GHID DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

monitor2.org

GHID DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Mijloacele care produc surse de aprindere pot fi:

- electrice: aparate electrocasnice, mijloace de iluminat electric, aparate de întrerupere şi

control, conductori şi alte echipamente;

- sisteme care produc electricitate statică: depozitare, vehiculare şi transport lichide sau pulberi

combustibile, curele de transmitere a mişcării, spălarea în lichide combustibile, echipamente,

unelte şi scule care se încarcă electrostatic;

- mijloace cu flacără deschisă: brichete, chibrituri, lămpi, spirtiere, lumânări, torţe, făclii;

- foc în aer liber

- ţigară

- aparate de încălzit: cazane, cuptoare, aparate de gătit, sobe, uscătoare, dispozitive pentru

sudură, tăiere sau lipire cu gaze ori lichide combustibile;

- utilaje şi sisteme de acţionare: motoare, locomotive, maşini;

- metale (materiale) care ard sau care produc scurgeri topite;

- conducte (canale) pentru agenţi termici, ventilare sau produse de ardere: burlane şi coşuri de

fum, conducte de încălzire sau tehnologice cu abur sau alte fluide calde;

- produse ce se pot aprinde spontan;

- produse şi substanţe care pot produce explozii;

- trăsnet;

- corpuri supraîncălzite de soare;

- reactoare sau arme nucleare.

Imprejurările determinante care pot genera incendii:

- instalaţii electrice defecte;

- echipamente electrice improvizate;

- aparate electrice sub tensiune;

- sisteme de încălzire defecte;

- mijloace de încălzire improvizate;

- mijloace de încălzire nesupravegheate;

- coşuri, burlane de fum defecte sau necurăţate;

- cenuşă, jar sau scântei de la sisteme de încălzire;

- jocul copiilor cu focul;

- fumatul;