Tips & Idéer - skAPA KULtur

skapakultur.se

Tips & Idéer - skAPA KULtur

Tips & Idéer

Sy små börsar med metallbygel

Sy små punge med metalbøjler • Sy små punger med metallbøyler

600320


2

Rund börs

SE Börsens färdiga mått inklusive bygel: 9x10 cm

Tygåtgång: 20x11,5 cm av både yttertyg och fodertyg.

Tänk på: Om du vill dekorera börsen bör du göra det innan

fodertyget sys ihop med yttertyget. När du syr ihop tyget

med bygeln kan du passa på att sy på pärlor och dekoration

samtidigt.

Sömsmån, 0,5 cm, är inräknad i måtten. Rita av mönsterdelen

och klipp ut två delar av både yttertyg och fodertyg.

Så här syr du börsen:

1. Lägg yttertygets delar räta mot räta, och sy ihop sidorna

och botten. Lämna de raka sidorna, som ska sitta i bygeln,

öppna. Sy fodertyget likadant. Pressa sömsmånen på både

yttertyg och fodertyg.

2. Stoppa ner fodertyget i yttertyget så att avigsida ligger

mot avigsida. Vik och pressa in överdelen på både yttertygets

och fodertygets kanter så att tyget passar in i bygeln.

Sy fast bygeln för hand. Yttertyget och fodertyget ska ligga

på varsin sida om bygelns hålade innerkant. Det är enklast

att först sy fast fodertyget på insidan av bygeln, och sedan

yttertyget på bygelns utsida.

3. Sy ihop yttertyg och fodertyg i sidorna med några stygn

precis under bygeln.

Rak börs

SE Börsen kan sys i två olika längder. Den långa modellen

passar bra som glasögonfodral.

Börsens färdiga mått inklusive bygel: 7,5x11 cm eller

7,5x16 cm

Tygåtgång: 18x13 cm eller 18x18 cm av både yttertyg och

fodertyg.

Tänk på: Om du vill dekorera börsen bör du göra det innan

fodertyget sys ihop med yttertyget. När du syr ihop tyget

med bygeln kan du passa på att sy på pärlor och dekoration

samtidigt.

Sömsmån, 0,5 cm, är inräknad i måtten. Rita av mönsterdelen

och klipp ut två delar av både yttertyg och fodertyg.

Så här syr du börsen:

1. Lägg yttertygets delar räta mot räta, och sy ihop sidorna

och botten. Lämna de översta 5 cm, som ska sitta i bygeln,

öppna. Sy fodertyget på samma sätt. Pressa sömsmånen

på både yttertyg och fodertyg.

2. Stoppa ner fodertyget i yttertyget så att avigsida ligger

mot avigsida. Vik och pressa in överdelen på både yttertygets

och fodertygets kanter så att tyget passar in i bygeln.

Sy fast bygeln för hand. Yttertyget och fodertyget ska ligga

på varsin sida om bygelns hålade innerkant. Det är enklast

att först sy fast fodertyget på insidan av bygeln, och sedan

yttertyget på bygelns utsida.

3. Sy ihop yttertyg och fodertyg i sidorna med några stygn

precis under bygeln.


Rund pung

DK Pungens færdige mål inklusive bøjle: 9x10 cm

Stofforbrug: 20x11,5 cm af både yderstof og forstof.

Husk at hvis du vil dekorere tasken, så bør du gøre det

inden forstoffet sys sammen med yderstoffet. Når du syr

stoffet sammen med bøjlen, så kan du samtidig sy perler

og dekoration fast.

Mønstret er inklusive 0,5 cm sømmerum. Tegn mønsterdelen

op og klip 2 dele af både yderstof og forstof.

Sådan syr du pungen:

1. Læg yderstoffets dele ret mod ret og sy sider og bund

sammen. Lad de lige sider som skal ind i bøjlen være

åbne. Sy forstoffet på samme måde. Pres sømmerummet

på både yderstof og forstof.

2. Stop forstoffet ned i yderstoffet så vrangside kommer

mod vrangside. Fold og pres overdelens kanter på både

yderstof og forstof så de kommer til at passe ind i bøjlen.

Sy bøjlen fast i hånden.Yderstoffet og forstoffet skal ligge

på hver sin side af bøjlens hullede inderkant. Det er lettest

først at sy forstoffet fast på bøjlens inderside og derefter sy

yderstoffet fast på bøjlens yderside.

3. Sy yderstof og forstof sammen med nogle sting i siderne

lige under bøjlen.

Lige pung

DK Pungen kan sys i to forskellige længder. Den lange

model egner sig godt til brilleetui.

Pungens færdige mål inklusive bøjle: 7,5x11cm eller

7,5x16 cm

Stofforbrug: 18x13 cm eller 18x18 cm af både yderstof og

forstof.

Husk at hvis du vil dekorere tasken, så bør du gøre det

inden forstoffet sys sammen med yderstoffet. Når du syr

stoffet sammen med bøjlen, så kan du samtidig sy perler

og dekoration fast.

Mønstret er inklusive 0,5 cm sømmerum. Tegn mønsterdelen

op og klip 2 dele af både yderstof og forstof.

1. Læg yderstoffets dele ret mod ret og sy sider og bund

sammen. Lad de øverste 5 cm som skal ind i bøjlen være

åbne. Sy forstoffet på samme måde. Pres sømmerummet

på både yderstof og forstof.

2. Stop forstoffet ned i yderstoffet så vrangside kommer

mod vrangside. Fold og pres overdelens kanter på både

yderstof og forstof så de kommer til at passe ind i bøjlen.

Sy bøjlen fast i hånden. Yderstoffet og forstoffet skal ligge

på hver sin side af bøjlens hullede inderkant. Det er lettest

først at sy forstoffet fast på bøjlens inderside og derefter sy

yderstoffet fast på bøjlens yderside.

3. Sy yderstof og forstof sammen med nogle sting i siderne

lige under bøjlen.

Rund pung

NO Pungens ferdige mål inklusive bøyle: 9x10 cm

Stoffforbruk: 20x11,5 cm av både ytterstoff og fôrstoff.

Husk: Hvis du vil dekorere pungen, bør du gjøre dette før

fôrstoffet sys sammen med ytterstoffet. Når du syr sammen

stoffet med bøylen kan du passe på å sy på perler og

dekorasjon samtidig.

Sømmonn, 0,5 cm, er medregnet i målene.Tegn av mønsterdelen

og klipp ut to deler av både ytterstoff og fôrstoff.

Slik syr du pungen:

1. Legg ytterstoffets deler rette mot rette, og sy sammen sidene

og bunnen. La de rette sidene, der bøylen skal sitte,

være åpne. Sy fôret på samme måte. Press sømmonnet på

både ytterstoff og fôrstoff.

2. Stapp fôret ned i ytterstoffet slik at vrangside ligger mot

vrangside. Brett og press inn overdelen på både ytterstoffet

og fôrstoffets kanter slik at stoffet passer inn i bøylen.

Sy fast bøylen for hånd. Ytterstoffet og fôrstoffet skal ligge

på hver sin side av bøylens hullede innekant. Det er

enklest å først sy fast fôret på innsiden av bøylen, og

deretter ytterstoffet på bøylens utside.

3. Sy sammen ytterstoff og fôrstoff i sidene med noen sting

rett under bøylen.

Rett pung

NO Pungen kan sys i to ulike lengder. Den lange modellen

passer fint som brilleetui.

Pungens ferdige mål inklusive bøyle: 7,5x11 cm eller

7,5x16 cm

Stoffforbruk: 18x13 cm eller 18x18 cm av både ytterstoff

og fôrstoff.

Husk: Hvis du vil dekorere pungen, bør du gjøre dette før

fôrstoffet sys sammen med ytterstoffet. Når du syr sammen

stoffet med bøylen kan du passe på å sy på perler og

dekorasjon samtidig.

Sømmonn, 0,5 cm, er medregnet i målene.Tegn av mønsterdelen

og klipp ut to deler av både ytterstoff og fôrstoff.

Slik syr du pungen:

1. Legg ytterstoffets deler rette mot rette, og sy sammen

sidene og bunnen. La de øverste 5 cm, der bøylen skal

sitte, være åpne. Sy fôrstoffet på samme måte. Press sømmonnen

på både ytterstoff og fôrstoff.

2. Stapp fôrstoffet ned i ytterstoffet slik at vrangside ligger

mot vrangside. Brett og press inn overdelen på både

ytterstoffets og fôrstoffets kanter slik at stoffet passer inn

i bøylen. Sy fast bøylen for hånd. Ytterstoffet og fôrstoffet

skal ligge på hver sin side av bøylens hullede innerkant.

Det er enklest å først sy fast fôrstoffet på innsiden av bøylen,

og deretter ytterstoffet på bøylens utside.

3. Sy sammen ytterstoff og fôrstoff i sidene med noen sting

rett under bøylen.

3


13 cm

Rak börs • Lige pung • Rett pung

Liten/Lille: B 9 cm H 13 cm

Stor: B 9 cm H 18 cm

Rund börs • Rund pung • Rund pung

B 10 cm H 11,5 cm

18 cm

600320

2007-09 600320

More magazines by this user
Similar magazines