Lars Tveit, Hordaland fylkeskommune

bergen.chamber.no

Lars Tveit, Hordaland fylkeskommune

www.hordaland.no

Logistikkdagen, Bergen 20. september 2010

INTERREG IV B / Nordsjøprogrammet (EU): CLEAN NORTH SEA SHIPPING

Lars Tveit,

Koordinator for internasjonal næringsutvikling, HFK


www.hordaland.no

Litt om status i internasjonal skipsfart

90 % av verdas transport går sjøvegen – denne andelen

kjem til å auka kraftig. Utviklinga er m.a. politisk styrt.

Fossil olje (tungolje) er primær energikjelde for skip – men

dette sceneriet må og skal endrast.

Skip er den største kjelda til utslepp av NOx, SOx og sot

(partikkulært materiale) i transportsektoren.

dette er eit faktum, men ei betinga sanning

EU-kommisjonen slår fast at det hastar med å få ned ”ship

born emission”

folk som bur og arbeider i eller nær

hamneområder, blir i uakseptabel grad

eksponerte for livstruande nivå av forureining

Det krev tett og breitt internasjonalt samarbeid, mellom alle

bransjerelaterte interesser, for å utvikla og implementera

miljøvennlege, kostnadseffektive og praktiske løysingar inn i

ein avtalefesta, internasjonal standard

Sterk konkurranse mellom hamner har resultert i

uoversiktlege, og til dels miljøfientlege tilstandard som

tvingar fram ein prosess mot standardisering


www.hordaland.no

What is the origin of this mist (1)?

Bergen – Largest harbour in

Norway

- 85 – 90 metric tons “calls” a year

- Ca 300 cruiseships visiting a year

- Shipping a major contribution to

emission

- Geography a serious problem


”CLEAN NORTH SEA SHIPPING” – eit prosjekt i Nordsjøprogrammet

Prosjektbeskrivelse :

1. Prosjektet skal bidra til å utvikla effektive

logistikkløysingar og styrke bærekraftig

forvaltning

2. Utfordringane er knytt til prosessar som både

skal ivareta sterk auke i skipsbåren last, parallelt

med at miljøperspektivet skal ivaretakast

3. Partnarskapet, dvs :

- reiarlag

- andre bransjebedrifter

- hamner

- FoU – institusjonar

- off. styresmakter

skal foreslå kostnadseffektive, teknologiske

løysingar som skal gje betre luftkvalitet særleg

i hamneområder.

Prosjektmål :

Transnasjonalt samarbeid for å bidra til reduksjon av

luftforureining og utslepp av drivhusgassar frå skip.

www.hordaland.no


Komponentane i prosjektet / ”Work packages”:

- WP 1 – Project Management / Hordaland County Council, Norway

“Lead Beneficiary” i prosjektet

- WP 2 – Publicity & communication / Hordaland County Council, Norway

- WP 3 – Policy & Strategy Development / Shipbuilders & Shiprepairers Association, UK

gje innspel til transnasjonale (EU), nasjonale, regionale, og lokale reguleringsmyndigheiter

gje innspel til politikkutforming

- WP 4 – Clean Shipping Technology / Port of Gothenburg, Sweden

kartlegga, evaluera og demonstrera nyutvikla, aktuell teknologi

”SHOW CASE”. Følgja og evaluera utvalde utviklingsprosjekt (Gøteborg Havn, Antwerpen,..)

- WP 5 – Implementation – Reduction & Handling of emission, Institute for Coastal

Research, GKSS Research Center, Hamburg, Germany

dokumentera og samanlikna miljøstatus i utvalde hamner

utarbeida plattform for implementering av framtidsretta infrastruktur, med fokus på

kostnadseffektive og samtidig reinare energiløysingarleveransar til skip i hamn og på hav

www.hordaland.no


Beneficiaries / Partners

Representing:

Belgium, Germany, Norway, Sweden, The Nederlands, UK

Hordaland County Council / Lead beneficiary – Norway / www.hordaland.no

– Free and Hanseatic City of Hamburg (DE) / www.bsu.hamburg.de

– Port of Antwerp (BE) / www.portofantwerp.be

– Shipbuilders & Shiprepairers Association (UK) / www.ssa.org.uk

– University of Newcastle upon Tyne (UK) / www.ncl.ac.uk

BKK (NO) / www.bkk.no

Gasnor AS (NO) / www.gasnor.no

– Institute of Coastal Research, GKSS (DE) / www.gkss.de

– Germanishe Lloyd (DE) / www.gl-group.com

– DCMR Environmental Protection Agency (DE) / www.dcmr.nl

– Harlingen Seaport – The Netherlands / www.harlingenseaport.nl

– Groningen Seaports (NL) / www.groningen-seaports.com

– MARIKO Maritimes Kompetenzzentrum Leer (DE) / www.mariko-leer.de

Bergen Municipality (NO) / www.bergen.kommune.no

Port of Bergen Authority (NO) / www.bergenhavn.no

– Stadtwerke Lûbeck Gmbh (DE) / www.sw-luebeck.de

– Swedish Marine Technology Forum (SE) / www.smtf.se

– Port of Gothenburg (SE) / www.portgot.se

Telemark County Council (sub-partner) (NO) / www.telemark.no/international

www.hordaland.no

Flåm


Supporting partners

Representing:

Belgium, Germany, Norway, Sweden,

The Nederlands, UK

– EXMAR Shipmanagement (BE)

– Federal Maritime & Hydrographic Agency,

Berlin (DE)

– Gøteborg Energy (SE)

Maritimt Forum Bergensregionen (NO)

North Sea Commission (ORG)

Norwegian Coastal Administration (NO)

Norwegian Maritime Directorate (NO)

– Region Vâstra Götaland (SE)

– State Chancellery Schleswig-Holstein (DE)

– Federal Ministry of Transport, Berlin (DE)

– Hamburg University of Technology (DE)

– Maritime Cluster Schleswig-Holstein (DE)

– SEEDA – South East England

Development Agency (UK)

– Gøteborgregionens kommunalførbund (SE)

– See Hafen Kiel (DE)

www.hordaland.no


Totalbudsjett for prosjektet : 35,0 mill kroner

50 % finansiering frå EU

Prosjektlengde /duration : 3 år

Samarbeid opp mot ei rekkje andre prosjekt

/ aktørar :

- e – Harbours

- Cruise Gateway

- Clean Baltic Sea Shipping

- (andre prosjekt)

- Russland

- US

- Asia / Kina

Sterke interesser i Hordaland :

- Hordaland fylkeskommune

- Bergen kommune

- Bergen & Omland Havnevesen

- BKK

- Gassnor

+ Telemark fylkeskommune

www.hordaland.no

Omfang og breidde i prosjektet

More magazines by this user
Similar magazines