Brukerhåndbok - Partnerline AS

partnerline.no
  • No tags were found...

Brukerhåndbok - Partnerline AS

TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner5. Kapp til og monter opprullerstanga (C1).Den skal være like lang som bredden på ytterkant skinner.C1 Lengde6. Stangen monteres på motsatt ende av dreneringshullene og duken trekkes så over bassengetmed håndmakt ved å trekke på begge sider av opprullerstanga.Forsikre deg om at duken ligger riktig vei. Siden med drenering skal monteres motuttrekkstanga. Med håndmakt prøver du om duken glir lett i sporet på skinnene. (Smøresmed silikonspray for maks letthet)7. Monter opprullermekanismen, først motsatt side av opptrekket.C10 plateskrueFest M10 bolten tilrulleskiven, brukskive på beggesider. Skru tillåsemutteren.Fest rulleskiven såtil rundprofilen.Påfør M10 bolten enskive og derettermonter påfestevinkelen C4.Påfør skive og stramlett til med enlåsemutter.Pass på at valsenløper rundt.KomponenterC4, VinkelC1, RulleskiveC2, RundprofilC6, Bolt M10x50C8, LåsemutterC9, Planskive M10C10, Plateskrue 6.3Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 4 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner8. Monter opprullermekanismen, opptrekkssiden.Sammenstill først hjulet for trekkebåndet. Legg den korte rundprofilen (C2) mellom torullskiver (C3). Sentrer hullene mot hverandre ved hjelp av 2 stk plateskruer (C10).Tre M10x75 bolten imellom, bruk skive på hver side og trekk godt til med M10 låsemutter.KomponenterC4, VinkelC3, RulleskiveC2, RundprofilC7, Bolt M10x75C8, LåsemutterC9, Planskive M10C10, Plateskrue 6.3Nå er det klart for å skru fast den forhåndsmonterte skiven på opprullerstanga.Bruk de to plateskruene som styring, ikke la de gå mer enn 3-4mm imellom rulleskiven ellersvil man kunne få sprekker mellom enhetene. Fest de to siste plateskruene.Påfør M10 bolten en skive deretter vinkelen C4 så ny skive og trekk lett til med en M10låsemutter. Pass på at valsen løper rundt.Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 5 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner9. Monter polyesterbåndet på hjulet.Press starten av båndet ned i det store hullet og fest båndet med en plateskrue 6.3x15.Kveil opp til slutt alt båndet med klokkeretningen og fest evnt. vinkelen.10. Fest begge vinkler til opprulleren og trinser som anvist på tegningen.Bruk de grønne stipulerte linjer som retningsbestemmelse ved festing.Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 6 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner11. Kapp til og monter uttrekkstanga (E1).Den skal være like lang som bredden mellom sporene til hjulene minus 35mm på hver side.Målet HH minus 35x2=70mmE1 LengdeTre profilen inn over dukens Käderlist og fordel duken i senter.La uttrekkstanga ligge ca 200mm på yttersiden av skinner slik at det blir enkelt å montere påhjulene.12. Fest hjulene til uttrekkstanga, monter så først glidebeslag E2 med 4 stk plateskruer.NB! Dersom kanter rundt bassenget er mer enn 30mm høye så må stanga heises i forhold tilhjulene. Dette gjør man ved å skyve glidebeslaget ned og kun benytte 2 stk plateskruer forfesting. Bruk M8 bolter med skive på begge sider av hjulene for festing av hjulene.Trekk boltene løst til slik at hjulene kan løpe rundt.E2 GlidebeslagKomponenterE1, RundprofilE2, GlidebeslagE3, GummihjulE5, Plateskrue 6.3E6, Bolt M8E7, Låsemutter M8E8, Planskive M8Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 7 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner13. Trekk så duken tilbake og påse at hjulene løper lett rundt og riktig plassert i følge tegning.Dra i polyesterbåndet på opprullersiden eller bruk håndmakt på opprulleren.Nå kan det være smart å lukke ender i skinnene slik at man ikke drar duken for langt ut vedordinært bruk. Dette utføres kun på begge skinner på den siden hvor uttrekkstanga er.Bruk de medfølgende PVC slanger, klippes 30mm inn i senter slik at de kan utvides.Press slangene inn i sporet sitt med splittingen ut. Slå inn en plastplugg med engummiklubbe for låsing og evnt. i tillegg bruk en plateskrue 6.3mm for dobbelt sikring.De leveres som200mmB2 PVC SlangeB3 PlastpluggB4 Plateskrue14. Duken festes ikke på noe måte i rundprofilen da den skal kunne lett selv bevege seg att ogfrem i sporet ved behov. Dette gjelder også opprullersiden.15. Fest Polyesterbåndet i senter av uttrekkstanga med en plateskrue 6.3mm.Brett enden dobbelt for bedre innfesting.Dersom det er tungt å trekke ut duken eller duken er meget bred så bruk to stk bånd, en påhver side, 500mm inn fra enden. Den som følger med er lang nok til å deles i to.16. Sjekk så at opprulleren virker som den skal ved at den løper riktig i skinner å stoppertilfredsstillende i begge ender.Foreta om nødvendig justering av trinser (for retur stopp) eller PVC-slange for uttrekksstopp.Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 8 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinnerVIKTIG!Pass på å holde skinnene rene slik at ikke presenningen kiler seg fast.Bruk gjerne litt silikonsmøring i skinnene som forebyggende minst 2 ganger i året.Lukking avbassenget meden personÅpning avbassenget med2 båndLukking avbassenget med2 bånd og enpersonRev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 9 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner17. KomponentlisteIDA Cover AntA1 1-6192 PVC 680gr. armert m/ 10mm käderlist 1L = Bassenget + 1mB SkinneB1 1-61001 Alu skinne 70x19.2mm 1B2 15-320 PVC-Slange ø 12.5mm (Endelås) 2B3 1-61021 Plastplugg 6x40 (Endelås) 2B4 1-61022 Plateskrue 6.3x15 Syrefast (feste av reim) 1IKKE INKLUDERT Treskrue el. skrue m/plugg (feste av skinner)C Oppruller AntC1 1-61002 Rundprofil ø82mm 1C2 1-61003 Rundprofil ø82mm/25mm (for bånd) 1C3 1-61008 Rulleskive ø265x3mm 3C4 1-61011 Vinkel for oppruller 200x209x59x4mm 2C5 1-61020 Polyesterbånd 19 mm 20C6 19-119 Bolt M10x50 Syrefast 1C7 19-392 Bolt M10x75 Syrefast 1C8 19-123 Låsemutter M10 Syrefast 4C9 19-133 Planskive M10 Syrefast 8C10 20-061 Plateskrue 6.3x50/75 Syrefast (Dekkfeste) 8D Trinser AntD1 1-61010 Vinkel for trinse 45x47x50x4mm 3D2 1-61007 Trinse POM ø34x40mm 3D3 19-027 Bolt Umbrako M8x50 Syrefast 3D4 19-122 Låsemutter M8 Syrefast 3D5 19-132 Planskive M8 Syrefast 9D6 20-051 Plateskrue 4.8x51 Syrefast (Dekkfeste) 6E Uttrekkstang AntE1 1-61002 Rundprofil ø82mm 1E2 1-61009 Glidebeslag 158x90x3mm 2E3 1-61006 Gummihjul ø115mm 4E4 1-61020 Polyesterbånd 19 mm 20E5 20-061 Plateskrue 6.3x50/75 Syrefast 8E6 19-027 Bolt Umbrako M8x50 Syrefast 4E7 19-122 Låsemutter M8 Syrefast 4E8 19-132 Planskive M8 Syrefast 12E9 1-61022 Plateskrue 6.3x15 Syrefast (feste av reim) 2Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 10 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


TrackCoverBrukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner18. Dimensjonering for bestilling:a) Mål bassengets ytre lengde og bredde inkl. toppkanten.b) Fundamentet under skinnene må være langsgående horisontale.c) Dersom bassenget har kantsteiner, topplist eller andre profiler slik at skinnene ikke kan monteres horisontaltmå den målte bredden økes tilsvarende skinnene flyttes ut fra bassengkanten.d) Du må være klar over at sikkerhetspresenningen vil bli større enn bassengets overflate. I tillegg vilopprulleranordningen kreve 550mm mer enn bassengets bredde.e) Beregn presenningens størrelse;Eksempel – Ett basseng uten profilert toppkant, 3.5 x 8.0mLengde (L) = 8.0 + 1.0m. Ekstra lengden er for opprulling og utrekkstangaBredde (B) = 3.5 + 0.102m (102 mm). Minste avstand fra bassengkanten tilstyreskinner er 25mm. Det er 26mm fra sporet i skinna til ytterkantog 25mm fra ytterkant til innvendig bassengkant. Dette blir 2x51mmtilsammen, altså 102mm.For dette bassenget så skal min. størrelse på presenningen være3.602 x 9.0mNB! Dersom bassenget har kantstein eller topplist så må avstanden fra ytterkanten på dette ogskinnekant økes tilsvarende bredden på kantsteinen/topplisten. Dette gjelder altså målet 2.0 cm x 2Dine data:Størrelse:Kjøpt når:Kjøpt av:Montert når:Montert av:Rev.00. Okt 2008, Trackcover Sikkerhetspressenning.pdf Side 11 av 11Adresse / AddressPartnerLine ASKatfos NæringsparkP.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA

More magazines by this user
Similar magazines