Forbedring

Kald Fusjon, Tesla, Skalar Bølge, Torsjon Felt, «Gratis Energi»… = Alle Søppelvitenskap? (Norsk Oppsummering) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?