26.09.2018 Views

ESTETICA ROMANIA (1-2018)

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

42<br />

Nr.42/<strong>2018</strong><br />

TRENDS<br />

Celebs makeover<br />

Surprize sezoniere<br />

PRIM|VAR| <strong>2018</strong> - 29 LEI<br />

BEAUTY<br />

Glass like skin<br />

Unghii excentrice<br />

HAIR<br />

B\rba]i de 10!<br />

Black power<br />

www.estetica.ro


BeautyBoxRo


124 adloremter


editorial<br />

Coafur\: Elena Verikiour;<br />

Makeup: Izabela Szelagowska;<br />

Foto: Weronika Kosinska;<br />

Styling: Waleria<br />

Tokarzewska-Karaszewicz;<br />

Coordonare: Christophe<br />

Gaillet<br />

Iat\ cum am ajuns [i la edi]ia cu num\rul 10 Estetica Awards! Suntem foarte m=ndri de<br />

parcursul acestei decade #n organizarea acestui concurs de art\ #n domeniul coafurii,<br />

machiajului, fotografiei de mod\, stylingului, modelingului. Suntem m=ndri de etica<br />

anun]at\ [i men]inut\ a acestui concurs pe tot parcursul acestui deceniu! S-a dorit un<br />

concurs curat, apolitic, nep\rtinitor, f\r\ sponsori care s\ controleze rezultatele, f\r\<br />

vulnerabilit\]ile financiare ale altor concursuri ce duc la compromisuri, ci pur\ crea]ie [i<br />

inspira]ie manifestate [i vizualizate #ntr-o fotografie. Am avut mii de participan]i, lucr\ri<br />

care ne-au [ocat, care s-au ridicat la cel mai #nalt nivel de coafur\ din lume [i care merit\<br />

promovate la scar\ global\, ar\t=nd [i promov=nd talentul din p\r]ile acestea de lume<br />

ale Rom=niei.<br />

Am v\zut #nceputuri timide, poze cu telefonul, la primul perete #nt=lnit #n cale, cliente sau<br />

patroane care se visau modele, am v\zut oameni care, de[i nu c=[tigau, au perseverat [i au<br />

crescut p=n\ au ajuns pe podium. Este acel concurs care vine s\ construiasc\ o lume<br />

profesional\ mai bun\, un cadru al inspira]iei. De[i orice loc c=[tigat reprezint\ o g=dilare a<br />

orgoliului, adev\ratul c=[tig este fidelizarea clien]ilor proprii care v\d, apreciaz\ [i se<br />

m=ndresc cu stilistul lor [i cu performan]ele acestuia, atr\g=nd astfel al]i clien]i.<br />

Participarea la concurs poate genera<br />

comunit\]i de fani, de clien]i care devin<br />

ata[a]i emo]ional [i #n final cresc afacerea.<br />

Asta ne-am dorit [i ne dorim #n continuare [i asta s-a #nt=mplat #n at=tea cazuri<br />

dovedite. Ne bucur\ s\ vedem stele noi ce apar pe firmamentul industriei, c\rora nu<br />

le este fric\ de ce-ar spune lumea dac\ nu c=[tig\, a[a cum numele consacrate mai<br />

vechi evit\ constant s\ o fac\, invoc=nd motive [i scuze f\r\ credibilitate. Credem c\<br />

ei au mai mare nevoie de platforma de promovare oferit\ de Estetica dec=t are<br />

Estetica Awards nevoie de ei. Prin urmare, pierderea este a lor. Orgoliul nu<br />

construie[te ceva durabil pentru c\ nu este rezultat #n urma unui consens. Prin<br />

compara]ie, ne doare s\ vedem #n alte ]\ri comunit\]i ale industriei care se distreaz\,<br />

se sus]in reciproc [i se inspir\ unii pe al]ii, chiar [i #n condi]ii de concuren]ialitate.<br />

Noi credem c\ la acest capitol mai avem de #nv\]at. Referitor la evolu]ia revistei, ne<br />

dorim ca #n numerele urm\toare s\ cre[tem zona de beauty [i unghii, pentru c\ este<br />

foarte dinamic\, plin\ de culoare [i nout\]i [i unul dintre departamentele industriei<br />

cel mai ancorat #n mod\. Nu uita]i s\ ne scrie]i orice idee sau sugestie referitoare la<br />

articole care v\ intereseaz\, pentru a face aceast\ platform\ Estetica mai folositoare<br />

industriei, pe e-mail sau pe pagina noastr\ de Facebook.<br />

Lucian Miess,<br />

Publisher Estetica Rom=nia & Republica Moldova<br />

Zona de beauty [i unghii, unul<br />

dintre departamentele industriei<br />

cel mai ancorat #n mod\


Estetica nr. 42/<strong>2018</strong><br />

cuprins<br />

LOCAL PUBLISHER<br />

Lucian Miess<br />

EDITOR-IN-CHIEF<br />

Jacqueline Enciu<br />

jacqueline.enciu@estetica.ro<br />

EDITOR<br />

Evelina Buciu<br />

evelina.buciu@estetica.ro<br />

40 729.777.035<br />

EDITORIAL STAFF<br />

Aurelia Chiriac<br />

aurelia.chiriac@estetica.ro<br />

LAYOUT & PHOTO EDITOR<br />

R\zvan Laz\r<br />

DTP & PRE PRESS<br />

R\zvan Laz\r<br />

CORECTOR<br />

Paula Rotaru<br />

SALES DEPARTMENT<br />

sales@estetica.ro<br />

40 729.777.353<br />

Chi[in\u:<br />

0037 36 92 51 715<br />

<strong>ESTETICA</strong> INTERNATIONAL<br />

PUBLISHER & DIRECTOR<br />

Roberto Pissimiglia<br />

<strong>ESTETICA</strong> NETWORK<br />

EDITOR-IN-CHIEF<br />

Laura Castelli<br />

INTERNATIONAL&<br />

LICENSING EDITORIAL<br />

COORDINATOR<br />

Fatima Pilone<br />

INTERNATIONAL<br />

EDITORIAL ASSISTANT<br />

Valentina Salerno<br />

EDITORIAL STAFF<br />

Sergi Bancells,<br />

Daniela Giambrone,<br />

Gary Kelly,<br />

Judith Lorenzon,<br />

Elisabet Parra,<br />

Marie Scarano<br />

ART DIRECTOR<br />

Barbara Belletti<br />

LAYOUT<br />

Manuela Artosi<br />

Davide Cardente<br />

LICENSING MANAGER<br />

Elena Flaugnatti<br />

DIGITAL<br />

Matteo Franceschini Beghini,<br />

Erica Balduini,<br />

Ludovica Cavalli,<br />

Erika Marchese,<br />

Wilma Sommariva,<br />

Valentina Stella<br />

Vedete Impactul hairvolution 6<br />

Film Black power 8<br />

Mod\ Podiumuri de S/S 10<br />

Design Salon experience 24<br />

Nails F\r\ #ndoial\, excentrice 26<br />

Interviu Rare[ Chira 100<br />

Beauty Glass like skin 100<br />

Eveniment Moldexpo 122<br />

{tiri Evenimente, t=rguri... 132<br />

Trenduri interna]ionale<br />

Instagram 53<br />

AIPP Winners 89


“O femeie care #[i<br />

schimb\ coafura<br />

este pe cale s\ #[i<br />

schimbe via]a”, a<br />

spus Coco Chanel,<br />

iar anul <strong>2018</strong> aduce<br />

c=teva schimb\ri<br />

dramatice de look<br />

pentru celebrit\]ile<br />

noastre preferate.<br />

V\ sim]i]i inspira]i?<br />

Impactul<br />

Hollywoodul ne #nva]\<br />

trucurile celebrit\]ilor<br />

care sunt oarecum<br />

necunoscute femeii<br />

obi[nuite. Desigur,<br />

clien]ii sunt con[tien]i<br />

c\ extensiile exist\,<br />

dar uneori simt nevoia s\ vad\ un<br />

anumit look #nainte de a #ndr\zni<br />

s\-[i schimbe lookul – [i aici<br />

intervin celebrit\]ile, f\c=nd o<br />

favoare lumii coafurii.<br />

Acest an a adus multe schimb\ri<br />

deja #n r=ndul celebrit\]ilor [i sunt<br />

numeroase surse de inspira]ie<br />

pentru acele cliente care #[i doresc<br />

o transformare de look!<br />

Hairdresserul Nine Zero One<br />

Salon - Marissa Marino a<br />

6 vedete<br />

instagram<br />

Getty Images<br />

FERGIE<br />

Hairvolutions<br />

schimbat complet p\rul Selenei<br />

Gomez anul acesta, transform=nd<br />

bobul s\u scurt de culoarea<br />

platinei #ntr-un look spectaculos<br />

#nchis la culoare, lung, cu breton.<br />

Aceasta are nu doar o plan[\ de<br />

lucru extraordinar\ #n p\rul<br />

Selenei, atunci c=nd lucreaz\ cu<br />

muza sa, dar a transformat-o doar<br />

cu c=teva cutii de vopsea [i ni[te<br />

extensii! O alt\ persoan\ celebr\<br />

care a decis s\ renun]e la blondul<br />

platin\ dup\ mult\ vreme a fost<br />

Fergie. De opt ori c=[tig\toare la<br />

Grammy, gazd\ de emisiuni TV,<br />

fashion& beauty icon, ea s-a bazat<br />

pe o echip\ talentat\ pentru a face<br />

aceast\ schimbare de look. George<br />

Papanikolas [i Nick Stenson din<br />

Getty Images<br />

Instagram<br />

Instagram<br />

JULIANNE HOUGH<br />

echipa Matrix Professional au<br />

avut grij\ de aceast\ frumoas\<br />

duces\, pict=ndu-i suvi]ele lungi<br />

cu Socolor Cult, culoare care #i<br />

scoate ochii #n eviden]\! Inspira]i<br />

de lookurile #socolorcult de pe<br />

pagina de Instagram Matrix,<br />

colori[tii pot alege o nuan]\<br />

vibrant\, al\turi de un mesaj<br />

personalizat de la Fergie, #n care<br />

spune de ce s\ se al\ture cultului<br />

Socolor la urm\torul concert.<br />

Stili[tii care vor c=[tiga vor avea<br />

ocazia s\-i asiste pe membrii<br />

celebri ai echipei Matrix [i s\-i<br />

coloreze p\rul lui Fergie [i<br />

dansatorilor s\i la concertul<br />

din New York!


SELENA GOMEZ<br />

ZOOEY DESCHANEL<br />

Instagram Getty Images<br />

Getty Images<br />

Getty Images<br />

Getty Images<br />

Getty Images<br />

TARAJI P. HENSON<br />

Julianne Hough alege o nuan]\<br />

#ndr\znea]\ de ar\miu #n acest<br />

sezon, realizat\ de un alt artist<br />

colorist de la Nine Zero One<br />

salon, Alchemist Amber, care a<br />

folosit LumiShine de la Joico...<br />

[i suntem uimi]i de rezultat! Ea<br />

scrie al\turi de fotografia postat\<br />

imediat dup\: “Nicic=nd nu m-am<br />

sim]it mai bine #n pielea mea!<br />

Mereu am [tiut c\ sunt ro[cat\ #n<br />

sinea mea, chiar at=t de mult #nc=t<br />

simt c\ viitoarea mea fiic\ va fi [i<br />

ea o ro[cat\! M\ g=ndeam s\ fac<br />

aceast\ schimbare de 6 ani, pute]i<br />

#ntreba pe oricine m\ cunoa[te... [i<br />

acum, c\ am pornit #n aceast\ nou\<br />

etap\, explorez [i aflu cu adev\rat<br />

cine sunt... am spus: la naiba!<br />

M\ simt foarte feminin\ [i vie!”<br />

Apoi, mai sunt [i acele femei care<br />

trec de la lung la scurt, precum<br />

excentrica Zoey Deschanel, pe<br />

care o iubim pentru noua sa<br />

ini]iativ\ de a proteja lumea<br />

prin mesajele legate de mediu! ,<br />

Mara Roszak, talentata hairstylist\<br />

a celebrit\]ilor a bucurat-o pe<br />

actri]\ cu noua sa tunsoare girly,<br />

[i de[i pare greu de #ntre]inut,<br />

potrivit\ doar pentru editoriale<br />

de mod\ #n revist\, este u[or de<br />

purtat, iar bretonul are o form\<br />

care se potrive[te multor fizionomii.<br />

Lookul nostru favorit este #ns\ al<br />

frumoasei Taraji P. Henson, al<br />

c\rei stilist, Tymothe Wallace, un<br />

maestru al tunsorilor creative,<br />

spune revistei People: “Mi-am<br />

dorit s\ creez un bob care<br />

#ncadrez\ fa]a cu c=teva [uvi]e.<br />

A[a c\ am tuns o peruc\ colorat\<br />

natural pentru gala Amfar de la<br />

New York. $i spunem lui Taraji c\<br />

este p\pu[a noastr\ Barbie vie,<br />

deoarece ne las\ s\ fim creativi cu<br />

lookul ei”.<br />

Perucile devin din<br />

ce #n ce mai populare<br />

#n saloane, dar ca<br />

hairdresseri putem<br />

oferi acest serviciu doar<br />

la o ocazie special\!<br />

Extensiile [i perucile<br />

aduc p\rul la<br />

lungimea ideal\!


Succesul celui mai<br />

recent supererou de<br />

serviciu? Nu chiar.<br />

Oricine a v\zut Black<br />

Panther va fi de acord<br />

c\ este un caz special<br />

de acest gen,<br />

respect=nd #n același timp<br />

caracteristicile sale. De fapt, filmul<br />

se potrive[te #n mod cinstit cu<br />

scena peliculei Marvel, bazat\ pe<br />

personajul lui Black Panther, creat\<br />

de Stan Lee [i Jack Kirby în 1966,<br />

una dintre cele mai importante<br />

[i iubite buc\]i de cultur\ afroamerican\<br />

pop de la sf=r[itul<br />

secolului XX.<br />

$n film, reg\sim at=t de mult\<br />

ac]iune #mbun\t\]it\ de efecte<br />

speciale foarte atent realizate, un<br />

erou frumos [i dintr-o bucat\, un<br />

Black<br />

malefic vrednic de a fi numit cel<br />

mai bun personaj negativ, costume<br />

excep]ionale. {i, p=n\ acum, nimic<br />

nou. Realiz=nd o inova]ie, exist\ [i<br />

power<br />

o serie de elemente pe care criticul<br />

de film Peter Debruge de la<br />

Variety le-a rezumat: “Este radical<br />

diferit de orice film de benzi<br />

desenate, cu o viziune afroamerican\<br />

m=ndr\, o distribu]ie<br />

aproape #n #ntregime de culoare,<br />

aproape ignor=nd Statele Unite [i<br />

concentr=ndu-se pe na]iunea<br />

Mai mult dec=t un simplu<br />

film cu supereroi! Succesul<br />

Black Panther este datorat<br />

unei teme actuale -<br />

rena[terea m=ndriei<br />

de a fi de culoare.<br />

Daniela Giambrone<br />

Culori cu efect surprinz\tor:<br />

coafurile colec]iei Spectrum<br />

par special g=ndite pentru<br />

personajele din Black Panther.<br />

8 film<br />

Coafur\: Lisa Farrall @ Wig London pentru Fudge Professional - Foto: Luke Nugent<br />

Produse: Fudge Professional


$ngrijit p=n\ la<br />

ultimul detaliu,<br />

filmul atrage<br />

aten]ia asupra<br />

exploat\rii<br />

negrilor #n anii '70,<br />

#ntr-o versiune<br />

onest\, raportat\<br />

la zilele noastre.<br />

imaginar\ din Wakanda”.<br />

Capt=nd problemele sociale [i<br />

politice actuale, se concentreaz\<br />

asupra cooper\rii #ntre oameni [i<br />

#mp\r]irea resurselor, f\r\ a uita<br />

categoriile considerate slabe, [i<br />

anume femeile [i copiii. To]i actorii<br />

arat\ o puternic\ black pride, care<br />

este cel mai bine exprimat\ #n<br />

două elemente tipice ale culturii<br />

negre: muzic\, cu o coloan\<br />

sonor\ semnat\ de Kendrick<br />

Lamar, cel mai celebru [i mai<br />

talentat rapper al genera]iei sale [i<br />

p\rul personajelor. Coafura este<br />

de fapt foarte bine realizat\, dar<br />

capricioas\, original\, [i #mbun\t\-<br />

]e[te particularit\]ile etnice,<br />

integr=ndu-le cu inspira]ii futuriste,<br />

de succes [i conving\toare. La fel<br />

ca actorii, p\rul #[i asum\ rolul<br />

pe care #l avea deja #n timpul<br />

exploziei din anii '70, devenind<br />

un simbol al apartenen]ei. Pe<br />

scurt, Black Panther a devenit un<br />

manifest pop al m=ndriei afro.<br />

O tendin]\ de revenire care este<br />

recunoscut\ nu numai #n succesul<br />

general al acestui film, ci [i #n<br />

rezonan]a portretelor oficiale ale<br />

cuplului Obama la galeria<br />

portughez\ na]ional\ Smithsonian<br />

din Washington. {i, nu #n ultimul<br />

r=nd, #n explozia colec]iilor etnice<br />

#n hairlookurile interna]ionale.<br />

P\rul scurt, cu un farmec<br />

inegalabil. M=ndria afro<br />

se #ntoarce #n for]\!<br />

Un look feminin care se<br />

joac\ cu culorile [ocante<br />

[i cu materialitatea<br />

p\rului. Jos, o tunsoare<br />

b\rb\teasc\ neted\ [i<br />

geometric\.<br />

Coafur\: Sheriff Mehmet & Envy Barbers London Artistic Team<br />

Fotograf: Kevin Luchmun<br />

Coafur\: Alexander Turnbull - Foto: Jack Eames - Produse: Revlon


catwalks<br />

Idei de mod\ rafinate create din cercetare,<br />

croitorie [i inten]ie artistic\. Cultura, mai presus<br />

de toate. Din trecut p=n\ în prezent. Laura Castelli<br />

Poze Catwalk: IMAXtree.com/Andrea Adriani<br />

Spring/Summer <strong>2018</strong>


Versace<br />

Fluturi, pop icons și supermodele din anii ‘90. În această colecție tribut pentru a douăzecea aniversare<br />

a morții fratelui său Gianni, Donatella pune totul pe tav\. Dragoste, în primul r=nd. Pentru familie,<br />

pentru brand. Pe podium, lookul iconic care a creat istoria brandului.<br />

fashion<br />

11


Alexander<br />

McQueen<br />

Într-un cuvânt: charism\. Reinventarea accentelor retro și punk. Chiffon romantic cu energia pielii și a<br />

știfturilor. Părul este doar un detaliu delicat. Citate din natur\, intuiție fluid\ care devine hain\. Ele se<br />

ascund și declară. Și protejează. O alegorie de emoții puternice.<br />

124 fashion adloremter


Antonio<br />

Marras<br />

Dantelă și materiale nepreten]ioase. Tulle și l=n\. Flori și geometrii. O afirmație și opusul ei. Ieri și<br />

imediat azi. Anii 1940 cu tăieturi de trapez. Frumuse]ea se confundă cu atenția. Inventarea diferitelor<br />

personaje, a femeilor originale. Amuzament de film. Pălării florale și turbane, cu cireșe.<br />

adloremter<br />

125


Gucci<br />

Str\lucitor. În nume și de fapt. Totul strălucește #n colec]ia Gucci. Nu doar c=nd vine vorba de cristale, perle,<br />

paiete și lurex. Pentru că există idei, multe. Toți sunt angajați la dialog, la crearea de limbi noi, la redobândirea<br />

puterilor de expresie efervescentă. Moda altfel dec=t modă. Divers\ [i fa]\ de ea #ns\[i, întotdeauna.<br />

14 fashion


Junya<br />

Watanabe<br />

Pot oare strasurile [i pietrele s\ defileze pe podium? Da, dacă a[a se traduce farmecul grafic și esențial cu<br />

semn\tura Watanabe, capabil să #mbrace volume neașteptate #n fantezie. Deci, natura este camuflată și<br />

flirtează cu neopren și cu vârfuri ascuțite. Coafura superpunk [i puternic\ convinge opozi]ia.


Giorgio<br />

Armani<br />

Lumină, briză, parfum rafinat. Farmecul Armani, delicat din punct de vedere genetic. În acest an, cu<br />

mai multă energie. Un andante ob]inut cu brio, realizat din nuanțe cu personalitate și accesorii de<br />

design. Curaj mai mult chiar [i #n alegerile de coafur\, care merg pe forme geometrice. Fascinant.<br />

16 fashion


Marc<br />

Jacobs<br />

Turbane și papuci, pentru frumoasele triburi din New York. Cea mai bun\ perioad\ pentru ea să se acopere, să<br />

se suprapună peste țesături, să se #nv\luie #n cât mai multă modă posibil. Temperaturile în creștere se încruntă<br />

cu curaj, pentru că nu pot alege altfel. Dependente de surplus, vor totul. Împreună. Exuberanță glam.


CONTEMPORARY ROMANCE<br />

Malan Breton<br />

Malan Breton<br />

Romantismul a plutit #n<br />

aer la NYFW S/S18, cu<br />

materiale fluide [i<br />

delicate al\turate unui<br />

makeup soft [i unei<br />

coafuri feminine,<br />

natural\<br />

S\pt\m=na modei a fost o perioad\ #n<br />

care individualitatea a fost celebrat\<br />

[i am g\sit o pleiad\ de stili[ti care au<br />

eviden]iat textura natural\, ]in=nd<br />

mereu moda #n prim-plan! Alejandra Acuña<br />

18 catwalk<br />

pentru sezonul florilor.<br />

Diversitate<br />

Michael Costello<br />

$<br />

n sezoanele recente ale<br />

S\pt\m=nii Modei, am<br />

observat c\ designerii vor<br />

s\ profite de naturale]ea<br />

modelului, ca inspira]ie<br />

pentru lookurile de<br />

beauty. Am v\zut o<br />

mul]ime de tipuri de p\r [i texturi,<br />

unde ondulatorul este folosit<br />

doar pentru a sublinia mi[carea<br />

natural\ a p\rului.<br />

Datorit\ acestui trend, brandurile<br />

au g\sit c=teva modalit\]i creative<br />

care celebreaz\ textura natural\ a<br />

p\rului, spun=nd o poveste despre<br />

femeia pe care o coafeaz\ [i despre<br />

tipologia sa.<br />

Noi am grupat trendurile de<br />

prim\var\/var\ #n patru mari<br />

direc]ii, toate despre ideea de p\r<br />

neglijent, care nu necesit\ prea<br />

mult\ aten]ie: modern-romantic,<br />

cozi de cal #mpletite, genera]ia fii<br />

tu #ns\]i [i wet look, ideal pentru a<br />

domoli p\rul nedisciplinat #n<br />

sezonul cald.


S\ recunoa[tem, prim\vara este<br />

momentul ideal pentru a purta<br />

rochii florale, pentru plimb\ri pe<br />

vreme frumoas\ [i #nt=lniri la<br />

brunch. Fie c\ ie[im #n ora[ #n<br />

duminica Pa[telui sau pentru o<br />

#nt=lnire romantic\ #ntr-o seara<br />

r\coroas\, lookul acestui sezon<br />

tinde s\ fie foarte flirty, datorit\<br />

vremii. Prezentarea de prim\var\/<br />

var\ Malan Breton a fost ca o<br />

lume magic\, unde feminitatea a<br />

fost completat\ de un styling lejer,<br />

potrivit femeilor moderne [i<br />

romantice. Coafura a fost creat\<br />

de Vivienne Mackinder de la<br />

Joico [i echipa sa talentat\. Pentru<br />

noul sezon, inspira]ia casei Malan<br />

a venit din era eduardian\ [i<br />

victorian\, focaliz=ndu-se pe<br />

magia obscur\ a perioadei, iar<br />

personajele create au fost exact<br />

#n acela[i spirit.<br />

Odat\ cu cre[terea popularit\]ii<br />

cozilor [i #mpletiturilor #n lumea<br />

coafurii, femeile g\sesc mai multe<br />

op]iuni c=nd #[i viziteaz\ stilistul<br />

preferat [i #[i doresc un look<br />

feminin [i elegant.<br />

Lela Rose este unul dintre<br />

designerii care se eviden]iaz\ prin<br />

crearea colec]iilor de rochii, pe care<br />

le al\tur\ cozilor de cal #mpletite,<br />

create de Lori Panarello, Global<br />

Style Council Member la KMS.<br />

Colec]ia de S/S <strong>2018</strong> a lui<br />

Christian Siriano a fost inspirat\<br />

de forma]iunile minunate g\site #n<br />

natur\. Viziunea acestuia a fost:<br />

“Aproape ca o halucina]ie<br />

psihedelic\ a ceea ce este #n\untrul<br />

serei mele verzi”. Layerele<br />

romantice [i culorile vii au fost<br />

inspirate de plante [i flori pentru a<br />

crea siluete feminine, dar puternice<br />

[i #ndr\zne]e. Anthony Cole,<br />

O aventur\ de prim\-<br />

var\ romantic\,<br />

cu #mpletituri,<br />

pentru fetele [ic!<br />

artist interna]ional Sebastian<br />

Professional, a fost inspirat de<br />

viziunea lui Christian Siriano<br />

despre o ser\ fantezist\ pentru a<br />

crea coafurile prezent\rii.<br />

“Am vrut s\ aduc la via]\ textura,<br />

#ndr\zneala [i feminitatea, temele<br />

colec]iei sale. Pentru a ob]ine acest<br />

lucru, am prins p\rul [i l-am<br />

#mpletit #n patru pentru a simula<br />

modelul tulpinilor [i frumuse]ea<br />

feminin\”, spune Cole.<br />

Christian Siriano<br />

Lela Rose<br />

INTRICATELY FASTENED<br />

Lela Rose<br />

Hairstilistul de top<br />

Anthony Cole de la<br />

Sebastian Professional a<br />

creat #mpletituri pentru<br />

p\rul greu de controlat<br />

#n aceast\ prim\var\!


Genera]ia care<br />

se simte bine #n<br />

propria piele<br />

renun]\ la norme!<br />

Coafura individualizat\ se apleac\<br />

[i c\tre anii ’90 [i devine una<br />

dintre cele mai mari surse de<br />

inspira]ie pentru lookurile de<br />

podium. Pentru a celebra<br />

aniversarea de 20 de ani a<br />

brandului Jeremy Scott,<br />

Eugene Souleiman de la Wella<br />

Professionals a avut o abordare<br />

fresh. Outfiturile puternice, pline<br />

de detalii, pietre [i ornamente au<br />

permis crearea unei coafuri<br />

simple, dar frumoase. Celebr=nd<br />

diversitatea [i individualitatea,<br />

Eugene a creat c\r\ri puternice pe<br />

mijloc, accente colorate #n p\r,<br />

cocuri angelice [i cozi de cal.<br />

Fiecare model a avut un look<br />

pu]in neglijent, plin de mi[care,<br />

care a imitat procesul de uscare<br />

la liber a p\rului.<br />

“Am vrut s\ creez ceva purtabil [i<br />

unic, care s\ se potriveasc\ fiec\rei<br />

femei #n parte. $n sezoanele<br />

trecute, realizam coafuri<br />

puternice, conceptuale, care erau<br />

un statement #n sine. $n acest<br />

sezon nu avem de demonstrat<br />

nimic. P\rul este relaxat [i frumos.<br />

Am vrut ca fiecare model s\ se<br />

priveasc\ #n oglind\ [i s\-i plac\<br />

ce vede, s\ plece de la prezentare<br />

cu p\rul coafat la fel”, a spus<br />

Eugene Souleiman.<br />

Brandon Maxwell a adus [i el un<br />

plus de invididualitate prin<br />

elegan]\, cu coafuri create de James<br />

Pecis folosind Oribe Hair Care.<br />

Colec]ia de prim\var\/var\ <strong>2018</strong> a<br />

prezentat costume cu broderii,<br />

salopete cu m=neci bufante,<br />

pulovere de angora [i alte itemuri<br />

feminine, dar puternice. Maxwell a<br />

spus revistei Vogue: “Am vrut s\<br />

ofer ceva ce clien]ii mei s\ poat\<br />

purta #ntr-o vizit\ casual la<br />

prieteni #n weekend”.<br />

La #nchiderea showului, frumoasa<br />

Karlie Kloss, cu p\rul blond<br />

platin\, a defilat #ntr-o fust\ de bal<br />

din brocart, ar\t=nd c\ elegan]a<br />

poate fi o form\ de individualitate.<br />

“C=nd ne g=ndim la p\rul natural,<br />

tindem s\ avem #n minte ceva<br />

dezordonat. Nu este cazul aici”,<br />

a spus Guido Palau, Global<br />

Creative Director la Redken, care<br />

a lucrat la prezentarea de prim\-<br />

var\/var\ Alexander Wang.<br />

Totu[i, cel mai puternic trend de<br />

coafur\ al acestui an pare s\ fi fost<br />

agreat deja de designeri, modele,<br />

celebrit\]i [i bloggeri deopotriv\,<br />

Brandon Maxwell<br />

Jeremy Scott<br />

Jeremy Scott<br />

Individualilatea<br />

celebrat\ prin coafuri<br />

neglijente, dar care<br />

necesit\ un styling<br />

delicat [i personalizat<br />

pentru fiecare model<br />

care p\[e[te pe podium.<br />

GENERATION BE YOURSELF


AQUEOUS SOPHISTICATION<br />

Prabal Gurung<br />

Prabal Gurung<br />

Zero Maria Cornejo<br />

deoarece #l vedem peste tot: o alt\<br />

coafur\ ce aminte[te de anii ’90,<br />

wet lookul, cu p\rul adus c\tre<br />

spate, care a dominat podiumurile<br />

[i este menit s\ arate nearanjat.<br />

Sunt o mul]ime de posibilit\]i,<br />

doar breton cu textur\ ad\ugat\,<br />

p=n\ la o omogenizare a p\rului<br />

cu un chip care str\luce[te de<br />

naturale]e [i el. Rihanna a adoptat<br />

complet acest beauty look la<br />

prezentarea Fenty Puma din<br />

sezonul trecut.<br />

Acest trend este perfect pentru cei<br />

care nu vor un wet look prea wet,<br />

unde r\d\cinile sunt fixate cu<br />

produs, iar lungimile sunt l\sate s\<br />

cad\ natural, cu textur\.<br />

Aceast\ coafur\ a fost v\zut\ pe<br />

catwalk la Altuzarra, Donna<br />

Karan, sau Alexander Wang,<br />

Zero Maria Cornejo [i Prabal<br />

Gurung – pentru a aminti doar c=]iva!<br />

Ideea este de a avea un efect wet,<br />

dar s\ nu arate ca [i cum ai fi ie[it<br />

din piscin\, ci mai degrab\ o<br />

abordare mai lejer\, folosind mai<br />

pu]in produs [i mai pu]in styling.<br />

WET & SOPHISTICATED,<br />

AMINTIND DE ANII ‘90<br />

Antoinette Beenders de la Aveda a<br />

creat coafuri lucioase, texturate<br />

pentru prezentarea colec]iei Zero<br />

Maria Cornejo S/S18 - care a<br />

comemorat c\l\toria brandului #n<br />

ultimii 20 de ani – eveniment<br />

g\zduit de Pier 59, #n New York.<br />

A fost folosit noul produs Texture<br />

Tonic, cu o arom\ picant\ [i<br />

fructat\, datorat\ ghimbirului<br />

organic, extractului de ylang ylang<br />

[i salviei. Produsul a fost folosit<br />

pentru a crea textur\ ce #ndeamn\<br />

la atingere #n zona de spate, #n<br />

timp ce Control Force Firm Hold<br />

Hair Spray a fost folosit #n zona<br />

fe]ei, pentru fixare de durat\.<br />

“Pentru textur\, am pulverizat<br />

Pentru a ob]ine acest<br />

look subtil, dar aranjat,<br />

pulveriza]i Wella<br />

Professional EIMI<br />

Thermal Image Heat<br />

Protection Spray pe<br />

p\rul umed pentru un<br />

plus de textur\.<br />

Foto: Getty Images<br />

noul Texture Tonic pe o<br />

#mpletitur\ lejer\ [i apoi am dat<br />

form\ cu o plac\. Chiar #nainte de<br />

show, am despletit codi]ele”, spune<br />

Antoinette Beenders.<br />

Inspirat de sirenele Ama pearl<br />

japoneze [i reinterpretat printr-un<br />

spectru modern, hair lookul<br />

pentru colec]ia Prabal Gurung<br />

S/S <strong>2018</strong> a fost sinonim cu stilul<br />

modern, potrivit pentru litoral.<br />

Coafura, creat\ de hairstilistul de<br />

top Anthony Turner pentru<br />

Wella Professionals, a fost voit<br />

sexi [i wet pe zona de top, l\s=nd<br />

spatele cu textur\ natural\.<br />

“Am interpretat coafura ca [i cum<br />

modelul ar fi ie[it din piscin\ sau<br />

din ocean [i [i-a trecut pieptenele<br />

prin p\r, l\s=ndu-l s\ arate<br />

minunat”, spune Turner. El a<br />

folosit Wella Professionals EIMI<br />

Sculpt Force, un gel cu fini[ umed,<br />

de la r\d\cin\ p=n\ #n zona<br />

urechilor, astfel #nc=t v=rfurile<br />

s\ nu fie #mb=csite de produs.<br />

catwalk<br />

21


Viviano Sue<br />

Acuod by Chanu<br />

Discovered<br />

Surprize<br />

sezoniere<br />

Hiroko Koshino<br />

Sezoanele se schimb\, iar moda se adapteaz\.<br />

Iat\ care sunt trendurile S/S <strong>2018</strong> care vor ap\rea [i<br />

#n moda str\zii #n viitorul apropiat – gata s\ inspire<br />

versiuni personalizate, s\ provoace sim]urile.<br />

22 catwalk


Moda popular\ este<br />

generat\ de o strad\<br />

cu dou\ sensuri.<br />

Adesea, noile trenduri<br />

vin din strad\,<br />

f\c=ndu-[i loc pe<br />

podiumuri. Dar, #n<br />

general, direc]ia este opus\ - din<br />

prezent\rile de mod\ c\tre lumea<br />

real\. Edi]ia S/S <strong>2018</strong> a Tokyo<br />

Fashion Show a propus numeroase<br />

noi lookuri, pe care cu siguran]\ le<br />

vom vedea [i pe strad\ #n cur=nd.<br />

Cei mai #n vog\ designeri [i-au<br />

expus crea]iile [i interpret\rile -<br />

Vivian Sue, Hiroko Koshino,<br />

Discovered [i Populo Batik,<br />

pentru a aminti doar c=]iva, iar<br />

c=teva dintre crea]ii chiar ne-au<br />

fascinat. Printuri puternice, pline<br />

de culoare, al\turi de ansambluri<br />

minimaliste, outfituri vesele ca<br />

de clown, dungi orizontale, limbi<br />

de plastic oversize, pantaloni<br />

patchwork [i materiale care l\sau<br />

pielea la vedere.<br />

Tu[ele tradi]ionale au fost reg\site<br />

#n cing\torile obi sash [i rochiile<br />

wrap. P\rul [i accesoriile pentru<br />

p\r au fost #n centrul aten]iei de<br />

asemenea – peruci [i me[e #n culori<br />

precum fuchsia sau albastru marin,<br />

sau bucle elaborate, prinse cu<br />

agrafe [i forme structurate,<br />

arhitecturale. Pentru a decora<br />

p\rul deja extravagant, s-au folosit<br />

accesoriile florale, clipsuri cu<br />

strasuri la b\rba]i [i chiar p\l\rii<br />

p\trate, care sunt bune [i pentru a<br />

ne proteja de ploaie! Albastrul a<br />

fost culoarea laitmotiv, reg\sit\ fie<br />

#n rujurile neon, #n fardurile de<br />

pleoape vii sau #n materialele<br />

azurii. $nc\ un detaliu interesant<br />

a ]inut de gulere – mici [i clasice<br />

sau mari [i t\iate –, care nu au lipsit!<br />

{i pentru a atrage [i mai mult<br />

aten]ia audien]ei, Koshino a propus<br />

un guler de metal, combin=nd<br />

bijuteria cu conceptul couture.<br />

$n ansamblu, aceast\ S\pt\m=n\<br />

a Modei a oferit c=teva outfituri<br />

purtabile, adaptabile fiec\rei zile<br />

[i considerate confortabile [i<br />

inovatoare #n acela[i timp.<br />

Moto Guo<br />

Growing Pains<br />

Populo Batik<br />

Muze<br />

Enhance<br />

Foto: IMAXtree.com/Andrea Adriani


Acest salon popular<br />

este cunoscut<br />

datorit\ loca]iei sale<br />

[i reputa]iei echipei<br />

– cu styling de mare<br />

clas\, produse de<br />

calitate [i ambient<br />

modern.<br />

Salon<br />

Femeile din<br />

Singapore par s\ nu<br />

aib\ niciun dubiu<br />

c=nd vine vorba de<br />

alegerea salonului.<br />

Cu o loca]ie foarte<br />

tentant\, pentru<br />

toate grupele de v=rst\, popularul<br />

salon Leekaja Hair Salon. Cu<br />

mult timp #n urm\, #n 1972,<br />

Madame Leekaja a fondat primul<br />

s\u salon #n Coreea de Sud [i la<br />

scurt timp s-a transformat #ntr-un<br />

lan] de saloane. Una dintre cele<br />

mai noi loca]ii este #n Singapore [i<br />

se bucur\ de o pozi]ie central\ pe<br />

Orchard Road. Clien]ii se pot<br />

bucura de un duo pl\cut, dintre o<br />

programare la coafur\ [i o cafea<br />

delicioas\. Gra]ie prezen]ei unui<br />

barista profesionist, clien]ii se pot<br />

relaxa #ntr-un mediu prietenos #n<br />

care se bucur\ de cafea, ceai, suc<br />

de fructe [i o selec]ie de biscui]i<br />

coreeni cu ananas uscat.<br />

Scaunele confortabile de piele<br />

permit relaxarea clientului #n zona<br />

experience<br />

recep]iei, dar [i #n timpul<br />

tratamentelor. Mobilierul este<br />

personalizat #n mod unic [i<br />

vorbe[te despre confort, dar [i<br />

despre func]ionalitate.<br />

Zona de lucru, ampl\ [i aerisit\,<br />

permite personalului s\ se<br />

desf\[oare #n voie, #n timp ce are<br />

tot echipamentul la #ndem=n\.<br />

Ferestrele mari din cap\tul<br />

salonului las\ s\ p\trund\ lumina<br />

zilei, dar ofer\ [i o priveli[te din<br />

exterior c\tre interior, astfel #nc=t<br />

clien]ii sunt atra[i #n\untru.<br />

Echipa ofer\ un meniu de servicii<br />

[i game de produse profesionale,<br />

garant=nd c\ poate oferi clien]ilor<br />

tot ce este mai bun #n materie de<br />

coafur\, frizerie, colorare a<br />

p\rului, manichiur\ [i tratamente<br />

faciale. Iar dac\, din #nt=mplare,<br />

un client nu se simte pe deplin<br />

satisf\cut de rezultatele ob]inute<br />

#n salon, poate reveni #n termen<br />

de opt zile pentru un retu[ gratuit.<br />

Aceast\ promisiune denot\<br />

siguran]a #n calitatea serviciilor<br />

oferite [i #n propriile atuuri.<br />

Interiorul cald, plin de lemn, dar<br />

atent realizat, ofer\ o atmosfer\<br />

de relaxare pentru o experien]\<br />

pozitiv\. Echipa de exper]i se<br />

m=ndre[te cu servicii<br />

personalizate, promi]=nd o<br />

experien]\ de top [i lookuri<br />

actuale, #n ton cu ultimele<br />

tendin]e. Se pare c\ mo[tenirea<br />

doamnei Leekaja este #n m=ini<br />

bune, iar acest lan] de saloane<br />

urmeaz\ s\ devin\ [i mai popular<br />

odat\ cu trecerea anilor.<br />

Lan]ul de saloane<br />

Leekaja Beauty<br />

Salon are o recep]ie<br />

primitoare,<br />

cre=nd o atmosfer\<br />

relaxant\.<br />

24 design


Servicii de<br />

calitate, interior<br />

cozy, produse de<br />

haircare de top [i<br />

o primire cald\<br />

Ferestrele mari ofer\ o<br />

priveli[te uimitoare<br />

asupra zonelor verzi.


CND<br />

F\r\ #ndoial\<br />

excentrice<br />

Industria fashion imit\ cultura<br />

pop, iar #n acest sezon vedetele<br />

[i designerii iubesc nail artul,<br />

transform=ndu-l #ntr-un trend<br />

beauty plin de m\iestrie!<br />

CND<br />

CND


observat c\ nu toate trendurile de<br />

nail art trebuie s\ fie avangadiste.<br />

Posibilit\]ile sunt<br />

nelimitate atunci c=nd<br />

vine vorba despre cum<br />

pot ar\ta unghiile pe<br />

podium. Printre<br />

favori]ii no[tri? Acei<br />

designeri care nu se tem<br />

s\ fac\ purtabile [i dorite trendurile<br />

nepurtabile, transform=nd modelele<br />

#n sculpturi de revist\, live pe<br />

catwalk. Ciucuri, texturi mate,<br />

bijuterii [i perle, toate devin rapid<br />

un mod amuzant de a accesoriza<br />

[i accentua povestea femeii care<br />

poart\ acele haine excentrice. $n<br />

colec]iile de prim\var\, totul este<br />

numai despre figurine [i ciucuri.<br />

Colec]ia din sezonul trecut a casei<br />

este Libertine retro futurist\, cu<br />

infuzii de rock punk [i culori neon.<br />

$n toamn\-iarn\ <strong>2018</strong>, vom vedea<br />

ciucuri textili care at=rn\ chiar [i<br />

p=n\ la podea! Tot ce trebuie s\<br />

spunem este: l\sa]i creativitatea s\<br />

pluteasc\ pe podiumuri! {tim c\<br />

tranzi]ia acestor trenduri de pe<br />

podiumurile de mod\ #n salon este<br />

o adev\rat\ provocare, dar am<br />

Primavara aceasta,<br />

Jessica Cosmetics<br />

coloreaz\ lumea #n<br />

nuan]e delicate [i<br />

versatile. Tonuri<br />

calde de piersic\,<br />

beige, roz pudrat<br />

sau iriza]ii subtile<br />

de lavand\ –<br />

acestea sunt<br />

alegerile ideale<br />

pentru o primavar\<br />

#n roz!<br />

Jessica<br />

INSTA-FAMOUS NAILS!<br />

Social media face ca nail artul s\ fie<br />

o nou\ dorin]\ a clientelor [i este<br />

timpul ca tehnicienii de unghii s\<br />

exploreze [i s\ caute inspira]ia #n<br />

r=ndul arti[tilor; at=t tehnicile, c=t [i<br />

personalit\]ile culturii pop sunt #n<br />

fruntea acestei mi[c\ri de a dep\[i<br />

limitele c=nd vine vorba de nail art!<br />

Cel mai notabil trend care #]i ia ochii<br />

prin str\lucire este cel purtat de<br />

Cardi B, care nu doar c\ a escaladat<br />

#ntr-un ritm uimitor c\tre faim\, dar<br />

l-a invitat #n universul s\u plin de<br />

succes [i str\lucire [i pe tehnicianul<br />

s\u preferat, Jenny Bui, mai<br />

cunoscut\ sub aliasul @nailson7th.<br />

Aceasta aplic\ at=t de multe cristale<br />

Swarovski pe unghii, #nc=t uneori<br />

efectul este ame]itor! Apoi #l avem<br />

pe nail artistul Madonnei, Naomi<br />

Yasuda sau @naominailsnyc, care a<br />

avut privilegiul de a lucra cu cele<br />

mai celebre m=ini de la Hollywood,<br />

precum cunoscuta artist\ Alicia<br />

Keys, #n fotografie #n dreapta.<br />

Aceasta lucreaz\ la mai multe<br />

proiecte, inclusiv shootinguri [i<br />

editoriale pentru reviste. Un alt look<br />

care ne-a atras aten]ia: peruca<br />

roz purtat\ de Gigi Hadid, #n<br />

prezentarea Jeremy Scott, asortat\<br />

celor mai dr\g\la[e unghii cu<br />

buline, create de @misspopnails.<br />

Munca sa la copertele Vogue a pus-o<br />

pe harta celor aprecia]i, precum [i<br />

numeroaselor prezent\ri la care a<br />

lucrat #n backstage. Feedul s\u pe<br />

Instagram este plin de idei minunate<br />

de manichiuri elegante [i business,<br />

#n care liniile geometrice [i unghiile<br />

scurte sunt o preferin]\ vizibil\;<br />

ideale pentru acei tehnicieni<br />

neexperimenta]i, care doresc s\<br />

#nceap\ s\ lucreze nail art mai<br />

simplist [i u[or de realizat.<br />

C=nd creativitatea<br />

devine obi[nuin]\, un<br />

nou serviciu ia na[tere!<br />

Trece]i la manichiura de<br />

prim\var\ c\ut=nd inspira]ie<br />

#n nail [i pe Instagram!<br />

nails<br />

27


Blondul - o culoare<br />

atemporal\, #n nuan]e #ndr\zne]e<br />

[i cu personalitate!<br />

Contrast sau armonie?<br />

Concept, culoare& tunsoare:<br />

Alla Tcaciuc; Asistent culoare:<br />

Eugeniu Margine, Greadcenco<br />

Vasile; Makeup: Ecaterina<br />

Guns; Foto: Nicolaie Rusu<br />

Designer: Yulia Efros.<br />

Spring<br />

Looks


Granny hair - lookul<br />

cel mai actual al<br />

acestui sezon<br />

colec]ii locale<br />

29


colec]ii locale<br />

30<br />

“Un mix de culori reci [i<br />

calde care revigoreaz\<br />

blondul clasic”


P\rul ondulat prime[te<br />

accentele de culoare cu<br />

bucurie. Textura se<br />

transform\ [i devine foarte<br />

juc\u[\...<br />

Concept, culoare& tunsoare:<br />

Alla Tcaciuc; Asistent culoare:<br />

Eugeniu Margine, Greadcenco<br />

Vasile; Makeup: Ecaterina<br />

Guns; Foto: Nicolaie Rusu;<br />

Designer: Yulia Efros.


Stilul Luxury-glam: de la o<br />

elegan]\ natural\ p=n\ la o<br />

elegan]\ extravagant\, opulent\.<br />

“Individualitatea va fi<br />

#ntotdeauna una dintre<br />

condi]iile adev\ratei elegan]e.”<br />

- Christian Dior.<br />

Concept: Salon Andrei Cocieru<br />

Coafur\: Andrei Cocieru<br />

Makeup: Livia Cirimpei<br />

Accesorii: Luck-Luxury<br />

Accessories<br />

Modele: Dorina Darii, Diana<br />

Corcoja; Foto: Den Kara


“O variant\ modern\ a<br />

stilului pin-up: o bucl\ adus\<br />

pe frunte pentru a interpreta<br />

un breton voluminos”<br />

colec]ii locale<br />

33


colec]ii locale<br />

34<br />

“Mireasa care atrage toate<br />

privirile - cu un machiaj<br />

atipic, pronun]at”


Red Drama - o r\bufnire de<br />

sentimente, emo]ii [i pasiune.<br />

Buze senzuale, aprinse de<br />

pasiunea s\rutului, ofer\<br />

lookului un aer sexi [i #ndr\zne].<br />

Makeup: Natalia Frekautsan<br />

Coafuri: Diana Tserush, Taia<br />

Zmuncila; Foto: Vi Prada;<br />

Makeup: Loni Baur; Modele:<br />

Diana Osadcenco, Ioana<br />

Ciobanu.


“Mireasa vis\toare, diafan\,<br />

dar cu o coafur\ voit<br />

neglijent\”


Un p\r despletit, #ntr-o cascad\<br />

de bucle lejere - un look timeless<br />

pentru ocazii speciale.<br />

Coafuri: Oana Mo]oi -<br />

GETT’S Artistic Team;<br />

Makeup: Cristian Buc\;<br />

Makeup assistants: Ileana<br />

Dobrota, Mihaela<br />

Talpau;Vestimenta]ie: Rhea<br />

Costa ; Foto: Drago[ Burcea;<br />

Aranjamente: K’Dor Flowers<br />

colec]ii locale<br />

37


Patru abord\ri lejere ale miresei<br />

moderne, mai relaxat\ cu<br />

privire la lookul s\u.<br />

Coafuri: Oana Mo]oi - GETT’S<br />

Artistic Team; Makeup:<br />

Cristian Buc\; Makeup<br />

assistants: Ileana Dobrota,<br />

Mihaela Talpau;Vestimenta]ie:<br />

Rhea Costa ; Foto: Drago[<br />

Burcea; Aranjamente: K’Dor<br />

Flowers<br />

colec]ii locale<br />

38


“Totul st\ #n<br />

detalii, de<br />

aceea un<br />

accesoriu<br />

#mbrac\ orice<br />

coafur\.”


Un cuplu de coafuri cu aer retro,<br />

semnate de echipa Igiena<br />

Bucure[ti. Cromatica alb-negru<br />

pune #n prim-plan p\rul.<br />

Coafuri: Cristina Maria<br />

Botescu, Valentin Uceanu;<br />

Makeup: Ramona Dini]\;<br />

Vestimenta]ie: Cristina Maria;<br />

Purdescu; Foto: Victor Papa.


“O creast\ de<br />

gentleman [i<br />

contururi<br />

perfect finisate”<br />

colec]ii locale<br />

41


“Grand Dutchess -<br />

modernitate [i clasicism<br />

#mpletite armonios”<br />

42<br />

colec]ii locale


Archduchess - un look<br />

somptuos, #ntr-o cromatic\<br />

feminin\.<br />

Concept: Catwalk by Ramona<br />

M#ndru; Hairstyling: Andreea<br />

Bog\tean (st=nga), Mari[<br />

Ionatan Mihai (dreapta); Foto:<br />

Francisc {andor; Modele:<br />

Karina Szanto (st=nga), Adina<br />

Ben]an (dreapta); Stylist:<br />

Diana Antohi, Tudor Halatiu<br />

Makeup: Mihaela Luca, Ioana<br />

Ciungan


Vicereine - un look natural, o<br />

textur\ aerat\. Stylingul<br />

discontinuu creeaz\ o imagine<br />

efortless.<br />

Concept: Catwalk by Ramona<br />

M#ndru; Hairstylist: Andreea<br />

Bog\tean; Model: Lore Vidrean;<br />

Foto: Francisc {andor;<br />

Makeup: Simona Cri[an;<br />

Stylist: Oana Lupa[.


UNIQCURE<br />

PUTEREA CONCENTRATELOR<br />

DE ULTIMA GENERATIE<br />

UNIQCURE<br />

8 FORMULE NOI DE FIOLE PENTRU<br />

COMPLETAREA RITUALULUI DE BEAUTY<br />

1 FIOLA PE ZI 7 ZILE PE<br />

SAPTAMANA<br />

REZULTATE<br />

VIZIBILE<br />

BeautyBoxRo


$ndr\zne], amuzant [i<br />

luminos. Trendul acestui<br />

sezon #n mod\ [i coafur\<br />

aduce laolalt\ vibra]ia pop<br />

art [i obr\znicia modei<br />

contemporane. Pentru lookuri<br />

care se remarc\ #n mul]ime.<br />

Coafur\ & makeup: Kenji<br />

Toyota pentru Shiseido Beauty<br />

Creation Center<br />

Foto: Satoshi Saikusa<br />

Styling: Tsuyoshi Noguchi<br />

Modern<br />

Girls


“Fetele vor doar s\ se<br />

distreze – cu jocuri de<br />

culoare [i tunsoare.”<br />

vision<br />

47


48 vision<br />

“Elegan]\ subtil\ [i<br />

profunzime cald\ -<br />

brunetele au tot ce trebuie.”


Castaniul este demodat, brunetul este #n trend.<br />

Asemenea cafelei, ciocolatei sau caramelului #n<br />

nuan]e, aceast\ culoare se bucur\ de aten]ie.<br />

Este o nou\ lume juc\u[\ a culorilor, #n care<br />

farmecul [i elegan]a sunt liter\ de lege.<br />

Creative Director: John Moroney<br />

Coafur\: Lindie Blackwell and Daniel Martin<br />

Foto: Markus Jans<br />

Makeup: Loni Baur<br />

Styling: Ingo Nahrwold<br />

Produse: Goldwell


Afar\ cu vechiul, #n\untru cu<br />

noul. Dar unele obiceiuri dispar<br />

cu greu. A[a c\ fetele moderne<br />

iau ce este mai bun din stilul<br />

tradi]ional [i #i ofer\ un update,<br />

aduc=nd trecutul #n viitor.<br />

Coafur\: Mario Krankl<br />

Foto: Gerhard Merzeder<br />

Makeup: Oliver Szilágyi<br />

Model: Alexa Wu, Stella Models<br />

Styling: Sammy Zayed<br />

Fashion: Atelier Zauberhaft/<br />

Mario Krankl


“Farmec de Geisha –<br />

dar nu a[a cum #l [ti]i, ci<br />

#ntr-o abordare modern\”<br />

vision<br />

51


MODA<br />

INT’L<br />

hair stories<br />

Din ce #n ce mai social\. $ntr-o clip\, avem lumea la degetul mic. F\r\<br />

frontiere, f\r\ limite. Moda devine un teritoriu comun. Imaginile fac<br />

cuvintele neimportante, d\r=m=nd bariere [i devenind capital comun.<br />

Hairstili[ti, fotografi, influenceri... se reunesc pentru a scrie codul zilei.<br />

Viitorul este aici [i acum.<br />

Sempre più social. In un attimo, il mondo a disposizione. Non ci sono<br />

confini, non ci sono limiti. La moda è il territorio comune. Il linguaggio<br />

si fa immagine, supera le barriere e diventa patrimonio condiviso.<br />

Hairstylist, fotografi, influencer... insieme a scrivere il codice dell’oggi.<br />

Il futuro è già qui.<br />

Feinstes Social Networking. In einem Augenblick steht es der ganzen<br />

Welt zur Verfügung. Es gibt keine Grenzen, keine Limits. Mode ist das<br />

gemeinsame Gut. Die Sprache geht über ins Bild, überwindet Barrieren<br />

und wird zum geteilten Erbe. Haar-Stylisten, Fotografen, Influencer...<br />

zusammen schreiben sie den Code von heute. Die Zukunft ist schon da.<br />

Le réseautage, toujours plus. En un instant, le monde est à<br />

portée de doigt. Plus de frontières, plus de limites. La mode est un<br />

territoire commun. Le langage se veut image, surmonte les barrières<br />

et devient un patrimoine partagé. Coiffeurs-ses, photographes,<br />

influenceurs-ses…écrivent ensemble le code de demain.<br />

Le futur est déjà parmi nous.<br />

More and more social. In an instant, the world is at your fingertips.<br />

No bounds, no limits. Fashion becomes the common ground. Images<br />

make words superfluous, tearing down barriers and becoming shared<br />

capital. Hairstylists, photographers, influencers… come together to<br />

write the code of the day. The future is here and now.


kristinacheeseman giovanni28iovino llongueraselite shelleygregoryhair<br />

cossakkas tilishevskaya_svetlana vale_look hairgod_zito<br />

susini.matteo ecarrillowave eugenesouleiman sophiespringett<br />

metal_magazine arrojonyc<br />

ryan_u.g ookamihime_


Artistic Direction: Sacha Mascolo-<br />

Tarbuck pentru Toni&Guy<br />

Coafur\: Art Team pentru<br />

Toni&Guy<br />

Colorare: Francesco Fontana<br />

Foto: Jack Eames<br />

Makeup: Lan Nguyen<br />

Styling: Sara Dunn


Coafur\: Laurent Decreton<br />

pentru L’Oréal Professionnel<br />

Colorare: Patricia & Elodie<br />

Foto: Giel Domen<br />

Makeup: Magdalena Loza<br />

Styling: Lieve Gerrits


hirotakahayahsi desmondmurray sanrizzstpauls sassoonacademyofficial<br />

virginiamartinezvera catwalkbytigi johnrawson danni_solier<br />

ministryofhair_montpellier sophiespringett davidsiero ecarrillowave<br />

wearestafpentrudhair indiraschawy<br />

shanebennetthair presleypoe


#red invincible<br />

Coafur\: Errol Douglas MBE<br />

Colorare: Errol Douglas Colour Team<br />

Foto: Barry Jeffery<br />

Makeup: Elizabeth Rita<br />

Styling: Jared Green


Coafur\: Craig Chapman<br />

Foto: Barry Jeffery<br />

Makeup: Elizabeth Rita<br />

Styling: Clare Frith


Coafur\: Olivia Nevill<br />

Foto: Ashley Gamble<br />

Makeup [i styling: Ashley<br />

Gamble Beauty & Styling Team


thomashillshair<br />

shanebennetthair<br />

authentichairarmy<br />

hairclublive<br />

hookerandyoung<br />

hairgod_zito<br />

Coafur\ [i produse: Crazy Color/Foto: Tony Le-Britton/Makeup: PJ Maxwell<br />

wellahair<br />

contemporaryartteam<br />

markleeson68<br />

perezedurne2


I<br />

#GEOMETRIC!<br />

Coafur\: Petra Mechurova<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Ian Nguyen-Grealis


Coafur\: Suzie McGill & Dylan Brittain<br />

@ Rainbow Room International<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Lan Nguyen-Grealis<br />

Styling: Desiree Lederer<br />

Produse: Schwarzkopf Professional


Direc]ie creativ\ [i coafur\:<br />

Giovanni Iovino pentru Cotril<br />

Coafur\: Team Cotril<br />

Produse: Cotril


kristinacheeseman<br />

indiraschawy<br />

kater_im<br />

mashuphaircarefrance<br />

kei9360<br />

authentichairarmy<br />

lyndalsalmon<br />

kazukatahira<br />

caseygustinhair<br />

kylierose_hairartist<br />

hairgod_zito<br />

sanrizzstpauls<br />

emiliahochs<br />

jaybenzhair<br />

philipwolffhair<br />

joeltorresstyle


Coafur\: Sophie Chandler @ Rush<br />

Foto: Tony Le-Britton<br />

Makeup: Kelly Sadler


kristinacheeseman nicolasjurnjack djambrosehair affinageprofessional<br />

antoinettebeenders<br />

tinamehmi8<br />

edoardopaludo<br />

Coafur\: Goldwell Color Zoom ’18 Creative Team/Foto: Markus Jans/Makeup: Loni Baur/Styling: Ingo Nahrwold


HAIRLOOK<br />

IN<br />

3D<br />

Coafur\: Seung Ki Baek @ Rush<br />

Foto: David Sheldrick


Coafur\: Elise Antoine<br />

@ Mylord Coiffure France<br />

Foto: Weronika Kosinska<br />

Makeup: Izabela Szelagowska<br />

Styling: Waleria Tokarzewska -<br />

Karaszewicz<br />

Produc]ie: MK Production<br />

& Christophe Gaillet


Coafur\: Sally Brooks @ Brooks & Brooks<br />

Foto: Jenny Hands<br />

Makeup: Lan Nguyen-Grealis<br />

Styling: Milly Simon


alessandroabei<br />

max_rokitskiy_stylist<br />

filippo_sepe<br />

taylor_taylor_london<br />

osensiahaircare<br />

miloszhairstylist<br />

authentichairarmy<br />

ghditalia<br />

shelleygregoryhair<br />

desmondmurray<br />

virginiamartinezvera<br />

longhairmenstyle<br />

giovanni28iovino<br />

mauro_galzignato<br />

sharonblain<br />

sophiespringett


Coafur\: Alexander Turnbull<br />

Foto: Jack Eames<br />

Produse: Revlon


UPDO<br />

or<br />

sculpture?<br />

Coafur\ [i foto:<br />

Nick Berardi pentru Wella<br />

Makeup: Eric Allen


Coafur\ [i Colorare:<br />

Chung-Yang Su (Yoshi)<br />

@ rokk ebony<br />

Foto: Elizabeth May Kinnaird<br />

Makeup: Sarah Baxter<br />

Styling: Jam Baylon


chiesatohair paolo_crepaldi monchomoreno<br />

guylainemartelartist<br />

truecolours_hair<br />

indiraschawy<br />

guylainemartelartist<br />

jbeverlyhillseurope<br />

heggyhair<br />

Coafur\: Christophe Pujol<br />

pentru Eugene Perma<br />

Foto: Audrey Bieber<br />

Makeup: Laura Bosq<br />

Styling: Ezra Iriha


seminaraangelo caterinadibiase matrix lanzauk<br />

taylor_taylor_london miloszhairstylist thatguyreno marcotodaro.ods<br />

ciprianispeckhals9833 akin_konizi damiencarneypro piergiuseppemoroni<br />

darrenambrose mauricedenexter<br />

guylainemartelartist kpoofficial


Coafur\: Andrew Mulvenna<br />

@ Andrew Mulvenna Salon<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Lan Grealis<br />

Styling: Jared Green


Coafur\: Guylaine Martel<br />

Foto: Alain Comtois<br />

Makeup: Marika D’Auteuil<br />

Styling: Pascal&Jérémie


Creative Direction: Maurizio Contato<br />

@ Art Hair Studios pentru Wella<br />

Coafur\: Art Hair Studios pentru Wella<br />

Foto: James Rudland<br />

Styling: Anna Perghem - Mind Store<br />

Producse: Wella<br />

#metallicglamour


Coafur\: X-presion @xpresioncreativos<br />

pentru Fudge Professional<br />

Colorare: X-presion and Tracy Hayes<br />

pentru Fudge Professional<br />

Foto: Stefano Cattelan<br />

Makeup: Barbara Bonazza<br />

Styling: Manuela Mezzetti<br />

Produse: Fudge Professional<br />

Coordonare: PMS by Estetica


pierogentilehair fulviomaianigram mauricedenexter<br />

lovehairsupplements<br />

rhi.style<br />

rossmichaelssalon<br />

maayanbirnstein<br />

bluetitlondon<br />

rockyvitelli<br />

osensiahaircare<br />

Coafur\: Gandini Team<br />

Foto: Paulo Renftle<br />

Makeup: Alemka Krupic<br />

Styling: Giuseppe Dicecca


headingouthair revlon professional tonyastylist _art_of_hair_<br />

mauro_galzignato chitabeseau hairbyjaney desmondmurray<br />

josh.does.hair officialrushhairbeauty lornaevanseducation kazukatahira<br />

damiencarneypro miloszhairstylist<br />

filippo_sepe presleypoe


Coafur\: Anne Veck<br />

@ Anne Veck Salons<br />

pentru Revlon Professional<br />

Foto: Desmond Murray<br />

Makeup: Melodie Biere<br />

Styling: Sue Fye-Williams


fairy-<br />

tale<br />

#texture<br />

Coafur\: Joanne O’Neill<br />

Foto: Tony Le-Britton<br />

Makeup: Carol Brown<br />

Styling: Radcliffe & Sciamma


Coafur\: Silas Tsang @ Blushes<br />

Colorare: Dorothy Tsang @<br />

Blushes<br />

Foto: John Rawson<br />

Makeup: Lan Grealis<br />

Styling: Jolanta Pilinkaite


darrenambrose<br />

shaydempsey1<br />

sharonblain<br />

robertlobetta<br />

bundybundyhair<br />

jamiestevens7<br />

Coafur\: Joseph Ferraro<br />

@ Joseph Ferraro Hair<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Maddie Austin<br />

beatrizmolinero_


Coafur\: Sophie Gibson<br />

@ Hooker & Young<br />

Foto: Michael Young<br />

Makeup: Kelly Covell<br />

Styling: Jo Levy


#followus<br />

#loveisinthehair<br />

#staytuned


GRAND<br />

TROPHY<br />

Precum Globurile de Aur ale coafurii, premiile AIPP sunt<br />

oferite de speciali[tii din pres\ pentru cele mai bune colec]ii<br />

de coafur\ ale anului. Vede]i #n paginile urm\toare lucr\rile<br />

celor 5 c=[tig\tori ai celei mai recente edi]ii, care vor lupta<br />

din nou unul contra altuia pentru marele trofeu AIPP!<br />

Come dei “Golden Globe” della coiffure, gli AIPP sono i premi<br />

assegnati dalla stampa specializzata alle migliori collezioni<br />

dell’anno. Ecco i lavori dei cinque vincitori dell’ultima<br />

edizione, che ora si rimettono in gioco per vincere il premio<br />

più atteso: l’AIPP Grand Trophy!<br />

Es sind die „Golden Globe“ der Coiffure. Die AIPP sind die<br />

Preise, welche die Fachpresse für die besten Kollektionen<br />

des Jahres vergibt. Hier sind die Arbeiten der fünf Gewinner<br />

der neuesten Ausgabe, die jetzt um den ganz großen Titel<br />

kämpfen: AIPP Grand Trophy!<br />

Tels des « Golden Globe » de la coiffure, les AIPP sont les prix<br />

décernés par la presse spécialisée aux meilleures collections<br />

de l’année. Voici les travaux des cinq gagnants de la dernière<br />

édition qui, maintenant, vont concourir pour le prix le plus<br />

attendu : l’AIPP Grand Trophy !<br />

Like the “Golden Globe” of hairdressing, the AIPP are the<br />

awards assigned by the specialised press to the best<br />

collections of the year. Here is the work of the five winners<br />

of the latest edition, who will now compete again to win the<br />

coveted AIPP Grand Trophy!


AMPARO<br />

CARRATALÁ<br />

Coafur\: Amparo Carratalá<br />

Foto: David Arnal /Makeup: Josep Navarro<br />

Styling: Sara Herrero & Veronica Jimenez


Recunoscut ca unul<br />

dintre marile talente nou<br />

descoperite pe scena<br />

efecverscent\ spaniol\,<br />

Amparo Carratalá este<br />

membru al echipei<br />

multipremiate Toni&Guy<br />

Valencia, compus\ din arti[ti<br />

str\luci]i care v\d p\rul ca un<br />

mijloc de exprimare artistic\,<br />

cu un poten]ial fascinant.<br />

Riconosciuta come<br />

uno dei giovani talenti<br />

più interessanti<br />

dell’effervescente coiffure<br />

spagnola, Amparo Carratalá<br />

fa parte del pluripremiato<br />

team di Toni&Guy Valencia.<br />

Un vivaio di brillanti artisti<br />

che vedono nei capelli un<br />

mezzo d’espressione artistica<br />

dalle affascinanti possibilità.<br />

Sie ist bekannt als eine<br />

der aufregendsten<br />

Nachwuchstalente der<br />

großartigen spanischen<br />

Coiffure, Amparo Carratalá ist<br />

Teil des mehrfachprämierten<br />

Teams Toni&Guy Valencia. Ein<br />

Pool aus brillanten Künstlern,<br />

die im Haar ein Mittel des<br />

künstlerischen Ausdrucks<br />

sehen mit faszinierenden<br />

Möglichkeit.<br />

Reconnue comme l’un<br />

des jeunes talents les<br />

plus intéressants de<br />

l’effervescente coiffure<br />

espagnole, Amparo Carratalá<br />

fait partie de l’équipe de<br />

Toni&Guy Valencia. Un<br />

véritable creuset d’artistes<br />

brillants pour lesquels les<br />

cheveux sont un moyen<br />

d’expression artistique aux<br />

fascinantes possibilités.<br />

Recognised as one of the<br />

most interesting emerging<br />

talents in the effervescent<br />

world of Spanish coiffure,<br />

Amparo Carratalá is a<br />

member of the awardwinning<br />

Toni&Guy Valencia<br />

team, a hotbed of brilliant<br />

artists who envision hair as a<br />

means of artistic expression<br />

with fascinating potential.


JASON<br />

HALL<br />

Coafur\: Jason Hall<br />

Foto: Desmond Murray/Makeup: Jo Sugar<br />

Styling: Daniella Bulpit


Pun=nd accentul pe tehnic\, conturul [i formele puternice au fost create cu focus pe<br />

iluminarea culorii, #n aceast\ colec]ie uimitoare creat\ de hairstilistul sco]ian Jason<br />

Hall. Conceptul din spatele fiec\rei coafuri este expunerea, dorindu-se a se crea un<br />

look care iese #n eviden]\.<br />

In questa collezione di modacapelli firmata dall’acconciatore scozzese Jason Hall,<br />

sono state create, con grande abilità tecnica, linee fortemente definite. Focus: la<br />

brillantezza del colore. Il concept dietro ogni hairstyle è una luce piena, al limite della<br />

sovraesposizione, grazie alla quale sono stati creati look superglam.<br />

In dieser Kollektion des schottischen Friseurs Jason Hall wurden, mit grossem<br />

technischen Geschick, stark ausgeprägte Linien kreiert. Fokus: die Brillanz der Farbe.<br />

Das Konzept hinter jeder Frisur ist ein Meer an Reflexen, eine Flutwelle des Glanzes,<br />

welches für Superglam Looks steht.<br />

Dans cette collection de mode coiffure, le coiffeur écossais Jason Hall a créé, avec un<br />

savoir-faire sans égal, des lignes ultra définies. Particularité : l’éclat de la couleur. Le<br />

concept qui réside derrière chacun de ses styles est une lumière totale, à la limite de<br />

la surexposition, lui permettant de donner naissance à des looks super glam.<br />

With emphasis on technique, strong outline shapes were created with a focus<br />

on illuminated colour in this amazing hair fashion collection created by Scottish<br />

hairdresser Jason Hall. The conceptual theme behind every hairstyle was exposure,<br />

creating a stand out look.


MARK<br />

LEESON<br />

Coafur\: Mark Leeson<br />

Foto: Richard Miles/Makeup: Lan Nguyen<br />

Styling: Bernard Connolly/Products: Goldwell


noms de la coiffure mondiale<br />

surtout après avoir été<br />

couronné comme British<br />

Hairdresser of the Year en<br />

2014. Maître de la couleur et<br />

de la forme, ses looks vont<br />

au-delà des limites de la<br />

créativité préconçue.<br />

Mark Leeson has earned<br />

his reputation among the<br />

greats of world hairdressing,<br />

above all after having<br />

been crowned British<br />

Hairdresser of the Year in<br />

2014. A maestro of colour<br />

and shape, his looks always<br />

break through the previously<br />

established bounds of<br />

creativity.<br />

Mark Leeson [i-a c=[tigat<br />

reputa]ia de maestru #n arta<br />

coafurii, mai ales dup\ ce a<br />

fost numit British Hairdresser<br />

of the Year #n 2014. Un<br />

maestru al culorii [i formei,<br />

lucr\rile sale trec mereu<br />

de limitele prestabilite ale<br />

creativit\]ii.<br />

Mark Leeson si è affermato<br />

come uno dei grandi nomi<br />

della coiffure mondiale,<br />

soprattutto dopo essere<br />

stato premiato come British<br />

Hairdresser of the Year nel<br />

2014. Maestro del colore<br />

e della forma, i suoi look<br />

oltrepassano sempre i limiti<br />

creativi precostituiti.<br />

Mark Leeson hat sich als<br />

einer der großen Namen in<br />

der Welt Coiffure etabliert, vor<br />

allem nach dem Titelgewinn<br />

des British Hairdresser of<br />

the Year 2014. Meister der<br />

Farbe und Form, seine Looks<br />

gehen immer wieder über die<br />

zuvor festgelegten kreativen<br />

Grenzen hinaus.<br />

Mark Leeson s’est affirmé<br />

comme l’un des grands


CANDICE<br />

MCKAY<br />

Coafur\ si colorare: Candice McKay for Davines<br />

Foto: John Rawson/Makeup: Lan Grealis<br />

Styling: Jared Green/Clothing: Black Coffee/Produse: Davines


Colec]ia “The Brave” semnat\ Candice McKay este o celebrare a curajului feminin<br />

de a explora dincolo de statu-quo. Colec]ia descoper\ noi teritorii cu o expresivitate<br />

intens\ [i ne#nfricat\ [i un spirit aventurier - un omagiu adus femeilor remarcabile<br />

din #ntreaga lume, #n c\utarea culturii globale.<br />

La collezione “The Brave” di Candice McKay è una celebrazione del coraggio delle<br />

esploratrici e della sfida allo status quo. Un concept che traccia nuovi territori.<br />

Un’espressione impavida e intensa di questo spirito avventuroso, omaggio alle<br />

donne straordinarie di tutto il mondo, alla ricerca di una cultura globale.<br />

Die Kollektion „The Brave“ von Candice McKay ist eine Hommage an den Mut<br />

der Entdeckerinnen und eine Herausforderung an den Status quo. Ein Konzept,<br />

das neue Gebiete erforscht. Ein furchtloser, intensiver Ausdruck zeugt von diesem<br />

Abenteuergeist, eine Ehrung für all die außergewöhnlichen Frauen auf der ganzen<br />

Welt, auf der Suche nach einer globalen Kultur.<br />

La collection « The Brave » de Candice McKay est une célébration du courage des<br />

exploratrices et du défi au statu quo. Un concept qui trace de nouveaux territoires.<br />

Une expression intrépide et intense de cet esprit d’aventure, un hommage aux<br />

femmes exceptionnelles du monde entier à la recherche d’une culture globale.<br />

The Brave collection by Candice McKay is a celebration of the courage of female<br />

explorers and their defiance of the status quo. The collection charts new territory<br />

with a fearless and intense expression of this adventuring spirit – an homage to<br />

remarkable women from around the globe in search of a global culture.


SANRIZZ<br />

Coafur\: Leonardo Rizzo @ Sanrizz Artistic Team<br />

Colour: Sharon Cox @ Sanrizz Artistic Team<br />

Foto: Jamie Blanshard/Makeup: Maddie Austin<br />

Styling: Rubina Marchiori


Sub direc]ia artistic\ a<br />

renumitului Tony Rizzo,<br />

aceast\ colec]ie inovatoare<br />

creat\ de arti[tii Leonardo<br />

Rizzo [i Sharon Cox<br />

reprezint\ confirmarea unei<br />

case de mod\ care continu<br />

s\ lanseze coafura britanic\<br />

la cel mai #nalt nivel creativ.<br />

Sotto la direzione dell’icona<br />

mondiale Tony Rizzo, questa<br />

collezione innovativa,<br />

sviluppata dai talenti creativi<br />

di Leonardo Rizzo e Sharon<br />

Cox, rappresenta il sigillo<br />

di una firma che continua a<br />

portare la coiffure britannica<br />

alle più alte vette creative.<br />

Unter der Leitung der<br />

Weltikone Tony Rizzo ist<br />

diese bahnbrechende<br />

Kollektion von den kreativen<br />

Talenten Leonardo Rizzo<br />

und Sharon Cox entstanden.<br />

Sie trägt die Signatur<br />

eines ganz Großen, der<br />

die britische Friseurkunst<br />

weiterhin zu den höchsten<br />

kreativen Gipfeln führt.<br />

Sous la direction de<br />

l’icône mondiale Tony<br />

Rizzo, cette collection<br />

inédite, développée par<br />

les talents créatifs de<br />

Leonardo Rizzo et de<br />

Sharon Cox, représente la<br />

marque d’une signature<br />

qui continue d’élever la<br />

coiffure britannique vers les<br />

plus hauts sommets de la<br />

créativité.<br />

Under the artistic direction<br />

of global icon Tony Rizzo,<br />

this innovative collection,<br />

developed by the artists<br />

Leonardo Rizzo and<br />

Sharon Cox, represents the<br />

confirmation of a designer<br />

maison that continues to<br />

launch British coiffure to the<br />

highest creative peaks.


Rare[<br />

Chira<br />

U<br />

“$ncep=nd cu anul<br />

acesta #mi propun s\<br />

motivez [i s\ #ndrum<br />

c=t mai mul]i colegi s\<br />

aleag\ participarea la<br />

concursuri pentru a<br />

progresa [i mai mult<br />

#mpreun\.”<br />

n t=n\r hairstilist<br />

interesat foarte mult de<br />

partea creativ\ a domeniului<br />

coafurii, Rare[ are deja c=teva<br />

trofee cu care s\ se m=ndreasc\.<br />

Din postura de educator la<br />

Headline Studio&Academy -<br />

Cluj, el inspir\ [i #nva]\ zeci de<br />

coafori s\ #[i ating\ poten]ialul<br />

[i s\ #[i dep\[easc\ limitele. Am<br />

vorbit cu el despre spiritul de<br />

competi]ie, despre munca din<br />

spatele preg\tirii pentru un<br />

concurs, despre obiective pentru<br />

viitor [i tipologia clientei perfecte.<br />

Anul trecut, ai c=[tigat trofeul de<br />

cel mai bun stilist din Rom=nia la<br />

concursul organizat de Cristi<br />

Pascu. Ce #nseamn\ pentru tine<br />

concursurile #n general, de ce #]i<br />

place s\ participi?<br />

Ocazia de a da fr=u liber imagina-<br />

]iei #nseamn\ pentru mine c=[tig.<br />

Sunt foarte mul]umit [i recunosc\-<br />

tor c\ am avut ocazia s\ particip<br />

la un concurs unde nu am fost<br />

restric]ionat de tendin]e [i<br />

trenduri. Particip la competi]ii<br />

de specialitate din 2008, finalist<br />

na]ional aproape an de an. P=n\<br />

acum, ele #nsemnau o interpretare<br />

original\ a trendului impus, lucru<br />

care m\ limita [i bloca de multe ori.<br />

Sunt motivat s\ particip la<br />

concursuri pentru a ie[i din zona<br />

de confort, competi]ia atrage<br />

progresul. S\ #]i expui sentimentele<br />

[i viziunea #ntr-un concurs sau<br />

#ntr-o colec]ie este de nedescris,<br />

iar 2017 a fost anul recoltei pentru<br />

mine [i echipa mea. Investi]ia #n<br />

timpul de preg\tire a unei noi<br />

tunsori sau culori atrage rezultate<br />

fructificate. Pentru mine e motivul<br />

principal de a continua, cea mai<br />

mare pl\cere a meseriei.<br />

Cum te preg\te[ti pentru a<br />

participa la o competi]ie? Care<br />

sunt pa[ii pe care #i parcurgi p=n\<br />

la ob]inerea imaginii dorite?<br />

$n primul r=nd, m\ preg\tesc emo-<br />

]ional pentru un concurs, #nc\ de la<br />

aflarea tematicii. Sunt o persoan\<br />

emotiv\ [i nu #ncetez s\ privesc<br />

podoaba capilar\ ca pe o minunat\<br />

provocare, care-mi testeaz\ mereu<br />

imagina]ia. Investesc timp [i<br />

energie #n c\utarea modelului care<br />

s\-mi poarte conceptul, uneori m\<br />

las inspirat de modelele care m\<br />

ajut\ s\ contur\m #mpreun\ o<br />

abordare unic\. Iar apoi urmeaz\<br />

transformarea conceptului potrivit<br />

fizionomiei [i stilului modelului<br />

ales. To]i pa[ii de preg\tire pentru<br />

Educa]ie & Creativitate<br />

La Headline Studio&Academy, #n Cluj<br />

Napoca, una dintre cele mai apreciate<br />

academii din ]ar\, Rare[ Chira este unul<br />

dintre trainerii cu experien]\, care #i<br />

ajut\ pe hairstili[ti s\ fac\ primii pa[i<br />

#n aceast\ meserie. Cursurile sunt<br />

#mp\r]ite #n [ase stagii, pe parcursul<br />

a 30 de s\pt\m=ni. Echipa salonului nu<br />

pierde din vedere nici partea creativ\,<br />

lans=nd sezonier colec]ii inspira]ionale<br />

de tunsori [i culori.<br />

100 interviu


un concurs #i fac al\turi de echipa<br />

mea. E cel mai important aspect.<br />

Oamenii cu care lucrez m\ ajut\<br />

s\-mi transpun ideile #n coafur\ [i<br />

#mpreun\ cre\m un tablou complet<br />

din cap p=n\ #n picioare<br />

(vestimenta]ie, manichiur\,<br />

pedichiur\ [i makeup).<br />

Evident, munca cu clienta #n<br />

salon difer\ foarte mult de<br />

crea]iile avangardiste, realizate<br />

pentru showuri, concursuri.<br />

Cum integrezi cele dou\ concepte<br />

#n activitatea ta?<br />

A[a e, crea]iile avangardiste nu se<br />

pot oferi clientelor din salon.<br />

Exist\ #ns\ un anumit tip de cliente<br />

care ne ajut\ s\ ne antren\m prin<br />

coafuri, tunsori sau culori care<br />

sunt pu]in mai ie[ite din comun.<br />

Trendsetterele sunt clientele mai<br />

#ndr\zne]e si nonconformiste pe<br />

care le avem ca modele.<br />

Ce obiective profesionale ]i-ai<br />

setat pentru anul acesta?<br />

Anul <strong>2018</strong> #nseamn\ investi]ie #n<br />

pasiune [i #n servicii pentru mine [i<br />

echipa mea. Am demarat planuri<br />

noi de extindere a Headline Studio<br />

& Academy, un cadru #n care #mp\rt\[im<br />

din cuno[tin]ele noastre at=t<br />

#ncep\torilor, c=t [i colegilor cu<br />

experien]\. Sus]inem programe de<br />

cursuri de formare [i perfec]ionare<br />

#n hairstyling, iar eu sunt unul<br />

dintre trainerii academiei.<br />

Simultan, lans\m colec]ii noi<br />

pentru fiecare sezon, prilej constant<br />

s\ ne punem #n aplicare imagina]ia,<br />

sentimentele [i experien]a pentru a<br />

ob]ine [i promova trenduri c=t mai<br />

originale [i creative.<br />

C=t de #ndr\zne]e sunt rom=ncele<br />

#n ceea ce prive[te p\rul? Care<br />

este rolul stilistului #n<br />

transformarea lookului lor?<br />

Sunt m=ndru c\ sunt din Rom=nia<br />

[i mai ales din Cluj-Napoca. Este<br />

un centru universitar care atrage o<br />

varietate foarte mare de cliente:<br />

#ndr\zne]e, originale, conservatoare<br />

sau chiar perfec]ioniste. Am<br />

constatat c\ tot mai multe cliente<br />

aleg s\ #[i deschid\ p\rul, t=njind<br />

dup\ nuan]e reci [i rezistente, iar la<br />

tunsoare curajul este vizibil<br />

#ndreptat c\tre scurtarea p\rului<br />

sau alegerea unui breton. Rolul<br />

stilistului este, din punctul meu de<br />

vedere, s\ identifice c=t mai corect<br />

tipul de personalitate al clientei [i<br />

mai apoi s\ propun\ schimb\ri<br />

customizate pe aceste tr\s\turi.<br />

{tiu c\ e[ti mereu atent la<br />

trenduri, la curent cu tot ce este<br />

nou. Ce look preferat ai pentru<br />

noul sezon (de prim\var\/var\)?<br />

Cel mai r=vnit look este #mbinarea<br />

tendin]elor cu stilul personal. Aleg<br />

de fiecare dat\, #n orice sezon, o<br />

variant\ care s\ pun\ #n eviden]\<br />

tr\s\turile de frumuse]e natural\<br />

existente. Recomand, indiferent de<br />

influen]ele de trend [i mass-media,<br />

tunsoarea cu care te sim]i cel mai<br />

bine [i care se potrive[te fizionomiei<br />

tale, tr\s\turilor tale de personalitate<br />

[i stil de via]\.<br />

“$n meseria noastr\ avem<br />

ocazia s\ oferim transform\ri<br />

care ajut\ la cre[terea<br />

#ncrederii #n sine...”<br />

Rare[ iube[te s\ ias\<br />

din zona de confort,<br />

particip=nd la<br />

competi]ii de coafur\.<br />

El prefer\ mai degrab\<br />

lookurile originale, #n<br />

locul celor dictate de<br />

branduri.


Glass<br />

like skin<br />

Pielea ne transmite semnale pe care le putem<br />

descifra cu u[urin]\. Cu ajutorul aparatelor de<br />

ultim\ generatie putem afla ce nevoi are,<br />

continu=nd #ngrijirea cu produsele ideale.<br />

Testul suprem pentru clientele<br />

care dezvoltă mici<br />

obsesii pentru skincare<br />

este acela de a supraviețui<br />

sezonului cald cu un ten<br />

impecabil. Un ten<br />

luminos, bine hidratat,<br />

odihnit, neatins de efectele nocive<br />

ale soarelui, se obține #n mai mulți<br />

pași și sub supravegherea atentă a<br />

unui specialist.<br />

Ritualurile asiatice de frumuse]e<br />

au fost mereu un sinonim al pielii<br />

frumoase. Noul trend care se<br />

refer\ la #ngrijirea pielii vorbe[te<br />

despre o piele ca de sticl\, f\r\<br />

imperfec]iuni, cu un luciu natural<br />

[i s\n\tos, care arat\ incredibil.<br />

O piele cu care orice femeie ar<br />

trebui s\ intre #n sezonul cald.<br />

“Glass glow este atunci c=nd pielea<br />

arat\ at=t de s\n\tos, cu o culoare<br />

uniform\ [i plin\ de hidratare,<br />

#nc=t devine translucid\, asemeni<br />

unei oglinzi”, explic\ Christine<br />

Chang, cofondatoarea brandului<br />

Glow Recipe. Acum c=teva luni,<br />

termenul a devenit viral dup\ ce<br />

makeup artista Ellie Choi a postat<br />

un selfie fantastic pe Instagram, #n<br />

care afișa o piele perfect uniformă<br />

și strălucitoare.<br />

Cum #ncepem s\ lucr\m la acest<br />

tip de piele? Dup\ cur\]area dubl\<br />

a fe]ei, visagistul celebrit\]ilor<br />

Christine Chang sugereaz\ mult<br />

discutata metod\ 7 skin, adic\<br />

aplicarea #n 7 straturi a unui toner


hidratant. Asigura]i-v\ c\ ingredientele<br />

tonerului includ un<br />

umectant, precum glicerin\ sau<br />

acid hialuronic. Ea spune c\ acesta<br />

va capta hidratarea [i o va re]ine la<br />

suprafa]a pielii. Urmeaz\ masarea<br />

p=n\ la penetrarea complet\ a<br />

unei creme hidratante. Pentru<br />

tenurile deosebit de deshidratate,<br />

(inclusiv cele grase), lua]i #n<br />

considerare o baie de aburi sau<br />

un umidificator facial.<br />

C+ND PIELEA NE<br />

VORBE{TE<br />

Monitorizarea nivelului de hidratare<br />

a pielii este deosebit de important\<br />

#nainte de #nceperea unui<br />

anotimp nou. Regimul de cur\]are<br />

[i #ngrijire trebuie s\ se schimbe<br />

sezonier, #n func]ie de ceea ce ne<br />

transmite chiar pielea.<br />

Iar acest obicei, de a ne #ntreba<br />

pielea ce nevoi are, este un serviciu<br />

din ce #n ce mai ales de clienta<br />

modern\. Cu un aparat de<br />

diagnoz\ pentru piele, precum<br />

Skin Diagnosis de la Skeyndor,<br />

putem identifica #n doar 10<br />

minute tipul de piele, problemele<br />

sale [i cele mai potrivite tratamente.<br />

Deoarece tenul se schimb\ #n<br />

func]ie de anotimp, de ceea ce<br />

consum\m, de nivelul de stres, de<br />

factorii hormonali [i alte variabile,<br />

o verificare periodic\ a pielii [i a<br />

nevoilor sale este esen]ial\. $n<br />

func]ie de timpul de care clientul<br />

dispune, acest aparat poate func]<br />

iona #n modul Express: 5-10<br />

minute de diagnoz\ #n zona tester<br />

sau Complete: 20-30 de minute #n<br />

cabina de cosmetic\, #nainte de<br />

tratamentul deja programat.<br />

Acurate]ea aparatului de a citi to]i<br />

indicii necesari profesionistului<br />

pentru a face cea mai bun\<br />

recomandare este un avantaj<br />

enorm pentru client [i modul #n<br />

care va reac]iona la tratamentul<br />

aplicat. Pielea va primi exact ceea<br />

ce are nevoie #n acel moment. {ase<br />

zone-cheie ale fe]ei primesc acest<br />

tratament, pentru o privire de<br />

ansamblu: fruntea, nasul, b\rbia,<br />

pome]ii, g=tul, col]ul extern al<br />

ochilor.<br />

Ultimul truc #n skincare, a[a cum<br />

ne spune tot Christine Chang:<br />

“Cl\tirea fe]ei cu ap\ carbogazoas\.<br />

Efectul unui cleanser combinat cu<br />

apa mineral\ creeaz\ o experien]\<br />

foarte senzorial\. $n acela[i timp,<br />

apa carbogazoas\ re]ine mineralele<br />

#n piele, astfel ne bucur\m de toate<br />

beneficiile ei. $n plus, este un<br />

procedeu amuzant [i revigorant”.<br />

Nu #n ultimul r=nd, str\lucirea<br />

poate fi simplificat\ printr-un<br />

makeup inteligent. Un strobing<br />

u[or prin machiaj va scoate la<br />

iveal\ str\lucirea natural\ #n orice<br />

lumin\. Nu v\ feri]i s\ include]i #n<br />

machiaj produse cosmetice<br />

uleioase, cum ar fi uleiuri pentru<br />

ten sau serumuri. Acestea con]in<br />

diverse particule care reflect\<br />

lumina, dar [i schimb\ textura<br />

unui produs, f\c=ndu-l mai natural,<br />

mai diluat, mai light [i, nu #n ultimul<br />

r=nd, mai s\n\tos pentru piele.<br />

TESTUL ACIZILOR -<br />

CUM {TIM CE S| ALE-<br />

GEM?<br />

Arsenalul peelingurilor de ultim\<br />

genera]ie includ acizi familiari,<br />

precum acid glicolic, salicilic, lactic<br />

sau TCA. Ceea ce s-a schimbat este<br />

modul de combinare [i formulele<br />

acestora. Formulele peelingurilor<br />

care nu con]in ap\ sunt create<br />

pentru a minimiza v\t\m\rile la<br />

nivelul tenului, oferind confort<br />

tenurilor mai sensibile.<br />

Produc\torii creeaz\ amestecuri<br />

care simplific\ aplicarea, pentru<br />

o abordare multifunc]ional\.<br />

Formulele noi de peelinguri fac<br />

mai mult dec=t o simpl\ exfoliere,<br />

spre exemplu vindec\ pielea la<br />

nivel celular, schimb\ pigmentarea<br />

tenului [i unele dintre ele produc<br />

efecte chiar similare laserului.<br />

Acidul salicilic, folosit #n principal<br />

#n tratarea acneei [i a cicatricilor<br />

post acneice, poate avea [i beneficii<br />

antiinflamatorii [i antipigmentare,<br />

c=nd vine vorba de pielea afectat\<br />

de hiperpigmentare hormonal\.<br />

O analiză foarte rapidă,<br />

dar completă a tenului, #n<br />

doar 10 minute - Skin<br />

Diagnosis de la Skeyndor<br />

poate identifica #n doar 10<br />

minute tipul de piele,<br />

problemele sale [i cele mai<br />

potrivite tratamente.<br />

Formulele noilor<br />

peelinguri produc<br />

efecte similare<br />

laserului.<br />

tratamente<br />

103


5 OBICEIURI S|N|TOASE<br />

PENTRU UN TEN IMPE-<br />

CABIL<br />

Specialiștii Natùrys Rom=nia ne<br />

recomandă schimbarea c=torva<br />

obiceiuri, plus o bine-venită<br />

curățenie de primăvară pentru<br />

un ten care arată impecabil.<br />

Pentru a minimiza<br />

irita]iile [i<br />

incomtibilitatea<br />

ingredientelor,<br />

opta]i pentru o<br />

singur\ gam\ de<br />

#ngrijire de pielii.<br />

Arsenalul vostru<br />

trebuie s\ includ\<br />

cel pu]in trei<br />

produse.<br />

sporesc rezultatele [i vindecarea<br />

rapid\ a pielii.<br />

Continu=nd #ngrijirea acas\,<br />

p\strarea unei texturi perfect<br />

fine a pielii, f\r\ pori vizibili [i<br />

claritatea tonului pielii sunt esen]iale,<br />

a[adar exfolierea regulat\ este un<br />

factor-cheie. Produsele pe baz\ de<br />

acizi AHA deblocheaz\ celulele<br />

moarte f\r\ a cauza irita]ii [i nu<br />

sunt agresive cu stratul lipidic,<br />

precum majoritatea exfolian]ilor<br />

mecanici. Speciali[tii Natùrys<br />

recomand\: “Dacă ai un ten<br />

sensibil, recomand folosirea unui<br />

peeling enzimatic care are la bază<br />

papaya. Aceasta exfoliază bl=nd,<br />

la nivel superficial.”<br />

104 tratamente<br />

Acidul glicolic are un rol<br />

de exfoliere, dar ajut\ [i<br />

la absorb]ia mai rapid\<br />

a ingredientelor #n piele.<br />

Acidul lactic, datorit\ structurii<br />

sale moleculare, este un umectant,<br />

#mbun\t\]ind totodat\ hidratarea<br />

pielii. Acidul glicolic, cu cea mai<br />

mic\ structur\ molecular\, ajut\ la<br />

absorb]ia mai rapid\ a ingredientelor<br />

#n piele. Pentru unii clien]i,<br />

acest lucru #nseamn\ c\ se poate<br />

folosi cu succes #n tratamentele de<br />

umplere a ridurilor. TCA, o<br />

formul\ sintetic\ bazat\ pe acidul<br />

acetic [i clorin\, poate oferi o<br />

exfoliere superficial\, dar [i una<br />

profund\, pentru un tratament de<br />

rejuvenare.<br />

Pe l=ng\ ingredientele chimice,<br />

anumite extracte de plante sau<br />

fructe precum floarea de lotus,<br />

acidul mandelic (extras din<br />

migdale), extractul de struguri [i<br />

acidul malic (extras din mere)<br />

1. Selectează [i triază produsele<br />

cosmetice. Scapă de fardurile vechi<br />

[i expirate din beauty case dacă nu<br />

vrei să te alegi cu eczeme sau cu<br />

acnee. Pentru a le #nlocui, mergi<br />

pe varianta less is more - calitate<br />

#n locul cantității.<br />

2. Schimbă-ți crema facială.<br />

Pune-o deoparte pe cea pe care ai<br />

folosit-o iarna și alege una mai<br />

ușoară. Mai hidratantă. Ai nevoie<br />

de un produs mai fluid, care să<br />

aibă la bază ingrediente active<br />

pentru un nou boost pielii.<br />

3. Exfoliază-ți tenul cu regularitate!<br />

De ce această recomandare?<br />

Peelingul regenerează pielea,<br />

elimină celulele moarte de la<br />

suprafaţa pielii şi închide porii.<br />

Frecvența? O dată pe săptămână,<br />

folosind<br />

un exfoliant blând, cu particule<br />

abrazive fine.<br />

4. Seara, după demachiere și<br />

înainte să aplici crema de noapte,<br />

bazează-te pe un serum. Atunci e<br />

momentul perfect în care tenul<br />

tău va absorbi tot ce e mai bun<br />

din acest produs concentrat.<br />

5. Protecţia solară este necesară<br />

și obligatorie. Razele solare, în<br />

special cele UVA, sunt foarte<br />

nocive pentru piele, favoriz=nd<br />

îmbătrânirea prematură, care<br />

se traduce prin riduri [i pete<br />

pigmentare, proces numit<br />

fotoîmbătrânire. Așadar, odată<br />

cu schimbarea anotimpului, pune<br />

accentul pe produse de protecţie<br />

solară.


BeautyBoxRo<br />

tea tree oil:<br />

ȘI ANTISEPTIC<br />

purifiant<br />

natural<br />

www.beautybox.ro


Perfect<br />

glow<br />

Golden glow, gene #n stil Twiggy,<br />

glitter inocent sau sunset tan - iat\<br />

c=teva dintre cele mai interesante<br />

tendin]e de makeup din noul sezon.<br />

Momentul explor\rii frumuse]ii<br />

naturale este acum!<br />

Anul <strong>2018</strong> este foarte bun<br />

pentru a ne reinventa<br />

rutina de makeup.<br />

Profesioni[tii #[i doresc<br />

s\ ias\ din zona de<br />

confort, chiar [i #n<br />

ceea ce prive[te<br />

machiajul de sear\ sau de ocazie.<br />

Dovada? Numeroasele conturi de<br />

Instagram care ne prezint\ machiaje<br />

de mireas\ cu texturi glossy sau<br />

machiaje de sear\ unde smokey eye<br />

este #nlocuit de pleoape #necate #n<br />

glitter, #n stilul disco. Vre]i mai<br />

multe idei? Citi]i #n continuare<br />

despre cele mai populare tendin]e<br />

de anul acesta, preluate direct din<br />

backstage-urie marilor prezent\ri<br />

106 beauty


Miza]i pe contrastul<br />

texturilor: dac\ alege]i<br />

pleoape lucioase, opta]i<br />

pentru un ruj mat [i viceversa.<br />

Pleoapele glossy, un stil de<br />

makeup rezervat pentru<br />

femeile #ndr\zne]e<br />

podiumuri. Un update #ns\ care<br />

ne #ndep\rteaz\ de modul #n care<br />

acest look era purtat #n anii ‘60:<br />

pielea r\m=ne natural\ [i arat\<br />

foarte fresh, foarte nude, aproape<br />

translucid\, ca #n prezentarea Dior<br />

prim\var\/var\ <strong>2018</strong>.<br />

de mod\. Dac\ p=n\ acum, din<br />

lista trendurilor anun]ate #n<br />

materie de makeup ne alegeam<br />

doar c=teva, anul acesta este<br />

momentul explor\rii frumuse]ii<br />

naturale [i adev\rate. Toate<br />

trendurile sunt extraordinar de<br />

frumoase [i de flatante pentru<br />

femeile de orice v=rst\, astfel #nc=t<br />

makeup arti[tii reu[esc s\ aib\ un<br />

arsenal de propuneri care mai de<br />

care mai diverse, pe care nicio client\,<br />

nici m\car cele care nu iubesc<br />

machiajul s\ nu le poat\ refuza.<br />

De la buzele lucioase ca vinilul p=n\<br />

la pleoape #n culoarea untului de<br />

arahide [i o piele bronzat\ #n<br />

culorile apusului, imagina]ia ne<br />

este st=rnit\.<br />

GOLDEN GLOW À LA<br />

HOLLYWOOD<br />

Mania pentru str\lucirea aurie ca<br />

de statuet\ Oscar a #nceput cu<br />

Rihanna, un trendsetter nu numai<br />

#n materie de muzic\, ci [i de<br />

fashion& beauty. Lookurile<br />

prezentate #n campania brandului<br />

s\u de makeup au mers pe str\-<br />

lucire all over, f\r\ a abuza de alte<br />

culori. Highlighterul ca produs all<br />

purpose nu este o idee nou\, dar<br />

texturile [i pigmentarea puternic\<br />

ne-ar fi creat re]ineri #n trecut.<br />

Nu mai este cazul anul acesta, c=nd<br />

abia a[tept\m sezonul estival pentru<br />

a putea adopta o str\lucire exagerat\,<br />

deloc subtil\ de un galbenauriu,<br />

care arat\ bine pe orice<br />

culoare a tenului. $n varianta<br />

minimalist\, #ncerca]i c=teva<br />

accente doar #n col]ul intern al<br />

ochilor, #n punctul cel mai #nalt al<br />

pome]ilor [i pe conturul buzei<br />

superioare.<br />

Gene ultraputernice, à la Twiggy,<br />

cea care #n anii '60 era un fashion<br />

icon extrem de #ndr\zne], continu\<br />

s\ ne inspire machiajul [i<br />

ast\zi. Genele exagerat de conturate,<br />

care pun ochii #n eviden]\ [i<br />

deschid foarte mult privirea, sunt<br />

un trend care a ap\rut din nou pe<br />

GLITTER COPIL|RESC<br />

Ca un fun fact - anul 2017 a fost<br />

anul glitterului. L-am reg\sit #n<br />

absolut toate accesoriile, ]inutele [i<br />

manichiurile posibile. Dar dintre<br />

toate #ncerc\rile de makeup cu<br />

glitter, majoritatea ne ]in oarecum<br />

la distan]\, pleoapele cu glitter<br />

sunt cea mai bun\ alegere. Pentru<br />

o str\lucire subtil\, aplica]i un<br />

strat sub]ire cu ajutorul degetelor<br />

sau merge]i pe o acoperire 100%,<br />

la fel cum am v\zut la modelele<br />

din prezentarea Journe prim\var\<br />

<strong>2018</strong>. La fel de fermec\tor este<br />

[i bronzul s\n\tos. Machiajul ce<br />

aminte[te de anii '70 [i de divele<br />

perfect bronzate, Sunset tan, revine<br />

#n tendin]e, folosind produse de<br />

culoarea piersicii pentru a crea un<br />

makeup look care imit\ o dup\-<br />

amiaz\ de stat la soare. Inocen]a<br />

acestui beauty look este de<br />

necontestat.


1 BLUSH ROSE CUBE Fard de obraz rose, cu pigmen]i de #nalt\ calitate,<br />

care poate fi folosit at=t pentru machiajul pome]ilor, c=t [i pentru<br />

draping (conturarea fe]ei). Datorit\ particulelor fine de str\lucire,<br />

tenul #[i redob=nde[te aspectul proasp\t [i radiant. Aplicarea precis\<br />

este datorat\ texturii catifelate [i fine. Cu un design elegant [i<br />

ergonomic, av=nd oglind\ #ncorporat\, ceea ce o face obiectul ideal<br />

pentru retu[uri. www.maluwilzromania.com<br />

2 PUDRA ILUMINATOARE PENTRU STROBING Pudr\ marmorat\ ce ofer\ un<br />

fini[ str\lucitor [i elegant. Pigmen]ii perla]i str\lucitori reflect\<br />

lumin\ [i creeaz\ un aspect seduc\tor. Pudra marmorat\ #n nuan]e<br />

armonioase de rose-auriu ofer\ luminozitate veritabil\, fiind potrivit\<br />

tuturor nuan]elor [i subtonurilor de culoare ale tenului. Textur\<br />

catifelat\ [i fin\ pentru confort optim de purtare [i aplicare. Este<br />

ideal\ pentru tehnica strobing: at=t pentru accentuarea pome]ilor cu<br />

2<br />

continuare de-a lungul liniei t=mplelor, pe arcul lui Cupidon, de-a<br />

lungul osului nazal, col]ul intern al ochiului, sub linia inferioar\ a<br />

spr=ncenelor [i eventual #n mijlocul frun]ii, c=t [i pentru reliefarea<br />

liniei g=tului, a umerilor [i pentru un efect [ic str\lucitor oferit<br />

picioarelor. Aceste pudre marmorate cu particule str\lucitoare de<br />

diamant sunt coapte [i presate individual, astfel #nc=t fiecare pudr\<br />

este unic\ #n privin]a mozaicului de nuan]e. www.maluwilzromania.com<br />

“Mascara colorat\ ofer\ machiajului<br />

un aer modern, tineresc.”<br />

3 COLOR FLASH MASCARA Color Flash Mascara poate fi folosit pentru<br />

ob]inerea unui efect de volum sau pentru un efect de highlight în<br />

tonuri îndrăzneţe, prin aplicarea rimelului doar pe vârful genelor.<br />

Chiar după aplicarea unui singur strat, textura intens pigmentată<br />

adaugă genelor o culoare frapantă şi conferă rezistenţă îndelungată.<br />

Conţine ceruri nutritive de carnauba şi ulei de ricin ce lasă genele<br />

suple şi flexibile. Culorile luminoase ale rimelurilor scot în evidenţă<br />

3<br />

unicitatea privirii fiecărei femei. Compatibilitate dermatologică şi<br />

oftalmologică testată şi confirmată. Culori disponibile: royal blue,<br />

violet, smarald, alb. Produs ideal pentru persoanele cu ochi sensibili.<br />

www.maluwilzromania.com<br />

4 LUCIU DE BUZE ULTRASHINE SIRENA Vrei un efect de siren\ pe buzele tale?<br />

$ncearc\ luciul de buze ultrashine de la Melkior. Confer\ str\lucire<br />

extrem\ datorit\ particulelor sclipitoare. Luminos, cu o arom\<br />

pl\cut\. Buzele devin mai voluptuoase, f\r\ senza]ie lipicioas\.<br />

4<br />

Textura este u[oar\ [i confortabil\. www.melkior.ro<br />

5 FIOLE PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN Skeyndor lanseaz\ UNIQCURE,<br />

o nou\ colec]ie de fiole expres pentru ten, #ncep=nd cu aceast\<br />

prim\var\! Pentru luminozitate, redensificare, reparare, riduri,<br />

hidratare, albire sau peeling, acestea vin s\ completeze acas\<br />

5<br />

tratamentele #n salon, rapid [i eficient. www.beautybox.ro<br />

108 produse<br />

1<br />

»


1 RUJ TIP BALSAM DE BUZE LIP STYLO Ruj hr\nitor cu fini[ de gloss. Textura<br />

cremoas\ [i u[oar\ ofer\ confort maxim la purtare, av=nd [i proprietatea<br />

de a fi impermeabil. Con]ine ingrediente hr\nitoare precum uleiul de<br />

mango [i untul de shea. Nuan]e naturale cu acoperire medie #nspre mare,<br />

pentru un aspect c=t mai feminin [i delicat. Finish de gloss [i rezisten]\<br />

#ndelungat\ de ruj. Design practic [i u[or de purtat chiar [i #n cea mai<br />

mic\ po[et\. Disponibil #n [ase nuan]e moderne (piersic\ – rose – ro[u<br />

– maro – burgundy – rose pudrat). Cu un parfum subtil [i pl\cut fructat.<br />

www.maluwilzromania.com<br />

1<br />

2 PERFECT FINISH REFILL Fond de ten-cremă, matifiant, cu finisaj tip<br />

pudră. Textura cremoasă disponibilă în opt nuanţe se prezintă într-o<br />

casetă practică cu oglindă sau sub formă de produs refill. Se aplică<br />

foarte uşor cu ajutorul buretelui integrat şi reprezintă soluţia ideală<br />

şi pentru împrospătarea machiajului în timpul călătoriilor. Totodată,<br />

fondul de ten compact este folosit cu succes în conturare, datorită<br />

compoziţiei cremoase, uşor de omogenizat [i de integrat #n machiajul<br />

tenului. Produsul asigură un ten perfect mat, fără a mai fi<br />

necesară aplicarea suplimentară a pudrei, fiind ideal pentru pielea<br />

normală şi mixtă. Vitamina E protejează tenul împotriva acţiunii<br />

2<br />

negative a factorilor externi. Cu filtru UV. Fără parfum.<br />

www.maluwilzromania.com<br />

“Uleiul de mango [i untul de shea hr\nesc<br />

[i protejeaz\ buzele de deshidratare.”<br />

3 IBD CALLUS FREE Pentru picioare fine, ibd Spa Pro Pedi Callus Free salveaz\<br />

timp [i efort, f\c=nd munca oric\rui tehnician mai u[oar\. Formula cu<br />

ac]iune rapid\ elimin\ calusurile #n 3-5 minute, simplific=nd serviciul de<br />

pedichiur\ [i oferind un confort sporit clientei. www.beautybox.ro<br />

4 SOFT COLOR GLOSS Soft Color Gloss de la MALU WILZ oferă buzelor o<br />

strălucire intensă. În plus, completează rujul în mod ideal. Buzele par<br />

mai voluminoase datorită strălucirii conferită de acesta. Formulă ce<br />

asigură un confort incredibil şi o senzaţie pl\cută, fructată şi cu un suav<br />

miros de zmeură şi vanilie. Particulele subtile de glitter conferă buzelor<br />

un look fermecător. Culoare actuală, semitransparentă şi discret<br />

strălucitoare ce creează un efect de volum şi accentuează buzele,<br />

adăugând acestora un aspect proaspăt, iar lookului, un finish senzaţional.<br />

Poate fi folosit independent de alte produse de makeup sau pentru un strop<br />

de hidratare şi aromă, peste ruj. www.maluwilzromania.com<br />

5 PINK TOUCH – MANICHIURA CARE SALVEAZ| VIE}I $mpreun\ cu Funda]ia<br />

Rena[terea, Melkior a creat o manichiur\ care le reaminte[te<br />

4<br />

femeilor de un ritual mai pu]in cunoscut: auto-examinarea lunar\ a<br />

sânilor. Pink Touch este mai mult decât o manichiur\, un ritual de<br />

înfrumuse]are. Fundi]a roz, deja iconic\, este aplicat\ pe unghiile de<br />

la trei degete: cel ar\t\tor, cel mijlociu [i cel inelar. Manichiura Pink<br />

Touch poate fi obi[nuin]\ în saloanele partenere Melkior. Sau se<br />

poate face acas\, achizi]ionând Kitul de manichiur\ din magazinele<br />

5<br />

Melkior. www.melkior.ro<br />

110 produse<br />


Hair: Anthony Galifot<br />

David Beckham<br />

Il Principe Harry<br />

Nikolaj Coster-Waldau<br />

B\rba]i<br />

de 10<br />

Chris Hemsworth<br />

Domhnall Gleeson<br />

Hair: Jason Hall<br />

Groomingul a dep\[it<br />

etapa aranj\rii b\rbii<br />

[i a must\]ii [i suntem<br />

de abia la #nceput!<br />

Revolu]ia frumuse]ii<br />

masculine vine!<br />

Daniela Giambrone<br />

112 focus<br />

Distan]ele dintre cele dou\<br />

universuri au fost<br />

reduse: b\rbatul [i<br />

frumuse]ea au #nceput<br />

dialogul #ntr-un mod<br />

dens [i regulat. Nu mai<br />

este vorba doar despre un<br />

produs furat de pe raftul partenerei,<br />

ci despre b\rbatul care se simte<br />

confortabil c=nd vine vorba de self<br />

care. At=t de mult, #nc=t o aten]ie<br />

constant\ este acordată groomingului,<br />

care evoluează temporar<br />

într-o nou\ abordare a masculinit\]ii<br />

#n codurile sale tradi]ionale.<br />

Exist\ multe semne #n aceast\<br />

direc]ie: mania pentru a-[i cre[te<br />

barb\, de exemplu, este o realitate<br />

printre celebrit\]ile interna]ionale<br />

care, #n mod inevitabil, influen]eaz\<br />

de asemenea [i gustul oamenilor<br />

obi[nui]i. Lumea coafurii, spre<br />

exemplu, s-a mobilizat de ceva<br />

timp cu servicii [i produse potrivite<br />

pentru a r\spunde acestor noi<br />

exigen]e. Printre lans\rile<br />

nout\]ilor din partea firmelor sunt<br />

domeniul beauty, multe dintre ele<br />

sunt g=ndite special pentru b\rba]i.<br />

Designul de salon nu a r\mas nici<br />

el #n urm\: are acum o sec]iune de<br />

produse pentru rev=nzare dedicat\<br />

b\rbatului [i vine cu oferte ad-hoc,<br />

apar din ce #n ce mai multe barber<br />

shopuri de lux, at=t pe partea de<br />

design, c=t [i de produse [i atmosfer\.<br />

Un instrument de monitorizare<br />

a tendin]elor pieței, chiar<br />

Cosmoprof, t=rgul interna]ional<br />

de la Bologna, a adăugat #n edi]ia<br />

din <strong>2018</strong> programul United Barbers<br />

Show, întâlnirea cu lumea<br />

groomingului masculin. Dar, pe<br />

măsură ce trăim într-o societate în<br />

continuă mișcare, un ochi atent își<br />

poate da seama c\ groomingul


Hair: Jean Louis David<br />

Tre<br />

nd<br />

Max Gazzè<br />

Willem Dafoe<br />

Mario Biondi<br />

Hair: Ruffians<br />

este doar manifestarea bine<br />

înrădăcinată a unui fenomen mai<br />

mare. Complici sunt mulți al]i<br />

factori, portretul b\rbatului ce se<br />

schimbă, #ncep=nd cu schimbările<br />

sociale care în timp duc la egalitatea<br />

de gen, este din ce în ce îndrăzneț<br />

și se manifestă vocal, ceea ce<br />

presupune o evoluție paralelă a<br />

esteticii. Recenta sensibilitate fa]\<br />

de persoanele f\r\ gen este în<br />

scădere în diferite domenii: moda<br />

este martorul cel mai excentric [i<br />

sclipitor, dar urme ale acestui<br />

sentiment se pot reg\si de asemenea,<br />

în film, publicitate, producția<br />

de televiziune internațională și, nu<br />

în ultimul r=nd, chiar și în sectorul<br />

frumuseții. Cu o evoluție<br />

interesantă a conceptului de<br />

frumusețe la bărbați, portretul este<br />

în curs de creare a unui individ<br />

care ia în considerare, fără anumite<br />

prerogative (până în prezent<br />

numai) de sex feminin, variind de<br />

la simpla #ngrijire a pielii până la<br />

mai mult dec=t experimentarea<br />

avangardist\ prin mod\ [i machiaj.<br />

Mania b\rbii printre<br />

celebrit\]i, care<br />

#mbr\]i[eaz\ noile<br />

tendin]e din lumea<br />

groomingului<br />

TREND: BARB| DE<br />

SUPERSTAR<br />

Acum un accesoriu esențial, barba<br />

dictează tendința în aspectul<br />

masculin contemporan. Și trendul<br />

pentru anul <strong>2018</strong> este o lungime<br />

medie foarte studiat\ [i propor-<br />

]ionat\: lasă #n urm\ volumele mari,<br />

pentru a alege o versiune mai scurtă,<br />

care să comunice o imagine de<br />

eleganță casual. Un stil pe care cei<br />

celebri îl urmeaz\ în primul rând,<br />

după cum puteți vedea din cele mai<br />

recente apari]ii pe covorul roșu.<br />

Coafurile momentului sunt [i ele<br />

la fel de puternice. Deci, la revedere<br />

b\rbii hipster (cu excepția lui David<br />

Letterman, care poart\ o barbă<br />

mândră și hotărâtă): barba purtat\<br />

este reînnoită, urmând două<br />

tendin]e. Prima favorizează efectul<br />

menționat anterior. Nu mai mult de<br />

3 milimetri lungime, barba rămâne<br />

Chipul arat\ mult<br />

mai #ngrijit odat\<br />

cu adoptarea unei<br />

b\rbi mai actuale.<br />

David Letterman<br />

Fotografii Vip: Getty Images<br />

#ngrijit\ pe față și se dovedește<br />

suficient de versatilă pentru a se<br />

adapta mai multor tunsori. Forma<br />

urmărește contururile cu precizie,<br />

subliniind pomeții înalți și<br />

maxilarul, dar, de asemenea, ajută<br />

la definirea chipului plin datorită<br />

efectului sculptat. Prin]ul Harry și<br />

actorul Domhnall Gleeson, pe care<br />

l-am văzut #n Mother! și Star Wars:<br />

Ultimii Jedi sunt doi reprezentanți<br />

valabili ai acestei tendințe. Cea de-a<br />

doua tendin]\, pe de altă parte, se<br />

bazează pe câ]iva milimetri mai<br />

mult, la un centimentru sau doi în<br />

medie, și oferă un aspect ușor mai<br />

ciudat. Linia ajustează contururile<br />

laterale ale feței, se estompează în<br />

zona de sub pome]i, crescând<br />

volumul spre bărbie.<br />

Acest look este o solu]ie bun\


Bar<br />

ber<br />

shop<br />

Aris Kalathakis de la<br />

Cuts and Colors, Creta,<br />

a tradus #ntr-un limbaj<br />

contemporan know<br />

how-ul despre coafur\<br />

al tat\lui s\u.<br />

Barberino's din<br />

Milano se inspir\ din<br />

frizeriile siciliene<br />

vechi.<br />

pentru bărbații care au o creștere a<br />

b\rbii destul de extinsă, fără zone<br />

rare sau neregulate. Și David<br />

Beckham, împreună cu Chris<br />

Hemsworth sau Willem Dafoe,<br />

poartă acest look stilish. Ceea ce<br />

este interesant de remarcat din<br />

aceste tendințe este că îngrijirea<br />

b\rbii și dup\ bărbierit nu se mai<br />

trăiesc doar ca acțiuni necesare<br />

pentru igiena personală, ci mai<br />

degrabă ca gesturi de frumusețe și<br />

bunăstare. Ideea de a avea grijă de<br />

față pentru a menține pielea<br />

hidratată și barba moale seamănă<br />

tot mai mult cu o plăcere, care<br />

merge împreună cu gesturi și<br />

produse ad-hoc.<br />

O AFACERE CARE SE<br />

CONSOLIDEAZ|<br />

Prin urmare, ne confruntăm cu o<br />

nouă abordare a masculinității, fără<br />

frica de a fi prea efeminată în<br />

îngrijirea lookului. O descoperire<br />

că bărbații pe de o parte și sectorul<br />

coafurii pe de altă parte nu au<br />

intenția de a neglija aceste aspecte.<br />

Întrebarea este: cum satisfacem o<br />

ofert\ din ce în ce mai variat\ prin<br />

produse și prin locuri #n care<br />

b\rba]ii pot merge? Frizeria<br />

modernă se întoarce, recuperând<br />

valoarea locurilor tradi]ionale<br />

reinventate într-o manier\<br />

contemporană: spații puternic<br />

conturate în servicii și design.<br />

După cum a declarat Aris Kalathakis<br />

de la salonul CUTS and Colors<br />

din Creta: “B\rba]ii exprimă<br />

întotdeauna mai liber nevoia de<br />

atenție, le place să se relaxeze și mai<br />

presus de toate s\ vad\ o schimbare<br />

c=nd ies din salon, atunci când se<br />

decid pentru o tunsoare bine făcut\<br />

și bine îngrijit\”. Satisfacerea acestei<br />

nevoi într-un loc exclusiv dedicat<br />

acestora este o necesitate.<br />

“Înviorarea frizeriei de mod\<br />

veche”, spune Nicholas Bencini,<br />

unul dintre membrii fondatori ai<br />

Milano Barberino, “a fost<br />

determinată în principal de moda<br />

barbei lungi [i de tunsorile<br />

americane, descoperind un stil<br />

profund masculin. Abilitatea de a<br />

crea un concept și un stil care fac<br />

clientul să se simtă bine într-un loc<br />

creat special pentru el este cheia<br />

succesului. Ideea noastr\ a fost de a


Spa]iul barbershopului<br />

Blues Barber din Floren]a<br />

se joac\ cu un mix dintre<br />

trecut [i prezent.<br />

crea un spa]iu care s-a inspirat din<br />

frizeriile siciliene vintage, de la<br />

începutul secolului XX, un loc<br />

departe de mod\ și tendințe, în<br />

care vine doar un anumit tip de<br />

clientel\, cea mai mare parte b\rba]i<br />

realiza]i, profesioni[ti, cum ar fi<br />

avocați, contabili, arhitecți și<br />

directori. Personalitatea puternică și<br />

specializ\rile devin, prin urmare,<br />

pilonii de atragere a clien]ilor, așa<br />

cum este recunoscut [i de Nadia de<br />

la Tonsor Club, Milano: “Caracteristica<br />

distinctivă este identitatea<br />

noastră. În fiecare zi lucrăm la<br />

consolidarea brandului. Crea]ia<br />

noastr\, Tonsor Club, vorbe[te<br />

despre m=ndria de a fi italian,<br />

despre meșteșug, despre creativitate,<br />

dedicare #n slujba #ngrijirii altora și<br />

atenția maximă pentru detalii”.<br />

Aceasta adaugă: “Afacerea se<br />

consolidează pe baza experienței<br />

masculine într-un spațiu destinat<br />

b\rbatului. Timpul dedicat îngrijirii<br />

devine mai important și mai<br />

apreciat de cei care vin la frizerie.<br />

Omul are mai multă dorință de a<br />

experimenta noi servicii și produse<br />

și din acest motiv se nasc multe<br />

companii de produse pentru sexul<br />

masculin.” În consecință, un<br />

Locuri exclusive<br />

[i cu un concept<br />

foarte rafinat<br />

consumator cu gusturi bine definite,<br />

după cum susțin b\rbierii Bullfrog,<br />

un brand cu diverse locații în Italia și<br />

Elveția: “Bărbații sunt clienți foarte<br />

loiali, dar doresc calitate, coerență,<br />

claritate și simplitate. Cei care s-au<br />

concentrat pe aceste caracteristici<br />

au fost cu siguranță favorizați, în<br />

comparație cu cei care sunt obseda]i<br />

de trendurile sezoniere.”<br />

EXCLUSIVITATEA LOCA}IEI<br />

În timp, nu numai revânzarea, ci și<br />

designul frizeriilor sau al barbershopurilor<br />

devine din ce în ce mai<br />

rafinat, confirmând importanța<br />

contextului, împreună cu calitatea<br />

serviciului. Scaunul de frizer are cu<br />

siguranță un rol principal în salon,<br />

dar nu este singurul element util<br />

pentru o imagine eficientă. Culorile<br />

întunecate și profunde, utilizarea<br />

materialelor calde cum ad fi lemnul<br />

combinat cu oțel, referințele la o<br />

atmosferă contaminată de<br />

subcultură de tatuaje și unele<br />

modele de epocă sunt trăsături<br />

comune ale frizeriilor din întreaga<br />

lume. Este cu siguran]\ cazul<br />

Barboss, din Kiev, Ucrania, sau al<br />

barbershopului Jack the Clipper din<br />

Londra. Pentru prima loca]ie<br />

men]ionat\, designerul Dmitry și<br />

Tatiana Grinevich Licko explică<br />

faptul că “au fost utilizate materiale<br />

simple și accesibile: lemn, sticl\,<br />

ipsos, vopsea acrilică, cărămidă,<br />

beton, laminat, metal, placaj. Pentru<br />

concept, am decis să valorificăm<br />

istoria frizeriilor de la începutul<br />

secolului XX, luând câteva inspirații,<br />

cum ar fi canapeaua Chesterfield<br />

sau mulajele de pe pereți. Totul<br />

vorbe[te despre un timp trecut.<br />

Interiorul are culori închise și<br />

lumini calde, care sugereaz\ un loc<br />

privat de relaxare în compania altor<br />

b\rba]i.” Jack The Clipper este, în<br />

schimb, un brand care reunește<br />

patru loca]ii situate în cele mai<br />

importante cartiere din Londra,<br />

puternic conturate datorită referinței<br />

la Jack Ripper (Spintec\torul), firul<br />

comun al întregului concept al<br />

focus<br />

115


O atmosfer\ intim\ #n<br />

loca]ia Tonsor Club<br />

din Milano [i frizeri<br />

pentru b\rba]i rafina]i.<br />

Din Londra, o atmosfer\<br />

clean [i ironic\, la Jack<br />

The Clipper, marcheaz\<br />

o lung\ tradi]ie #n lumea<br />

frizeriei.<br />

Recuperarea tradi-<br />

]iilor #n dialog cu<br />

prezentul pentru a<br />

crea un mix fascinant<br />

salonului. Fondată în 1996 de un<br />

frizer turc, cu timpul a construit o<br />

reputație solidă care combină<br />

tehnicile tradiționale cu cele mai<br />

recente tendințe, fără a neglija grija<br />

pentru design.<br />

116 focus<br />

GROOMINGUL {I<br />

REV+NZAREA<br />

Pentru a face din grooming un<br />

fenomen puternic, trebuie s\<br />

pornim #ntr-o aventur\, combinată<br />

cu un serviciu profesional specializat.<br />

Dar este interesant de remarcat<br />

că atât de multă putere vine din<br />

faptul că arta model\rii b\rbii iese<br />

din frizerii pentru a intra #n casele<br />

b\rba]ilor. Omul dorește să<br />

prelungească bunăstarea și<br />

beneficiile de care se bucură în<br />

salon, descoperind ținta perfectă<br />

pentru o afacere nouă, adică<br />

produse pentru revânzare dedicate<br />

bărbaților pe care companiile încep<br />

să le formuleze cu o frecvență mai<br />

mare. Iar frizeriile au observat acest<br />

lucru. La Barberino‘s, “cele mai bine<br />

vândute produse sunt produsele de<br />

îngrijire a b\rbii, inclusiv balsamul<br />

de barbă și uleiul de argan, pentru<br />

care costul mediu este de aproximativ<br />

25 de euro.” La Bullfrog au<br />

dezvoltat “o întreagă colecție de<br />

produse de îngrijire, create<br />

#mpreun\ cu frizerii noștri pentru<br />

uz profesional și folosite de clienții<br />

noștri pentru a recrea efectul<br />

Bullfrog acasă. Produsul nostru cel<br />

mai bine v=ndut este balsamul<br />

multi-scop. Împreună cu alte<br />

produse de îngrijire a bărbii, este<br />

cel mai popular produs al ofertei<br />

noastre și aproape un client din doi<br />

cumpără și unul dintre aceste<br />

produse. O mare surpriz\ au fost<br />

parfumurile: trei po]iuni secrete<br />

care ne-au cucerit publicul [i care<br />

adesea sunt cump\rate ca un<br />

cadou. Întreaga noastră linie este<br />

disponibilă pentru revânzare în alte<br />

saloane și parfumerii și astăzi peste<br />

150 de puncte de vânzare se<br />

bazează pe Bullfrog pentru a-și<br />

păstra clienții.” De la Blues Barber<br />

la Florența, Sofia ne spune că<br />

“cheltuielile medii lunare ale unuia<br />

dintre clienții noștri variază de la<br />

80 la 100 de euro; produsele<br />

achiziționate în principal sunt<br />

dedicate #ngrijirii b\rbilor (uleiuri,<br />

balsamuri și [ampoane) și îngrijirea<br />

părului (styling).” Și cele spuse de<br />

frizerii Tonsor pot fi considerate a<br />

fi #n aceea[i idee: “Media cheltuielilor<br />

variază în funcție de cât de des<br />

frecventeaz\ b\rbatul frizerul și cât<br />

de multe cuno[tin]e de]ine despre<br />

haircare [i grooming. Scopul<br />

nostru este de a educa cât mai mult<br />

posibil clienții noștri despre acest<br />

aspect.” În plus, David Beckham,<br />

care a lansat recent linia House 99<br />

cu scopul de a răspândi cultura de<br />

grooming ca expresie individuală și<br />

gest de bunăstare, a ajuns la aceeași


$n Kiev, Ucraina, barbershopul<br />

Barboss #[i a[teapt\<br />

clien]ii #ntr-o atmosfer\<br />

contemporan\ [i informal\.<br />

Bullfrog de]ine saloane<br />

#n Italia [i Elve]ia, iar cel<br />

mai recent tocmai s-a<br />

deschis la Torino.<br />

concluzie. Produs\ #n colaborare cu<br />

compania L'Oréal Luxe, ea a fost<br />

pusă în vânzare începând cu luna<br />

martie <strong>2018</strong> și con]ine produse<br />

pentru față și păr, după ras și<br />

protecție solar\, #n special pentru a<br />

fi utilizate pentru tatuaje.<br />

C|TRE CONCEPTUL<br />

„F|R| GEN”<br />

Companiile de skin care au creat,<br />

prin urmare, o nouă modalitate de<br />

a înțelege frumusețea bărbatului și,<br />

împreună cu acesta, și conceptul<br />

mai larg [i divers despre ce<br />

#nseamn\ virilitatea. Un prim pas<br />

către o evoluție care se simte #n aer<br />

și ale cărei măsurători nu au fost<br />

încă luate. Pentru a demonstra<br />

relevanța acestei teme, am dori să<br />

evidențiem expoziția Evoluție-<br />

Involuție-Revoluție. Trei decenii de<br />

modă masculin\ văzute de Stefano<br />

Pilati, aceasta va fi inaugurată cu<br />

ocazia prezent\rii Pitti Immagine<br />

Uomo din Florența (12-15 iunie<br />

<strong>2018</strong>). Expoziția oferă o viziune<br />

integrat\ #n realitatea cotidian\<br />

despre sexul masculin, a[a cum a<br />

ar\tat #n ultimele trei decenii,<br />

vorbind despre relația cu un<br />

context social în continuă evoluție.<br />

Și în acest caz, moda este o oglindă<br />

socială și o anticipare a tendințelor.<br />

Modelele recente de modă masculin\<br />

nu au trecut neobservate, iar în<br />

acest an am văzut ]inute îndrăznețe<br />

care #mprumut\ din lumea feminin\:<br />

mâneci largi, haine și accesorii<br />

până acum exclusiv dedicate<br />

femeilor. Spectacolul de modă<br />

Moschino creat de Jeremy Scott sau<br />

cel semnat de marca Undercover<br />

sunt doar două exemple de<br />

tendință care dorește să submineze<br />

diferențele de gen, c=nd vine vorba<br />

despre modul în care cele dou\<br />

sexe se îmbracă. Aceasta nu implică<br />

doar hainele, ci și modelele în sine:<br />

nume diferite [i fețe noi, atât<br />

bărbați, cât și femei, care joacă cu<br />

ambiguitate roluri atât pe podium,<br />

cât și #n campaniile cele mai #ndr\zne[te<br />

de mass market.<br />

Contaminările cu cealaltă jumătate<br />

nu se opresc la codul vestimentar.<br />

A început o nouă revoluție în social<br />

media: dermatograful negru,<br />

iluminatorul strălucitor și sprâncenele<br />

bine îngrijite par a fi mai mult<br />

feminine, a[a cum ne-au l\sat s\<br />

credem at=t de mult\ vreme<br />

bloggerii [i influencerii din domeniul<br />

beauty.<br />

B\rbatul la Cosmoprof<br />

Worldwide Bologna<br />

T=rgul frumuse]ii nu a mai ignorat evolu]ia segmentului<br />

masculin anul trecut. Ca dovad\ stau United Barbers Show,<br />

#nt=lnirile cu frizerii, colabor\rile cu Sen Martin, Barber Mind<br />

sau Bottega della Barba. Vineri [i s=mb\t\, #ntre 16-17 martie,<br />

au avut loc #nt=lniri de business, #n timp ce pe 17 [i 18 martie,<br />

show-urile artistice dedicate b\rba]ilor au #nc=ntat audien]a. Josh<br />

Lamonaca, fondatorul Menspire, unul dintre cele mai importante<br />

lan]uri de barbering la nivel interna]ional, a fost prezent pentru<br />

prima dat\ #n Italia. Pentru a oferi un punct de vedere pre]ios #n<br />

cadrul conferin]elor dedicate produselor masculine, dar [i pentru<br />

a nu pierde premierea Hair Products Award <strong>2018</strong>, eveniment<br />

organizat de Estetica #n colaborare cu Cosmoprof Worldwide,<br />

unde au concurat la categoria „cel mai bun produs pentru<br />

b\rba]i” produse de la bioMan, American Crew sau For Man de la<br />

Vitality's, al\turi de Coloring Grey Mousse Men de la Kemon.<br />

Pute]i reg\si pe www.hpa<strong>2018</strong>.it toate informa]iile despre<br />

premiile decernate la Bologna.


Ma<br />

keup<br />

Getty Images<br />

Acest fenomen al apropierii dintre<br />

b\rbat și makeup este, de asemenea,<br />

foarte interesant pentru<br />

companiile cosmetice, care văd o<br />

oportunitate de a promova o<br />

abordare mai relaxată față de<br />

b\rbatul obi[nuit. În Statele Unite,<br />

brandurile Covergirl și Maybelline<br />

și-au nominalizat deja primii<br />

ambasadori de sex masculin,<br />

respectiv James Charles și Manny<br />

Gutierrez. În ianuarie 2017,<br />

Snapchat a lansat Discover Boy<br />

Beauty, o platformă pentru tinerii<br />

bloggeri care povestesc utilizatorilor<br />

Snapchat despre rutina lor de<br />

frumusețe. Privind spre est, în<br />

Coreea de Sud, se cheltuie mai mult<br />

decât în toate celelalte țări ale lumii<br />

pe produse cosmetice pentru<br />

bărbați. Aici, de fapt, machiajul<br />

destinat sexului masculin se<br />

118 focus<br />

Getty Images<br />

$n st=nga, o fotografie a lui Manny<br />

Gutierrez, noul beauty boy ambasador<br />

Maybelline, care are milioane de followeri<br />

pe Instagram. La fel ca [i James Charles<br />

(foto centru), model, makeup artist [i<br />

primul b\rbat pe coperta CoverGirl.<br />

răspândește la viteză mare, datorit\<br />

Youtube-ului [i K-popului, care<br />

devine un pionier al machiaj<br />

masculin: soliștii acestui curent<br />

experimental ]in #n m=n\ cu<br />

m=ndrie creionul de ochi, iar<br />

succesul lor a rezonat cu mul]i<br />

b\rba]i, #n special cu cei mai tineri,<br />

mai dispu[i de a se transforma.<br />

NOI PERSPECTIVE<br />

Se pare că mass-media socială<br />

joacă un rol crucial în această<br />

revoluție emergentă. Youtube și<br />

Instagram, în special, raportează<br />

un interes din ce în ce mai larg spre<br />

blogurile de frumusețe ale băieților.<br />

Pentru a demonstra că consumatorii<br />

se îndepărtează de stereotipurile<br />

tradiționale de gen, cu consecințe<br />

care se reflectă în alegerea<br />

achizițiilor. În această perspectivă,<br />

în paralel cu extinderea ofertei<br />

adresate în mod explicit sectorului<br />

masculin, brandurile de frumusețe<br />

ar trebui să ia în considerare adoptarea<br />

unei abordări mai pronunțat<br />

C\r]i<br />

Carte despre grooming, dar [i o literatur\<br />

interesant\. Cea mai recent\ carte lansat\<br />

de Giovanni Ciacci, Barba e baffi, editat\<br />

de Vallardi. Cartea #i ghideaz\ pe cititori<br />

#ntr-o c\l\torie prin moda [i costumul<br />

masculin de-a lungul secolelor,<br />

dezv\luind trucuri [i sfaturi pentru o<br />

barb\ impecabil\. Kings of Beard (de<br />

Davide Depalo, editat\ de Peruzzo<br />

Editoriale, foto jos) #[i propune s\ fie un<br />

jurnal fotografic: devenit mo[tenitorul<br />

unui lan] de saloane, Maltese Manfredi<br />

decide s\ aprofundeze subiectul, pentru<br />

a descoperi secretele frizeriilor italiene.<br />

Ia na[tere astfel un documentar care<br />

vorbe[te despre cultur\, tradi]ie [i<br />

pasiune [i despre cum acestea pot deveni<br />

instrumente pentru a combate criza<br />

economic\.<br />

neutre c=nd vine vorba despre gen.<br />

O atenție care începe să fie văzută și<br />

în sectorul coafurii, în care marile<br />

branduri internaționale prezintă<br />

paradoxuri care depășesc conceptele<br />

tradiționale de sex, se îndreaptă<br />

spre o expresie fluidă a sexului<br />

și mai puțină coafură specifică<br />

genului. Suntem într-o nouă fază a<br />

crizei masculine? Mai degrabă vom<br />

spune c\ privim la zorii unei noi<br />

ere, care se aliniază la dorința mai<br />

generală și globalizată de unicitate<br />

și exprimare a individualității,<br />

dincolo de etichete. Obiectivul:<br />

depășirea limitelor și, de ce nu,<br />

explorarea de noi teritorii #n afaceri.


BeautyBoxRo


Barb\<br />

&<br />

musta]\<br />

Nu doar p\r. {i barba este un<br />

element destul de important #n<br />

universul frumuse]ii masculine.<br />

Fie c\ este purtat\ lung\ sau<br />

perfect ras\, b\rba]ii sunt #n<br />

c\utarea produselor specifice<br />

[i high tech pentru a #ngriji<br />

aceast\ parte a fe]ei. Grea<br />

alegere...<br />

Tigi<br />

Pentru a ob]ine o piele<br />

perfect ras\ f\r\ irita]ii,<br />

avem linia Bed Head for<br />

Men, #n special produsul<br />

Smooth Mover, o crem\<br />

bogat\ [i emolient\, chiar [i<br />

pentru cea mai aspr\ barb\.<br />

Formula special\ con]ine<br />

ulei de anason stelat, bogat<br />

#n Omega 3, vitaminele E [i<br />

A, pentru hidratare [i o piele<br />

fresh.<br />

Keune<br />

$n gama dedicat\ b\rba-<br />

]ilor, 1922 by J.M.Keune,<br />

reg\sim produsul Beard<br />

Balm, un balsam ideal<br />

pentru a #ngriji [i hr\ni<br />

barba. Untul de Karite din<br />

compozi]ie confer\<br />

moliciune, #n timp ce uleiul<br />

de migdale [i cocos ofer\<br />

hidratare [i str\lucire. Este<br />

de ajuns o cantitate mic\<br />

pentru a ar\ta bine cu orice<br />

ocazie.<br />

Paul Mitchell<br />

Tea Three Shave Gel este o<br />

spum\ de cur\]are [i<br />

b\rbierit pentru pielea<br />

sensibil\. Acest gel delicat<br />

se transform\ la contactul<br />

cu apa #ntr-o spum\ bogat\<br />

[i cremoas\. Formula sa<br />

con]ine ingredien]i<br />

hr\nitori naturali care<br />

protejeaz\, hidrateaz\, #n<br />

timp ce uleiul de lavand\,<br />

arborele de ceai [i menta<br />

las\ pielea revigorat\.<br />

American Crew<br />

Clubman<br />

Percy Nobleman<br />

Barber Mind<br />

Parlux<br />

$n cadrul liniei Shave<br />

g=ndit\ pentru lookuri<br />

hipster [i b\rbi s\n\toase<br />

reg\sim produsul Beard<br />

Serum care, gra]ie<br />

combina]iei dintre uleiurile<br />

naturale de nuci, bumbac<br />

[i argan, hidrateaz\ [i<br />

men]ine barba moale,<br />

str\lucitoare [i u[oar\.<br />

Formula lejer\ se absoabe<br />

rapid [i nu las\ reziduuri.<br />

Balsamul de barb\ 2 in 1<br />

de la Clubman redefine[te<br />

#ngrijirea eficient\ a<br />

b\rbii, acest produs av=nd<br />

grij\ at=t de piele (calmeaz\<br />

[i hidrateaz\ pielea), c=t [i<br />

de barb\(hidrateaz\ firul de<br />

p\r [i #l fixeaz\). Con]ine<br />

un amestec special de nuc\<br />

de cocos, proteine de soia<br />

[i pantenol. Este un produs<br />

non-comedogenic.<br />

Preg\te[te-]i fa]a [i barba<br />

de doar c=teva zile pentru<br />

ziua ce tocmai a #nceput<br />

cu noul produs fresh,<br />

hidratant [i deloc gras<br />

Percy Nobleman Face &<br />

Stubble Moisturiser. Un<br />

mix al celor mai fine<br />

ingrediente, fiind realizat<br />

din uleiuri naturale u[oare<br />

menite a nu l\sa un ten gras<br />

dup\ aplicare. Acest produs<br />

are rolul de a hidrata at=t<br />

tenul, c=t [i barba pentru<br />

#ntreaga zi.<br />

S\punul pentru barb\<br />

Barber Mind Swing este un<br />

produs organic, lipsit de<br />

substan]e agresive [i<br />

parabeni. Este #mbog\]it cu<br />

vitamina E, av=nd rolul de a<br />

cur\]a, hidrata [i de a hr\ni<br />

firul de p\r. Este un produs<br />

ideal pentru folosirea<br />

zilnic\, cur\]=nd barba<br />

[i preg\tind-o pentru<br />

aplicarea uleiului de barb\.<br />

Notele de parfum sunt date<br />

de uleiurile esen]iale de<br />

flori de portocal\, lavand\<br />

[i ylang-ylang.<br />

Noul usc\tor de p\r Parlux<br />

Ardent® special realizat<br />

pentru barbershopuri este<br />

ideal pentru uscarea b\rbii<br />

[i p\rului. De la designul<br />

vintage cu fini[ grafitti<br />

p=n\ la tehnologia intern\<br />

de ultim\ genera]ie, este un<br />

produs care satisface toate<br />

exigen]ele.<br />

120 focus


Fine Men's Products<br />

Pomade pentru p\r [i barb\, cu fixare<br />

medie [i un fini[ mat, perfect masculin.<br />

Solubile #n ap\, r\sp=ndesc o arom\ pe<br />

placul b\rba]ilor. Colec]ia de pomade<br />

con]ine: Killer Pomade, Ghost Pomade,<br />

Roots Pomade [i Ink Pomade.<br />

BeautyBoxRo


Beauty experts<br />

la Chi[in\u<br />

Centrul Interna]ional<br />

de Expozi]ii Moldexpo<br />

a g\zduit cea de-a<br />

XXI-a edi]ie a expozi]iei<br />

interna]ionale<br />

specializate<br />

Beauty <strong>2018</strong>.<br />

Iuliana Sandu a sus]inut [i un masterclass<br />

la standul s\u, unde [i-a propus s\ creeze<br />

un look fashion pornind de la rujul ro[u [i<br />

lucr=nd doar cu acest produs.<br />

122 eveniment<br />

$<br />

n cele patru zile de<br />

expozi]ie, s-au desf\[urat<br />

un [ir de masterclassuri,<br />

prezent\ri, concursuri, sus]inut<br />

campionatul de extensii<br />

de gene, care au implicat<br />

at=t stili[ti [i speciali[ti<br />

din domeniul frumuse]ii, precum<br />

[i simpli vizitatori, consumatorii<br />

finali. $n ultimii ani, s-a observat o<br />

tendin]\ de cre[tere a num\rului de<br />

firme expozante din c=teva<br />

segmente ale industriei de<br />

#nfrumuse]are – unghii,<br />

cosmetologie, machiaj.<br />

$n acest an, #n dou\ pavilioane din<br />

trei s-au expus firme importatoare<br />

[i distribuitoare de cosmetic\<br />

pentru nail art, #ngrijirea unghiilor,<br />

pedichiur\, tot ce ]ine de #ngrijirea<br />

[i tratarea tenului [i modelare<br />

corporal\, machiaj, extensii de<br />

gene, microblading, produse [i<br />

metode de corectare a<br />

spr=ncenelor. $n ultimii doi-trei<br />

ani, #n Moldova s-a dezvoltat foarte<br />

mult domeniul de #ngrijire [i<br />

modelare a spr=ncenelor, precum [i<br />

segmentul de modelare a unghiilor.<br />

Practic, una din dou\ femei merge<br />

la salon la specialistul #n modelarea<br />

spr=ncenelor sau la cel pe<br />

manichiur\-pedichiur\.<br />

La standurile companiilor Inebrya,<br />

Svitol Art, Make-up Atelier Paris,<br />

Tarragona, Dream Lashes,<br />

Medazur Med Spa s-au organizat<br />

masterclassuri, demonstra]ii de<br />

produse [i servicii, loterii [i<br />

concursuri cu premii [i cadouri.<br />

Prezent\ri de colec]ii [i step-bystep<br />

s-au organizat #n zona special<br />

amenajat\ - ProfiStyle.<br />

Chriss Matick, renumitul hairstilist<br />

[i trainer Wahl din Germania, a<br />

pentru to]i vizitatorii<br />

expozi]iei un masterclass, organizat<br />

de compania Loial, distribuitor<br />

oficial al produselor Wahl.<br />

Chriss a demonstrat live c=teva<br />

tunsori moderne pentru b\rba]i [i<br />

femei, executate doar cu ma[ina de<br />

tuns. Pe data de 4 martie, #n incinta<br />

studioului Loial, Chriss Matick i-a<br />

invitat pe to]i cei interesa]i la un<br />

seminar de autor, unde a<br />

demonstrat cele mai noi tehnici<br />

de tunsoare cu ajutorii ma[inii,<br />

precum [i coafuri care vor fi la<br />

mod\ #n acest an. $n ultima zi a<br />

expozi]iei, compania Dream Lashes


a organizat cel de-al VI-lea<br />

Campionat de extensii gene, la care<br />

au participat tineri speciali[ti [i<br />

profesioni[ti din domeniu.<br />

Bine-cunoscuta make-up artist\<br />

din Chi[in\u, directorul creativ al<br />

Academiei de makeup “Beauty for<br />

life”, Iuliana Sandu, a sus]inut un<br />

masterclass cu u[ile #nchise, dedicat<br />

speciali[tilor #n trenduri<br />

[i #n arta machiajului.<br />

Invita]ii, makeup arti[ti cunoscu]i<br />

din ]ar\, stili[ti, fo[ti elevi ai<br />

Iulianei, au avut parte de c=teva ore<br />

de lucru intens, cu mult\ informa-<br />

]ie actual\ [i util\: noi tendin]e #n<br />

machiaj, textur\, culoare, produse<br />

noi inovative, tehnici [i metode de<br />

lucru. Iuliana a reu[it s\ prezinte<br />

noile tendin]e #n machiaj, cre=nd<br />

dou\ lookuri diametral opuse. E<br />

vorba de un look glamour [i un<br />

altul bazat pe culoarea anului –<br />

ultraviolet. Dup\ spusele Iulianei<br />

Sandu, un profesionist #n arta<br />

machiajului, #n acest an tendin]ele<br />

se schimb\ radical. Dup\ trei ani de<br />

dominare, rujul mat cedeaz\ teren<br />

buzelor hidratate, naturale. Nu se<br />

mai matifiaz\ excesiv tenul, nu se<br />

mai opteaz\ pentru un contouring<br />

accentuat. Revine tenul cu aspect<br />

proasp\t, hidratat, luminos,<br />

aproape de natural. Va fi din nou #n<br />

vog\ blush-ul hollywoodian aplicat<br />

#n zona central\ a obrajilor, ce<br />

confer\ lookului un aer de<br />

inocen]\, adolescentin, senzual.<br />

Expozi]ia a fost mai pu]in<br />

vizitat\ de hairstili[ti [i<br />

firme importatoare de<br />

produse pentru p\r.<br />

Machiajul creativ, #n stil<br />

ludic [i plin de culoare,<br />

#n vog\ anul acesta


Pornim din Germania<br />

anilor 1985, anul în care<br />

a fost fondată compania<br />

Malu Wilz Beaute, compania voastră a profesioniştilor<br />

iar cu sprijinul echipelor din domeniul beauty şi i-am avut<br />

de biologi, chimişti, ca invitaţi speciali pe Manuela<br />

dermatologi şi<br />

Sandhof, cosmetician şi makeup<br />

cosmetologi au fost elaborate artist, deţinătoarea brandului Malu<br />

formule ce au condus către produse Wilz în România, şi pe Patrick<br />

Malu Wilz ofer\ profesionale de calitate superioară. Maldinger, Chef Visagist şi trainer<br />

Bineînţeles că, odată cu trecerea international makeup – exponent<br />

timpului, produsele au evoluat -<br />

echilibrul perfect între<br />

al casei Malu Wilz Beaute<br />

au cunoscut beneficiile biotehnologiei, Germania. Cu ajutorul echipei<br />

au fost adaptate şi optimizate Malu Wilz România, cei doi<br />

produse ce confer\ o pentru o compatibilitate perfectă profesionişti au susţinut permanent<br />

cu pielea (datorăm aceast\<br />

demonstraţii în standul special<br />

frumuse]e natural\ proprietate şi ingredientelor pure, amenajat, dar şi pe scena<br />

naturale, bio, ce provin din plante Cosmobeauty, prezentând tendinţe<br />

[i atemporal\ [i o crescute #n zone geografice protejate). şi game nou lansate, tehnici<br />

Din momentul în care produsele dezvoltate de casa Malu Wilz,<br />

au obţinut calitatea de dermatocosmetice,<br />

a fost uşor să ţinem profesionale şi sesiuni inedite de<br />

palet\ de culori<br />

dar şi personale, sfaturi<br />

pasul cu evoluţia, cu tendinţele foto. Malu Wilz produce exclusiv<br />

inspirat\ de tendin]ele internaţionale şi cu preferinţele produse profesionale de cosmetică<br />

dumneavoastră, consumatorii de decorativă extrem de durabile şi<br />

interna]ionale. beauty. Anul acesta, în cadrul rezistente, cu o toleranţă optimă<br />

manifestării Cosmobeauty, am dermatologică şi oftalmologică,<br />

celebrat cei 15 ani de istorie în aplicare facilă şi culori sublime, dar<br />

Keep evolving!<br />

şi produse profesionale pentru<br />

cosmetică facială, cu ingrediente<br />

şi active cosmetice de înaltă<br />

calitate, pentru susţinerea şi<br />

regenerarea pielii pornind dinspre<br />

straturile profunde... toate acestea,<br />

pentru a aduce în prim-plan<br />

frumuseţea fiecăreia dintre noi!<br />

Suntem în căutare permanentă de<br />

oportunităţi inovatoare pentru<br />

prezentarea produselor, pentru a<br />

oferi eficacitate, ergonomie şi<br />

autonomie saloanelor şi centrelor<br />

de înfrumuseţare. În spaţiul virtual,<br />

vă oferim imagini concludente,<br />

materiale inspiraţionale şi<br />

Dispozitivele tip informaţii detaliate pentru toate<br />

display - o modalitate<br />

gamele de produse.<br />

atractivă de expunere,<br />

ce garantează o<br />

prezenţă puternică<br />

pe piaţă.<br />

124 eveniment


Patrick Maldinger, Chef<br />

visagist [i trainer, invitat<br />

special la Cosmobeauty<br />

Suntem și vom rămâne dedicaţi misiunii<br />

și partenerilor no[tri, continuând să ne<br />

îmbunătățim serviciile și produsele<br />

pentru a oferi cea mai productivă<br />

experiență din domeniul beauty.<br />

Malu Wilz România - o experienţă unică şi calitate de top a produselor create şi fabricate în Germania, alături de dumneavoastră.


1 FUDGE PROFESSIONAL VINYL POMADE. Un produs de styling ultramodern,<br />

ce aminte[te de trendul coafurilor masculine din anii '50. Cu<br />

factor de fixare medie [i o str\lucire ca de oglind\, este perfect<br />

1<br />

pentru frizeria de mod\ veche, dar [i pentru cele mai moderne<br />

lookuri<br />

care arat\ ca pe podiumurile interna]ionale. U[or de folosit, u[or<br />

de cur\]at din p\r [i cu o arom\ pe care b\rba]ii o vor adora!<br />

www.beautybox.ro<br />

2 WAHL LEGEND. Wahl Legend este o ma[in\ de tuns clasic\, sigur\,<br />

rezistent\, care te va servi o vreme #ndelungat\. E foarte simpl\ #n<br />

deservire [i ofer\ o calitate impecabil\ a tunsorii, siguran]\ #n lucru,<br />

posibilitatea de a tunde orice tip de p\r, orice volum. Puterea<br />

maxim\ a motorului d\ posibilitatea de a o folosi #ncontinuu.<br />

2 Ma[ina de tuns este creat\ astfel #nc=t s\ fie foarte comod\ #n<br />

utilizare, s\ nu alunece [i s\ nu creeze disconfort m=inii. Ma[ina<br />

dispune de un motor de 9000 V, opt duze din plastic #nt\rite cu<br />

metal, fir lung de patru metri pentru mai mult\ comoditate #n<br />

timpul lucrului, bloc cromat de lame Crunch din o]el. www.loial.md<br />

“Pentru un plus de volum, apela]i la<br />

produsele de styling de tip pudr\.”<br />

3 LAKMÉ CHALK. Pudră pentru volum, textură și ținută ce conferă un<br />

aspect mat, ciufulit părului. Pentru mai mult volum, presăraţi puţină<br />

3<br />

pudră la rădăcina părului. www.tertia.ro<br />

4 CERA LINE PLAC| PROFESIONAL| DE $NDREPTAT P|RUL DE LA MOSER Placa Cera<br />

Line permite crearea unui look trendy, protej=nd p\rul de deterior\ri.<br />

Suprafa]a de lucru a pl\cii este creat\ pe baza tehnologiilor Ceramic-<br />

Tourmaline [i sistemului Nano-Silver. Cera Line are func]ie cu efect<br />

antistatic [i antibacterian. Pl\cu]ele alungite [i flexibile, cu margini<br />

rotungite, ofer\ extra protec]ie p\rului #mpotriva deterior\rii sau<br />

4 ruperii, permit lucrul u[or cu [uvi]ele mai groase de p\r. Temperatura<br />

este reglabil\, cu un diapazon de la 150 la 230 grade Celsius [i [ase<br />

trepte. Placa dispune de un ecran digital, func]ie de deconectare<br />

automat\ peste 70 minute de nefolosire a aparatului, sistemul Super<br />

Quick de #nc\lzire rapid\. www.loial.md<br />

5 LAKMÉ CREM| DECOLORANT| F|R| AMONIAC Crem\ decolorant\ f\r\<br />

amoniac, cu con]inut redus de persulfa]i. Permite ob]inerea de<br />

blonduri personalizate, unice [i creative, cu maximum de confort<br />

[i protec]ie. Are excelente calit\]i cosmetice, fiind testat\ dermatologic.<br />

Permite folosirea oric\rei tehnici de decolorare, recomandat\<br />

pentru p\rul natural [i sensibilizat. Deschide p=n\<br />

la [apte trepte #n deplin\ siguran]\ pentru fibra capilar\ [i scalp.<br />

www.tertia.ro<br />

126 produse<br />


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

128 produse<br />

1 PUTERE DE FIXARE DRAMATIC| {I VOLUM DE INVIDIAT Părul tău arată<br />

impecabil când ieși de la salon. Dar cum poți păstra acest look<br />

cât mai mult timp? Cu produsele de styling care îți oferă fixare<br />

puternică, rezistență, dar și flexibilitate. Experimentează puterea<br />

de fixare dramatică. Dramatize It Mousse de la Londa Professional,<br />

unul dintre produsele favorite ale styliștilor! De ce? Nivelul de fixare<br />

extraputernic asigură o fixare de lungă durată până la<br />

24 de ore, fără să încarce părul. Spuma pentru volum are efect<br />

de hidratare și oferă protecție termică. Dublează volumul părului de<br />

la rădăcină p=n\ la vârfuri, folosind un produs cea mai bună calitate!<br />

www.professionalbrands.ro<br />

2 ONDULATORUL WAHL CURL PRO Ondulator conic de p\r Curl Pro,<br />

creat special pentru o aranjare impecabil\ [i protec]ie a p\rului.<br />

Suprafa]a de lucru a ondulatorului este creat\ dup\ tehnologia<br />

Titanium, ce o face ideal de neted\ pentru o alunecare u[oar\<br />

a p\rului [i o ondulare grijulie, cu efect antistatic. P\rul va avea la<br />

final un aspect s\n\tos [i str\lucitor. Forma conului, cu o trecere<br />

lin\ de la 25mm la 13mm, permite crearea buclelor cu un aspect<br />

natural. Temperatura se poate seta dup\ necesitate, av=nd un<br />

interval termic #ntre 80 [i 210 grade Celsius, #n 27 de trepte. Pe<br />

ecranul digital pute]i vizualiza temperatura setat\. Dup\ conectare,<br />

aparatul e gata de lucru #n 25 de secunde. www.loial.md<br />

3 HAIRGUM ORIGINES - PRIMA GAM| BARBER CERTIFICAT| COSMOS . Hairgum<br />

lanseaz\ o nou\ gam\ destinat\ b\rba]ilor – Origines – cu<br />

produse certificate Cosmos naturale sau organice! Arome tari,<br />

proaspete, #ngrijire de calitate [i eficien]\ sporit\, rezultate<br />

surprinz\toare – fie c\ vorbim despre [amponul pentru barb\<br />

[i p\r, gelul de ras, uleiul de barb\ sau apa de colonie, gelul de<br />

coafare sau pasta modelatoare. www.tertia.ro<br />

“$nainte de coafarea la cald, alege]i mereu<br />

produse pentru protec]ie termic\.”<br />

5»<br />

4 LAKMÉ MATTER Ceară pentru coafare cu aspect complet mat [i<br />

fixare medie. Are o aromă lemnoasă, pe un fond de santal şi<br />

cedru. Complexul antioxidant din sâmburi de strugure ajută<br />

la refacerea straturilor de cheratină şi de ceramide și menține<br />

sănătatea firului de păr. www.tertia.ro<br />

5 UN P|R CU MAI MULT VOLUM? Modul #n care te coafezi sau produsele<br />

pe care le folose[ti #n mod gre[it pot influen]a starea [i forma<br />

p\rului t\u. Pentru un p\r bogat [i voluminos, alege Volumize<br />

Aerofilter de la System Professional - este o spumă pentru volum<br />

care îți oferă mai multă structură și susținere. În plus, formula sa<br />

ultraușoară fără alcool previne efectul de lipire al firului de păr și<br />

ruperea lui în timpul procesului de styling. Un alt atu? Protecție<br />

termică suplimentară. www.professionalbrands.ro


»<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

130 produse<br />

1 CLEAN BLONDE VIOLET TRI BLO SPRAY Un spray pentru volum [i luciu<br />

incredibil, ce ofer\ protec]ie termic\ pentru p\rul blond. Elimin\<br />

nuan]ele de galben din p\r. Ideal de folosit #ntre sp\lari, pentru<br />

men]inerea nuan]elor curate de blond. www.beautybox.ro<br />

2 LONDACOLOR VOPSEA DEMI-PERMANENT| EXTRA-COVERAGE Vă prezentăm<br />

noua colecție de Vopsea Demi-Permanentă Extra-Coverage cu<br />

20% mai mult pigment de culoare* și fără niciun compromis<br />

asupra blândeții. Ofer\ o acoperire a firelor albe până la 70%, iar<br />

datorit\ tehnologiei Microsfere X-tra Vitaflection, p\rul cap\t\<br />

cu până la 57% mai multă strălucire decât părul nevopsit. Cinci<br />

nuan]e disponibile con]in mai mul]i pigmen]i cu rezultate intense<br />

[i naturale, f\r\ miros de amoniac [i transform\ experien]a color\rii<br />

p\rului #ntr-un ritual de relaxare. www.professionalbrands.ro<br />

3 WELLA PROFESSIONALS LANSEAZ| COLOR CREATE Wella Professionals<br />

continuă să forțeze limitele creativității oferind servicii de<br />

colorare la cel mai înalt nivel. Inspirați de culorile expresive<br />

și de abordarea experimentală a anilor ’70, Wella Professionals a<br />

conceput o gamă completă de culori expresive, semipermanente,<br />

Color Fresh Create. Culori inspirate, rezultate uimitoare. Creativitate<br />

nelimitată în colorare. Acum este posibil să obții culori<br />

personalizate, care îți surprind perfect unicitatea, cu ajutorul<br />

Color Fresh Create. Portofoliul este format din 12 nuanțe vibrante<br />

și o nuanță fără pigment. Poți alege culori sofisticate -<br />

de la tonuri strălucitoare și îndrăznețe până la nuanțe delicate și<br />

pastelate. Color Fresh Create oferă posibilități nelimitate de<br />

colorare pentru a transforma orice inspirație într-o culoare<br />

personalizată și sofisticată. www.professionalbrands.ro<br />

“Tehnologia Microsfere X-tra Vitaflection ofer\<br />

cu<br />

4 BARBER MIND- INK POMADE O pomad\ cu efect de mascare a p\rului<br />

alb, fixare medie, solubil\ #n ap\, cu ulei de Tsubaki. Acest ulei era<br />

folosit pentru a #ntre]ine lama s\biilor samurailor timp de secole.<br />

Mottoul Barber Mind a fost #ntotdeauna: Ie[i]i #n eviden]\! Cea mai<br />

bun\ expresie a acestui concept o reprezint\ linia Ink. Pomada INK<br />

mascheaz\ p\rul alb, dar nu #ntr-o manier\ permanent\, agresiv\ [i<br />

nenatural\, a[a cum o face vopsea. www.beautybox.ro<br />

5 WELLA PROFESSIONALS LANSEAZ| WELLAPLEX CU SISTEMUL OPTI PH Wella<br />

Plex, cu tehnologia inovatoare OPTI pH, ajută la reconstruirea<br />

legăturilor interne din firul de păr pentru ca acesta să devină mai<br />

puternic în timpul serviciilor de decolorare și de colorare, asigurând<br />

în același timp rezultate excelente pe părul clientelor.<br />

Reconstruiește legăturile din firul de păr pentru ca acesta să devină<br />

mai puternic. Sistemul OPTI pH permite o penetrare optimă a<br />

moleculelor de culoare pentru o dezvoltare perfectă a culorii și a<br />

deschiderii. www.professionalbrands.ro


Eleonora Jemenean – hairstilistul care a scris o<br />

nou\ fil\ #n istoria artei coafurii moldovene[ti<br />

Eleonora este un hairstilist din Moldova, care [i-a #nceput cariera<br />

de mai bine de 13 ani. T=n\r\, talentat\ [i ambi]ioas\, a [tiut mereu<br />

ce #[i dore[te, iar asta a ajutat-o s\ se ridice prin propriile for]e.<br />

Secretele succesului ei, dup\ cum ne-a m\rturisit, sunt munca asidu\ [i<br />

autoinstruirea continu\ – dac\ #ncetezi s\ #nve]i, #ncetezi s\ mai cre[ti,<br />

ne-a spus Eleonora. Pe parcursul acestor ani a participat [i a c=[tigat<br />

mai multe concursuri na]ionale [i interna]ionale, a trecut cursuri de<br />

calificare la cei mai buni stili[ti din ]ar\ [i de peste hotare. $n 2012, [i-a<br />

deschis propriul salon, pe care #l administreaz\ cu succes. Eleonora este<br />

singurul hairstilist din Moldova care a spart ghea]a [i a #ndr\znit pe cont<br />

propriu s\ participe la dou\ mari concursuri interna]ionale, organizate #n<br />

Rusia #n noiembrie 2017 [i februarie <strong>2018</strong>. E vorba despre Festivalul<br />

Interna]ional al coaforilor Georgy Kot, organizat #n ora[ul Soci, de unde<br />

hairstilista a venit cu premiul 2 pentru nominalizarea Coafur\<br />

comercial\ de mireas\.<br />

Concursul care i-a adus toate laudele - Festivalul International al<br />

Frumuse]ii din Sankt Petersburg, Nevskie Berega - s-a desf\[urat #n<br />

perioada 22-24 februarie <strong>2018</strong>, #n cadrul t=rgului interna]ional Beauty.<br />

Este unul dintre cele mai mari festivaluri, cu cei mai mul]i participan]i [i<br />

cele mai multe categorii [i nominaliz\ri. Unica participant\ din<br />

Republica Moldova, Eleonora Jemenean a concurat #n mai multe<br />

nominaliz\ri [i categorii propuse [i a reu[it s\ bat\ toate recordurile,<br />

c=[tig=nd [ase cupe [i medalii de aur, argint, bronz, juriul apreciind<br />

foarte mult lucr\rile stilistei. Victoria ei a fost apreciat\ [i local – cu<br />

felicit\ri din partea multor colegi de breasl\, interviuri la diferite posturi<br />

de televiziune, reviste etc. Surpriza cea mai mare a fost #nalta men]iune<br />

din partea [efului statului, care a invitat-o pentru a-i #nm=na personal<br />

Diploma de Onoare pentru merite deosebite #n dezvoltarea artei coafurii<br />

[i succesele ob]inute #n acest domeniu.<br />

Artistik Royal by Georgy Kot<br />

Maestrul Interna]ional emerit #n domeniul Coafurilor Speciale, Georgy<br />

Kot revine #n Rom=nia pentru un Masterclass Regal, pe data de 18<br />

aprilie. Fenomenul Georgy Kot se desf\[oar\ la nivel modial, #n cele mai<br />

importante ora[e ale lumii. New York, Moscova, Las Vegas, Paris sunt<br />

doar c=teva dintre locurile #n care maestrul a dat fr=u liber creativit\]ii [i<br />

a uimit cu propunerile sale de coafuri speciale, iar acum revine #n<br />

Rom=nia pentru a #nc=nta publicul pasionat de hairstyling.<br />

Artistik Royal este mai mult dec=t un show, un eveniment, reprezint\ o<br />

celebrare a artei coafurii [i a creativit\]ii #n hairstyling, iar #n cadrul<br />

acestui eveniment Georgy Kot #[i va demonstra #nc\ o dat\ talentul #n<br />

domeniu.<br />

2017 [i <strong>2018</strong> sunt ani<br />

#nsemna]i pentru Eleonora<br />

[i echipa care o sus]ine.<br />

Artistik Royal va deveni o surs\ de<br />

inspira]ie pentru to]i cei care vor<br />

participa la acest show. Detalii [i<br />

inscrieri la telefon: 0746 766 917.<br />

132 news


Me Mademoiselle – pentru prima dat\ #n Moldova<br />

$n luna martie <strong>2018</strong>, la Chi[in\u, compania Vitacolor Moldova,<br />

distribuitoare oficial\ a mai multor branduri de produse profesionale pentru<br />

p\r, a invitat hairstili[ti [i proprietari ai saloanelor de frumuse]e la un<br />

seminar de prezentare a unui nou produs, abia ap\rut pe pia]\.<br />

E vorba de brandul Me Mademioselle – un produs autentic german, elaborat<br />

de firma A. Ewald, un business de familie, cu o tradi]ie de mai bine de 70 de<br />

ani. Me Mademoiselle vine cu o gam\ larg\ de produse profesionale de<br />

#ngrijire, styling, vopsire, cu o bogat\ palet\ de culori, nuan]e de blond care<br />

sunt [i vor fi cele mai solicitate #n orice salon. Seminarul a fost sus]inut de<br />

Alla Tcaciuc, un talentat hairstilist din Republica Moldova, trainer la {coala<br />

de coafori Art Stil, image-designer, laureat\ [i c=[tig\toare a mai multor<br />

concursuri na]ionale [i interna]ionale pentru coafori, trainer regional Me<br />

Mademoiselle. Organizatorii au preg\tit un seminar excep]ional cu mult\<br />

informa]ie nou\, actual\ [i surprize pl\cute. Alla Tcaciuc a f\cut o prezentare<br />

detaliat\ a mai multor produse, demonstr=nd #n practic\ ac]iunea lor,<br />

#mp\rt\[ind detalii [i secrete pe care le descoperi doar #n practic\ [i #n<br />

munca de zi cu zi. Cei prezen]i au aflat care sunt posibilit\]ile [i avantajele<br />

produselor, tehnologiile de lucru [i alte momente importante pe care ar<br />

trebui s\ le cunoasc\ cei care vor dori s\ lucreze cu acest brand. Patru modele<br />

au fost preg\tite pentru a prezenta la seminar, pas cu pas, tehnicile de<br />

colorare cu ajutorul vopselelor Me Mademoisell. Alla Tcaciuc a transformat<br />

vopsirea p\rului #n crea]ii inedite, cu ajutorul tehnicilor, al metodelor de<br />

lucru [i al texturilor originale. Surpriza seminarului a fost demonstrarea noii<br />

colec]ii de color\ri [i aranj\ri Me Mademoiselle, creat\ de hairstilista Alla<br />

Tcaciuc #mpreun\ cu echipa sa. O colec]ie a noilor tendin]e #n vopsire [i<br />

aranjare a p\rului, creat\ special pentru acest seminar. To]i participan]ii la<br />

seminar au primit mici cadouri din partea firmei Vitacolor.<br />

Sculptor - cel mai spectaculos echipament estetic al<br />

momentului<br />

$n data de 27 februarie, la Stejarii Country Club, a avut loc lansarea celui mai<br />

nou [i inovativ concept de frumuse]e: Sculptor. Un echipament estetic<br />

complex cu tehnologii avansate, unice #n lume, patentate [i omologate pentru<br />

rezultatele sale rapide, at=t #n tratamente faciale c=t [i corporale.<br />

Sculptor #nglobeaz\ cele mai performante [i eficiente terapii de sl\bire,<br />

remodelare, tonificare, anticelulitice [i re#ntinerire care se pot #mbina #ntr-un<br />

protocol perfect cu rezultate vizibile [i imediate. Noul Sculptor combin\ cinci<br />

tehnologii pentru a oferi rezultate complexe [i trateaz\ celulita, tegumentul<br />

flasc, adipozit\]ile localizate, ridurile, petele pigmentare, capilarele dilatate.<br />

Acest echipament de medicin\ estetic\ ce combin\ cinci terapii diferite cu<br />

rezultate excelente at=t pentru corp, c=t [i pentru ten.<br />

Tratamentele oferite de Sculptor sunt concepute at=t pentru femei, c=t [i<br />

pentru b\rba]i. ROWE este importator unic [i distribuitor exclusiv #n<br />

Rom=nia [i Republica Moldova al echipamentului Sculptor, conceput #n<br />

Argentina dup\ trei ani de cercet\ri [tiin]ifice, teste [i omolog\ri realizate de<br />

produc\torul de echipamente medicale [i estetice Body Health.<br />

Sculptor este un<br />

echipament premium<br />

ce poate fi g\sit #n<br />

clinici [i saloane<br />

exclusiviste [i<br />

beneficiaz\ de<br />

omolog\ri FDA<br />

[i Cofepris.<br />

Culori [i nuan]e s-au reunit #n<br />

combina]ii #ndr\zne]e, intr-un joc de<br />

contraste care armonizeaz\, cre=nd<br />

lookuri stilate [i trendy.<br />

134 news


Seminarii Show OPI - la Ia[i [i Cluj<br />

În luna februarie a avut loc un seminar OPI la Ia[i, sus]inut de Diana<br />

Marandiuc - Education Leader Skin& Nails, și trainerul zonal OPI, Ioana<br />

Andrie[. Evenimentul a avut loc #n Sala Majestic, Congress Hall, unde au<br />

participat 32 de profesioniști din domeniu. În luna martie, OPI a ajuns și la<br />

Cluj, în cadrul unui seminar susținut la Ramada Hotel, la care au participat<br />

48 de profesioniști din domeniu, tot sub ghidarea Dianei Marandiuc [i a<br />

trainerului zonal OPI, Ionela Hasna. În cadrul acestor seminarii a fost lansată<br />

Colec]ia de prim\var\ OPI <strong>2018</strong> – OPI Lisbon Collection <strong>2018</strong>, printre<br />

invita]i num\r=ndu-se profesoniști din domeniu, c=t [i patroni de la<br />

saloanele partenere Professional Brands M&D SRL, al\turi de poten]iali<br />

clien]i ai brandului OPI. Pe scen\ au fost prezentate produsele din Colecția<br />

de primăvar\ - OPI Lisbon Collection <strong>2018</strong> [i s-au ținut demonstrații și<br />

prezentări de modele de Nail Art în vederea convingerii publicului de<br />

rezultatele minunate obținute în urma folosirii produselor OPI.<br />

Frumuse]ea s-a s\rb\torit la Cosmobeauty!<br />

Cosmobeauty - un eveniment aflat #n portofoliul Rouge Media - este o<br />

expozi]ie de referință în industria înfrumusețării, care a adunat la aceast\ edi]ie<br />

aniversar\ de 10 ani peste 1500 de branduri profesionale – o reu[it\ datorat\<br />

profesionalismului [i dedic\rii organizatorilor. “Anul aceasta s-au împlinit 10<br />

ani de când, în fiecare primăvară, pasionați și specialiști de beauty își dau<br />

întâlnire la cea mai importantă expoziție de estetică aplicată, Cosmobeauty.<br />

Ediția aniversară s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, în perioada 8-11<br />

martie, #n Bucure[ti. Un adevărat spectacol al frumuseții, unde au participat<br />

mii de pasionați și specialiști din domeniul beauty, speakeri na]ionali si<br />

interna]ionali”, ne-a declarat Isabela Vasile, Founder Cosmobeauty [i owner<br />

Rouge Media. Cosmobeauty a g\zduit la aceast\ edi]ie și evenimente speciale,<br />

precum Zilele Frumuseții, un maraton de seminarii și workshopuri gratuite,<br />

dar și cea mai mare competiție de unghii din România, cu renume<br />

internațional, Nailpro. Cele patru zile dedicate frumuseții s-au #ncheiat cu o<br />

gal\ unde cei mai buni speciali[ti au fost premiați pentru cariera lor și pentru<br />

aportul adus industriei de #nfrumusețare din Rom=nia.<br />

Trucuri de beauty de la Sharon Stone<br />

Cunoscută pentru rolurile de femeie fatală, Sharon Stone continuă să<br />

demonstreze că vârsta este doar un număr. Actrița a împlinit de curând 60<br />

de ani și impresionează prin forma fizică și aspectul luminos al tenului.<br />

Într-un interviu recent pentru The New York Times, Sharon a dezvăluit toate<br />

secretele ei de beauty: cum reușește să se mențină în formă, care este ritualul<br />

ei de îngrijire și ce produse folosește. Actrița a destăinuit că urmează un stil<br />

de viață sănătos pentru a-și menține frumusețea. Care este secretul unui look<br />

fresh? O tunsoare scurtă și rebelă contribuie la aerul tineresc pe care îl emană<br />

Sharon Stone, cu siguranță! „Folosesc un șampon hidratant și un conditioner<br />

care îi dă părului un aspect bogat. Când călătoresc iau întotdeauna cu mine<br />

un fixativ care permite perierea părului – Zero Gravity de la Sebastian<br />

Professional,” mai spune actrița. Când vine vorba de îngrijirea tenului,<br />

Sharon Stone este adepta stilului less is more.<br />

Manichiuristele au fost<br />

convinse de beneficiile<br />

punerii în practic\ a<br />

serviciilor OPI.<br />

Sebastian Zero<br />

Gravity de la<br />

Sebastian<br />

Professionalprodusul<br />

de<br />

styling preferat [i<br />

de Sharon Stone.<br />

Ediția aniversară Cosmobeauty<br />

a fost una cu totul specială.<br />

136 news


Seminar show- JESSICA- Timisoara<br />

În această primăvară, brandul Jessica a ajuns la Timi[oara în cadrul unui<br />

seminar show susținut la NH Hotel, acesta fiind moderat de M\d\lina<br />

Enache, trainerul Jessica Romania. În cadrul acestui seminar a fost lansată<br />

Colec]iei de Prim\var\ Jessica <strong>2018</strong> - La vie en Rose - la care au participat<br />

profesioniști din domeniu. La seminar, trainerul Jessica Rom=nia le-a<br />

dezvăluit secretele ei și i-a învățat cum să fie mai buni în ceea ce fac.<br />

Specialistele din România au avut parte de un training care s\ le ajute să<br />

devine experte în Nails, să își depășească limitele și să își atingă potențialul<br />

profesional maxim. Scopul unui astfel de seminar este de a ajuta<br />

manichiuristele din saloanele de #nfrumusețare să învețe tehnicile de lucru<br />

JESSICA Custom Colour&Phenom, cât și ale sistemului GELeration.<br />

Totodată, a fost prezentat și experimentat protocolul serviciului premium<br />

de manichiură JESSICA, care include folosirea aparatului Nail Care Machine<br />

și a mănușilor termice Jessica Mittens, precum și tehnici speciale care să<br />

permită manichiurii să reziste până la două săptămâni. La sf=r[itul<br />

seminarului, manichiuristele au primit diplome de participare și toate<br />

au fost cucerite de calitatea produselor, au învățat protocoalele de aplicare<br />

și tehnicile de recomandare și și-au exprimat dorința de a participa la<br />

seminariile viitoare și de a achiziționa produsele testate în timpul seminariilor.<br />

COSMOWORLD, un festival dedicat frumuse]ii<br />

Expoziția profesională de beauty Cosmoworld <strong>2018</strong> a avut loc în perioada<br />

23 martie - 25 martie <strong>2018</strong>, la Crystal Palace Ballrooms din București. Acest<br />

important eveniment a fost conceput pentru a reuni profesioniștii din<br />

domeniul beauty de pe piața locală și internațională, dar și pentru a trezi<br />

interesul marelui public printr-un amplu festival dedicat frumuseții.<br />

Expoziția cu vânzare [i-a #nt=mpinat vizitatorii cu trei zile de informații și<br />

surprize în toate sectoarele esteticii: cosmetică, SPA, coafură, machiaj,<br />

manichiură și pedichiură, wellness, tehnologie și educație.<br />

Cosmoworld <strong>2018</strong> a fost locul must see&visit pentru orice specialist în<br />

estetică, fie el cosmetician, personal SPA, hairstylist, makeup artist, nail<br />

expert, nutriționist, trainer, producător sau distribuitor de produse și<br />

accesorii de înfrumusețare ori reprezentant al unei școli de profil.<br />

Profesioniști de renume local și internațional au împărtășit tuturor<br />

participanților ideile și experiențele profesionale, cu scopul de a furniza<br />

acestora cele mai noi și utile informații din domeniu. De la specialiști pentru<br />

specialiști, Cosmoworld <strong>2018</strong> onorează interesul tot mai mare al publicului<br />

pentru evenimente profesionale, prin concursuri dedicate profesioniștilor,<br />

seminarii și workshopuri interactive. Printre invitați s-au numărat și<br />

Alexandru Abagiu – makeup artist, Sorin Stratulat – hairstylist, Dr. Radu<br />

Pitulea; Coralia Decsi – nail expert, Oxana și Pera Novacovici, Olga Kiriloff –<br />

nail expert, Costanza Soru, trainer internațional de estetică; Prof. Dr.<br />

Massimiliano Baccanelli; Prof. Dr. Umberto Borellini, Ing. Giacomo Poderi și<br />

Gennaro Setola – international body mental Coach®, founder of the holistic<br />

technique “BodyFly®”.<br />

$n timpul p\rții<br />

teoretice, produsele au<br />

fost prezentate [i<br />

oferite spre testare<br />

tuturor participanților<br />

cu scopul de a le face<br />

cunoscute propriet\-<br />

țiile, beneficiile și<br />

modul de utilizare.<br />

Cosmoworld <strong>2018</strong> - un eveniment<br />

special, creat de profesioni[ti<br />

pentru profesioni[ti.<br />

news<br />

137


IBD<br />

Produse: IBD pedi Spa,<br />

colec]ia Aussie Pink Clay


3<br />

1 2<br />

Masaj relaxant<br />

pentru picioare<br />

#n cadrul<br />

tratamentului<br />

pedi SPA de la IBD<br />

5 6 7<br />

8<br />

Tehnicianul IBD recomand\ s\<br />

petrece]i cel pu]in 10 minute<br />

realiz=nd acest masaj relaxant al<br />

picioarelor clientei dumneavoastr\.<br />

Indiferent de ce tip de masaj<br />

realiza]i, mi[c\rile trebuie s\ fie<br />

mereu ascendente, #nspre inim\,<br />

verific=nd #ncontinuu cu clienta<br />

dac\ presiunea este potrivit\ [i nu<br />

#i provoac\ disconfort.<br />

1. Aplicarea cremei pentru masaj<br />

- desface]i recipientul produsului<br />

IBD Spa Aussie Pink Clay Detox<br />

Créme [i pune]i o cantitate mic\<br />

pentru a o #nc\lzi #n palme, #nainte<br />

de a #ncepe masajul. Cu mi[c\ri<br />

#nspre inim\, stabili]i presiunea<br />

potrivit\ [i aplica]i crema pe talp\<br />

[i picior.<br />

2. Masarea zonei dintre gamb\ [i<br />

calc=i - folosind mi[c\ri de lovire<br />

u[oar\, masa]i gambele. $ncerca]i<br />

s\ folosi]i articula]iile degetelor,<br />

v=rfurile degetelor [i palmele.<br />

3. Rotirea gleznei - cuprinde]i<br />

c\lc=iul #n palm\ [i folosindu-v\<br />

de m=na liber\ roti]i bl=nd glezna<br />

de trei ori spre st=nga [i de trei ori<br />

c\tre dreapta.<br />

4. Masa]i v=rful picioarelor - cu<br />

ajutorul degetelor, masa]i v=rful<br />

picioarelor #ntr-un mod circular,<br />

de la degete c\tre glezne.<br />

5. Trage]i [i roti]i degetele - cu<br />

ajutorul degetelor [i al indexului,<br />

trage]i u[or de fiecare deget #n<br />

parte [i roti]i-l spre st=nga de trei<br />

ori [i spre dreapta de c=te trei ori.<br />

6. Masarea c\lc=iului -<br />

folosindu-v\ de degete, masa]i<br />

partea din spate a degetelor<br />

picioarelor [i c\lc=iul cu mi[c\ri<br />

circulare.<br />

7. Relaxarea arcadei piciorului<br />

- folosi]i #ncheieturile degetelor<br />

pentru a masa ferm arcada<br />

piciorului, apoi r\suci]i glezna<br />

#nainte [i #napoi.<br />

8. Eliberarea de contact -<br />

#ncheia]i masajul lovind u[or<br />

#ntreaga suprafa]\ a piciorului<br />

cu v=rfurile degetelor. Elibera]i<br />

[i proceda]i #n manier\ similar\<br />

cu cel\lalt picior.<br />

4<br />

step by step<br />

139


Advertorial<br />

Terapie<br />

cu argil\ roz<br />

Pentru a da #ncredere fiec\rui<br />

profesionist s\ se dezvolte [i s\ ofere<br />

clientei o experien]\ de lux, IBD vine<br />

cu o colec]ie nou\ SPA pentru a<br />

completa ritualul de pedichiur\.<br />

Timp de patru decenii,<br />

IBD (International<br />

Beauty Design)<br />

continu\ s\ fie un lider<br />

#n segmentul de nail<br />

care, revolu]ion=nd<br />

experien]a de salon cu<br />

inova]ii #n [ir. Pentru tehnicienii<br />

experimenta]i, care iubesc cele<br />

mai calitative produse, IBD ofer\<br />

un portofoliu fantastic de acriluri<br />

[i geluri, lacuri profesionale,<br />

buildere [i tratamente de unghii.<br />

INGREDIENTUL DE LUX -<br />

ARGILA ROZ<br />

Argila australian\ de culoare roz<br />

este un ingredient puternic care<br />

ajut\ la detoxifierea [i netezirea<br />

pielii. Cu o compozi]ie mineral\<br />

perfect echilibrat\, este suficient<br />

de puternic\ #nc=t s\ elimine<br />

impurit\]ile [i s\ cure]e porii,<br />

Argila roz este<br />

deosebit de delicat\<br />

cu pielea sensibil\,<br />

restabilind echilibrul<br />

hidric al pielii.<br />

l\s=nd pielea neted\ [i fin\.<br />

Textura pielii este perfectat\,<br />

elasticitatea [i str\lucirea sunt<br />

#mbun\t\]ite. Cu mul]i ani #n<br />

urm\, aborigenii australieni au<br />

descoperit beneficiile argilei roz [i<br />

p=n\ ast\zi r\m=ne un ingredient<br />

pur [i puternic, ce se poate g\si #n<br />

s\lb\ticia australian\. IBD<br />

exploreaz\ calit\]ile terapeutice<br />

ale argilei roz australiene pentru<br />

prima colec]ie SPA de pedichiur\.<br />

Ingredientul detoxific\ [i cur\]\ #n<br />

profunzime, exfoliind cu bl=nde]e<br />

[i dezv\luind un nou strat de piele<br />

proasp\t\, ce invit\ la atingere.<br />

$mbog\]it\ cu minerale,<br />

antioxidan]i [i ingrediente<br />

emoliente, gama hidrateaz\ pielea<br />

[i ofer\ o vitalitate [i o str\lucire<br />

de nereplicat. Arborele de ceai<br />

australian este un ingredient<br />

antifungic, apreciat pentru<br />

propriet\]ile sale antibacteriene.<br />

Nu doar purific\, ci [i #nmoaie [i<br />

neteze[te pielea obosit\ [i stresat\.<br />

Lemnul de santal australian, c\utat<br />

timp de sute de ani ca o surs\ de<br />

hran\ de triburile indigene, este o<br />

perl\ a de[ertului c=nd vine vorba<br />

de skin care. Nivelul mare de acid<br />

fenolic din compozi]ie #napoiaz\<br />

pielii tinere]ea [i vitalitatea.<br />

Fructele arborelui de kakadu<br />

din Australia sunt un ingredient<br />

pre]ios datorit\ con]inutului foarte<br />

mare de vitamina C - de 50 de ori<br />

mai mult\ dec=t cea g\sit\ #ntr-o<br />

portocal\. O superhran\, bogat\<br />

#n vitamine, acid galic [i elagic.<br />

Ajut\ la hr\nirea dermului,<br />

repar=nd pielea cr\pat\ [i<br />

protej=nd bariera natural\ de<br />

protec]ie a acesteia.


O c\l\torie #n<br />

lumea detoxului [i<br />

a relax\rii cu noua<br />

colec]ie IBD!<br />

TRATAMENTUL $N 4 PA{I<br />

Tratamentul luxuriant pentru<br />

picioare cu argil\ roz australian\<br />

#ncepe cu Pasul 1 [i produsul<br />

SOAK. Picioarele sunt l\sate s\ se<br />

#nmoaie timp de 5-10 minute<br />

#nainte de a #ncepe serviciul de<br />

pedichiur\. Soak #nmoaie [i<br />

preg\te[te pielea pentru a putea<br />

realiza o pedichiur\ luxuriant\.<br />

Formulat pentru a calma pielea,<br />

face minuni chiar [i #n cazul<br />

c\lc=ielor foarte uscate [i<br />

cr\pate. Scrubul sau Pasul 2 al<br />

tratamentului presupune<br />

aplicarea de 14 grame de produs<br />

pe pielea picioarelor uscate cu<br />

prosopul. Pentru o exfoliere<br />

delicat\, picioarele sunt masate<br />

lejer, dup\ care sunt cl\tite #n<br />

c\di]a de pedichiur\ cu ap\ [i s\<br />

pun. Dup\ ce scrubul a exfoliat<br />

pielea picioarelor [i a eliminat<br />

celulele moarte, este timpul pentru<br />

aplicarea m\[tii. Masca ajut\ la<br />

hidratarea [i purifierea picioarelor.<br />

Se aplic\ un strat sub]ire de masc\<br />

aproximativ 7 ml, pe talp\ [i<br />

glezne, f\r\ a cl\ti. Pasul 4 al<br />

tratamentului de pedichiur\ spa<br />

implic\ aplicarea lo]iunii de final.<br />

Infuzat\ cu ingrediente botanice [i<br />

argil\ roz hr\nitoare [i emolient\,<br />

aceast\ lo]iune de masaj pentru<br />

picioare are o textur\ delicat\ [i<br />

ofer\ o str\lucire fin\, ajut=nd la<br />

realizarea unui masaj eficient.<br />

Formula bogat\ hr\ne[te [i<br />

hidrateaz\ pielea uscat\ [i cr\pat\,<br />

l\s=nd-o moale [i #ntinerit\.<br />

Urm\re[te-ne pe pagina<br />

www.facebook.com/BeautyBoxRo<br />

Cu o compozi]ie<br />

mineral\ perfect<br />

echilibrat\, argila<br />

roz este suficient de<br />

puternic\ s\ elimine<br />

impurit\]ile, l\s=nd<br />

pielea neted\ [i fin\.<br />

Formula produselor<br />

se bazeaz\ [i pe<br />

mixul cu plante<br />

verzi, bogate #n<br />

nutrien]i, pentru<br />

cea mai de lux<br />

experien]\ SPA.<br />

nout\]i<br />

141


124 adloremter


adloremter<br />

125


Advertorial<br />

Educa]ie la<br />

superlativ<br />

Anul <strong>2018</strong> debuteaz\ cu noi<br />

proiecte educa]ionale, semnate<br />

C\t\lin Lungu #n parteneriat cu<br />

Keune Rom=nia, dedicate<br />

coaforilor rom=ni.<br />

Infoma]iile puse la<br />

dispozi]ie la cursuri<br />

asigur\ o viziune<br />

complet\ asupra<br />

acestei profesii ca<br />

art\ vizual\.<br />

La cinci ani de la<br />

demararea parteneriatului,<br />

peste 3000 de<br />

hairstylisti au luat parte<br />

la cel pu]in unul dintre<br />

evenimen-tele de<br />

inspira]ie sau specializare<br />

ce au avut ca tem\ tehnicile de<br />

tuns sau hairstylingul ca art\<br />

vizual\, #n general. Agenda<br />

cursurilor din acest an urmeaz\<br />

acelea[i principii care au consacrat<br />

p=n\ #n acest moment cele dou\<br />

branduri: inspira]ie, perseveren]\<br />

[i profesionalism la cele mai #nalte<br />

standarde. C\t\lin Lungu a<br />

conceput structura de cursuri astfel<br />

#nc=t evolu]ia fiec\rui coafor s\ se<br />

fac\ pornind de la o funda]ie solid\<br />

pe care o rafinezi pe m\sur\ ce<br />

acumulezi cuno[tinte dublate de<br />

o practic\ sus]inut\, zilnic\.<br />

Astfel, programele educa]ionale<br />

pornesc de la nivelul introductiv<br />

#n tehnic\ [i arta tunsorii (trei zile),<br />

continu\ cu seminariile de perfec-<br />

]ionare (de la cinci zile la dou\ s\pt\-<br />

m=ni) [i nivelul superior de evolu]ie<br />

printr-un program complet [i<br />

complex ce #mbin\ tehnica de tuns,<br />

psihologia clientei cu brandingul<br />

personal. $n acest fel, oricare<br />

profesionist cu minimum de doi<br />

ani experien]\ #n acest domeniu se<br />

poate specializa [i evolua ca hairstylist.<br />

Sunt propuse [ase structuri de curs:<br />

Workshop, Clasic Plus, Barbering,<br />

Compresive, Modul 360 [i Intensive<br />

Programme, #n cadrul c\rora<br />

cursantul ia cuno[tin]\ at=t cu<br />

tehnica Sassoon, c=t [i cu produsele<br />

de #ngrijire, colorare [i styling Keune.<br />

Primul curs care deschide agenda<br />

este Clasic Plus (trei zile), un must<br />

have pentru cine dore[te cl\direa<br />

unei funda]ii solide a tehnicii sale


de tuns. Se asimileaz\ principiile<br />

fundamentale ale tunsorii (linia,<br />

graduarea [i treapta), al\turi de<br />

no]iuni ce ]in de disciplina din<br />

spatele tunsorii.<br />

Urm\torul pas este reprezentat de<br />

cursul Workshop, #n care aten]ia<br />

este #ndreptat\ c\tre o preg\tire<br />

intensiv\ al\turi de studierea [i<br />

asimilarea tehnicilor creative.<br />

Cursul are un puternic caracter<br />

practic. Pentru cei care cer un<br />

studiu aprofundat al tehnicilor care<br />

se aplic\ pe p\rul scurt, cursul<br />

Barbering este alegerea fireasc\. Se<br />

studiaz\ tehnica SOC (scissor over<br />

comb) al\turi de tehnici creative<br />

destinate p\rului scurt #n general<br />

[i tunsorilor masculine #n special.<br />

Dup\ dob=ndirea cuno[tinelor de<br />

baz\, cursul Compresive reprezint\<br />

alegerea fireasc\. Timp de cinci zile<br />

se asimileaz\ [i exerseaz\ no]iuni<br />

despre echilibrul [i geometria<br />

tunsorii. Accentul este #ndreptat<br />

asupra realiz\rii tunsorilor<br />

personalizate, dublate de exerci]iu<br />

intensiv. Modul 360 reprezint\<br />

abordarea complex\ a conceptului<br />

de hairstyling, facil de asimilat<br />

#ntr-o perioad\ scurt\. Aceast\<br />

structur\ este ideal\ pentru cei care<br />

doresc s\ dob=ndeasc\ o viziune<br />

complet\ asupra no]iunilor de<br />

tunsoare, culoare, etichet\ profesional\<br />

[i<br />

no]iuni de comunicare [i consulta]ie.<br />

Intensive Programme #nchide<br />

curricula agendei de educa]ie,<br />

fiind un curs complex [i complet ce<br />

necesit\ aten]ie, d\ruire, efort at=t<br />

din partea studentului, c=t [i din<br />

partea echipei educationale pentru<br />

c\ timp de trei s\pt\m=ni se<br />

parcurg #ntr-o manier\ dens\ [i<br />

accelerat\ no]iuni despre arta<br />

consulta]iei, psihologia clientei,<br />

eticheta profesional\, mesajele<br />

▼<br />

Agenda cursurilor Academiei<br />

C\t\lin Lungu poate fi studiat\ pe<br />

www.catalinlungu.ro sau www.keune.ro.<br />

Platforma educa-<br />

]ional\ Keune<br />

Rom=nia este<br />

r\spunsul complet<br />

pentru cei care<br />

doresc s\ acceseze<br />

informa]ii [i<br />

tehnici solide #n<br />

ceea ce prive[te<br />

perfec]ionarea<br />

#n arta coafurii.<br />

verbale [i nonverbale. Evident,<br />

no]iunile tehnice, precum cele ce<br />

]in de crearea formelor (a)simetrice,<br />

folosirea zonelor vizibile [i<br />

invizibile, tehnica SOC etc. sunt<br />

studiate #n detaliu. {i pentru c\<br />

pasiunea reprezint\ un continuu<br />

schimb de informa]ie [i energie,<br />

Keune Rom=nia [i Academia<br />

C\t\lin Lungu anun]\ dou\<br />

evenimente inspira]ionale<br />

pentru coaforii rom=ni.<br />

Primul se va desf\[ura la Sibiu #n<br />

luna mai [i cel de-al doilea la Cluj,<br />

#n luna iulie. “Este o onoare [i o<br />

bucurie s\ facem cuno[tin]\ cu<br />

talenta]ii profesioni[ti din aceste<br />

dou\ zone importante ale hairstylingului<br />

na]ional [i cu at=t este<br />

mai mare bucuria deoarece va fi<br />

prima noastr\ apari]ie cu acest tip<br />

de eveniment #n Cluj [i Sibiu”,<br />

spune C\t\lin Lungu.<br />

O abordare<br />

complet\ a tunsorii<br />

pentru #mbun\t\-<br />

]irea tehnicii<br />

cursuri<br />

145


Advertorial<br />

Painted<br />

pixels<br />

Maria Rågberg de la Uniklipp AS<br />

salon din Norvegia este noua<br />

c=[tig\toare a concursului Fudge<br />

Mixology Master! Premiul s\u?<br />

Ocazia de a asista la [edin]a foto<br />

cu ocazia cre\rii noii colec]ii Fudge<br />

Professional #n colaborare cu<br />

EsteticaNetwork, #n Milano.<br />

Produsele potrivite<br />

asigur\ un styling<br />

perfect de fiecare<br />

dat\. Iar cu un p\r<br />

frumos [i s\n\tos,<br />

orice profesionist<br />

poate lucra mult mai<br />

u[or!<br />

Au fost ni[te zile foarte<br />

creative puse la dispozi]ie<br />

de echipa Fudge Professional<br />

pentru Maria<br />

Rågberg - ocazie cu<br />

care i-a cunoscut [i i-a<br />

observat la lucru [i pe<br />

talenta]ii X-presion Hair<br />

Creative Team, sub #ndrumarea<br />

lui Tracy Hayes - Fudge Professional<br />

Global Head<br />

of Education. {edin]a foto a fost<br />

coodonat\ de EsteticaNetwork,<br />

care a avut de fiecare dat\ ca<br />

prioritate asigurarea unor<br />

rezultate excep]ionale [i a unei<br />

bune colaborar\ri #ntre<br />

profesioni[tii industriei. De-a<br />

lungul celor dou\ zile senza]<br />

ionale petrecute la Milano #n<br />

decembrie, Maria a participat, dar<br />

a [i ajutat, la crearea unei colec]ii<br />

fenomenale, aduc=ndu-[i propria<br />

viziune [i interpretare. “Din<br />

momentul #n care am aflat c\ sunt<br />

c=[tig\toarea marelui premiu [i<br />

c\ voi merge la Milano, m-am<br />

sim]it extraordinar. Recomand<br />

tuturor profesioni[tilor din<br />

coafur\ s\ participe la concursul<br />

Mixology Master Competition,<br />

deoarece ofer\ o mare oportunitate<br />

creativ\ de a face ceea ce #]i<br />

place.”<br />

Lucr=nd laolalt\ cu Marco<br />

Antonio Restrepo, Jorge Cáncer<br />

[i Kasper Thomas - membri ai<br />

echipei X-presion Hair, #n mod<br />

inevitabil, Maria a prins c=teva<br />

tehnici inovatoare de colorare.<br />

B\ie]ii nu au dezam\git nici de<br />

aceast\ dat\! Obiectivul: de a<br />

ob]ine o colec]ie compus\ din<br />

lookuri ce pornesc de la stilul<br />

comercial [i elegant [i merg p=n\<br />

la cel de revist\, juc=ndu-se cu<br />

culorile, formele [i tehnicile cele<br />

mai noi [i diverse.<br />

“Tehnica de colorare este bazat\<br />

pe tehnica creat\ de noi - Disruptive,<br />

o evolu]ie a tehnicii pixel<br />

creat\ acum c=]iva ani”, explic\<br />

Jorge. “Efectul 3D creat este chiar<br />

mai frumos de observat live dec=t<br />

#n fotografii! Este important s\ nu<br />

se opteze doar pentru o culoare la<br />

146 colec]ie


suprafa]a<br />

p\rului, ci pentru mai multe culori<br />

care se schimb\ cu fiecare<br />

mi[care a firelor de p\r. Atunci<br />

c=nd st\p=ne[ti tehnica, o po]i<br />

adapta s\ fie foarte comercial\ [i<br />

s\ poat\ fi adoptat\ [i #n salon.”<br />

Pentru a se asigura c\ lookurile<br />

finale sunt #n conformitate cu<br />

viziunea Fudge, Tracy Hayes a<br />

adus experien]a sa [i know<br />

how-ul, iar colec]ia s-a dovedit<br />

a fi excep]ional de frumoas\.<br />

Produsele folosite pentru modelare,<br />

fixare [i finisare au fost [i ele<br />

foarte importante. Printre vedete:<br />

gama Make A Mens, care<br />

a asigurat un p\r s\n\tos cu care<br />

se poate lucra u[or, [i Fudge<br />

Skyscraper, fixativul care fixeaz\<br />

perfect orice tip de coafur\, f\r\<br />

un efect #nvechit, #nc\rcat.<br />

“Era esen]ial pentru mine s\<br />

[tiu c\ vom avea ni[te lookuri<br />

comerciale - atractive, dar<br />

purtabile [i #n acela[i timp s\ aib\<br />

acel wow factor care ne taie r\<br />

suflarea [i ne impresioneaz\.<br />

Ne-am asigurat c\ vom folosi<br />

paleta de culori Fudge Professional<br />

[i c\ o vom adapta la diferitele<br />

lungimi [i culori de p\r, astfel<br />

#nc=t #n aceast\ colec]ie s\ se<br />

reg\seasc\ ceva care s\ inspire<br />

fiecare client\ #n parte”, adaug\<br />

Emma Bate, Fudge Professional<br />

Brand Manager.<br />

Coafur\: X-presion @xpresioncreativos<br />

pentru Fudge Professional; Colorare:<br />

X-presion &Tracy Hayes Foto: Stefano<br />

Cattelan/Makeup: Barbara Bonazza;<br />

Styling: Manuela Mezzetti/Produse:<br />

Fudge Professional; Coordonare: PMS<br />

by Estetica<br />

Culori deconstruite,<br />

forme #ndr\zne]e [i<br />

texturi speciale.<br />

Lookuri fashion,<br />

pentru femeia<br />

modern\!<br />

Pentru video making of, urm\ri]i<br />

Tehnica de colorare<br />

Disruptive ofer\ identitate<br />

proprie colec]iei Fudge.


Estetica nr. 42/<strong>2018</strong><br />

ad index<br />

BARBER MIND 119<br />

www.beautybox.ro<br />

CATWALK SALON 28, 29, 30<br />

FUDGE Cov 2-1<br />

www.beautybox.ro<br />

IBD 105<br />

www.beautybox.ro<br />

KEUNE 144-145<br />

www.keune.com/ro<br />

LERISCOM 111, 129<br />

MALU WILZ 109<br />

www.maluwilzromania.com<br />

MELKIOR 52, 133<br />

www.melkior.ro<br />

PROFESSIONAL BRANDS 4, 131, 135<br />

www.professionalbrands.ro<br />

ROWE <strong>ROMANIA</strong> 142-143<br />

www.rowe.ro<br />

SKEYNDOR 2, Cov 4<br />

www.beautybox.ro<br />

TERTIA COSMETIC 127<br />

www.tertia.ro<br />

TAKARA BELMONT 121<br />

www.takarabelmont.com<br />

TIP|RIT| DE<br />

Tipografia Everest 2001 SRL,<br />

B-dul Timi[oara, nr. 121-137,<br />

sect. 6, Bucure[ti, cod 061327<br />

Telefon: 4(021) 433 07 01/ 02<br />

Publicat\ sub licen]a Estetica,<br />

Edizioni Esav srl, Torino/Italia<br />

ISSN 1843 - 844X: Toate<br />

drepturile sunt rezervate.<br />

Reproducerea oric\rui material<br />

scris sau ilustrat din aceast\<br />

publica]ie este interzis\.<br />

Materialele scrise [i fotografiile<br />

sunt selectate de c\tre editorul<br />

publica]iei la libera sa alegere [i<br />

f\r\ a i se percepe vreun cost.<br />

Materialele scrise [i fotografiile r\<br />

m=n #n proprietatea editorului,<br />

acesta put=nd s\ le foloseasc\ f\r\<br />

consim]\m=nt, incluz=nd [i<br />

trecerea lor #n proprietatea altui<br />

utilizator. Publica]ia Estetica<br />

prime[te #n mod expres drepturi<br />

de utilizare exclusiv\ a imaginilor<br />

din sectorul industriei de<br />

#nfrumuse]are, ceea ce #nseamn\<br />

c\ nu vor putea fi utilizate #n alte<br />

publica]ii de profil (excep]ie fac<br />

machetele publicitare).<br />

Nota Avocatului Poporului:<br />

Semn=nd aceast talon, consimt ca<br />

numele [i datele mele s\ fie<br />

prelucrate [i utilizate de c\tre Ingo<br />

Trade International SRL, f\r\ alte<br />

obliga]ii sau pl\]i fa]\ de persoana<br />

mea. $n]eleg c\ #mi sunt garantate<br />

drepturile conferite de Legea nr.<br />

677/2001 privind prelucrarea<br />

datelor cu caracter personal a[a<br />

cum sunt definite de aceast\ lege:<br />

dreptul la informare, dreptul de<br />

acces la datele sale, dreptul de<br />

interventie asupra datelor, dreptul<br />

de opozi]ie cu privire la datele<br />

sale, dreptul de a nu fi supus unei<br />

decizii individuale, dreptul de<br />

interven]ie asupra justi]iei . Sunt<br />

de acord s\ primesc ocazional<br />

obiecte promo]ionale, produse<br />

gratuite precum [i informa]ii prin<br />

telefon, e-mail , sms sau alte<br />

mijloace de comunicare. Orice<br />

comunic\ri c\tre Ingo Trade<br />

International SRL privind datele<br />

personale se fac pe adresa: Valea<br />

Ialomi]ei, nr. 5, Sector 6,<br />

Bucure[ti.<br />

<strong>ESTETICA</strong> <strong>ROMANIA</strong> AND<br />

REPUBLIC OF MOLDOVA<br />

22, Tudor Vladimirescu Blvd<br />

Green Gate Building, 4th floor<br />

Sector 5, 050883<br />

Bucharest (Romania)<br />

Tel.: 4021 317 90 20<br />

info@estetica.ro,<br />

www.estetica.ro<br />

PENTRU ABONARE<br />

e-mail: sales@estetica.ro<br />

www.facebook.com/EsteticaRomania<br />

Tel: 0729.777.353<br />

Membre de l’Association<br />

Internationale de la<br />

Presse Professionnelle


AHA-uri<br />

Seminţe de<br />

căpșuni<br />

Cărbune activat<br />

Malahit<br />

Nisip vulcanic<br />

din Islanda<br />

Apă provenită<br />

din ghetari<br />

norvegieni<br />

MyMASK<br />

EARTH MASKS COLLECTION<br />

MyMASK<br />

FRUIT JAM<br />

Piele lipsită de strălucire, fără<br />

luminozitate. Riduri fine și pete.<br />

AVANTAJ<br />

Exfoliere acidă și abrazivă (peeling<br />

delicat). Piele uniformizată.<br />

TEXTURĂ<br />

asemănătoare gemului,<br />

cu semințe de căpșuni.<br />

MyMASK<br />

FRESH SORBET<br />

Piele deshidratată.<br />

Senzație de tensiune.<br />

AVANTAJ<br />

Hidratare revigorantă. Piele<br />

hidratată și remineralizată.<br />

TEXTURĂ<br />

asemănătoare șerbetului.<br />

MyMASK<br />

DARK CHARCOAL<br />

Piele expusă contaminării.<br />

Pori deschiși și impurități.<br />

AVANTAJ<br />

Scrub și purificator extern.<br />

Piele netedă și uniformizată<br />

TEXTURĂ<br />

argiloasă cu cărbune activat.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!