30.08.2013 Views

Ángel får en trygg uppväxt tack vare ny lag - pdf - Sida

Ángel får en trygg uppväxt tack vare ny lag - pdf - Sida

Ángel får en trygg uppväxt tack vare ny lag - pdf - Sida

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– Jag tycker om

att vara hemma och

jag leker varje dag

med pappa.

ÁNGEL RENÉ, som fått en ny familj, Ixlacuitz

Människan i centrum

Barns rättigheter, Guatemala

Ángel får en trygg uppväxt

tack vare ny lag

Bollen faller precis i knähöjd, lagom

för femårige Ángel René att fånga upp.

”Poff” så är den åter hos pappan som

skrattar förtjust. Det är tidig morgon

i bergsbyn Ixlacuitz i Guatemala och

solen rullar över atriumgården.

– Jag tycker om att vara hemma och jag

leker varje dag med pappa, säger Ángel

då han tar en paus, dricker lite vatten,

springer för att hämta kulor, och se där

– ett gosedjur får också vara med.

Ángel är adopterad. Han kom 2011,

tunn och utmattad till familjen Antonio

Martínez som hade hämtat honom på

ett barnhem dit han fl yttats efter sina

första år i misär. Mycket liten hade

Ángel blivit övergiven av sin mor och en

fostermamma tog över. Hon misshandlade

honom och gav honom ingen mat.

När representanter från kommunen

gjorde ett besök var han lämnad att äta

med hundarna.

Ibland drar ett sorgens drag över

barnet. Men som oftast är det omöjligt

att se hur hans första år präglat honom.

Väl omhändertagen av familjen

Martínez har han fått hälsa och livsglädje,

omgärdad av kärlek.

– När vi kom hem med Ángel var det

tyst i några dagar. Menen morgon

började vi leka. Som man kunde jag inte

gråta, men mitt hjärta grät av glädje.

Gud hade välsignat oss, berättar pappan

Domingo.

I tio år hade de längtat efter ett barn

till och deras dotter Claudia, idag

nitton år, önskade sig ett syskon. En

liten pojke som bad henne ta hand om

honom.

– Någon vecka därefter talade min

farbror om för oss att vi kunde adoptera

gratis genom den nya nationella adoptionsbyrån.

Då bestämde vi oss för att

hitta vårt barn. Det var som ett tecken,

minns hon.

Fram till den nya adoptionslagen 2008

försvann 5 000 barn varje år i Guatemala,

till illegala adoptioner. Familjer från

andra länder betalade hutlösa summor

till kriminella personer och i de smutsiga

affärerna fanns läkare, barnmorskor,

advokater och andra ”vanliga” som

omsatte hundratals miljoner kronor.

Men efter många års påtryckningar och

avslöjanden från lokala organisationer,

Unicef och Sverige, klubbade slutligen

kongressen lagen. Traffi cking med barn

och den illegala handeln har därefter

minskat rejält.

– Idag är vi glada för adoptionslagen.

Nu vet myndigheterna hur barn har det,

som med Ángel, eftersom adoptionen

går via den nationella byrån. De vet att

han är glad, ren och frisk, konstaterar

pappan. Vi vill gärna inspirera andra i

Guatemala att adoptera lagligt.

Ángel är en ängel för alla i familjen,

även om de ibland undrar över hans

första år.

– Ibland när Ángelito inte vill sova,

undrar jag vad han varit med om. Det

gör ont i mig. Vi berättar förstås att han

är adopterad men det viktigaste är att

visa hur mycket vi älskar honom, säger

Fabiana.

Tack vare pappans inkomst som

slaktare, stöd från släkten och dotterns

arbete, kan familjen idag ge pojken en

trygg uppväxt. Förhoppningarna är att

han ska studera och Ángel själv?

– Jag vill bli läkare, säger han bestämt.

Men nu ska jag visa hur jag gör

rent golvet med min mamma.

Snabbt våttorkar de atriumgårdens

golv och även fönsterrutorna hinner bli

rena. Mamma Fabiana talar samtidigt

med sin son om en snar tid i skolan, om

att vara hjälpsam och aldrig slåss. Om

att tro på sig själv.

Därefter tar Ángel raskt fram bollen

igen och fortsätter leka med sin pappa.

Rena händer med mor och far. Familjen Martinez samlad framför sitt hus.

natt drömde mamma Fabiana om en Far och son spelar ofta kula. Syster Claudia insirerar Ángel med läs- och pysselstund.


Människan i centrum | Engagemang för att människor ska få det bättre.

Ny lag minskar handel med barn

Guatemala har i minst två årtionden fått hård kritik för illegala

adoptioner. Under den värsta tiden försvann 5 000 barn,

per år, till traffi cking. Efterspaningar har visat att mellan

1997 och 2007 bortrövades 26 203 barn från Guatemala till

illegal adoption i USA. Nätverk med olika yrkesfolk – läkare,

barnmorskor, barnhemspersonal och advokater – tjänade

upp till 50 000 amerikanska dollar per barn.

Lokala organisationer, ofta initierade av kvinnor som själva

förlorat sina barn, har efter år av demonstrationer och

strategiskt arbete sett till att brotten uppmärksammats och

minskat. Med hjälp av stöd från Sverige, som under fl era

år även agerat direkt mot den guatemalanska regeringen,

och Unicef kan de idag referera till den nya nationella lagen

kring adoption. Lagen klubbades 2008 av kongressen och

en nationell adoptionsbyrå öppnades. Hit kan familjer vända

sig, från hela Guatemala, utan att betala för tjänsterna.

Perspektivet är hela tiden ”för barnens bästa”.

Sida har stött Unicef i Guatemala i över tjugo år. Det aktuella

programmet idag kallas ”Developing a Child Protection

System for Guatemalan Children and Adolescens”. I programmet

ingår att stärka institutioner för barn och unga, ge

utrymme för civila samhället, öka den tekniska kapaciteten

och jobba med preventiva aktiviteter. Här ingår även att göra

adoptionslagen känd och använd.

Programmet täcker 20 kommuner i åtta regioner. Familjen

Antonio Martínez bor i en av de prioriterade kommunerna

Soloma och har kunnat adoptera säkert och lagligt, utan

någon kostnad.

Resultat

• Sverige och Unicef har drivit på arbetet med att få igenom

adoptionslagen som 2008 klubbades av kongressen i

Guatemala. Den nya adoptionslagen innebär att adoptioner

är gratis och att de prövas rättsligt samt följs upp.

• Tack vare lagen har traffi cking med barn och ungdomar

minskat avsevärt. Före 2008 försvann årligen 5 000 barn,

ofta till illegala adoptioner – inte minst till USA.

• Den senaste siffran på anmälda fall till inrikesministeriet

enligt Unicef, inom illegal adoption, är 11. Siffran är från

mitten av 2012 och visar på den rejäla minskningen.

• Genom ett samarbete mellan Unicef, Sida och CICIG,

den internationella kommissionen mot straffrihet i

Guatemala, har omfattande traffi cking med barn via

nätverk avslöjats.

• Allt fl er civilsamhällsorganisationer har höjt sina röster

för barns rättigheter.

• Fundación Sobrevivientes är en av de större organisationerna

som samarbetar med polisen för att leta rätt på

försvunna barn och unga, vilket bidragit till en minskning

av traffi cking.

• Kenneth Alba lagen trädde i kraft 2010 för att utan dröjsmål

leta reda på barn och ungdomar som försvunnit och

ge skydd till dem som bortförts. Tidigare fi ck anhöriga

vänta 72 timmar.

• En nyligen gjord utredning visar fortfarande på att illegal

handel sker trots minskningen. På grund av detta har alla

internationella adoptioner tills vidare stoppats.

• Sedan 2008 stärker landet sina olika system för att följa

upp adoptioner och ge barn rätt skydd.

VEM?

Sverige samarbetar med Unicef och CICIG den Internationella

kommisionen mot straffrihet i Guatemala.

HUR MYCKET?

För perioden 2009–2012 ger Sverige via Sida ett stöd till

Unicef på 60 miljoner kronor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!