Denne morgens mulighed - Hornstrup Kirke

hornstrupkirke.dk

Denne morgens mulighed - Hornstrup Kirke

AKTIVITETER i HORNSTRUP SOGN 2008

Tirsdag d. 10. juni kl. 19.00:

Friluftsgudstjeneste på plænen bag

Sognegården.

En gudstjeneste i det fri med sang, musik og

fuglesang. Fløjtenist Pernille Böser medvirker.

Medbring gerne et tæppe eller en klapstol

og din egen kaffekurv, som nydes sammen

efter gudstjenesten. Måske tænder vi et bål og

synger sammen. Hvis regnen siler ned, går vi

over i kirken til gudstjeneste og drikker kaffen

indendøre.

Tirsdag d. 26. august kl. 19.00:

Travetur i sognet.

Den “sidste” vandring vestpå til Gammelmarksvej

og Mølleby med udlagte depoter og

fortælling. Da der forestår ekspropriering af

Denne Gaard beboedes i 1787 af Fæstebonden

Niels Mikkelsen, da 35 Aar gammel; hans

Hustru var Maren Jensdatter, 39 Aar, der

var gift 2. gang. De havde ingen Børn; men

i Hjemmet var ”to fremmede antagne Børn:

Mads Lauesen (12) og Laus Knudsen (10)”.

Et Par Aar senere fødes Datteren Kirsten

Nielsdatter.

Niels Mikkelsen køber i 1798 Fæstegaarden

fra Grundet for 1340 Rdl., hvoraf han

laante 900 Rdl. i Den alm. Enkekasse. Efter

Niels Mikkelsens Død ved Juletid 1830 ægtede

Datteren Niels Clausen, en Søn af Gaardejer

Claus Sørensen i Hornstrup. Vi ser ham tjenende

i Gaarden i 1801 som en 25-aarig ung

mand. Niels Clausen blev en vellidt Mand,

der bla. vælges til Fattigforstander. Der kom

ingen Børn i Ægteskabet; derfor sælges Gaarden

i 1841 til Christen Christensen Hougaard

fra Grejs, født 1807. Hans Hustru var den

noget yngre Kirsten Nielsdatter, født 1818.

Niels Clausen døde som Aftægtsmand i 1852,

hans Hustru Kirsten i 1849.

flere huse, gårde og jorder i forbindelse med

vejomlægning og industri, vil det være interessant

at trave turen og høre om sognets ændring

og betydningen af det.

Start og slut: I Sognegården.

Torsdag d. 4. september kl. 19.00:

I Hornstrup-Centret: En aften for alle i

Hornstrup Sogn.

Et orienterende møde forud for menighedsrådsvalget

i november.

Oplæg v. chefredaktør ved Vejle Amts

Folkeblad, Arne Mariager der er en interessant

og provokerende skribent, oplægsholder

og debattør.

Kom og lyt og tag aktivt del i debatten i dit

sogn!

Gamle gårde i Sognet: ”Taagkjærgaard”

5

De ny Folk fik flere Børn, hvoraf Sønnen

Niels Christensen Hougaard i 1869 overtager

Gaarden. Hans Hustru var Sofhie Rasmussen

fra Sandvad. De fik i alt 15 Børn. Sønnen

Rasmus Hougaard faar først Gaarden

i Forpagtning, men køber den senere. Ved

hans Død i 1926 beholdt hans Enke (Marie

Wallentin) Gaarden, som hun endnu i 1949

har i Eje; men den er bortforpagtet til Sønnen

Georg Hougaard.

Fortsættes på næste side ...

More magazines by this user
Similar magazines