07.02.2017 Views

Gods&Golf_2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- Et magasin for Losby Gods<br />

Kongelig besøk<br />

på Losby Gods<br />

Losby Gods<br />

En herskapelig historie<br />

Aung San Suu Kyi<br />

og Bono på Losby<br />

Mordmysterium<br />

på godset<br />

David Lloyd <strong>Golf</strong><br />

Skandinavias beste<br />

kølletilpasning<br />

Mat<br />

for kongelige ganer<br />

Vil ha Solheim Cup til Norge<br />

Losbys Finn H. Andreassen


Foto: Roger Næss<br />

2


Leder<br />

”Den som har foretatt en reise,<br />

har en historie å fortelle”<br />

Ett år har gått siden forrige utgivelse av Gods og <strong>Golf</strong>, og vi har hatt et spennende og<br />

innholdsrikt år med mange historier å fortelle. Dette er nå den fjerde årgangen av magasinet<br />

vi gir ut på Losby, og vi er stolte av å ha en kanal vi kan formidle våre historier gjennom.<br />

Vi håper vår fortellerglede smitter over på deg som leser!<br />

I årets utgave av gods og golf kan du lese om Finn H.<br />

Andreassen, hele Norges golfpresident og en ekte Losby-fan.<br />

Han forteller om drømmene for fremtiden og om hvorfor<br />

Losby har en spesiell plass i hjertet hans.<br />

Vi har selvfølgelig dokumentert den store begivenheten da<br />

Aung San Suu Kyi og Bono diskuterte fred på Losby Gods.<br />

Plutselig var hele verdens øyne rettet mot et lite sted på<br />

Lørenskog! Også den første kongelige gjesten som har overnattet<br />

på Losby Gods siden Kong Haakon VII, Prinsgemal<br />

Henrik av Danmark, har besøkt oss siden sist. Losby Gods<br />

hadde æren av å være vertskap da den eksklusive vinen fra<br />

hans franske vinslott ble lansert i Norge.<br />

I årets utgave byr vi også på nydelige naturbilder fra Losbydalen,<br />

vi er med på en mystisk aften med herregaardsmord,<br />

og tennene løper i vann når vi leser kjøkkensjef Raymond<br />

Myrviks lekre oppskrifter. På golfsidene titter vi på simulatorer,<br />

kølletilpasning og vi spør: Kan golf være terapi? Historiene<br />

er mange og allsidige, og vi er så stolte av å ha så<br />

mye å fortelle om!<br />

Losby Gods og Losbydalen er først og fremst en kulturarv,<br />

et område og et gods med utrolig mye spennende historie.<br />

Godset ble opprinnelig bygget i 1850, men mange husker<br />

nok godsbygningen som sto og forfalt i perioden 1959 til<br />

1999. I nesten 40 år sto bygningen ensom og forlatt, og forfallet<br />

var enormt. Det var et trist syn for forbipasserende og<br />

en trist epoke i godset stolte historie.<br />

Etter en møysommelig renovering, og med 8000 kvadratmeter<br />

tilbygg, åpnet Losby Gods som hotell og konferanse -<br />

senter i 1999. Siden den gang har vi hatt som visjon å<br />

videreføre storhetstiden, ta vare på minnene og sist, men<br />

ikke minst, skape ny historie for fremtiden!<br />

”Så etter å ha besøkt Losby Gods og lest dette<br />

magasinet, håper vi at også du vil ha en<br />

historie å fortelle”<br />

Med vennlig hilsen<br />

Heidi Elisabeth Fjellheim, Direktør<br />

Foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

i n n h o l d<br />

PÅ FORSIDEN: Finn H. Andreassen<br />

FOTO: Hanne Kristine Fjellheim<br />

REDAKSJON: Hanne Kristine Fjellheim<br />

UTFORMING: Hanne Kristine Fjellheim og thoresen grafisk as<br />

TRYKK: CD Du<br />

<strong>Golf</strong> for hodet og hjertet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Verdens øyne rettet mot Losby . . . . . . . 6<br />

Nå har Madelén tatt over . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Vil ha Solheim Cup til Norge . . . . . . . . 13<br />

På tur med kamera i sekken . . . . . . . . . . 17<br />

Losbys turkart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Nå kan du spille Losbys<br />

golfbane på simulator . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Losby Gods<br />

– En herskapelig historie . . . . . . . . . . . 24<br />

Kongelig besøk på Losby . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Mat for kongelige ganer . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

I en klasse for seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

Losbydalen – året rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Hvem drepte pianisten? . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />

En smak av Østerdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

3


<strong>Golf</strong> for hodet og hjertet<br />

Gjennom prosjektet <strong>Golf</strong> som Terapi har Marius Midtsjø og<br />

Jan Erik Skjefstad fått en enda bedre hverdag.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Prosjektet ble startet opp i 2004 av ildsjeler<br />

med bakgrunn i både idrett og<br />

psykiatri. I dag er det over 16 grupper på<br />

hver seks til ti personer som spiller golf<br />

jevnlig på Romerike og i Oslo. For dem<br />

er golfbanen blitt en arena for å dyrke<br />

fram sin egen mestringsfølelse.<br />

– Det er et kjempebra tilbud. Det er moro<br />

å spille golf, sier Marius Midsjø fra<br />

Lørenskog.<br />

UFORMELT MILJØ<br />

Han er en av deltakerne i prosjektet <strong>Golf</strong><br />

som Terapi, og sammen med kompisen Jan<br />

Erik Skjefstad har de en fleipete tone med<br />

den munnrappe golf-proen David Lloyd.<br />

Jan Erik trekker frem at på tross av all<br />

fleipen er engelskmannen en utrolig flink<br />

trener.<br />

– Han er en uformell fyr med glimt i øyet.<br />

Det er ekstra moro for oss gutta! Men<br />

han passer godt på oss, og sørger for at vi<br />

lærer. Samtidig synes vi det er utrolig fint<br />

å få spille golf her på Losby, sier Jan Erik.<br />

Han har vært med i gruppen i over tre år,<br />

og har ikke planer om å gi seg med det<br />

første. Kompisen Marius er ny av året,<br />

men det mangler ikke på ambisjoner:<br />

– Jeg er snart like god som Jan Erik, bare<br />

vent å se, sier han og ler.<br />

OVER 400 DELTAKERE<br />

Lederen av prosjektet og en av ildsjelene<br />

som holder det gående, er tidligere<br />

direktør i Handelsdepartementet, Olav<br />

Marcussen. Han sier brukerne rekrutteres<br />

fra psykiatriske behandlingsmiljøer innen så<br />

vel primær- som spesialisthelsetjenesten.<br />

– Dette har vokst seg stort ganske raskt.<br />

Jeg og psykiatrisk klinikkoverlege Leif<br />

Roar Falkum begynte forsiktig med å søke<br />

om midler til et slikt prosjekt. Nå har vi<br />

blant annet fått støtte fra Rådet for<br />

Psykisk Helse, Gjensidigestiftelsen og<br />

Røkke-eide The Resource Group, som<br />

har gjort at vi til nå har kunnet hjelpe over<br />

400 personer med psykiske problemer, sier<br />

Marcussen.<br />

Målet er at kommunene og staten skal<br />

involvere seg nok til at de kan gå inn og<br />

være hovedbærere av det finansielle<br />

ansvaret. Per dags dato er 11 av 13<br />

kommuner på Romerike involvert i<br />

prosjektet, og de betaler rundt halvparten<br />

av hver golfgruppes kostnader.<br />

– Vi gir tilbud om to timers trening i uken<br />

til hver gruppe, så kan de selv velge når<br />

de vil være med. Dette skal være en<br />

morsom fritidsaktivitet og ikke en hard<br />

treningsøkt, sier Marcussen og presiserer<br />

at det er også mye av grunnen til at de<br />

valgte golf til terapi-gruppene.<br />

ILDSJEL: Olav Marcussen er leder av<br />

prosjektet, og en av ildsjelene som holder<br />

terapigolfen gående.<br />

PENSJONERTE ILDSJELER<br />

Markussen og flere av de andre ildsjelene som<br />

driver prosjektet er pensjonister, men vier<br />

mye av tiden sin til å drive <strong>Golf</strong> som Terapi.<br />

– Vi jobber på frivillig basis, og får ikke noe<br />

betalt. Men det gjør egentlig ingenting, vi<br />

har vært så heldige her i livet at det er<br />

flott å kunne gi noe tilbake. I tillegg er det<br />

svært hyggelig med alle de gode tilbakemeldingene<br />

vi får, både skriftlig og muntlig.<br />

Men kona mi synes nok jeg kunne jobbet<br />

litt mindre, sier Marcussen og ler.<br />

GOLF-GUTTA: <strong>Golf</strong> er ikke bare en<br />

sport, men også terapi. (Fra venstre)<br />

Jan Erik Skjefstad, psykisk helsearbeider<br />

i Lørenskog kommune Jon Inge Rudsro,<br />

David Lloyd og Marius Midtsjø.<br />

4


PERFEKSJON: David Lloyd hjelper Marius Midtsjø med å få den perfekte golfsvingen.<br />

OM GOLF SOM TERAPI:<br />

Hovedmålsetningen er at golf skal bli et godt behandlings- og aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Man ønsker å skape<br />

et grunnlag for brukerne til å få en bedre fysisk og psykisk helse samt en sunnere livsstil og en bedre hverdag.<br />

Det etableres grupper på 6-10 brukere inklusive en eller to ledere fra den deltagende institusjon. Gruppene tas hånd om av profesjonelle<br />

golftrenere på golfbane og treningsfelt om sommeren og på avanserte golfsimulatorer innendørs om vinteren. Opplæringen finner sted<br />

to timer én gang i uken på årsbasis, og varigheten er cirka 1,5 år pr. gruppe.<br />

Prosjektgruppens sammensetning<br />

Spesialist i psykiatri - Leif Roar Falkum<br />

Statsautorisert revisor - Jacob Berger<br />

Rektor - Iver Husum<br />

Siviløkonom - Kjell O. Kran<br />

Siviløkonom - Olav Marcussen<br />

Ønsker din bedrift å sponse <strong>Golf</strong> som Terapi?<br />

Kontakt:<br />

<strong>Golf</strong> som Terapi<br />

v/ Olav Marcussen<br />

Mobil: 90 09 24 10<br />

E-post: olav_marcussen@hotmail.com<br />

5


Verdens øyne<br />

rettet mot Losby<br />

STORFINT BESØK: U2s Bono<br />

og Aung San Suu Kyi på vei inn til<br />

paneldebatt med utenriksminister<br />

Jonas Gahr Støre. Her ved Meyersalen<br />

på Losby Gods.<br />

6


Presse fra hele verden var til stede da fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi<br />

og vokalisten i U2, Bono, møttes på Losby Gods under fredsmeklerkonferansen<br />

Oslo Forum.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Hun kunne knapt valgt et bedre tidspunkt<br />

å komme til Norge på. I juni er Losbydalen<br />

en irrgrønn opplevelse med<br />

blomsterenger så langt øyet kan se. Mon<br />

tro hva Aung San Suu Kyi tenkte da hun<br />

ble kjørt med politieskorte innover den<br />

svingete og vakre Losbyveien? Tenkte hun<br />

med undring på dette fredelige lille<br />

landet, så langt borte fra der hun kommer<br />

fra, som har hjulpet henne å sette fokus<br />

på sitt land og folk? Raftoprisen og Nobels<br />

fredspris fra henholdsvis 1990 og 1991<br />

har gjort at Burmas store heltinne har<br />

blitt et kjent navn i verdenssamfunnet.<br />

Én ting er i hvert fall<br />

sikkert, Aung San Suu Kyi<br />

uttrykte genuin glede over<br />

å være i Norge for aller<br />

første gang, og over å få<br />

møte det norske folk. Noe<br />

av det første hun sa da<br />

hun satt i paneldebatten med artisten<br />

Bono og utenriksminister Jonas Gahr<br />

Støre i Meyersalen var nettopp dette:<br />

– Jeg vil først få lov til å takke det norske<br />

folk. Dette landet har en helt utrolig<br />

dedikasjon til fred, demokrati, med -<br />

menneskelighet og rettferdighet, sa Suu Kyi.<br />

Etter at hun ble satt i husarrest i Rangoon<br />

i 1989 har den vevre kvinnen sittet av og<br />

på i husarrest i sitt eget hjem i nesten 20<br />

år. Med sin ikke-voldelige ideologi har<br />

hun kjempet for demokratiet i hjem landet<br />

sitt, men i mai <strong>2012</strong> kom hun endelig inn<br />

som parlamentsmedlem i Myanmar<br />

(tidligere Burma). Militærjuntaen som<br />

styrer landet har selv begynt en reform<br />

mot et demokratisk styre.<br />

SKREV SANG TIL SUU KYI<br />

Bono fra U2 var også til stede under fredskonferansen<br />

Oslo<br />

Forum. Han nærer<br />

et helt spesielt bånd<br />

til den burmesiske<br />

demokratiforkjemperen.<br />

I 2000 ga U2<br />

ut låta «Walk On»<br />

etter et samarbeid<br />

med Amnesty International.<br />

Den ble<br />

opprinnelig laget til ektemannen til Suu<br />

Kyi, Michael Aris, men ble senere dedisert<br />

til demokratiforkjemperen selv. «Walk<br />

on» handler om Suu Kyis lange fravær fra<br />

familien. Aris døde av kreft i 1999, fire år<br />

etter at han sist hadde sett Suu Kyi, ettersom<br />

han ble nektet innreise til landet.<br />

Sangen ble skrevet av U2 i 2000 og<br />

– Dette landet har en<br />

helt utrolig dedikasjon<br />

til fred, demokrati,<br />

medmenneskelighet<br />

og rettferdighet.<br />

historien ble fortalt fra ektemannens<br />

ståsted. Siden har Bono reist rundt med<br />

hele turneer dedisert til Suu Kyi, og på<br />

den måte satt fokus på situasjonen i<br />

Myanmar.<br />

– Jeg tror at militære ledere til en viss<br />

grad er forfengelige, og jeg tror de liker å<br />

se og høre hva som sies om dem ute i<br />

verden. Derfor er jeg er sikker på at de fikk<br />

med seg brølene fra menneskemengden på<br />

våre konserter. De ropte på demokrati for<br />

Myanmar, sa Bono.<br />

Det var første gang Bono og Aung San<br />

Suu Kyi møttes, og under pressekonferansen<br />

i biblioteket måtte Bono inn -<br />

rømme at han hadde vært svært nervøs<br />

før han endelig skulle møte henne.<br />

– Jeg er «starstruck», og jeg håper at jeg<br />

klarer å passe på nervene før vi skal spille<br />

konsert for henne i kveld, sa Bono.<br />

TROR PÅ DIALOG OG SAMARBEID<br />

Tilstede på fredskonferansen var også<br />

tidligere juntaledere fra den myanmarske<br />

militsen. Suu Kyi fikk derfor spørsmål fra<br />

de mange fremmøtte journalistene om<br />

hvordan det var å samarbeide med sine<br />

tidligere fangevoktere.<br />

7<br />

VELKOMST: Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi ble ledsaget inn på Losby av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Her med Losby Gods’ direktører<br />

Heidi Elisabeth Fjellheim og Geir Fjellheim.


PRESSEKONFERANSE: Presse fra hele verden var til stede<br />

under pressekonferansen med Bono og Aung San Suu Kyi.<br />

– Dialog og samarbeid er eneste veien<br />

fremover mot endring, sa hun og understrekte<br />

at hun har tro på presidentens<br />

løfter om reformer og forandring. Samtidig<br />

ba hun om at det internasjonale<br />

samfunnet følger med i overgangsfasen.<br />

Suu Kyi var også opptatt av at hun ikke<br />

bar noe nag til militæret. Hun er opptatt<br />

av å tilgi, og bevege seg fremover med<br />

demokratiprosessen i landet.<br />

– Jeg har bestandig hatt tro på mine<br />

fangevokteres medmenneskelighet. I tillegg<br />

var det min far som grunnla den<br />

burmesiske hæren, så jeg vokste opp til å<br />

elske militæret – ikke hate det, sa Suu Kyi<br />

til nesegrus beundring fra Bono.<br />

AUTOGRAFJEGERE: Presse og autografjegere<br />

hadde samlet seg utenfor hovedinngangen til<br />

godset. Mens Aung San Suu Kyi trygt ble<br />

geleidet inn i en ventende bil, tok Bono seg god<br />

tid til journalistene og den ventende fansen.<br />

Han fortalte at da den tidligere<br />

amerikanske presidenten Bill Clinton<br />

ønsket å invitere Nord Irlands Sinn Feinleder<br />

Gerry Adams og IRAs Martin<br />

McGuiness til USA for fredssamtaler, var<br />

Bono og U2 fullstendig i mot. Det kommuniserte<br />

de også tydelig til presidenten.<br />

8


– Men Clinton gjorde det likevel, og i ettertid<br />

ser vi at både Adams og McGuiness<br />

har gjort en god jobb for forsoning. Vi tok<br />

fullstendig feil. I ettertid ser vi at evnen til<br />

å tilgi og føre dialog er en gave, sa han.<br />

GRATISKONSERT I DUBLIN<br />

Etter pressekonferansen med presse fra<br />

hele verden, ble Bono, Suu Kyi og Støre<br />

servert lunsj i Fruens sal i gamlegodset. I<br />

selskap med blant annet representanter<br />

for Oslo Forum, UD og den tidligere<br />

svenske statsministeren Carl Bildt, fikk de<br />

servert en treretters lunsj med friske<br />

norske råvarer. Senere reiste både Bono<br />

og Suu Kyi til Irland med hans privatfly,<br />

der fredsprisvinneren ble hedret med<br />

Amnestys «Ambassador of Conscience»-<br />

pris for sitt engasjement i Myanmar.<br />

Bono overrakk henne prisen under<br />

gratiskonserten «Electric Burma» i Dublin,<br />

der blant annet U2, Damien Rice, Angelique<br />

Kidjo, Vanessa Redgrave, Bob<br />

Geldof og Dublin Gospel Choir var blant<br />

dem som opptrådde.<br />

OM OSLO FORUM:<br />

Oslo Forum er et ledende internasjonalt nettverk av fredsmeklere. Den årlige freds -<br />

konferansen har blitt avholdt på Losby Gods siden forumets første møte i 2003.<br />

Oslo forum er et resultat av et samarbeid mellom det norske Utenriksdepartementet<br />

og det Genève-baserte Centre for Humanitarian Dialogue. Konferansen samler<br />

fredsmeklere, beslutningstakere, analytikere og eksperter fra en rekke land. Oslo<br />

forum avholdes årlig i Oslo, men suppleres av mindre regionale konferanser i Afrika,<br />

Asia og Midtøsten.<br />

Siden 2003 har en rekke høytstående personer besøkt Norge og Losby Gods for å<br />

delta på Oslo forum. Losby Gods er stolte av å ha tatt i mot personer som:<br />

•Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi <strong>2012</strong><br />

•Artist Bono <strong>2012</strong><br />

•Tidligere finsk president og fredsprisvinner Martti Ahtisaari 2005/2007<br />

•Tidligere generalsekretær av FN og fredsprisvinner Kofi Annan 2007<br />

•Tidligere president av Iran, Mohammad Kathami 2008<br />

•Tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt 2003/2004/<strong>2012</strong><br />

•Direktør i Human Rights Watch og tidligere spesialrådgiver for FNs<br />

visegeneralsekretær for konfliktløsning, Jan Egeland 2003/2007/2008<br />

•Tidligere miljøvernminister og utviklingsminister, Erik Solheim<br />

2003/2004/2005/2006/2009/2010/2011<br />

•Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre 2006/2008/2009/2010/2011/<strong>2012</strong><br />

•Ærespresident i Centre for Humanitarian Dialogue; EUs representant for felles<br />

utenriks- og sikkerhetspolitikk, og generalsekretær for både Rådet for Den<br />

europeiske union og Den vesteuropeiske union, Dr. Javier Solana 2006/2010<br />

9


Oldemor jobbet på godset:<br />

Nå har Madelén<br />

tatt over<br />

Det var først etter at servitør Madelén Nordli (18) begynte å jobbe på<br />

Losby Gods at hun fant ut at hennes oldemor hadde arbeidet på samme<br />

sted.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

– Det gjør at Losby har et helt spesielt sted i hjertet mitt. Jeg<br />

møtte aldri min oldemor, men jeg føler at jeg har et ekstra sterkt<br />

bånd til henne nå som vi har delt arbeidsplass, sier Madelén.<br />

Hennes oldemor, Edel Marie Olsen, gikk bort i 1992, bare 64 år<br />

gammel. Men i sine yngre dager var hun tjenestepike for selveste<br />

fruen på Losby Gods, Kathrine Boeck.<br />

– Hun gjorde alt fra å skrubbe gulv til å dekke bordet, og hun var<br />

nær fruen på sine eldre dager. Da jeg fant ut at oldemor hadde<br />

jobbet her ble jeg kjempegira, og begynte<br />

å lete opp gamle bilder i fotoalbumene<br />

til oldefar, sier 18-åringen.<br />

ARBEIDET FOR FRUEN<br />

I TRE ÅR<br />

Edel Marie begynte å jobbe på Losby i<br />

1940, da hun fikk jobb gjennom sin<br />

tante Eli Tangen. Eli var kjent som en<br />

av fruens meste tiltrodde, og fruens<br />

krybbe som står i andre etasje i den<br />

gamle delen av godset ble gitt til nettopp Eli Tangen da hun<br />

ventet sitt første barn.<br />

– Det er spesielt morsomt at jeg fant ut at hun er med på bildene<br />

som henger i Husmannsstuen i restauranten. Når gjester spør<br />

om godsets historie, blir de overrasket og synes det er utrolig gøy<br />

når jeg peker opp på de gamle bildene og sier «der ser du<br />

oldemoren min», sier Madelén.<br />

VIL AT ALT SKAL VÆRE PERFEKT FOR GJESTENE<br />

Den ressurssterke 18-åringen har jobbet på Losby siden 2010<br />

som lærling, og har siden blitt en unik person i Losbys<br />

persongalleri. Hun liker jobben sin så godt at hun helst vil være<br />

på Losby døgnet rundt, og sine<br />

kolleger omtaler hun som familie.<br />

– Da vil jeg at ting skal være<br />

perfekt for gjestene, akkurat som<br />

jeg forestiller meg at oldemoren<br />

min ville at det skulle være.<br />

– Jeg føler spesielt et ekstra ansvar<br />

når jeg jobber i gamlegodset.<br />

Da vil jeg at ting skal være<br />

perfekt for gjestene, akkurat som<br />

jeg forestiller meg at oldemoren<br />

min ville at det skulle være.<br />

Gjestene mine skal ha det så<br />

godt som overhodet mulig, så jeg<br />

jobber ekstra hardt. Men innimellom blir jeg beordret hjem av<br />

sjefene mine. Jeg kan jo ikke flytte inn her, sier 18-åringen og ler.<br />

– Det at oldemor jobbet sammen med Eli Tangen gjorde at hun<br />

alltid hadde det veldig bra på godset. Hun ble passet godt på,<br />

sier 18-åringen.<br />

I tre år arbeidet Edel Marie for fruen, men sluttet da hun ble<br />

gravid. Hennes ektemann, Oddvar Olsen, jobbet på sagbruket<br />

på Losby, og var også fra en av husmannsplassene. Etter hvert<br />

fikk Oddvar seg jobb i Oslo, og familien flyttet til Vallerud.<br />

Nå gjør Madelén ære på familiens historie ved å være med i NM<br />

for servitørlærlinger. Hun har kvalifisert seg for Oslo Cup og<br />

jobber hardt for å nå til toppen.<br />

– For meg er det bare en plassering som gjelder. Det er førsteplassen,<br />

sier hun og smiler.<br />

STOLT OLDEBARN: Madelén holder<br />

bildet av sin oldemor Edel Marie (til høyre).<br />

Sammen med en venninne står hun der<br />

fontenen utenfor hovedinngangen er i dag.<br />

10


11


12


Losbys Finn H. Andreassen:<br />

Vil ha Solheim Cup<br />

til Norge<br />

Da Finn H. Andreassen ble president i Norges<br />

<strong>Golf</strong>forbund satte han seg et mål. Han skal hente<br />

hjem Solheim Cup til Norge.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

– Det er kanskje et hårete mål, men hvis du ikke forsøker klarer<br />

du det heller ikke, sier Andreassen og smiler.<br />

Men 68-åringen er ingen nybegynner med å sette seg store mål.<br />

Den tidligere styrelederen i Losby <strong>Golf</strong> -<br />

klubb har vært med på å bygge opp TV2<br />

fra kanalens spede barndom, som både<br />

program- og viseadministrerende direktør.<br />

Han har vært nyhetssjef i NRK, og han<br />

har skrevet flere bøker og filmmanuskripter.<br />

– Det er mange som har hevet øyenbrynene<br />

over Solheim Cup-ambisjonen.<br />

Men vi er på rett vei, og vi er i ferd med å gå opp løypa frem til<br />

en søknad. Forbundet ønsker Solheim Cup til Norge i 2019, og<br />

da må vi søke senest i 2015. Det er mange ting som skal klaffe<br />

for at det skal gå, men forutsetningene er på vår side, sier<br />

Andreassen.<br />

VIL FÅ SKI-VM TIL Å BLEKNE<br />

Solheim Cup, som ble grunnlagt i USA av den utvandrede nordmannen<br />

Karsten Solheim, har nemlig aldri vært lagt til Norge.<br />

Cupen er den største i sitt slag for kvinnelige golfspillere, og er<br />

et arrangement som vil få ski-VM til å blekne. Ifølge Andreassen<br />

er sportsarrangementet opptil ti ganger større mediamessig, og<br />

cupen blir vist på alle store kanaler i USA og Europa. Ring -<br />

virkningene for lille Norge kan dermed bli store.<br />

– Og det er jo slik at<br />

hvis man åpner kjeften<br />

blir man valgt til noe,<br />

sier han og ler.<br />

– Ettersom Solheim Cup har norske aner, har det vært et ønske<br />

om å få turneringen hit. Andre generasjon Solheim er nemlig<br />

svært opptatt av Norge. I tillegg har vi en av verdens beste<br />

kvinnelige golfspillere, Suzann Pettersen, som er en vanvittig bra<br />

ambassadør for landet vårt. Nå må vi<br />

bare overbevise norske politikere, og få<br />

dem til å forstå hvor stort dette er, sier<br />

Andreassen.<br />

Men Solheim Cup er ikke den eneste<br />

hjertesaken den engasjerte 68-åringen<br />

har som president i <strong>Golf</strong>forbundet. Hans<br />

ambisjon er at golf skal vokse som sport,<br />

og Andreassen er hellig overbevist om at<br />

interessen vil komme dersom forbundet kan dyrke frem flere<br />

gode talenter. På tross av at Suzann Pettersen er en av verdens<br />

beste, mangler Norge en tilsvarende spiller på herresiden.<br />

– Vi må jobbe frem noen mannlige elitespillere, og for å klare det må<br />

vi endre sportsstrategien vår. I tillegg ønsker vi å bli mer synlige i<br />

media, samt at vi jobber mer med forretningsutvikling. Slik kan vi<br />

bygge opp golf til å bli enda større, sier golfpresidenten.<br />

OMFATTENDE HOBBY<br />

Men hvordan har det seg at en tidligere journalist og mediamann<br />

ender som golfildsjel, styreleder i Losby <strong>Golf</strong>park og president i<br />

Norges <strong>Golf</strong>forbund? På tross av at golfen begynte som en hobby,<br />

har nå sporten endret livet til 68-åringen.<br />

13


– Jeg fattet faktisk ikke særlig interesse for golf før jeg fikk<br />

mitt første sett med køller i 50-årsgave. Derifra har det gått<br />

slag i slag, sier Andreassen.<br />

Han jobbet på den tiden som nyhetsredaktør for Romerikes<br />

Blad, og var bosatt i Lillestrøm. Da Losby åpnet i 1999 ble<br />

derfor den idylliske banen et naturlig valg for Andreassen,<br />

og han ble raskt medlem i klubben.<br />

– Jeg kjente jo allerede til området, og jeg synes Losby er et<br />

helt unikt og vakkert sted. Hobbyen ble mer og mer omfattende<br />

og etter hvert begynte jeg å engasjere meg i blant annet<br />

avtaleverket til klubben. Og det er jo slik at hvis man åpner<br />

kjeften blir man valgt til noe, sier han og ler.<br />

HJERTET LIGGER PÅ LOSBY<br />

Han ble varamann i styret før han ble styreleder i Losby<br />

<strong>Golf</strong>park AS fra 2010 til 2011. Men i 2011 fikk han en henvendelse<br />

fra golfforbundet, etter at han hadde hjulpet dem<br />

med å utvikle en mediestrategi. De ville ha Andreassen til å<br />

bli den nye presidenten i Norges <strong>Golf</strong>forbund.<br />

– Jeg sa at de burde finne noen yngre enn meg. Men de ville<br />

ikke gi seg, så jeg gikk til slutt med på å ta på meg vervet for<br />

to år. Jeg liker utfordringen, og jeg synes det er moro og spennende<br />

å få være med på å påvirke sporten. Det er en del endringer<br />

jeg kan tenke meg å gjøre, så de får heller bremse<br />

meg hvis jeg blir for vill og gal, sier han og smiler.<br />

Andreassen skal sitte som president frem til 2013, og selv<br />

om han ikke kan favorisere en golfbane over den andre i for<br />

eksempel valg om baner til Solheim Cup, er det ikke noe tvil<br />

om hvor hjertet hans ligger.<br />

– Det er på Losby jeg hører hjemme. Det er et fenomenalt<br />

sted, med et fantastisk miljø som er svært lite snobbete.<br />

Hotellet gir stedet en fantastisk ramme, og historien gir<br />

Losby en helt unik karakter. Jeg er stolt av å være medlem<br />

her, og det er mange med meg! Det er på en måte vanskelig<br />

å snakke om Losby uten å bruke superlativer, avslutter golfpresidenten.<br />

14


Den lille golfordboken<br />

GOLF er et spill som spilles på en bane med 18 hull. Målet med spillet er å få<br />

ballen i hullet på så få slag som mulig.<br />

GOLFKØLLER bruker man til å slå ballen. Det er lov å ha med seg maksimum<br />

14 køller i golfbagen når man spiller på banen.<br />

En FLIGHT er en gruppe som går en runde på en golfbane. Det er maksimum<br />

4 personer i en flight. Selv om dette er et engelsk ord så brukes det ikke i engelskspråklige<br />

land. Da kalles det (britisk) tee-time, eller (amerikansk) ball.<br />

ALBATROSS betyr at man slår ballen i hullet på tre slag under hullets par. Dette<br />

gjøres på et par 5-hull ved å slå ballen i hullet på to slag, eller på et par 4 hull ved<br />

å slå ”hole in one”.<br />

EAGLE betyr at man slår ballen i hullet på to slag under hullets par. Dette gjøres<br />

på et par 5-hull ved å slå ballen i hullet på tre slag, på et par 4-hull ved å slå ballen<br />

i hullet på to slag eller på et par 3 hull ved å slå ”hole in one”. Eagle er vanligst på<br />

par 5-hull.<br />

BIRDIE betyr at man slår ballen i hullet på ett slag under hullets par. Da kan<br />

man bruke to slag på et par 3-hull, tre slag på et par 4-hull og så videre.<br />

BOGEY betyr at man slår ballen i hullet på ett slag over hullets par, for eksempel<br />

ved å bruke fire slag på et par 3-hull, fem slag på et par 4-hull og så videre. 2<br />

slag over par kalles dobbel bogey, 3 over kalles trippel bogey osv.<br />

TEE (utslagssted) er det oppmerkede stedet man slår ut ballen fra på hvert hull.<br />

Gresset på utslagsstedet er kortklipt. I Norge opererer de fleste baner med to utslagsstedstyper,<br />

med forskjellig avstand til hullet; «gul» for herrer og «rød» for<br />

damer.<br />

SHOTGUN start er en alternativ måte å starte en turnering på. Vanligvis starter<br />

alle spillere fra det første hullet etter tur, men hvis man ønsker å arrangere en<br />

turnering som bruker kortere tid, er shotgun start den vanligste metoden. Da er<br />

alle spillerne på banen samtidig, og alle begynner på hvert sitt hull. Spillerne går<br />

da runden med utgangspunkt i det hullet de startet på.<br />

FAIRWAY er det kortklipte området som utgjør det foretrukne spilleområdet<br />

mellom tee (utslagssted) og greenen. Fairwayen kan bestå av ett sammenhengende<br />

eller flere adskilte områder. Området er omgitt av trær, busker og rough.<br />

ROUGH er betegnelsen for de viltvoksende partier som grenser opp til fairwayen.<br />

Roughen består ofte av høyt og tett gress. Hvis ballen havner i roughen blir den<br />

vanskeligere å spille, men roughen stopper også ballen fra rulle lenger vekk fra<br />

banen.<br />

GREENEN (putting green) på en golfbane er et område med finpreparert gress,<br />

der hullet som ballen skal nedi er plassert. Gresset på greenen klippes svært kort<br />

og jevnt, slik at ballen skal kunne rulle lett. Hullets plassering på greenen er ikke<br />

permanent, og kan endres fra dag til dag. Hullet er merket med et flagg slik at det<br />

kan sees fra avstand. Når ballen havner på greenen går spilleren over til å putte<br />

– å slå ballen langs bakken.<br />

GREENFEE er en avgift som spillere betaler til golfklubben de ikke er medlem<br />

av for å få spille på deres golfbaner. Greenfee varierer i størrelse mellom klubber<br />

og kan gi spillerett hele dagen eller for en enkeltrunde.<br />

HANDICAP er en målestokk for en spillers spilleferdighet. Handicaptallet gir<br />

uttrykk for hvor mange flere slag enn banens par spilleren vanligvis vil bruke. De<br />

fleste klubber krever et visst handicap, dvs. et gitt ferdighetsnivå, før man får lov<br />

å gjestespille på banen.<br />

TEE OFF er betegnelsen på selve starten av en golfrunde og må ikke forveksles<br />

med utslagsstedet som beskrevet over.<br />

15


SINNSRO: Stemningsbilde fra sørenden av Mønevann.<br />

16


På tur med<br />

kamera i sekken<br />

Om Losby Gods’ bartender og nattevakt Roger Næss skal koble av,<br />

tar han med seg hundene og kameraet ut i Losbymarka.<br />

Tekst: Hanne Kristine Fjellheim. Foto: Roger Næss.<br />

17


– I skogen er det<br />

bare lyden av natur.<br />

Det er ren terapi.<br />

TYNSET: Dette bildet er ikke fra losbydalen,<br />

men fra Savalsjøen tre mil sørvest for Tynset.<br />

– Jeg har kamera i stedet for gevær og fiskestang. Ikke kan jeg skyte, og fisking har<br />

jeg ikke tålmodighet til, sier Næss og ler.<br />

Men øye for motiver har den sindige nord-trønderen. Han har drevet med foto helt<br />

siden han gikk på folkehøyskole på slutten av 70-tallet, og på tross av noen lange<br />

pauser opp i gjennom årene har han alltid hatt et nært forhold til kameraet.<br />

– Nå går det mest i naturfoto. Da jeg var yngre var jeg ikke glad i å komme meg ut<br />

i naturen i det hele tatt, men hundeholdet har gjort meg til en skikkelig friluftsmann,<br />

sier Næss.<br />

Han har to riesenschnauzere, Buffy og sønnen hennes Teddy, som drar ham med ut<br />

i marka. Nå er han oftere å se med ryggsekk og telt enn uten. Da er det praktisk å jobbe<br />

på Losby Gods.<br />

– Ofte går jeg rett fra jobb ut i skogen, og blir en natt eller to. Da får jeg den rake motsetningen<br />

av hva jobben innebærer. Som bartender er det ofte mye mennesker og<br />

musikk, men i skogen er det bare lyden av natur. Det er ren terapi, sier han og smiler.<br />

FROSSET SKJØNNHET: Losbydalen<br />

er et vakkert skue året rundt.<br />

18


TÅKE: De varme lysene fra godset viser vei en tåkenatt.<br />

TROFAST FØLGESVENN:<br />

Riesenschnauzeren Buffy<br />

SPEILBILDE: Blåtjern ved<br />

Ramstadslottet er en fredelig plass.<br />

PADDE: Det er et rikt dyreliv i Losbydalen.<br />

19


UT PÅ TUR: Elisabeth Fjellheim har<br />

laget unike turkart for losbydalen.<br />

Losbys<br />

turkart<br />

Skiløyper, turstier, sykkelveier, rasteplasser, badebrygger og fiskerike<br />

vann frister dersom du tar deg turen innover Losbydalen.<br />

Tekst og foto: Heidi Elisabeth Fjellheim<br />

– Vi ønsket å tilrettelegge så godt vi kan for at folk skal ut på tur!,<br />

sier Elisabeth Fjellheim, turgåer og Losbys kart-forfatter.<br />

Losby Gods tiltrekker seg tusenvis av gjester hvert år som kanskje<br />

ikke kjenner så godt til de fantastiske mulighetene dalen<br />

har. Losbydalen har i århundrer vært et yndet utfartssted for befolkningen<br />

i nærområdene, og dalen<br />

er en ekte naturperle med sine dype<br />

skoger, vakre innsjøer og utallige<br />

turveier. Naturen inviterer til fysisk<br />

fostring året rundt.<br />

- En og annen elg har jeg<br />

møtt på underveis også,<br />

men det er bare stas!<br />

FIRE TURKART<br />

Elisabeth har laget fire kart, sykkelkart, turkart, joggekart og skikart,<br />

for Losby Gods for at så mange som mulig skal få oppleve den<br />

vakre naturen. I Losbydalen er det utallige muligheter enten du<br />

vil ut en kort tur eller ta beina fatt på en dagstur.<br />

– Vi lever jo side om side med naturen her ute. Det er jo egentlig<br />

helt utrolig at det finnes noe så urørt og spesielt som Losbydalen<br />

så nære Oslo by, sier Elisabeth.<br />

Elisabeth vet hva hun snakker om. Hun har nemlig gått, syklet,<br />

løpt og stavet seg gjennom alle stiene og løypene, en etter en. Hun<br />

elsker naturen i Losbydalen og benytter seg av den så ofte hun<br />

kan. Elisabeth er en ekte lørenskauing og kjenner skogen godt.<br />

– Det er så vakkert og stille, og veldig variert natur. En og annen<br />

elg har jeg møtt på underveis også, men det er<br />

bare stas!, sier Elisabeth entusiastisk.<br />

POPULÆRT<br />

Kartene ble lagt ut i resepsjonsområdet til<br />

gjestene for første gang i juli 2010. Lokalavisen<br />

Romerikes Blad opplyste om at det var gratis<br />

turkart å få i resepsjonen på Losby Gods, og kartene fikk raskt<br />

bein å gå på. De ble revet bort på bare noen dager. Andre opplag<br />

ble trykket bare én måned etter første opplag.<br />

– Det har gått over all forventing. Siden vi publiserte kartene,<br />

har vi delt ut over 4500 stykker totalt. Hvis kartene våre gjør at<br />

flere mennesker får ta del i den vakre naturen vi har her ute i<br />

Losby, så har vi oppnådd det vi ønsket!, sier Elisabeth fornøyd.<br />

Folk i alle aldre og fysisk form kan finne en passende tur i disse<br />

kartene, sier hun.<br />

Turkart, sykkelkart, joggekart og skikart deles ut resepsjons -<br />

området og er gratis.<br />

20


Nå kan du spille<br />

Losbys golfbane<br />

på simulator<br />

Da innendørssenteret til David Lloyd <strong>Golf</strong> skulle<br />

oppgradere simulatorene sine, fikk de like så godt et<br />

amerikansk firma til å lage banen til Losby digitalt.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

– Det er en kjempesuksess! Før hadde vi baner folk aldri hadde<br />

spilt på i virkeligheten. Da kunne de ikke relatere til banen på<br />

samme måte som de kan nå, sier butikksjef Elin Ingvaldsen.<br />

Det hadde lenge vært et behov for oppgradering av simulatorene<br />

på det innendørs golfsenteret på Losby.<br />

Det var lenge siden softwaren var byttet ut,<br />

og spillerne begynte å bli lei av å spille på<br />

de samme banene. I 2011 satte dermed<br />

David Lloyd <strong>Golf</strong> i gang et kjempeprosjekt.<br />

– Vi fløy inn en gruppe med mennesker<br />

fra USA. De kom hit og markerte en hel<br />

haug av GPS-punker for å få de rette kurvene<br />

i landskapet. I tillegg var det med en<br />

fotograf som fotograferte hele banen, 360 grader, hver 20. meter,<br />

sier Ingvaldsen.<br />

BANER FRA HELE VERDEN<br />

I februar <strong>2012</strong> sto simulatorene klare til bruk. De ble raskt en<br />

suksess, med sin naturtro gjengivelse av golfbanen. Ingvaldsen<br />

kan fortelle at de nå kan arrangere klubbmesterskap på simulatorene<br />

om vinteren.<br />

– I tillegg kjører vi Losby Winter Tour, et konsept der vi velger<br />

en ny bane hver uke. Deltakerne kan velge å spille den utvalgte<br />

banen så mange ganger de vil i løpet av en uke, og deres beste resultat<br />

blir stående. Til slutt går det inn i sluttspill og finale i løpet<br />

av vinteren, sier hun.<br />

– I tillegg var det med en<br />

fotograf som fotograferte<br />

hele banen, 360 grader,<br />

hver 20. meter.<br />

Men dersom du er lei Norge og<br />

vinterhalvåret, finnes det også en<br />

rekke andre baner du kan velge<br />

mellom. På simulatorene finner du<br />

baner fra hele verden, fra St. Andrews<br />

i Skottland til baner på<br />

Hawaii.<br />

SNOOKER OG DART<br />

Dersom golf ikke er for deg, finner du også andre alternativer i<br />

innendørssenteret. D et finnes både snookerbord og dart, i tillegg<br />

til at det ofte vises sport på storskjerm.<br />

– I tillegg har vi alltid noe godt å bite i eller drikke på. Her er det<br />

rom for alle, enten du spiller golf eller ikke, sier Ingvaldsen og<br />

ønsker velkommen.<br />

NATURTRO: Simulatorene med Losbys bane ble raskt en suksess. Med sin naturtro gjengivelse av golfbanen kan spillerne sammenligne sin presentasjon<br />

på banen og på simulatorene. Her ser vi et bilde fra simulatoren, med godset i bakgrunnen.<br />

22


ØNSKER VELKOMMEN: Butikksjefen for<br />

David Lloyds Proshop, Elin Ingvaldsen, er et<br />

kjent fjes for golferne på Losby. Hun ønsker<br />

alle velkommen, enten du er golfer eller ei.<br />

Innendørssenteret ligger i kjelleren<br />

til godset, og er åpent fra midten av<br />

oktober til april/mai.<br />

ÅPNINGSTIDER:<br />

Mandag til torsdag: 10–23<br />

Fredag: 10–21<br />

Helger: 10–20<br />

23


Godseierinnen Kathrine Boeck<br />

i hovedinngangen på Losby Gods<br />

på slutten av 1800-tallet.<br />

LOSBY GODS<br />

– En herskapelig historie<br />

Det finnes spor av mennesker i Losbydalen helt tilbake til steinalderen, men det var innføringen<br />

av sagbruket på 1500-tallet som ledet Losby inn i sin storhetstid.<br />

Tekst: Heidi Elisabeth Fjellheim<br />

24


Hvis vi går langt tilbake i tiden, sies det at Hyme, jotnenes stamfar,<br />

holdt til i Losbyskogene. Dette er det selvfølgelig ikke funnet noe<br />

bevis på, men sagnet sier så. En flintøks fra steinalderen, som ble<br />

funnet i Losbyskogen, er vel det desidert eldste beviset på<br />

at mennesker har holdt til i Losbyskogene. I Eddakvadene blir Losbyområder<br />

nevnt. Navnet Elivagar går igjen ofte. Dette navnet tilsvarer Elvåga i<br />

Losby.<br />

Vi vet også at de to ”Mork”-gårdene ble ryddet i vikingtiden. De tre gårdene Losby,<br />

Vestmork og Østmork var av de få gårdene som overlevde Svartedauen, og fortsatte<br />

jordbruket som før.<br />

Alle de tre gårdene fikk egne sagbruk på 1500-tallet og etter hvert også kvernbruk.<br />

Losby og Vestmork fikk felles eierrekke allerede i 1660. En av de største felleseierene<br />

var Arnt Tostensøn, sønn av Tosten Arnesøn som ga den nåværende altertavlen<br />

til Lørenskog Kirke i 1647. En annen viktig storbruks-eier i Losbys<br />

eierrekke var Peder Cudrio som sammen med sin kone Karen Cudrio på midten<br />

av 1700-tallet på det meste eide hele 150 000 mål med skog. Peder Cudrio døde<br />

tidlig og hans Karen Cudrio drev alene i 36 år på Losby.<br />

Sagbruksepoken på Losby Gods skulle vise seg å bli en lang og innholdsrik epoke.<br />

Mange eiere og turbulente perioder med alt fra konkurser og eventyrlig rikdom.<br />

MEYERFAMILIEN INNTAR LOSBYDALEN<br />

Jacob Meyer og Isach Muus kjøpte eiendommen sammen i 1830. Fra 1840 drev<br />

Jacob Meyer alene. Om ikke Losby Gård hadde vært en liten del av eiendomskomplekset<br />

ble det hvertfall det nå. Meyer kjøpte nemlig mange nye områder<br />

som for eksempel Nordby, Nes, Vestby, Ryen og Søndre Skjetten. Til sammen<br />

hadde han 16 sager på Strømmen.<br />

Dette førte til stor pågang i planketransporten. Omtrent 1800 hester per dag drev<br />

plankekjøring fra Strømmen til en bordtomt på Grønland.<br />

Det var på denne tiden tømmervirksomheten var på topp i Losby og områdene<br />

rundt.<br />

Jacob Meyer jobbet hard og var kjent som landets største skogbrukseier og trelasteksportør.<br />

Han bodde i byen, men brukte Losby som sommersted.<br />

GODSBYGNINGEN OPPFØRES<br />

Laasbye compagniet, dannet av Jacob Meyers sønn, Thorvald Meyer, og to svigersønner<br />

kjøpte Losby, Vestmork, Djupdalen, Rælingskogene, Skullerud skog, Nes,<br />

Jarstangen og Østmork. Sistnevnte hadde aldri tidligere vært en del av Losby<br />

Bruk. Østmork hadde i lengre tid vært sorenskrivergård, men ble i 1849 solgt til<br />

et trelastfirma i Fredrikstad.<br />

Laasbyecompagniets samling av Losby Bruk i 1856 ville bli en varig enhet.<br />

Navnet Losby kommer opprinnelig fra navnet Loptr og betyr Loptrs gård. Losby<br />

Bruk er sammensatt av de tre gårdene Losby, Vestmork og Østmork, og gårds -<br />

skoger i Rælingen. Disse områdene ble samlet i 1856.<br />

Den nåværende godsbygningen ble ikke bygd før i 1850-årene. De tre unge svogrene,<br />

som nå eide huset, holdt mange fester og selskapligheter der. Losby Bruk<br />

gikk inn i sin største og kanskje beste glanstid.<br />

DE FØRSTE FASTBOENDE – GODSEIERPARET BOECK<br />

I januar 1893 giftet barnebarnet til Jacob Meyer, Lorentz Meyer Boeck seg med<br />

datteren til skipsreder Christian Brinch, Kathrine Brinch. De arvet Losby Gods og<br />

flyttet inn som nygifte, som de første fastboende på godset noensinne.<br />

Noen år etter å ha flyttet inn, fant Lorentz Meyer Boeck ut at for å få godset til<br />

å se litt mer standsmessig og stilfullt ut, måtte han omgjøre litt på godset. Han tok<br />

vekk den gamle sveitserverandaen og satte inn søyler, han gjorde forbindelsen til<br />

sidefløyene høyere, han forandret og forstørret trappene og slo ut vegger. I tillegg<br />

malte han hele hovedbygningen rosa! Han bygget også et nytt og større parkanlegg<br />

med terasserabatter, plener, bjerkealleer, granhekker, lindé lysthus, basseng<br />

med springvann, tennisbaner og andedam med en øy og en robåt. Noen år senere<br />

bygget han ut huset på Øst-siden. Huset fikk et nytt stort selskapsrom, Biblioteket.<br />

ARBEIDSFORHOLD PÅ LOSBY GODS<br />

Å jobbe på Losby var egentlig ganske bra, til tross for at det var dårlig betalt på<br />

den tiden, og levekårene ikke bedre enn nødvendig. De ansatte på Losby hadde<br />

en utrolig lojalitet ovenfor sitt herskap og mange ble der i generasjoner. Mye av<br />

grunnen til dette var at Lorentz Meyer Boeck utøvde en form for paternalistisk<br />

lederstil. Det vil si at han skapte et totalt avhengighetsforhold for husmennene og<br />

sine ansatte. Han tilbød dem skole til barna, vedlikehold på husmannsplassene,<br />

Både Lorentz Meyer Boeck og Kathrine Boeck (tidl. Brinch) kom<br />

fra meget velstående familier. Etter en tid på Boeck-familiens<br />

eiendom i Oslo, ”Munkedammen”, flyttet et unge nygifte paret<br />

til Losby Gods i 1893.<br />

Mange av de ansatte på sagbruket var også husmenn under Losby Gods. Total 18 husmannsplasser var underlagt godset. Det<br />

var trange kår, men et trygt og sosialt arbeidsmiljø.<br />

25


Det var ofte festlige lag på Losby Gods. Her er en lystig gjeng samlet utenfor godsets hovedinngang.<br />

en åkerlapp til eget bruk, gratis viltkjøtt i jaktsesongen og hogst tillatelse for ved.<br />

De fikk dårlig betalt og måtte jobbe lange timer, men de hadde en trygghet i<br />

hverdagen og var en del av et lite samfunn i Losbydalen. Dette var nok grunnen<br />

til at den store verden der ute ikke fristet, og de fleste ble værende tro til sin godseier<br />

gjennom hele livet.<br />

LØRENSKOGS FØRSTE ORDFØRER<br />

Lorentz Meyer Boeck deltok aktivt i det kommunale liv. Han ble Lørenskogs første<br />

ordfører da Lørenskog ble egen kommune i 1908. Da satt han i en toårsperiode<br />

og senere fra 1914-1916. Han var et aktivt friluftsmenneske og en sann dyrevenn.<br />

Han var med på å stifte Akershus Skogsselskap og var formann i Norsk Kennel -<br />

klubb. Etter Kong Haakon VII’s anmodning attacherte han Dronningen av Holland<br />

da hun besøkte Norge i 1922.<br />

DET ”SELSKAPLIGE” LOSBY GODS<br />

Det unge godseierparet var meget gjestfrie og med sin gunstige beliggenhet like<br />

ved hovedstaden, ble det staselige godset snart sentrum for et glitrende og sangomsust<br />

selskapsliv. Hit kom medlemmer av Christianias beste borgerskap og<br />

fremstående representanter for diplomatiet. Som kjent var jo selve Kong Haakon<br />

VII en hyppig gjest. En av de to store selskapssesongene var jakttiden. Jaktterrenget<br />

rundt godset inviterte til ypperlige forhold for fintfolk som ville ”underholdes”<br />

med litt natur og spenning. Her var elg, rådyr, hare og storfugl i fleng, og<br />

ingen andre hadde jakttilgang på de enorme skogsområdene til godseieren.<br />

En annen populær sesong hos godseierparet Boeck på Losby Gods var jul og<br />

nyttår hvert år. Her ble selve fiffen av Christianias borgerskap invitert til storslåtte<br />

feiringer. De fleste av gjestene kom med tog til Lørenskog stasjon, og hvilket skue<br />

det må ha vært!<br />

Fordi når godseierne tok imot til fest på Losby før bilenes tid var ofte alle Losbys<br />

24 hester med til Lørenskog stasjon for å hente de eminente gjestene. Rekker av<br />

pesende hester, skyer av frostrøyk med Losbys herskaps- og staskusk Johan Alfred<br />

Ericsson i spissen i full uniform ledet an innover i Losby dalen. Alle sledene hadde<br />

reinsdyrsfeller og varmeflasker slik at gjestene holdt seg gode og varme helt frem<br />

til godset. Den bakerste vognen var kun for bagasjen. Langs veien samlet det seg<br />

ofte folk, de visste det kom fintfolk til bygda og ville gjerne få et glimt av de fine<br />

pelskåpene. De flotte hattene og kanskje til og med få vinket til det fine følget. Når<br />

følget ankom det staselig pyntede godset langt inne i skogen ble alle gjestene tatt<br />

imot i herresalongen, der forfriskninger ble servert og peisen varmet opp den<br />

frosne forsamlingen. Samtidig bar tjenestefolket all bagasjen opp til gjeste -<br />

værelsene, og arrangerte sirlig alle klærene på sengen, klar til bruk. Deretter bar<br />

de opp varmt vann til alle værelser slik at gjestene kunne få gjort seg klare til<br />

kveldens festligheter. Det hendte av og til at tjenestepikene i all hemmelighet<br />

prøvde på noen hatter eller til og med noen kjoler og fjollet seg foran speilet.<br />

Frykten for å bli oppdaget var stor, for det ville blitt stor ståhei hvis ”Fruen” fikk<br />

greie på dette.<br />

Etter inntatt morgenmåltid på godset skulle gjestene med godseierparet ut på tur.<br />

Friluftsliv var på moten for det øvre borgerskapet. Kanskje mest fordi de hadde<br />

tid til den slags fornøyelser. De brukte hest og slede, ski eller tok bena fatt. Imens<br />

fintfolket var ute å ”luftet” seg tok tjenestepikene fatt på gjesteværelsene og skiftet<br />

sengetøy, fylte ved i ovnene, bar opp varmt og kaldt vann og ryddet i gjestenes<br />

klær. Av og til måtte kokka og en tjenestepike være med på ut på tur for å servere<br />

gjestene underveis på ferden.<br />

Mange av gjestene la ofte igjen ”drikkepenger” til stuepikene og tjenestepikene<br />

etter endt opphold på godset. Det syntes Kathrine Boeck lite om, hun sa alltid:<br />

26


■1<br />

■2<br />

■3<br />

Jakt var en populær fritidssyssel for herrene som besøkte<br />

godset. Her viser jegerne stolt frem dagens fangst.<br />

Godset hadde flere små dammer og fontener i hagen rundt.<br />

En ung Kathrine Boeck (da: Brinch,) tidlig på 1890-tallet.<br />

■1<br />

”Dette er da ikke noe hotell”. Men gjestene sto på sitt, og klarte som regel å få<br />

stukket litt penger til jentene før avreise. Dette var svært populært blant tjeneste -<br />

pikene.<br />

KATHRINE BOECK – ”FRUEN PÅ LOSBY”<br />

Kathrine Boeck har fått tilnavnet ”Fruen på Losby” og dette er ikke uten grunn.<br />

Hun insisterte på at det kun var en ”Frue” på Losby og det var henne selv. Ingen<br />

andre gifte kvinner fikk kalle seg ”Frue” på Losby. Dette fungerte ganske bra, helt<br />

til kona til staskusk Eriksson kom til bygda. Hun og mannen kom fra Sverige, og<br />

hun var vant til å bli kalt Fru Eriksson. Men det måtte hun pent slutte med på<br />

Losby, der var hun Madam Eriksson. Hun følte at som kona til staskusken var<br />

hun over de andre husmennenes koner og tjenestepiker og fikk alle til å kalle<br />

henne Fru Eriksson så lenge ”Fruen på Losby” ikke hørte det. Den dag i dag omtales<br />

Kathrine Boeck kun som ”Fruen” og har fått et eget kulturspill oppkalt etter<br />

seg. ”Fruen på Losby” er et musikkspill i tre akter som har vært satt opp på Losby<br />

Gods to ganger og har vært en kjempesuksess. Spillet handler om livet til<br />

Kathrine Boeck på Losby Gods.<br />

Losby ble et stadig mer besøkt og populært sted. Diplomater og andre ”høytstående”<br />

menn var dagligdagse på godset. Kong Haakon VII var med på elgjakt<br />

flere år på rad. Kongen likte seg usedvanlig godt på godset og besøkte det ofte.<br />

■2<br />

■3<br />

Kathrine Boeck var vertinnen i alle selskaplighetene på Losby Gods. Lorentz<br />

Meyer Boeck var godseieren og ansiktet utad, men når det kom til tilstelninger<br />

inne mellom Godsets ”fire vegger” var det Kathrine som styrte skuta. Hun var<br />

veldig streng når det gjaldt detaljer, og rettet både stoler, glass og dekorasjoner<br />

mang en gang før hun slapp gjestene inn i rommet. Tjenestepikene som sto for<br />

oppdekkingen, forsøkte ofte å spille fruen et puss ved å flytte på pyntegjenstandene<br />

og se om hun oppdaget det. Det gjorde hun. Alt hadde sin plass på<br />

bordet og måtte stå på helt korrekt sted.<br />

Det sies at Kathrine hadde en fransk dyr parfyme, som luktet sterkt av vanilje.<br />

Tjenestepikene hadde fått streng beskjed av ”Fruen” å aldri slippe inn gjestene<br />

før hun selv hadde tatt en siste sjekk. På grunn av parfymen hennes, kunne de<br />

lukte at hun hadde vært å sjekket. Det var bare å stikke hodet inn i selskapssalen<br />

og dersom det lå en eim av vanilje i luften da var det klar bane.<br />

Den dag i dag, føler vi at Kathrines ånd er på plass i salene når vi dekker til fest.<br />

Noen har ymtet frempå at de har luktet vanilje, svakt svakt. Men foreløpig ser det<br />

ut til at ”Fruen” er fornøyd med hvordan vi dekker til fest. Hun har kun flyttet<br />

på smørknivene våre en gang...<br />

MYE FORBRUK OG LITE INVESTERING<br />

Lorentz Meyer Boecks tid som godseier på Losby Gods er mye omtalt. Han var<br />

en mann med mange interesser, mye engasjement og enorme sosiale evner. Hans<br />

venner fra tiden før han flyttet til Losby inviterte han rett som det var til godset<br />

sitt, og det ble ikke spart på noe. Det ble det heller ikke under noen andre tilstelninger<br />

på Losby Gods under hans herredømme. Og det er nok slik mange liker<br />

å huske Boecks tid på Losby. En tid preget av et enormt forbruk, en suksessfull<br />

bedrift og lite eller ingen investeringer. Dette resulterte i at den meget produktive<br />

og suksessfulle bedriften Losby Bruk, ikke fikk noen moderniseringstiltak<br />

eller effektiviseringsforbedringer. Og dette i en tid hvor utviklingen skjøt fart.<br />

Resulatet ble at Losby sakte men sikkert sakket etter.<br />

27


Godset hadde verandaer med utskjæringer i sveitserstil frem<br />

til begynnelsen av 1900-tallet, da Lorentz Meyer Boeck mente<br />

det var tid for fornyelse. Han fjernet siden utskjæringene og<br />

malte godset rosa. Dette bildet er tatt før denne tiden.<br />

28


Da Lorentz Meyer Boeck døde i 1936 solgte enken Kathrine Boeck de arvede<br />

eiendommene, Refsnes Gods etter Lorentz’ familie og Munkedammen etter Katrines<br />

familie. Hun tok med seg alt verdifullt inventar og kunstskatter tilbake til<br />

Losby Gods.<br />

TIDEN SOM ENKE<br />

Tiden med enken Kathrine Boeck brakte flere forandringer til Losby Gods. Blant<br />

annet ble selskapslivet roligere, og antall ansatte på godset ble kuttet ned. Krigen<br />

var på trappene og Kathrine valgte å bli på godset for å kjempe for sin eiendom<br />

og sine ansatte.<br />

Etter krigen var ”Fruen” både sliten og ensom, og økonomien var blitt vesentlig<br />

dårligere. Både jordbruk og sagbruk hadde blitt tunge bedrifter å drive, særlig<br />

fordi lite eller ingen investering var gjort for å modernisere bruket. Men hun var<br />

fullt bestemt på å holde fasaden og videreføre den storhetstid som Losby hadde<br />

hatt i så mange år mens hennes mann levde.<br />

2. VERDENSKRIG PÅ LOSBY GODS<br />

Kathrine Boeck var ”Fruen” på godset og voktet sin eiendom. Hun brydde seg<br />

ikke mye om tyskerne og forsøkte å få hverdagen på eiendommen som til å gå som<br />

normalt. Men det var ikke lett å motstå den påvirkningen krigen hadde. Det var<br />

trangt med mat i kommunen og mange av Losbys ansatte måtte ty til fattigkassa.<br />

En annen ting som hendte på Losby under krigen var at alle mennene som jobbet<br />

på sagbruket, eller på godset ble arrestert. De fikk sitte på et lasteplan en hel<br />

dag, mens tyskerne lette etter flere å arrestere. Kathrine Boeck brydde seg lite om<br />

farene ved å trosse tyskerne, og kom med både sigarer og sigaretter og små<br />

schnapps til stakkarene som måtte vente på sin skjebne. Da kvelden kom delte<br />

tyskerne gruppen i to, og en gruppe fikk bli igjen på Losby, mens den andre ble<br />

sendt til Grini (norsk fangeleir).<br />

DEN SISTE HVILE<br />

Kathrine Boeck ble sett på med stor beundring og som et slags bånd mellom gammel<br />

og ny tid. Hun hadde selv sittet på Per Christians Asbjørnsens fang og hørt<br />

han fortelle eventyr som barn. Nå var hun selv en del av eventyret der hun bodde<br />

på et Soria Moria slott på en utrolig stor eiendom. Da hun døde på nyttårsaften<br />

mellom 1958-1959, nesten 90 år gammel, gikk en hel epoke i graven med henne.<br />

Godset ble tømt for inventar og låst av i juni 1959. Deretter ble huset stående<br />

tomt som et forfallent symbol på den storhetstid som engang hadde vært.<br />

Både Kathrine Boeck og hennes mann Lorentz Meyer Boeck er gravlagt i en<br />

familiegrav på ”Vår frelsers gravlund” i Oslo. Bautsteinen som står på deres grav<br />

er hentet fra Krokvatn i Losbydalen.<br />

■<br />

Tyskerne fjernet også sporene på Losbylinja under krigen. De hadde ligget der<br />

siden 1861.<br />

■1<br />

■2<br />

■3<br />

■4<br />

■1<br />

■2<br />

Selv om godseierparet ikke hadde barn selv, hadde de mange nieser og nevøer som tilbrakte<br />

hele somre ute på godset.<br />

Juleselskapene på Losby Gods var sagnomsuste, og mange eminente gjester ble invitert år etter<br />

år. Julegranen kom selvfølgelig fra Losbyskogen og ble pyntet etter alle kunstens regler.<br />

■3<br />

■4<br />

Tjenestepikene ved Losby Gods smiler muntert til kameraet en gang på 1940-tallet.<br />

Kathrine Boeck bodde i 22 år alene på godset etter sin ektemanns død i 1936. Til tross for<br />

mange selskapeligheter, mange ansatte og en stor bedrift å drive, var nok livet på Losby ofte<br />

litt ensomt for ”Fruen”.<br />

29


Kongelig<br />

besøk på<br />

Losby<br />

For første gang siden selveste Kong Haakon<br />

bodde på godset, fikk Losby Gods kongelig<br />

overnattingsbesøk i januar 2011.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

– Et utrolig flott sted dere har her. Virkelig vakkert, sa Prins<br />

Henrik av Danmark da han fikk en historisk omvisning i det<br />

gamle godset av direktør Heidi Elisabeth Fjellheim.<br />

Prinsgemalen, ektemann av Dronning Margrethe, besøkte<br />

Losby Gods i forbindelse med den eneste offisielle Winemakers<br />

Dinner han noensinne har gjennomført. Han har et<br />

eget vinslott i Frankrike kalt Château de Cayx, og da vinen<br />

hans skulle lanseres i Norge tok Prinsgemalen selv turen til<br />

Losby for å presentere den. Det var vinimportøren Palmer,<br />

med Hege Svensson i spissen, som tok initiativet til<br />

Prinsgemalens besøk.<br />

– På tross av at Prinsen var svært travel, med blant annet<br />

Dronning Margrethes feiring av sine 40 år på tronen, tok han<br />

seg tid til å komme til Norge for lanseringen. Siden han er en<br />

del av det danske kongehuset skal han jo egentlig ikke representere<br />

privat business, men han tok seg en frihet denne<br />

gangen. Det er derfor den eneste Winemakers Dinner han<br />

har gjennomført som kongelig, sier Svensson.<br />

INVITERTE KOKKENE TIL DANMARK<br />

En Winemakers Dinner er når eieren og vinmakeren er til<br />

stede og presenterer vinen, samt svarer på spørsmål. De 80<br />

personene som var til stede under middagen i Fruens sal var<br />

spesialinviterte av Palmer.<br />

– I etterkant kan vi vel si at dette var et av de mest vellykkede<br />

arrangementene vi noen gang har hatt. Tilbakemeldingene fra<br />

Prinsgemalens nærmeste medarbeidere er overveldende<br />

positive. Faktisk var de så fornøyde med maten at kokkene<br />

ved Losby Gods er invitert til København for å servere den<br />

samme menyen, med norske råvarer, til lanseringen av den<br />

nye årgangen til Prinsgemalen, sier Svensson.<br />

Vinene tilbys nå til alle Losby Gods’ gjester, og den mest<br />

eksklusive vinen til Prins Henrik finnes i utvalget: Château de<br />

Cayx Cuvée Majesté, som ble servert under Dronning<br />

Margrethes feiring av 40 år på tronen.<br />

HISTORISK OMVISNING<br />

Selv om Losby Gods er småtterier sammenlignet med slottene<br />

Prinsgemalen vanligvis befinner seg i, var han tydelig imponert<br />

over gamlegodset. Direktør Heidi Elisabeth Fjellheim tok<br />

Prins Henrik med på en historisk omvisning, rom for rom, i<br />

den gamle delen. Ikke minst frydet det ham stort at han var<br />

den andre kongelige i historien som fikk sove i Kong Haakons<br />

seng i Haakon-suiten.<br />

– Vi har Kong Haakons seng fra den gang da han var stamg<br />

jest her på godset. Selv om blant annet det norske<br />

kronprinsparet har vært på besøk her, har de aldri overnattet.<br />

Det var derfor andre gangen en kongelig tok sengen i bruk. Vi<br />

er stolte av at kongehusene fortsatt kommer på besøk til oss,<br />

det gjør oss svært ydmyke, sier Fjellheim.<br />

30


31<br />

KONGELIG BESØK: Prinsegemal Henrik av Danmark (i midten)<br />

lytter interessert mens direktør Heidi Elisabeth Fjellheim forteller<br />

om godsets historie. Sammen med ham er en representant fra det<br />

kongelige danske hoffet.


Mat for<br />

kongelige ganer<br />

Kjøkkensjef Raymond Myrvik var ikke vond å be da han ble spurt<br />

om han kunne sette sammen en meny med norske råvarer til<br />

Prinsegemal Henrik av Danmarks vin.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Trønderen Myrvik var ikke i tvil: råvarene skulle komme fra<br />

Trøndelag, og menyen skulle reflektere smakene fra hav til fjell.<br />

– Det var jo utfordrende, men det var en oppgave jeg gikk på<br />

med liv og lyst. Det er ikke hver dag man får beskjed om å sette<br />

sammen en spesialkomponert meny til kongelige!, sier Myrvik<br />

og smiler.<br />

FRA HAV TIL FJELL<br />

Dronning Margrethes ektemann besøkte Losby<br />

Gods i forbindelse med lanseringen av vinen<br />

fra Prinsegemal Henriks vinslott Château de<br />

Cayx i Norge (les mer om hans besøk på<br />

godset på side 30–31). Losby ble dermed<br />

første serveringssted i Norge til å servere de eksklusive vinene,<br />

som nå er fast innslag på godsets vinmeny.<br />

– Du kommer langt<br />

med gode råvarer og<br />

litt tålmodighet<br />

– Prinsegemalen var også svært fornøyd med menyen. Jeg snakket<br />

med ham flere ganger i løpet av kvelden, og han ga tydelig uttrykk<br />

for at maten var over all forventning. Som takk fikk jeg en signert<br />

bok av ham. Det må jeg si var en ære, sier Myrvik.<br />

Faktisk var Prinsegemalen så fornøyd at kokkene ved Losby<br />

Gods er invitert til København for å servere den samme menyen,<br />

med norske råvarer, til lanseringen av den nye<br />

årgangen.<br />

OPPTATT AV Å DELE<br />

Nå ønsker Myrvik å dele oppskriftene med<br />

Gods & <strong>Golf</strong>s lesere, slik at også de kan prøve<br />

seg på å lage den kongelige menyen hjemme.<br />

Han forsikrer at man ikke trenger å være kokk for å diske opp<br />

de lekre rettene.<br />

– I menyen vi satte sammen var det blåskjell fra Rissa, sjøkreps<br />

fra Frøya, hjort fra Hitra og ost fra Tingvoll. Norskere enn det<br />

blir det ikke, sier kjøkkensjefen.<br />

FIKK SIGNERT BOK<br />

Men å komponere en perfekt meny til vinen var ikke gjort i en<br />

håndvending. Mange timer med prøving og feiling måtte til før<br />

smakene var perfekte til de forskjellige vinene. Og Myrvik fikk<br />

hjelp av det dyktige restaurantteamet ved godset, som sammen<br />

smakte seg frem til det ferdige resultatet.<br />

– Du kommer langt med gode råvarer og litt tålmodighet. Start i<br />

god tid og følg oppskriften, så kan alle lage denne menyen, sier han<br />

og oppfordrer leserne til å ta med seg et eksemplar av magasinet<br />

hjem.<br />

Bon apétit!<br />

Oppskriftene finner du på neste side.<br />

DELIKAT MAT: Kjøkkensjef Raymond Myrvik<br />

ønsker å dele oppskriftene med Gods & <strong>Golf</strong>s<br />

lesere, slik at også de kan prøve seg på å lage<br />

den kongelige menyen hjemme.<br />

32


33


Mat for<br />

kongelige<br />

ganer<br />

Oppskrift til fire personer<br />

Estragonstekt<br />

sjøkreps<br />

med blåskjellsaus, safran og<br />

grønnsaksjulienne<br />

8 sjøkreps<br />

50 g smør<br />

En bunt frisk estragon<br />

Sjøkrepsen deles på ryggen, nesten<br />

igjennom. Fjern tarmen og skyll kjapt<br />

av i kaldt vann.<br />

Temperer ca. 50 g smør og bland det<br />

med en god skje med kuttet frisk<br />

estragon. Smør dette på sjøkrepsen,<br />

krydre med salt og pepper.<br />

Kutt gulrot, sellerirot og purreløk i<br />

tynne strimler.<br />

BLÅSKJELLSAUS<br />

1 kg friske blåskjell.<br />

2 sjalottløk<br />

½ hvitløk<br />

10-12 hele, sorte pepperkorn<br />

2 laurbærblad<br />

1 dl hvitvin<br />

Skyll blåskjellene. Kutt sjalottløk,<br />

hvitløk og fres i olje sammen med hel<br />

sort pepper og laurbærblad.<br />

Tilsett blåskjellene og 1 dl hvitvin.<br />

Dampes under lokk til skjellene er<br />

åpne. Sil av kraften. Det er den som<br />

skal brukes. Blåskjellene skal spises<br />

med en gang. Det er da de er best.<br />

Hell kraften i en kjele, tilsett 1 dl fløte<br />

og 3–4 safrantråder. La dette trekke<br />

ca. 5 min. og smak til med salt og<br />

pepper. Skum opp sausen med en<br />

stavmikser før servering.<br />

Skinnstekt skrei<br />

på brandade, aspargesbønner<br />

og ribbesjy<br />

Ca. 60 g skrei per person<br />

Salt, 50 g hel sort pepper<br />

BRANDADE<br />

200 g klippfisk (bør vannes ut i<br />

minimum to døgn)<br />

200 g mandelpoteter<br />

1 kinesisk hvitløk<br />

1 dl god olivenolje<br />

En bukett frisk timian<br />

Cajennepepper, Salt<br />

Utvannet klippfisk trekkes i melk,<br />

sammen med mandelpoteter, hvitløk<br />

og en bunt timian. Timianen bindes<br />

opp i en hyssing, slik at den kan tas<br />

ut av kjelen når resten er ferdig. La<br />

dette trekke i kjele til alt er mørt. Sil<br />

av melken, og sett den til sides.<br />

Kjør fisken og potetene i en miksebolle<br />

på svak hastighet. Spe med<br />

olivenolje og litt av den melken som<br />

var igjen etter kokingen til en puré<br />

konsistens. Smakes til med salt og<br />

cajennepepper.<br />

ASPARGESBØNNENE<br />

Kuttes på langs og blansjeres rett før<br />

servering.<br />

RIBBESJY<br />

2 dl rødvin<br />

1 sjalottløk<br />

5–6 pepperkorn<br />

2 dl oksekraft<br />

50 gr ribbefett<br />

Kok inn vin sammen med pepper og<br />

løk. Kokes inn til ca. 1 dl. Tilsett<br />

oksekraften, la dette redusere seg ned<br />

til ca 2 dl. Sil av. Tilsett ribbefett og<br />

smak til med salt og pepper.<br />

Pepperglasert<br />

hjort<br />

med jordskokkpuré, potetfondant<br />

med løkfrikassé,<br />

rosenkål og sjy<br />

Ca. 800 g hjort, gjerne ytrefilet<br />

100 g sort pepper<br />

2 kinesiske hvitløk<br />

50 g smør<br />

Olje til steking.<br />

-<br />

300 g jordskokk<br />

Hønsekraft<br />

½ dl fløte<br />

-<br />

4 store bakepoteter<br />

Oksekraft<br />

Smør<br />

-<br />

200 g rosenkål<br />

100 g stjerneløk<br />

100 g delikatesseløk<br />

100 g vårløk<br />

½ bunt gressløk<br />

Beregn ca. 180 g kjøtt per porsjon.<br />

Alt avskjær legges til side. Det skal<br />

brukes til sjy.<br />

PEPPER<br />

Rist pepper i en tørr panne til det<br />

ryker godt, husk å sette vifta på full<br />

fart. Kjør pepperen i en blender til<br />

den blir helt pulverisert.<br />

Hjorten “sotes” med pepper, brunes i<br />

panne med litt nøytral olje, usaltet<br />

smør og knust hvitløk. Kjøttet brunes<br />

godt på alle sider. Legg det på brett så<br />

det er klart til å stekes i ovnen.<br />

SJY<br />

Stek avskjær av hjorten i den samme<br />

pannen, sammen med mer hvitløk.<br />

Tilsett 1 dl rødvin og reduser ned<br />

(kok inn) til halvparten.<br />

Tilsett 2 dl oksekraft og la det trekke.<br />

Sil av og smak til med salt og pepper.<br />

JORDSKOKK<br />

Skrell jordskokkene og kok dem møre<br />

i hønsekraft. Sil av kraften og kjøres<br />

34


til puré i blender. Spe med litt fløte.<br />

Smak til med salt og pepper.<br />

FONDANTPOTET<br />

Skjær ut poteten etter eget ønske.<br />

Poteten bakes i ovn til de er møre i<br />

en bakk med oksekraft og smør på<br />

180 grader.<br />

ROSENKÅL<br />

Skrell og del den i to, blansjer rett før<br />

servering.<br />

LØKFRIKASSÉ<br />

Vårløk, stjerneløk og rød delikatesse -<br />

løk skrelles. Stek lett i en panne og<br />

tilsett litt smør. Stekes videre til de<br />

blir gyllende. Tilsett finkuttet gressløk.<br />

Smak til med salt og pepper.<br />

Kraftkar fra<br />

Tingvollost<br />

tomatmarmelade med chili og<br />

pumpernickel<br />

Ca. 40 g ost per persjon<br />

Osten får man kjøpt i et utvalg av<br />

Menybutikkene.<br />

TOMATMARMELADE<br />

1kg tomat<br />

500 gr sukker<br />

1 vaniljestang<br />

¼ rød chili<br />

½ sitron<br />

1 appelsin<br />

Tomat, sitron og appelsin kuttes i<br />

biter. Skinnet på tomaten kan være<br />

på, men fjern skall fra sitron og<br />

appelsin. Chilien finkuttes. Skrap<br />

margen på vaniljestangen. Legg alt i<br />

en kjele. Tilsett litt vann og la det<br />

småkoke i 30–40 min. Ta ut vanilje -<br />

stangen når marmeladen er ferdig.<br />

Server osten med avkjølt marmelade<br />

og rugbrød.<br />

Fløterand på<br />

Økologisk<br />

Tjukkmjølk<br />

fra Røros<br />

med mangopuré<br />

5 dl tjukkmjølk<br />

5 dl fløte<br />

100 gr sukker<br />

1 vaniljestang<br />

5 pl gelatin<br />

1 mango<br />

Splitt vaniljestangen i to og skrap ut<br />

margen. Varm opp fløte, sukker,<br />

vaniljemargen og stangen. Legg<br />

gelatin i bløt. Når sukkeret er oppløst,<br />

tilsett gelatin og tjukkmjølken.<br />

Helles i egnede former.<br />

MANGOPURÉ<br />

Mango skrelles, og kjøres deretter i<br />

blender til glatt konsistens.<br />

Søt avslutning<br />

SJOKOLADEMOUSSE<br />

210 g mørk sjokolade<br />

100 g eggeplommer<br />

50 g fløte<br />

5o g sukker<br />

360 g fløte<br />

Smelt sjokoladen i vannbad på svak<br />

varme. Pisk fløten til den har en bløt<br />

konsistens. Eggeplommer, sukker og<br />

fløte piskes over vannbad til det<br />

tykner, piskes deretter piskes denne<br />

blanding kaldt. Vend eggeblandingen<br />

inn i kremen, deretter vendes<br />

sjokoladen inn.<br />

Støpes i egnede former.<br />

PÆRESORBET<br />

500 g pærepuré<br />

150 g sukker<br />

50 g glykose<br />

½ sitron<br />

1 pl gelatin<br />

Varm pærepureen med sukkeret til<br />

sukkeret er oppløst. Legg gelatinen<br />

i bløt. Tilsett så den oppbløtte<br />

gelatinen og smak til med sitronsaft.<br />

Det enkleste er å så kjøre dette i en<br />

ismaskin. Uten maskin må du fryse<br />

sorbeten og piske opp den i flere<br />

omganger - til konsistensen blir som<br />

fin snø.<br />

SJOKOLADEKREM MED CHILI<br />

5 dl helmelk<br />

6 g gelatin<br />

360 g mørk sjokolade, 70 %<br />

2 l fløte, pisket til krem<br />

En knivspiss chilipulver<br />

Kok opp melk, smelt gelatinen i den<br />

og ha deretter i sjokoladen. Kjør<br />

massen glatt med stavmikser. Løft så<br />

inn lettpisket krem. Sett sjokolade -<br />

kremen til avkjøling natten over.<br />

Kules med en skje ved servering.<br />

HVIT SJOKOLADEMOUSSE<br />

MED SOLBÆRGELÉ<br />

5 dl melk<br />

920 g hvit sjokolade<br />

20 g gelatin<br />

2 l krem<br />

SOLBÆRGELÉ<br />

1 kg solbærpuré<br />

200 g sukker<br />

16 g gelatin<br />

Lag denne på samme måte som den<br />

mørke sjokoladekremen, men bland<br />

kremen inn når sjokoladen holder<br />

32 grader.<br />

Varm opp solbærpureen, før du så<br />

smelter sukker og gelatin i den.<br />

Fylles så i former med solbærgelé i<br />

midten.<br />

BRINGEBÆRASPIK<br />

1,5 kg bringebær<br />

200 g sukker<br />

20 g gelatin<br />

Kok opp bær og sukker, som så siles<br />

og tilsettes gelatin.<br />

Støp massen på et brett og sett det<br />

kaldt. Når massen har satt seg, kutt<br />

den opp i passe stykker<br />

35


I en klasse for seg<br />

Skandinavias beste kølletilpasning<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Med fire rom spesialtilpasset av Callaway, TaylorMade, Nike og<br />

Titleist kan David Lloyd <strong>Golf</strong> smykke seg med Skandinavias<br />

fremste senter for tilpasning av golfutstyr.<br />

– Det er ganske unikt. Vi er i særklasse i<br />

Skandinavia, og vi ser nå at folk reiser<br />

fra hele landet for å få tilpasset utstyret<br />

sitt her hos oss, sier Tom Horley.<br />

Den unge briten er profesjonell utstyrstilpasser<br />

og utvilsomt en av de beste i<br />

sitt fag. Han har tidligere jobbet på<br />

Europa-touren og med flere mastersvinnere,<br />

og nå har David Lloyd <strong>Golf</strong><br />

bygget et studio verdig hans kompetanse.<br />

I underetasjen på driving rangen finnes<br />

det nå fire store rom, alle sponset av noen<br />

av de største merkene innen golfsporten.<br />

– Callaway, TaylorMade, Nike og Titleist<br />

synes alle at vi hadde et unikt konsept.<br />

Vi har bygget rommene, men de har<br />

innredet dem. Vi utfører tester med de<br />

forskjellige merkene i deres respektive<br />

rom, sier Horley.<br />

BASERT PÅ MISSIL-TEKNOLOGI<br />

En av Norges store golfhåp, Kristian<br />

Krogh Johannessen fra Hokksund, er<br />

ofte på besøk hos Horley i TaylorMaderommet.<br />

17-åringen går til daglig på toppidrettsgymnaset<br />

Wang i Oslo, og spiller<br />

for Drammen <strong>Golf</strong>klubb. Men når han skal<br />

ha tilpasset køllene sine er ikke Krogh<br />

Johannessen i tvil om hvor han drar:<br />

– Jeg er her i hvert fall én gang i måneden.<br />

Hvorfor? Fordi dette er det beste stedet<br />

i Norge, og Tom er den beste. Så enkelt<br />

er det, sier han før nok en ball suser av<br />

gårde.<br />

For hvert slag Krogh Johannessen slår<br />

er det en liten boks som registrerer<br />

akkurat hvordan ballen går. Alle fire<br />

rommene er utstyrt med slike «launch<br />

monitors». Horley forteller at disse er<br />

bygget med hypersofistikert radar -<br />

teknologi, basert på maskiner som sporer<br />

missiler.<br />

– Vi har launch monitors fra TrackMan,<br />

FlightScope, Miura og Vega, som har<br />

noe av den mest avanserte teknologien<br />

som er å oppdrive. Ballens bane lastes<br />

rett inn på en skjerm, som gjør at vi kan<br />

se nøyaktig hvor hvert eneste slag går,<br />

sier briten.<br />

KOMMER FRA TROMSØ<br />

I tillegg til de fire rommene finnes det<br />

også en moderne golfutstyrs-workshop<br />

i enden av bygget. Her bygger og spesialtilpasser<br />

Horley alt av golfkøller.<br />

– Det er ikke noe annet sted du trenger<br />

å gå. Det er derfor vi har folk som kommer<br />

hit ens ærend for dette, helt fra byer<br />

som Tromsø, Molde, Stavanger og Bergen,<br />

sier han.<br />

Men han er opptatt av at senteret ikke<br />

bare er for profesjonelle golfspillere. Det<br />

er åpent for alle, og Horley ønsker at alle<br />

som har golf som interesse skal ha best<br />

mulig utstyr tilpasset sitt behov.<br />

– Det er bare å stikke innom David<br />

Lloyd <strong>Golf</strong>, avslutter han og smiler.<br />

36


GOLFTALENT: Kristian Krogh Johannessen<br />

fra Hokksund (til høyre) er et av Norges<br />

store golfhåp. Han kommer jevnlig til Tom<br />

Horley for å få tilpasset golfutstyret sitt.<br />

AVANSERT: Utstyrsrommene har<br />

«launch monitors» som er bygget med<br />

hypersofistikert radarteknologi, basert på<br />

maskiner som sporer missiler. På skjermen<br />

ser Horley akkurat hvor golfballene til<br />

Krogh Johannessen har gått.<br />

MODERNE FASILITETER:<br />

Utstyrsrommene kan brukes hele året.<br />

Dørene forblir lukket når kulda setter inn,<br />

og det blir benyttet nett innendørs i stedet.<br />

37


Losbydalen –<br />

Losbydalen er østmarkas perle, og strekker<br />

seg over tre kommunegrenser, Lørenskog,<br />

Rælingen og Enebakk. De fire årstidene<br />

tilbyr spennende aktiviteter for store og<br />

små, året rundt. Her følger et lite utvalg av<br />

aktiviteter som Losbydalen kan tilby.<br />

Jakt i Losbydalen<br />

Jakt i losbydalen har lange tradisjoner, og den årlige elgjakten godseierparet holdt<br />

rundt århundreskiftet gikk det gjetord om i Kristianiaområdet. Selveste kong Haakon 7.<br />

var med på jakt ved godset hvert år, og viste seg som en ivrig jeger. Kongen uttalte<br />

at hans lange ben kom godt med når man skulle ta seg frem i Losby skogene.<br />

I disse dager trenger du verken være kongelig eller medlem av overklassen for å jakte i Losbydalen.<br />

Losby bruk sitter på jaktrettightene og har fellingstillatelse på elg, rådyr, hare, bever og skogsfugl.<br />

Fra 5. oktober til 1. november tilbyr Losby bruk guidet elgjakt med løs hund. Guiden kan ta med seg<br />

grupper fra to til fire personer av gangen, forutsatt at alle deltakere er lovlige storviltjegere. Losby bruk<br />

har fellingstillatelse på til sammen 22 elg.<br />

Rådyrstammen i Losbyskogene har blitt noe redusert de siste årene, men det er fortsatt mulighet for<br />

jakt. Rådyrkort kan kjøpes av Losby bruk, og gir tillatelse på felling av ett dyr. Ved rådyrjakt kan man<br />

jakte uten guide.<br />

Det finnes også gode muligheter for småviltjakt, og jegere kan kjøpe felles jaktkort for både skogsfugl<br />

og hare. Jaktkortene kan kjøpes på sesongbasis, men det er også mulighet å kjøpe en helg av gangen.<br />

Skulle du ikke ønske å tilbringe nettene i herskapelige omgivelser på godset, leier Losby bruk også ut<br />

en enkel jakthytte i Djupdalen innenfor Mønevann. Jakthytta har sengeplasser til seks personer, og kan<br />

leies både på helg- og ukebasis.<br />

Kontakt Losby bruk v/ Kjell-Erik Hansen for mer informasjon på<br />

e-post: k-erikha@online.no, eller telefon 958 64 294.<br />

Kanefart<br />

Foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Høvene slår taktfast mot bakken til<br />

lyden av en enkel bjelle. Hestene traver<br />

innover i vintermørket mens faklene på<br />

sledene lyser opp glade ansikter inn -<br />

pakket i varmt tøy. Vel inne på Mønevann<br />

kommer gløggen frem, og vinteridyllen<br />

er fullkommen.<br />

Kanefart er ikke overraskende en av Losbys mest<br />

populære vinteraktiviteter. Gjestene blir hentet<br />

utenfor hovedinngangen på godset, og kjørt innover<br />

i Østmarka med skinnfeller og fakler. De<br />

staute fjordingene leder passasjerene sine trygt på<br />

den snølagte skogsveien, og kuskene stopper<br />

gjerne hestene underveis for båltenning og gløgg.<br />

Kanefart kan være et morsomt innslag som løser<br />

opp stemningen før for eksempel en firmamiddag<br />

eller et privat selskap. Bare husk på å kle deg godt,<br />

lue, votter og tykk jakke er obligatorisk for å holde<br />

varmen i vinterkulda.<br />

Hvis man er heldig ligger det også snø, og man<br />

får oppleve vintereventyret Losby. Likevel er ikke<br />

kanefarten snøavhengig, siden vognene har hjul.<br />

Det er Losbyveien islandshestsenter og Eventgarden<br />

som står for kanefarten på Losby. De tilbyr<br />

kanefart fra grupper på fem til 150 deltakende i<br />

perioden november til mars. Turene kan ta fra en<br />

halvtime til i overkant av en time.<br />

Kontakt gjerne bookingen på Losby Gods<br />

for mer informasjon, telefon: 67923333,<br />

eller e-post: reservations@losbygods.no.<br />

38


året rundt<br />

Akebakke<br />

Losby Besøksgård tilbyr moro for store og små med sin akebakke. Akebakken<br />

ligger på baksiden av gården og er åpen for alle.<br />

Skiløyper<br />

Det finnes mange og varierte oppkjørte løyper innover i<br />

marka, med utgangs punkt i godset.<br />

Lysløyper<br />

På kveldstid er Losbylinja den eneste lysløypa i umiddelbar<br />

nærhet til godset. Strekningen er 4 kilometer lang, og går fra Losby til Sørlihavna.<br />

Det er ikke en runde, så man må eventuelt gå frem og tilbake på samme<br />

strekning. Vallerud – Mariholtet er også en fin lysløype, men her må du ta<br />

bilen til Vallerud (Triaden Storsenter) og gå derfra. Strekningen er på 7 kilometer.<br />

For kart og oversikt, henvend deg i resepsjonen.<br />

Foto: Turid Horgtun.<br />

Mønevann<br />

Vannsprut, barnelatter og lukten av nygrillede<br />

pølser er det som møter deg om du tar turen innover til<br />

Mønevann en solrik sommerdag. Vannet har en flott badeplass med<br />

en liten sandstrand, flytebrygge og stupebrett.<br />

Til Mønevann trekker både hotellgjester, turgåere og lokalbefolkningen<br />

på varme sommerdager. Badeplassen har velholdte toaletter.<br />

Mønevann ligger cirka ti minutters gange på grusvei fra Godset,<br />

eller noen få minutter på sykkel.<br />

Foto: Lørenskog kommune<br />

Foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Besøksgården<br />

Losby besøksgård holder til i Losbylåven,<br />

som ligger bare et steinkast unna<br />

selve godset. Her kan du bli kjent med de<br />

vanligste norske husdyrene, besøke den<br />

sjarmerende lille kafeen eller dra på ridetur<br />

med en av de mange hestene som<br />

holder til på gården. Dyrene kan besøkes<br />

både ute og inne, og blir glade for både<br />

kos og stell. Hver søndag tilbys det<br />

barneridning fra kl. 12.00 til 14.00.<br />

Besøksgården drives av den vernede<br />

bedriften Nitor. Losby besøksgård ligger<br />

kun noen minutters gange fra Losby Gods.<br />

Åpningstider:<br />

Tir–fre 10.00–15.00<br />

Lør–søn 10.30–15.30<br />

39


<strong>Golf</strong><br />

Foto: Losby <strong>Golf</strong>klubb<br />

Solstrålene trenger så vidt gjennom morgentåken som er i ferd med<br />

å brytes opp. Lyset treffer buktningene i landskapet og et vakkert skyggespill<br />

legger seg over den irrgrønne golfbanen. Det er en ny dag for golferne<br />

i Losbydalen.<br />

Østmork er Losbys 18-hullbane og ligger i naturskjønne omgivelser<br />

øst og syd for godset. Banen er en utfordring uansett handicapnivå med<br />

tanke på banens bruk av sand, vann og skog.<br />

Vestmork er Losbys 9-hullbane og ligger i et lett kupert terreng vest og<br />

nord for godset. Denne banen tilbyr en variert og spennende golfopp -<br />

levelse med sin kompakte layout og gode tilgjengelighet. Vestmork tilbyr<br />

en lang spillesesong, og stenger først når kong vinter melder sin ankomst.<br />

For å spille på banen kreves det Grønt kort og medlemskap i en klubb.<br />

Er du boende på Losby Gods tilbyr vi greenfeebilletter gjennom hotellet<br />

til halv pris (350 kr for 18-hullbanen og 175 kr for 9-hullbanen).<br />

For å spille, henvend deg til Losby Gods’ bookingkontor på<br />

telefon 679 233 33, mellom 8.00-16.00. Utenom disse tidene henvend deg<br />

i resepsjonen eller i Proshopen på telefon 930 201 01.<br />

Kanoutleie<br />

Det ubevegelige vannet lager et<br />

perfekt speilbilde av de høstfargede trærne.<br />

Stillheten blir bare brutt av lyden av årene<br />

som treffer vannflaten.<br />

I Losbymarka finnes det en mengde store<br />

og små vann som bare venter på å bli oppdaget<br />

av padleglade eventyrere. De vakre<br />

omgivelsene innbyr til telttur, eller kanskje<br />

bare en dagstur, der man kan returnere til<br />

godset og legge seg i en myk og varm seng<br />

om kvelden.<br />

Både kano og lavvo kan leies på Losby<br />

besøksgård. Kanoleie inkluderer kano, to<br />

flytevester, to årer og kanotralle. Kano tral -<br />

len gjør det er enkelt å komme seg til utgangspunktet<br />

Mønevann.<br />

For mer informasjon se<br />

www.lorenskog-kultur.no/losby<br />

eller ring 67 97 44 45/46<br />

Tennisbanen<br />

Ut å klaske litt tennis? Godset har to flotte tennisbaner<br />

av internasjonal standard i umiddelbar nærhet.<br />

Banene er godt gjemt på toppen av den lille ”åsen” ved siden<br />

av hoved- inngangen på Losby Gods.<br />

Racketer og baller kan lånes gratis i resepsjonen<br />

for boende gjester.<br />

Sykkelveier<br />

Det finnes mange sykkelveier rundt<br />

Losby. Det er dessverre ikke så mange gode<br />

runder innover i marka, men man kan sykle<br />

frem og tilbake samme vei. Det finnes også<br />

flere fine badevann innover i skogene.<br />

Losby Gods har fire sykler til utlån for hotellets<br />

gjester.<br />

Spør om sykkelkart i resepsjonen.<br />

Losbyrunden<br />

– den store, lille og mini.<br />

Losbyrundene er for deg som går til fots, fordi deler av alle de tre<br />

rundene går på sti. Om det er første gang du går turen, be om kart i resepsjonen.<br />

Minirunden er 4,4 kilometer lang og tar utgangspunkt i veien mot<br />

Mønevann. Ved mønevann går man inn på en sti, før man igjen treffer<br />

en vei. Følg denne veien mot venstre, og du vil ende opp ved hull seks<br />

på golfbanen.<br />

På den lille Losbyrunden, som for øvrig er 5,5 kilometer lang,<br />

går du opp veien til høyre ved Mønevann. Deretter følg sti som går inn<br />

til venstre ved Tangen. Her passerer du den gamle husmannsplassen<br />

Finnland, før du igjen kommer inn på en vei. Følg veien til venstre, og du<br />

vil til slutt, som minirunden, ende opp ved hull seks på golfbanen.<br />

Den store Losbyrunden er nesten dobbelt så lang som den forrige<br />

med sine 10,5 kilometer. Her fortsetter man på veien forbi<br />

Mønevann og videre forbi Tangen. Gå mot Røyrivannskoia, inn på en sti,<br />

og fortsett helt til Morterudvann. Fra Morterudvann går veien helt ned<br />

til hull seks på golfbanen.<br />

40


Pay & Play på Losby<br />

- nå kan du spille golf uten grønt kort<br />

9 hulls banen Vestmork er åpen for Pay & Play!<br />

Dette betyr rett og slett at du ikke trenger grønt kort for<br />

å spille på banen, og at nybegynnere også kan få oppleve<br />

hva ekte golf er.<br />

Den eneste forutsetningen er at du spiller med en som<br />

har etablert handicap, og kan være ansvarlig for sikkerhet<br />

og etikette på banen.<br />

Hvis du har noen spørsmål om dette, eller hvordan du kan komme i gang med golf, se våre hjemmesider www.losby.no,<br />

eller ta kontakt med Losby <strong>Golf</strong>klubb på info@losby.no.<br />

Norges beste proshop<br />

Norges beste instruktører<br />

Norges beste køllemaker<br />

Norges beste priser<br />

Når kun det beste er godt nok…


Den stakkars pianisten Arne ble drept med<br />

et notestativ under godseierens selskap.<br />

Godseierinnen Christina Leijon-Lööw<br />

(i midten, spilt av Barbro Vivien) synes det<br />

er svært ubeleilig med et drap midt under<br />

selskapet, og ønsker at alle skal fortsette<br />

som om ingenting har skjedd.<br />

42


”Derfor, mine damer og herrer, må<br />

morderen være iblant oss!”<br />

Herregårdsmord på Losby Gods er<br />

som en reise inn i en klassisk krim.<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

drepte<br />

Hvem<br />

pianisten?<br />

HERREGÅRDSMORD<br />

PÅ LOSBY GODS<br />

43


Sang og musikk er en stor del av arrangementet.<br />

Her er det sangerinnen Estelle (Anna Thiam),<br />

som underholder under aperitiffen.<br />

Med fortreffelig mat og drikke, godt selskap og<br />

dyktige skuespillere er herregårdsmord på Losby en<br />

opp levelse man ikke glemmer. Svenske David Wall<br />

er en av eierne av teaterkompaniet som står bak<br />

herregårds mordene på Losby Gods, og han er selv<br />

med som skuespiller.<br />

– Det er en svært annerledes teateropplevelse, fordi<br />

gjestene selv får ta del i handlingen og oppklaringen<br />

av mordet. Det er en form for teater der alt kan skje,<br />

og vi vet aldri hvordan kvelden vil utarte seg, sier<br />

Wall som spiller godseieren Maximilian Leijon-<br />

Lööw.<br />

PERFEKT RAMME<br />

Det finnes tre forskjellige typer oppsetninger som spilles<br />

på godset, og arrangørene kan selv velge hva slags type<br />

handling som vil utspille seg i løpet av kvelden. Dersom<br />

det er herregårdsmord der alle gjestene tilhører samme<br />

selskap, kan skuespillerne på forhånd få vite detaljer<br />

om selskapet og personene som er der. De vil så veve<br />

dette inn i dialogen, til stor forlystelse for gjestene.<br />

– Selv om vi kommer fra Sverige for å spille på<br />

Losby, så kjennes godset som et andre hjem for oss.<br />

Vi har spilt her jevnlig de siste 11 årene! Godset er<br />

en perfekt ramme rundt arrangementet, sier Wall.<br />

MORD FOR MINDRE GRUPPER<br />

Herregårdsmordene settes opp omtrent 20 ganger i året<br />

på forskjellige arrange menter. Rundt tre av disse arrangeres<br />

som åpne kvelder, der enkeltpersoner, par og smågrupper<br />

kan delta. I mars <strong>2012</strong> var det et slikt herregårdsmord<br />

som gikk av stabelen, og blant gjestene var<br />

ekteparet Marius og Eli Knudtzen Myhre med tre venner.<br />

– Det var en utrolig morsom opplevelse. Dramaet<br />

startet allerede under aperitiffen, og vi kom fort inn<br />

i handlingen. Sang, musikk og humor er en viktig<br />

del av kvelden, og nesten hele selskapet endte opp<br />

i allsang på slutten av middagen, sier Eli og ler.<br />

44


Torpedoen Conny (Peter Nitschke) retter pistolen mot pianisten<br />

Arne (Pelle Arhio), men skyter ikke. Men Conny er ikke den<br />

eneste som har en høne å plukke med den unge pianisten, og<br />

Arne blir senere funnet død.<br />

(Fra venstre) Ekteparet Eli og Marius Knudtzen Myhre<br />

var med på herregårdsmordet med vennene<br />

Christoffer Fosberg, Elin Saastad og Kenneth Rågli.<br />

Mordmysteriet blir oppklart under middagen. Her blir diskusjonen ledet an av<br />

(fra venstre) godseieren Maximilian Leijon-Lööw (David Wall), godseierinnen<br />

Christina Leijon-Lööw (Barbro Vivien) og torpedoen Conny (Peter Nitschke).<br />

Tilstede var alt fra bursdagsselskaper til par som<br />

ønsket en kveld utenom det vanlige.<br />

«HEMMELIG» MORDGÅTE<br />

Mordkveldene arrangeres for grupper fra rundt 40<br />

personer og opp til rundt 120. Ofte, under herre -<br />

gårdsmord som arrangeres av firmaer, får ikke gjestene<br />

vite på forhånd at de skal være med på en mordgåte.<br />

De tror de skal på en vanlig middag, og forfjamselsen<br />

og overraskelsen er dermed stor når de plutselig står<br />

midt oppe i en mordgåte. Dette er en garantert<br />

snakkis og kickstart på en annerledes kveld.<br />

David Wall sier at det bestandig er spennende å se<br />

hvordan en kveld blir.<br />

– Alle selskaper er forskjellige, så vi finner en måte<br />

å kommunisere på med de som er der. Vi skuespillere<br />

må kunne karakteren vår inn og ut, slik at vi<br />

kan takle å være i karakter i alle situasjoner som kan<br />

oppstå, sier han.<br />

Så da gjenstår bare spørsmålet: Hvem drepte pianisten<br />

Arne? Det må du komme til Losby Gods for<br />

å finne ut.<br />

• Mordmysteriet ledes av profesjonelle<br />

skuespillere. Akkompagneres av aperitiff,<br />

4-retters festmiddag, to glass vin, øl/mineral -<br />

vann og en fristende Herregaardsfrokost.<br />

Overnatting i dobbeltværelse er inkludert.<br />

• For å arrangere eller delta på herregårdsmord på<br />

Losby Gods, se www.losbygods.no, eller kontakt<br />

bookingen på reservations@losbygods.no<br />

67 92 33 00.<br />

45


Losby Ale<br />

En smak av<br />

Østerdalen<br />

Tekst og foto: Hanne Kristine Fjellheim<br />

Losby fikk i <strong>2012</strong> sin egen øl på<br />

private label, hentet fra bryggeriet<br />

Atna Øl i Østerdalen.<br />

– For oss er tradisjon og håndverk noe av det vi setter<br />

høyest. Derfor synes vi at ølet fra Atna var et fantastisk<br />

valg for vår private label-øl Losby Ale, sier assisterende direktør<br />

ved Losby Gods, Geir Harald Fjellheim.<br />

Private label-avtalen innebærer at Losby Gods har fått lov å<br />

sette sitt navn på ølet fra Atna som et eksklusivt alternativ<br />

til de mer kjente øltypene.<br />

– Det er viktig å ha særegenhet, og det er viktig for oss at<br />

vi velger produkter vi føler vi har eierskap til. Dette ølet<br />

kom vi frem til etter en rekke smakstester, for å forsikre<br />

oss at vi serverer våre gjester det aller beste, sier Fjellheim.<br />

GODT MATØL<br />

Atna som er et lite tettsted med 250 innbyggere, ligger<br />

midt i Østerdalen. Bryggeriet har gode røtter til de rike ølog<br />

mattradisjonene i området. I gamle dager lå det skyssstasjon<br />

på Atna, og da var det mange som gledet seg til en<br />

stopp for å få seg en matbit med godt å drikke til. Målet<br />

til bryggeriet er å brygge et rent og friskt øl som passer til<br />

norsk tradisjonsmat.<br />

– Vi bestlite kun 250 flasker med Losby Ale til å begynne<br />

med, ettersom vi ikke visste om det kom til å bli en suksess<br />

hos gjestene våre. Men de gode tilbakemeldingene kom fort,<br />

og vi måtte raskt bestille mer, sier Fjellheim.<br />

Det mørke ølet er brygget på Pale Ale og Munich malt,<br />

samt et utvalg spesialmalt. Humletypen EKG og en belgisk<br />

alegjær er med på å forme den nydelige smaken og aromaen<br />

på Losby Ale. Ølet er ikke filtrert eller pasteurisert, noe som<br />

kan føre til noe bunnfall.<br />

– Det er en utrolig god matøl, og jeg tror det tradisjonelle<br />

juleølet kommer til å få en verdig konkurrent på Losby i år,<br />

sier Fjellheim og smiler.<br />

46


47 Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!