Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder

uia.no

Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder

Trainee

i Brüssel

Fremtidens

undervisning

via podkast?

Utveksling

i slips

Gründer

på 1-2-3

KARRIEREDAGEN 2010

14. OKTOBER - CAMPUS KRISTIANSAND

PROGRAM KARRIEREDAGEN 2010

11.30 – 12.00: Rigging av stand

12.00 – 15.45: Stand og mingling i Vrimlehallen

13.00 – 14.00: Deloitte holder jobbsøkingskurs

14.15 – 15.00: Speedpresentasjoner

15.00 – 15.30: Mingling i Vrimlehallen

15.30 – 16.00: Universum og Karrieresenteret presenterer henholdsvis

Universum Awards og Kandidatundersøkelsen.

16.15 – 17.45: Bespisning i kantinen

18.00 – 19.00: Standup med Jon Henrik Støme på Sigrid Undseths Hus

(ligger på Campus) Kl. 18.00 – 19.00

Jon Henrik Støme

Foto: Stand Up Norge AS

14. oktober

kl. 1200-1800

www.uia.no


2 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN

UIA 2010

aejobb.no

Velkommen

14. oktober

På vegne av studentforeningene Mercurius,

Systematicus, Politicus, Civilitas samt

Karrieresenteret ved UiA, ønsker jeg dere

velkommen til årets Karrieredag, Campus

Kristiansand 14. oktober.

I år er samarbeidet mellom studentforeningene

på UiA mer omfattende enn noen

gang. Grunnen til at vi har slått oss sammen

om dette arrangementet er at vi vil skape en

best mulig arena for møtet mellom studenter

og arbeidslivet.

I år vil vi få besøk av en rekke bedrifter og

offentlige institusjoner fra et vidt spekter

av bransjer, noe vi tror vil appellere til brorparten

av studentene ved UiA. I år er også

første gangen vi lager en Karrieredagsavis

og har i denne anledning valgt temaet

«Mange veier til Rom.»

Vi ser stadig eksempler på arbeidsgivere

som tar utradisjonelle valg i rekrutteringen.

For et par måneder siden kunne vi i

lokal-avisene lese at en sokneprest ble

ansatt som kinosjef for Sørlandets største

kino; Fønix. Den nye kinosjefen avslutter

sin mastergrad i personalledelse og kompetanseheving

i høst ved UiA. Det har i

Norge lenge vært slik at hvilken type utdanning

du tar «bestemmer» hvilke jobbmuligheter

du har. Denne trenden er i ferd

med å snu. Utbredelsen av traineeprogram

de siste årene er et godt eksempel på dette.

Veldig mange trainee-ordninger oppfordrer

til å søke, uavhengig av utdanningsretning.

For å møte morgendagens utfordringer er

det kanskje nå viktigere enn noen gang å ta

disse utradisjonelle valgene, både i privat

og offentlig sektor.

Det å planlegge Karrieredagen sammen

med de andre studentforeningene har ytterligere

bekreftet min oppfatning av at mine

medstudenter på UiA er engasjerte, nytenkende

og har en stå-på-vilje som begraver

myten om «det late Sørlandet.» Dette lover

godt for bedriftene som kommer på Karrieredagen

2010, en av landsdelens største

rekrutteringsarenaer. Vi har mange jobbsultne

studenter som gleder seg til å møte

arbeidslivet ansikt til ansikt.

Foruten å være en rekrutteringsarena er

Karrieredagen ved UiA en dag hvor mye

spennende skjer. Vi har lagt opp et program

som vi tror kommer til slå an både hos studenter,

universitetsansatte, bedriftene vi får

besøk av og andre som vil ta del i moroa.

Til slutt vil jeg takke alle i de respektive

studentorganisasjonene for deres innsats,

og vil på vegne av Karrieredagens prosjektgruppe

spesielt takke Pål Grandal fra Formidlingsavdelingen

og Merethe Westberg

Cummings fra Karrieresenteret ved UiA.

Erfan Mohammadi

Prosjektleder, Karrieredagen 2010

Leder, Næringslivsutvalget i Mercurius

Ca. 6500 studenter studerer på Campus Kristiansand.

Kandidatundersøkelsen – viktig redskap for å gjøre studentene

ENDA MER FORNØYD!

Tre av fire som har gjennomført studier ved Universitetet i Agder sier de er fornøyde

med utdanningen.

AV TOR MARTIN LIEN (FOTO: UIA)

- Vi synes dette er gode tall, sier viserektor

for utdanning og leder av styringsgruppen

for undersøkelsen, Marit Aamodt Nielsen.

Resultatet kommer fram i kandidatundersøkelsen

som UiA i samarbeid med

Rambøll Management Consulting gjennomførte

i vår. Nesten 1 500 kandidater

som tok eksamen ved UiA i 2007, 2008 og

2009 har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at de studentene

som gjennom studiene har hatt kontakt med

arbeidslivet gjennom praksis, prosjektoppgaver

eller hospitering, lettere får jobb etter

fullført studium og er mer fornøyd med studiene.

Det er særlig studenter fra helse- og

idrettsvitenskap, allmenlærerutdanningen

og teknologi- og realfag som på denne måten

skaffer seg verdifull kompetanse underveis.

HVER TIENDE IKKE FORNØYD

De fleste kandidatene vurderer utbyttet av

utdanningen som god, og legger vekt på at

de har tilegnet seg analytiske og metodiske

ANSVARLIG UTGIVER:

Universitetet i Agder

ferdigheter, samt lederevner og prosjektledelse.

Svakest vurderer de i hvilken grad

de har tilegnet seg arbeidslivskompetanse.

Hver tiende student er ikke fornøyd. Dette

resultatet er i stor grad knyttet til kandidatenes

arbeidssituasjon og om de har fått relevante

stillinger etter fullført utdanning. De

som bruker lengst tid på å skaffe seg relevant

jobb etter utdanningen, er også de som

gir mest uttrykk for at de ikke er fornøyd

med utdanningen.

TRYGT OG STABILT

Undersøkelsen gjennomføres for første

gang og gir oss nyttige svar på hva studentene

utfører av oppgaver, stillingsstørrelser

og lønnsnivå. Kandidatundersøkelsen bekrefter

at studentene i Agder i større grad

enn studentene i resten av landet er opptatt

av å ha en trygg og stabil jobb og gode muligheter

til å kombinere jobb og familie.

- Her på Universitetet vil vi nå bruke

tid på å gå gjennom materialet som undersøkelsen

omfatter, og særlig vil det være

REDAKSJON/REDAKSJONELLE

BIDRAGSYTERE:

Linjeforeningene Civilitas, Politicus,

Systematicus, Mercurius, Karrieresenteret

og Formidlingsavdelingen

viktig å arbeide videre med dette på det enkelte

fakultet og institutt. Vi har fått et redskap

som gir oss muligheter til å gjøre grep

og ta initiativ som ytterligere vil gjøre det

attraktivt å være student ved Universitetet i

Agder, avslutter viserektoren.

Rapporten er lagt ut på UiAs nettsider:

http://www.uia.no/kandidat.

OPPLAG: 30.000

LAYOUT: Guribye Design

TRYKK: Agderposten Trykk AS

Kira (32),

Ingeniør

I Agder Energi kan du

være med på å gjøre

verden litt bedre.

Ikke bare mene eller tro.

Gjøre.

Vi trenger deg som har

evnen og viljen til å

arbeide med klimavennlige

energiløsninger.

Nysgjerrig? Gå inn på

aejobb.no og bli kjent

med naturtalenter i

Agder Energi.


KARRIERE:GRÜNDER

UIA 2010 UIA 2010

KARRIERE:GRÜNDER

4 – www.uia.no www.uia.no – 5

Gerd-Reidun Helmikstøl og Merethe

Cummings ved UiAs Karrieresenter

Politicus er en partipolitisk uavhengig,

faglig linjeroientert velferdsorganisasjon

for studenter som er tilknyttet Instituttet

for Statsvitenskap og Ledelse

ved Universitetet i Agder.

Målet til Politicus er å skape et kreativt

engasjement, godt samhold og en

felles identitet blant studentene,

samt å styrke og profilere studiene og

studentenes kompetanse internt og

eksternt.

Ved å være registrert som student

ved studier i Arbeid og Velferd, Samfunnsendring

og Kommunikasjon,

Samfunnsfag, Statsvitenskap eller

Utviklngsstudier er man automatisk

medlem av Politicus.

Dina bygger

kompetanse

Dina var 18 år da hun

begynte på bachelorstudiet

i Statsvitenskap samtidig som

hun startet danseskolen som

i dag har over 600 elever.

Fra høyre: Selma Sofie Skauge Eriksen, Synne

Gauslaa, Siren Amelia Seiler, Nina Srebro

GRÜNDER PÅ 1-2-3

- Gjennom å drive egen bedrift ved

siden av utdanningen ved UiA vil

studenten få god erfaring med å

realisere og gjennomføre egne ideer,

samt få god kjennskap til hvordan

etablere en bedrift. Det er krevende

å drive for seg selv, og beskrives av

andre selvstendig næringsdrivende

med hardt arbeid og med opp- og

nedturer underveis. Det kan være utfordrende

å følge normal studieprogresjon

når en driver for seg selv, og

det må gjøres avveininger og prioriteringer

underveis.

Likevel vil det å drive egen bedrift

vise at studenten har et stort pågangsmot

og engasjement, samtidig

som det bygges lederkompetanse og

evne til å håndtere mange arbeidsoppgaver

parallelt.

En Statsviters bekjennelser

I 2007 kom Dina Gundersen Soot til Sørlandet for å studere statsvitenskap på UiA. Med samfunnsengasjement

over snittet og fast bestemt på å bli statsviter bekjenner Dina hvordan tilfeldighetenes spill av og til

snur opp ned på en students tilværelse!

AV PÅL GRANDAL OG DINA GUNDERSEN SOOT (FOTO)

- Inntil nå vet skolen ingenting om min situasjon,

kan Dina avsløre.

- Kanskje denne artikkelen vil oppklare

hvorfor jeg tar opp en del fag i år, ler den

flittige studenten.

Statsvitenskap, som er et relativt krevende

studium, med både økonomi og jus i

tredjeåret fordrer at man jobber hele tiden,

noe Dina for lengst har fått erfare.

- Ja visst, her må det jobbes og ikke bare

når man har tid selv, poengterer hun vel vitende

om at hun nettopp har påbegynt det

knallharde arbeidet med å komme à jour i

studiet.

- jeg kunne nok fått bedre karakterer

på skolen, men jeg vil samtidig si at jeg

har fått en vanvittig erfaring som de fleste

21-åringer ikke har, føyer Dina til.

- Men det har jo også satt en stopper for

veldig mange ting i livet mitt, og for ikke

å snakke om alle utfordringene som hele

tiden dukker opp, men du verden hvor positivt

det har vært.

JAZZY ENTREPRENØRÅND

- Min studietilværelse tilfører verdifulle

dimensjoner til utdannelsen som et universitetspensum

tradisjonelt har vanskelig

for å ivareta, mener 21-åringen. Dinas

historie er slett ikke unik i Norge, men den

bærer i seg elementer som flere og flere

studenter møter i vår tid.

- Jeg startet med intensjonene om bare

å studere statsvitenskap, men da jeg ikke

kunne finne et tilbud for å tilfredsstille

min store lidenskap, freestyle discojazz,

begynte jeg rett og slett eget dansestudio,

forklarer den flittige studenten.

Med sin eldre søster Helle allerede boende

i Kristiansand, tok de to danseglade

saken i egne hender og kjørte hele Kristiansand

rundt og la brosjyrer i postkassene.

- Vi fikk påmeldinger nok til å begynne

med én kveld i uka, og på desperat jakt

etter lokaliteter og uten kapital til å pusse

opp, fikk vi heldigvis slippe til på KIFhuset

ved gamle Kristiansand stadion, informerer

Dina og føyer til:

- Vi fikk tilhold i en idrettsstue der vi

ryddet ut bord foran hver trening. Men med

stappfulle partier og mange interesserte tok

det jo bare av, minnes Dina.

- Etter to år flyttet søsteren min hjem,

og etter at jeg ble alene holder jeg nå til i

turnforeningens lokaler i Gimlehallen. Vi er

i dag et undervisningsteam som underviser

nærmere 600 elever hver uke, sier studenten.

LEDERERFARING

Med entreprenørånd satt ut i praksis over

tre år er Dina fast bestemt på å fordype seg

i statsvitenskap-studiet innenfor nettopp ledelse.

- Jeg har tenkt å ta offentlig politikk og

ledelse, bla. fordi jeg har fått ledererfaring.

Jeg er riktignok smertelig klar over at jeg

nok vil bli stilt overfor et ultimatum når det

gjelder parallell-løpet mitt, for det meste av

det jeg kan tenke meg å fordype meg i, tvinger

meg til å gi opp danseskolen, så jeg er i

grunn glad at jeg har dette 4-året til å tenke

over valgene mine, avslutter Dina.

Halvparten av norske studenter vil bli gründere!

En undersøkelse som ble gjennomført

av Innovasjon Norge og

Forskningsrådet i 2009 viser at

halvparten av norske studenter

ønsker å starte egen virksomhet.

Undersøkelsen viser at studentene er ivrige

etter å starte nye bedrifter, men at manglende

kunnskap og finansiering hindrer

dem i å sette i gang. Nesten 1000 norske

studenter har svart på spørsmål om sitt

forhold til entreprenørskap i en undersøkelse

gjennomført av Perduco for Innovasjon

Norge og Forskningsrådet.

PENGER MOTIVERER IKKE

Studentene oppgir at hovedmotivasjonen

for å starte egen bedrift er å få drive med

noe de brenner for. Mulighet for å tjene

mye penger er ikke vurdert som en spesielt

motiverende faktor.

- I Norge starter man en bedrift fordi

man har lyst, ikke fordi man må. Vi ser at

unge gründere har lyst til å realisere en idé

de brenner for, og de ser en mulighet til å

drive med noe de trives med og samtidig

livnære seg av det, sier divisjonsdirektør

i Innovasjon Norge, Hans Martin Vikdal.

kilde: Norges forskningsråd

UiA-professor i

entreprenørskap

imponert!

- Jeg er først og

fremst imponert av

studenten, men jeg

ser en motsetning

mellom fagvalget,

statsvitenskap og

Professor Bernt

Olaf Krohn Solvang

ved institutt for

arbeidsliv og

innovasjon

praksisen som er

entreprenørskap.

Innen entreprenøsskapsutdanning

vil

en få et profesjoelt

forhold til forretningsideen

og hvordan denne formuleres,

budsjett og regnskap er jo nyttig.

Arbeidet med en forretningsplan

vil være en givende prosess. Det å utvikle

forretningen i pakt med ny teknologi

og endringer i markedet.

Men jeg er imponert, og vi har mange

historier om sterke viljer som var PÅ

RETT STED TIL RETT TID.


UIA 2010 UIA 2010

6 – www.uia.no ALUMNI-PROFILEN

KARRIERE: STATSVITENSKAP

www.uia.no – 7

– Masteroppgaven ga meg

Trainee jakter

5 på campus

Hva slags karriere ser du for

NETTVERKET

deg etter endt utdanning?

MULIGHETER

Beate Nordal

2. semester

Jeg har lyst til å jobbe i

privat sektor, men er ikke

JEG TRENGTE!

fremmed med offentlig

sektor, for eksempel

som førstekonsulent i

et departement. Jeg ønsker å flytte til

I BRÜSSEL

Oslo etter endt utdanning hvor det er et

større arbeidsmarked.

Helene Hostad stortrives i Kristiansand kommune.

Vi rekrutterer de fremste talentene

Registrer din CV på Bemanningsbyraaet.no

w: bemanningsbyraaet.no t: 482 73 000

e: kristiansand@bemanningsbyraaet.no

- Masteroppgaven min ga meg verdifulle kontakter i

kulturmiljøet i byen. Dette nettverket blir det kultur

av i dag, forteller kulturrådgiveren Helene Hostad i

Kristiansand kommune.

AV BIRTE BORGUND

- Jeg skrev nemlig om Quartfestivalens

sosiokulturelle betydninger for Kristiansand,

forklarer Helene og avslører dermed

at det begynner å bli noen år siden hun

avsluttet sine studier på det som het Høgskolen

i Agder.

Med mastergrad i offentlig administrasjon

og ledelse fra HiA i 2005 har Helene

Hostad (31) funnet seg godt til rette som

fagkonsulent på kulturkontoret i Kristiansand

Kommune.

Hostad forteller at hennes tidligere

studie- og arbeidserfaring har hatt mye å

si for hvordan hun takler sin nåværende

jobb.

- Både utdanningen fra Bø og tidligere

Høgskolen i Agder har vært utrolig hjelpsom,

sier Hostad.

Helene Hostad har en arbeidshverdag

fylt med spennende og varierte oppgaver.

- Akkurat nå holder jeg på med et prosjekt

som heter Kristiansandsportalen

som er en ny webside som skal markedsføre

Kristiansand utad. Her jobber vi tett

med blant annet Universitetet i Agder for

å få frem Sørlandets faglige kompetanse

og utviklingsmuligheter.

KOMMUNEN TØR SATSE PÅ DEG

I jobben som rådgiver på kulturkontoret

har Hostad fått være med på mange spennende

kulturprosjekter:

Mange studenter ser nok for seg en karriere

i Kommunen og lurer på hvordan Kommunen

er som arbeidsgiver og arbeidssted.

Helene Hostad skryter av sin arbeidsgiver

i så måte:

- En ting som er veldig positivt med å

jobbe i Kristiansand Kommune er at du blir

pålagt et stort ansvar, noe man som nyutdannet

lærer mye av. Det er artig å ha en arbeidsgiver

som tør å satse på deg. Dessuten

blir du som nyutdannet tatt seriøst her og de

ønsker å ha oss med. Det er ikke sånn at du

må ha jobbet i 15 år for å bli inkludert i viktige

arbeidsoppgaver. Kommunen er generelt

en spennende arbeidsplass med varierte

oppgaver. Det er et godt arbeidsmiljø her

og i tillegg er den personlige tilretteleggingen

veldig bra, forteller Hostad.

Hostad har jobbet i Kristiansand kommune

i snart 4 år. Hun valgte å søke på

stillingen fordi hun så den muligheten som

drømmejobben hennes. Selv synes hun at

hun er heldig som får lov til å arbeide med

kultur som er det hun brenner for. Noe av

det hun har hatt mest glede av i jobben er

det at hun har fått være med på selve utviklingen

av kulturlivet i Kristiansand.

SKAFF DEG ERFARING I STUDIETIDEN

Når det gjelder råd til nyutdannede som

drømmer om en jobb i Kommunen, legger

Hostad særlig vekt på det å skaffe seg

erfaring gjennom frivillige verv under studietiden.

- Selv om en ikke har erfaring fra arbeidslivet,

er det å ha praktisk erfaring fra

fagområdet du studerer vel så viktig. Ikke

vær redd for å søke på de jobbene som frister

mest. Her i kommunen blir unge, nyutdannede

prioritert fordi de har en tendens

til å bli værende lenge. Så søk selv om du

ikke tror du vil få jobben, oppfordrer Helene

og understreker:

- Tenk endelig på hvilke arbeidsmuligheter

du kan få innenfor temaet du velger

for masteroppgaven din!

”Tenk endelig på

hvilke arbeidsmuligheter

du kan få

innenfor temaet du

velger for masteroppgaven

din!”

Som trainee ved Sørlandets Europakontor i Brüssel overvåker Fredrik Skau

Gundersen den politiske utviklingen i EU på jakt etter muligheter for Sørlandet.

AV SARA BLÅKA

Fredrik foreviget foran Sørlandets Europakontor; strategisk plassert i Norway House i EU-kvartalet i Brussel.

> Fakta

Hva er Trainee Sør?

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram for nyutdannede mastergradskandidater med

en fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning på Sørlandet.

Det er ikke krav om bestemte fagkretser.

Programmet strekker seg over en 18 måneders periode. I løpet av denne perioden vil trainee

få arbeidserfaring fra 3 forskjellige virksomheter. Hver plassering vil ha en varighet

på 6 måneder.

Trainee Sør har opptak to ganger per år, 1.september og 1.mars. Søknadsfristen vil

normalt være i overgangen mars/april måned for det kullet som har oppstart i september,

mens for kullet som har oppstart i mars, vil søknadsfristen være i oktober/november.

Siden 1. september har den nyutdannede

UiA-studenten vært stasjonært i EUs hovedstad

Brüssel. Med mastergrad i offentlig

politikk og ledelse har trainee-stillingen

gjennom Trainee Sør gitt Fredrikstad-gutten

en internasjonal satsplanke full av karrierefortrinn.

Lange og varierte arbeidsdager

vitner om en bratt læringskurve.

- Arbeidsoppgavene mine består av å

overvåke den politiske utviklingen i EU og

vurdere hvilke muligheter og utfordringer

dette kan gi for Sørlandet. Dette gjør jeg

hovedsakelig gjennom å gå på seminarer,

møter og andre arrangementer. Kontoret jobber

også mot Sørlandet ved at vi tar i mot

studiebesøk. Jeg representerer også kontoret

på mottagelser.

Fredriks ønske om å jobbe i nettopp Brüssel

er ingen tilfeldighet; fem års studier på

UiA, deriblant studieopphold i utlandet vitner

om god planlegging fra første studieår.

- Gjennom min mastergrad har jeg en fordypning

innenfor europeisk integrasjon og

mine erfaringer med å studere i utlandet har

vært positive. Dette gjorde at jeg hadde et

ønske om å jobbe internasjonalt og tett opp i

mot EU-systemet.

YDMYK OG FORNØYD

Med sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon

i bunn så håper Fredrik på å få brukt

hele sin utdannelse samt bygge videre på den

kompetansen han allerede har fra studiene

ved UiA.

- Jeg føler at min kombinasjon av både

økonomi og statsvitenskap har gitt meg en

bredde som har vært nyttig å ha når jeg har

søkt på jobb. Videre så har jeg lagt merke

til at engasjement med siden av studiene har

lært meg mye og er noe som blir lagt merke

til av potensielle arbeidsgivere, mener Fredrik.

Han er kjempefornøyd med å være trainee

og håper på å få jobbe med områder som

ikke han kan så mye om slik at han får styrket

sin kompetanse.

- Som trainee er jeg innstilt på å være ydmyk

og prøve å finne min rolle i den virksomhetene

jeg er hos, vise initiativ og jobbe

for å være et positivt bidrag for virksomheten

jeg er utplassert hos, forklarer Fredrik og

oppfordrer UiA-studenter til å søke traineestilling

hos Trainee Sør.

- Som trainee får du spennende arbeidsoppgaver

som du ellers ikke ville fått mulighet

til, i tillegg får du en unik mulighet til å

jobbe i tre forskjellige virksomheter. Gjennom

Trainee Sør får du også oppfølging av

mentor, deltagelse på faglig seminar og studieturer

som er lærerrike og sosiale. Og så

får du muligheten til å bygge nettverk med

virksomhetene og andre traineer, utdyper

Fredrik.

Håkon Eirik Grønlien

1. semester

Vil gjerne fortsette med

forskning. Kunne ellers

tenke meg å skrive en

masteroppgave som er

relevant for fremtidig

arbeid, fortrinnsvis

organisasjoner i privat sektor og helst på

Sørlandet.

Erle Wright

3. semester

En spennende en! Jeg

har ikke noe spesifikt

ønske om offentlig eller

privat sektor, begge

har mange spennende

yrkesmuligheter og mange muligheter

som jeg ikke vet om ennå.

Sanja Smailbegovic

4. semester

Med min bakgrunn

som sosionom vil jeg

helst jobbe med utsatt

ungdom. I forhold til

masterutdannelsen min

vil jeg prøve å kombinere

dette med ledelseskompetansen.

For eksempel lede ungdomsgrupper

eller fungere som rådgiver ved relevante

institusjoner.

Fredrik

Hartmann Nilsen

1. semester

Jeg ser for meg en

seniorkonsulentstilling i

et offentlig organ. Det er

dette spesialiseringen

min går ut på.

I Civilitas er en linjeforening for masterstudenter

tilknyttet Institutt for statsvitenskap

og ledelse ved Universitetet i

Agder. Vår visjon er å skape muligheter og

nettverk for fremtiden ved hjelp av engasjement,

kvalitet, samarbeid og kontakt.

II Civilitas skal:

1. Knytte nettverk til offentlig forvaltning

og næringslivet for å klargjøre muligheter

etter endt studie.

2. Være et bindeledd mellom nåværende

og uteksaminerte studenter.

3. Profilere studiet eksternt.

4. Skape et sosialt og faglig engasjement

mellom studentene.

5. Tale studentenes sak internt i organisasjonen.

6. Arbeide for et integrerende miljø preget

av åpenhet og samarbeid mellom

studentene.


KARRIERE: MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

UIA 2010 UIA 2010

KARRIERE: MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

8 – www.uia.no www.uia.no – 9

”Learning By Doing” i Singapore

Gjennom Gründerskolen tilbrakte siviløkonomstudenten

Hanne Anita Hodnungseth (23) sommeren på

National University of Singapore. Rik på erfaring ser

hun frem til å utforske Karrieredagens muligheter.

AV ANGELIQUE GRIMSTVEDT OG ELIN ENGEBAKKEN

- Den første uken av utenlandsoppholdet

til Gründerskolen gikk ut på å skaffe seg et

internship. Da var det litt over 20 bedrifter

som presenterte seg selv, som vi i ettertid

kunne avtale intervju med. Så et par erfaringer

med intervjuprosesser fikk jeg, noe

som var kjekt å ha nå som første rekrutteringsrunde

for revisjon og rådgivingsselskapene

har gått av stabelen.

UiA-studentene har fått

sterkt økende lyst på

utvekslingsopphold i USA

– tallet som reiser ut er

nesten tredoblet på tre år.

- Svært gledelig at utferdstrangen

øker, sier Mette

Høgbråt Pedersen ved UiAs

Internasjonale avdeling.

AV TOR MARTIN LIEN

UiA følger dermed opp Kunnskapsdepartementets

Nord-Amerikastrategi, som har

som mål å øke det transatlantiske samarbeidet

mellom universiteter og høyskoler,

få flere partnerskap og stigende antall studenter

som tar hele eller deler av studiene i

USA eller Canada.

NEW JERSEY OG CALIFORNIA

– MEN OGSÅ HAWAII

I vår var 17 UiA-studenter på utvekslingsopphold

i Nord-Amerika, i høst vil 54 ta ett

eller to semestre i USA. Det gir 71 i alt – i

hele 2009 reiste 39, mens 26 var utvekslingsstudenter

i Nord-Amerika i 2008.

Mette Høgbråt Pedersen ved UiAs Internasjonal

Avdeling.

I høst reiser flest – 17 stykker - til Montclair

State University i New Jersey, mens

11 reiser til University of California, Berkeley

i Oakland ved San Fransisco. Ni

vil til Oregon State University, åtte vil til

University of Nebraska i Omaha, seks vil

til University of Minnesota og to vil til

Hawaii Pacific University – det siste er en

fersk avtale.

BUSINESS I PRAKSIS

- Utdanningssystemet til UiA gir deg mye

kunnskap, men lite erfaring. Det at man

fikk prøve seg i praksis gjennom et internship

var den mest lærerike delen av

Gründerskolen, mener Hanne Anita.

- Jeg hadde forventinger om å lære mye

om business i praksis, og å lære om hvordan

hverdagen i en entreprenørvirksomhet

er. Jeg ønsket også å lære mer om hvordan

man kan starte opp en egen bedrift. Disse

forventingene ble innfridd 100%. På NUS

skrev vi bl.a. en business plan som vi presenterte

for 10-15 Venture Capital firmaer

siste uken. Vi klarte sågar å overbevise dem

om at vår forretningsidé var verdt å investere

i, jubler sivøk-studeten.

Med den årlige karrieredagen på plakaten

denne uken møter Hanne Anita i år

svært godt forberedt.

- Det er flest studenter som reiser på utveksling

til USA fra Fakultet for økonomi

og samfunnsvitenskap, men det er en god

del fra Fakultet for humaniora og pedagogikk

også, sier Mette Høgbråt Pedersen ved

UiAs Internasjonal avdeling – og ønsker

seg flere utvekslingsstudenter fra de øvrige

fakultetene.

USA-TREND NASJONALT

Den klare økningen i USA-utvekslingsopphold

faller inn i en trend på landsbasis,

viser tall fra SIU – Senter for internasjonalisering

av høgere studier. SIU er mest opptatt

av studenter som tar en hel grad i USA

– tallet på både bachelor- og mastergradsstudenter

har økt de siste to årene, etter en

lang periode med fallende tendens. Samme

utvikling gjelder for phd-studenter.

”Det er også positivt at antallet norske

studenter som tar ett eller to semestre i USA

Fornøyde norske studenter på gründerskolen.

USA-boom for utvekslingsstudenter

> Fakta

Hva er Gründerskolen?

Gründerskolen er et samarbeid mellom alle universitet og flere høyskoler i Norge, administrert

av Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Gründerskolen består av 3 deler:

1. Et introduksjonskurs i forretningsplanskriving tilsvarende 5 studiepoeng.

2. Et utenlandsopphold 3 mnd ved valgt destinasjon, her skal man ha:

• Et internship i en start-up bedrift som gir 10 studiepoeng

• Studier ved lokalt universitet tilsvarende 10 studiepoeng

3. En refleksjonsrapport tilsvarende 5 studiepoeng

Til sammen gir Gründerskolen 30 studiepoeng på Masternivå. Man må ha fullført en

Bachelor før man kan bli tatt opp på Gründerskolen.

The University of Minnesota med ca 67000 studenter er en strategisk partner av UiA og tiltrekker seg flere og flere UiA-studenter.

har økt fra 960 til 1074. Den største økningen

har skjedd på mastergradsnivå. Det universitetet

i USA som mottar flest delstudenter

er University of California, Berkeley,

heter det i pressemeldingen fra SIU.

Blant UiA-studentene er imidlertid bachelorstudenter

i flertall. Tallene fra SIU og

UiA er ikke direkte sammenlignbare, siden

SIUs tall går på studieår (høst 2009- vår

2010) mens UiAs tall refererer kalenderår

– men tendensen i tallene er den samme.

FREMDELES PLASSER

- Er det kapasitet til å ta unna om USA-lysten

fortsetter å stige blant studentene?

- Ja, vi har ledige plasser på så godt som

alle universitetene vi har samarbeidsavtale

med. Unntaket er Montclair State University

i New Jersey, rett utenfor New York

City, der de avtalte plassene er fylt opp.

Det er for øvrig et flott sted, bare snaue tre

kvarters togreise fra Manhattan, sier Mette

Høgbråt Pedersen.

UiA har et klart ønske om at studentene

skal ta minst ett semester utenlands i studietiden.

Det gir nye impulser og kunnskap

om andre kulturer som alle har godt av å

ta med seg videre i livet – både faglig og

sosialt.

- Vi vil jo gjerne fylle opp de ledige

plassene, gjerne med masterstudenter, sier

Høgbråt Pedersen.

Og minner om at det slett ikke bare er

USA som gjelder:

- Vi har mange svært gode avtaler med

europeiske universiteter, og her er det gode

stipender å få gjennom Erasmus-programmet,

for eksempel, sier Mette Høgbråt Pedersen.

- Nå håper vi at vi får samme økning for

utvekslingsopphold i Europa som vi har hatt

for USA. Tendensen er i alle fall god!

UTVEKSLING

Første skoledag for UiA-studentene i høst.

MED SLIPS

Mens gutta må stille i skjorte og slips, må jentene pent stille i skulderlange bluser

og finsko. Utveksling på Universitas Gadjah Mada (UGM) i Indonesia er som

man skjønner ganske så annerledes. På flere måter enn én!

AV ANGELIQUE GRIMSTVEDT OG ELIN ENGEBAKKEN

- Hvis gutta glemmer slipset, så kan det

hende at læreren påpeker dette midt under

forelesningen, forteller sivøk-studentene

og smiler.

De seks siviløkonomstudentene tilbringer

høstsemesteret i vakre Indonesia,

langt borte fra velkjente studiepoeng og

undervisningsopplegg på UiA. Det som i

starten virket som en lang ferie, ble fort en

hard virkelighet med masse skolearbeid,

forklarer de ivrige studentene.

- Undervisningsopplegget her nede er

helt annerledes. Hovedfokuset ligger på

oppmøte, deltakelse i timene, presentasjoner,

løsning av case og større innleveringsoppgaver,

understreker de og legger

til.

- Og alt dette teller på karakteren.

VELG UTRADISJONELT

- Det jeg i hovedsak vektla når jeg skulle

på utveksling var at jeg skulle et sted jeg

ikke hadde vært før, og gjerne et sted jeg

aldri hadde kommet på å reise til ellers.

Jeg ville se en annen kultur og oppleve en

verden som er litt annerledes enn den vi er

vant til hjemme i Norge, forteller Martin

fra Indonesia.

- Samt at den dagen vi søkte, så lava

snøen ned for n’te gang i Kristiansand,

og vi drømte om et semester uten snø! Så

da falt valget lett på Universitas Gadjah

Mada (UGM) i Indonesia, føyer Trine og

Kristin til og ler.

UiA-studentene er blitt kjent med mange

nye mennesker, både fra Indonesia og

fra Europa – blant annet Frankrike, Tyskland,

Nederland, Østerrike og Spania. De

er ikke i tvil om at de har valgt riktig og

oppfordrer alle til å velge utradisjonelt når

de skal på utveksling.

- Ja, ta sjansen og dra til et litt utradisjonelt

sted, velg et land som ligner lite på

hjemlandet ditt ift. kultur, klima og sosiale

forhold. Dermed får du maks utbytte av

oppholdet ditt!

Johannes og Kenneth stemmer i med

høy røst.

- Vi anbefaler alle som vil ut på utveksling

om å faktisk gjøre det, det er ikke noe

en kommer til å angre på. Dette gir minner

og opplevelser en ellers ikke hadde fått. Vi

har blitt mer åpne for andre kulturer og andre

mennesker. Og vi har nå lært hvor lett

det er å komme i kontakt med andre mennesker,

bare man er åpen og ikke har for

mange fordommer.

Martin er helt enig med sine medstudenter.

- Jeg liker veldig godt måten jeg har

blitt møtt med en ny kultur på, det bidrar til

at forstår andre kulturer bedre. Dermed ser

man også mer positivt på mennesker med

en annen kultur enn en selv. Ellers er det

deilig å friske opp i muntlige og skriftlige

engelskkunnskaper, har aldri måttet snakke

så mye engelsk som nå.

Mercurius

Mercurius

Siviløkonomstudentene på UiA har

posisjonert seg med en svært aktiv

og velprofilert forening. Foreningen

for siviløkonom og masterstudentene

i Kristiansand, Mercurius, er en organisasjon

som ivaretar de flest deler

av studentlivets utfordringer.

Aktiviteten i Mercurius tuftes

på tre hovedsøyler:

n Vennskap

n Kunnskap

n Nettverk

- Vi ønsker kontakt med bedrifter på karrieredagen!

- Grunnet utveksling i Indonesia er vi dessverre forhindret

fra å delta på Karrieredagen 14. oktober. Vi

benytter derfor denne muligheten til å komme i kontakt

potensielle arbeidsgivere!

Våre CV-er:

Trine Puntervoll (23), Egersund

Yogyakarta, Indonesia: Har bachelorgrad

i Økonomi og administrasjon fra

UiA Kristiansand, og går nå siste året på

mastergraden i Økonomisk styring og

prosjektledelse. Ferdigutdannet siviløkonom

våren 2011.

Ørjan Aukland (24), Tjelta

Yogyakarta, Indonesia: Har bachelorgrader

i Revisjon fra UiA Kristiansand,

og går nå siste året på mastergraden i

Økonomisk styring og prosjektledelse.

Ferdigutdannet siviløkonom våren 2011.

Martin Sekkenes Sand (24), Lørenskog

Yogyakarta, Indonesia: Har bachelorgrader

i Revisjon fra UiA Kristiansand,

og går nå siste året på mastergraden i

Økonomisk styring og prosjektledelse.

Ferdigutdannet siviløkonom våren

2011.

Johannes Storaker (24), Vigeland

Yogyakarta, Indonesia: Har bachelorgrad

i Økonomi og administrasjon fra

UiA Grimstad/Kristiansand, og går nå

siste året på mastergraden i Økonomisk

styring og prosjektledelse. Ferdigutdannet

siviløkonom våren 2011.

Kenneth Pettersen (25), Mandal

Yogyakarta, Indonesia: Har bachelorgrad

i Økonomi og administrasjon fra BI

Kristiansand, og går nå siste året på mastergraden

i Økonomisk styring og prosjektledelse.

Ferdigutdannet siviløkonom

våren 2011.

Kristin Goa (24), Randaberg

Yogyakarta, Indonesia: Jeg har fra før

av min bachelorgrad i Økonomi og administrasjon

fra NHH/UiA Kristiansand, og

går nå første året på mastergraden i Økonomisk

styring og prosjektledelse. Ferdigutdannet

siviløkonom våren 2012.


KARRIERE:IT-OG INFORMASJONSSYSTEMER

UIA 2010 UIA 2010

KARRIERE:IT-OG INFORMASJONSSYSTEMER

Fremtidens læringsarena -

VIA PODKAST?

10 – www.uia.no www.uia.no – 11

5 på campus

1. Hvordan opplever du å være ITstudent

på UiA?

2. Hva er en karrieredag for deg?

3. Skal du på årets karrieredag?

Hvorfor?

Marco Ginal, 25år

Utvekslingsstudent fra Tyskland

1. Det er annerledes fra

Tyskland. Det er mindre

teori og mer praktiske oppgaver

her. Det liker jeg.

2. Det er en plass hvor

bedrifter er til stede hvor man kan stille

spørsmål om jobbmuligheter. Norge kan

være et interessant område å jobbe for

meg.

3. Ja, det skal jeg. Det blir interessant!

Lianne McNaughton, 20 år

Utvekslingsstudent fra Jamaica/USA

1. Det er mindre skolearbeid

og forskjellig struktur

i kursene i forhold til det

jeg er vant til. Jeg liker

systemanalyse og systemutvikling

best!

2. For meg er det at bedrifter informerer

om hva de gjør og kanskje rekrutterer til

internships og fulltidsjobber.

3. Nei, det har jeg ikke planer om.

Jørgen Rypaas, 23 år

IT-student 2. året fra Drammen

1. Det opplever jeg som

positivt! Det skjer mye

mer enn forventet. Jeg ble

imponert over klassen og

foreleserne når jeg begynte,

men nå er det litt roligere.

2. Det er en dag hvor man kan møte

personer som har innsikt i jobbmarkedet

og som kan gi gode råd om veien videre

fra mitt ståsted. Kanskje en arena for å bli

overbevist om at IT er det rette valget for

meg. Forventer også å kunne få feedback

på hva som forventes av en nyutdannet.

3. Ja, det skal jeg! Føler det er viktigere nå

enn i fjor for å øke motivasjonen for videre

studier innen IT!

Brynjar Furebotn, 25 år

IT-student 2. året fra Aardal

1. Det er utfordrende og

interessant. Det ble litt

mer dybde enn jeg hadde

forventet, men det ser jeg

på som en god ting!

2. Det er en plass hvor man kan utforske

mulighetene både før, under og etter utdannelse

og se hva slags marked som finnes.

Fint å kunne utforske mulighetene jeg har!

3. Ja, det blir gøy å se hva de ulike bedriftene

byr på!

Jonas Gjestad, 23 år

IT-student 2. året fra Sandefjord

1. Det er helt ålreit! Kunne

sett for meg mer moderne

PC-utstyr på labene. Første

året var ikke krevende

nok for min del, men nå er

det mer utfordrende! Jeg er fornøyd med

foreleserne. De er flinke!

2. Det er en dag hvor bedrifter presenterer

seg slik at jeg kan få et innblikk i hva

slags karriere jeg kan få.

3. Kanskje. Det er nok mer aktuelt for meg

til neste år siden jeg går 2. året.

Forutsetningen for at LA2020-prosjektet skal lykkes er at det tekniske utstyret, inkludert infrastrukturen, er til stede på institusjonen; slik som i dette undervisningsrommet.

Med LA 2020 kan du snart høre forelesningen

på podkast ved frokostbordet. UiA skal utforske

teknologi og pedagogikk som verktøy i undervisning

og forskning.

AV MARTIN GRINA OG MUFADAL S. A.

- Visjonen er at UiA skal være ledende nasjonalt

når det kommer til digital undervisningsstøtte.

Undervisning frikobles i større og større

grad fysisk fra forelesningssituasjonen.

LA2020 vil ikke viske ut denne metoden, men

fungere mer som en digital støtteordning, sier

Øystein Sæbø, leder for rådet for LA2020.

Hvordan vil prosjektet påvirke studentene

først og fremst?

- Den nye læringsarenaen fokuserer først

og fremst på det pedagogiske aspektet ved

en mer digitalisert undervisningshverdag.

Den tekniske biten er det som skaper fundamentet

for pedagogikk og læring, fastslår

Sæbø.

Prosjektet vil føre til at vi er enda mer

åpne for omgivelser. Hvordan vi kan anvende

sosiale medier, broadcasting og lesebrett

for å støtte oppom undervisning.

Øystein trekker bl.a. frem repetisjon av

forelesninger i form av podcaster, og kollokviegrupper

og samskrivning i forhold

til eksamensforberedelser som viktige

punkter. Videoforelesninger i seg selv øker

muligheten for å treffe flere med undervisningen,

legger han til.

Øystein forteller også at han selv produserer

videopodcaster når han skal gi tilbakemeldinger

på oppgaver fra studentene.

- Tenk så mye mer du får sagt i løpet av 5

minutter enn hvis du skulle skrevet det ned!

Dette er et godt hjelpemiddel hvis man tenker

igjennom hvordan man kan bruke det,

understreker en ivrig Øystein Sæbø.

Hvilke andre aktører jobber med prosjektet?

- Foreløpig kun universitetet. Vi har flere

prosjektet som er satt igang av både studenter

og ansatte. Det er viktig at vi får med

hele institusjonen i prosjektet, men etterhvert

blir det nødvendig å få til et samarbeid

med næringslivet rundt oss for å oppnå

god kommunikasjon med eksterne aktører,

mener Sæbø. I første omgang er det viktig

å få inn flere studenter for å utprøve forskjellige

prosjekter. Dette kan det søkes om

midler til, påpeker han.

Hvordan vil LA2020 påvirke studentenes

arbeidsmetoder når de kommer ut i jobb?

- Ojsann, vanskelig spørsmål! De vil definitivt

kunne skilte med større digital kompetanse.

Det er et skrikende behov for denne typen

kunnskap i flere og flere næringsbransjer,

og LA2020 vil definitivt være en drivkraft

og et hjelpemiddel for å gi studentene

større digital kompetanse som de kan dra

stor nytte av i arbeidslivet.

Prosjektet vil øke det generelle kunnskapsnivået

innen IKT hos de fleste, avslutter

Sæbø.

Professor og Ipad-entusiast Frank Reichert overbeviser ivrige 10-klassinger ved Arendal internasjonale

skole om at fremtidens undervisning vil kunne se svært så annerledes ut enn i dag.

Instituttleder Carl Erik Moe lanserer nytt masterstudium.

Nytt masterstudium

for IT-studentene

Friprog-master er studiet

for deg som brenner for fri

programvare!

AV MARTIN GRINA

Nå kan IT-studentene begynne på et

2-årig masterstudium hvor 30 studiepoeng

kun dreier seg om fri programvare.

Instituttleder for informasjonssystemer

ved Universitetet i Agder, Carl Erik Moe

er begeistret for den nye mastervarianten.

- Det vi har valgt å kalle FriProgmaster

er ikke en egen mastergrad, men

en variant som er spesialrettet mot fri

programvare. Sammen med Høgskolen

i Telemark er vi alene om å tilby dette.

Det hele startet med at IKT Grenland

henvendte seg til HiT for å ta opp

spørsmålet rundt utdanning av studenter

innen åpen kildekode på masternivå. HiT

hadde ikke nok ressurser og det var her

UiA kom inn på banen, forteller Moe.

Dette er et samarbeidsprosjekt hvor det

gis ett kurs; ett i Telemark og ett ved UiA

i Grimstad, som en del av sivilingeniørstudiet.

Dette har kommet i stand ved

hjelp av midler utenfra, og Moe håper

tilbudet kan videreføres.

BEHOVET ØKER

- Vi opplever at næringslivet etterspør

denne typen kompetanse mer og mer,

derfor ser vi at det er viktig å kunne tilby

masterstudenter på IT bredere, men samtidig

mer spesifikke emnefelt. Vi håper

jo selvfølgelig også at den nye varianten

vil gi en positiv synergieffekt i forhold

til søkertall helt fra første året på IT, påpeker

Moe.

- 3. året på bachelor kan man også

velge to open source-kurs, disse vil sannsynligvis

få mer oppmerksomhet også,

legger han til.

At fri programvare vil ha stor nytteverdi

for studenter som skal inn i næringslivet,

har Moe absolutt tro på.

- Det blir en spennende vri og særskilt

kompetanse er noe arbeidsgiverne setter

høyt.

Allikevel tror jeg ikke studentene blir

”fanget” i jobbmarkedet på grunn av

dette. Når du først har lært en teknologi,

er det lettere å lære en ny, understreker,

Moe.

Systematicus

Linjeforeningen for IT-studenter

Systematicus er linjeforeningen for alle IT-studenter ved Universitetet i Agder. Målsetningen

med Systematicus er å skape et godt samhold og en felles identitet blant alle

IT-studentene. Systematicus drives av studentene selv og har et styre bestående av ni

personer. Systematicus ønsker å være bindeleddet mellom studentene og næringslivet,

både på sørlandet og i resten av Norge. Systematicus arrangerer både faglige og sosiale

arrangementer som er åpent for alle som studerer IT. Vi arrangerer også en bedriftspresentasjon

hver måned med et variert og spennende utvalg bedrifter fra både vest, sør og

øst. Til karrieredagen 2010 har flere medlemmer vært i sving for å få til denne avisen og

hele karrieredagen som sådan. Leder Pernille Monstad Røberg og næringslivsansvarlig

Arnfinn Tønnesland Bærø har blant annet arbeidet lange dager for å få med betalende

bedrifter til å stå på stand. Ved forrige karrieredag var det to IT bedrifter på stand, i år har

vi fått med hele åtte. Martin Grina har vært med å skrive redaksjonelle saker til avisen,

foretatt intervjuer og bidratt til en spennende lesning i denne avisen.


KARRIERE:ARBEIDSLIV

UIA 2010 UIA 2010

KARRIERE:ARBEIDSLIV

12 – www.uia.no www.uia.no – 13

GODE RÅD

fra Agders alumni

"Om akvarell-malere på Kreta, studiet

av fisk, prosjektledere, og din karriere"

Det er mange stillinger som uten tvil vekker nysgjerrighet, og oppnår hyppige

klikk på finn.no. Det er et osean av muligheter. Men hvilke utfordringer

møter vi når stillingsbeskrivelsen ikke finnes, og kun målet er satt?

IT-jakt på Karrieredagen!

- Ventelo er en av de største it-arbeidsplassene i Kristiansand. Nå vil vi styrke IT-miljøet

ytterligere. Særlig jakter vi på IT-kompetanse i sørlandsregionen, sier Morten Bjønness,

ansvarlig for IT-utvikling i Ventelo.

Jeg jobber i revisjonen.

Les mer på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen

OK, så er det kanskje

ikke akkurat slik vi

arbeider, men det

kreves litt spesielle

talenter om du vil

være med og vokte

fellesskapets verdier.

Riksrevisjonen kontrollerer forvaltningen for å sikre at fellesskapets verdier brukes slik

Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning. Derfor

trenger vi mennesker med analytiske evner og et sterkt samfunnsengasjement.

Har du det som skal til for en karriere hos

oss?

Kan du tenke deg en meningsfylt jobb hvor du bidrar til å ivareta fellesskapets verdier? Er du opptatt

av at velferdsstaten fungerer så godt som mulig? Da kan det hende at du passer til en jobb i

Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har

• 500 økonomer, jurister, samfunnsvitere og andre ansatte

• 5 regionkontorer i de største byene

Vi trenger engasjerte og initiativrike økonomer og samfunnsvitere som skal

• undersøke om forvaltningen bruker ressursene sine effektivt og slik Stortinget har bestemt, og

vurdere om de oppnår de målene som er satt

• sjekke både statsregnskapet og regnskapene for departementer og underliggende virksomheter.

Hvordan blir du én av oss?

• Alle ledige stillinger lyses ut, følg med på

våre nettsider

• Søknad

• Informasjonsmøte og presentasjon

• Intervju

• Tilsetting

Vårt tilbud til deg:

• Introduksjonsprogram

• 2-årig opplæringsprogram

• Karriereutvikling for alle ansatte

• Mulighet til flere arbeidsområder internt

• Mulighet til å arbeide internasjonalt

Telekomleverandøren Ventelo har et av

de største IT-miljøene i sørlandsregionen,

med både produktutvikling og drift av

IT-systemer. Nå skal miljøet styrkes med

enda flere IT-spesialister.

- Vi er dessverre lite kjent som it-arbeidsgiver.

Dette ønsker vi nå å gjøre noe

med ved å stille opp med stand og fortelle

om vår virksomhet i studentmiljøene. Vi

tror nettopp Universitetet i Agder har den

kompetansen vi er på jakt etter, sier Mikael

Kofod, IT Seksjonsleder i Ventelo.

30 IT-MEDARBEIDERE

I KRISTIANSAND

Ventelo er Norges nest største tilbyder av

komplette tele- og datakommunikasjonsløsninger

til både privat- og bedriftsmarkedet.

For en telekomleverandør er det

helt avgjørende å ha et avansert IT-miljø,

for det meste som skjer i telebransjen er

basert på IT-systemer og IT-kompetanse,

forklarer telekomleverandøren.

Ventelo, som har hovedkontor på Fornebu

utenfor Oslo, har hovedtyngden av

sin IT-kompetanse ved kontoret i Kristiansand.

Om lag 30 IT-medarbeidere i

Ventelo har Kristiansand som arbeidsplass.

I desember 2011 skal de ansatte i Kristiansand

flytte inn i nye lokaler i Sørlandsparken.

En moderne og fleksibel arbeidsplass

vil gjøre Ventelo enda mer attraktiv

i kampen om IT-kompetansen.

Ventelo tar derfor mål av seg til å bli

bedre kjent i Kristiansand-området. Ett

av grepene som nå tas er å delta på Karrieredagen

ved Universitetet i Agder 14.

oktober, avslutter Bjønness.

Fra ADH til UiA - to generasjoner

Agder-alumni

ser seg tilbake og tilbyr

jobbsøkende UiA-studenter

gode råd!

AV: ANGELIQUE GRIMSTVEDT OG

ELIN ENGEBAKKEN FAGUTVALGET, MERCURIUS

Jon A. Jacobsen

konserndirektør i

Statoil – ADH-alumni

Fra tiden på

ADH trekker

Jacobsen frem

et unikt studiemiljø

med god

kombinasjon

av fag og høy

sosial aktivitet,

og synes at det

over tid er det

sosiale som sitter

mest igjen

som det viktige. Jacobsen trekker også

frem at arbeidslivet krever en litt annen

form for disiplin og samarbeid enn studietiden,

at man i en stor organisasjon er avhengig

av andre for å sikre leveranser og

at egen innflytelse på hvem man skal jobbe

med og hvordan er mye mindre. Jacobsen

fokuserer på samarbeid, det å sammen med

kollegaer klare å løse komplekse oppgaver.

For de som liker slumreknappen på vekkeklokken

litt for godt kan også arbeidslivets

harde virkelighet være en utfordring.

Jacobsens råd: - Velg en ressurssterk organisasjon

som gir anledning til utvikling

og læring, samt å være tydelig på hva man

ønsker å gjøre og hvorfor.

Birgitte Langedrag,

Trainee Sør - UiA-alumni

Langedrag mener

også hun

har hatt god

nytte av fagene

i forbindelse

med prosjektarbeid,

innenfor

strategi og markedsføringsfag.

Langedrag

hadde også forventninger

om

å lære enda mer

og se hvordan ting fungerte i virkeligheten,

noe hun har fått muligheten til gjennom

Trainee Sør-stillingen. Langedrag innrømmer

at hun slet mest med stå opp tidlig hver

dag og venne seg til en ny rytme i forhold

til studietiden. Men en jobb med mye utfordringer

betyr ofte også en jobb med mye

spennende arbeidsoppgaver. Langedrag

synes det å kunne samarbeide med ulike

personer, finne løsninger og kunne komme

med anbefalinger har vært veldig spennende.

Langedrags råd: - Tenk igjennom hva en

virkelig ønsker. Søk på en jobb hvor du tror

du vil få mest mulig utbytte, hvor du får

mye erfaring og samtidig blir tatt vare på.

Knut Lindland,

Trainee Sør- UiA-alumni

Lindland understreker

viktigheten

av å starte

tidlig i studiet

med å bygge opp

en spennende

CV; med både

verv, utenlandsstudier

og sommerjobber.

Han

mener Agder er

et fantastisk sted

å studere og trekker særlig frem tiden da

han var engasjert i ulike studentforeninger,

fremfor alt som leder av Mercurius.

Siviløkonomen føler at tiden i Trainee Sør

har innfridd hans forventninger og tenker

spesielt på spenningen og læringen ved å

bytte arbeidsplass, og å bli kastet ut i en

ny bransje og organisasjon.

Lindlands råd: Oppsøk aktivt istedenfor

å vente på å bli oppsøkt av bedriftene. Det

er mange jobber der ute, og fåtallet av bedriftene

oppsøker Universitetene. ”Dere

er kvalifisert til langt flere jobber enn det

dere tror! ”.

> Fakta

Alumni?

Alumni er latin for tidligere studenter ved

en skole. I entallsform er alumnus en

tidligere mannlig student, mens alumna

er en tidligere kvinnelig student. Alumni

er ved endel læresteder organisert i alumniorganisasjoner,

som ofte arrangerer

gjenforeninger og pengeinnsamlinger.

Ved noen universiteter sitter representanter

for alumniorganisasjonene i universitetsstyret.

Kilde: Wikipedia

”MANGE VEIER TIL ROM”

Manpower Kristiansand mottar årlig

mange tusen CV-er. Vi gjennomfører hundrevis

av intervju månedlig, og samtalen

kommer ofte inn på spenningsfeltet mellom

drømmejobb og muligheter. Ett gjennomgangstema

er hvordan man skal orientere

seg videre i karrieren. Vi har gleden

av å følge mange spennende arbeidstakere

gjennom flere år, og følge dem i deres karriere

og veivalg. Det er mange veier til

Rom i yrkeslivet. Heldigvis.

”KARRIEREVEI”

Ett eksempel som belyser dette er en tidligere

kandidat hos Manpower Kristiansand,

som gikk fra doktorgradsarbeid i

”stressrelatert atferd på fisk”, til prosjektog

kvalitetskoordinator i strømselskap.

Det er kanskje ikke den mest åpenbare

karriereveien. Men det handler om

en som tar styring over sine veivalg. Som

skaper en karriere basert på egne ønsker

og egen erfaring. Studiet av fisken Carassius

carassius (digresjon; søk det opp

på nettet – utrolig fisk!) brakte blant annet

en metodisk arbeidsform, samt evne

til å tilegne seg store mengder kunnskap

og basiserfaring innen molekylærbiologi.

Dette var med på å lande jobb som produktspesialist

i et internasjonalt legemiddelfirma.

Engasjement og arbeidsinnsats

medførte mulighet til å ta ansvar for interne

prosjekt. Prosjekterfaring herfra (og

fra doktorgradsrelatert feltarbeid) skapte

mulighet til å lede egne prosjekt i en ny

stilling i kraftbransjen.

Hva er den røde tråden? Vi tror det i

stor grad dreier seg om: Innsikt i egne

styrker og egne ønsker, samt vilje til å

ta valg. Spørsmålet er jo hvorfor dette er

relevant? Er det ikke bare å ta en utdannelse,

for så å være ferdig plassert? Utdannelse

er helt klart en ekstremt viktig

faktor for å lykkes. Et rikt tilbud av studier,

samt muligheter til å sette sammen

forskjellige fag, har gitt større frihet. Man

kan velge innen et bredt spekter av fag,

emner, fordypninger, bacheloroppgaver

og kanskje masteroppgave. Friheten utdanningstilbudet

gir – som er startskuddet

for en karriere, kan jo både virke spennende

og skremmende, siden fremtidig

yrkesliv ser flertydig og utydelig ut.

”INNOVASJONSASTRONAUT”

Hvordan håndterer vi en fremtid preget

av porteføljekarrierer og større usikkerhet?

Allerede i dag har gjennomsnittsnordmannen

15 arbeidsforhold i løpet av

karrieren. Hvordan takle tverrfunksjonelt

arbeid, og hvem kan egentlig søke på stillinger

som ”Innovasjonsastronaut”? Den

vekker i hvert fall nysgjerrighet, og hadde

hyppige klikk på finn.no nylig. Ikke å

forglemme at vi kontinuerlig må markedsføre

vår verdi for organisasjonen? Og

samtidig holde øynene oppe for vår neste

jobb. Man kan like det, eller ikke like det.

Men forholde oss til det – det må vi - på et

eller annet vis. Hva betyr den utviklingen

for deg?

”AKVARELL-MALER PÅ KRETA”

Vi tror det er viktig å så tidlig som mulig

begynne å utforske. Teste, lukte, smake

- og eventuelt; spytte ut igjen. Spør deg

selv allerede nå: Hva har jeg lyst til å bruke

denne utdannelsen til etter endt løp?

Tenk gjerne gjennom hva dine preferanser

er: hva dine sterke sider er og hva som gir

deg energi i jobbsituasjoner.

Noen blir oppglødd av analyse, av se

systemer, av rutiner og struktur. Andre

gjør de samme oppgavene, og må slepe seg

gjennom uendelige lange og kjedelige arbeidsdager.

Oppgavene er de samme, preferansene

forskjellige. For førstnevnte vil

Foto: May Elin Aunli

Foto: May Elin Aunli

for eksempel en masteroppgave om analyse

og statistikk vesentlig styrke mulighetene

for å konkurrere om spennende stillinger.

Sistnevnte vil med samme valg av

oppgave, kanskje starte på minussiden, om

ikke annet så i forhold til vurderingsevne?

Bygg nettverk rundt deg av mennesker

du kan spør, og hente informasjon hos.

Hvordan ser en arbeidsdag ut for yrke

Z? Samsvarer det med dine drømmer om

fremtiden? Å drømme handler ikke om at

alle skal bli basehoppere, eller akvarellmalere

på Kreta. Det er her en positiv individualisme

kommer til å spille en rolle

i fremtidens arbeidsmarked. Ekte individualisme

handler om å finne det som er

utfordringer, og det som er givende for

deg. Som er livsbejagende og viktig for

deg. Det er karriere.

”KARRIEREKONTROLL”

Den som har et reflektert forhold til egne

preferanser, som har kartlagt muligheter,

satt seg mål, og fokuserer på dem, ville

kunne utøve reell karrierekontroll.

Det vil være et verktøy for utvikling, et

verktøy for å ta aktive valg. Valg som gir

deg en trygghet i en verden hvor gullklokken

er knust. Utvikling i en verden hvor

den beste sikkerheten du har er kompetansen

du besitter, og det omdømmet du har.

Så: hopp over artikler som påstår å

kunne fortelle deg at ”slik blir du”. Du er

allerede. Vi mennesker som enkeltindivid

er i ordets rette forstand: enestående.

Du har din særegne historie. Du har

den eneste mulige sekvensen av arvelige

kombinasjoner som kunne resultert i akkurat

deg!

Du besitter egenskaper og kompetanse

som ingen andre besitter. Finn ut hva det

er, og la det være din karrierekontroll.

Det er du som styrer din fremtid.

Heldigvis.

Artikkelen er skrevet av

Kjetil Aanonsen Strandi

Senior rådgiver Manpower

Kristiansand


UIA 2010 UIA 2010

14 – www.uia.no www.uia.no – 15

Summer internship*

Sirius IT søker dyktige og

engasjerte medarbeidere!

// Tilbys motiverte og kvalifiserte studenter med ett til to år igjen av utdannelsen

// Neste Summer internship er sommeren 2011 // Søknadsfrist 17. oktober 2010

// Se www.pwc.no/karriere for mer informasjon //

I Sirius IT får du muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende

it-prosjektene i Norge. Vi legger stor vekt på faglig utvikling for den

enkelte, i form av kursdeltakelse, gjennomføre sertifiseringer og være med

på spennende kompetansebyggende aktiviteter i Sirius ITs mange faggupper.

Vi har også et særdeles godt sosialt miljø i firmaet, med totalt 19

ulike idretts- og kulturgrupper.

Vi ansetter hvert år nyutdannede kandidater som går inn i vårt introduksjonsprogram

– ”Nytt Krutt”. Når vi velger en kandidat til en jobb hos

oss vurderer vi både kompetanse og personlige egenskaper som samarbeidsevner

høyt. Det er viktig for oss å få rett person på rett plass.

Hvis du nå holder på å fullføre ditt studie med en master- eller en bachelorgrad,

og har interesse for å jobbe med IT, så vil vi gjerne høre fra deg!

Neste års Nytt Krutt starter i august 2011.

Du kan sende inn søknad og cv til jobb.no@siriusit.com, gjerne innen

29. oktober.

Om Sirius IT

Sirius IT er en nordisk leverandør av verdiskapende IT-løsninger rettet

mot offentlig sektor og utvalgte bransjer i privat sektor. Selskapet er

representert i Norge, Sverige og Danmark med mer enn 430 ansatte.

Sirius IT leverer systemutvikling av virksomhetskritiske it-løsninger,

applikasjonsforvaltning og konsulenttjenester.

Nytt krutt-programmet inneholder:


Introduksjon til Sirius IT


Innblikk i våre metoder, verktøy og rutiner


Innføring i aktuell teknologi


Praktisk erfaring gjennom prosjektarbeid


Sertifisering i ulike produkter/rammeverk


Sosiale aktiviteter

Les mer på www.siriusit.no

Akademikerforbundet er et forbund i vekst og tilbyr medlemskap

for personer med minimum tre års universitet- og/eller

høyskoleutdanning (dvs. minst 180 studiepoeng).

Akademikerforbundet er ett av ti medlemsforbund i Unio,

som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Vi er også representert i Unio Student.

Fordeler for studentmedlemmer:

• Gode studentforsikringer

• Gjennomlesing av arbeidskontrakt før du signerer

• Deltidsjobb - vi er der for deg!

• Kunnskapsrikt nettverk

• Temakvelder, med informasjon om rettigheter og plikter

i arbeidslivet, hvordan organisasjoner er oppbygget og

står i forhold til hverandre, fordeler med å være organisert

versus ikke-organisert i arbeidslivet

• Et forbund for alle med min. bachelorgrad, uansett

• fremtidig arbeidssted

• Profesjonell bistand hvis du trenger det

*den gode starten

// Vi tar alltid imot åpne søknader // Rekrutteringsteamet v/ Vy Mai // telefon: +47 952 60 316 // e-post: Vy.Mai@no.pwc.com // © 2010 PwC. “PwC” er benevnelsen for de

uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited. PwCs virksomhet i Norge ligger i selskapene PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet

PricewaterhouseCoopers AS.


UIA 2010 UIA 2010

16 – www.uia.no www.uia.no – 17

vand

Gekkoer er en gruppe små til mellomstore øgler. De finnes i alle varme strøk, og en ser

dem ofte om kvelden når de klatrer på vegger og murer. Rundt 1100 arter er vitenskapelig

beskrevet, noe som gjør gekkoene til den nest mest artrike gruppen av øgler. Gekkoen er

ekstremt tilpasningsdyktig og gjenkjennes ofte i sine mange fargerike drakter. Den er godt

likt av mennesker ettersom de holder kakerlakker, maur og andre insekter borte.

© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway

RendyRket

Vi har valgt å rendyrke vårt fokus som programvarehus. Ved hjelp av den ytterste teknologi, arkitektur og kodekvalitet samt et

konstant fokus på kompetanseutvikling, tilbyr vi de beste og mest attraktive arbeidsplassene på Sørlandet innen informasjons- og

kommunikasjonsteknologi. Innenfor det vi gjør er vi markedsledere. Våre løsninger benyttes av noen av de mest driftskritiske

MaRkedsledeR

kundeprofilene i Norge. Kravene våre kunder stiller til oss gjør at vi hele tiden må ligge i forkant av den teknologiske utviklingen sett

i forhold til brukervennlighet, sikkerthet og skalering. Med Norges største IT-selskap, ErgoGroup i ryggen, kan vi hele tiden utvikle

våre løsninger og ansatte i en trygg og positiv retning. Våre kunder og partnere er fornøyd med oss - det hører til sjeldenhetene at

vi mister noen. Det er alltid litt farlig, men vi tør å slå oss på brystet!

Best

Livet er fullt av utfordringer. Tar du denne?

Arbeidslivet byr på utfordringer. Vi som arbeider i KPMG stilles overfor nye oppgaver

hver eneste dag. Vi trives med det og vokser litt hver eneste gang. Hva gjør du når

du stilles overfor en utfordring? Tar du den på strak arm? Da vil vi snakke med deg.

Vi trenger medarbeidere som sitter ytterst på stolen og tør vokse med oss.

5

Les mer om oss på: kpmg.no/karriere

Gecko Informasjonssystemer AS er et IT-firma lokalisert

i Kristiansand med underkontor i Sta-vanger utviklingsmiljø for denne type produkt. Over 200

Gecko har på kort tid blitt et av Norges ledende

og Farsund. Hovedproduktet vårt er sak/arkiv og norske kommuner, fylkeskommuner og statlige

portalløsninger for det offentlige som forhandles av organer benytter i dag våre systemer og produktenes

markedsandeler er stadig ErgoGroup AS.

økende.

Kontakt daglig leder Brynjar Gevelt bge@gecko.no

Gecko har utviklet saks-, dokument- og arkivsystemet

ePhorte, som er en godkjent løsning i forhold

til NOARK-5 standarden med elektronisk arkiv.

Våre løsninger vil derfor fremstå som det naturlige

valget for kunder som etterspør moderne og brukervennlige

løsninger som er oppdatert i henhold til

gjeldende standarder.

gecko as, kongens gate 33, 4608 kristiansand // 38 05 81 50 // post@gecko.no // www.gecko.no


UIA 2010 UIA 2010

18 – www.uia.no www.uia.no – 19

Vest-Agder fylkeskommune

Trainee Sør

- en unik start på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) er det regionale politiske forvaltningsnivået i Vest-Agder, som styrer gjennom

fylkestinget og flere utvalg. Fylkeskommunens politikere har regional utvikling som en av sine viktigste oppgaver.

Regionplan Agder 2020 – første felles plan for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, er viktig som regionalt utviklingsverktøy.

Fylkeskommunen samarbeider med en rekke partnere innen offentlig og privat virksomhet for å

sammen utvikle landsdelen til beste for de menneskene som bor og jobber her.

Utdanning (videregående skoler) er fylkeskommunes største virksomhet. Vi tilbyr et variert tilbud innen studieretninger

og lærefag til om lag 2000 lærlinger og 6500 elever.

VAF driver også den offentlige tannhelsetjenesten.

Næring , samferdsel og kulturvirksomhet representerer store driftsområder for fylkeskommunen. Aktiviteten omfatter

næringsutvikling, kollektivtransport, veivedlikehold, stedsutvikling, kulturminnevern, allmennkultur, museumsdrift,

bibliotektjenester m.m.

Regionalt traineeprogram 18 måneder.

3 plasseringer i privat næringsliv og offentlig forvaltning på Agder.

Du har en mastergrad eller tilsvarende og står

på terskelen til å skaffe deg arbeidserfaring.

Du har eller ønsker å ha en tilknytning til Sørlandet

Du har en fagbakgrunn som har naturlig plass i næringen på Sørlandet,

ingeniører, økonomer, samfunnsvitere og kommunikasjonsvitere.

Development

management

Statsviter

Søknadsfrist:

7. november

Neste opptak:

1.mars

Mer info om fylkeskommune på www.vaf.no

Mer info om regionplanen på www.regionplanagder.no

Les mer på www.traineesor.no

Dedikerte rådgivere

gir deg gode råd

Vi har egne rådgivere som kan bistå deg med gode råd.

Har du spørsmål i forbindelse med din daglige økonomi,

finansiering, spareavtaler, forsikring eller annet?

Ta kontakt med oss.

HAR DU

OGSÅ HØYE

AMBISJONER?

En god revisor er ikke nødvendigvis den som er

flinkest til å regne eller som kan alle paragrafer på

rams. Vi vurderer ikke kandidatene etter pressen i

dressen eller fasongen på frisyren.

Vi vil ha noe mer.

Vi vektlegger selvfølgelig faglig kompetanse

og interessen for revisjon, men er også opptatt

av kandidatenes evne til å løfte blikket. Se bak

tallene. Samtidig som de ikke overser kunden.

Vi forventer at våre medarbeidere vil opp på

verdenscupnivå, ettersom barneskirenn er noe vi

inviterer til én gang i året.

Alle stillinger utlyses på www.bdo.no, men vi tar

gjerne imot åpne søknader også. Vi er alltid på

utkikk etter gode kandidater!

For mer informasjon, se:

www.bdo.no/karriere

Gjør det mulig

Revisjon - rådgivning - skatt og avgift - regnskap og lønn.

Markensgt. 16

Kristiansand

Tlf.: 06001

nordea.no


UIA 2010 UIA 2010

20 – www.uia.no www.uia.no – 21

Møt oss på

vår stand på

Karrieredagen

2010 UiA

Kristiansand

VI BISTÅR MED

• REKRUTTERING

• PERSONALUTLEIE

• OMSTILLING

Riktig bemanning er avgjørende for

din suksess - og vi hjelper deg!

Nettverk?

Karriere?

Muligheter?

ISS Personalhuset er et av Norges ledende rekrutterings- og

bemanningsselskaper og er en del av det verdensomspennende

Facility Management-selskap. ISS Personalhuset AS er

landsdekkende og har erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere som

kan tilby tjenester innen rekruttering, personalutleie og omstilling.

Les mer på www.personalhuset.no

Kontakt ISS Personalhuset Kristiansand

Markensgate 9, 4610 Kristiansand

Tlf. 982 952 70, e-post: kristiansand@no.issworld.com

Manpower er et av norges største selskap innen bemanningsløsninger

og rekruttering til faste stillinger. Gjennom oss bygger du

raskt en konkurransedyktig CV og kontaktflate inn mot ønskede

bedrifter. I tillegg rekrutterer vi til engasjementer, samt deltidsjobber

som kan kombineres med studier og sommerjobber.

Ta en prat med våre konsulenter på karrieredagen,

eller kom innom vårt kontor i Dronningensgate 2A

for en uforpliktende prat. Åpningstid er mandag

til fredag mellom kl. 08.00 – 16.00.

www.personalhuset.no

TO MAKE OUR BROWSER,

WE NEED

MORE THAN

TO MAKE OUR BROWSER,

TO MAKE OUR BROWSER,

WE NEED

HUNDREDS

WE MORE NEED THAN

OF THOUSANDS

MORE THAN

HUNDREDS

OF THOUSANDS

OF LINES OF CODE …

HUNDREDS

OF LINES OF CODE …

OF THOUSANDS

OF LINES OF CODE …

www.manpower.no

Ernst & Young er en ledende global aktør innen

revisjon, skatt og avgift, transak sjoner og rådgivning.

Våre medarbeidere har et sterkt fellesskap bygget

på sunne verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet,

og bidrar til at kundene våre og samfunnet rundt oss

realiserer sitt potensial.

Realiser ditt

potensial

Er du interessert i å realisere ditt potensial?

Kom innom oss på stand, og vi forteller

mer enn gjerne om mulighetene som

finnes for nettopp deg!

Husk søknadsfristen til Summer Internship,

17. oktober!

Apply now: www.opera.com/jobs/

... …YOU WE NEED YOU, ME,

AND YOU ME, AND YOU. ME.

... …YOU WE NEED YOU, ME,

AND YOU ME, AND YOU. ME.

www.opera.com/jobs/

www.opera.com/jobs/

About Opera Software

Opera Software has redefined Web browsing for PCs, mobile phones and other networked devices. Opera’s cross-platform Web browser technology is renowned for its performance,

standards compliance and small size, while giving users a faster, safer and more dynamic online experience. Opera Software is headquartered in Oslo, Norway, with offices around the world.

…YOU NEED ME,

... WE NEED YOU,


UIA 2010 UIA 2010

22 – www.uia.no www.uia.no – 23

Jeg jobber i revisjonen.

Riksrevisjonen.

OK, så er det

kanskje ikke akkurat

slik vi arbeider, men

det kreves likevel litt

spesielle talenter om

du vil være med og

vokte fellesskapets

verdier.

Riksrevisjonen kontrollerer forvaltningen for å sikre at fellesskapets verdier brukes slik

Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning. Derfor

trenger vi mennesker med analytiske evner og et sterkt samfunnsengasjement.

Har du det som skal til for en karriere hos oss?

Kan du tenke deg en meningsfylt jobb hvor du bidrar

til å ivareta fellesskapets verdier? Er du opptatt av at

velferdsstaten fungerer så godt som mulig? Da kan det

hende at du passer til en jobb i Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har

• 500 økonomer, jurister, samfunnsvitere

og andre ansatte

• 7 regionkontorer i de største byene

Vi trenger engasjerte og initiativrike økonomer

og samfunnsvitere som skal

• undersøke om forvaltningen bruker ressursene sine

effektivt og slik Stortinget har bestemt, og vurdere

om de oppnår de målene som er satt

• sjekke både statsregnskapet og regnskapene for

departementer og underliggende virksomheter.

Hvordan blir du én av oss?

• Alle ledige stillinger lyses ut, følg med

på våre nettsider

• Søknad

• Informasjonsmøte og presentasjon

• Intervju

• Tilsetting

Vårt tilbud til deg:

• Introduksjonsprogram

• 2-årig opplæringsprogram

• Karriereutvikling for alle ansatte

• Mulighet til flere arbeidsområder internt

• Mulighet til å arbeide internasjonalt

Sørlandet sykehus HF er regionens største

kompetansebedrift, med over 5000 ansatte fordelt

på ulike institusjoner i begge Agderfylkene.

Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk,

psykiatri og avhengighetsbehandling.

Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er

pasientbehandling, utdanning av helsepersonell,

forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer på www.riksrevisjonen.no


UIA 2010 UIA 2010

24 – www.uia.no www.uia.no – 25

dnbnor.no

Nå er det din tur. Mulighetetene venter.

Du er snart ferdig med utdannelsen, og skal starte din karriere. Du bør velge en arbeidsgiver som gir deg unike utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø

både i Norge og internasjonalt. Deloitte er verdens største rådgivnings- og revisjonsselskap, og vi er kåret til verdens beste sted å begynne en karriere.

Nå er det din tur, din mulighet venter hos oss.

Bli med på vårt jobbsøkerkurs på Karrieredagen 14. oktober kl 13.00 i auditorium B1-018. Ingen påmelding nødvendig. Vi sees!

Husk også frist for jobbsøknad 15. oktober.

Få en unik start på karrieren!

DnB NOR er Norges største fi nanskonsern og en av nordens største. DnB NOR

er partner for norsk næringsliv i utlandet og for store utenlandske selskaper i

Norge og vi trenger traineer og nyutdannede for å styrke vår posisjon i fremtiden.

Se våre muligheter på www.dnbnor.com

© 2010 Deloitte AS

Si hei til din neste

webleverandør

Vi er skikkelig gode på å lage hjemmesider. Et variert utvalg av kunder

som: TV-Aksjonen, Snøgg, Ungdom mot Narkotika, Network Norway og

Spareskillingsbanken har valgt oss. Bli med i denne gjengen og kontakt

oss for et pristilbud!

www.ks.no

Kommunesektorens

interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

EDB Totalpartner AS

Barstølveien 30

4635 Kristiansand

Telefon: 38 07 60 00

Epost: post@edbtotalpartner.no

Agderkommunene - din framtidige arbeidsgiver.

(De som har begynt der, sier at det er utrolig spennende!)


26 – www.uia.no

UIA 2010

IT-ressurser

med kompetanse

Pragma har spesialistene, ønsker du å bli en av dem?

Pragma tilbyr konsulenttjenester innen hele spekteret av rådgivning,

prosjektledelse, anskaffelser, systemutvikling, integrasjon, drift og

forvaltning. Vi løser kundens behov ved å kombinere deres

forretningskunnskap med vår bransje- og teknologikunnskap.

VELKOMMEN TIL

KARRIEREDAGEN 2011

på Campus Grimstad 10. februar – 2011 - kl 13-18

Universitetet i Agder arrangerer to karrieredager i samarbeid med

studentene; en på høsten i Kristiansand og en på vinteren/våren i Grimstad.

Foto: May Elin Aunli

KARRIEREDAGEN 2011

PÅ CAMPUS GRIMSTAD 10. FEBRUAR KL 13-18

På www.pragma.no kan du lese mer om Pragma.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om du ønsker

en karriere innen IT.

Forretning Prosess Teknologi

www.pragma.no post@pragma.no 4000 7020

For mer informasjon, besøk www.karrieredagenuia.no

10. februar

kl. 1300-1800

www.uia.no


Vi

Vi søker etter smarte

IT-hoder med

-Faktor

Bli med på laget til Norges største

telekomutfordrer

Ventelo jobber med høyteknologi; bruken av bredbånd er i dag bare i startfasen og mulighetene er

større enn noen i dag er i stand til å se. Hos Norges nye telekomutfordrer kan du være med på

å forme denne utviklingen.Vil du ha muligheten til å påvirke? Være blant premissgiverne for vår satsing

og videreutvikling i tele- og bredbåndsmarkedet?

Ventelo trenger stadig flere dyktige og motiverte medspillere, nye stillingsutlysninger publiseres

fortløpende på ventelo.no/karriere. Har du lyst til å sende oss en åpen søknad, tar vi gjerne i mot det,

bruk e-postadresse jobb@ventelo.no.

ventelo.no/karriere

More magazines by this user
Similar magazines