Mulighetsstudiet av Veitvet-senteret - Plan

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Mulighetsstudiet av Veitvet-senteret - Plan

INNLEDNING

INNHOLD

s. 3

s. 5

s. 7

s. 8

s. 12

s. 14

s. 16

s. 20

s. 22

s. 24

s. 25

s. 26

s. 28

s. 30

s. 32

s. 36

s. 38

s. 40

s.44

s.46

s.48

s.50

s.52

s.58

s.60

s.62

INNLEDNING

Forord

Bestillingen

Innholdsfortegnelse

Anbefalinger - sammendrag

BAKGRUNN - HISTORIE

Drabantbyen Veitvet

Veitvet senteret

Senterets rolle i stedsutvikling på Veitvet

VEITVET SENTERET I DAG

Hva sier beboerne?

Senteret sett i sammenheng med andre sentre

Befolkningen

Innhold i senteret

Bygningen og uteområdene

Planløsningen

Potensialer

Utfordringer

MULIGHETER / DISKUSJONER

Rive eller bevare?

Innhold i senteret

Bygningen

ANBEFALINGER FOR VEITVET SENTERET I FREMTIDEN

Veitvet sentrum - vindu mot verden

Innhold i senteret

Innhold i senteret - kultur

Bygningen og uteområdene

Inspirasjon

STRATEGI

Midlertidig bruk som kick-start for omdannelsesprosessen

Utvikling på kort, lang og mellomlang sikt

Kilder og bakgrunnsmateriell

7

More magazines by this user
Similar magazines