Omströmmade kroppar

chemeng.lth.se

Omströmmade kroppar

07/11/2013GränsskiktFluid strömmar med hastigheten vöver en yta1.Byggs upp ettlaminärt skikt2.Överångszon3.Skapas ett turbulent skiktmed betydlig större tjocklek(med ett mycket tunt laminärt ytlager)Transportprocesser, KETF01F8 – Omströmmade kropparLaminärt gränsskikt• All hastighetsförändringsker iskiktet(konstant utanför)– Reynoldstal– TjocklekRe xv x – Friktionskraftendär friktionskoefficienten 5xRe x2vFf CfA2C f1.328RemxNTransportprocesser, KETF01F8 – Omströmmade kroppar2

More magazines by this user
Similar magazines