Helsegevinst ved tidlig ultralyd? - Menneskeverd

menneskeverd.no

Helsegevinst ved tidlig ultralyd? - Menneskeverd

12 Sommerfestivaler

Ønsker

flere funksjonshemmede

på festivalene

Hvordan legger de store barne- og ungdomsfestivalene

til rette for mennesker med funksjonshemminger

og ekstra behov for tilpasning?

Ganske bra, viser det seg.

Tekst Johannes Reindal Foto Magnus Hvalvik (KRIK)

Sommeren er tiden for et ras av festivaler

og stevner i regi av kristne organisasjoner og

menigheter. Mange tusen mennesker vil dra

med seg telt, campinvogner, bibler og grill for

å nyte sommeren i fellesskap med andre. Men

det er ikke alle som like lett kan komme seg

rundt på et stevneområde i skjærgården eller

ta del i fysiske sommeraktiviteter. Dette har

mange av arrangørene tenkt igjennom.

Egen gruppe. KRIK (Kristen

idrettskontakt) arrangerer leirer

og festivaler året rundt. Her

er sport og fysisk aktivitet i

fokus, og organisasjonens arrangementer

er utrolig populære.

Festivalene, ikke minst de

store om sommeren, blir fullbooket

i løpet av noen timer.

Arena er KRIKs største

sommerleir og blir arrangert på Dvergsnestangen

utenfor Kristiansand fra 9. til 14. august.

Allerede i brosjyren ser man at arrangørene

ønsker å inkludere deltagere med behov

for ekstra tilrettelegging. Dette er det under-

vern om livet nr 1 11

Mange tusen mennesker

drar med seg

telt, campinvogner,

bibler og grill for å

nyte sommeren i

fellesskap med andre.

gruppen ParaKRIK som står bak, noe de har

gjort siden midten av 1990-tallet.

– Vi har ansvar for å tilrettelegge for funksjonshemmede

på alle KRIKs arrangementer,

sier leder Eivind Lillåsen.

– Vi arrangerer ikke egne festivaler, men

ønsker at funksjonshemmede skal være integrert

i de leirene vi allerede arrangerer. Vi

ønsker å strekke oss langt for å legge til rette,

vi vil se muligheter – ikke begrensninger.

Mangler deltagere. Flere

funksjonshemmede som har

vært med på leirene er blitt

med som ledere i KRIK-miljøet.

Disse er gode forbilder og

godt integrert i ledergruppa,

forteller Lillåsen. Den største

utfordingen til ParaKRIK er å

få nok deltagere.

– Vi har masse instruktører som vil stille

opp i en masse forskjellige idretter. Men vi

mangler deltagere. På de store leirene har

vi hatt opp imot seks personer med spesiell

tilrettelegging, sier Lillåsen, som altså ønsker

seg flere. Han oppfordrer folk til å gå

inn på nettsiden og ta kontakt.

– Vi ser det som veldig positivt, for hele

miljøet og festivalen, å ha med alle typer

mennesker. Også de som trenger spesiell tilrettelegging

for å ta del i fysisk aktivitet.

Bestilt rapport. En annen stor ungdomsfestival

er Skjærgårds Music & Mission Festival,

populært kalt Skjærgårds. Festivalen er Nord-

Europas største kristne musikkfestival, de hadde

30-års jubileum i fjor og har de siste årene

utvidet konseptet til å bli mer en leir med arrangementer

hele uken på Risøya utenfor Tvedestrand.

Årets festival går av stabelen 5. til 10.

juli, med artister som Leeland, Monokadet og

Classic Petra på programmet. Med beliggenhet

i sørlandsk skjærgård, med knatter, knauser og

bakker, vil man kanskje tro at fremkommelighet

er en utfordring. Festivalsjef Jarle Storebø

har gjort en del tiltak og bestilt en rapport.

– Vi har engasjert en funksjonshemmet som

skal teste ut festivalen for å finne de kritiske

punktene. Denne rapporten er dessverre ikke

More magazines by this user
Similar magazines