30.01.2024 Views

ESTETICA Romania (2/2022)

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at magazines.esteticanetwork.com

Estetica Magazine is the world's leading hairdressing magazine. Founded in Italy in 1946 and published today in over 60 countries around the world, it is a global reference point for professionals working in the hair and beauty industry. Techniques, fashion, education and trends are at the core of every issue of Estetica Magazine. Further information about both the printed and digital versions of the magazine is available at magazines.esteticanetwork.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

54<br />

Nr.54-22/23<br />

TENDIN}E<br />

80’s are back<br />

Photo Finish<br />

NOUT|}I<br />

Signature naturals<br />

Conceptul Hairgonomy<br />

TOAMNA-IARNA 22/23<br />

EVENIMENT<br />

Global Creative Awards <strong>2022</strong> Winners<br />

www.estetica.ro


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


Estetica nr. 54/22-23<br />

cuprins<br />

Coafur\: Lisa Von Kurvink<br />

Foto: Keith Bryce<br />

Makeup: Jillian Wilkey<br />

Models: Faith Vega<br />

Produse: L'anza<br />

Tendin]e 80’s are back 2<br />

Ini]iativ\ Salon Wellbeing 6<br />

Tendin]e Photo Finish 10<br />

Concurs Global Creative Awards 88<br />

LOCAL PUBLISHER<br />

Lucian Miess<br />

EDITOR-IN-CHIEF<br />

Jacqueline Enciu<br />

jacqueline.enciu@estetica.ro<br />

EDITOR<br />

Ann-Christine Miess<br />

redactie@estetica.ro<br />

40 729.777.035<br />

EDITORIAL STAFF<br />

Aurelia Chiriac<br />

aurelia.chiriac@estetica.ro<br />

LAYOUT & PHOTO EDITOR<br />

R\zvan Laz\r<br />

DTP & PRE PRESS<br />

R\zvan Laz\r<br />

CORECTOR<br />

Paula Rotaru<br />

SALES DEPARTMENT<br />

sales@estetica.ro<br />

40 729.777.353<br />

Chi[in\u:<br />

0037 36 92 51 715<br />

Eveniment 100 de ani de creativitate 102<br />

Produs OPI Fall Kisses 110<br />

Lansare Global Lift V-Shape 112<br />

Produs Conceptul Hairgonomy 114<br />

Trenduri interna]ionale<br />

Newdivas 39<br />

<strong>ESTETICA</strong> INTERNATIONAL<br />

PUBLISHER AND<br />

MANAGING DIRECTOR<br />

Roberto Pissimiglia<br />

INTERNATIONAL<br />

EDITORIAL DIRECTOR<br />

Sergi Bancells<br />

INTERNATIONAL<br />

EDITOR-IN-CHIEF<br />

Laura Castelli<br />

INTERNATIONAL&<br />

LICENSING EDITORIAL<br />

COORDINATOR<br />

Fatima Pilone<br />

EDITORIAL STAFF<br />

Marie Coccoluto,<br />

Michaela Dee,<br />

Gary Kelly,<br />

Elisabet Parra,<br />

Lucia Preziosi,<br />

Marie Scarano<br />

LAYOUT<br />

Manuela Artosi<br />

Davide Cardente<br />

LICENSING MANAGER<br />

Elena Flaugnatti<br />

DIGITAL<br />

Matteo Franceschini Beghini,<br />

Erica Balduini,<br />

Ludovica Cavalli,<br />

Erika Marchese,<br />

Wilma Sommariva,<br />

Valentina Stella


80’s are back<br />

Cei care au tr\it anii lui Charlie's Angels nu pot s\ nu-[i aminteasc\ de<br />

Farrah Fawcett [i de blondul ei mediu deschis cu bucle #ntoarse. O coam\<br />

de leu pe care actri]a o purta cu dezinvoltur\, marc=nd o epoc\. Iat-o<br />

din nou printre noi, pentru a ne debarasa de tendin]ele de pe Instagram.<br />

Declinate #n modul Y2K, buclele #n valuri au un accent dinamic diferit,<br />

#n cazurile cele mai #ndr\zne]e ele fiind eviden]iate [i de o puternic\<br />

creativitate cromatic\. Un look potrivit pentru toate v=rstele, iar atunci<br />

c=nd este combinat cu ochelari maxi ofer\ o not\ vintage irezistibil\.<br />

80’s<br />

are back<br />

Pe spatele coper]ii unui nou album, printre pletele unui<br />

look actual, a[eza]i la cinematograf. Revine, puternic,<br />

dorul de anii ’80. Da]i volumul mai tare! Daniela Giambrone<br />

Foto: Getty Images<br />

Foto: Getty Images<br />

Noul val al anilor 2000<br />

Sunetele Joy Division, libere de patos [i<br />

#mbog\]ite de o fermec\toare [i afectat\<br />

voce feminin\. Aceasta este formula celor<br />

de la Dry Cleaning, o trup\ englez\ post<br />

punk activ\ din 2018. Noul [i al doilea<br />

lor album, care a ap\rut #n octombrie,<br />

se intituleaz\ Stumpwork [i abia a[tept\m<br />

s\-l ascult\m, pentru c\ cel anterior este o<br />

#nc=ntare pentru to]i cei care au iubit New<br />

Wave-ul anilor ’80 marca]i de simplitate<br />

[i lirirsm. Twistul contemporan vine de<br />

la vocea c=nt\re]ei Florence Shaw, o fost\<br />

artist\, deja iconic\ pentru lookul s\u cu<br />

p\r castaniu XXL [i cu aer sofisticat de<br />

regin\.<br />

2 tendin]e


Cu umeri largi<br />

Pernu]ele pentru umeri sunt un feti[ de mod\ indisolubil legat<br />

de anii ’80. $ntr-un deceniu #n care feminitatea a #mprumutat<br />

multe dintre tr\s\turile masculine - #n special carierismul -<br />

umerii largi au fost armura potrivit\ pentru lupt\.<br />

Ast\zi, pe podiumurile AI ’22-’23, revin la mod\ de nivel #nalt<br />

precum [i #n prêt-à-porter, cu o linie mai pu]in pronun]at\<br />

[i mai elegant\. Parc\ ar spune c\ este nevoie s\ revenim pentru<br />

a reafirma puterea feminin\, dar cu o abordare mai con[tient\<br />

[i mai echilibrat\.<br />

Foto: Getty Images<br />

Jean-Paul Gaultier HC<br />

Jean-Paul Gaultier HC<br />

Roberto Diz<br />

Jorge Vazquez<br />

Schiaparelli HC<br />

Schiaparelli HC<br />

Schiaparelli HC<br />

Dou\ mituri dintr-o singur\ lovitur\<br />

C=nd l-a purtat #n turneul Blonde Ambition, a fost o explozie. Corsetul pe care JP<br />

Gaultier l-a realizat pentru Madonna a devenit iconic pe mai multe planuri: o marc\<br />

#nregistrat\ pentru designer, un look de neuitat pentru c=nt\rea]\, un stil care a<br />

rezumat spiritul feminin #ndr\zne] [i m=ndru al acelui deceniu. Iat\ c\ revine pe<br />

podiumurile Haute Couture AI ’22-’23, reinterpretat #n ultimele crea]ii ale aceleia[i<br />

case de mod\, #ntr-o variant\ mai plin\ [i mai sculptural\. $n timp ce, pe strad\,<br />

pute]i observa citatul tribut al Chiarei Ferragni, care a purtat un top semnat JP<br />

Gaultier, combinat cu blugi [i sacou, cu un stil urban chic.


Pe micul ecran<br />

$n timp ce re]elele de socializare sunt oglinda tendin]elor,<br />

serialele TV sunt creatori de tendin]e. Dup\ cum a afirmat<br />

recent Raf, muzica anilor ’80 revine #n vog\ [i datorit\<br />

fenomenului Stranger Things, un serial TV foarte popular<br />

ambientat #n acel deceniu, cu o coloan\ sonor\ pentru<br />

adev\ra]ii cunosc\tori. $n acela[i timp, moda anilor ’80 de pe<br />

podiumurile de mod\ aminte[te cu naturale]e [i de serialele TV.<br />

Un exemplu? S\ ne g=ndim la personajul Aleesha din Upload:<br />

de la p\rul ei plin de m=ndrie afro, p=n\ la ]inutele fluorescente<br />

cu pantaloni cu talie #nalt\ [i pulovere largi cu m=neci bufante,<br />

lookurile ei sunt un manifest al anilor ’80.<br />

D\ volumul mai tare<br />

Dac\ exista un lucru care nu lipsea #n anii ’80 acesta era p\rul cu volum. P\r piept\nat pe spate, p\r creponat<br />

frisé, [uvi]e asem\n\toare ramurilor, bucle #n valuri. P\rul voluminos al anilor ’80 [i-a l\sat amprenta #n moda<br />

coafurilor acelei perioade, iar ast\zi ne afl\m #n prezen]a aceleia[i dorin]e de volum #n cadrul celor mai actuale<br />

propuneri ale hairstyli[tilor interna]ionali. Donna Summer, Farrah Fawcett, Kelly LeBrock se afl\ printre<br />

punctele de referin]\ care se recunosc #ntr-o coafur\ f\r\ precedent. P\rul #ntins face loc ondulatului super<br />

vaporos, buclelor naturale, ca s\ nu mai spunem de creponare care devine o textur\ de modelat. Ce red\ acest<br />

sentiment contemporan este culoarea: blonduri tridimensionale, ro[caturi intense [i [atenuri foarte naturale.<br />

Coafur\: CandiceMcKay for Davines<br />

Coafur\: David Corbett<br />

Coafur\: O. Tarasova, T. Zmunchile<br />

& Z. Semerzhidi @ Estel<br />

4 tendin]e


Foto: Getty Images<br />

Sequel [i remake<br />

Suntem p\rtinitori, dar putem spune c\, pentru<br />

cinematograful anilor ’80, Top Gun reprezint\<br />

un film esen]ial. Sequel-ul Maverick, lansat<br />

#n mai, a deblocat mai mult dec=t o amintire,<br />

l\s=nd la o parte readucerea pe marele ecran a unui<br />

Tom Cruise #n form\ excelent\. La fel de puternic<br />

ca nivel de nostalgie, a fost remake-ul sofisticat<br />

[i elegant al lui Dune semnat Denis Villeneuve,<br />

urmat de cel iconic din 1984 de David Lynch. Dou\<br />

mituri cinematografice ale acelui deceniu care s-au<br />

reinventat ast\zi pentru un public cu totul diferit,<br />

c=[tig=nd am=ndou\ at=t aprecierile criticilor, c=t<br />

[i succesul de box office.<br />

Spiritul anilor ’80 francezi<br />

Pentru a demonstra c\ dorin]a de anii ’80 este un sentiment comun, iat\<br />

expozi]ia Années ’80: Mode, design et graphisme en France, care din 13 octombrie<br />

<strong>2022</strong> p=n\ #n 16 aprilie 2023 va ocupa spa]iile Musée des Arts Décoratifs din<br />

Paris. De la alegerea lui François Mitterrand #n 1981 p=n\ la c\derea Zidului<br />

Berlinului #n 1989: o perioad\ #n care #n Fran]a, ca #n toat\ Europa, designul,<br />

grafica, publicitatea, moda, televiziunea, muzica au fost cople[ite de un fler<br />

creativ experimental [i eliberator. Deseori acuza]i de superficialitate,<br />

anii ’80 trebuie redescoperi]i: #n spatele atitudinii #ndr\zne]e au stat<br />

dorin]a de libertate, exprimarea creativ\ [i egalitatea #n drepturi.


Salon<br />

Wellbeing<br />

S\n\tatea mintal\, #ngrijirea de sine [i con[tientizarea de sine<br />

nu au fost niciodat\ mai importante dec=t acum. $ntr-o lume a<br />

costurilor #n cre[tere, a grijilor [i anxiet\]ii, a te pune pe primul<br />

loc este o parte esen]ial\ a vie]ii noastre profesionale.<br />

F\r\ nicio #ndoial\, con[tientizarea s\n\t\]ii mintale a devenit una dintre cele mai importante conversa]ii<br />

ale genera]iei noastre. To]i am fost stresa]i [i am avut zile #n care nu ne puteam ridica din pat, dar acum<br />

nu este suficient doar s\ lupt\m cu noi. Cu to]ii recunoa[tem importan]a timpului liber [i a recunoa[terii<br />

semnelor epuiz\rii nu doar #n noi #n[ine, ci [i #n oamenii din jurul nostru. De la a te sim]i apreciat, p=n\ la<br />

a-]i acorda timp pentru dezvoltare personal\, noul mod de a lucra #nseamn\ s\ recunoa[tem c=nd avem<br />

nevoie de o pauz\. Dar nu trebuie doar s\ ne g=ndim la noi #n[ine, ci [i la oamenii din jurul nostru: echipa<br />

noastr\, clien]ii no[tri, [eful nostru [i familia noastr\ general\ la munc\. Aten]ia reciproc\ face acum parte<br />

din via]a noastr\ profesional\ [i recunoa[tem c=nd cineva are nevoie de timp liber, iar asta este o parte<br />

important\ a conducerii unei afaceri de succes. Am vorbit cu patru coafori care pun #ngrijirea personal\ [i<br />

awarenessul echipei #n fruntea activit\]ilor zilnice.<br />

124 Treatments


Suport educa]ional<br />

Georgina Williams, Talent & Development Manager,<br />

Kao Salon Division UK:<br />

Stili[tii #nva]\ mereu [i caut\ modalit\]i de a-[i re#mprosp\ta abilit\]ile si<br />

de a-[i dezvolta expertiza. Indiferent dac\ este un tutorial online de dou\<br />

minute sau urm\re[te coaforul sau influencerul preferat pe re]elele sociale.<br />

C=nd conduce]i un salon [i gestiona]i o echip\, este important s\ ave]i un<br />

program care este #ncorporat #n etosul salonului vostru pentru a v\ ajuta s\<br />

v\ men]ine]i echipa proasp\t\, inspirat\ [i motivat\.<br />

Cel mai bun mod de a construi un program de formare a personalului este<br />

de a crea o filozofie de salon autentic\ [i semnificativ\. Ce vrei s\ spun\<br />

salonul despre tine ca angajator? $n ce crezi? Cum vrei s\ se comporte<br />

echipa ta? Cum vei sprijini dezvoltarea personal\ [i profesional\ a echipei<br />

tale din salon? Odat\ ce acest lucru este finalizat [i v\ sim]i]i confortabil<br />

cu cine sunte]i ca afacere [i ceea ce reprezenta]i, lucra]i la ceea ce se poate<br />

a[tepta un membru al echipei de la voi ca angajator. Planifica]i un buget<br />

anual pentru educa]ie [i modul #n care acesta va fi utilizat. Dar cel mai<br />

important lucru este s\ ai un plan pentru to]i membrii echipei [i s\ fii<br />

consecvent pentru a asigura o bun\ s\n\tate mintal\ [i pozitivitate #n<br />

cadrul echipei. O echip\ fericit\ [i motivat\ #nseamn\ un loc de munc\<br />

motivant, unde vii cu pl\cere iar clien]ii vor #n]elege asta.<br />

Stili[tii vor s\ mul]umeasc\ oamenii [i iubesc<br />

rela]iile interpersonale. {i ei vor s\ simt\ apreciere,<br />

asta face parte din natura unui creativ. Chiar<br />

doare dac\ unui client nu #i place rezultatul [i asta<br />

va r\m=ne #n mintea stilistului pentru o vreme.<br />

Prin urmare, este important ca un angajator<br />

s\ recunoasc\ munca stilistului, contribu]ia<br />

acestuia la afacere [i eforturile pe care le depune<br />

pentru dezvoltarea personal\, precum [i succesul<br />

general al salonului. V\ ajut\ s\ v\ men]ine]i<br />

echipa concentrat\ [i motivat\ [i, la r=ndul ei,<br />

atmosfera din salon beneficiaz\ atunci c=nd<br />

echipa este fericit\.<br />

Asisten]\ pentru clien]i<br />

Marcello Moccia, Room 97 Creative, Leeds and Wakefield<br />

Coaforii se afl\ #ntr-o pozi]ie foarte privilegiat\, deoarece deseori sunt primii care observ\ semne<br />

neobi[nuite la clien]i. Adesea ei ne vor spune cum se simt, dar putem vedea [i semnele de anxietate<br />

sau depresie [i le suntem aproape pentru a crea un mediu #n care s\ poat\ fi asculta]i, s\ spun\ cuiva<br />

cum se simt f\r\ a fi judeca]i [i s\ fie un refugiu pentru stresul lumii exterioare. De la consulta]ie [i<br />

servicii p=n\ la sfaturile de #ngrijire ulterioar\, fiecare client ar trebui s\ se simt\ excelent, vrem s\<br />

p\r\seasc\ salonul ar\t=nd [i sim]indu-se uimitor. Nu exist\ multe joburi care pot face asta! Echipa<br />

noastr\ nu vorbe[te niciodat\ despre politic\ sau despre ce s-a #nt=mplat la [tiri; vorbim despre<br />

ceea ce fac clien]ii no[tri #n via]a lor, cum s\ ob]in\ stilul pe care [i-l doresc atunci<br />

c=nd sunt acas\ [i despre cum pu]in\ #ngrijire de sine [i timp liber<br />

pentru a-[i r\sf\]a p\rul [i pielea pot avea un efect uria[ asupra<br />

psihicului. Lumea [i-a dat seama de importan]a p\rului pentru<br />

bun\starea personal\ #n timpul izol\rii, iar serviciul pe care #l<br />

oferim este mai mult dec=t o tunsoare; p\rul coafat poate ridica<br />

moralul, iar faptul c\ suntem acolo pentru ei cu sfaturi despre<br />

produse [i #ndrum\ri despre stilizarea p\rului este un serviciu<br />

comunitar esen]ial.<br />

ini]iativ\<br />

7


Implicarea personalului<br />

Anil Salhan, Blacc Blond, Birmingham<br />

Este incredibil de important ca membrii echipei s\ se simt\ aprecia]i la locul de munc\ pentru a te asigura c\<br />

sunt ferici]i [i motiva]i [i au un moral ridicat. Atunci c=nd membrii echipei tale se simt aprecia]i, ei vor fi mai<br />

productivi [i vor oferi clien]ilor t\i o experien]\ mai bun\. Exist\ multe moduri prin care po]i ar\ta echipei tale<br />

c\ este apreciat\: bonusuri, stimulente sau pur [i simplu ascult=nd feedbackul lor [i lu=ndu-l #n considerare.<br />

Sunt apreciate ac]iunile mici, cum ar fi oferirea de b\uturi r\coritoare sau gust\ri dulci sau s\n\toase pe<br />

parcursul zilei de lucru, precum [i invitarea la orice evenimente sau premii la care participa]i. Comunicarea<br />

este cheia pentru o atmosfer\ incluziv\ [i motivant\. La BLACC & BLOND am o politic\ de u[i deschise, prin<br />

care echipa mea [tie c\ poate veni la mine pentru a comunica orice, indiferent c=t de mare sau mic. Echipa [tie<br />

c\ #n spa]iul nostru toat\ lumea se simte #n siguran]\, respectat\, ascultat\ [i acceptat\.<br />

Este important s\ v\ asigura]i c\ spa]iul salonului vostru este un loc frumos #n care s\ lucreze echipa.<br />

Este luminos, curat [i primitor? Va inspira membrii echipei? Acestea au fost doar c=teva #ntreb\ri pe care<br />

le-am luat #n considerare c=nd am proiectat salonul. Am #ncorporat, de asemenea, mici aten]ii, cum ar fi<br />

un umidificator cu ulei esen]ial [i un sistem de sunet fantastic, cu un playlist de muzic\ vesel\, pentru a<br />

motiva [i a promova #n continuare un sentiment de bun\stare #n timpul lucrului.<br />

Spa]iul nostru se bazeaz\ pe incluziune [i este ceva ce promov\m pe re]elele de socializare – folosim o<br />

gam\ divers\ de imagini reprezentative, avem speciali[ti at=t pentru p\rul b\rba]ilor c=t [i al femeilor [i<br />

pentru toate tipurile de p\r, iar spa]iul nostru ne reflect\ personalitatea ca salon, nu este standardizat.<br />

R\sp=ndim con[tientizarea incluziunii [i avem o politic\ de toleran]\ zero fa]\ de discriminare.<br />

Siguran]a [i confortul tuturor este prioritatea noastr\.


$ngrijirea proprietarului salonului<br />

Colin McAndrew, Director, Medusa<br />

Este un act de echilibru atunci c=nd vine vorba de<br />

a ar\ta emo]ii la locul de munc\. Doar pentru c\<br />

suntem proprietari sau manageri, nu #nseamn\<br />

c\ avem superputeri sau c\ suntem robo]i. Avem<br />

sentimente [i este important s\ ne sim]im confortabil<br />

s\ ne ar\t\m vulnerabilitatea echipei noastre. Cum<br />

putem crea rela]ii cu angaja]ii deschise [i bazate pe<br />

#ncredere reciproc\ dac\ nu o facem?<br />

Cu toate acestea, cu to]ii am avut manageri [i [efi<br />

stresan]i [i ne-au #nv\]at c\ acela este un mod ineficient<br />

de a lucra [i d\uneaz\ afacerii [i s\n\t\]ii mintale a echipei. Vremurile se schimb\,<br />

ar\tarea emo]iei la locul de munc\ nu ar trebui s\ fie tabu [i muncim din greu la<br />

Medusa pentru a crea un spa]iu sigur de exprimare pentru toat\ lumea. Ca lider<br />

al unei echipe, este esen]ial ca propria mea s\n\tate mintal\ s\ fie stabil\. Pentru<br />

mine, asta #nseamn\ crearea unor limite [i ritualuri clare. M\ trezesc devreme [i #mi<br />

beau cafeaua #n lini[tea gr\dinii #nainte de a #ncepe ziua. Merg cu bicicleta #n fiecare<br />

zi [i asta m\ ajut\ s\ #mi preg\tesc mintea fie pentru ziua ce vine, fie s\ procesez<br />

evenimentele din timpul zilei #nainte de a ajunge acas\. Pe c=t posibil, ]in munca<br />

#n afara casei. Acesta este spa]iul meu de re#nc\rcare. De asemenea, merg la yoga<br />

fierbinte, care are cel mai mare impact pozitiv asupra s\n\t\]ii mele mintale.<br />

ini]iativ\<br />

9


Photo Finish<br />

Am rugat c=]iva arti[ti interna]ionali de top din Marea Britanie, SUA [i<br />

Asia s\ prezinte lookul pe care #l consider\ cel mai potrivit pentru<br />

coperta unei reviste. Cu siguran]\ s-au ridicat la nivelul a[tept\rilor!<br />

Gary Kelly & Marie Scarano<br />

MINIMAL, BUT EDGY<br />

Acest look face parte dintr-o colec]ie de prim\var\-var\ pentru Newance de la Topchic. Pentru aceast\ colec]ie, am vrut s\ aduc r\coare<br />

#n var\. Per total, m-am jucat cu o selec]ie de nuan]e pentru a crea o armonie #ntre cald [i rece. Pentru culoarea p\rului #n sine, am folosit<br />

cenu[iu mat [i [aten rece #ntr-o tehnic\ de colorare bloc pentru a crea efectul fumuriu. Tunsoarea este minim\, dar edgy, cu deconectare<br />

prin breton pentru a scoate #n eviden]\ linia b\rbiei modelului. Pentru a finaliza, p\rul a fost coafat elegant, cu str\lucire ridicat\, pentru<br />

a-i oferi un aspect mai editorial [i edgy. Yuujin Ho (Singapore)<br />

Coafur\: Yuujin Ho, lider de styling de la Evolve Salon [i Goldwell National Artist, Singapore<br />

Produse: Newance de la Topchic<br />

CHICA, $N TENDIN}E<br />

Aceasta este una dintre imaginile mele preferate, deoarece a c=[tigat Trend Image of the Year, a[a c\ este [i foarte special\ pentru mine.<br />

Aceast\ chic\ sexy, v=lvoaie [i edgy creeaz\ o prezen]\ puternic\, plin\ de textur\ [i mi[care. Chica este o form\ frumoas\ [i mi-a permis<br />

s\-mi prezint toate tehnicile preferate de tuns pentru a crea lookul – am folosit tehnicile de channel cutting, slide cutting [i texturarea<br />

pentru a crea un stil de zi cu zi, #n tendin]e. Sharon Malcolm (Marea Britanie)<br />

Coafur\: Sharon Malcolm, Sharon Malcolm Hairdressing, Newtownards, Northern Ireland<br />

Foto: Jack Eams / Makeup: Siobhan Luckie / Styling: Magdalena Jacobs<br />

10 tendin]e


BLOND MULTIDIMENSIONAL<br />

Aceast\ imagine este pur [i simplu frumoas\. Inspira]i de tendin]ele salonului [i solicit\rile clien]ilor,<br />

am creat un blond #mbog\]it, care este str\lucitor [i are o varietate de tonuri amestecate pe toat\<br />

lungimea. Este perfect pentru anotimpul de toamn\. Acest look cu trei p=n\ la patru nuan]e diferite de<br />

blond induce o senza]ie multidimensional\. De asemenea, cuprinde textur\ [i volum – ambele printre<br />

cele mai mari tendin]e solicitate #n saloane #n prezent. C=nd am creat acest look ca parte a noii noastre<br />

colec]ii cu JOICO, a fost important pentru noi s\ cre\m lookuri care s\ reprezinte tendin]ele curente,<br />

precum cele solicitate #n salon. Bruno Marc (Marea Britanie)<br />

Direc]ia artistic\: Bruno Marc Giamattei/ Culoarea p\rului: Paul Watts/ Tunsoare [i styling: Marcus<br />

Giamattei; Foto: Jamie Blanshard/ Machiaj: Katie Moore/ Styling: Ellen Spiller<br />

VIZIUNEA MINIMALIST|<br />

A fost aleas\ o singur\ culoare pentru a oglindi ceea ce se #nt=mpl\ #n lumea artei moderne, unde o viziune<br />

minimalist\ eclipseaz\ tendin]a c\tre p\rul curcubeu. Pictura modern\ folose[te adesea culori combinate cu<br />

texturi neobi[nuite pentru a diferen]ia senza]ia – la fel ca #n acest look. Culorile cu un singur ton (level 2N –<br />

Redken Chromatics) creeaz\ un c=mp solid, dar, #n contrast, tehnicile de tuns prin filare [i alunecare realizeaz\<br />

separare. O cear\ d\ defini]ie, demonstr=nd c\ exist\ ordine chiar [i #n haos! Allen Furlan (SUA)<br />

Coafur\: Allen Furlan/ Makeup: Ashley Zimmel/ Foto: John Ng


FORM| RETRO<br />

Inspira]ia mea a fost cinematografia filmelor noir din anii 1940 [i 1950. Jum\tatea inferioar\ sau baza<br />

coafurii a fost realizat\ cu plase de p\r [i extensii, care au fost tapate [i formate #ntr-o beret\ plat\. Ele<br />

au fost plasate ca funda]ie a designului. Burlanele de p\r de pe partea superioar\ au fost create cu<br />

matri]e de p\r cu form\ alungit\. {uvi]ele de p\r au fost ata[ate [i #nf\[urate #n jurul matri]elor [i<br />

a[ezate deasupra bazei pentru a crea echilibrul [i forma perfecte. Nick Pagano (SUA)<br />

Coafur\: @NickPaganoHairDesign, Goldwell National Artist<br />

Foto: Alice Watson/ Makeup: @Cherylmakeup/ Produse: Goldwell Style Sign<br />

AUR| RELAXAT|<br />

M-am inspirat din tendin]a actual\ de culori reci [i fumurii pentru lookul meu din colec]ia de<br />

prim\var\-var\ <strong>2022</strong> folosind Newance de la Topchic. Direc]ia creativ\ a fost de a crea un look juc\u[, la<br />

mod\. Prin urmare, am aplicat culori constrastante sub form\ de [uvi]e. Cu utilizarea at=t a nuan]elor<br />

naturale reci, c=t [i a culorilor cu subtonuri calde, am fost #nc=ntat de rezultatul revigorant [i vesel. Cel mai<br />

important, aceast\ coafur\ are o aur\ relaxat\, d=nd o not\ juc\u[\ [i modern\ acestui look clasic.<br />

Jophy Tio (Singapore)<br />

Coafur\: Jophy Tio, director de crea]ie la Super Blades [i Goldwell National Artist, Singapore.<br />

Produse: Newance de la Topchic<br />

124 trends trends 125


FINISAJ FASCINANT<br />

Aceasta este o imagine at=t de captivant\ nu numai datorit\ plas\rii culorii, ci [i datorit\ tunsorii precise [i finisajului lucios al<br />

p\rului. Aceast\ tendin]\ de culoare se inspir\ din uleiul v\rsat sau uleiul #n ap\ [i vede o baz\ brunet\ #nchis\ sau neagr\ asociat\<br />

cu plasarea de tonuri de albastru, verde [i violet #n p\r pentru un finisaj cu adev\rat fascinant. Culorile se #mbin\ frumos #mpreun\<br />

[i sunt scoase #n eviden]\ [i mai mult de tunsoarea bob. Stilul elegant ajut\ p\rul s\ arate s\n\tos [i str\lucitor. Mi[carea p\rului [i a<br />

fundalului adaug\ un impact suplimentar acestei imagini demne de copert\. Seung Ki Baek (Marea Britanie)<br />

Tunsoare [i culoare: Seung Ki Baek, colorist expert la RUSH/ Makeup: Lan Nguyen-Grealis<br />

Stilist vestimentar: Robert Morrison<br />

DRAMATIC| EXTREM|<br />

Inspirat\ de ironia dramatic\, aceast\ colec]ie este plin\ de drame, a[a cum se reflect\ #n culoare, iluminare [i stil. Ironia const\ #n<br />

simplitatea tunsorii [i finisajul clasic de precizie, plasarea culorilor, precum [i #n stilul general al imaginii. Lisa Vann (SUA)<br />

Coafur\: Lisa Vann, Aspen Day-Flynn, Hatsumi Futamura, Hernandez, Vann Studio Seattle WA<br />

Makeup: Hannah Vann, Vann Studio Seattle Wa/ Foto: David Rossa, Denver, CO<br />

Designer vestimentar: Lisa Marie Couture, Seattle, WA<br />

tendin]e<br />

13


GEOMETRIC CLASIC<br />

Tunsoarea de precizie ne permite s\ t\iem cu scop [i inten]ie. Formele geometrice clasice combinate cu stratificarea [i gradarea<br />

moderne vor face ca orice textur\ a p\rului s\ ias\ #n eviden]\. Simplitatea este totul #n zilele noastre! T\ierea pe uscat permite<br />

p\rului s\ se a[eze natural [i textura p\rului s\ fie pus\ #n valoare. Aplica]i #ntotdeauna un spray hidratant f\r\ cl\tire [i/sau<br />

lo]iune pentru tuns pentru a face p\rul mai flexibil, a reduce efectul static [i a asigura un rezultat precis. Sam Villa (SUA)<br />

Coafur\: Sam Villa/ Director artistic: Teresa Romero/ Foto: Nico Norsdstrom/ Obsidian and Blush<br />

Instrumente: Sam Villa/ Produse: Redken/ Makeup: Tanya Ortega [i Leticia Tapia<br />

Garderob\: Michi Lafary/ Obsidian and Blush/ Model: Christi Ho<br />

Pentru mine, aceast\ imagine reprezint\ topul coafurii moderne [i este o viziune pentru viitorul str\lucit al me[te[ugului. Va<br />

fi o lume #n care diversitatea este #mbr\]i[at\ [i conceptele proaspete ale frumuse]ii sunt celebrate. Aceast\ fotografie prezint\<br />

individualitatea fiec\rei muze prin tunsoare, culoare [i stil. Lookurile personalizate pe care le-am ales aduc la via]\ fa]ete ale<br />

personalit\]ii [i esteticii lor personale, sc\ldate #n lumin\ prismatic\. Robert Eaton (Marea Britanie)<br />

Coafur\: Robert Eaton, Director creativ la Russell Eaton Salons [i curentul BHA British Hairdresser of the Year.<br />

Foto: Richard Miles/ Makeup: Lucy Flower/ Styling: Clare Firth<br />

14 tendin]e MUZE VIZIONARE


TEXTUR| SCULPTAT|<br />

C=nd am creat acest look, viziunea mea a fost o atmosfer\ retro a anilor ’80. O senza]ie rebel\, un<br />

look texturat sculptat [i o tunsoare versatil\ care strig\: “chica rock and roll se #ntoarce!” Dup\ ie[irea<br />

noastr\ din carantin\, acest look este un #ndemn pentru a fi curajos [i diferit de mul]ime. A[adar, s\<br />

fim #ndr\zne]i [i siguri c\ chica va r\m=ne mereu un trend! Dan Mewies (Marea Britanie)<br />

Coafur\: Dan Mewies, Mewies & Co/ Foto: Chris Bulezuik/ Makeup: Karl Dickey/ Styling: Lisa Elliott<br />

CONTRASTE PUTERNICE<br />

$n aceast\ od\ c\tre chic\, totul a fost actualizat. Culoarea, contrastele puternice #n lungimi, inclusiv lateralele<br />

rase. Precizia este #ntotdeauna esen]ial\: #n propor]iile lungimii, #n plasarea subtil\ a culorilor, #n filarea<br />

v=rfurilor, a bretonului [i a microstraturilor. Robin LaChance (SUA)<br />

Coafur\: Robin LaChance/ Foto: Paula Tizzard/ Makeup: Florencia Taylor/ Garderob\: Adrian Arnieri<br />

trends<br />

125


HAIRGONOMY<br />

Prin principiile de<br />

minimalism [i simplitate,<br />

structura [i forma au fost<br />

perspectivele principale,<br />

elev=nd frumuse]ea natural\<br />

cu tonuri p\m=ntii.<br />

Hairstyling & Creative Concept:<br />

Vlad Saro[i, R\zvan Costan;<br />

Produse: Sachajuan <strong>Romania</strong><br />

Foto: Raluca Ciornea; Video:<br />

Maier Amanda; Makeup: Ioana<br />

M\lai; Styling: Rawlux;<br />

Designer: Crina Bulprich, Andra<br />

Handaric; Model: Francesca<br />

Havrisciuc, Eva Maria B\lan<br />

Hairgonomy


Rooted in<br />

simplicity<br />

colec]ii<br />

17


Created with balance


Deoarece uneori simplitatea<br />

produce cele mai de impact<br />

rezultate, prin aceast\<br />

colec]ie s-au concentrat pe<br />

nucleul tunsului: forma [i<br />

estetica.<br />

colec]ii<br />

19


Wella<br />

Professionals<br />

$ndr\zne[te [i p\[e[te<br />

#n lumea elitelor! Alege<br />

programul Master Color<br />

Expert.<br />

Coafur\: Teodora Onofrei,<br />

Sonia Raco[i, Alexandra Zaheu,<br />

Florina Dronca, Monica Igre],<br />

Julian Seiche; Produse: Wella<br />

Professionals; Makeup: Lorena<br />

Vlaicu; Designer: Octavia Chiru;<br />

Modele: Anamaria Foltean, Larisa<br />

{tefania {erban; Foto: Alex Ioni]\.<br />

Master<br />

Color Expert


Un program de<br />

specializare de 6 luni<br />

colec]ii<br />

21


Ionela Chiriac<br />

De la albastrul cerului [i<br />

p=n\ la verdele naturii,<br />

culoarea reprezint\ energie<br />

pozitiv\ [i un boost al<br />

st\rii de spirit. Lookurile<br />

moderne #mbr\]i[eaz\<br />

nuan]ele calde.<br />

Coafur\: Ionela Chiriac;<br />

Modele: Mihaela Negrea, Miudo<br />

Lussara Irene Afonso; Makeup:<br />

Chilala Ester Fernanda Suenge;<br />

Foto: Alexandru Burtea<br />

Lights Collection<br />

by Wella


Intens. Modern.<br />

Str\lucitor.<br />

colec]ii<br />

23


Florina V\tafu<br />

O palet\ inspirat\ de<br />

curajul [i de #ncrederea<br />

tonurilor neutre, dar cu<br />

un twist de la reflexii calde<br />

de culoarea mierii p=n\ la<br />

subtonuri m\slinii sau de<br />

lavand\.<br />

Coafur\: Florina V\tafu;<br />

Asistent: Diana Popescu; Modele:<br />

Miruna Dina, Ghi]\ Adriana;<br />

Makeup: Codru]a Dinculescu;<br />

Foto: C\t\lin Eremia.<br />

Signature Naturals<br />

by Wella


Natural.<br />

Cald.<br />

Delicat.<br />

colec]ii<br />

25


Alina C\lin<br />

Exploreaz\ lumea culorii [i<br />

a formelor editoriale, puse<br />

sub lumina reflectoarelor<br />

prin tehnici inspira]ionale<br />

de creare a unor lookuri<br />

“semnatur\”.<br />

Coafur\: Alina C\lin; Modele:<br />

Ana Tomescu, Sabrina Veriotti;<br />

Makeup: Codru]a Dinculescu;<br />

Foto: Raluca M\rgescu.<br />

Signature<br />

Collection


Creativitate.<br />

Inspira]ie.<br />

Tehnic\.<br />

colec]ii<br />

27


Alina Culina<br />

Inspirat\ din Egiptul Antic<br />

[i corelat\ cu elemente de<br />

styling modern, reprezint\<br />

rafinamentul clasic cu un<br />

twist enigmatic redat de<br />

culorile de[ertului.<br />

Coafur\: Alina Culina; Produse:<br />

Londa Professional; Modele:<br />

Yovdii Anghelina, Diana Guri]a;<br />

Makeup: Geanina Toader; Foto:<br />

Friends Studio; Styling: BSB.<br />

Maktub<br />

Collection


Rafinament,<br />

elegan]\<br />

clasic\.<br />

colec]ii<br />

29


Corina Oprea<br />

Balayage-ul natural<br />

este eviden]iat de un<br />

styling minimalist [i<br />

lejer, rezult=nd un look<br />

armonios, foarte c\utat<br />

#n acest sezon.<br />

Coafur\: Corina Oprea;<br />

Produse: Londa Professional;<br />

Modele: Maria Valeanu, Daria<br />

Moro[an, Ecaterina Zlei, Tamara<br />

Pricop; Makeup: Eugenia Cristea;<br />

Foto: Iulian Veri[an.<br />

Harmony<br />

Collection


Minimalism.<br />

Look armonios.<br />

colec]ii<br />

31


Cristina Parinic\<br />

Mireasa boho are un spirit<br />

liber, natural, dezinvolt [i se<br />

bucur\ cu adev\rat de cea<br />

mai frumoas\ zi a ei.<br />

Coafur\: Cristina Parinic\;<br />

Produse: Londa Professional;<br />

Makeup: Deni Iovan; Styling:<br />

Kirizza Design, Iorgoni, Jubile;<br />

Foto: Maggie Astalosiu; Modele:<br />

Andreea Diana Poian\, Adela<br />

Jigovan.<br />

Bohemian<br />

Collection


Boem.<br />

Feminin.<br />

Lejer.<br />

colec]ii<br />

33


Gabriel Ilie<br />

Las\-]i unicitatea s\ ias\<br />

la suprafa]\. Pune-]i #n<br />

eviden]\ diferen]ele cu<br />

lookuri #ndr\zne]e [i<br />

captivante.<br />

Coafur\: Ilie Gabriel; Produse:<br />

Londa Professional; Modele:<br />

Maria B\nic\, Ana Cioroab\,<br />

Iulia D\ncil\; Makeup: Denisa<br />

Sima; Foto: Simona Pandele;<br />

Styling: Ilovevintage.<br />

Metamorphose<br />

Collection


Show your colors.<br />

colec]ii<br />

35


Londa Artistic<br />

Team<br />

Prive[te blondul #ntr-o<br />

alt\ lumin\ [i descoper\<br />

versatilitatea unei culori<br />

at=t de iubite. Cu subtonuri<br />

reci [i calde, blondul perfect<br />

exist\.<br />

Coafur\: Alexandra Huja,<br />

Cristina Gavril\, Dudu Cump\t,<br />

Foto: Oliver Rudolph; Makeup:<br />

Helena Narra; Designer: Tanja<br />

Becker; Model: Dorota Gawron.<br />

Tune to Blonde<br />

Collection


Descoper\<br />

blondul ideal.<br />

colec]ii<br />

37


DISCOVER<br />

<strong>ESTETICA</strong>EXPORT.COM<br />

A new digital way to enhance<br />

international business is<br />

now available!<br />

An editorial and digital<br />

service supporting hair & beauty<br />

product manufacturers entering<br />

new international markets.<br />

JOIN US TODAY!<br />

www.esteticaexport.com


MODA<br />

INT’L<br />

Coafur\: O. Tarasova, T. Zmunchile & Z. Semerzhidi @ Estel/<br />

Foto: D. Jaroschuk/Makeup: A. Plastinkina & Daria<br />

NEWDIVAS


NEWDIVAS<br />

De la Epoca de Aur a Hollywoodului, prin austeritatea de dup\ r\zboi [i mai departe p=n\ #n anii ’60 [i #n viitor... Adev\rata<br />

frumuse]e a coafurilor de ast\zi este at=t inspirat\, c=t [i definit\ de creativitatea genera]iilor trecute. Ne-am bucurat foarte mult<br />

juxtapun=nd creatorii de tendin]e din deceniile anterioare cu imaginile senza]ionale din zilele noastre.<br />

From the Golden Age of Hollywood, through Post-War austerity and onwards into the Swinging Sixties and beyond... The true<br />

beauty of today’s hairstyles is both inspired and defined by the creativity of past generations. We have taken great delight in<br />

juxtaposing the trendsetters of earlier decades with the sensational imagery of the present day.<br />

Dall’Età dell’Oro di Hollywood, passando per l’austero Dopoguerra e via fino ai ruggenti Anni ‘60 e oltre... L’autentica bellezza<br />

delle acconciature di oggi è al tempo stesso ispirata e definita dalla creatività delle generazioni passate. Ci siamo divertiti a giocare<br />

contrapponendo le trendsetter dei decenni passati all’immaginario favoloso dei giorni nostri.<br />

Vom Goldenen Zeitalter Hollywoods über die Sparmaßnahmen der Nachkriegszeit bis zu den Swinging Sixties und darüber<br />

hinaus ... Die wahre Schönheit der heutigen Frisuren ist inspiriert von der Kreativität vergangener Generationen. Es hat uns enorm<br />

viel Freude gemacht, die Trendsetter früherer Jahrzehnte den aufsehenerregenden Bildwelten von heute gegenüber zu stellen.<br />

De l’âge d’or d’Hollywood, en passant par la période austère de l’après-guerre, jusqu’aux années 60 et au-delà... La beauté<br />

authentique des coiffures d’aujourd’hui continue de s’inspirer de la créativité des générations passées. Nous nous sommes amusés<br />

à mettre en parallèle les créations des décennies passées et l’extraordinaire imagination des collections d’aujourd’hui.


Coafur\: Darren Ambrose<br />

Culoare: D&J Artistic Team<br />

Foto: Chris Bulezuik<br />

Makeup: John Christopher<br />

Styling: Jackie Ambrose


Coafur\: Diego Comandulli @ Kemon<br />

Foto: Rosdiana Ciaravolo


Coafur\: Joseph Ferraro Hair Team<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Grace Hayward<br />

Styling: Rubina Marchiori


Coafur\: Viktoriia Vradii<br />

Foto: Pascal Latil<br />

Makeup: F. Ibarra & F. Díaz<br />

Styling: Gumidafe Gutiér<br />

$napoi in viitor. Dup\ un secol de creativitate [i inova]ie<br />

tehnic\, moda p\rului a f\cut un cerc complet!<br />

Anita Garvin-1920<br />

Foto Getty Images<br />

Paquìn Fashion-1924<br />

Ethel Ritchie-1920


Coafur\: Darren Ambrose<br />

Culoare: D&J Artistic Team<br />

Foto: Chris Bulezuik<br />

Makeup: John Christopher<br />

Styling: Jackie Ambrose


Greta Garbo-1931<br />

Foto Getty Images


Art direction & Coafur\: Carmen Bolaños<br />

Foto: Broder studio<br />

Makeup: Nuria Bolaños<br />

Styling: Lorenzo Jiménez


Un accesoriu de p\r<br />

obligatoriu pentru orice<br />

femeie con[tient\ de mod\ #n<br />

1930, derivate contemporane<br />

ale buclei “kiss curl” au<br />

revenit acum.<br />

A must-have hair accessory<br />

for any fashion conscious<br />

1930s female, contemporary<br />

derivatives of the kiss curl<br />

have now made a comeback.<br />

Indispensabili dettagli<br />

dell’acconciatura per ogni<br />

donna degli Anni ’30 attenta<br />

alla moda, i discendenti<br />

contemporanei del tirabaci<br />

sono tornati alla ribalta.<br />

Ein unverzichtbares<br />

Haaraccessoire für jede<br />

modebewusste Frau der<br />

1930er Jahre; moderne<br />

Varianten der Kiss Curl<br />

erleben jetzt ein Comeback.<br />

Le détail indispensable<br />

de toutes les femmes<br />

soucieuses de la mode dans<br />

les années 30. Voici sa<br />

version contemporaine<br />

qui resurgit sur le devant<br />

de la scène.<br />

NEWDIVAS<br />

Foto Getty Images<br />

The kiss curl<br />

Ida Lupino-1935<br />

Direc]ia artistic\:<br />

Oway Creative Team<br />

Coafur\: Blue Tit Team<br />

Foto: Victoria Huisman<br />

Makeup: Tarita Castellari<br />

Styling: Rubina Marchiori<br />

Foto Getty Images<br />

Foto Getty Images<br />

Claudette Colbert-1934<br />

Myrna Loy-1931


Coafur\: Elise Antoine<br />

Foto: Weronika Kosinska<br />

Makeup: Katarzyna Wrona<br />

Styling: Patryk Gajewski<br />

Produse: MKproduction &<br />

Christophe Gaillet


Coafur\: Ann Marie Young @ Jingles<br />

Foto: Fiona Quinn<br />

Makeup: Ask.abbie.beauty<br />

Styling: Kiri-D-Styles


Joan Crawford-1930<br />

Foto Getty Images<br />

Direc]ie artistic\ &<br />

Coafur\: Carmen Bolaños<br />

Foto: Broder studio<br />

Makeup: Nuria Bolaños<br />

Styling: Lorenzo Jiménez


Foto Getty Images<br />

Diana Ross-1968<br />

Diana Ross-1968<br />

Coafur\: Schwarzkopf Professional @<br />

Essential Looks 2:<strong>2022</strong><br />

Este #n trend sau nu? P|RUL CREŢ $MPARTE OPINIILE.<br />

S-ar putea s\ ias\ din vog\, dar se #ntorce $NTOTDEAUNA!<br />

Ginger Rogers-1935<br />

Foto Getty Images<br />

Mia Farrow-1978


Coafur\: Sascha Hirtsgaard<br />

Foto: Rasmus Luckmann<br />

Makeup: Freya Jerris<br />

Styling: Jonas Worup


Coafur\ & Makeup: Beata Bourillon<br />

Foto: Nicco Marchetti


Foto: Getty Images<br />

Ursula Andress-1965<br />

Direc]ie artistic\: Francesca Passaro<br />

Coafur\: K-time Edukation Team<br />

Foto: Narciso Miatto<br />

Makeup: M. Costantino & D. Palmieri<br />

Styling: Alessia Acampa


Foto: Getty Images<br />

Kirsten Stewart-<strong>2022</strong>


Direc]ie artistic\ &<br />

Coafur\: Claude Tarantino<br />

Foto: Jules Egger<br />

Produse: L’Oréal Professionnel


NEWDIVAS<br />

Betty George-1956<br />

Zsa Zsa Gabor-1950<br />

Feminitate<br />

definit\<br />

Supranumite “Victory Roll” la<br />

#nceputul anilor 1940, buclele<br />

voluminoase fixate cu role au<br />

fost imaginea feminit\]ii<br />

glamour, iar stilul a ajutat la<br />

definirea fetei anilor ’50.<br />

Dubbed the ‘Victory Roll’ in<br />

the early 1940s, voluminous<br />

roller-set curls came into their<br />

own as glamorous femininity<br />

helped define the 50s girl.<br />

Soprannominati “Victory Roll”<br />

all’inizio degli Anni ’40, i<br />

boccoli voluminosi si sono<br />

affermati quando la<br />

femminilità glamour ha<br />

disegnato il fascino delle<br />

donne Anni ’50.<br />

Ingrid Bergman-1946<br />

In den frühen 1940er-Jahren<br />

als „Victory Roll“ bezeichnet,<br />

halfen voluminöse<br />

Lockenwickler in den 50er<br />

Jahren, glamouröse<br />

Weiblichkeit zu definieren.<br />

Surnommées les “Victory<br />

Roll” aux débuts des années<br />

40, les boucles volumineuses<br />

se sont imposées lorsque la<br />

féminité était synonyme de<br />

glamour dans les années 50.<br />

Foto Getty Images


Coafur\: Ann Marie Young @ Jingles<br />

Foto: Fiona Quinn<br />

Makeup: Ask.abbie.beauty<br />

Styling: Kiri-D-Styles


Coafur\: Andis Fluid V3


Coafur\: Olga Tarasova, Taisia Zmunchile<br />

& Zhanna Semerzhidi<br />

Foto: Daniil Jaroschuk<br />

Makeup: Alesia Plastinkina & Daria


Coafur\: Darren Ambrose<br />

Colorare: D&J Artistic Team<br />

Foto: Chris Bulezuik<br />

Makeup: John Christopher<br />

Styling: Jackie Ambrose


Gina Lollobrigida-1967<br />

Anii ’60: ce<br />

altceva dec=t<br />

stupul? CU C+T<br />

MAI $NALT,<br />

CU AT+T<br />

MAI BINE!<br />

Iar produsul care a<br />

f\cut totul posibil<br />

a fost, desigur, acel<br />

lac de p\r super<br />

eficient.<br />

Foto: Getty Images<br />

Foto: Getty Images<br />

Foto: Getty Images<br />

Audrey Hepburn-1961<br />

Elsa Martinelli-1965<br />

Direc]ie artistic\: François Mazeau<br />

Coafur\: Team Intercoiffure France<br />

Foto: Yves Kortum<br />

Makeup: Natalia Goff<br />

Styling: Etienne Jeanson<br />

Produse: Wella Professional


Coafur\: Team Eric Zemmour<br />

Foto: Stéphane Gagnard<br />

Makeup: Laurie Feligioni<br />

Styling: Katie Jacobson<br />

Produse: L’Oréal Professionnel<br />

& Babyliss Pro


Foto: Getty Images<br />

Sophia Loren-1960<br />

Coafur\: Robert Kirby<br />

Foto: Andrew Kimber<br />

Makeup: Maddie Austin Kelly<br />

Styling: Elisa Heinesen


Foto: Getty Images<br />

NEWDIVAS<br />

Coafur\: Idlewild Art Team<br />

Foto: Chris Bulezuik<br />

Makeup: Grace Hayward<br />

Produse: L’Oréal Professionnel<br />

Liza Minnelli -1974<br />

Totul<br />

despre breton<br />

Foto: Getty Images<br />

Coafur\ & culaore: Alima Bax/Foto: Jules Egger<br />

Jane Fonda-1970<br />

Foto: Getty Images<br />

Perena “istorie a iubirii”<br />

a p\rului. Bretonul nu iese<br />

niciodat\ complet din mod\,<br />

doar evolueaz\ [i devine [i<br />

mai adorabil.<br />

The perennial ‘histoire<br />

d’amour’ in hair. The fringe<br />

never goes completely out of<br />

favour, but just evolves to<br />

become even more adorable.<br />

Eterna “histoire d’amour” per<br />

l’acconciatura. La frangia non<br />

passa mai completamente di<br />

moda, ma si evolve per<br />

diventare sempre più<br />

adorabile.<br />

Die ewige 'histoire d'amour'<br />

der Haare. Der Pony gerät<br />

nie völlig in Ungnade, sondern<br />

entwickelt sich weiter, um<br />

noch bezaubernder zu<br />

werden.<br />

L'éternelle histoire de la<br />

coiffure. La frange ne se<br />

démode jamais totalement,<br />

mais évolue pour devenir de<br />

plus en plus charmante.<br />

Exotic Fashion-1920


Coafur\: Helen Seward Creative Team<br />

Foto: Kapsel production<br />

Makeup: Marina Magoni<br />

Styling: Vania & Andrea Speretta


Foto: Getty Images<br />

Coafur\: Joseph Ferraro Art Team<br />

Foto: Jamie Blanshard<br />

Makeup: Grace Hayward<br />

Styling: Rubina Marchiori<br />

Anna Wintour-<strong>2022</strong>


Direc]ie artistic\: Robert Eaton<br />

Coafur\: Fellowship Project<br />

Foto: Richard Miles<br />

Makeup: Lucy Flowers


Coafur\ & Makeup: Salons 1609 Pau et Lons<br />

Foto: Morgan Selles<br />

Styling: Lucile Maurice & Love In Ibiza


Katherine Langford-<strong>2022</strong><br />

Isabeli Fontana-<strong>2022</strong><br />

Rossy De Palma-<strong>2022</strong><br />

Suntem la curent [i ANDROGINITATEA SE $NTOARCE...<br />

de la chic\ p=n\ la quiff [i tot ce este #ntre ele.<br />

Foto: Getty Images<br />

Foto: Getty Images<br />

Rebecca Hall-<strong>2022</strong><br />

Coafur\: Schwarzkopf Professional @<br />

Essential Looks 2:<strong>2022</strong>


Foto: Getty Images<br />

Billie Eilish-<strong>2022</strong>


Coafur\: Elle Broadhurst<br />

Culoare: Kristie Kesic<br />

Foto: Georgia Wallace<br />

Makeup: Gemma Elaine<br />

Styling: Tamzen Holland


Direc]ie artistic\: Suzie McGill<br />

Coafur\: Lorems F.A.M.E. Ipsums Team <strong>2022</strong><br />

Foto: Aleglie Michael Brazzoff Young<br />

Makeup: Pico MV Brown Pallo e sister<br />

Styling: Alpibel Detroit Dladoirasuta Law<br />

Produse: Sumaimei Schwarzkopf Prof Professional<br />

Coafur\: Lorems Ipsums<br />

Foto: Aleglie Brazzoff<br />

Makeup: Pico Pallo e sister<br />

Styling: Alpibel Dladoirasuta<br />

Produse: Sumaimei Prof


Foto: Getty Images<br />

Tilda Swinton-<strong>2022</strong>


NEWDIVAS<br />

Foto: Getty Images<br />

Brigitte Bardot-1962<br />

Smoky<br />

and softly<br />

Foto: Getty Images<br />

De la bucle str=nse, la doar un<br />

simplu indiciu de ondulare,<br />

pu]in\ textur\ este o re]et\<br />

de alur\ pur\. Pl\cile de<br />

#ndreptat p\rul nu au niciun<br />

drept aici.<br />

Coafur\: Angelo Seminara<br />

Culoare: A. Westerman & W. Wilson<br />

Foto: Ralph Mecke<br />

Makeup: Jochen Pahs<br />

Styling: Ingo Nahrwold<br />

Produse: Goldwell<br />

Grace Kelly-1956<br />

From cascading curls to just a<br />

mere hint of a kink, a nod to<br />

texture is a recipe for pure<br />

allure. Hair straighteners don't<br />

even get a look in here.<br />

Dalle ciocche a cascata al<br />

semplice accenno a un<br />

capriccio, è la texture la<br />

ricetta di puro fascino. Le<br />

piastre di qui non passano…<br />

Von kaskadierenden Locken<br />

bis hin zu einem Hauch einer<br />

Welle: Textur ist das Rezept<br />

für pure Anziehungskraft.<br />

Glätteisen adieu.<br />

Des boucles en cascade à la<br />

simple mise en avant d'un<br />

caprice de texture. Exit les<br />

fers à lisser et autres outils...


Direc]ie artistic\: Tom Connell<br />

Culoare: Ashleigh Hodges<br />

Foto: Jon Gorrigan<br />

Styling: Rubina Marchiori<br />

Produse: Davines


Foto: Getty Images<br />

Gisele Bundchen-2019


Coafur\: Rush Artistic Team<br />

Foto: Jack Eames<br />

Makeup: Lan Nguyen-Grealis<br />

Styling: Robert Morrison


Direc]ie artistic\: Barry Maddocks @<br />

Haringtons<br />

Foto: Philip Veitch<br />

Makeup: Vanessa Elles<br />

Styling: Lewis Robert Cameron


Pola Petrenko-<strong>2022</strong><br />

Direc]ie artistic\:<br />

Francesca Passaro<br />

Coafur\: K-time Edukation<br />

Team<br />

Foto: Narciso Miatto<br />

Makeup: M. Costantino<br />

& D. Palmieri<br />

Styling: Alessia Acampa<br />

Foto: Getty Images<br />

Kate Middleton-<strong>2022</strong><br />

P\rul lung este simbolul TOTAL FEMININ. Ai v\zut<br />

vreodat\ o prin]es\ de poveste ar\t=nd diferit!?<br />

Foto: Getty Images<br />

Foto: Getty Images<br />

Sadie Sink-<strong>2022</strong><br />

Eva Riccobono-2019


Direc]ie artistic\,<br />

coafur\ & culoare:<br />

X-presion @ Aveda<br />

Foto: Javier Marquez<br />

Makeup: David Lopez<br />

Styling: Andrea Sanchez


Coafur\: Alexander Dinter & Steffen Zoll<br />

@ La Biosthétique


Direc]ie artistic\: Nicolas JurnJack<br />

@ Kydra le Salon<br />

Culoare: Fabrice Parra<br />

Foto: Nick Norman


Foto: Getty Images<br />

Jessica Chastain-<strong>2022</strong><br />

Coafur\: Schwarzkopf Professional @<br />

Essential Looks 2:<strong>2022</strong>


Global Creative<br />

Awards <strong>2022</strong><br />

Winners<br />

Seara Global Creative Awards cu anun]area câ[tig\torilor Gold, Silver [i Bronze a fost unul<br />

dintre numeroasele momente importante ale Kao Salon Global Experience <strong>2022</strong>. Pentru<br />

stili[tii din #ntreaga lume, premiile ofer\ [ansa de a-[i exprima creativitatea f\r\ limite.<br />

Ele reprezint\ o oportunitate pentru stili[ti de a-[i crea propriul look unic, demonstr=ndu-[i<br />

abilit\]ile inovatoare [i viziunea creativ\. Stili[tii pot concura #n dou\ moduri diferite:<br />

Technical Awards cu trei categorii diferite [i Editorial Awards cu patru categorii.<br />

Anul acesta, aproape 70 de stili[ti din 37 de ]\ri s-au al\turat competi]iei live de la<br />

Amsterdam pentru a-[i prezenta crea]iile #n fa]a unui juriu interna]ional. Permite]i-ne s\ v\<br />

prezent\m c=[tig\torii Global Creative Awards din <strong>2022</strong>.<br />

www.globalcreativeawards.com


GOLD<br />

WINNERS<br />

Technical<br />

Awards<br />

New Talent<br />

Colorist<br />

of the year<br />

Creative<br />

Colorist<br />

of the year<br />

Creative<br />

Haircutter<br />

of the year<br />

MALAYSIA<br />

Tiew Pei Yu<br />

The Editor Salon<br />

SINGAPORE<br />

Junz Loke<br />

Evolve<br />

ITALIA<br />

Daniela Farzetti<br />

Daniela Hair Group


Technical<br />

Awards<br />

New Talent<br />

Colorist<br />

of the year<br />

Creative<br />

Colorist<br />

of the year<br />

Creative<br />

Haircutter<br />

of the year<br />

BRONZE<br />

SILVER<br />

CANADA<br />

Emily KooistraThe<br />

Salon Cyan<br />

MALAYSIA<br />

Ian Lee Jia Pei<br />

The Editor Salon<br />

SPANIA<br />

Rafael Monzó López<br />

D'Autor by Rafa Monzó<br />

MAREA BRITANIE<br />

Lucia McEvoy<br />

Tony Wood Hairdressing<br />

HONG KONG<br />

Tasha Yip<br />

Red Hill Hair Salon<br />

SUA<br />

Alex Tant<br />

The Upper Hand - River Oaks<br />

www.globalcreativeawards.com


Kao Salon<br />

Global Experience<br />

în Chicago!<br />

Face]i parte din premiile creative globale live<br />

la Kao Salon Global Experience #n Chicago.<br />

Stili[tii pot concura #n dou\ moduri diferite:<br />

Technical Awards cu trei categorii diferite [i<br />

Editorial Awards cu patru categorii:<br />

TECHNICAL AWARDS<br />

Creativitatea care #ncepe cu o [edin]\ foto [i<br />

se termin\ cu o competi]ie tehnic\ live.<br />

Participan]ii la categoriile tehnice trebuie s\<br />

concureze mai #nt=i la nivel na]ional #n ]ara lor.<br />

Ulterior, câ[tig\torii aurului trec la competi]ia<br />

interna]ional\ live.<br />

EDITORIAL AWARDS<br />

Patru categorii captivante de competi]ie<br />

global\ exclusive foto, care celebreaz\<br />

creativitatea editorial\ suprem\. Participan]ii<br />

la categoriile editoriale trebuie s\ concureze<br />

la nivel global #n aceast\ competi]ie<br />

interna]ional\ doar foto.<br />

C=[tig\torii aurului din fiecare dintre categoriile<br />

tehnice merit\ recunoa[terea [i recompensa<br />

pentru toate eforturile lor creative. Pe l=ng\<br />

trofeul lor, ei vor primi acoperire editorial\<br />

global\ #n revistele <strong>ESTETICA</strong>.<br />

Profita]i de [ansa de a ar\ta lumii ce face un<br />

adev\rat creativ: imagineaz\, creeaz\ [i<br />

inspir\.<br />

Pentru mai multe informatii, toate cerintele si<br />

regulamentul Global Creative Awards, va<br />

rugam sa accesati:<br />

www.globalcreativeawards.com<br />

The Kao Salon Family is looking forward to seeing<br />

you LIVE again at the Kao Salon Experience 2023<br />

in Chicago on September 24th-25th!


Editorial Colorist of the year<br />

BRONZE SILVER<br />

GOLD<br />

MAREA BRITANIE<br />

MAREA BRITANIE<br />

Ben Driscoll-Price<br />

Price & Driscoll<br />

Amy Wardley<br />

John Oliver's<br />

MAREA BRITANIE<br />

www.globalcreativeawards.com<br />

Jack Mead & Lydia Wolfe<br />

Jack & the Wolfe


Avant Garde Stylist of the year<br />

Editorial<br />

Awards<br />

MALAYSIA<br />

OLANDA<br />

Tom Yek Teng Siong<br />

Decrypt Hairdressing<br />

Manou Grijsen<br />

Twins Hair & Beauty Dalen<br />

BRONZE SILVER<br />

GOLD<br />

AUSTRALIA<br />

Abbie Jackson<br />

Temple


Salon Team of the year<br />

BRONZE SILVER<br />

GOLD<br />

MALAYSIA<br />

SPANIA<br />

Siew Thiam Kui<br />

Artist Hairdressing<br />

Rafa Monzó López<br />

D'Autor by Rafa Monzó<br />

MAREA BRITANIE<br />

www.globalcreativeawards.com<br />

Donna Page<br />

Salon Prisma


Men’s Hairstylist of the year<br />

Editorial<br />

Awards<br />

MAREA BRITANIE<br />

OLANDA<br />

Andrew Plester<br />

Hare & Bone<br />

Jeffrey Den Dikkenboer<br />

Jeffrey Den Dikkenboer<br />

BRONZE SILVER<br />

GOLD<br />

OLANDA<br />

Jos Verzijlberg<br />

Kapsalon Jos Verzijlberg


Kao Salon Global<br />

Experience <strong>2022</strong><br />

Amsterdam a fost destinatia pentru peste 2300 de hairstilisti<br />

de nivel mondial si oameni din industrie, care s-au unit la Kao<br />

Salon Global Experience <strong>2022</strong> pentru a asculta anunturile<br />

castigatorilor Global Creative Awards din <strong>2022</strong>. Gary Kelly<br />

SEARA GLOBAL CREATIVE AWARDS<br />

Pentru cei care au participat la competi]ie,<br />

cea mai a[teptat\ parte a Kao Salon Global<br />

Experience a fost f\r\ #ndoial\ seara de<br />

gal\ desf\[urat\ la Centrul de Conven]ii<br />

RAI din Amsterdam, unde au fost anun]a]i<br />

c=[tig\torii aurului, argintului [i bronzului<br />

pentru fiecare categorie. Seara a inclus [i<br />

dou\ spectacole remarcabile ale lui Angelo<br />

Seminara [i Mario Krankl, precum [i<br />

prezentarea unei colec]ii superbe care<br />

anun]\ relansarea incitant\ Kerasilk la<br />

#nceputul anului 2023. “A fost o mare<br />

pl\cere s\ pot g\zdui evenimentul live din<br />

nou #n <strong>2022</strong>”, a declarat John Moroney, VP<br />

Creative & Communication. “Proprietarii<br />

no[tri de salon [i stili[tii no[tri au fost<br />

#nc=nta]i. Este un loc #n care s\ te<br />

#nt=lne[ti cu arti[ti cu g=ndire similar\ [i<br />

s\ legi prietenii pe via]\. Fiecare tip de<br />

creativitate putea fi g\sit: de la culoarea [i<br />

stilul contemporan Goldwell p=n\ la<br />

m\iestria #n stil stradal a KMS [i stilul<br />

editorial chic al lui Oribe.”


ACADEMIE {I SESIUNI CU ARTI{TI<br />

Cinci sesiuni cu arti[ti au oferit oaspe]ilor din<br />

#ntreaga lume oportunitatea de a-[i cizela<br />

tehnica. Acestea au fost: J.7 Creative, echipa<br />

de renume interna]ional din Stuttgart,<br />

Germania; EVOLVE, un salon premiat cu sediul<br />

#n Singapore; ambasador Oribe Hair Care<br />

Stacey Ciceron; hairstylist interna]ional de top<br />

Huub Eysink [i c=[tig\tori cu mai multe premii<br />

Taz Hair Co. Etapa Academiei din <strong>2022</strong> a<br />

prezentat cinci echipe ale Academiei din<br />

#ntreaga lume, #mp\rt\[ind cele mai noi<br />

tendin]e din ora[ele lor. Cei mai buni educatori<br />

[i arti[ti li s-au al\turat #n direct pe scen\:<br />

Sona Brado [i Daniel Bruns, Agnes Westerman<br />

[i Sascha Haseloff, Salome de Wet [i Neil<br />

Barton, Kylie Bussing [i Jacob Khan [i Nicci<br />

Welsh. Evenimentul s-a #ncheiat cu un anun]<br />

despre Kao Salon Global Experience 2023 care<br />

va avea loc la Chicago, SUA.<br />

GOLD<br />

WINNERS<br />

SILVER<br />

WINNERS<br />

BRONZE<br />

WINNERS<br />

MARIO KRANKL<br />

ANGELO SEMINARA<br />

>>> Pentru lista intreaga a<br />

castigatoriilor premiilor Gold,<br />

Silver si Bronze, intrati pe<br />

www.esteticamagazine.com


System Professional<br />

Lipid Booster [i Lipid Booster, dou\ tratamente inovatoare (în salon [i<br />

pentru acas\) pentru repararea p\rului extrem de degradat. Folosite<br />

împreun\, ele ofer\ fortificare [i rezisten]\ p\rului din interior, printr-o<br />

regenerare intens\ [i crearea de noi leg\turi între “c\r\mizile” de cheratin\.<br />

#LuxuryRestorativeTreatment<br />

Sachajuan<br />

Dry Shampoo Mousse este un [ampon<br />

uscat sub form\ de spum\ cu uscare super<br />

rapid\. Revigoreaz\, cur\]\ f\r\ ap\ pentru<br />

ob]inerea unui aspect proasp\t al p\rului.<br />

Elimin\ reziduurile de styling.<br />

PRODUSE<br />

Londa<br />

Alege Velvet Oil pentru a<br />

intensifica str\lucirea [i<br />

pentru a revigora p\rul,<br />

f\c=ndu-l s\ arate [i s\ se<br />

simt\ mai s\n\tos, dar f\r\<br />

a-l #nc\rca. Acest produs<br />

versatil poate fi folosit pe<br />

p\rul umed ca protec]ie<br />

termic\ [i pe p\rul uscat<br />

pentru efect anti-#ncre]ire.<br />

Londa Professional<br />

We Love Color Tune! Tonerele<br />

Londa Professional Express<br />

Blonde au reflexii perfecte.<br />

Ob]ine blondul dorit cu u[urin]\<br />

[i o formul\ delicat\.<br />

Perfect pentru corectarea culorii<br />

[i pentru str\lucire intens\.<br />

U[or de folosit [i cu rezultate<br />

rapide, #n doar 18 minute.<br />

Wella Professionals<br />

Începând din această lună,<br />

produsele tale preferate -<br />

Elements Calming Shampoo,<br />

Elements Renewing<br />

Conditioner & Mask - sunt<br />

disponibile și în variantele refill.<br />

Pentru și mai multă grijă pentru<br />

planetă, pentru că ambalajele de<br />

tip pouch/refill conțin cu până<br />

la 72% mai puțin plastic/ml.<br />

Kérastase<br />

Gama Symbiose de la<br />

Kérastase este alian]a dintre<br />

eficien]a anti-m\trea]\ [i<br />

#ngrijirea luxuriant\ a<br />

p\rului. Elimin\ m\trea]a<br />

imediat prin reglarea vitezei<br />

de re#nnoire celular\ [i<br />

hidrateaz\ profund pentru a<br />

reumple fibrele p\rului.<br />

Gama Symbiose ofer\ 7<br />

s\pt\m=ni de eficacitate<br />

anti-m\trea]\.<br />

98 produse


new<br />

Clean<br />

Mint<br />

Deep Cleansing Shampoo<br />

UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


PRODUSE<br />

Sebastian Professional<br />

Wella Professionals<br />

Invigo Nutri-Enrich Wonder Balm ofer\<br />

p\rului t\u hr\nire de lung\ durat\ [i #l<br />

neteze[te precum m\tasea. De asemenea,<br />

p\rul t\u cap\t\ str\lucire, devine mai u[or<br />

de coafat [i mai plin de vitalitate.<br />

Wella Professionals<br />

Wella Care Fusion este solu]ia<br />

pentru p\rul deteriorat sau<br />

poros. O gam\ ce con]ine<br />

toate produsele necesare<br />

pentru un ritual de #ngrijire<br />

complet. Reparare, hidratare,<br />

s\n\tate... toate datorit\<br />

formulei cu aminoacizi.<br />

Arat\-]i str\lucirea!<br />

100 produse<br />

NO.BREAKER este un produs hibrid ideal pentru #ngrijirea [i stilizarea p\rului,<br />

care nu doar repar\, #nt\re[te [i neteze[te firul de p\r, dar totodat\ men]ine<br />

volumul natural al acestuia. Rezultatul este fabulos! Un p\r reparat, hidratat [i<br />

neted, dar #n acela[i timp elastic [i plin de energie. #RestorativeHairHero<br />

SP<br />

Tratamentul intensiv<br />

SP LIQUID HAIR este destinat<br />

p\rului fragil sau sensibil care<br />

are nevoie de revitalizare.<br />

Formula #nnoit\ RNP (Repair,<br />

Protect, Nourish) reconstruie[te<br />

cheratina p\rului, oferindu-i<br />

mai mult\ rezisten]\ [i vitalitate<br />

p=n\ la 5 sp\l\ri.<br />

#RestorativeMolecularCare<br />

NIOXIN<br />

Deep Protect Density Mask<br />

este un tratament intensiv ce<br />

ofer\ protec]ie prin fortificarea<br />

firului de p\r [i previne<br />

degradarea [i ruperea p=n\ la<br />

97% a firelor de p\r. Ofer\<br />

îngrijire iar p\rul devine u[or<br />

de manevrat [i suplu, aspectul<br />

de reparare fiind vizibil.<br />

#RestorativeCare<br />

Sachajuan<br />

Ocean Mist este un spray<br />

care confer\ p\rului un<br />

aspect ca dup\ o zi petrecut\<br />

la plaj\. Formula sa d\<br />

textur\ [i volum p\rului,<br />

iar dup\ aplicare p\rul<br />

r\m=ne matifiat. Produsul<br />

se pulverizeaz\ pe lungimi [i<br />

v=rfuri pentru a recrea acel<br />

aspect de beach waves.


ALLBlonde<br />

Noua gamǎ<br />

LOCK<br />

BOOST<br />

SHIELD<br />

DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


100 de ani<br />

de creativitate<br />

Keune Haircosmetics a s\rb\torit aniversarea<br />

a 100 de ani cu un show spectaculos de<br />

importan]\ interna]ional\ la RAI din Amsterdam.<br />

Cu aproximativ 3000 de invita]i sosi]i din #ntreaga lume, s\rb\torirea centenarului Keune Haircosmetics a reflectat cu<br />

adev\rat caracterul interna]ional al companiei olandeze, care este activ\ #n cel pu]in 85 de ]\ri. Celebrarea a inclus un<br />

spectacol senza]ional, precum [i lansarea unor produse de p\r #n edi]ie limitat\ de la Keune Haircosmetics. Brandul<br />

olandez de produse de p\r, apreciat la nivel interna]ional, a f\cut cu adev\rat spectacol pentru s\rb\torirea centenarului<br />

s\u, combin=nd cei 100 de ani de spirit antreprenorial cu prezentarea unui titlu regal de la Regele Willem-Alexander. De<br />

acum #nainte, afacerea de familie se va numi Royal Keune Haircosmetics. Titlul regal este o recunoa[tere acordat\ asupra<br />

companiilor care joac\ un rol cheie #n domeniul lor, au relevan]\ na]ional\ [i exist\ de cel pu]in 100 de ani. Simbolizeaz\<br />

respectul, recuno[tin]a [i #ncrederea pe care suveranul }\rilor de Jos le are fa]\ de companie.<br />

C=nt\re]ul recunoscut<br />

interna]ional Duncan<br />

Laurence, c=[tig\tor<br />

al Eurovision Song<br />

Contest 2019, a<br />

#nt=mpinat vizitatorii<br />

din ]ar\ [i din<br />

str\in\tate cu o<br />

reprezenta]ie<br />

remarcabil\.<br />

102 eveniment


Tema spectacolului aniversar de 100 de ani a fost “Reflec]ii”, evoc=nd c\l\toria Keune Haircosmetics<br />

pentru a deveni un brand de p\r recunoscut la nivel global. Arti[tii interna]ionali Ilham Mestour [i<br />

Daniel Yap [i-au prezentat interpret\rile celor mai inovatoare lookuri de p\r #n timpul spectacolului.<br />

A fost, de asemenea, o oportunitate de a vizualiza o serie de edi]ii limitate de produse, care au fost create<br />

ca opere de art\ [i concepute special pentru Keune. Produsele de p\r Keune X Joseph Klibansky sunt<br />

disponibile #n cantit\]i limitate #n saloanele Keune din #ntreaga lume din septembrie. Printre acestea se<br />

num\r\ Royal Tribute Hair Serum, care #[i ia numele de la titlul prestigios conferit companiei.


104 produse Melkior<br />

PRODUSE<br />

Melkior a creat nuan]e noi pentru fondul de ten cu<br />

acoperire mare waterproof ce ofer\ chipului un aspect<br />

natural [i mat, f\r\ a usca pielea. Formula waterproof,<br />

extrem de rezistent\, asigur\ rezultate #ntreaga zi.<br />

Skeyndor<br />

Lo]iunea de corp de la Skeyndor Spa Senses cu<br />

orhidee [i trandafiri s\lbatici este un lapte fluid cu<br />

absorb]ie rapid\. Aceast\ textur\ pl\cut\ combin\<br />

lejeritatea [i comoditatea serurilor corporale cu<br />

hidratarea [i #ngrijirea maxim\ a cremelor.<br />

OPI<br />

Pune accentul pe culoare cu<br />

noua colec]ie toamn\/iarn\<br />

<strong>2022</strong>/2023 OPI Fall<br />

Wonders Collection,<br />

inspirat\ din culorile<br />

terapeutice ale naturii.<br />

Disponibile #n toate cele trei<br />

formule diferite.<br />

Alessandro<br />

PPROLAQ ofer\ o alternativ\<br />

revolu]ionar\ ojelor<br />

semipermanente UV. PROLAQ<br />

iese #n eviden]\ prin aderen]a<br />

bl=nd\, dar puternic\, cu<br />

durabilitate crescut\ [i vitez\<br />

rapid\ de #ndep\rtare f\r\ a<br />

deteriora patul unghial.<br />

Melkior<br />

Noile gene false individuale<br />

f\r\ nod au un aspect natural,<br />

put=nd fi folosite at=t pentru<br />

un makeup natural de zi, c=t [i<br />

pentru unul sofisticat, de sear\.<br />

Dau aspectul unor gene mai<br />

bogate, f\r\ a le #ngreuna.<br />

Melkior<br />

Colec]ia de oje<br />

semipermanente GIRL<br />

POWER de la Melkior este<br />

creat\ special pentru femeile<br />

puternice [i remarcabile.<br />

Culori #ndr\zne]e [i aprinse,<br />

perfecte pentru a-]i scoate #n<br />

eviden]\ efervescen]a.


Coafur\: @alinlazar.r - Londa Professional Hair Artist;<br />

Produse: @londaprofessional_ro Makeup: @<br />

makeupbyadriananeagu; Fotograf: @vlad.onit<br />

Modele: @alexiaahara @visovandenisa @anairamusic<br />

@bertinabassi<br />

Hair Team: @ana_negulescu - Londa Professional Hair<br />

Artist, @nicoletabeke, @fildanteodora, @pasca.claudia;<br />

Produse: @londaprofessional_ro; Makeup: @tamas.ella,<br />

@bundea_anca; Modele: @denisapanti, @boldijar_simona.<br />

ioana, @birobetty, @lavinia_lupascu; Foto: @roland_pantea;<br />

Haine: @vitoria.haute.couture.<br />

<br />

<br />

{TIRI<br />

Orchid Collection<br />

by Alin Laz\r<br />

Orhideea #nseamn\ aten]ie,<br />

rafinament, fertilitate, frumuse]e,<br />

farmec [i dragoste, elemente<br />

esen]iale #n toate momentele<br />

pre]ioase ale vie]ii. Cu o palet\<br />

larg\ de nuan]e din care s\ alegi,<br />

orhideea este o floare absolut<br />

special\.<br />

SACHAJUAN - OUR<br />

APPROACH TO HAIR<br />

Sacha Mitic [i Juan Roseling,<br />

hairstyli[ti [i fondatori ai<br />

brandului, [i-au #nceput carierele<br />

la sf=r[itul anilor ’70, explor=nd<br />

domeniul p\rului [i al frumuse]ii.<br />

Au parcurs diferite etape, fiind<br />

inspira]i de timp, oameni, cultur\<br />

[i idei interesante despre via]\.<br />

SACHAJUAN se bazeaz\ pe o<br />

abordare minimalist\, nu numai<br />

#n ceea ce prive[te #ngrijirea<br />

p\rului, ci [i holistic, lu=nd #n<br />

considerare #ntreg conceptul, de<br />

la design p=n\ la performan]a<br />

produselor.<br />

Atemporal Bride<br />

Collection by Ana<br />

Negulescu<br />

Colec]ia propune clientelor<br />

coafuri mereu moderne, #n care<br />

predomin\ stilul natural [i<br />

romantic. Lookul Atemporal<br />

Bride se potrive[te astfel oric\rei<br />

rochii, d=nd na[tere unei prezen]e<br />

diafane.<br />

Mi[carea, textura [i forma pot transforma p\rul pentru a<br />

ar\ta frumos [i natural - o provocare. $mbin\m #nalta<br />

performan]\ cu cele mai moderne tehnologii, combinate cu<br />

linii estetice simple printr-o comunicare facil\.<br />

106 news


Organiza]ia Obiective Adeziune<br />

ROBEAUTY ROBEAUTY ROBEAUTY<br />

CINE SUNTEM?<br />

Reprezent\m cele mai importante afaceri din<br />

domeniul #nfrumuse]\rii profesionale cu o cifr\<br />

de afaceri cumulat\ de peste 20 de milioane de<br />

euro [i peste 1.500 de angaja]i.<br />

CE NE PROPUNEM?<br />

Dorim s\ propunem institu]iilor statutului un<br />

cadru legislativ specific domeniului<br />

#nfrumuse]\rii, neechivoc, modern [i care s\<br />

asigure dezvoltare durabil\.<br />

VREAU S| M| IMPLIC!<br />

Dac\ e[ti investitor #ntr-un salon de<br />

#nfrumuse]are din Rom=nia [i vrei s\ fii<br />

reprezentat #n rela]ia cu autorit\]ile statului,<br />

po]i deveni membru RoBEAUTY.<br />

CINE POATE FI MEMBRU ROBEAUTY?<br />

Calitatea de membru RoBeauty se poate ob]ine #n urm\toarele condi]ii:<br />

Orice persoan\ juridic\ român\ sau str\in\ (societate comercial\ sau persoan\ fizic\ autorizat\, asocia]ie, patronat, federa]ie, funda]ie, organiza]ie, uniune,<br />

academie, [coal\ de formare profesional\ etc.), care împ\rt\[e[te principiile, scopurile, obiectivele [i regulile RoBeauty (Statut, Cod de Etic\ etc.), cu activitate<br />

comercial\ în domeniul industriei de înfrumuse]are [i îngrijire personal\, care desf\[oar\ activit\]i de îngrijire [i înfrumuse]are adresate persoanelor [i/sau<br />

activit\]i similare [i/sau activit\]i în lan]ul de aprovizionare a acestor activit\]i poate solicita s\ devin\ membru în O.P.I.B RoBeauty.<br />

Calitatea de membru al Organiza]iei presupune îndeplinirea în mod cumulativ a criteriilor indicate la punctul de mai sus pe toat\ durata<br />

de]inerii calit\]ii de Membru. Neîndeplinirea a cel pu]in unuia dintre criteriile men]ionate atrage suspendarea calit\]ii de Membru.<br />

www.robeauty.org


Signature<br />

naturals<br />

De ani buni,<br />

culoarea natural\ nu<br />

a mai fost at=t<br />

apreciat\ ca #n<br />

acest sezon.<br />

$ndr\goste[te-te de frumuse]ea culorilor naturale [i jocul<br />

reflexelor captivante cu WELLA Signature Naturals.<br />

108 produse<br />

{<br />

i nu e vorba de p\rul<br />

natural nevopsit, ci de<br />

crea]iile din salon, de<br />

nuan]e care aduc acel<br />

aspect natural, dar #n<br />

acela[i timp culori<br />

bogate [i str\lucitoare.<br />

Tonurile pastelate sunt puse #n<br />

eviden]\ prin contrast, iar nuan]ele<br />

desprinse din natur\ intr\ #n<br />

lumina reflectoarelor #n sezonul<br />

toamn\-iarn\ <strong>2022</strong>.<br />

CULORI CARE REFLECT|<br />

PERSONALITATEA<br />

Nuan]ele naturale au un luciu [i<br />

o luminozitate deosebite. Cum<br />

s\ nu le dorim? Dar nu sunt<br />

singurele motive. Azi, din ce #n<br />

ce mai multe femei au #nceput s\<br />

se descopere [i s\ se aprecieze,<br />

iar #ntoarcerea la culorile<br />

naturale de p\r este dovada vie<br />

c\ sunt autentice [i vor s\<br />

prezinte lumii Eul lor cel mai<br />

vibrant, l\s=nd p\rul s\<br />

vorbeasc\ despre asta.<br />

NUAN}E FASCINANTE<br />

Dac\ pentru unele femei<br />

personalitatea #nseamn\ s\<br />

aleag\ cele mai #ndr\zne]e [i<br />

str\lucitoare culori, pentru<br />

altele, s\ o #mbog\]easc\ pe cea<br />

natural\ este tot ce au nevoie.<br />

Un brunet fascinant sau un<br />

blond fa]etat aduc farmec f\r\<br />

s\ [ocheze, doar atrag prin<br />

simplitate [i naturale]e. Culorile<br />

naturale ale p\rului sunt aduse<br />

la un nou nivel prin noua<br />

colec]ie de la Koleston Perfect<br />

Signature Naturals, de la Wella<br />

Professionals. Descoper\<br />

nuan]ele captivante #n tonuri<br />

perfect naturale.<br />

KOLESTON PERFECT<br />

Tendințele toamnă-iarnă ’22-23<br />

#]i prezint\ o palet\ inspirat\ de<br />

CURAJUL {I $NCREDEREA<br />

TONURILOR NEUTRE... dar cu<br />

un twist. Culorile naturale<br />

primesc ACCENTE<br />

INCITANTE, de la reflexii calde<br />

de culoarea mierii [i p=n\ la<br />

subtonuri m\slinii sau de<br />

lavand\ fumurie.<br />

Gama Koleston Perfect se<br />

#mbog\]e[te cu o nou\ colec]ie<br />

de nuan]e uimitoare, pline de<br />

str\lucire. Aceste culori sunt<br />

ca o p=nz\ pe care se poate<br />

a[terne o oper\ de art\,<br />

permi]=nd reflexiilor u[oare s\<br />

aduc\ un aspect vibrant, absolut<br />

seduc\tor. Fiecare nuan]\ din<br />

paleta Signature Naturals are un<br />

magnetism aparte fie c\ alegem<br />

un blond profund sau o nuan]\<br />

#ntunecat\ [i [armant\. De la<br />

ca[mir nude [i ciocolat\ amar\,<br />

p=n\ la lavand\ fumurie,<br />

nuan]ele au multe dimensiuni<br />

[i accente captivante.<br />

De[i blondul r\m=ne #n topul<br />

preferin]elor, trei nuan]e de<br />

[aten se remarc\ #n noua colec]ie<br />

Signature Naturals: 6/91 (maro<br />

plu[at), 7/36 (maro mocha) [i<br />

5/18 ([aten cenu[iu). Nuan]ele<br />

Koleston Perfect ofer\ o bog\]ie<br />

de nuan]e [i luminozitate, dar [i<br />

o str\lucire deosebit\ pe toat\


Preg\te[te-te s\ te #ndr\goste[ti<br />

de colec]ia de toamn\-iarn\<br />

SignatureNaturals.<br />

lungimea p\rului.<br />

Acum este momentul s\ oferim<br />

scena culorilor naturale [i s\<br />

eviden]iem contrastul dintre<br />

energia ce o eman\ ele [i<br />

dinamismul ce caracterizeaz\<br />

acest sezon.<br />

Culorile neutre sunt cea mai<br />

bun\ p=nz\ pentru tendin]ele<br />

de culoare. Prin amestecarea<br />

diferitelor nuan]e pure, cu<br />

nuan]e de accent, po]i influen]a<br />

satura]ia [i intensitatea.<br />

Lookuri unice, atent alese pentru<br />

a #ndeplini toate dorin]ele<br />

clientelor tale.<br />

SignatureNaturals.


OPI<br />

Fall Kisses<br />

Noua Colec]ie OPI Fall<br />

Kisses by Emanuela<br />

Elekes cu nuan]e din<br />

portofoliul OPI Fall<br />

Wonders.<br />

T<br />

oamna este pentru Ema<br />

Elekes, nail artist din<br />

echipa OPI Rom=nia,<br />

“un anotimp-poveste,<br />

un anotimp-tablou al<br />

c\rui autor e #ns\[i<br />

natura, cu toate<br />

schimb\rile ei spectaculoase.<br />

Ce surs\ de inspira]ie mai la<br />

#ndem=n\ dec=t #ns\[i natura din<br />

jurul nostru... puteam s\ aleg!”<br />

Ema recunoa[te c\ este fascinat\<br />

de dealurile #mbr\cate #n vi]\ de<br />

vie [i de toat\ povestea din spatele<br />

unui pahar de vin bun, de unde [i<br />

inspira]ia pentru colec]ia ei FALL<br />

KISSES by EMA ELEKES. “Am<br />

vrut ca acest proiect s\ poarte<br />

amprenta lucrurilor care #mi plac<br />

[i recunosc c\ #mi doream s\<br />

ne transpunem ideile creatoare<br />

undeva #n natur\, #n podgorie.<br />

Dorin]a noastr\ a fost s\ evoc\m<br />

bucuria libert\]ii #n aer liber,<br />

puterea de a ne r\sf\]a toate<br />

sim]urile, dorin]a de a #mp\rt\[i<br />

ceea ce suntem [i ceea ce<br />

tr\im prin manichiurile<br />

modelelor”, descrie Ema at=t de<br />

frumos povestea noii ei colec]ii.<br />

Ema ne surprinde de fiecare dat\<br />

cu lucr\ri inspira]ionale orientate<br />

spre viitor. Este imposibil s\ nu<br />

sim]i c\ldura [i optimismul pe<br />

care ni le transmite implicit [i #ntrun<br />

mod simplu [i firesc, original.<br />

Autoare a pove[tii de toamn\<br />

scrise pe unghii – Fall Kisses –<br />

Ema este un nume binecunoscut<br />

#n domeniul profesioni[tilor care<br />

se ocup\ de frumuse]ea unghiilor<br />

din Rom=nia. A devenit nail artist<br />

acum 13 ani [i practic\ aceast\<br />

meserie cu mult\ pasiune [i<br />

d\ruire, cu dragoste pentru<br />

frumos. Colec]ia Fall Kisses se<br />

adreseaz\ femeilor puternice,<br />

#ndr\zne]e, c\rora nu le e team\<br />

s\ ias\ #n eviden]\, care au o<br />

personalitate “colorat\” [i care<br />

sunt dispuse s\ ias\ din tipar, ne<br />

transmite Ema Elekes.<br />

Pe Ema Elekes o g\si]i la<br />

Zuka Trend #n T=rgu Mure[ [i o<br />

pute]i urm\ri pe Instagram<br />

@elekesemanuela.<br />

Colec]ia Emei Elekes este realizat\ cu sistemul de culoare OPI Gel<br />

Color #n culori tomnatice din colec]ia OPI Fall Wonders.<br />

PORTRET DE NAIL<br />

ARTIST DIN ROM+NIA<br />

Despre Ema Elekes putem povesti<br />

at=t de multe lucruri frumoase<br />

at=t #n calitate de om, c=t [i ca nail<br />

artist. Personalitatea ei artistic\<br />

plin\ de rafinament [i originalitate<br />

reprezint\ fundamentul creator.<br />

110 produs


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


Global Lift<br />

V-Shape<br />

Global Lift V-Shape<br />

Lifting Home<br />

Care Kit este<br />

un tratament<br />

de redefinire<br />

pentru g=t [i<br />

decolteu.<br />

Sfideaz\<br />

gravita]ia cu<br />

tratamentul de<br />

15 zile pentru<br />

g=t, b\rbie dubl\<br />

[i decolteu.<br />

L<br />

inia special\ anti-#mb\<br />

tr=nire pentru un efect de<br />

redefinire facial\ [i<br />

controlul efectelor<br />

gravita]iei asupra pielii<br />

este tratamentul ideal<br />

pentru recuperarea<br />

volumetriei ovalului facial [i<br />

atenuarea b\rbiei duble la pielea<br />

matur\. Tehnologie global\<br />

anti-#mb\tr=nire include<br />

progerin\, o protein\ care indic\<br />

#mb\tr=nirea celulelor,<br />

a c\rei concentra]ie #n nucleul<br />

celulelor permite o estimare a<br />

v=rstei biologice a acestor celule.<br />

Este utilizat\ pentru a #mbun\t\]i<br />

func]ionalitatea celulelor cu un<br />

metabolism #ncetinit [i care sunt<br />

responsabile pentru pierderea<br />

grosimii, fermit\]ii [i rezisten]ei<br />

]esuturilor, la pielea matur\ [i cu<br />

semne de foto-#mb\tr=nire.<br />

Aceast\ tehnologie se bazeaz\ pe<br />

ac]iunea a trei ingrediente active<br />

specifice. Peptida biomimetic\ a<br />

elafinei este un inhibitor<br />

enzimatic cu activitate antiprogerin\<br />

[i anti-elastaz\ care<br />

lupt\ #mpotriva flacidit\]ii<br />

]esuturilor. Extractul de<br />

menyanthes trifoliata este un<br />

puternic antioxidant de nou\<br />

genera]ie care protejeaz\ capitalul<br />

celular prin vitamina C,<br />

un cofactor cheie pentru<br />

#mbun\t\]irea calit\]ii [i cantit\]ii<br />

de colagen #n piele. Alfa-glucanii<br />

[i ramnogalacturonanii din<br />

piperul negru sunt molecule care<br />

ac]ioneaz\ asupra dermului #n<br />

profunzime, reticular, pentru a<br />

#mbun\t\]i propriet\]ile mecanice<br />

de sus]inere a pielii, #n special<br />

la pielea cu semne de foto-<br />

#mb\tr=nire prematur\.<br />

GLOBAL LIFT V-SHAPE<br />

LIFTING HOME CARE<br />

Tratamentul de 15 zile, diminea]a<br />

[i seara, pentru g=t, b\rbie dubl\ [i<br />

decolteu, este bazat pe tehnologia<br />

anti-#mb\tr=nire ProGen-in cu<br />

efect de lifting [i ac]iune de<br />

#nt\rire. Beneficiile cele mai<br />

notabile sunt efectul tensor [i<br />

ac]iunea imediat\ de lifting,<br />

efectul de #nt\rire prin care se<br />

redefine[te pielea g=tului [i a<br />

decolteului, sunt reduse ridurile<br />

[i volumul b\rbiei duble, precum<br />

[i impactul gravita]iei asupra<br />

pielii.<br />

PASUL 1: V-Shape Anti-Gravity<br />

Serum: Serul anti-gravita]ie cu<br />

efect de lifting se aplic\ pe g=t [i<br />

decolteu pentru redefinirea<br />

conturului. Acesta are efect tensor<br />

imediat, confer\ fermitate pielii,<br />

limiteaz\ flaciditatea [i l\sarea<br />

acesteia [i reduce ridurile verticale<br />

profunde cauzate de pierderea<br />

fermit\]ii. Se folose[te #n fiecare zi<br />

diminea]a [i seara pentru un<br />

tratament de 15 zile [i se aplic\ de<br />

la baza g=tului cu mi[c\ri liniare<br />

spre maxilar. Se aplic\ masaj de<br />

drenaj, reducere a b\rbiei duble [i<br />

modelare prin microrota]ii de-a<br />

lungul submaxilarelor pentru<br />

efecte vizibile imediat.<br />

PASUL 2: V-Shape Anti-Qravity<br />

Cream: Crema antirid are un efect<br />

tonifiant care atenueaz\ efectele<br />

112 produse


#mb\tr=nirii g=tului [i decolteului.<br />

Aceasta are un efect tensor de<br />

lung\ durat\, red\ fermitatea pielii<br />

cu efect antioxidant, echilibreaz\<br />

pielea matur\ [i combate<br />

sindromul de g=t tehnologic.<br />

Crema se aplic\ prin mi[c\ri de<br />

modelare a pielii g=tului #nspre<br />

laterale.<br />

V-Shape Contouring Mask<br />

Masca cu compresie de hidrogel<br />

pentru conturul fe]ei [i b\rbiei are<br />

efect tensor, care stilizeaz\<br />

conturul fe]ei [i reduce aspectul de<br />

b\rbie dubl\. Ajut\ la definirea<br />

ovalului facial [i are ca ingredinete<br />

active glaucin\, acid hialuronic,<br />

colagen, extract de guayabo [i<br />

luffa, pro-vit A [i E. Se aplic\ o<br />

dat\ pe s\pt\m=n\ dup\ ser [i<br />

#nainte de crem\ [i este important<br />

ca masca s\ adere bine la b\rbie #n<br />

timpul celor 20-25 de minute de<br />

expunere.<br />

Pentru a maximiza efectele<br />

tratamentului, Skeyndor a creat<br />

exclusivul V-Shape Lifting Roller<br />

pentru masaj facial. Este ustensila<br />

perfect\ pentru drenajul limfatic,<br />

#mbun\t\]irea elasticit\]ii pielii,<br />

lifting facial [i redarea fermit\]ii<br />

pielii.<br />

Mai multe informa]ii pe<br />

www.beautybox.ro


Conceptul<br />

Hairgonomy<br />

Stil [i esen]\, form\<br />

[i func]ionalitate sunt<br />

patru elemente care<br />

definesc aria creativ\<br />

a celor doi directori<br />

creativi & cofondatori<br />

Hairgonomy: R\zvan<br />

Costan [i Vlad Saro[i.<br />

Produsele Sachajuan au fost create at=t pentru stili[ti c=t [i<br />

pentru clien]i pentru a ob]ine frumuse]e #n cel mai simplu mod.<br />

114 produse<br />

R\zvan [i Vlad [i-au pus<br />

amprenta #n dezvoltarea<br />

salonului HAIRGONOMY<br />

din Cluj-Napoca, un<br />

concept eclectic, unic,<br />

#n care nu exist\ limit\<br />

pentru creativitate,<br />

func]ionalitate, expresie artistic\<br />

[i design al p\rului.<br />

WHERE HAIR MEETS<br />

ERGONOMICS<br />

Hairgonomy este un concept<br />

eclectic cu un design care<br />

stimuleaz\ creativitatea. Este locul<br />

unde dinamica urbanului [i esen]a<br />

stilului se #nt=lnesc. Picturile<br />

murale de pe tavan creeaz\ un<br />

cadru perfect pentru a evada<br />

#ntr-un spa]iu atemporal, #n timp<br />

ce echipa de hairstili[ti realizeaz\<br />

tunsori [i color\ri personalizate.<br />

Elementele din lemn [i formele<br />

geometrice #ncorporate<br />

#ncurajeaz\ exprimarea<br />

nonconformismului prin<br />

simplitatea frumuse]ii.<br />

Echipa de hairstili[ti a fost atent<br />

aleas\ [i este format\ din<br />

speciali[ti cu min]i tinere [i<br />

curioase, care #[i folosesc<br />

expertiza creativ\ [i capacitatea<br />

tehnic\ pentru a crea stiluri unice,<br />

personalizate, adaptate fiec\rui<br />

individ #n parte, pentru a le<br />

completa perfect personalitatea,<br />

aspectul [i stilul de via]\.<br />

Mi[carea, textura [i forma pot<br />

transforma p\rul #n art\, iar<br />

utilizarea produselor profesionale<br />

potrivite des\v=r[esc procesul<br />

creativ al hairstili[tilor. Filozofia<br />

Sachajuan combin\ stilul cu<br />

esen]a [i forma cu func]ionalitatea.<br />

Viziunea brandului este ca p\rul<br />

s\ arate, s\ se simt\ [i s\ aib\<br />

mi[carea unui p\r s\n\tos, iar<br />

pentru acest lucru, p\rul este<br />

privit prin prisma a trei<br />

dimensiuni - suprafa]\, structur\<br />

[i form\-, acestea contribuind la<br />

aspectul final al p\rului simplu<br />

[i frumos.<br />

Produsele #mbin\ #nalta<br />

performan]\ cu cele mai moderne<br />

tehnologii, combinate cu linii<br />

estetice simple care sunt #nso]ite<br />

de o comunicare facil\. Produsele<br />

create sunt u[or de #n]eles [i de<br />

utilizat de orice hairstilist, dar<br />

[i de consumatorul final.<br />

Azi brandul este prezent #n<br />

peste 30 de ]\ri din Stockholm<br />

p=n\ #n Sydney.<br />

CONCEPT, FORMUL| {I<br />

VALORI<br />

Produsele au fost create pentru a fi<br />

utilizate at=t de hairstili[ti, c=t [i<br />

de clien]ii finali pentru ob]inerea<br />

frumuse]ii naturale #n cel mai<br />

simplu mod cu putin]\. Fiecare<br />

produs a fost creat pentru a<br />

consolida #ncrederea ob]inerii<br />

unui look personal urban [i simplu.<br />

Formulele se bazeaz\ pe<br />

ingrediente de #nalt\ calitate [i<br />

performan]\. Caracteristicile<br />

produselor sunt u[or de #n]eles,<br />

iar ingredientele au o denumire<br />

precis\ pentru a #n]elege cu<br />

exactitate beneficiile acestora.<br />

Fiecare produs este g=ndit s\<br />

transmit\ de la #nceput care este<br />

rolul s\u [i cum se utilizeaz\.<br />

Astfel este u[or s\ alegi produsul


Brand ambasadori: R\zvan Costan<br />

[i Vlad Saro[i, directori creativi &<br />

cofondatori Hairgonomy.<br />

potrivit [i s\ realizezi un p\r<br />

frumos #n fiecare zi.<br />

Viziunea noastr\ e simpl\:<br />

[amponeaz\, aplic\ balsam [i<br />

folose[te un tratament la nevoie<br />

pentru a avea o funda]ie stabil\ #n<br />

aranjarea p\rului.<br />

Obiectivul nostru este acela de a<br />

face p\rul s\ arate, s\ se simt\ [i s\<br />

aib\ mi[carea unui p\r, dar a unui<br />

p\r s\n\tos.<br />

SACHAJUAN a fost lansat #n<br />

Rom=nia #n 2021. Filosofia [i<br />

viziunea comun\ sunt elementele<br />

care stau la baza cre\rii unui<br />

parteneriat de imagine, astfel #nc=t<br />

Hairgonomy devine brand<br />

ambassador Sachajuan #n<br />

Rom=nia.<br />

www.instagram.com/sachajuan.<br />

romania/<br />

www.sachajuan.com<br />

www.hairgonomy.com<br />

www.ikon.ro<br />

Salonul<br />

Hairgonomy are<br />

un design ce<br />

scoate #n eviden]\<br />

creativitatea [i<br />

dinamica urban\.<br />

FAZA 4


Pasiune<br />

#n ro[u<br />

Ro[u #nseamn\<br />

pasiune, iubire, for]\.<br />

Ro[ul este marca<br />

femeilor care<br />

#ndr\znesc s\<br />

mearg\ mai<br />

departe, care aleg<br />

cum s\ #[i<br />

tr\iasc\ via]a.<br />

Prin colec]ia Red In The City, Mari scoate #n eviden]\<br />

clasicul lac de unghii ro[u [i diversele sale tonalit\]i cu<br />

sistemul de culoare OPI Gel Color.<br />

116 produse<br />

Ro[ul vorbe[te despre<br />

feminitate, despre pasiune<br />

[i energia de a-]i #ndeplini<br />

visele. {tim deja c\ femeile<br />

iubesc ro[ul! {i, apoi,<br />

chiar e greu de g\sit pe<br />

cineva care s\ nu iubeasc\<br />

ro[ul. Nu-i a[a? Mari Luca, Nail<br />

artist #n echipa OPI România, nu<br />

face excep]ie. Ea este fermecat\<br />

iremediabil de ro[u [i a creat o<br />

colec]ie de manichiur\ bazat\ pe<br />

cele mai hot nuan]e de ro[u din<br />

portofoliul HASHTAG OPI, RED<br />

IN THE CITY.<br />

“Ro[ul pe unghii este fabulos! El<br />

are un impact extraordinar atât<br />

pentru persoanele care #l poart\, cât<br />

[i pentru cei care doar #l admir\.<br />

Ro[ul poate fi purtat la orice vârst\,<br />

atât de femeile moderne, dar [i<br />

de cele care #mbr\]i[eaz\ stilurile<br />

clasice. Ro[ul pe unghii reprezint\<br />

un accesoriu perfect pentru orice<br />

femeie”, ne m\rturise[te Mari Luca<br />

povestea noii sale colec]ii RED IN<br />

THE CITY. Manichiurile propuse<br />

de Mari Luca pun accentul pe<br />

nuan]ele emblematice de ro[u.<br />

”Avem #n fa]\ o colec]ie versatil\,<br />

realizat\ pe varia]iuni de ro[u.<br />

Clasic, dar atât de contemporan,<br />

cameleonic [i surprinz\tor.”<br />

$n cadrul colec]iei RED IN THE<br />

CITY by MARI LUCA, feminitatea<br />

este #n focus, pentru ca mai apoi<br />

zumzetul ora[ului s\ o poten]eze,<br />

s\ o completeze. Urbanul zilelor<br />

noastre se combin\ perfect cu<br />

nuan]ele de ro[u, oferind un aer<br />

actual [i purtabil manichiurilor<br />

realizate cu 4 nuan]e iconice din<br />

portofoliul de ro[u OPI: OPI<br />

Malaga Wine, OPI Madame<br />

President, OPI Coca Cola Red [i<br />

OPI Big Apple Red.<br />

Colec]ia creat\ de Mari Luca ne<br />

propune 4 manichiuri care au fost<br />

realizate cu nuan]e din colec]ia de<br />

ro[u OPI, iar sistemul de culoare<br />

este OPI Gel Color, care ofer\ un<br />

look perfect ob]inut #n salon, cu o<br />

purtare impecabil\ pân\ la trei<br />

s\pt\mâni.<br />

Pe Mari Luca o g\si]i la Dare<br />

Beauty Center Bucure[ti [i o pute]i<br />

urm\ri pe Instagram<br />

@marilucanailartist.


DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


Estetica nr. 54/22-23<br />

ad index<br />

ALESSANDRO<br />

www.beautybox.ro<br />

C2<br />

FUDGE 99, 101<br />

www.beautybox.ro<br />

IBD 117<br />

www.beautybox.ro<br />

MELKIOR 105<br />

www.melkior.ro<br />

ROBEAUTY 107<br />

www.robeauty.org<br />

SKEYNDOR<br />

www.beautybox.ro<br />

TAKARA BELMONT<br />

www.beautybox.ro<br />

111, C4<br />

C3<br />

TIP|RIT| DE<br />

Tipografia Everest 2001 SRL,<br />

B-dul Timi[oara, nr. 121-137,<br />

sect. 6, Bucure[ti, cod 061327<br />

Telefon: 4(021) 433 07 01/ 02<br />

Publicat\ sub licen]a Estetica,<br />

Edizioni Esav srl, Torino/Italia<br />

ISSN 1843 - 844X: Toate<br />

drepturile sunt rezervate.<br />

Reproducerea oric\rui material<br />

scris sau ilustrat din aceast\<br />

publica]ie este interzis\.<br />

Materialele scrise [i fotografiile<br />

sunt selectate de c\tre editorul<br />

publica]iei la libera sa alegere [i<br />

f\r\ a i se percepe vreun cost.<br />

Materialele scrise [i fotografiile r\<br />

m=n #n proprietatea editorului,<br />

acesta put=nd s\ le foloseasc\ f\r\<br />

consim]\m=nt, incluz=nd [i<br />

trecerea lor #n proprietatea altui<br />

utilizator. Publica]ia Estetica<br />

prime[te #n mod expres drepturi<br />

de utilizare exclusiv\ a imaginilor<br />

din sectorul industriei de<br />

#nfrumuse]are, ceea ce #nseamn\<br />

c\ nu vor putea fi utilizate #n alte<br />

publica]ii de profil (excep]ie fac<br />

machetele publicitare).<br />

Nota Avocatului Poporului:<br />

Semn=nd aceast talon, consimt ca<br />

numele [i datele mele s\ fie<br />

prelucrate [i utilizate de c\tre Ingo<br />

Trade International SRL, f\r\ alte<br />

obliga]ii sau pl\]i fa]\ de persoana<br />

mea. $n]eleg c\ #mi sunt garantate<br />

drepturile conferite de Legea nr.<br />

677/2001 privind prelucrarea<br />

datelor cu caracter personal a[a<br />

cum sunt definite de aceast\ lege:<br />

dreptul la informare, dreptul de<br />

acces la datele sale, dreptul de<br />

interventie asupra datelor, dreptul<br />

de opozi]ie cu privire la datele<br />

sale, dreptul de a nu fi supus unei<br />

decizii individuale, dreptul de<br />

interven]ie asupra justi]iei . Sunt<br />

de acord s\ primesc ocazional<br />

obiecte promo]ionale, produse<br />

gratuite precum [i informa]ii prin<br />

telefon, e-mail , sms sau alte<br />

mijloace de comunicare. Orice<br />

comunic\ri c\tre Ingo Trade<br />

International SRL privind datele<br />

personale se fac pe adresa: Valea<br />

Ialomi]ei, nr. 5, Sector 6,<br />

Bucure[ti.<br />

<strong>ESTETICA</strong> ROMANIA AND<br />

REPUBLIC OF MOLDOVA<br />

22, Tudor Vladimirescu Blvd<br />

Green Gate Building, 4th floor<br />

Sector 5, 050883<br />

Bucharest (<strong>Romania</strong>)<br />

Tel.: 4021 317 90 20<br />

info@estetica.ro,<br />

www.estetica.ro<br />

PENTRU ABONARE<br />

e-mail: sales@estetica.ro<br />

www.facebook.com/Estetica<strong>Romania</strong><br />

Tel: 0729.777.353<br />

Membre de l’Association<br />

Internationale de la<br />

Presse Professionnelle


Scaunul de frizerie emblematic APOLLO 2 poate fi<br />

personalizat complet pentru a deveni o parte integrant\ a<br />

identit\]ii, culturii [i filosofiei serviciilor dumneavoastr\.<br />

Ruffians<br />

DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo


UNIC IMPORTATOR {I DISTRIBUITOR<br />

Tel: 0730.199.912 office@beautybox.ro, www.beautybox.ro @beautyboxro /BeautyBoxRo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!