10.03.2014 Views

IVAs Näringslivsråd Medlemsföretag 2010

IVAs Näringslivsråd Medlemsföretag 2010

IVAs Näringslivsråd Medlemsföretag 2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>IVAs</strong> Näringslivsråd<br />

Medlemsföretag <strong>2010</strong><br />

A–Ö och branschvis


Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), <strong>2010</strong><br />

Box 5073, SE-102 42 Stockholm<br />

Tfn: 08-791 29 00<br />

ISSN: 1102-8254<br />

ISBN: 978-91-7082-825-6<br />

Layout: Anna Lindberg & Pelle Isaksson<br />

Denna matrikel finns att ladda ned i pdf-format<br />

på www.iva.se/nr


Medlemsföretag<br />

a–ö 5–37<br />

Branschvis<br />

Maskinteknik (Avd I) 39<br />

Elektroteknik (Avd II) 39<br />

Samhällsbyggnad (Avd III) 39<br />

Kemiteknik (Avd IV) 40<br />

Bergs- och materialteknik (Avd V) 40<br />

Företagande och arbetsliv (Avd VI) 40<br />

Teknikens grunder och gränsområden (Avd VII) 41<br />

Skogsnäringens teknik (Avd VIII) 41<br />

Ekonomi (Avd IX) 41<br />

Bioteknik (Avd X) 42<br />

Utbildning och forskning (Avd XI) 42<br />

Informationsteknik (Avd XII) 42<br />

Styrelse<br />

Erik Lautmann, Jetpak Group, ordförande (<strong>2010</strong>–2012)<br />

Marie Ehrling, Nordea, vice ordförande (2009–2011)<br />

Peter Nygårds, Swedbank, vice ordförande (<strong>2010</strong>–2012)<br />

Åke Plyhm (<strong>2010</strong>)<br />

Birgitta Gunneflo, Stockholms Borgerskap, (2008–<strong>2010</strong>)<br />

Jens Bengtsson, Roschier Advokatbyrå AB (2008–<strong>2010</strong>)<br />

Pia Sandvik-Wiklund, Länsförsäkringar Jämtland (<strong>2010</strong>–2012)<br />

Kjell Johansson, Recipharm (<strong>2010</strong>–2012)<br />

Vakant plats, (<strong>2010</strong>–2012)<br />

Kontaktpersoner<br />

Camilla Koebe, chef Kommunikation och Näringsliv, IVA<br />

Tel 08-791 29 85<br />

E-post camilla.koebe@iva.se<br />

Ann-Margret Malmgren, assistent, IVA<br />

Tel 08-791 29 51<br />

E-post amn@iva.se<br />

3


1A Konsult<br />

Östen Frånberg<br />

Verkställande direktör<br />

Annica Gustavson<br />

ABB<br />

www.abb.se<br />

Sten Jakobsson<br />

Verkställande direktör<br />

Accenture<br />

www.accenture.se<br />

Peter Meinhardt<br />

Verkställande direktör<br />

AcobiaFLUX<br />

www.acobiaflux.se<br />

Mikael Nilsson<br />

Verkställande direktör<br />

Addtech<br />

www.addtech.se<br />

Johan Sjö<br />

Verkställande direktör<br />

Kennet Göransson<br />

Civilekonom<br />

Advokatfirman Lindahl<br />

www.lindahl.se<br />

Robert Hansson<br />

Partner<br />

5


Advokatfirman Nova<br />

www.nova.se<br />

Carl-Gustav Lönnborg<br />

Advokat<br />

AFA Försäkring<br />

www.afa.se<br />

Maj-Charlotte Wallin<br />

Verkställande direktör<br />

Affibody<br />

www.affibody.com<br />

David Bejker<br />

Verkställande direktör<br />

Lars Abrahamsén<br />

Forskningschef<br />

Akademiska Hus<br />

www.akademiskahus.se<br />

Mikael Lundström<br />

Verkställande direktör<br />

Akzo Nobel Functional Chemicals<br />

www.akzonobel.com<br />

Egbert Henstra<br />

Verkställande direktör<br />

ALMI Företagspartner<br />

www.stockholm.almi.sse<br />

Göran Lundwall<br />

Verkställande direktör<br />

Anna Hallberg<br />

Vice verkst direktör<br />

6


ALMI Företagspartner Stockholm<br />

www.almi.se<br />

Eva Rosenthal<br />

Tf verkställande direktör<br />

Håkan Bonander<br />

Administrativ chef<br />

Altor Equity Partners<br />

www.altor.se<br />

Harald Mix<br />

Verkställande direktör<br />

Fredrik Strömholm<br />

Partner<br />

Amrop International<br />

www.amrop.se<br />

Svein Ruud<br />

Verkställande direktör<br />

Mikael Norr<br />

Konsult<br />

Andra AP-fonden<br />

www.ap2.se<br />

Eva Halvarsson<br />

Verkställande direktör<br />

Apoteket<br />

www.apoteket.se<br />

Thony Björk<br />

Direktör<br />

Stefan Carlsson<br />

Verkställande direktör<br />

Arcona<br />

www.arcona.se<br />

Håkan Birke<br />

Tekn dr<br />

Jimmy Bengtsson<br />

Verkställande direktör<br />

7


Arthur D Little<br />

www.adlittle.se<br />

Bo Lenerius<br />

Verkställande direktör<br />

Nils Bohlin<br />

Direktör<br />

Askus Consulting<br />

www.askus.se<br />

Mats Dellham<br />

Ordförande<br />

Assa Abloy<br />

www.assaabloy.com<br />

Johan Molin<br />

Koncernchef<br />

Astra Tech<br />

www.astratech.se<br />

Peter Selley<br />

Verkställande direktör<br />

Magnus Jacobsson<br />

FoU-chef<br />

AstraZeneca<br />

www.astrazeneca.com<br />

Anders Ekblom<br />

Verkställande direktör<br />

Atlas Copco<br />

www.atlascopco.se<br />

Björn Rosengren<br />

Vice verkst direktör<br />

8


Attana<br />

www.attana.com<br />

Teodor Aastrup<br />

Verkställande direktör<br />

Jesper Isaksson<br />

Chief Financial Officer<br />

Beijer Alma<br />

www.beijer-alma.se<br />

Bertil Persson<br />

Verkställande direktör<br />

Billerud<br />

www.billerud.com<br />

Per Lindberg<br />

Verkställande direktör<br />

BIM Kemi<br />

www.bimkemi.se<br />

Mikael Perdin<br />

Direktör<br />

Peter Wållberg<br />

Direktör<br />

Biovitrum<br />

www.biovitrum.se<br />

Martin Nicklasson<br />

Verkställande direktör<br />

Peter Edman<br />

Chief Scientific Officer<br />

Bombardier Transportation Sweden<br />

www.bombardier.se<br />

Tomas Andersson<br />

General Manager<br />

Kjell Frank<br />

Director<br />

9


Bure Equity<br />

www.bure.se<br />

Patrik Tigerschiöld<br />

Verkställande direktör<br />

Robert Helleday<br />

Projektledare<br />

Business Region Göteborg<br />

www.businesssregion.se<br />

Lennart Olausson<br />

Verkställande direktör<br />

Eva-Lena Albihn<br />

Vice verkst direktör<br />

Cambrex Karlskoga<br />

www.cambrex.se<br />

Ulf Sjöstrand<br />

Fil dr<br />

Ulf Nordzell<br />

Verkställande direktör<br />

Casco Adhesives<br />

www.cscoadhesives.com<br />

Peter Herder<br />

Global forskningsdirektör<br />

Cementa<br />

www.cementa.se<br />

Fredrik Winberg<br />

Verkställande direktör<br />

Anders Lyberg<br />

Teknisk direktör<br />

Chalmers Innovation, Stiftelsen<br />

www.chalmersinnovation.com<br />

Olle Stenberg<br />

Verkställande direktör<br />

10


CITOC<br />

www.citoc.com<br />

Bo Lindvall<br />

Direktör<br />

Coda Nordic<br />

www.coda.se<br />

Alar Lange<br />

Verkställande direktör<br />

ComHem<br />

www.comhem.se<br />

Tomas Franzén<br />

Verkställande direktör<br />

Danir<br />

www.danir.se<br />

Dan Olofsson<br />

Civilingenjör<br />

Johan Glennmo<br />

Danske Bank Sverige<br />

www.danskebank.se<br />

Lars Mørch<br />

Verkställande direktör<br />

Dataföreningen i Sverige<br />

www.dsf.se<br />

Annica Bergman<br />

Verkställande direktör<br />

11


Diligentia<br />

www.diligentia.se<br />

Anders Kupsu<br />

Verkställande direktör<br />

DreamHack<br />

www.dreamhack.se<br />

Ola Stafhammar<br />

Säljchef<br />

Dybeck Invest<br />

www.dybeckinves.se<br />

Sten Dybeck<br />

Styrelseordförande<br />

E.ON Sverige<br />

www.eon.se<br />

Jonas Abrahamsson<br />

Vd och koncernchef<br />

Eka Chemicals<br />

www.eka.com<br />

Jan Svärd<br />

Verkställande direktör<br />

Thomas Berglin<br />

Forskningsdirektör<br />

Electrolux<br />

www.electrolux.com<br />

Hans Stråberg<br />

Koncernchef<br />

12


Elforsk<br />

www.elforsk.se<br />

Morgan Andersson<br />

Verkställande direktör<br />

Energimyndigheten<br />

www.energimyndigheten.se<br />

Tomas Kåberger<br />

Generaldirektör<br />

Anneli Eriksson<br />

Tekn lic<br />

Engström Rederi, Dag<br />

Dag Engström<br />

Sjökapten<br />

Enhancer Consulting<br />

www.enhancer.se<br />

Ulf Lindberg<br />

Verkställande direktör<br />

Jan-Åke Karlsson<br />

Eniro<br />

www.eniro.se<br />

Johan Lindgren<br />

Koncernchef<br />

Ergonomidesign<br />

www.ergonomigruppen.se<br />

Krister Torssell<br />

Verkställande direktör<br />

Niclas Andersson<br />

Marknadschef<br />

13


Ericsson<br />

www.ericsson.se<br />

Ulf Wahlberg<br />

Vice President<br />

Ericsson Fastigheter, Lennart<br />

Lennart Ericsson<br />

Verkställande direktör<br />

Ericsson Network Technologies<br />

www.ericsson.com/networktechologies<br />

Magnus Kreuger<br />

Verkställande direktör<br />

Ericsson, Telefon AB LM<br />

www.ericsson.se<br />

Jan Uddenfeldt<br />

Senior Vice President<br />

Evli Corporate Finance<br />

www.evli.com<br />

Mikael Thunved<br />

Partner<br />

Henrik Westling<br />

Fjärde AP-fonden<br />

www.ap4.se<br />

Mats Andersson<br />

Verkställande direktör<br />

14


FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut<br />

www.foi.se<br />

Jan-Olof Lind<br />

Generaldirektör<br />

Formas<br />

www.formas.se<br />

Rolf Annerberg<br />

Generaldirektör<br />

Forskningsstiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC<br />

www.mtcstiftelsen.se<br />

Eva Nilsson<br />

Föreståndare, vd<br />

Four Seasons Venture Capital<br />

www.fourseasons.se<br />

Lars-Olof Gustavsson<br />

Direktör<br />

Gösta Oscarsson<br />

Civilekonom<br />

GE Healthcare Life Sciences<br />

www.gehealthcare.com<br />

Peter Ehrenheim<br />

President<br />

Grand Hôtel, Nya<br />

www.grandhotel.se<br />

Marie-Louise Källström<br />

Verkställande direktör<br />

Björn Svärdling<br />

15


Gunnebo<br />

www.gunnebo.com<br />

Per Borgvall<br />

Verkställande direktör<br />

GUNNEFLO Lifescience<br />

Lars Gunneflo<br />

Verkställande direktör<br />

Gyros<br />

www.gyros.com<br />

Erik Walldén<br />

Verkställande direktör<br />

Nils Kristensen<br />

VP Technical Operations<br />

Gävle Energi<br />

www.gavleenergi.se<br />

Per Laurell<br />

Verkställande direktör<br />

Göteborg Energi<br />

www.goteborgenergi.se<br />

Anders Hedenstedt<br />

Verkställande direktör<br />

Björn Carlsson<br />

Civilingenjör<br />

H&M, Hennes & Mauritz<br />

www.hm.com<br />

Stefan Persson<br />

Styrelseordförande<br />

16


Haldex<br />

www.haldex.com<br />

Joakim Olsson<br />

Verkställande direktör<br />

HealthCap/Odlander, Fredrikson & Co<br />

www.ofco.se<br />

Björn Odlander<br />

Med dr<br />

HiQ International<br />

www.hiq.se<br />

Lars Stugemo<br />

Verkställande direktör<br />

Hogia<br />

www.hogia.se<br />

Bert-Inge Hogsved<br />

Verkställande direktör<br />

Holje Mekaniska<br />

www.holje.com<br />

Chris Schyttberg<br />

Verkställande direktör<br />

Holmen<br />

www.holmen.com<br />

Sven Wird<br />

Teknisk direktör<br />

17


HQ Bank<br />

www.hq.se<br />

Stefan Dahlbo<br />

Tf verkställande direktör<br />

Husqvarna<br />

www.husqvarna.se<br />

Magnus Yngen<br />

Verkställande direktör<br />

Bo Andreasson<br />

Teknisk direktör<br />

IBM Svenska<br />

www.ibm.se<br />

Leif Lindqvist<br />

Verkställande direktör<br />

IK Investment Partners<br />

www.ikinvest.com<br />

Gerard De Geer<br />

Partner<br />

Implement MP<br />

www.implement.se<br />

Anders Baude<br />

Verkställande direktör<br />

Incorema<br />

www.sallvin.se<br />

Helge Jonsson<br />

Seniorkonsult<br />

18


Indutrade<br />

www.indutrade.se<br />

Johnny Alvarsson<br />

Verkställande direktör<br />

Olof Paulsson<br />

Verkställande direktör<br />

Innovationsbron<br />

www.innovationsbron.se<br />

Peter Strömbäck<br />

Koncernchef<br />

InnovationsKapital Nordic Advisors<br />

www.innkap.se<br />

Staffan Ingeborn<br />

Verkställande direktör<br />

Gunnar Fernström<br />

Direktör<br />

INNVENTIA<br />

www.innventia.com<br />

Gunnar Svedberg<br />

Professor<br />

Anders Engström<br />

Vice verkst direktör<br />

Inspecta Sweden<br />

www.inspecta.se<br />

Mats Bergman<br />

Direktör<br />

Ditte Erbing<br />

Affärsområdeschef<br />

Intrum Justitia<br />

www.intrum.com<br />

Lars Wollung<br />

Verkställande direktör<br />

19


Invest in Sweden Agency<br />

www.isa.se<br />

Per-Erik Sandlund<br />

Generaldirektör<br />

Investor<br />

www.investorab.com<br />

Börje Ekholm<br />

President and CEO<br />

Jetpak Group<br />

www.jetpak.se<br />

Erik Lautmann<br />

Verkställande direktör<br />

JM<br />

www.jm.se<br />

Johan Skoglund<br />

Koncernchef<br />

Kairos Future<br />

www.kairosfuture.com/sv<br />

Mats Lindgren<br />

Verkställande direktör<br />

Erik Herngren<br />

Civilingenjör<br />

Karnell<br />

www.karnell.se<br />

Hans Karlander<br />

Partner<br />

Patrik Rignell<br />

20


KD Pharma<br />

www.kd.se<br />

Thomas Gawell<br />

Civilekonom<br />

KK-stiftelsen<br />

www-kks.se<br />

Madelene Sandström<br />

Verkställande direktör<br />

Stefan Östholm<br />

Verksamhetschef<br />

Kreab Gavin Anderson<br />

www.kreabgavinanderson.com<br />

Charlotte Erkhammar<br />

Executive Vice President<br />

Peder Jonsson<br />

Senior Partner<br />

L E Lundbergföretagen<br />

www.lundberg.se<br />

Fredrik Lundberg<br />

Verkställande direktör<br />

Lantmännen ek för<br />

www.lundbergs.se<br />

Mats Larsson<br />

Forskningsdirektör<br />

Carl-Axel Westlund<br />

Ekonomidirektör<br />

LKAB<br />

www.lkab.se<br />

Lars-Eric Aaro<br />

Verkställande direktör<br />

21


CITOC


WALLIN & KRÖNSTRÖM AB<br />

___________


McKinsey<br />

www.mckinsey.com<br />

Paal Weberg<br />

Managing director<br />

Micronic Mydata<br />

www.micronic.se<br />

Peter Uddfors<br />

Verkställande direktör<br />

Microsoft<br />

www.microsoft.com/sverige<br />

Per Adolfsson<br />

Verkställande direktör<br />

Anders Johansson<br />

Director<br />

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB<br />

www.msb.se<br />

Helena Lindberg<br />

Generaldirektör<br />

NC Advisory<br />

www.nordiccapital.se<br />

Robert Andreen<br />

Tekn dr<br />

Morgan Olsson<br />

Verkställande direktör<br />

Norconsult<br />

www.norconsult.se<br />

Ljot Strömseng<br />

Verkställande direktör<br />

24


Nordea Bank<br />

www.nordea.se<br />

Hans Dalborg<br />

Styrelseordförande<br />

Marie Ehrling<br />

Civilekonom<br />

Nordiska Investeringsbanken<br />

www.nib.int<br />

Johnny Åkerholm<br />

Verkställande direktör<br />

Novare Human Capital<br />

www-.novare.se<br />

Fredrik Hillelson<br />

Verkställande direktör<br />

Nynas<br />

www.nynas.com<br />

Staffan Lennström<br />

Verkställande direktör<br />

Odgers Berndtson<br />

www.odgersberndtson.com<br />

Håkan Ekström<br />

Partner<br />

Oriflame Cosmetics SA<br />

www.oriflame.se<br />

Magnus Brännström<br />

Verkställande direktör<br />

25


Peterson & Söner Byggnads, F O<br />

www.fop.se<br />

Sven Steen<br />

Verkställande direktör<br />

Jonas Steen<br />

Civilingenjör<br />

Post- och telestyrelsen (PTS)<br />

www.pts.se<br />

Göran Marby<br />

Generaldirektör<br />

Katarina Kämpe<br />

Stf generaldirektör<br />

Praktikertjänst<br />

www.praktikertjanst.se<br />

Carola Lemne<br />

Vd, koncernchef<br />

Anders Jonsson<br />

Styrelseordförande<br />

Preem<br />

www.preem.se<br />

Michael G:son Löw<br />

Verkställande direktör<br />

Presskom<br />

Karin Adelsköld<br />

Journalist<br />

Ramböll Sverige<br />

www.ramboll.se<br />

Bent Johannesson<br />

Verkställande direktör<br />

26


Ratos<br />

www.ratos.se<br />

Arne Karlsson<br />

Verkställande direktör<br />

Bo Jungner<br />

Director<br />

Recipharm<br />

www.recipharm.com<br />

Lars Backsell<br />

Styrelseordförande<br />

Thomas Eldered<br />

Verkställande direktör<br />

Rederi AB Gotland<br />

www.gotlandsbolaget.se<br />

Jan-Eric Nilsson<br />

Koncernchef<br />

RMG - Raw Materials Group<br />

www.rmg.se<br />

Per Storm<br />

Verkställande direktör<br />

Roschier Advokatbyrå<br />

www.roschier.com<br />

Jens Bengtsson<br />

Advokat<br />

Axel Calissendorff<br />

Advokat<br />

Ruter Dam<br />

www.ruterdam.se<br />

Gunilla Arhén<br />

Verkställande direktör<br />

27


Saab<br />

www.saabgroup.com<br />

Pontus De Laval<br />

Teknikchef<br />

Samarkand2015<br />

www.samarkand2015.se<br />

Lars Lindblom<br />

Verkställande direktör<br />

Ulf Hildebrandt<br />

Projektledare<br />

Samhall<br />

www.samhall.se<br />

Birgitta Böhlin<br />

Verkställande direktör<br />

Sandvik<br />

www.sandvik.se<br />

Lars Pettersson<br />

Verkställande direktör<br />

Scania CV<br />

www.scania.se<br />

Per Hallberg<br />

Executive Vice President<br />

Anders Nielsen<br />

Executive Vice President<br />

SEB<br />

www.seb.se<br />

Annika Falkengren<br />

Koncernchef<br />

28


Segulah Advisor<br />

www.segulah.se<br />

Christian Sievert<br />

Verkställande direktör<br />

Semcon<br />

www.semcon.se<br />

Kjell Nilsson<br />

Verkställande direktör<br />

Setterwalls Advokatbyrå Stockholm<br />

www.setterwalls.se<br />

Odd Swarting<br />

Advokat<br />

Siemens<br />

www.siemens.com<br />

Ulf Troedsson<br />

Verkställande direktör<br />

Jan-Eric Rydén<br />

Verkställande direktör<br />

SIS, Swedish Standards Institute<br />

www.sis.se<br />

Lars Flink<br />

Verkställande direktör<br />

Sjätte AP-fonden<br />

www.ap6.se<br />

Erling Gustafsson<br />

Verkställande direktör<br />

29


Skanska Sverige<br />

www.skanska.se<br />

Anders Danielsson<br />

Verkställande direktör<br />

Per-Eric Gräns<br />

Chef<br />

SKF<br />

www.skf.se<br />

Tom Johnstone<br />

Verkställande direktör<br />

Bengt Thulin<br />

Direktör<br />

Smarteq Wireless<br />

www.smarteq.com<br />

Henrik Lindén<br />

Verkställande direktör<br />

Mattias Hellgren<br />

Teknisk chef<br />

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut<br />

www.sp.se<br />

Maria Khorsand<br />

Verkställande direktör<br />

Spendrups Bryggeri<br />

ww.spendrups.se<br />

Jens Spendrup<br />

Verkställande direktör<br />

SSAB<br />

www.ssab.se<br />

Olof Faxander<br />

Koncernchef<br />

Marco Wirén<br />

Chief Financial Officer<br />

30


Stena Metall<br />

www.stenametall.com<br />

Anders Jansson<br />

Verkställande direktör<br />

Christer Forsgren<br />

Teknisk chef<br />

Stiftelsen Chalmers Industriteknik<br />

www.cit.calmers.se<br />

Anders Karlström<br />

Verkställande direktör<br />

Henric Rhedin<br />

Gruppledare<br />

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF<br />

www.stratresearch.se<br />

Ann-Katrin Croon<br />

Administrativ Direktör<br />

Lars Rask<br />

Verkställande direktör<br />

Stiftelsen Industrifonden<br />

www.industrifonden.se<br />

Claes de Neergaard<br />

Verkställande direktör<br />

Stora Enso<br />

www.storaenso.com<br />

Elisabet Salander Björklund<br />

Executive Vice President<br />

Stronghold Invest<br />

www.stronghold.se<br />

Urban Edenström<br />

Koncernchef<br />

31


Studsvik<br />

ww.studsvik.se<br />

Magnus Groth<br />

Verkställande direktör<br />

Jerry Ericsson<br />

Ekonomidirektör<br />

Sveaskog<br />

www.sveaskog.se<br />

Gunnar Olofsson<br />

Verkställande direktör<br />

SWECO<br />

www.swecogroup.com<br />

Mats Wäppling<br />

Verkställande direktör<br />

Karin Annerwall Parö<br />

Verkställande direktör<br />

Swedbank<br />

www.swedbank.se<br />

Michael Wolf<br />

Verkställande direktör<br />

Peter Nygårds<br />

Bankdirektör<br />

Swedfund International<br />

www.swedfund.se<br />

Björn Blomberg<br />

Verkställande direktör<br />

Anders Craft<br />

Investeringschef<br />

Svennerstål & Partners<br />

www.svennerstal.com<br />

Håkan Svennerstål<br />

Styrelseordförande<br />

Hanna Moss<br />

Verkställande direktör<br />

32


Svensk Energi<br />

www.svenskenergi.se<br />

Kjell Jansson<br />

Verkställande direktör<br />

Svensk Exportkredit<br />

www.sek.se<br />

Peter Yngwe<br />

Verkställande direktör<br />

Måns Höglund<br />

Direktör<br />

Svensk Kärnbränslehantering (SKB)<br />

www.skb.se<br />

Claes Thegerström<br />

Verkställande direktör<br />

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA<br />

www.sca.se<br />

Jan Johansson<br />

Verkställande direktör<br />

Svenska Handelsbanken<br />

www.handelsbanken.se<br />

Pär Boman<br />

Verkställande direktör<br />

Svenska Kraftnät<br />

www.svk.se<br />

Mikael Odenberg<br />

Generaldirektör<br />

33


Svenska Petroleum Exploration<br />

www.spe.se<br />

Sven-Erik Zachrisson<br />

Svenska Riskkapitalföreningen<br />

www.svca.se<br />

Marie Reinius<br />

Verkställande direktör<br />

Susanne Ahlström<br />

Informationshcef<br />

Svenska Shell<br />

www.shell.com<br />

Carl Georgsson<br />

Verkställande direktör<br />

Martin von Arronet<br />

Informationschef<br />

Svenska Uppfinnarakademin<br />

www.sua.se<br />

Magnus Lindmark<br />

Ordförande<br />

Yngve Ström<br />

Vice ordförande<br />

Swerea<br />

www.swerea.se<br />

Tomas Thorvaldsson<br />

Verkställande direktör<br />

Sten Dahlqvist<br />

CFO<br />

Syncron International<br />

www.syncron.com<br />

Anders Grudén<br />

Chief Executive Officer<br />

Fredrik Lundberg<br />

Konsultchef<br />

34


SYSAV<br />

www.sysav.se<br />

Håkan Rylander<br />

Verkställande direktör<br />

Systembolaget<br />

www.systembolaget.se<br />

Magdalena Gerger<br />

Verkställande direktör<br />

Teknikföretagen<br />

www.teknikforetagen.se<br />

Åke Svensson<br />

Verkställande direktör<br />

TeliaSonera<br />

www.teliasonera.se<br />

Lars Nyberg<br />

Koncernchef<br />

Håkan Dahlström<br />

President Broadband Services<br />

Teracom<br />

www.teracom.se<br />

Crister Fritzson<br />

Verkställande direktör<br />

Pierre Helsén<br />

Direktör<br />

Tetra Laval Group<br />

www.tetrapak.com<br />

Finn Rausing<br />

Direktör<br />

Jörgen Haglind<br />

Informationsdirektör<br />

35


Tieto Corporation<br />

www.tieto.se<br />

Eva Gidlöf<br />

Executive Vice President<br />

Tillväxtverket<br />

www.tillvaxtverket.se<br />

Christina Lugnet<br />

Generaldirektör<br />

Anna Bünger<br />

Utvecklingschef<br />

Trafikverket<br />

www.vagverket.se<br />

Gunnar Malm<br />

Generaldirektör<br />

Lena Erixon<br />

Direktör<br />

Tredje AP-fonden<br />

www.ap3.se<br />

Kerstin Hessius<br />

Verkställande direktör<br />

Wallenius Marine<br />

www.walleniuslilnes.com<br />

Anders Boman<br />

Tf verkställande direktör<br />

Wallin & Krönström<br />

www.wallinktronstrom.se<br />

Amelie Wallin<br />

Verkställande direktör<br />

Urban Krönström<br />

Partner<br />

36


Wasatornet, Förvaltnings AB<br />

Gustaf Douglas<br />

Styrelseordförande<br />

Carl Douglas<br />

Vattenfall<br />

www.vattenfall.com<br />

Øystein Løseth<br />

Koncernchef<br />

Hélène Biström<br />

Verkställande direktör<br />

VINNOVA<br />

www.vinnova.se<br />

Charlotte Brogren<br />

Generaldirektör<br />

Volvo Aero Corp<br />

www.volvo.com<br />

Thomas Sätmark<br />

Senior Vice President<br />

Henrik Runnemalm<br />

Forskningschef<br />

Volvo Technology Corporation (VTEC)<br />

www.volvo.com<br />

Malin Persson<br />

Verkställande direktör<br />

ÅF<br />

www.af.se<br />

Jonas Wiström<br />

Verkställande direktör<br />

37


Öhman J:or Fondkommission, E.<br />

www.ohmans.se<br />

Tom Dinkelspiel<br />

Koncernchef<br />

Björn Fröling<br />

Styrelsesordförande<br />

38


MEDLEMSFÖRETAG<br />

BRANSCHVIS<br />

Maskinteknik (Avd I)<br />

ABB<br />

Assa Abloy<br />

Atlas Copco<br />

Beijer Alma<br />

Bombardier Transportation Sweden<br />

Electrolux<br />

Engström Rederi, Dag<br />

Gunnebo<br />

Haldex<br />

Holje Mekaniska<br />

Husqvarna<br />

Rederi AB Gotland<br />

Saab<br />

Samhall<br />

Sandvik<br />

Scania CV<br />

Semcon<br />

Siemens<br />

SKF<br />

Stiftelsen Chalmers Industriteknik<br />

Teknikföretagen<br />

Tetra Laval Group<br />

Wallenius Marine<br />

Volvo Aero Corp<br />

Volvo Technology Corporation (VTEC)<br />

Elektroteknik (Avd II)<br />

Dybeck Invest<br />

E.ON Sverige<br />

Energimyndigheten<br />

Ericsson<br />

Ericsson Network Technologies<br />

Ericsson, Telefon AB LM<br />

Gävle Energi<br />

Göteborg Energi<br />

Svensk Energi<br />

Svenska Kraftnät<br />

Vattenfall<br />

Samhällsbyggnad (Avd III)<br />

Akademiska Hus<br />

Arcona<br />

Cementa<br />

Diligentia<br />

Ericsson Fastigheter, Lennart<br />

JM<br />

L E Lundbergföretagen<br />

Peterson & Söner Byggnads, F O<br />

39


Ramböll Sverige<br />

Samarkand2015<br />

Skanska Sverige<br />

SWECO<br />

Trafikverket<br />

Kemiteknik (Avd IV)<br />

BIM Kemi<br />

Casco Adhesives<br />

Eka Chemicals<br />

Nynas<br />

Preem<br />

Svenska Petroleum Exploration<br />

Svenska Shell<br />

SYSAV<br />

Bergs- och materialteknik (Avd V)<br />

LKAB<br />

RMG - Raw Materials Group<br />

SSAB<br />

Stena Metall<br />

Swerea<br />

Företagande och arbetsliv (Avd VI)<br />

Addtech<br />

Advokatfirman Lindahl<br />

Advokatfirman Nova<br />

Amrop International<br />

Arthur D Little<br />

Askus Consulting<br />

CITOC<br />

Danir<br />

Enhancer Consulting<br />

Ergonomidesign<br />

Grand Hôtel, Nya<br />

H&M, Hennes & Mauritz<br />

IK Investment Partners<br />

Implement MP<br />

Incorema<br />

Indutrade<br />

Inspecta Sweden<br />

Intrum Justitia<br />

Jetpak Group<br />

Kreab Gavin Anderson<br />

McKinsey & Company<br />

Norconsult<br />

Odgers Berndtson<br />

Oriflame Cosmetics SA<br />

Roschier Advokatbyrå<br />

Ruter Dam<br />

Setterwalls Advokatbyrå Stockholm<br />

Stiftelsen Industrifonden<br />

Stronghold Invest<br />

40


Svennerstål & Partners<br />

Tillväxtverket<br />

Wallin & Krönström<br />

ÅF<br />

Teknikens grunder och gränsområden (Avd VII)<br />

Micronic Mydata<br />

Studsvik<br />

Svensk Kärnbränslehantering (SKB)<br />

Skogsnäringens teknik (Avd VIII)<br />

Billerud<br />

Holmen<br />

INNVENTIA<br />

Stora Enso<br />

Sveaskog<br />

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA<br />

Ekonomi (Avd IX)<br />

AFA Försäkring<br />

ALMI Företagspartner<br />

ALMI Företagspartner Stockholm<br />

Altor Equity Partners<br />

Andra AP-fonden<br />

Bure Equity<br />

Danske Bank Sverige<br />

Evli Corporate Finance<br />

Fjärde AP-fonden<br />

Four Seasons Venture Capital<br />

HQ Bank<br />

Innovationsbron<br />

InnovationsKapital Nordic Advisors<br />

Investor<br />

Kairos Future<br />

Karnell<br />

KK-stiftelsen<br />

NC Advisory<br />

Nordea Bank<br />

Nordiska Investeringsbanken<br />

Novare Human Capital<br />

Ratos<br />

SEB<br />

Segulah Advisor<br />

Sjätte AP-fonden<br />

Svensk Exportkredit<br />

Svenska Handelsbanken<br />

Svenska Riskkapitalföreningen<br />

Swedbank<br />

Swedfund International<br />

Tredje AP-fonden<br />

Wasatornet, Förvaltnings AB<br />

Öhman J:or Fondkommission, E.<br />

41


Bioteknik (Avd X)<br />

Affibody<br />

Apoteket<br />

Astra Tech<br />

AstraZeneca<br />

Attana<br />

Biovitrum<br />

Cambrex Karlskoga<br />

GE Healthcare Life Sciences<br />

GUNNEFLO Lifescience<br />

Gyros<br />

HealthCap/Odlander, Fredrikson & Co<br />

KD Pharma<br />

Lantmännen ek för<br />

Praktikertjänst<br />

Recipharm<br />

Spendrups Bryggeri<br />

Systembolaget<br />

Utbildning och forskning (Avd XI)<br />

Business Region Göteborg<br />

Chalmers Innovation, Stiftelsen<br />

Elforsk<br />

FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut<br />

Formas<br />

Forskningsstiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC<br />

Invest:Sweden<br />

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap<br />

SIS, Swedish Standards Institute<br />

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut<br />

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF<br />

Svenska Uppfinnarakademin<br />

VINNOVA<br />

Informationsteknik (Avd XII)<br />

1A Konsult<br />

Accenture<br />

AcobiaFLUX<br />

Coda Nordic<br />

ComHem<br />

Dataföreningen i Sverige<br />

DreamHack<br />

Eniro<br />

HiQ International<br />

Hogia<br />

IBM Svenska<br />

Microsoft<br />

Post- och telestyrelsen (PTS)<br />

Presskom<br />

Smarteq Wireless<br />

Syncron International<br />

TeliaSonera<br />

Teracom<br />

Tieto Corporation<br />

42


Näringslivsrådet är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,<br />

IVA. Näringslivsrådet säkrar <strong>IVAs</strong> förankring i dagens näringsliv och<br />

långsiktigt finansiellt stöd för IVA. Som medlem i Näringslivsrådet<br />

stöder man <strong>IVAs</strong> verksamhet och mål.<br />

IVA ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk<br />

vetenskap samt näringslivets utveckling.<br />

Genom <strong>IVAs</strong> Näringslivsråd får företag en ingång till IVA:<br />

• ett nätverk med beslutsfattare inom näringsliv, högskola och politik<br />

• en kanal för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som<br />

utbildning, forskning, näringslivets utveckling och teknikens roll i<br />

samhället<br />

• kunskapsutbyte bland annat vid möten, seminarier, studieresor<br />

samt genom nyhetsbrev och rapporter.<br />

Läs mer på www.iva.se/nr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!