Kystverket (Anniken Aasjord) - FHL

fhl.no

Kystverket (Anniken Aasjord) - FHL

Planlegging i sjø – Ferdsel og sjøsikkerhet

knyttet til akvakultur

Anniken N. Aasjord – Harstad 11.mai 2011


Ny havne- og farvannslov fra

1.1.2010

• Skille mellom statens og kommunens

sjøareal.

- Viktig: Ikke planmessige båndlagte areal,

men forvaltningsareal.

- Tiltaksforskriften - FOR 2009-12-03 nr

1449: Forskrift om tiltak som krever

tillatelse fra Kystverket


Kommunenes plankart

• FOR 2009-11-30 nr 1477: Forskrift om

farleder: Link til Kystinfo med arealer

og farledsstreker som SOSI- og

SHAPE-filer


Akvakulturområder

Kystverket anbefaler å dele Aområdene

i to kategorier, f. eks. A og

A-25


Eksempel – Bodø kommunes

kommuneplan


• Veileder for kommunen kommer


• AIS- analyse

Mer:

• Hvit sektor – farleder

• Gode eksempler: Gildeskål kommune

og Bodø kommune

• Kommer: Farledsnormalen

More magazines by this user
Similar magazines