Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

mahanaim.guatemala.com

Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

©2012 Mahanaimguatemala

trong>Hvatrong> trong>alletrong> trong>kristnetrong> trong>børtrong> trong>vitetrong> trong>omtrong> trong>opprinnelsentrong> trong>tiltrong> trong>derestrong> tro

Bibelstudier gjenntrong>omtrong> hebraiske røtter

Book 2


Taken frtrong>omtrong> the Journal News Htrong>alletrong>lujah

©2012 Mahanaimguatemala

Mary Elena Gabriel

"Living Tilgivelse"

Hvem er Mary Ellen Gabriel? The Wtrong>omtrong>an, The Mother, tjener Gud!

Maria Elena: Strong>omtrong> en kvinne, har Herren plasserte meg i en spesiell rolle. Det er sant at i mange år

kvinner rykket ned, men Yeshua Messias, ktrong>omtrong> for å få opp, og nå har vi strong>omtrong> kvinner, trong>tiltrong> å tjene

Herren i en vakker, servering i hjemmet strong>omtrong> hustruer og mødre, men underlagt Guds Ånd . Strong>omtrong>

kvinne har jeg en verdifull rolle i denne verden, takke Herren.

Strong>omtrong> en mor, med trong>alletrong> mine feil, fordi ingen lærer å være mamma, men på den måten lærer vi å

være mødre. Når vi har adressen trong>tiltrong> den evige og den bibelske grunnlaget vi kan sette ut i praksis,

prosjektets kjærlighet i våre liv trong>tiltrong> våre barn, og trong>vitetrong> hvordan de skal behandles, i stedet for å

forbanne velsigne dem, elsker dem, trong>omtrong>sorg for og at de ser eksempelet ett. Strong>omtrong> Herren sa at ved

vår fruktene vil vi kjenner, forsøker jeg barna mine å se frukten av det i meg, men noen ganger

svært vanskelig fordi du har mange mangler og de nærmeste er de strong>omtrong> merker det, men Herren i

hans kjærlighet og barmhjertighet vi vil dekke.

Strong>omtrong> en tjener av Hashem er jeg glad fordi jeg kan tjene kongenes Konge og herrenes Herre. Det er

et vakkert verk strong>omtrong> Herren har gitt meg. Herren har velsignet meg med departementet "Sowers av

Word", hvor vi jobbet og filmer bringe mange mennesker i skoler, byer og tettsteder hvor vi

introng>vitetrong>rte, og hvor vi ktrong>omtrong> vederlagsfritt trong>tiltrong> noen strong>omtrong> Herren gir for denne tjenesten . Vi har også

bøker og avhandlinger strong>omtrong> vi sender trong>tiltrong> å gjøre og gi dem ut. Jeg tror vi gjør, med hjelp fra Herren,

et dyrebart arbeid. Strong>omtrong> en Herrens tjener jeg føler oppfylt, glad og velsignet i det Han har gitt meg,

fordi det er Herren strong>omtrong> bruker livet mitt.

Hvordan visste du Mary Ellen Gabriel Herren?

Maria Elena: På den tiden jeg gikk gjenntrong>omtrong> en forferdelig enstrong>omtrong>het, ønsker ikke på noen, trong>omtrong>gitt

av trong>alletrong> bekvemmeligheter at en kvinne kunne ønske: helse, kjærlighet og respekt min mann, mine

barn, rikdtrong>omtrong> og så videre. Men inne Jeg følte en forferdelig enstrong>omtrong>het, var negativt humør kjøre


meg trong>tiltrong> døden, tenker selvmord. Noen ganger drakk brennevin ute av kontroll, fordi jeg ønsket å

glemme dette, og fordi jeg ikke likte negative systemer av denne verden. Jeg så på urettferdighet trong>tiltrong>

barn, overgrep, incest, oppløste hjem, overgrep mot dyr, de økontrong>omtrong>iske, etc., mislikte jeg dette og

hadde ingen ønske trong>omtrong> å leve, trong>tiltrong>synelatende har alt.

Noen fortalte meg trong>omtrong> Messias Yeshua (Jesus) og Den Hellige Ånd

påpekte at Yeshua levde, da jeg så på bildene, vi satt stearinlys og lysestaker, men disse bildene er

ikke snakk trong>tiltrong> meg fordi de var enkle malerier (Salme 115). Men når jeg sier at Yeshua levde, åpnet

min åndelige ører og ønsket å trong>vitetrong>. På et møte senere og fortalte meg: "Jesus (Yeshua), du vet jeg

drepe meg selv, jeg trenger deg, jeg føler en dyp enstrong>omtrong>het, hjelp meg, få meg ut av dette, tror jeg

Jeg er en synder, trong>tiltrong>gi meg, får jeg Du strong>omtrong> min frelser. "Så en forandring ktrong>omtrong> trong>tiltrong> meg strong>omtrong> fikk meg

trong>tiltrong> å føle at enstrong>omtrong>het var revet fra meg, og jeg begynte å føle Guds nærvær.

Jeg begynte å snakke trong>omtrong> ham i mine få ord (det hadde ikke engang lese Bibelen) for å fortelle folk

hva strong>omtrong> hadde skjedd med meg, og oppmuntre dem trong>tiltrong> å motta hva jeg får. Familien min begynte å

gi sitt liv trong>tiltrong> Gud, mine barn, mine foreldre, mine søstre, nevøer, og trong>tiltrong> dags dato nesten trong>alletrong> er

troende. Saken manglet var min mann og hun trengte å passere gjenntrong>omtrong> ilden strong>omtrong> tyven på korset,

men han visste også, men ikke velsignelser glede å tjene her.

Vi forstår at hans familie var rystet i den tiden av geriljaen i Guatemala. Kan du fortelle oss dine

erfaringer?

Maria Elena: jeg alltid fortelle våre venner at jeg har nok erfaring i smerte forårsaket av kidnapping.

Men trong>alletrong> har tidligere erfaringer strong>omtrong> har vært trong>tiltrong> nytte for familien min og meg fordi vi har sikret

den evige. I de to første hijackings mannen min ikke visste Herren, at det jeg hadde var en religion

av idolene strong>omtrong> ble oppdratt av mine foreldre, og selv forbannet folk strong>omtrong> hadde ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> skade

mitt hjem, mine barn og min mann . I den tredje kidnappingen av min mann hadde trong>alletrong>rede

akseptert Jesus (Yeshua) strong>omtrong> min Frelser og Herre, og jeg kunne se forskjellen at i stedet for å

forbanne sa: «Herre berøre dem, lagre dem strong>omtrong> gjør så mye skade fordi du ikke vet." Min mann

ktrong>omtrong> ikke trong>tiltrong>bake fra denne siste kidnapping og han ble drept, og i dag var det en Gud i denne

planen. Selv trong>omtrong> jeg så. Jeg har skutt kroppen din sikkerhet, sikker på at min mann ble reddet.

Herren ga meg beskjed etter at mannen min døde, at han trong>tiltrong>lot dette bortføring fordi mannen min ble

syk og mistet uten frelse og Herren sa trong>tiltrong> meg at jeg aksepterer at min mann og ble frelst. Tenk deg

den smerten av mitt 12 år gammel gutt mistet sin far, så langt han føler smerten, ikke hans sjel blitt

leget helt. Men vi aksepterer at Gud hadde en plan. Min mann var en person med gode følelser, en

mann med suksess og en vellykket mann i hans hjem, hvor han var elsket og respektert ham, men

det var ikke trygt. Det var da at mine barn har akseptert at det var Guds plan.

Etter dødsftrong>alletrong>t trong>tiltrong> hennes mann, hvordan stå? trong>Hvatrong> var din nøkkel trong>tiltrong> suksess etter så mye smerte?

©2012 Mahanaimguatemala


Maria Elena: Mange sier at vi troende, vi lever bare snakker trong>omtrong> Gud og Bibelen, men at vi flytter

rundt kongen. Når han ktrong>omtrong>mer inn i våre hjem, men ktrong>omtrong>mer problemer, nød og forfølgelse, gå

rundt hånden. Han sier i sitt ord: "Disse tingene har jeg talt trong>tiltrong> dere, strong>omtrong> jeg har fred i verden har

dere trengsel, men trong>tiltrong>liten, jeg har overvunnet verden." (Joh. 16:33). La oss skjer på saker, ikke dem

over oss. Jeg kan fortelle deg trong>omtrong> mine barnebarn er kidnapping syv år siden. Noen menn er

voldtektsforbrytere og drapsmenn tok mine barnebarn, men jeg kunne se Guds hånd. Tre dager etter

kidnappingen, Herren talte trong>tiltrong> meg i Jesajas bok 49:24-26, hvor jeg bekrefter at mine barnebarn

skulle bli utgitt og skaden de hadde gjort og ville straffe folk vet Han var Frelser og Helper. Mine

barnebarn ktrong>omtrong> ut og 22 dager

det mest dyrebare tingen var da meg og klemme meg i øret: "Bestemor, jeg visste at Jesus var med

meg."

Det er slik dyrebare far trong>tiltrong> barna i Guds Ord, fordi selv trong>omtrong> de ser forferdelige dilemmaer, vet at

Herren er med dem: "Og se, jeg er med dere alltid, inntrong>tiltrong> verdens ende" (Matteus 28 : 20). Det er

nødvendig at Guds folk strong>omtrong> går forbi bevis for at de hjelper oss trong>tiltrong> å være sant krigere Hashem. Vi

kan ikke forvente å være hvis Herren ikke ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> å skje, fordi ved å tenke at vi ikke forberede

seg. Systemene ikke ktrong>omtrong>mer rett fra verden trong>tiltrong> å være en test for den troende. Ktrong>omtrong>mer fristelsen,

og den troende er testet. Derfor må vi avvise hva strong>omtrong> ikke er behagelig for øynene trong>tiltrong> Israels Gud

og se fremover forbereder seg trong>tiltrong> evig liv.

Er det mulig å trong>tiltrong>gi så mye skade?

Maria Elena: Alt er mulig når en er å stole på Herren, men vi gjør mer forferdelig skade de kan

gjøre. Når man er i Yeshua får hjelp fra Den Hellige Ånd strong>omtrong> gir oss kraft trong>tiltrong> å trong>tiltrong>gi. Jeg føler at jeg

har trong>tiltrong>gitt dem strong>omtrong> gjorde så mye skade på familien min og meg .. For en tid siden fikk jeg

anledning trong>tiltrong> å møte en person, en tidligere geriljasoldat ktrong>omtrong>mandant, strong>omtrong> senere fikk trong>vitetrong> at han

var mannen min strong>omtrong> kidnappet de to første gangene. Men nå en mann er trong>alletrong>rede restaurert og bli

en Guds tjener. Herren førte oss sammen på en konferanse i Coltrong>omtrong>bia, strong>omtrong> ble gjenntrong>omtrong>ført med

stor suksess. Ved en slik enorm atmosfære av terror strong>omtrong> forårsaket geriljaen i Coltrong>omtrong>bia, er familier

lider sterkt på grunn av forfølgelser, kidnappinger og drap. Ved denne anledning prøvde vi temaet

"Tilgivelse", og denne mannen sa, "her er en kvinne strong>omtrong> han gjorde oss så geriljaen så mye skade

for henne og hennes familie, men vi vet hun vil trong>tiltrong>gi", da vi klemte hverandre, Evig liv og gjort trong>tiltrong>

gjenstand for trong>tiltrong>givelse, ga vi i Coltrong>omtrong>bia. Egentlig har jeg trong>tiltrong>gitt ham, jeg elsker i Yeshua Messias,

og jeg har tjenestegjort i departementet. Strong>omtrong> bare Herren kan gjøre.

Hjerte jeg har trong>tiltrong>gitt dem fordi Israels Gud er den strong>omtrong> ga meg at trong>tiltrong>givelse internt. Alt har sin tid, og

kaste det håp for koner strong>omtrong> ser trong>tiltrong> sin manns laster, ekteskapsbrudd. Fordi de er forferdelige

problemer strong>omtrong> forårsaker smerte hjemme. Men det kan være trong>tiltrong>givelse og med gjenopprette sine

hjem, siden alt er mulig i Israels Gud gjenntrong>omtrong> Messias.

trong>Hvatrong> motiverte deg trong>tiltrong> å ta beslutningen trong>omtrong> å vie trong>tiltrong> å tjene Gud? og hvordan den gjør det, siden du

er kvinne i bedrift, med jobb og forpliktelser?

©2012 Mahanaimguatemala


Maria Elena: Alt har en prosess og hva strong>omtrong> har vært motiverende meg er absolutt av Guds Ånd i

mitt hjerte er det en dyp takknemlighet trong>tiltrong> Ham Verken materiale eller noen andre kunne fylle

eventuelle ttrong>omtrong>rtrong>omtrong> strong>omtrong> var i meg, før jeg ktrong>omtrong> Yeshua, var mitt liv fylt internt. Herren satte i mitt

hjerte mye kjærlighet trong>tiltrong> sjeler. Evangeliet trong>tiltrong> GET for trong>alletrong>. Herren begynte å gi trong>alletrong> midler trong>tiltrong> å

kjøpe projektorer, film og sende den traktat-making. Alt dette økontrong>omtrong>iske anlegget har gitt meg

Herren. At kjærlighet trong>tiltrong> sjeler henger fremdeles i mitt 24 år, strong>omtrong> var da jeg møtte ham strong>omtrong> min

frelser. Han forandret livet mitt "Jeg jobber med takk trong>tiltrong> ham på andre siden, har jeg mine barn, strong>omtrong>

jobber i sekulære jobber e1. Dette gir meg frihet trong>tiltrong> å forkynne evangeliet trong>omtrong> makt, noe strong>omtrong> sparer,

gjenoppretter og forbereder endringer folk trong>tiltrong> evig liv med kongenes Konge og herrenes Herre, hvis

navn er Yeshua Ha Mashiach (Messiah Yeshua).

¿C6mo titt på dagens landskap av trong>kristnetrong> kvinner?

Maria Elena: Jeg ser dyrebare. Enhver kvinne strong>omtrong> ønsker å arbeide for Herren er god. Mange unge

mennesker kaste bort sin tid på å tenke ting forgjeves, mange bekymret for å få gifte seg, i stedet for

prosjektering trong>tiltrong> Herren være med den elskede og Han sender trong>tiltrong>setningsstoffer. Hun har en

fantastisk rolle i vingården trong>tiltrong> Herren.

Foreløpig er hva Gud gjør med livet trong>tiltrong> Maria Elena?

Maria Elena: Du gjør fine ting, fordi min 66 år Herren fortsetter å bruke livet mitt på en nyttig måte,

ktrong>omtrong>binert med messianske jøder, strong>omtrong> også kirken Herren, strong>omtrong> ble trong>tiltrong>talt etter at død og

oppstandelse trong>tiltrong> vår Herre Jesus , men nå ktrong>omtrong>mer enorm vekkelse blant jødene, fordi de tror at

Yeshua er trong>derestrong> Messias. Herren fortalte meg gjenntrong>omtrong> en Guds tjener, var jeg ha små og store

gaver trong>tiltrong> kirken sin, og har vært, siden gjenntrong>omtrong> den hebraiske røtter, gjenntrong>omtrong> studier, bøker og

messianske, vi har mer læring og undervisning for Guds folk Saiga av utrong>vitetrong>nhet og feilinformasjon

strong>omtrong> fikk oss inn i Rtrong>omtrong>a i lang tid. Bibelen sier: "Mitt folk gå trong>tiltrong> grunne for mangel på kunnskap"

(Hosea 4:6)

Jeg lærte at den virkelige Jesu navn er Yeshua, strong>omtrong> er hans opprinnelige hebraiske navnet, strong>omtrong> ble

forandret av Rtrong>omtrong>a for å ta sin sanne jødiske identitet. Jeg har lært å feire Den Hellige Dager,

forordnet av Gud (Mosebok 12:1-27, 23:4-6 Leviticus, Exodus 23:14-19, 23:33-43 Mosebok), for å

feire Shabbat, strong>omtrong> er dagen Den ordinerte Sabbath (Exodus 20:8,9,10), for å møte trong>derestrong> skikker å

leve i hellighet, fullt behagelig for ham (6:1-3 Mosebok 07:12) og jeg har lært gjenntrong>omtrong> Hans Ord

Jeg er ikke lenger mild, men nå podet inn i Olive Natural figur av Israel, Israel, gjenntrong>omtrong> Yeshua

(Rtrong>omtrong>erbrevet 11:17-24).

.

Vi ønsker en kvinne så dedikert trong>tiltrong> Herrens verk, strong>omtrong> du er, forlate oss en beskjed trong>tiltrong> unge kvinner

strong>omtrong> begynner sin reise i Gud.

Maria Elena: Jeg anbefaler mine kjære brødre og søstre i Messias, å gå fremover, ser trong>tiltrong> forfatteren

av sann suksess uten å se seg trong>tiltrong>bake. Oppfordres trong>tiltrong> å søke i Word og finne de rikdtrong>omtrong>mer strong>omtrong>

Hashem har for oss, "... spør etter gamle stier, hvor er den gode vei og gå forbi, og du vil finne hvile

for trong>derestrong> sjeler" (Jer 6:16). I Ef 2:12-14 sier: "På den tiden var du uten Messias, være utenfor

©2012 Mahanaimguatemala


skikker Israel og fremmede for pakten med løfte, uten håp og uten Gud i verden, men nå gjenntrong>omtrong>

Yeshua Messias, er du strong>omtrong> en gang var langt borte, har blitt brakt nær ved Kristi blod, for han er

vår fred, at av de to gjorde en, rive ned den muren strong>omtrong> skilte oss. " Søk Israels Gud, hedre hans

Sønn Jesus, fordi Han er alt vi trenger for å leve og gå i seier. (Salmo2 :10-12)

Herren velsigne deg mye!

(Tall 6:24-27)

©2012 Mahanaimguatemala


Innledning

Av: Dan Ben-Avraham

Det er en veldig spesiell ære å introdusere trong>tiltrong> Ibero-amerikanske trong>kristnetrong> samfunnet, utarbeidelse av

mine studier har mer enn nok hebraiske røtter, strong>omtrong> har blitt tatt og publisert av Sister María Elena

Gabriel er, for meg.

I løpet av flere år, tar jeg det, å trong>vitetrong> det, har hun vist et levende ønske trong>omtrong> å så ordet av det evige i

hjertene trong>tiltrong> så mange mennesker, strong>omtrong> - kan, uten sosiale, kulturelle forskjeller eller dentrong>omtrong>inacional,

overbevist trong>omtrong> at alt: jøder og hedninger, troende og de strong>omtrong> ikke bare troende, trenger du rikdtrong>omtrong> av

det hebraiske Skriftene, den evige gave trong>tiltrong> nytte for menneskeheten, håpløse.

I det samme mål strong>omtrong> vi vil trong>omtrong>ktrong>omtrong>me i den endelige rett linje av separasjon, å gå i riktig kunnskap

trong>omtrong> Bibelen, dens hebraiske miljø, trong>derestrong> mentale juice og trong>derestrong> himmelske arv, gå, fordi han i

kampen for god mot urettferdighet og er nødvendig og avgjørende av lys mot mørket.

For lenge en kristen har erklært kun trong>tiltrong>gang trong>tiltrong> skriftene trong>tiltrong> en vestlig kristent perspektiv hadde nå

med restaurering av Israel og avkastningen av jøder trong>tiltrong> sin Messias, har de muligheten trong>tiltrong> å gjøre det

fra sin hebraiske trasfondo, og innsatsen å sette utgiver, dette arbeidet i sin opprinnelige hebraiske

miljø i hendene, vil bringe nytt lys uten tvil på den bibelske teksten, og temaene de har med så mye

kjærlighet og hengivenhet valgt for dette formål.

Vi ber trong>tiltrong> den allmektige strong>omtrong> er deg, venner, lesere strong>omtrong> glede i disse valgene og motta trong>derestrong> lesing,

friskhet rike juice fra den naturlige oliventreet, strong>omtrong> er en del av arven strong>omtrong>, hele den trong>kristnetrong> høyre

og trong>tiltrong>gang gjenntrong>omtrong> Messias (Rtrong>omtrong>. 11:16-24).

Jeg er overbevist trong>omtrong> at å ta så mye strong>omtrong> en hyrde situasjon, strong>omtrong> en enkel troende, fra denne

antologien, inspirasjon, ktrong>omtrong>fort, belysning og nye intellektuell forståelse er at det er ham, å ta på

seg oppgaven foran ham har blitt anbefalt i riket, eller flere vil kvalifisere.

For det er den evige ære og herlighet gjenntrong>omtrong> Messias, Israels konge, den virkelige Davids hus.

Elsker deg og Love.

Dr. Dan Ben-Avraham

President Messianske israelske alliansen.

©2012 Mahanaimguatemala


YESHUA, Israels Messias

Hvorfor bruker vi navnet Yeshua i stedet for Jesus?

Vi bruker navnet Yeshua i stedet for Jesus, fordi dette er den originale hebraiske navnet. Navnet

Jesus er en oversettelse mildhet, både Anglo og latinamerikansk opprinnelse hebraisk Yeshua, strong>omtrong>

betyr "frelse". Yeshua aldri hørt under hans offentlige virke å bli kalt Jesus. "Han var alltid utnevnt

av hans hebraiske tegn, fordi det var og er jødisk."

Strong>omtrong> navn på en person, er regelverket ikke er oversatt, av respekt og aktelse for identiteten trong>tiltrong> en

person, tror vi at i trong>tiltrong>felle av Messias, hans navn, enda mer, må den holdes i sin opprinnelige form.

I trong>tiltrong>legg, på grunn av det faktum at bruk av navnet "Jesus" historisk kristendtrong>omtrong> nesten helt ødelagt

det jødiske folk / hebraisk, mildhet første de troende jødene strong>omtrong> overlevde angrepene og rtrong>omtrong>erske

forfølgelsene etter inkvisisjonen, korstogene, så med Etter den protestantiske reformasjonen i det

sekstende århundre trong>tiltrong> å fortsette "holocaust" trong>børtrong> egentlig ikke ktrong>alletrong> det det, strong>omtrong> i Torahen, er et

holocaust et offer strong>omtrong> behager Gud av Israel, og hva de gjorde trong>tiltrong> sitt folk var en Folkemord, noe

grustrong>omtrong> og nådeløs.

Slutt med den vestlige anti-semittisme av historiske kristendtrong>omtrong>, navnet "Jesus" har blitt sørgelig et

symbol for forfølgelse og død for det jødiske folk, forvrenge sannheten trong>omtrong> herlige figuren Yeshua

vår Messias. Så vi foretrekker å gjøre en forskjell i form navngir opprinnelige hebraiske: Yeshua,

uten utgjør en barriere, men et nødvendig skille.

Husk at vår Herre og Frelser Yeshua er jødisk, strong>omtrong> feiret høytiden, inkludert Shabbat, og var

respektfull av Torah (loven). Han er vår modell. Han opprettholdt sin jødiske identitet i kjolen sin,

trong>derestrong> skikker. Han gikk hver sabbat (lørdag) trong>tiltrong> synagogen for å lære Torah.

Hvorfor bruke Kristi navn Messias på plass?

Noen trong>kristnetrong> tror at "Kristus" er strong>omtrong> andre navnet Yeshua, samt spanske kulturen noen strong>omtrong> heter

Juan Carlos. Really "Mashiach" (Messias) er tittelen reservert i Skriften for kongen av Israel lovet å

David. Akkurat strong>omtrong> det fungerer strong>omtrong> en "leder" eller "hode" av en nasjon ktrong>alletrong>s "President", så er

"Messias" en kongelig tittel. Denne tittelen ktrong>omtrong>mer fra det hebraiske roten "Messias" strong>omtrong> betyr

"salvede", men når oversatt trong>tiltrong> gresk og ble "Kristen" og trong>tiltrong> slutt trong>tiltrong> spansk strong>omtrong> «Kristus." Kristos

betyr "salvet" og ktrong>omtrong>mer fra den tid da arbeiderne endte dagen på jobben med oliventrær, og ble

smurt og farget med olje. Når oversetteren måtte oversette det hebraiske ordet Mashiach gresk, fant

ikke den riktige mening og forbundet med arbeidet trong>tiltrong> arbeiderne i olivenlundene. Kristos og betyr

salvet Moshiach betyr salvet, derfor ser vi at ordet Kristus, strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra Kristos, ikke dekker

riktig tolkning av rollen de oppfyller Yeshua Ha Mashiach.

På grunn av det faktum at begrepet "Messias" (salvede) er mer nøyaktig trong>tiltrong> sin opprinnelige form,

strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra det hebraiske roten "Messias", strong>omtrong> ønsker å studere Bibelen gjenntrong>omtrong> hebraiske

røtter, foretrekker å ktrong>alletrong> det den opprinnelige veien : Yeshua Ha Mashiach (Yeshua Messias).

©2012 Mahanaimguatemala


Hvorfor ktrong>alletrong>r "messianske" og ikke "trong>kristnetrong>"?

Begrepet "Christian" opprinnelig betydde "Tilhengere av Kristus" og var en av de måtene strong>omtrong>

rtrong>omtrong>erne i Antiokia kalt Gentrong>tiltrong>e konvertitter, Chronicles of apostlene (Apg) 11:26, hebraisk versjon:

Og et helt år de samlet i samfunnet, og lærte mange hedninger strong>omtrong> ble disipler og grekerne kalte

dem Jrist'yanous * først i Antiokia.

* Det vil si, "messiansk" eller "messianske", når oversatt trong>tiltrong> gresk, forble Xristos Xrist'yaná av

oversettelse av hebraiske Mashiach den Koine gresk, vises strong>omtrong> i et manuskript arameisk. Så ble

oversatt trong>tiltrong> kastrong>tiltrong>jansk strong>omtrong> "trong>kristnetrong>" og siden da, identifiserer sikt konverterer blant Bnei Noach

(Gentrong>tiltrong>e nasjoner) å skille dem fra Netzarim, disipler Rabbi av jødene. Til slutt var trong>kristnetrong>

identifisert strong>omtrong> Notzrim.

"Kristne" ble kalt troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, ikke nødvendigvis tror på Yeshua av jødisk

opprinnelse strong>omtrong> ble anerkjent av forskjellige navn, kanskje det mest karakteristiske er den

"disipler" (talmidim) av Yeshua, innenfor " Netzarim sekt eller sekt av Way ", Chronicles of

apostlene (Apg) 9:1-2; hebraisk versjon:

På dette tidspunktet, Saul, fortsatt puster trusler og mord mot disipler Adon, gikk trong>tiltrong> ypperstepresten

og spurte brev av myndighet trong>tiltrong> synagogene i Damaskus, slik at hvis han fant noen menn og kvinner

Road *, kunne bringe arrestert i Yerushalayim.

* Fra den hebraiske HaDerek. Med dette ordet Hillel (Lukas) betyr at partiet dannet av Yeshua

Hasidic strong>omtrong> ennå ikke hadde fått innspill trong>tiltrong> hedningene. Det var inntrong>tiltrong> da, en jødisk sekt blant

andre sekter av dagen. Begrepet kult da, hadde ingen negative konnotasjoner det har nå. Betyr "de

strong>omtrong> var av en opinion" og var en religiøs fest selv.

Vi vet at "sekt" i tiden av Yeshua, ble kalt trong>tiltrong> en gruppe, innenfor andre grupper, strong>omtrong> holdt og

forsvart visse prinsipper strong>omtrong> ble sett på strong>omtrong> særegent i en større gruppe.

Messianisme sier at Yeshua er Messias i Israel, først i hans rolle strong>omtrong> den lidende Messias Mashiach

Ben Yosef og så når du ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong>bake igjen, i sin rolle strong>omtrong> triumferende Messias

Mashiach ben David. For historiske trong>omtrong>stendighetene rtrong>omtrong>erne holdt ringer trong>tiltrong> hedningene, strong>omtrong>

bekjente troen på Jesus Kristus, strong>omtrong> "trong>kristnetrong>" og trong>tiltrong> slutt ble begrepet populært laget. Dessverre,

over tid, begynte Christian konseptet TO bli forvrengt, slutter å være en mild tidligere trong>tiltrong>henger av

Messias, strong>omtrong> hadde sluttet seg trong>tiltrong> jødiske troende i Yeshua Messias også, en strong>omtrong> hadde trong>omtrong>favnet

troen på kristendtrong>omtrong>men strong>omtrong> ble forstått av Rtrong>omtrong>a. Når myndighetene i Rtrong>omtrong>a med religiøs makt trong>tiltrong>

politisk makt i det fjerde århundre, tvang jødene trong>tiltrong> å akseptere at Jesus var Messias, å gi avkall på

sine jødiske røtter og kultur gitt av Den evige, er å slutte å være jøder ktrong>omtrong>met for å bli "trong>kristnetrong>"

strong>omtrong> Rtrong>omtrong>a.

Den bibelske messianisme mener at å finne den Messias, folk forblir jøder eller israelitter ktrong>omtrong>plett

og ikke å gi opp sin bibelske kultur, fordi kultur er en guddtrong>omtrong>melig åpenbart gjenntrong>omtrong> Moses og

©2012 Mahanaimguatemala


profetene og opphøyet på sitt beste i Yeshua selv. Derfor identifiserer vi med navnet "messianske"

for å understreke at strong>omtrong> jøder, israelere eller tidligere hedningetrong>kristnetrong> i Yeshua Messias,

identifiserer vi med et folk strong>omtrong> aldri har opphørt å være Guds folk Israel, med en kultur strong>omtrong>

ALDRI har blitt avskaffet, og en frihet trong>tiltrong> å uttrykke vår tro, og bruker begrepet messianske fullt

identifiserer oss Yeshua vår Messias, i form av Jerusalem og ikke av veien for Rtrong>omtrong>a strong>omtrong> skapte

den historiske kristendtrong>omtrong>, strong>omtrong> dagens kjent i verden.

Men, innser vi at trong>alletrong> troende har rett trong>tiltrong> å identifisere strong>omtrong> best passer ditt kall, og en gjenfødt

troende er helt vår bror i troen.

I brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 2:14 (hebraisk versjon) leser vi:

"For han er vår Shaltrong>omtrong>, strong>omtrong> gjorde begge grupper danner en enhet, ned veggen av delelinjen:

Fiendskap. "

©2012 Mahanaimguatemala


Ve den strong>omtrong> gir drikke trong>tiltrong> sin nabo!

AY det på Le Gall

Og beruset ham ...!

Habakkuk 02:15

Les nøye Skriftene finner vi at Gud Abraham, Isak og Jakob, er det ikke hyggelig for oss strong>omtrong> sine

barn drikker gjærede drikkevarer (med alkohol).

Studerer i dette emnet Ordspråkene 23:29-35

Hvem har ve? Hvem har sorg? Hvem har trette? Hvem har klager? Hvem har sår uten grunn? Hvem

har rødhet i øynene? For de strong>omtrong> dvele lenge over vinen, strong>omtrong> går trong>tiltrong> å søke blandet vin. Ikke stirre

på vin når det er rødt, når det glitrer i koppen. Det går nedover jevnt, men trong>tiltrong> slutt biter strong>omtrong> en

slange, og forgifter strong>omtrong> en hoggorm. Øynene dine vil se merkelige ting, og ditt hjerte skal uttale

perverse ting. Du vil være strong>omtrong> en strong>omtrong> ligger nede i sjøen, eller strong>omtrong> den på spissen av masten. Og

si, jeg ble såret, ikke skade meg, traff jeg, men følte meg ikke, når jeg våkner, vil fortsatt se etter.

Versene i Ordspråkene 23:29-35 inneholder det første bud utvetydige progressive åpenbaring av

Gud klart forbyr trong>alletrong> menneskene strong>omtrong> gjør at DU OG gjæret vin. Her Gud underviser trong>omtrong> alkohol

og dens korrumperende innflytelse.

I Ordspråkene 23:31 leser vi: "ikke stirre på vin når den er rød." Dette verset advarer mot vin

(hebraisk: yayin) når i gjæringsprosessen. Derfor yayin nevnt i dette avsnittet trong>børtrong> skilles fra yayin

ugjærede "drue juice". Fermentering er prosessen der sukkeret i druesaften blir trong>omtrong>dannet trong>tiltrong> alkohol

og karbondioksid. Verbet "look" (hebraisk: ra'ah) er et vanlig ord strong>omtrong> betyr "se, se, se." Ra'ah kan

brukes i betydningen "valg", strong>omtrong> tyder på at noe ønske trong>børtrong> sees med gjæret vin. Gud lærer sitt folk

trong>tiltrong> å ikke engang vurdere eller tenke, drikker gjæret vin, ikke ta hensyn trong>tiltrong> moderat drikking.

Verbet rojear (hebraisk: 'ADEM) er avledet fra adjektivet "rød, rød eller rosa." Ifølge Gesenius

leksikon, refererer trong>tiltrong> "boble" av vin i et glass, dvs. gjæring forårsaket av boblen. Uttrykket "når det

setter sitt farge i koppen" er bokstavelig talt "når vinen får øye på koppen." Dette refererer trong>tiltrong> bobler

av karbondioksid produsert ved gjæring eller gjæret vin bubbly utseende.

I Ordspråkene 23:32 leser vi: "Endelig biter strong>omtrong> en slange." Gud befaler sitt folk trong>tiltrong> ikke å se på vin

når det er rødt, fordi vinen gjæret ødelegger en person strong>omtrong> en slange, og forgifter strong>omtrong> en hoggorm.

Effektene av alkohol er demoniske og destruktive, inkludert sorte øyne, tåkesyn, forstyrret sinn, og

ord onde og bedragerske (Ordspråkene 23:29-33). Inntak av alkohol, lite eller mye, OPEN LIFE:

drukkenskap, elendighet, sorg, vold, rase, seksuell umoral, utroskap, incest, fysisk skade, selvmord

og vice, er dvs. søke etter et annet skudd, noe strong>omtrong> gir demonene rett trong>tiltrong> å forfølge selv barna, de

fattige dekningen av foreldre, vice av å drikke alkohol.

I Ordspråkene 23:35 leser vi: "finne det igjen." Dette avsnittet beskriver hvordan du gjør gjæret vin

vane. Ofte de drikker lite eller mye, søker flere og flere helt trong>tiltrong> du ikke lenger kan dtrong>omtrong>inere drikke.

Minn deg selv trong>omtrong> at et legemiddel er godkjent. Så Gud sier: "Ikke se på vin." Troende i Yeshua

©2012 Mahanaimguatemala


Messias i Israel, trong>børtrong> ikke drikke gjæret vin, og ikke engang tenke på å drikke noen berusende

drikke. Vær på vakt mot folk tolke verset 31 for å lese: ". Se trong>tiltrong> dtrong>omtrong>enet vin i moderate mengder

deg selv og skinner i koppen" Watch out for de personer strong>omtrong> passer instruksjonene av Gud trong>tiltrong> trong>derestrong>

sinn! "Ve den strong>omtrong> gir drikke trong>tiltrong> sin neste", "Ve dere, nå deg din gtrong>alletrong>, og drunken". Habakkuk

02:15

Synspunkt på Torahen gjæret vin

Det er flere steder i Torah strong>omtrong> fordømmer bruken av shekar strong>omtrong> yayin og gjærede drikkevarer.

Shakar gjelder Shekar, et hebraisk verb strong>omtrong> betyr "å drikke mye," godt beruset. I de fleste trong>tiltrong>feller

er det bedre å forstå at når yayin og shekar brukes sammen, danner en enkel talemåte strong>omtrong> refererer

trong>tiltrong> alkoholholdige drikkevarer.

• Den første gangen at Bibelen beskriver syke effektene av berusende vin er historien trong>omtrong> Noach

(Noah) i Bereshit (Genesis) 9:20-25. Han plantet en vingård, den vintage (innhøsting: innhøstingen

druene) laget, berusende vin druer og drakk av den. Gjør strong>omtrong> førte trong>tiltrong> fyll og familietragedie av en

forbannelse mot Kanaan. På tidspunktet for Abraham, var berusende vin en faktor i incest

svangerskapet strong>omtrong> førte trong>tiltrong> at døtrene Lot Bereshit (Genesis) 19:31-38.

• På grunn av den potensielle korrupte ånder, befalte Gud trong>alletrong> prestene i Israel avstå fra trong>alletrong> typer

vin og cider for sin tjeneste for Ham Gud ikke ønsker en person fullstendig dedikert trong>tiltrong> å bli satt i

fare for muligheten for drukkenskap eller vice Vayikra (Mos) 10:8-11, Ordspråkene 31:4-7.

Regelen trong>omtrong> YHWH, Nazarites vår Eloah for fullstendig trong>tiltrong>baketrekking av vin og cider ble

latterliggjort og avvist av mange av de strong>omtrong> bor i Israel i løpet av tiden av Amos (Amos 2:12), sa

denne profeten at de ga drikke vin trong>tiltrong> Nazarites. De strong>omtrong> påvirker andre trong>tiltrong> å leve et liv i synd,

herunder alkoholholdige drikker, trong>børtrong> ta hensyn trong>tiltrong> advarsler trong>omtrong> at Gud gjør i disse versene, les

Amos 2:6-16. Drukkenbolter ikke vil arve Guds rike, 1 Kor 5:11, 6:10.

MEN de har også feilet av effekten av vin og alkoholholdige drikker, er prester og profeter feilet

gjenntrong>omtrong> vin og alkoholholdige drikkevarer, ristes og btrong>omtrong>mer på prøve ... Jesaja 28:7

• Den visdtrong>omtrong> Gud ga Saltrong>omtrong>o førte ham trong>tiltrong> å skrive: "Vinen er en spotter, sterk drikk er rasende: og

den strong>omtrong> blir sveket dermed er ikke klokt". Ordspråkene 20:1. Dette verset beskriver naturen og

potensielle ondskap gjæret drikk. Han ktrong>omtrong> strong>omtrong> en "spotter" fører ofte trong>tiltrong> latterliggjøring og forakt

for hva strong>omtrong> er god (Ordspråkene 9:7-8, 13:01, 14:06, 15:12). Alkoholholdige drikkevarer strong>omtrong>

"bråkmakerne" ofte føre trong>tiltrong> uro og konflikter i familien og i samfunnet. Alle strong>omtrong> mener at

alkoholholdige drikker er akseptable, godt eller sunt når det tas i moderasjon, ignorerer advarslene

fra Skriften (Ordspråkene 23:29-35).

BRUK vin i nattverden

Visste du bruke Yeshua drikker gjæret druer eller ufermentert, da han innstiftet nattverden? Les:

Mattityahu (Matthew) 26:26-29 (hebraisk versjon), Meir (Mark) 14:22-25 (hebraisk versjon), Hillel

(Lucas) 22:19,20 (hebraisk versjon), First brev av Paulus trong>tiltrong> korinterne (1 Kor) 11:23-26 (hebraisk

©2012 Mahanaimguatemala


versjon).

Følgende data støtter konklusjonen trong>omtrong> at Yeshua og hans talmidim (disiplene) drakk ugjæret

druesaft. De tre første evangeliene bruk "vintreets frukt" ugjærede vin er den eneste "vintreets frukt"

helt naturlig og har ingen alkohol. Nattverden ble innstiftet strong>omtrong> Yeshua og hans disipler feiret

Pesach (påske). Instruksjonen av festen for påske i Exodus 12:14-20 og 13:07 er forbudt i løpet av

denne uken, trong>tiltrong>stedeværelse og bruk av Seon, ord strong>omtrong> refererer trong>tiltrong> gjær eller agent for gjæring.

Herren hadde gitt disse lovene, fordi gjæringen symboliserte korrupsjon og synd, First brev av

Paulus trong>tiltrong> korinterne (1 Kor) 5:6-8 (hebraisk versjon). Yeshua Messias, Guds Sønn, fylte trong>alletrong> krav i

loven, Mattityahu (Matthew) 5:17-18. For strong>omtrong> ville ha fulgt Guds lov, har Torahen for Pesach, og

ikke brukes gjæret vin. I Torahen, trong>børtrong> gjæret drikk ikke brukes noensinne i Guds hus, de var heller

ikke lov trong>tiltrong> prester å nærme seg Gud i trong>tiltrong>bedelse mens du drikker alkoholholdige drikkevarer.

Vayikra (Mos) 10:9-10. Messias Yeshua er ypperstepresten Guds Fornyet Covenant nærmere Gud

på grunn av sitt folk, Brev trong>tiltrong> jødene (Hebreerne) 3:1, 5:1-10 (hebraisk versjon).

Verdien av et symbol bestemmes av dets evne trong>tiltrong> å conceptualize åndelig virkelighet, derfor, og

brødet representerer den rene kroppen av Yeshua Ha Mashiach (Messias) og må være usyret (uten

korrupsjon av gjæring) Frukten av vintreet representerer blodet av Yeshua Ha Mashiach

uforgjengelige, ville ha representert bedre med ugjærede juice (1 Peter 1:18-19), strong>omtrong> Skriften

erklærer uttrykkelig at ikke var lov trong>tiltrong> å skje prosessen med korrupsjon eller kroppen eller blod

Yeshua Ha Mashiach (Salme 16:10, Apg 02:27, 13:37), kroppen og blod Yeshua har et passende

symbol på hva strong>omtrong> er uten korrupsjon eller gjæring.

Yeshua gjorde vann trong>tiltrong> "vin"

Bryllup i CANA

trong>Hvatrong> slags vin var det? Strong>omtrong> du leser, kan gjæret eller ikke. Det er i strid med bibelske åpenbaring

ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> fullktrong>omtrong>men lydighet av Yeshua Ha Mashiach trong>tiltrong> sin himmelske Fader (2 Kor 5:21, 4:15

Hebreerbrevet, 1 Peter 2:22) anta at adlød moralske bud Faderen: "Ikke se på når det er rødvin når

det gnistrer i koppen, trer forsiktig "(Ordspråkene 23:31), dvs. når det er gjæret. Det er klart at

Yeshua Ha Mashiach ktrong>omtrong> for å oppfylle loven (Matteus 5:17-18) og ville ha støttet de bibelske

skriftsteder strong>omtrong> fordømmer berusende vin strong>omtrong> en "spotter" og sterk drikk strong>omtrong> en "bråkmaker"

(Ordspråkene 20:1) og ord Habakkuk 2:15: "Ve den strong>omtrong> gir drikke trong>tiltrong> sin nabo", "Ve dere, nå deg

din gtrong>alletrong>, og drunken". Les: Vayikra (Mos) 10:8-11, Devarim (Mosebok) 21:20, Ordspråkene 31:4-

7, Jesaja 28:7, 2:8-12 Amos, 04:01, Rtrong>omtrong>erne 13:13.

Hovedmålet med dette miraklet var å avsløre hans herlighet, strong>omtrong> det står i Yohanan (John) 2:11,

slik strong>omtrong> å produsere personlig tro på Guds Sønn, hellige og rettferdige, strong>omtrong> ktrong>omtrong> for å frelse

mennesker fra synd. Å antyde at Yeshua Ha Mashiach viste hans guddtrong>omtrong>melighet bare født av

Faderen, Yohanan (John) 1:14, når du oppretter gallons av berusende vin mirakuløst, krever en

uærbødighet at få ville våge å vise. Den eneste rasjonelle konklusjonen, teologisk og bibelsk rett, er

at Yeshua Ha Mashiach vin i bryllupet i Kana, å åpenbare sin herlighet var frukten av vintreets ren,

søt og ugjærede. "God vin" var den søteste han kunne drikke, uten forbehold eller å gjøre ondt,

siden det ikke hadde sukker innhold brytes ned av gjæring. Han ktrong>omtrong> "mindreverdige" det var strong>omtrong>

©2012 Mahanaimguatemala


hadde blitt fortynnet med for mye vann, Yohanan (John) 2:10. Mirakel ble trong>tiltrong> vann saften av

vintreet, uten å gå gjenntrong>omtrong> prosessen med gjæring av drue. 5:19-21 Galaterne, 1 Kor 5:11, 6:9-10,

Ef 5:18, Hosea 4:11.

Mange tror at fordi i tider med Yeshua hadde ingen friske druer i løpet av våren, når påsken ble

feiret, deretter vinen holdes på det tidspunktet måtte gjæret. Rtrong>omtrong>erske forfattere fra antikken har

blitt forklart i detalj ulike prosesser strong>omtrong> brukes i behandlingen av presset druejuice, spesielt for å

bevare metoder for gjæring.

* Columella (De re rustica, 12:29) klar over at druesaft ikke gjære hvis oppbevares kjølig (under 10

grader) og oksygen-fri, sier: "For druesaft er alltid så søt strong>omtrong> når den er fersk, følg denne

prosedyren: Etter å knuse druene, må ta den siste (fersk juice), satt i en ny beholder (krukke) og

dekke taponéelo harpiks forsiktig slik at ikke vann i det hele tatt; deretter sette den i en brønn eller

dam av kaldt vann og ikke la noen del av Amphora å forbli på overflaten. Ta det etter førti dager.

ETT ÅR VIL VÆRE SWEET. " * (Se også Columella, De kulturelle hortorum, og Cato på

jordbruk). Den rtrong>omtrong>erske forfatteren Pliny (første århundre DM) rapporterer at: "Så snart må

(druesaft) er fjernet fra Cuba (trefat) og satt i tønner, fat og deretter dynket i vann før de passerer

neste sesong og kaldt vær å stabilisere seg. " * (Plinius, Natural History, 11/14/83). * Side 1400 av

Pentecostal Study Bible. Denne metoden ville ha fungert bra i Israels land. Se Devarim (Mosebok)

08:07, 11:11-12, Salme 65:9-13B.

En annen metode for å hindre at druene gjære ble kokt i en sirup. Canon Farrar (Smiths Bible

Dictionary) fastslår at "Vinene fra oldtiden var mer strong>omtrong> sirup, mange av dem var ingen

alkoholiker." I trong>tiltrong>legg bemerker New Bible Dictionary at "Det var en metode for å bevare den søte

vin for et helt år."

©2012 Mahanaimguatemala


Møte i to leirer

YHWH, vår Eloah, beveger seg fra en veldig spesiell måte i disse tider, avslører hans Ord gjenntrong>omtrong>

hebraiske røtter. Personlig synes jeg en vekkelse ktrong>omtrong>mer veldig snart, strong>omtrong> vil samle hele hans folk

å trong>tiltrong>be Faderen gjenntrong>omtrong> Messias Yeshua (Jesus Kristus).

The Letter of Rav Shaul (Paulus) troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 11:17-27 (hebraisk versjon) leser vi:

Men hvis noen av grenene ble brukket av, strong>omtrong> en vill oliven, ble podet melltrong>omtrong> dem og fikk del i

roten og fedme av oliventreet, skal du ikke skryte mot grenene (Israel), og hvis du er arrogant, vet

det er ikke dere strong>omtrong> støtter roten (Yeshua), men roten deg. Men hevet en innvending: "Grenene ble

brukket av for at jeg skulle bli podet". Vel, på grunn av vantro ble de brukket av (noen grener, ikke

trong>alletrong>), men du kan bo ved lydig tro plantet. Ikke vær stolt, men frykt. For hvis Gud ikke vil spare de

naturlige grenene (strong>omtrong> var brukket av), for å spare deg heller. Se derfor godhet og

alvorlighetsgraden av Di-I: alvorlighetsgrad mot dem strong>omtrong> falt (ikke trong>alletrong>), men godhet trong>tiltrong> deg, hvis

du fortsetter i godhet: ellers du også skal bli avskåret. Og de også, hvis de overholder ikke fortsatt i

vantro, vil bli podet inn, for Gud er mektig trong>tiltrong> deg for re-pode. For hvis du var skåret ut av natur et

vilt oliventre og mot naturen ble podet inn i gode oljetre, hvor meget mer skal da disse strong>omtrong> er de

naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre? Jeg vil ikke, brødre, av dette mysteriet, så dere

skal være kloke i dere selv, har Israel opplevd en delvis nummenhet, inntrong>tiltrong> fylden av hedningene, og

så hele Israel skal bli frelst, slik det står skrevet skal ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> Sion redningsmann, og gudløshet

bort fra Jakob. Og dette er min pakt med dem når jeg tar bort trong>derestrong> synder.

Dette avsnittet leste i faktiske koden (feilaktig kalt Det nye testamente), fremhever det strong>omtrong> skjer i

mange deler av verden på denne tiden, akkurat slik det skjedde i det første århundre. Apostelen

Paulus forklarer betydningen av de to oliventrærne gjør en sammenligning melltrong>omtrong> Natural og Olive

Wild Olive. Paulus forteller oss hvem Naturlig Oliven og hvem strong>omtrong> er Wild Olive. I leser det

forstår vi at Natural Olive Tree er Israel, og vilt oliventre, hedningene. Roten holder Naturlig Olivo

er en hellig rot strong>omtrong> er Yeshua. Det er han strong>omtrong> sier at Israel er Guds folk. Roten holder Wild Olive

er det hedenske system, avgudsdyrkelse, utskeielser, pornografi, utroskap, løgner, vold, tyveri. Alt

strong>omtrong> fører trong>tiltrong> evig død i helvete.

Da Yeshua ble presentert i Eretz-Israel (Landet Israel) strong>omtrong> hevder å være trong>derestrong> Messias, trodde

ikke trong>alletrong> på ham, spesielt lederne, men mye av jøder trodde og fulgte ham. La oss igjen se på hva

Paulus sier i vers 17: "... hvis noen av grenene ... -Ikke si at trong>alletrong> grenene var brukket av. " Dette

betyr at de strong>omtrong> trodde at Yeshua var Messias i Israel var brutt Olive Natural. Men ikke trong>alletrong> grenene

ble brukket av. Fordi ... Hvem var Johanan (Johannes), Mattityahu (Matteus) og de andre Shaliajím

(apostlene)? Var de ikke er jøder? Eller kanskje var kinesisk, rtrong>omtrong>ere og grekere? De trodde at Jesus

var Messias og fulgte ham, så de aldri ble brutt Olive Natural. Det er derfor Israel aldri sluttet å

være Israels folk, fordi Gud har alltid hatt en rest.

Når Rav Shaul (Paulus) skriver i vers 17, sier: "... Hvis noen av grenene ble brukket av, og du, strong>omtrong>

en vill oliven ble podet melltrong>omtrong> dem, "han henviser trong>tiltrong> tidligere hedningetrong>kristnetrong> var mer tallrike enn

jødene, var overlegne trong>tiltrong> dem, kjører risikoen for å ftrong>alletrong> Åndelig stolthet i å ikke forstå den

profetiske Guds plan med Israel. Den jødiske troende i Yeshua bar budskapet trong>omtrong> evangeliet trong>tiltrong>

hedningene og de trodde evangeliet. De aksepterte at Yeshua var Messias og akseptere ham strong>omtrong> sin

frelser. Han betrodde frelse trong>derestrong> sjeler og ble podet inn i Olive Natural (Israel), blant de naturlige

grenene (messianske jøder).

Deretter, når en mild akseptere Yeshua strong>omtrong> din frelser, gjør Gud vilt oliventre, noe strong>omtrong> vi sa før, er

en type hedenskap, avgudsdyrkelse: Hvorfor husk at dere er i gang tidligere hedningene biologisk

kalt utrong>omtrong>skårne av den såkalte trong>omtrong>skjærelse gjort uten hender i kjødet. På den tiden var du uten

©2012 Mahanaimguatemala


Messias, være aliens fra Samveldet av Israel og fremmede fra paktene av løfte, uten håp og uten

Gud i verden trong>tiltrong> deg. I brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 2:11-12 (hebraisk versjon).

Gud fjerner det derfra og podet inn i Olive Tree Natural, hvor det begynner å bli matet av Hans Ord,

hvor er jødene trong>alletrong>rede trodde på Yeshua strong>omtrong> Messias i Israel. To leirer, har Gud gjort ett folk. I

brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 2:13,20 (hebraisk versjon) sier: Men nå i Messias Yeshua strong>omtrong> du en

gang var langt borte, har blitt brakt i nærheten av sjel Moshiach. For han er vår Shaltrong>omtrong> (fred), strong>omtrong>

gjorde begge gruppene dannet en enhet, brutt ned skillevegg av fiendskap, fiendskap, ved å avskaffe

i sitt kjød loven trong>omtrong> bud og forskrifter gitt trong>tiltrong> hedningene, for å skape i seg selv twain ett nytt

menneske, signering fred med Gud og forene dere begge i ett legeme gjenntrong>omtrong> lidelsen av treet,

ødelegge fiender der. Og ktrong>omtrong> og forkynte den gode nyheten trong>omtrong> shaltrong>omtrong> trong>tiltrong> dere strong>omtrong> var langt *, og

shaltrong>omtrong> trong>tiltrong> de strong>omtrong> var nær *, fordi gjenntrong>omtrong> ham vi begge har trong>tiltrong>gang med én Ånd trong>tiltrong> Faderen. Så du

er ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med det utvalgte folk, og

familiemedlemmer av Di-OS, bygget på fundamentet av apostler og profeter, hjørnesteinen

Mashiach Yeshua det samme.

Rav Shaul (Apostelen Paulus) snakker ikke her i Efeserne (hebraisk versjon) 2:15 å avskaffe Guds

instrukser gitt i Torah (loven) henviser trong>tiltrong> instruksjonene av menn. Det er en referanse trong>tiltrong> den

berømte 18 forordninger gitt av School of Sjammais ekstremt vanskelig å gjøre en hedning

konvertere trong>tiltrong> jødedtrong>omtrong>men og bli jødisk. Disse ordinansene har ingenting å gjøre med Torah, den

guddtrong>omtrong>melige loven.

* En Midrash (tolkning) tatt fra Jesaja 57:19, hvor uttrykket "strong>omtrong> er langt borte" menes de strong>omtrong> var

under forbannelse for ikke å ha lys av Torah (hedningene), men å trong>omtrong>vende seg og bli opplyst med

lys The Truth (Yeshua) får løfte trong>omtrong> trong>tiltrong>givelse. De strong>omtrong> var "close" er de strong>omtrong> mottok Toraen, men

de hadde overtrådt, for dem er det også løfte trong>omtrong> helbredelse i profetien.

En av løgnene strong>omtrong> HaSatan har prøvd å tro på Guds folk, er at når en hedning oppnår frelse

gjenntrong>omtrong> Yeshua, ftrong>alletrong>r innenfor hedningene. Sannheten er at når en type konvertering erfaring, ta

trong>tiltrong>flukt under vingene trong>tiltrong> Gud Abraham, Isak og Jakob, gjenntrong>omtrong> Lammets blod, gjør Gud det

hedenske system, men fjerne den og legger den på innsiden den messianske jødiske folk trong>tiltrong> å være

ett i Ham, slik Han er ett med sin Far.

Rav Shaul (Paulus) i sitt brev trong>tiltrong> de troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) (hebraisk versjon), sier Kapittel

11:25-27: Jeg vil ikke, brødre, dette mysteriet, så dere ikke blir arrogant Strong>omtrong> for dere selv, har

Israel opplevd en delvis nummenhet (ikke trong>alletrong>), inntrong>tiltrong> fylden av hedningene, og så hele Israel skal

bli frelst, slik det står skrevet ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> Sion redningsmann, og vekk fra Jacob ugudelighet. Og

dette er min pakt med dem når jeg tar bort trong>derestrong> synder. Når Rav Shaul (Paulus) nevner ordet

"mysterium" betyr noe er gjemt i Guds hjerte, har ingen måte å trong>vitetrong>, bortsett fra at Gud åpenbarer

seg. Hvis dere hedninger, sier Paulus, utrong>vitetrong>nde trong>omtrong> denne hemmelighet, i fare: arroganse. Når

troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, ikke forstå Guds mysterium med Israel kan ftrong>alletrong> inn i ÅNDELIG

PRIDE.

Når vi ser disse jødene ble Naturlig Oliven greiner brukket av, strong>omtrong> var fratatt Guds Israel, spør vi:

Hvorfor Gud trong>tiltrong>later det? Lese Brev av Rav Shaul (Paulus) troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) (hebraisk

versjon) 11:11-12, får vi svaret: jeg sier, er din tur trong>tiltrong> å eliminere dem strong>omtrong> mennesker? Ikke engang

ftrong>alletrong> dem inn den ideen! Men ved trong>derestrong> overtredelse er frelse ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> hedningene for å

provosere dem trong>tiltrong> sjalusi.

Tenk at hvis trong>alletrong> jødene i Israel har akseptert Yeshua strong>omtrong> Messias, ville Gud ha vært en forpliktelse

trong>tiltrong> å bringe Millennial rike på jorden umiddelbart, og hvis det tusenårige riket hadde blitt brakt, da

©2012 Mahanaimguatemala


are Israel ville ha hatt. Alle nasjonene vi hadde tapt for alltid, men Gud vet alt, i påvente av

arrangementet av ting, regisserte den historiske prosesser slik at når han kuttet noen grener av

Naturlig Olivo (for ikke å tro på Messias Yeshua) forlot plass for oss å ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> hedningene for å

bli frelst også. Dette betyr at smerten av kuttet har vært prisen betalt av Israel, slik at du også kan

ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> å bli frelst ... Htrong>alletrong>luja!

Nå, ikke prøv å forstå menneskelig logikk, strong>omtrong> er et Guds mysterium. Rav Shaul (Paulus) sier i

brev trong>tiltrong> Efeserne (hebraisk versjon) 2:11-13: "Derfor huske at tidligere deg, hedningene biologisk

...." trong>Hvatrong> er den andre gangen? ... Når du var i vilt oliventre, bort fra Israels samvelde, fremmede fra

covenants av løfte, uten håp og uten Gud i verden, men nå i Messias Yeshua dere strong>omtrong> en gang var

langt borte, har vært brakt i nærheten for sjel Moshiach.

Det var et øyeblikk i historien at jøder, både messianske og religiøse, ble forfulgt av Rtrong>omtrong>a. I den

messianske samfunnet på den tiden, hadde ikke bare messianske jøder, men også troende av Gentrong>tiltrong>e

opprinnelse, strong>omtrong> trong>alletrong>rede hadde blitt podet inn i Olive Natural, strong>omtrong> også led forfølgelse i hendene

på rtrong>omtrong>erne, fordi han mente at Rtrong>omtrong>a hadde bli jøder. Den troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse var renset

(feilaktig kalt dåp) og avkall hedenskap og avgudsdyrkelse, hater Gud blandinger. Også lagt trong>tiltrong> i

den messianske jødiske samfunnet, feire helligdager gitt av Gud trong>tiltrong> sitt folk, messianske jøder blir

lærere. Dermed, litt etter litt ble de deler med sine brødre på tvers av arv og rikdtrong>omtrong>men i Israel.

Etter denne enorme rtrong>omtrong>erske forfølgelsen, trong>alletrong> religiøse og messianske jøder forsvant, dette er

hvordan den troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, forsøkte å unngå en fåfengt jakt, skrev trong>tiltrong> Rtrong>omtrong>a, sier

de ikke var jødisk, så gi, arv ... den hebraiske røtter, glemme og beveger seg bort fra festlighetene

av Gud gitt trong>tiltrong> sitt folk og naturlige oliventreet (Israel). Jødene strong>omtrong> hadde brutt Olive Natural for å

ikke anerkjenne Yeshua strong>omtrong> sin Messias, dannet seg i et tre strong>omtrong> ktrong>alletrong>s rabbinsk jødedtrong>omtrong> og

ortodokse menigheter, Høyre, og så videre. De aksepterer ikke Yeshua strong>omtrong> Messias for jødene .

Den troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, atskilt fra sine hebraiske røtter sluttet med det rtrong>omtrong>erske

imperiet og trong>tiltrong> slutt vokste et gigantisk tre strong>omtrong> ble kalt kristendtrong>omtrong>, da han sluttet seg trong>tiltrong> Imperial

makten med Constantine.

I det sekstende århundre er det en bevegelse ledet av Martin Luther og en gruppe trong>kristnetrong> strong>omtrong>

erkjente at det var forvirring og motsigelser i Skriften. Reformasjonen, navnet gitt trong>tiltrong> denne

bevegelsen, blir en kvist strong>omtrong> er atskilt fra den dtrong>omtrong>inerende religiøse nåværende tidspunkt, men

strong>omtrong> ktrong>omtrong> ikke trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Natural Olive ... den hebraiske røtter. Den protestantiske reformbevegelsen

begynte å utvikle og gjenopprette et sett med doktriner strong>omtrong> gikk tapt, men ikke nådde en total

restaurering. Da begynner en gruppe menn, elskere av Word innen bevegelsen, å dukke opp. Den

Hellige Ånd (Ruach Ha Kodesh) blir med dem, ktrong>omtrong>mer fra et søk på en levende Evangelium og

kraftig. Dette er hvordan Gud begynner å forholde seg trong>tiltrong> sitt folk og den protestantiske bevegelsen

dukke evangeliske menigheter, strong>omtrong> metodister, pinsevenner, baptister, presbyterianere, lutheranere,

og så videre.

Det er merkelig at i all denne tiden, ikke forektrong>omtrong>mer trong>tiltrong> noen ideen trong>omtrong> å bli en hebraisk røtter på

Natural Olivo. Men Gud hadde en grunn og en plan, og at tiden var ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> fylden av

hedningene. Nå er tiden inne. Vi lever en tid med restaurering profetiske og YHWH, er vår Eloah,

sende en ny melding trong>tiltrong> sitt folk. I Visions of YHWH (Åpenbaringen) 18:4-5 (hebraisk versjon) sier:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: "Ktrong>omtrong> ut fra henne, mitt folk, så dere ikke blir delaktige

i sitt avledning av læren trong>tiltrong> Toraen, og å ikke motta av hennes plager, for hennes synder er stablet

opp trong>tiltrong> himmelen og Gud førte deg foran sine misgjerninger himmelske dtrong>omtrong>stol.

Gud ktrong>alletrong>r sitt folk trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Natural Olive Tree (Israel), hvor jøder og trong>kristnetrong> av Gentrong>tiltrong>e

opprinnelse møtes i kraft av Den Hellige Ånd (Ruach Ha Kodesh) å styrte den ondes makt. Møtet

melltrong>omtrong> de to leirene ktrong>alletrong>s "Mahanajim." Dr. Dan Ben Avraham, en messiansk jøde, sa at det vil

©2012 Mahanaimguatemala


være noen vekkelse i verden trong>tiltrong> den messianske jøder og messianske troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse,

forene strong>omtrong> én kropp, strong>omtrong> en hær, og ansikt sammen mørkets krefter strong>omtrong> er løs i dette landet og

forlot dem uten fange sjeler strong>omtrong> har religioner (noen hedenske), avhengighet, pornografi, seksuelle

avvik, ondskap, og så videre.

Den gode nyheten er at Israels Gud har trong>tiltrong>budt seg å gjøre det! Vi lever i en tid med restaurering.

Apostelen Kefa (Peter), i Chronicles of apostlene (Apg) 3:19-23 (hebraisk versjon) sa: Så, teshuvah

(trong>omtrong>vendelse) og tur trong>tiltrong> YHWH å bli renset dine synder ktrong>omtrong>mer fra Tilstedeværelsen av YHWH

tider åndelig trøst, og han sender Messias, Yeshua, strong>omtrong> dere ment for sikkert er at himmelen skal

huse inntrong>tiltrong> de tider gjenopprettelsen av trong>alletrong> ting, strong>omtrong> Gud talte trong>tiltrong> dere fra begynnelsen

skaperverket, ved utløpet av hans profeter seksjoner. Fordi uten tvil, Moses sa trong>tiltrong> fedrene, YHWH

din Gud oppreise en profet blant trong>derestrong> brødre, strong>omtrong> jeg lytte trong>tiltrong> ham i alt det jeg snakker, og hver sjel

strong>omtrong> ikke vil høre at profeten skal folket.

RESTORE er satt noe sånt strong>omtrong> det var opprinnelig, og nevner "alt" refererer trong>tiltrong> plassere oss slik

Gud plassert oss ikke strong>omtrong> mannen gjorde. Den messianske bevegelsen strong>omtrong> har oppstått i nyere tid,

består av de jøder og troende av hedensk opprinnelse strong>omtrong> har returnert trong>tiltrong> røttene av den

opprinnelige troen (Natural Olive). Mange strong>omtrong> er uenige med denne bevegelsen har kalt mote av

kirken, sannheten er at den anser strong>omtrong> et krav messianisme Prophets vi hører og våre øyne ser på

denne virkeligheten. Snart verden vil se messianske jøder og messianske troende av Gentrong>tiltrong>e

opprinnelse, Yeshua Ha Mashiach delta, noe strong>omtrong> gjør en juridisk union, en union eksperimentelle.

Lovlig, Ordet, er vi ett i Yeshua, men eksperimentelt ikke fordi vi er atskilt med strid, sjalusi,

misunnelse, etc.., Mot hverandre.

Dette er bare HaSatan plan er å lære våre barn, familier og nasjoner trong>tiltrong> å gå inn i praksisen med

systemer av hedenskap, satanisme, humanisme, spiritualisme, buddhisme, hinduisme, New Age,

avhengighet, pornografi, abort, utroskap , htrong>omtrong>ofili, lesbiske, søksmål, tyveri, mord, kidnapping,

frykt, depresjon osv.. Men den Ruach Kodesh (hellighets Ånd) sier: "Jeg vil gi dem strong>omtrong> først vil

jeg riste mitt folk, jeg ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> lyd i basunen (shofar):" Dette er oppdraget av den jødiske

messianske jødene si tror ikke at Yeshua er Messias: «Brødre, YES er Messias YESHUA". Ved

hjelp av messianisme, Herren er urovekkende og varsling av hedningetrong>kristnetrong>, strong>omtrong> har vært koblet

fra sine hebraiske røtter og fedme of Natural Olivo vende trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> ham, inntrong>tiltrong> de er ett med Ham:

møtet i to leirer.

Hvis du føler at Gud ktrong>alletrong>r deg trong>tiltrong> å være en del av denne bevegelsen av Ruach Kodesh (hellighets

Ånd), må du forlate din menighet, men heller bare gå videre utover konseptene etablert av menn og

trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> hva Gud sier. Gjenntrong>omtrong> ordene vi har delt i denne artikkelen, forteller Gud oss trong>tiltrong> å være i

Natural Olive hvor det er en rik arv strong>omtrong> også er for deg, for meg, og for dem strong>omtrong> tror på Yeshua

Ha Mashiach. Vår bønn er og vil alltid være, at Keren Ha Kodesh Ruach (Ånd Hellighet Kraftige)

taler trong>tiltrong> hans tjenere trong>tiltrong> å forkynne Ordet, åpne øynene og forståelse å utdype studiet av messianisme

og hebraiske røtter, og så kan lære sauene, Hyrden av gjeterne betrodd for en tid, mens han ktrong>omtrong>mer

med dem. Det haster med å instruere troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, på Skriften gjenntrong>omtrong> den

hebraiske røtter i vår tro og lære dem trong>tiltrong> å gi avkall anti-semittisme (avvisning av folket Guds

Israel) at de ktrong>omtrong> for den religiøse arv strong>omtrong> trong>alletrong>rede er fjernet.

Gud befalt å elske det jødiske folk og i dette er det rikelig velsignelse fra ham

"Jeg vil velsigne dem strong>omtrong> velsigner deg og dem strong>omtrong> forbanner deg vil jeg forbanne og bli velsignet

gjenntrong>omtrong> dere trong>alletrong> slekter på jorden." Bereshit (Genesis) 12:2-3.

©2012 Mahanaimguatemala


SLIK VAR DET ANDRE ENN DET HEBREW ROT av vår tro

De tidlige trong>kristnetrong> forstod at Yeshua er Messias lovet Hashem gjenntrong>omtrong> Moshe (Moses) og

profetene, og strong>omtrong> trodde på ham, var jøder. Feire Shabbat og høytider for Herren, med forståelse og

glede over at ctrong>omtrong>pliance Yeshua messiansk era (Vayikra / Mos 23:1-4). På tidspunktet for

profetiske oppfyllelsen av festen for Shavuot eller pinse (Chronicles of apostlenes / Apg 2) mange

jøder mener at Yeshua er Messias Yeshua jublet strong>omtrong> Torah levende, tidligere regn og vårregn.

Yeshua ble forkynt i synagogen, noen trodde, mens andre imot det.

De første troende i Yeshua var kjent strong>omtrong> "The Road", "The Netzarim" (strong>omtrong> ikke har noe å gjøre

med et kristent trossamfunn strong>omtrong> navn), stammen, de av Messias (Chronicles of apostlene / Fakta

9:2). De feiret festen for Herrens ære Torahen og holde sabbaten (Mosebok 31:12,13). De led mye

forfølgelse under Rtrong>omtrong>erriket. Etter konvertering av Cornelius (Chronicles of apostlenes / Apg

10,11), mente flere og flere hedninger de gode nyhetene trong>omtrong> frelse i Messias i Israel, ble podet inn i

Olive Tree Natural. Rav Shaul Letter Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 11:17.

Begrepet "kristen" betyr opprinnelig trong>tiltrong>hengere av Kristus, og var en av de måtene strong>omtrong> rtrong>omtrong>erne i

Antiokia kalt Gentrong>tiltrong>e konverterer (Chronicles of apostlenes / Apostlenes gjerninger 11:26). Vi leser

at navnet "Christian" ble pålagt av utenforstående, strong>omtrong> blant de troende (jøder og tidligere

hedningene) seg trong>kristnetrong> men er ikke disipler Yeshua, strong>omtrong> tror på Yeshua Messias. Den første

messianske jødene forstå at hjertene trong>tiltrong> hedningene hadde blitt renset ved troen på Yeshua

(Chronicles of apostlenes / Apostlenes gjerninger 15:6-9), og da var de også en del av den spesielle

skatten av den evige.

Strong>omtrong> forståelse av Skriften messianske jødene på hedningene må ære lover Noah, mens læring

HVER Shabbat TORAH, SIDEN ville ktrong>omtrong>me inn i syklusen trong>tiltrong> TORAH bibelstudium, ville bli

fornyet sine sinn og liv forvandlet av GJENNOM kunnskap trong>omtrong> Guds ord (Chronicles of apostlenes

/ Apg 15:19-21).

Disse syv lovene er:

1. Må rettferdighet. Plikt trong>tiltrong> å etablere et juridisk system.

Se brev av Rav Shaul Believers i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 13:1-6; første bokstaven i Kefa (1 Peter) 2:13-17

2. Bannlyst banning (inkludert å gi falsk forklaring)

Se Vayikra (Mos) 24:10-16; Mattityahu (Matteus) 12:31-32

3. Forbudt å begå avgudsdyrkelse.

Se Devarim (Mosebok) 12:2-3, 18:9-12, The brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne (Efeserbrevet) 05:05;

Visions of YHWH (Åpenbaringen) 21:08

Fire. Forbudt seksuell umoral.

Se Vayikra (Mos) 18:24-27, First brev av Paulus trong>tiltrong> korinterne (1 Kor) 6:9-11

5. Forbidden mord.

Se Shemot (Exodus) 21:22-23; Vayikra (Mos) 24:17-22; Rav Shaul Letter Believers i Italia (Rtrong>omtrong>)

1:29

Seks. Forbidden stjele.

Se Shemot (Exodus) 22:1-7; Vayikra (Mos) 6:1-5; Hillel (Luke) 19:08

7. Ikke spis blod, eller et medlem av et levende dyr.

Se Vayikra (Mos) 17:10-13; Bereshit (Genesis) 09:04

Studiet av Toraen foregår i syklusen av høytider Herren (Hashem Moedin) gitt trong>tiltrong> sitt folk. Inndelt i

Parashot (ukentlige bibelstudier seksjoner), er hele Toraen studerte hvert år. Nye syklusen er startet

©2012 Mahanaimguatemala


ukentlige bibelstudier på Feast of Simchat Torah (Glede av Torah), konklusjonen av Løvhyttefesten

eller Sukkot. Men i dag, mange mennesker og organisasjoner kjenner og elsker fra Torah, de

foraktet, forkastet og forlatt strong>omtrong> noe gamle, uten kraft, blottet for liv og i strid med nåde. Avvis

avvise Torah er Yeshua, Yeshua strong>omtrong> Messias er den levende Torah (Yohanan / John 5:46-47)

(Mattityahu / Matteus 5:17,18).

trong>Hvatrong> skal denne avvisning og TAN

Dyp utrong>vitetrong>nhet?

Kristendtrong>omtrong>men ble fjernet fra Toraen og hebraiske røtter

I 324 d.M. Keiser Konstantin, for å forene Rtrong>omtrong>erriket, er kristendtrong>omtrong>men erklært den offisielle

religionen. Å gjenntrong>omtrong>føre sin plan for gjenforening, måtte lage en ny religion, ikke lenger være den

gamle messianske jødiske tro. For rtrong>omtrong>erne var Israel og jødene hatefulle og ukuelig, og den nye

rtrong>omtrong>erske religionen også hatet dem (sak forventet i profeti, Daniel 07:07). Konstantin beordret at

visse oppfatninger ble forlatt hebraiske røtter av messianske tro. Rabbi Haim Levi, i sin bok "The

Road" siterer Assemani Stefano, Acta Sanctorum Martyrum Orientalium på Occidentalium, Vol. I,

Rtrong>omtrong>a 1748, s. 105. Blant de trosretninger strong>omtrong> Konstantin bestrong>tiltrong>te var disse:

"Jeg fornekter trong>alletrong> skikker, ritualer, legalisms, usyret brød, lam fester av Hebreerbrevet, offer,

bønner, renselser, helliget og soning, salmer og chants, observasjoner, synagoger, og mat og drikke

av hebreerne. I et ord, gi avkall jeg absolutt alt jødisk, hver lov, rite og trong>tiltrong>passede ... "

"Jeg godtar trong>alletrong> skikker, ritualer, legalisms, Rtrong>omtrong>an festivaler, ofringer, bønner, renselser med vann,

helliggjort av Pontifex Maximus (yppersteprest i Rtrong>omtrong>a), soning, nytt parti på lørdag (Sun dei, dag

av solen) trong>alletrong> nye sanger, observasjoner, og trong>alletrong> måltider og drikke fra rtrong>omtrong>erne. Med andre ord, jeg

aksepterer absolutt alt strong>omtrong> er Rtrong>omtrong>an, eventuelle nye lov, rite og skikken med Rtrong>omtrong>a, og den nye

rtrong>omtrong>erske religion "

Fakta trong>omtrong> Constantine likne de av Jeroboam, den første kongen av Israels hus (Kongebok 12:26-33).

Akkurat strong>omtrong> hendelsene i Jeroboams hus kaste Israel trong>tiltrong> undergang under herredømme av den

assyriske imperiet, strong>omtrong> gjorde Konstantin gjorde kristendtrong>omtrong>men trong>omtrong>fattende skader, selv i dag,

uopprettelig.

Jeg Kings 12:26-33

Constantine Jeroboam

Gud erstattet

Han gjorde to gylne kalver og sa

Israel: "Se dine guder, Israel, gresk-rtrong>omtrong>ersk Paganisme

strong>omtrong> førte dere opp fra landet

av Egypt. "

De erstattet prestedømmet

De har også laget et tempel av avguder,

oppnevnt prester blant folket

strong>omtrong> ikke var etterktrong>omtrong>mere av Levi, Pontifex Maximus i Rtrong>omtrong>a

og ordinert prest i Betel for

avgudene han hadde gjort.

©2012 Mahanaimguatemala


Forkastet og erstattet Jerusalem, i stedet for

Guds navn, strong>omtrong> et senter for trong>tiltrong>bedelse

For Betel og Dan for Rtrong>omtrong>a

Forkastet og erstattet Bibelen Kalender, høytider,

strong>omtrong> er syklusen datoer med Herren

De gjorde sine egne feiringer hedenske festivaler med navn

oppfinnelse. Christian solkalender.

Forkastet og erstattet Guds Ord

Jeroboam gjorde ikke adlyde det Gud forkastet Guds Ord

hadde sagt og erstattet ordet anti-semittiske skrifter av menn.

av Gud med sine egne.

Konklusjon:

Vi forstår at mange menigheter innen Den evangeliske kirken vi kjenner i dag, fortsatt lider av den

rtrong>omtrong>erske og greske innflytelse i måten å tenke og forkynnelse. I mange evangeliske prekestoler

rtrong>omtrong>ersk trong>tiltrong>stedeværelse der. Follow-semittisme, motstand mot undervisning av hebraiske røtter,

strong>omtrong> holder i utrong>vitetrong>nhet trong>omtrong> Guds folk. Det følger avvisning av Torah. Følg avvisning av sabbaten og

høytidene for Herren.

Men rtrong>omtrong>erske tradisjoner ubetinget motta og videreformidle trong>tiltrong> våre barn. Vi vet litt trong>omtrong> Real Code

(Nye Testamentet), men vår utrong>vitetrong>nhet trong>omtrong> Toraen, Profetene og Skriftene (Gamle Testamentet) er

svært dyp og trist. Måtte Herren ha barmhjertighet med oss. Strong>omtrong> trong>tiltrong>later oss å være hans talmidim

(disiplene) og vet hva strong>omtrong> har gitt oss. For å nyte den rike sevjen fra røttene for vår tro (Rav Shaul

Letter Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erbrevet 11:11-24). Hvis vi blir i Hans Ord, vil være hans talmidim,

vet vi sannheten og sannheten skal sette oss fri (Yohanan / John 8:31,32).

Akkurat strong>omtrong> det jødiske folk har vært i diasporaen, spredt over trong>alletrong> nasjoner, har kristendtrong>omtrong>men

også vært på en åndelig diaspora, vekk fra Toraen. Akkurat strong>omtrong> det jødiske folk trenger å gjøre

Aliyah (flytte opp, retur) trong>tiltrong> Eretz Israel, må vi gjøre Aliyah trong>tiltrong> Torahen, slik at vi sammen trong>tiltrong>bake trong>tiltrong>

Israel og oppfylle en profeti av Mahana'im: Foreningen av de to leirene. Josias og Torah funnet og

løftet fra ruinene i House of the Israels Gud, må vi gjøre det samme. (II Kings 22:8-19) Torah er

REJECT REJECT YESHUA (Yohanan / John 5:46-47).

Våre fornektelse og utrong>vitetrong>nhet trong>omtrong> Torahen, kan vi dele de gode nyhetene trong>omtrong> frelse for det jødiske

folk. Dette har gjort ugress å bltrong>omtrong>stre anti-semittisme, strong>omtrong> både gjør vondt og fornærmer hjertet av

den evige. Er du talmid (MLAT) av Yeshua? Er Torah skrevet i ditt hjerte? Hvem andre ville vi gå?

... Han alene har det evige livs ord. Den talmidim er studenter av Skriften "for livet".

©2012 Mahanaimguatemala


DEN gjenopprettelsen av trong>alletrong> ting

Vi lever tidspunktet for restaureringen av alt strong>omtrong> ble uttalt av profetene fra antikken, strong>omtrong> vi leser i

Guevurot (Chronicles of apostlenes / Apostlenes gjerninger) 03:21. Dette betyr at det er en sterk

bevegelse inspirert fra himmelen for å gjenopprette ikke bare den opprinnelige hebraiske konsepter,

strong>omtrong> var de av forfatter av 66 bøker i Bibelen, men også restaureringen av det hebraiske språket.

Grunnen trong>tiltrong> å bruke den opprinnelige hebraiske ordene på den ene siden er å angripe de anti-jødiske

ånd strong>omtrong> beveger seg innenfor mange organisasjoner og enkeltpersoner, sårer den riktige tolkningen

strong>omtrong> ble skrevet på hebraisk på den andre siden, for å forstå opprinnelige konsepter av de hebraiske

skrifter gitt av Israels Gud og har blitt bevoktet og overføres trong>tiltrong> verden for det jødiske folk.

I Bereshit (Genesis) 11:1 leser vi: "... og hele jorden hadde ett språk og én tale ". Opprinnelig var

det ingen endring i tanken på mannen strong>omtrong> en måte å snakke. De første menneskene snakket

hebraisk. Dette språket forble uendret for to tusen år. Alle snakket samme løpet av den tiden ved å

fortelle historien. Noe skjedde i den menneskelige hjerne strong>omtrong> forårsaket en degradering av den

opprinnelige måten å snakke. Språket endringen var et resultat av en endring i tenker på mannen. I

Bereshit (Genesis) 11:07 forteller oss "... og forvirre trong>derestrong> språk, at de ikke forstår språket i hver

lagkamerat. " Ikke bare var de delt språkene på en gang, men fra denne guddtrong>omtrong>melige dtrong>omtrong>men

tale, ble mennene endre språket litt etter litt. Den gamle kastrong>tiltrong>jansk er ikke det samme strong>omtrong> moderne

kastrong>tiltrong>jansk. Hele denne prosessen med språk endring er et resultat av hva strong>omtrong> skjedde på Babel

fordi Herren gjorde forvirre språket hele jorden, og derfra spredt over ansiktet trong>tiltrong> hele jorden.

Bereshit (Genesis) 11:09

Den hebraiske teksten i Sefanja 3:09 sier bokstavelig, så gi trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> folket en ren språk (hebraisk

språk), slik at trong>alletrong> kan stole på (bare) på Herrens navn (YHWH), for å tjene en enkelt samtykke (i

avtalen). Vi forstår av dette avsnittet at profeten snakker trong>omtrong> restaureringen av det hebraiske språket.

Etter den ktrong>omtrong>mende av Yeshua, Messias, hele folket snakke hebraisk igjen. I årtusenskiftet, folk

snakker i rent hebraisk, og påktrong>alletrong> navn strong>omtrong> er over trong>alletrong> navn, navnet på Israels Gud, YHWH.

trong>Hvatrong> er grunnen trong>tiltrong> mange folks motstand mot den opprinnelige hebraiske ord? Det kan skyldes flere

grunner:

Når en person har blitt vant trong>tiltrong> visse religiøse terminologi, er det svært vanskelig å godta

endringene. Nye ord vil høres rart og fremmed fordi han ikke er kjent med dem. Det har innsett at

terminologien vanligvis brukes er ikke den originale og ofte bruker fremmedord uten å trong>vitetrong> det.

En annen grunn er kanskje den mest alvorlige, er at i århundrene etter ødeleggelsen av tempelet i

70 dm og tap av Israels land fra år 135 DM: når partrong>alletrong>ll starter prosessen med dannelsen av

rtrong>omtrong>ersk kristendtrong>omtrong>, strong>omtrong> en helt separat enhet fra Israel og det jødiske folk, ble introdusert antijødiske

ånd svært kraftig, med å skille de troende (podet inn i Olive Natural) messiansk jødisk

bevegelse og alt smakte av jødedtrong>omtrong>men.

For å de-Judaizing budskapet trong>omtrong> Jesus, Messias og hans utsendinger (apostler), foretrakk å endre

hele det jødiske klingende ord og introdusere konsepter fremmed for hebraisk trodde. For ikkejødiske

forfattere var bedre å snakke trong>omtrong> en kristen Kristus, født av Maria, i stedet for en jødisk

Messias, født av en jødisk jente strong>omtrong> heter Miryam (riktig navn på mor Yeshua). Hans adoptivfaren,

selvfølgelig, ikke kan ktrong>alletrong>s jøde ved navn Yosef, men måtte endres trong>tiltrong> Joseph. Realiteten er at

levitten strong>omtrong> skrev den første boken i den nye pakt ikke heter Matteus, men Mattityahu. Det

virkelige navnet trong>tiltrong> John var Yohanan. Disse tegnene var jøder og hadde jødiske navn, så hvorfor

ikke respektere det opprinnelige navnet på dem. Yeshua, Messias, var jøde og ble aldri Christian.

Det begynte med kristendtrong>omtrong>men. Den "apostlene" var aldri trong>kristnetrong>. Også Shaul (Paulus) aldri

opphørt å være jødisk og i stedet fortsatte å praktisere jødedtrong>omtrong>men gjenntrong>omtrong> hele livet, strong>omtrong> vi ser

gjenntrong>omtrong> Apostlenes gjerninger. Rav Shaul ikke lærer at jødene måtte stoppe trong>omtrong>skjæres sine barn,

©2012 Mahanaimguatemala


forlater trong>tiltrong> å praktisere det Gud hadde ordinert for den fysiske etterktrong>omtrong>mere av Abraham, pakten av

trong>omtrong>skjæring, ifølge Bereshit (Genesis) 17. Lyver, sa at han lærte jødene å forlate Moses (Torahen

instruksjoner) og venstre for å redde den jødiske læren, overføres av den muntlige Torah.

Jeg finner ikke begrepet "trong>kristnetrong>" er brukt i den nye pakt strong>omtrong> selv-identifiserer seg disipler av

Jesus. I Apostlenes gjerninger ser vi at ordene brukes for følgere av Jesus, Messias, er i hovedsak: ".

Troende, disipler og helgener og brødre" Begrepet "trong>kristnetrong>" synes å bli pålagt av utenforstående,

strong>omtrong> sett i de tre passasjene der det vises, Chronicles of apostlene (Apg) 11:26, 26:28; første

bokstaven Kefa (1 Peter) 04:16. Det er et ord brukt av disiplene trong>omtrong> seg selv. Det er et lignende

fentrong>omtrong>en i Spania hvor sigøynerne strong>omtrong> er etterfølgere av Kristus, ktrong>alletrong>s "Htrong>alletrong>lujah" av

utenforstående, fordi de er kjent for sine vakre sanger og lovsanger der de bruker det hebraiske

ordet "Halelu", men de selv vanligvis ikke bruker begrepet for å nevne selv, men blir identifisert

annerledes. På grunn av dette og mange andre er å foretrekke å bruke andre begreper for

identifikasjon. En grunn er den totale avvik fra den opprinnelige betydningen av at begrepet i den

rtrong>omtrong>erske verden. Vi tror på Yeshua, jødenes Messias, vår Frelser og Herre. Hvorfor oversettere av

den nye pakt (Nye Testamentet ikke, siden det er en Will. Dette er en annen avgang fra hebraisk

begreper), ikke det greske ordet ekklesia oversatt trong>tiltrong> kastrong>tiltrong>jansk strong>omtrong> "menighet eller forsamling",

men brukte ordet den latinske oversettelsen av "kirken"? Dette var fordi mye av begreper arvet fra

Rtrong>omtrong>a, strong>omtrong> ikke er av bibelske hebraisk, strong>omtrong> for eksempel ordet "San" å skrive før navnet på den

jødiske forfattere i den nye pakt, for eksempel : Matteus, Lukas, etc.

Den greske språket er ikke grunnlag av våre konsepter, men det hebraiske språket. For å forstå den

riktige betydningen av de greske ordene i den nye pakt, gå trong>tiltrong> den opprinnelige hebraiske er de strong>omtrong>

ble oversatt trong>tiltrong> gresk. Den nye pakt er å bli forstått hebraisk øyne. På samme måte vi ikke kan forstå

den gamle pakt med øyne og greske konsepter. For Yeshua og for trong>alletrong> troende strong>omtrong> levde

umiddelbart etter avgang av Messias, så vel strong>omtrong> for oss, må den gamle pakt være grunnlaget for vår

tro. Men dette betyr ikke at vi ikke liker guddtrong>omtrong>melig autoritet trong>tiltrong> den nye pakt. Dette ble skrevet

for å forklare den første, i henhold trong>tiltrong> undervisning av Messias og hans utsendinger. trong>Hvatrong> er kjent i

den trong>kristnetrong> verden strong>omtrong> Det Nye Testamentet, er det ingenting annet enn den messianske tolkning

av Torah (se Mattityahu / Matteus 5:17-19 der "møtes" betyr å den sanne og fulle betydning). Den

nye pakt er den messianske Talmud, eller muntlig tradisjon av tolkning av Messias av Tanakh

(Torah, profeter og skrifter: hebraisk Canon). The New Covenant Torah er forklart av Messias, er

måten han tolket det i den trong>kristnetrong> verden ktrong>alletrong>s Det gamle testamente. Bunnen av den nye pakt er

den første pakt. Eliminere den første pakt ikke ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> å forstå den nye pakt, strong>omtrong> sistnevnte

hviler på den første og all undervisning trekkes fra den første. trong>Hvatrong> gir styrke trong>tiltrong> den nye pakt er

Tanakh (Torah, profeter og skrifter). Vi lurte på hva strong>omtrong> var Bibelen av Yeshua og hans apostler?

... The Tanakh (Hillel / 24:27 Lukas 44,45).

Vi er trong>alletrong> introng>vitetrong>rt trong>tiltrong> å være en del av den profetiske bevegelsen strong>omtrong> forbereder verden for hva strong>omtrong>

snart skal ktrong>omtrong>me. Hvis du har blitt vasket av blod Yeshua, Messias i Israel, så du har blitt kuttet fra

den hedenske kultur og podet inn i Israel (Rav Shaul Letter Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 11:17).

Ville det ikke være fint å lære litt mer kjent hebraisk kultur med folk strong>omtrong> snart vil styre verden, der

du har blitt podet? Eller vil du heller følge feilen av rtrong>omtrong>ersk historie å tvinge jødene å bli akseptert

mildhet i den gresk-rtrong>omtrong>erske?

Det er på tide å de-mildhet boken strong>omtrong> heter "New Testament" for verden å forstå at det er en bok

"kristen", men den andre (eller egentlig fjerde) del av en bok helt hebraisk.

"... En VISSE strong>omtrong> trenger å ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> himmelen The Times trong>omtrong> gjenopprettelsen av trong>alletrong> ting, AT

DI-OS talte Fra begynnelsen av skapelsen, gjenntrong>omtrong> munnen

©2012 Mahanaimguatemala


Avsnitt i sin profetene. "

Chronicles of apostlene (Apg) 03:21

Hebraisk versjon

©2012 Mahanaimguatemala


DEN ARMOUR Elohims

Shemot (Exodus) 28:1-43 og 39:1-31 Ef 6:10-17

Og du skal lage hellige klær for Aron, din bror, for ære og skjønnhet. Og du skal tale trong>tiltrong> trong>alletrong> strong>omtrong> er

kloke hearted, strong>omtrong> jeg har fylt med visdtrong>omtrong>s ånd, for å gjøre Arons klær å vie hellig å tjene mig strong>omtrong>

prest. Disse er plaggene strong>omtrong> vil gjøre: en brynje, en livkjortel, en kappe, brodert tunika, en gjæring

og en sash. Vil lage hellige klær for Aron, din bror, og hans sønner å tjene meg strong>omtrong> prester. Shemot

(Exodus) 28:2-4. Så, sette på full rustning av Gud trong>tiltrong> å stå fast mot de dårlige, og være klar i det hele

tatt, kan råde. Efeserne 6:13.

Noen trong>tiltrong>hengere av hypotesen trong>omtrong> en gresk kontekst av Fornyet Covenant påstanden trong>omtrong> at denne

passasjen bruker trong>alletrong>gorier krever en viss kunnskap trong>omtrong> hellenistiske kultur i tid Rav Shaul (Paulus).

Mange tegninger, malerier, disippelskap materiell og kurs trong>omtrong> "åndelig krigføring" har blitt designet

ved hjelp av denne teksten og antyder figuren av en rtrong>omtrong>ersk soldat fra den tiden av rabbi Shaul.

Betyr dette bildet av en rtrong>omtrong>ersk soldat var det egentlig Rav Shaul (Paulus) hadde i tankene da han

skrev sitt brev trong>tiltrong> efeserne? Strong>omtrong> vi vet, er det studio den ultimate kontekst for å forstå Skriften

riktig når det er analysert. Paulus talte trong>omtrong> hvor viktig det innebærer for den nye konvertitter strong>omtrong>

har steget fra blant hedningene, for ikke å leve i henhold trong>tiltrong> tradisjoner hedningene:

* Efeserne 4:17 "Men jeg sier og insisterer på at Herren vil ikke gå strong>omtrong> andre hedninger gå, i det

nytteløse i trong>derestrong> sinn."

* Efeserne 4:22 "Med hensyn trong>tiltrong> din tidligere måte å leve av den gamle mannen strong>omtrong> er ødelagt av

dens bedragerske lyster."

* Efeserne 4:24 "... og sette på nye mennesket er skapt i Guds lignelse i sann rettferdighet og

hellighet."

trong>Hvatrong> er den kjolen du har å kle denne nye mannen? Hvis vi ser på konteksten og ta hensyn trong>tiltrong> Paulus

'tanker trong>omtrong> dette temaet, strong>omtrong> han forsøkte fra ulike perspektiver i trong>alletrong> brevene, innser vi at kjolen av

den troende har stor betydning fra et ståsted i eksteriør og interiør, tar hensyn trong>tiltrong> vurdering av etikk i

Guds rike.

Kledd i rustning av lys, plagget av YESHUA

©2012 Mahanaimguatemala


Strong>omtrong> vi vet, før du skriver trong>tiltrong> de troende i Efesos, Paulus hadde skrevet trong>tiltrong> Rtrong>omtrong>a, i den anledning jeg

snakker trong>omtrong> "bære rustning av lys" (Brev av Rav Shaul Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 13: 12) og

senere strong>omtrong> sier at "rustning av lys" var plagg av samme Yeshua Messias (Letter of Rav Shaul

Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 13:14). Hver student av Skriften, strong>omtrong> er kjent med det hebraiske poesi,

forestrong>tiltrong>lingen trong>omtrong> partrong>alletrong>llitet kjent poetisk språk strong>omtrong> brukes strong>omtrong> en metode for å utvikle et konsept

strong>omtrong> uttrykker en tanke i et vers og forklarer med en partrong>alletrong>ll tenkning i et vers senere, slik at "kjole

av rustning av lys" den første tanken er forklart på andre tenkte, "sette på Herren Jesus." Det betyr

at lyset plagget er plagget av Yeshua, slik Paulus har i tankene, ikke bare en kjole, men plagget av

Kristus.

Kvaliteter plagg av YESHUA

På den annen side, når han skriver trong>tiltrong> kolosserne, (strong>omtrong> har en dato før Efeserne) Paulus sa: "Derfor,

strong>omtrong> Guds utvalgte folk, hellige og elskede, sette på dype medfølelse godhet, ydmykhet, mildhet og

tålmodighet "(The brev av Paulus trong>tiltrong> kolosserne 3:12) trong>Hvatrong> er dette plagget? Ifølge vers 12 og 13 er

et plagg av "hellighet, kjærlighet, barmhjertighet, godhet, ydmykhet, tålmodighet og trong>tiltrong>givelse."

Dermed inkluderer plagget av lys, eller klær av Yeshua, hver av disse kvalitetene nevnt. Brevet trong>tiltrong>

efeserne, etter rtrong>omtrong>erne og Kolosserne er ny materie. Det punktet at vi må huske på er at dette

temaet er verken ny eller unik, men er en integrert del av en typisk undervisning av Paul (Rav

Sha'ul). Han legger trong>tiltrong> en ny kvalitet av plagget av Yeshua rettferdighet (The brev av Paulus trong>tiltrong>

Efeserne 4:24) "Og satt på det nye mennesket er skapt i Guds lignelse i sann rettferdighet og

hellighet."

På plagg av Yeshua er flere stykker

Paulus sier at hvis vi har nok kraft trong>tiltrong> å styrte onde krefter, må vi dekke rustning Elohim, og

forklarer også at rustning Elohim er den samme plagget på Yeshua. Ideen av flere brikker i plagg av

Yeshua, er relatert trong>tiltrong> de ulike delene konstruert for ypperstepresten strong>omtrong> han åpenbart Moshe

(Moses), er dette en av de vakreste sannheter undervist av bibelske jødedtrong>omtrong>men.

The Garment OF YESHUA prefigured i DELER

Ypperstepresten

The High Priest kjortel var sammensatt av flere deler strong>omtrong> inkluderer hver av dem nevnt av Rav

Shaul (Paul) i brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 6:10-17; Recall at i dette sitatet var ikke refererer trong>tiltrong> en

rtrong>omtrong>ersk soldat men han beskriver ypperstepresten i kappen hans.

Hvis vi ser i Skriften Shemot (Exodus) 28:1-43 og 39:1-31 finner vi beskrivelsen av klærne av

prestene, og spesielt av den høye presten her viser at brystduken var nøkkelen trong>tiltrong> måtte bli tatt av

ypperstepresten da han ktrong>omtrong> inn i Mishkan (tabernaklet) trong>tiltrong> minister.

©2012 Mahanaimguatemala


Bitene av High Priest kjortel

I Shemot (Exodus) 28:4 finner vi den prestelige plagget deler: en brynje, livkjortelen, kappen og

mantelen brodert gjæring og en sash, totalt seks stykker. Vi ser også i brevet fra Paulus trong>tiltrong> efeserne

6:14-16, strong>omtrong> beskriver deler av "rustning" belte, brynje, sko for føttene, skjold, hjelm og sverd,

også seks stykker.

GARMENT OF LIGHT

Strong>omtrong> i inngåelse av bitene av plaggene ble brukt kostbare materialer, i hovedsak gull og edelstener,

da ypperstepresten gikk inn i tabernaklet, produsert sola en fantastisk refleksjon den sank strong>omtrong> en

kappe av lys, og strong>omtrong> sant ubestridelig ser at i Shemot (Exodus) 28:2 hellige klær er definert strong>omtrong>

strålende og vakker, er det hebraiske ordet bak "ære" kavod. Så flotte var disse plaggene at Talmud

(bok jødiske studier) i Ytrong>omtrong>a 69a, forteller at den store greske erobreren Alexander the Great, da

han møtte med ypperstepresten bøyde seg i ærbødighet for ham og forsikret at der dere var og vinn

en kamp, vil bildet av ypperstepresten kledd i hans hellige investeringene vises strong>omtrong> en visjon.

Dermed i Second Temple jødedtrong>omtrong>men, var de hellige klærne forbundet med lys strong>omtrong> "herlighet og

prakt" strong>omtrong> ktrong>omtrong> fra Elohim. Så ikke rart Paul (Rav Sha'ul), rabbi av fariseerne dannet i løpet av det

første århundret, henvises det trong>tiltrong> klær av de troende strong>omtrong> "lette våpen", strong>omtrong> vi trong>alletrong>rede Rav Shaul

Brev trong>tiltrong> de troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 13:12.

DEN ARMOUR AV RETTFERDIGHET

Når rabbi Shaul taler trong>omtrong> rustning, snakker i form av rettferdighet, hvis vi undersøker

ypperstepresten kjortel forstå språket strong>omtrong> brukes av Rav Shaul strong>omtrong> livkjortelen var plassert på

©2012 Mahanaimguatemala


ystet og i henhold trong>tiltrong> Shemot (Exodus) 28: 15 var "pectoral rettssaken eller rettferdighet". I

jødedtrong>omtrong> av First Temple er en del av plagget av Aaron (hvis navn på hebraisk er Josem Mishpat),

dvs. brynje avgjørelsen, straffeutmålingen eller rettssak, ble kjolen ansett symbol på

guddtrong>omtrong>melighet. Faktisk, i Jesaja 59:17, profeten erklærte: "For han satt på rettferdighet strong>omtrong>

brynje, frelsens hjelm på hodet hans" strong>omtrong> er tydelig når rtrong>omtrong>erske soldater ikke var fra munningen

av Jesaja ktrong>omtrong> disse ord!

Hvorfor ble sammenlignet med brynje rettferdighet?

Svaret er i Andre Mosebok 28:30, strong>omtrong> forteller oss at i brynje rettferdighet rettergang eller plassert

to steiner ble gitt trong>tiltrong> Moses og Aron senere: Urim og tummim. I den første tempel jødedtrong>omtrong>men lært

at den hellige Herrens navn (YHWH) var relatert trong>tiltrong> rettferdighet og barmhjertighet av Herren.

Profeten Jeremia forutsa en dag da Herren vil øke trong>derestrong> Messias, Davids hus, for å gjøre "rett og

rettferd" i landet (Jer 23:5), strong>omtrong> er å manifestere Guds vilje slik det ble gjort av Høyesterett Priest

gjenntrong>omtrong> urim og tummim strong>omtrong> inneholdt hellige Herrens navn. Imidlertid gikk profeten Jeremia

(23:06) videre å si at Messias navn vil være nøyaktig den samme strong>omtrong> den hellige navn Adonai:. "I

hans dager Juda bli frelst og Israel skal bo trygt Og dette er hans navn hvorved han heter: YHWH

vår rettferdighet ". Strong>omtrong> vi vet Yeshua er ypperstepresten av arven strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer, ikke i henhold trong>tiltrong>

bestrong>tiltrong>lingen av Aron, men ifølge Melkisedeks (Brev trong>tiltrong> jødene / 06:20 Hebreerne, 9:11), og strong>omtrong>

yppersteprest Yeshua Kristus er vår rettferdighet, vår urim (lampen) og tummim (perfekt guide).

Rav Shaul derfor kunne snakke trong>omtrong> dette "rettferdighetens brynje" strong>omtrong> "klær av Messias" å bety

fullstendig eierskap, "kledd i plagg av vår Herre Jesus Messias", fordi strong>omtrong> vår Yppersteprest

Yeshua tar på seg rettferdighet strong>omtrong> er over oss.

Hvor ble Rabbi Shaul ideen trong>omtrong> et troens skjold?

I plagget av ypperstepresten, på brystet, ble de 12 edelstener (urim og tummim) strong>omtrong> Herren befalte

stedet, strong>omtrong> symboliserer hver av Israels stammer (Shemot / Mosebok 28:15-21), disse tolv steiner

danner et skjold over hjertet av ypperstepresten og gir beskyttelse trong>tiltrong> hele Israel (Shemot / Mosebok

28:29).

trong>Hvatrong> betyr "for et minnesmerke før Adonai"?

En Targum (jødisk Book) tidligere forklarer det slik:? "Hvorfor ble trong>alletrong> steinene plassert der slik at

når Elohim så og så ypperstepresten er klær da det gikk inn i det Aller Helligste den dagen

forsoning blir minnet på verdien av stammene. "

trong>Hvatrong> er den "brennende piler onde" strong>omtrong> Rav Shaul nevnt i passasjen fra brevet trong>tiltrong> efeserne? Hvis vi

husker i Job kapittel 1 og 2 Hvem sto foran Elohim og kaste dart Job trong>tiltrong>tale før Adonai? Den

brennende piler onde faktisk er trong>derestrong> kostnader. Det står skrevet i den siste boken i Bibelen: Visions

of YHWH (Åpenbaringen) 12:9-10.

Rabbi Shaul sier at akkurat strong>omtrong> navnene på de tolv stammene i brynje ypperstepresten ble en stein

skjold på mottaket av urim og tummim, rettferdighet Elohim, og fungerte strong>omtrong> et "minnesmerke" fra

Herren trong>tiltrong> å beskytte dem på grunnlag av oppgaven oppofrende soning ypperstepresten utført i trong>derestrong>

favør, og Messias Yeshua bringer over hjertet hans og hans rettferdighet trong>tiltrong>regnet oss (Letter of Rav

Shaul Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 08:33) . Derfor, når vi har tro på Yeshua Messias oppgave strong>omtrong>

©2012 Mahanaimguatemala


hele tiden holder for oss strong>omtrong> yppersteprest, fordi han alltid lever trong>tiltrong> å "forbønn" for oss-(Brev trong>tiltrong>

jødene / Hebreerne 7:25-26), er vi frigjort brennende piler over de ugudelige. Vi fikk ikke gå før

Herrens nærvær med skjoldet av vår fortjeneste, strong>omtrong> anklager den onde piler Herrens vi ville bli,

men vi må gå trong>tiltrong> verdien av Yeshua Messias, slik at vår tro på Yeshua er "skjold av tro "strong>omtrong> dekker

oss fra beskyldninger trong>omtrong> HaSatan (Satan).

Frelsens hjelm

Rabbi Shaul nevnte frelsens hjelm og strong>omtrong> vi har sett, ktrong>omtrong>mer begrepet "frelse" strong>omtrong> en hjelm fra

profeten Jesaja. Hvorfor Jesaja og Rav Shaul forholde frelse med en "hjelm"? Svaret ligger i klærne

av ypperstepresten. Strong>omtrong> vi husker, befalte Herren gjenntrong>omtrong> Moses, at en gjæring eller turban ble

gjort for Aaron. Det hebraiske betegnelsen er "mitznefet" strong>omtrong> også ktrong>alletrong>s "migba'ah" når henvise trong>tiltrong>

gjæring å kunne bringe Arons sønner, ble dette tolket i Targum (jødisk Book) på Mosebok 28:40

strong>omtrong> "kov'a "dette er" hjelmen "eller" Hjelmen ", derav" gjæring "og" hjelm "er synonymt. Denne

"gjæring" eller "Hjelmen" strong>omtrong> dekket hodet av den høye presten ble sikret over med en slags

gullkrone bærer følgende inskripsjon: "le-Adonai Kodesh", strong>omtrong> er, Adonai Hellighet (Shemot /

Exodus 28 : 36). På grunn av trong>tiltrong>stedeværelsen av den Hellige Jesu navn i "hjelmen" eller "gjæring",

må være kontinuerlig på Arons hode for å oppnå nåde for Herrens åsyn for folket (Shemot /

Mosebok 28:38). trong>Hvatrong> var det strong>omtrong> "frelst" eller "beskytte" Israels barn, trong>tiltrong> punkt strong>omtrong> kunne være

"akseptert" før Herren? Adonai nåde var trong>tiltrong>stede da ypperstepresten handlet sine roller i Mishkan

(Tabernaklet).

I FORKANT

Rabbi Shaul nevner sverd av Ånden, ikke en typisk våpen av en rtrong>omtrong>ersk soldat. Det Herrens ord er

sett på strong>omtrong> et sverd (Brev trong>tiltrong> jødene / Hebreerne 4-12), men hvor er plassert? "Ved munningen av

ypperstepresten" fordi munnen din kan gjenta hellige navn Adonai på Ytrong>omtrong> Kippur (Day of Anger).

Den bekjennelse av hellige navn Elohim gjort det en kraftig uttalelse fra hans lepper. Hvis vi

observerer nøye Messias strong>omtrong> øversteprest, ser vi at "fra hans munn ktrong>omtrong> et skarpt tveegget sverd"

(Visions of YHWH / Åpenbaringen 1:16). Bildet, strong>omtrong> dukket opp trong>tiltrong> John i Patmos, ikke var en

rtrong>omtrong>ersk soldat, men av en yppersteprest (Visions of YHWH / Åpenbaringen 1:12-15).

Armor: den prestelige Klær

Jesus Kristus

Hvis vi ser strong>omtrong> vår Yppersteprest Yeshua skal vi ta på sin prestelige klær, disse plaggene snakke

trong>omtrong> hans hellighet, hans rettferdighet, hans frelse, hans renhet. Disse egenskapene er nettopp Satan

ikke kan motstå, fordi hellighet Kristus driver bort onde ånder. Den onde ånder kan ikke stå foran

hellighet for Herren, se hans klær av herlighet og prakt strong>omtrong> var ypperstepresten messeklær, lærer

Skriften oss at gjenntrong>omtrong> Yeshua Messias er nå "konger og prester" ( Visions of YHWH /

Åpenbaringen 1:6). Derstrong>omtrong> vi står på den onde dag, slik at vi kan motstå angrep fra djevelen, er det

nødvendig at vi ikke vår styrke, men i Herrens kraft, ikke i vår rettferdighet, men i rettferdighet for

Herren, ikke i vår hellighet, men hellighet for Herren. Etterstrong>omtrong> hver av disse attributtene av

Messias, er de strong>omtrong> ødelegger gjerninger Satan, når vi får denne "rustning" eller "hellig plagget" vil

©2012 Mahanaimguatemala


være i stand trong>tiltrong> å stå fast mot djevelens anklager, kan vi tåle på den onde dag, og endelig kunne

beseire Satan i navnet Yeshua. Åndelig autoritet er alltid et resultat av et liv strong>omtrong> ikke bare blitt

helliget, men bor i hellighet, en hellighet strong>omtrong> manifesterer seg i hjertet og karakter av en sønn eller

datter av Elohim strong>omtrong> har blitt de hellige klær trong>tiltrong> Yeshua , ypperstepresten i vår tro, gjør det sanne

trong>tiltrong>stedeværelsen av hellighet vertene av ondskap i himmelrtrong>omtrong>met flykte fra oss.

Føtter skodd med utarbeidelse av fredens evangelium

En analyse av den greske teksten i seg selv fører oss trong>tiltrong> å finne ut at ordet "sko", men et ord strong>omtrong> har

å gjøre med "tie" eller "tie" og henspiller å knyte stroppene av sandaler på føttene, strong>omtrong> vi bringer

tankene trong>tiltrong> ord Johannes Immerser "Jeg er ikke verdig trong>tiltrong> å løse stropper av hans sandaler

(Messias)." Recall at ypperstepresten gikk ikke å gå inn i det Aller Helligste, foreskriver Torah at

presten måtte vaske sine hender og føtter i helligdtrong>omtrong>men (Shemot / 30:19 Exodus, 21), forteller

Mosebok oss også at når Herren åpenbarte seg for Moses i den brennende busken, beordret Elohim

skoene dine føtter (Shemot / Mosebok 03:05), også prins av vertene bød Yehoshua (Josva) fjernet

sine sandaler (Josva 05:15 ) "Prinsen av Army of YHWH sa trong>tiltrong> Josva:« Ta skoene av føttene, for det

stedet der du er, er hellig. Og Josva gjorde så. "Hvis du er på det sted strong>omtrong> Herren sender deg, hvis

du er i front på ditt nærvær, føttene har sko strong>omtrong> bare Herren kan gi, for det må være barbent ting,

fordi Elohim ikke ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> å sette sko på skoen, descalzarte du Adonai du kan si: "Hvor vakkert

på fjellene dens føtter strong>omtrong> bringer godt budskap, strong>omtrong> forkynner fred, strong>omtrong> bringer godt budskap trong>omtrong>

god, strong>omtrong> forkynner frelse, strong>omtrong> sier trong>tiltrong> Sion: «Din Elohim regjerer!" (Jesaja 52:7).

Konfrontasjonen med Satan og hans rike vil bare bli vellykket hvis vi lever i hellighet symboliserte

"det rustning Elohim" (ikke i rtrong>omtrong>ersk rustning), strong>omtrong> er de klær av Messias, representert i den

prestelige klær designet for Aron, strong>omtrong> var snill Yeshua ypperstepresten i den nye pakt. Strong>omtrong> vi ser,

akkurat strong>omtrong> vi anerkjenner den jødiske røtter i Skriften, vil sidene bli langt rikere og mer fruktbart

for vår tro.

©2012 Mahanaimguatemala


Anti-semittisme

Derfor sier YHWH Allhærs OS TOUCH jenta trong>tiltrong> deg en berøring av øyet mitt. Sakarja 2:08

Gjenntrong>omtrong> årene har foretaket kjent strong>omtrong> "kristen" tatt en rekke kvalifikasjoner, standarder, lover og

doktriner. Imidlertid fortsatt antisemittisme (hat mot jøder) arvet fra begynnelsen del av mange

kirkesamfunn. Siden emnet på hånden er knyttet trong>tiltrong> anti-semittisme i Christian'll stasjonen i en

generell måte enheter strong>omtrong> identifiserer Jesus Frelseren, strong>omtrong> "Christian", "kristendtrong>omtrong>", "kirke",

"Christian Church". Skriftene og handlinger utført av keiser Konstantin i 324 dm viser irrasjonelle

hat mot jøder. Dens formål er ikke bare opptatt av å presentere en "ny" modell av religion og

indusere ctrong>omtrong>pliance men åpenlyst avviser og tråkke på den religiøse og kulturelle modell av

Hebreerbrevet. Keiser Konstantin, for å forene Rtrong>omtrong>erriket, er kristendtrong>omtrong>men erklært den offisielle

religionen. Å gjenntrong>omtrong>føre sin plan for gjenforening, måtte lage en ny religion, ikke lenger være de

gamle messianske jødiske tro. For rtrong>omtrong>erne var Israel og jødene hatefulle og ukuelig, og den nye

rtrong>omtrong>erske religionen også hatet dem (sak forventet i profetien i Daniel 7:07.) Keiser Konstantin

beordret at visse oppfatninger ble forlatt hebraiske røtter i troen messianske. Rabbi Haim Levi, i sin

bok "The Road" siterer Assemani Stefano, Acta Sanctorum Martyrum, Vol.I Occidentalium

Orientalium i Rtrong>omtrong>a 1748, side 105. Blant de tro at keiser Konstantin bestrong>tiltrong>te var disse:

"Jeg fornekter trong>alletrong> skikker, ritualer, legalisms, usyret brød, lam fester av Hebreerbrevet, offer,

bønner, renselser, helliget og soning, salmer og chants, observasjoner, synagoger, og mat og drikke

av hebreerne. I et ord, gi avkall jeg absolutt alt jødisk, hver lov, rite og skikk. "

"Jeg godtar trong>alletrong> skikker, ritualer, legalisms, Rtrong>omtrong>an festivaler, ofringer, bønner, renselser med vann,

helliggjort av Pontifex Maximus (yppersteprest i Rtrong>omtrong>a), soning, nytt parti på lørdag (Sun dei, dag

av solen), trong>alletrong> de nye sangene, observasjoner, og trong>alletrong> måltider og drikke fra rtrong>omtrong>erne. Med andre

ord, jeg aksepterer absolutt alt strong>omtrong> er Rtrong>omtrong>an, eventuelle nye lov, rite og skikken med Rtrong>omtrong>a, og

den nye rtrong>omtrong>erske religion. "

Den tidlige troende i Yeshua var bare jøder, ble hedninger lagt trong>tiltrong> senere. Det hebraiske røtter ble

delt. Den jødiske troende i Yeshua ble ikke hedningene, og heller avkall sin kultur, langt mindre

endre sine skikker, tradisjoner og feiringer. Erfaringene fra Messias Yeshua ktrong>omtrong>plettert sin modell

av jødisk liv. Den tidligere Gentrong>tiltrong>e for sin del, ikke bli jøder, for ikke å være trong>omtrong>skåret ble tvunget

trong>tiltrong> å ha tegnet på pakten strong>omtrong> jødene. Yeshua lære lov trong>tiltrong> å fornye sin forståelse og la den ttrong>omtrong>me

levemåte. Dette inkluderte forlate avguder, heksekunst, okkultisme, måltider og feiringer av

hedenske festivaler, verdslig musikk, etc tjenester. Både jøder og hedninger i tidligere ett sinn, nytes

i begynnelsen håp trong>omtrong> gode nyheter. (The brev av Paulus trong>tiltrong> Efeserne 2:14). Ikke trong>alletrong> jøder og

hedninger trodde på Yeshua, dette var en frivillig handling, ikke tvang. trong>Hvatrong> var det strong>omtrong> forårsaket

denne endringen? Klart en av grunnene trong>tiltrong> at keiser Konstantin erklærte kristendtrong>omtrong>men den

offisielle religionen i keiserriket, var for politiske og strategiske spørsmål. Den rtrong>omtrong>erske kirke

betraktet seg å være Guds rike:

• Fjern helligdager gitt av Herren trong>tiltrong> sitt folk.

• Fjern sabbaten gitt av Den evige, strong>omtrong> starter fredag ved solnedgang og slutter lørdag ved

solnedgang.

• Paganisme ble infiltrert og utbredt antisemittiske ideer, strong>omtrong> ledet det jødiske folk å være objektiv.

©2012 Mahanaimguatemala


Rtrong>omtrong>erne trong>tiltrong>ba mange guder, men trong>derestrong> viktigste guddtrong>omtrong>men var solen, feirer sin store vinter

festival den 25. desember, dagen strong>omtrong> hedningene trodde var fødselsdagen trong>tiltrong> solen. I året 440 CE

(Ctrong>omtrong>mon Era), "The Church", slik at hedningene ville føle seg ktrong>omtrong>fortabel, vilkårlig erklært 25

desember strong>omtrong> dato for fødselen trong>tiltrong> Jesus (Yeshua), i stedet for å feire fødselen av Yeshua i

Løvhyttefesten eller Sukkot, strong>omtrong> var rett tid, valgte kirken en annen dato, og det lærte en løgn.

Rtrong>omtrong>erne utnevnte en spesiell dag hver uke for å dyrke sin guddtrong>omtrong>, solen, og kalte den "den dagen

solen." Foreløpig er det kjent på engelsk strong>omtrong> søndag (søndag). Staten bestemt at søndag trong>børtrong> settes

trong>tiltrong> side strong>omtrong> en spesiell dag for å trong>tiltrong>be den trong>kristnetrong> Gud, så dagen satt trong>tiltrong> side av Israels Gud (Bereshit

(Genesis) 2:2-3, Shemot (Exodus) 20:08; Vayikra (Leviticus ) 23:1-3; Devarim (Mosebok) 5:14-15)

ble endret fra lørdag trong>tiltrong> søndag. Yeshua Messias sa: Menneskesønnen er herre over sabbaten

(Mattityahu / Matteus 12:8), ktrong>omtrong> han å detronisere guden Saturn og bekreft sabbaten (Shabbat), på

dagsorden av den evige. Den avgudsdyrkende Babylonerne feiret på lørdag, en festival kalt

"shapatú" og ble sett på strong>omtrong> en dag for sorg og selv-straff, en dyster dag dedikert trong>tiltrong> planeten

Saturn, hvor de kledd i svart for å prøve å trong>tiltrong>fredsstrong>tiltrong>le vrede av djevelen ("the Glemt Språk "Grove

Press, 1951).

Den "trong>kristnetrong>" kirke fra begynnelsen avviste vell av jødiske røtter, ideer og hedenske høytider var en

del av kristendtrong>omtrong>men. Anti-semittisme siver inn i munnen på kirkens ledere.

Johannes Krysosttrong>omtrong>os (. 344-407 CE) Hvem hatt en sterk innflytelse i kirken, og regnes strong>omtrong> en av

de største av de tidlige kirkefedrene sa trong>omtrong> jødene: "Synagogen er verre enn et bordell ... er et hi av

kjeltringer ... tempel demoner viet trong>tiltrong> avgudsdyrkende kulter ... møtestedet av morderne Kristi ... er

verre enn en pub ... en røverhule. House of dårlig rykte hus urett ... ... ... demoner ly avgrunn av

fortapelse. For min del hater jeg ... og hater synagogen for jødene av samme grunn. "

Tenk for et øyeblikk hvordan innflytelsen av denne karakter hadde stor vekt i ledelsen av kirken,

trass og hatefull anti-semittisme mot jødene og strukturer av det samme, ikke var isolerte tegn,

listen av ledere Kirken er bred, inkludert sitat:

• «Justin Martyr (100-165 CE.) Uttalte at Guds pakt med jødene var ikke lenger gyldig og at

hedningene hadde tatt sin plass i Guds forløsende plan.

• Origen (185-253 CE.) Anklaget jødene for å organisere plott trong>omtrong> å drepe trong>kristnetrong>.

• Eusebius (263-339 CE.) Hvem skrev historien trong>tiltrong> kirken av de tre første århundrer, lærte at løfter

og velsignelser "Tanakh" (inkludert Toraen, Profetene og Skriftene) var bare for trong>kristnetrong>, og at trong>alletrong>

forbannelser var for jødene. Han uttalte også at kirken var "sanne Israel av Gud" strong>omtrong> hadde erstattet

bokstavelig Israel i pakten.

• Tertullian (160-220 CE.) En av de viktigste trong>kristnetrong> forfattere hvis arbeid var svært viktig å utvikle

de grunnleggende læresetningene i kirken, i en av hans skrifter kalt «Mot jødene" skylden trong>alletrong> jøder

for døden Jesus (Yeshua).

• Ignatius, biskop av kirken i Antiokia i tidlig andre århundre, skrev at trong>alletrong> strong>omtrong> feiret påske med

jødene, eller mottar emblemene av jødiske helligdager, var det en del av dem strong>omtrong> hadde drept Jesus

og hans apostler.

• Martin Luther (1542-1543 CE.) Foreslått at jødiske skoler og synagoger ble brent og de ble

©2012 Mahanaimguatemala


overført trong>tiltrong> lokalsamfunn (ghettoer). Han prøvde å konfiskere all jødisk litteratur, strong>omtrong> han mente

var blasfemi, og å forby rabbinere å undervise på smerten ved døden. Han foreslo at blir nektet pass

når du reiser, for å hindre spredning av jødedtrong>omtrong>men. Han oppfordret dem trong>tiltrong> å konfiskere trong>derestrong>

rikdtrong>omtrong> og strong>omtrong> vil bli brukt trong>tiltrong> å støtte konvertering av nye trong>kristnetrong>. Han sa at jødene skulle bli

tvunget trong>tiltrong> manuell arbeidskraft strong>omtrong> en form for bot. Martin Luther siste ktrong>omtrong>mentar trong>omtrong> jødene var:

"Vi gjør en stor feil hvis ikke utslettet."

Merk at en av de viktigste argumentene bak disse skriftene full av anti-semittisme er at jøder er

morderne av Kristus (Messias). Vi må ikke glemme at disse forfatterne var viktige ledere av kirken.

Hans innflytelse nådde ikke bare trong>omtrong>råder med høy myndigheter, også nådd landsbyen. Folk var

sultne på kunnskap og ble matet av en anti-semittisme strong>omtrong> genererer hat mot jødene. Mange

mennesker i livet ditt aldri møtt en eneste jøde. Men levde og døde i sitt hjerte hat for dem for å

drepe Kristus (Messias).

Tenk på hva profeten Jesaja skrev "Sannelig, våre sorger og båret våre sorger, og vi aktet ham for

plaget, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger

straffen fred vår var over ham og av piskingen hans har vi fått legedtrong>omtrong> "(Jesaja 53:4-5)," the

distressed og plaget, åpnet ikke sin munn strong>omtrong> et lam førte trong>tiltrong> slakting, og strong>omtrong> en sau før hennes

shearers er strong>tiltrong>le og åpnet ikke sin munn "(Jes 53:7). Kristendtrong>omtrong>men aksepterer disse passasjene fra

Jesaja å profetere døden av Jesus (Yeshua) strong>omtrong> en plan utformet av Gud trong>tiltrong> å bringe frelse trong>tiltrong>

menneskene. Boken Johannes uttrykker ordene uttalt av Yeshua trong>omtrong> hans død: "Derfor Min Far

elsker meg, fordi jeg setter mitt liv trong>tiltrong> å ta det igjen. Ingen tar det, men jeg setter det ned på meg

selv. Jeg har makt trong>tiltrong> å legge og jeg har makt trong>tiltrong> å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far

"(Yohanan / John 10:17-18).

Død og oppstandelse Yeshua har vært bærebjelkene i den trong>kristnetrong> tro. Nå, hvis Messias ikke hadde

dødd strong>omtrong> han døde og tiden han døde og hvor han døde, hva ville bli av det grunnlaget? Hvis

Messias ikke hadde vært død, hva ville sjansen for innløsning være for verden? Langt fra klandre

jødene for Kristi død, trong>børtrong> trong>kristnetrong> gjør takke Herren for at offeret strong>omtrong> åpnet døren for hedningene

kunne inngå pakter og løfter, trong>børtrong> leve for Herren hele sitt takknemlig livet enn det strong>omtrong> blindhet i

deler trong>tiltrong> Israel (ikke trong>alletrong>) verden er brakt nærmere forsoning (Letter of Rav Shaul Believers i Italia /

Rtrong>omtrong>erne 11:25).

Aldri glemme at alt strong>omtrong> skjedde med Messias, herunder død, var en guddtrong>omtrong>melig ordinert plan,

var det en idé av mennene var av Herren, i hans foruttrong>vitetrong>n av trong>alletrong> ting, strong>omtrong> det står skrevet, "Ham ,

strong>omtrong> ble valgt for dette av tidligere kunnskap og Guds vilje ... "(Chronicles of apostlenes / Second

Apg 2:23). En gruppe av jødiske ledere og eldste av folket på den tiden, kanskje ikke klar over det,

gjorde ingenting for å oppfylle viljen trong>tiltrong> Den allmektige strong>omtrong> saksøkt lidelse og Kristi død strong>omtrong>

grunnlag for innløsning av menneskeheten, bare strong>omtrong> ble sagt ved profeten: "Gud legge på ham

misgjerning oss trong>alletrong>." Anklaget jøder Messias The Death of Utrong>vitetrong>nhet er en profet. På den annen

side, mens evigheten selv, gav Sønnen trong>tiltrong> døden, Sønnen selv, frivillig avtalt trong>tiltrong> slike store lidelser

uten sin vilje ble voldtatt og trong>derestrong> rettigheter tråkket. I begge trong>tiltrong>feller er Guds herredømme

opprettholdt og bevart viljen trong>tiltrong> Son. Dette er mysteriet trong>omtrong> Gud på den ene siden, og Messias på

den andre.

©2012 Mahanaimguatemala


Den anti-semittisk undervisning går mot trong>kristnetrong> prinsipper. Det var spres gjenntrong>omtrong> tidene og under

"Holocaust" og er fortsatt bak mange prekestoler (Etter min mening det riktige ordet å bruke det

Hitler gjorde mot det jødiske folk er folkemord siden Holocaust i Torah var et offer av velbehagelig

duft for Herren). Det uheldige er at mange mennesker med mange års trong>tiltrong>hørighet trong>tiltrong> og servering i

trong>kristnetrong> kirker, fortsette å tro og akseptere at jødene drepte Yeshua (Jesus).

"Hans blod ktrong>omtrong>me over oss og våre barn" (Mattityahu / Matteus 27:25). Disse ordene har blitt

brukt mye av Kirken å dømme nasjonen Israel. Meldingene full av Anti-semittisme, sier de at

jødene har gått gjenntrong>omtrong> smerte og angst for å ha ytret denne forbannelsen strong>omtrong> vil ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> trong>derestrong>

avktrong>omtrong>. Tenk at på det stedet hvor de sa disse ordene ble ikke samlet trong>alletrong> jødene. Det var jøder i

andre byer utenfor Jerusalem, i enkelte land. Jødene i Jerusalem ville være hjemme forbereder

høytiden med usyret brød og sabbaten nærmet seg. Kan en gruppe mennesker å ytre en forbannelse,

og forvente samme grad trong>tiltrong> trong>alletrong> mennesker og etterktrong>omtrong>mere? Forestrong>tiltrong>l deg at en gruppe

guatemalanere ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> Central Park og forbannelser høylytt erklærer trong>alletrong> guatemalanere

Guatemala og relevans Vil denne holdningen? Hadde ingenting å gjøre med det guatemalanere strong>omtrong>

var i sine hjem, i avdelinger eller utenfor landet.

Yeshua ba i smerte hans: "Far, trong>tiltrong>gi dem" hans ord uttrykte ikke trong>tiltrong>givelse trong>tiltrong> en bestemt gruppe,

viste undervisning strong>omtrong> elsket sitt folk. Da Lasarus døde, Yeshua gråt å se lidelsene trong>tiltrong> sine venner,

ble han selv jødisk, strong>omtrong> Lasarus, Marta og Maria. Så hvis hensikten med avstemming av mann ktrong>omtrong>

gjenntrong>omtrong> offer Yeshua, trong>børtrong> forstått at denne forbannelsen erklært av en gruppe mennesker melltrong>omtrong>

jøder og hedninger, ble avskaffet og null for ofre sine. Mange organisasjoner og mennesker gjør feil

fra anti-semittisme, strong>omtrong> er ugyldig og forkaste Israels folk.

«Stå opp, glans, for ditt lys ktrong>omtrong>mer, og Herrens herlighet går opp over deg og gå folkene

(hedningene) i lys og konger trong>tiltrong> lysstyrken på stigende" (Jesaja 60:1-3). Dette avsnittet er brukt

direkte trong>tiltrong> nasjonen Israel, er et løfte trong>omtrong> fullstendig restaurering, er oppfyllelsen av hva strong>omtrong> ble sagt

trong>tiltrong> Abraham, strong>omtrong> ville velsigne trong>alletrong> nasjoner på jorden. Avsnittet viser oss også at nasjonene skal

vandre i Herrens lys strong>omtrong> skinner i nasjonen Israel. Stolthet, dårskap, mangel på ydmykhet i hjertet

søker etter Guds ord vil blindet vår forståelse? Rtrong>omtrong>an anti-semittisme var en del av undervisningen

i den trong>kristnetrong> kirke. Fed i århundrer hjertene trong>tiltrong> troende, skapt med sin undervisning en avvisning og

forkastelse av jødene. Senere dette hatet tok form av forfølgelse og død trong>tiltrong> jødene. Korstogene, ble

inkvisisjonen og pogrtrong>omtrong>ene bevegelser strong>omtrong> ble gjenntrong>omtrong>ført av undervisningen arv av lederne av

den rtrong>omtrong>erske kirken.

Der i Bibelen (hebraisk oversettelse) identifisert seks forbannelser strong>omtrong> har navn. Den første

forbannelse er ordet strong>omtrong> er identifisert med AOR. Dette er navnet på en type forbannelse strong>omtrong>

opererer i den åndelige verden i luften. AOR er en mektig kraft strong>omtrong> får noen trong>tiltrong> å bli fratatt evne trong>tiltrong>

å se sannheten. AOR er navnet på en forbannelse for blind en person, organisasjon, nasjon, slik at

når du leser Skriften, ikke trong>tiltrong>later deg å forstå det riktig i en hebraisk perspektiv, produserer åndelig

blindhet. OG Israels Gud, far trong>tiltrong> Abraham, Isak og Jakob er lov trong>tiltrong> å operere når du forbanner AOR

taler ille trong>omtrong> hans jødiske folk.

©2012 Mahanaimguatemala


Skriften sier: "Jeg vil velsigne dem strong>omtrong> velsigner deg, og forbanne den strong>omtrong> forbanner deg."

Bereshit (Genesis) 12-3. Elsker du Israel? Er du glad i Jerusalem? Hvis du har funnet ditt hjerte sier

ja, gratulerer, de er et spesielt folk med løfter Herren være oppfylt. Husk at "HVEM ER OPP TIL

ISRAEL øye berører eple fra Herren" (Sakarja 2:08).

©2012 Mahanaimguatemala


HVEM ER OPP TIL ISRAEL, berører eple

EYE OF THE EVIG

(Sakarja 2:08)

Historien presenterer et skremmende scenario strong>omtrong> det jødiske folk, People of the Book, har lidd

forfølgelse, slaveri og smerte. Siden oldtiden ser vi undertrykkelse i Egypt, men i alt det var og er

en evig plan for dem.

Herren suverenitet ledet Israels barn trong>tiltrong> Egypt på grunn av hungersnøden strong>omtrong> var i landet. Det var

nok mat trong>tiltrong>beredt av en av sine sønner Josef, for å bevare dem i tørken på jorden. Herren la dem i

Goshen, en god grunn trong>tiltrong> å gjøre en stor nasjon og bringe deretter trong>tiltrong> land lovet trong>derestrong> fedre,

Covenant gitt trong>tiltrong> Abraham, Isak og Jakob. Men han døde Farao strong>omtrong> kjente Josef og rose hverandre

Farao så at folket var sterke og store. Farao er det første tegnet trong>tiltrong> å bli fryktelig umbrage mot

Israels barn. Og Farao bruke list, forordnet de skatter for å tjene dem hardt. Egypterne bitre livet

med hardt arbeid for å bygge mud-brick byer Pithtrong>omtrong> og Ramses, også gjort dem tjene med felt

arbeid under forferdelige undertrykkelse.

Farao beordret jordmødre strong>omtrong> hensynsløst drepes nyfødte barn av Israels barn. De tappert MEN

Farao ikke adlyde den evige. Da bød Farao alt folket kastet i elva trong>tiltrong> trong>alletrong> nyfødte guttebarn. Vi kan

ikke forestrong>tiltrong>le oss slike grustrong>omtrong>heter strong>omtrong> Farao handlet mot Israels barn.

Herren vet at imperier aldri vil støtte eller støtte, men følger sin egen agenda og handle med stor

grustrong>omtrong>het. La oss se hva Herren sier gjenntrong>omtrong> Esekiel (29:3, 6-7). "Se, jeg ktrong>omtrong>mer mot deg, farao,

kongen i Egypt, den store monster strong>omtrong> ligger midt i elva ... De vil trong>vitetrong> alt folket i Egypt at jeg er

Herren, fordi de er bare stokk pol trong>tiltrong> Israels hus. Når de lente seg på deg, brøt du og de gjorde trong>alletrong>

sine lender skjelve. "

Å bryte Israels barn i Egypt var enorm, men folket ropte trong>tiltrong> Herren, og midt i harshness av

undertrykkelse, den evige opptrer på vegne av sine barn fordi "han strong>omtrong> rører ved Israel rører

øyensten Hans" . Retten Herrens hånd hevet dem opp en mektig befrier: Moshe (Moses). Og

gjenntrong>omtrong> store prøvelser, undere og ... trong>tiltrong> slutt offer påskelammet (påske), forløst sitt elskede folk.

Ordene brukes på Pesach, er en kilde trong>tiltrong> oppmuntring for folk i Israel og sier (Shemot / Mos 6:6-8):

Derfor si trong>tiltrong> Israels barn: "Jeg er Herren, og vil bringe deg ut fra under byrdene av egypterne og

befri deg fra trelldtrong>omtrong>, og jeg vil forløse eder med utrakt arm og med store straffedtrong>omtrong>mer."

"Og jeg vil ta for mitt folk og jeg vil være trong>derestrong> Gud. Dere skal trong>vitetrong> at jeg den evige er din Gud,

strong>omtrong> bringer deg ut fra under byrdene av egypterne"

"Og bringe deg inn i det landet jeg sverget å gi Abraham, Isak og Jakob, og vil gi deg trong>tiltrong> odel og eie.

Jeg er Herren. "

Og Herren førte Israels barn på ørnevinger trong>tiltrong> det lovede land. Men ikke bare da, men han lover er

for alltid. Profeten Jeremia (31:35-36) sier:

©2012 Mahanaimguatemala


Så sier Herren, strong>omtrong> gir solen for lys trong>omtrong> dagen, og lover av månen og stjernene lyser trong>omtrong> natten, han

strong>omtrong> rører opp havet så bølgene bruser, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn : Hvis disse LOVER

vendt seg bort fra meg også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn for alltid.

Igjen fienden oppsto trong>tiltrong> å gjenntrong>omtrong>føre sin onde plan mot Israel. Denne gangen var det Haman, en

etterktrong>omtrong>mer av Amalek, fienden av det jødiske folk. Haman hadde lagt op mot jødene plan trong>omtrong> å

ødelegge dem og hadde kastet "pur" strong>omtrong> betyr hell, å ødelegge, drepe og utrydde trong>alletrong> jøder, unge

og gamle, kvinner og barn på samme dag, den 13. Adar (melltrong>omtrong> februar og mars). Han var i ferd

med å ta ut denne onde planen, men Herren grep med Mordekai. Han satt på sekk og aske og stod

ved inngangen trong>tiltrong> palasset trong>tiltrong> han så sin niese, dronning Esther (Hadassah, hebraisk), og snakket

med ham, og Mordekai fortalte ham å rope trong>tiltrong> kongen for sitt folk: det jødiske folk. Ester hadde

fastet i tre dager og ba han folk trong>tiltrong> å gjøre det, og etter tre dager talte han trong>tiltrong> kong Ahasverus. Kong

Esther avslørte Hamans onde plan, og det ble hengt i den galgen han hadde forberedt for Mordekai,

og den 13. Adar (februar-mars), når fiender av jødene håpet å herre over dem, skjedde det motsatte:

i en dag jødene hadde herske over dem strong>omtrong> hatet dem.

Det er en historie trong>omtrong> mot og tapperhet på den delen av Mordekai, Esther (Hadassah) og hele den

jødiske folket (Les Esters bok). Trenger vi ikke å gjøre bare i ettertid å finne menn strong>omtrong> Aman i dag,

i dag er det menn strong>omtrong> ham strong>omtrong> alltid tror folk gjør onde Herren, menn strong>omtrong> søker å angripe det

jødiske folk og tørket av jordens overflate.

Den onde Haman sa trong>tiltrong> kong Ahasverus en stor sannhet: at jødene var et folk strong>omtrong> hadde forskjellige

lover, og det var unnskyldningen for å ville Aman utrydde jødene. De onde og løgnere amanes

stiger i dag, ved hjelp av noen unnskyldning, bare for å se internasjonale nyheter vi hører løgnene

de oppfinne mot Israel, men husk at "Den strong>omtrong> rører Israel rører eple av øyet for Herren." Esekiel

(35:13) profeterte mot disse kjeltringer og løgnere kjærlighet og sa: "Jeg forstørre seg mot meg med

munnen din, og ganget dine ord mot meg. Jeg hørte det, "sier Herren. Vitne falskt mot jøder, men

Herren hører dem. Når du ønsker å stå opp mot Israel, ser vi de beseiret av den mektige Herrens

hånd.

Tar passasjer fra den andre boken av Makkabeerbok i kapittel 8 leser vi:

1. Judas, også kalt Maccabeus, og hans følgesvenner ktrong>omtrong> strong>tiltrong>le i landsbyene, kalt sine brødre og

innbydende trong>tiltrong> de strong>omtrong> forble trofast mot jødedtrong>omtrong>men, ktrong>omtrong> å samle sekstusen menn "

2. Ba Herren at folk så på strong>omtrong> tråkket alt, at jeg hadde medynk for helligdtrong>omtrong>men besmittet av onde

menn.

3. Det viste barmhjertighet mot byen ødelagt og nesten ødelagt, strong>omtrong> hørte ropet fra blodet utøst;

Fire. å huske død av uskyldige barn og spotte hans navn, og manifestere sitt sinne mot de onde.

5. Maccabeus, leder sine tropper viste seg uimotståelig for hedningene, strong>omtrong> Herren hadde endret

sitt sinne trong>tiltrong> barmhjertighet.

©2012 Mahanaimguatemala


Seks. Plutselig ftrong>alletrong>r på byer og landsbyer, og brent, okkuperte topplasseringene, og sette utallige

fiender på flukt.

7. Han foretrakk natten for slike angrep. Og overalt spre berømmelse av sin verdi.

18 år. Hvis de stoler på og verdsetter trong>derestrong> våpen ─ ─ fortalte Allmektige Gud vi stoler med en gest

strong>omtrong> kan utrydde trong>alletrong> dem strong>omtrong> angrep oss, og trong>tiltrong> og med hele verden.

19. Han oppregnet bistand mottatt av sine fedre i de dager Sankerib, da 185 000 mennesker ble

drept.

20. Og Babylon i kampen mot galaterne der de gikk kampen 8.000 4.000 jøder og makedonere, trong>tiltrong>

tross for nøling makedonerne, utslettet jødene 8.000 120.000 fiender med den hjelpen de ktrong>omtrong> fra

himmelen, få en stor suksess.

22. Dette fylte dem med verdi, og forberedt på å dø for Torah og hjemland.

Ånden er virkelig fantastisk verdi 6.000 Juda Maccabee og hans soldater å oppnå nederlag Antiokos

Epifanes ubetydelig. De samme motet og seier scener ble gjentatt i 1948 og 1967 i

seksdagerskrigen, Ytrong>omtrong> Kippur krigen og utallige anledninger.

Forfølgelsen av jødene i Europa

Denne forfølgelsen av jødene i Europa var i World War II kalt "Holocaust" (feil ord brukes når vi

snakker trong>omtrong> folkemord at Hitler førte mot det jødiske folk siden Holocaust i Torah var et offer trong>tiltrong>

Hashem ), på hebraisk "Shoah" (ødeleggelse). I årene 1941-1945 var den nazistiske partiet en dyrisk

maskin strong>omtrong> drepte seks millioner jøder.

Lovet være Herren at det var noen hedninger og trong>kristnetrong> strong>omtrong> hjalp redde jødiske liv, men kirken

strong>omtrong> sådan, støttet Hitler og forble taus. I trong>alletrong> fall, gjorde verdens nasjoner (med unntak av

Danmark) ingen alvorlige forsøk på å redde jøder, og noen ganger hindret mulige rømningsveier.

Mer enn en tredjedel av det jødiske folk ble drept, var menn, kvinner, eldre og barn brutalt myrdet

av ulike virkemidler.

De strong>omtrong> kunne arbeide ble utnyttet strong>omtrong> arbeidere slaver, bare for å bli utryddet. Den tyske

regjeringen ledet av Hitler gjorde "industriell bruk av likene for å lage såpe, madrasser, gjødsel, i

trong>tiltrong>legg trong>tiltrong> gullet fra sine tenner. Mange ble brukt for grustrong>omtrong>me medisinske eksperimenter. Den

ilmarsjer ble utsatt for jødiske kvinner, ble men en annen form eller metode strong>omtrong> gjerningsmennene

brukt trong>tiltrong> å forårsake død i nazistenes mentalitet og mordere frivillige, initiere disse marsjer

formålsløst, var ment å ende med sine liv. Når folk ktrong>omtrong> marsjerende, folk trong>tiltrong>budt noe å spise, men

ikke fikk lov av nazistene, var den lille maten de ble gitt utrong>tiltrong>strekkelig, foruten å gjøre lange turer

med iskaldt vær, kledd kun i filler.

©2012 Mahanaimguatemala


Har anti-semittisme (hat mot jødiske folk) arvet generationally, kulturelt, ved propaganda, eller på

annen måte, ikke la avsløre hvem strong>omtrong> drepte folk? Ville du tror at en svak, sulten, vondt i kroppen,

representerte en fare? Fysisk nedbrytning led av en jøde var ikke nok i hodet av nazistene, kunne

bare døden trong>tiltrong>fredsstrong>tiltrong>le dem for onde født semittisme. Asken av "Holocaust" bekreftet behovet for

en uavhengig jødisk nasjonalstat i Eretz Israel (Landet Israel). Tre år senere, med enorme arbeid,

offer og tro på dem strong>omtrong> overlevde, ble Israel proklamert en nasjon i 1948.

"Mye de har plaget meg fra min ungdtrong>omtrong>, kan Israel nå si, har mye tid de plaget meg fra min

ungdtrong>omtrong>, men har ikke vunnet mot meg ..." (Salme 129:1-8).

Ytrong>omtrong> HaShoah (Day of Destruction) den 27. Nisan (april 27) ble satt trong>tiltrong> side for å hedre minnet trong>omtrong>

jødene strong>omtrong> led av "Holocaust". I et oppriktig forsøk på å huske dem, jødene strong>omtrong> trong>omtrong>ktrong>omtrong> i Hitlers

nefarious era, etterfølgeren trong>tiltrong> amalekittene, gjenntrong>omtrong> Ytrong>omtrong> HaShoah dette bekrefter strong>omtrong> ikke er

glemt og at trong>derestrong> liv og ingen navn er fortsatt viktig bare for det jødiske folk, men for trong>alletrong> strong>omtrong>

elsker Herren.

Islamsk terrorisme

I dag er trusselen mot Israel, hver dag forkynne død mot Israel og dens formål er å slette det fra

kartet. Det er en enorm kraft, strong>omtrong> dtrong>omtrong>inerer mange nasjoner, da de begynte angrepene på USA,

ødelegger de to tårnene, begynte å avsløre dens trong>omtrong>fang strong>omtrong> involverer hele verden. Det er store

løftene i Herrens ord strong>omtrong> å bekjempe denne fienden av de siste dagene.

Allah er en pre-islamsk navn strong>omtrong> trong>tiltrong>svarer gud Babylon, Bel, Baal, ble Bel guden av månen og

solen guden Ba'al, representert ved en bull-horn månen. Ba'al og Bel ble dyrket ved

menneskeofringer. I sitt møte med profeten Elia, Ba'al-profetene Gud, "ropte de høyt og skar seg

etter trong>derestrong> måte med kniver og lansetter, trong>tiltrong> blodet rant ut over dem" (1 Kong 18:28). Vi ser noe

lignende i dag strong>omtrong> det endelige offer for Gud er en ung mann spiste en btrong>omtrong>be og selvmord for sin

sak.

Det jødiske folk er strong>omtrong> månen, strong>omtrong> er i endring i en tidlig fase. Deres rolle er å reflektere lys av

den evige gjenntrong>omtrong> Toraen og være et lys for trong>alletrong> nasjoner, for nasjoner trong>tiltrong> å spørre trong>omtrong> Israels Gud.

trong>Hvatrong> stor nasjon er det strong>omtrong> har guder så nært det strong>omtrong> det er JHVH vår Gud når vi ktrong>alletrong>r på ham?

Og hva stor nasjon er det strong>omtrong> har lover og bud så rettferdige strong>omtrong> hele denne lov jeg legger frem for

deg? (Devarim / Mosebok 4:7-8). Det er tider i historien trong>tiltrong> jødene strong>omtrong> har syntes å forsvinne. Strong>omtrong>

i den tiden av nymånen, strong>omtrong> det ville opphøre å eksistere, men for nåde, er fornyet, restaurert, og

gjenoppretter sitt lys strong>omtrong> gjør det fullmåne i mørket av denne verden .

Herren, Israels Gud, har i sitt hjerte gjenopprettelsen av trong>alletrong> ting (Jeremia 50:45), og Herren sier:

"Jeg vil velsigne dem strong>omtrong> velsigner deg og dem strong>omtrong> forbanner deg vil jeg forbanne og i deg trong>alletrong> bli

velsignet slekter på jorden "(Bereshit / Mos 12:2-3).

"Syng og glede, Sions datter, for se, jeg ktrong>omtrong>mer og bo midt i dig, sier Herren." (Sakarja 2:10).

©2012 Mahanaimguatemala


Være slått trong>tiltrong>bake i skam trong>alletrong> strong>omtrong> hater Sion. (Salme 129:5) ... For enhver strong>omtrong> rører ved Israel rører

eple i øyet av den evige.

©2012 Mahanaimguatemala


To forskjellige personer

Gjenntrong>omtrong> denne undervisningen vil jeg vise noen grunnleggende prinsipper av hva Exodus var og

må forbli strong>tiltrong>le for barn av Abraham. Ifølge Skriften, ikke bare Egypt og Israel er to forskjellige

folkeslag, men også to posisjoner trong>tiltrong> vidt forskjellige liv, to livsformer strong>omtrong> frastøter og kan ikke

delta. Strong>omtrong> du vet, historikere hevder at Egypt var et land med store attraksjoner, og regnes strong>omtrong> en

av "Wonders of the World" for sine pyramider. Han var en intelligent, svært kreativ og

kunnskapsrik trong>omtrong> matematikk og medisin, Egypt appellerte trong>tiltrong> trong>alletrong> i sin storhetstid for sin arkitektur

og maleri. Men disse tingene er ikke den sanne test av skjønnhet og skjønnheten av en generasjon,

etterstrong>omtrong> den virkelige test strong>omtrong> definerer en nasjon strong>omtrong> viktig er trong>derestrong> syn på Gud og verden.

trong>Hvatrong> var den forståelse at egypterne hadde trong>omtrong> Gud? trong>Hvatrong> var din perspektiv eller visjon av Gud?

Hvordan fant du gravid? trong>Hvatrong> du i slekt? trong>Hvatrong> et folk trong>tiltrong>ber er det strong>omtrong> trong>tiltrong>later oss å forstå trong>omtrong> trong>derestrong>

forståelse av Herren, og egypterne trong>tiltrong>ba ting, dyr, ville dyr og steiner, var trong>derestrong> guder sola, Nilen,

frosker, katter, geiter, krokodiller, etc..

Det er viktig å trong>vitetrong> dette: Ifølge perspektivet eller visjon av Gud trong>tiltrong> å ha et folk, er så sin visjon av

verden og av mennesket, avhengig av hva din visjon av Gud, i den grad er din forståelse av dine

trong>omtrong>givelser og de rundt deg. trong>Hvatrong> er betydningen av dette? Betydningen er at du vil samhandle med

verden og med menn i henhold trong>tiltrong> hvor er din visjon av Gud, fordi ditt syn på Gud er slik at du kan

ordentlig evaluere ditt forhold trong>tiltrong> verden og din nabo.

Tenk på dette: trong>Hvatrong> var den viktigste sosiale funksjon i Egypt? Tydeligvis var det hans system for

slaveri, så hvordan tror du hadde gjort disse enorme pyramidene? Det var gjenntrong>omtrong> betalt

arbeidskraft, men ble laget av slaver. Hvorfor slaveri var så sterk i Egypt? Det var fordi hans visjon

av Gud strong>omtrong> en zoologisk eksistens strong>omtrong> et dyr eller en gruppe av dyr, ledet dem trong>tiltrong> å se menn strong>omtrong>

dyr, uten verdighet og uten ære, og opptrådte også trong>derestrong> oppfatning av Gud strong>omtrong> en ting, derfor

prøvde sine jevnaldrende, ikke strong>omtrong> mennesker, men strong>omtrong> ting.

Forstår du hvordan din syn på Gud påvirker din moralske verdier og hvordan du forholder deg trong>tiltrong>

andre og trong>tiltrong> deg selv? For å gi deg en idé trong>omtrong> hva jeg prøver å fortelle, bare en av hans

arkitektoniske verk, egypterne ansatt mer enn 150 000 slaver og 129 000 av dem døde strong>omtrong> et

resultat av de hardt arbeid.

trong>Hvatrong> er pyramider fra vårt perspektiv i den jødiske tro? De er strong>omtrong> sagt en av "underverkene i

verden", men faktisk et trotrong>tiltrong> slaveri, en pris for misbruk av makt, en anerkjennelse av bestialitet.

For oss jøder, pyramidene er ingen arkitektonisk skjønnhet, er et vitnesbyrd trong>omtrong> folkemord. Så jeg

har aldri besøkt pyramidene, ikke trong>tiltrong>trekke meg, strong>omtrong> de ikke har noen lekse å vise bortsett fra det

triste resultatet strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer når vår forståelse av Gud er upassende. Egyptiske avgudsdyrkelse og

polyteisme påvirket trong>alletrong> trong>derestrong> tro, verdier, kunst, sosiologi og etikk. Resultatet var at Adonai

fordømt det og være ute av det med våre folk.

Dtrong>omtrong>mer strong>omtrong> ktrong>omtrong> over Egypt fra Israels Gud var rettferdig. Herren vil ikke sende noen skadedyr

uten varsel eller straffet Egypt og dets regjering uten først å gi en mulighet trong>tiltrong> å trong>omtrong>vende seg fra

sine synder og vende trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Israels Gud. Men hele nasjonen strong>omtrong> en opprørsk sønn, ikke sender

trong>tiltrong> Herren vår Gud, men snarere forherdet hans hjerte mot Adonay, ktrong>omtrong>mer trial og disiplin. På den

annen side, gjorde skadedyr eller guddtrong>omtrong>melige dtrong>omtrong>mer strong>omtrong> ktrong>omtrong> over Egypt ikke ftrong>alletrong> men trong>omtrong>

hva egypterne trodde at trong>derestrong> guder. Hvorfor gjorde Nilen rød? fordi Nilen ble sett på strong>omtrong> en gud,

og ble trong>tiltrong>bedt av dem. Hvorfor ktrong>omtrong> frosker? Fordi de anser dem trong>derestrong> guder, og så videre. Ideen trong>omtrong>

rettsaken hadde også en didaktisk hensikt.

©2012 Mahanaimguatemala


Tenk på det: hvis froskene var virkelig gode guder, hvorfor var invaderer sine butikker, trong>derestrong> byer,

palasser og endte det hele? Herren vår Gud forventet med hver av de plagene, var Faraos hjerte

virkelig forstå hvem den sanne Gud og trong>omtrong>vende seg fra trong>derestrong> avgudsdyrkelse. Men i motsetning trong>tiltrong>

de egyptiske avgudsdyrkelse, er Israel formante å ikke ha "andre guder" før dem.

YHWH, hersker over Israel, lærte folket vårt et bud strong>omtrong> Messias Yeshua sa at det var den største av

trong>alletrong> bud Mattityahu (Matteus) 22:37-38: "Sema Yisrael, Adonai ELOJEINU, Adonai Echad", og i

Devarim (Mosebok) 6:4-9. Og Rav Shaul (Paulus) sa trong>tiltrong> oss trong>omtrong> det største bud da han sa: ". For oss

er det én Gud, Faderen og én Herre, Yeshua Ha Mashiach" Herre stadig advart vårt folk trong>tiltrong> å avvise

avgudsdyrkelse og polyteisme (flere guder). Messias Yeshua sa trong>tiltrong> Satan trong>tiltrong>be ham når han hevdet

følgende: ". Yeshua svarte og sa:" Det er skrevet trong>tiltrong> Hashem din Gud skal du frykte, og tjene ham

bare " Hillel (Lukas) 04:08.

Denne visjonen av Gud strong>omtrong> en enkelt, udelelig, evig, udødelig, usynlig, men samtidig snill, god,

barmhjertig, strong>omtrong> en far, den himmelske Far, hva gjorde vår nasjon en nasjon unikt og forskjellig fra

Egypt.

På grunn av denne visjonen av Gud:

• Vår visjon av verden lar oss forvirre skapelsen med Skaperen.

• Vårt syn på verdien av menneskeliv er unikt og forskjellig fra Egypt og andre nasjoner på jorden.

Egypterne så mennene strong>omtrong> slaver, ser vi menn strong>omtrong> brødre. For det egyptiske slaveriet var veldig

vanlig og akseptabelt i Israel ble generelt avvist, strong>omtrong> var trong>tiltrong>latt for en tid trong>tiltrong> bondage og disse

menneskene ble utgitt i resten av det sjuende året. Yeshua Messias sa: "Dere skal kjenne sannheten

og sannheten skal gjøre dere fri ... Yohanan (John) 8:19-24 For den strong>omtrong> gjør synd," slave "av synd.

Så hvis Sønnen frigjort dere, skal dere virkelig fri. " Og Rav Shaul (Paul), en ekte sønn av vårt folk,

sa rett ut: "Ikke bli slaver av menn" (First brev av Paulus trong>tiltrong> korinterne / 1 Kor 07:23). Egypterne

dyrket døde, vi israelittene prise Gud for livet. Når vi sier Israel er fordi fra det øyeblikk vi godtar

Yeshua strong>omtrong> vår Frelser, ble vi podet inn i Olive Natural figuren av Israel, og vi er hedninger

(hedninger, avgudsdyrkere, uten Torah), men Israel (Rav Shaul Brev trong>tiltrong> Troende i Italia / Rtrong>omtrong>erne

11:17).

Den store pyramidene ble gravene der egypterne trodde de skulle trong>tiltrong> evigheten så når de døde,

brakte de sine hustruer, trong>derestrong> eiendtrong>omtrong>, sitt gull og sølv, og tenkte det ville tjene trong>alletrong> strong>omtrong> i det

hinsidige. Og kvinner døde låst i gravene trong>tiltrong> sine ektemenn, kvalt, og med sult, tørst og fortvilelse, i

umenneskelige forhold. I kontrast trong>tiltrong> denne trong>tiltrong>bedelsen av død, underviste Herren vår Gud oss trong>tiltrong> å

elske og verne liv, her og nå. Yeshua sa: "Men trong>omtrong> de dødes oppstandelse: Har dere ikke lest hva

Skriften sier: Jeg er Abrahams Gud, Isaks og Jakobs. Gud er ikke død, men av de levende "(Hillel /

Lukas 20:37,38). Vårt syn på Gud og budet ikke trong>tiltrong>later oss å konsultere de døde, (Devarim / 18:9-

11 Mosebok, Jesaja 8:19), men tvert imot, se de levende og kjemper for livet. Vårt forhold trong>tiltrong> døden

er et håp, håpet trong>omtrong> oppstandelsen. Vi tror at en dag Herren vekket trong>tiltrong> trong>alletrong> strong>omtrong> har sovnet i Ham og

for å høre stemmen trong>tiltrong> Jesus Kristus, strong>omtrong> døde i Herren skal våkne trong>tiltrong> å nyte det evige liv strong>omtrong>

Herren har lovt dem strong>omtrong> elsker ham.

Vår Gud anser dødsftrong>alletrong>t en tragedie, en ondskap strong>omtrong> vi aldri var ment, men ktrong>omtrong> på grunn av synd

(Esekiel 18:4,20). En profet av våre folk på denne måten: "Jeg vil ikke død av den ugudelige sier

Herren, men at den ugudelige vender trong>omtrong> fra sin vei og lever" (Esekiel 33:11).

Egypterne praktiserte magi, spiritisme, astrologi, og var slaver trong>tiltrong> sannsigere og trollmenn alt dette

var forbudt oss av vår Gud, og at Egypt ikke var, eller kan det være vårt hjem og vår destinasjon. Så

©2012 Mahanaimguatemala


tok Herren bort sitt folk.

Nå er vi befalt å ha noe vennskap med verden systemet, Oh Santiago (James) 04:04

ekteskapsbrytere! Ikke vet de at de elsker med denne verden er mot Gud? Enhver da, strong>omtrong> ønsker å

være en venn av denne verden er Guds fiende. Husk at gjenntrong>omtrong> Yeshua, er vi gjort konger og

prester for Gud vår Far. Vi er jordens salt og verdens lys. La oss påta oss åket av Kingdtrong>omtrong> of

Heaven, åk Yeshua Messias og gå sammen med ham mot målet: "Gud vår himmelske Far" og vi vil

gjøre det bra og være lenge levd i landet og se og oppleve hans herlighet støtte og kraft i hverdagen.

Velge å være radikal, velger hellighet, velge livet utenfor Egypt (figur av den korrupte systemet),

skjult og åpenbart i Yeshua Hashem, vår eneste sikre håp for denne gang nåtid og fremtid.

DU ER IKKE en sønn av faraos Egypt eller;

AS OF EGYPT (korrupt system av verden) ikke er ditt. YESHUA GJENNOM du er et barn og

datter av Den Høyeste,

HVA DET ER HVA du trong>tiltrong>hører,

HVA ER virkelig er hva Israel

DEL AV arv.

DET ER din sanne identitet.

©2012 Mahanaimguatemala


Bevis for at Christopher Columbus var jøde

Vi har trong>alletrong> lært i vår første

skoleårene historie av den berømte

oppdageren av Amerika: Christopher

Columbus lærte det var en Genovez,

Født i Italia, strong>omtrong> oppdaget Amerika

Finansiert av Kings of Spain og

at hans avreise fikk

fanger strong>omtrong> var i fengsel for

mannskap trong>tiltrong> å ta dem i

skip. Nå ser vi at det er mye

mer bak historien trong>tiltrong> denne

uredde Admiral, strong>omtrong> livet hans

hadde en meget spesiell strong>omtrong> var skjult for alltid.

Det er ikke en ny idé strong>omtrong> Christopher Columbus var en jøde, etterstrong>omtrong> studien strong>omtrong> tok forfatterne å

avklare mysteriet for hans fødsel, hans religion og hans personlighet, var helt enige på sin hebraisk

opprinnelse.

HVORFOR ISRAEL HIDE hjemmet ditt?

Christopher Columbus var ikke Genovez, men trong>tiltrong>hørte en jødisk familie konverterer (konverterer

ble kalt trong>tiltrong> jødene strong>omtrong> ble tvunget trong>tiltrong> å akseptere den rtrong>omtrong>ersk-katolske religion, truet med at

unnlatelse av å gjøre det, ville de bli drept av inkvisisjonen). Hans jødiske navn var Moses, Jona,

levitten avstamming. Jona Navnet på hebraisk betyr "due" og er relatert trong>tiltrong> figuren av den Ruach

eller Hellige Ånd (Hellig Ånd), og disse var dens varianter: i Judea: Jona, i Catalonia, Castrong>tiltrong>e and

Portugal: Coltrong>omtrong>, på gresk: Peristera, Angelos, pneumatisk, på tyrkisk: Jaman, trong>alletrong> disse betyr det

samme: "due". Så vi ser årsaken trong>tiltrong> at Christopher Columbus gjemte sin sanne opprinnelse, noen

ville ha likt å ftrong>alletrong> i klørne på denne forferdelige tribunal og mindre trong>tiltrong> ham, at han håpet å finne en

ny verden. trong>Hvatrong> ville de føydale og katolske Spania derstrong>omtrong> en konvertert jøde strong>omtrong> Christopher

Columbus Supreme Council forelegge be trong>omtrong> å bli møtt av kostnadene for selskapet strong>omtrong> ønsket å

gjøre? Hans jødisk opprinnelse var en plage og spre anti-semittisme i Spania i stedet for å hjelpe det

og dekke den med ære, ville Spania send trong>tiltrong> galeiene eller verre brenne den i live ─ disse var de

ordrene han ga den "katolske inkvisisjonen" ─ for Dette skjult sin opprinnelse, men begge ønsket å

beholde ble oppdaget av seg selv, på rent bibelske fraseologi kunne ikke skjule, så den spirende

jødiske bosettere strong>omtrong> hadde inne.

Dtrong>omtrong>stolen i den katolske inkvisisjonen, dømt trong>tiltrong> å brennes mange familier, hovedsakelig oppkalt

Coltrong>omtrong> og Columbus, strong>omtrong> trong>tiltrong>synelatende ble konvertert men praktisert jødiske skikker i

hemmelighet, var mange katalanske jøder brent levende av livstidsstraff eller fengslet, torturert og

trong>derestrong> eiendtrong>omtrong> konfiskert av dtrong>omtrong>stolen i Zaragoza og andre hellige inkvisisjonen. I Zaragoza bodde

familien Arons Columbus, katalansk jøde, og akkurat der ble dømt av dtrong>omtrong>stolen å observere

jødiske ritualer. Christopher Columbus var alltid en "Columbus" av jødisk opprinnelse, hadde hans

forfedre ktrong>omtrong> trong>tiltrong> halvøya i rtrong>omtrong>ertiden og muligens etter ftrong>alletrong>t av Jerusalem. Jødene ble ofte tvunget

trong>tiltrong> å endre sine livsvilkår ved migrasjon, forfølgelse og andre årsaker for sitt liv eller plager av

fengselet, måtte endre navnet hans og selv navnet sitt, samtidig strong>omtrong> betydningen av det.

trong>Hvatrong> trong>omtrong> den store israelitt skrev under navnet egentlig trong>tiltrong>hørte, dvs. i stedet for Moses Cristobal

Colon og i stedet sette Jona? Hans liv hadde ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> forfølgelse og død for disse grunner,

oppdageren av Amerika, Admiral av Castrong>tiltrong>la, mannen strong>omtrong> ga Spania en verden større enn hele det

©2012 Mahanaimguatemala


europeiske kontinentet, Israels av Levis stamme, opprinnelig dekket . I sannhet, ville Columbus

aldri har glemt enten trong>derestrong> opprinnelse eller trong>derestrong> språk, langt mindre Torahen.

Da Christopher Columbus skrev trong>tiltrong> sin sønn, bror, eller noen veldig kjær og nær trong>tiltrong> ham, strong>omtrong> hans

brødre konverterte jøder, alltid toppet tabellen med dette tegnet:

Dette tegnet har trong>tiltrong>synelatende formet strong>omtrong> et kors, er bare to bokstaver sammen av det hebraiske

alfabetet: Innsats בּ og Hei ה sammensetning trong>tiltrong>svarer den hebraiske ord Baruk og Hashem strong>omtrong>

betyr "med Guds velsignelse," disse skiltene var brukt siden oldtiden av rabbinere og Levi stamme.

Det er dokumentert at Christopher Columbus snakket og skrev gresk språk svært godt og visste

arabisk, men selv trong>omtrong> han visste det italienske språket gjort mange feil i tale, og ignorerte Genovez

dialekt, en dialekt strong>omtrong> ble talt av folk i Genova og Mediterranean sjømenn.

Columbus hadde alltid effektiv bistand av jødiske konvertitter strong>omtrong> hadde høye strong>tiltrong>linger i Court of

the Kings of Castrong>tiltrong>la og Aragon. Når du forlater for Court of Kings, forlot sønnen for å ta vare på

Juan Rodriguez Cabezudo og Don Martin Sanchez, både prester Puerto de Palos, ble disse mennene

har ansvaret for barnet før etter sin første tur.

Columbus dro på vei trong>tiltrong> Cordova å overbevise kongen av sin oppdagelse, for han var sikker på at

jorden var rund og derfor over havet var fortsatt ukjent land, er det forstått at han visste dette fordi

strong>omtrong> jøde, Christopher Columbus visste Torah og Jesaja 40:22 sier: "Han er den ene sitter på

rundhet av jorden, hvis innbyggere er strong>omtrong> gresshopper, Han er den ene strekker ut himmelen strong>omtrong>

en gardin og ut strong>omtrong> et telt å bo. "

Ved anktrong>omtrong>st ved dtrong>omtrong>stolen gjorde det bedre vertskap for en Aragonese ridder strong>omtrong> heter Luis de

Santangel, kasserer of the Crown og av jødisk avstamning. Han var kontorist av kongefamilien og

en mann med stor autoritet og visdtrong>omtrong> (du leser dette vi innser at kongene av Spania var jødiske og

var trong>omtrong>gitt av hans håndlangere strong>omtrong> de opptar svært viktig), var to år en gjest av Christopher

Columbus Hertugen av Medina Sidonia, Lord of Puerto de Santa Maria avventer et svar fra den

katolske monarkene. På den tiden møtte han Beatriz Henriquez, datter av Don Pedro de

Torquemada og Dona Ana Nunez de Arana av jødisk avstamning, og med hvem han hadde en sønn.

Så tiden gikk i samtale, løse å forlate dtrong>omtrong>stolen Columbus og gå trong>tiltrong> Frankrike provosert mange med

sin avreise og spesielt Luis Santangel, strong>omtrong> mistet ingen tid ble presentert for dronning Elizabeth

snakket lenge, svarte dronningen: "Det, juvelene av kamera hans søker et lån i en sum penger for å

gjøre det væpnede ... "Santangel svarte," det var ingen grunn trong>tiltrong> å pantsette sine juveler, fordi han

ville gjøre litt service trong>tiltrong> din høyhet trong>tiltrong> å betale de pengene. " Med dette vedtaket, sendte dronningen

en hest trong>tiltrong> Captain Christopher Columbus nådde på det tidspunktet krysset broen på Pinos, da

kaptein nådde ham igjen tryglet ham trong>omtrong> å ktrong>omtrong>me trong>tiltrong>bake. Christopher Columbus trong>tiltrong>bake men

herlighet og udødelighet.

Dr. Levy og Louis de Santangel, begge av jødisk konvertitter, venner og beskyttere av Christopher

Columbus, sponset i stedet for den katolske monarkene trong>tiltrong> virkstrong>omtrong>heten kostnadene ved oppdagelse

(første tur), betaler de første utgiftene trong>tiltrong> 3.500 Ducados ble dermed spare dronningens juveler

pantsatt. Av disse pengene hadde blitt avanserte Luis de Santangel mest ... (1, 000000 maravedis),

©2012 Mahanaimguatemala


sa trong>tiltrong> Christopher Columbus og bekreftet av mange forfattere og hans sønn, strong>omtrong> i Puerto de Palos

fått en stor sum penger fra sin far og trodde at pengene var sendt av kongen av Portugal.

I et brev trong>tiltrong> Reyes ledet avisen fra hans første reise, Columbus skrev de første ordene av stor

åpenbaring, i hvert fall ingen ville våge å nevne på den tiden trong>tiltrong> den katolske monarkene på trong>tiltrong>tak

mot jøder, og sier: "Så etter at trong>alletrong> jøder drevet ut fra trong>alletrong> riker og rike i januar måned, befalte Din

Høyheter meg at med nok bevæpnet trong>tiltrong> datoene jeg var fra India og for dette Jeg gjorde store

belønninger og adlet meg, at fra det øyeblikket ringte jeg min gave, og var admiral av Ocean Sea og

evigvarende Sysselmannen på trong>alletrong> øyer fra fastlandet. "

Det er ingen ord mer avslørende av jødisk opprinnelse Christopher Columbus, undersøke innholdet

av hans brev trong>tiltrong> konger og grunne hva han hintet, dets opprinnelse og utvisningen av jødene: Etter at

Høyheter kastet ut trong>alletrong> jødene, min brødre, etter at de ydmyket min rase, jeg du velger meg, en jøde

konvertert trong>tiltrong> et slikt foretak, en etterktrong>omtrong>mer av en rase trampet, mishandlet, forfulgt for deg.

Christopher Columbus ønsket å formidle sin misnøye trong>tiltrong> konger, hvis noen skrev trong>omtrong> saken trong>tiltrong> den

katolske monarkene ktrong>omtrong>mentar trong>tiltrong>tak truffet av Deres Majesteter strong>omtrong> utmerket og nødvendig.

Christopher Columbus sa ingenting trong>omtrong> hva de gjorde, men strong>tiltrong>le og dette utgjør en trong>tiltrong>ståelse, strong>omtrong>

er, jeg er sønn av Rachel.

Christopher Columbus, en drømmer profetiske visjoner, ktrong>omtrong>binert med hans race med ubrytelige

kjeder av religion, blod og tradisjoner, var det ikke mulig å forbli likegyldig eller merkelig,

sammenlignet med den enorme smerte og lidelse av hans brødre, overlatt trong>tiltrong> strendene i Castrong>tiltrong>la

under sålen beskyttelse av Israels Gud, den bitre følelsen fylt trong>tiltrong> randen markert både hans hjerte og

hans liv trong>tiltrong> poenget med å glemme den respekten strong>omtrong> skyldte trong>tiltrong> monarkene, etterstrong>omtrong> trong>derestrong>

handlinger ikke kunne prøvd, ingen kunne selv Christopher Columbus diskutere eller avslå, men

understreker datoen han skriver: "Den 2 januar Deres Majesteter har drevet jødene fra riker og

bygdene, en hendelse strong>omtrong> skjuler historien trong>tiltrong> Spania."

Hvorfor denne spott trong>tiltrong> Kings, og denne anakronisme? (Anakronisme. Feil å anta at en hendelse fant

sted før eller etter den tiden det skjedde uoverensstemmelse er å presentere noe så vanlig for en tid

strong>omtrong> ikke korresponderer ikke). Datoen for utvisning av israelittene fra landet i Spania var i august 2

og 2. januar. trong>Hvatrong> mener du med det store navigator med dette anakronisme? Betyr også at den

trong>kristnetrong> nyttår eller historien trong>omtrong> et folk begynte den 2. august, samme dag strong>omtrong> Exodus, strong>omtrong> et år

med smerte og elendighet for barn av Rachel og vi vet trong>alletrong> at i september det året begynner Nye

hebraisk: Rosh Hashana, men kanskje mannen fet av et forfulgt folk strong>omtrong> Christopher Columbus ga

Spania sier en ny verden, døde han fattig, blind, lenket og glemt, ønsket å slå i august 2 (dato denne

triste hendelsen skjedde denne morgenen kappe beiset den adelige Spania i en New Year av ulykke

for et folk forfulgt, led martyrdøden, men aldri beseiret, og et nytt år for den trong>kristnetrong> verden og

spesielt for historie Spania.

Christopher Columbus var rett, 2. august begynner en ny æra av smerte, en tid med lidelse, et nytt år

i den historiske annaler av lidelsen folk Israel, strong>omtrong> tidligere ledet av Rabbi Moses, den første

forfatteren og lovgiver verden, krysset hebreerne Rødehavet uten å tisse på føttene (Shemot /

Mosebok 14:21-22), historien gjentar seg i dag (2. august samme folk utvalgt av Gud, krysset han

den ustabile og farlige farvann i Middelhavet i svake båter, ledet igjen ved Guds mektige hånd trong>tiltrong>

kostnadene ved andre mer gjestfrie land strong>omtrong> Spania, strong>omtrong> for 1500 år var en mor trong>tiltrong> disse

menneskene strong>omtrong> var foraktet av den kongelige katolsk), hadde ennå ikke klart daggry kastrong>tiltrong>jansk

og strendene er dekket av mer enn en halv million jødiske menn, kvinner, barn, eldre, øynene røde

av gråt og stirret på den glitrende sjøen. Strong>omtrong> en være 500 000 sjeler en bønn med tro og håp trong>tiltrong>

Israels Gud, Faderen av Abraham, Isak og Jakob, dem ut av Egypt og levert Kongen Farao

©2012 Mahanaimguatemala


"Sema Yisrael, Adonai ELOJEINU, Adonai Echad« Hør, Israel, YHWH vår Gud, YHWH ett.

Devarim (Mosebok) 06:04, liten stemme høres ut strong>omtrong>, og stiger trong>tiltrong> Ham, parfymert med smerte og

angst for sitt folk.

De kan bo lenger i Spania, landet av sine besteforeldre og foreldre strong>omtrong> vurderte sin ved å

høyreklikke på de 1500 årene de hadde bodd i den, et land strong>omtrong> ga asyl trong>tiltrong> den jødiske Jerusalem

(naturlig of Jerusalem) foretatt av rtrong>omtrong>erne, etterktrong>omtrong>mere av jøder spansk, jødisk religion og

tradisjoner, men veldig spansk ved rett og lov. Båtene er lastet med barn, eldre og kvinner fra kant

trong>tiltrong> kant. Et stearinlys, er en Toraen og Talmud gitt dem av Brødrene av Det hellige inkvisisjonen og

kastet inn i eventyret, men ingen benekter hans Gud, modig og trofast trong>tiltrong> sine hellige tradisjoner er

kastet trong>tiltrong> døden snarere enn forråde Gud Israel. De trong>alletrong>r rad med små båter forlate ute av syne på

sandstrendene vasket av blodet Castrong>tiltrong>la og gråt, var vitne trong>tiltrong> likene av Jakobs sønner, den mest

umenneskelige kriminalitet i nedtegnet historie. Colon føle, tenke, er gråte og sørge strong>omtrong> en sønn av

Gud, Israels Gud, kanskje det mest slående av hans dobbel personlighet (jødisk og bli tvunget trong>tiltrong> å

konvertere trong>tiltrong> Rtrong>omtrong>a) strong>omtrong> motstridende krefter satt en forferdelig kamp, og gjør det vanskelig selv

utøvelsen av sin doble rolle for retten og dine.

Christopher Columbus hadde i tankene hans med den jødiske alder, men skrev sine konger var telle

på "kristen" i bakgrunnen var alltid jødisk bevissthet. En annen episode bringer enda mer styrke trong>tiltrong>

hypotesen trong>omtrong> at Christopher Columbus var av jødisk herktrong>omtrong>st og en konvertitt. Den 3. august ble

1492 preget av den katolske monarkene strong>omtrong> dagen for avreise trong>tiltrong> Columbus for det store eventyret,

men på 2. august forlater 1492 Christopher Columbus jord av Castrong>tiltrong>la og gir ordre trong>omtrong> å legge ut.

Hvorfor skal være på skipene mannskap én dag og én natt før seiling? Sjømennene var hjemme

nyter sin siste øyeblikk med kjære strong>omtrong> kanskje aldri ser igjen, selv trong>omtrong> Christopher Columbus var

sjømann og visste av menneskelige tradisjoner av havet var den første strong>omtrong> sendes. Hvorfor? Var

dette en handling av protest? Han pensjonerte seg å sørge i strong>tiltrong>lhet, fordi denne dagen var den sorg

og smerte for det jødiske folk. Torsdag 2 august 1492, dagen for den store israelittenes utvandring,

så Christopher Columbus tårer av Hebreerbrevet, smerten av trong>derestrong> brødre i blodet, smerten barns

Rachel, den kvelning av en eldgammel rase og bestemte seg for å forlate bakken for Castrong>tiltrong>la blodig

og dynket med tårer av jødene, på samme dag av den store Exodus, Christopher Columbus forlot

landet av den katolske monarkene Iberia 2. august 1492, akkurat strong>omtrong> trong>derestrong> brødre, embarking

under en Evig og beskyttelse av ulykke og Christopher Columbus trong>tiltrong> ære og fortreffelighet.

Denne studien ble gjenntrong>omtrong>ført ved hjelp av avhandlingen "Israelittene i Pre-Columbian America"

av George Ypsilanti Moldova, æresmedlem og korresponderende medlem av flere trong>vitetrong>nskapelige

samfunn, geografi, historie, arkeologi, antropologi og litteratur i Amerika og Europa.

©2012 Mahanaimguatemala


Ha Mashiach (Messias)

Messias er en tittel gitt trong>tiltrong> en person viet trong>tiltrong> et bestemt oppdrag. I utgangspunktet roten av ordet

Mashiach (Messias, oversettelsen er gjort i kastrong>tiltrong>jansk) ktrong>omtrong>mer fra et hebraisk idé betyr Anointing,

salvelse. Siden bibelske dager når salvet en prest eller konge, for å insttrong>alletrong>re tjenesten Herren, ordet

Mashiach (Messias) betegner en funksjon mer enn et navn, så Mashiach er et tegn på en

tjenestemann. Det gir ett avsnitt, viet trong>tiltrong> et bestemt oppdrag, ofte forbundet med prestedømmet eller

monarkiet. Ett salvet på denne måten er noen trong>tiltrong>latelse trong>tiltrong> å utføre sitt arbeid strong>omtrong> Cohen (Prest) eller

King. Husk i Torah i andre. Book of Moses / Moses (Shemot / Mosebok 29:9) hvor Herren befaler

Moses å skille og vie Aron og hans sønner for den prestelige kontoret, og en tid trong>tiltrong> å være gjort at

salvelse var overføre investitur og myndighet, å utøve Avodah (departementet) trong>tiltrong> Hashem. På

samme måte strong>omtrong> skjedde med Cohanim (Priests) også passerte Kings på et tidspunkt profeten

salvet monarken og var således beskikket og innviet trong>tiltrong> sin funksjon.

Det skjedde med de to kongene strong>omtrong> startet monarkiet i landet vårt. Først ble salvet Saul (Saul) og

deretter David, både salvet av profeten Samuel. David kjempet for troverdighet og ekthet strong>omtrong> salvet

trong>tiltrong> konge av Israel, fordi trong>alletrong> tvilte David, ble ikke ansett strong>omtrong> kosher. Det var alltid en sky av

spørsmål trong>omtrong> David, men når Herren trong>tiltrong> slutt hjulpet ham gjenntrong>omtrong> den store kampen trong>omtrong>

troverdighet, ble Israels konge par excellence. Hvor mange sliter nå for troverdighet? Hvor mange

spørsmål, mange spørsmål, mye tvil, noen spørsmålstegn strong>omtrong> satte oss neste? Men vi er ikke alene,

heller ikke er noe nytt, kjempet David den store kampen. Den eneste strong>omtrong> trodde på David var

YHWH Israels Gud, fordi ingen trodde på ham Samuel, David var ikke salving av Samuel. Hashem

NÅR ER DEN ENESTE SOM SIER VI HAR absolutt trong>tiltrong>lit av seier. Danger er når vi holder den

oppfatning av menn, når vi stole på den menneskelige arm, deretter i fare, men når YHWH, Israels

Gud tror på oss, føler Shaltrong>omtrong> (fred).

Og David etter det store slaget trong>omtrong> troverdighet ble Israels konge par excellence, trong>tiltrong> det punktet at

pakt ktrong>omtrong>me Moshiach er gjort med David, og det er gjenntrong>omtrong> Covenant på den linjen og av

alliansen Hashem gjorde med David, strong>omtrong> er etablert fra det tidspunkt den legitime og autentisitet av

monarkiet i Israel.

På død David ble etterfulgt av sin sønn Shltrong>omtrong>o (Soltrong>omtrong>on) og på grunn av den politiske utskeielser,

utskeielser og religiøse strong>omtrong> har begått alvorlige feil, spesielt i en viktig periode av hans

regjeringstid, Saltrong>omtrong>os liv var åstedet for ødeleggelse av enhet av monarkiet i Israel og vi ser

kongedømmet Israel ble delt i to dynastier, 2 hus: Davids hus og huset trong>tiltrong> Efraim. The House of

David identifisere Sør rike og huset trong>tiltrong> Efraim identifisere Nordriket. Sør-dynastiet ble administrert

av etterktrong>omtrong>merne av David og Nord-dynastiet ble administrert av etterktrong>omtrong>merne av hus Yosef

(Joseph) den førstefødte av Jacob ved troen og fra David det var øyeblikk av storhet på monarkiet

av ham, figuren Jesses sønn var one of a kind, har det vært noen slike strålende periode i det

nasjonale liv i Israel og i dagene av David, slik at når vi ser trong>tiltrong>bake på historien trong>tiltrong> vårt folk og

observere regelen Davids , ser vi strong>omtrong> ideal strong>omtrong> trong>børtrong> alltid ha Kongeriket lovet våre fedre for mange

grunner: For det første monarkiet på den tiden da David var konge i Israel kunne utvide sine grenser

trong>alletrong> de trong>omtrong>rådene strong>omtrong> ble lovet ved Hashem.

Den eneste kongen strong>omtrong> ledet den nasjonale grensen trong>tiltrong> Israel strong>omtrong> ble etablert av Hashem var

David. Han dtrong>omtrong>inerte fra Nilen trong>tiltrong> Eufrat. Alt var under herredømme av Jerusalem, og Hashem

lovet at i dagene av David bringe fred og det var. Det var ingen overgrep, var det rop alarm

gjenntrong>omtrong> gatene i Jerusalem, og barn av Jerusalem hatt en periode med virkelig fred og sikkerhet

etter etablering monarkiet av David i Jerusalem. Det var kamper, kamper strong>omtrong> David hadde å møte

selv de opprør av sin sønn Absaltrong>omtrong> og trong>alletrong> de interne kampene da trong>omtrong>sider den absolutte monarki

David i Jerusalem og det var ingen flere rop alarm i gatene i Israel.

©2012 Mahanaimguatemala


Og på grunn av at Hashem lovet at vi en dag høyne trong>tiltrong> David en rettferdig spire, strong>omtrong> er et avktrong>omtrong>

strong>omtrong> vil samle hele Israel, en etterktrong>omtrong>mer av David strong>omtrong> ville gjenopprette trong>alletrong> gamle herligheter og

opphøye ham over trong>alletrong> folkeslag på jorden. Hashem lovet at fra lender of David løftet UNO å

etablere et monarki i Israel så ekstraordinær at det vil være en modell for fred, rettferdighet modell,

en modell av trygghet og velstand for trong>alletrong>. Og Davids sønn ble forvandlet trong>tiltrong> en messiansk

skikkelse. Slik at i de Salmenes bok inspirert David var også ansvarlig for opphøye den Figur lovet

å ktrong>omtrong>me ut av hans lender og forløse sitt folk for alltid. På grunn av dette er at uttrykket Davids

sønn ktrong>omtrong> trong>tiltrong> å bety "Messias". Sønn av David er ikke bare en tittel strong>omtrong> trong>alletrong> henviser trong>tiltrong> at løftet

Hashem gjorde denne sønnen at han reiste fra lender of David og hvem strong>omtrong> skulle sitte på Davids

trone for alltid.

Fra dager Moses, ville One Of A Kind guvernør har de to viktigste var Moses.

Først sin politiske dristighet. Moses jobbet strong>omtrong> en statsmann, av den enorme kapasiteten strong>omtrong> skulle

få 2 millioner mennesker i disse forholdene og bringe dem opp trong>tiltrong> å gjøre bredden av elven Jordan.

Det var ikke lett å slåss med folk i 40 år, folk strong>omtrong> hadde dårlige vaner kjøpt i Egypt, et folk strong>omtrong> var

blandet, og strong>omtrong> forlot Israel med ikke-israelittene, et folk der hver og en hadde en måte å tenke og

gjøre ting. Å være leder for så mange mennesker med forskjellige meninger er ikke lett. De var

alltid spørrende Moses. Han hadde en dristig politikk for å holde alt det uten å være kollapset eller

ble ødelagt. Selv sliten og Gd sa Moses ser, la oss glemme trong>alletrong> disse menneskene, og jeg ktrong>omtrong>mer

trong>tiltrong> å gi nye folk (Shemot / Mosebok 32:9-14) Da Moses ropte trong>tiltrong> Gud i 40 dager for folket . En

annen flott funksjon av Moses var trong>derestrong> åndelige nivå, og åndelig storhet. Først når disse to

funksjonene sammen kan trong>vitetrong> at Hashem er leder, og disse er:

1. Evne trong>tiltrong> å holde folk sammen.

2. Åndelighet å se Gud midt i asken, død, ødeleggelse, opprør, midt i stormen av sladder.

Vis Hashem endelig klarte å gjøre det han lovet og at egypterne ikke skulle jukse, fordi de tok hans

folk og kunne ikke gå trong>tiltrong>bake.

Disse to egenskapene trong>tiltrong> Moses, hans politisk mot, administrative evner og hans åndelige storhet

ville bli de to forskjellige signalene strong>omtrong> ville ha Mashiach (Messias). Han er endelig i stand trong>tiltrong> å

forene hele menneskeheten trong>tiltrong> å bli overbevist trong>omtrong> det nytteløse i krigen. Moshiach har overbevise

endelig verdens of Shame Avgudsdyrkelse og føre trong>alletrong> mennesker trong>tiltrong> et hellig språk (hebraisk) er

engasjert for å velsigne og ære YHWH, Israels Gud.

Profeten Jesaja kanskje strong>omtrong> ingen andre i hans generasjon var medvirkende i dannelsen av den

messianske bevissthet av vårt folk når han sier ånden (Jesaja 11) skal ktrong>omtrong>me frem et skudd fra

stubben av Jesse og en gren vil spire fra sine røtter og Han vil hvile på Spirit of Hashem, den

visdtrong>omtrong>s ånd, en ånd av forståelse, ånd kunnskap, ånd av makt, den ånd av frykt for Hashem, den

ånd råd; De 7 attributter, vil de 7 ånder Hashem hvile på Ha Mashiach.

Alle profetene hadde noen av disse attributtene Hashem men Ha Mashiach ville ha dem trong>alletrong>, for han

sier Rav Shaul (Apostelen Paulus) snakker Ha Mashiach, hvilte han i tidens fylde, fordi de 7 Ruach

(ånd), de 7 attributter av guddtrong>omtrong>melighet ble avsatt i ham strong>omtrong> har blitt sett bare i Ha Mashiach og

trong>tiltrong> noen andre.

Og han sier, skal dømme de fattige med rettferdighet og refse med egenkapital for de saktmodige på

jorden. Skal slå jorden med stang av munnen hans og pusten hans lepper skal han drepe den

ugudelige og rettferdighet vil være hans belte, skjerf rundt livet hans og Root of David (Mashiach)

vil signalisere trong>tiltrong> nasjonene. Den goyim (hedningene) vil se ut. Rtrong>omtrong>met ditt vil bli strålende (full av

©2012 Mahanaimguatemala


herlighet). Og på den dag Hashem vil heve sin hånd igjen for å hente resten av sitt folk og nasjoner

stige og signal å montere de utstøtte av Israel og sanke de spredte av Yehuda (Judas) fra trong>alletrong>

verdenshjørner.

Når Mashiach heiser GoYin første gang håp i Ham Når Moshiach viser en annen gang, så med

andre åpenbaring av Moshiach ESA, vil samle den utstøtte av Israel og Yehuda. trong>Hvatrong> mener du

dette? Det har Mashiach vil bli kjent i en svært spesiell for hedningene, men da presentere den

andre gangen strong>omtrong> en jøde, vil de utstøtte i Israel og Juda samles. Første gang der, men den andre

gjør. Akkurat strong>omtrong> skjedde med Josef (Joseph) i Egypt. Første gang jeg så hans brødre kjente ham

ikke, men andre gangen hvis de kjente ham, og han strong>omtrong> har ører, han høre.

Jeg skriver dette temaet å si at den tiden da en gang er økende i Ha Mashiach nasjoner er denne

gangen. Nasjonene har trong>alletrong>rede kjent første gang flagget er hevet, nå blir det andre gang, vil

resultatet samle resten av sitt folk. Ta resten av sitt folk. Det vi ser med våre øyne, men nok trong>tiltrong> at vi

ber Hashem å belyse for å se hva Han gjør bare foran oss.

Siden denne profetien er nært relatert trong>tiltrong> David og hans ætt, ble Davids hus en gang for trong>alletrong> de

nasjonale symbol for Israel. Symbol of Redemption og dens maksimale ttrong>alletrong>t har Mashiach

(Messias) og det er grunnen trong>tiltrong> at HaSatan har forsøkt å ødelegge Davids ætt på trong>alletrong> kostnader.

Hvis vi vender oss trong>tiltrong> Skriften selv med hjelp av Den Hellige Ånd (Ruach Ha Kodesh) vil vi gå trong>tiltrong>

rikdtrong>omtrong> av åpenbaringen av identiteten trong>tiltrong> Messias, strong>omtrong> bekrefter at Skriften er oppfylt Yeshua strong>omtrong>

Messias i Israel. (Les messianske profetiene og trong>derestrong> oppfyllelse, hevder at Yeshua er Messias i

Israel).

Yeshua ktrong>omtrong> første gang strong>omtrong> Yeshua ben Yosef og hans gjenktrong>omtrong>st vil bli presentert strong>omtrong> Yeshua

ben David. Yeshua Ha Mashiach er den ideelle konge å være Israel.

Betydningen av EVIG TRO

Devarim (Mosebok) 01:01, 8, 21, 22, Bereshit (Genesis) 12:1-3

"Forstå at jeg har gitt landet de har foran sine øyne; inn

ta det i eie, er strong>omtrong> det landet strong>omtrong> JHVH (Israels Gud) sverget

trong>derestrong> fedre Abraham, Isak og Jakob å ville gi dem

og trong>derestrong> etterktrong>omtrong>mere etter dem. "

Studerer den siste boken i Moses, strong>omtrong> ikke nødvendigvis er den siste boken i Torahen, fordi i en

forstand er de fire første bøkene strong>omtrong> er virkelig Torahen, strong>omtrong> Devarim (Mosebok) er strong>omtrong> en

repetisjon eller gjentagelse av alt strong>omtrong> var tidligere undervist. Men på grunn av de forholdene strong>omtrong>

produserte denne boken, gjør det viktig for her Moses understreket de viktigste aspektene anses å

være re-fortelle vårt folk. Det opprinnelige navnet på Mosebok er Devarim hvis roten betyr "ord",

består av 32 kapitler. Mosebok inneholder de tre viktigste talene gitt ved Moses før sin død, da vårt

folk Israel var i ferd med å gå inn Eretz Israel (Landet Israel), det lovede land.

• I den første talen Moshe ser trong>tiltrong>bake på 40 år var gått siden de forlot Egypt.

• I den andre talen, gjentar Moses de ti bud og andre lover, vedtekter og instrukser relatert trong>tiltrong>

familie, sosialt liv, ofrene av helligdtrong>omtrong>men og regjeringen i Israel. Da våre foreldre skulle flytte fra

en ntrong>omtrong>adisk trong>tiltrong> en avgjort faktum, det nye livet strong>omtrong> ville kreve noen nye anvendelser av

instruksjonene og andre nye instrukser å trong>tiltrong>passe seg nye sosiale forholdene for folket.

• I den tredje diskursen Moses forsikrer Israel de velsignelser strong>omtrong> ville ktrong>omtrong>me hvis de adlød

Herrens bud, og disiplinen strong>omtrong> ville bli sendt hvis venstre.

©2012 Mahanaimguatemala


Bok Mosebok konkluderer med velsignelse strong>omtrong> steg over trong>alletrong> Israels stammer, de siste dagene av

Moses, Hans død, begravelse og sorg strong>omtrong> holdt våre foreldre for avreisen.

I den første talen Moshe minnes de vanskelighetene han møtte prøver å styre folket riktig og hvor

avslappet troen trong>tiltrong> disse når de var i ferd med å vitne trong>tiltrong> et stort mirakel, fordi stedet for å tro

ordet trong>omtrong> Josva og Kaleb foretrukket tror feilinformasjon av andre ti spioner, noe strong>omtrong> resulterte i at

Herren vendte trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> ørkenen trong>tiltrong> trong>alletrong> opprørske og vantro at generasjon passerte. Devarim

(Mosebok) 1:34,35; Bamidbar (Numbers) 32:7-13.

Undervisningen avsluttes med to hendelser: Først aksept av Moses på anmodningen gjort av barn av

Rubens, Gads og halvparten av Manasses stamme, å ta sin arv på østsiden av Jordan-elven med det

engasjement strong>omtrong> mennene i disse stammene ikke leve i boet før resten av brødrene hans hadde

vunnet trong>derestrong> (Devarim / Mosebok 3:18-20). Second: Et oppmuntrende ord trong>tiltrong> Josva, for å sikre at så

Herren hadde kastet andre konger før ham og ville kaste de nye kongene vil møte i den lange

prosessen med erobring (Devarim / 03:21 Mosebok 22) .

Undervisning:

Strong>omtrong> du kan forestrong>tiltrong>le deg, kan denne delen så stor er det sikkert mange timene, men vi ønsker å

fremheve bare følgende:

FØRSTE: Betydningen av EVIG TRO

Moshe minner foreldrene at når vår Herre hadde besluttet å gå inn i det lovede land, trong>derestrong> tro var

ikke nok trong>tiltrong> å tro ham. Så i stedet for å krysse elven Jordan sa Moses trong>tiltrong> å sende tolv spioner først, er

resultatet kjent. Strong>omtrong> vi ser, ikke tro på Herrens trong>tiltrong>bake resulterte i Sinai-ørkenen. Israelittene sto

overfor en situasjon hvor de hadde bare to alternativer, eller tro hva hans øyne så, eller trodde ham

trong>tiltrong> den evige uten å stoppe å se på trong>omtrong>stendighetene, i den tro at han hadde makt trong>tiltrong> å bringe dem inn

i det lovede land.

Nå er det lett å kritisere dem og si: Hvordan kan et folk strong>omtrong> så Herrens herlighet la sin tro plutselig

ble så svak? Men likevel er hver av våre liv en kopi av trong>derestrong>. Riktignok ikke strong>omtrong> mennesker å sette

sin lit trong>tiltrong> rapporten strong>omtrong> brakte dem trong>tiltrong> hva strong>omtrong> ventet dem, i stedet for å stole på løftet gitt av

Herren. Men hvor mange ganger vi også del i den samme svakhet og gjentatt i våre egne liv strong>omtrong>

samme erfaring? År etter år, dag etter dag Herren har holdt og vedvarende oss trong>tiltrong> i dag, men når vi

står overfor nye utfordringer, vi plutselig bli svak i troen og begynner å tvile på Guds løfter. I går

følte jeg meg sterk, men svært svak dag i går følte du var i himmelen, men nå føler liggende på

veien, i går gikk oppreist strong>omtrong> en konge, og du går i dag strong>omtrong> en mester strong>omtrong> flykter i kamp, smilte i

går med glede og nå så forstyrret med angst, hvordan er dette mulig?

Messias Yeshua sa: "Våk og be, så dere inn i fristelse. Den Ruach er villig, men menneskenaturen

er svak "(Meir / Mark 14:38)

• Hemmeligheten for seier er hvor mye styrke jeg har, men hvor mye kraft av Guds manifest i mitt

liv trong>tiltrong>later.

• Hemmeligheten bak seieren er ikke i hvor mange ressurser jeg har, men hvor mye lydighet mot

ordre fra Herren viser.

• Hemmeligheten seier er i kamp mot kreftene fra kjødet, men i kamp med våpen Ruach Kodesh,

Ånd hellighet.

Ikke tro på Gud og fokus på selvtrong>tiltrong>lit fører trong>tiltrong> nederlag, men ta ordet trong>tiltrong> Herren og sette våre øyne på

©2012 Mahanaimguatemala


Yeshua vil alltid gi oss seier. Rabbi Shaul (Paulus) sa at alt har blitt skrevet for læring vår, og

deretter bruke den, la oss møtes i speilet og lære å stole Herren uten å se seg trong>tiltrong>bake. Yeshua sa:

"Enhver strong>omtrong> tar sin plogen og ser trong>tiltrong>bake, er skikket for himlenes rike" (Luk 9:62) La oss marsjere,

men går bra, trong>tiltrong> rett sted, la Herren riktig løpet av vår liv og gå uten frykt for å se trong>tiltrong> ham for Herren

vår Gud har gitt sitt ord trong>tiltrong> lede oss og oppholde oss selv utover død (Salme 48:14).

ANDRE: arven etter den første er VIKTIG

ALLE MEN DET ER ENDA MER

Ruben-og Gads og halvparten av Manasses stamme drog seg langt i erobring og raskt tok besittelse

av sin arv på østsiden av Jordan-elven (yards). Så de bedt trong>omtrong> å bo der, men Moses pålagt en

betingelse: at selv trong>omtrong> de var ktrong>omtrong>met først trong>tiltrong> arv, må de kjempe sammen med sine brødre, trong>omtrong> å

kjøpe alt av deg, og deretter gå trong>tiltrong>bake å nyte det (Devarim / Mosebok 3:18-20) . Dette er en stor

lærepenge. Det viktigste er ikke å ktrong>omtrong>me først, men vi trong>alletrong> oppnå. Det noen ganger hender at vi

finner en rik arv og ønsker å begynne å nyte det, glemme våre brødre strong>omtrong> ennå ikke har tatt sitt

eget, noen ganger vi elsker våre røtter, slik at vi plutselig mister perspektivet av enhet med resten av

våre brødre strong>omtrong> fortsatt vil måtte kjempe veldig hardt for å oppnå sine egne. Undervisningen er

veldig vakker: Ikke glem dine brødre strong>omtrong> fortsatt er på veien selv når de har tatt besittelse av

rikdtrong>omtrong>men din, ikke forlate dine brødre strong>omtrong> fremdeles sliter, ikke gi trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> de strong>omtrong> ennå ikke

har erobret sin en del av arven, ikke nyte før trong>alletrong> begynt å gjøre det sammen strong>omtrong> ett folk vi er i

Jesus Kristus, vår Frelser og Herre, husk at en av de store hemmelighetene trong>tiltrong> suksess for folk i

Adonai er å bli forent. Rav Saul sa: "... bestreber å holde enheten i Ånden i fredens bånd ..." (The

brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 4:3). Og gråte av Yeshua før slakting var ikke engang for seg selv, men

for oss, "... de trong>alletrong> være én enhet, strong>omtrong> Du, Far er i meg og jeg i deg, at de også kan være en

fullktrong>omtrong>men enhet med oss , for dette nåværende alder, tror at du har sendt meg. "(Yochanan / John

17:20-21). Seieren er søtere når nytes sammen, gråt sammen når smertene er dempet når vi står

sammen hans herlighet vil være mye mer strålende.

Tredje: MANGE ER EN SISTE

OG fornavn, etternavn

Moshe husker sin første tale i holdningen trong>tiltrong> tro Caleb. I Devarim (Mosebok) 1:36 står det at Adonai

sa trong>omtrong> ham, unntatt Kaleb, sønn av Jefunne, han vil gi ham, og han gikk på land og trong>derestrong> barn, fordi

Herren har trofast fulgt ". Caleb hadde ingen rett trong>tiltrong> land, for det første fordi det var ingen stamme,

dernest fordi det ikke var jøde, men en proselytterer. Faktisk kan vi lese i Bamidbar (Numbers)

32:11,12 følgende:

"Du vil ikke se mennene strong>omtrong> gikk trong>tiltrong> Egypt, fra tyveårsalderen og over, det landet strong>omtrong> jeg sverget

trong>tiltrong> Avraham, Yitzchak og Yaakov, fordi de ikke har helt fulgt meg: lagre Kaleb, sønn av Jefunne

Kenezite og" Josva, Nuns sønn " . Så Caleb far var ikke av Israel, var "kenisitten", men strong>omtrong> var den

"Kenezzites"? I Bereshit (Genesis) 15:18-21 leser vi: "På den dagen Adonai gjorde en pakt med

Abraham og sa:« Din ætt gir jeg dette landet, fra elven i Egypt trong>tiltrong> den store elven Eufrat, landet

kenittene, den Kenezzites ... "So" Kenezzites "var en del av de ntrong>omtrong>adiske stammene okkuperte

landet i de dager da Abraham, sammen med jebusittene, kanaaneerne og andre grupper.

Strong>omtrong> vi ser, var "Kenezzites" i Israel og Kaleb var en etterktrong>omtrong>mer av en "kenisitten" (kenitsita) strong>omtrong>

sammen med kenittene (kenittene) og Kadmonitas (Kadmonites) vil da bli absorbert og erstattet av

Moab, Edtrong>omtrong> og Ammon i dager etter erobringen av jorden. Det virker strong>omtrong> en eller annen grunn

(kanskje sult) etterktrong>omtrong>mere av kenittene migrert trong>tiltrong> Egypt, og det er Jefunne "konvertert" trong>tiltrong> Israels

Gud, etter sin trong>omtrong>vendelse, hans sønn Caleb ble en del av det jødiske samfunnet, og være svært

fortsatt ung da han forlot Egypt, ble han med våre folk i marsjen trong>tiltrong> det lovede land.

©2012 Mahanaimguatemala


Så Kaleb hadde noen "lovlig rett" var "in" av arv. Faktisk navnet på byen strong>omtrong> det går ned (Kenizé)

betyr "beskikket" eller "uavhengig", men selv trong>omtrong> det var en "siste", "ledd" ble en del av Juda og

valgt blant de store høvdinger i Israel. Dette er nettopp en av de store løftene Paktens Avram, der

GJENNOM Abrahams ætt er Messias, er trong>alletrong> slekter på jorden kalt trong>tiltrong> å være en del av Guds folk,

strong>omtrong> av sin forening med Messias, Abrahams ætt, er konstituert av Gud strong>omtrong> en familie av Abraham,

er helgener og medlemmer av hans familie (The brev av Paulus trong>tiltrong> Galaterne 3:29, The brev av

Paulus trong>tiltrong> efeserne 2:11 - 13; 3:6), ikke erstatte Israel, men å dele med The Wealth of Israel av arv i

SAINTS (Letter of Rav Shaul Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erbrevet 11:17-24). Men ingen tvil, har mange

strong>omtrong> var "borte" og "beskikket" strong>omtrong> "sist" for hans tro på Israels Gud ktrong>omtrong>met for å ta del i et rikt

også foran egne barn, snakket Yeshua nettopp dette da han sa: Vel vil ktrong>omtrong>me fra øst og vest, nord

og sør, og vil sitte trong>tiltrong> bord i Malchut Hashem. Og her er noen siste strong>omtrong> skal bli de første, og det er

første strong>omtrong> skal bli de siste. Hillel (Lucas) 13:29,30 Og jeg sier at mange ikke-jøder ktrong>omtrong>mer fra øst

og vest, og tar hans plass, satte seg ned for å spise trong>tiltrong> bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes

rike, mens arvinger trong>tiltrong> riket skal bli kastet ut i mørket. Der de gråter bittert og skjærer tenner i angst

ubeskrivelig. Mattityahu (Matteus) 8:11,12.

Det viktigste er ikke hvor du ktrong>omtrong>mer fra, men hvordan å leve i forhold trong>tiltrong> Israels Gud trong>tiltrong> Hans

Torah. Caleb hadde ingen juridiske rettigheter, men ble regnet blant fyrster i Israel. Det er mange i

dag Calev i verden, har gudfryktige menn strong>omtrong> er blitt Israels Gud gjenntrong>omtrong> Jesus Kristus, og

gjenntrong>omtrong> Yeshua blitt podet inn i Olive Natural blir gjort borgere av Israel og arvinger ifølge løftet.

Og Adonai gir ikke bare velsignelse trong>tiltrong> evig frelse, men muligheten her og nå deler en rik arv strong>omtrong> er

brakt av Yeshua, og blir oppdratt strong>omtrong> fyrster i Israel for å vitne trong>omtrong> vårt folk, trofasthet og

pålitelighet av vår Gud, nå dem.

Ikke stole på det du har mottatt, trong>tiltrong>lit giver, ikke får brukt trong>tiltrong> velsignelser, være sterk, ikke "sove på

laurbærene", stole på din avstamning eller din familie, eller departementet har blitt betrodd deg.

INGENTING strong>omtrong> er mest viktig, men en HEART villig trong>tiltrong> å elske Gud, Israels Gud, tro og adlyde.

Undervisningen i denne studien minner oss trong>omtrong> at "fordi trong>alletrong> strong>omtrong> har vil bli gitt og han skal ha

overflod, men den strong>omtrong> ikke har, vil selv det han har tas. Mattityahu (Matteus) 25:29.

Når det meste av Israels høvdinger sviktet, ble en etterktrong>omtrong>mer av rtrong>omtrong>vesener (Calev) Joshua

Efraim hus og reddet æren av hele Israel. Caleb trodde Herren, handlet i lydighet og ble velsignet.

©2012 Mahanaimguatemala


Velsignelsen GITT trong>tiltrong> Ephraim og Juda

Bereshit (Genesis) 48:1 Og det skjedde etter disse tingene fortalte Josef: Se, din far er syk. Og han

tok med seg sine to sønner Manasse og Efraim.

Bereshit (Genesis) 48:5 nå da, var dine to sønner født trong>tiltrong> deg i Egypt før jeg ktrong>omtrong> trong>tiltrong> deg i Egypt, er

mine, Efraim og Manasse skal bli mine, strong>omtrong> Ruben og Simeon .

Hvis du ser rundt Skriften ser vi at Yaakov (Jacob) ble ledet av den Ruach Ha Kodesh (Hellige

Ånd) å gjøre noe spesielt med Efraim, den yngste sønn av Yosef (Joseph) og noe spesielt trong>tiltrong> Juda

(Genesis 49:8-10 ) sitt fjerde barn med Lea. Strong>omtrong> vi vet Menashe (Manasse) betyr "glemske" og er

den eldste sønn av Josef. For sin del Efraim betyr "mye frukt" og er den yngste sønn av Josef.

Dermed blir den naturlige orden Manasse og Efraim, men motsatt den naturlige orden Yaakov av en

overnaturlig Efraim og Manasse. Dette sender oss en beskjed: Vi er vitne trong>tiltrong> en profetisk handling

av Adonai bli utført av Jacob før han døde. La profetisk handling: (Bereshit / 48:13,14 Genesis, 17-

19) Og Josef tok dem begge, Efraim med sin høyre hånd trong>tiltrong> venstre for Israel (Jacob) og Manasse

med hans venstre, trong>tiltrong> høyre Israel (Jacob) og nærmere. Da Israel (Jakob) forlenget sin høyre hånd og

la den på Efra'ims hode, strong>omtrong> var den yngste, og sin venstre hånd på Manasses hode, krysser

hendene trong>vitetrong>nde, for Manasse var den førstefødte. Da Josef så at hans far gjorde så misfornøyd den

ham og grep hånden trong>tiltrong> sin far for å endre det. Og Josef sa trong>tiltrong> sin far: Ikke så, min far, fordi dette

(Manasse) er den førstefødte. Plasser høyre hånd på hodet hans. Men faren nektet og sa: Jeg vet,

min sønn, jeg vet, han ble også en landsby, og vil også være stor. MEN, skal hans yngre bror bli

større enn ham og hans etterktrong>omtrong>mere være en mengde nasjoner.

Across Israel (Jakob) har skapt i hendene på den hebraiske bokstaven "TAV". Strong>omtrong> vi vet, er det

TAV den siste bokstaven i alfabetet (alfabetet) Hebraisk, og ble opprinnelig representert med to

linjer eller polene kryss "X", faktisk betyr TAV "Blade". Snakker av TAV, er Torahen sende oss en

kodet melding her er å avsløre noe: Dette er den siste tingen du VIL Adonai, signalet slutten av

historien strong>omtrong> vil innvarsle nærmer seg slutten på denne epoken.

Nå ønsker jeg leserne av denne studien er å se at vi står her PROPHECY PÅ LAND, fordi disse to

linjer eller STENGER "X" NO SIGNAL for verden, men for de av Israel og dette inkluderer trong>alletrong>

strong>omtrong> har akseptert Yeshua strong>omtrong> Messias i Israel, ifølge Rtrong>omtrong>erbrevet 11:17-24. Vi leser i Esekiel

37:15-28 Og det ktrong>omtrong> trong>tiltrong> meg i Herrens ord: Og du menneskesønn, ta en stav og skriv på den: "For

Juda og for Israels barn sine følgesvenner". Ta en annen stav og skriv på den: "For Josef, Efraims

stav, og for hele Israels hus hans følgesvenner". Sett dem sammen med hverandre i en enkelt stang

trong>tiltrong> å være ett i din hånd. Og når ditt folks barn snakker trong>tiltrong> deg og sa "? Ikke fortell oss hva du mener

med dette" Si trong>tiltrong> dem: Så sier Herren Gud: Se, jeg tar Josefs stav, strong>omtrong> er i hånden Efraims og

Israels stammer, hans følgesvenner, vil sette dem med at med stokk Judas og vil bli stang og i min

hånd. " Og pinner strong>omtrong> du skriver vil være i hendene ved synet av dem og sa: «Så sier Herren Gud:

Se, TA Israels barn blant nasjonene strong>omtrong> har gått, plukke av trong>alletrong> parter og Ta med eget land. Jeg vil

gjøre dem, en stor nasjon på jorden, i fjellene i Israel, KING ONE vil være konge over dem trong>alletrong>,

ALDRI være to nasjoner, aldri igjen trong>tiltrong> å være delt i to riker.

"Ikke lenger gjøre seg urene med avgudene sine, og heller ikke med sine avskyelige ting, og heller

ikke med noen av sine overtredelser, men være fri for trong>alletrong> stedene der de syndet, og vil rense dem.

Og de skal være mitt folk, og jeg vil være trong>derestrong> Gud. Min tjener David skal være konge over dem,

og de har trong>alletrong> én gjeter, vandrer i mine bud og holder mine forskrifter og observere dem. Og bo i det

landet jeg gav min tjener Jakob, hvor fedre bodde leve på det, skal de og trong>derestrong> barn og trong>derestrong>

barnebarn trong>tiltrong> evig tid, og min tjener David bli trong>derestrong> fyrste for alltid (Visions of YHWH /

Åpenbaringen 05:05 og 22:16) vil gjøre med dem en fredspakt skal være en evig pakt med dem. Og

jeg vil opprette dem, multiplisere dem og sette min helligdtrong>omtrong> blant dem for alltid. Min bolig er

©2012 Mahanaimguatemala


også med dem og jeg vil være trong>derestrong> Gud og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg er

Herren, strong>omtrong> helliger Israel, når min helligdtrong>omtrong> er hos dem for alltid. " Så Jacob blir brukt av den

Ruach Ha Kodesh (Hellige Ånd) trong>tiltrong> å sende et signal trong>tiltrong> Israel i profetisk skikkelse to viktigste

aspektene er strong>omtrong> de to linjene eller poler av TAV. For profeti Esekiel 37:15-28, vet vi representerer

de to linjene eller poler: Judas hus og Israels HOUSE.

Vel, hvis vi ser på en profeti av Jacob før hans død, ser vi at blant trong>alletrong> hans barn, to skiller seg ut

fremragende og motta en velsignelse fra resten: Joseph og Juda. Joseph, profetisk representert ved

Efraim, strong>omtrong> ble den førstefødte overnaturlig og Juda ktrong>omtrong> trong>tiltrong> å bli konstituert i kongelig stamme

(Bereshit / Genesis 49:8-10). En Joseph av Efraim, sa Herren, "Efraim vil bli" melo ha goyim ",

dvs." fylde hedningene. " For Juda, sier Herren strong>omtrong> ville bringe Messias, strong>omtrong> Jacob sa: "The septer

skal ikke av Yehuda (Judas), trong>tiltrong> Shiloh ktrong>omtrong>me (Messias) og han vil samle folket. Så profetiske

program for Israel er gitt spesielt ved handlingen av disse to stammene og rollen trong>tiltrong>delt hver ONE:

stamme Josef og Juda stamme. Stamme Joseph ved hjelp av Efraim skulle bli "en mengde nasjoner"

spredt over hele jorden. Juda stamme, aldri miste landet permanent, men ville være vokter av Torah

og kulturen i det evige.

Strong>omtrong> vi vet, etter dødsftrong>alletrong>t trong>tiltrong> Saltrong>omtrong>o, var Israel ikke lenger en nasjon trong>tiltrong> å bli to forskjellige

nasjoner: geografiske, politiske, økontrong>omtrong>iske, religiøse og kulturelt annerledes. Ti stammene splittet

fra Juda og huset trong>tiltrong> David. En av Juda stamme forble lojal mot Davids trone og av Benjamins

stamme (Benyamin). Er fra Juda stamme når de ti stammene schismatic forsvinne fra Israels land

strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer navnet "jøder", for å identifisere pakt nasjonen. Det er svært interessant å merke seg

at de to navnene strong>omtrong> mottar disse to nasjonene er de to sønner strong>omtrong> overnaturlig utnevnt Jakob trong>tiltrong>

Israel strong>omtrong> et profetisk tegn. Faktisk, de ti nordlige stammene splittet fra Juda etter dødsftrong>alletrong>t trong>tiltrong>

Saltrong>omtrong>o, kjent strong>omtrong> House of Joseph. Og de to sørlige stammene strong>omtrong> forble lojale trong>tiltrong> House of

David, kjent strong>omtrong> House of Juda. HVIS DU IKKE FORSTÅR DET FOREGÅENDE aldri forstår av

Herrens profeter PLAN FOR ISRAEL OG VERDEN.

Jeg vil sette noen praktiske eksempler strong>omtrong> følger av denne profetiske handlingen av Herren,

gjenntrong>omtrong> Jacob.

• I profetien sier at Messias skal ktrong>omtrong>me ut av Juda. Derfor må Messias være jødisk.

• Eventuelle andre Messias ktrong>omtrong>mer ikke fra Juda, er ikke den sanne Messias.

• Hvis Messias ikke er jødisk, er du etter en falsk, fordi bare en jødisk Messias kvalifiserer strong>omtrong> den

sanne Messias i Israel og verdens frelser.

• Derfor er ethvert angrep på en jøde et angrep på Bibelens profetier, er et angrep på Torahen, er et

angrep på den profetiske program gitt av Adonai og aktiverer forbannelse AOR (dette er navnet på

en type forbannelse strong>omtrong> opererer i den åndelige verden i luften). AOR er en mektig kraft strong>omtrong> får

noen trong>tiltrong> å bli fratatt evne trong>tiltrong> å se sannheten, blind en person slik at når du leser Skriften, ikke lar deg

forstå riktig.

Det er viktig å trong>vitetrong> at de forbannelser strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra Herren (Les Bereshit / Mosebok 12:3) har

alltid hensikten med trong>omtrong>sorg for og beskytte hellighet og rettferdighet av Kongeriket, gitt trong>tiltrong> Israel

ved arv (Shemot / Mosebok 19:5,6 ), og strong>omtrong> den Messias Yeshua er etablert strong>omtrong> en monark, så hva

er den eksklusive eiendtrong>omtrong>men trong>tiltrong> Herren, Herren holde og beskytte deg.

Strong>omtrong> er grunnen trong>tiltrong> anti-semittisme, anti-jødedtrong>omtrong>? Det er fordi Satan vet at denne profetien, vil

derfor gjøre alt vi kan for å få folk trong>tiltrong> å hate jøder uten grunn, for dermed blir kjempe mot Herren

selv og programmet vil være motstridende Herren åpenbart i Torahen. Ikke merker du at hvis du går

med familie eller venner med en lue strong>omtrong> sier "Marlins" ingen plager deg, men hvis du går med en

kippah hele verden og selv spotte alarm og det samme skjer når du bære en Talit? Har du lagt merke

trong>tiltrong> at hvis du sier at Bibelen ble skrevet på arameisk og gresk, ingen er fornærmet, men hvis du sier

©2012 Mahanaimguatemala


at den opprinnelige bibelske tekster ble gjort i hebraisk og derfor "Nye testamente" er hebraisk og

ikke gresk opprinnelse , trong>alletrong> de "lærde", ikke jøder, selvfølgelig, får de sint på deg?

Anti-semittisme er ikke bare rasisme, eller er bare filosofi, er også en demonisk kraft, en satanisk

enhet strong>omtrong> opererer i hodet på menn, selv i hodet av mange troende for å få dem trong>tiltrong> å forkaste alt

strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra jødene, på bare grunnlag av sin semittiske opprinnelse. Hvorfor er det? For Herren

er trong>tiltrong>delt Juda en profetisk rolle å bryte ned trong>tiltrong> slutt, ondskapens krefter. Selvfølgelig ikke fienden

ikke ønsker at profetisk rolle er kjent, at ressursene strong>omtrong> Adonai har plassert i det profetiske

handlingen er kjent, og at troende ikke har trong>tiltrong>gang trong>tiltrong> den medfølgende AV Hashem fedme Juda

(Torah).

Herren gir oss et profetisk tegn og dette gjør en kraftfull handling av Herren i form av to linjer eller

poler, strong>omtrong> slutter seg trong>tiltrong>, legge grunnlaget for den endelige oppfyllelsen av trong>alletrong> profeti. Jeg skal

fortelle deg noe: Disse to linjene eller staver og sluttet i Yeshua da han gav sitt liv for Judas hus og

Israels hus på korset på Golgata strong>omtrong> dannet en TAV, akkurat strong>omtrong> i armene på Yaakov (Jacob) ble

krysset å velsigne Efraim og Menashe. Derfor vil resten av profetiene også møte og sa trong>tiltrong> Efraim og

House of Joseph, også kjent strong>omtrong> House of Israel vil bli oppfylt, og jeg sa trong>tiltrong> Judas hus vil også bli

oppfylt, for trong>alletrong> nasjoner vet at Adonai land helliger Israel, strong>omtrong> angitt ved profeten: "... blant dem

er mitt telt, og jeg vil være trong>derestrong> Gud og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg,

Herren, helliggjøre Israel, fordi min helligdtrong>omtrong> er hos dem for alltid. " Esekiel 37:27,28.

©2012 Mahanaimguatemala


Den TeNaKh

Tanakh (Toraen, Profetene og Skriftene) representerer to tredjedeler av vår bibel ble skrevet for

over 2000 år av menneskets historie. De strong>omtrong> anser det uviktig, gyldighet og søknad trong>tiltrong> sine liv, er å

avvise to tredjedeler av sine Bibler og ignorere tusenvis av år med historie. The New Testament

(Real Code, Brith Hadash) utgjør en tredjedel av våre bibler og spilte bare en 100-årige historie.

Mange mennesker og organisasjoner, er tendensen trong>tiltrong> å gå på slutten av bibelske åpenbaring og

ignorere prinsippet trong>omtrong> det. Men hva skjer derstrong>omtrong> vi isolerer nye testamente (Real Code, Brith

Hadash) Gamle (The Tanakh)? Denne trenden er et resultat av århundrer med anti-semittiske

holdninger og avvisning av Torahen, for å vurdere Tanakh strong>omtrong> en bok uten kraft, strong>omtrong> ikke har noe

program og nåde trong>tiltrong> våre liv.

* Marcion var den første mannen strong>omtrong> våget å ktrong>alletrong> den hebraiske bibelen (Tanach) "Det gamle

testamente." Han kalte fordi han trodde at trong>derestrong> innhold ikke gjelde for de troende i Jesus (Yeshua

Messias), og hadde blitt erstattet av nye testamente. Han sa det var en gammel bok strong>omtrong> trong>tiltrong>hørte bare

trong>tiltrong> jødene og mangler kraft for trong>kristnetrong>. Marcion lært at Det gamle testamentet (The Tanach) hadde

ingen nåde, og nåde strong>omtrong> først dukket opp i Det nye testamente (Real Code). Divisjonen at vi nå har

i våre bibler Tanakh og Real Code, syk sa, "gamle og Det nye testamente," mannen eksisterer,

Marcion. Ifølge hans lære, var Gud "Gamle testamente" en Gud prøving og fordømmelse, men Gud

"Nye testamente" er en Gud av nåde og kjærlighet. Mens noen kirkeledere pekte på strong>omtrong> en kjetter

Marcion, avviser Skriftene at han sprer slo rot og bltrong>omtrong>stret strong>omtrong> tåpelig ugress. År senere, for

politiske formål, den rtrong>omtrong>erske keiser Konstantin, forseglet denne avvisningen Christian "Gamle

testamente" av trosbekjennelser pålagt:

"Jeg fornekter trong>alletrong> skikker, ritualer, lover, usyret brød, fester av lammene av Hebreerbrevet, offer,

bønner, renselser, hellig ting ... ktrong>omtrong>mentarer, synagoger og måltider og drikke av Hebreerbrevet ....

Jeg godtar trong>alletrong> skikker, ritualer, lover, fester og rtrong>omtrong>erske offer .... helliggjort av Pontifex Maximus

(yppersteprest i Rtrong>omtrong>a) ... Jeg godtar absolutt alt strong>omtrong> er Rtrong>omtrong>an, eventuelle nye lov, rite og trong>tiltrong>passet

av Rtrong>omtrong>a, den nye rtrong>omtrong>erske religion. "

(De av Veier, Haim Levi, Stefano siterer ASSEMANI, Acta Sactorum Martyrum Orientallum på

Occidentallum, Vol 1.Rtrong>omtrong>a 1748, pag. 105).

Skriftene trong>tiltrong> St. Augustine, Johannes Krysosttrong>omtrong>os, og mange andre trong>kristnetrong> ledere bekreftet og

sementerte avvisning og utskifting av Skriften. Avvisningen av Skriften ktrong>omtrong> trong>tiltrong> det punktet at den

rtrong>omtrong>erske kirken myndighetene strengt forbød noen å eie en Bibel.

Den protestantiske reformasjonen strong>omtrong> begynte med arbeidet med Martin Luther (1517), førte trong>tiltrong> at

vende trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Skriften, men bare den "nye testamente". Avvisningen av de "gamle" Testament

vedvarte. Dag er det få personer og organisasjoner strong>omtrong> gir grunn av viktigheten av Tanakh.

Igjen, representerer "Gamle testamente" (The Tanakh) to tredjedeler av vår bibel ble skrevet for

over 2000 år av menneskets historie. De strong>omtrong> anser det uviktig, gyldighet og søknad trong>tiltrong> sine liv, er å

avvise to tredjedeler av sine Bibler og ignorere tusenvis av år av menneskets historie. The New

Testament (Real Code, Brith Hadash) utgjør en tredjedel av våre bibler og spilte bare en periode på

100 år med historie.

Var de rett Marcion og hans trong>tiltrong>hengere?, Vil Gud "Old" er annerledes enn den "Nye"? ¿YHWH,

Gud Abraham, Isak og Jakob hadde ingen barmhjertighet og nåde? Er det sant at barmhjertighet og

nåde trong>tiltrong>hørte bare trong>tiltrong> "nye testamente"? (Mosebok 39:21, 3:14-15 Exodus, 34:5-9, 84:11 Salmene

©2012 Mahanaimguatemala


100:5, 136; Hosea 14:04, Sakarja 12:10, 01:12 Hebreerbrevet, 13:08, James (James) 1:17).

Tendensen trong>tiltrong> mange mennesker og organisasjoner trong>tiltrong> å tro at den tidligere åpenbaringen (Tanakh) ¬

er mindre enn eller mindre viktig enn den bakre (Real Code). Imidlertid må det faktum av å forstå

den progressive åpenbaringen av Skriften rette denne feilen. Bare hvis tidligere, er den første

åpenbaringen ikke mindre viktig eller mindre enn at Gud ga oss senere i "New Testament" (Real

Code, Brith Hadash). Dette feil holdning var ikke delt med forfatterne av "nye testamente" (Real

Code, Brith Hadash), strong>omtrong> viser en dyp underkastelse og kjærlighet av Tanakh, og alt de skriver

basert på Toraen, Profetene og Skriftene ( Hillel / Lukas 24:44).

. Se på holdningen trong>tiltrong> apostelen Peter (Kefa shaliach) og apostelen Paulus (Saul shaliach) trong>omtrong>

"Gamle testamente", den eneste Skriften at de kjente (Chronicles of apostlenes / Apg 17:1-3; andre

brev av Paulus Timothy / II Timoteus 3:14-17, Rav Shaul Letter Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 15:4).

Ifølge Hillel (Lukas) 24:27, 44-45 trong>Hvatrong> gjorde Yeshua (Jesus) i favør av sine disipler på veien trong>tiltrong>

Emmaus? "Da han åpnet sitt sinn for å forstå Skriftene (Tanakh)." trong>Hvatrong> viser dette oss trong>omtrong> Hans vilje

for oss i dag også?

Selve koden forutsetter eller tar for gitt, vår forståelse av Tanakh. Progressive Åpenbaringen sier at

Gud virkelig vil at vi skal talmides (disipler), studenter av Skriften "for livet". Til tross for alt vi vet

for sikkert kjennskap Skriften i selve koden, er det fortsatt mye strong>omtrong> skal læres. Grunnlaget for trong>alletrong>

bibelske sannhet i selve koden er sådd i Tanakh. La oss ikke overse. Progressive åpenbaring sier at

YHWH Israels Gud, er den samme i går, i dag og alltid. Samtidig hjelper oss trong>tiltrong> å forstå naturen og

enheten i Bibelen. Kontinuitet Bibelen er vakker. Enhet av hans budskap er guddtrong>omtrong>melig inspirert,

nedsenket i nåde og barmhjertighet av Herren. Det viktigste budskapet i hele Bibelen er den samme,

fra Første Mosebok trong>tiltrong> Åpenbaringen:

Innløsningen av menneskeheten er den lovede Messias, Yeshua

Yeshua sa, vil ikke passere gjenntrong>omtrong> sinnet ideen trong>omtrong> at jeg ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> å erklære avskaffet Torah

eller profetene! Jeg ktrong>omtrong> ikke for å ødelegge, men å vise deg hvordan du skal tolke det riktig. For

sannelig sier jeg dere: Før himmel og bestå land eller en Yod eller en hellig ornament av et brev, vil

passere fra Torah før alt er sagt har det vært fullt lært og oppnådd sin opprinnelige hensikt.

Mattityahu (Matteus) 5:17,18.

For å konkludere klart at dette misforståelse av underlegenhet i Åpenbaringen av Tanakh, fratar oss

fullstendig forståelse av bibelske sannheter. Fortynner og svekker vår tolkning og anvendelse.

Skiller og fjerner de bibelske sannheter av trong>derestrong> jødiske røtter. Vi må alltid huske at forfatterne av

den kongelige Code, var menn strong>omtrong> elsket den jødiske Tanakh. De antok sine lesere delte den

samme følelsen mot Skriften, noen negativ holdning på sin side trong>tiltrong> Torah, ville Profetene og

Skriftene (Tanakh) har vært rett og slett utenkelig.

* Marcion ble født i Lilleasia og dro trong>tiltrong> Rtrong>omtrong>a i 140 hvor han sluttet seg trong>tiltrong> rtrong>omtrong>erkirken. Falt under

påvirkning av gnostikerne. Hans vranglære ble motarbeidet av mange fedre av Kirken og i år 144 at

han ble utelukket. Deretter etablerte sin egen menighet med en organisasjon og lignende riter av den

rtrong>omtrong>erske kirken bli hans rival. I forkastet skaperguden i Det gamle testamente, Marcion avviste

også skapelsen. Han lærte at materie og kroppen er dårlige ting. Han praktiserte en streng askese og

dårlig fundert. Han benektet at Yeshua (Jesus) hadde en ekte kropp. Ifølge sine viktigste lære er

kjærlighetens Gud åpenbart av Jesus Kristus svært forskjellig fra Gud loven åpenbart i OT og

overbevist av den forestående Kristi gjenktrong>omtrong>st, forkynte seksuell avholdenhet, trong>tiltrong> å fordømme

ekteskapet.

©2012 Mahanaimguatemala


Hellighet BODY

Den greske filosofer, spesielt platonikere, lærte at menneskekroppen er iboende galt, og at bare

sjelen, dens åndelige element, er bra. Gnostikerne, og bygge på disse premissene, trong>tiltrong>føyde ideen trong>omtrong>

at uansett hvilke aktitrong>vitetrong>ter da engasjerer kroppen, påvirker ikke det åndelige liv. Enkelt sagt, synd

mot kroppen og kroppen har ingen åndelig implikasjoner eller forurense ånd. Derfor, i henhold trong>tiltrong>

denne filosofien, de handlingene vi gjør med kroppen kan ikke forurense sjel og ånd, slik de er rene

og ren, og kan ikke være forurenset av handlingene trong>tiltrong> kroppen, påvirker ingenting å gjøre med det,

den tidligere.

I en diametralt motsatt, Skriften lærer at kroppen er god trong>tiltrong> tross for hans jordiske opphav. Da

Herren så alt han hadde gjort, inkludert den menneskelige kropp, sa: "Her er alt veldig bra." Derfor

er den menneskelige kroppen ikke bare godt, men veldig bra. Det er, utmerket verktøy for å oppnå

formålet strong>omtrong> den ble opprettet. Rav Saul, kjent strong>omtrong> apostelen Paulus, så fortell oss trong>omtrong> at enhver

strong>omtrong> krenker kroppen, vil Herren ødelegge ham, fordi mennesket ble skapt i bildet av den evige.

Han underviste også i hans lære at kroppen er for Gud, dvs. en bolig for Herren og Herren ønsker å

bo i sine barn. Sa også at visse synder, spesielt seksuell umoral, bruker kroppen strong>omtrong> et instrument

for onde og derfor trong>børtrong> unngås for enhver pris. (Les første. Og andre. Corinthians).

Disse uttalelsene er i direkte og fullstendig opposisjon trong>tiltrong> den platonske, Neoplatonic og gnostiske,

strong>omtrong> trong>alletrong> gjorde sin entré, i større eller mindre grad, ulovlige eller åpenbart både jødedtrong>omtrong> og

kristendtrong>omtrong>, selv trong>omtrong> de fleste av jødene og Kristne er ikke klar over trong>derestrong> nærvær. Derfor er vår

plikt å ta vare på kroppen og leve i henhold trong>tiltrong> de standarder Herren har gitt oss å holde det rent,

sunt og nyttig for å oppnå formålet strong>omtrong> vi har fått lov trong>tiltrong> å bli født strong>omtrong> mennesker skapt i Guds

bilde og likhet den evige.

Blant de trong>omtrong>rådene strong>omtrong> har størst innflytelse i riktig utvikling av våre kropper, er, selvfølgelig,

kosthold og mosjon. trong>Hvatrong> vi spiser og hvor mye vi spiser er to viktige aspekter strong>omtrong> må tas hensyn trong>tiltrong>

av trong>alletrong> troende, både jøder og trong>kristnetrong> strong>omtrong> er seriøse trong>omtrong> hellighet av menneskekroppen.

Innenfor det jødiske folk, har vi et hebraisk ord strong>omtrong> definerer dette feltet vi har studert. Dette ordet

er "kosher". I sin enkleste forstand, "Kasha" betyr "mat strong>omtrong> er egnet eller uegnet for konsum og

spesifikt for Israels barn." Og husk at trong>alletrong> strong>omtrong> tar imot Yeshua strong>omtrong> Frelser og Herre er en del av

Israel, har det blitt fjernet fra vilt oliventre, figur av avgudsdyrkelse, hedenskap, religiøse løgner,

uten Guds lov, etc.., Og har ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> bli podet inn i NATURAL OLIVE (Israel) strong>omtrong> rot er

Yeshua, Messias, Letter of Rav Shaul troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 11:17 (hebraisk versjon). Så hvis

du er en, skal vi delta i trong>omtrong>sorgen for kroppen vår, maten trong>tiltrong>latt og ikke trong>tiltrong>latt, siden det er en

befaling gitt av Israels Gud, og fra dette lærer vi at ikke alt strong>omtrong> Herren skapte, er spiselig. Allerede

før Genesis 3, det var et tre hvis frukt var forbudt.

Of course, etter Genesis 3, ser det ut at det var et radikalt skifte i kraft trong>tiltrong> mannen, strong>omtrong> inkluderte

næringsmidler av animalsk opprinnelse, med noen begrensninger, Bereshit (Genesis) 04:04, 07:08;

09:03. Men først var utelukkende vegetarianer, både for menn og dyr, Bereshit (Genesis) 1:28,29.

Den primære kilden for å bestemme hva slags mat er trong>tiltrong>latt og strong>omtrong> ikke er trong>tiltrong>latt, selvfølgelig, er det

Torah (lov), den evige Ord Herren, vår Skaper.

Det er to hovedgrunner trong>tiltrong> at vi skulle observere den bibelske dietten trong>tiltrong>later Herren for denne

aldersgruppen:

Den første er ved et prinsipp trong>omtrong> kjærlighet og lydighet trong>tiltrong> vår himmelske Far. Han gjorde oss,

skapte han oss, skapte han det vi spiser, vet han nøyaktig hvorfor visse ting og fortalte oss selv trong>omtrong>

vi ikke forstår alt, på grunn av vår kjærlighet og ærefrykt for hans person, trong>børtrong> vår reaksjon på hans

bud alltid være kjærlighet og lydighet. Vi må aldri glemme at vår Messias Yeshua pleide å si: ".

Derstrong>omtrong> dere elsker meg holder mine bud" Uansett hva budene var talte, er prinsippet at hvis vi

elsker vår himmelske Fader og hans Messias, trong>børtrong> vi ikke sette ord eller konsepter, men med fakta.

Det er, innenfor våre midler, må vi praktisere strong>omtrong> en livsstrong>tiltrong>, forteller budene at vi har fått, i dette

©2012 Mahanaimguatemala


trong>tiltrong>fellet, trong>tiltrong> helliggjørelse det rette organ gjenntrong>omtrong> mat, strong>omtrong> er temaet for hånden.

Den andre grunnen er vår egen velferd. Med andre ord, trong>alletrong> budene strong>omtrong> Herren har gitt oss, trong>omtrong> vi

forstår dem eller ikke, trong>omtrong> praksis eller ikke, står bak et bestemt mål: å velsigne, velstand og vi gjør

LONG LIFE på denne jord SAMSVARER formålet strong>omtrong> vi født i denne verden strong>omtrong> menn og i et

historisk øyeblikk. På grunn av den hellighet for Herren, selv når det velsignelse, velstand,

FORMÅL OG LANGE LIV I FORBINDELSE MED lydighet mot hans instruksjoner, trong>børtrong> den

sentrale målet ikke plasseres på fordelene vi får, men i helliggjørelse Hans Navn og utvikling av et

liv nær hennes vilje, slik det uttrykkes i Hans Ord.

Våre Adon (Lord) Yeshua ville si, "Derfor Min Far elsker meg, fordi jeg alltid gjør det strong>omtrong> behager

ham." På samme måte strong>omtrong> vi lærer lydighet, være i den grad utviklet i oss et dypt ønske trong>omtrong> å

samsvare med Herrens vilje strong>omtrong> er vår rimelig tjeneste, altså vår grunn for å leve, Letter of Rav

Shaul troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 12:1-2 (hebraisk versjon).

I bibelsk dager, var Israels barn organisert i tolv forskjellige regioner, med tolv flagg og tolv

stammer. Hver stamme eller familie i sin tur ble organisert av byer, strong>omtrong> trong>alletrong> hadde minst ti

mannlige dtrong>omtrong>mere strong>omtrong> administreres saker av byen. Mesteparten av inntekten, unntatt for små

grupper engasjert i andre virkstrong>omtrong>heter, strong>omtrong> for eksempel fiskeri og non-food handel, ktrong>omtrong> fra

landbruket. Det er, var og er fortsatt, et land og en landbruks-nasjon av naturen. Dette betyr at

maten spises av foreldrene våre var forberedt hjemme og det var relativt lett å avgjøre hvilke

produkter var trygge å spise og hvilke produkter.

I dag, på grunn av moderne teknologiske og industrielle revolusjon, har masseproduksjon og

økontrong>omtrong>isk haster skapt et fôringssystem svært forskjellig fra den bibelske dager og selv de dagene

våre besteforeldre. De fleste landbruksprodukter ktrong>omtrong>mer fra store plantasjer med kunstgjødsel og

sprøytemidler for å akselerere veksten av avlinger. Det samme skjer på husdyr for konsum, hvor de

fleste produsenter bruker hormoner for å fremme dyrs vekst og gjøre kostnadene

konkurransedyktig. Når vi spiser disse matvarene, enten plante eller dyr, spiser de med kjemiske

ingredienser strong>omtrong> brukes i produksjonen sin.

Dette har skapt en endring i hvordan vi spiser og hvordan vi blir syke! Mange av de tingene vi

spiser kan ktrong>omtrong>me fra tusenvis av miles unna visse næringer i enkelte land strong>omtrong> metode for å

forberede disse matvarene og trong>derestrong> kilder, er vi helt ukjent. På grunn av vår trong>tiltrong>lit i visse butikker og

merker, naivt kjøpt i god tro, men uten egentlig å kjenne sitt opphav, utviklingsprosessen og dens

faktiske sammensetning. Selv trong>omtrong> det er ansvaret trong>tiltrong> hver regjeringen å overvåke disse tingene er

ikke alltid sikker på at trong>tiltrong>latelser for utvikling og markedsføring av disse produktene, samt

informasjon trong>omtrong> innholdet, strong>omtrong> vist på etiketten er "kosher". Denne har eksponert vår verden trong>tiltrong> en

endeløs bølge av farlige situasjoner for menneskers helse av den bibelske pålegg trong>omtrong> å foreta en

advarsel mer relevant enn noensinne.

Fra synspunkt av tolkningen av loven (§), relatert trong>tiltrong> trygg mat trong>tiltrong> vårt forbruk, trenger ikke å bli

skrevet hver og en av ingrediensene strong>omtrong> brukes i fremstrong>tiltrong>lingen av et produkt, spesielt hvis det

brukes i små mengder. Dette har skapt en ekstra situasjon der det er praktisk talt umulig å trong>vitetrong> trong>omtrong> et

gitt produkt inneholder ingredienser strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra et ikke-kosher kilde og hvis slags forberedelse

hans ble henrettet riktig. Når det gjelder jødene, har en tendens trong>tiltrong> å ta for gitt at trong>alletrong> produkter strong>omtrong>

selges i butikker jødisk eller etiketter strong>omtrong> sier "kosher" er egentlig "kosher", men det kan skje at

visse generelle termer strong>omtrong> " flavored "kan skjule trong>tiltrong>legg av visse skadelige kjemiske

trong>tiltrong>setningsstoffer eller animalske produkter er ikke egnet for vårt forbruk.

På grunn av disse fakta, er det ansvaret hver jødisk familie eller hver kristen familie strong>omtrong> ønsker å

leve etter Bibelens kosthold, overvåke nøye trong>opprinnelsentrong> av visse matvarer strong>omtrong> ikke har sin direkte

trong>tiltrong>syn eller ble gjort fra upålitelige kilder, å helliggjøre den evige, og samtidig ta vare på kroppen

vår.

Det er også mulig at noen av mine lesere, spesielt uten en jødisk utdannelse observant av budene, på

dette punktet lurer på trong>omtrong> det er en begrensning på matinntaket. For å gjøre dette, bruker noen bevis

kalt "neotestametarias" for å indikere at nå, på grunn av arbeidet med Yeshua Ha Mashiach, kan vi

spise noe, fordi "troen er ktrong>omtrong>met, er vi ikke lenger under en skolemester", dvs. under Moseloven .

©2012 Mahanaimguatemala


Disse bevisene inkluderer:

• Første: Ordene i Yeshua da, etter en diskusjon med noen representanter for en av de mange

Fariseiske skolene i hans tid, sa at "hva strong>omtrong> går inn i munnen gjør mennesket urent, men hva strong>omtrong>

ktrong>omtrong>mer ut" og så er det et notat parentes strong>omtrong> sier (Erklære og trong>alletrong> matvarer rene.) Les Meir (Mark)

7:14-23 (hebraisk versjon). En slik uttalelse av Yeshua nærmere forklaring er gitt i parentes, har fått

mange trong>tiltrong> å tro at vi nå kan spise alt er trong>tiltrong>latt. trong>Hvatrong> våre Adon Yeshua sier er at de forstår at alt

ktrong>omtrong>mer ut i mennesket, har ingen makt trong>tiltrong> å forurense, betyr det ikke inn i hans hjerte, men i magen

hans og ut trong>tiltrong> uthus, og det sa bekrefter at trong>alletrong> sanksjonert mat av Toraen, og ble rituelt rene og

hadde derfor ikke å gjøre noe for å rense dem igjen. Og han sa at det strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer innenfra

mennesket er det strong>omtrong> gjør mennesket urent. Fordi det er inne i menneskenes hjerter, fra hvor urene

tanker, utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod,

uforstand. Alle disse onde ting med vrangen ut og forårsake en person trong>tiltrong> å bli uren.

• Andre: Visjonen trong>omtrong> Kepha (Peter) fortalt i Chronicles of apostlene (Apg) 10 (hebraisk versjon),

hvor, etter å ha vist trong>alletrong> typer reptrong>tiltrong>er og firføtte, en stemme sier: "Rise, drepe og spise". (10:13).

Selv når Peter selv "ikke visste betydningen av visjonen" (10:14-16) og grunnet mye trong>omtrong> det

(10:17). Mange mennesker sier at de kjenner betydningen: "vi kan nå spise noe" å si så jeg antar

strong>omtrong> inkluderer trong>alletrong> krypdyr og kadaver fugler i verden, fordi de var også på visning. (10:12) Disse

menneskene trong>børtrong> lese Vayikra (Mos) kapittel 11 for å forstå ordinanser Herren trong>omtrong> matvarer trong>tiltrong>latt og

ikke trong>tiltrong>latt for vårt forbruk. Vayikra (Mos) 20:25 og Devarim (Mosebok) 14:1-19.

• Tredje: Disse menneskene, for å rettferdiggjøre "all you can eat" er basert på Rtrong>omtrong>erne 14:14: ".

Jeg er overbevist trong>omtrong> at ingenting er urent i seg selv" Og i ett. Timoteus 4:3-5 strong>omtrong> sier: "Alt skapt

av Elohim er god og ingenting skulle bli avvist derstrong>omtrong> mottas med takk, fordi det er helliget ved

bønn og ord Elohim".

Les disse versene basert på den hebraiske versjonen å se den riktige tolkning: les i brevet av Rav

Shaul troende i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 14:14-15 (hebraisk versjon): Jeg kjenner og stoler på Yeshua

Adon, strong>omtrong> ingenting er urent i seg selv, men for ham strong>omtrong> mener noe for å være urent, for ham er

det urent. Men hvis grunn av maten din bror snubler, ikke lenger vandre i kjærlighet. Må ikke

ødelegge med maten ut av veien at mennesket av hvem Moshiach døde. Og i første brev fra Paulus

trong>tiltrong> Timoteus (4:3-5) strong>omtrong> sier: ... og ktrong>omtrong>manderende for å avstå fra mat strong>omtrong> Gud skapte deg trong>tiltrong> å bli

mottatt med takk av dem strong>omtrong> tror og kjenner sannheten . For alt Gud har skapt er godt og du

ingenting å bli avvist derstrong>omtrong> det mottas med takk: for ved Guds ord * og bønn jeg er hellig.

* Guds ord er at du instruere oss trong>omtrong> hva slags mat er dem han har skapt for forbruket av sine barn,

derfor har ingenting SKAPTE DI-OS for maten vår å bli nektet, men må delta det med bønn, det vil

si med takkesang, før og etter. I å gi takk før, erkjenner vi trong>tiltrong>stedeværelsen av Herren i etableringen

av disse matvarene, og næringsstoffer aktiveres for å gjøre oss godt. De strong>omtrong> ikke spiser mat strong>omtrong>

Herren har skapt for vårt kosthold, mat eller strong>omtrong> inneholder ordet av di-OS er forbudt, er begge feil.

Derfor er det ansvaret trong>tiltrong> troende av Gentrong>tiltrong>e opprinnelse, få instruksjon på disse guddtrong>omtrong>melige

orden for ikke-forurenset med verden systemet, eller smalere ved legalists. Les Vayikra (Mos) 11,

20:25 og Devarim (Mosebok) 14:1-19. Herren har gjort alt vakkert og godt i sin tid. Han gjorde dyr

for ulike funksjoner, men vi forstår at ikke trong>alletrong> er for vårt forbruk.

På grunn av disse antatte "bevis" er nevnt ovenfor, de fleste trong>kristnetrong> spise all slags mat, både

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, herunder fett, og bærer ingen regel nesten ingen mat. Det er

også interessant at de trong>kristnetrong> samfunnene er mest syke blant de tre store religionene i verden

(jødisk, kristen og muslimsk religion) og hvor dødeligheten er høyere, slik at helse departementene

©2012 Mahanaimguatemala


nærmest en nødvendighet.

Skaperen av universet var alt bra i sin tid. Han skapte dyrene for forskjellige funksjoner. IKKE

ALLE ER FOR AT MAN kan spise.

Liste over kosher mat

Nedenfor er en liste over matvarer strong>omtrong> ifølge Skriften er trong>tiltrong>latt og ikke trong>tiltrong>latt. Sin gyldighet og

forskrifter vil bli undersøkt senere, sammen med den antatte "bevis" er nevnt i forrige avsnitt. For

nå vil vi presentere fakta strong>omtrong> Skriftene presentert. Vi er overbevist trong>omtrong> at et hjerte strong>omtrong> har blitt

forandret og fylt med Den Hellige Ånd (Divine Presence), vil oppfylle formålet strong>omtrong> den nye fødsel

er gitt: "Det dere kan vandre på mine veier og holder mine bud og gjør dem" (Esekiel 36:27). Derfor

tror vi det er svært hellighets Ånd strong>omtrong> vil sette i ditt hjerte behovet for å helliggjøre kroppen din å

holde den fra all mat strong>omtrong> kan skade ytelse og ødelegge formålet strong>omtrong> Herren har brakt deg i verden

på dette tidspunktet.

• KJØTT:

Torahen (Five Books of Moses), i Vayikra (Mos) 11, har de egenskapene strong>omtrong> kreves av kjøtt egnet

for vårt forbruk. Vi forklarer også noen merker at diskvalifisere visse dyr strong>omtrong> kilde trong>tiltrong> mat for

Israels barn.

"LAND:

Lar trong>alletrong> landpattedyr strong>omtrong> tygger drøv og har klover hover. Bud sier: "Av trong>alletrong> dyrene, trong>alletrong> strong>omtrong> har

klover (delt) og rumination, kan du spiser." Vayikra (Mos) 11:03. De satte noen eksempler:

kamelen tygger drøv, men har ikke en delt hov, er det ikke kosher. Grisen har klover hover men

ikke tygger drøv, det er ikke kosher. Derfor hest, muldyr, esel, osv., men drøv ikke hoven, derfor de

ikke er kosher.

På den annen side er trong>alletrong> dyr strong>omtrong> har klør ikke passer å spise. Bud sier: "Og blant de dyrene strong>omtrong>

går på fire ben, strong>omtrong> vandrer på trong>derestrong> paws er urene for dere." Vayikra (Mos) 11:27. Derfor

følgende er ikke kosher: katt, mus, muldvarp, øgle, hund, tiger, løve, leopard, rev, villkatt,

armadillo, etc., med sine arter.. Derstrong>omtrong> et dyr har klør og er ikke egnet for konsum vår. I trong>tiltrong>legg dyr

strong>omtrong> kryper på jorden er ikke kosher, strong>omtrong> slange, ormer, etc.. Bud sier: "Enhver dyr strong>omtrong> kryper på

jorden, er avskyelig, ikke spise." Vayikra (Mos) 11:41, selv trong>omtrong> den har mange bein, ikke vil spise

Vayikra (Mos) Mosebok 11:42.

"VANN:

All fisk er lov trong>tiltrong> å møte disse to kjennetegnene: de må ha finner og skjell. Hvis du mangler en eller

begge, er ikke kosher. Bud sier: "Av trong>alletrong> dyr i vannet, kan du spise dem strong>omtrong> har finner og skjell ...

Vayikra (Mos) 11:10. Ved dette kriteriet, eller hai eller delfin eller skalldyr (hummer, reker, reker,

blekksprut, østers, etc..) Are kosher. Rollen av sjømat, er å rengjøre skitt fra havet, elver, etc.. Det

er bevist at huden av fisken uten vekter er fylt med å spise parasitter og forårsake alvorlige

problemer i menneskekroppen.

"Fjærkre:

I trong>tiltrong>felle av fugler, egenskaper er vanskeligere å fastslå. Det er en liste over 24 typer fugler strong>omtrong> ikke

er kosher, inkludert ørn, gribb, svart gribb, kite, det hauk etter sitt slag. Disse er effektive oppfylle

den rollen strong>omtrong> han skapte Israels Gud. Men å være scavengers, er ikke egnet for å spise mennesker.

Gud er ikke galt å forby å spise visse dyr, han elsker oss og hvorfor vi bryr oss. Av dette lærer vi at

hver fugl strong>omtrong> lever av kadaver, er ikke egnet for vårt forbruk, er ikke kosher. Blant fuglene er

passende for maten vår kan vurdere følgende: høns, duer, vaktler, kalkuner, ender og arter av trong>alletrong>.

©2012 Mahanaimguatemala


Den forbyr også nesten trong>alletrong> bevingede insekter, unntatt insekter og fire ben, har noen ledd strong>omtrong>

trong>tiltrong>later dem å hoppe over dem på jorden. En liste er gitt strong>omtrong> et eksempel. Toraen sier: "Alle

bevingede insekter strong>omtrong> går på fire ben, vil det være vederstyggelighet. Men de kan spise av trong>alletrong> de

bevingede insekter strong>omtrong> går på trong>alletrong> fire. De strong>omtrong> har, i trong>tiltrong>legg trong>tiltrong> bena, leddet bein å hoppe selvsikker

på jorden " Vayikra (Mos) 11:20,21. To mulige typer bevingede insekter med slike egenskaper: de

bevingede gresshopper vinger cricket og trong>derestrong> forskjellige familier eller slekter.

• Grønnsaker og frukt:

De fleste frukter og grønnsaker er kosher før testing strong>omtrong> ikke er giftige eller narkotiske OG IKKE

HAR ormer. Derfor krever det at disse produktene kontrolleres og rengjøres grundig før de blir

spist.

Dette er de aktuelle kildene av maten vår og strong>omtrong> vi sa fra begynnelsen, må vi bli guidet av dem for

to hovedgrunner: lydighet trong>tiltrong> Hashem og for vårt eget beste.

Når vi spiser bibelsk, nyte gleden av å gjøre viljen trong>tiltrong> vår Skaper og bli rikelig velsignet. Dette vil

resultere i oss svært gode resultater:

• Først dannes inne i oss et hjerte trong>tiltrong> vilje Hashem.

• For det andre trong>tiltrong>later oss å leve trong>vitetrong>nskapelig, intelligent.

• Tredje, utvikle selvkontroll i oss.

• Fjerde, gjør oss forskjellig fra resten av de strong>omtrong> ikke kjenner Herren og på denne måten, hans navn

bli opphøyet.

• Femte, vil vi leve sunt og lengden på dagene.

• Sjette, sak med bedre helse, mer og bedre kan vi tjene Herren og vår neste.

• Seventh, vil trong>tiltrong>late oss å uttrykke, på en praktisk, trong>omtrong>fattende hellighet strong>omtrong> ikke lever strong>omtrong> en liker,

men strong>omtrong> Herren behager.

• åttende, bedre oppfylle formålet strong>omtrong> vi ble skapt.

Strong>omtrong> vi ser, har vi ingenting å tape og alt å vinne.

Maten er TILLATT AV GUD trong>tiltrong> fordel for vår kropp og SAMTIDIG ER å behage Gud med vår

lydighet. Du har ingenting å spise eller se noe STOP spise med frelse for vår sjel, strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer

KUN GJENNOM Jesus Kristus.

©2012 Mahanaimguatemala


Drømmer og visjoner

DEL I

For denne studien, så vi for ordlyden på Job 33:13-18 å tjene strong>omtrong> grunnlag:

Hvorfor kampen mot Ham? Det gjør ikke rede for noen av sine grunner. For Gud taler en gang og

igjen legger ikke, og taler av drømmer, nattsyn, når dyp søvn ftrong>alletrong>r på menneskene, mens de sover i

sine senger. Da han åpner ørene av menn, og ydmyket av trong>derestrong> opprør, trong>tiltrong> å fjerne mannen fra sitt

arbeid og tar stolthet. Han bevarer korrupte menneskets sjel, og hans liv i fortapelse.

Dette avsnittet forteller oss på noen måter på hvordan Gud taler trong>tiltrong> hans barn og fortsetter å snakke,

men dette krever en forklaring, fordi det er et brev i selve koden strong>omtrong> sier Hashem å ha snakket i

tide tidligere trong>tiltrong> fedrene gjenntrong>omtrong> profetene, i disse siste dager talt trong>tiltrong> oss ved hans Sønn, Brev trong>tiltrong>

jødene (Hebreerne) 1:2, og denne uttalelsen synes å indikere at en gang ktrong>omtrong> Yeshua Messias, og de

drømmer og visjoner er en måte strong>omtrong> Hashem forteller eller kan sende oss en melding, siden vi nå

har Kristi Ånd i oss, veilede oss og fortelle oss. Men hvis vi ser på den faktiske koden, ser vi at etter

oppstandelsen og himmelfarten av Yeshua, drømmer og visjoner fortsatte å oppleve i samfunnet av

helgener, ta eksempel av visjonen og ecstasy av Cornelius og Kefa ( Peter), Chronicles of apostlene

(Apg) 10:1-16. Visjonen trong>omtrong> Rav Shaul (Apostelen Paulus), er et annet eksempel, Chronicles of

apostlene (Apg) 16:9, 18:09, The Rav Shaul syn han hadde på turen trong>tiltrong> Rtrong>omtrong>a er et annet eksempel,

Chronicles of apostlene (Apg ) 27:23. I den siste boken i the Royal koden leses strong>omtrong> det er en

åpenbaring strong>omtrong> drømmer og visjoner strong>omtrong> ble gitt trong>tiltrong> Yohanan (John) i Patmos, Visions of YHWH

(Åpenbaringen) 01:10, 22:08.

Alt dette indikerer at teksten i brevet trong>tiltrong> jødene (Hebreerne) 01:02 må tolkes ikke i den forstand at

drømmer og visjoner, og har ikke noe sted, men nå Yeshua Ha Mashiach (Jesus Messias) med

innføringen av den messianske alder, vil gjøre oss ytterligere trong>tiltrong> å motta drømmer og visjoner strong>omtrong>

vil stige fra åpenbaring Hans strong>omtrong> den lidende og oppstandne Messias. Derfor tror jeg at drømmer

og visjoner, fortsetter å bli brukt av Herren strong>omtrong> et verktøy trong>tiltrong> å snakke, å ktrong>omtrong>munisere visse

meldinger strong>omtrong> ikke har noe å gjøre med den åpenbaring trong>alletrong>rede skrevet, men med detaljer trong>omtrong> våre

liv strong>omtrong> må være målrettet, der Skriften er ikke spesifikke.

Profeten Joel spådd en tid der unge mennesker se syner og drømmer trong>omtrong> drømmer hvor de eldre,

2:28,29 Joel. Når Kefas (Peter) fortalte en jødisk publikum, hva strong>omtrong> skjedde strong>omtrong> helliget Shavuot

(pinse), strong>omtrong> vist i Chronicles of apostlene (Apg) 2, sa at det var oppfyllelsen av profetien i Joel

2:28,29 , snakker trong>omtrong> visjoner og drømmer. Derfor har Yeshua Messias åpnet en alder der

overnaturlige ting forventet av profetene, har blitt innført i tide for strong>omtrong> de ble skrevet strong>omtrong> en del av

gjenopprettelsen av trong>alletrong> ting, og hvis det var en tid hvor vi nødvendig overnaturlig inngripen av

Spirit of Mashiach (Messias) er i vår tid, derfor må vi være åpne for muligheten for at Herren gir

oss drømmer og visjoner for spesifikke instruksjoner i viktige øyeblikk i vårt arbeid og vår service

trong>tiltrong> Gd .

Hvordan fungerer du drømmer? En drøm, en visjon eller profetisk ecstasy har evne trong>tiltrong> å nesten ta

deg steder du aldri har vært, og veilede deg trong>omtrong> hvordan du trong>børtrong> gå videre, når du ktrong>omtrong>mer dit. En

drøm kan vise deg ting strong>omtrong> skjer på ett sted, i et samfunn, familie og trong>tiltrong> og med ditt eget liv, uansett

©2012 Mahanaimguatemala


hvor du be Herren ønsker deg den veien du går videre, når du er i den trong>omtrong>stendighet . En drøm kan

gi noen opplysninger strong>omtrong> trengs for å gjøre radikale endringer i livet ditt, din tjeneste, og viser deg

hvor du skal dra neste og hva jeg skal si. En drøm kan avsløre: en lege, hva du skal gjøre i en

sykdtrong>omtrong>, og kan avsløre en fysiker, hvor du finner løsningen på et problem kan avsløre en rabbi, en

pastor, der endringer i kongregasjonen, hvordan det trong>børtrong> en familie orientert i vanskelige trong>tiltrong>feller.

Drømmer, visjoner, ecstasy, ikke erstatte det skrevne ord, men er nyttige verktøy for å trong>vitetrong> hvordan

du bruker det skrevne ord i nye og konkrete situasjoner, der Skriften behandler kun generelle

problemstrong>tiltrong>linger.

Drømmer er ikke å forkynne trong>omtrong> dem, men for å forkynne Ordet, tar dem trong>tiltrong> dem strong>omtrong> verktøy.

Selvfølgelig ikke trong>alletrong> drømmer og visjoner er kosher (autentisk, rene) og mange av dem er bare en

følge av kjemiske endringer strong>omtrong> oppstår i hjernen vår, et resultat av feil fordøyelsen. Men i denne

studien refererer vi trong>tiltrong> disse drømmene, selv trong>omtrong> en av disse trong>tiltrong>synelatende meningsløse drømmer, vi

finner mye instruksjon og skal se, vi snakker trong>omtrong> drømmer og visjoner strong>omtrong> har en bestemt prediktiv

verdi. Noen forskere strong>omtrong> har studert verden av drømmer, drømmer alltid sier, selv trong>omtrong> ikke alltid

huske hva vi drømmer. Andre sier at selv trong>omtrong> drømmer vi synes lang, faktisk, er andre eller tider og

det finnes dem strong>omtrong> sier at mesteparten av tiden vi drømmer når vi våkner opp nærmere

sammenftrong>alletrong> med det beste av søvn. Sier andre leger det er godt å våkne trong>tiltrong> lyden av en

vekkerklokke, fordi kjemikaliene kan forårsake alvorlige problemer i kroppen vår og vi kan

trong>tiltrong>bringe nesten hele dagen strong>omtrong> trong>omtrong> vi ikke hadde sovet godt, sier de det er best å våkne naturlig.

Fra den bibelske synspunkt, drømmer og visjoner, sammen med ecstasy og profeti, ftrong>alletrong>r innenfor

den åndelige verden og noen ganger overnaturlige, med andre ord utgjøre en modus for

ktrong>omtrong>munikasjon av sannheter strong>omtrong> er utenfor oss, men beslektet med oss. Vi snakker ikke trong>omtrong> de

drømmer og visjoner strong>omtrong> brukes i moderne psykologi, strong>omtrong> et terapeutisk verktøy for den

menneskelige psyke, men vi snakker trong>omtrong> virkelige drømmer og visjoner strong>omtrong> har en åndelig

bakgrunn kosher (ren), strong>omtrong> kan være veien Herren ønsker å fortelle deg trong>omtrong> et bestemt emne. Strong>omtrong>

et eksempel kan vi lese i Bibelen strong>omtrong> Herren talte trong>tiltrong> ham en drøm trong>tiltrong> Josef (Joseph) sønn av Jakob,

med sola, snakket månen og stjernene strong>omtrong> Herren ved profeten Daniel drømmer. Fra alt dette, når

vi analyserer det, lærer vi at gjenntrong>omtrong> drømmer, vi mottar meldinger strong>omtrong> er utenfor vår evne trong>tiltrong> å

forestrong>tiltrong>le seg og oppfinne. Selv trong>omtrong> noen profetene var så nær Hashem motta drømmer strong>omtrong> ikke

trenger å ktrong>omtrong>munisere med ham, strong>omtrong> Moshe (Moses). Drømmer er åndelige verktøy, viktig for

kampen vi kjemper i disse siste dagene vi har oppnådd.

Hvordan vet vi trong>omtrong> en drøm er kosher eller ikke? Hvordan vet vi trong>omtrong> det er ekte eller ikke? Hvordan

vet vi trong>omtrong> en drøm er hensiktsmessig er et mareritt forårsaket av en kjemisk lidelse? Selv trong>omtrong> dette

krever stor åndelig modenhet å oppdage, vil vi ta hensyn trong>tiltrong> noen viktige aspekter:

Første. Hver drøm strong>omtrong> motsier Skriften på ting strong>omtrong> du vil forby eller kreve, indikerer at

oppføringen har for å bli sett nøye.

Andre. Hver drøm strong>omtrong> motsier de moralske verdier strong>omtrong> har gitt oss gjenntrong>omtrong> Skriften, må anmeldt

nøye.

3. plass. Hver drøm strong>omtrong> ikke nødvendigvis motsier Skriften, eller de moralske verdiene vi har lært

fra Skriften, men også dypt berører din åndelige bevissthet, og etterlater deg i en kraftig påvirkning

av det guddtrong>omtrong>melige nærvær, trong>tiltrong> det punktet at du husker hele drømmen, herunder noen ganger trong>tiltrong>

©2012 Mahanaimguatemala


detaljene, da, kunne i dette trong>tiltrong>fellet være en reell drøm.

Det finnes forskjellige typer drømmer, strong>omtrong> kan klassifiseres strong>omtrong> følger:

DREAMS TYPE A:

De er preget av irrasjonalitet. Strong>omtrong>ehow, koble trong>tiltrong> visse ting vi gjorde før du sovner, enten gjenntrong>omtrong>

Ordet, eller trong>omtrong> vi skulle lese en bok eller trong>omtrong> vi så på noen TV-show. og så videre. Vanligvis

drømmen typen ikke er gjentatt på samme måte og ikke i stor grad påvirke vår bevissthet.

DREAMS TYPE B:

De er preget av irrasjonelle og forståelige elementer strong>omtrong> ikke har noe å gjøre med det vi leser eller

gjør før og trong>tiltrong>bakevendende; Til en viss grad denne drømmen en eller annen måte påvirker vår

bevissthet.

DREAMS TYPE C:

Elements er preget av fullstendig rasjonelle og forståelig i lys av Bibelens profetier av vårt arbeid trong>tiltrong>

Hashem, vårt ansvar i en situasjon strong>omtrong> påvirker oss på noen måte, har vi ikke funnet løsningen

gjenntrong>omtrong> konvensjonelle midler og normalt denne Søvn er ikke gjentatt.

DREAMS TYPE D:

De er preget av en ktrong>omtrong>binasjon av trong>tiltrong>synelatende irrasjonell med rasjonelle elementer forståelig, er

de profetiske elementer i dem, strong>omtrong> har vært i vår interesse og vår bekymring, strong>omtrong> tidligere, strong>omtrong>

ikke er en aktiv del av vårt arbeid, men mot strong>omtrong> alltid vi hadde en naturlig bekymring. Normalt

ikke gjentatt, men husk detaljer trong>omtrong> disse drømmene, og når det skjer, så er det en indikasjon på at

drømmen er type D.

Nå er det viktig å forklare noe: I våre sinn bruker vi et språk strong>omtrong> vi har lært på skolen, eller våre

foreldre, med andre ord, du tenker drømmer trong>omtrong> en overnaturlig måte. Ingen menneskelige språk

kan trong>tiltrong>passes dybde, innsikt og hastighet av tenkning oppstår i oss. Noen ganger tror vi ideen trong>omtrong> at i

kastrong>tiltrong>jansk, engelsk eller på hebraisk og noen drømmer vi snakker noen språk, men i sannhet, den

mentale prosessen strong>omtrong> foregår ubevisst, er ditt språk virtuelle, digitale og supersonisk dvs. i et

brøkdels sekund, kan du utvikle en hel serie av visjoner, konsepter og informasjon strong>omtrong> deretter kan

ta timer å gjøre det kjent i kronologisk tid, er så ekstraordinær hastighet tanke i oss, at i fraksjoner

andre, kan en person utvikle en rekke argumenter strong>omtrong> fører ham trong>tiltrong> å ta en kritisk handling strong>omtrong>

senere, når han forklarer alt, strong>omtrong> tok i betraktning i avgjørelsen tar det minutter å forklare det på

grunn av dette, en brøkdels sekund i kronologisk tid, kan være nok for hjernen å bearbeide en

ekstraordinær og vidunderlig informasjon, så er det på tide at vi sier og hvordan tenker oppstår inne

i oss er virtuelle, digital, fordi vi spiller senere i skriftlig form og supersonic på ekstraordinære

hastighet. Dette er fordi Bibelen taler trong>omtrong> en mann attrong>omtrong>, en biologisk mann, en mann materiale,

men også snakker trong>omtrong> en åndelig mann, en mann på himmelen, en mann Ttrong>omtrong>ic. Attrong>omtrong>ic Mennesket

er det vi ser med våre øyne, kan vi ta, dere har kjemi, er organisk materiale, molekyler, etc.. Ttrong>omtrong>ico

mannen er den vi ikke ser med våre øyne, men er fortsatt inne i oss, tenker, føler, er laget med

materiale strong>omtrong> vi ennå ikke vet er i oss. Fra synspunkt av jødedtrong>omtrong>men, den første mannen trong>tiltrong>

©2012 Mahanaimguatemala


iologisk, identifisert strong>omtrong> Nefesh, strong>omtrong> en levende sjel. Men det andre mennesket er inne, det indre

mennesket vi identifiserer strong>omtrong> Neshama (menneskets ånd). Den ytre menneske forftrong>alletrong>r over tid, er

det indre menneske fornyet over tid. Den ytre menneske aldre, er det indre menneske yngre. Den

ytre menneske når sitt fulle potensial når trong>omtrong>fanget av trong>derestrong> genetiske programmering. Det indre

menneske kan vokse og vokse helt trong>tiltrong> høyden Yeshua vår Messias. Den indre mennesket har en

åndelig sinn, har ytre menneske et sinn i kjemi, fysikk, noe strong>omtrong> betyr at vårt ytre menneske tenker

på en annen måte trong>tiltrong> vårt indre menneske. Det bevisste sinnet er konstruert for å trong>tiltrong>passe seg den

fysiske og materielle naturlige verden, men sinnet av det åndelige menneske er designet for å passe

den virtuelle og åndelige forhold strong>omtrong> er særegne for den celestiale verden.

På grunn av dette, kan utsiktene trong>tiltrong> det underbevisste være svært forskjellig fra visninger av det

bevisste sinnet og dette er hva strong>omtrong> forklarer at under visse forhold, selv når de fysiske bevisene sier

én ting inne, føler du at er en annen, og når dette skjer, kan en drøm være plassert i hendene,

oppløsningen av konflikten. Noen ganger må vi ta en avgjørelse med en person, og se trong>alletrong> hans

utmerkede rekord, men noe forteller deg, har jeg ingen fred med denne, og ingen bevis, fordi på den

ene siden har vi fred, fordi vedktrong>omtrong>mende kvalifiserer riktig, og den andre er noe strong>omtrong> angår oss.

Det skjer fordi det er to sinn, en strong>omtrong> har åndelige oppfatninger og andre oppfatninger strong>omtrong> er

naturlig, og når dette skjer, kan en drøm bringe løsning og gi oss svaret på konflikten.

Så husk noe viktig, at språket i den himmelske verden er annerledes og noen ganger motsatt av den

naturlige verden eller jord. Språket vårt indre menneske er annerledes enn vår ytre menneske, og

dette må tas i betraktning, siden selv i trong>tiltrong>felle av menn og kvinner er det forskjeller. Kvinner av

natur er styrt mer av trong>derestrong> åndelige oppmerkstrong>omtrong> på at din rasjonalitet, er mens hos menn reversert.

Dette er hva strong>omtrong> forklarer hvorfor kvinner generelt har mer utviklede sans for intuisjon denne

mannen, fordi kvinnen ble opprettet fra en høyde større enn for menn. Mennesket ble laget av støvet

på jorden, men kvinnen ble tatt med trong>tiltrong> en høyde på fem meter støvet på jorden.

I en spesiell forstand er mennesket mer jordnær og kvinner er mer åndelige. Dette betyr ikke

nødvendigvis imot, men at Hashem har gitt oss slik at vi trenger hverandre, spesielt ektemenn og

koner for å bli mer nyttige sammen enn fra hverandre. Mennene og kvinnene selv annerledes, er

utformet for å oppleve en Bazaar Echad (ett kjød). Mange ganger kvinnen blir den åndelige øye på

mannen og han må lytte. På grunn av den høye ansvaret for kvinnen, kjører mannen risikoen for å

bli manipulert av kvinner. Derfor må det tas forholdsregler, både Gd fryktet kvinnen strong>omtrong> en Gdfrykte

mann, strong>omtrong> kona er den mest innflytelsesrike person kan ha i et gitt øyeblikk i livet trong>tiltrong> en

tjener Hashem . Ha en god følgesvenn trong>tiltrong> den siden strong>omtrong> alltid inspirerer deg, du alltid oppfordres trong>tiltrong>

å følge i veien for rettferdighet, er hellighet, plikt, orden, mer dyrebare enn gull. Det er en god

kvinne er mer verdifullt enn gull. Kvinner er nesten alltid usynlige øyne Gd står ved siden av

mannen.

Så språk av drømmer, men vil oversette trong>tiltrong> det språket vi har fått fra våre foreldre, og vi har lært,

uttrykker begreper strong>omtrong> er mye dypere og er mye mer ktrong>omtrong>plekst, derav viktigheten av å kjenne

språket og kjenner hva Skriften har å si trong>omtrong> drømmer. Dette er nettopp hva vi har å forholde seg trong>tiltrong> i

vår neste studie.

©2012 Mahanaimguatemala


Drømmer og visjoner

DEL II

I vår forrige undersøkelse, så vi viktigheten av å forstå forholdet melltrong>omtrong> de ytre mann (nefesh) og

det indre menneske (Neshama), og lovet å snakke trong>omtrong> forskjellen på språk melltrong>omtrong> det fysiske

menneske og det åndelige menneske.

En av de mest merkbare forskjellene melltrong>omtrong> språk av attrong>omtrong> mannen (naturlige) og språket i

mennesket Ttrong>omtrong>ic (åndelig), er at man trenger tid og rtrong>omtrong>, men den andre er ikke begrenset av disse

dimensjonene strong>omtrong> vi skulle forestrong>tiltrong>le (jeg sier ikke salter deg for tid og plass når du drømmer) når

du sover, biologisk fremdeles bor i tid og rtrong>omtrong>, det vil si din fysiske kropp, jeg sier at mens en drøm

foregår over tid og rtrong>omtrong> er så annerledes, utvider de og kontrakt innen oss annerledes enn hva strong>omtrong>

foregår i din fysiske kropp. Så når du husker en drøm og alt, du tar noe strong>omtrong> er hinsides tid og rtrong>omtrong>,

og du bringe i en tid og rtrong>omtrong> strong>omtrong> reduserer søvn og ktrong>omtrong>primerer den trong>tiltrong> et språk strong>omtrong> var annerledes

enn når du hadde drøm, så tid og rtrong>omtrong> er to viktige aspekter å vurdere når du arbeider med drømmer,

med forståelse, forklaring og anvendelse hvis det var trong>tiltrong>felle. På den annen side det bevisste sinnet

er behovet for å ktrong>omtrong>munisere med en kjent språk trong>tiltrong> et språk ikke kjent, og at det opererer i oss kan

forårsake noen forvirring og sammenblanding av sinn, så det er at du leser i Skriften , hvor ofte

menn strong>omtrong> hadde visse visjoner Hashem, deretter trong>tiltrong> venstre i en trong>tiltrong>stand av forvirring, utmattelse,

eller frykt.

Det indre menneske er strong>omtrong> styrer ytre menneske, strong>omtrong> er, trong>børtrong> lede den himmelske naturen. De fleste

mennesker lever atskilt av en gapende gap melltrong>omtrong> det ytre menneske og indre mann, med andre

ord, det underbevisste og veilede bevisste sinnet har makt trong>tiltrong> å påvirke våre trong>omtrong>stendigheter. Det

betyr at språket av drømmer, strong>omtrong> ftrong>alletrong>r innenfor den himmelske verden strong>omtrong> er i oss, har livet ditt

mer innflytelse på biologisk enn du kan forestrong>tiltrong>le deg, og det er grunnen trong>tiltrong> at når vi våkner vi ta en

tid og vår kontroll rtrong>omtrong> for å ta ett hundre prosent økologisk. Noen tar minutter for seg selv og andre

mens, med andre ord, mens du sover og drømmer, kan du oppleve en virtuell biologisk aktitrong>vitetrong>t,

attrong>omtrong>-og Ttrong>omtrong>ic, i motsetning trong>tiltrong> når du er våken. På grunn av dette har ditt bevisste sinn ingen måte

å forstå hva strong>omtrong> skjer og ikke alltid du kan tolke det, bortsett fra at saken bringes trong>tiltrong> ditt bevisste på

noen måte av kraften av ditt indre menneske, når dette skjer, sier vi vi husket drømmen, og din

indre mann er fordi du setter den i ditt bevisste og går. Faktisk at "huske" drømmen er handlingen trong>tiltrong>

din indre mann, slo seg ned i din biologiske tankene visse fakta strong>omtrong> oppstod da du var en

overnaturlig måte i deg selv, utenfor tid og rtrong>omtrong>. Og dette er hva strong>omtrong> forklarer hvorfor folk flest

synes det er så vanskelig å forstå selv sine innerste tanker: Fordi språket du bruker vårt indre

menneske er forskjellig fra språket strong>omtrong> brukes av vårt ytre menneske.

På grunn av dette, drømmer underverker den evige med himmelske dimensjoner, noen ganger

mystiske og overnaturlige. Hver gang vi drømmer, har vi muligheten trong>tiltrong> å huske at vi er skapt i et

annet nivå av engler og dyr, ikke englene sover ikke alltid er våken, men vi trenger å sove og

drømme. I trong>alletrong> fall, drømmer mystiske ressurser strong>omtrong> gjør det mulig informasjonsflyt og

ktrong>omtrong>munikasjon melltrong>omtrong> oppfatninger av den himmelske verden, vår indisier virkelighet. Jeg tror at

vi trong>alletrong> før eller senere konfrontert den frustrasjon strong>omtrong> oppstår når vi ikke forstår hva vi sier, og

andre forstår hva du sier, Eksempel: Når du snakker på et språk du ikke forstår, før tolk er og kan

koble de to språkene, så du føler fred. Det samme skjer med drømmer, hvis du ikke kan

ktrong>omtrong>munisere med en drøm, opplever frustrasjon, og det er det strong>omtrong> forklarer hvorfor noen profetene

strong>omtrong> Daniel, for eksempel, da de hadde visse synspunkter, de var veldig forvirret og svekket fysisk

før han ktrong>omtrong> tolkning. Derfor må vi lære å kjenne den himmelske språk, språket i det indre

menneske, at vi ktrong>omtrong>muniserer med oss selv skikkelig, og når denne ktrong>omtrong>munikasjonen foregår,

opplever vi fred.

©2012 Mahanaimguatemala


Organene i kroppen vår har sin form for språk. Når vi ønsker å ktrong>omtrong>munisere noe strong>omtrong> skjer de

klarer å snakke, oftest gjenntrong>omtrong> et språk av smerte eller ubehag. Smerte er en kodet melding strong>omtrong>

ktrong>omtrong>mer fra vår Nefesh Neshama våre, for å fortelle oss at noe skjer strong>omtrong> krever vår

oppmerkstrong>omtrong>het. Hvis du ikke betaler oppmerkstrong>omtrong>het trong>tiltrong> disse kodede meldinger kan etter hvert

utvikle en sykdtrong>omtrong> strong>omtrong> vil være vanskelig å kurere senere. Derfor er det viktig at vi ivaretar

drømmer, for de har potensial trong>tiltrong> å vise visse ting strong>omtrong> trenger oppmerkstrong>omtrong>het i oss, i våre liv, vår

familie, vårt samfunn, på samme måte strong>omtrong> når et fysisk organ strong>omtrong> heter vår oppmerkstrong>omtrong>het og

sender oss i en kode språk strong>omtrong> vi ktrong>alletrong>r problemer, smerte og indre menneske kan sende en

melding gjenntrong>omtrong> en drøm. Din indre mann kan være informert trong>omtrong> visse fakta usynlige biologiske

mennesket oppfatter ikke deg, og hvis du ikke betaler oppmerkstrong>omtrong>het trong>tiltrong> det, på samme måte strong>omtrong>

fysisk sett kan vi utvikle en sykdtrong>omtrong>, åndelig sett, kan vi utvikle andre sykdtrong>omtrong>mer strong>omtrong> depresjon,

angst, frykt, frykt, fortvilelse, irritabilitet, rastløshet, og på et tidspunkt du si trong>tiltrong> deg selv: trong>Hvatrong> skjer

med meg? Poenget er: Lær deg språket i din indre mann, og hvordan du kan ktrong>omtrong>munisere og motta

informasjon strong>omtrong> du sender.

Skriften taler for en viss modenhet strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> liv gjenntrong>omtrong> utøvelse av den åndelige sansene.

Rav Shaul (Paulus) da han skriver sitt brev trong>tiltrong> jødene (Hebreerne), kapittel 5, vers 13 og 14, tale ved

bruk av de åndelige sansene vi er nå modenhet. Så ser vi at hvis våre åndelige sanser ikke er lært og

brukes, vi begrense vår indre verden, og hver gang vi lever mer og mer løsrevet fra oss selv. Dette

skaper et voksende gap melltrong>omtrong> vårt ytre og indre menneske hvis venstre ubehandlet. Og hvis dette

gapet strekker seg utover den maksimale trong>tiltrong>latte grenser, er resultatet en biologisk og åndelig krise.

Psykologer snakker trong>omtrong> schizofreni strong>omtrong> den verste av dumheter, og er i utgangspunktet, strong>omtrong> ordet

antyder, i en dyp kløft, avledning, noen ganger uoverstigelig skille melltrong>omtrong> det bevisste og det

ubevisste sinn på personen. Så dette er det viktigste det virker. Noen ganger vil vi ikke være klart

trong>omtrong> vi har hatt drømmen inneholder et budskap strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra vår åndelige legemer, eller våre

fysiske organer eller av Herren, men i trong>alletrong> fall, er enhver drøm en kodet melding strong>omtrong> gir oss

mulighet trong>tiltrong> å tyde for å bestemme dens verdi. De fleste troende kjenner godt historien trong>omtrong> Yosef

(Joseph) ble solgt trong>tiltrong> Egypt av sine brødre, ble det feilaktig anklaget og ute av stand trong>tiltrong> å forsvare

seg ble satt i fengsel. Under hans tid i fengsel hadde to ledsagere, hver og en en drøm og Josef

tolket dem og skjedde trong>tiltrong> hver og en like Josef sa. En av hans følgesvenner ble gjeninnsatt i sin

strong>tiltrong>ling og den andre kuttet av hodet. Utgivelsen ble fjernet Yosef glemte, før Farao hadde hatt flere

drømmer og hvem strong>omtrong> tolker dem, mannen strong>omtrong> var i fengsel, var tolkningen av drømmen hans

avtalte og ba ham Farao. Da Joseph ble trong>tiltrong>kalt for å tolke Farao hadde drømmer og ble belønnet med

en av de beste i rike Egypt. En drøm og en tolkning av en drøm, har potensial trong>tiltrong> å flytte et barn av

Gud, en strong>tiltrong>ling av utrong>vitetrong>nhet trong>tiltrong> en posisjon av ære, trong>tiltrong> en posisjon av politiske relevans strong>omtrong> er

utenfor vår evne trong>tiltrong> å forstå eller forestrong>tiltrong>le; Dette betyr at Gud kan bruke en drøm å flytte trong>tiltrong> en

nesten ikke-eksisterende nivå av innflytelse, en strong>omtrong> er sentral i hans plan trong>omtrong> forløsning. I trong>tiltrong>felle av

Faraos drøm fortalte ham trong>omtrong> en enorm økontrong>omtrong>isk katastrofe strong>omtrong> ville ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> trong>alletrong> at regionen i

Midtøsten. At drømmen hadde evnen trong>tiltrong> å sette Egypt i de mest ønsket og ønskelig landet alt strong>omtrong>

regionen, og drømmen fikk en ny sjanse. Du vet hva det betyr? Det betyr at Farao ble stående på en

gullgruve, og han visste det ikke fordi drømmen ikke ble tolket. Hvorfor ikke forstår Faraos drøm

trong>omtrong> det gode ører og brystvortene stygg og feit ku, fin og mager? Årsaken er at drømmen var i et

språk han ikke visste. Han snakket egyptisk, men de drømmene ktrong>omtrong> ikke på det språket. Budskapet

trong>omtrong> drømmen var i åndelig koder, og trengte en person ledet av Ånden trong>tiltrong> å oversette budskapet trong>omtrong>

drømmen trong>tiltrong> et nivå strong>omtrong> Farao kunne forstå, og at tolkning vil plassere Farao i en unik posisjon i

verdenspolitikken hans generasjon.

Det er en forskjell melltrong>omtrong> drømmer og visjoner: A Dream normalt oppstår når våre menn ATOMIC

SLEEP. Vanligvis skjer når UTSIKT vår mann ber Ttrong>omtrong>ic, være på vakt, klar. Fordi dette er lettere

å huske en drøm visjon, men i naturen, begge er av samme kjønn og substans. Både drømmen og

©2012 Mahanaimguatemala


synene er virtuelle, dvs de er en representasjon, ikke virkeligheten selv, men en fremstrong>tiltrong>ling av det

himmelske virkeligheten. Derfor, en drøm og en visjon krever tolkning. Ta en virtuell skjult

budskap i en drøm eller en visjon og legg den i et kjent språk er ikke lett, det krever en spesiell nåde

fra Gud trong>tiltrong> å gjøre det og utøve den. Men hvis du ikke er tolkningen av drøm eller et syn, kan

representere et stort tap for deg. Husk at hver drøm har potensielt kodet en åpenbaring strong>omtrong> Hashem

er slik at du kan ha. Hashem sender det trong>tiltrong> en rekke formål.

HVIS DU HAR en drøm eller en visjon:

Første. Skriv det så snart strong>omtrong> mulig, skrive ned alt du husker fra drømmen, selv ting strong>omtrong> virker

ubetydelig.

Andre. Spør Hashem i navnet Yeshua, evnen trong>tiltrong> å forstå.

3. plass. Hvis det på en riktig måte blir åpenbart ikke du sove, trong>børtrong> du dele det med dine åndelige

lederen å fortelle deg hva du skal gjøre med den drømmen.

Mens drøm eller et syn ikke forblir tolkes strong>omtrong> et frø, men ute av stand trong>tiltrong> å spire og bære frukt. Et

frø i den naturlige verden har et enormt potensial, men mens dette potensialet ytterligere vedlagt i

sktrong>alletrong>t (i frøet pels), betyr dette potensialet ikke utvikle. Frøet er god, holder du beskyttet mens

potensialet mirakel spiring har blitt plassert i det, men det viktigste er at frøet er åpnet slik at den

skjulte liv i det å dukke opp i all rikdtrong>omtrong> sin. Nå, at kimen trong>tiltrong> åpenbaring strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer inn i

drømmen trong>omtrong> at potensialet er tapt og renner ikke, er det nødvendig at frøet er åpnet på rett sted trong>tiltrong>

rett tid. Fienden (Satan) kan fortsatt bruke denne muligheten trong>tiltrong> å slå drømmen og gi feil signaler og

så lure og forvirre. Derfor må i verden av drømmer og visjoner strong>omtrong> i andre åndelige ting strong>omtrong>

ktrong>omtrong>mer fra Guds rike krever av oss alltid være på vakt og ikke la fienden ktrong>omtrong>me inn i våre styrker,

stjele og skade oss. Vår del er å beskytte ætt åpenbaring strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer i søvn og sikre den beste av

vår kunnskap, strong>omtrong> er plassert i den beste jorda mulig og på riktig tidspunkt.

Når tidspunktet for innløsning, Gd alltid sender drømmer og visjoner, ignorere dette setter oss i en

posisjon av uopprettelig tap, strong>omtrong> har potensiale trong>tiltrong> å kaste Hashem spesielle planer for ditt liv og

din tjeneste. Legg merke trong>tiltrong> at i Apg 2, den profetiske åpenbaringen skjedde der, var relatert trong>tiltrong>

Kefas (Peter) med den profetien strong>omtrong> taler trong>omtrong> drømmer og syner (Joel 2:28-29), fordi det alltid er et

intimt forhold melltrong>omtrong> forløsning og åpenbaring. For folkemengden samlet seg der, hva han snakket

trong>omtrong> var ikke mye mening. Noen trodde de var beruset. HVORFOR IKKE forstå? Fordi det var et

språk strong>omtrong> krevde en åndelig mann strong>omtrong> tolker hva strong>omtrong> skjedde.

Lær strong>omtrong> drømmer trong>omtrong> en av de signaler er gitt for å veilede oss åndelig, er den fred strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer

inn i våre hjerter. Når den interne språk ktrong>omtrong>muniserer med fremmede språk og forstår hva vi sier.

Når vi er i nærvær av en Guds mann strong>omtrong> Josef, kan du ta en guddtrong>omtrong>melig budskap og uttrykker det

i menneskelig språk, er vi vitne trong>tiltrong> det strong>omtrong> i jødedtrong>omtrong>men ktrong>alletrong>s en TZADIK eller en Nabi (en

rettferdig mann av hans generasjon, eller en profet) . En TZADIK (Righteous) er en person strong>omtrong> vet

å skape fred melltrong>omtrong> det bevisste sinnet og ubevisste, melltrong>omtrong> eksterne tale og indre tale, blant

Nefesh (levende sjel), biologiske eller Neshama (menneskets ånd). En tzaddik er noen strong>omtrong> ikke

bare forstår det himmelske budskap, du også få overnaturlige evnen trong>tiltrong> å ktrong>omtrong>munisere på et språk

uten å miste sin jordnære vesen, er det ting sublime selv når det ikke er noen måte å uttrykke i

menneskelig språk fordi de er begrenset av plassen og etter den tid mesteparten av tiden en profet er

en overnaturlig evne trong>tiltrong> å ta ttrong>alletrong>ne og himmelske verden utsikt og ktrong>omtrong>munisere dem forståelig i

underverdenen. Noen Tzaddikim (Righteous) har en større evne enn andre, men trong>alletrong> er velsignet av

Herren med hans evne trong>tiltrong> å forene det indre menneske med det ytre menneske, slik at de kan

ktrong>omtrong>munisere ordentlig, og når det skjer, vi får alltid fred, glede, kraft og bekreftelse .

Vår oppgave er å spørre Hashem hver dag, for å gi oss den overnaturlige evnen trong>tiltrong> å forstå språket i

drømmer og visjoner i vårt språk attrong>omtrong>, så vi kan dra full nytte av disse ressursene er drømmer og

visjoner.

©2012 Mahanaimguatemala


De mindre

"YHWH talte trong>tiltrong> Moses og sa: Si trong>tiltrong> Aron og si:. Når du tenner lampene, skal trong>alletrong> syv lamper kaste

lys over mot staken Og Aron gjorde så, tente han lyset foran på syv lamper, strong>omtrong> YHWH befalt .

Moses Og dette var utførelse av lysestaken, hamret gull, fra foten trong>tiltrong> bltrong>omtrong>stene var drevet arbeid: i

henhold trong>tiltrong> modellen YHWH viste Moses, så han gjorde lysestaken "Numbers (Bamidbar) 08:01 -.

fire.

Hvis du ser nøye i skrivende stund, innser vi at det evige bryr å minne tok Aron og hans sønner med

hensyn trong>tiltrong> belysning av menorah, de syv-grenet lampe strong>omtrong> var plassert inne i helligdtrong>omtrong>men. Vi blir

fortalt at disse syv lamper av menorah trong>børtrong> plasseres slik at tent alltid fremover. Vi er også fortalt

hvordan det var bygget strong>omtrong> Menorah og dens konstruksjon hvordan ble modellert fra en mindre en

strong>omtrong> ble vist den himmelske helligdtrong>omtrong>.

Instruksjonene for å bygge Menorah er beskrevet i detalj i boken Exodus (Shemot) 25:31-40

31. I trong>tiltrong>legg vil du gjøre en lysestake av rent gull smelteverket vil fungere. Både hans kolonne strong>omtrong>

hans armer, hans boller, hans knops og bltrong>omtrong>ster vil være i ett stykke.

32. Og ut av sidene seks armer, tre av hver.

33. Det vil være tre kopper i hver av armene hans, med sine knops og bltrong>omtrong>ster, strong>omtrong> vil være alt på

en side av staken og den andre.

34. I de sentrale arm av lysekronen vil være fire skåler med epler og bltrong>omtrong>ster.

35. Det vil også være på lysekronen en knop under to av sine armer, en knop under to grener og én

under de to gjenværende armer. Så det vil være for de seks armer strong>omtrong> går ut fra lysestaken.

36. Deres knotter og armene skal være i ett med lysestaken; være støpt i ett stykke av rent gull.

37. Du skal lage sine syv lamper og lys for å gi lys trong>tiltrong> fronten.

38. Og snuffers og skuffer skal være av rent gull.

39. Lysestaken og dens redskaper, vil du gjøre en talent rent gull.

40. Se og gjøre dem i henhold trong>tiltrong> modellen på Mount du har vært vist.

Visjonen trong>tiltrong> Menorah strong>omtrong> var profeten Sakarja er beskrevet strong>omtrong> følger i kapittel 4: 1-6. . "Igjen

engelen strong>omtrong> talte med meg, og vekket meg, strong>omtrong> en mann strong>omtrong> blir vekket fra søvnen Og jeg sa:

trong>Hvatrong> ser du Og jeg sa, har jeg så, og se en lysestake alt av gull, med en tank topp,? og dens syv

lamper trong>tiltrong> lysestaken, og sju rør trong>tiltrong> lamper strong>omtrong> er over ham og med ham to oliventrær, ett på høyre

side av depositum, og den andre på hans venstre. Jeg gikk bort og snakket, sa trong>tiltrong> engelen strong>omtrong> talte

trong>tiltrong> meg: trong>Hvatrong> er dette, sir Og engelen strong>omtrong> talte med meg, svarte og sa: Vet ikke hva er dette og jeg

sa:. Nei, sir Da han svarte og snakket trong>tiltrong> meg og sa: Dette er ord YHWH Serubabel, og sa: Nei, ikke

ved kraft, men ved min Ånd, sier YHWH Allhærs Gud ".

Etter hjemktrong>omtrong>sten fra Babylon trong>tiltrong> Israels folk, forstått profeten Sakarja betydningen av disse

ordene: Israels folk ville være "lys for verden", en setning strong>omtrong> hadde blitt åpenbart for Zacharias i

de syv flammer av menorah. Når vi vender blikket trong>tiltrong> Menorah, husk at YHWH, Israels Gud, er

Light of the World. Barnet er strukket melltrong>omtrong> finiteness av mannen og renhet og perfeksjon av

Gud. Hans Lys overgår trong>alletrong> og ktrong>alletrong>r oss trong>tiltrong> høyere idealer og trong>tiltrong> hellighet. Merk at dette lavere eller

Candlestick strong>omtrong> ble befalt Moshe (Moses) for å bygge, ble avslørt av Herren. Moses oppfant ikke

dette ttrong>alletrong>t, er det avslørt Adonai.

Legg merke trong>tiltrong> følgende detaljer for denne mindre:

• For det første er laget av et enkelt stykke av rent gull. Det er ingenting festet eller legges trong>tiltrong>.

• Andre: Det har syv lamper strong>omtrong> utgjør det.

• Tredje: Den menorah har 72 spesielle ornamenter i de sju bekker og tolv divisjoner måte basert på

sin base. Se dette forholdet: 7-arm, 72 ornamenter, tolv divisjoner.

©2012 Mahanaimguatemala


Så viktig var denne profetiske figuren han må være slått daglig i Tabernaklet. Arrangeres trong>omtrong>

morgenen og igjen på ettermiddagen fikse slik at ikke lys venstre trong>tiltrong> prosjektet når strong>omtrong> helst.

Se på dette skriftstedet: "Samuel sov i tempelet YHWH, hvor ark Elohim, og før lampen ble slått av

Elohim ..." 1 Shmuel (Samuel) 03:03 trong>Hvatrong> sier "Lamp.? . Elohim "Denne syv forgrenet lampe, kan

være av mange ansett for en jødisk relikvie enkel, men Bibelen gir den et annet navn:" THE LAMP

OF Elohim "Elohim Hvorfor HVORFOR ikke oppfunnet Moshe, gjorde israelittene ikke oppfinne ,

NOR jødene, WINE åpenbaring av vår Herre. Herren laget det og det ble åpenbart ikke å bli et idol

i tempelet strong>omtrong> hedningene, men for å bevare en skattekiste av undervisning skikkelig påvirker vår

forståelse og huktrong>omtrong>melse . grunn av det faktum at åpenbaringen av Skriften er gitt i profetisk

symboler, er det viktig å forstå ordentlig forstå åpenbaringen Vi må starte fra et sentralt faktum.

Alle tall er tale Messias profetene trong>tiltrong> oss,

Peker trong>tiltrong> Messias og opphøyde Messias.

Hvis du trong>alletrong>rede vet dette, ignorere det. trong>Hvatrong> sannheten ligger bak de syv grenet menorah at Herren

viste trong>tiltrong> Moses? Først taler dette menorah av Guds Ord.

• Vi så at Samuel sov ved siden av barn strong>omtrong> ktrong>alletrong>s

"Adonai lampe."

• Vel, David sier, "er en lykt for min fot og et lys ord sti min"

Den hellige sted hvor han var barnet var en helt lukket og dekket av vegger og gardiner. Hvis ikke

for Menorah, presten trong>tiltrong> ministeren ikke se ordentlig.

Budskapet er enkelt: Hvis du vil ha en hensiktsmessig tjeneste, må du flytte i lys av Ordet, i lys av

Torah.

• Ingen departementet skal være effektiv hvis den mangler ordet.

• Ingen messiansk menighet (strong>omtrong> tror på Messias Yeshua) skal være effektiv hvis den ikke er helt

dedikert trong>tiltrong> departementet i Word.

Hvis du ønsker å være en minister godkjent, må du lære å rette dele Ordet. Fienden vil prøve å

avvike fra Skriften å ikke ha tid trong>tiltrong> å meditere på Skriften, Skriftstudium, søke i Skriften, memorerer

Skriften, live Skriften. Men dette mindre serverer en konstant påminnelse: På samme måte strong>omtrong>

presten ikke kunne minister i Temple ordentlig uten gis av lyset, så du kan ikke ha en effektiv

tjeneste hvis ikke er trong>tiltrong> stede Torahen, Ordet. Fordi Word er "en lykt for min fot og et lys for min

sti." Det er viktig at troende i Yeshua Torah adresse, adresse Skriftene og forplikte dem trong>tiltrong> å skjære

rett, og dette oppnås ved å ha kjennskap trong>tiltrong> Word gjenntrong>omtrong> hebraiske røtter.

Barnet utgjør en manifestasjon av Ånden gjenntrong>omtrong> Ordet. Les igjen en profeti av Sakarja 4: 1-6.

"Igjen engelen strong>omtrong> talte med meg, og vekket meg, strong>omtrong> en mann strong>omtrong> blir vekket fra søvnen. Og jeg

sa: trong>Hvatrong> ser du? Og jeg sa, har jeg så, og se en lysestake alt av gull, med en tank top og syv lamper

trong>tiltrong> lysestaken, og sju rør trong>tiltrong> lamper strong>omtrong> er over ham og med ham to oliventrær, ett på rett trong>tiltrong>

innskudd, og den andre på hans venstre. Jeg svarte og talte sa trong>tiltrong> engelen strong>omtrong> talte med meg: trong>Hvatrong> er

disse tingene Sir? Og engelen strong>omtrong> talte med meg, svarte og sa. Vet du ikke hvem du er? Og jeg sa:

Nei, sir. Da han svarte og snakket trong>tiltrong> meg og sa: Dette er ord YHWH trong>tiltrong> Serubabel og sa: Ikke ved

makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier YHWH Allhærs Gud. Her er det tydelig at vi er vist

en sammenheng melltrong>omtrong> lavere og fyre opp under yngre.

• Dette menorah har sju lamper inne.

• Hver og en er utformet for å belyse.

Men hva produserer lyset? Oljen fungerer strong>omtrong> drivstoff for å produsere lys. Så Menorah

representerer den Hellige Ånd (Ruach Ha Kodesh). Derfor sier Herren trong>tiltrong> Serubabel: "Ikke ved makt

og ikke ved kraft, men ved min Ånd sier Herren, hærskarenes Gud." Så vi har to ting her strong>omtrong> ikke

©2012 Mahanaimguatemala


kan skilles: Ordet og Ånden.

La oss se på den siste boken i Skriften: Åpenbaringen 1:4. "John trong>tiltrong> de syv menigheter i Asia:. Nåde

og fred trong>tiltrong> deg strong>omtrong> er og strong>omtrong> var og strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer, og de sju ånder strong>omtrong> er foran hans trone"

Observerer: "De syv ånder strong>omtrong> er foran hans trone." Hvor mange lamper har menorah? SEVEN.

trong>Hvatrong> det sier her strong>omtrong> er foran tronen? Sju ånder. trong>Hvatrong> er identiteten trong>tiltrong> disse "sju ånder"?

• Dette er den Hellige Ånd i fylden av manifestasjon sin.

• Dette er den Hellige Ånd i all hans tjeneste.

• Dette er den Hellige Ånd i universalitet hans makt.

Men hvor oljen går trong>tiltrong> å produsere lys? Gå gjenntrong>omtrong> Menorah, for hver av de sju bekker! Med andre

ord, kan Ordet og Ånden ikke skilles fra våre liv, våre departementer, våre menigheter.

En mindre (Word) og olje (Ånden), Yeshua Ha Mashiach representerer fylde

Din tjeneste.

I Yohanan (John) 1:1,14 "I begynnelsen var Torah (Ordet, Ordet), og Torah var med Elohim, og

Elohim Torah var ... Og Torah (Ordet, Ordet) ble kjød og tok bolig iblant oss, full av nåde og

sannhet, og vi så hans herlighet, en herlighet strong>omtrong> den enbårne Sønn har fra Faderen. "Så Torahen

ble kjød, dette er Messias, den hellige Sønn Adonai. La oss se nå Yeshua sa Yohanan (John) 8:12

"Jeg er verdens lys, han strong>omtrong> følger meg, skal ikke vandre i mørket." Dermed har vi i Yeshua Ordet

og Ånden drift sammen i perfekt harmoni. Faktisk, Yeshua selv sa: "Hvis jeg ved Ånd Adonai

kastet ut demoner, da har du ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> Kingdtrong>omtrong> of Elohim." Og Lukas forteller oss at etter

oppstandelsen, ga ktrong>omtrong>mandoene gjorde Yeshua "av Den Hellige Ånd "(Apg 1:02). Så i Yeshua har

det perfekte forholdet melltrong>omtrong> Torah og Ånden. Torahen og Ånden drift sammen. Derfor menorah

er et symbol på den tjeneste de Mashiach (Messias) .

I Åpenbaringen 1:12 sier: "Og jeg snudde for å se røsten strong>omtrong> talte med meg og vendte jeg så syv

gull-lysestaker." Hvem skal representere disse lampene? Se tolkningen i Åpenbaringen 1: 20: "The

Mystery av de syv stjerner strong>omtrong> du så, og de syv gull-lysestakene er denne: De syv stjerner er engler

(budbringere) av de syv menighetene, syv lysestakene, er syv menigheter. " Så kirkene blir sett på

strong>omtrong> lysestaker for Herrens åsyn. Hvorfor blir sett og identifisert med lysestakene av et barn? Fordi

på samme måte strong>omtrong> den nederste er Ordet og Ånden drift sammen, og i forsamlingen av Den

Hellige Ånd Og Ordet skal manifestere seg i fullktrong>omtrong>men enhet. Med andre ord, en menighet strong>omtrong> er

angitt i Torah og forsømmelse av Ånden, full gange. Videre forsømmer en bekrefte menighet i

Ånden og Torah, ikke fullt gå. Hvorfor? Hvorfor Torah er ufullstendig? Hvorfor Ånden er

ufullstendig? På noen måte. Hvorfor da? For Herren har fastslått at begge må operere i fullktrong>omtrong>men

enhet, perfekt harmoni. Det er umulig å skille Torah og Ånden, fordi når de ktrong>omtrong>mer sammen The

Miracle Of Light ktrong>omtrong>mer sant.

The Lesser selv kaster ikke noe lys. Olje behov. Men oljen kan ikke trong>tiltrong>deles etter et kurs, må

ktrong>omtrong>me gjenntrong>omtrong> rørene av barna ikke å ktrong>omtrong>me av. I klartekst: Hvis ditt forhold trong>tiltrong> Den Hellige

Ånd ikke er gitt av Word, eller din forståelse av ordet er ikke gitt av Ånden, ikke gå DINE FULL.

Effektiv tjeneste er en der Ordet og Ånden arbeide sammen. Se på Skriften: "Ved ord Adonai var

himmelen gjort, og trong>alletrong> vert for dem ved pusten fra sin munn." Salme 33:6 Denne "ord Adonai" er

Torah. Og "pusten fra sin munn" er Ruach, Den Hellige Ånd. Følgelig, forteller teksten oss hvordan

det var at så skapelsen. Det ble bare med ord, eller var det bare ved Ånden, var da Ordet og Ånden

arbeide sammen. Når Ordet og Ånden sammen, er resultatet et mirakel.

I konklusjonen, når du plasserer dette i perspektiv, vil du se at dette lavere i seg selv inneholder

mysterier tro at når vi er avslørt av Ånden trong>tiltrong> å gjøre opp våre sinn, våre minner og våre hjerter i en

©2012 Mahanaimguatemala


vakker og uforglemmelig. Strong>omtrong> en oppsummering kan lyde: lysekronen er symbolet på Israel, er

symbolet på den messianske fellesskapet (strong>omtrong> tror på Yeshua) er symbolet på innløst. Hvorfor?

Fordi dette stearinlys representerer ordet, representerer Ånden og representerer Yeshua Messias, vår

Herre og Frelser, i hvem Ordet og Ånden sammen for å utføre arbeidet trong>tiltrong> Faderen. Hvis du ønsker å

leve vellykket, må du ta hensyn trong>tiltrong> Ordet og Ånden. Ikke overse noen. Ordet er den minste, er

Ånden oljen strong>omtrong> produserer kraften strong>omtrong> er i Word.

La oss se på noen skriftsteder:

- "Han sendte sitt ord og helbredet dem ..." Salme 107:20 trong>Hvatrong> betyr ordet? Sana.

- "Brakt ned i støvet er min sjel, gjenopplive meg etter ditt ord." Salme 119:25 trong>Hvatrong> betyr ordet? Jeg

levendegjort.

- "Og Adonai velsignet den sjuende dagen og helliget den ..." Bereshit (Genesis) 02:03 trong>Hvatrong> var det

helliget den syvende dag eller borte? Ordet Adonai snakket trong>omtrong> det. Så når ordet inn, er resultatet av

Ordet helliggjørelse.

Se hva Yeshua sa Yohanan (John) 15:03

- "Dere er alt rene på grunn av det ord strong>omtrong> jeg har talt." Ordet er i ditt hjerte hva vann er for

kroppen din. Når vann får trong>alletrong> skitt strong>omtrong> samler seg i huden, slik at ordet får trong>alletrong> skitt gjemt i hjerte

og sinn.

- Det er derfor Jesus sa: "Hellige dem i sannheten din, er ditt ord sannhet" (Yochanan 17:12). Når

du tror på hva Bibelen sier at Word vil gjøre for deg, så den Hellige Ånd (Ruach Ha Kodesh) blåser

Ordet og livet skjult i Word, løftet skjult i Word og Word skjult i supply strømmer, og resultatet er

et mirakel. Det mirakel strong>omtrong> oppfyller behovet av livet ditt med ressursene for Adonai! Innenfor

Word er skjult makt Adonai. Når Ånden ordet aktive, strøm er manifestert og mirakelet skjer.

Da rtrong>omtrong>erne ødela Second Temple, beordret general Tito sine krefter trong>tiltrong> å bære så lite strong>omtrong> et symbol

på ødeleggelsen av det jødiske folket, Jerusalem og tempelet. Han senere ordre trong>omtrong> at denne

hendelsen er registrert i bue av Rtrong>omtrong>a strong>omtrong> evige hyllest trong>tiltrong> seieren.

Men, det jødiske folk eksisterer, og enda mindre er hugget i stein, malt og mosaikkgulv

representerer strong>omtrong> det var mer enn tre tusen år. Foreløpig kan du se den i dtrong>omtrong>stolene i Israel og den

offisielle brevpapir strong>omtrong> er trykt. Gjenntrong>omtrong> århundrer med eksil, gjenntrong>omtrong>førte det jødiske folk et

barn ikke bare strong>omtrong> et symbol på sin historie, men også strong>omtrong> bevis på det evige tro på Guds Ord

Israel i innløsning av mennesker og trong>derestrong> retur trong>tiltrong> jorden av Israel. Den menorah er trolig den mest

representative symbol for det jødiske folk i dag. Gjeldende symbol på den moderne staten Israel, på

en gang prydet Tabernaklet strong>omtrong> Israels barn krysset ørkenen i Sinai. Sto strong>omtrong> et stort monument i

både første tempel og andre tempelet.

Barnet er ikke bare en jødisk relikvie. Det er en profetisk symbol. Når du har et barn i ditt hjem, din

synagogen, på kontoret, husk at du er i nærvær av en profetisk symbol: trong>Hvatrong> er bak menorah?

• Den store Sannheten trong>omtrong> lys, Ånd Yeshua Messias.

• The Great Sannheten trong>omtrong> Ordet og Ånden drift sammen strong>omtrong> det opereres og ble manifestert i

Jesus Messias.

• The Great Truth av Ordet og Ånden vil beskytte deg, helbrede deg, sette deg fri, vil beskytte deg,

jeg holder, jeg raskere, vil holde deg i hellighet, så du har et departement av mirakler strong>omtrong> bringer

heder og ære trong>tiltrong> Yeshua Messias.

©2012 Mahanaimguatemala


Når du har en lavere, hjemme, i menigheten din, på kontoret, husk at bak denne profetiske symbolet

er et mysterium for oss ved Yeshua sa. Husk at hjernen din ikke lenger er en gresk tanke, men en

tanke under påvirkning av Ordet og Ånden sammen, drift sammen, og uttrykker den kreative

kraften i YHWH, Israels Gud.

Noen sykdtrong>omtrong> ...

Hvis du lytter nøye trong>tiltrong> stemmen trong>tiltrong> YHWH din Elohim, og gjøre det strong>omtrong> er rett i hans øyne; Hvis du

betaler oppmerkstrong>omtrong>het trong>tiltrong> hans bud og holder trong>alletrong> hans LOV, sykdtrong>omtrong> strong>omtrong> DU SEND MAIL TIL

EGYPT FOR DEG, FORDI JEG ER YHWH din healer.

Reading Shemot (Exodus) 15:26, forstår at det er en sammenheng melltrong>omtrong> religiøs etikk (sortert

etter Herren) og innen helsevesenet, endelig forene kropp og sjel, og at mannen er full og harmonisk

forening av ånd og materie. Derfor å sikre riktig funksjon av vår fysiske styrke, må vår moralske

dyder være reell og betydelig, og vil derfor være den beste "medisin" for å unngå den fysiske og den

ubalansen person våre.

Derfor, i det lange irettesettelse Elohim taler trong>tiltrong> folket i Israel, derstrong>omtrong> den bryter Torahen, straffen

eller korreksjon vil være å Elohim "vil returnere trong>tiltrong> dere trong>alletrong> smertene Egypt" (Femte Mosebok

28:58-62). Strong>omtrong> vi vet, er det viktigste i medisin forebygging av sykdtrong>omtrong> før vaksinen, så Elohim

implantert i oss hans ord og oppførsel at han har foreskrevet for å forebygge sykdtrong>omtrong>, spør en etisk

dimensjon trong>tiltrong> våre liv. Men hvis mannen ikke har opptrådt korrekt og syk, er han strong>omtrong> må ta vare på

seg selv. Man blir nødt trong>tiltrong> å gjøre teshuva (trong>omtrong>vendelse), gå trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Elohim og trong>tiltrong>bakeføring av

negative handlinger begått i hans liv (grunnlaget for all sykdtrong>omtrong>) (Brev trong>tiltrong> den trofaste Rav Shaul i

Italia / Rtrong>omtrong>erne 1:18-32) .

Teksten i Jesaja 06:10 "Veshub verafa det" betyr "trong>omtrong>vende seg og bli helbredet," gir alternativ

tolkning at "det er helbredet" av seg selv eller av en annen person. Den første setningen: "helbredet

seg selv" blir brukt av den hebraiske oversettere, mens "bli helbredet av Herren" er det brukt Reina

Valera. Imidlertid er Herrens løfte trong>tiltrong> den synder strong>omtrong> trong>omtrong>vender seg og vender seg bort fra synd

(Ordspråkene 28:13, 2 Kor 12:21) strong>omtrong> gjenntrong>omtrong> sin Messias vil gi oss helse, "Men Han ble såret for

våre overtredelser, knust for våre synder. Den straffen fred våre var over ham og ved hans sår har vi

fått legedtrong>omtrong> "(Jes 53:5).

En annen annen situasjon er når den troende uten å ha sviktet Herren syke. Jobs bok og flere tekster

av Royal Code (nye pakt), snakke med trong>tiltrong>latelse fra Lord of the sykdtrong>omtrong>men i tjenere av grunner

knyttet bare trong>tiltrong> Ham, for eksempel, se trong>tiltrong>latelse fra sykdtrong>omtrong> og død Lazarus , strong>omtrong> rettet ved selve

Herrens herlighet, Yohanan (John) 11:04, "Yeshua sa: Denne sykdtrong>omtrong>men er ikke trong>tiltrong> døden, men for

kavod Hashem, for Messias å Elohim vise sin identitet for henne." I dette trong>tiltrong>fellet prise vi Gud, å

utøve tro på hans løfter, gjør åndelig krigføring, gjør vår del og hvile i Herren. Andre interessante

vers trong>omtrong> denne undervisningen er: James (Yaakov) 5:14,15; Mattityahu (Matteus) 10:08; Meir

(Mark) 06:13, 16:18; Hillel (Lukas) 09:02, 10:09 .

Når Messias Yeshua helbreder en spedalsk befalt å dukke opp før presten strong>omtrong> er på vakt (Meir /

Mark 1:37-44). Vi leser i den hebraiske versjonen i spansk:

36. Og Shimon med dem strong>omtrong> var med ham, han ivrig søkt overalt for å finne den og sa:

37. "Alle leter etter deg."

38. Og han svarte og sa: «La oss dra trong>tiltrong> andre steder, landsbyene i trong>omtrong>rådet, slik at det forkynne mitt

©2012 Mahanaimguatemala


udskap strong>omtrong> sådan avodah (service) har vært overlatt trong>tiltrong> meg."

39. Og så ktrong>omtrong> trong>alletrong> synagogene i regionen, forkynne hans budskap og drev ut demoner.

40. Og se, en spedalsk ktrong>omtrong> og knelte foran ham og fortalte ham bedende: ". Hvis du kan gjøre meg

ren"

41. Og Yeshua, tar synd på ham, strakte ut hånden og rørte ved ham og sa: «Jeg vil: bli ren"

42. Og straks forlot spedalskheten det og ble renset.

43. Og når han alvorlig advart og beordret ham trong>tiltrong> å forlate sa:

44. "Ikke fortell noen hvor du ble helbredet, men gå og møt opp i person før Cohen (prest) strong>omtrong> er

på vakt og trong>tiltrong>bud for din renselse strong>omtrong> Moses hadde befalt for et vitnesbyrd for dem."

Messias sa at han hadde lepra, strong>omtrong> i samsvar med forordning (mitzvah) av Vayikra (Mos) 13 og 14

fram trong>tiltrong> presten. Dette viser oss Messias, strong>omtrong> alltid med respekt for Toraen, aldri appellerende

(Mattityahu / Matteus 5:17-18). Med andre ord: "Gjør hva Torah ktrong>omtrong>mandoer, etter å utvinne fra

en hud sykdtrong>omtrong>." Men i denne Yeshua var også sende en melding trong>tiltrong> religiøse etablissementet, at

Messias hadde ktrong>omtrong>met og var på jobb, gjør det bare Messias kunne gjøre. "Testimony trong>tiltrong> folket»

var at de så strong>omtrong> Yeshua oppfylt Torahen, respektere forordninger gitt av Hashem og ledelse av

prester. Vi leser at Yeshua ktrong>omtrong> ut og rørte ved spedalske, men husk at du gjør så ikke er forurenset,

fordi Yeshua strong>omtrong> levende Torah, kunne ikke forurenset.

I det første århundre jødedtrong>omtrong>men hadde utviklet en liste med de store skiltene strong>omtrong> var forventet å

gi den sanne Messias strong>omtrong> legitimasjon (se Mattityahu / Matteus 16:1-4). Helbredelsen av en

spedalsk var et tegn på disse, var ett kastet ut en demon fra en blind og stum (Mattityahu / Matthew

12:22,23): "Da ble brakt en handling strong>omtrong> en demon hadde gått blind og stumme og helbredet ham,

så at mannen snakket og så. Og trong>alletrong> strong>omtrong> var der var under en kraftig påvirkning av det

guddtrong>omtrong>melige nærvær i den utstrekning sa: Er ikke denne mannen sønn David?

Selv trong>omtrong> det var jødiske djevelutdrivere (Mattityahu / Matteus 12:27; Brev trong>tiltrong> jødene / Hebreerne

19:13), kaster ut en demon strong>omtrong> har en person med blindhet, døvhet og stumhet var et mirakel det

var forventet at bare Messias kunne løpe, hvordan kaste en demon fra en ung kvinne trong>tiltrong> å "ikke

høre" hva han snakker ", eller se" gester man kan spørre, "eller snakke" å trong>vitetrong> hvordan du reagerer

på det du gjør? Det er i denne sammenheng at passasjen er å bli forstått at Yeshua svarer trong>tiltrong>

disiplene sendt av John stempelet, trong>omtrong> han var Messias eller trong>omtrong> å vente trong>tiltrong> en annen, og svarte og sa

trong>tiltrong> dem: Gå og forkynner Johannes hva dere har sett og hørt: blinde ser, lamme går, spedalske

renses, døve hører, døde står opp, og de fattige evangeliet blir forkynt (Hillel / Lukas 07:22). trong>Hvatrong>

bedre bevis og garantere at Yeshua var Messias! Men merker at den spedalske Yeshua ber trong>omtrong> at

den "rene", strong>omtrong> betyr la ham fri, ikke bare frastøtende hudsykdtrong>omtrong>, men også la ham rituelt rene

(tahor) så hadde ikke trong>tiltrong> være atskilt fra samfunnet (Les Vayikra / Mosebok 13:45-46, Numbers

5:1). YESHUA Helsedepartementet VAR IKKE BARE men åndelig RENGJØRING!

Legg merke trong>tiltrong> ordene strong>omtrong> Yeshua leder deg trong>tiltrong> at helbredet, "Ikke si det trong>tiltrong> noen" (Mattityahu /

Matthew 8:2-4). I den første delen av hans tjeneste Yeshua ikke offentliggjøre det faktum at han var

Messias, fordi folk forventet en Messias strong>omtrong> skulle befri Israel fra Rtrong>omtrong>a og regelen i herlighet,

ville ingen dø med dødsftrong>alletrong>t trong>tiltrong> en kriminell. Hvis det hadde blitt offentlig identifisert strong>omtrong> Messias,

ville folk har prøvd å gjøre ham trong>tiltrong> konge der på den tiden, strong>omtrong> de ønsket å gjøre litt senere

(Yohanan / John 6:15). Hvis forsøket hadde lyktes med Yeshua regjerende i herlighet, ikke hadde

oppfylt profeti av Jesaja 53, en Messias måtte lide og dø. Bare i hans andre ktrong>omtrong>me, oppfylt Yeshua

profetiene skrevet i Torah trong>omtrong> messianske Age of global fred.

Hvis du lytter nøye trong>tiltrong> stemmen trong>tiltrong> YHWH din Elohim, og gjøre det strong>omtrong> er rett i hans øyne, hvis du

betaler oppmerkstrong>omtrong>het trong>tiltrong> hans bud og holder trong>alletrong> hans lover på noen sykdtrong>omtrong> strong>omtrong> vil sende deg

SEND TIL EGYPT TIL DEG, FORDI JEG ER YHWH din healer. (Shemot / Mos 15:26)

©2012 Mahanaimguatemala


Ikke trong>alletrong> strong>omtrong> sier trong>tiltrong> meg, Herre, skal ktrong>omtrong>me inn i himmelriket, men den strong>omtrong> gjør min Fars vilje i

himmelen. (Mattityahu / Matthew 7:21)

Hvis dere blir i mitt ord (Toraen og Real Code), er dere virkelig mine disipler, og dere skal kjenne

sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. (Yohanan / John 8:31-32)

©2012 Mahanaimguatemala


Den Shofar

Hver familie og hver menighet har ansvaret for å eie og blåse en Shofar

Den Shofar Bibelen er både et verktøy for å lage musikk (trtrong>omtrong>pet), men også et instrument strong>omtrong> ble

utviklet for å foreta en annonsering. Det er mange brukstrong>omtrong>råder og formål for en Shofar, og trong>alletrong> er

pålagt å bruke disse budene trong>tiltrong> våre liv. Når vi hører et shofar vi skal huske Guds kongedømme.

I det gamle Israel styret trong>tiltrong> den nye kongen ble annonsert med Shofar (Kings 1:34).

Når vi blåse i Shofar huske at Yeshua er kongenes Konge og herrenes Herre og vastrong>alletrong>r, må vi være

lydige. Når vi hører shofar blir vi minnet trong>omtrong> at vi er trong>tiltrong>bedere av Israels Gud. Gud søker dem strong>omtrong>

trong>tiltrong>ber ham i ånd og sannhet. Den shofar brukes i trong>tiltrong>bedelse og faktisk topper listen av instrumenter i

Salme 150 strong>omtrong> brukes trong>tiltrong> å trong>tiltrong>be Gud. Når vi hører shofar vi skal huske vårt behov for trong>omtrong>vendelse.

Den shofar signal trong>tiltrong>nærming av fare. Vi er i fare uten trong>omtrong>vendelse. "Blås en shofar i Sion, og

annonserer en alarm på mitt hellige Mount ... Innvie en rask, forkynner en høytidelig forsamling.

Turn trong>tiltrong> meg av hele ditt hjerte, med faste, gråt og jammer og rive ditt hjerte og ikke din plagg. "

(2:1 Joel, 12.13).

Når vi hører shofar vi skal huske trofasthet patriarkene. Den shofar er et bukkehorn. Det minner oss

trong>omtrong> forsøkt ofre Isak. På grunn av dette troshandling, lovet Gud å velsigne det jødiske folk og gi oss

seier over våre fiender. Den shofar er en påminnelse trong>omtrong> vår pakt med Gud på grunn av Abraham,

Isak og Jakob. Når vi hører shofar vi skal huske offer Yeshua Messias, vår Herre og Frelser.

Abraham profeterte at Gud ville sørge for seg selv lammet trong>tiltrong> emisjonen (Bereshit / Mosebok 22:8)

Messias Yeshua ble trong>tiltrong>budt strong>omtrong> Guds lam strong>omtrong> bærer verdens synd på samme sted to tusen år.

Når vi hører Shofar Shofar vi må huske at i følge åpenbaringen, den gir av loven på Sinai-fjellet, og

at trong>alletrong> Skriften er guddtrong>omtrong>melig inspirert av Gud. Når vi hører shofar vi skal huske profetenes ord.

Jeg satte også vektere over dere de sa: "Hør lyden av Shofar" (Jer 6:17). Profetene er strong>omtrong> en Shofar

strong>omtrong> advarer trong>omtrong> faren. Israel ble dømt trong>tiltrong> å ignorere profetene. Selv trong>omtrong> det er en høyere dtrong>omtrong>stol

hvis vi ignorerer Messias Yeshua, Sønn av Israels Gud, den største profet Israel.

Når vi hører shofar vi skal huske lyden av krig. "Near er den store Herrens dag, nær svært nær ...

Shofar dag og gråter ... "(Sefanja 1:14-16). Messias skal ktrong>omtrong>me trong>tiltrong>bake og kjempe for den største

kampen gjenntrong>omtrong> trong>alletrong> tider, slaget ved Harmageddon. Vi er midt i en kamp har rast for hjertet av

menneskeheten. Satan og hans falne engler kjemper for folk å dele trong>derestrong> skjebne. Messias Yeshua

kjemper for folk å dele hans evige skjebne. Når vi hører shofar vi skal huske på slutten av hver

kamp. Det shofar ble blåst på slutten av kampen (2. Samuel 02:28, 18:16). Det shofar er en

påminnelse trong>omtrong> at vårt endelige seieren er nær. Da kong Messias ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong>bake Han skal ende trong>alletrong>

kriger, kamper og overgrep.

Når vi hører shofar vi skal huske vår oppstandelse skal skje avkastningen av Messias da han lyder

shofar (Feast of Trtrong>omtrong>peter / Ytrong>omtrong> Teruah) (Første brev av Paulus trong>tiltrong> korinterne / korinterne 15:52;

'første brev trong>tiltrong> Paul trong>tiltrong> tessalonikerne / tessalonikerne 04:16) Når vi hører shofar vi skal huske

restaurering av det jødiske folk trong>tiltrong> landet Israel. Messias Yeshua samle trong>alletrong> de bortførte Israel. "De

vil bli samlet inn en etter en, O Israels sønner. Også skje den dagen en stor shofar vil sound" (27:12

Jesaja, 13). Når vi hører shofar vi minner Gud trong>tiltrong> å huske oss. Lyden av shofar er strong>omtrong> en bønn strong>omtrong>

stiger Guds trone sa: "Å Herre, at lyden av Shofar vår stige før din trone. Husk Din pakter, trong>tiltrong>gi oss,

redde oss og frelse oss."

©2012 Mahanaimguatemala


Lyden av shofar er bestrong>tiltrong>t spesielt for Rosh Hashana (Feast introdusert av rabbinsk jødedtrong>omtrong>), strong>omtrong>

også ktrong>alletrong>s Ytrong>omtrong> Teruah, "Trykk Day (den Shofar)."

Shofar Ordet ktrong>omtrong>mer fra det hebraiske roten meningen hul. En shofar er laget av horn av et dyr,

vanligvis sau, sau, fjell geit eller antrong>tiltrong>ope. Shofar Ordet vises ikke i moderne oversettelser av

Skriften. Det har blitt oversatt strong>omtrong> bukkehorn, horn eller trtrong>omtrong>pet. Det finnes minst 80 referanser av

Shofar i Word. Personen strong>omtrong> spiller shofar ktrong>alletrong>s "tekiah Ba'al."

Opprinnelse og representasjon:

Første gang jeg hørte shofar var på Mount Sinai når Herren sies å Moshe (Moses) og hele Israel

(Shemot / Mosebok 19:16-19). Vi ser i denne historien at Herrens røst er representert ved "horn

sound" eller lyden av Shofar. Dette bildet er også funnet i Book of Visions of YHWH

(Åpenbaringen) 1:10 og 04:01 hvor Herrens røst er i forhold trong>tiltrong> lyden av basunen.

Mitzvah (bud) BRUK AV Shofar:

• Herren befalte Shofar ble hørt på Ytrong>omtrong> Teruah Feast (Day of Trtrong>omtrong>peter) Vayikra (Mos) 23:24.

• Han ble også beordret at Year of Jubilee å bli holdt på Ytrong>omtrong> Kippur (soningsdagen) hvert 50 år,

ble annonsert med av shofaren, Vayikra (Leviticus) 25:9,10.

Den Shofar i Skriften:

• annonserte lover og Herrens bud levert på Sinai på pinsedag (Shavuot) Shemot (Exodus) 20:1-18.

• Kunngjøre utfrielse og restaurering i år Jubilee, Vayikra (Leviticus) 25:9,10.

• Kunngjør innsamlingen av de fordrevne av Israel, Yeshayaju (Jesaja) 27:13.

• profetenes ord (Nevi'im) sammenlignes med lyden av shofar og bli hørt, Yechezkel (Esekiel) 33:1-

7.

• Innkalling av shofaren å føre krig mot fienden, Shoftim (dtrong>omtrong>merne) 3:27-28, 7:7,8; 'første brev av

Paulus trong>tiltrong> korinterne 14:08.

• Avkastningen av Yeshua Messias er relatert trong>tiltrong> lyden av Shofar, Sakarias (Sakarja) 9:14,16.

• Lyden av Shofar varsler ktrong>omtrong>me Herrens dag, Yo'el (Joel) 2:1.

• Den Shofar ble spilt ved kroningen of the Kings, Melachim (1 Kong) 1:34,39.

Profetiske betydning:

• Den apokalyptiske dtrong>omtrong>mer vil bli strømmet trong>tiltrong> melodi av 7 shofarim (Visions of YHWH

(Åpenbaringen) 8:6).

The New Covenant (Brit Hadash) snakker trong>omtrong> den siste basun trong>omtrong> de dødes oppstandelse da lyden

av shofar vekker de døde i Yeshua for oppstandelse og starte møte trong>alletrong> "Body of Messias" med

(første brev av Paulus trong>tiltrong> korinterne 15:51-52; 'første brev av Paulus trong>tiltrong> tessalonikerne 4:16-17).

Også snakker trong>omtrong> den store trtrong>omtrong>pet knyttet trong>tiltrong> retur av Messias, Mattityahu (Matthew) 24:30-31 da

Herren sendte med "stor trtrong>omtrong>pet" englene for å samle hans utvalgte.

Lyder av shofar:

De har spilt med i utgangspunktet tre forskjellige lyder den shofar, men med en rekke av første

kvartal noen er lyd. Disse spilles i rekkefølge. Sekvensen er dannet ved å sende ut forskjellige lyder,

trykk på en shofar, kan sekvenser variere bortsett Ytrong>omtrong> Kippur og Ytrong>omtrong> Teruah, siden sekvenser for

the Holidays er etablert.

1) Teki: Betyr "blåse" er en ren lyd, uten avbrudd. Du må være spilt i en eneste luft og for en

varighet på sekunder, ikke mindre enn 9 og ikke mer enn 18 år. Den lange oppmerkstrong>omtrong> kunngjør

majestet Gud, Israels konge, strong>omtrong> har lovet å sitt folk riket og belønning av de rettferdige .. Det

ktrong>alletrong>s også mannen for å søke hans hjerte, trong>tiltrong> å forlate sine onde veier og søker trong>tiltrong>givelse gjenntrong>omtrong>

trong>omtrong>vendelse, fordi denne lyden er en påminnelse trong>omtrong> menneskets synd i Edens hage da hans synd

©2012 Mahanaimguatemala


skilte ham fra Elohim. I løpet av dagen i Israel i ørkenen, var lyden Tekiah sette folk i

"oppmerkstrong>omtrong>het".

2) shevarim: Det betyr "brutt" lyd blir avbrutt, skjelving. Det spilles med tre standard lyder, er hver

lyd 3 sekunder lang og en-touch luft. Kjennetegner den smerten strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer når du innser at

mannen har sviktet, og du ønsker å endre sine måter. Det er et kall trong>tiltrong> å vende trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Gud, konge

av Israel. Når spilles melltrong>omtrong> Tekiah Shevarim og Teruah, uttrykker glede at folk kan ha Elohim i

midt i lidelser i verden for håp trong>omtrong> Kongeriket. Det er en bekreftelse av avkastningen av Yeshua

Messias å opprette sitt rike. I løpet av dagen i Israel i ørkenen, var kunngjøringen Shevarim å

avvæpne leiren.

3) Teru: Det betyr "gråter" er en alarmlyd. 9 er en ktrong>omtrong>binasjon av korte pip en gang og rørte hver

eneste åndedrag. Det er et kall trong>tiltrong> mann å bli med banner på Gud, Israels konge og våkne fra dvale

trong>tiltrong> å tenke dypt før Elohim. Teruah ktrong>alletrong>r oss å undersøke vårt forhold trong>tiltrong> Gud og vår neste. Teruah

er også smerten av Herren ved syndeftrong>alletrong>t. Ktrong>omtrong>binasjonen av nye lyder uttrykke evige tårer av

separasjon strong>omtrong> synden har ført melltrong>omtrong> Ham og Hans folk. I løpet av dagen i Israel i ørkenen, var

Teru advarselen å forlate.

4) Teki Gadol (Great Teki): Noen anser ham kvart lyd, men ganske enkelt den lengste Tekiah trong>tiltrong> der

den kan tåle lyden. Kjennetegner den endelige invitasjon trong>tiltrong> en oppriktig anger og soning. I løpet av

dagen i Israel i ørkenen, var en annen beskjed trong>tiltrong> Tekiah splittet i en ny retning.

Den Shofar SOM ET VERKTØY FOR trong>tiltrong>bedelse og WAR:

• Worship: The trtrong>omtrong>peter og shofarim ble brukt i tempelet sammen med andre instrumenter for å

trong>tiltrong>be, tefillin (Salmene) 98:4-6, 150

• War. Yehoshua (Joshua) 06:05; Shoftim (Dtrong>omtrong>mere) 3:27-30, Sakarias (Sakarja) 09:14.

Velsignelsen resiterte før blåser shofar

Baruch ata Adonai Melek Eloheinu Ha'olam,

Asher være-Mitzvotav kidshanú vetzivanu

lishmoa Kol shofar.

Velsignet er Du Adonai vår Gud, universets hersker,

strong>omtrong> har helliget oss med dine bud

og befalt oss å høre lyden av Shofar.

• Denne studien er basert på skriftene trong>tiltrong> Flor M. Diaz og James Trimm

Glad for å være en del av vårt erstatningsansvar

Lykke er definert strong>omtrong> ordboken av den spanske Royal Academy, strong>omtrong> "sinnstrong>tiltrong>stand strong>omtrong> gleder i

besittelse av eiendtrong>omtrong>men. Satisfaction, strong>omtrong>, glad. Supernatural. I teologi: den består i den

ktrong>omtrong>plette besittelse av Gud, gjenntrong>omtrong> direkte kontemplasjon, strong>omtrong> vi er forutbestemt. Men hva er

egentlig lykke? Er det et øyeblikk? Er det en grunn? Kan en steady state? Den lykke strong>omtrong> vi

bekjempe, det er en indre følelse av glede strong>omtrong> følger deg gjenntrong>omtrong> hele livet. Et tips for å

muliggjøre interne og eksterne at lykke er funnet i Filipperne 4:04: Gled dere i Herren alltid. Igjen

©2012 Mahanaimguatemala


sier jeg fryder! Den ene i Herren / Adon Yeshua er en ny skapning og kan oppleve en konstant

glede.

Lykke er en følelse strong>omtrong> trong>omtrong>fatter din stipendiater i verden og alt strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> din åndelige liv.

Ekte glede er en dyrebar skatt strong>omtrong> må skilles fra den trong>tiltrong>synelatende glede strong>omtrong> vanligvis resultater

fra å ta livet, i en lys og blottet for alvor. Ekte glede er en positiv holdning, er gleden ved å leve,

men også klar over hvor alvorlige og vanskelige utfordringer, trong>tiltrong>delt av Israels Gud, Faderen av

Abraham, Isak og Jakob.

Generelt ser vi etter lykke på feil sted, fordi trong>derestrong> opprinnelse er ikke utenfor oss, men i oss selv.

De fleste venter fortsatt på noen eller noe bringer deg lykke, ikke innser at er innenfor seg selv, og

strong>omtrong> springer trong>tiltrong> å motta Jesus, Messias strong>omtrong> vår Herre og Frelser med trong>omtrong>vendelse (teshuva) ærlig,

erkjenner at synd i oss, er det fortsatt bltrong>omtrong>strende, sann lykke internt og eksternt, strong>omtrong> aktiveres

gjenntrong>omtrong> vår Adon Yeshua, i vårt daglige liv, ledet av Hans Ånd / guddtrong>omtrong>melige nærvær. Vi er

ikke alltid villig trong>tiltrong> å møte sannheten, mye mindre endringer eller ansvar. Vi har en tendens trong>tiltrong> å

klandre andre for våre problemer, for ulykkelighet vår, før du tar vår egen feil. En ktrong>omtrong>mentar vi

ofte hører: "Ikke fikse noe, han er sta i trong>derestrong> posisjon" ... noen ganger er vanskelig å forandre en

annen person, men hva hvis det er i våre hender er å ta vår del av ansvaret.

Lykken er en holdning, ikke en stat, er i dag i hver dag, ikke et løfte trong>omtrong> "en dag, jeg ...." Fant i

begynnelsen av hver dag, vår ektefelle, en familiegjenforening, et kjærtegn, i en samtale, dele med

en venn, i smilet hos et barn i flukten av en fugl i Toraen lesing, lese en god bok ...

På hebraisk betyr ordet Besimjá: Med glede og har de samme bokstavene strong>omtrong> ordet Majshabá

trodde. Disse er knyttet fordi den virkelige gleden ligger i vår tenkning og hvordan de velger å

kontrollere og veilede våre følelser. Selvfølgelig må vi aktivere eller betjene den lykken strong>omtrong> vi har

fått, og denne er aktivert eller aktiveres med mål og vilje, betyr lykke betyr ikke at vi alltid skal le

eller smile. Viljen trong>tiltrong> liv, setter nye utfordringer og møte dem, akseptere utfordringen med å snu en

negativ trong>tiltrong> en positiv egenskap og så er overvinne hindringer. Dette bringer sann lykke, alltid uten

sliter med å ønske å gjøre alt perfekt, 'første brev av Paulus trong>tiltrong> filipperne 4:6,7: Vær engstelig for

noe, men gis dine henvendelser trong>tiltrong> Gud i alt ved bønn og påktrong>alletrong>lse med handling av takk. Og Guds

fred, strong>omtrong> overgår all forstand, skal vokte trong>derestrong> hjerter og sinn i Yeshua Messias.

Mange ganger var vi på problem strong>omtrong> forstyrrer oss, før det brast i krise, så vi mater i styret av

Herrens Ord å bevege seg fremover i seier.

NOEN TIPS TIL AKTIVERE The Happiness:

• Viderekoble dine tanker fra negative ting trong>tiltrong> positive tanker.

• Studer Toraen og budene og adlyde ordre gitt av Herren. Vi leser i Yohanan (John) 14:15 «Hvis

dere elsker meg, da mine bud doers mine bud."

• Aktiver den gleden og du vil bli virkelig lykkelig.

• Ikke hør på melankolsk musikk og verdslige, selv kristen rock, etc.. Men lytte trong>tiltrong> åndelige sanger /

Zemirot (på hebraisk).

©2012 Mahanaimguatemala


Ingenting er mer ødeleggende for personlig vekst både fysisk og åndelig, at negatitrong>vitetrong>t og

depresjon. Når noe skjer med oss, er alt strong>omtrong> egentlig er i våre hender vår holdning trong>tiltrong> hva strong>omtrong>

skjedde, ting påvirke oss slik vi tenker, sier og gjør trong>omtrong> dem. I Bibelen leser vi de råd strong>omtrong> vi er

fortalt: Til slutt, brødre, alt strong>omtrong> er sant, alt strong>omtrong> er edelt, hva er rett, alt strong>omtrong> er rent, alt strong>omtrong> er

deilig, alt strong>omtrong> er beundringsverdig, trong>omtrong> det er dyden noen, trong>omtrong> noe verdig ros, tenker på disse

tingene. Filipperne 4:08.

Du må sette mål og utvikler kontinuerlig, og dermed vil vi gå videre trong>tiltrong> høyere nivåer, intellektuelt,

moralsk og åndelig. Det er virkelig veldig bredt, så du kan si trong>omtrong> lykke, det er rikelig av variabler

strong>omtrong> er utenfor vår kontroll, men det er mye strong>omtrong> er opp trong>tiltrong> oss, hva vi sår, dele, lære, lære, drømme,

gjøre , kjærlig, gi, motta, endre, forbedre, med andre ord, lære betydningen av gode bo, men vi vil

oppnå ved å bruke sitt ord trong>tiltrong> vårt daglige liv, fordi: Jeg kan gjøre alt den Messias strong>omtrong> styrker meg.

Første brev av Paulus trong>tiltrong> Filipperne 4:13.

©2012 Mahanaimguatemala


BORN IN hvilken tid YESHUA? (JESUS)

Tusenvis av troende i Yeshua (Jesus), opplever en stor kjærlighet trong>tiltrong> Israel. Vi vet fra Skriften at

frelsen ktrong>omtrong>mer fra jødene (Yohanan (John) 4:22) og at vår frelser var en jøde. Han ble født, levde,

døde og stod opp igjen i Eretz-Israel, og returnere det å sette sine føtter på Oljeberget, og fra

Yerushalayim (Jerusalem) skal styre jorden i tusen år, strong>omtrong> kongers Konge og herrers Herre.

I nyere tid, opplever en stor interesse for jødisk kultur, ved Guds parti gitt trong>tiltrong> sitt folk, og så videre.

Mange mennesker ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> kunnskap trong>omtrong> Yeshua Messias, samt tusenvis av jøder ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> å

anerkjenne ham strong>omtrong> sin Messias og Frelser, vil hans kjærlighet forenes i perfekt harmoni etterstrong>omtrong>

begge er hans folk (brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne, 04:14 - 16).

I Yermiyahu (Jeremia) 6:16 leser vi: "Stå på måter og se, og be for de gamle stier (hebraisk Roots)

hva er den god måte (Yeshua) og gå i den, og dere skal finne hvile for din sjel." Retur trong>tiltrong> den

hebraiske røtter, forstås riktig skriftene gitt av Gud trong>tiltrong> sitt folk, så mange av de bibelske sannheter

ble fjernet. For eksempel endret Rtrong>omtrong>e ved å erstatte den bibelske kalenderen eller gregorianske

solkalender, strong>omtrong> er full av navn og hedenske oppfatninger strong>omtrong> ble vedtatt siden den gang, og

dermed beseiret kunnskapen trong>omtrong> tidspunktet for høytider Gud befaler sitt folk.

I dag skal vi lese trong>omtrong> to ting strong>omtrong> er innenfor Skriften:

Tidspunktet for YESHUA Spawn

tidspunktet for fødselen av YESHUA

YESHUA Spawn

Ifølge bibelsk undervisning og studier av Skriften med messianske jøder, var Yeshua overnaturlig

unnfanget i Miriam (Mary) når Ruach HaKodesh (hellighets Ånd) overskygget på den, dette

skjedde i løpet av Feast of Lights er kjent også strong>omtrong> Feast of Dedication, eller Hanukkah, strong>omtrong> blir

feiret av jødene i måneden av desember og varer i åtte dager.

For tidspunktet for unnfangelsen av Yeshua Messias, lese hva Hillel (Lucas) 1:5.6 (hebraisk

versjon), heretter sier: "I de dager da Herodes, strong>omtrong> hadde tittelen" King of Yehudah ", en Cohen

(prest) kalt Zekaryah (Sakarja), strong>omtrong> trong>tiltrong>hører delingen av Aviyah (Abia) giftet seg med en datter av

Aaron kalt Elisheva. Og begge var tzaddikim (rettferdige), lever gudfryktig og ulastelige for Ham

,...".

Når du leser boken på 1 st. Chronicles 23:30 og 31 ser vi at kong David etablert 24 grupper av

prester, utøves hver gruppe presteskapet tjenende en uke i løpet av året. Vi ser også 1 sekund.

Chronicles 24:10 at klassen av Abia var den åttende klasse, strong>omtrong> er den åttende gruppen var

ansvarlig for tjenesten i templet. Alltid ledet av den bibelske kalenderen, strong>omtrong> sier at den første

kalendermåneden starter i mars og april, hjelper oss å se klart det nøyaktige tidspunktet presten

Sakarja rørt serve, dette blir den siste uken i mai. Det var i denne uken da han ble besøkt av

malachim (engel) fra Herren, strong>omtrong> sa hans kone, Elisheva, unnfange en sønn. På slutten av sin

tjeneste tid i templet, gikk Sakarja hjem, strong>omtrong> i juni da hun ble gravid.

©2012 Mahanaimguatemala


Nå lese på Hillel (Lukas) 1:24-38 (hebraisk versjon):

Et par dager senere hans kone Elisheva unnfanget, men holdt det hemmelig fem måneder, trong>tiltrong> han

endelig annonsert, og sa: ". Så YHWH har gjort med meg, når det endelig på tide å ta bort min

vanære blant menn"

The Birth of Rabbi Yeshua: den sjette måned, ble Malaj Gavri'el (engelen Gabriel) sendt fra Gud trong>tiltrong>

en by i Galilea strong>omtrong> hette Netzeret, en almah (jtrong>omtrong>fru) jødisk erusin gitt i (engasjement ) trong>tiltrong> en jødisk

mann strong>omtrong> hette Josef, av Davids hus, og navnet på den almah var Miriam. Og ktrong>omtrong>mer hvor jenta

var, sa han, "Shaltrong>omtrong> trong>tiltrong> deg, velger du. YHWH er med deg ". Plus hun ble plaget sterkt av en så

spesiell hilsen og spurte seg selv hva slags velsignelse det ville være dette. Men det himmelske

sendebud sa: "Miriam Frykt ikke, for du har funnet nåde hos Di-I. Her unnfange i ditt morsliv og

føde en sønn og gi ham navnet Jesus. Dette vil være stor og ktrong>alletrong>s Ben Elyon (Sønn av Den

Høyeste) og Hashem Gd vil gi ham Davids trone sin far, og konge over Jakobs hus for evig og

alltid, og hans rike skal være uten ende. "

Da Miriam de himmelske sendebud sa: trong>Hvatrong> må jeg gjøre for å oppnå dette, etterstrong>omtrong> jeg ikke har

vært intim med en mann? Svarte og Malaj (engel) sa: The Divine Presence skal ktrong>omtrong>me over deg,

og kraften i Høyeste vil surround ut av hans nåde, slik også at du vil skape hverandre for eksklusiv

bruk av Herren og vil bli kalt Ben Elohim (Son of Elohim). Og se din fetter Elisheva, har hun også

unnfanget en sønn i hans alderdtrong>omtrong> og er nå i sin sjette måned, og det strong>omtrong> ble kalt ufruktbar! Vel,

for Gud ingenting er umulig deg. " Da Miriam sa: "Jeg tjener Hashem å skje meg etter ditt ord." Og

det himmelske sendebud fra henne.

Det var på det presise øyeblikket at Miriam ble gravid, og dermed oppfylle profetien av Yeshiyahu

(Jesaja) 07:14, strong>omtrong> sier: "Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:" Se, en jtrong>omtrong>fru skal unnfange og

føde en sønn og gi ham navnet Immanuel "(Gud med oss). Vi ser altså ble Miriam gravid eller

gravid på den sjette måneden av hennes fetter Elisheva, strong>omtrong> trong>tiltrong>svarer den niende måneden i den

bibelske kalenderen, strong>omtrong> er desember måned, ifølge den rtrong>omtrong>erske kalenderen (gregoriansk).

I desember måned er en jødisk festival strong>omtrong> heter Feast of Dedication eller Lysfesten, eller bedre

kjent strong>omtrong> Feast of Hanukkah. Den Janukilla eller kandelaber brukt i denne festivalen har ni våpen,

hvor de legger nye lys (eller lys). Med den sentrale armen, strong>omtrong> ktrong>alletrong>s Shamesh (tjenestemann) og

på, starter festen for Hanukkah. Deretter tente en luminary hver dag opptrong>tiltrong> åtte lys (åtte dager).

Den sentrale lys er en type Yeshua, var det sanne lys strong>omtrong> opplyser hvert menneske strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer

inn i denne verden er unnfanget i Miriam ... mens Israel feirer den Feast of Lights (Chanukah eller

Dedication). PÅ EVIGVARENDE ingen hendelser, har alt grunn trong>tiltrong> å være.

Nå lese på Yohanan (John) 10:22,23 (hebraisk versjon) Så ktrong>omtrong> Hanukkah i Yerushalayim. Det var

vinter, og Yeshua gikk i templet i forhtrong>alletrong>n av Shltrong>omtrong>o (Soltrong>omtrong>on).

Yeshua var jøde, så han respekterte høytider befalt av Gud trong>tiltrong> sitt folk. Ved en anledning, mens i

tempelet, sa han: «Jeg er verdens lys følger meg, skal aldri vandre i mørket, men ha livets lys."

Vi leser i Chronicles of apostlene (Apg) 20:16 (hebraisk versjon) strong>omtrong> Rav Shaul (Paulus) var

©2012 Mahanaimguatemala


skynder å gå for å feire høytider av Gud: ... For Shaul ble foreslått å videreføre seiler uten å stoppe i

Efesus, å miste noe tid i Asia, for han skyndte seg å være i Yerushalayim, trong>omtrong> det var mulig, å

Shavuot (festen for Giving av Torah).

Met Shaul jødiske helligdager glede har trong>alletrong>rede anerkjent Yeshua strong>omtrong> Frelser og Herre og strong>omtrong>

Messias i Israel.

Birth of Yeshua

Etter å ha fastslått at Yeshua Miriam unnfanget i løpet av en dag i desember, ser vi at Yeshua ble

født ni måneder senere (dvs. melltrong>omtrong> slutten av september eller tidlig oktober). I løpet av denne

tiden holdt i Israel og i ethvert hjem hvor jødene bor rundt trong>omtrong> i verden, Løvhyttefesten, også kjent

strong>omtrong> Sukkot (eller løvhyttefesten), eller Feast of Joy Our.

Den jødiske historikeren Josefus sier at personen ikke har vært i Yerushalayim (Jerusalem) under

festen for Sukkot, vet ikke hva glede er. Dette gir oss en nøkkel trong>tiltrong> forståelse ord engelen trong>tiltrong> hyrdene

fordi det er en Hebraism, "Frykt ikke, for jeg gi deg gode budskap trong>omtrong> stor glede, strong>omtrong> skal være for

trong>alletrong> mennesker, at du er født denne dagen i byen David ( Betlehem) en Frelser, Jesus Messias er

"lærer oss, så det var under festen Sukkot at Yeshua ble født.

Bibelen forteller oss at det var gjetere i samme region (Betlehem) enn felt og holdt vakt trong>omtrong> natten

over flokken sin, da de fikk visitas trong>tiltrong> engelen med nyheten trong>omtrong> fødselen av Frelseren. Vi har blitt

lært feil, for en lang tid, at Israels hyrder brukes trong>tiltrong> å ta sine sauer på natt i løpet av desember

måned. Dette kunne aldri ha skjedd fordi i desember måned er vinteren i stedet.

Disse jødiske gjetere gjette sauene uten flekk eller rynke, fordi de visste at de ville bli valgt trong>tiltrong> å bli

ofret i tempelet i Yerushalayim (Jerusalem). Selv trong>omtrong> de aldri sluttet å være sjokkert over den

engleaktige visitation, trodde de budskapet trong>omtrong> Herrens gitt av Herrens engel, fordi strong>omtrong> trong>alletrong> jøder

på den tiden, venter på Messias 'ktrong>omtrong>me. Nyheten ble gitt trong>tiltrong> pastorer og prester strong>omtrong> var autoritet på

den tiden, fordi på den festen Sukkot, er figuren av hyrden midten av feiringen av hver av nettene

av festivalen, der ktrong>omtrong> trong>tiltrong> å bli født på pastorer Pastor: Yeshua Messias. Så ser vi igjen at det ikke er

trong>tiltrong>feldigheter i det evige.

I evangeliet Yohanan (John), kapittel 1 og vers 14 (hebraisk versjon), finner vi en mer sentral og

veldig tydelig trong>omtrong> fødselen av Yeshua, leser vi: ... Og dabar * strong>omtrong> Herren hadde i sin barm, ble kjød

og tabernacled blant oss og vi så hans herlighet, en herlighet strong>omtrong> den one of a kind Faderen, full av

chesed (godhet, barmhjertighet) og Emet (sannhet). .. "Ordet tabernacled betyr" å telt eller bo i et

tabernakel. " Tabernacle i hebraisk er Sukkot. Dette viser at tiden da Jesus ble født under den festen

Sukkot, i Betlehem, å oppfylle Skriften i Mika 5:02 strong>omtrong> sier: "Og du Betlehem i landet Juda, kunst

ikke minst blant høvdingene i Juda: for ut av deg, skal ktrong>omtrong>me en fyrste strong>omtrong> skal hyrde mitt folk

Israel ".

* Dabar: hebraisk for "ord" strong>omtrong> indikerer hva strong>omtrong> er i tankene og tenkte på de evige, det vil si dens

hensikter og planer. Dabar en iboende del av innholdet i den evige og blir sett på strong>omtrong> en forlengelse

av seg selv, for Hans vilje.

©2012 Mahanaimguatemala


Til slutt leste i Hillel (Lukas) 02:07 (hebraisk versjon): "Og hun fødte sin førstefødte sønn og

pakket ham i tepper trong>tiltrong> prestedømmet og hadde den i fanget i en sukkah, fordi det ikke var rtrong>omtrong> for

dem på vertshus. "

Messias ble ikke født i en vanlig stabil. All Beth-Lechem (Betlehem) og Yerushalayim (Jerusalem)

var full av folk for folketellingen pålagt av myndigheter og Løvhyttefesten eller Sukkot, og hadde

ingen hvor du skal bo, går Miriam en jødisk sukkah eller hytte for å føde barnet ditt. Den Sukkah er

en hytte eller lysthus enkel, ydmyk, hvor jødiske familier samles for å huske disse dagene strong>omtrong>

passerer gjenntrong>omtrong> denne verden. De leser Toraen, be og dele måltider med familien.

Strong>omtrong> vi ser, med trong>alletrong> disse bibelske bevis på den sanne tidspunktet for unnfangelsen og fødselen av

Yeshua, innser vi at Jesus ikke født i desember strong>omtrong> vi er lært, med den falske troen av 24.

desember, strong>omtrong> er en hedensk ferie, fordi det ktrong>omtrong>mer fra antikken, der partiet holdt andre guder,

bare i den måneden, og ble assimilert sette Yeshua strong>omtrong> hovedpersonen. Så nå har vi lys, må vi

forstå Skriften og etterlate disse hedenske festivaler for å feire den virkelige festen gitt av Herren i

hans Ord. YESHUA ikke født i noen tid, MEN I en tid profeti.

Hvis vi vender oss trong>tiltrong> Skriften, hebraiske røtter, selv med hjelp av den Ruach HaKodesh (Spirit of

Hellighet) vil vi gå trong>tiltrong> rikdtrong>omtrong> av åpenbaringen av identiteten vår Messias, Yeshua Ha Mashiach.

Selv trong>omtrong> det koster oss å forstå, kan vi alltid oppleve Hans kjærlighet og tålmodighet, at vi vokser i

kunnskap, lengsel etter å kjenne sannheten, etterlater arven ligger. Profeten Hosea, kapittel 4 og

vers 6 forteller oss i denne forbindelse: "Mitt folk stopper for mangel på kunnskap ..."

Så la Yeshua med Hans lys strong>omtrong> opplyser hvert menneske,

opplyse oss og veilede oss.

©2012 Mahanaimguatemala


HVA ER KULTUR?

Det enkle svaret er funnet i hver ordbok: "Kultur er den levemåten trong>tiltrong> en nasjon, herunder dets

skikker, verdier, filosofi, kunst, religion, ferier, osv.."

Når en person strong>omtrong> kjenner livet trong>tiltrong> en nasjon, trong>derestrong> skikker, verdier, filosofi, kunst, religion, ferier,

osv.., Sier vi at personen er utdannet. Kulturen i en nasjon strong>omtrong> forteller oss hva vi skal tenke, hva er

gyldig og lovlig for henne og strong>omtrong> er trong>derestrong> guder, trong>derestrong> idoler og trong>derestrong> trong>tiltrong>bedelse. Vi kan ikke skille

kultur fra religion, fordi religion av en nasjon er en del av trong>derestrong> kultur. På den annen side har trong>alletrong>

nasjoner i verden vært å skape trong>derestrong> kultur, trong>derestrong> verdier, trong>derestrong> fester, etc.., Under visse historiske,

sosiologiske og religiøse.

Når du ble født, arvet en bestemt kultur: kulturen i landet strong>omtrong> har anerkjent din nasjonalitet eller

strong>omtrong> du ble dannet. Mennene, gjenntrong>omtrong> sine regjeringer, prester og intellektuelle, er skaperne av

kulturen. Gjenntrong>omtrong> årene, vedtar denne kulturen spesifikke former strong>omtrong> overføres er pedagogisk og

mottar innspill fra generasjonsskiftet. Så mens det er en sentral struktur strong>omtrong> identifiserer en bestemt

kultur, enten latinske, afrikansk, europeisk, etc.. Innenfor samme kultur det er elementer strong>omtrong>

fungerer strong>omtrong> agenter for kulturell utvikling strong>omtrong> påvirker kultur og fornye, og samtidig beholde de

funksjonene planter strong>omtrong> fungerer strong>omtrong> permanent identitet. Dette gjelder for trong>alletrong> mennesker,

bortsett fra én: Israel, folket i Bibelen. Og strong>omtrong> folk av Den Høyeste, var Herren selv ansvarlig for å

gi oss en kultur, det vil si en livsstrong>tiltrong> strong>omtrong> inkluderer skikker, verdier, religion mv. Når Israel, ut av

Egypt, var i ferd med å gå inn i det lovede land, sa vår Eloah:

"Når du ktrong>omtrong>mer trong>tiltrong> det landet Herren din Eloah gir deg, ikke lære å gjøre etter vederstyggeligheter

fra de landene. Ikke finnes hos deg strong>omtrong> ofrer sin sønn eller datter i ilden, strong>omtrong> praktiserer trolldtrong>omtrong>,

eller spåmann, eller varsler, eller en heks, eller en charmer, eller et medium, eller en veiviser, eller

søke råd hos de døde. Fordi det er en vederstyggelighet for Herren alt det strong>omtrong> gjør disse tingene og

på grunn av disse styggedtrong>omtrong> Herren din Eloah ut de folkene foran deg. Du skal være ulastelige for

Herren din Eloah. For disse landene, gjør strong>omtrong> du skal besitte, sannsigere og spåmenn å høre, men

du ikke har trong>tiltrong>latt dette Herren din Eloah "(Mosebok 18:9-14).

Så vi har å gjøre med to kulturer: kultur Gd på den ene siden, og kulturen i menn på den andre. Når

du ble født på Cuba, eller Ecuador, eller Brasil, eller i Guatemala, og så videre., Ble du oppdratt i en

spesiell kultur, mens trong>alletrong> kulturer skapt av mennesket har noen likheter, hver skiller seg fra de

andre. Så du lærer et språk, historie, filosofi, religion, verdier, skikker, en type mat du dannet deg.

Du er et barn av den kulturen vi ble født og hvor du ble dannet.

Det er nettopp her vi finner alvorlige vanskeligheter. Vi må innse at mennesket er en skapelse av

Gud. Derfor, trong>alletrong> menn, uten unntak ha en religiøs instinkt i et instinkt strong>omtrong> fører oss trong>tiltrong> å søke

Hashem på noen måte, selv strong>omtrong> en "følelse" enten på en stein eller en avgud, det er en menneskelig

instinkt strong>omtrong> å spise eller sove. Men, sier Bibelen at mennesket er syndig, derfor har en annen ond

instinkt inngått dens natur ". Will Yatz" "The Evil Stigning" hva i jødedtrong>omtrong>men er kjent teknisk strong>omtrong>

Apostelen Shaul sa i navnet Yeshua: "Vi er trong>alletrong> syndere og er atskilt fra herlighet Hashem" (Brev av

Rav Shaul Believers i Italia / Rtrong>omtrong>erne 3:23).

Så mannen lever i spennet melltrong>omtrong> disse to virkeligheter: den ene har en "god trong>tiltrong>bøyelighet" strong>omtrong> i

jødedtrong>omtrong>men ktrong>alletrong>s "Yatz Tov" fordi det er en skapning gjort i bildet av Gud, men på den andre

siden , har en trong>tiltrong>bøyelighet trong>tiltrong> ondskap fordi det er en syndig skapning atskilt fra herlighet Hashem.

Separasjon av Gud og trong>tiltrong>stedeværelsen av synden i menneskets natur, har blitt en slave av sine

instinkter syndig. Slik at dette faktisk dtrong>omtrong>inerer og har herredømme over hvert menneske strong>omtrong> et

individ og samfunn.

©2012 Mahanaimguatemala


Når menn over århundrene, de skaper kulturen i folkene, trong>derestrong> skikker, kjole, matvaner, musikk,

religion, kunst, etc.., Det finnes elementer prisverdig og flott, fordi de adlyder virkeligheten av

verdighet at hvert menneske bærer i kraft av å være en skapning gjort i bilde og likhet Gd. Men på

samme tid, i enhver kultur hersker onde trong>tiltrong>bøyelighet strong>omtrong> dtrong>omtrong>inerer den falne menneskets natur.

Derfor, selv trong>omtrong> hver kultur har en vakker og spennende elementer, og det er ingenting galt med det,

er virkeligheten at enhver kultur er dtrong>omtrong>inert av den syndige trong>tiltrong>bøyelighet i sving, dtrong>omtrong>inerer og

kontrollerer sinnet, følelser og atferd mennesket forårsaket av denne kulturen, strong>omtrong> lever i verden

kjolen.

Uansett trong>omtrong> kinesisk eller amerikansk kultur, spansk eller afrikanske, hvis Cuba eller Libya, finne i

hver og en noe godt og positivt, men dtrong>omtrong>inert og styrt av en virkelig ond og syndig, strong>omtrong> gjør at

hver kultur, en kultur diskvalifisert bli: Culture of hellighet. Det er i denne forstand at Skriften sier:

"... denne alderen er under innflytelse av onde" (Yochanan Alef / 1 Joh 5,19). Så Gud skapte et folk,

i motsetning trong>tiltrong> resten av verdens befolkning, for å vise mønsteret av folk han ville ha for hele

menneskeheten, og der verden kunne bringes trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> den opprinnelige planen var alltid i Hashem

sinn. Denne byen er Israel, folket i Bibelen, det utvalgte folk for lett trong>tiltrong> nasjoner Hashem og være en

modell for resten av folket.

Derfor gir Hashem dets folk, kultur, i motsetning trong>tiltrong> kulturer av andre folkeslag, ikke syndig

elementer i det, ingen elementer skitten, mørk, men fra hode trong>tiltrong> tå, er en fullstendig renset kultur er

egentlig ondskap i resten av menneskelige kulturer på grunn av synd faktoren trong>alletrong>rede nevnt. Dette

betyr ikke at Israels folk er uten synd, fordi denne byen er like syndig strong>omtrong> resten av verdens folk.

Det jeg sier er at kulturen i Hashem åpenbart for syndige Israel ikke inneholder det, men det er en

hellig KULTUR, A KULTUR MODELL.

Hashem opp Israel strong>omtrong> et folk og en nasjon å nå gjenntrong>omtrong> den og velsigne trong>alletrong> folkeslag i verden.

Dette er en av de grunnleggende årsakene trong>tiltrong> opprettelsen av Israel. Hashem formål er å gjøre Israel

strong>omtrong> nasjon, en mektig instrument, frelse og frihet for trong>alletrong> nasjoner. Profeten Jesaja sier: "Dette folk

jeg har dannet meg, min lovsang" sier (43:21) og Sefanja: ".... jeg vil gi deg et navn og en

lovprisning blant trong>alletrong> folkeslag på jorden ... "

Husk dette:

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> patriarkene ...

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> ordinanser.

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> Torah.

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> profetene.

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> Bibelen.

• Gjenntrong>omtrong> Israel ktrong>omtrong> Messias Yeshua.

trong>Hvatrong> nasjon på jorden har dette? Vil vi ta Koranen strong>omtrong> ordet av Hashem for våre nasjoner? Vil vi ta

buddhismen strong>omtrong> en religion for våre nasjoner? Vil vi ta hekser og trollmenn og profeter av våre

nasjoner? Vil vi ta den ktrong>omtrong>munistiske manifest eller grunnloven av en nasjon? Eller ta Bibelen,

ordet trong>omtrong> den allmektige?

Når du ble født fysisk, var du gjort en del i historien trong>tiltrong> din nasjon av opprinnelse, var du faktisk en

del av en spesifikk kultur strong>omtrong> formet deg og jeg produserte en viss livsstrong>tiltrong>. Men når du ble født

igjen, Hellige Ånd, har vært brakt trong>tiltrong> en ny kultur, en annen kultur, er blitt podet inn i Olive

Naturlige og gjort del i rikdtrong>omtrong>men av SAP strong>omtrong> nærer Naturlig Olivo trong>tiltrong> er Israel. The Letter of Rav

Shaul Believers i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 11:17-18 viser tydelig at prinsippet. Den gjenfødte oppleve

kraften i Den Hellige Ånd har evnen trong>tiltrong> å la dere nå ser på sevjen strong>omtrong> hadde arvet vill oliven og

©2012 Mahanaimguatemala


kaste alt strong>omtrong> ikke er akseptabel for henne. Men på samme tid, kan du se SAP at du nå begynner å få

på din pode i Natural Olivo Olivo og få dette alt det gode Hashem hadde bevart der for deg også. Of

course, Yeshua Messias du er fri trong>tiltrong> å ta det eller la det. Hvis du er født på ny, har du blitt podet inn i

Olive Natural, har blitt laget av folket i Israel. Og det du er, likte deg eller mislikte. Du er gjort trong>tiltrong>

en del av familien trong>tiltrong> den hellige (The brev av Paulus trong>tiltrong> efeserne 2:19), og ikke oss strong>omtrong> velger

familien. Du kan velge dine venner, men ikke familien din. Familien er ikke ditt valg, valg av det du

sier er din King.

Derfor, så vel strong>omtrong> fysiske fødselen arvet en kultur skapt av menn, så nå, ved din fødsel i Ånden,

arve en kultur skapt av Gud og opprinnelig gitt trong>tiltrong> Israel. Men Gud ikke tvinger deg, er du fri i

Yeshua Messias å ta det eller la det. Men ingen kan si etter det ble ekskludert eller ble marginalisert.

HVORFOR denne kulturen av hellighet er så viktig?

• For det første, fordi den ble designet av den samme og gitt av Hashem Hashem. Dette gjør alene

det viktig og relevant.

• Andre: Fordi Hashem kultur gjør oss unike, skiller oss fra verdens system, for han helliggjør oss

strong>omtrong> sin eiendtrong>omtrong>, er vi en egen nasjon fra andre nasjoner trong>tiltrong> å tjene strong>omtrong> en modell, lys og salt.

Apostelen Paulus sier: "Vi har ikke lenger leve strong>omtrong> hedningene gå, i sitt sinns ttrong>omtrong>het" (The brev av

Paulus trong>tiltrong> Efeserne 4:17).

• Tredje: Fordi Hashem denne kulturen har en forløsende formål. Vi er lette, salt vi, vi benchmark.

• Fjerde: Fordi når trong>kristnetrong> vedta den riktig, oppfyller ett av sine viktigste profetisk rolle hvis tid har

ktrong>omtrong>met for: å provosere trong>tiltrong> sjalusi Juda, jødene strong>omtrong> har kjærlighet trong>tiltrong> verden blitt fratatt

åpenbaringen av identiteten trong>tiltrong> Messias før melltrong>omtrong> fylden av hedningene, og så hele Israel bli frelst

(Letter of Rav Shaul Believers i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 11:25-27).

I den kulturen skapt av Gud og historie, oppdager du din potensielle eller israelske jødiske røtter

etter 500 år med kulturell assimilasjon. Og du får trong>tiltrong> å avvise alt strong>omtrong> er hedensk kultur, og også få

den hel kultur ble vist trong>tiltrong> Hashem og Israel, og har nådd sitt høyeste uttrykk i Messias, Yeshua

forteller poeng: "Ditt folk er mitt folk og dere skal være mine Eloah Eloah. "

Jeg tror at jødedtrong>omtrong>men strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer fra Hashem, strong>omtrong> anklager ham for å være den verste fienden

av kirkens tredje årtusen er nettopp hva man vil overleve i årtusen, er det skrevet på det tidspunktet,

vil vi fortsette helliggjørende sabbaten, påske, og Løvhyttefesten og begynnelsen (Jesaja 66:23,

Sakarja 14:16)

• Bibelen ikke sier at i årtusenet helliger den 24. desember, men sier at helliggjør Aviv 14 (Pesach).

• Bibelen sier ikke at årtusenskiftet Rtrong>omtrong>an feire jul, men sier han vil feire løvhyttefesten, september

og oktober (tidspunktet for fødselen av Yeshua).

• Bibelen ikke sier at i årtusenet hellige dagen av solen (søndag), men sier at helliger sabbaten, den

dagen Hashem, "min hellige dag» (Jesaja 58:13).

Den tid vil ktrong>omtrong>me, og ktrong>omtrong>mer nå, Cundo navnet YHWH, vil Israels Gud bli opphøyet på jorden.

Den tid vil ktrong>omtrong>me, og ktrong>omtrong>mer nå, når kulturen i Hashem vil bli gjenopprettet i hele landet. Tiden

vil ktrong>omtrong>me når den eneste unike feiringer og festligheter strong>omtrong> vil råde vil være fester og feiringer

Hashem.

©2012 Mahanaimguatemala


Pilegrimsreise trong>tiltrong> de tre partene

Den sier at "Hvert barn av Israel, trong>børtrong> ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> Jerusalem tre ganger i året for julesesongen. Hvis

du ikke klarer å ktrong>omtrong>me tre ganger i året, så trong>børtrong> du lage "aliya" trong>tiltrong> Jerusalem (opp, opp, eller gå

trong>tiltrong>bake trong>tiltrong> Jerusalem) en gang i året. Og hvis du ikke kan gjøre Aliyah trong>tiltrong> Jerusalem en gang i året,

trong>børtrong> du gjøre en gang i livet ditt. "

Pilegrimsreise trong>tiltrong> de tre partene ER:

• påske, påske, "TIME av vår frihet", minnes utvandringen av de siste 400 årene av slaveriet i

Egypt.

• Shavuot, "TIME FOR LEVERING AV VÅRE TORAH» trong>tiltrong> minne trong>omtrong> åpenbaringen av Toraen

ved Mount Sinai og sine første frukter.

• Sukkot, "Time of Joy", er Løvhyttefesten.

På tidspunktet for Yeshua, Israels Messias, nådde vår Frelser og Herre, den trofaste av de mest

avsidesliggende hjørner av verden, den hellige byen for å feire. I løpet av disse dagene, doblet antall

mennesker i byen og trolig tredoblet. I hvert av evangeliene er beskrevet himmelfart Yeshua i

Jerusalem på tidspunktet for påske, påske, å overholde denne bestemmelsen. Apostlenes gjerninger

forteller disiplene bo i Jerusalem, ikke bare under påske, men også i Feast of Shavuot (pinse).

Reisen fra Galilea trong>tiltrong> åsene i Jerusalem for å delta i seremoniene var en viktig del i livet trong>tiltrong> hver

eneste jøde. Selv i dag, når verden har blitt mindre på grunn av moderne transportmidler, i løpet av

de tre pilegrimsreise Festivaler nå det største anttrong>alletrong>t av turister trong>tiltrong> den moderne byen Jerusalem.

Anttrong>alletrong>t trong>kristnetrong> rundt trong>omtrong> i verden strong>omtrong> ktrong>omtrong>mer for å feire festen for Sukkot sammen med folket i

Israel, har vokst trong>tiltrong> en betydelig.

Påsken, tiden for vår frihet

Hvert år under festen for påske, det jødiske folk husker den mirakuløse måten YHWH, Israels Gud,

Skaperen av universet, ut av fangenskap i Egypt trong>tiltrong> frihet. På Sinai, åpenbarte Herren trong>tiltrong> Moses i

førti dager, noe strong>omtrong> gir de ti bud og Torah trong>tiltrong> Israels barn.

"Og Herren talte trong>tiltrong> Moses og Aron i Egyptens land, sa Denne måneden (Aviv-april) vil det være

starten på månedene, for det skal være den første måneden i året (slik at messianske troende i

Yeshua Messias, feirer vi nyttår 14. april Aviv strong>omtrong> det er ordinans Herren, Shemot / Exodus 12:1-

2). Og den kvelden, spiser kjøttet stekt over ilden, og usyret brød med bitre urter skal de ete det ...

denne dagen vil være et minnesmerke, strong>omtrong> en evigvarende feire det. Syv dager skal du spise usyret

brød ... Følg denne tingen for en ordinans for deg og dine barn trong>tiltrong> evig tid. Og når du går inn i landet

at Herren vil gi deg, strong>omtrong> lovet, å feire denne festen. Og når barna skal si trong>tiltrong> dere: "trong>Hvatrong> betyr dette

for deg" Du svarer, "Det er offer offer for påske, Herren. Han brakte glede trong>tiltrong> hvert hus i Israels

barn i Egypt da han slo den førstefødte i Egypt og levert våre hus. " Da folk bukket og trong>tiltrong>ba YHWH.

(Shemot / Mosebok 12:1-27).

Hvert år, festen for påske, forbereder et spesielt måltid strong>omtrong> ktrong>alletrong>s Seder å møte trong>alletrong> forskriftene

sortert etter YHWH, Israels Gud, vår Far. Det hebraiske uttrykket seder betyr "orden". En

foreskrevne orden, bestående av bønner, mat og drikke, er etablert for denne middagen. Den natten

han forteller historien trong>tiltrong> påske, trong>tiltrong> minne trong>omtrong> de lidelser i hendene på egypterne. Hashem er husket

at han hørte bønnene trong>tiltrong> sitt folk og førte dem ut av Egypt, strong>omtrong> skrevet, "med en sterk hånd og

utstrakt arm." Hver generasjon har en forpliktelse trong>tiltrong> å fortelle denne historien i all evighet. (Shemot

/ Mosebok 12:14).

"Dette er høytider for Herren, selv hellige sammenktrong>omtrong>ster, strong>omtrong> forkynner i sine sesonger: I den

©2012 Mahanaimguatemala


første måned på den fjortende i måneden, i skumringen, er Herrens påske. Og på den femtende

dagen i denne måneden er usyrede brøds trong>tiltrong> Herren syv dager spise usyret brød (Mos 23:4-6,

Mosebok 12:15-20).

Historien trong>omtrong> de siste måltid strong>omtrong> Yeshua Messias delte med sine disipler nevnt i den faktiske koden

(dårlig det Nye Testamentet), er at av en Påske Seder. Det var under dette måltidet at Yeshua aksjer

den "nye pakt" ved hjelp av matzah eller usyret brød og vin (druesaft uten brennevin) trong>tiltrong> å

representere hans legeme og blod. Realiseringen av en Seder på tidspunktet for påske hjelper

menigheter å nærme lære Yeshua.

Shavuot, festen for uker,

(Den første frukt av tempelet)

"Den første av førstegrøden på din jord skal du bringe trong>tiltrong> hus YHWH din Gud ..." (Mos 23:19).

Shavuot, det hebraiske ordet for uker, avslutter den daglige hensyn trong>tiltrong> trong>tiltrong>budet av bygg trong>tiltrong> tempelet,

den Omer. Tellingen varer syv uker. Det begynner på den andre dagen av festen for påske og

avsluttes i det 50.. Denne festivalen er kjent av trong>kristnetrong> under navnet pinse. "Da pinsedagen, var de

trong>alletrong> sammen." Apostlenes gjerninger 2:1. I trong>tiltrong>budet av første frukt er ikke inkludert trong>alletrong> arter.

Fortrinnsvis trong>omtrong>fatter bare de fruktene strong>omtrong> Israel har vært velsignet. "Hvete, bygg, druer, fiken,

granatepler, oliven og dadler" ble brakt trong>tiltrong> Temple (Mosebok 08:08). Denne hendelsen markerer

også gi av de ti bud gjort av Herren trong>tiltrong> Moses.

Tradisjonene festen for Shavuot blir frelst i dag, ktrong>omtrong>bineres for å symbolisere både landbruks-og

religiøse betydningen av denne festen. Husene er dekorert med bltrong>omtrong>ster å huske flora av landet

Israel. I menigheten leser Ruts bok å beskrive hvetehøsten i antikken. De spiser ost kaker, honning

kaker og trong>alletrong> slags meieri produkter strong>omtrong> vekker Landet Israel strong>omtrong> "et land strong>omtrong> flyter med melk og

honning." Honning og melk er også symboler av Torah og studere. Den vismenn sier at studien av

Word er like søt strong>omtrong> honning.

Løvhyttefesten eller Sukkot

"Og Herren talte trong>tiltrong> Moses og sa: Tal trong>tiltrong> Israels barn og si: Den femtende dag i denne syvende

måned en høytidelig Løvhyttefesten trong>tiltrong> Herren. I sju dager stedet. Og du skal ta den første dagen

grenene av gode trær, grener av palmer, grener av løvtrær og piletrær av bekken ... Bo i løvhytter i

syv dager, naturlig hele Israel skal bo i boliger. Slik at generasjoner skal trong>vitetrong> at jeg bor i

Løvhyttefesten trong>tiltrong> Israels barn da ut av landet Egypt. Jeg YHWH din Gud " (Vayikra / Mosebok

23:33-43).

Umiddelbart etter ferdigstrong>tiltrong>le soningsdagen (Ytrong>omtrong> Kippur) arbeid lydene du hører når folk begynner

å bygge Jerusalem Sucasa, Løvhyttefesten (hytter), for å feire løvhyttefesten. Etter foreskrevet

levittiske budet trong>omtrong> å bo i Løvhyttefesten (hytter), det jødiske folk bygger midlertidig boliger for

folk å huske hvor han bodde da han var i Sinai-ørkenen på vei trong>tiltrong> Israels land, like viktig for denne

ferien, er det feiringen av innhøstingen fra frukthager og felt. Den lulav (palmegren utbrudd) og

etrog (sitron) fremktrong>alletrong> seremonier utføres i første og andre templer under Løvhyttefesten.

På den siste dagen av Løvhyttefesten eller Sukkot, kalt Simchat Torah (gleden over Torahen),

troende i kirken paraden bærer Torah rullene. Det fine med festen for Sukkot eller Løvhyttefesten,

er ktrong>omtrong>binasjonen av historiske, landbruks-og religiøse, i trong>tiltrong>bedelsen av YHWH, Israels Gud, og

Gud over trong>alletrong> strong>omtrong> har mottatt Yeshua strong>omtrong> sin Messias og har derfor blitt podet Naturlig Oliven i en

figur av Israel, og ikke være mild, men israelske figur av hedenskap, rett trong>tiltrong> identiteten gitt av

YHWH trong>tiltrong> sitt folk. Rav Shaul Letter Believers i Italia (Rtrong>omtrong>erne) 11:17-24.

©2012 Mahanaimguatemala


Vi leser i Ef 2:12-14:

"På den tiden var du uten Messias, være utenfor skikker Israel og fremmede for pakten med løfte,

uten håp og uten Gud i verden, men nå, gjenntrong>omtrong> Jesus Kristus, du strong>omtrong> en gang var langt borte, har

blitt brakt i nærheten av blod Yeshua, fordi han er vår fred, at av de to gjorde en, rive ned den

muren strong>omtrong> skilte oss. "

Under feiringen av Løvhyttefesten eller Sukkot (hytter) holdes melltrong>omtrong> september og oktober, var

da en engel Israels Gud dukket opp før gjeterne i feltet i denne regionen og stelte sine flokker på

klokker på natten, og sa: "Frykt ikke, for se, kunngjør jeg dere en stor glede, strong>omtrong> skal ut trong>tiltrong> hele

verden, fordi i dag en frelser har blitt født i Davids by, strong>omtrong> er Kristus, Herren , og dette vil bli

skiltet: du finner babe svøpt og ligger i en krybbe "(SUCA) (på hebraisk betyr MANGER SUCA).

Alle Betlehem og Jerusalem var full av folk for folketellingen pålagt av myndigheter og

Løvhyttefesten eller Sukkot, og hadde ingen hvor du skal bo, ktrong>omtrong>mer Miryam (Mary), i en sukkah

eller Cabin JØDISKE å føde en sønn . Hillel (Lucas) 2:8-12.

Ved å laste ned dette materialet, er erkjenner leseren at det er riktig registrert og beskyttet av sine

opphavsrettigheter, trong>tiltrong>bys for å lese og studere.

© 2012 Mahanaimguatemala

©2012 Mahanaimguatemala

More magazines by this user
Similar magazines