20.12.2023 Views

preview Kick-ass corrigeren

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONLINECURSUS

Kick-ass*

corrigeren

WERKBOEK

*extremely good

or impressive;

excellent.


© 2022 studio folio | Mirjam Hoekstra

Grafische verzorging: Suzanne van Beek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm,

fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze cursus te delen,

te kopiëren of te verkopen.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens

de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten

te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


MODULE 0

Focus

ONLINECURSUS

Kick-ass Boost* corrigeren je

boekenbusiness


Well,

maybe it started that way.

As a dream, but doesn’t

everything?

Those buildings.

These lights. This whole

city. Somebody had to

dream about it first.

– DE REUZENPERZIK, ROALD DAHL


HI YOU!

Welkom bij deze onlinecursus! Geweldig dat

je meedoet!

Heb je de introductievideo over hoe deze

cursus werkt al bekeken? Yes? Goed bezig.

In deze cursus leer je professioneel

corrigeren. Ik geef je alle tools om met rust,

strategie en zelfvertrouwen aan de slag te

gaan als freelance corrector, bijvoorbeeld in

opdracht van uitgeverijen of selfpubbers.

Een droombaan, toch?

Op pagina 9 van dit werkboek zie je wat je in deze cursus te wachten staat,

inclusief tijdsindicatie per module. Maak er ruimte voor in je agenda en hou

daarbij de volgende zaken in je achterhoofd:

Correctiewerk is iets wat je het best gefocust uitvoert. Zorg dat je bewust

momenten plant waarop je ongestoord aan je opdrachten kunt werken.

Het is noodzakelijk om meters te maken. Oefening baart kunst. Hoe meer,

hoe beter!

Reflectie is onontbeerlijk. Neem de tijd om je werk zorgvuldig na te kijken.

Schrijf op welke fouten je hebt gemist en probeer nieuw verworven kennis bij

de volgende oefening mee te nemen. Daarvan groei je!

Geef jezelf regelmatig een schouderklopje. Soms kan het leren van

correctietekens voelen als het leren van een nieuwe taal, of het aantal

uitzonderingen in de Nederlandse taal je tot waanzin drijven. Schrijf bij het

nakijken dus vooral ook op wat er goed ging.

Het uitgangspunt van deze onlinecursus is dat je 'm zelfstandig en op je eigen

tempo volgt. Je hebt 6 maanden toegang tot de onlineacademie.

Tijdens de cursus kijk je je eigen werk na door middel van antwoordmodellen. Je

hoeft de gemaakte opdrachten niet in te leveren. Bij de open vragen is er geen

goed of fout; ze zijn bedoeld om je aan het denken te zetten.

Heb je tussendoor vragen, stuur dan gerust een mailtje naar post@studiofolio.nl.

Ik help je graag!

We trappen deze cursus af met een aantal open vragen. Door stil te staan bij de

reden dat je deze cursus volgt en waarom jij correctiewerk wilt doen, is de kans

groter dat je meer voldoening voelt tijdens de cursus, gemotiveerd blijft om ’m af

te ronden en bevlogen het vak uitoefent. Ook helpt het om je verhaal naar buiten

sterk te maken, en dat is uiteindelijk zinvol voor het aantrekken van

opdrachtgevers. In de bonusles (over het lanceren van je boekenbusiness) grijpen

we terug op de antwoorden die je in deze module geeft.

5.


OEFENING 0.1 | DEZE CURSUS

Wat is de reden dat jij deze cursus volgt?

Wat is het gevoel dat je wilt hebben tijdens de cursus?

Wat zijn de concrete resultaten die je uit deze cursus wilt halen?

6.


OEFENING 0.2 | JIJ EN

BOEKEN

Wat is jouw favoriete boek en waarom?

Wat heb jij met taal?

Welk genre trekt jou aan? Wat lees je graag? Wat brengt dat jou?

7.


Wat heb jij met correctiewerk? Wat doe je al op dit gebied?

Waar wil jij aan bijdragen als corrector?

Waarom is dat belangrijk?

Wat voegt het toe voor een opdrachtgever

(uitgeverij of auteur) om specifiek met jou te werken?

8.


OEFENING 0.3 | DEADLINE

Bekijk het programmaoverzicht en neem het goed door.

CURSUSOVERZICHT

Kick-ass corrigeren

module 0 module 1 module 2

Focus Ontdek Oefen

Tijdsinvestering: 1-2 uur Tijdsinvestering: 2-3 uur Tijdsinvestering: 1-2 uur

Resultaat: Je weet waarom je dit werk wilt

doen, wat het jou en je klant oplevert, hebt

inzicht in wat dit programma van je vraagt

en hebt daar ruimte en tijd voor ingepland.

Resultaat: Je kent de verschillende stappen in

het proces van manuscript tot boek en weet

hoe het takenpakket van een corrector

eruitziet.

Resultaat: Je weet welke vaardigheden

nodig zijn voor correctiewerk en kent

verschillende werkwijzen. Je kunt

corrigeren met correctietekens, digitaal

in Adobe en in Word.

Oefening 0.1 | Deze cursus

Oefening 0.2 | Jij en boeken

Oefening 1.1 | Proces en team

Oefening 1.2 | Jouw rol als corrector

Oefening 2.1 | Correctietekens

Oefening 2.2 | Corrigeren in Adobe

Oefening 0.3 | Deadline

Oefening 1.3 | Jouw takenpakket

Oefening 2.3 | Corrigeren in Word

Oefening 0.4 | Plannen

module 3 module 4 module 5

Verfijn Groei Kick ass

Tijdsinvestering: 4-5 uur Tijdsinvestering: 4-5 uur Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je beschikt over de juiste

tools om taalfouten uit een tekst te

halen. Je weet welke bronnen in te

schakelen en maakt een start met jouw

persoonlijke workflow en strategie.

Resultaat: Je bent je bewust van

veelvoorkomende fouten in opmaak, beeld

en illustraties en finetunet je persoonlijke

workflow en strategie.

Resultaat: Je hebt een echte proefopdracht

afgerond waarin alle elementen

samenkomen. Je ontdekt hoe kick-ass je

het ervanaf gebracht hebt en ontvangt

concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Oefening 3.1 | Spelling en woordkeus

Oefening 3.2 | Woordvolgorde en zinsbouw

Oefening 3.3 | Afbrekingen

Oefening 3.4 | Jouw tekststrategie

Oefening 3.5 | Een proef corrigeren

Oefening 4.1 | Hoerenjongen, wezen, uithangers

Oefening 4.2 | Inconsistenties

Oefening 4.3 | Beeld en illustraties

Oefening 4.4 | Jouw opmaakstrategie

Oefening 4.5 | Jouw persoonlijke strategie

Oefening 5.1 | Afsluitende proefopdracht

bonus!

Lanceer je boekenbusiness

Tijdsinvestering: 1 uur

6 maanden toegang


Wanneer wil je dit programma afgerond hebben?

Met andere woorden: welke deadline stel je voor jezelf?

Hoe zorg je ervoor dat je deze deadline gaat halen?

10.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!