspirerende reis voor u tussen en dat<br />

al vanaf € 275,- op basis van halfpension.<br />

Bestel onze brochure GRATIS op<br />

onze website www.kuperstui<strong>nr</strong>eizen.nl


GENIET VAN HET<br />

BUITE<strong>NL</strong>EVEN<br />

Ontdek de nieuwe Cedral terrasplank in vezelcement<br />

ANTISLIP - ONDERHOUDSARM - HEERLIJK BLOOTVOETS<br />

Wil je deze terrasplanken<br />

zelf voelen en zien?<br />

Vraag snel een gratis staal aan op<br />

www.cedral.world/terrace


Pépinière Le Try<br />

uw tuinpartner in elk seizoen<br />

R O S E S<br />

Redinnestraat 11, 8460 Oudenburg, Belgium<br />

+32 (0) 59 / 267 830, info@lens-roses.com<br />

WWW.LENS-ROSES.COM<br />

®<br />

Bezoek onze rozentuin, winkel<br />

en vind de mooiste tui<strong>nr</strong>ozen,<br />

gekweekt op onze velden.<br />

WEBSHOP<br />

VERZENDINGEN IN<br />

HEEL EUROPA<br />

SCAN DE QR-CODE<br />

Productie en verkoop van bomen,<br />

struiken, vaste planten en eenjarigen.<br />

U vindt bij ons zeker een unieke selectie om uw<br />

groene ruimtes te verfraaien!<br />

Advies en aanleg van tuinen<br />

info@letry.be<br />

www.letry.be<br />

Rue du Puits, 37 · 1341 Ottignies · maandag - zaterdag 9 -18h · 010/61.40.92<br />

Av. Bon Air, 2 · 1410 Waterloo · dinsdag - zaterdag 10h - 18h · 02/351.89.36<br />

Veel mogelijkheden met onze cederhouten kas!<br />

Deze kas kunt u het hele jaar gebruiken, zodat u meer keuze heeft in de gewassen die u opkweekt en nog meer kunt<br />

genieten van uw eigen oogst. Door een gelijke temperatuur in de kas heeft u een zeer gunstig klimaat om zaailingen te<br />

laten groeien. Uw gewassen groeien in een optimale kweekomgeving, waardoor u minder last heeft van plagen en ziektes.<br />

En last but not least, deze kas ziet er geweldig uit en is in vele uitvoeringen verkrijgbaar.<br />

Meer informatie? Neem contact met ons op of kom langs in onze showroom!<br />

Wij leveren in Nederland en België.<br />

Industrie weg 7 - 3738 JW Maartensdijk - Nederland<br />

0031 346 218 111 - info@dewiltfang.nl www.dewiltfang.nl


VARENS?<br />

DIE HEBBEN HEEL WAT TROEVEN!<br />

VARENS<br />

Mensen zijn er dol op of vinden ze afschuwelijk, meestal om dezelfde redenen.<br />

Maar stilaan krijgen varens meer aandacht van tuinliefhebbers,<br />

zowel voor hun schoonheid als hun nut, om nog niet te spreken van<br />

hun diversiteit, die ook verzamelaars weet te boeien.<br />

Waarom zou u voor varens zwichten?<br />

BOEIEND SCHOUWSPEL!<br />

Varens zijn helemaal anders dan de andere planten in uw tuin. Door<br />

hun anatomie, hun uiterlijk en ook door hun levenswijze. Zo produceren<br />

zij geen bloemen, en dus geen zaden, maar grote hoeveelheden<br />

sporen, in speciale “doosjes” of sporenkapsels, die zich meestal aan de<br />

onderkant van de bladeren<br />

bevinden. Die<br />

bladeren noemen we<br />

bij varens ook soms<br />

veren, want het zijn<br />

geen bladeren in de<br />

strikte zin van het<br />

woord. De bladveren<br />

kunnen verschillende<br />

vormen aannemen:<br />

niet-ingesneden,<br />

geveerd (één keer<br />

opgedeeld), dubbel<br />

geveerd (twee<br />

keer) of meervoudig<br />

geveerd, tot je een<br />

soort groen kantwerk<br />

krijgt. Afhankelijk<br />

van de soorten varens<br />

en de omgeving<br />

waarin ze groeien,<br />

kunnen de bladeren<br />

dik, taai en bestand<br />

zijn tegen weer en wind, of integendeel heel fijn en ingesneden als<br />

levende groene kant. Varens met een heel fijne textuur, zoals wijfjesvaren<br />

(Athyrium filix-femina) of struisvaren (Matteuccia struthiopteris),<br />

spelen met het licht dat in het voorjaar nog overvloedig aanwezig is<br />

Als alle bladeren zijn uitgevouwen, heeft Polystichum setiferum p<br />

‘Herrenhausen’ vaak een omvang van meer dan 1 meter.<br />

t Met zijn koperkleurige schubben op de zich ontrollende<br />

bladveren zorgt Dryopteris affinis in het voorjaar voor een van<br />

de meest fascinerende spektakels.<br />

onder de struiken.<br />

Maar het meest boeiende aan varens in de <strong>lente</strong> is het ontrollen<br />

van de toekomstige bladveren. Bij veel soorten levert dat een schitterend,<br />

spectaculair en fascinerend schouwspel op. Ik durf niet zeggen<br />

of koningsvaren<br />

(Osmunda regalis),<br />

mannetjesvaren<br />

(Dryopteris affinis, D.<br />

wallichiana) of naaldvaren<br />

(Polystichum<br />

setiferum) het boeiendste<br />

spektakel<br />

oplevert, want elk<br />

van hen trekt op<br />

een heel bijzondere<br />

manier de aandacht.<br />

Sommige bosjes<br />

lijken op octopussen<br />

die hun tentakels uitstrekken<br />

en ontrollen.<br />

Ze zijn helemaal<br />

bedekt met min of<br />

meer kleurrijke of<br />

doorzichtige schubben<br />

die het licht vangen.<br />

Op die manier<br />

lijken ze tot leven te<br />

komen en te gaan bewegen. Het ontrollen kan vrij snel gaan en haast<br />

zichtbaar zijn met het blote oog. Bij sommige varens duurt het één<br />

tot twee dagen, bij andere acht tot tien. In die periode ga ik elke dag<br />

naar de varens kijken. En ik vind ze elke dag mooier worden!<br />

Tekst & Foto’s<br />

DIDIER WILLERY<br />

EDEN 73


Athyrium niponicum ‘Gozilla’ + Heuchera ‘Wildberry’<br />

PERFECTE<br />

ACHTERGROND<br />

Varens zaaien zich niet altijd uit in een kolonie, maar dringen zich<br />

soms op door midden in een border te verschijnen, tussen de<br />

planten die er al staan. Meestal vormen ze daar geen concurrentie,<br />

maar laten ze die planten net beter uitkomen. Niets beters dan een<br />

varen om de zware bloemtrossen van rododendrons te verlichten,<br />

voor afwisseling te zorgen tussen de astrantia’s of te contrasteren<br />

met het zware en donkere gebladerte van een Cotinus ‘Royal Purple’<br />

of een Hypericum (Hypericum ‘Magical Night’). Zoals Gertrude Jekyll<br />

al zo slim opmerkte, vormen varens ook een prachtige aanvulling<br />

bij bloembollen onder struiken en bomen. Ze beginnen immers<br />

te groeien aan het eind van de bloeiperiode en verbergen zo de<br />

verwelkende bladeren. Het idee heeft nog altijd niet afgedaan en kan<br />

gemakkelijk weer in de mode komen in onze borders.<br />

De allerbeste achtergrond bieden ongetwijfeld de regenboogvarens<br />

en herfstvarens, een groep van nieuwe soorten en<br />

variëteiten die zich onderscheiden door hun kleurrijke jonge<br />

bladveren.<br />

Mijn favorieten zijn de Japanse varens Athyrium niponicum ‘Pictum’,<br />

waarvan er verscheidene min of meer zilverkleurige cultivars<br />

bestaan. Eén daarvan, ‘Godzilla’ (groter dan de andere) vertoont zelfs<br />

violette tinten, die perfect passen bij de al even sprekende kleuren<br />

van sommige nieuwe Heuchera’s zoals ‘Forever Purple’ of ‘Wild Rose’.<br />

Ze zijn allemaal prachtig en zorgen voor veel licht in de schaduw. Bij<br />

ons zaaien ze zich niet uit, maar in de botanische tuin van Montreal<br />

vormen ze ongelooflijke tapijten, waaraan gewoon nog wat<br />

begonia’s worden toegevoegd om ronduit te schitteren. Magisch<br />

is ook Dryopteris erythrosora, met fantastische koperkleurige jonge<br />

scheuten, en ook nog D. ‘Jurassic Gold’, een nieuwigheid met grote,<br />

sublieme kopergele bladveren. Goudgeel vinden we dan weer bij<br />

sommige aspleniums (‘Bolton’s Nobile’), en vooral ook bij Dryopteris<br />

stewartii, met zijn heel lichte kleur in het voorjaar. Mijn absolute<br />

favoriet is nog altijd Dryopteris lepidopoda, met weliswaar smallere<br />

bladeren, die zich echter in de loop van de <strong>zomer</strong> vernieuwen bij elke<br />

vochtige periode (als die er is!). Zij behouden dus veel langer hun<br />

kleur, en zo blijven varens interessant tot in het najaar en de winter -<br />

maar dat is een onderwerp voor een volgende keer… □<br />

Dryopteris lepidopoda + Berberis ‘Red Dream’<br />

Athyrium x ‘Brandford Beauty’ + Azalée japonaise (Jardin le Vasterival)<br />

Athyrium niponicum ‘Pewter Lace’ + Sedum stoloniferum<br />

78 EDEN


XXX<br />

EDEN


PLANT IN DE KIJKER<br />

ACHILLEA<br />

DUIZENDBLAD<br />

De bloemen van het duizendblad zijn piepklein. Maar ze zitten met heel veel<br />

bij elkaar in de platte schermen, waardoor ze in elke border veel effect<br />

zullen geven. Van Achillea zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars<br />

ontstaan. Je kunt kiezen uit roomwit, kanariegeel, terracotta,<br />

wij<strong>nr</strong>ood en allerlei snoepkleurtjes in pastel. Wat zijn nu de<br />

beste Achillea’s voor de tuin?<br />

Bij het duizendblad komt bijna elke bloemkleur voor,<br />

behalve violet en blauw. Van wit en geel tot paars,<br />

felle kleuren zoals hard geel maar ook zacht oranje<br />

en pasteltinten als zalmroze en crèmegeel. Vaak zie<br />

je zelfs twee kleuren in één scherm. De bloempjes<br />

verkleuren namelijk als ze wat ouder zijn, en<br />

omdat er ook steeds weer nieuwe bloemen<br />

opengaan ontstaat er een tweekleurig effect. De<br />

bloemen verschijnen vanaf half juni, de bloei<br />

gaat vaak door tot ver in augustus en bij de<br />

wilde soort tot in oktober. Ook in een droge en<br />

warme <strong>zomer</strong> bloeit het duizendblad zonder<br />

problemen door, daar kan deze plant prima<br />

tegen. Een klimaatbestendige plant dus.<br />

Achillea maakt deel uit van de<br />

composietenfamilie en is makkelijk<br />

herkenbaar aan het fijn ingesneden blad,<br />

het lijken wel duizend blaadjes. Het vaak<br />

iets grijsgroene blad blijft in zachte winters<br />

aan de plant en heeft een typische kruidige<br />

geur. De vlakke bloemschermen, eigenlijk een<br />

schermvormige tros, bestaan uit tientallen ronde<br />

bloempjes.<br />

De bloei begint vanaf half juni, de hoofdbloei valt in<br />

juni-juli maar in de na<strong>zomer</strong> en zelfs tot in september<br />

is er vaak nabloei. Er zijn zowel soorten die van nature<br />

op voedselrijke grond groeien, en geschikt zijn voor<br />

de border, als rotsplanten. De laatste blijven hier buiten<br />

beschouwing. Het wilde duizendblad Achillea millefolium<br />

kun je in heel Europa tegenkomen in bermen, weilanden en<br />

op braakliggende terreinen. Het is een interessante voedselplant<br />

voor allerlei inheemse insecten, je zult ook zien dat de bloemschermen<br />

veelvuldig bezoek krijgen van vlinders, bijen en andere nuttige beestjes.<br />

p Diverse cultivars van Achillea millefolium in combinatie<br />

met siergrassen.<br />

t Het wilde duizendblad Achillea millefolium bloeit rijk<br />

in deze zonnige berm.<br />

Tekst & Foto’s<br />

MODESTE HERWIG<br />

EDEN 81


STIJLVOLLE EN HOOGKWALITATIEVE<br />

TUINKAMERS VAN DBG CLASSICS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!