29.12.2012 Views

World Games - GymFed

World Games - GymFed

World Games - GymFed

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Redactie: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent – afgiftekantoor Gent X – P 209164<br />

Driemaandelijks<br />

tijdschrift van de<br />

GymnastiekFederatie<br />

Vlaanderen vzw<br />

Jaargang 8 – Nr 3<br />

Juli-augustus-september<br />

2009<br />

Met<br />

kortingsbonnen<br />

Brantano<br />

Interview<br />

Jason Burnett<br />

zot van<br />

Beste Vlaamse<br />

dans- en demoteams op<br />

Best Show Teams<br />

Finale<br />

Goud en zilver<br />

voor Belgische acroteams op<br />

<strong>World</strong> <strong>Games</strong><br />

Behaalde je<br />

club al het<br />

IKGym-label?<br />

Best Show Teams<br />

Finale<br />

1


V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem<br />

2<br />

BESTE Gymmers<br />

Bij deze uitgave ontvangen jullie kortingbonnen<br />

van Brantano. Per aankoopschijf van �40 kunnen<br />

jullie een kortingbon gebruiken van �8. Geldig in<br />

alle Brantano winkels (in België/Luxemburg). Deze<br />

bonnen zijn geldig op de volledige collectie van<br />

Brantano. Meer info op de bon! Voor de adressenlijst<br />

van de winkels kunnen jullie terecht op de website<br />

van Brantano: www.brantano.be<br />

KORTINGBON<br />

8<br />

Gereserveerd voor de leden van de GymnastiekFederatie.<br />

*Geldig per aankoopschijf van �40 op de volledige collectie.<br />

Geldig in alle Brantano winkels van 15/08/2009 tot en met 14/11/2009.<br />

Niet cumuleerbaar met andere en/of dezelfde actie(s) en niet terugbetaalbaar in contanten.<br />

MAZU I € 64,95<br />

MAZU I € 64,95<br />

0 017090 000056 ><br />

HUSH PUPPIES I € 79,95 HUSH PUPPIES I € 59,95<br />

Ontdek de nieuwe collectie op<br />

MAZU I € 64,95<br />

V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erermbodegem<br />

MAZU I € 64,95<br />

HUSH PUPPIES I € 59,95<br />

Dames<br />

CONVERSE I € 99,95<br />

CONVERSE I € 99,95<br />

PASSIONI I € 29,95<br />

CONVERSE I € 69,95<br />

Kids<br />

KICKERS I € 69,95<br />

27-33<br />

KICKERS I € 59,95<br />

28-33<br />

BLOX I € 64,95<br />

34-41<br />

TAMARIS I € 59,95<br />

EMILIO LUCA X I € 49,95<br />

EMILIO LUCA X I € 54,95<br />

KICKERS I € 72,95<br />

19-26<br />

DXXZ I € 29,95<br />

34-39<br />

KICKERS I € 77,95<br />

19-26


inhoud<br />

4 IKGym-kwaliteitslabel<br />

6 Reportage: <strong>World</strong> <strong>Games</strong> 2009<br />

9 <strong>GymFed</strong> en Janssen-Fritsen verlengen<br />

partnership<br />

10 Best Show Teams Finale<br />

12 <strong>World</strong> Cup - Flanders Fliffis Cup Oostende<br />

15 Bijscholingsdagen <strong>GymFed</strong><br />

16 Poster: Florence Henrist en Tatjana De Vos<br />

18 Gym over de grens<br />

20 EJOF: twee medailles voor België<br />

22 Gym Toppers<br />

24 Interview: Jason Burnett<br />

26 Recre@gym<br />

28 Kidscorner<br />

30 Gymsprokkels<br />

Driemaandelijks Tijdschrift van de<br />

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw<br />

Nr. 3 augustus-september-oktober 2009<br />

Redactie: Zuiderlaan 13 - 9000 Gent<br />

Tel: 09-243 12 00 - Fax 09-243 12 29<br />

Info@<strong>GymFed</strong>.be - www.<strong>GymFed</strong>.be<br />

Werkten mee aan dit nummer:<br />

Brecht Lattré, Ilse Arys, Fernand Bauters,<br />

Els Coppieters, Kitty Claes, Christine<br />

Dekempe, Nicole Legiest, Ilke Vande Gucht,<br />

Cindy Caluwaert.<br />

Hoofdredacteur: Inge Doens<br />

ingedoens@gymfed.be<br />

12 20<br />

26<br />

zot van<br />

Dag ‘zot van Gym!’-lezers!<br />

Veel gymnasten hebben ook in de vakantie niet stilgezeten<br />

en daar zijn we uiteraard blij mee. We ontvingen massa’s<br />

leuke foto’s met turnende kinderen in het zwembad,<br />

op het strand, op tuintrampolines of tijdens gymkampen.<br />

Een aantal inzendingen kun je bekijken in de Kidscorner<br />

van deze ‘Zot van Gym!’.<br />

Ook voor onze topsporters was het een schitterende zomer.<br />

Zo haalden de acroteams op de <strong>World</strong> <strong>Games</strong> in<br />

Taiwan twee medailles en keerden de Belgische jongens<br />

Tomas Thys en Thomas Neuteleers huiswaarts met twee<br />

medailles van het Europees Jeugd Olympisch Festival. Je<br />

leest er verder alles over.<br />

We laten jullie eveneens kennismaken met ‘Recre@gym’,<br />

de recreatieve wedstrijden van de <strong>GymFed</strong>. Want ook jij<br />

kunt eraan deelnemen!<br />

En... uiteraard ook een sfeerbeeld van de Flanders Fliffis<br />

Cup en <strong>World</strong> Cup in Oostende<br />

die de heerlijke zomer van<br />

2009 afsloot.<br />

Veel leesplezier!<br />

Inge Doens<br />

Hoofdredacteur<br />

Vormgeving: Geers Offset<br />

Advertenties: Pierre Van Uffelen<br />

Tel: 09-269 90 00 pierre@littlebigband.be<br />

Drukker: Geers Offset<br />

Eekhoutdriesstraat 37 - 9041 Oostakker<br />

Tel.: 09-251 05 75 - Fax: 09-251 62 40<br />

www.geers-offset.be<br />

Fotografie: Fons Decoster,<br />

Eddy Temmerman, Kari Laisi,<br />

Volker Minkus, Belga, Thomas Schreyer<br />

Illustraties:<br />

Xavier Mares, Stefaan Provijn<br />

Coverfoto:<br />

Julie Van Gelder en Menno Vanderghote<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Ward Dossche<br />

G Y M N A S T I C S<br />

Oplage: 60 100 ex.<br />

Gym wordt gratis bezorgd aan alle leden.<br />

(1 exemplaar per gezin)<br />

Abonnement: 12 euro - 4 edities<br />

KBC - 442-8021711-35<br />

Copyright:<br />

<strong>GymFed</strong>, tenzij anders vermeld. Alle rechten<br />

voorbehouden in binnen- en buitenland.<br />

Niets in deze uitgave mag overgenomen worden<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever. Advertenties en lezersbrieven<br />

vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid<br />

van de opdrachtgever of schrijver.<br />

3


4<br />

a c T u e e l<br />

Behaalde je club al het<br />

IKGym-kwaliteitslabel?<br />

Integrale Kwaliteitszorg in de Gymnastiek<br />

IKGym is de afkorting voor Integrale Kwaliteitszorg in de Gymnastiek. Het<br />

kwaliteitsproject kreeg een eerste aanzet in 1996 toen zich tussen pot en<br />

pint het idee ontwikkelde om een soort Guide Michelin van de Vlaamse<br />

gymnastiekclubs samen te stellen. Nu bestaat IKGym uit een draaiboek dat<br />

diverse kwaliteitsaspecten van de clubwerking en het gymnastiekaanbod<br />

controleert en beoordeelt. De GymnastiekFederatie is een van de eerste<br />

sportfederaties die een kwaliteitsonderzoek lieten uitvoeren bij de aangesloten<br />

clubs. Vele andere sportfederaties hebben sindsdien ons voorbeeld<br />

gevolgd, denk maar aan Dexia Foot PASS en Basket PASS.<br />

Ultieme uitdaging<br />

“Doen we de dingen goed? Doen we eigenlijk<br />

wel de goede dingen?” Het zijn klassieke vragen<br />

die elke sportvereniging zich wel eens stelt. IK-<br />

Gym beantwoordt deze vragen grotendeels. Alle<br />

Vlaamse gymnastiekclubs krijgen aan de hand<br />

van een IKGym-audit een duidelijk zicht op<br />

hun sterke en zwakke punten. Tijdens een audit<br />

worden zowel de aspecten van de algemene<br />

clubwerking als de werking van de aangeboden<br />

disciplines onder de loep genomen. Clubs die<br />

Een nieuw logo<br />

Om de dynamiek van het IKGym-instrument te<br />

ondersteunen, werd een nieuw logo ontwikkeld.<br />

Het was vooral de bedoeling het logo een moderner<br />

kleedje te geven. Na heel wat overleg werd<br />

unaniem voor dit uiteindelijke logo gekozen omdat<br />

het hedendaags, dynamisch, jong en fris oogt,<br />

maar tegelijkertijd ook kwaliteit en degelijkheid<br />

uitstraalt.<br />

aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, behalen<br />

het IKGym-kwaliteitslabel.<br />

‘Plus’ voor nog meer kwaliteit<br />

Het IKGym+ kwaliteitslabel behalen is dé ultieme<br />

uitdaging van elke club. Het wordt verkregen<br />

wanneer zowel het label voor verenigingsmanagement<br />

als de kwaliteitslicentie voor alle aangeboden<br />

disciplines wordt behaald. De IKGym-reglementering<br />

die alle Vlaamse gymclubs aanzet<br />

om zich de volgende vier jaar te laten doorlich-


ten, werd in januari 2009 aangepast. Voor clubs<br />

die sterk competitief werken, worden volgens het<br />

nieuwe reglement iets hogere eisen gesteld dan<br />

voor recreatieve clubs.<br />

Er zijn al heel wat clubs die de laatste jaren niet<br />

hebben stilgezeten en zich hebben ingezet om<br />

aan kwaliteit te werken. Hun eerder behaalde resultaten<br />

zijn terug te vinden op de IKGym-website<br />

(www.ikgym.be).<br />

Definitieve lijst<br />

Samen met het nieuwe reglement is ook een ‘definitieve<br />

lijst’ opgesteld. Op die lijst vind je alle<br />

clubs die nu al voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen.<br />

Zij bezitten een blijvend geldig label en<br />

hoeven voorlopig geen doorlichting te krijgen.<br />

Ook dat is een grote verandering, want vóór januari<br />

2009 werd aan de clubs gevraagd zich binnen<br />

de drie jaar na hun laatste audit opnieuw te laten<br />

doorlichten, om zo hun label te behouden.<br />

Wil je weten of jouw club al op de definitieve lijst<br />

staat? Kijk op de website www.<strong>GymFed</strong>.be onder<br />

de rubriek IKGym.<br />

Een stand van zaken…<br />

De <strong>GymFed</strong> telt 292 gymnastiekclubs waarvan<br />

er sinds januari 2004 185 minimaal één keer<br />

werden doorgelicht. De laatste drie jaar behaalden<br />

101 clubs het kwaliteitslabel volgens<br />

het oude reglement, daarvan waren er 37 die<br />

ook het IKGym+ label behaalden. In 2008 lieten<br />

34 clubs zich doorlichten, het overgrote<br />

deel haalde het kwaliteitslabel.<br />

Van het totale aantal doorgelichte clubs zijn er<br />

72 clubs die nu ook al voldoen aan de nieuwe<br />

kwaliteitsnormen. Antwerpen heeft momenteel<br />

de meeste clubs (26) die op de definitieve<br />

lijst prijken.<br />

Grafiek 2: Aantal clubs per provincie die op de definitieve lijst staan<br />

Nieuw handboek voor de clubs<br />

Om alle clubs te helpen in het streven naar een<br />

kwaliteitsvolle werking brengt de Gymnastiek-<br />

Federatie Vlaanderen dit jaar nog een kwaliteitshandboek<br />

uit. Het handboek is een praktische<br />

handleiding voor de clubbestuurders en -trainers<br />

bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle club.<br />

Grafiek 1: Gemiddelde scores op de verschillende onderdelen van het<br />

clubmanagement in 2008<br />

Grafiek 3: Verdeling labels van de doorgelichte clubs<br />

5


(foto’s: Thomas Schreyer)<br />

6<br />

R e P O R Ta G e<br />

Drie Belgische teams wisten zich op het WK 2008 in Glasgow te plaatsen voor de<br />

finales. Meteen was ook hun <strong>World</strong> <strong>Games</strong>-selectie binnen. Dat de gymnasten<br />

van het Topsportcentrum Gent tot de wereldtop behoren in de acrodiscipline valt<br />

niet te ontkennen. Ze brachten een gouden én een zilveren medaille mee uit het<br />

Taiwanese Kaohsiung.<br />

Goud en zilver voor<br />

Belgische <strong>World</strong> <strong>Games</strong> Kaoshiung<br />

acroteams!<br />

De achtste editie van de <strong>World</strong> <strong>Games</strong> die deze<br />

zomer plaatsvonden, lokte tijdens de tien wedstrijddagen<br />

200 000 toeschouwers. Met zeven<br />

medailles, waaronder twee van onze acroteams,<br />

waren de Belgische atleten op de afspraak.<br />

België scoorde hiermee in zes van de elf sporttakken<br />

waaraan ze deelnamen.<br />

Zilver voor Julie en Menno<br />

Het waren Julie Van Gelder en Menno Vanderghote<br />

(Wild Gym – Sportac Deinze) die ons land de eerste<br />

medaille bezorgden. Na hun balans- en tempooefening<br />

voerden ze het klassement aan. Bij hun<br />

finaleoefening (waar alle teams opnieuw starten<br />

vanaf nul) kregen ze 28.653 punten van de jury en<br />

eindigden hiermee na het team van de Verenigde<br />

Staten en voor het duo van Groot-Brittannië.<br />

Julie en Menno Tatjana en Florence<br />

“We hadden niet beter gekund”, wist Julie (15) ons bij<br />

haar terugkeer uit Taiwan te vertellen. “Onze oefening<br />

was volgens de trainers perfect, de gouden medaille<br />

zat er zelfs in. De jury heeft beslist, maar we<br />

zijn uiteraard heel gelukkig met onze zilveren plak.”<br />

Op onze vraag of ze nog voldoende motivatie hebben<br />

om verder te gaan na het behalen van de op een na<br />

hoogste onderscheiding in hun sport, kan Menno (23)<br />

de fans geruststellen: “Uiteraard, we hebben nog niet<br />

alles gewonnen wat er te winnen valt. Eind september<br />

willen we ook op het EK in Portugal schitteren.<br />

We willen zeker nog een volledig seizoen samen turnen.”<br />

Goud voor Florence en Tatjana<br />

Een paar uur nadat Julie en Menno hun medaille behaalden,<br />

was de vreugde in het Belgische kamp nog<br />

groter toen het meisjespaar Florence Henrist (16) en<br />

Tatjana De Vos (19) (Sportac Deinze) het goud pakten.<br />

De eerste gouden <strong>World</strong> <strong>Games</strong>-medaille in de Belgische<br />

acrosport!<br />

Met 28.612 punten wonnen ze in de finale met een<br />

heel nipte voorsprong van Azerbeidzjan (28.602 ptn).<br />

Het brons was met 28.453 punten voor Groot-Brittannië.<br />

Tatjana: “Het was super. We hadden een perfecte oefening<br />

geturnd en namen de leiding van het klassement.<br />

Onze grote concurrenten kwamen na ons als<br />

laatsten aan de beurt. Wij hebben het niet gezien,<br />

maar blijkbaar maakten ze bij de start van hun oefening<br />

een fout. Onze trainer Sergey (Sergey Tretjakov,<br />

headcoach acro Topsportcentrum Gent, n.v.d.r.) wist<br />

meteen dat het goud voor ons was en stormde naar<br />

ons toe, echt een onvergetelijk moment.” Florence: “In<br />

onze sport is dit echt het hoogste wat je kunt bereiken,<br />

zowat de Olympische Spelen. Deze medaille betekent<br />

heel veel voor ons en de acrosport.” ➞


Menno en Julie tijdens hun<br />

finaleoefening<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

Tatjana en Florence tijdens hun tempo-oefening<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

De clubgymnasten zorgden voor een hartelijke<br />

ontvangst op Zaventem. (foto: Belga)<br />

Ook de pers was er voor onze acrotoppers! (foto: Belga)<br />

Podium gemengde duo’s (foto: Thomas Schreyer)<br />

Proficiat aan het acroteam! Ontvangst op de luchthaven van Zaventem (foto: Belga)<br />

Tatjana en Florence behalen eerste gouden<br />

acromedaille voor België! (foto: Thomas Schreyer)<br />

Tempodeel trio België (foto: Thomas Schreyer)<br />

7


8<br />

De Belgische delegatie werd bij haar terugkeer<br />

hartelijk ontvangen door familie, vrienden, clubleden<br />

en pers. “Dit was een leuke verrassing,” vertelt<br />

Tatjana. “We hoorden applaus en geroep, en<br />

toen we de ontvangsthal binnenkwamen, zagen<br />

we dat het voor ons was. Een supergevoel gaf dat,<br />

de spandoeken, de vele bloemen, de cameraploegen,<br />

de fotografen,... echt overweldigend. Bij mijn<br />

aankomst thuis bleek zelfs ons huis versierd! Dat<br />

vergeet ik nooit meer.”<br />

Menno: “Hoewel we zeker niet mochten klagen,<br />

vond ik de mediabelangstelling voor de <strong>World</strong><br />

<strong>Games</strong> eerder matig. Zelfs op de rustdag van de<br />

Tour de France krijgt Cadel Evans’ hond Molly<br />

meer aandacht dan de sporten op de <strong>World</strong><br />

<strong>Games</strong>, dat is een beetje jammer.”<br />

Julie: “In Taiwan was er wel veel belangstelling<br />

voor de <strong>World</strong> <strong>Games</strong>. Het is echt een groot evenement.<br />

Alles was super goed georganiseerd, we<br />

kregen ook de kans om een en ander van Taiwan<br />

mee te pikken en andere sporten te bekijken, ik<br />

was echter onder de indruk”.<br />

Mooie finale voor acrotrio<br />

Maaike Croket (20), Corinne Van Hombeek (21) en<br />

Eloïse Vanstaen (15) (Ambitious Pro Gymnastics)<br />

vertelden vooraf blij te zullen zijn met een finaleplaats.<br />

Deze werd met gemak behaald. Maar we zagen<br />

ook wat ontgoocheling bij de terugkeer. Na het<br />

goud en het zilver van hun teamgenoten werd in<br />

stilte gehoopt op een derde medaille. Het Belgische<br />

meisjestrio haalde één van de vier vierde plaatsen<br />

van de Belgische delegatie. Een schitterende prestatie,<br />

het trio werkte pas samen sinds 2008 (na het<br />

afscheid van Soen Geirnaert na het WK) samen.<br />

In die korte en soms moeilijke periode hebben ze<br />

een schitterend parcours afgelegd.<br />

In de acht edities van de Wereldspelen behaalde<br />

België al 79 medailles: 22 gouden, 26 zilveren en<br />

31 bronzen plakken. In 2013 wordt de negende<br />

editie georganiseerd in het Colombiaanse Cali.<br />

Resultaten finale acrogym <strong>World</strong> <strong>Games</strong> 2009<br />

GemenGd PaaR<br />

1. Verenigde Staten (Kristin Allen/Michael Rodrigues) – 28.806 punten<br />

2. België (Julie Van Gelder/Menno Vanderghote) – 28.653 punten<br />

3. Groot-Brittannië (Katie Axten/Nicholas Illingworth) – 28.551 punten<br />

4. Rusland (Revaz Gurgenidze/Tatiana Okulava) – 26.860 punten<br />

meISjeSPaaR<br />

1. België (Tatjana De Vos/Florence Henrist) – 28.612 punten<br />

2. Azerbeidzjan (Ayla Ammadova/Dilara Sultanova) – 28.602 punten<br />

3. Groot-Brittannië (Mollie Grehan/Maiken Thorne) – 28.453 punten<br />

4. Wit-Rusland (Katsyarina Murashko/Alina Yushko) – 27.650 punten<br />

meISjeSTRIO<br />

Maaike, Eloïse en Corinne<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

1. Rusland (Ekaterina Loginova, Aygul Shaykhudinova, Ekaterina<br />

Stroynova) – 28.906 punten<br />

2. Groot-Brittannië (Rebecca Richardson, Candice Slater, Beth Young)<br />

28.401 punten<br />

3. Oekraine (Kateryna Kalyta, Yuliya Odintsova, Natalia Vinnik)<br />

28.330 punten<br />

4. België (Maaike Croket, Corinne Van Hombeeck, Eloïse Vanstaen)<br />

27.950 punten


a c T u e e l<br />

Toestellenfabrikant Janssen-Fritsen en de GymnastiekFederatie Vlaanderen hebben<br />

hun partnership vernieuwd tot 2018. Janssen-Fritsen blijft hiermee exclusief<br />

leverancier van de turntoestellen voor alle wedstrijden van de <strong>GymFed</strong>.<br />

<strong>GymFed</strong> en janssen-Fritsen<br />

verlengen partnership<br />

met 8 jaar<br />

Janssen-Fritsen is sinds 1994 partner van de<br />

GymnastiekFederatie. Door de verlenging van<br />

het contract zijn de gymnasten ook de komende<br />

jaren verzekerd van uitstekend gymmateriaal op<br />

de wedstrijden. Tien containers met gymmateriaal,<br />

jaarlijks aangevuld en vernieuwd, worden<br />

ter beschikking gesteld van de clubs die de Gym-<br />

Fed-wedstrijden organiseren. Het pakket bestaat<br />

onder meer uit de wedstrijdsets voor artistieke<br />

gymnastiek dames en heren, een nieuwe tumblingbaan<br />

en een acrovloer.<br />

Door het partnership is Janssen-Fritsen ook<br />

exclusief toestellenleverancier van de internationale<br />

evenementen die de <strong>GymFed</strong> de komende<br />

jaren organiseert (Gymgala, <strong>World</strong> Cup Gymnastics,<br />

EK Artistieke Gymnastiek Dames 2012, ...).<br />

Donna-Donny Truyens, specialist op paard met bogen<br />

“Ik ben altijd tevreden als er op een competitie een JF-paard<br />

staat. Het materiaal is solide, stevig en geeft een goed gevoel.<br />

Tijdens de ontwikkeling van hun uitrusting luistert Janssen-<br />

Fritsen naar de wensen van de gymnasten. De vorm, het<br />

materiaal van de bogen en de hardheid van het paard zijn<br />

volgens mij optimaal.<br />

Aagje Vanwalleghem<br />

“Ik turn dagelijks vele uren op het materiaal van Janssen-<br />

Fritsen en vind het dan ook belangrijk dat ik mij comfortabel<br />

voel tijdens de uitvoering van mijn oefeningen. Het was ook<br />

Janssen-Fritsen die het nieuwste springpaard, de Pegases,<br />

ontwikkelde. Je turnt gewoon beter op materiaal dat aangenaam<br />

aanvoelt en juist anticipeert op je bewegingen. En als<br />

het toch fout gaat, uiteraard voor een zachte landing zorgt.”<br />

Topgymhal in Gent kreeg onlangs een<br />

grondige opsmukbeurt. (foto’s: Eddy Temmerman)<br />

Topgymhal vernieuwd<br />

Naast productontwikkeling behoort de inrichting<br />

van specifieke turnhallen tot de kernactiviteiten<br />

van JF. De Topgymnastiekhal in Gent, een gezamenlijk<br />

project van Bloso, de Provincie Oost-<br />

Vlaanderen, de Stad Gent en de <strong>GymFed</strong>, werd in<br />

2001 in gebruik genomen en behoort nog steeds<br />

tot een van de best uitgebouwde gymhallen in de<br />

Benelux. Onlangs onderging de zaal een grondige<br />

renovatie. In samenwerking met het trainersteam<br />

van de federatie werd de hal vernieuwd en<br />

aangepast met nog meer oog voor een efficiënt<br />

gebruik en de veiligheid van de gymnasten.<br />

Expertise die Janssen-Fritsen en de <strong>GymFed</strong><br />

graag ter beschikking stellen van de clubs bij de<br />

planning van een eigen gymhal.<br />

Janssen-Fritsen heeft ook internationaal een stevige<br />

reputatie opgebouwd. Het bedrijf leverde het<br />

materiaal op tal van EK’s en WK’s en was al vijf<br />

keer de officiële toestellenleverancier voor de<br />

Olympische Spelen (Mexico 1968, München 1972,<br />

Barcelona 1992, Athene 2004 en Beijing 2008).<br />

Beide partners delen het enthousiasme om de<br />

gymsport in Vlaanderen verder uit te bouwen. De<br />

<strong>GymFed</strong> is dan ook verheugd met het vertrouwen<br />

dat Janssen-Fritsen heeft in de werking en de mogelijkheden<br />

van de federatie.<br />

9


10<br />

n I e T T e m I S S e n<br />

Beste Vlaamse dans- en demoteams op<br />

Best Show Teams<br />

Finale zaterdag 26 september - Mechelen<br />

Sterke demoteams<br />

De vijf demoteams die aantreden hebben allemaal<br />

een jarenlange traditie met groepsoefeningen.<br />

Er wordt een heuse strijd verwacht voor de<br />

titel ‘Best Demoteam of 2009’.<br />

Na de vier selectieve wedstrijden verzamelde TC<br />

Olympia Oosterzele met 600 punten de hoogste<br />

score, op de voet gevolgd door Turnclub Olympia<br />

Merelbeke met 580 punten en Acro II Gym Brasschaat<br />

met 550 punten. Maar in de finale starten<br />

alle groepen opnieuw vanaf nul en dit kan voor<br />

verrassende wendingen zorgen.<br />

Trends en Jazz<br />

Nieuw dit jaar is dat er voor de dansgroepen een<br />

klassement voor ‘Jazz’ en ‘Trends’ opgemaakt<br />

wordt. Je kunt verschillende dansstijlen immers<br />

niet met elkaar vergelijken. Pivolté (al vier opeenvolgende<br />

jaren ‘Best Dance Team’) en Silok Deurne<br />

kozen voor jazz dance. Dance Planet, Leeuwse<br />

Turnkring en Turnclub G.D.O. leven zich liever uit<br />

in de categorie ‘Trends’.<br />

Zaterdag 26 september wordt dé hoogdag<br />

voor de beste teams van het dans- en democircuit<br />

2009 op de ‘Best Show Teams<br />

Finale’. Sporthal De Nekker in Mechelen<br />

verwelkomt de meer dan 500 dansers en<br />

gymnasten die in de voorafgaande wedstrijden<br />

het publiek verwenden met mooie<br />

en spectaculaire choreografieën. Alvast<br />

een voorbode van een spannende finale ...<br />

Zij maken de show!<br />

Geselecteerde dansteams:<br />

• Pivolté The Phantom (Jazz)<br />

16 dansers o.l.v. Werner Leysen<br />

• Silok Deurne Sisters gone bad (Jazz)<br />

11 dansers o.l.v. Tiffany Kik en Joyce Van Looy<br />

• Dance Planet Showtime (Trends)<br />

18 dansers o.l.v. Lien Immesoete<br />

• Leeuwse Turnkring When we grow up (Trends)<br />

17 dansers o.l.v. Kristel Bijns<br />

• Turnclub G.D.O. Never Stop Wiebelen (Trends)<br />

9 dansers o.l.v. Alexandra Cloetens<br />

Geselecteerde demoteams:<br />

• TC Olympia Oosterzele Samsara<br />

46 gymnasten o.l.v. Tim Demares<br />

• Turnclub Olympia Merelbeke Tri Coloré<br />

51 gymnasten o.l.v. Grietje De Braekeleer<br />

• Acro II Gym Brasschaat Ontmaskerd<br />

43 gymnasten o.l.v. Inge Boogaerts, Veerle Peeters,<br />

Daisy Kempenaers en Karlien Aelvoet<br />

• Turnclub Athena Madonna in the mix<br />

50 gymnasten o.l.v. Annick Deklerck en Marjolein<br />

Van Acker<br />

• GymMAX vzw Studio54<br />

47 gymnasten o.l.v. Ellen Heireman en Caroline<br />

De Backer


Praktisch<br />

Datum: zaterdag 26 september 2009<br />

Plaats: Sporthal De Nekker,<br />

Nekkerspoel Borcht 19, 2800 Mechelen<br />

Aanvang: 19.00 uur<br />

Tickets:<br />

Volwassenen: 10 euro<br />

Leden <strong>GymFed</strong>: 8 euro<br />

Kinderen 6-12 jaar: 6 euro<br />

Dance Planet<br />

(foto: Eddy Temmerman)<br />

Programma:<br />

De tien beste teams van het dans- en democircuit 2009<br />

De groepen brengen shownummers met o.a. dans, tumbling,<br />

acrogym, nieuwe dansvormen, ...<br />

Op het programma van het Gymgala van Vlaanderen, dat<br />

plaatsvindt op 19 december, mag één demoteam tussen de<br />

olympische vedetten en de vele topgymnasten aantreden.<br />

Uit de demogroepen op de ‘Best Show Teams Finale’ wordt<br />

door een speciaal samengestelde jury gekozen welke groep<br />

mag optreden voor meer dan 5 000 gymfans.<br />

Winnaars Best Show Teams Finale<br />

sinds 2004<br />

Demoteams<br />

2004 Turnclub Olympia Merelbeke<br />

2005 Acro II Gym Brasschaat<br />

2006 OTM Gent<br />

2007 Turnclub Olympia Merelbeke<br />

2008 OTM Gent<br />

Dansteams<br />

In het danscircuit behaalde Pivolté uit<br />

Brasschaat sinds 2005 vier keer op rij de titel.<br />

GymMAX (foto: Fons Decoster)<br />

Turnclub Olympia Merelbeke (foto: Fons Decoster)<br />

Turnclub Athena (foto: Fons Decoster)<br />

11


12<br />

R e P O R Ta G e<br />

In samenwerking met gymclub WIK Oostende organiseerde de <strong>GymFed</strong> het<br />

laatste weekend van augustus de <strong>World</strong> Cup Trampoline en Tumbling. Om<br />

beloftevolle Belgische jongeren de kans te geven internationale wedstrijdervaring<br />

op te doen werd het jeugdtornooi ‘Flanders Fliffis Cup’ voor jongeren<br />

en juniores aan het programma toegevoegd. Het werd een schitterende<br />

afsluiter van een mooie zomer.<br />

Toppers op <strong>World</strong> cup<br />

in Oostende<br />

Vlaamse jeugd schittert op Flanders Fliffis Cup<br />

De meeste toppers namen<br />

de <strong>World</strong> Cup van Oostende<br />

op in hun programma.<br />

Met 133 gymnasten uit<br />

18 landen (waaronder Canada,<br />

Rusland, USA, ...)<br />

was de topbezetting verzekerd.<br />

In het Stedelijk Sportcentrum<br />

van Oostende genoot<br />

het talrijk aanwezige<br />

publiek dan ook met volle<br />

teugen van een beklijvende<br />

finale.<br />

Geen Jason Burnett op het podium<br />

Dat winst en verlies dicht bij elkaar liggen in de<br />

trampolinesport was duidelijk in de individuele<br />

competitie. Bij de vrouwen sprong de Canadese<br />

Rosannagh MacLennan tijdens de voorronde het<br />

hoogste puntentotaal bijeen. In de finale stopte<br />

ze echter halfweg haar oefening; ze werd onverbiddelijk<br />

naar de zesde plaats verwezen. Katherine<br />

Driscoll (tweede na de kwalificaties) liet de<br />

kans voor de overwinning niet liggen. Zilver was<br />

er voor de Oekraïense Olena Movchan, brons ging<br />

naar Claudia Prat uit Spanje.<br />

Ook bij de mannen had Jason Burnett, die zilver<br />

haalde op de Spelen in Beijing en de gedoodverfde<br />

favoriet was voor de titel, met pech te kampen.<br />

Hij geraakte tijdens zijn oefening uit balans, was<br />

genoodzaakt zijn reeks aan te passen en zakte<br />

hierdoor meteen naar de zesde plaats in het klassement.<br />

Logan Dooley kon hiermee zijn tweede<br />

gouden <strong>World</strong> Cup-medaille in de wacht slepen.<br />

Eerder op de dag had hij samen met Steven Gluckstein<br />

het goud gewonnen in het synchroonspringen.<br />

Bij de vrouwen ging de overwinning in deze<br />

discipline naar Juylia Domchevska en Olena Movchan<br />

(Oekraïne).<br />

WK-selectie voor Jonathan en Joris<br />

Op de tumblingbaan stond opnieuw geen maat<br />

op de Russische Anna Korobeynikova. De 26-jarige<br />

turnster uit Rusland won enkele weken geleden<br />

de titel op de <strong>World</strong> <strong>Games</strong> in Kaoshiung en<br />

liet ook nu de concurrenten geen kans. Hetzelfde<br />

scenario zagen we bij de mannen. Andrey Krylov<br />

(goud <strong>World</strong> <strong>Games</strong>) was de grote favoriet, maar<br />

Kalon Ludvigson (USA) maakte het hem zeker<br />

niet gemakkelijk. Ludvigson eindigde, ondanks<br />

een schitterende tweede reeks, slechts 0.10 punten<br />

achter Krylov en moest<br />

dus tevreden zijn met het<br />

zilver. Brons was voor Alex<br />

Seifert uit Canada. Met<br />

Jonathan Duyols (DES Beveren)<br />

had België ook een<br />

deelnemer in deze finale.<br />

Jonathan, die al een schitterend<br />

parcours heeft afgelegd,<br />

had zich als doel<br />

gesteld in deze finale de<br />

selectienorm te halen voor WK-selectie voor Jonathan!<br />

(foto: Fons Decoster)<br />

het WK (november Sint-Petersburg).<br />

Hij landde in zijn eerste reeks niet helemaal<br />

correct na zijn drievoudige eindsalto, werd<br />

hiervoor bestraft door de jury, maar een prima<br />

tweede reeks leverde hem een knappe vijfde<br />

plaats én de WK-norm op. Tijdens de voorrondes<br />

was ook Joris Geens (Sterk en Lenig Drongen) erin<br />

geslaagd om op de trampoline de selectienorm te<br />

springen. Derde WK-kanshebber Justine Brodelet<br />

(Sterk en Lenig Drongen) kreeg van de organisatie<br />

een wild card voor de finale toegewezen om haar<br />

alsnog de kans te geven zich te selecteren. Een<br />

foutje halverwege haar reeks en de WK-norm zat<br />

er niet meer in. Op de wereldbekerwedstrijd in<br />

Salzgitter krijgt ze nog een kans. Of ze er ondertussen<br />

in geslaagd is de norm te halen, lees je op<br />

www.<strong>GymFed</strong>.be<br />

(foto’s: Fons Decoster)


Podium trampoline heren:<br />

goud: Logan Dooley (USA), zilver: Yuriy Nikitin (Oekraïne), brons: Viachaslav Modzel (Wit-Rusland)<br />

Vlaggenparade: 18 deelnemende landen<br />

Joris Geens sprong in Oostende de WK-norm Opnieuw goud voor Anna Korobeynikova (Rusland)<br />

Andrey Krylov: beste tumbler bij de heren in Oostende<br />

Trampoline boys WIK Oostende Katherine Driscoll (Groot-Brittannië) Toptalent uit Groot-Brittannië - Team England 13


14<br />

Goud (midden) voor synchroonduo Simon en Tim (foto: Fons Decoster) Zilver (links) voor Alex (foto: Fons Decoster)<br />

Flanders Fliffis Cup<br />

Drie medailles voor Vlaamse jeugd<br />

De Vlaamse beloftevolle jongeren hadden ook tijdens<br />

de vakantie doorgetraind om op de Flanders<br />

Fliffis Cup te kunnen schitteren. En dat deden ze.<br />

Ze haalden op de kwalificatiewedstrijd 18 finaleplaatsen<br />

en mochten een dag later met de acht<br />

beste gymnasten van het tornooi in hun categorie<br />

meespringen in een spannende en hoogstaande<br />

finale.<br />

Nathan tijdens zijn finaleoefening (foto: Fons Decoster)<br />

Het was de 12-jarige Nathan Baeckeland (Turnclub<br />

Iduna Gent) die op de trampoline de eerste<br />

medaille voor ons land binnenrijfde. Zijn quasi<br />

foutloze oefening werd beloond met 34.40 punten<br />

en een zilveren plak! Een beetje later zorgde<br />

het duo Simon Debacker en Tim Deweert (Lenig<br />

& Vlug Beveren-Leie - WIK Oostende) met een<br />

spectaculaire en mooi uitgevoerde synchroonoefening<br />

voor een gouden medaille. Alex Everaert<br />

(Klimop RT Merksem) sprong met twee knappe<br />

finalereeksen naar de zilveren medaille op de<br />

tumblingbaan. De titels in de verschillende categorieën<br />

gingen naar gymnasten uit Rusland,<br />

Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk.<br />

Zij turnden de finale. Proficiat!<br />

Trampoline individueel<br />

Jongeren jongens: Nathan Baeckeland (Turnclub Iduna Gent) - ZILVER<br />

Jongeren meisjes: Botte Zoé (Rust Roest Brugge) - 6de plaats<br />

Juniores jongens: Tim Deweert (WIK Oostende) - 7de plaats<br />

Juniores meisjes: Ottilie Schelstraete (Sterk en Lenig Drongen) - 4de plaats<br />

Juniores meisjes: Caro Lenoir (WIK Oostende) - 5de plaats<br />

Trampoline synchroon<br />

Jongens: Simon Debacker en Tim Deweert<br />

(L&V Beveren-Leie - WIK Oostende) - GOUD<br />

Jongens: Bram Van Veirdegem en Viktor Van Havere<br />

(Sterk en Lenig Drongen-DES Beveren) - 8ste plaats<br />

Meisjes: Caro Lenoir en Annabel Sanders<br />

(WIK Oostende - Rust Roest Brugge) - 8ste plaats<br />

Meisjes: Laura Hul en Gaëll Merlevede<br />

(L&V Beveren-Leie - WIK Oostende) - 7de plaats<br />

Tumbling<br />

Jongeren jongens: Martijn Mommen (Turnkring Bilzen) - 8ste plaats<br />

Jongeren meisjes: Febe Demulder (Sportac Deinze) - 4de plaats<br />

Jongeren meisjes: Jana Roothoofd (Movimento Mortsel) - 7de plaats<br />

Junioren jongens: Alex Everaert (Klimop RT Merksem) - ZILVER<br />

Junioren jongens: Laurens Van Geel (GymKa) - 7de plaats<br />

Junioren jongens: Rob Vervoort (Volharding Meerhout) - 4de plaats<br />

Junioren meisjes: Febe Duym (Sportac Deinze) - 7de plaats<br />

Junioren meisjes: Talissa Vanaken (Turn-Op Opglabbeek) - 8ste plaats<br />

Junioren meisjes: Phebe Gussé (Sportac Deinze) - 5de plaats<br />

Resultaten Belgische deelnemers<br />

<strong>World</strong> Cup<br />

Trampoline<br />

Joris Geens (Sterk en Lenig Drongen) – 27ste plaats<br />

Justine Brodelet (Sterk en Lenig Drongen) – 18de plaats –<br />

7de plaats in finale (met wild card)<br />

Tumbling<br />

An Van Laerebeke (KT Aalst) – 11de plaats<br />

Steffy Cools (Sportac Deinze) – 13de plaats<br />

Nele Van Heck (KT Aalst) – 15de plaats<br />

Jonathan Duyols (DES Beveren) – finale 5de plaats<br />

Jorn De Laender (Klimop RT Merksem) – 10de plaats<br />

Tim Busschots (Aktiva Berendrecht) – 15de plaats<br />

Op www.<strong>GymFed</strong>.be vind je meer foto’s,<br />

beeldmateriaal en alle resultaten.


Zondag 11 oktober – Leuven<br />

Kaderdag<br />

dans en aerobics 2009<br />

en organisatie van: GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw<br />

Voor sportleraren, clubtrainers<br />

en studenten Lichamelijke Opvoeding,…<br />

Datum:<br />

zondag 11 oktober 2009<br />

Plaats:<br />

Sportoase Philipssite Leuven, Philipssite 6, 3001 Leuven<br />

• Aero Dance • Funky dance 4 teens • New Style<br />

• Aerobic HiLo • Funky Jazz Dance • Step Aerobic<br />

• Dance aerobic • Hip Hop • Streetdance<br />

• Dance for kids • Jazz Dance Choreo • Train that body<br />

• Djembé Funk • Latin Sensation • Zumba-fitness<br />

Met ervaren en bekende<br />

ans- en aerobicinstructors!<br />

16 praktijksessies met een actuele kijk<br />

op dans en aerobics!<br />

Voor sportleraren, clubtrainers en studenten Lichamelijke Opvoeding,…<br />

Programma<br />

Meer dan 50 workshops in debeginnendealsdeervarenstepper. 10 verschillende levelsbinnenineengroepsles?Danis disciplines.<br />

Voor clubtrainers, sportleraren en studenten LO,…<br />

Van recreatiegym tot topgymnastiek!<br />

Volledig programma beschikbaar op de website<br />

www.gymfed.be/kaderweekend<br />

Kaderdag<br />

dans en aerobics 2009<br />

Uren Zaal A Zaal B Zaal C<br />

09.30-10.30<br />

Kids: I like to move it, move it !<br />

Lieselotte Jeangout<br />

Jazz Dance Choreo (gevorderden)<br />

Jac Delsing<br />

Step Aerobic<br />

Gregory Vereecke<br />

10.45-11.45<br />

12.00-13.00<br />

14.00-15.00<br />

15.15-16.15<br />

16.20-16.50<br />

1a - Kids: I like to move it,<br />

move it!<br />

Lieselotte Jeangout<br />

Eentegekkedanscombinatievoorkids<br />

van8tot11jaar!Alsjegraagjebenen<br />

losgooitenjearmenrondzwaaitop<br />

swingendemuziek,leerjehierhoeje<br />

ditdoet!Opeenspeelsemanierleren<br />

wedekinderenhetgevoelvoormuziekendecontroleoverhetlichaam<br />

te ontwikkelen.<br />

1b - Jazz Dance Choreo<br />

(gevorderden)<br />

Jac Delsing<br />

JackDelsing,alombekendindeJazz<br />

Dancewereld,zaljevertrouwdmaken<br />

methetdidactischdenkenenhandelenbijhetlerenvaneenchoreografischgeheel.Jazzdansersmetervaring<br />

kunnenzichvollediguitleventijdens<br />

dezesessiemetalsresultaateenknappechoreografievaneenhogerniveau.<br />

1c - Step Aerobic<br />

Gregory Vereecke<br />

Fun&Energystaancentraalindeze<br />

steples.Eenidealeworkoutzowelvoor<br />

Funky dance 4 Teens<br />

Lieselotte Jeangout<br />

Streetdance<br />

Abden Sabbar<br />

Latin Sensation<br />

Maaike De Waele<br />

Djembé Funk<br />

Maaike De Waele<br />

ViaeeneenvoudigeopbouwleidtGregoryjetoteenverrassendeinde.De<br />

idealeworkoutvoorwiezichvolledig<br />

willatengaan.Letshavefun,letsstep!<br />

Train that body<br />

Els Lobbedey<br />

New Style<br />

Inge Deckers<br />

ZUMBA-fitness<br />

Elsje Vanthomme<br />

Funky Jazz Dance<br />

Elsje Vanthomme<br />

Cool down<br />

Maaike De Waele<br />

Plaats: Info over Sportoase deze Philipssite sessies… Leuven<br />

Leden en studenten betalen 30 euro bij inschrijving<br />

vóór 29 september!<br />

Plaats: Topsporthal Vlaanderen Gent<br />

Leden en studenten betalen 30 euro per dag bij inschrijving<br />

vóór 8 oktober!<br />

Online inschrijven op www.<strong>GymFed</strong>.be<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

2a -Funky dance 4 Teens<br />

Lieselotte Jeangout<br />

Deze sessie biedt genoeg variatie<br />

en uitdaging om voor de 12- tot<br />

16-jarigeneentrendychoreografie<br />

temaken.AlleCrazymoveskomenin<br />

razend tempo aan bod op groovy,<br />

funky muziek! In deze les wordt<br />

conditie opgebouwd door middel<br />

vaneenvoudigedynamischechoreografieën.Genietvandezeenergieke<br />

les, doe ideetjes op en let the beat<br />

‘control your body’!<br />

2b - Train that Body<br />

(Functional Body Sculpting)<br />

Els Lobbedey<br />

Zoek jij nieuwe simpele en vooral<br />

functioneleinspiratievoorjeBBB-lessen?Oefeningendieopeenplezante,<br />

vlotteenvooralveiligemanierénter<br />

bevorderingvaneenstrakkerfiguur<br />

gegevenworden?Wiljelerendifferentiërenzowelindoelgroepenalsin<br />

Pauze<br />

ditdeabsoluteworkoutvooriedereendieopeenverantwoordemanieraanfiguurtrainingwiltdoen!Alskinsesitherapeuteenervarenfanatieke<br />

trainstergeeftElsjeeenlesboordevol<br />

tipsenvooralverantwoordelijkeoefeningenvanuiteencontinuerompstabiliteit!<br />

Anyway…‘Eenworkoutmetvooral<br />

accentopeffectiviteit,simpelenfunnyway…differentasusual&likeEls<br />

like it!’<br />

Info, programma en online inschrijven<br />

Aero Dance<br />

Nuno Vieira<br />

Aerobic HiLo<br />

Gregory Vereecke<br />

Dance Aerobic<br />

David Van de Velde<br />

Hip Hop<br />

David Van de Velde<br />

bewegingenmeteenverbazingwekkendeenergielaatAbdenjedansen<br />

methartenziel.Doemeeenlaathet<br />

ritmeendebewegingenvandeze<br />

sessie je in de ideale‘dance-mood’<br />

brengen!<br />

3b - New Style<br />

Inge Deckers<br />

New Style is een mengeling van<br />

verschillendestijlen/bewegingen.<br />

Hiphop&Funkwordenmetelkaar<br />

gecombineerdinééndans,eenwisselwerkingtussen‘smoothenswingend...’enzeersnellefunkyendynamischeritmes.IndeFreeStyleworden<br />

eigentijdsebewegingenenexpressies<br />

verwevenineenapartedansstijlmet<br />

eenspecifiekedanstaal.Locking,Popping,Boogaloo,Jazze.a.wordenin<br />

een‘stijlvolle’dansvermengd:New<br />

Style!<br />

17 en 18 oktober – Gent<br />

2c - Aero Dance<br />

Nuno Vieira<br />

Alsjegraagdanst,isdezesessieiets<br />

voorjou!Dezeworkoutisgebaseerd<br />

op aerobic basic steps verwerkt in<br />

verschillendestijlenpassendopde<br />

muziek:salsa,afro,hiphop,modern<br />

dance, jazz... Voor liefhebbers van<br />

ritme, coördinatie en knalmuziek.<br />

3c - Aerobic HiLo<br />

3a - Streetdance<br />

Gregory Vereecke<br />

Abden Sabbar<br />

Hilotogo!Eenknallendeaerobicles<br />

Streetdance,eenéchtespecialiteit omerdirecttegenaantegaanopeen<br />

vanAbden!OpR’nB-muziekworden stevige beat.<br />

allerleiMTV-movesaangeleerden Niettwijfelengewoondoen!Datisde<br />

wordt er gedanst op een hoog ni- boodschap.Eenvoudigeopbouwdie<br />

veau. Via trekkende en vloeiende leidt tot een spetterend resultaat.<br />

15


zot van<br />

Florence Henrist<br />

en Tatjana de Vos<br />

(Sportac Deinze)<br />

Goud <strong>World</strong> <strong>Games</strong> 2009


(foto’s: Thomas Schreyer)


18<br />

G Y m O V e R d e G R e n S<br />

Opnieuw een Wereldbeker<br />

artistieke Gymnastiek in Gent<br />

De Internationale GymnastiekFederatie<br />

(FIG)<br />

heeft aan de Gymnastiek-<br />

Federatie de organisatie<br />

van een <strong>World</strong> Cup Artistieke<br />

Gymnastiek toegewezen<br />

in 2010 én 2011.<br />

Dit betekent dat er vanaf<br />

volgend jaar opnieuw<br />

FONDÉE EN 1881 een <strong>World</strong> Cup-editie op<br />

het programma staat in<br />

België (de laatste dateert van 2007). Deze <strong>World</strong><br />

Cup is een van de acht wedstrijden van de FIG.<br />

De anderen <strong>World</strong> Cup-edities vinden plaats in<br />

Olympisch kampioen Yang Wei stopt met turnen<br />

Drievoudig olympisch kampioen Yang Wei heeft<br />

onlangs het einde van zijn actieve turncarrière<br />

aangekondigd. Yang won tweemaal goud op de<br />

Spelen in Beijing (2008) en goud met het Chinese<br />

team in Sydney (2000). Hij draaide 13 jaar mee<br />

aan de top en verzamelde ondermeer zeven wereldtitels.<br />

Een kwetsuur aan de elleboog dwingt<br />

hem ertoe om vroegtijdig te stoppen. Yang, die<br />

in eigen land razend populair werd na de Spelen,<br />

trouwde een paar maanden geleden met<br />

zijn jeugdliefde Yang Yun. Het peperdure trouwfeest,<br />

met o.a. diamanten in de jurk van Yang<br />

Yun, stuitte bij de modale Chinees op veel protest.<br />

Yang wou zijn plannen voor de toekomst<br />

nog niet bekend maken ...<br />

Doha, Parijs, Moskou, Porto, Osijek, Stuttgart en<br />

Glasgow.<br />

Ook voor de trampolinefans hebben we goed<br />

nieuws. In 2010 staat eveneens een wereldbeker<br />

trampoline op het programma. Deze <strong>World</strong> Cupcompetitie<br />

wordt op 16 en 17 april 2010 in samenwerking<br />

met de club ‘Sterk en Lenig Drongen’ in<br />

de Gentse Topsporthal georganiseerd. In 2012 organiseren<br />

de <strong>GymFed</strong> en de Waalse vleugel FfG<br />

ook het EK Artistieke Gymnastiek Dames.<br />

<strong>World</strong> Cup Gymnastics<br />

Datum: 11 en 12 september 2010<br />

Plaats: Topsporthal Vlaanderen Gent<br />

Yang Wei werd na de Spelen in Beijing een nationale held. (foto: Volker Minkus)<br />

Yuri van Gelder betrapt op cocaïne<br />

De Nederlandse turner Yuri van Gelder (26) is bij<br />

een dopingcontrole betrapt op cocaïnegebruik.<br />

Hij testte positief op de Nederlandse kampioen-<br />

Yuri Van Gelder in betere tijden... (foto: Volker Minkus)<br />

schappen die in juni plaatsvonden. De ringenspecialist<br />

biechtte zijn cocaïnegebruik op tijdens een<br />

persconferentie, waarna de Nederlandse media<br />

uitvoerig berichtten over de positieve plas van<br />

Van Gelder. Hij verloor in één klap alles in zijn<br />

bestaan als topturner. Hij werd geschorst door de<br />

federatie (minimaal één, maximaal twee jaar),<br />

werd ontslagen door zijn werkgever Defensie en<br />

verloor zijn privé-sponsors Lotto en Quick. Van<br />

Gelder is vastbesloten om er op de Spelen in 2012<br />

opnieuw bij te zijn. Strafrechtelijk wordt hij niet<br />

vervolgd, het Openbaar Ministerie in Arnhem<br />

heeft de strafzaak tegen hem geseponeerd omdat<br />

hij door de gevolgen van zijn drugsgebruik al genoeg<br />

gestraft is.


Zilver voor Donna-Donny op Universiade<br />

(foto: Volker Minkus)<br />

Je kon in deze ‘zot van Gym!’ al lezen dat onze<br />

Belgische acrobaten schitterende resultaten behaalden<br />

op de <strong>World</strong> <strong>Games</strong>. Ook in de andere<br />

gymdisciplines op het programma van de <strong>World</strong><br />

<strong>Games</strong> waren de vedetten van de partij. In de Ritmische<br />

Gymnastiek (een<br />

olympische gymnastiekdiscipline,<br />

maar op de<br />

<strong>World</strong> <strong>Games</strong> wordt er<br />

gestreden om de titels<br />

per tuig) toonde Evgenia<br />

Kanavaeva (Rusland) dat<br />

zij de absolute koningin<br />

van het ritmische turnen<br />

is. De 19-jarige olympische<br />

en Europese kampioene<br />

veroverde goud<br />

voor de vier tuigen.<br />

Evgenia Kanaeva won de vier tuigfinales!<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

In de discipline trampoline<br />

synchroon won het<br />

duo Masaka Ito en Shunsuke<br />

Nagasaki uit Japan<br />

de wedstrijd bij de heren.<br />

Bij de meisjes waren dat<br />

Yulia Domchevska en<br />

Olena Movchan uit Oekraïne.<br />

Op de dubbele minitrampoline waren het de Russische<br />

gymnasten Kirill Ivanov en Victoria Voronina<br />

die met het goud aan de haal gingen.<br />

In aanwezigheid van 6 000 enthousiaste supporters<br />

sprongen Anna Korobeynikova en Andrey<br />

Krylov uit Rusland naar het goud op de tumblingbaan.<br />

In de aerobics disciplines ging het goud<br />

naar Spanje, Brazilië, Roemenië en China.<br />

Donna-Donny Truyens (Blauwput Omnisport)<br />

won op de Universiade in Belgrado de zilveren<br />

medaille in de finale van het paard met bogen.<br />

Met een totaal van 15.425 punten moest hij alleen<br />

Europees kampioen Kriztian Berki uit Hongarije<br />

(15.500 punten) nipt laten voorgaan. Een nieuw<br />

succes voor Truyens! De 19-jarige topsportgymnast<br />

behaalde al drie finales op de Europese kampioenschappen<br />

(2007, 2008 en 2009) en won drie<br />

<strong>World</strong> Cups.<br />

Gymsterren op de <strong>World</strong> <strong>Games</strong><br />

China won de groepsoefening Aerobics op de <strong>World</strong> <strong>Games</strong><br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

Anna Korobeynikova (Rusland)<br />

(foto: Thomas Schreyer)<br />

Yulia Domchevska en Olena Movchan<br />

(Oekraïne) (foto: Thomas Schreyer)<br />

19


20<br />

R e P O R Ta G e<br />

Van 21 tot 24 juli ging de tiende zomereditie van het ‘Europees Jeugd Olympisch<br />

Festival’ (EJOF) door in het Finse Tampere. De Belgische delegatie<br />

keerde naar huis met maar liefst achttien medailles. Thomas Neuteleers<br />

en Tomas Thys zorgden voor de Belgische gymmedailles.<br />

Twee<br />

medailles voor<br />

Europees Jeugd Olympisch Festival<br />

Belgische turners<br />

Op het programma van het Europees Jeugd Olympisch<br />

Festival (EJOF) staan enkel olympische sporten.<br />

Zoals bij de Olympische Spelen verblijven de<br />

deelnemers in een olympisch dorp, waar ze kennis<br />

maken met de tradities van de Spelen (de sfeer, het<br />

ideaal, de ethiek,...). Het EJOF is een evaluatiemoment<br />

voor jonge talenten op de nog lange, vaak<br />

moeizame weg, naar de volwassen top, waarvan<br />

de deelname aan de Olympische Spelen het hoogtepunt<br />

is. Heel wat atleten (Justine Henin, Kim Gevaert,...)<br />

zetten hun eerste internationale stapjes<br />

op een EJOF. Ook bij Aagje Vanwalleghem (Athene<br />

2004) en Gaelle Mys (Beijing 2008) zorgde de deelname<br />

voor een doorbraak.<br />

Er werd dan ook met veel belangstelling uitgekeken<br />

naar de prestaties van onze Belgische gymnasten.<br />

En ze stelden niet teleur!<br />

Meisjesteam tiende,<br />

Julie turnt vier finales<br />

Het meisjesteam met Julie Croket (Nut en Vermaak<br />

Buggenhout), Antje Van De Velde (Footloose<br />

vzw Merchtem) en Eline Vandersteen (Rust Roest<br />

Brugge) eindigde met een totaalscore van 104.600<br />

punten op een mooie tiende plaats. Eline (14) werd<br />

34ste en miste net de allroundfinale (waarvan<br />

voor elk land maar twee gymnasten worden toegelaten).<br />

Ook Antje (14) toonde dat België talent in<br />

huis heeft. Het was echter de 15-jarige Julie Croket<br />

die voor de beste Belgische gymprestatie bij de<br />

meisjes zorgde. Ze kon zich moeiteloos kwalificeren<br />

voor de allroundfinale (24 beste gymnasten)<br />

en werd er knap negende met 53.600 punten. Julie<br />

mocht ook aantreden in drie van de vier toestelfinales<br />

(sprong, balk en grond). Ze haalde hiermee<br />

(foto: Kari Laisi)<br />

(foto: <strong>GymFed</strong>)<br />

het hoogste aantal finales ooit door een Belgische<br />

turnster op een EJOF! Ze werd vijfde op de sprong<br />

(13.775 ptn.), zesde op de balk (12.375 ptn.) en zevende<br />

op de grond (13.600 ptn.).<br />

Jongensteam verrast met zevende<br />

plaats en 6 finales<br />

Het jongensturnen stond voor het eerst op het<br />

programma van het EJOF. De Belgische ploeg met<br />

Tomas Thys (Rust Roest Sint-Niklaas), Thomas<br />

Neuteleers (Olympia Houthalen) en Jimmy Verbaeys<br />

(Blauwput Omnisport) zorgde met een ze-


vende plaats meteen voor de verrassing. Ze lieten o.a. de<br />

turnlanden Frankrijk, Duitsland en Italië achter zich en<br />

sleepten twee allroundfinales en vier toestelfinales (Thomas<br />

brug en rek, Tomas grond en sprong) in de wacht.<br />

Nationaal juniorenkampioen Thomas Neuteleers zette in<br />

de allroundfinale opnieuw de beste Belgische prestatie<br />

neer. Met 75.750 punten en een 14de plaats heeft hij bewezen<br />

potentieel te hebben om als allroundturner verder<br />

door te stoten. Ook Tomas Thys kan op de zes toestellen<br />

zijn mannetje staan. Hij eindigde 20ste met een totaal<br />

van 73.900 punten.<br />

Goud en zilver voor België!<br />

Tomas Thys werd in laatste instantie als reserve opgeroepen<br />

voor de sprongfinale na het forfait van een Oekraïense<br />

gymnast. Hij zag hierin een ideale kans om de<br />

mindere sprongprestatie van de kwalificatiewedstrijd<br />

recht te zetten en gaf de concurrentie het nakijken. Met<br />

een prachtige Tsukahara met dubbele schroef en een<br />

Yurchenko gestrekt met volledige schroef verzamelde<br />

hij 14.962 punten, goed voor goud! De Fransman Jim<br />

Zona moest zich tevreden stellen met zilver, het brons<br />

ging naar de Zwitser Pablo Brägger. Tomas Thys turnde<br />

ook nog de finale van de grond en werd er zesde met<br />

13.225 punten.<br />

Even later maakt Thomas Neuteleers het Belgische succes<br />

compleet met een zilveren medaille op de brug. Thomas,<br />

die met de tweede beste score in de kwalificatiewedstrijd<br />

de finale inging, turnde opnieuw een quasi foutloze<br />

oefening en had met 13.600 punten voldoende voor het<br />

zilver. De Brit Sam Oldham won het goud, brons was hier<br />

voor de Zwitser Oliver Hegi.<br />

Aan het rek eindigde Thomas zesde.<br />

Resultaten:<br />

Meisjes - team 10de plaats<br />

Julie Croket: allroundfinale (9de) en toestelfinales voor sprong<br />

(5de), balk (6de) en grond (7de).<br />

Antje Van De Velde: individueel 36ste.<br />

Eline Vandersteen: individueel 34ste.<br />

Jongens - team 7de plaats<br />

Thomas Neuteleers: allroundfinale (14de) en toestelfinales<br />

voor brug (ZILVER) en rek (6de).<br />

Tomas Thys: allroundfinale (20ste) en toestelfinales voor<br />

grond (6de) en sprong (GOUD).<br />

Jimmy Verbaeys: individueel 68ste<br />

Julie Croket haalde op<br />

het EJOF vier finales.<br />

(foto: Kari Laisi)<br />

Goud voor Tomas Thys op de sprong.<br />

Tomas en Thomas haalden twee medailles voor België. (foto: <strong>GymFed</strong>)<br />

21


22<br />

G Y m T O P P e R S<br />

Belgische jongens winnen interland<br />

België-Nederland<br />

Op zondag 28 juni won het Belgische juniorenteam<br />

in Buizingen de interland België-Nederland.<br />

Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport), Thomas<br />

Neuteleers (Olympia Houthalen), Siemon Volkaert<br />

(GymMAX), Steven Liesenborgs (Volharding<br />

Meerhout) en Tomas Thys (Rust Roest Sint-<br />

Niklaas) verzamelden 159.90 punten.<br />

Het Nederlandse team turnde met Michel Bletterman,<br />

Conor Lovdahl, Glenn Smink en Karl<br />

Kosztka 156.25 punten bijeen.<br />

Individueel ging de overwinning naar Thomas<br />

Neuteleers, het zilver was voor Tomas Thijs,<br />

Glenn Smink (Nederland) haalde brons. V.l.n.r.: Jimmy, Siemon, Steven, Tomas (achteraan) en Thomas.<br />

(foto: Fons Decoster)<br />

(foto: Volker Minkus)<br />

Koen Van Damme<br />

maanden out met kniekwetsuur<br />

Artistiek turner Koen Van Damme<br />

(Gymteam Sint-Niklaas) heeft een paar<br />

weken geleden een knieblessure opgelopen.<br />

Een streep door de rekening van<br />

de 22-jarige militair-topsporter die alvast<br />

het WK (oktober Londen) aan zijn<br />

neus voorbij ziet gaan. Vier jaar geleden<br />

onderging Koen al eens een kruisbandoperatie,<br />

maar na een succesvolle revalidatie<br />

slaagde hij er toch in zich te<br />

selecteren voor de Olympische Spelen.<br />

K.K. Breese Turnkring op de eerste<br />

Gym for Life <strong>World</strong> Challenge<br />

Onder het motto ‘Meet the Challenge’ organiseerde<br />

de Internationale Gymnastiekfederatie<br />

(FIG) afgelopen zomer de allereerste ‘Gym For Life<br />

<strong>World</strong> Challenge’, een internationale happening<br />

voor demogroepen in alle gymnastiekdisciplines<br />

en voor alle leeftijden. Alle groepen worden ‘beoordeeld’<br />

door FIG-experts en vervolgens beloond<br />

met een gouden, zilveren of bronzen medaille. De<br />

groepen namen ook deel aan verschillende workshops<br />

en een city performance.<br />

Gaststad voor de eerste editie van dit vierdaagse<br />

festival was het gezellige Dornbirn (Oostenrijk).<br />

Er namen 80 groepen uit 27 landen. Ook één Belgische<br />

groep ging de uitdaging aan. De Koninklijke<br />

Katholieke Breese Turnkring bracht er haar<br />

ritmische oefening ‘Dazzling Charm’. De FIG-experts<br />

beloonden onze Belgische meisjes en hun<br />

Hij was in Beijing de eerste Belgische<br />

turner sinds 1960. Koen liet weten dat<br />

hij op de Spelen 2012 in Londen wil<br />

staan. “Maar ook op kortere termijn<br />

heb ik nog veel ambitie. Ik wil snel opnieuw<br />

beginnen met de training van<br />

mijn bovenlichaam. Over acht maanden<br />

wil ik immers aan het EK deelnemen.<br />

Waarschijnlijk turn ik dan enkel<br />

aan de ringen en het paard”. We wensen<br />

Koen een goed herstel toe.<br />

coaches met een zilveren medaille voor hun aanstekelijke<br />

oefening!<br />

Breese Turnkring, Belgisch team op ‘Gym For Life <strong>World</strong> Challenge’


Toppers ontgoochelen niet op<br />

Gymfinales<br />

De gymfans genoten volop van een schitterende<br />

uitgave van de Gymfinales die plaatsvonden op<br />

30 mei in Gent. We zagen topprestaties van de<br />

beste Belgische gymnasten in de verschillende<br />

disciplines.<br />

Resultaten, foto en video op www.<strong>GymFed</strong>.be.<br />

Onder de blikvangers ook Aagje Vanwalleghem (Go4Gym)<br />

en Gaelle Mys (OTV Nazareth).<br />

(foto’s: Eddy Temmerman)<br />

Mieke De Vriendt naar Cirque du Soleil<br />

Belgisch tumblingkampioene Mieke De Vriendt<br />

staat voor een grote carrièrewending. De 25-jarige<br />

gymnaste van Sportac Deinze vertrok begin<br />

augustus naar het hoofdkwartier van Cirque du<br />

Soleil in Montréal (Canada) voor een intensieve<br />

opleiding. Deze gaat van powertrack over dans,<br />

expressie, grime en zoveel meer. Als de opleiding<br />

goed wordt afgewerkt, kan Mieke nadien naar de<br />

show ‘Allegria’, waar ze een van de gymnasten<br />

powertrack wordt. Zij gaat hiermee haar vriendinnen<br />

en ex-collega-tumblers An De Win en<br />

Stephanie Van Buynder achterna, die al met deze<br />

show toeren.<br />

Je kunt de belevenissen van Mieke volgen via<br />

haar blog: http://miekecds.blogspot.com/<br />

Lieselotte Diels (No Limits Gymnastics) won het duel<br />

met het touw.<br />

(foto: Eddy Temmerman)<br />

Podium ringen jongens, dubbele mini meisjes en tumbling meisjes.<br />

V.l.n.r. tweede plaats: Gilles Gentges (Gymclub Malmédy), Ottilie Schelstraete<br />

(Sterk en Lenig Drongen) en Steffy Cools (Sportac Deinze.<br />

Eerste plaats: Mieke De Vriendt (Sportac Deinze), Justine Brodelet (Sterk en Lenig<br />

Drongen) en Jonas Toeback (Volharding Meerhout). (foto: Eddy Temmerman)<br />

23


24<br />

I n T e R V I e W<br />

jason<br />

Burnett<br />

maakt grensverleggende sprongen<br />

op de trampoline<br />

Vastberadenheid, vaardigheid en toewijding zijn sleutelwoorden in de carrière<br />

van Jason Burnett, een van de meest getalenteerde trampolinespringers in de wereld.<br />

Hij behaalde niet alleen zilver op de Olympische Zomerspelen in Beijing, hij<br />

is bovendien wereldrecordhouder moeilijkheid. Tijdens zijn passage op de <strong>World</strong><br />

Cup in Oostende hadden wij een gesprek met de Canadese ‘wonder boy’.<br />

Gym: Op welke leeftijd<br />

ben je begonnen?<br />

Jason: Ik ben nu ongeveer<br />

dertien jaar bezig<br />

met trampoline, dat is<br />

al een hele tijd – straks<br />

word ik 23. Op achtjarige<br />

leeftijd ben ik begonnen<br />

met turnen. Dat heb ik<br />

twee jaar gedaan en<br />

toen mocht ik van mijn<br />

ouders meegaan op een<br />

zomerkamp waar trampolinespringen<br />

centraal<br />

stond. Omdat bleek dat<br />

ik talent had, kreeg ik<br />

de vraag of ik wou meedoen<br />

aan het competitieprogramma.<br />

Het viel<br />

meteen in de smaak! Ik<br />

was namelijk een nogal<br />

verlegen jongen en door<br />

In actie tijdens de finale op de Spelen in<br />

te springen slaagde ik<br />

Beijing, hij won er zilver.<br />

erin mijn bedeesdheid<br />

te overwinnen. Sinds mijn twaalfde zit ik bij de<br />

club Skyriders.<br />

(foto: Volker Minkus)<br />

Gym: Wie is je trainer? Gebruikt hij eigen trainingsmethodes?<br />

Jason: Ik train met Dave Ross. Hij heeft een nogal<br />

ongedwongen, relaxte stijl. Hij legt ons geen strikte<br />

trainingsschema’s op, maar hij is wel altijd present<br />

om een oogje in het zeil te houden. Iedereen<br />

werkt heel goed samen in ons team: de oudere<br />

atleten helpen de jonge springers. We maken gebruik<br />

van een systeem waarbij we de oefeningen<br />

opnemen en bekijken. En Dave stuwt ons daarbij<br />

in de juiste richting.<br />

Gym: Op training sprong je ooit een figuur bestaande<br />

uit tien drievoudige salto’s. Dat is echt<br />

een ongelooflijke prestatie!<br />

Jason: Inderdaad, maar dat gebeurde wel op een<br />

speciale trampoline, een zogenaamde ‘Super<br />

Tramp’ die mijn coach zelf gemaakt had. Ze doet je<br />

ongeveer 15% hoger terugstuiten dan een gewoon<br />

exemplaar, het springbed is veel zachter. Het is wel<br />

heel belangrijk dat je je hoogte leert controleren:<br />

pas dan kun je er veel kracht op zetten.<br />

Gym: Hoe ziet jouw trainingsprogramma eruit?<br />

Jason: Dat is eigenlijk niet zo druk. We trainen<br />

vijf à zes dagen per week, twee uur ’s avonds,<br />

van 20 tot 22 uur. Daardoor kunnen de atleten<br />

overdag naar school of naar het werk. Daarnaast<br />

trainen we nog een aantal uren in de fitness.<br />

Gym: Ga je zelf nog naar school?<br />

Jason: Ja, ik zit op de universiteit, Seneca College,<br />

waar ik een globaal programma volg met geschiedenis,<br />

filosofie en literatuur als vakken, heel interessant.<br />

Soms moet ik wel lessen missen, zoals in<br />

november voor het wereldkampioenschap, maar<br />

dat is nu eenmaal de keuze die je maakt. En de docenten<br />

tonen veel begrip.<br />

Gym: Waar blijf je de tijd en de energie vandaan<br />

halen om te blijven trainen?<br />

Jason: Het helpt natuurlijk dat ik dol ben op de<br />

sport! Als ik morgen zou stoppen, zou ik helemaal<br />

niet weten wat gedaan met mijn avonden. Het gebeurt<br />

vanzelf: om 19.30 uur spring ik in mijn auto<br />

en rij ik naar de gymzaal. Gedurende drie jaar heb<br />

ik wel aan snowboarden gedaan, maar in Ontario<br />

zijn er niet zoveel bergen, dus dat maakt het nogal<br />

moeilijk.<br />

Gym: Je won zilver op de Olympische Spelen.<br />

Welke invloed heeft deze medaille sindsdien op<br />

je leven gehad?<br />

Jason: Vanaf het moment dat trampolinespringen<br />

uitgroeide tot een olympische sport had ik maar<br />

één droom: presteren en ooit een olympische medaille<br />

winnen. Daar ben ik in geslaagd. Als ik nu<br />

deelneem aan internationale wedstrijden heb ik<br />

de indruk dat de juryleden me met andere ogen


Identikit Jason Burnett<br />

Geboortedatum: 16 december 1986<br />

Woonplaats: Etobicoke, ten westen van Toronto (Canada)<br />

Gezinssituatie: vrijgezel<br />

Muziek: Punkrock, favoriete groepen: Less Than Jake en Rise Against<br />

Lectuur: boeken over filosofie en fictie<br />

bekijken, ik weet het niet, alsof ik een trapje hoger<br />

sta. In Canada doe ik nu veel trampolineshows,<br />

waardoor ik aardig wat verdien. Verder wordt mijn<br />

universitaire opleiding betaald door de Canadese<br />

regering. Ik mag niet klagen over mijn leven!<br />

Gym: Bij de vrouwen haalde jouw landgenote<br />

Karen Cockburn ook zilver. Hoe populair is trampoline<br />

in Canada?<br />

Jason: Op dit moment is het nog niet zo populair,<br />

al duiken er elk jaar steeds meer trampolineclubs<br />

op en kan de sport op behoorlijk wat belangstelling<br />

rekenen. Eigenlijk is die evolutie al bezig sinds<br />

2000, toen in Sydney trampoline voor het eerst<br />

op het programma van de Olympische Spelen<br />

stond. En om de vier jaar herhaalt zich hetzelfde<br />

fenomeen, vooral omdat Canada het telkens goed<br />

doet. Dat lijkt inspirerend te werken. Onze nationale<br />

kampioenschappen turnen en trampoline<br />

worden uitgezonden op radio en televisie, netjes<br />

opgedeeld, maar buitenlandse competities krijgen<br />

niet veel aandacht.<br />

Gym: Is er de laatste jaren veel veranderd in de<br />

sport? Ben je tevreden met de recente ontwikkelingen?<br />

In welke zin heb je zelf bijgedragen tot<br />

die evolutie?<br />

Jason: Heel zeker. Atleten wagen zich meer en<br />

meer aan drievoudige salto’s, ook bij de meisjes en<br />

de jongeren. Ik heb ook gehoord dat er een nieuwe<br />

regel zal worden ingevoerd rond hoogte. Persoonlijk<br />

ben ik er niet zo gelukkig mee dat er alsmaar<br />

hoger wordt gesprongen. Op dat vlak hebben de<br />

Japanse, Russische en Chinese springers namelijk<br />

voorsprong op mij. Ik heb de neiging om niet te<br />

hoog te gaan: tijdens wedstrijden vind ik dat ik op<br />

een comfortabele hoogte spring. Zelf deed ik nooit<br />

zoveel drievoudige salto’s, ik heb altijd de nadruk<br />

gelegd op de schroefbewegingen: dubbele schroeven,<br />

millers en randy outs, heel veel verschillende<br />

elementen. Daardoor steeg mijn moeilijkheidsfactor<br />

en behaalde ik enkele wereldrecords. Andere<br />

atleten werden daardoor gestimuleerd om die<br />

draaibewegingen even goed te doen.<br />

Gym: Wat is het meest uitdagende aspect van<br />

jouw sport?<br />

Jason: Toen ik jonger was, heeft trampolinespringen<br />

mij geholpen om alle mogelijke psychologische<br />

barrières te overwinnen omdat ik al die moeilijke<br />

sprongen moest instuderen. Het volgende obstakel<br />

was deelnemen aan competities, proberen om<br />

mijn zenuwen de baas te blijven: dat was echt lastig<br />

en heeft toch enkele jaren gevergd. Nu slaag ik<br />

erin om op wedstrijden even goed te presteren als<br />

tijdens de trainingen. Daarnaast kreeg ik internationale<br />

ervaring en zag ik andere atleten aan het<br />

werk. Dat heeft me ook veel geholpen.<br />

Gym: Zijn er andere trampolinespringers die indruk<br />

op je maken?<br />

Jason: Ik hou wel van de manier waarop de Rus<br />

Dimitri Ushakov springt, hij bezit echt geweldig<br />

veel kracht en heeft veel talent en een fantastische<br />

stijl. Bij de Canadezen heb ik veel bewondering<br />

voor Mathieu Turgeon en Karen Cockburn,<br />

die op de Olympische Spelen van Sydney in 2000<br />

beiden een bronzen medaille behaalden in het<br />

trampolinespringen. Zij waren altijd mijn idolen<br />

en hebben mij heel sterk gemotiveerd om het nog<br />

beter te doen.<br />

Gym: Je bent wereldrecordhouder moeilijkheid<br />

met 17,5 in wedstrijdsituatie. Denk je dat je die<br />

prestatie nog kunt verbeteren en op welke manier?<br />

Jason: Reken maar! De reeks die ik in 2007 deed in<br />

de VS (Lake Placid Trampoline <strong>World</strong> Cup, n.v.d.r.)<br />

was toen inderdaad 17,5 waard, maar volgens de<br />

nieuwe regels zou dat nu al 17,9 zijn. Op training<br />

heb ik al een reeks van 20,6 gedaan. Er is duidelijk<br />

nog veel ruimte om te verbeteren, bijvoorbeeld<br />

door nog meer gehoekte drievoudige salto’s met<br />

schroefbewegingen te doen.<br />

Gym: Op welke prestatie ben je het trotst? Wat<br />

zijn jouw doelstellingen voor de toekomst?<br />

Jason: Zonder enige twijfel op mijn wereldrecord<br />

moeilijkheid en daarnaast ook op mijn olympische<br />

medaille. Het zou mooi zijn als ik op de komende<br />

<strong>World</strong> Cups telkens een medaille behaal<br />

en als ik bij de laatste finale van deze reeks eindig<br />

bij de top. En op de wereldkampioenschappen in<br />

Sint-Petersburg wil ik ook een medaille behalen,<br />

liefst goud. Op dit moment vrees ik vooral de concurrentie<br />

van de Chinese atleten Chunlong en Ye<br />

Shuai. Die heb ik nog nooit kunnen kloppen en dat<br />

steekt ...<br />

Jason,<br />

een van de<br />

blikvangers op<br />

de <strong>World</strong> Cup<br />

in Oostende<br />

(foto: Fons<br />

Decoster)<br />

25


26<br />

a a n R a d e R<br />

Alle kinderen hebben het recht zich te meten met kinderen van hetzelfde<br />

niveau in een aangepaste competitie. Dat stelt het ‘Panathlon Charter<br />

over de Rechten van het Kind in de Sport’ dat ook de GymnastiekFederatie<br />

Vlaanderen vzw ondertekende. Voor de recreatieve gymnasten staan vanaf<br />

dit seizoen tal van Recre@wedstrijden in de verschillende disciplines op de<br />

kalender. Een toelichting …<br />

Recre@gym<br />

Recreatieve gymnastiek<br />

wedstrijden op maat<br />

Wat zijn Recre@wedstrijden?<br />

De Recre@wedstrijden vormen het belangrijkste<br />

aanbod recreatieve wedstrijden van de federatie.<br />

Daarmee vervangen ze het vroegere D-niveau.<br />

Met deze naamsverandering wil de federatie het<br />

recreatieve karakter van deze wedstrijden sterker<br />

benadrukken.<br />

Naast de recreatieve wedstrijden bestaan er ook<br />

de competitiewedstrijden, ingedeeld in een I (instap),<br />

A-, B- en C-niveau.<br />

Meer dan één wedstrijd?<br />

Er worden Recre@wedstrijden georganiseerd in<br />

Acrobatische Gymnastiek, Aerobic Gymnastics,<br />

Artistieke Gymnastiek Dames en Heren, Demo,<br />

Ritmische Gymnastiek, Trampoline en Tumbling.<br />

Individueel kan elke club per discipline aan twee<br />

voorrondes deelnemen. De beste gymnasten<br />

kunnen bovendien nog eens deelnemen aan een<br />

finale.<br />

Je kun je terecht op meer dan twintig recreatieve<br />

wedstrijden over heel Vlaanderen. Surf voor een<br />

overzicht naar www.<strong>GymFed</strong>.be<br />

Individueel en per ploeg<br />

Je kunt met je club deelnemen aan de individuele<br />

en/of ploegenwedstrijden. De ploegenwedstrijden<br />

gaan door tijdens MegaGym, de grootste<br />

recreatieve gymhappening in Vlaanderen, waar<br />

toestelturnen, mini- en dubbele minitrampoline,<br />

lange mat, airtrack en demogym op het programma<br />

staan. Duid alvast 8 mei aan in je agenda!<br />

Wie kan deelnemen?<br />

De Recre@wedstrijden zijn bedoeld voor gymnasten<br />

die één tot vier uur in de week turnen.<br />

Gymnasten die in het huidige seizoen al deelgenomen<br />

hebben op het I-, A-, B- of C-niveau kunnen<br />

niet aan de Recre@-wedstrijden deelnemen.<br />

Anders gezegd, licentiehouders zijn niet toegelaten.<br />

Op die manier wil de <strong>GymFed</strong> zorgen voor<br />

een eerlijke competitie.<br />

Recre@tief – just for fun!<br />

Recreatieve sportbeoefening betekent dat het plezier<br />

van het turnen en het meedoen aan de wedstrijden<br />

primeert. Deelnemen is belangrijker dan<br />

winnen. De Recre@wedstrijden zijn dan ook op<br />

maat gemaakt van de echte recreant.<br />

De keuze van de oefenstof is zo bepaald dat kinderen<br />

die slechts één keer per week turnen al<br />

kunnen deelnemen. Zo is het om deel te nemen<br />

aan de wedstrijd minitrampoline al voldoende<br />

om een hurk-, spreid- en hoeksprong, een halve<br />

en een hele draai te turnen. Met een handstand<br />

doorrollen, rol voorwaarts en rad kun je al meedoen<br />

aan de wedstrijd lange mat per ploeg.<br />

Niet alleen de moeilijkheid van de oefenstof maar<br />

ook het reglement is aangepast aan de recreant.<br />

Bij Recre@toestelturnen bijvoorbeeld wordt de<br />

eindscore bepaald door de som van de scores aan<br />

de drie beste toestellen van de vier. Het is dus<br />

geen ramp als één van je oefeningen op de wedstrijd<br />

niet zo goed lukt.<br />

Voor jong en oud<br />

De Recre@wedstrijden zijn er niet alleen voor<br />

beginnende gymnasten. Wie van kindsbeen af<br />

al turnt, kan na enkele jaren waarschijnlijk ook<br />

al wat moeilijkere elementen. In de oudste leeftijdscategorieën<br />

voorziet het programma dan<br />

ook uitdagende oefenstof voor zij die al wat meer<br />

kunnen. Flikflak, salto’s of een handstand in de<br />

brug bijvoorbeeld.<br />

Populaire wedstrijd<br />

Dat de Recre@wedstrijden populair zijn, getuigen<br />

de cijfers van vorig seizoen. 1 857 kinderen kinde


Acrogym op de recre@wedstrijden (foto: Fons Decoster)<br />

Minitrampoline (foto: Fons Decoster)<br />

ren uit heel Vlaanderen namen in de verschillende<br />

disciplines deel aan één of meerdere recreatieve<br />

wedstrijden. Op Megagym genoten 1 266 gymnasten<br />

met volle teugen van hun ‘wedstrijdje’.<br />

Een leidraad voor trainers<br />

Voor trainers kan een Recre@programma de basis<br />

vormen voor de lesinvulling gedurende het jaar.<br />

De programma’s bieden een uitgebreide waaier aan<br />

oefenstof en de wedstrijd is een activiteit waar de<br />

hele groep naartoe kan werken.<br />

Hoe deelnemen aan een<br />

Recre@wedstrijd?<br />

1. Plan de wedstrijd(en) in je jaarplanning.<br />

2. Lees het reglement en het programma<br />

(te downloaden van het Clubnet of te bestellen<br />

via de Gymshop)<br />

3. Schrijf je gymnasten online in via het Ledenbeheer.<br />

Ook groepsdemo’s op Megagym (foto: Eddy Temmerman)<br />

Toestelturnen voor recreatieve gymnasten (foto’s: Fons Decoster)<br />

4. Kan een gymnast toch niet deelnemen, dan kun<br />

je tot 2,5 weken voor de wedstrijd zijn deelname<br />

annuleren.<br />

5. Geef je jurylid ten laatste 2,5 weken voor de<br />

wedstrijd op.<br />

6. Raadpleeg even de website voor de wedstrijd<br />

voor alle praktische info.<br />

Heb je als trainer vragen over de Recre@wedstrijden,<br />

neem dan contact op met de coördinatoren.<br />

Ze helpen je graag verder.<br />

• ACRO en AER: Kitty Claes<br />

09-243 12 17 – kittyclaes@gymfed.be<br />

• AGD: Jean Herrel<br />

09-243 12 06 – jeanherrel@gymfed.be<br />

• AGH: Peter Van Grieken<br />

09-243 12 14 – petervangrieken@gymfed.be<br />

• Dans en Demo en RG: Cindy Caluwaert<br />

09-243 12 02 – cindycaluwaert@gymfed.be<br />

• Trampoline en Tumbling: Sarah Mieremet<br />

09-243 12 04 – sarahmieremet@gymfed.be<br />

27


28<br />

I d S c O R n e R<br />

Bedankt voor de mooie zomerfoto’s!<br />

Wil je via deze rubriek iemand verrassen?<br />

Heb je een leuke gymfoto? Waag voor de volgende<br />

uitgave van ‘zot van Gym!’ je kans en<br />

stuur ons vóór 15 oktober jouw leukste foto!<br />

Van de mama van Maud en<br />

Floor kregen we volgende<br />

e-mail: “Maud is 8 jaar en<br />

Floor is 6 jaar. Maud behaalde<br />

vorig jaar bij de pupillen 1x<br />

zilver en 2x goud! Ze is een<br />

echte kampioen. Tijdens onze<br />

vakantie in Portugal hebben<br />

mijn beide dochters de show<br />

gestolen. Het zou leuk zijn dat<br />

ze eens in hun favoriete tijdschrift<br />

kwamen”. Dat is hierbij<br />

gebeurd!<br />

“Hallo, Ik ben Hanne en ik<br />

ben 14 jaar. Ik doe acrogym in<br />

Hoeselt (dat ligt in de buurt<br />

van Bilzen). Laurine, Paulien<br />

en ik zijn al heel lang een<br />

trio. Met deze foto wil ik mijn<br />

bovenpartner Laurine en mijn<br />

onderpartner Paulien eens<br />

verrassen”.<br />

Dat is attent van jou Hanne.<br />

Nog veel gymplezier!<br />

“Hallo, wij zijn de zusjes Emma<br />

(6) en Laura (8) Vandecasteele en<br />

turnen in de gymclub WIK-Oostende.<br />

Turnen is het liefste wat<br />

we doen en tijdens onze reis<br />

in Turkije hebben we zelfs wat<br />

“acro-trukjes” in het zwembad<br />

geoefend”.<br />

Alle kinderen ontvangen<br />

binnenkort een gymgeschenk!<br />

De redactie is heel blij met de vele inzendingen<br />

die we van onze gymnasten ontvangen. Wil je<br />

ook kans maken om in deze rubriek opgenomen te<br />

worden? Stuur dan de digitale versie van je mooiste<br />

gymfoto, gemaakt tijdens een wedstrijd, turnfeest,<br />

op vakantie of thuis, … naar info@gymfed.be en maak<br />

kans op een tof gymgeschenk.<br />

“Hoi, ik ben Hanne De Langhe. Ik turn bij TK Olympia in De<br />

Pinte. Op deze foto zie je mij aan zee op een spade. Zoals je<br />

ziet denk ik 24 uur op 24 uur aan turnen.”<br />

Super Hanne!<br />

“Mijn dochter Morgan Hermans is 7 jaar oud, ze turnt bij<br />

Acro Volharding Boom. Ze is zot van acro en gaat met veel<br />

plezier naar de trainingen. Het is een heel toffe groep die<br />

heel hard traint.” Mama van Morgan<br />

Hallo allemaal!<br />

Ik ben Jolien, 9 jaar<br />

en turn bij Elegantia<br />

Lille!<br />

Graag wil ik met<br />

deze foto iedereen<br />

van Elegantia verrassen<br />

en iedereen<br />

nog véél turnplezier<br />

wensen! Lief van jou<br />

Jolien!<br />

“Hey, ik ben Janne<br />

Huisman, ik ben 7 jaar<br />

en ik turn al 1 jaar bij<br />

Turnverbond Overpelt.<br />

Ik vind het super leuk<br />

en hoop veel medailles<br />

te winnen. Op de foto<br />

zie je ons samen met<br />

onze lieve juffen.”


GEWONNEN !<br />

Jessie Van Dam van Turnkring Excelsior Eppegem wil<br />

met deze foto graag de kleutertjes eens verrassen met<br />

een foto van hun brevettendag.<br />

Knap van Eva !<br />

We ontvingen deze mooie potloodtekening<br />

van de 15-jarige Eva Blomme uit Ieper.<br />

Heel mooi Eva en uiteraard is deze rubriek ook<br />

voor ‘iets oudere’ gymnasten!<br />

Wil je je foto, tekening, gymgedicht, grap, … in de volgende<br />

editie van ‘zot van Gym!’?<br />

We verwachten alle inzendingen voor 15 oktober (Gym<br />

4-2009 verschijnt half november).<br />

Gymbowasknijper<br />

Benodigdheden:<br />

• Karton of hard papier<br />

• Kleurpotloden<br />

• Schaar<br />

• Lijm<br />

• Houten wasspeld<br />

Werkwijze:<br />

Kleur, knip en plak Gymbo op een wasknijper<br />

Opgelet! We ontvangen nog steeds mooie<br />

foto’s die we jammer genoeg niet kunnen<br />

gebruiken omdat ze van onvoldoende kwaliteit<br />

zijn om af te drukken.<br />

Vraag aan mama, papa of de trainer om het toestel<br />

goed in te stellen!<br />

(richtlijn: 9 x 13 cm = 1063 x 1535 pixels – 300 dpi)<br />

29


30<br />

G Y m S P R O K K e l S<br />

Maak kennis met...<br />

Ik ben Mathilde Francken en turn bij<br />

OTM Gent.<br />

Hier zie je me in Zweden. De échte<br />

beer bleef maar niet stilstaan daarom<br />

kroop ik op deze ijsbeer …! Ik ben 10<br />

jaar. Ik ben net begonnen als onderpartner<br />

van een trio in de acro. Mijn<br />

partners zijn Leonie en Eva en we zijn<br />

al goede vriendinnen. Acro is echt<br />

leuk en best wel spannend!<br />

Originele start van het gymseizoen<br />

De A- en B-gymnasten van Turnkring Vlamertinge zijn het<br />

seizoen op een originele manier gestart, met een conditietraining<br />

in open lucht.<br />

Van links naar rechts: Laura Melsens,<br />

Emma Verbiese, Dore Lepla, Kayley<br />

Meeuw en Eva Naessens.<br />

Wil jij ook schitteren in deze rubriek?<br />

Mail naar info@gymfed.be een duidelijke foto met een kort briefje.<br />

Graag je club, geboortedatum en discipline vermelden!<br />

Coole gymmanieren<br />

Het turnteam ‘Topfit’, voor een leuk gymjaar!<br />

In de volgende ‘zot van Gym!’ o.a.<br />

- Resultaten Belgische gymnasten op WK Ritmische<br />

Gymnastiek, EK Acro, WK Artistieke Gymnastiek<br />

- Wie mag je verwachten op het Gymgala?<br />

De volgende uitgave verschijnt half november 2009!<br />

TURNTEAM TOPFiT<br />

Kalender<br />

Activiteiten tot eind december 2009<br />

26.09.2009 Best Show Teams Finale<br />

11.10.2009 Kaderdag dans en aerobics – Leuven<br />

17-18.10.2009 Kaderweekend Gymnastiek – Gent<br />

31.10-01.11-2009 Wase Gymcup – Beveren<br />

21.11.2009 Interclub AGD – Hoogstraten<br />

27-29.11.2009 Happy Gym Cup Ritmische Gymnastiek – Gent<br />

29.11.2009 Interclub AGH – Leuven<br />

19.12.2009 Gymgala – Gent<br />

Voor meer info over deze en andere gymactiviteiten surf naar<br />

Om thuis te proberen<br />

Test je vormspanning!<br />

Start in handen- en voetensteun, span je lichaam op. Maak een<br />

halve draai in vormspanning zonder met je zitvlak de grond te<br />

raken en keer terug! Doe dit een paar keer na elkaar.<br />

campagne van de <strong>GymFed</strong> in het<br />

kader van een kwaliteitsvolle<br />

jeugdsportbegeleiding.<br />

Surf naar www.<strong>GymFed</strong>.be<br />

voor info over deze campagne<br />

en de tips voor de gymnast!


Best Performance<br />

Nastia Liukin<br />

2 adressen<br />

Machelen-Zulte - rijksweg 80 :<br />

Van ma tot vrij van 10u00 - 18u30 | Zaterdag van 10u00 tot 17u00 of na afspraak<br />

Leuven - Naamsestraat 159 : Van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur<br />

Contact Best Performance | Rijksweg 80 | B 9870 Zulte - Machelen<br />

T +32 (0) 9 380 07 47 | F +32 (0) 9 380 18 54<br />

www.best-performance.com<br />

info@best-performance.com


Alles<br />

wat u nodig heeft!<br />

catalogus 2009<br />

meer dan 300 nieuwe producten<br />

Janssen-Fritsen n.v. • Klaverbladstraat 2 • 3560 Lummen • Telefoon: 013-53 15 07 • Fax: 013-53 15 10 • E-mail: info@janssen-fritsen.be • www.janssen-fritsen.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!