12.07.2015 Views

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - Facultatea de Biotehnologii

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - Facultatea de Biotehnologii

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - Facultatea de Biotehnologii

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>MINISTERUL</strong> <strong>EDUCATIEI</strong>, CERCETĂRII ŞI TINERETULUIUNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICESI MEDICINA VETERINARAFACULTATEA DE BIOTEHNOLOGIIForma <strong>de</strong> învăţământ – ZIDurata studiilor – 4 aniSe aprobăRECTORProf. univ. dr. STEFAN DIACONESCUPLAN DE INVATAMANTValabil pentru anul universitar 2009/2010Specializarea <strong>Biotehnologii</strong> IndustrialeAnul I - 26 ore/săptămânăNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC. Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Matematică şi biostatistică 2 2 5 E 2 2 5 E2. Biofizică 2 2 5 E - - - -3. Microbiologie generală 2 2 5 E 2 2 5 E4. Chimie generală şi organică 2 2 5 E 2 2 5 E5. Operarea şi programarea calculatoarelor 1 2 3 C 1 2 3 C6. Limbi mo<strong>de</strong>rne aplicate 0 2 2 VP 0 2 2 VP7. Biologie generală 2 2 4 C - - - -8 Ecologie şi protecţia mediului - - - - 2 2 4 C9. Chimie analitică şi analiză instrumentală - - - - 2 4 5 E10. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - - 2 C11 14 29 11 16 31Discipline facultative1 Educaţie fizicăAnul II – 27 ore/săptămânăNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp Credit FormaexaminareC Lp credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Biochimie 2 2 5 E 2 2 4 E2. Biologie celulară 2 2 4 E3. Genetică 2 2 5 E 2 2 5 E4. Procese <strong>de</strong> transfer 2 2 4 C5. Culturi <strong>de</strong> celule şi ţesuturi - 2 2 4 C6. Biotehnologie generala 2 2 5 E7. Enzimologie generală 2 4 5 E8. Siguranţa alimentară şi nutriţie umană 2 2 4 C - - - -9. Condiţionarea şi conservarea produselor 2 2 4 C 2 2 5 E10. Instalaţii biotehnologice - - - - 2 2 4 C11. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - 2 C14 14 31 12 14 29Discipline facultative1 Limbi străine 0 2 0 2 C2. Educaţie fizică


Anul III BI - 25 ore/săpt.Nr.. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. <strong>Biotehnologii</strong> farmaceutice 2 2 5 E 2 2 5 E2. Inginerie genetică 2 2 5 E 2 2 5 E3. Microbiologie industrială - - - - 2 2 4 VP4. Enzimologie specială 2 4 5 E - - - -5. <strong>Biotehnologii</strong> vegetale şi animale 2 2 4 VP 2 2 5 E6. Tehnică experimentală - - - - 2 2 4 VP7. Biotehnologia enzimelor şi proteinelor 2 2 4 VP - - - -8. Frigotehnică 2 2 5 E 2 2 5 E9. Practică (3 săptămânix30ore) - - - - - - 4 C12 14 28 12 12 32Discipline facultative1. Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C2 Conducerea autovehiculelor - - - - 2 2 - CNr.crt.Anul IV Specializarea BI – 25 ore/săpt.Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Cr. Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Proiectarea instalaţiilor biotehnologice 2 2 4 E - - - -2. <strong>Biotehnologii</strong> alimentare 2 2 5 E 2 2 5 E3. Controlul calităţii produselor biotehnologice 2 2 4 VP - - - -4. <strong>Biotehnologii</strong> <strong>de</strong> reciclare a produselor reziduale - - - 2 2 4 E5 Industrializarea produselor agroalimentare 2 2 4 E 2 2 4 E6 Bioconversii şi biotransformări 2 2 4 E - - - -7. Legislaţie in biotehnologie - - - 2 0 2 E8. Management şi marketing 2 2 4 VP 2 2 4 VP9. Contabilitate si analiza economico-financiara 2 2 4 VP - -10 Managementul calităţii - - - - 2 2 4 VP11. Practică (5 săptămânix30ore) - - - - - - 8 C14 14 29 12 10 31Discipline facultative1 Managementul proiectului - - - - 2 2 - C2 Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C3 Managementul igienei alimentare 2 2 - C - - - -C Lp. Cr Forma <strong>de</strong>examinareDecanProf. univ. dr. Petru NICULIŢĂ


<strong>MINISTERUL</strong> <strong>EDUCATIEI</strong>, CERCETĂRII ŞI TINERETULUIUNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICESI MEDICINA VETERINARAFACULTATEA DE BIOTEHNOLOGIIForma <strong>de</strong> învăţământ – ZIDurata studiilor – 4 aniPLAN DE INVATAMANTValabil pentru anul universitar 2009/2010Specializarea <strong>Biotehnologii</strong> AgricoleAnul I - 26 ore/săptămânăSe aprobăRECTORProf. univ. dr. STEFAN DIACONESCUNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC. Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Matematică şi biostatistică 2 2 5 E 2 2 5 E2. Biofizică 2 2 5 E - - - -3. Microbiologie generală 2 2 5 E 2 2 5 E4. Chimie generală şi organică 2 2 5 E 2 2 5 E5. Operarea şi programarea calculatoarelor 1 2 3 C 1 2 3 C6. Limbi mo<strong>de</strong>rne aplicate 0 2 2 VP 0 2 2 VP7. Biologie generală 2 2 4 C - - - -8 Ecologie şi protecţia mediului - - - - 2 2 4 C9. Chimie analitică şi analiză instrumentală - - - - 2 4 5 E10. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - - 2 C11 14 29 11 16 31Discipline facultative1 Educaţie fizicăAnul II – 27 ore/săptămânăNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp Credit FormaexaminareC Lp credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Biochimie 2 2 5 E 2 2 4 E2. Biologie celulară 2 2 4 E3. Genetică 2 2 5 E 2 2 5 E4. Procese <strong>de</strong> transfer 2 2 4 C5. Culturi <strong>de</strong> celule şi ţesuturi - 2 2 4 C6. Biotehnologie generala 2 2 5 E7. Enzimologie generală 2 4 5 E8. Siguranţa alimentară şi nutriţie umană 2 2 4 C - - - -9. Condiţionarea şi conservarea produselor 2 2 4 C 2 2 5 E10. Instalaţii biotehnologice - - - - 2 2 4 C11. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - 2 C14 14 31 12 14 29Discipline facultative1 Limbi străine 0 2 0 2 C2. Educaţie fizică


Anul III BA - 25 ore/săpt.Nr.. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. <strong>Biotehnologii</strong> fermentative vegetale 2 2 5 E 2 2 5 E2. Inginerie genetică 2 2 5 E 2 2 5 E3. Botanică şi fiziologie vegetală 2 2 5 E 2 2 5 E4. Protecţia plantelor prin meto<strong>de</strong> biotehnologice 2 2 4 VP 2 2 5 E5. Enzimologie specială 2 4 5 E - - - -6. Tehnologii agricole - - - - 2 2 4 VP7 Tehnică experimentală - - - - 2 2 4 VP8. <strong>Biotehnologii</strong> vegetale aplicate 2 2 4 E - - - -9. Practică (3 săptămâni x 30ore) - - - - - - 4 C12 14 28 12 12 32Discipline facultative1. Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C2 Conducerea autovehiculelor - - - - 2 2 - CNr.crt.Anul IV Specializarea <strong>Biotehnologii</strong> agricole – 25 ore/săpt.Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Cr. Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. <strong>Biotehnologii</strong> în ameliorarea plantelor 2 2 5 E 2 2 5 E2 Tehnologia culturilor horticole 2 2 4 E - - - -3. <strong>Biotehnologii</strong> în pomicultură şi viticultura 2 2 4 E 2 2 4 E4 Tehnologii frigorifice în biotehnologii 2 2 4 VP - - - -5. Controlul calitatii produselor biotehnologice 2 2 4 VP - - - -6 <strong>Biotehnologii</strong> <strong>de</strong> reciclare a produselor reziduale - - - - 2 2 4 E7. Legislaţie in biotehnologie - - - - 2 0 2 E8. Management şi marketing 2 2 4 VP 2 2 4 VP9. Contabilitate si analiza economico-financiara 2 2 4 VP - - - -10. Managementul calităţii - - - - 2 2 4 VP11. Practică (5 săptămânix30ore) - - - - - - 8 C14 14 29 12 10 31Discipline facultative1 Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C2 Managementul proiectului - - - - 2 2 - CC Lp. Cr Forma <strong>de</strong>examinareDecanProf. univ. dr. Petru NICULIŢĂ


<strong>MINISTERUL</strong> <strong>EDUCATIEI</strong>, CERCETĂRII ŞI TINERETULUIUNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICESI MEDICINA VETERINARAFACULTATEA DE BIOTEHNOLOGIIForma <strong>de</strong> învăţământ – ZIDurata studiilor – 4 aniPLAN DE INVATAMANTValabil pentru anul universitar 2009/2010Specializarea <strong>Biotehnologii</strong> Medical veterinareSe aprobăRECTORProf. univ. dr. STEFAN DIACONESCUAnul I - 26 ore/săptămânăNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC. Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Matematică şi biostatistică 2 2 5 E 2 2 5 E2. Biofizică 2 2 5 E - - - -3. Microbiologie generală 2 2 5 E 2 2 5 E4. Chimie generală şi organică 2 2 5 E 2 2 5 E5. Operarea şi programarea calculatoarelor 1 2 3 C 1 2 3 C6. Limbi mo<strong>de</strong>rne aplicate 0 2 2 VP 0 2 2 VP7. Biologie generală 2 2 4 C - - - -8 Ecologie şi protecţia mediului - - - - 2 2 4 C9. Chimie analitică şi analiză instrumentală - - - - 2 4 5 E10. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - - 2 C11 14 29 11 16 31Discipline facultative1 Educaţie fizicăAnul II – 27 ore/săptămânăNr. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp Credit FormaexaminareC Lp credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Biochimie 2 2 5 E 2 2 4 E2. Biologie celulară 2 2 4 E3. Genetică 2 2 5 E 2 2 5 E4. Procese <strong>de</strong> transfer 2 2 4 C5. Culturi <strong>de</strong> celule şi ţesuturi - 2 2 4 C6. Biotehnologie generala 2 2 5 E7. Enzimologie generală 2 4 5 E8. Siguranţa alimentară şi nutriţie umană 2 2 4 C - - - -9. Condiţionarea şi conservarea produselor 2 2 4 C 2 2 5 E10. Instalaţii biotehnologice - - - - 2 2 4 C11. Practică (2 săptămâni x 30ore) - - - - - 2 C14 14 31 12 14 29Discipline facultative1 Limbi străine 0 2 0 2 C2. Educaţie fizică


Anul III BMV - 25 ore/săpt.Nr.. Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Credit Forma <strong>de</strong>examinareC Lp. credit Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. <strong>Biotehnologii</strong> în industria medicamentelor 2 2 4 VP 2 2 5 E2. Inginerie genetică 2 2 5 E 2 2 5 E3. Microbiologie medicală 2 2 5 E 2 2 5 E4. Enzimologie specială 2 4 5 E - - - -5. Imunologie şi vaccinologie 2 2 5 E 2 2 5 E6 Anatomie comparată 2 2 4 VP - - - -7 Parazitologie generală şi semiologie - - - - 2 2 4 VP8 Fiziologie animală - - - - 2 2 4 VP9 Practică (3 săptămânix30ore) - - - - - 4 C12 14 28 12 12 32Discipline facultative1. Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C2 Conducerea autovehiculelor - - - - 2 2 - CNr.crt.Anul IV Specializarea BMV – 27 ore/săpt.Disciplina Semestrul I Semestrul IIC Lp. Cr. Forma <strong>de</strong>examinareDiscipline obligatorii1. Farmacologie şi farmacodinamie - - - - 2 2 4 E2 Patologie celulară - - - - 2 2 4 E3. Patologie animală 2 2 4 E 2 2 4 E4. Controlul calităţii produselor biotehnologice 2 2 4 VP - - - -C Lp. Cr Forma <strong>de</strong>examinare5 Diagnostic <strong>de</strong> laborator şi produse biotehnologice <strong>de</strong> 2 2 5 E 2 2 5 Eterapie6 Criogenie şi climatizare 2 2 4 E - - - -7 <strong>Biotehnologii</strong> <strong>de</strong> reproducţie 2 2 4 VP - - - -8 Legislaţie in biotehnologie - - - - 2 0 2 E9 Management şi marketing 2 2 4 VP 2 2 4 VP10 Contabilitate si analiza economico-financiara 2 2 4 VP - - -11 Managementul calităţii - - - - 2 2 2 C12 Practică (5 săptămânix30ore) - - - - - - 6 C14 14 29 12 10 31Discipline facultative1 Limbi străine 0 2 - - 0 2 - C2 Managementul proiectului - - - - 2 2 - CDecanProf. univ. dr. Petru NICULIŢĂ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!