ICD 10

edu.ofa.ki.se

ICD 10

KSH97 Sida 133 (191)

Kod Benämning

Q218 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar

Q219 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad

Q220 Atresi av pulmonalisklaff

Q221 Medfödd stenos av pulmonalisklaff

Q222 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff

Q223 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff

Q224 Medfödd trikuspidalisstenos

Q225 Ebsteins anomali

Q226 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom

Q228 Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff

Q229 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad

Q230 Medfödd aortaklaffstenos

Q231 Medfödd aortaklaffinsufficiens

Q232 Medfödd mitralisstenos

Q233 Medfödd mitralisinsufficiens

Q234 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Q238 Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff

Q239 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad

Q240 Dextrokardi

Q241 Levokardi

Q242 Cor triatriatum

Q243 Infundibulär pulmonalisstenos

Q244 Medfödd subaortastenos

Q245 Kranskärlsmissbildning

Q246 Medfött hjärtblock

Q248 Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar

Q249 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad

Q250 Öppetstående ductus arteriosus

Q251 Coarctatio aortae

Q252 Atresi av aorta

Q253 Stenos av aorta

Q254 Andra medfödda missbildningar av aorta

Q255 Atresi av lungartären

Q256 Stenos av lungartären

Q257 Andra medfödda missbildningar av lungartären

Q258 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna

Q259 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad

Q260 Medfödd stenos av vena cava

Q261 Kvarstående vänstersidig övre hålven

Q262 Totalt anomalt mynnande lungvener

Q263 Partiellt anomalt mynnande lungvener

Q264 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad

Q265 Anomali av portavensförbindelsen

Q266 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica

Q268 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna

Q269 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad

Q270 Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär

Q271 Medfödd njurartärstenos

Q272 Andra medfödda missbildningar av njurartär

Q273 Perifer arteriovenös missbildning

Q274 Medfödd flebektasi

Q278 Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet

Q279 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad

Q280 Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl

Q281 Andra missbildningar av precerebrala kärl

Q282 Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl

Q283 Andra missbildningar av cerebrala kärl

Q288 Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

Q289 Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad

Q300 Koanalatresi

Q301 Agenesi och bristande utveckling av näsan

Q302 Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa

Q303 Medfött perforerat nässeptum

Q308 Andra medfödda missbildningar av näsan

Q309 Medfödd näsmissbildning, ospecificerad

More magazines by this user
Similar magazines