Utgiven av DeLaval Sales AB

lantbruketsarbetsmiljo.slu.se

Utgiven av DeLaval Sales AB

Nu är läget att satsa enligt LRF-konsult.

Tesen är: satsa i en lågkonjunktur. Räntan har sänkts

rekordlågt och andra varor och tjänster blir billigare

och det ska du utnyttja. Byggsektorn är rekordlåg

och det borde gå att få tag i byggare. Satsa nu så är

du är väl rustad den dag det vänder.

I detta nummer av Stalltipset har vi intressanta

gårdsreportage från Danmark. Danska mjölkproducenter

har investerat mest i Europa de senaste 10

åren och tekniken har verkligen gjort sitt intrång.

Arbetseffektiviteten i den danska mjölkproduktionen

är högst i Europa och snart går alla kor i lösdrift.

Stordriftsfördelar och ökad effektivitet gäller i

Danmark.

Idag kan alla effektivisera. Uppbundna stallar kan öka

effektiviteten otroligt med DelPro-systemet. Med

DelPro får du unik möjlighet till styrning av utfodringen.

Utfodringen går att koppla till daglig mjölkmängd,

igår en utopi men idag en självklar möjlighet.

Vill du växa är det lösdrift med robot eller traditionellt

mjölkningsstalll som gäller. Alla möjligheter finns där

och DeLaval har Din lösning.

Redaktionen

Omslagsbild: Ole Blomquist, Östergård, Åland

Fotograf: Thomas Carlgren

UR INNEHÅLLET:

Tema Danmark sid. 4-9

Ny foderstation FSC40 sid. 10

Frisk luft på Gotland sid. 22-23

Hållbar mjölkproduktion sid. 28-29

Stalltipset ges ut av DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 TUMBA. Tel 08-550 294 00

Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson

Redaktionskommitté: Anna Helmerson, Nette Solberg, Jorma Laiho,

Håkan Myresten, Eva Mårtensson, Kyöisti Rikkola

Layout och Produktion: Kylwall Art & Design AB, Tumba

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Citera oss gärna men ange källan.

Alla angivna priser är cirkapriser. Rätt till ändringar förbehålls.

En ko ska aldrig behöva fundera på hur eller var

hon ska gå i ett mjölkningsstall. I DeLavals nya

parallellstall P2100 finns alla detaljerna på plats

för att få bästa funktion för en väl fungerande

mjölkning med hög kapacitet. P2100 fungerar

från första dagen och korna lär sig lätt för de

behöver aldrig fundera.

I

ett parallellstall mjölkar du snabbt beroende på att stallet

är kompakt. Du är alltid nära kon och hennes juver

och det är alltid nära till nästa ko. Parallellstall P2100

har utvecklats genom att ta de bästa detaljerna och utveckla

ett mjölkningsstall med fantastisk funktion och samtidigt

stor flexibilitet på hur du kan utrusta just ditt stall.

Ingångsgrinden aldrig i vägen

Ingångsgrinden fungerar som en skjutdörr vilket gör att

den försvinner helt när kon ska gå in i stallet men när den

stänger styr den upp sista kon försiktigt. Detta gör att alla

kor står rakt i stallet.

Detaljerna gör att

perfekt från första

DeLaval parallellstall

Bred gång och utrymme att svänga upp

När kon kommer in i stallet så är gången bred och det finns

ordentligt med utrymme för henne att svänga upp mellan

sekvensgrindarna. Avståndet mellan sekvensgrindarna gör

att hon står rätt i stallet.

När kon kommer in i stallet så är gången bred och det finns ordentligt

med utrymme för henne att svänga upp mellan sekvensgrindarna.

Avståndet mellan sekvensgrindarna gör att hon står rätt i stallet.

Stalltipset nr 3 • 2008

More magazines by this user
Similar magazines