Läs pressmeddelandet - Pensionsmyndigheten

pensionsmyndigheten.se

Läs pressmeddelandet - Pensionsmyndigheten

PM59035 1.1

Pressekreterare

Mattias Bengtsson Byström

Tfn 010-454 21 78

Mobil 0736-27 53 83

www.pensionsmyndigheten.se

Pressmeddelande

2012-12-15

Två miljoner pensionärer får sina årsbesked

På årsbeskedet om allmänna pensionen till pensionärer i det orange

kuvert har texten ändrats till ”Nu kan du se ditt orange kuvert på webben

i stället!” På www.pensionsmyndigheten.se går pappersutskicket att

avbeställa. Nästan 200 000 pensionärer med bostadstillägg får också

besked om att de fått tillsvidarebeslut och slipper att söka om.

Den 15–17 januari får 2 025 000 pensionärer i hela Sverige sitt årsbesked om den

allmänna pensionen. 1 175 000 pensionärer födda 1938 och senare får ett orange

kuvert. 850 000 pensionärer födda 1937 och tidigare får liksom förut ett enklare

utskick, det går inte att se på webben eller avbeställa på papper.

De pensionärer som får ett orange kuvert har möjlighet att avbeställa sitt

pappersutskick till 2014. Information om det finns på kuvertets utsida och i brevet i

kuvertet. Bilaga och pressbilder bifogas och finns här:

www.pensionsmyndigheten.se/Infomaterial.html

Själva årsbeskedet med uppgifter om pensionen ser ut som vanligt.

Till nästan 200 000 pensionärer kommer även ett brev med information om att deras

bostadstillägg har beviljats tillsvidare, det vill säga att de slipper söka om varje år.

Totalt har 265 000 pensionärer bostadstillägg.

Allt fler pensionärer använder Internet och vill även få sin information i digital form.

Med i orange kuvertet – till dem födda 1938 och senare och som omfattas av det nya

pensionssystemet – finns information om möjligheten att se sin pension även på

webben.

För att komma åt uppgifterna om sin pension via Pensionsmyndighetens webbplats så

loggar man in med personlig kod eller e-legitimation.

Under rubriken ”Ditt orange kuvert” finns en pdf-fil som innehåller årsbesked och

motsvarar innehållet i det orange kuvertet. Pensionärer kommer att kunna se beskedet

för 2013. Det som skiljer från pappersutskicket är att utbetalningskontot är borttaget

av säkerhetsskäl.

Här kan man också välja att få sina årsbesked och utbetalningsbesked enbart via

webben i stället för med vanlig post. För att detta ska vara möjligt så anger man en

e-postadress. Då får man ett meddelande då årsbeskedet för 2014 finns tillgängligt.

För vidare information

Arne Paulsson, pensionsexpert, 072–210 24 44

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr

Box 38190

100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255

1 (6)


PM59035 1.1

2012-12-15

Bilaga 1 medskick till pensionärer födda 1938 och senare (som

omfattas av det nya pensionssystemet)

Nu finns ditt orange kuvert på webben också!

Läs mer på pensionsmyndigheten.se under Dina pensionssidor.

Nu kan du se årsbeskedet för din allmänna pension på

vår webbplats – pensionsmyndigheten.se

Där kan du dessutom:

• Byta premiepensionsfonder • Se kommande pensionsutbetalningar • Ändra

utbetalningskonto • Välja att få dina årsbesked och utbetalningsbesked enbart

via webben i stället för med vanlig post

Välkommen till oss!

Vill du veta mer om sånt som rör pensionen är du välkommen till oss på

Pensionsmyndigheten. Gå in på vår webb, ring kundservice eller besök något

av våra servicekontor.

Nu kan du få ditt orange kuvert på webben i stället! Läs mer på

pensionsmyndigheten.se

pensionsmyndigheten.se.

Bilaga 2: Pensionärer med bostadstillägg som fått tillsvidarebeslut

Nu slipper du ansöka om bostadstillägg varje år

Den 1 november 2012 infördes nya regler för bostadstillägg som gör att du slipper

ansöka varje år. Du behöver inte göra något. Bostadstillägget betalas ut automatiskt.

Men du måste alltid anmäla förändringar i din ekonomi och i dina bostads- och

familjeförhållanden som kan påverka ditt bostadstillägg, till exempel:

• Om du får ändrad bostadskostnad.

• Om du byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på

annat sätt.

• Om du blir sammanboende, gift er dig, skiljer dig eller flyttar isär.

• Om du ska vara utomlands längre än sex månader eller bosätta dig i annat land.

• Om du eller din maka, make, registrerad partner eller sambo får ändrad inkomst.

Du slipper meddela vanliga årsskiftesändringar

Du slipper meddela de vanliga årsskiftesändringarna i inkomst/pension från

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och från Alecta, AFA, AMF, KPA och

SPV då uppgifterna hämtas automatiskt. I dessa fall räknar vi om ditt bostadstillägg

och skickar ett utbetalningsbesked till dig. Men andra förändringar under året behöver

du anmäla själv, till exempel om din tjänstepension upphör eller om du får

efterlevandepension från tjänstepensionsbolag.

Hur meddelar jag en ändring?

Om du har fått ändrad hyra eller avgift kan du gå till ett servicekontor och meddela

ändringen. Kom då ihåg att ta med dig aktuell hyresavi eller avgiftsavi. Adressen till

ditt närmaste servicekontor hittar du i telefonkatalogen eller på

www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor.

Du kan också meddela ändrad hyra eller avgift på en blankett som du hittar på vår

webbplats www.pensionsmyndigheten.se/blanketter eller beställa blanketten via vår

kundservice på 0771-776 776. På webbplatsen kan du få hjälp att fylla i blanketten.

Du följer då ett antal steg och kan sedan skriva ut en färdigt ifylld blankett.

2 (6)


PM59035 1.1

2012-12-15

3 (6)


PM59035 1.1

2012-12-15

4 (6)


PM59035 1.1

2012-12-15

5 (6)


PM59035 1.1

2012-12-15

6 (6)

More magazines by this user
Similar magazines