FASADE MONTASJETEKNIKK BETONG - Halfen

halfen.de

FASADE MONTASJETEKNIKK BETONG - Halfen

BETONG

MONTASJETEKNIKK

FASADE

PG 06-NO


Kvalitetssystemet til Halfen GmbH & Co. KG er sertifi sert i Tyskland,

i Sveits og i Polen etter DIN EN ISO 9001:2000, sertifi kat nr. QS-281 HH.


FORANKRINGSTEKNIKK

HALFENSKINNER

BETONG

HALFEN HTU SKINNER

BETONG

HALFEN-MURSKINNER

BETONG

HALFEN REKKVERKFESTESYSTEM

BETONG

DEMU GJENGEHYLSER

BETONG

HALFEN BOLTER

BETONG

HALFEN KANTBESKYTTERE

BETONG

TEGLSTEINSKONSOLLER

HALFEN TEGLSTEINSKONSOLLER

FASADE

HALFEN LUFTSKIKTSANKER

FASADE

STREKKSTAGSYSTEM

DETAN STREKKSTAGSYSTEM

FASADE

BETONG, FASADE, MONTASJETEKNIKK

– i disse tre områdene tilbyr vi deg et

bredt produktsortiment. Bak hvert

produkt står kvaliteten og den tekniske

kompetansen til et kjent merke.

ARMERINGSTEKNIKK TRANSPORTANKERSYSTEM

HALFEN ARMERINGSKOBLING HBS-05

BETONG

HALFEN SKJØTEARMERINGSKASSETT HBT

BETONG

SKJØTEHYLSER HGC

BETONG

HALFEN SKJÆRANKER HDB

BETONG

HALFEN KULDEBROBRYTER HIT

BETONG

HALFEN bi-TRAPEZ-BOX ®

BETONG

CRET SKJÆRKRAFTDYBLER

BETONG

DEHA ARMERINGSSTOLER

BETONG

HALFEN SØYLESKO

BETONG

NATURSTEINSANKER

HALFEN NATURSTEINSANKER

FASADE

CURTAIN WALL

HALFEN CURTAIN WALL-SYSTEM

FASADE

HALFEN, DEHA, DEMU og FRIMEDA,

det er merkenavnene som HALFEN-DEHA

tilbyr for å løse en hver feste- og

forankringsoppgave.

FRIMEDA TRANSPORTANKER

BETONG

DEHA KULEANKER/DEHA HYLSEANKER

BETONG

DEHA HD-ANKER

BETONG

DEHA HYLSEANKER

BETONG

DEHA WIRELØFT

BETONG

MONTASJETEKNIKK

HALFEN MONTASJESKINNER OG TILBEHØR

MONTASJETEKNIKK

HALFEN MONTASJEKONSTRUKSJON

MONTASJETEKNIKK

POWERCLICK

HALFEN POWERCLICK MONTASJETEKNIKK

MONTASJETEKNIKK

BETONGFASADE

HALFEN FASADEPLATEANKER

FASADE

DEHA MANSJETTSANDWICHANKER/FORBINDELSESPLATER

FASADE

HALFEN FORBINDELSESANKER

FASADE

En brukerorientert løsning med høye

tekniske krav og med det høyeste

kvalitets- og sikkerhetsnivå.

3


HALFENSKINNER

Halfen innstøpingsskinner er det ideelle

utgangspunktet for enkel og justerbar

innfesting i betong. Skinnene leveres fylt

med isopor eller combi-strip fi ller som

beskytter mot at betong kommer inn i

skinnen under støping. Alle typer

bygningsdeler kan festes til en HALFENskinne,

f. eks.:

DYNAGRIP HALFENSKINNER

4

• Betongfasader

• Prefabrikerte betongelementer

• Røropphengssystem

• Teglsteinskonsoller

HALFEN innstøpningsskinner er også

ideelle ved dynamiske laster, som i

kranbaner og montering av maskiner. Til

dette står spesielle varmvalsede profi ler

tilgjengelige.

Spesielle kvalitetskjennetegn for Halfenskinner

er:

• Høy lastkapasitet på inntil 32 kN

eller 128 kN/m

• Små kantavstander på minimum 5 cm

• Utmerkede justeringsmuligheter

• Støy- og smussfri montering

• Tillatt for statiske og dynamiske

laster (DIBt Berlin)

• Høyt korrosjonsvern, utførelse i

syrefast stål A4 og varmforsinket

Dynagrip Halfenskinner er en ny utvikling

for anvendelser hvor høye laster skal bli

tatt opp i skinnens lengderetning. Disse

høyytelsesprofi lene kan til og med ta opp

dynamiske laster på inntil 3 kN. En spesiell

fortanning garanterer et formtilpasset

lastopptak. Faren for at bolten skal skli er

dermed utelukket.

Dynagrip skinnen tilfredsstiller alle forhold

ved montering av heissjakter; opptar

høye dynamiske laster i tre retninger. Disse

skinnene er også velegnet for vertikale

installasjoner i f. eks. søyler med last i

lengderetningen.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Disse kvalitetskjennetegnene gjør

Halfenskinner til et uunværlig produkt for

alle planleggere og brukere.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Høy bæreevne i alle retninger

• Tillatt svingbredde ved dynamisk

belastning på inntil 3 kN

• Kompakt produktsortiment med to

profi ler HZA 29/20 og HZA 38/23

• Høyt korrosjonsvern gjennom

varmforsinket utførelse

• Typegodkjent system (DIBt Berlin)


HALFEN REKKVERKFESTESYSTEM

Med HGB-Halfenskinnene, som er lett å

støpe inn. Og de tilhørende høyfaste

Halfenskruene, kan rekkverk festes inn i

siden på balkongdekker fra og med 10

cm tykkelse, sikkert og statisk enkelt.

Dette er mulig på grunn av den spesielle

stuk armeringen.

HALFEN-MURSKINNER

Kvalitetskjennetegn er:

• Justerbar rekkverkinnfesting

• Lastopptak på inntil 25 kN som

enkellast eller 2 x 17,5 kN som

lastpar

• Kan leveres i lengder fra 10 cm og

oppover.

HALFEN-murskinnesystem er et rasjonelt

og sikkert forankringssystem for forbindelse

av murverk, hyllesystemer, mellomvegger

og forblendinger (med og uten

luftlag eller varmeisolering) ved hjelp

av HALFEN bindere type ML til betongvegger

og betongstøtter eller på stål og

trekonstruksjoner.

På grunn av glidemuligheten til murbinderne

i murskinnene reduseres muligheten

for settriss.

Kvalitetskjennetegn er:

• Enkelt og billig system

• Også egnet for tynne mørtelmasser

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

5


HALFEN HTU SKINNER

HALFEN KANTBESKYTTERE

6

HTU skinner for innstøpning i bjelker eller

søyler er ideelle for montering av trapesplater

ved hjelp av f. eks. selvborende

skruer. Strekk krefter fra vindsug og

skjærkrefter for å sikre skivevirkningen til

takkonstruksjonen er ivaretatt.

Kvalitetskjennetegn er:

• Lastopptak i alle retninger

• Typegodkjent system (DIBt Berlin)

• Utførelse i varmeforsinket og i

syrefast stål A4

Kantbeskyttelsesvinkler er den ideelle

beskyttelse for hjørner og kanter på betongvegger

og søyler i parkeringshus, fabrikkhaller

med gaff eltrucktrafi kk og lignende

bygg. Kantbeskyttelsesvinklene

kan leveres i varmforsinket og syrefast

stål med U-formet armering.

Kvalitetskjennetegn er:

• På grunn av 92-graders vinkel garanteres

et godt anlegg på forskalingen

og dermed en ren betongforbindelse

• Den U-formede armeringen kommer

ikke i konfl ikt med hjørnearmeringen

og forenkler monteringen av kantbeskytteren.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL


DEMU GJENGEHYLSER

HALFEN SVEISEPLATER

Sveiseplater er forankringsplater for sveiseforbindelser

til betongkonstruksjoner.

På disse kan støtter, bærere, konsoller eller

andre søyler, bjelker, konsoller og andre

ståldeler påsveises. Uttrekk og skjær-

Gjengehylseprogrammet ”DEMU” omfatter

et bredt sortiment av el.zink.- og syrefast

stål hylser for innstøpning, som

brukes overalt hvor det er behov for et

permanent innfestningspunkt.

krefter avledes i betongen. Sveiseplatene

støpes inn i betongen slik at ankerplaten

blir liggende fl ush med betongoverfl aten.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Til dette tilhører f.eks. hylser med bølgeende,

med tverrhull eller med innpresset tverr

pinne. Alle hylser leveres med eller uten

spikerbrikke for spikring til forskalingen.

Gjengehylsene fra DEMU er de originale

VEMO hylsene med meget høye kapasiteter.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Overføring av høye krefter

• Kan brukes i områder med strekk

krefter

• Store justeringsmuligheter av

forbindelseskonstruksjonen

7


HALFEN ARMERINGSKOBLINGER HBS-05

8

Den nye HALFEN armeringskoblingen

HBS-05 forener fordelene til forgjengerne

HBS og WD 90 i et enhetlig armeringskoblingssystem.

HBS-05 skrueforbindelser

kan kombineres med hverandre som ønsket.

For alle muff estag – skruemuff e eller

smidd utførelse – kan en og samme forbindelsesstav

brukes. Posisjonsmuff en

muliggjør forbindelse mellom to aksial

uforskyvelige og ikke-dreibare staver, f.

eks. ved kranåpninger i tak. Systemet gir

sikre og varige forbindelser i både

plasstøpte betongkonstruksjoner, såvel

som i prefabrikerte betongelementer. Alle

HBS-05 armeringskoblinger kan kombineres

med hverandre etter ønske, noe

som gir stor fl eksibilitet og fl ere bruksområder.

Kvalitetskjennetegn er:

• Omfattende leveringsprogram av

rette og bøyde armeringskoblinger

fra Ø 12 til Ø 32 mm

• Fargemerking av systemdelene sikrer

HALFEN SØYLESKO OG FUNDAMENTBOLT

HALFEN søylesko HCC danner sammen

med HALFEN fundamentbolt HAB et brukervennlig

system for forbindelse mellom

søyle og fundament. HALFEN søylesko

blir også brukt for gjennomgående søyler

som monteres uavhengig av dekket. Etasjehøye

prefabsøyler er forbundet til hverandre

ved hjelp av søylefot og betongbolter.

Det gir et rasjonelt alternativ til de

tradisjonelle løsningene, som ofte er kostbare

å produsere, transportere og håndtere

på byggeplassen.

Kvalitetskjennetegn er:

• Leveringsprogrammet omfatter 10

lastgrupper fra 62 kN til 937 kN

• Hurtig montering; allerede i

monteringstilstand kan søyleskoen

belastes med komplett tillatt last,

bygg støtter er ikke nødvendig.

• HALFEN HCC søylesko er typegodkjent

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

enkel identifi sering

• Godkjent for dynamiske laster (Ø 12

inntil 28 mm) etter DIN 1045:1988-

07 og DIN 1045-1:2001-07

• Stukede muff edeler kan spikres

direkte på forskalingen

• Skruemuff eforbindelser kan brukes

spesielt økonomisk eff ektivt ved

vertikale bevaringsforbindelser og

spesiallengder

• Typegodkjent system (DIBt Berlin)

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

• Fundamentboltene er godkjent av

German Building Authority (DIBt

Berlin)

• Fundamentboltene kan brukes mangfoldig

for forankringer av store laster,

f.eks. også for å forbinde stålelementer

til betong.


SKJØTEHYLSER FOR ARMERING HGC

Skjøtehylser HGC forbinder to stag gjennom

klemvirkning og overfører strekk og

trykkrefter.

Skjøtehylser er spesielt egnet for utskiftning

av skadet armering, forbindelse av

gammelt og nytt bygg, forbindelse av betongelementer

og forbindelse av etasjehøye

prefab deler.

Spesielle kvalitetskjennetegn er:

• Sikker og hurtig forbindelse

• Det trengs ingen forbearbeiding av

armeringen, ingen gjengeskjæring

eller sveising

• HGC kan også brukes for skjøting av

armering med ulik diameter.

HALFEN SKJØTEARMERINGSKASSETT HBT

HBT-skjøtearmeringskassett gir en eff ektiv

tilkobling av betongenheter som støpes

i ulike faser og som må forbindes.

Kassetten består av en galvanisert stålplate

med spesielle fl enser og forhåndsstanset

hull for enkelt å rive ut lokket på

skjøtearmeingskassetten. Den kan spikres

til forskalingen eller monteres med tråd

på armeringen. Kassettens utforming

med svanehalsprofi l, sikrer meget god

fortanning i støpeskjøten.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Armering i

a) BSt 500 S etter DIN 488 eller BSt

500 WR

b) BSt 500 NR, syrefast stål A4 leveres

etter på forespørsel, armeringsdiameter

Ø 8 - 12 mm

• 7 forskjellige profi ler for vegger med

tykkelser på 8 - 23 cm. (For større

veggtykkelser kan det leveres spesialutførelser.)

• Leveres med omfarskjøt 50 x diameteren

• NYTT: Reduserte kassehøyder:

h = 24 mm for kam-Ø 8,

h = 30 mm for kam-Ø 10, derfor

ideell for prefab, hvor det

produseres komponenter med liten

overdekning.

• Typekontrollert etter DIN 1045-1

9


HALFEN SKJÆRANKER HDB

HDB Systemelement

HDB Kompletelement

10

HDB skjæranker med dobbeltstuket

armering brukes som skjær og gjennomlokkingsarmering,

rundt blant annet

søylehoder. Flatdekker uten bjelker eller

forsterkninger rundt søylehode er økonomiske

å konstruere og gir optimal bruk

av plass. Tradisjonelle armeringsmetoder

er tid- og arbeidskrevende, samt vanskelige

å utføre korrekt. Elementene blir fortrinnsvis

montert fra toppen etter at den

øvrige armeringen er lagt. Systemet

består av 2 eller 3 armeringsjernselementer

som kan kombineres for å forme

ulike kombinasjoner etter behov. Den

symmetriske plasseringen av HDB elementene

garanterer riktig montering. De

patenterte klipsene på toppen sikrer riktig

betongoverdekning.

Kvalitetskjennetegn er:

• Kamdiameter 10-25 mm

• Komplettelementer med 3, 4, 5 og

6 armeringsjern er også tilgjengelig

• Individuelle ankeravstander mulig for

tilpasing til armeringsrister

• Godkjent av German Building

Authority (DIBt Berlin) for alle

komponenter med Skjærlast

• Avstandsholder for 15-45 mm

betongoverdekning kan leveres

HDB-Systemelement sveises på fl attstål.

De er ideelle for montering „nedenfra”,

dvs. elementene settes ned på forskaling

med spesial lagede avstandsholdere.

Etterpå legges over og underarmering.

Kvalitetskjennetegn er:

• Kamdiameter 10-25 mm

• Kombinerer 2er- og 3er-elementer

• Godkjent av German Building Authority

(DIBt Berlin)

• Er også ideell for montering ovenfra

etter at armering er lagt på plass.

• Kort leveringstid for systemelementer,

som standardelementer kan det

leveres fra lageret.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL


HALFEN KULDEBROBRYTER HIT

Med Halfen iso-element kan kuldebroer

og kondens eff ektivt forhindres inne i

bygget. Spesialiteten til Halfen iso-elementene

er kombinasjonen av meterelementer

og 20 cm moduler. Gjennom

kombinasjonen av disse elementene kan

kutting unngås og det oppnås en høy

økonomisk eff ekt. Med det mangfoldige

HALFEN bi-TRAPEZ-BOX ®

Trinnlyd er en spesielt ubehagelig form

for konstruksjonsbåren støy. Utilstrekkelig

isolering mot trinnlyd resulterer ofte i

ubehagelig og uønskede forstyrrelser,

spesielt i trappeoppganger til leiligheter.

HALFEN bi-Trapez-Box ® som punktuell

innfestning til trappe repoer sørger for en

vesentlig roligere tilværelse.

leveringsprogrammet dekkes nesten alle

områder hvor man har kuldebroproblematikk.

Kvalitetskjennetegn er:

• Godkjent av German Building

Authority (DIBt Berlin)

• Typegodkjent

HALFEN bi-Trapez-Box ® er ideelt egnet

for prefab og plasstøpte konstruksjoner.

Tilgjengelig for trappeavsatser i 16, 18

og 20 cm høyde.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

• 2-delt utførelse for prefab

• Brannmotstandsklasse REI90

• Høy økonomisk eff ekt ved optimering

i vårt beregningsprogram.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Oppfyller kravene for optimale isoleringsegenskapen

mot trinnlyd

• Brannmotstandsklasse F90 ifølge

rapport til iBMB, TU Braunschweig

• Typegodkjent HBB bæreelement med

optimert prefabrikert armering for

trappeinnfesting.

11


DEHA HD-ANKER

12

Den nye generasjonen HD transportanker

med hylsebeskyttelse og integrert informasjonsbrikke,

dekker med kun 8 lastgrupper

løft opp til 15 tonn. I praksis betyr

det: Mindre typer, mindre lagringsplass,

mindre inspeksjon, og mindre

vedlikehold. Hylsebeskyttelsessystemet

forblir i hylsen ved alle arbeidstrinn og tilbyr

gjennomgående beskyttelse mot ødelegelse

av gjengene.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Oversiktlig leveringsprogram for

lastgrupper fra 1,3 til 15,0 t;

• Integrert hylsebeskyttelse (patentert)

med informasjonsbrikke.

• Robust løfteredskap med redusert

egenvekt


FRIMEDA TRANSPORTANKER

FRIMEDA transportankersystem består av

et fl atstålanker, som innstøpes i betongen

og en ringkobling for løfting. Utformingen

til ringkoblingen og ankeret tillater

belastning i alle retninger. Ringkoblingene

kan enten låses opp manuelt

direkte på koblingshodet eller med hjelp

av fjernutløsning.

DEHA KULEANKER-/HYLSEANKERSYSTEM

DEHA-kuleanker innstøpes sammen

med en utsparingsform. Etter støping

fjernes denne. Den tilhørende løfteklokken

monteres deretter hurtig i ankeret

for transport.

Kvalitetskjennetegn er:

• Sikker, hurtig, rasjonell

• Slitefast kobling

• Til en hver form og størrelse av

elementer

• Lastgrupper fra 1,3 t - 45 t

DEHA hylseanker består av et rundstål

og en påpresset gjengehylse hvor en

løftehempe skrus inn for transport. Brukes

først og fremst ved slanke elementer.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Grupper fra 1,25-26 t

• Tallrike ankertyper

• Ingen forvekslingsfare av lasttrinnene

mulig

• Kun deler som hører sammen, passer

sammen

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

13


HALFEN FASADEPLATEANKER

REKKVERKSPLATEANKER BRA

14

Fasadeankersystemene består av en

overdel med høydejusterbar gjengestang,

en underdel innstøpt i fasadeplaten med

eller uten sidejustering og en avstandsskrue

for justering av veggavstanden. Alle

systemdeler produseres i syrefast stål.

Kvalitetskjennetegn er:

• Enkel og hurtig montering

• Justerbar i alle retninger

• Typegodkjent

Rekkverksplateanker brukes til festing av

prefabrikerte rekkverk eller attikaplater

på stålbetongtak, balkonger eller brede

bærere. De støpes inn i det prefabrikerte

rekkverket og transporteres til byggeplass.

Rekkverksplateankerne kjennetegnes

ved sin lastopptagelse av moment.

Ved innfesting til innstøpte Halfenskinner

kan ankerene forskyves horisontalt, vertikalt

kan de justeres ved bruk av justeringsbrikker.

Rekkverksplateanker kan

også leveres med justeringsskruer for vertikal

justering.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Reduserte kuldebro

• Produsert i syrefast stål for høy

korrosjonsbestandighet

• Svært hurtig å montere

• Typegodkjent


DETAN STREKKSTAGSYSTEM

Eksempler på bruk av DETAN strekkstagsystemer

– vindavstigning i tak og vegger,

– avspenning av Romfagverk

– underspenning av takstoler i tre og

stål

Gjennom systemløsninger kan også kompliserte

konstruksjoner og estetiske utforminger

i innvendig og utvendig område

realiseres fornuftig. Samtlige komponenter

kan leveres i stål og i syrefast stål

med ulike overfl atebehandlinger.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Kontrede tilskruinger gjennom

DETAN muttere

• Enkel visuell kontroll ved montering

• Oppfyller høye designkrav

• Tillatt av byggekontroll (DIBt Berlin)

• Godkjent system

Strekkstag

Låsemutter

Gaff elstykke

Bolt

Låsering

Sirkelskive

15


HALFEN FORBINDELSESANKER FOR SANDWICHELEMENTER

DEHA FORBINDELSESPLATE

DEHA forbindelsesplatesystem består av

bæreanker (mansjettsandwichanker,

fl atanker eller kombinasjonsnålkors) og

holdeanker (kombinasjonsnål, festenål

eller festebøyle).

16

HALFEN SPA forbindelsesanker har i

oppgave å forbinde ytter sjikt og det last

bærende innersjikt i sandwichelement.

Siden ankerne utsettes for korrosjon i

luft- eller isoleringsområdet produseres

de kun i rustfritt stål. I tillegg til lastbærende

forbindelsesanker brukes også

nåler eller bøyler som forhindrer kromming

i ytter sjiktet.

Kvalitetskjennetegn er:

• Lett og hurtig montering

• Type godkjent system

• Også økonomisk eff ektivt ved svært

tykke isolasjonslag mellom sjikt

Kvalitetskjennetegn er:

• Det kreves kun et bæreanker per

plate

• Likt lastopptak i alle retninger

• Hurtig montering

• Opptak av høye krefter

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

• Også egnet for store elementdimensjoner

• Type godkjent system


HALFEN TEGLSTEINSKONSOLLER

HALFEN CURTAIN WALL-SYSTEM

18

HALFEN teglsteinskonsoll HK4 brukes til

å oppta lasten fra teglsteinsfasader. Teglsteinskonsollene

har meget gode vertikale

justeringsmuligheter ± 3,5 cm, noe

som gjør dem egnet til å ivareta avvik i

konstruksjonen eller unøyaktighet ved

montering av limanker. Ved bruk av

innstøpt HTA ankerskinne oppnår man i

tillegg horisontal justeringsmulighet og

meget hurtig og sikker montering av

teglsteinskonsollene.

HK4 teglsteinskonsoller er tilgjengelig i

syrefast stål A4 i ulike utførelser, som gir

konsulent eller arkitekt ubegrenset fl eksibilitet

for design. Standard lastkapasiteter

er 3.5, 7.0 og 10.5 kN.

Curtain Wall gir en justerbar forankring

til fasade ramme systemer. Justerbare

braketer festet til Halfen skinner, gir både

en enkel og sikker festemetode for å ta

både vekt og vind laster på fasaden. Systemet

kan brukes til både stål og betongramme

konstruksjoner. Systemet er tilgjengelig

i forskjellige versjoner for å muligjør

enkel montering i både tak og vegg

overføringer.

Kvalitetskjenetegn er:

• Hurtig og sikker innfesting for øyeblikkelig

og fullstendig- lastopptak.

• Enkel montering uten spesialverktøy

og uten strømtilkopling

• Lett justerbar i tre retninger

• Høy bæreevne

• Små kantavstander

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Type godkjent system

• Meget gode justeringsmuligheter –

er 3-veis justerbar

• Komplett produktutvalg for bygg

med teglfasade

KATALOG PÅ FORESPØRSEL


NATURSTEINSANKER - HALFEN MØRTELANKER

HALFEN mørtelanker er meget godt

egnet til teglstein på grunn av utføringen

av rundt stål, men det kan også utmerket

brukes i betong. UMA mørtelanker kan

brukes i både vertikale og horisontale

fuger. Vindanker type UHA som opptar

vindlast og andre horisontale krefter, er

også en del av dette systemet.

Kvalitetskjennetegn er:

• Høy bæreevne ved liten bruk av

materiale

• Kan justeres i tre retninger

• Utkragninger fra 20 til 300 mm

• Tillatt belastning på inntil 3,8 kN,

alt etter utkragning

• Typegodkjent

NATURSTEINSANKER - HALFEN BODY ANKER

HALFEN bodyanker brukes til forankring

av natursteinsfasader og er justerbare i

tre retninger. Ankerne tar opp både last

fra natursteinen og vindlast. Produktserien

HRM dekker utkraging fra 40-130

mm, med laster opptil 500 N. Produktserien

Body BA dekker utkraging fra 60 -

160 mm, med tillatt last opptil 800 N.

Produktserien Body DT passer for utkraging

mellom 140 - 220 mm og kan ta

last opptil 1300 N. Med Body DT sin

patenterte teleskopbolt kan vertikal

justering foretas etter at steinen er festet

til ankeret.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Utkragninger på 40-240 mm kan

belastes med inntil 1300 N som

standardutførelse

• Kan justeres i tre retninger

• Kan belastes øyeblikkelig

• Patentert: Kileskive og klembolter

• Bruk i horisontal og vertikal fuge

19


HALFEN POWERCLICK SYSTEM

HALFEN Powerclick system er en innovativ

nyvinning for rør oppheng innen industriell

pipeline konstruksjoner. Tidligere

kunne ikke så mange deler støttes av så

få mulitfunksjonelle komponenter som

med f. eks. System-63:

• En profi l for alle rørledningsstøtter

• En hjørneforbinder i to typer for

12 varianter

• En bjelkeklammer for alle bjelkestørrelser

20

Det er skreddersydd for behovene til

industriell pipeline konstruksjoner og

løsningene blir derfor meget kostnadseffektive.

Bruk av HALFEN POWERCLICK

system tilbyr i tillegg et helt nytt konsept:

• Svært få komponenter, multifunksjonell

• Optimal trinnløs justering

• Sikker pga. defi nert kapasitet

• Optimal justeringmulighet

• Moderne teknologi til gunstige priser

• Lav vekt

KATALOG PÅ FORESPØRSEL


HALFEN MONTASJESKINNER OG TILBEHØR

Sammen med de tilhørende Halfenskruene

eller gjengeplatene tilbyr HALFEN montasjeskinner

full justeringsmulighet også

utenpå betongen. Skinnene kan boltes

fast eller sveises og kan brukes overalt

hvor det er behov for justerbar innfesting.

Skinnene har mange bruksområder, f.eks.

• Anleggsbygg

• Stålkonstruksjoner/-bygg

• Maskiner

• Heis sjakter

• Va-Anlegg osv.

Gjennom systemets mangfold, bestående

av Halfenskinner, Halfenskruer og fornuftig

tilbehør kan det velges en økonomisk

eff ektiv løsning for de fl este krav.

Følgende skinnesystemer er tilgjengelige:

• Tunge HALFEN montasjeskinner, for

det meste varmvalset, spesielt egnet

– for dynamiske krav

– for påsveising på stålkonstruksjoner

– for store laster

• Mellomtunge HALFEN montasjeskinner

– med kun en gjengeplatetype, passende

for alle mellomtunge HALFEN

monteringsskinner

– kompatibel med HALFEN Powerclick

montasjesystem

• Lette HALFEN montasjeskinner

– vanligvis fl ate skinner for lave laster

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Alle tre typer HALFEN montasjeskinner

tilbys som perforerte eller ikke perforerte

versjoner. Leveres i syrefast, varmzn., el.

zink. eller svart stål.

21


HALFEN KONSOLLER OG RØRKLAMMER

Halfen konsollene produseres av de klassiske

HALFEN montasjeskinnene og gir

derfor de samme fordelene, en hurtig,

sikker og justerbar montering. Konsollene

kan ta høye laster og tilbys med høy korrosjonsbeskyttelse

(syrefast stål A4 eller

varmforsinket) som ivaretas under montering,

uten nødvendig etter-arbeid.

HALFEN rørklammer er laget for justerbare

monteringer i forbindelse med alle

Halfenskinner. Som ved det nye HALFEN

Powerclick system er også materialtykkelsene

til HALFEN rørklammer dimensjonert

tilsvarende kravene til monteringen,

slik at kombinasjonen av HALFEN

22

Kvalitetskjennetegn er:

• Svært lett og derfor hurtig og enkelt

å montere, på tross av høy bæreevne

• De fl este konsollene er kompatibel

med HALFEN Powerclick monteringssystem

Powerclick monteringssystem gir den

mest økonomisk eff ektive løsningen

sammen med HALFEN rørklammer.

KATALOG PÅ FORESPØRSEL

Kvalitetskjennetegn er:

• Mangfoldige utførelser for rørdiametre

på 15-530 mm

• Kan også leveres for utførelser for

aksial bevegelige rør

• Tilgjengelig i syrefast stål og varmzn.

utførelse


KONTAKT INFORMASJON

Halfen-Frimeda As

Flintegata 4

Postboks 2080

4095 Stavanger

Telefon: 51 82 34 00

Faks: 51 82 34 01

E-post: post@halfen-frimeda.no

Hjemmeside: www.halfen-frimeda.no • Produkter • Kataloger • Nedlasting / Teknisk materiell og informasjon / CAD. Tegninger / Beregningsprogrammer •

Nyheter / Aktuelt • E-post oppdateringer • Om Halfen-Frimeda As

HENVISNING TIL DENNE KATALOGEN

Med forbehold om tekniske og konstruksjonsmessige endringer

Denne informasjonen er basert på de tekniske data som var gjeldene ved trykk tidspunktet.

Med forbehold om tekniske og konstruksjonsmessige endringer til en hver tid.

HALFEN-DEHA tar ikke noe ansvar for at angivelsene i dette trykket er riktig eller for eventuelle trykkfeil.

Kvalitetssystemet til Halfen GmbH & Co. KG er sertifi sert i Tyskland, i Sveits og i Polen etter

DIN EN ISO 9001:2000, sertifi kat nr. QS-281 HH.

23


Halfen-Frimeda AS · Flintegata 4 - Pb. 2080 · 4095 Stavanger

Telefon: 51 82 34 00 · Telefax: 51 82 34 01 · www.halfen-frimeda.no

© 2005 HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH,

gjelder også delvis mangfoldiggjøring.

BN - 0001 - 07/06 3.000 07/06

More magazines by this user
Similar magazines