Blue_Beret_20_3.pdf

norvetnet.no

Blue_Beret_20_3.pdf

KajJeslabberas under3pningen av 4-11 A lags leir. Fra venstre: Stein Feragen, løytnant Svein Olsen (troppssjef tro 3/kp

B), oberst Nils G. Fosland (bataljonssjef), fenrik Anstein Næverdal (posisjonssjef), kaptein Olsen (NK kp B), Espen

Friden, Dag Amundsen, Olav Tømte og korporal Kjetil Aas .

Av fenrik

Dag Kessel

En nyskapning har sett dagens lys i

Norbatt; 4-11 A lagsleir. Tidligere har

forlegningen til mannskapene ved 4-11

A OP vært Kfar Hamam, men n~ er

det alts~ bygd en egen lagsleir i

tilknytning til observasjonst~rnet.

- N~r veien mellom oss og Hebbariye

blir bedre, er det meningen ~ opp-

rette en CP i veikrysset her, sier posisjonssjef,

fenrik Anstein N æverdal. ­

For tiden er veien s~ d~rlig at det nesten

bare er FN-kNret~yer som bruker

den.

Innflyttingen skjedde 12. januar, og

27. Januar var bataljonssjefen og NK

kp B p~ bes~k for å markere ~pningen.

De som ikke hadde vakt, var til stede,

og bataljonssjefen gratulerte med

"utvidelsen" av posisjonen. Samtidig

roste han mannskapene og po-

sisjonssjefen for den innsatsen som

alltid ligger bak opprettelsen aven ny

lagsleir. Særlig i regntida er det tungt å

f~ alt til å fungere.

Leiren kommer til ~ bli solid rustet

mot eventuell beskytning; rundt hele

omr~det kommer det til å bli bygd

jordvoll med innebygde stillinger. Det

blir ogs~ piggtr~d opp~ vollen og rundt

vollen.

I alt er det 7 mannskaper og ett befal

som utgj~r den nye 4-11 A lagsleir.

.,

3

More magazines by this user
Similar magazines