01.09.2013 Views

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Förteckning<br />

över <strong>bidrag</strong> <strong>till</strong> ideella<br />

Bilaga<br />

organisationer inom det<br />

<strong>sociala</strong> <strong>området</strong><br />

år 2013<br />

Förslag


Förslag på fördelning <strong>av</strong> förenings<strong>bidrag</strong> <strong>till</strong> <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> 2013<br />

Beviljat Beviljat Söker<br />

Förslag<br />

2011 2012 2013<br />

2013<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> verksamhets<strong>bidrag</strong> Ny- och projekt Kurator hbtq Diskriminering<br />

ARM 160 000 210 000 300 000 250 000<br />

ATSUB 840 000 840 000 1 102 000 840 000 200 000<br />

Anhörigcenter 525 000 585 000 625 000 585 000<br />

Anhörigföreningen 310 000 360 000 486 634 400 000<br />

BRIS 800 000 800 000 1 000 000 800 000<br />

NY Barn <strong>till</strong> ensamma mammor 0 0 800 000 0 200 000<br />

Bojen 2 000 000 2 000 000 2 450 000 2 200 000<br />

BOJ 1 780 000 1 780 000 1 985 000 0<br />

Caritas Bergsjön 50 000 0 50 000 0<br />

Caritas Hjällbo 300 000 300 000 350 000 300 000<br />

Det Fria Sällskapet … 1 000 000 1 000 000 1 226 200 1 000 000<br />

EKHO 430 000 430 000 490 000 430 000<br />

Enastående föräldrar 300 000 350 000 659 000 350 000<br />

Faktum 400 000 400 000 650 000 300 000<br />

Finska kvinnojouren P 1 200 000 1 200 000 1 370 000 1 370 000<br />

FC Chapman 275 000 275 000 300 000 275 000<br />

FC Oscar 360 000 360 000 400 000 360 000<br />

FC Svängrummet 250 000 280 000 420 000 305 000<br />

FA Familj Haga 350 000 380 000 440 000 380 000<br />

FA Familj Hisingen 250 000 270 000 290 000 270 000<br />

FA Ö soc v 80 000 80 000 200 000 80 000<br />

FA Ö soc v 80 000 80 000 130 000 80 000<br />

FA Gemenskap 75 000 90 000 170 000 90 000<br />

Föreningen Bona Vias föräldrar 1 600 000 1 700 000 1 800 000 1 700 000<br />

FC Pärlan 300 000 300 000 370 000 325 000<br />

NY Föreningen Skyddsvärnet "Juridisk rådgivning 0 400 000 0<br />

TP-teatern 300 000 300 000 744 000 300 000<br />

Föreningen Vi Som Förlorat Barn 825 000 900 000 1 000 000 900 000<br />

FMN 275 000 300 000 300 000 300 000<br />

Café Trappaner 1 290 000 1 290 000 1 509 000 950 000<br />

GFS 65 000 65 000 70 000 65 000<br />

GFC 450 000 450 000 650 000 450 000<br />

RM Agora 1 080 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000<br />

RM Fältet 675 000 675 000 675 000 675 000<br />

RM Kaféet 310 000 310 000 310 000 310 000<br />

RM Rum 75 000 75 000 100 000 75 000<br />

RM Solrosen 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000<br />

GRC - mot disk 500 000 0 1 200 000 0 1 000 000<br />

HOMAN 100 000 100 000 200 000 100 000<br />

NY HOPP 0 0 1 200 000 0 60 000<br />

Härlanda FC 270 000 270 000 290 000 270 000<br />

IOGT-NTO 5608 140 000 140 000 140 000 140 000<br />

Insolvens Väst 0 0 150 000 75 000<br />

Integrationsnätverk 280 000 350 000 400 000 350 000<br />

KF Länken 750 000 550 000 550 000 500 000


KFUM ADAM 150 000 150 000 391 620 150 000<br />

KFUM Modiga tjejer 150 000 150 000 945 000 150 000<br />

KRIS 475 000 475 000 600 000 575 000 25 000<br />

NY Kamratföreningen 26/3 0 0 50 000 0<br />

Kvinno- o tjejjouren ADA 2 214 700 2 215 000 2 820 590 2 215 000<br />

Kvinnocenter Bergsjön 160 000 225 000 400 000 265 000<br />

Kvinnohuset Kassandra 1 775 000 1 775 000 3 000 000 1 975 000<br />

Kvinnojouren GBG 800 000 800 000 1 600 000 1 500 000<br />

NY Liferadio 0 0 283 588 0<br />

FC M43 Frölunda 325 000 350 000 350 000 350 000<br />

Majornas samverkansförening 280 000 0 630 000 0<br />

minna <strong>Göteborg</strong> 750 000 775 000 800 000 775 000<br />

Män för jämställdhet 375 000 415 000 615 000 465 000<br />

Mötesplats GBG, GFC 800 000 800 000<br />

Mötesplats Simone 1 200 000 970 000 1 365 770 970 000<br />

Nattvandrarna <strong>Göteborg</strong> 50 000 50 000 80 000 50 000<br />

Nya Bryggan 300 000 300 000 450 000 300 000<br />

Någon att tala med 80 000 80 000 90 000 80 000<br />

RFHL Oberoende 525 000 525 000 850 000 525 000<br />

RFSL GBG 1 400 000 1 400 000 1 700 000 900 000 500 000<br />

RFSL Ungdom GBG 50 000 50 000 100 000 100 000<br />

RFSU GBG 600 000 675 000 1 480 000 675 000<br />

ROS 65 000 65 000 65 000 65 000<br />

Rädda Barnen 100 000 125 000 125 000 125 000<br />

Samhällets styvbarn 15 000 15 000 73 150 25 000<br />

Självhjälpshuset Solkatten 750 000 765 000 660 000 660 000<br />

Sjömanskyrkan 90 000 90 000 150 000 90 000<br />

Skyddsvärnet vävstugan 225 000 225 000 400 000 225 000<br />

Spelberoendes förening 1 000 000 1 040 000 1 150 000 1 000 000<br />

NY SM Center f barn, unga o familj 0 0 2 000 000 1 300 000<br />

SM Öppna <strong>sociala</strong> verks 125 000 175 000 500 000 300 000<br />

Stödcentrum Humlegården 175 295 180 000 330 000 180 000<br />

Stödföreningen för mobbade 55 000 60 000 81 000 60 000<br />

Stödnätet 275 000 330 000 500 000 350 000<br />

Sällskapet Länkarna <strong>av</strong> 1948 375 000 350 000 275 000 275 000<br />

Terrafem <strong>Göteborg</strong> 600 000 650 000 760 000 760 000<br />

NY Unga KRIS <strong>Göteborg</strong> 130 000 0<br />

United sisters 440 000 440 000 1 050 000 440 000<br />

Villa Karins kvinnojour 400 000 400 000 600 000 400 000<br />

Vuxna På Gång i Centrum 20 000 20 000 20 000 0<br />

NY Womens Liberation 0 0 250 000 0<br />

38 519 995 38 355 000 58 672 552 39 350 000 560 000 500 000 1 000 000


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Robert Johansson<br />

Ansökan gjord den 18 maj 2012, fredag, kl. 18:12<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

300 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Robert Johansson<br />

0739014152<br />

robbanregrep@gmail.com<br />

ARM Chp#46-Stödförening Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 0760264378<br />

Org-nr: 8024278296 arm_chp46@hotmail.com<br />

arm-intl.com<br />

Postadress<br />

Ebbe Lieberathsgatan 23 Bokningsbekräftelser<br />

412 65, GÖTEBORG robbanregrep@gmail.com<br />

0739014152<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Robert Johansson<br />

robbanregrep@gmail.com<br />

Donsögatan 14<br />

414 74, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

D<strong>av</strong>id Fredriksson<br />

adaysgrace@msn.com<br />

Kärtared Högekulle 4<br />

441 93, Alingsås<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Stefan Gustafsson 032293163 0705154309<br />

Sekreterare Ari Skov-Hansen 031 0709237016<br />

Ledamot Ann Stanislaus 0317121654 0739014154<br />

Ledamot Maria Wanloo 031965970 0762557593<br />

Ledamot Jonna Berntsson 031 0735341212<br />

Revisor Mats Grönlund 031962228 0703460034<br />

Firmatecknare Robert Johansson 0317121652 0739014152<br />

Firmatecknare D<strong>av</strong>id Fredriksson 031 0767649020<br />

dhtmled0:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 490 000 kr<br />

Personalkostnader: 0 kr<br />

Lokalkostnader: 258 000 kr<br />

Antal anställda: 0<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Nyktra/Drogfria missbrukare samt personer som stödjer dessa. Alla i riskzonen för missbruk<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Innan motorcyklarna tas fram ur garagen innan de är startade så är vi här för att stödja<br />

varandra i vårt program för drogfrihet och i vår nykterhet, enkelt eller hur. Detta skall genomsyra<br />

allt vi gör, kamratstödet. 2.Vi behöver fortsätta med iordningställandet <strong>av</strong> våra lokaler. 3. Anordna<br />

drogfria/nyktra <strong>till</strong>ställningar som midsommarfirande, nyårsfirande för våra medlemmar och deras<br />

familjer och vänner samt andra intresserade som vill stödja vår drogfria livsstil. Genom<br />

gemensamma MC-resor stärka sammanhållningen och vara ett drogfritt och nyktert alternativ<br />

alltid. 4. Genom föreläsningar visa att det finns ett drogfritt och nyktert sätt att leva utan<br />

kriminalitet samtidigt som vi bibehåller vårt mc-intresse. Vi har stor erfarenhet <strong>av</strong> hemlöshet<br />

missbruk och kriminalitet och vägen ut från det som vi gärna delar med oss <strong>av</strong>. 5. Att vara synliga<br />

i nyktra/drogfria sammanhang, folknykterhetens dag, AA/NA konvent mm, för att sprida vårt<br />

budskap. 6. Fortsätta med vår självvärdering<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Vi har helhjärtat stöttat medlemmarna och dess familjer i deras nykterhet/drogfrihet. 2 Vi har<br />

kommit långt i arbetet med våra lokaler, detta är bra vinter sysselsättning med mycket umgänge.<br />

3. Vi har firat gemensamma högtider och svåra dagar. Vi har umgåtts i allt vi gjort och varit<br />

drogfria. 4. Vi har föreläst på skolor, beroendekliniker och företag vi har visat på att vårt sätt att<br />

leva drogfritt fungerar. 5. Vi har besökt olika AA/NA konvent och konferanser det har lett <strong>till</strong> att vi<br />

öppnat en <strong>av</strong>delning i Berlin och en i London. 6. Vi jobbar aktivt med självärdering, att titta på vårt<br />

syfte och vad vi faktiskt gör, alla medlemmsmöten genomsyras <strong>av</strong> detta.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Innan motorcyklarna tas fram ur garagen innan de är startade så är vi här för att stödja<br />

varandra i vårt program för drogfrihet och i vår nykterhet, enkelt eller hur. Detta skall genomsyra<br />

allt vi gör, kamratstödet. 2. Det är fortfarande mycket jobb kvar i köket och i samlingslokalen<br />

ventilationen är dålig och vi behöver montera fönster och ventiler i yttervägg på övervåningen. 3.<br />

Anordna drogfria/nyktra <strong>till</strong>ställningar som <strong>till</strong> exempel midsommarfirande, nyårsfirande för våra<br />

medlemmar och deras familjer och vänner samt andra intresserade som vill stödja vår drogfria<br />

livsstil. Genom gemensamma MC-resor stärka sammanhållningen och vara ett drogfritt och<br />

nyktert alternativ alltid. 4. Genom föreläsningar visa att det finns ett drogfritt och nyktert sätt att<br />

leva utan kriminalitet samtidigt som vi bibehåller vårt mc-intresse. 5. Att vara synliga i<br />

nyktra/drogfria sammanhang som folknykterhetens dag, AA/NA konvent mm, för att sprida vårt<br />

budskap. 6.Självvärdering<br />

dhtmled0:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Innan motorcyklarna tas fram ur garagen innan de är startade så är vi här för att stödja<br />

varandra i vårt program för drogfrihet och i vår nykterhet, enkelt eller hur. Detta skall genomsyra<br />

allt vi gör, kamratstödet. 2. Jobba med utveckling <strong>av</strong> våra lokaler, kvinnorna behöver ett utrymme<br />

där de kan ha sina möten mm. 3. Anordna drogfria/nyktra <strong>till</strong>ställningar som <strong>till</strong> exempel<br />

midsommarfirande, nyårsfirande för våra medlemmar och deras familjer och vänner samt andra<br />

intresserade som vill stödja vår drogfria livsstil. Genom gemensamma MC-resor stärka<br />

sammanhållningen och vara ett drogfritt och nyktert alternativ alltid. 4. Genom föreläsningar visa<br />

att det finns ett drogfritt och nyktert sätt att leva utan kriminalitet samtidigt som vi bibehåller vårt<br />

mc-intresse. 5. Att vara synliga i nyktra/drogfria sammanhang som folknykterhetens dag, AA/NA<br />

konvent mm, för att sprida vårt budskap. 6.Självvärdering<br />

dhtmled0:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


ARM Chp#46 - Stödförening Sökt belopp: 300 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

160 000 kr 160 000 kr 210 000 kr 250 000 kr<br />

ARM är en kamratstödjande förening för personer som vill lämna ett liv i missbruk och<br />

kriminalitet bakom sig. De arbetar efter den så kallade 12-stegsmodellen, där syftet är att<br />

ändra sina levnadsvanor och leva ett drogfritt liv. Föreningen är etablerad i <strong>Göteborg</strong><br />

sedan ett antal år <strong>till</strong>baka och är ett komplement <strong>till</strong> andra liknande verksamheter. De når<br />

en bredare målgrupp än de traditionella länkorganisationerna och når även yngre<br />

personer. Föreningen arbetar aktivt i det utåtriktade arbetet.<br />

Då medlemmarna också har ett stort motorintresse, har de på ett bra sätt lyckats<br />

kombinera verkstad med café och samtalsrum där de har sina 12-stegsmöten. Även andra<br />

grupper såsom AA och NA använder deras lokaler. Föreningen arbetar med ständig<br />

utveckling och planerar nu för att bilda en kvinnosektion. ARM sätter det ideella<br />

engagemanget högt, viket är en ledstjärna för föreningen.<br />

I takt med att föreningen utökar sin verksamhet ökar också omkostnaderna.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen ARM Chp#46-Stödförening beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 250 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Kerstin Karlsson<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 08:36<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 102 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Kerstin Karlsson<br />

031209949<br />

info@atsubgbg.nu<br />

ATSUB/<strong>Göteborg</strong> Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 031/209949<br />

Org-nr: 8572093444 Fax: 0705-437303<br />

info@atsubgbg.nu<br />

Postadress<br />

www.atsubgbg.nu<br />

Prästgårdsängen 21 bv<br />

412 71, GÖTEBORG Bokningsbekräftelser<br />

info@atsubgbg.nu<br />

Besöksadress 0705437303<br />

se ovan<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Kerstin Karlsson<br />

Telefon: 0705437303<br />

info@atsubgbg.nu<br />

Kristinelundsgatan 1<br />

411 37, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Karin Olsson<br />

Telefon: 0736404407<br />

rinols@hotmail.com<br />

Stadsfjället 768<br />

451 93, Uddevalla<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Gunills Henrikssson 031 209949 0705269927<br />

Sekreterare Katarina Florell 031 209949 0707693402<br />

Ledamot Lennart Olsson 031 209949 0736404407<br />

Ledamot Danica Bogojevska 031 209949 0736303551<br />

Ledamot Shala Naseri 031 209949 0704225926<br />

Firmatecknare Kerstin Karlsson 031 209949 0705437303<br />

dhtmled1:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Firmatecknare Karin Olsson 031 209949 0736404407<br />

Firmatecknare Gunilla Henriksson 031 209949 0705269927<br />

Revisor Gun Gabrielsson 031 291708 031 291708<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 531 500 kr<br />

Personalkostnader: 870 000 kr<br />

Lokalkostnader: 103 000 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Anhöriga <strong>till</strong> sexuellt utnyttjade barn. Som anhörig räknas alla personer, som finns runt det utsatta<br />

barnet/barnen såsom ex: föräldrar, syskon, mor-och farföräldrar samt ?andra trygga personer? i<br />

nära anknytning <strong>till</strong> barnet/barnen.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att ge stöd och råd <strong>till</strong> anhöriga <strong>till</strong> sexuellt utnyttjade barn. Att ordna så föräldrar får möjligthet att<br />

träffa andra i samma situation. Att stötta varandra vid rättegångar och besök hos olika<br />

myndigheter. Att uppvakta och bevaka myndigheter. Att sprida kunskap och synliggöra<br />

konsekvenser <strong>av</strong> sexuella övergrepp.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Bedriver en kris-, jour, rådgivande- och stödjande verksamhet för anhöriga <strong>till</strong> sexuellt utnyttjade<br />

barn. Informationsspridning <strong>till</strong> media, organisationer och myndigheter i förbyggande syfte mot att<br />

barn utsätts för övergrepp. Nätverka och lobba mot media, politiker och myndigheter för att<br />

förändra lagen för sexuellt utsatta barn. Arbeta för att Barnkonventionen blir lag.1.Förbättra<br />

verksamheten för att bättre möta kr<strong>av</strong>en från anhöriga. Anmälningar som läggs ner <strong>av</strong><br />

myndigheter. Kr<strong>av</strong>en som krävs för åtal osv. 2.Sprida information och om föreningens kunskaper<br />

och arbete och erfarenheter. 3.Samverka och medverka i debatter med organisationer,<br />

myndigheter, beslutsförfattare, media för att sprida information och bilda opion. 4.Utveckla externt<br />

och internt en kunskapsbank, kunskapsspridning med andra organ i samhället kring<br />

konsekvenserna <strong>av</strong> sexuella övergrepp på barn och för anhöriga. 5.Kompetenshöjande åtgärder<br />

för personal och frivillig arbetare genom utbildning, föreläsningar, konferenser och studiebesök i<br />

andra länder. 6.Professionell handledning för personal och stödpersoner. 7.Kvalitetsutveckling <strong>av</strong><br />

dataprogram för att garantera en säker redovisning. 8.Utöka personella och ekonomiska resurser<br />

för att kvalitetssäkra verksamheten. 9.Utveckla jourarbetet att omfatta en ungdomsjour.<br />

10.Telefonutbildning <strong>av</strong> volontärer och stödpersoner för att behålla kunskapen i jouren.<br />

11.Ensamma i <strong>Göteborg</strong>s<strong>området</strong> med att erbjuda denna verksamhet.Trycket har ökat på<br />

verksamheten.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 302-7299<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1.Utökande <strong>av</strong> informationstjänst. 2.Kompetenshöjande åtgärder. 3.Professionell handledning.<br />

4.Heldagsföreläsning. 5.Trasdockans dag. 6.Delta i öppna debatter via <strong>sociala</strong> forum. 7.Fler<br />

anställda för att utveckla jourens verksamhet, bibehålla kunskapsnivån och svara mot trycket från<br />

anhöriga och omvärlden. 8.Öka informationen i samhället genom att bedriva samverkan,<br />

opinionsbildning och nätverksbyggande med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.<br />

9.Genomföra projekt som berör anhöriga och barn. 10.Påverka samhällets syn <strong>till</strong> hjälp och<br />

omtanke <strong>till</strong> utsatta barn och anhöriga.<br />

dhtmled1:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1.Informationstjänsten utökades <strong>till</strong> 100%. 2.Utökande <strong>av</strong> informatörens tjänst ökade<br />

verksamheten utåt med lobbying mot andra organisationer, <strong>sociala</strong> forum, myndigheter, politiker<br />

och media. 3.Fortsatt volontärutbildning våren 2011. 4.Professionell handledning prioterades på<br />

jouren. 5.Jouren arbetade fram Policy- och Värdegrundsdokument för ATSUB/<strong>Göteborg</strong>.<br />

6.Kompetenshöjande föreläsningar och utbildningar för anställda och jourpersonal genomfördes<br />

för att behålla kompetens inom verksamheten samt ge anhöriga bra information och hjälp i sina<br />

truama. 7.Föreläsningar i våra egna lokaler för myndigheter, organisatationer, anställda som<br />

berörs <strong>av</strong> ämnet i sitt arbete och anhöriga. 8.Medverkade i HBTQ-festivalen <strong>till</strong>sammans med<br />

andra organisationer. 9.Ljusmanifestationen Trasdockans Dag genomfördes <strong>till</strong>sammans med<br />

Hopp och Rädda Barnen. 10. Heldagsföreläsning 12 oktober för professionella i Stadsmuseumet.<br />

11. Samarbete och utbytte <strong>av</strong> erfarenheter med andra organisationer i <strong>Göteborg</strong>s regionen. 12.<br />

Uppdatering <strong>av</strong> hemsida, blogg, jourmail, facebook osv. 13. Inga ekonomiska resurser för att<br />

utöka personalen för att möta trycket från allmänheten. Orimligt att 75% <strong>av</strong> verksamheten skall<br />

ligga på frivilligarbete. 14.Genomförde olika aktiviteter för barn och deras anhöriga bland annat<br />

läger på Björkö, Sommar på Liseberg samt Lek och Buslandet. 15. Framställt broschyrmaterial <strong>till</strong><br />

engelska och arabiska.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Genom utökad och kvalitetsmässig bibehållen stödverksamhet. Kvalitetsutveckling och garantera<br />

en säker redovisning. Anhörigkurser. Föreläsningar och utbildningar. Chattverksamhet. Aktiviteter<br />

för att stärka anhöriga och deras barn. Juridisk rådgivning. Ungdomsjour. Anställa terapeutisk<br />

personal och psykolog. Kvalitetshöjande årgärder för jourpersonal och volontärer. Ekonomiska<br />

möjligheter för att kvalitetssäkra verksamheten. Utbildningar och konferenser. Professionell<br />

handledning. Genomföra ny volontär- och telefonutbildning. Inspirationshelg. Utveckla<br />

verksamheten för att bättre kunna möta kr<strong>av</strong> från omvärlden. Sprida information om föreningens<br />

kunskaper, arbete och erfarenheter. Främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och<br />

internationellt. Delta i och stimulera den offentliga debatten. Vara remissinstans. Nätverka med<br />

andra organisationer och myndigheter. Information <strong>till</strong> målinriktade personalgrupper.<br />

Heldagsföreläsningar/halvdagsföreläsningar för professionella. Information på <strong>sociala</strong> forum.<br />

Framställa broschyrmaterial på andra språk. Barnfridsdagen <strong>till</strong>sammans med andra org.<br />

Ljusmanifestera för barn som lever med utsatthet och våld. Starta ungdomsjour. Utbyte med<br />

organisationer i andra länder. Insamlingsdagar för upprop mot sexuella övergrepp <strong>till</strong><br />

justitieminstern. Lyfta fram barnperspektivet. Arbeta för att barnkonventionen skall bli svensk lag<br />

och för längre preskriptionstider vid sexuella övergrepp mot barn.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1.Projektinriktade mål för personalgrupper inom dagis, förskola och skola. 2.Medverka i debatter.<br />

3.Lobba mot politiker. 4.Socionompraktikanter i verksamheten. 5.Genomföra Barnfridsdagen med<br />

ännu fler organisationer. 6.Utveckla verksamheten för att ännu bättre möta kr<strong>av</strong> från anhöriga.<br />

7.Arbeta för att Barnkonventionen blir lag. 8.Arbeta för en förändring i preskriptionstiden för<br />

sexualla brott mot barn. 9.Medverka i <strong>sociala</strong> forum. 10.Delta och främja kunskapsbildning och<br />

forskning lokalt, nationellt och internationellt. 11.Delta i ofentliga debatter. 12.Vara remissinstans.<br />

13.Fler anställda för att behålla kompetensen i verksamheten . 14.Synliggöra brister och föreslå<br />

förbättringar beträffande samhällets hantering <strong>av</strong> frågor som rör sexuella övergrepp.<br />

dhtmled1:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


ATSUB Sökt belopp: 1 102 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

740 000 kr 840 000 kr 840 000 kr 840 000 kr + 200 000 kr<br />

Föreningen ATSUB (Anhörigföreningen <strong>till</strong> sexuellt utsatta barn) ger stöd <strong>till</strong> familjen<br />

och anhöriga <strong>till</strong> det drabbade barnet. Föreningen har anställd personal som erbjuder<br />

stödsamtal och som arbetar med information och opinionsbildning för att sprida kunskap<br />

om sexuella övergrepp. Föreningen ger utbildning <strong>till</strong> de ideella stödpersoner som svarar<br />

i jourtelefonen. Opinionsbildning och utbildning är viktiga redskap när man arbetar med<br />

frågor som kräver attityds- och värderingsförändringar. Föreningen har högt ställda mål<br />

och ett svårt uppdrag att genomföra. ATSUB har under flera år arrangerat Trasdockans<br />

dag <strong>till</strong> minne <strong>av</strong> de barn som utsatts för sexuella övergrepp. Under 2012 genomförde<br />

ATSUB <strong>till</strong>sammans med BRIS region väst Barnfridsdagen. Ett större gemensamt<br />

arrangemang för att belysa utsatta barns levnadsvillkor i samhället och visa på de resurser<br />

som finns bland de ideella organisationerna och offentliga verksamheter som arbetar med<br />

barn, ungdomar och föräldrar. Barnfridsdagen finansierades delvis <strong>av</strong> Social resursnämnd<br />

och föreningarna arbetar nu aktivt <strong>till</strong>sammans med Social resursförvaltning och Västra<br />

Götalandsregionen för att genomföra ännu en Barnfridsdag under 2013.<br />

Föreningen söker 262 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att utveckla verksamheten och genomföra<br />

Barnfridsdagen. Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar att höja föreningens<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013, men kan använda en del <strong>av</strong> det utrymme som finns för<br />

nysatsningar och projekt<strong>bidrag</strong>. Det <strong>bidrag</strong>et är en engångssatsning som inte höjer nivån<br />

på verksamhets<strong>bidrag</strong>et.<br />

Förvaltningen föreslår att ATSUB beviljas <strong>bidrag</strong> för 2013 med 840 000 kr i<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> och 200 000 kronor som projektstöd <strong>till</strong> Barnfridsdagen.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Kjell Munthe<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 11:45<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Anhörigcenter<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8551017497<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

625 000 kr<br />

Kontakt<br />

Telefon: 031 848518<br />

kjellmunthe@telia.com<br />

Postadress Bokningsbekräftelser<br />

Scheelegatan 8 kjellmunth@telia.com<br />

416 60, GÖTEBORG 0709848518<br />

Ordförande<br />

Mona Jidhed<br />

kjellmunthe@telia.com<br />

C/O: Mona Jidhed<br />

Ättehögsgatan 6b<br />

416 74, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Kjell Munthe<br />

Fax: 030214850<br />

kjellmunthe@telia.com<br />

Odhner väg 6<br />

443 34, Lerum<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Kjell Munthe<br />

0707894553<br />

kjellmunthe@telia.com<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Nina Skoglund 0340270930 0709848518<br />

Revisor Mikael Thorsson Mazar Revision 0317795008 03170095008<br />

Firmatecknare Mona Jidhed 031848518 031848518<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 585 000 kr<br />

Personalkostnader: 538 000 kr<br />

dhtmled2:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Lokalkostnader: 26 400 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Anhöriga <strong>till</strong> narkotikamissbrukare och våldsverkare. Missbrukare. Unga män och kvinnor i<br />

riskzonen. Barn <strong>till</strong> missbrukare<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Vår mål är att informera, stötta och att ge råd <strong>till</strong> anhöriga <strong>till</strong> missbrukare. Informera om<br />

narkotika. Informera frihetsberövade om alternativa levnadssätt.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi erbjuder rådgivning <strong>till</strong> anhöriga via möten och telefon. Stöttar vid rättegång, besök på häkte<br />

och anstalter och när en intagen möter sina anhöriga efter lång tid. Vi har självhjälpsgrupper för<br />

unga kvinnor i riskzonen. Vi har grupper för unga män som varit intagna på anstalt. Styrkan i<br />

föreningen är egenupplevelser samt lång erfarenhet <strong>av</strong> denna typ <strong>av</strong> rådgivning. Rådgivningarna<br />

ökar då de anhöriga har behov <strong>av</strong> längre kontakttid<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Utökad tid för rådgivningar, (ekonomisk fråga). Fortsätta med vår metodutveckling, ge de<br />

anhöriga motivation att själva förstå vad de kan göra med missbrukande ungdom i familjen. Få<br />

möjlighet att ledsaga vid rättegång. Vi vill fortsätta med vår väl beprövade grundverksamhet:<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Utökad tid för rådgivningar har resulterat i längre men färre rådgivningar. Detta har också gynnat<br />

metodutvecklingen. Grundverksamheten fungerar bra, men vi har inte lyckats få tid <strong>till</strong> att ledsaga<br />

vi rättegång.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Prioritera grundverksamheten = Det vi är bra på. Vidareutveckla medoderna. Få ekonomi att<br />

ledsaga vid rättegång samt kunna ger extra hjälp när behovet är som störst.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Grundverksamheten och metoder. Få igång samarbete med externt pågående aktivitet för yngre<br />

barn i missbrukarfamiljer.<br />

dhtmled2:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Anhörigcenter Sökt belopp: 625 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

525 000 kr 525 000 kr 585 000 kr 585 000 kr<br />

Anhörigcenter är en etablerad och välfungerande förening som stödjer anhöriga <strong>till</strong><br />

människor som sitter i fängelse och som också kan ha missbruksproblem. Föreningen<br />

finns <strong>till</strong> hands för att stötta de anhöriga i olika situationer <strong>till</strong> exempel vid besök på<br />

häkte/ anstalter och i samband med rättegångar. Man erbjuder även rådgivning och<br />

stödsamtal samt tjej- och killgrupper. Rådgivningssamtalen ökar och därför har man<br />

prioriterat dessa och samtidigt minskat antalet anstaltsbesök. Det arbete som föreningen<br />

gör är ett bra komplement <strong>till</strong> andra aktörers insatser inom <strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Anhörigcenter beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med<br />

585 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Eva Dahlman<br />

Ansökan gjord den 21 maj 2012, måndag, kl. 16:17<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

486 634 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Jan Samuelsson<br />

031-874548<br />

jkhs@telia.com<br />

Anhörigföreningen <strong>till</strong> alkohol och drogb Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-874548<br />

Org-nr: 8572078783<br />

jkhs@telia.com<br />

www.anhorigforening.se<br />

Postadress<br />

Majorsgatan 8<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 08, GÖTEBORG<br />

jkhs@telia.com<br />

0705 845791<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Jan Samuelsson<br />

jkhs@telia.com<br />

åbybergsgatan 40<br />

431 31, mölndal<br />

Kassör<br />

Eva Dahlman<br />

ahfad@telia.com<br />

Majorsgatan 8<br />

413 08, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Revisor Marika Wennermark 031-414646 x<br />

Firmatecknare Jan Samuelsson 031874548 0705845791<br />

Firmatecknare Eva Dahlman 031 531421 hem 0703699054<br />

Ledamot Jackie Dahl 031 419533 0726 400080<br />

Ledamot Ingela Klang 031 142261 0730 591556 ( arb)<br />

Ledamot Eva Romelsjö 031 410480 031 7733067 ( arb )<br />

Sekreterare Eva Dahlman 031 531421 hem 0703 699054<br />

Vice ordförande Robert Schenck 031-166220 031-166220<br />

dhtmled3:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Ingrid Wintertidh 031-138882 031-138882<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 328 909 kr<br />

Personalkostnader: 253 475 kr<br />

Lokalkostnader: 36 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Anhöriga <strong>till</strong> alkohol och drogberoende<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga och andra personer <strong>till</strong> alkohol och<br />

drogberoende. Målet är att man skall nå konkreta resultat som kommer anhöriga <strong>till</strong> del i<br />

vardagen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Starta anhöriggrupper ledda <strong>av</strong> utbildad personal, 12-15 stycken sammankomster per termin, för<br />

att sedan övergå <strong>till</strong> att bli självgående så kallade självhjälpsgrupper. Vår verksamhet består <strong>av</strong><br />

stöd och rådgivningssamtal. Vi samarbetar med andra intresseorganisationer bland andra<br />

Nordhemskliniken, Nämdemansgården, Aleforsstiftelsen och Bona Via. Vi har aktiv kontakt med<br />

olika samordningsförbund inom kommunen och sjukvården.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1.En anställd på 60%. 2.Den anställda skall fortlöpande utbildas i missbrukskunskap och<br />

anhörigproblematiken. 3 Starta självhjälpsgrupper 4.Stöd och rådgivningssamtal 5.Öppna möten<br />

för anhöriga 6.Förbättra vår hemsida 7.Samarbete med Nordhemskliniken, Nämdemansgården,<br />

Aleforsstiftelsen och Bona Via.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi uppfyllde våra mål<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1.Vi har fått ytterligare 1 anstålld på en 50% löne<strong>bidrag</strong>stjänst. 2. Möjliggör öka tid för<br />

stöd/rådgivningssamtal. 3.Starta anhöriggrupper som senare blir självhjälpsgrupper 4.Delta på<br />

folknykterhetens dag på Flunsåsparken. 5.Gör föreningen ännu synligare genom att deltaga i<br />

olika aktiviteter, utveckla hemsidan och därmed nå flera anhöriga.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1.Vi prioriterar att ha två anställda vilket gör att föreningen inte blir lika sårbar, vi kan ta emot fler<br />

klienter, starta upp fler anhöriggrupper och ha mer utåtriktad verksamhet.<br />

dhtmled3:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


dhtmled3:<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Anhörigföreningen <strong>till</strong> alkohol och drogberoende Sökt belopp: 486 634 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

260 000 kr 310 000 kr 360 000 kr 400 000 kr<br />

Anhörigföreningen <strong>till</strong> alkohol och drogberoende är en förening som stödjer anhöriga <strong>till</strong><br />

personer med missbruksproblem. De anhöriga befinner sig ofta i en svår situation och<br />

deras behov <strong>av</strong> stöd glöms lätt bort. Föreningen erbjuder både enskilda samtal och<br />

gruppsamtal och samarbetar med bland annat Nordhemskliniken och med föreningen<br />

Bona Vias föräldrar. Anhörigföreningen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete,<br />

vilket vi anser vara värt att stödja. De lägger fokus på anhörigarbetet, men också på det<br />

utåtriktade arbetet, där de deltar i nätverk och på konferenser och i andra sammanhang.<br />

För att utveckla föreningens arbete krävs ett ökat <strong>bidrag</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Anhörigföreningen <strong>till</strong> alkohol och drogberoende beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 400 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Fredrik Löfgren<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 14:02<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

BRIS region Väst<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8020133420<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

1 000 000 kr<br />

Kontakt<br />

Telefon: 031-7501143<br />

fredrik.lofgren@bris.se<br />

Postadress Bokningsbekräftelser<br />

Hvitfeldtsgatan 14 fredrik.lofgren@bris.se<br />

411 20, GÖTEBORG 070-0009373<br />

Ordförande<br />

Fredrik Löfgren<br />

fredrik.lofgren@bris.se<br />

Hvitfeldtsgatan 14<br />

411 20, GÖTEBORG<br />

Kassör<br />

Staffan Alexandersson<br />

staffan.alexanderson@bris.se<br />

Hvitfeldtsgatan 14<br />

411 20, GÖTEBORG<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Fredrik Löfgren<br />

0700009373<br />

fredrik.lofgren@bris.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Susanne Conradsson 031-7501130 0704-541130<br />

Firmatecknare Fredrik Löfgren 031-7501130 0700-009373<br />

Revisor Rolf Klingvall 031-7501130 0704541130<br />

Ledamot Annika Karlsson 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Charlotta Oom 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Siw Berntsson 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Anna Dahlgren-Aronsson 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Nils Persson 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Frida Nilsson 031-7501130 0704-541130<br />

Ledamot Hans Svensson 031-7501130 0704-541130<br />

dhtmled4:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 0 kr<br />

Personalkostnader: 2 895 000 kr<br />

Lokalkostnader: 781 000 kr<br />

Antal anställda: 12<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

BRIS - Barnens Rätt I Samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp<br />

<strong>till</strong> 18 år i att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras<br />

levnadsvillkor. BRIS skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för<br />

barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Verksamheten skall alltid präglas <strong>av</strong> ett<br />

barnperspektiv!<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i BRIS verksamhet är<br />

BRIS 116 111 (Barnens Hjälptelefon), BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp<br />

<strong>till</strong> 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd <strong>av</strong> en vuxen. Alla kontakter<br />

är anonyma vilket öppnar upp för att barn och unga vågar kontakta BRIS med frågor som de<br />

annars skulle hålla för sig själva. BRIS fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för<br />

att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast i FN:s<br />

barnkonvention ska <strong>till</strong>ämpas fullt ut. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och<br />

ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga<br />

frågor.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Öka vår <strong>till</strong>gänglighet. Öppet dygnet runt i BRIS 116 111. BRIS vill erbjuda alla barn möjlighet att<br />

kontakta oss dygnet runt. Öka antalet medlemmar. Öka antalet ideella och aktiva inom regionen.<br />

Öka BRIS utåtgående verksamhet, genom utbildning, diskussion och påverkan. Öka intäkterna.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Fler barn har kontaktat BRIS under 2011 jämfört med föregående år. Antalet stödjande kontakter<br />

ökade både i telefon, mejlen och i BRIS-chatten. Antalet stödjande kontakter 2011 uppgick <strong>till</strong> 25<br />

900 jämfört med 23 728 föregående år. BRIS har ökat <strong>till</strong>gängligheten i den mån att fler barn hade<br />

möjlighet att kontakta oss, och genom att vi förbättrat svarskapaciteten. Vi har ökat öppentiderna<br />

en timme under helgen, men har inte kommit så långt vi önskar kring att erbjuda dygnet runt<br />

<strong>till</strong>gänglighet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Under 2012 har BRIS region Väst tagit fram ett antal nyckeltal som skall följas under året, se<br />

nedan. En mer utförlig beskrivning <strong>av</strong> dessa nyckeltal (prioriterade mål) återfinns mer utförligt i<br />

verksamhetsplan 2012. Ökad öppenhet: -ökad öppenhet på kansliet -ökad information -ökad<br />

<strong>till</strong>gänglighet inom stödverksamheten Ökat engagemang: -ökat antal medlemmar -ökade intäkter -<br />

dhtmled4:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


ökat utåtriktat arbete -ökad synlighet och samarbete -ökat antal ideella<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Många <strong>av</strong> de prioriterade målen för 2012 kommer också att vara de samma under kommande år.<br />

Att utveckla stödverksamheten och att i större mån kunna finnas för barn och unga är alltid<br />

prioriterat. Det kommer också att fokuseras på att säkra och utveckla kvalitet och kvalitetssäkring.<br />

BRIS ska också finnas i och bidra <strong>till</strong> opinion och påverkan i större utsträckning. BRIS har genom<br />

alla kontakter med barn en viktig roll i att sprida och påverka beslutsfattare utifrån barnen och<br />

deras röster.<br />

dhtmled4:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


BRIS Region Väst Sökt belopp: 1 000 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

775 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr<br />

BRIS Barnens rätt i samhället bildades för 40 år sedan och har sedan dess värnat om barnens<br />

situation. BRIS Region Väst är en välfungerande förening där ledning och medarbetare finns<br />

i en strukturerad organisation. De ideella krafterna har tydliga uppdrag och får kontinuerligt<br />

stöd för att kunna utföra sina uppdrag: att ge stöd och vägledning åt barn och ungdomar som<br />

kontaktar BRIS för att de ska få den hjälp de behöver <strong>av</strong> myndigheter och andra instanser.<br />

BRIS arbetar aktivt med informationsspridning och förmedling <strong>av</strong> kunskap om barns och<br />

ungdomars situation. Under 2012 genomförde BRIS region Väst <strong>till</strong>sammans med ATSUB<br />

Barnfridsdagen. Ett större gemensamt arrangemang för att belysa utsatta barns levnadsvillkor<br />

i samhället och visa på de resurser som finns bland de ideella organisationerna och offentliga<br />

verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar. Barnfridsdagen finansierades<br />

delvis <strong>av</strong> Social resursnämnd och föreningarna arbetar nu aktivt <strong>till</strong>sammans med Social<br />

resursförvaltning och Västra Götalandsregionen för att genomföra ännu en Barnfridsdag<br />

under 2013.<br />

Förvaltningen bedömer att BRIS Region Väst är en välfungerande och stabil förening som<br />

genom sitt arbete synliggör de många gånger svåra situationer som barn och ungdomar kan<br />

vara i. BRIS visar genom sitt arbete att förändring genom påverkan är möjlig. BRIS som<br />

förening och verksamhet är därigenom en förebild för flera som arbetar med människor i<br />

utsatta situationer. Föreningen söker 200 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att utveckla verksamheten<br />

och utöka det opinionsbildande arbetet. Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar att<br />

höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen BRIS Region Väst beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 800 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Birgitta Stymne Göransson<br />

Ansökan gjord den 29 maj 2012, tisdag, kl. 11:54<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

800 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Katrin Hakopian<br />

0739-502259<br />

katrin.hakopian@fryshuset.se<br />

Barn <strong>till</strong> ensamma mammor Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 08-6917259<br />

Org-nr: 8020111582 Fax: 08-6917619<br />

katrin.hakopian@fryshuset.se<br />

Postadress<br />

www.fryshuset.se<br />

Garverigatan 1<br />

416 64, GÖTEBORG Bokningsbekräftelser<br />

katrin.hakopian@fryshuset.se<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Birgitta Stymne Göransson<br />

birgitta.stymne@gmail.com<br />

C/O: Fryshuset<br />

Box 92022<br />

120 06, Stockholm<br />

Kassör<br />

Torbjörn Enström<br />

torbjorn.enstrom@fryshuset.se<br />

C/O: Fryshuset<br />

Box 92022<br />

120 06, Stockholm<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Johan Oljekvist 0739- 50 22 78<br />

Ledamot Hans Von Uthmann 070-8293293<br />

Ledamot Karl-Petter Thorwaldsson 08-393723<br />

Ledamot Janette Gustafsdotter 070-6244556<br />

Ledamot Carl Christian Jonas af Jochnick 08-6917600 08-6917600<br />

Ledamot Birgitta Göransson Stymne 08-54501623<br />

Ledamot johan oljeqvist 0739-502278<br />

dhtmled5:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Revisor Lena Svensson 08-691 76 00<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 003 000 kr<br />

Personalkostnader: 1 350 000 kr<br />

Lokalkostnader: 223 500 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Barn <strong>till</strong> Ensamma mammor arbetar för att stödja barn <strong>till</strong> ensamstående mammor som lever i<br />

ekonomisk utsatthet eller annan utsatthet, med andra ord de som lever exkluderat i vårt samhälle.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Med barnkonventionen som grund, arbetar vi med inkluderande aktiviteter och hälsofrämjande<br />

insatser för barnen.Det finns fyra artiklar i barnkonventionen som är i fokus för vårt arbete. Artikel<br />

12:Konventionsstaterna skall <strong>till</strong>försäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att<br />

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall <strong>till</strong>mätas betydelse i<br />

förhållande <strong>till</strong> barnets ålder och mognad. Artikel 13: Barnet skall ha rätt <strong>till</strong> yttrandefrihet. Denna<br />

rätt innefattar frihet att oberoende <strong>av</strong> territoriella gränser söka, motta och sprida information och<br />

tankar <strong>av</strong> alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som<br />

barnet väljer Artikel 27: Konventionsstaterna erkänner rätten <strong>till</strong> varje barn <strong>till</strong> den<br />

levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och <strong>sociala</strong><br />

utveckling. Artikel 31:1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt <strong>till</strong> vila och fritid, <strong>till</strong> lek och<br />

rekreation anpassad <strong>till</strong> barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.<br />

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att <strong>till</strong> fullo delta i det kulturella och<br />

konstnärliga livet och skall uppmuntra <strong>till</strong>handahållandet <strong>av</strong> lämpliga och lika möjligheter för<br />

kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Barn <strong>till</strong> ensamma mammor är en verksamhet under Fryshusets organisation. Verksamheten<br />

startade i <strong>Göteborg</strong> år 2009 och har sedan dess expanderat enomt mycket.Vi gör det utifrån ett<br />

hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnen och mammornas vardagssituation och som ett<br />

komplement <strong>till</strong> de resurser som samhället redan idag erbjuder målgruppen. Man kan<br />

sammanfatta vårt projekt med att vår uppgift är att göra vardagen mer begriplig, hanterbar och<br />

meningsfull för de familjer som är medlemmar hos oss. Vår definition <strong>av</strong> svensk fattigdom är att<br />

vara utestängd från materiella ting och <strong>sociala</strong> värden som är självklarheter för den stora<br />

folkmajoriteten. När barn förlorar möjligheten att integreras i den allmänna livsstilen i samhället,<br />

blir konsekvenserna för dessa barn att de utestängs från samhället. Den svåra ekonomiska<br />

situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden. Under dessa<br />

förhållanden växer barnen upp, med det <strong>till</strong>kommer den <strong>sociala</strong> utestängningen i allt vad<br />

fattigdom innebär. Barn <strong>till</strong> Ensamma Mammors önskan är att stötta dessa barn i deras barndom.<br />

Vi vill leverera bra barndomsminnen som ingen kan ta ifrån dem. Vi vill stötta deras mödrar och<br />

på så sätt bidra <strong>till</strong> en förbättrad hemmamiljö.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

*Fortsätta etableringen och utvecklingen <strong>av</strong> verksamheten i <strong>Göteborg</strong>s stad. * Fokusera på<br />

kvalitet. * Marknadsföring, övergripande i <strong>Göteborg</strong>s stad. *Etablera kontakter med fler stående<br />

sponsorer. * Etablera och fördjupa kontakter <strong>till</strong> samarbetspartners. * Utbilda i föräldrakursen<br />

dhtmled5:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


COPE två gånger per år. * Genomföra Barnkammar´n, två gånger per år.( för de barn vars<br />

mammor går föräldrautbildningen. *Boomerang minst 2 <strong>till</strong>fällen per år för både barn och<br />

mammor. * Fortsätta genomförandet <strong>av</strong> träffar och aktiviteter, lovaktiviteter. *Stärka och utveckla<br />

barnvaktsgruppen och volontär gruppen. * Stärka arbetet kring struktur, administration,<br />

medlemmar. * Utöka verksamheten så att vi kan ta emot fler medlemmar och dessutom utöka<br />

<strong>till</strong>fällen och möjligheter för medlemmarna att få <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> projektets olika delar.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

* Genomfört utvecklingen och etableringen <strong>av</strong> verksamheten. * Utvärderat och Kvalitetssäkrat det<br />

vi genomfört. * Vi gjorde en omfattande Marknadsföring i början <strong>av</strong> året och har fortsatt det<br />

arbetet löpande under hela året. * Vi har etablerat och fördjupat samarbetet med flera andar<br />

organisationer ex stadsmissionen, Studieförbundet Bilda, och diakoner. * Vi genomförde<br />

föräldrautbildningen COPE 2 gånger a 10 veckor under 2011. * Vi genomförde Barnkammar´n 2<br />

gånger a 10 veckor, för de barn vars föräldrar går COPE utbildningen. * Boomerang för mammor,<br />

genomfördes två gånger, vilket vi använde oss <strong>av</strong> våra samarbetspartners ex barnpsykolog, jurist,<br />

hälsoterapeut , jobbcoach, mfl. * Boomerang för barnen, genomfördes två gånger. Tema under<br />

dessa <strong>till</strong>fällen var exotiska frukter, samt läran och djur och växter. * Under år 2011 genomförde vi<br />

20 aktiviteter och träffar. * Vi rekryterade nya volontärer och barnvakter, och genomförde<br />

teambildning med dem. * Vi utvecklade och stärkte arbetet kring hantering <strong>av</strong>, medlemsfrågor,<br />

struktur samt de administrativa arbetena. * Vi har både utvecklat och utökat verksamheten så att<br />

fler <strong>av</strong> vår målgrupp kunnat delta och ta del <strong>av</strong> verksamhetens olika delar.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

*Målet är att under 2012 fortsätta verksamheten i samma anda som tidigare och självklart<br />

utveckla och kvaltitetssäkra allt vi gör. *Erbjuda föräldrautbildningen COPE 2 gånger. *Erbjuda<br />

Barnkammar´n 2 gånger per år.( För de barn vars föräldarar deltar i Föräldrautbildningen COPE)<br />

*Annordna minst 2 Boomerangträffar, för både barn och mammor. * Genomföra minst 24 träffar<br />

och aktiviteter och lovaktiviteter. * Fokusera mer på hälsoinspirerande teman. * Sponsorer,få fler<br />

sponsorer och stående sponsorer <strong>till</strong> verksamheten. * Stärka och utöka banden <strong>till</strong><br />

sammarbetspartners. * Fortsätta arbetet med vårt nätverk Juniorfokus, där vi bjudit in fler<br />

samarbetspartners i <strong>Göteborg</strong> som arbetar för målgruppen barn. *Nå ut <strong>till</strong> fler i målgruppen. *<br />

Marknadsföring, göra en omfattande marknadsföring i <strong>Göteborg</strong>s stad. *Medverka på<br />

föreläsningar och olika event som berör vår målgrupp. * Föreläsa och ta emot studiebesök. *<br />

Synas i olika samanhang där vår målgrupp nås . * Stärka och utveckla barnvaktsgruppen. *<br />

Stärka och utveckla volontärer. * Utbilda nya barnvakter och volontärer, samt teambilda.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

* Målet är att under 2013 driva verksamheten i samma anda som tidigare och självklart utveckla<br />

och kvaltitetssäkra allt vi gör. *Nå ut <strong>till</strong> fler i målgruppen. * Göra en omfattande marknadsföring i<br />

<strong>Göteborg</strong>s stad. *Annordana ca 24 träffar,aktiviteter och lovaktiviteter per år. *Annordna minst 2<br />

Boomerangträffar, för både barn och mammor. *Erbjuda direktkontakt <strong>till</strong> barnpsykolog, jurist,<br />

kronofogden. *Erbjuda föräldrautbildningen COPE 2 gånger per år. *Erbjuda Barnkammar´n 2<br />

gånger per år. ( för de barn vars mammor går föräldrautbildningen.) *Stärka, utveckla,utbilda och<br />

teambilda volontärer *Stärka , utveckla ,utbilda och teambilda barnvaktsgruppen. *Etablera<br />

stående sponsorer <strong>till</strong> verksamheten. *Stärka den ekonomiska situationen. * Stärka och utöka<br />

banden <strong>till</strong> sammarbetspartners. * Nå ut <strong>till</strong> fler samarbetspartners, samt stående<br />

samarbetspartners. *Bjuda in politiker och beslutsfattare <strong>till</strong> studiebesök träffar och aktiviteter. *<br />

Aktivt verka för att fler engagerar sig i barn som lever i utsatthet. * Juniorfokus, nätverksträffar. *<br />

Föreläsa och ta emot studiebesök. *Medverka på olika event som berör vår målgrupp och där vår<br />

målgrupp nås . * Annpassa verksamheten så att den är nutidsorienterad. * Intern<br />

kompetensutveckling, framtidsvision och nutidsorientering.<br />

dhtmled5:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Barn <strong>till</strong> ensamma mammor Sökt belopp: 800 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

- - 0 kr 200 000 kr<br />

Verksamheten Barn <strong>till</strong> ensamma mammor är en del <strong>av</strong> stiftelsen KFUM Söder Fryshuset<br />

i <strong>Göteborg</strong>. Verksamheten arbetar för att stödja ensamma mammor och deras barn som<br />

lever i ekonomisk och annan utsatthet. KFUM Söder Fryshuset i <strong>Göteborg</strong> har sökt<br />

<strong>bidrag</strong> för Barn <strong>till</strong> ensamma mammor för 2011 och beviljades då inte <strong>bidrag</strong> med<br />

hänvisning <strong>till</strong> att annan liknande verksamhet fanns – Enastående föräldrar, som är en<br />

brukarverksamhet (<strong>av</strong> och för ensamboende föräldrar). Verksamheterna skiljer sig dock<br />

åt. Barn <strong>till</strong> ensamma mammor har en tydligare struktur med föräldrastödjande<br />

verksamhet samtidigt som man arbetar aktivt med att stödja och främja barnens<br />

utveckling. Verksamheten har också utvecklats under åren och har kunnat drivas genom<br />

de <strong>bidrag</strong> stiftelsen har beviljats från bland annat Childhood Foundation och Allmänna<br />

Arvsfonden. Dessa <strong>bidrag</strong> kommer att <strong>av</strong>vecklas under 2013 och stiftelsen är i behov <strong>av</strong><br />

finansiering för att kunna driva verksamheten vidare.<br />

Stiftelsen söker 800 000 kr i <strong>bidrag</strong>. Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar<br />

att <strong>av</strong>sätta verksamhets<strong>bidrag</strong> för Barn <strong>till</strong> ensamma mammor, men kan använda en del<br />

<strong>av</strong> det utrymme som finns för nysatsningar och projekt<strong>bidrag</strong>. Det <strong>bidrag</strong>et är en<br />

engångssatsning. Förvaltningen bedömer att verksamheten är <strong>av</strong> god kvalitet och kan<br />

<strong>till</strong>föra ytterligare en dimension bland de föreningar som verkar stödjande för föräldrar<br />

och barn.<br />

Förvaltningen föreslår att stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i <strong>Göteborg</strong> med<br />

verksamheten Barn <strong>till</strong> ensamma mammor beviljas 200 000 kronor ur medel för<br />

nysatsningar och projekt<strong>bidrag</strong> för 2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Susanne Ericson<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 10:39<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

2 450 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Susanne Ericson<br />

0702-910303<br />

susanne@bojengoteborg.se<br />

Bojen<br />

Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 031-150130<br />

Org-nr: 8024351168 Fax: 031-150152<br />

bojen@bojengoteborg.se<br />

Postadress www.bojengoteborg.se<br />

Första Långgatan 22<br />

413 28, GÖTEBORG Bokningsbekräftelser<br />

bojen@bojengoteborg.se<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Anne-Marie Pouteaux<br />

anne-marie.pouteaux@wistrand.se<br />

Lunnefågelgången 32<br />

426 69, Västra Frölunda<br />

Kassör<br />

Marthe Vakoufari<br />

Telefon: 0706-681886<br />

mv@sverige2000.se<br />

Terassgatan 13<br />

411 33, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Lena Malm 031-222787 0703-667265<br />

Ledamot Leif Lindahl 031-422246 0706-832929<br />

Ledamot Hans Ekbrand 031-7864773 0702-942110<br />

Ledamot Sabina Lundell 031-803720 0767-733445<br />

Ledamot Pia Andersson 031-3666731 0705-387412<br />

Firmatecknare Marthe Vakoufari 0706-681886 0706-681886<br />

Revisor Ulf Sörvik 031-7041341 0733-871341<br />

Firmatecknare Anne-Marie Pouteaux 031-7712113 0708-620292<br />

dhtmled6:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 498 184 kr<br />

Personalkostnader: 2 013 835 kr<br />

Lokalkostnader: 211 735 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

BOJEN är en ideell förening i <strong>Göteborg</strong> vars verksamhet riktar <strong>till</strong> barn och ungdomar mellan 4<br />

och 19 år som upplevt våld i hemmet, och deras mammor. Ursprungligen var verksamheten riktad<br />

<strong>till</strong> mammor som utsatts för våld i hemmet och deras barn, men har sedan dess reviderats så att<br />

både mammor och pappor som utsatts för våld <strong>av</strong> sin partner är välkomna <strong>till</strong>sammans med<br />

barnen. Det är dock huvudsakligen mammor som utsatts för våld som deltagit i verksamheten<br />

hit<strong>till</strong>s.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningens mål och syfte är att på olika sätt arbeta för att <strong>till</strong>godose behov <strong>av</strong> hjälp, stöd och<br />

utbildning <strong>till</strong> barn och ungdomar, som bevittnat våld i hemmet och deras mammor. Föreningens<br />

mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet i syfte att påverka på strukturell nivå,<br />

utveckla befintliga och nya stödinsatser för målgruppen och sprida föreningens arbetssätt och<br />

metoder genom <strong>till</strong>handahållande <strong>av</strong> utbildningar, föreläsningar m m.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Verksamheten innefattar dels individuella samtal, dels pedagogiska grupprogram för barn,<br />

ungdomar och mammor. En betydande andel <strong>av</strong> de barn och föräldrar vi möter är traumatiserade<br />

och vi har anpassat vårt mottagande och våra arbetsmetoder utifrån detta. Grundläggande i<br />

arbetssättet är ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande. Stor vikt läggs vid värdet <strong>av</strong> att dela<br />

erfarenheter med andra som har liknande upplevelser, samt att generalisera och normalisera<br />

tankar, känslor och reaktioner, och sist men inte minst att inge hopp. Gruppverksamheten består<br />

<strong>av</strong> 15 träffar, en gång/vecka under en termin. Grupperna består <strong>av</strong> 6 <strong>till</strong> 8 barn med grupper för 4<br />

<strong>till</strong> 7-åringar, låg- och mellanstadieåldern samt tonåren. Syftet med barnens gruppverksamhet är<br />

att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta, och att de ska få redskap att hantera<br />

sina svåra upplevelser. Parallellt hålls föräldragrupper med fokus på föräldraskapet. Bojen har bl<br />

a sommarläger för mammor och barn i samarbete med scouterna. Vi har ett upparbetat<br />

samarbete med kommunen där Psykologenheten på Hisingen tar emot de vuxna, och med Hälsooch<br />

sjukvården där BUP Nordost tar emot de barn som behöver längre terapi, och de mammor<br />

som behöver somatisk vård <strong>till</strong> en särskild utsedd läkare. En viktig del i verksamheten är det<br />

opinionsbildande arbetet, samt utvecklingen <strong>av</strong> de olika programmen och utveckling <strong>av</strong> metoder i<br />

samarbete med forskning.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

-Vi ville fortsätta ha förskole-, barn-, tonårs- och föräldragrupper. -Vi ville fortsätta utveckla stödet<br />

<strong>till</strong> barn under fyra år och deras mammor. -Vi ville erbjuda fortsättningsprogram. -Vi ville fortsätta<br />

att erbjuda sommarläger och utöka med aktiviteter under lov, som skidutflykt, julffest och<br />

helgaktiviteter för de lite äldre barnen. -Vi ville sprida information om vår verksamhet. -Vi ville<br />

fortsätta erbjuda en utbildning för olika yrkesgrupper i vår arbetsmetodik. -Vi ville fortsätta vårt<br />

samarbete med kvinnojourerna i <strong>Göteborg</strong>, BUP Gamlestaden, Psykologenheten på Hisingen<br />

samt hälso- och sjukvården. -Vi ville pröva nya metoder för de mammor som har långvariga<br />

dhtmled6:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


psykosomatiska symtom. -Vi ville fortsätta att utveckla våra program utifrån de forskningsresultat<br />

som presenteras efterhand från den forskning vi deltagit i. -Vi ville fortsätta medverka <strong>till</strong> att sprida<br />

resultaten från forskningen. -Vi ville fortsätta med det opinionsbildande arbetet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

-Vi fortsatte att ha barngrupper för olika åldrar samt föräldragrupper. -Vi tog kontakt med andra<br />

enheter i landet för att kunna samverka runt en utbildning och implementering <strong>av</strong> metoden Child<br />

Parent Psychotherapy, för att utveckla stödet <strong>till</strong> barn upp <strong>till</strong> 5 år. -Vi erbjöd fortsättningsprogram<br />

som är under utveckling.. -Vi erbjöd sommarläger och utöka med aktiviteter under lov, som<br />

skidutflykt, julffest och helgaktiviteter för de lite äldre barnen. -Vi spred information om vår<br />

verksamhet genom utskick, studiebesök m m. -Vi erbjöd en utbildning för olika yrkesgrupper i vår<br />

arbetsmetodik. -Vi fortsatte samarbetet med kvinnojourerna i <strong>Göteborg</strong>, BUP Gamlestaden,<br />

Psykologenheten på Hisingen samt hälso- och sjukvården. -Vi prövade en ny metod, kraniosakral<br />

behandling, för de mammor som har långvariga psykosomatiska symtom. -Vi fortsatte att utveckla<br />

våra program utifrån de forskningsresultat som presenterats efterhand från den forskning vi<br />

deltagit i. -Vi fortsatte medverka <strong>till</strong> att sprida resultaten från forskningen. -Vi fortsatte det<br />

opinionsbildande arbetet genom föreläsningar m m.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

-Vi vill fortsätta ha förskole-, barn-, tonårs- och föräldragrupper, samt fortsättningsprogram. -Vi vill<br />

fortsätta utveckla det individuella stödet <strong>till</strong> barn under fyra år och deras mammor.Vi planerar att<br />

utbilda oss i och implementera en evidensbaserad metod, Child Parent Psychotherapy, under<br />

året. Satsningen är tänkt att genomföras <strong>till</strong>sammans med två andra verksamheter. -Vi vill<br />

fortsätta att erbjuda sommarläger/aktivitet med uppföljningsträff, aktiviteter under lov som<br />

skidutflykt, aktiviteter för de äldre barnen och Julfest. -Vi vill sprida information om vår<br />

verksamhet. -Vi vill fortsätta ha utbildning i vår arbetsmetod. -Vi vill fortsätta vårt samarbete med<br />

kvinnojourerna, BUP Gamlestaden, Psykologenheten på Hisingen samt hälso- och sjukvården. -<br />

Vi vill fortsätta pröva nya behandlingsmetoder för de mammor som har långvariga<br />

psykosomatiska symtom. -Vi vill fortsätta att medverka i olika nätverk för kunskapsutbyte samt i<br />

EUprojektet "Barns rättigheter, vuxnas skyldigheter". -Vi vill fortsätta att utveckla våra program<br />

utifrån resultaten från den forskning vi deltagit i samt sprida dessa resultat och fortsätta att<br />

utvärdera vår verksamhet. Vi arrangerade ett seminarie där vi <strong>till</strong>sammans med forskarna<br />

rapporterade om erfarenheter som dragits i utvärderingen.Ca 400 personer deltog i seminariet. -<br />

Vi vill delta i fortsatt utvärdering och ska utvärdera våra omarbetade program samt<br />

fortsättningsprogrammen. -Vi vill fortsätta med det opinionsbildande arbetet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

-Vi vill fortsätta ha förskole-, barn-, tonårs- och föräldragrupper. -Vi vill fortsätta utveckla stödet <strong>till</strong><br />

barn under fyra år som är en omfattande och viktig målgrupp, och deras mammor. Vi planerar att<br />

<strong>till</strong>sammans med andra verksamheter utbilda oss i och implementera en evidensbaserad metod;<br />

Child Parent Psychotherapy. -Vi vill erbjuda fortsättningsprogram <strong>till</strong> de barn och föräldrar som<br />

har behov <strong>av</strong> det. Fortsättningsprogrammen är under utveckling och vi vill pröva, utveckla och<br />

ompröva programmen. -Vi vill fortsätta att erbjuda sommarläger med uppföljningsträffar,<br />

aktiviteter under lov som skidutflykt, samt Julfest. -Vi vill sprida information om vår verksamhet. -<br />

Vi vill fortsätta erbjuda utbildning i vår arbetsmetod. -Vi vill fortsätta vårt samarbete med<br />

kvinnojourerna, BUP, Psykologenheten på Hisingen samt Hälso- och sjukvården. -Vi vill fortsätta<br />

pröva behandlingsmetoder för mammor med långvariga och omfattande psykosomatiska symtom.<br />

-Vi vill fortsätta att medverka i olika nätverk. -Vi vill fortsätta att utveckla programmen utifrån de<br />

forskningsresultaten från de studier vi deltagit i. -Vi vill fortsätta utvärdera vår verksamhet och ska<br />

delta i en studie där psykoedukativ gruppverksamhet (Bojen) jämförs med psykoterapeutisk<br />

gruppverksamhet (BUP Grinden i Sthlm). Kjerstin Almqvist ansvarar för denna studie. -Vi vill<br />

fortsätta det opinionsbildande arbetet.<br />

dhtmled6:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


BOJEN Sökt belopp: 2 450 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 200 000 kr<br />

Föreningen BOJEN vänder sig <strong>till</strong> barn och ungdomar samt deras mammor och pappor<br />

som har utsatts för våld i hemmet. Syftet med barnens gruppverksamhet är att de ska få<br />

sina behov uppmärksammade och att de ska få redskap att hantera sina svåra upplevelser<br />

<strong>till</strong>sammans med föräldern. BOJENs verksamhet är eftersökt och platserna väl utnyttjade.<br />

Förutom den pedagogiska gruppverksamheten arbetar BOJEN också med att sprida<br />

kunskap om målgruppen och utbildar andra inom verksamhets<strong>området</strong>. BOJEN och<br />

kvinnojourernas verksamheter ligger <strong>till</strong> grund för den forskning som har gjorts om barn<br />

som bevittnat våld.<br />

Föreningen söker 450 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för säkra grundfinansieringen, utveckla<br />

verksamheten samt möjliggöra kompetensutveckling för de anställda i verksamheten.<br />

Förvaltningen föreslår att BOJEN beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 2 200 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Åsa Petrén<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 15:11<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 985 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Åsa Petrén<br />

0762-168445<br />

asapetren@yahoo.se<br />

Brottsofferjouren i <strong>Göteborg</strong> Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031202020<br />

Org-nr: 8572062811<br />

Fax: 031201583<br />

info@goteborg.boj.se<br />

Postadress<br />

www.goteborg.boj.se<br />

Djurgårdsgatan 38<br />

414 64, GÖTEBORG Bokningsbekräftelser<br />

info@goteborg.boj.se<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Lisbeth Östergren<br />

Telefon: 0705-461457<br />

Lisen4719@spray.se<br />

C/O: Brottsofferjouren<br />

Djurgårdsgatan 38, nb<br />

414 64, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Klas Wallgren<br />

Telefon: 0704-152895<br />

klas_xy@yahoo.com<br />

C/O: Brottsofferjouren<br />

Djurgårdsgatan 38, nb<br />

414 64, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Jakob Mellander 0739-348860 0739-348860<br />

Ledamot Reza Ghorbani 0723-133035 0723-133035<br />

Ledamot Suppleant Damir Lazarevic 0704-966152 0704-966152<br />

Ledamot Suppleant Åsa Petrén 031-245558 0762-168445<br />

Revisor Klas Brand 031-7931250 0709-291250<br />

dhtmled7:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Vice revisor Johan Rippe 031-7931118 0709-291118<br />

Firmatecknare Lisbeth Östergren 0705-461457 0705-461457<br />

Firmatecknare Klas Wallgren 0704-152895 0704-152895<br />

Firmatecknare Hans Hellberg 031-161008 0734-158300<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 789 470 kr<br />

Personalkostnader: 2 363 082 kr<br />

Lokalkostnader: 209 321 kr<br />

Antal anställda: 8<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Alla brottsutsatta fr.o.m. 23 år i <strong>Göteborg</strong> samt yngre utsatta för hedersrelaterat våld och/eller våld<br />

i nära relationer<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har: att genom stödpersoner,<br />

vittnesstödjare och anställd personal lämna stöd och hjälp <strong>till</strong> brottsoffer och vittnen att bistå såväl<br />

brottsoffer som vittnen inför och vid domstolsförhandlingar att vid brottsoffers önskemål deltaga<br />

vid medling som stöd att verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända att verka<br />

för att kunskap om brottsoffers och vittnens situation sprides och upprätthålles och att verka för<br />

brottsförebyggande åtgärder.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Brottofferstödsverksamhet vid föreningens lokaler på Djurgårdsgatan 38. Rekrytering, utbildning<br />

och handledning för stödpersoner verksamma i föreningens lokaler på Djurgårdsgatan 38.<br />

Hjälpen som erbjuds är råd och stöd i akut skede. Råd och stöd syftar <strong>till</strong> att besvara frågor <strong>av</strong><br />

servicekaraktär, att lotsa den sökande genom kris- och rättsprocessen och vara behjälplig med<br />

frågor gällande skadestånd, försäkringar och krisreaktioner, samt att hjälpa den sökande med<br />

praktiska ärenden såsom att kontakta myndigheter och andra institutioner i samband med<br />

rättsprocessen.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

-Driva mottagning för samtalsstöd i <strong>Göteborg</strong> och Par<strong>till</strong>e samt stöd för vittnen och målsägare i<br />

tingsrätten -insatser för brottsutsatt butikspersonal på arbetsplats -delta i manifestationer och<br />

debatt -upprätthålla nätverk -starta grupper för närstående <strong>till</strong> våldsdödade -marknadsföring och<br />

synlighet genom bl.a. föredrag -driva rättegångsskola -projekt Dialog och Medling -praktikant från<br />

Socialhögskolan.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Samtliga mål förutom praktikant och <strong>till</strong>gänglighet i brottsofferstödsverksamheten på<br />

Djurgårdsgatan 38<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Rekrytering, utbildning och handledning för stödpersoner verksamma i föreningens lokaler på<br />

dhtmled7:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Djurgårdsgatan 38 i syfte att göra föreningens råd och stödverksamhet mer <strong>till</strong>gänglig för<br />

brottsutsatta via telefon eller vid besök. Föreningen kommer att genomföra nödvändiga<br />

förbättringar inom ledning, styrning och administration. Föreningens övriga prioriterade områden ?<br />

förutom den brottsofferverksamhet som riktar sig <strong>till</strong> brottsutsatta i <strong>Göteborg</strong> och Par<strong>till</strong>e ? är<br />

föreningens stödverksamhet vid tingsrätten för vittnen och målsägare samt att följa insatser för<br />

brottsutsatt butikspersonal på arbetsplats och samverkan i för brottsutsatta angelägna nätverk<br />

och medverkan i debatter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Utökade stödpersonsresurser i syfte att stärka <strong>till</strong>gängligheten i brottsofferverksamheten på<br />

Djurgårdsgatan 38. Kvalitetssäkra föreningsverksamheten genom implementering <strong>av</strong> nödvändiga<br />

förbättringar inom ledning, styrning, administration och <strong>till</strong>gänglighet. Övriga prioriterade områden<br />

förutom utökade rekryterings- och utbildningsinsatser för stödpersoner är samverkan i för<br />

brottsutsatta angelägna nätverk och medverkan i debatter.<br />

dhtmled7:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Brottsofferjouren i <strong>Göteborg</strong> - BOJ Sökt belopp: 1 985 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 780 000 kr 1 780 000 kr 1 780 000 kr 0 kr<br />

Brottsofferjouren i <strong>Göteborg</strong> beviljades <strong>bidrag</strong> för 2012 med 1 780 000 kr. Ordföranden i Social<br />

resursnämnd beslutade 2012-04-02 att hålla inne beviljade <strong>bidrag</strong> med anledning <strong>av</strong> att<br />

förvaltningen inlett en utredning <strong>av</strong> föreningens möjlighet att bedriva en fullgod verksamhet.<br />

Social resursnämnd beslutade 2012-06-20 att ompröva tidigare beslut för <strong>bidrag</strong>et 2012 och att<br />

inte betala ut medel för de resterande åtta månaderna då förtroendet för föreningens verksamhet<br />

var förbrukat.<br />

Brottsofferjouren har sökt verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013. Förvaltningens bedömning är att<br />

Brottsofferjouren inte uppfyller de kr<strong>av</strong> som ställs för verksamhet inom det <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> enligt<br />

de riktlinjer som finns för <strong>bidrag</strong>sgivning.<br />

Förvaltningen föreslår att Brottsofferjouren inte beviljas <strong>bidrag</strong> för 2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Berit Kezsei<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 09:31<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Meteorgatan 50<br />

50 000 kr<br />

Caritas Angered - FC Bergsjön Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-48 81 01<br />

Org-nr: 8572095886<br />

Postadress<br />

Fax: 031-46 40 04<br />

gun.caritas@telia.com<br />

C/O: Gun Holmertz<br />

Bokningsbekräftelser<br />

Fjällkåpan 6 6 tr<br />

Beke@swipnet.se<br />

424 49, Angered<br />

0708 55 53 15<br />

Ordförande<br />

Josef Jarosz<br />

Fax: x<br />

stryjek@yahoo.se<br />

Smörgatan 102<br />

412 76, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Berit Kezsei<br />

Fax: 031-55 69 37<br />

Beke@swipnet.se<br />

Tånåsvägen 3 B<br />

417 49, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Berit Keszei<br />

0708 55 53 15<br />

Beke@swipnet.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Josef Jarosz 031-331 90 19 0744 44 27 06<br />

Firmatecknare Berit Keszei 031-55 53 15 0708 55 53 15<br />

Ledamot Madlin Krabit 031-43 54 85 0739 90 08 97<br />

Ledamot Awatif Haidar 031-715 80 00 0700 29 42 46<br />

Ledamot Maria Glashoff 031-702 52 51 xxxx<br />

Ledamot Eva Johannisson 031-330 35 14 xxx<br />

Revisor Eva Nilsson 031-55 17 90 0937 85 41 70<br />

dhtmled8:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Yousra Al Raheb 031-46 35 93 xxx<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 513 602 kr<br />

Personalkostnader: 457 466 kr<br />

Lokalkostnader: 42 237 kr<br />

Antal anställda: 4<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Boende i Bergsjön, invandrare, etniska svenskar, nyanlända flyktingar, asylsökande. Människor i<br />

åldrarna 20-80 samt låg-och mellanstadieelever.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Frivilligcentralen är en mångkulturell mötes- och arbetsplats. där möts alla, vuxna som barn,<br />

o<strong>av</strong>sett etnicitet, nationalitet, religion och kön. Caritas strävan är att öka människors engagemang<br />

för ett frivilligt socialt arbete i sin närmiljö.Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett<br />

gräsrotsperspektiv och med en <strong>till</strong>tro <strong>till</strong> människors egen förmåga att vara delaktiga i att bygga ett<br />

rättvist och solidariskt samhälle, vilket ger ökad självkänsla och ett hopp om att en förändring är<br />

möjlig. Genom detta arbete blir Frivilligcentralen ett redskap för att utveckla ett aktivt<br />

meborgarskap<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Varje vecka besöker ca 60 människor Frivilligcentralen Kometen, som är öppen tisdag - fredag<br />

9,30-17,00 med språkträning för vuxna, sy-och stickgrupp, pysselgrupp och internationell<br />

matlagningsgrupp. På torsdagar finns ett kvinnokafé med bakning och samtal.Hembesök hos<br />

äldre i <strong>området</strong>. Samarbete med Backegårdsskolans låg-och mellanstadium med bl a läxhjälp,<br />

lekar o spel och olika aktiviteter i vår barngrupp. Utflykter med barnen <strong>till</strong> simning, bowling,<br />

biobesök mm. sommarverksamhet med utflykter. Vi har två regler på Frivilligcentralen som måste<br />

respekteras <strong>av</strong> alla: 1.alla skall tala svenska med varandra. 2.Gruppindelning sker utan hänsyn <strong>till</strong><br />

etnicitet. Vi har under 2011 lämnat vår lokal på Meteorgatan 50. Caritas styrelse beslöt att lägga<br />

ner verksamheten i Bergsjön på gr <strong>av</strong> uteblivet <strong>bidrag</strong> men ändrade sedan detta beslut då vi är<br />

medvetna om det stora behov <strong>av</strong> FC som finns i Bergsjön. vi har flyttat <strong>till</strong> Kometgatan 13 och<br />

delar lokal med Hyresgästföreningen.Vår hyra är nu 36 000/år. Vi fortsätter verksamheten med<br />

1,5 anställda och med 2 FAS 3 deltagare.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Samarbete och dialogsamtal med vårdcentralerna och hälsoteket för förbättrat folkhälsoarbete<br />

riktat mot Komettorgets äldre vånare. Integrationsarbete genom språkträning och samhällsinformation.<br />

Utökad kontakt med äldre, som bor inom <strong>området</strong>. Hembesök hos isolerade äldre<br />

Fortsatt samarbete med Backegårdsskolan och för läxläsningshjälp och olika aktiviteter för barn.<br />

Studiebesök och ge möjlighet <strong>till</strong> olika idrottsaktiviteter. starta musikgrupp med barn, utveckla vårt<br />

kvinnocafé och den internationella bak- och matlagningsgruppen. Samarbete och dialogsamtal<br />

med vårdcentralerna och Hälsoteket för ett förbättrat folkhälsoarbete riktat med Komettorgets<br />

äldre innevånare.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi har tack vare en heltidsanställd och tre deltidsarbetande på Frivilligcentralen haft öppet alla<br />

dhtmled8:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


vardagar utom måndagar som ägnas åt hembesök, planering, inköp mm. 1. Fortsatt arbetet med<br />

språkträning med samhällsinformation 2. Fortsatt kvinnocafé med språkträning,bakning,<br />

handarbete 3. Internationell matlagningsgrupp har varit en stor succé 4. Fortsatt med hembesök<br />

hos isolerade äldre. 5. Fortsatt med barnverksamhet och samarbete med Backeskolan med<br />

läxhjälp och stöd. 6. Arbetat med pyssel, pedagogiska spel, lekar och musikstunder för att lära<br />

känna svenska barnsångstraditioner och öka förståelsen för svenska språket, mm. Samtliga<br />

dessa verksamheter har gått bra. Vi har även haft handarbetsgrupp 7. Kontakten med<br />

äldreboende har inte lyckats. Inget <strong>av</strong> de <strong>till</strong>frågade boendena har trots många kontaktförsök<br />

önskat samarbete. 8. Samarbete med vårdcentralerna och Hälsoteket har inte gått så bra.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1.Barnverksamhet med samarbete med Backegårdsskolan med läxhjälp och stöd 2. Fortsätta<br />

arbetet med språkgrupper och samhälls-orientering 3. Kvinnocafé med bakning, matlagning och<br />

språkträning 4. Internationell matlagningsgrupp 5. Musikgrupp med barn 6. Hembesök 7. Uppta<br />

nya kontakter med vårdcentralerna om hälsovård för framförallt äldre i <strong>området</strong>.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Barnverksamhet med samarbete med skolorna i <strong>området</strong>. 2 Språkgrupper med<br />

samhällsorientering 3. Kvinnocafé med språkträning och bakning 4. Matlagningsgrupp 5.<br />

Musikgrupp med barn 6. Hembesök 7. Samarbete med vårdcentralerna<br />

dhtmled8:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Caritas Angered - FC Bergsjön Sökt belopp: 50 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

50 000 kr 50 000 kr 0 kr 0 kr<br />

Frivilligcentralen Caritas Angered i Bergsjön fungerar som en mångkulturell mötesplats<br />

för främst barn och ungdomar men även för andra boende i <strong>området</strong>. De har samarbete<br />

med Backegårdsskolan och erbjuder stöd <strong>till</strong> barn och ungdomar med <strong>sociala</strong> behov.<br />

Förutsättningarna för att kunna driva verksamheten, är att personal från frivilligcentralen<br />

i Hjällbo deltar. Föreningen har under 2012 flyttat <strong>till</strong> nya lokaler på Kometgatan och<br />

delar nu lokal med Hyresgästföreningen.<br />

I dagsläget är det i princip endast Social resursförvaltning som gett finansiellt stöd <strong>till</strong><br />

frivilligcentralen, vilket inte är hållbart för en verksamhet som verkar så lokalt. Denna<br />

diskussion har förts med företrädare för verksamheten.<br />

Förvaltningen föreslår att Frivilligcentralen Caritas Angered - FC Bergsjön inte beviljas<br />

<strong>bidrag</strong> för 2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Berit Kezsei<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 21:06<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

350 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Berit Keszei<br />

0708 55 53 15<br />

Beke@swipnet.se<br />

Caritas Angered - FC Hjällbo Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-46 40 04<br />

Org-nr: 8572095886<br />

Fax: 031-46 40 04<br />

gun.holmertz@telia.com<br />

Postadress<br />

www.angered.org<br />

C/O: Caritas Frivilligcentral Hjällbo<br />

Bergsgårdsgärdet 69<br />

Bokningsbekräftelser<br />

424 32, Angered<br />

Beke@swipnet.se<br />

0708-55 53 15<br />

Besöksadress<br />

Bergsgårdsgärdet 69<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Josef Jarosz<br />

stryjek@yahoo.se<br />

Smörgatan 102<br />

412 76, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Berit Kezsei<br />

Fax: 031-55 69 37<br />

Beke@swipnet.se<br />

Tånåsvägen 3 B<br />

417 49, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Berit Keszei 031- 55 53 15 0708-55 53 15<br />

Firmatecknare Josef Jarosz 031-331 90 19 0704-44 27 06<br />

Ledamot Madlin Krabit 031-43 54 85 0739 90 08 97<br />

Ledamot Maria Glashoff 031-702 52 51 xxx<br />

Ledamot Eva Johannisson 031-330 35 74 xxx<br />

Ledamot Awatif Haidar 031-715 80 00 0700 29 42 46<br />

Ledamot Yousra Al Raheb 031-46 35 93 0737-42 89 25<br />

dhtmled9:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Revisor Eva Nilsson 031-55 17 90 0937-85 41 70<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 5 670 534 kr<br />

Personalkostnader: 3 668 571 kr<br />

Lokalkostnader: 41 639 kr<br />

Antal anställda: 17<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Boende i Angered, invandrare, etniska svenskar, nyanlända flyktingar, asylsökande i EBO (eget<br />

boende) i åldrar 20-80+, mellanstadieelever<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Enligt Caritas Angereds stadgar. Frivilligcentralen är en mångkulturell mötes- och arbetsplats. Där<br />

möts alla, vuxna som barn, o<strong>av</strong>sett etnicitet, nationalitet, religion eller kön. Caritas strävan är att<br />

öka människors engagemang för ett frivilligt socialt arbete i sin närmiljö. Caritas pedagogik och<br />

metodarbete utvecklas i ett gräsrotsperspektiv och en <strong>till</strong>tro <strong>till</strong> att människans egen förmåga att<br />

vara delaktig i att bygga ett rättvist och solidariskt samhälle vilket ger ökad självkänsla och ett<br />

hopp om att förändring är möjligt. Genom detta arbete blir Frivilligcentralens ett redskap för att<br />

utveckla ett aktivt medborgarskap.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Varje vecka besöker drygt 200 personer Frivilligcentralen som är öppen mån/fredag kl.08-16 samt<br />

en lör/sön i månaden kl.15-18. På FC finns två regler som alla skall respektera: Alla skall tala<br />

svenska med varandra. Gruppindelning sker utan hänsyn <strong>till</strong> etnicitet. *Seniorkontakten.<br />

Hembesök, äldreträffanr, hjälp vid läkarbesök, promenader, myndigheteskontakter,telefonjour för<br />

anhöriga,vontärinsatser vid Hammarhus, Solängens, Lövgärdet och Gunnareds äldreboende.<br />

*Nätverk och samarbete med föreningar som arbetar med integration/migration.<br />

*Myndihets/förvaltningskontakter. *Handledning <strong>av</strong> praktikanter, studenter,volonlärer,<br />

medarbetare *Stöd och hjälp <strong>till</strong> asylsökande. *Social rådgivning. *Mellanstadieelever<br />

läxhjälp,hantverksstuga. *Rehabiliteringsplatser för långtidssjukskrivna, praktikanter i<br />

arbetsmarknadsåtgärder. *Samverkan med SDF-Angered i OF i Trappa upp. *Samverkan med<br />

Kommunens Etableringsenhet. Språkgrupper och samhällsorientering<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Att fördjupa och utveckla vårt arbete med lokalsamhället som bas. 1. Intergrationsarbete genom<br />

språktärning, samhällsstudier, folkhälsoarbete. 2. Mellanstadieleever, läxhjälp hantverkstugan 3.<br />

Social rådfrågning, hjälp <strong>till</strong> självhjälp. stöd vid kontakter med myndigheter och kommunala<br />

förvaltningar. 4.Seniorkontakten, hembesök hos äldre invandrare och etniska svenskar från 70+,<br />

volontärinsater i Hammarhus, Solängens, Gunnareds och Lövgärdets äldreboende. 5<br />

Handledning <strong>av</strong> Studenter, Praktikanter, Volontärer, Medarbetare 6. Vi erbjuder AF/*Samverkan<br />

platser för arbetsträning 7.Integrationsplatser i samverkan med ABF/SFI 8. Praktikplatser för<br />

asylsökande i Ebo(eget boende)i samverkan med Migrationsverket 9. Anordnare för Jobb- och<br />

utvecklingsgarantion (JOB) FAS 3 med inriktning på <strong>sociala</strong> arbetskooperativ.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

All strukturerad verksamhet vid Frivilligcentralen, sker i studiecirklar. I år 6676 studietimmar *<br />

dhtmled9:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Trappa Upp har fortsatt sitt arbete med 25 deltagare * Dialogen med Reningsborg har upphört *<br />

Samarbetet med Introduktionsenhet Nordost (IE) har fortsatt runt den s.k. Alternativa gruppen. *<br />

Seniorkontakten riktar sig <strong>till</strong> isolerade äldre invandrare. Hembesök har gjorts 1 <strong>till</strong> 3 gånger i<br />

veckan <strong>till</strong> 25 personer i åldrar 70-90 år. Caritas volontärinsatser vid äldreboendet i Hammarhus,<br />

Solängen, Lövgärdet och Gunnareds äldreboende 1-2 gånger i veckan * Jobb- och<br />

utvecklingsgarantin (JOB) Fas 3. Det har varit svårt att engagera deltagarna i kartläggning <strong>av</strong><br />

föreningslivet i Hjällbo Sju Fas 3:er har under hösten haft ett 10-tal möten med Hälsoteket i<br />

Angered runt folkhälsan. Någon uppsökande verksamhet <strong>till</strong> föreningslivet har ej skett.<br />

Medarbetare och volontärer som deltog i Hälsotektets utbildning har utvecklat program för<br />

deltagare med svag förståelse <strong>av</strong> svenska språket samt analfabeter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Att fördjupa och utveckla vårt argete med lokalsamhället som bas. 1. Svensk språkträning och<br />

samhällsorientering, folkhälsoarbete 2. Mellanstadieelever, läxhjälp, hantverksstugan 3. Social<br />

rådfrågning, hjälp <strong>till</strong> självhjälp. Stöd vid kontakter med myndigheter och kommunala förvaltningar.<br />

4. Seniorkontakten. Utökad verksamhet vid Hammarhus,Solängens,Lövgärdets och Gunnareds<br />

äldreboende. 5. Handledning för studenter, praktikanter, volontärer, medarbetare. 6. Vi erbjuder<br />

AF/Samverkan rehabiliteringsplatser för arbetsträning. 7.Integrationsplatser i samverkan med<br />

ABF/SFI 8. Praktikplatser för asylsökande i Ebo(eget boende) i samverkan med Migrationsverket<br />

9. Anordnare för FAS 3 Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) med inriktining på socila<br />

abetskooperativ. 10. Migration-och integration. Medverkan vid Migrationsverkets introduktion och<br />

besök på Förvaret, Sagåsen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1.Strukturerade verksamheter som språkträning, samhällsstudier, studiebesök, folkhälsoarbete,<br />

sy- och hantverksstuga. 2.Samarbete med Sensus,(utbildn Pedagogen 2)för samtliga anställda<br />

och volontärer. 3.Samhällsorientering gn "Om Sverige" kommer att inbjudas såväl nyanlända som<br />

deras anhöriga. 4 Volontärinsatser vid 4 äldreboende. Hembesök <strong>till</strong> arabisk- och bosnisktalande.<br />

Start med "tantfika med kakor" inbjudan <strong>till</strong> arabisk-, bosnisk-,kurdisk-, och somalisk talande. 5.<br />

Fortsatt arbete runt de asylsökande, fram <strong>till</strong> ett uppehålls<strong>till</strong>stånd eller <strong>till</strong> återvändande. Besöka<br />

Migrationsverkets förvar i Sagåsen. Kontakt m asylsökande vid Hammarkullens Folkets<br />

Hus.Samarbeta med kommunens Etablering. Ökat engagemang och opinionsbildning kring den<br />

Nationella Överenskommelsen "Integration". Utveckla samarbet emellan föreningar som arbetar<br />

med introduktion-och integrationsarbete 4. Möta Angeredsbornas ständigt återkommande o<br />

ökande behov <strong>av</strong> stöd o hjälp i kontakter med myndigheter. 5.Uppsökande verksamhet i samtliga<br />

mellanstadieklasser två gånger per termin <strong>till</strong> deltagande i läxhjälp, utflykter <strong>till</strong> kulturaktiviteter.<br />

Genom kontakt med Katolska skolan i Örgryte når vi elever som är boende i Angered. Ett<br />

praktiskt sätt att öka gemenskapen mellan jämnåriga barn i kvarteret som finns i Angeredskolorna<br />

6 Erbjuda praktikplatser och möjlighet för studerande <strong>till</strong> kontakt med verkligheten. 7.Förstärka<br />

samarbetet med Kooperatörshuset för våra Fas 3 deltagare.<br />

dhtmled9:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Caritas Angered - FC Hjällbo Sökt belopp: 350 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

285 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr<br />

Frivilligcentralen Caritas Angered i Hjällbo är en etablerad verksamhet som fungerar som<br />

en viktig mötesplats för de boende i <strong>området</strong>. De arbetar strukturerat och målinriktat med<br />

integrationsarbetet och tar ett stort ansvar för de boende i <strong>området</strong> och för deras<br />

livsvillkor. De innehar bred språkkompetens, vilket är en trygghet för många besökare.<br />

De betonar dock att det är svenska som talas på frivilligcentralen. All strukturerad<br />

verksamhet sker i studiecirkelform. Gruppindelning sker utan hänsyn <strong>till</strong> etnicitet.<br />

Frivilligcentralen arbetar på bred front med många olika typer <strong>av</strong> aktiviteter.<br />

Frivilligcentralen ingår i Plattform <strong>Göteborg</strong> som arbetar med integration och<br />

flyktingmottagande, framförallt nu med den väntande anhöriginvandringen från Somalia..<br />

Samverkan sker med stadsdelen i Trappa upp-verksamheten och kommunens<br />

etableringsenhet. Trycket på Frivilligcentralen är högt, då många människor med<br />

varierande bakgrund efterfrågar deras tjänster. Satsningen på mötesplatser ligger i linje<br />

med stadens ambitioner på <strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Frivilligcentralen Caritas Angered - FC Hjällbo beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 300 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Andreas Ericsson<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 09:28<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Box 6056<br />

400 60, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Norra Ågatan 10A<br />

1 226 200 kr<br />

Det Fria Sällskapet Länkarna Kontakt<br />

Övrig förening<br />

sallskapet.031155506@telia.com<br />

Org-nr: 8572011370<br />

www.alkoholproblem.nu<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

sallskapet.031155506@telia.com<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Andreas Ericsson<br />

0739746107<br />

andreas.ericsson@alkoholproblem.nu<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Jan Malm<br />

styrelsen@alkoholproblem.nu<br />

Slottskogspromenaden 3<br />

413 11, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Gun-Britt Eriksson<br />

Amiralitetsgatan 18A<br />

414 65, <strong>Göteborg</strong><br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Göte Fridell 031-155507 070-2541108<br />

Sekreterare Annerita Björklund 031-155507 0737849396<br />

Ledamot Jan Myhre 031-155507 0706538914<br />

Ledamot Anette Johansson 031-155507 0704079013<br />

Ledamot Anette Johansson 031-155507 0704079013<br />

Ledamot Andreas Ericsson 031-228995 0739746107<br />

Firmatecknare Jan Malm 031-155507 0704079013<br />

Revisor Sven-Olof Lantz 031-331 13 31 073-715 71 13<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 972 577 kr<br />

dhtmled10:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Personalkostnader: 523 990 kr<br />

Lokalkostnader: 784 823 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Vår målgrupp är den som på olika sätt hamnat i ett missbruk <strong>av</strong> alkohol och/ eller andra<br />

sinnesförändrande droger. De flesta missbrukare i dag bär ofta pån ett blandmissbruk.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Det Fria Sällskapet Länkarna har <strong>till</strong> syfte att hjälpa missbrukare att <strong>till</strong>friskna. Detta innebär att<br />

missbrukaren med hjälp <strong>av</strong> egen fri vilja, länkgemenskap samt Sällskapets erfarenheter kommer<br />

ifrån sitt missbruk och kan komma <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> ett värdigt liv.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Sällskapet söker <strong>bidrag</strong> för lokalkostnader, lönekostnader samt andra kostnader som uppstår i vår<br />

verksamhet. Denna verksamhet består <strong>av</strong> uppladdningsmöten, resor <strong>till</strong> andra Sällskap ute i<br />

landet. Vi håller även informationer <strong>till</strong> arbetsgivare, vårdpersonal, skolor och allmänhet, i<br />

samband med dessa informationeruppstår kostnader för diverse material och annat.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Vi vill engagera fler medlemmar att deltaga i de nätverk som Sällskapet idag ingår i, bygga fler<br />

broar mellan föreningarna. 2. Sällskapet länkarna har som mål att nå ut i samhället med fler<br />

informationer <strong>till</strong> allmänheten så som Flunsåsparken, nordstan, Frölunda torg m.m. samt fortsätta<br />

vårt informationsarbete inom vården som glädjande kommit igång i liten skala. 3. Vi fortsätter vårt<br />

arbete med att starta grupp för anhöriga <strong>till</strong> missbrukare 4. Vi jobbar vidare med att skicka<br />

medlemmar på olika kurser som anordnas i nykter regi inom de stadgar som Sällskapet har, samt<br />

se om det finns nya samarbetspartners. 5. Utveckla vårt rekreationsställe Sunnerö på så sätt att<br />

det ännu bättre lockar medlemmar såväl inom som utanför <strong>Göteborg</strong> att komma och hyra plats.<br />

Arbetet sker genom gemensamhetsarbete, samkväm etc. samt ytterligare upprustning <strong>av</strong> de<br />

lokaler vi besitter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1.Vi har fortsatt arbetet med att få fler medlemmar <strong>till</strong> våra olika nätverk som Sällskapet ingår i<br />

och fortsätter att främja ett gott samarbete med andra föreningar. 2. Sällskapet länkarnas mål att<br />

nå ut <strong>till</strong> allmänheten och olika vårdinrättningar fortsätter och har utökats med många studiebesök<br />

<strong>av</strong> bl.a. Socialtjänsten i olika kommuner främst <strong>till</strong> våra boendesektioner. 3. Arbetet med att starta<br />

en anhöriggrupp fortsätter. Vi har vid flertalet <strong>till</strong>fällen bjudit in anhöriga som ringt och varit oroliga<br />

för samtal och rådgivning vilket varit mycket uppskattat. 4. Vi fortsätter skicka medlemmar på de<br />

olika kurser som erbjuds både inom och utanför Sällskapet för att hela tiden hålla oss<br />

uppdaterade. 5.Vårt rekreationsställe Sunnerö fortsätter att locka många besökare även utanför<br />

vårt eget sällskap. Vi håller också på med en stor upprustning och genomgång <strong>av</strong> de fina lokaler<br />

och marker vi har där.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Vi vill bli bättre på samverkan mellan föreningar som jobbar för ett nyktert liv. 2. Vi skall<br />

fortsätta att utveckla de informationer som vi håller. 3. Under verksamhetsåret skall vi göra en del<br />

större reparationer på Sunnerö. Vi är medlem i Västsvenska Rådet och vi vill fortsätta vårt<br />

engagemang i rådet och deltaga på möten och andra aktiviteter som anordnas <strong>av</strong> rådet. 5. Vi har<br />

fyra uppladdningsmöten samt ett punktmöte på fredagar för medlemmar samt anhöriga. Dessa<br />

dhtmled10:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


möten skall utvecklas ytterligare. 6. Under året vill vi anordna nyktra fester för medlemmar och<br />

deras familjer. 7. Våra anställda vill vi ge möjlighet <strong>till</strong> vidareutveckling och utbildning.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Vi fortsätter att engagera våra medlemmar i de olika nätverk/samarbeten vi är med i för att stå<br />

ännu starkare för framtiden. Vi har under 2012 fått med fler yngre människor på olik<br />

förtroendeposter vilket vi kommer att fortsätta arbeta med under 2013 för att stimulera återväxten<br />

i Sällskapet.2. Vi fortsätter vårt arbete med att sprida vårt budskap vidare t.ex. i Flunsåsparken<br />

och olika köpcentra. De informationer vi håller <strong>till</strong> vårdpersonal kommer att utökas. Vi har knutit<br />

flera kontakter med olika socialtjänster och har haft många studiebesök från dessa, vi vårdar<br />

naturligtvis de kontakter vi redan har och arbetar hela tiden med att knyta fler liknande kontakter.<br />

3. Vi fortsätter att ge våra medlemmar möjlighet att delta i de olika kurser som anordnas runt om i<br />

landet i bl.a. föreningsteknik, datorkunskap och webdesign. Vi skall själva försöka anordna kurser<br />

under 2013 här i <strong>Göteborg</strong> exempelvis i grundläggande datorkunskap.4. Vår hemsida ?<br />

alkoholproblem.nu? har fortsatt många besökare och för många är det en första ?kontakt? med<br />

Sällskapet därför finns planer på att ev. översätta den <strong>till</strong> engelska för att kunna nå ut <strong>till</strong> ännu fler.<br />

5. Vi fortsätter med fyra uppladdningsmöten per vecka och punktmöten på fredagarna på Ågatan.<br />

Vi fortsätter också med våra populära fester i nykter regi och uppmuntrar även <strong>till</strong> mindre<br />

spontana samkväm på våra olika sektioner för att främja vår fina gemenskap.<br />

dhtmled10:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Det Fria Sällskapet Länkarna Sökt belopp: 1 226 200 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr<br />

Det Fria Sällskapet Länkarna är en <strong>av</strong> flera länkorganisationer i <strong>Göteborg</strong>. De arbetar<br />

målinriktat med kamratstödjande verksamhet i syfte att få människor att lämna sitt<br />

missbruk. Föreningen arbetar efter ett sjupunktsprogram och erbjuder regelbundna så<br />

kallade uppladdnings- och punktmöten som syftar <strong>till</strong> att stödja varandra i drogfrihet. De<br />

erbjuder också boendeplatser där total nykterhet är ett kr<strong>av</strong>. Föreningen ger ut Länknytt<br />

som är en rikstäckande tidning. Föreningen är aktiv i det utåtriktade arbetet <strong>till</strong> exempel i<br />

samband med Folknykterhetens dag och i missbruksnätverket. Det Fria Sällskapet<br />

Länkarna arbetar också med att engagera fler yngre människor, vilket har inneburit att<br />

flera <strong>av</strong> dessa har valts in på förtroendeposter.<br />

Förvaltningen föreslår att Det Fria Sällskapet Länkarna beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 1 000 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Linda Ivarsson<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 12:27<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

490 000 kr<br />

EKHO <strong>Göteborg</strong> Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 031-13 75 65<br />

Org-nr: 8551015582 goteborg@ekho.se<br />

www.ekho.se/goteborg<br />

Postadress<br />

Stora Badhusgatan 6 Bokningsbekräftelser<br />

411 21, GÖTEBORG goteborg@ekho.se<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Ordförande<br />

Linda Ivarsson<br />

linda@ekho.se<br />

Stora Badhusgatan 6<br />

411 21, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Anders Camenius<br />

andersc@ekho.se<br />

Stora Badhusgatan 6<br />

411 21, GÖTEBORG<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Anders Camenius<br />

0704-776004<br />

andersc@ekho.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Göran Ohlsson 0707-733 460 0707-733 460<br />

Ledamot VT Carlheim 0737-738 720 0737-738 720<br />

Firmatecknare Arne Johansson 031-13 75 65 031-13 75 65<br />

Revisor Kjell Ullberg 0703-126 963 0703-126 963<br />

Vice revisor Leif Hörlin 0706-364 299 0706-364 299<br />

Vice ordförande Ida Norsten 0704-309 858 0704-309 858<br />

Ledamot Curt Solskär 076-7753505 076-7753505<br />

Ledamot Johanna Wickberg 073-0236096 073-0236096<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 638 717 kr<br />

Personalkostnader: 352 998 kr<br />

Lokalkostnader: 65 000 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Homo-, bisexuella-, trans- och queerpersoner samt <strong>till</strong> kristna församlingar och samfund i Västra<br />

Götalandsregionen<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen har som huvudsyfte att verka för att det skall bli lättare att leva som öppen homo- bi,<br />

trans- eller queerperson i kristna församlingar. Verksamheten är indelad i två huvuddelar - dels<br />

gemenskap att växa i och stärkas i sin identitiet, dels information och opinionsbildning i kyrkliga<br />

sammanhang.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Står på två huvudben: den första riktar sig <strong>till</strong> vår målgruppp samt deras anhöriga. Den syftar <strong>till</strong><br />

att stödja människor att våga bejaka sin sexuella läggning och/eller könsidentitet och genom det<br />

bli helare och tryggare i sin identitet. Medel för det är programträffar, mässor, läger, fester,<br />

samtalsgrupper mm. Den andra delen riktar sig <strong>till</strong> kristna kyrkor och samfund och handlar om<br />

opinionsbildning kring frågor angående HBTQ-personers situation i kyrkan. Det kan ske genom<br />

att medlemmar informerar och för dialog i t ex konfirmationsgrupper och andra typer <strong>av</strong><br />

församlingsmöten, eller genom kontakt med strategiska och ledande personer inom olika<br />

samfund. De båda benen är beroende <strong>av</strong> varandra. Ur den stärkande gemenskapen växer<br />

informatörer som vågar ta sig an uppgiften att informera. Det utåtriktande arbetet ger nytt syre <strong>till</strong><br />

gemenskapen och för processen med att bryta tystnaden kring frågan om HBTQ-personer i<br />

kyrkan framåt.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 525568-2<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

dhtmled11:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Två gånger i månaden <strong>av</strong>ser vi inbjuda vi <strong>till</strong> programträffar. Varannan fredag ansvarar föreningen<br />

för en mässa. Vi planerar för ett ungdomsläger under året. Under hösten planeras ett läger i<br />

samarbete med Riksförbundet EKHO och EKHO Landet Runt. En julfest äger rum under<br />

december. Föreningens arbete riktat mot seniorer fortsätter, där målsättningen är att erbjuda lev<strong>av</strong>idare-grupper<br />

för personer där en älskad partner och livskamrat <strong>av</strong>lidit. EKHO kommer att skicka<br />

representanter <strong>till</strong> den årliga European Forum-konferensen. För att hålla ihop och samordna<br />

verksamheten har vi en person anställd som samordnare och resurs. Under 2012 planeras att<br />

genomföra en informatörsutbildning. En verksamhetsutvecklare <strong>till</strong>träder under 2012. EKHO<br />

<strong>Göteborg</strong> erbjuder församlingar och grupper möjligheten <strong>till</strong> olika former <strong>av</strong> informationsträffar.<br />

EKHO <strong>Göteborg</strong> vill arbeta för att hålla liv i dialogen som sedan många år finns med såväl<br />

Svenska Kyrkan som Svenska Missionskyrkan. EKHO <strong>Göteborg</strong> är representerat under hbtqfestivalen<br />

i <strong>Göteborg</strong>. EKHO <strong>Göteborg</strong> kommer även i fortsättningen att samverka med: RFSL,<br />

RFSU, MSM-arbetet (män som har sex med män, hivförebyggande arbete) och de kristna<br />

studieförbunden. Till den utåtriktade verksamheten hör också idé-annonseringen i dags- och<br />

samfundspress. Genom dessa annonser informerar vi om vår verksamhet och olika möjligheter <strong>till</strong><br />

kontakt.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Under 2011 har föreningen arrangerat nio programträffar där ca 200 personer deltagit. Under året<br />

har vi haft fjorton veckomässor som lockat totalt 350 deltagare. Två <strong>av</strong> kvällsmässorna hölls i<br />

kyrkor <strong>till</strong>hörande trossamfundet Svenska Missionskyrkan. Vi har också arrangerat en<br />

regnbågsmässa under hbtq-festivalen i maj och en gudstjänst på Världsaidsdagen i <strong>Göteborg</strong>s<br />

domkyrka. Föreningen firade under 2011 sitt 30-årsjubileum, detta gick <strong>av</strong> stapeln i november.<br />

Festen hölls i Oscar Fredriks församlingshem. I september arrangerades ett vuxenläger på<br />

Rörtången i samarbete med Riks-EKHO och EKHO Landet runt. Ett ungdomsläger anordnades i<br />

Åtorp, med tiotalet deltagare. Ungdomsverksamheten har hållit ca 20 träffar under året med<br />

samtal, filmvisning och gemenskap. Inom ramen för seniorprojektet har en samtalsgrupp hållits,<br />

inklusive hembesök. Telefonjouren har under året varit bemannad under expeditionstid <strong>av</strong> vår<br />

föreningsresurs. Vår förening var representerad <strong>av</strong> tre delegater på European Forum i Berlin i<br />

maj. Informations<strong>till</strong>fällen under året har bestått <strong>av</strong> bland andra konfirmandgruppsinformation i<br />

församlingar. Även studiebesök <strong>av</strong> studenter har tagits emot. Under året har EKHO <strong>Göteborg</strong><br />

bedrivit två stycken projekt ? ett riktat <strong>till</strong> seniorer och ett med riktat hiv-preventivt arbete för vilka<br />

vi beviljats särskilda <strong>bidrag</strong> <strong>av</strong> <strong>Göteborg</strong>s Stad. Föreningen strävar efter att ha en levande och<br />

aktiv hemsida. Varje månad besöker ungefär 1000 unika personer hemsidan.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Två gånger i månaden <strong>av</strong>ser vi inbjuda vi <strong>till</strong> programträffar. Varannan fredag ansvarar föreningen<br />

för en mässa. Vi planerar för ett ungdomsläger under året. Under hösten planeras ett läger i<br />

samarbete med Riksförbundet EKHO och EKHO Landet Runt. En julfest äger rum under<br />

december. Föreningens arbete riktat mot seniorer fortsätter, där målsättningen är att erbjuda lev<strong>av</strong>idare-grupper<br />

för personer där en älskad partner och livskamrat <strong>av</strong>lidit. EKHO kommer att skicka<br />

representanter <strong>till</strong> den årliga European Forum-konferensen. För att hålla ihop och samordna<br />

verksamheten har vi en person anställd som samordnare och resurs. Under 2012 planeras att<br />

genomföra en informatörsutbildning. En verksamhetsutvecklare <strong>till</strong>träder under 2012. EKHO<br />

<strong>Göteborg</strong> erbjuder församlingar och grupper möjligheten <strong>till</strong> olika former <strong>av</strong> informationsträffar.<br />

EKHO <strong>Göteborg</strong> vill arbeta för att hålla liv i dialogen som sedan många år finns med såväl<br />

Svenska Kyrkan som Svenska Missionskyrkan. EKHO <strong>Göteborg</strong> är representerat under hbtqfestivalen<br />

i <strong>Göteborg</strong>. EKHO <strong>Göteborg</strong> kommer även i fortsättningen att samverka med: RFSL,<br />

RFSU, MSM-arbetet (män som har sex med män, hivförebyggande arbete) och de kristna<br />

studieförbunden. Till den utåtriktade verksamheten hör också idé-annonseringen i dags- och<br />

samfundspress. Genom dessa annonser informerar vi om vår verksamhet och olika möjligheter <strong>till</strong><br />

kontakt.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Vi planerar att fortsätta enligt samma plan som 2012 med mässor, samlingar, information,<br />

lägerverksamhet, seniorarbete (se ovan). Vi vill utveckla ungdomsarbetet, opinionsbildningen, och<br />

rikta in verksamheten mer mot en ny tid där HBTQ-personers situation ser annorlunda ut jämfört<br />

med tidigare. Vi vill öka kontakterna med församlingar, samt möjligheten <strong>till</strong> individuella samtal.<br />

Speciellt vill vi arbeta mer inom frikyrkor, mot ungdomar, samt anpassa vår verksamhet för<br />

medlemmar <strong>till</strong> nya former och behov.<br />

dhtmled11:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


EKHO <strong>Göteborg</strong> Sökt belopp: 490 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

350 000 kr 430 000 kr 430 000 kr 430 000 kr<br />

EKHO <strong>Göteborg</strong> är en stödförening för homo- eller bisexuella samt transpersoner i kristna<br />

församlingar. EKHO fyller en viktig funktion för sina medlemmar och kan ge stöd genom de<br />

regelbundna sammankomster man har. Föreningen har även möjlighet att ge rådgivning och<br />

stöd i form <strong>av</strong> individuella samtal. Sedan några år <strong>till</strong>baka arbetar föreningen aktivt med äldre<br />

hbtq-personer. Föreningen har tagit fram informationsmaterial <strong>till</strong> begr<strong>av</strong>ningsbyråer och<br />

kartlagt individens behov <strong>av</strong> stöd när en anhörig <strong>av</strong>lider. Föreningens arbete och övriga<br />

aktiviteter efterfrågas <strong>av</strong> medlemmarna. Även om vi idag lever i ett öppet samhälle där<br />

mångfald är ett vardagligt uttryck, finns personer som inte har möjlighet att leva öppet som<br />

de är och vill vara. Föreningen EKHOs arbete, särskilt riktat mot t ex frikyrkoförsamlingar är<br />

därför värdefullt för att möjliggöra att <strong>Göteborg</strong> blir en stad som är öppen för alla.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen EKHO <strong>Göteborg</strong> beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 430 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Ann-Marie Ljungberg<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 19:05<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Såggatan 53<br />

414 67, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

659 000 kr<br />

Enastående Föräldrar Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 0734142070<br />

Org-nr: 8551012142 enastaende@hotmail.com<br />

Ordförande<br />

Ann-Marie Ljungberg<br />

<strong>av</strong>va1@live.se<br />

Såggatan 53<br />

414 67, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Göran Salér<br />

goransaler@gmail.com<br />

Såggatan 53<br />

414 67, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

enastaende@hotmail.com<br />

0734142070<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Ann-Marie Ljungberg<br />

0738129950<br />

<strong>av</strong>va1@live.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Kajsa Widegren 0709187340 0709187340<br />

Firmatecknare Ann-Marie Ljungberg 0738129950 0738129950<br />

Firmatecknare Göran Salér 0709495901 0709495901<br />

Revisor Sven Benediktusson 0722344581 9722344581<br />

Ledamot Sylvia Håkansson 0730454315 0730454315<br />

Ledamot Pernilla Irandost 0708107994 0708107994<br />

Ledamot Nina Strandman 0763404447 0763404447<br />

Ledamot Lina Alestad 031-142050 0709187340<br />

Ledamot Peter Widerberg 0705254218 0705254218<br />

Ledamot Victoria Linné 0706961723 0706961723<br />

dhtmled12:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Helen Johansson 0736245504 0736245504<br />

Ledamot Gunilla Gränsbo 0736316383 0736316383<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 343 000 kr<br />

Personalkostnader: 91 799 kr<br />

Lokalkostnader: 101 172 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Organisationen vänder sig <strong>till</strong> ensamstående föräldrar och deras barn<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen har <strong>till</strong> ändamål att bedriva verksamhet som syftar <strong>till</strong> att stödja och driva<br />

opinionsbildning för ensamstående föräldrar och deras barn<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Föreningen Enastående Föräldrar anordnar Öppen förskola för nyblivna, ensamstående föräldrar,<br />

sommar- och jullovsläger, fester vid högtider, samtalsgrupper för ensamstående föräldrar,<br />

aktiviteter som föräldrar med ansträngd ekonomi annars inte skulle ha råd att göra med sina barn.<br />

Vi arbetar också opinionsbildande för att synliggöra situationen för familjebildningar som går<br />

utanför kärnfamiljsnormen. Vi samarbetar med andra föreningar främst genom<br />

samverkansföreningen MSF (Majornas samverkansförening) för att motverka våld, droger,<br />

skadegörelse och erbjuda ungdomar alternativ<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1) Fortsätta vår kärnverksamhet att vara en mötesplats för ensamstående föräldrar och deras<br />

barn i syfte att stärka individen som ofta lever under tunga vardagliga; ekonomiska såväl som<br />

<strong>sociala</strong> och tidsmässiga, förhållanden. 2) Samarbete med andra föreningar och organisationer 3)<br />

Arbeta aktivt för att engagera våra medlemmar 4) Opinionsbildande verksamhet<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1) Kärnverksamheten är konstant, men förändras givetvis något <strong>till</strong> sin karaktär i o m att nya<br />

medlemmar engagerar sig, barngruppens sammansättning förändras etc. 2) Samarbete bl a med<br />

Junis, MSF, Minna, Masthuggets församling, och Frälsningsarmén. 3) Ny grupp för förändrar <strong>till</strong><br />

barn med funktionshinder, Enastående Funk har varit mycket uppskattat och viktigt <strong>till</strong>skott på<br />

föreningens övergripande agenda. 4) Ett projekt är under utforming för att stötta föräldrar med<br />

obekväm arbetstid men också för att politiskt lyfta frågan om barnomsorg på kvällar/helger. Detta<br />

är ett oerhört viktigt arbete som inte enbart berör våra medlemmar utan stora delar <strong>av</strong><br />

befolkningen nationellt. Närvaro i offentliga debatter, så som Debatt på SVT. Skapande <strong>av</strong><br />

arbetsgrupp Politiska gruppen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1) Mötesplats för ensamstående föräldrar och deras barn genom ett brett utbud <strong>av</strong> aktiviteter. Vår<br />

kärnverksamhet ger kontinuitet för föräldrar med sköra <strong>sociala</strong> nätverk. Föreningen fortsätter att<br />

komplettera med verksamhet även för större barn och tonårsbarn. 2) Fortsätta arbeta<br />

dhtmled12:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


opinionsbildande för att synliggöra situationen för familjeformer som går utanför<br />

kärnfamiljsnormen. Arbetet sker på olika nivåer; mot föreningens medlemmar för att stärka oss<br />

själva, mot organisationer med näraliggande verksamhet och mot media och myndigheter. 3)<br />

Arbeta med friskvård. Ensamstående föräldrar är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken.<br />

Regelbunden motion ökar livskvalitén. Vi vill särskilt fokusera på motionsformer som barn och<br />

vuxna kan utföra <strong>till</strong>sammans. 4) Hitta en lokal som bättre överensstämmer med föreningens<br />

behov. Vår lokal är främst ett kontor vilket <strong>av</strong>speglar föreningens tidigare situation med två<br />

anställda. Lokalen är för liten för andra aktiviteter än styrelsemöten.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1) Enastående center - service <strong>till</strong> förändrar med obekväm arbetstid - uppstart <strong>av</strong> projekt. 2)<br />

Demokratiarbete i styrelsen. Föreningen står inför ett generationsskifte då många medlemmar<br />

som varit aktiva länge har barn som numera är myndiga. Föreningen måste alltså vara proaktiv i<br />

rekryteringen <strong>till</strong> styrelseuppdrag. En demokratisk och öppen organisation är det bästa sättet att<br />

göra styrelsearbetet attraktivt. 3) Arbeta med friskvård. Ensamstående föräldrar är<br />

överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken. Regelbunden motion ökar livskvalitén. Vi vill<br />

särskilt fokusera på motionsformer som barn och vuxna kan utföra <strong>till</strong>sammans.<br />

dhtmled12:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Enastående föräldrar Sökt belopp: 659 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

255 000 kr 300 000 kr 350 000 kr 350 000 kr<br />

Föreningen Enastående föräldrar är en stödförening för ensamstående föräldrar i hela<br />

<strong>Göteborg</strong> som är utan annat fungerande nätverk omkring sig. Föreningen har funnits i många<br />

år och bevakar och driver opinion i frågor som rör ensamstående föräldrars förutsättningar i<br />

samhället. För medlemmarna anordnar föreningen öppen förskola i samarbete med andra<br />

föreningar, sommarläger och olika kurser.<br />

Föreningen söker ett högre <strong>bidrag</strong> för att möjliggöra en anställning <strong>av</strong> en samordnare <strong>av</strong><br />

aktiviteter och medlemsfrågor. Föreningen har samtidigt ett eget kapital. Förvaltningen har<br />

inga ekonomiska förutsättningar att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 och anser<br />

att föreningen kan använda del <strong>av</strong> det egna kapitalet <strong>till</strong> att möjliggöra en anställning.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Enastående föräldrar beviljas <strong>bidrag</strong> för 2013 med<br />

350 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Gustaf Rönneklev<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 11:36<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

650 000 kr<br />

Faktum<br />

Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 031-63 22 90<br />

Org-nr: 7696060503<br />

Postadress<br />

info@faktum.nu<br />

www.faktum.nu<br />

Stampgatan 50 Bokningsbekräftelser<br />

411 01, GÖTEBORG info@faktum.nu<br />

Ordförande<br />

Björn Engström<br />

bjorn.engstrom@fb.se<br />

Västergatan 2<br />

411 23, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Gustaf Rönneklev<br />

gustaf@faktum.nu<br />

Stampgatan 50<br />

411 01, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Gustaf Rönneklev<br />

0735-443101<br />

gustaf@faktum.nu<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Lennart Grebelius 031-7600900 0705-132470<br />

Ledamot Jonna Ulin 0704-677585 0704-677585<br />

Ledamot Karin Omsén 010-5172987 0767-901358<br />

Firmatecknare Gustaf Rönneklev 031-632152 0735-443101<br />

Revisor Gunnar Källhed 031-793 10 00 031-793 10 00<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 9 287 022 kr<br />

Personalkostnader: 4 530 374 kr<br />

dhtmled13:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Lokalkostnader: 281 439 kr<br />

Antal anställda: 12<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Hemlösa, fd. hemlösa och socialt utsatta personer<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Vårt syfte är att kunna erbjuda hemlösa och socialt exkluderade personer ett arbete som<br />

genererar en egen inkomst och därmed också ökar självförtroendet och kraften att förändra sin<br />

egen livssituation.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Faktum står för en konkret verksamhet med ett tydligt och väl <strong>av</strong>gränsat uppdrag: att erbjuda<br />

sysselsättning <strong>till</strong> hemlösa människor genom tidningsförsäljning. Vi tror att sysselsättning skapar<br />

möjlighet för människor att växa, få ökad självkänsla, bryta utanförskap, skapa rutiner och ett nytt<br />

socialt sammanhang. Varje minut som läggs på tidningsförsäljning är en minut mindre på<br />

missbruk eller kriminalitet. På vår arbetsplats ska ledordet vara respekt, för anställda, försäljare<br />

och kunder. Försäljarna erbjuds möjlighet att sälja tidningen Faktum. Försäljaren får en <strong>till</strong>delad<br />

plats att sälja på och får med egna medel köpa de tidningar som han/hon säljer vidare <strong>till</strong> kund. Vi<br />

hjälper också försäljare som önskar återuppta kontakter med myndigheter och andra personer<br />

som är <strong>av</strong> betydelse för dem. Faktum erbjuder dessutom kompetensutveckling <strong>av</strong> våra försäljare.<br />

Försäljarna uppmuntras att delta i det redaktionella arbetet genom att sända in texter <strong>till</strong><br />

redaktionen.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 5323-9331<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

*Bli en ännu bättre arbetsplats som försäljarna känner stolthet, trygghet och lust att komma <strong>till</strong><br />

*Fortsätta öka antalet försäljare och antalet aktiva försäljare *Samarbeten med andra<br />

distributionsställen i GBG med omnejd *Motivera våra försäljare att aktivt förändra sin situation<br />

*Formalisera och understödja arbetet med Gatans Lag *Skapa en kommersiellt attraktiv produkt<br />

som försäljarna känner stolthet över *Öka vår kompetens i det <strong>sociala</strong> arbetet gentemot<br />

försäljarna. *Representera det "normala" samhället genom att hela tiden visa vad som är ett ok<br />

beteende *Bedriva aktiva samtal och visa kollektiv uppskattning för försäljarnas arbete<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi har ökat antalet aktiva försäljare från 81 per vecka <strong>till</strong> 86 och antalet aktiva per månad från 120<br />

<strong>till</strong> 150. Vi har fler försäljare än någonsin tidigare (473 st) och andelen kvinnor ökar. Detta<br />

sammantaget visar att i alla fall kommer fler försäljare <strong>till</strong> oss än föregående år, vilket indikerar en<br />

positiv grundinställning. Under 2012 ska djupintervjuer genomföras med försäljarkåren med syfte<br />

att skapa mätbara nyckeltal för vår organisation. Vi har inte heller under år 2011 mäktat med att<br />

skapa ytterligare samarbeten med andra distibutionscentraler i GBG med omnejd, en fråga som<br />

är prioriterad under 2012. Vi har sedan hösten 2011 ett formellt samarbete med Gatans Lag där<br />

deras administrativa verksamhet <strong>till</strong> största del bedrivs i Faktums lokaler mot en mindre <strong>av</strong>gift. Vi<br />

arbetar aktivt med vår försäljarkår för att få in dessa även i gatans lag. Tidningen har under<br />

hösten ökat i upplaga med i genomsnitt 2.500 sålda exemplar i månaden. Signaler från<br />

försäljarkåren indikerar att tidningen har ett större kommersiellt värde nu men detta återstår att<br />

mäta under 2012. Under våren 2012 inrättades ett brukarråd.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

*Skapa verktyg för att kunna mäta försäljarnas upplevelse och uppfattning om Faktum som<br />

organisation och dess produkter. *Arbeta fram ett arbetssätt som uppmuntrar fler försäljare att bli<br />

ytterligare aktiva samt undersöka potentiella vägar mot ökat engagemang och inkludering. *Skapa<br />

dhtmled13:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


ytterligare arbetsuppgifter för försäljarkåren och en möjlighet att <strong>av</strong>ancera inom organisationen.<br />

*Fortsätta öka antalet försäljare och antalet aktiva försäljare *Samarbeten med andra<br />

distributionsställen i GBG med omnejd *Motivera våra försäljare att aktivt förändra sin situation<br />

*Öka den romska försäljarkårens delaktighet i organisationen<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Faktum arbetar fram mål för kommande år först under budgetarbetet i nov-dec månad.<br />

dhtmled13:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Faktum Sökt belopp: 650 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 300 000 kr<br />

Faktum är en förening som vänder sig <strong>till</strong> människor med stor social problematik. Faktum<br />

har ambitionen att inte bara ge ut en tidning, utan också ta ett socialt ansvar för de<br />

människor man vänder sig <strong>till</strong>. Verksamheten är uppdelad i två delar: Själva tidningen<br />

och den <strong>sociala</strong> verksamheten. Den <strong>sociala</strong> verksamheten - som förvaltningen stödjer -<br />

ger olika former <strong>av</strong> stöd <strong>till</strong> tidningens försäljare. Faktums koncept handlar om att<br />

människor med hemlöshetsproblematik, kan komma ett steg närmare egenförsörjning<br />

genom att utföra ett arbete, i det här fallet genom att sälja tidningar.<br />

2006 gjordes en överenskommelse mellan förvaltningen och föreningen, som innebar att<br />

förenings<strong>bidrag</strong>et skulle trappas ner och fasas ut under några år. På grund <strong>av</strong> akuta<br />

ekonomiska problem stoppades nertrappningen och istället fick föreningen en <strong>till</strong>fällig<br />

höjning. Då föreningen under efterföljande år hade fortsatt ekonomiska problem,<br />

återupptogs aldrig denna nertrappning. Förvaltningens bedömning är att föreningens<br />

ekonomi nu är så stabil att nertrappning <strong>av</strong> <strong>bidrag</strong>et kan återupptas.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Faktum beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med<br />

300 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Anneli Ylijärvi<br />

Ansökan gjord den 16 maj 2012, onsdag, kl. 14:42<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 370 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Anneli Ylijärvi<br />

0706-763980<br />

aylijarvi@hotmail.com<br />

Finska kvinnojouren Piilopirtti Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-3302556<br />

Org-nr: 8572059056<br />

Fax: 031-3302556<br />

piilopirtti.goteborg@roks.se<br />

Postadress<br />

www.piilopirtti.se<br />

Box 151<br />

424 24, Angered<br />

Bokningsbekräftelser<br />

aylijarvi@hotmail.com<br />

Besöksadress<br />

0706-763980<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Anneli Ylijärvi<br />

aylijarvi@hotmail.com<br />

Djurgårdsgatan 31<br />

414 62, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Aino-Liisa Liebst<br />

ainoliisa@mail.com<br />

Allmänn<strong>av</strong>ägen 7<br />

414 60, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Tuula Jäkärä 0 0709-320553<br />

Sekreterare Liisa Corso 0 0760-609371<br />

Ledamot Ulla Jumisko 031-546149 0730-362465<br />

Ledamot Kielo Penttinen 031-252764 0707-804968<br />

Ledamot Tuulikki Tiitto 0302-15441 0707-210438<br />

Firmatecknare Anneli Ylijärvi 031-242817 0706-243475<br />

Revisor Anneli Sahindal Koivo 031-3401490 0<br />

Revisor Lahja Halonen 031-982496 0<br />

dhtmled14:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 770 000 kr<br />

Personalkostnader: 1 250 000 kr<br />

Lokalkostnader: 300 000 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Misshandlade kvinnor och deras barn. Vi tar emot alla kvinnor o<strong>av</strong>sett nationalitet. Vi prioriterar<br />

invandrarkvinnor.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningens syfte är att ge stöd och skydd åt misshandlade kvinnor och deras barn när de<br />

behöver skyddatboende. Vi tar emot kvinnor <strong>till</strong> stödsamtal, då får hon råd om många rättigheter<br />

som hon inte vet om. Att ha en fungerande telefonjour på kvällar och helger. Ge eftervård <strong>till</strong><br />

kvinnorna när de har flyttat <strong>till</strong> eget boende. Barnen är en viktig del som vi måste ta hand om<br />

under tiden de bor hos oss. Vi skall informera allmänheten om mäns våld mot kvinnor och barn.<br />

Få attitydförändringar om problemet. Rekrytera nya jourkvinnor. Ge en utbildning <strong>till</strong> de nya<br />

jourkvinnorna. Det är även viktigt för dom gamla jourkvinnorna.Även erbjuda utbildning för våra<br />

anställda.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vår främsta uppgift är att ge stöd och skydd åt misshandlade kvinnor och deras barn. Ta emot<br />

dem <strong>till</strong> skyddat boende. Ge barnen individuella samtal, förklara varför de är hos oss. Ha<br />

anställda som kan ta hand om detta på dagtid. De frivilliga hjälper <strong>till</strong> på kvällar och helger.<br />

Utbildning är viktig del <strong>av</strong> vår verksamhet, alla skall ha utbildning innan de kan börja som<br />

jourkvinnor. Vi har dels egna kurser samt kurser som Kvinnojourer i Väst, ROKS och andra<br />

anordnar. De anställda har handledning varannan vecka, detta behövs för att kunna fortsätta<br />

detta svåra arbete. Varannan vecka kommer vår massör <strong>till</strong> oss, hon ger massage och friskvård<br />

<strong>till</strong> kvinnor och barn. En väldig viktig del <strong>av</strong> vårt arbete är den som vi gör utåt. Vi går <strong>till</strong> oliks<br />

föreningar och skolor ock informerar om vårt arbete. Vi ger speciellt info <strong>till</strong> de finska föreningar<br />

och annonserar i finskspråkiga tidningar som ges ut i Sverige. Många kvinnor kommer <strong>till</strong>baks och<br />

får hjälp <strong>till</strong> de olika frågor de har ( ringa <strong>till</strong> myndigheter, fylla i blanketter etc.) Vi bjuder kvinnor<br />

och barn som bor hos oss eller har bott hos oss på påsk- och jullunch, det är mycket uppskattat.<br />

För att orka med dettasvåra arbete behöver de frivilliga som anställda lite stimulans, på våren och<br />

hösten gör vi något <strong>till</strong>sammans. Vi har också planeringshelg, antingen på våren eller hösten.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Att kunna ge skyddat boende åt misshandlade kvinnor och deras barn.För att kunna hjälpa<br />

kvinnorna på dagtid behövs det personal. Kontakt med myndigheter sker på dagtid och vi vill ge<br />

kvinnorna bästa möjliga service. Frivilliga hjälper <strong>till</strong> på kvällar och helger. Vi skall fortsätta att ha<br />

en fungerande telefonjour. Vi behöver rekrytera flera frivilliga, dessa skall helst vara tvåspråkiga,<br />

svenska och finska. Viktigt att ge de finska kvinnorna hjälp på eget språk. Informationen utåt är<br />

viktig, svenska , finska. Att arbeta med barnen som kommer jouren skall prioriteras. Utbildning är<br />

viktigt i vårt arbete. Vi skall delta i kurser som är viktiga för oss. Alla nya skall ges en introduktion<br />

innan de sätts i arbete, studiecirkel eller liknande. Ge kvinnor och barn massageterapi, två gånger<br />

i månaden kommer vår massör <strong>till</strong> jouren. Samarbete med de västsvenska kvinnojouerna skall<br />

fortsätta. Även samarbete med olika myndigheter är viktig. Att vi skall orka med detta behövs lite<br />

dhtmled14:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


stimulans, vi skall ha vår- och höstfest <strong>till</strong> våra anställda och frivilliga jourkvinnor.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Föreningen har gett skyddat boende åt misshandlade kvinnor och deras barn. Personalen har följt<br />

med kvinnor <strong>till</strong> socialen, läkare, olika myndigheter etc. Utbildning har getts <strong>till</strong> nya som gamla<br />

jourkvinnor. Våra anställda har också gått på olika kurser. Anställda har handledning varannan<br />

vecka. Detta är viktigt i detta svåra arbete för att orka med det. Vi har kunnat erbjuda<br />

massageterapi <strong>till</strong> kvinnor och barn under tiden de har bott hos oss. Information om vårt arbete<br />

har getts på olika sätt. Vi har varit på olika invandrarföreningar, skolor och myndigheter.<br />

Ordförande deltog i Folkhälsoinstitutets informationsmöten om mäns våld mot kvinnor <strong>till</strong>hörande<br />

de nationella minoriteter. Föreningen har samarbetat med de västsvenska kvinnojourer. Vi har<br />

stor nytta <strong>av</strong> varandras kunskaper. På hösten gjorde vi en planerings- och studieresa <strong>till</strong><br />

Dannerhuset i Köpenhamn i Danmark. Vi bjöd på påsk- och jullunch <strong>till</strong> kvinnor och barn som bor<br />

hos oss.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Att kunna ge skyddat boende åt misshandlade kvinnor och deras barn. För att kunna hjälpa<br />

kvinnorna på dagtid behövs det personal. Frivilliga jourkvinnor hjälper kvinnorna på kvällen och<br />

helger. Rekrytera flera frivilliga jourkvinnor, finska - svenska. Fortsätta att ha en fungerande<br />

telefonjour på kvällar och helger. Arbete med barnen skall prioriteras, upprätta en handlingsplan i<br />

arbetet med barnen. Fortsätta att ge massage <strong>till</strong> kvinnor och barn. Det ha visat sig att vara<br />

mycket <strong>av</strong>stressande, där har de kunnat slapna <strong>av</strong>. Vår personal skall ha handledning med en<br />

utbildad handledare. Att få utbildning i frågan om mäns våld mot kvinnor är viktigt, därför måste vi<br />

utbildas. Alla skall ges möjlighet att gå på kurser, anställda och frivilliga jourkvinnor. Samarbete<br />

med kvinnojourer i västsverige är en viktig del i vårt arbete, det skall vi fortsätta med.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Vår främsta uppgift är att ge skydd och hjälp åt misshandlade kvinnor och deras barn. Anställd<br />

personal behövs på dagtid. Vi skulle behöva anställa en barnskötare på halvtid för att ta hand om<br />

barnen. Fortsätta att ha en fungerande telefonjour på kvällar och helger. För att kunna fortsätta<br />

med det behöver vi rekrytera flera frivilliga jourkvinnor. Att utbilda alla som jobbar med kvinnona<br />

och barnen är viktigt. Kurser som anordnas <strong>av</strong> Kvinnojourer i Väst och ROKS är viktiga för oss.<br />

Information är ett <strong>av</strong> vårt fönster utåt. Vi går <strong>till</strong> olika föreningar, skolor och myndigheter och<br />

föreläser och informerar om vårt arbete. Att förändra attityden om mäns våld mot kvinnor är viktig.<br />

Fortsätta att ge möjlighet <strong>till</strong> massageterapi åt kvinnor och barn prioriteras. Massören skall<br />

komma varannan vecka. Vi skall ha en planeringshelg antingen på våren eller hösten. Att vi skall<br />

orka med detta viktiga och svåra arbete måste vi få lite stimulans. På våren och julen skall vi ha<br />

en liten fest för anställda och de frivilliga jourkvinnor.<br />

dhtmled14:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Finska kvinnojouren Piilopirtti Sökt belopp: 1 370 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 370 000 kr<br />

Finska kvinnojouren Piilopirtti är en aktiv och väletablerad kvinnojour. Jouren bemannas<br />

dagtid <strong>av</strong> anställda och på kvällar och helger engagerar sig ideella krafter <strong>till</strong> stöd för de<br />

boende. En jourtelefon finns kopplad <strong>till</strong> verksamheten och bemannas <strong>av</strong> ideella. Utöver<br />

jourboende erbjuder Piilopirtti stödsamtal <strong>till</strong> kvinnor som har bott eller inte behöver bo<br />

på jouren. Erfarenheten visar att kvinnorna som är i kontakt med jouren behöver stöd<br />

både innan de tar sina beslut att lämna våldet och efter det att boendetiden på jouren är<br />

slut. Piilopirtti har även en utslussningslägenhet som bland annat används <strong>till</strong> kvinnor<br />

med söner som är i övre tonåren. Föreningen samverkar med övriga ideella jourer i<br />

<strong>Göteborg</strong> med omnejd för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Den finska<br />

kvinnojouren Piilopirtti tar emot alla kvinnor som söker sig <strong>till</strong> deras boende o<strong>av</strong>sett<br />

språk.<br />

Under 2012 har föreningen beviljats ett extra <strong>bidrag</strong> <strong>av</strong> särskild engångskaraktär sk SEK<strong>bidrag</strong><br />

med 125 000 kr. Bidraget var en engångssatsning och höjer inte nivån på<br />

föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong>. Det extra <strong>bidrag</strong>et beviljades för att kompensera del <strong>av</strong><br />

det bortfall <strong>av</strong> intäkter som uppstår då våldsutsatta papperslösa kvinnor vistas på jouren<br />

längre tider, utan att socialtjänsten eller migrationsverket finansierar placeringen.<br />

<strong>Göteborg</strong>s stads kommunfullmäktige har tagit ställning för att papperslösa kvinnor som<br />

vistas i <strong>Göteborg</strong> ska erbjudas hjälp med stöd <strong>av</strong> konventionen om medborgerliga och<br />

politiska rättigheter samt deklarationen om <strong>av</strong>skaffandet <strong>av</strong> våld mot kvinnor.<br />

Föreningen söker 170 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att stärka och utveckla verksamheten vidare<br />

o<strong>av</strong>sett vilka kvinnor som vistas på jouren. Förvaltningen anser att det är angeläget att<br />

stödja verksamheter som tydligt vänder sig <strong>till</strong> brottsdrabbade personer såsom<br />

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. För att möjliggöra en sådan satsning<br />

används medel som tidigare användes för den ideella organisationen BOJ<br />

brottsofferjouren.<br />

Förvaltningen föreslår att Finska kvinnojouren Piilopirtti beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 1 370 000 kronor.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Erling Zetterman<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 15:11<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

300 000 kr<br />

Frivilligcentralen Chapman<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8572011669<br />

Besöksadress<br />

Chapmans torg 5<br />

Kontakt<br />

Telefon: 0768-675625<br />

e.zetterman@comhem.se<br />

Postadress<br />

Bokningsbekräftelser<br />

C/O: Majornas missionsförsamling e.zetterman@comhem.se<br />

Chapmansgatan 6<br />

414 54, GÖTEBORG<br />

0768-675625<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Erling Zetterman<br />

0768-675625<br />

e.zetterman@comhem.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Anna Maria Carlson<br />

anna.maria@telia.com<br />

Kassör<br />

Erling Zetterman<br />

e.zetterman@comhem.se<br />

Blåsutgatan 1<br />

414 56, <strong>Göteborg</strong><br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Erling Zetterman 031-142454 0768-675625<br />

Revisor Tomas Hedegärd 031-864938 0761-031181<br />

Ledamot Margareta Björn, Majornas missionsförsamling 031-722 58 85 0727-42 16 12<br />

Ledamot Gunnel Wahlström, Carl Johans församling 031-7319207 0709-578518<br />

Ledamot Ebon Varga Röda Korset 031-919919 0703-05 59 60<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 151 843 kr<br />

Personalkostnader: 1 006 295 kr<br />

Lokalkostnader: 130 000 kr<br />

dhtmled15:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Alla som bor, arbetar i eller besöker Majorna - i alla åldrar!<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Frivilligcentralen Chapman, FC Ch, är en mötesplats där syftet är att i mötet med individerna - och<br />

med förbättrad folkhälsa som förtecken - frammana deras idéer, möjligheter och behov - bryta<br />

isolering och ensamhet och därmed öka förutsättningarna för gemenskap, trivsel och<br />

samhällsengagemang.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

FC Ch är en resurs i folkhälso- och demokratiarbetet i stadsdelen. FC Ch samlar människor i<br />

stadsdelen <strong>till</strong>sammans med de i FC Ch ingående organisationerna Carl Johans församling, Röda<br />

korsets Carl Johan-krets, SDF Majorna Linné och Majornas missionsförsamling som dessutom är<br />

formell huvudman. Våra aktiviteter år oftast öppna för alla. Vi har deltagare allt från några dagar<br />

gamla <strong>till</strong> över 90 år - bl a i ÖPPET HUS med GEMENSKAP <strong>av</strong> olika slag fem dagar i veckan och<br />

under året ett 50-tal GRUPPER med ett 20-tal olika teman. FC Ch har SAMVERKAN med olika<br />

organisationer, bl a Hälsolots, styrorganisationernas resurser, GFC <strong>Göteborg</strong>s FöreningsCenter,<br />

övriga Frivilligcentraler och studieförbundet Bida. Här utvecklas också en samverkan med<br />

Hyresgästföreningen Väster och därigenom ett antal fastighetsägare. Vi kan ta emot ett antal<br />

långtidsarbetslösa/sjukskrivna, som får chans <strong>till</strong> meningsfull sysselsättning. De får också, där det<br />

är aktuellt, stöd i strävandena att finna vägar <strong>till</strong> framtida jobb.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

FC Ch vill bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som samlats under de dyga 10 år som<br />

verksamheten varit igång. Här finns bl a enkätundersökningen "I Majorna bryr vi oss" och<br />

uppföljningen <strong>av</strong> Folkhälsodata för Majorna. Detta sker främst genom: 1. En tydligare<br />

marknadsföring och byggande <strong>av</strong> nätverk 2. Bredare förutsättningar för målgruppen <strong>till</strong> flera<br />

ööppna timmar ocg utökade verksamhetsformer bl a genom att större lokaler kan disponeras.<br />

Detta kommer att medföra en <strong>av</strong>sevärt större hyreskostnad. 3. Stor fortsatt satsning på<br />

generationsövergripande insatser. Vi söker samarbete med Ungdomsprojekt i Majornas<br />

Samverks´nsförening och därigenom - och i olika aspekter - motverka isolering. 4. Avsätta<br />

ytterligare resurser för att stärka frivilligarbetet inom Frivilligcentralen och i stadsdelen. 5.<br />

Möjliggöra att fler kan få möjligheter att inom Frivilligcentralens ramar få möjlight <strong>till</strong> praktik och<br />

meningsfull sysselsättning.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vår inriktning på ett medra omfattande "öppethållande" innebär numera att FC Ch är öppen<br />

mellandagar och under sommaren. Utifrån bl a impulserna - deltagarnas idéer - i<br />

enkätundersökningen "I Majorna bryr vi oss" har vi <strong>till</strong>smmans med bl a Hyresgästföreningen<br />

Väster skissat på idéer på olika sätt att överbrygga generationsklyftor och annan social och<br />

ohälsorelateraf problematik. Här kan vi också nämna Majornas<br />

Samverkansförening/Aktivitetshuset. Enkätundersökningen öppnade också nya vägar <strong>till</strong><br />

samverkan med universitet och högskolor. Här kan nämnas långtidspraktik för blivande<br />

socionomer och idéer om ett unikt utybildningsprogram i volontärskap. Vi beredde oss också<br />

under 2011 för en annorlunda och utökad samverkan med den nya stadsdelsstrukturen. Detta var<br />

särskilt viktigt eftersom osäkerheten inför - och i utvecklingen <strong>av</strong> den - bl a har påverkat<br />

utvecklingen <strong>av</strong> volontärsamordningen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

FC Ch vill bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som vi samlat på oss under de drygt<br />

10 år som verksamheten har varit igång, bl a genom enkätundersökning och uppföljning <strong>av</strong><br />

dhtmled15:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Folkhälsodata. Härigenom utvecklar vi vår folkhälsoprofil. Detta - i samverkan med andra aktörer<br />

(bl a Hyresgästföreningen Väst) - sker främst genom 1. En tydligare marknadsföring <strong>av</strong><br />

"möjligheternas mötesplats" samt att utifrån deltagarnas idéer bygga nätverk. 2. att möta behov<br />

<strong>av</strong> flera öppna timmar och utökade verksamhetsformer bl a genom vår flexibla lokalanvändning.<br />

3. stor fortsatt satsning på generetionsövergripande insatser. Vi söker utveckla samarbete med<br />

ungdomsprojekt i Majornas samverksmanförening samt skolor och att därigenom -i olika aspekter<br />

- motverka isolering. 4. på olika msätt stärka frivilligarbetet i och genom Frivilligcentralen i<br />

stadsdelen. 5. att fler långtidsarbetslösa - inom Friviligcentralens ramar - kan få möjligheter <strong>till</strong><br />

parktik och meningsfull sysselsättning.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

FC Ch vill fortsätta att bygga vidare på de erfarenheter och de breda kunskaper som vi samlat på<br />

oss under de drygt 10 år som verksamheten har varit igång, bl a genom hjälp <strong>av</strong><br />

enkätundersökning och uppföljning <strong>av</strong> Folkhälsodata. Härigenom utvecklar vi vår folkhälsoprofil.<br />

Detta - i samverkan med andra aktörer (bl a Hyresgästföreningen Väst) - sker främst genom 1. En<br />

tydligare marknadsföring <strong>av</strong> "möjligheternas mötesplats" samt att utifrån deltagarnas idéer<br />

fortsätta att bygga nätverk. 2. att möta behov <strong>av</strong> flera öppna timmar och utökade<br />

verksamhetsformer bl a genom vår flexibla lokalanvändning. 3. stor fortsatt satsning på<br />

generetionsövergripande insatser. Vi söker utveckla samarbete med ungdomsprojekt i Majornas<br />

samverksmanförening samt skolor och att dårigenom -i olika aspekter - motverka isolering. 4. på<br />

olika msätt stärka frivilligarbetet i och genom Frivilligcentralen i stadsdelen. 5. att fler - inom<br />

Friviligcentralens ramar - kan få möjligheter <strong>till</strong> parktik och meningsfull sysselsättning. 6. Fortsatt<br />

intensivt arbete med att utöka samspelet med/mellan olika aktörer, inte minst övrigt föreningsliv i<br />

stadsdelen. Detta gäller också volontärsamordningens olika aktörer/delar.<br />

dhtmled15:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frivilligcentralen Chapman Sökt belopp: 300 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

240 000 kr 275 000 kr 275 000 kr 275 000 kr<br />

Frivilligcentralen Chapman fungerar som en öppen mötesplats i Majorna. De har byggt<br />

ett kontaktnät med många samverkanspartners med stadsdelens olika verksamheter. De<br />

anpassar öppettiderna så att de <strong>till</strong>godoser besökarnas behov. Kärnverksamheten bedrivs i<br />

ganska små lokaler, men man har utvecklat en modell där verksamheten bedrivs i<br />

närliggande lokaler där det finns möjlighet <strong>till</strong> expansion. Frivilligcentralen har ett<br />

varierande utbud <strong>av</strong> aktivitetsgrupper, vilket resulterar i att de når olika åldersgrupper.<br />

Satsningen på gränsöverskridande mötesplatser ligger i linje med stadens ambitioner på<br />

<strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Frivilligcentralen Chapman beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 275 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Doris Andrén<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 19:13<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

400 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Doris Andrén<br />

0703159254<br />

doris.andren@svenskakyrkan.se<br />

Frivilligcentralen Oscar Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-7319254<br />

Org-nr: 2520014966 Fax: 031-7319259<br />

doris.andren@svenskakyrkan.se<br />

Postadress<br />

www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik<br />

Linnégatan 21 B<br />

413 04, GÖTEBORG Bokningsbekräftelser<br />

doris.andren@svenskakyrkan.se<br />

Besöksadress<br />

0703159254<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Jan Andersson<br />

ajour.se@bredband.net<br />

Plantagegatan 4<br />

413 05, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Bengt Olsson<br />

bengt.olsson@svenskakyrkan.se<br />

Ölslanda Gärde 59<br />

443 60, Stenkullen<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Revisor Klas Björnsson 070-2486285 070-6582608<br />

Firmatecknare Bengt Olsson 031-731 92 55 070-3079265<br />

Ledamot Anna Dumovski 031-7143405 0709-244075<br />

Ledamot Christina Eriksson 031-7318505 0707-144816<br />

Ledamot Eva Sarria Fränce 031-248175 -<br />

Ledamot Lena Andrén 031-141627 0703-688558<br />

Ledamot Lilian Stenvall 031-7757235 070-4373300<br />

Ledamot Terese Norrman 031-475548 0731-572368<br />

dhtmled16:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Vice ordförande Bo Lennartsson 031-143442 0506-52075<br />

Vice ordförande Paulina Helgesson 031-125980 0703-144013<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 909 000 kr<br />

Personalkostnader: 631 000 kr<br />

Lokalkostnader: 194 000 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Vuxna framför allt i Linnéstaden/Majorna.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att bedriva ett brett folkhälsoarbete.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Frivilligcentralen Oscar skapar och ordnar mötesplatser i en otvungen miljö där människor på<br />

egna villkor kan hitta meningsfull sysselsättning, samhörighet och sammanhang. Var och en som<br />

träder innanför dörrarna möts med engagemang. Alla duger. Varje person är "rätt". All<br />

verksamhet utgår från deltagarnas behov, initiativ och engagemang. Demokrati och<br />

medbestämmande värderas högt. Runt 750 personer är inskrivna. Oscar har ca 250 besök per<br />

vecka.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 116204-9<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Att bedriva ett folkhälsoarbete genom framför allt öppen gruppverksamhet som bygger på<br />

deltagarnas eget engagemang. 2. 28-30 intressegrupper. Nytt: Teater Oscar och tre nya<br />

samtalsgrupper. 3. Utveckla verksamheten så att den löper året runt och blir mindre<br />

terminsbunden. Nytt: Jul i gemenskap. 4. Arbeta för en större åldersspridning (= fler under 50 år)<br />

och fler män. 5. Tillsammans med deltagarna höja mys- och trivselfaktorerna i de nya lokalerna <strong>till</strong><br />

det optimala.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Genomförts. 2. 37 intressegrupper, inklusive Teater Oscar som utvecklat öppen scen varannan<br />

söndag. 4 nya samtalsgrupper. 3. De flesta <strong>av</strong> grupperna höll i gång länge på vårterminen.<br />

Lokalerna användes under hela sommaren och tre <strong>av</strong> grupperna hade inget sommaruppehåll alls.<br />

4. Antalet män har totalt ökat med 5% <strong>till</strong> 23%. Bland de som gör större frivilliga insatser är<br />

andelen män 35% (23 kvinnor, 8 män). 5. Många har uttryckt sin uppskattning över lokalerna.<br />

Deltagarna har månat om trivseln genom att t.ex. ta med sig blommor och prydnadssaker<br />

hemifrån.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Att vara en mötesplats för vardaglig medmänsklighet, där den enskilde kan utveckla sig själv och<br />

sina nätverk. Mötesplatserna kommer bl.a. att utgöras <strong>av</strong> 30-talet intressegrupper och gärna<br />

utökas med fler fasta samtalsgrupper.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

dhtmled16:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Låta deltagarnas tankar, idéer och engagemang fortsatt styra aktiviteterna som rör sig<br />

huvudsakligen kring 30-35 intressegrupper kring Folkhälsa: promenader, yoga och <strong>av</strong>slappning,<br />

etc. Kultur: måleri, kör, hantverk, berättar- & teateraftnar, konst, poesi, etc. Samtalsgrupper:<br />

Filosofi, Sanntal, Bokgrupp, Drömarbete, Känn dig själv, etc. Ytterligare: 2 konstresor. Egen<br />

hemsida som sköts <strong>av</strong> frivillig. Facebook som sköts <strong>av</strong> frivillig. 45 OnsdagsSalonger med program<br />

som <strong>till</strong> stor del formas <strong>av</strong> deltagarna. 3 OscarNytt, utskick även via mejl. 1 läger på Styrsö. 20<br />

vernissager/utställningar. Gemensamma fester: Nobelfest, Gemensam jul. Seniorvandringar<br />

<strong>till</strong>sammans med Linnéstadens bibliotek en gång i månaden. Att låta Teater Oscar utvecklas och<br />

breddas efter sina förutsättningar och i Öppen scen låta Oscars anda blomma ut allt mer. Att<br />

minimera organiserandet och förenkla strukturerna så mycket som möjligt för att kunna än mer<br />

fokusera kring det väsentliga, d.v.s. det ögonblicket då strålkastarna går på.<br />

dhtmled16:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frivilligcentralen Oscar Sökt belopp: 400 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

360 000 kr 360 000 kr 360 000 kr 360 000 kr<br />

Frivilligcentralen Oscar är en etablerad och välbesökt, öppen mötesplats i Linnéstaden.<br />

Verksamheten utgår från besökarna och deras idéer, önskemål, initiativ och engagemang.<br />

De har lyckats skapa en positiv, inbjudande och välkomnande miljö, där människor ingår<br />

i ett sammanhang och växer i takt med ökat ansvar. De bedriver sin verksamhet i olika<br />

aktivitetsgrupper med skiftande innehåll, och har också bildat ett råd för deltagare som<br />

träffas regelbundet. Frivilligcentralen ger även ut ett eget medlemsblad. Deras<br />

verksamhet är folkhälsoarbete i praktiken. Satsningen på gränsöverskridande<br />

mötesplatser ligger i linje med stadens ambitioner på <strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Frivilligcentralen Oscar beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 360 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Britt Arvidsson<br />

Ansökan gjord den 24 maj 2012, torsdag, kl. 17:00<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

420 000 kr<br />

Frivilligcentralen Svängrummet Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031/823969<br />

Org-nr: 8572019027<br />

gunnopalmquist@hotmail.com<br />

Postadress<br />

Svängrumsgatan 59<br />

421 35, VÄSTRA FRÖLUNDA<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

gunnopalmquist@hotmail.com<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Britt Arvidsson<br />

031 297442<br />

brittarvidsson@tele2.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Gunno Palmquist<br />

gunnopalmquist@hotmail.com<br />

Storängsgatan 32<br />

413 19, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Lars Wieden<br />

larswieden@hotmail.com<br />

Högsbogatan 27<br />

421 37, <strong>Göteborg</strong><br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Gunno Palmquist 031 823969 0<br />

Revisor Ragnar Arvidsson 031 297442 0<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 670 337 kr<br />

Personalkostnader: 362 364 kr<br />

Lokalkostnader: 80 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

dhtmled17:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Daglediga i alla åldrar.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att vara en öppen mötesplats för alla o<strong>av</strong>sett ålder, kön, nationalitet eller religion. Att erbjuda<br />

meningsfull sysselsättning formad utifrån deltagarnas behov och intressen. Genom<br />

deltagarinflytande utveckla det <strong>sociala</strong> kapitalet i <strong>området</strong> och en lokal demokrati.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

All verksamhet bygger på deltagarnas behov och intressen. Nya verksamheter skapas genom<br />

idéer från deltagarna/brukarna och startar i den mån ledare kan rekryteras bland brukarna. Alla<br />

insatser från brukarna görs på ideell basis. Verksamheten består <strong>av</strong> en öppen mötesplats med<br />

fikamöjlighet, öppna storsamlingar, resor och studiebesök samt mindre grupper som träffas<br />

regelbundet kring ett intresse. Samordnaren har en nyckelfunktion genom att bygga nätverk i<br />

stadsdelen och ta vara på utvecklingsmöjligheter.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1/ Fortsatt utveckling <strong>av</strong> verksamheter med kulturell anknytning. 2/Friskvård, hälsofrågor. 3/<br />

Utveckla stödet <strong>till</strong> de ideella gruppledarna för att värna kvaliteten i verksamheten. 4/ Föräldra-<br />

/barngrupper. 5/ Datorkunskap. 6/ Nätverksbyggande i <strong>området</strong>/satdsdelen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1/ Kulturvandringar och museibesök har ökat i omfattning. Skrivargrupp har startat. Tidigare<br />

grupper kring litteratur och målning fortsätter. 2/ Hälsokvällar med föredrag, massage,<br />

<strong>av</strong>slappning och hälsomat har anordnats. Lättmassage har lärts ut och stolsgympa samlar<br />

många. Naturvandringar.3/ En utbildningsdag <strong>till</strong>sammans med stf Bilda och inspirationssamlingar<br />

för ideella ledare har anordnats. 4/Samarbetet med Eva-ringen kring småbarnssång har fortsatt<br />

men inte utvecklats vidare. 5/ Datastuga med många deltagare har startat. Släktforskning med<br />

hjälp <strong>av</strong> dator fortsätter. 6/ Nätverksbyggandet har utvecklats <strong>till</strong>sammans med fler aktörer i den<br />

nya stadsdelen. Aktiviteter <strong>till</strong>sammans med biblioteket, Axelhuset och Frölunda kulturhus.<br />

Löpande samplanering med Axelhuset, Högsbotorpshemmet m fl kring vad som erbjuds <strong>av</strong><br />

samlingar och aktiviteter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1/ Erbjuda samtal kring livsåskpådningsfrågor genom film, skönlitteratur, föredrag mm. 2/ Fortsatt<br />

utveckling <strong>av</strong> friskvårdstemat. 3/ Stimulera "handens arbete" genom systuga, bakstuga,<br />

biståndsarbete mm. 4/ "Bara män", satsning för att nå fler män.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

I stort sett samma inriktning som för innevarande år. 1/ Samtal om livet. 2/ Friskvård. 3/ Handens<br />

arbete. 4/ Ledarstöd. 5/ Samverkan i stadsdelen.<br />

dhtmled17:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Frivilligcentralen Svängrummet Sökt belopp: 420 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

200 000 kr 250 000 kr 280 000 kr 305 000 kr<br />

Frivilligcentralen Svängrummet är en öppen mötesplats belägen i Flatås. Verksamheten<br />

är deltagarstyrd och utvecklas i takt med att nya idéer, önskemål och intressen uppstår.<br />

Frivilligcentralen har ett aktivt brukarråd med representanter från de olika<br />

aktivitetsgrupperna. Rådet tar gemensamt ansvar för verksamheten och står för<br />

utveckling och kontinuitet. Frivilligcentralen utvecklas på ett mycket positivt sätt, vilket<br />

resulterat i fler aktiviteter och högre besöksantal. Då verksamheten har expanderat rejält,<br />

har det också medfört högre kostnader. Satsningen på gränsöverskridande mötesplatser<br />

ligger i linje med stadens ambitioner på <strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Frivilligcentralen Svängrummet beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 305 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Per-Erik Ålöv<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 10:13<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

440 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Per-Erik Ålöv<br />

0762262556<br />

pererikalow@hotmail.com<br />

Frälsningsarmén Familj Haga Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031 13 72 64<br />

Org-nr: 8020061688<br />

Fax: 031 13 92 62<br />

templet.goteborg@fralsningsarmen.se<br />

Postadress<br />

fralsningsarmen.se/templetgoteborg<br />

Södra Allégatan 9<br />

413 01, GÖTEBORG<br />

Bokningsbekräftelser<br />

templet.goteborg@fralsningsarmen.se<br />

Besöksadress<br />

0762262556<br />

Husargatan 1<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Per-Erik Ålöv<br />

Telefon: 0762262556<br />

pererikalow@hotmail.com<br />

Södra Allégatan 9<br />

413 01, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Ingemar Magnusson<br />

Fax: 031 13 92 62<br />

templet.goteborg@fralsningsarmen.se<br />

Södra Allégatan 9<br />

413 01, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Jan Jansson 031-13 72 64 0739206497<br />

Ledamot Gunnar Ålöw 0303-229055 0706619784<br />

Ledamot Sylvia Magnusson 031 42 45 10 0708906147<br />

Revisor Utses <strong>av</strong> samfundet (Frälsningsarmén) 08-562 282 00 -<br />

Vice revisor Utses <strong>av</strong> samfundet (Frälsningsarmén) 08-562 282 00 -<br />

Ledamot Birgitta Lindgren 031 - 13 67 88 0703-67 67 87<br />

dhtmled18:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Firmatecknare Jan Jansson 031 13 72 64 0739 20 64 97<br />

Sekreterare Finn Hjerten - 0733 18 94 57<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 041 515 kr<br />

Personalkostnader: 699 261 kr<br />

Lokalkostnader: 150 000 kr<br />

Antal anställda: 5<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Familjer, invandrare, barn och ungdom.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella<br />

kyrkan. Vårt budskap har sin grund i Bibeln. Vår tjänst sin källa i kärleken <strong>till</strong> Gud. Vårt uppdrag är<br />

att förkunna evangelium om Jesus kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i Guds<br />

namn.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Den verksamhet vi bedriver möter människor från hela Stor-<strong>Göteborg</strong>. Kontinuerligt besöks<br />

verksamheten <strong>av</strong> ca 100-talet människor varje vecka. I den öppna "Öppethus-verksamheten"<br />

erbjuder vi olika gruppverksamheter för att ge råd och stöd i föräldrarollen, familjerättsfrågor och<br />

kontakter med olika samhällsverksamheter, t ex, förskola/skola/pedagoger. Genom FA´s öppna<br />

verksamhet kan/och ger vi ekonomiskt stöd vid akuta behov samtidigt som vi ger stöd i<br />

uppföljningsarbete. I invandrarverksamheten erbjuder vi olika kursverksamheter, t ex språk,<br />

matlagning,sömnad mm. Invandra verksamheten inriktar sig på att skapa relationer <strong>till</strong> det<br />

omgivande samhället genom språk, kultur och tradition. I samverkan med andra organisationer<br />

arbetar vi med att skapa, fördjupa och utveckla deltagarnas kontakter med det svenska samhället.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Målen för verksamheten har under de senaste åren inte förändrats utan vi arbetar efter den plan<br />

som gjordes initialt. Vi arrangerar familjeverksamheter med familjekontakter, stödsamtal, support,<br />

rådgivning och praktisk och vid behov ekonomisk hjälp.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

I backspegeln mot föregående år ser vi en ökad efterfrågan <strong>av</strong> vår verksamhet. Vi kan se och<br />

uppleva ett ökat "tryck" från familjer som har behov <strong>av</strong> olika former <strong>av</strong> stöd och hjälp. Många <strong>av</strong><br />

de som kommer <strong>till</strong> verksamheten söker långsiktiga kontakter för att få en grund att stå på i sitt<br />

dagliga liv. Möjligheten <strong>till</strong> "<strong>sociala</strong> kontakter" är för många <strong>av</strong> våra besökare små och då dessa<br />

kan skapas genom verksamheten ser vi hur viktigt det är att "bygga och hjälpa <strong>till</strong> med detta<br />

kontaktarbete. Detta berör framför allt många <strong>av</strong> våra besökare från de norra stadsdelarna.<br />

Besöksrantalet håller sig ganska konstant, även om "toppar" uppstår i samband med stor-helger, t<br />

ex jul, påsk och i semestertider.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Vid en <strong>till</strong>baka blick kan vi konstatera att de priorite-ringar som gjordes för året så har dessa<br />

dhtmled18:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


inneburit många nya kontakter. Arbetet med att utveckla "relations-arbetet" visar sig ge gott<br />

resultat och många <strong>av</strong> våra besökare finner och utvecklar nya kontakter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

De prioriteringar som gjorts kommer att stå kvar då de visar sig vara värdefulla och viktiga för<br />

deltagarna/besökarna i verksamheten.<br />

dhtmled18:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frälsningsarmén Familj Haga Sökt belopp: 440 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

325 000 kr 350 000 kr 380 000 kr 380 000 kr<br />

Frälsningsarméns familjeverksamhet i Haga är en mötesplats för ensamstående föräldrar från<br />

hela <strong>Göteborg</strong> med bakgrund i olika kulturer. Familjeverksamheten i Haga har en medveten<br />

hållning för att skapa integration genom att visa hur det svenska samhället fungerar och för<br />

att vara en mötesplats för alla. Arbetet på familjeverksamheten handlar mycket om att stärka<br />

föräldrakraften med barnets behov i fokus och man samverkar med andra organisationer<br />

såsom Stiftelsen minna <strong>Göteborg</strong> och med skolan i när<strong>området</strong>. Vår bedömning är att<br />

familjeverksamheten i Haga är en välfungerande verksamhet och fyller en viktig funktion för<br />

ensamstående föräldrar och familjer från andra kulturer. Man strävar efter utveckling och<br />

samordning <strong>av</strong> de verksamheter som finns i Haga.<br />

Föreningen söker 60 000 kr mer i <strong>bidrag</strong>. Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar<br />

att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarméns familjeverksamhet i Haga beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 380 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Christer Svensson<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 15:10<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Brämaregatan 7<br />

417 04, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Kvilletorget 1<br />

290 000 kr<br />

Frälsningsarmén Familj Hisingen Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8020061688<br />

hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

720313-6<br />

Ordförande<br />

Karin Emanuel<br />

Prilyckegatan 411<br />

425 32, Hisingskärra<br />

Kassör<br />

Magnus Åsehäll<br />

magnus.asehall@gmail.com<br />

Sandhulevägen 8<br />

534 94, Vara<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Tina Råsberg 031-7070228 073-2092818<br />

Ledamot Elisabeth Månsson 031-50002 070-6033840<br />

Ledamot Sara Emanuel 031-572853 0762-886390<br />

Ledamot Johannes Gustafsson 070-5886405 070-5886405<br />

Firmatecknare Magnus Åsehäll 0512-80212 0704-485667<br />

Firmatecknare Christer Svensson 031-446995 073-9209320<br />

Ledamot Matthias Emanuel 0708-369879 0708-369879<br />

Revisor Christine Roman Emanuel 031-214147 0707-413550<br />

Vice revisor Dan Thunmants 0512-80212 0512-80212<br />

Ledamot Åsa Svensson 031-446995 0739209319<br />

Årsredovisning<br />

dhtmled19:<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Christer Svensson<br />

0739-209320<br />

christer.svensson@fralsningsarmen.se<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Intäkter: 269 827 kr<br />

Personalkostnader: 515 722 kr<br />

Lokalkostnader: 0 kr<br />

Antal anställda: 4<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Barn, ungdomar, familjer och ensammma föräldrar<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Stöd för barn, ungdomar, familjer och särksilt ensamma mammor och pappor. Erbjuda<br />

gemenskap och skapa <strong>sociala</strong> närverk för deltagarna. Erbjuda verksamhet för skolelever genom<br />

aktiviteter och samtal.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

1. Verksamhet för barn 0-6 år och deras föräldrar. Mamma/pappa/barngrupper, öppen förskola,<br />

samtal för föräldrar, inbjudan <strong>till</strong> olika typer <strong>av</strong> familjeaktiviteter. 2. Föräldr<strong>av</strong>erksamhet.<br />

Personliga samtal vid behov, hembesök, själ<strong>av</strong>årdande och kurativa samtal. Fortsatta samtal och<br />

kontakter vid behov. Inbjudan <strong>till</strong> samlingar utan barn. 3. Verksamhet för låg- och<br />

mellanstadieelever, samtal och även viss verksamhet under skolloven. All verksamhet har naturlig<br />

koppling <strong>till</strong> Frälsningsarméns övriga arbete.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Vi vill fortsätta med öppna förskolan, samtal med föräldrar och även arrangera träffar utan barn.<br />

2. Vi vill utveckla stabilisera och eventuellt utveckla eftermiddagsverksamheten för barn från<br />

årskurs 3 och uppåt.Vi vill fortsätta att knyta dessa barn och ungdomar <strong>till</strong> övriga grupper för barn<br />

och tonåringar. 3. Vi vill fortsätta att arrangera läger och kollo under skolloven samt inbjuda barn<br />

och föräldrar <strong>till</strong> läger. Detta i samarbete med Frälsningsarméns socialtjänst/öppna <strong>sociala</strong> arbete.<br />

4. Fortsätta att utveckla kontakterna med Frälsningsarméns utvecklingsprojekt för<br />

arbetessökande. 5 Hålla dörrarna öppna för möjligt arbete med "glömda barnen"<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Öppna förskolan är fortfarande stabil och när "gamla" barn och föräldrar slutar kommer nya <strong>till</strong>.<br />

Vid några <strong>till</strong>fällen har vi haft öppet på eftermiddagen också det med gott resultat. Vi har gått<br />

<strong>till</strong>baka <strong>till</strong> att inbjuda <strong>till</strong> "Testa på verksamhet" och inbjuda <strong>till</strong> den genom skolan. Barnen har<br />

också erjudits att delta och har deltagit i andra arrangemang för barn och ungdomar på<br />

Frälsningsarmén. Vi har varit på läger och arrangerat några dagsutflykter, både i egen regi och i<br />

samarbete med andra Frälsningsarmégrenar. Vi har fortsatt att inbjuda barn och förädrar från<br />

arbetsmarknadsprojektet "Vägen <strong>till</strong> arbete" <strong>till</strong> våra olika familjeaktiviteter med blandat resultat. Vi<br />

har fortsatt att vara öppna för arbete med "Glömda barnen" Bl.a genom att att en <strong>av</strong> våra<br />

anställda är engagerad i uppstartsarbetet i en annan Frälsningsarméenhet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1 Forsätta med öppna förskolan och eventuellt utöka den. 2. Vi vill omforma verksamheten för<br />

barn från årskurs tre. Vi kommer att inbjuda <strong>till</strong> samlingar på andra tider och i annan form. Vårt<br />

mål är att låta barnen växa in i de redan etablerade grupperna för barn och tonåringar. 3 Arbeta<br />

med läger/Kollo i samarbete med Frälsningsarméns socialtjänst/öppenvård. Målgruppen är främst<br />

mellanstadiet men också högstadiet. 4 Fortsätta med de naturliga kopplingar som redan finns<br />

med FA Familj, Frälsningsarméns utvecklingsprojekt för arbetssökande.<br />

dhtmled19:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1 Fortsätta med öppna förksolan och forsätta att inbjuda <strong>till</strong> eftermiddagssamlingar efter behov.<br />

Inbjuda <strong>till</strong> aktiviteter som är lämpliga för målgruppen. Fortsätta med samtal och hemsbesök. 2 Vi<br />

forsätter att inbjuda skolbarn <strong>till</strong> olika aktiviter under både dag och kvällstid. 3 Vi inbjuder <strong>till</strong><br />

läger/kollo/utflyktsdagar både arrangerad <strong>av</strong> oss och i samarbete med övriga<br />

Frälsningsarmégrenar. Även viss verksamhet under skolloven. 4 Fortsätta att arbeta med de<br />

naturliga kopplingar som finns med FA Familj och Frälsningsarméns utvecklingsprojekt för<br />

arbetssökande. 5 Vi är fortfarande öppna för arbete med glömda barnen och räknar i nuläget med<br />

att den grupp som kommer igång i samarbete med Frälsningsarmén i Mölndal <strong>till</strong> hösten har<br />

stabiliserats.<br />

dhtmled19:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frälsningsarmén Familj Hisingen Sökt belopp: 290 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

225 000 kr 250 000 kr 270 000 kr 270 000 kr<br />

Frälsningsarméns familjeverksamhet på Hisingen vid Kvilletorget ger stöd <strong>till</strong> barn och<br />

familjer genom olika aktiviteter. En viktig del i detta arbete är Frälsningsarméns öppna<br />

förskola, som <strong>till</strong>sammans med Svenska kyrkans öppna förskola är ett komplement <strong>till</strong><br />

stadsdelens kommunala öppna förskola. Genom en nära kontakt med de besökande familjerna<br />

ger man stöd i föräldraskapet både på Frälsningsarmén och vid hembesök. Man samarbetar<br />

med skolan i när<strong>området</strong>. Man arbetar aktivt för att uppmärksamma och ge stöd <strong>till</strong> barn som<br />

lever med missbrukande föräldrar. Vår bedömning är att Frälsningsarméns familjeverksamhet<br />

vid Kvilletorget har en stödjande funktion i ett socialt belastat område.<br />

Föreningen söker 20 000 kr mer i <strong>bidrag</strong>. Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar<br />

att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarméns familjeverksamhet på Hisingen beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 270 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Åsa Svensson<br />

Ansökan gjord den 29 maj 2012, tisdag, kl. 22:42<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Brämaregatan 7<br />

417 04, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

130 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Åsa Svensson<br />

0739-209319<br />

asa.svensson@fralsningsarmen.se<br />

Frälsningsarmén öppen social verksamhet Kontakt<br />

Religiös förening<br />

Telefon: 031-238000<br />

Org-nr: 8020061688<br />

oppenvard.hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

oppenvard.hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott<br />

&amp; förening<br />

Ordförande<br />

Gunilla Olausson<br />

gunilla.olausson@fralsningsarmen.se<br />

testgatan<br />

123 45, testort<br />

Kassör<br />

Eva Lotta Huber<br />

eva-lotta.huber@fralsningsarmen.se<br />

Box 5090<br />

102 42, Stockholm<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Rebecca Lindqvist 031-238000 0704260003<br />

Ledamot Christer Svensson 031-518870 07339-209320<br />

Ledamot Åsa Svensson 031-238000 0739-209319<br />

Ledamot Ann Ljungholm 031-3380774 0707-350029<br />

Ledamot Birgitta Emanuel 0340-653132 0705-714324<br />

Ledamot Leif Gustafsson 031-886415 0707-749925<br />

Firmatecknare Elisabeth Beckman 08-56228200 0739-148274<br />

Revisor Öhrlings --------------------------- ------------------------<br />

Ledamot Ingvor Larsen ----------------------- --------------------------<br />

dhtmled22:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 507 960 kr<br />

Personalkostnader: 277 500 kr<br />

Lokalkostnader: 36 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Ensamstående föräldrar, familjer, arbetssökande, pensionärer, missbukrare.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Vi vill hjälpa människor med deras <strong>sociala</strong> behov och presentera den kristna livsåskådningen. Vi<br />

står för en helhetssyn på människan och vi tror att man behöver må bra <strong>till</strong> ande själ och kropp för<br />

att kunna fungera. Frälsningsarmén vill erbjuda hjälp med alla delar.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi erbjuder samtalstjänst i första hand för de människor som söker sig <strong>till</strong> oss. Vi möter många<br />

ensamstående föräldrar som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Vi erbjuder i samarbete med<br />

Frälsningsarméns övriga verksamheter läger, kolloverksamhet, utflykter för föräldrar och barn.<br />

Det handlar både om att få stöd i föräldrarollen och få möjlighet <strong>till</strong> rekreation. Vi möter också<br />

många ensamma personer, pensionärer, arbetssökande, långtidssjukskrivna med olika behov.<br />

Det kan handla om att ha någon att prata med, få hjälp med att ta kontakter med myndigheter på<br />

olika sätt eller ekonomisk hjälp t ex i form <strong>av</strong> en matkasse. Vi har också möjlighet att ge<br />

presentkort <strong>till</strong> mat eller i enstaka fall betala någon räkning. Vi gör även hembesök. På sommaren<br />

erbjuder vi några dagars rekreation för äldre och ensammma som annnars inte skulle komma<br />

iväg på någon semester.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 457206-1<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Vi vill fortsätta att hjälpa människor med deras <strong>sociala</strong> behov och erbjuda stöd och hjälp. Vi vill<br />

vara tydliga med att betona vårdkedjan i Frälsningsarmén. Vi forsätter de nu fungerande<br />

samtalsgruppen och hoppas att kunna utöka den. Vi fortsätter i samarbete med FA-familj att<br />

utveckla arbetet med aktiviteter för barn och föräldrar i vårt närområde, bl a med läger,<br />

utflyktsdagar m.m. Vi erbjuder också möjlighet <strong>till</strong> kontakt med Frälsningsarméns familjecenter i<br />

Majorna både när det gäller hjälp och stöd i föräldrarollen och utflykter. Här finns också möjlighet<br />

<strong>till</strong> fördjupat samtalsstöd.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi har fortsatt att vara <strong>till</strong> stöd och hjälp för människor i socialt utsatta situatioer. Vi har hjälpt <strong>till</strong><br />

med kontakter med t ex socialtjänsten och sjukvården. Vi har tagit emot människor från andra<br />

Frälsningsarméverksamheter och vi har slussat människor vidare i Frälsningsarméns vårdkedja<br />

när det varit lämpligt. Vi har inbjudit och inbjuder allltjämt <strong>till</strong> olika aktiviteter; utflykter,läger m.m.<br />

Detta både i samarbete med FA-familj, Gemenskapscentret och Familjecentret i Majorna. Vi har<br />

också inbjudit i den mån vi kunnat och fått information <strong>till</strong> de olika aktivteter som kommunen och<br />

föreningen ensamma mammor erbjuder. Vi fortsätter med samtalgruppen i samarbete med<br />

Gemenskapscentret och vi har slussat ett antal besökare vidare <strong>till</strong> fördjupad samtalstjänst vid<br />

familjecentret i Majorna.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Vi vill fortsätta att hjälpa människor med deras <strong>sociala</strong> behov och erbjuda stöd och hjälp.Vi vill<br />

dhtmled22:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


vara tydliga med vårdkedjan i Frälsningsarméns arbete. Vi fortsätter med den nu fungerande<br />

samtalsgruppen och jobbar på att utöka den med fler deltagare. Vi fortsätter att utveckla arbetet i<br />

samarbete med FA-familj med aktiviter för för barn och föräldrar i vårt närområde, bl a med läger,<br />

utflyktsdagar m.m. Vårt samarbete med övriga Frälsningsarméverksamheter gör att vi i större<br />

utsträckning kan erbjuda olika aktiviteter och samtalsstöd.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Vi vill fortsätta att hjälpa människor med deras <strong>sociala</strong> behov och erbjuda stöd och hjälp på olika<br />

sätt. Vi vill fortsätta att erbjuda gruppverksamhet, verksamhet för föräldrar och barn som t ex<br />

sommarläger, utflyktsdagar eller liknande. Detta i samarbete med Gemenskapscentret,<br />

Hisingskårens ungdoms- och familjearbete och i samarbete med Frälsningsarméns familjecenter i<br />

Majorna. Vi erbjuder även kolloverksamhet i samarbete med Frälsningsarmén på riksnivå. Vi vill<br />

fortsätta att samarbeta med andra organisationer och myndigheter för att på bästa sätt kunna<br />

<strong>till</strong>godose den enskildes behov <strong>av</strong> <strong>sociala</strong> kontakter, stöd och hjälp.<br />

dhtmled22:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frälsningsarmén öppen social verksamhet Haga Sökt belopp: 200 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr<br />

Frälsningsarméns öppna <strong>sociala</strong> verksamhet i Haga är en <strong>av</strong> två enheter inom<br />

Frälsningsarmén som ger stöd i olika former, ofta <strong>till</strong> ensamstående mammor och ensamma<br />

män. Verksamheten finansieras <strong>till</strong> största delen <strong>av</strong> Frälsningsarméns egna medel och de<br />

gåvor som Frälsningsarmén får. Vår bedömning är att verksamheten fyller en kompletterande<br />

funktion i samhället för resurssvaga personer som behöver stöd på många olika sätt för att<br />

klara sin vardag.<br />

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarméns öppen social verksamhet i Haga beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 80 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Rebecka Yousri<br />

Ansökan gjord den 29 maj 2012, tisdag, kl. 16:00<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

S.Allégatan 9<br />

413 01, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

200 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lisa Bogeskär<br />

0762-139923<br />

oppenvard.goteborg1@fralsningsarmen.se<br />

Frälsningsarmén öppen social verk Kontakt<br />

Religiös förening<br />

Telefon: 031-7113627<br />

Org-nr: 8020061688<br />

oppenvard.goteborg1@fralsningsarmen.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

oppenvard.goteborg1@fralsningsarmen.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Gunilla Olausson<br />

gunilla.olausson@fralsningsarmen.se<br />

Bangatan 6<br />

414 63, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Eva Lotta Huber<br />

eva-lotta.huber@fralsningsarmen.se<br />

Box 5090<br />

102 42, Stockholm<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Lisa Bogeskär 031-7113627 0762-139923<br />

Ledamot Johanna Samuelsson 031-137264 0735-446132<br />

Sekreterare Finn Hjertén 031-137264 073-318 94 57<br />

Ledamot Ingemar Magnusson 031-137264 0708-311904<br />

Ledamot Sylvia Magnusson 031-137264 0708-906147<br />

Ledamot Jan Jansson 031-137264 0739-206497<br />

Ledamot Annika Hellström 031-137264 0706-905499<br />

Ledamot Yvonne Ålöv 031-137264 0768-717229<br />

Revisor Pricewaterhousecoopers AB 08-55533636 0709-293636<br />

Ledamot Per-Erik Ålöw 031454284 0762-262556<br />

dhtmled21:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Gunilla Isberg 031-681687 0707-850456<br />

Firmatecknare Eva Kleman 08-56228214 073-9148214<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 218 790 kr<br />

Personalkostnader: 665 268 kr<br />

Lokalkostnader: 130 696 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Personer som befinner sig i en ekonomisk akutsituation, exempelvis ensamstående föräldrar,<br />

fattigpensionärer, personer som hamnat mellan olika instanser, asylsökande och EU-medborgare.<br />

En annan specifik målgrupp som vi arbetar med övrigt stöd <strong>till</strong> är romska kvinnor.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

- Att med utgångspunkt i den kristna människosynen visa omsorg om hela människan, d.v.s. ge<br />

andlig, fysisk och psykosocial hjälp. - Att vara en extra resurs när inte samhällets insatser räcker<br />

<strong>till</strong>. -Att vara ett komplement <strong>till</strong> kommunens och frivilligorganisationernas verksamhet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi tar emot besök <strong>av</strong> enskilda personer som ansöker om akut ekonomisk hjälp eller behöver ett<br />

extra <strong>till</strong>skott i ekonomin inför julen och sommaren. Vi erbjuder rådgivning, stödsamtal, hembesök<br />

och kan även närvara vid besök hos olika myndiheter.Vi samarbetar inom vår lokala verksamhet<br />

både med församlingen och familjearbetet i "Stallet". Vi samarbetar även med olika myndigheter<br />

och frivillig-organisationer. Förutom stöd i form <strong>av</strong> samtal och ekonomisk hjälp har vi påbörjat<br />

rekrytering <strong>till</strong> en gruppverksamhet. I december varje år har vi en julutdelning då vi ger<br />

presentkort <strong>till</strong> mat och julklappar <strong>till</strong> våra hjälpsökande samt julmatpåsar <strong>till</strong> andra behövande. Vi<br />

brukar även årligen ha en julfest för de som inte har någon att fira jul med.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1.Att genom samtal och information slussa in fler människor <strong>till</strong> våra gemensamma mötesplatser<br />

såsom Gemenskapscentret, scouterna, söndagsskolan och församlingsgemenskapen. 2.Ge<br />

ekonomisk hjälp <strong>till</strong> personer med mycket liten inkomst och hjälp <strong>till</strong> personer som befinner sig i<br />

en ekonomisk akutsituation. Erbjuda råd och stöd i samtal. 3.Fånga upp förändringar i vårt<br />

samhälle som påverkar våra hjälpsökande så att vi kan möta deras behov på bästa sätt och om<br />

det behövs vara deras förespråkare.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1.Vi har fortsatt att informera om våra grupper och mötesplatser och har <strong>till</strong> viss del sett en ökning<br />

deltagare, framför allt i en stödgrupp som riktar sig mot alkohol- och drogmissbrukare. Däremot<br />

minskade antalet besökare <strong>till</strong> Gemenskapscentret. Lokalerna har även fått mögelproblem, vilket<br />

<strong>till</strong>sammans föranledde en nedläggning <strong>av</strong> Gemenskapscentrets arbete i juni 2011. Öppen kyrka<br />

planerades istället och startade vid årsskiftet 2011/2012. 2.Vi har nått goda resultat beträffande<br />

den ekonomiska hjälpen och kunnat ge ut efter de behov som funnits. Vi har även kunnat erbjuda<br />

fler personer en serie stödsamtal vilket har varit uppskattat. 3.Vi har under hösten 2011 fått en ny<br />

grupp hjälpsökande i vår verksamhet och det är arbetslösa EU-medborgare. Vi har i första hand<br />

dhtmled21:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


hjälpt <strong>till</strong> med mat och kläder men har även försökt ge råd. De flesta har arbetat en tid i början <strong>av</strong><br />

sin vistelse men har därefter förlorat sina jobb. En annan trend som verkar hålla i sig är att<br />

socialtjänstlagen <strong>till</strong>ämpas mycket snävt och att många får <strong>av</strong>slag på sina ansökningar t e x<br />

gällande tandvård, mediciner och el-skulder. Vi får i allt högre grad gå in med ekonomisk<br />

akuthjälp där socialtjänsten tidigare tog ett ansvar.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1.Ge ekonomisk hjälp <strong>till</strong> personer med mycket liten inkomst och hjälp <strong>till</strong> personer som befinner<br />

sig i en ekonomisk akutsituation. 2.Att genom motivationssamtal och rådgivning uppmuntra <strong>till</strong><br />

förändring så att våra hjälpsökande på sikt kan bli självförsörjande. 3.Att genom stödsamtal<br />

förbättra de hjälpsökandes psykiska och andliga välbefinnande. 4.Att <strong>till</strong> hösten 2012 starta en<br />

lättgympa-grupp för romska kvinnor. 5.Fortsätta att informera om Frälsningsarméns olika<br />

gruppverksamheter och förhoppningsvis rekrytera fler personer. 6.Fånga upp förändringar i vårt<br />

samhälle som påverkar våra hjälpsökande så att vi kan möta deras behov på bästa sätt och om<br />

det behövs vara deras förespråkare.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1.Ge ekonomisk hjälp <strong>till</strong> personer med mycket liten inkomst och hjälp <strong>till</strong> personer som befinner<br />

sig i en ekonomisk akutsituation. 2.Att genom motivationssamtal och rådgivning uppmuntra <strong>till</strong><br />

förändring så att våra hjälpsökande på sikt kan bli självförsörjande. 3.Att genom stödsamtal<br />

förbättra de hjälpsökandes psykiska och andliga välbefinnande. 4.Att <strong>till</strong> hösten 2012 starta en<br />

lättgympa-grupp för romska kvinnor. 5.Fortsätta att informera om Frälsningsarméns olika<br />

gruppverksamheter och förhoppningsvis rekrytera fler personer. 6.Fånga upp förändringar i vårt<br />

samhälle som påverkar våra hjälpsökande så att vi kan möta deras behov på bästa sätt och om<br />

det behövs vara deras förespråkare.<br />

dhtmled21:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frälsningsarmén öppen social verksamhet Hisingen Sökt belopp: 130 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr<br />

Frälsningsarméns öppna <strong>sociala</strong> verksamhet på Hisingen vid Kvilletorget är en <strong>av</strong> två enheter<br />

inom Frälsningsarmén som ger stöd i olika former, ofta <strong>till</strong> ensamstående mammor och<br />

ensamma män. Verksamheten finansieras <strong>till</strong> största delen <strong>av</strong> Frälsningsarméns egna medel<br />

och de gåvor som Frälsningsarmén får. Vår bedömning är att verksamheten fyller en<br />

kompletterande funktion i samhället för resurssvaga personer som behöver stöd på många<br />

olika sätt för att klara sin vardag.<br />

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarméns öppna <strong>sociala</strong> verksamhet på Hisingen beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 80 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Rebecca Lindqvist<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 14:59<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Brämaregatan 7<br />

417 04, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

170 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Rebecca Lindqvist<br />

031-238000<br />

rebecca.lindqvist@fralsningsarmen.se<br />

Frälsningsarméns gemenskapscenter Kontakt<br />

Religiös förening<br />

Telefon: 031238000<br />

Org-nr: 8020061688<br />

oppenvard.hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

oppenvarden.hisingskaren@fralsningsarmen.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Gunilla Olausson<br />

gunilla.olausson@fralsningsarmen.se<br />

C/O: Frälsningsarmén<br />

Bangatan 6<br />

414 63, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Eva Lotta Huber<br />

eva-lotta.huber@fralsningsarmen.se<br />

C/O: Frälsningsarmén<br />

Box 5090<br />

102 42, Stockholm<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Rebecca Lindqvist 031-238000 0739206489<br />

Ledamot Åsa Svensson 031-238000 0739209319<br />

Ledamot Ann Ljungholm 031-3434370 0707350029<br />

Ledamot Leif Gustafsson 031-886415 0707749925<br />

Ledamot Birgitta Emanuel 0340-653132 0705714324<br />

Revisor Örlings PriceWaterHouse Coopers - -<br />

Firmatecknare Elisabeth Beckman 08-56228200 vx -<br />

Vice ordförande Christer Svensson 031-518870 0707350029<br />

dhtmled23:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Ingvor Larsen - -<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 773 306 kr<br />

Personalkostnader: 922 763 kr<br />

Lokalkostnader: 308 587 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Människor med olika <strong>sociala</strong> behov tex missbruk och psykiska problem,arbetslösa, invandrare,<br />

ensamma, män och kvinnor i utsatta situationer, äldre och yngre människor.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Vi har ett gemenskapscenter som beriver café- och matservering. Hit är alla välkomna o<strong>av</strong>sett<br />

ålder, kön, bakgrund, etnisk eller religös <strong>till</strong>hörighet. Vi vill hjälpa dem som lever i en socialt utsatt<br />

situation att få ny inriktining och nya vänner genom vår gemenskap. Vi vill bedriva socialt arbete<br />

med syfte att se hela människan <strong>till</strong> ande, kropp och själ.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Gemenskapscentret är en lät<strong>till</strong>gänglig verksamhet med många funktioner för olika målgrupper. Vi<br />

erbjuder platser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Frivården för rehabilitering och<br />

arbetsträning. Vi serverar fika och mat <strong>till</strong> en billig penning, för att alla ska kunna ha råd att äta.<br />

Den <strong>sociala</strong> gemenskap som finns på centret, gör att många kommer <strong>till</strong> oss för att ha några att<br />

samtala med. Varje tisdag kommer människor från olika delar <strong>av</strong> stan, för att delta i vår<br />

"önskesång/allsång". Varje onsdag ordnar vi aktiviteter för centrets gäster, då vi tex spelar<br />

bowling, promenerar, ser på film samt åker på utflykter mm. Måndag, onsdag och fredag erbjuder<br />

vi lätt jympa på ca 30 min för den som vill. Vi försöker hjälpa människor som önskar kontakt med<br />

<strong>sociala</strong> myndigheter, som har hamnat i svårigheter, blivit utan bostad eller har andra problem. I<br />

samma lokaler finns Frälsningsarméns Öppna Sociala verksamhet, som kan hjälpa människor<br />

som har hamnat i en akut ekonomisk situation med bla en matkasse.(Se ansökan från<br />

Frälsningsarméns öppna Sociala verksamhet)<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1) Vi vill att centret ska vara en mötesplats där människor känner sig bekräftade o<strong>av</strong>sett<br />

omständigheter eller ursprung. Vi vill skapa en varm och god atmosfär, där alla kan känna sig<br />

hemma. 2) vi kommer att fortsätta inbjuda <strong>till</strong> Kårens olika grupper och samlingar, Cafékvällar,<br />

ALPHA-grupper och utflykter <strong>till</strong> olika resmål. 3) Vi samarbetar med andra organisationer för att<br />

människor ska känna sig sedda och bekräftade. Tillsammans kommer vi att genomföra utflykter,<br />

aktiviteter och andra sammankomster för att visa andra möjligheter för våra vänner på centret. 4)<br />

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Frivården kommer att fortsätta. Vi kommer att ställa vår<br />

arbetsplats <strong>till</strong> förfogande för arbetsträning och rehabilitering. 5)Fortgå med onsdagsaktiviteterna<br />

och samtalsgrupperna för centrets gäster.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1)Centret är och har varit en mötesplats för både nya och gamla gäster, målgruppen förra året <strong>av</strong><br />

besökare var bla människor med missbruk och psykiska problem,arbeslösa, ensamma,<br />

sjukskrivna, pensionärer. 2)Vi har bjudit in <strong>till</strong> Kårens olika grupper och samlingar,<br />

dhtmled23:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


cafékvällar,ALPHA-grupperoch utflykter <strong>till</strong> olika resemål. Vi har också anordnat dagsutflykter<br />

<strong>till</strong>sammans med Kåren en <strong>till</strong> Wapnögård och en <strong>till</strong> Jönköping.3) Vi har några gånger under året<br />

haft så kallad "diakonträff",i denna grupp finns representater från Frälsningsarmens öppna <strong>sociala</strong><br />

verksamhet, Gatljuset, Lundby församling, Brämaregårdens kyrka och vi på Gemenskapscentret.<br />

Dessa träffar finns <strong>till</strong> för att vi <strong>till</strong>sammnas ska kunna hjälpa våra gemensmma gäster på bästa<br />

sätt. 4)Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Frivården kommer att fortsätta. Under år har vi<br />

totalt haft 12 personer här som har haft längre eller kortare perioder i arbetsträning här hos oss. 4<br />

personer på OSA-anställning, 2 personer i FAS 3, 6 personer i Fas 2, 1 person i arbetsträning. 5)<br />

Vi har under året haft våra onsdagsaktiviter som bla har varit allt från bowling, minigolf,filmvisning,<br />

utflykter, samt jympa måndag, onsdag och fredag. Med vissa undantag för röda dagar och<br />

sjukdom. Totalt har vi haft 120 olika aktivitets<strong>till</strong>fällen, med sammanlagt 846 deltagare på de olika<br />

aktiviteterna under året. OBS!Flera <strong>av</strong> deltagarna räknas flera gånger eftersom de är med på<br />

många saker varje vecka.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1) Vi vill att centret ska fortsätta vara en mötesplats där människor känner sig bekräftade o<strong>av</strong>sett<br />

omständigheter eller ursprung. Vi vill skapa en varm och god atmosfär, där alla kan känna sig<br />

hemma. 2) Vi kommer att fortsätta inbjuda <strong>till</strong> Kårens olika grupper och samlingar, Cafékvällar,<br />

ALPHA-grupper och utflykter <strong>till</strong> olika resmål. 3) Vi samarbetar med andra organisationer och<br />

verksamheter för att människor ska känna sig sedda och bekräftade. Tillsammans kommer vi att<br />

genomföra utflykter, aktiviteter och andra sammankomster för att visa andra möjligheter för våra<br />

vänner på centret. 4)Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Frivården kommer att fortsätta. Vi<br />

kommer att ställa vår arbetsplats <strong>till</strong> förfogande för arbetsträning och rehabilitering. 5)Fortgå med<br />

onsdagsaktiviteterna och samtalgrupperna för centrets gäster.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1)Vi vill att centret ska fortsätta vara en varm och välkomnande mötesplats där människor känner<br />

sig bekräftade o<strong>av</strong>sett omständigheter, ålder, kön eller utsprung. Vi vill att centret ska få vara som<br />

ett andra hem för människor som behöver det. 2)Vi kommer fortsätta inbjuda <strong>till</strong> Kårens olika<br />

grupper och samlingar, Cafékvällar, ALPHA- grupper och utflykter <strong>till</strong> olika resemål. 3)Vi vill<br />

fortsätta samarbeta med andra organisationer och verksamheter för att människor ska känna sig<br />

sedda och bekräftade samt visa på andra möjligheter. 3)Fortsätta samarbeta med<br />

Arbetsförmedlingen och Frivården samt ställa vår arbetsplats <strong>till</strong>förfogande för arbetsträning och<br />

rehabilitering. 5)Vi har som mål att fortsätta med våra onsdagsaktiviteter och samtalsgrupper för<br />

centrets gäster eftersom vi ser ett intresse för och behov <strong>av</strong> detta.<br />

dhtmled23:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Frälsningsarmén gemenskapscenter Hisingen Sökt belopp: 170 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

75 000 kr 75 000 kr 90 000 kr 90 000 kr<br />

Frälsningsarméns gemenskapscenter på Hisingen vid Kvilletorget bedriver verksamheter i<br />

syfte att bryta isolering och ensamhet för olika grupper och erbjuder bland annat<br />

samtalsgrupper för äldre ensamma kvinnor. Frälsningsarmén <strong>till</strong>handahåller även platser för<br />

arbetsträning och rehabilitering i samverkan med arbetsförmedlingen, frivården och<br />

socialtjänsten. Flera personer har gått vidare <strong>till</strong> annan sysselsättning. Gemenskapscentret har<br />

en nära samverkan med Frälsningsarméns familjeverksamhet vid Kvilletorget. Vår<br />

bedömning är att Frälsningsarméns gemenskapscenter bedriver ett arbete som fyller en viktig<br />

funktion för flera olika grupper i samhället. Vi stödjer arbetet som vänder sig <strong>till</strong> särskilt<br />

utsatta och resurssvaga individer och grupper.<br />

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarméns gemenskapscenter på Hisingen beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 90 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Kerstin Larsson<br />

Ansökan gjord den 29 maj 2012, tisdag, kl. 16:08<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 800 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Kerstin Larsson<br />

031 137702<br />

info@bon<strong>av</strong>ia.se<br />

Föreningen Bona Vias Föräldrar Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031 13 77 02<br />

Org-nr: 8551008280<br />

Fax: 031 13 77 02<br />

info@bon<strong>av</strong>ia.se<br />

Postadress<br />

www.bon<strong>av</strong>ia.se<br />

C/O: Föreningen Bona Vias Föräldrar<br />

Södra Allègatan 13<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 01, GÖTEBORG<br />

info@bon<strong>av</strong>ia.se<br />

0739357076<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Bertil Jonsson<br />

bertiljonsson2@hotmail.com<br />

Utmålsvägen 8 B<br />

433 46, Par<strong>till</strong>e<br />

Kassör<br />

Christina Lundberg<br />

kickilund@gmail.com<br />

Jordhyttegatan 16E<br />

414 73, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Barbro Gust<strong>av</strong>sson 031/129678 0704228768<br />

Ledamot Olle Nestius 031/446675 0703086402<br />

Firmatecknare Kerstin Larsson 031/137702 0739357076<br />

Firmatecknare Barbro Gust<strong>av</strong>sson 031/129678 0704228768<br />

Revisor Viktor Vak<strong>av</strong>a 031/872120 0703375318<br />

Ledamot Ingrid Persson ej hemtelefon 0737738814<br />

Ledamot Michael Vestlund 031/486979 0739/134716<br />

dhtmled24:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Anna-Karin Malmborg ej hemtelefon 0704628111<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 964 367 kr<br />

Personalkostnader: 1 471 067 kr<br />

Lokalkostnader: 269 996 kr<br />

Antal anställda: 8<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Barn, ungdom, och föräldrar i familjer med drogrelaterade problem och <strong>till</strong> allmänheten.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningens mål och syfte är att på olika sätt arbeta för att <strong>till</strong>godose medlemmarnas behov <strong>av</strong><br />

utbildning, stöd och hjälp samt sprida information om Bona Vias anhöriggruppverksamhet för<br />

barn, ungdomar och föräldrar i familjer med beroendeproblematik.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Övergripande mål är att förbättra hälsan i familjer med drogrelaterade problem och förebygga<br />

eget missbruk bland barn och ungdomar. Föreningen har GRUPPVERKSAMHET för anhöriga<br />

barn, ungdomar och föräldrar i familjer med alkohol- eller annat drogberoende. Föreningen är en<br />

MÖTESPLATS med föreläsningar för medlemmar, gruppdeltagare och allmänheten.<br />

STÖDSAMTAL, RÅDGIVNING OCH KONSULTATION erbjuds. UTBILDNING och<br />

INFORMATION TILL PERSONAL och studerande samt medverkan i externa<br />

behandlingsinstitutioners behandlingsprogram. FÖREBYGGANDE DROGUNDERVISNING <strong>till</strong><br />

grund- och gymnasieskolor med fokus på generationsmönster i familjer med drogberoende och<br />

beroendeutveckling. Konsultation <strong>till</strong> andra verksamheter.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1)Övergripande arbetsinsatser för verksamheten; administration, personalfrågor och planering.2)<br />

Gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar.3)Erbjuda stödsamtal, rådgivning,information<br />

<strong>till</strong> familjer och konsultation.4)Vara en mötesplats för föräldrar,ungdomar och andra<br />

intresserade.5)Erbjuda utbildning om familjer med drogrelaterade problem <strong>till</strong> grund-och<br />

gymnasieskolor,personalgrupper,behandlingsverksamheter.6)Information <strong>till</strong> praktikanter och<br />

personal.7)Marknadsföring <strong>av</strong> gruppverksamheten genom annonsering i<br />

massmedia,frukostmöten med personalgrupper,utbildningsdagar och föreläsningar samt utskick<br />

<strong>till</strong> remittenter.8)Remittentarbete: personal inom olika SDF inbjudes för filmvisning/Isblomma samt<br />

inf om BV verksamhet9)Erbjuda remittentutbildning <strong>till</strong> skolpersonal.10)Fortsättningsgrupp för<br />

ungdomar ska från 2011 ingå i den ordinarie verksamheten.11)<br />

Personalutbildning:utbildningsvecka i beroende och en utbildningsserie/6dgr i Traumats<br />

Patologi.12)Styrelsens styrgrupp träffar personalen två ggr per termin för uppföljning <strong>av</strong><br />

verksamheten.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1) Övergripande arbetsinsatser för verksamheten genomförd.2)Gruppverksamhet; 9 grupper med<br />

67 deltagare, 3 barngrupper 20 barn, 2 ungdomsgrupper med 16 deltagare, 3 föräldragrupper<br />

med 26 deltagare, 1 fortsättningsgrupp med 5 deltagare.3)Stödsamtal, rådgivning information <strong>till</strong><br />

familjer;124 samtal. 4) Mötesplats 7 föreläsningar med 85 deltagare och 2 återträffar med 16<br />

dhtmled24:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


ungdomar, julfest med 80 deltagare. 5) Utbildning <strong>till</strong> grund och gymnasieskolor 103 personer,<br />

behandlingsverksamheter 78 personer.6)Information <strong>till</strong> personal och praktikanter 31 personer. 7)<br />

Frukostmöten 30 personer,Remittentutskick 600 brev, utbildningsdagar och föreläsningar 250<br />

personer.8) Filmvisning/Isblomma för personal inom SDF genomfördes under frukostmöten.9)<br />

Remittentutbildning; kurs för skolsköterskor i <strong>Göteborg</strong>s kommun har planerats pch arbetats fram.<br />

Kursen startar februari 2012.10)Fortsättningsgrupp för ungdomar är implementerad i den<br />

ordinarie verksamheten och erbjuds varje hösttermin för de ungdomar som genomgått Bona Vias<br />

grundkurs 11)Utbildningsvecka i beroende samt utbildningsserie i Traumats patologi har<br />

genomförts. 12) Styrelsens styrgrupp har träffat personal enligt plan.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1)Mål och inriktning som tidigare enligt p 1-8 samt p 10 och 12. Se ovan mål 2011. 2) Kurs för<br />

skolsköterskor i att nå möta och hjälpa barn i beroendefamiljer under vt 2012, omfattning, 5<br />

<strong>till</strong>fällen à 3 timmar. 3)Föreläsningsssamarbete med Nämndemansgården i <strong>Göteborg</strong>. 4)<br />

Personalutbildning; en personal påbörjar systemisk grundutbildning hösten 2012, utbildningen<br />

löper över 2 år 5)Utbildning <strong>av</strong> egna hjälpledare; en personal påbörjar hösten 2012<br />

grundutbildning i beroende på Tollare folkhögskola. Utbildningen löper över 3 terminer. 6) Att<br />

påbörja planering och rekrytering <strong>till</strong> grupp för vuxna barn i åldern 20-40 år.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1) Mål och inriktning det samma som tidigare, se ovan under mål 2012. 2) Att genomföra grupp<br />

för vuxna barn i ålderguppen 20-40 år. 3) Om förutsättningar finns fortsätta att erbjuda<br />

skolsköterskor i <strong>Göteborg</strong> kurs i ämnet att "nå, möta och hjälpa" barn i beroendefamiljer.<br />

dhtmled24:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Föreningen Bona Vias föräldrar Sökt belopp: 1 800 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 700 000 kr 1 700 000 kr<br />

Föreningen Bona Vias föräldrar är en förening som ger stöd och ökad kunskap genom<br />

pedagogisk gruppverksamhet <strong>till</strong> barn och ungdomar som har en anhörig med<br />

drogproblematik. Föreningen har bedrivit sin verksamhet i drygt tjugo år och har utvecklat en<br />

fungerande metod för att ha samtalsgrupper. För att kunna erbjuda barn och ungdomar<br />

gruppverksamhet varje termin krävs ett ständigt informationsarbete riktat <strong>till</strong> elevvården inom<br />

skolan och socialtjänsten. Det kommunala förenings<strong>bidrag</strong>et möjliggör en stabil<br />

personalgrupp som är en förutsättning för verksamheten. För att kunna möta efterfrågan hos<br />

barnen/ungdomarna vill föreningen kunna starta fler grupper och söker därför ett högre<br />

<strong>bidrag</strong>. Förvaltningen bedömer att det arbete som Bona Vias föräldrar utför är <strong>av</strong> stor vikt för<br />

de barn och unga i <strong>Göteborg</strong> som i sin vardag lever med drogproblematik i familjen.<br />

Föreningen söker 100 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att trygga de barn och ungdomsgrupper man har<br />

idag och för att utveckla verksamheten för att bättre stärka stödet <strong>till</strong> föräldrarna för en<br />

positiv utveckling hos barnen och ungdomarna. Förvaltningen har inga ekonomiska<br />

förutsättningar att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att Föreningen Bona Vias föräldrar beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 1 700 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Jan Bergmam<br />

Ansökan gjord den 27 maj 2012, söndag, kl. 18:28<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Danska vägen 103<br />

416 59, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

370 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Jan Bergmam<br />

0708-672754<br />

jannebergman79@gmail.com<br />

Föreningen Frivilligcentralen Pärlan Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-211886<br />

Org-nr: 8551015525<br />

carola.lindblom@orgryteharlanda.goteborg.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

carola.lindblom@orgryteharlanda.goteborg.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

1932540-6<br />

Ordförande<br />

Bengt-Åke Johansson<br />

Karlagatan 19<br />

416 16, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Jan Bergmam<br />

Telefon: 0708-672754<br />

jannebergman79@gmail.com<br />

Månsegårdsgatan 9<br />

415 06, GÖTEBORG<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Uno Hedlund 0703-413731 0703-413731<br />

Sekreterare Lillemor Dahlqvist 0727-744702 0727-744702<br />

Ledamot Margareta Nygårds 0768-601716 0768-601716<br />

Ledamot Lars Härneman 031-406123 031-406123<br />

Ledamot Paula Sandell 0707-661173 0707-661173<br />

Revisor Lennart Josefsson 0768-995467 0768-995467<br />

Firmatecknare Jan Bergman 0708-672754 0708-672754<br />

Firmatecknare Beng-åke Johansson 0768-473332 0768-473332<br />

Årsredovisning<br />

dhtmled25:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Intäkter: 681 871 kr<br />

Personalkostnader: 468 588 kr<br />

Lokalkostnader: 114 379 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Alla intresserade.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Pärlan är en deltagarstyrd mötesplats där verksamheten utformas efter besökarnas behov och<br />

önskemål. Bidra <strong>till</strong> att utveckla medmänsklighet och motverka ensamhet och isolering. Bygga<br />

och stärka nätverk mellan olika grupper, organisationer och människor. Bygga broar mellan<br />

generationer. Ökad trygghet för närstående <strong>till</strong> personer med behov <strong>av</strong> särskilt stöd. Motverka<br />

psykisk och fysisk ohälsa. Utveckla självhjälpsgrupper. En resurs för nyinflyttade <strong>till</strong> gemenskap i<br />

<strong>området</strong>.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Pärlan har funnits i drygt 13 år och är en plats för gemenskapsträffar, allsång, målarkurser,<br />

matkulturträffar, internetintroduktion, schackgrupp, gympa-yoga/<strong>av</strong>slappning/meditation,<br />

promenader, utflykter, fångar upp/möter behoven <strong>av</strong> nya intressen för att skapa nya nätverk, ge<br />

stöd åt enskilda genom stödsamtal. Plats för publika datorer. Plats för ett litet bibliotek. Pärlan<br />

samordnar/stöder flera självhjälpsgrupper tex AA och NA.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Utöka samordnartjänsten <strong>till</strong> permanent heltid Fortsätta samarbetet med arbetsförmedlingen i<br />

"fas3-projekt Samarbeta med SVEA/SFI Arbeta för att bibehålla lokalerna Kvalitetssäkra och<br />

stärka de intressegrupper som ryms i huset<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Samordnartjänsten är fortfarande 75% men fylls ut <strong>till</strong> 100% i mån <strong>av</strong> ekonomi, främst fas3. Fas 3<br />

projekten fortsätter Pärlan driver ett 6-månaders projekt SVEA/SFI och har sökt medel för<br />

ytterligare 6 månader Arbetet med att stärka intressegrupperna pågår dtändigt<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Fortsätta att fördjupa den öppna attityden <strong>till</strong> besökare som kommer <strong>till</strong> huset och i största<br />

möjligaste mån <strong>till</strong>godose deras olika intresseriktningar. Fortsätta att utveckla samarbetet med<br />

SVEA, (Svenska för alla) Utgå från besökarnas önskningar och fortsätta arbeta med en flexibel<br />

programverksamhet Söka medel för handikappanpassning i huset Fortsätta arbetet med ett<br />

nätverksskapande volontärarbete Fortsätta att sträva att få ekonomi för att kunna ha samordnare<br />

på 100 % Eftersom besökarna blir allt fler och intressena mer varierade vill vi undersöka<br />

möjligheterna att utnyttja källaren för verksamhet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Fortsätta att fördjupa den öppna attityden <strong>till</strong> besökare som kommer <strong>till</strong> huset och i största<br />

möjligaste mån <strong>till</strong>godose deras olika intresseriktningar. Fortsätta att utveckla samarbetet med<br />

SVEA, (Svenska för alla) Utgå från besökarnas önskningar och fortsätta arbeta med en flexibel<br />

programverksamhet Söka medel för handikappanpassning i huset. Kostanden per år uppgår <strong>till</strong><br />

36.000 som läggs på hyran. Fortsätta arbetet med ett nätverksskapande volontärarbete Fortsätta<br />

dhtmled25:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


att sträva att få ekonomi för att kunna ha samordnare på 100 % Eftersom besökarna blir allt fler<br />

och intressena mer varierade vill vi undersöka möjligheterna att utnyttja källaren för verksamhet.<br />

Sträva efter att deltagarna initierar fler fysiska aktiviteter såsom party aerobic, bordtennis och<br />

dans Attrahera fler ungdomar i olika verksamheter Få befintliga föreningar att i större utsträckning<br />

samarbeta med varandra i huset<br />

dhtmled25:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Föreningen Frivilligcentralen Pärlan Sökt belopp: 370 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 325 000 kr<br />

Föreningen Frivilligcentralen Pärlan fyller en viktig funktion som öppen mötesplats i<br />

stadsdelen. Verksamheten har rollen <strong>av</strong> att samordna olika intressen och behov när det<br />

gäller det praktiska folkhälsoarbetet. Frivilligcentralen grundar sig på besökarnas idéer<br />

och önskemål. På Pärlan har ett antal grupper med olika inriktning utvecklats under åren<br />

och verksamheten har expanderat rejält. Detta har också medfört högre kostnader.<br />

Satsningen på gränsöverskridande mötesplatser ligger i linje med stadens ambitioner på<br />

<strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Föreningen Frivilligcentralen Pärlan beviljas <strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 325 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Linda Suslin Spiess<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 13:14<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

400 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Linda Suslin Spiess<br />

0703-780192<br />

linda.suslin-spiess@skyddsvarnet.org<br />

Föreningen Skyddvärnet "Juridisk rådgivn Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-600780<br />

Org-nr: 8572015728<br />

Fax: 031-7742066<br />

linda.suslin-spiess@skyddsvarnet.org<br />

Postadress<br />

www.skyddsvarnet.org<br />

Hagakyrkogata 6<br />

411 23, GÖTEBORG<br />

Bokningsbekräftelser<br />

linda.suslin-spiess@skyddsvarnet.org<br />

Besöksadress<br />

0703-780192<br />

Haga Kyrkogata 6<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott<br />

&amp; förening<br />

Ordförande<br />

Rolf Elgh<br />

Olivedalsgatan 17<br />

413 20, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Linda Suslin Spiess<br />

Fax: 031-7742066<br />

linda.suslin-spiess@skyddsvarnet.org<br />

Haga Kyrkogata 6<br />

411 23, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Björn Ryfors 0708-200 002 0708-200 002<br />

Ledamot Gunnar Andersson 033-10 00 50 0705-75 26 16<br />

Ledamot Björn Hallin 031-292770 0707-208806<br />

Ledamot Marie Ahlkvist- Carlson 031-3670018 0702-280864<br />

Firmatecknare Linda Suslin Spiess 031-600781 0703-780192<br />

Firmatecknare Rolf Elgh 031-7246152 0766-494009<br />

Revisor Berth Hilmersson 031-7755100 031-7555100<br />

dhtmled26:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 400 000 kr<br />

Personalkostnader: 298 170 kr<br />

Lokalkostnader: 40 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Verksamheten vänder sig <strong>till</strong> personer som har behov <strong>av</strong> juridisk rådgivning, i första hand<br />

ekonomisk rådgivning. Personerna befinner sig inom någon <strong>av</strong> Skyddsvärnets verksamheter som<br />

klient. Det rör sig om personer som har missbruk, kriminalitet eller andra psyko<strong>sociala</strong> bekymmer.<br />

Det kan vara klienter som <strong>av</strong>tjänar sista delen <strong>av</strong> sitt fängelsestraff, boende i referenslägenhet<br />

med bistånd från socialtjänsten, personer i öppenvård, eller kvinnor i vår dagliga verksamhet,<br />

Vävstugan. Skyddsvärnet har under många år sett att dessa personer ofta har stora skulder och<br />

väldiga svårigheter att klara <strong>av</strong> sin vardagsekonomi. De har ofta kommit så långt att de direkt<br />

kastar räkningar, inkassokr<strong>av</strong> eller delgivning från <strong>till</strong> exempel kronofogden. Att få ordning på sin<br />

ekonomi, få gamla skulder <strong>av</strong>skrivna eller rent <strong>av</strong> hjälp <strong>till</strong> skuldsanering ger dessa personer en<br />

<strong>av</strong>sevärt förbättrad möjlighet att klara <strong>av</strong> ett liv utan kriminalitet och missbruk.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen ska verka för återanpassning <strong>av</strong> <strong>till</strong> fängelse eller skydds<strong>till</strong>syn dömda personer eller<br />

personer som är föremål för socialtjänstens insatser. Detta främst genom att erbjuda ett ordnat<br />

boende, arbetsträning och behandling <strong>av</strong> missbruksproblem. Föreningen ska vidare erbjuda hjälp<br />

och stöd åt människor som på grund <strong>av</strong> psykisk störning för sin hälsa är i behov <strong>av</strong> skyddat<br />

boende och medicinsk behandling Föreningen ska samarbeta med andra organisationer, stat,<br />

kommun samt hälso- och sjukvård.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Skyddsvärnets juridiska rådgivning ska vända sig <strong>till</strong> personer med missbruk, kriminalitet eller<br />

andra psyko<strong>sociala</strong> bekymmer. Verksamheten vänder sig i första hand <strong>till</strong> de personer som<br />

befinner sig inom någon <strong>av</strong> Skyddsvärnets verksamheter och som är placerad från kriminalvård<br />

eller socialtjänst. De kan även befinna sig i öppenvård eller i daglig verksamhet för kvinnor. Till<br />

den juridiska rådgivningen kan man vända sig för att få sin ekonomiska situation utredd och få en<br />

bedömning <strong>av</strong> om <strong>till</strong> exempel en ansökan om skuldsanering är aktuell. Här ska klienterna ges<br />

möjlighet att på ett bra sätt gå igenom sin ekonomi och återta kontrollen över sin situation. De får<br />

möjlighet att träffa en jurist som utreder och vägleder dem genom processen. Vi har under årens<br />

lopp sett att de klienter som fått denna hjälp, klarar sig <strong>av</strong>sevärt bättre från att återfalla <strong>till</strong> ett liv i<br />

missbruk och/ eller kriminalitet. De bereds genom en ordnad ekonomisk situation helt nya<br />

möjligheter vad gäller eget boende och att klara sin övriga livsföring i övrigt.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

* Att ge de klienter som har störst behov <strong>av</strong> ekonomisk rådgivning bra stöttning och vägledning<br />

genom en svår och oftast lång process. * Att skapa bättre förutsättningar för personer med<br />

psyko<strong>sociala</strong> bekymmer att klara sin vardag, sitt boende och sin övriga livsföring. * Se <strong>till</strong> att<br />

personer får rätt hjälp och stöttning <strong>till</strong> att återta kontrollen över sin ekonomiska situation. * att<br />

vara ett led i att personer kommer bättre ut i samhället som ett led i att stärka dem ytterligare från<br />

att återfalla i missbruk eller kriminalitet<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

dhtmled26:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


mål ovan)<br />

Detta är en ny verksamhet som Skyddsvärnet vill erbjuda sina klienter from nästa <strong>bidrag</strong>speriod.<br />

Vi har redan idag ett antal pågående ärenden och har hjälpt ett flertal personer med att få skulder<br />

<strong>av</strong>skrivna och även skuldsanering. Detta har vi finansierat med egna medel då vi sett att det varit<br />

närmst in<strong>till</strong> omöjligt att låta bli att hjälpa de klienter som haft det svårast med sin ekonomi.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

* Att kunna erbjuda tjänsten <strong>till</strong> många fler klienter än vad vi har möjlighet <strong>till</strong> idag.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

' Att kunna erbjuda tjänsten <strong>till</strong> alla de klienter som har behov <strong>av</strong> juridisk rådgivning. * Att ha<br />

juridisk rådgivning som ett självklart inslag i alla Skyddsvärnets verksamheter för de klienter som<br />

har ett behov <strong>av</strong> det. * Att kunna erbjuda juridisk rådgivning <strong>till</strong> personer som inte befinner sig i<br />

någon <strong>av</strong> Skyddvärnets verksamheter, men som faller inom ramen för den tänkta målgruppen.<br />

dhtmled26:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Skyddsvärnet – Juridisk rådgivning Sökt belopp: 400 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

- - - 0 kr<br />

Skyddsvärnets juridiska rådgivning vänder sig <strong>till</strong> personer med missbruk, kriminalitet<br />

eller andra psyko<strong>sociala</strong> bekymmer. Verksamheten vänder sig i första hand <strong>till</strong> de<br />

personer som befinner sig inom någon <strong>av</strong> Skyddsvärnets verksamheter och som är<br />

placerad från kriminalvård eller socialtjänst. De kan även befinna sig i öppenvård eller i<br />

daglig verksamhet för kvinnor. Till den juridiska rådgivningen kan man vända sig för att<br />

få sin ekonomiska situation utredd och få en bedömning <strong>av</strong> om <strong>till</strong> exempel en ansökan<br />

om skuldsanering är aktuell. De får möjlighet att träffa en jurist som utreder och vägleder<br />

dem genom processen. Förvaltningen anser att det är en angelägen verksamhet som dock<br />

i första hand vänder sig <strong>till</strong> de som <strong>till</strong>hör Skyddsvärnets olika verksamheter.<br />

Förvaltningen väljer att föreslå <strong>bidrag</strong> <strong>till</strong> en annan förening som vänder sig <strong>till</strong> alla<br />

göteborgare som har behov <strong>av</strong> sådan verksamhet.<br />

Förvaltningen föreslår att Skyddsvärnet – Juridisk rådgivning inte beviljas <strong>bidrag</strong> för<br />

2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Fiona Toma Nano<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 15:36<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

744 000 kr<br />

Föreningen TP-Teatern Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-198350<br />

Org-nr: 8575000719 tp-teatern@telia.com<br />

www.tp-teatern.com<br />

Postadress<br />

Falkgatan 7<br />

Bokningsbekräftelser<br />

416 67, GÖTEBORG tp-teatern@telia.com<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Ordförande<br />

Fiona Toma Nano<br />

Fax: 031-192255<br />

tp-teatern@telia.com<br />

Falkgatan 7<br />

416 67, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Tobias Ekblad<br />

Fax: 031-192255<br />

tp-teatern@telia.com<br />

Falkgatan 7<br />

416 67, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Esso Petersson- Fiona Toma Nano<br />

031-198350<br />

tp-teatern@telia.com<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Andreas Ekblad 031-198350 0704436858<br />

Ledamot Jörgen Öhman 031-198350 0701425158<br />

Ledamot Reneé Öhman 031-198350 0709163188<br />

Firmatecknare Fiona Toma Nano 031-198350 0738860084<br />

Firmatecknare Tobias Ekblad 031-198350 0704721310<br />

Revisor Susanne Werder 0303-19696 0727272080<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 632 544 kr<br />

Personalkostnader: 910 728 kr<br />

Lokalkostnader: 15 626 kr<br />

Antal anställda: 9<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Vuxna- Barn- Ungdomar<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att med musik och teater förebygga och stävja narkotikaförekomsten hos unga människor så<br />

tidigt som möjligt. Att med teater och musik främja och öka förståelsen mellan ungdomar och<br />

vuxna genom på ett informativt sätt öka kunskapen. Att med aktivitetsinformation i form <strong>av</strong> bland<br />

annat föredrag öka kunskapen, motverka spridning <strong>av</strong> narkotika och där<strong>till</strong> våld i vårt samhälle.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Framföra 95 förest m "IFT" interaktiv formteater,"IDT" Design Teater om<br />

mobbing,hedersvåld,rasism & droger.Öka samarb m org inom soc föreb arb för att dela med oss<br />

<strong>av</strong> IFT & IDT.Öka samarb med skolor ang mobbing.Integrpr. Interaktiv Manusförfattning-arbeta<br />

med serier på skolorna där eleverna själva skapar manus ang rasism, våld, mobbing etc. Attemptatt<br />

<strong>till</strong>sammans med 4 andra EU-partners arbeta på nationell nivå mot mobbing riktat mot lärare &<br />

föräldrar. TABS- ett internationellt utvecklingsprojekt mot mobbing för åldrarna 8-15. Kafe- ett<br />

internationellt samarb mot segregation & utanförskap. Kompetensutveckling inom<br />

jämställdhetsfrågor & jämställdhetsplanering. Internationella & nationella utvecklingsprojekt<br />

<strong>till</strong>sammmans med skolor, föreningar, myndigheter och andra aktörer som arbetar mot samma<br />

mål som oss. Bredda spridningseffekten <strong>av</strong> projekten via olika media. Admkostn,tele,data,int,pers<br />

admkostn, persomkostn skådesp,lok,kontmat,förbrmat,rekv, projtutvkostn.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

dhtmled27:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


1: Genomföra 90 förest med Interaktiv Form/Design Teater mot droger, hedersrelaterad<br />

problematik, rasism, mobbing mm. 2: Arbeta med ett EU-projekt "Attempt" mot mobbing riktat mot<br />

lärare och föräldrar. 3: Genomföra föreställningar om arbetsmarknad/liv i projektet TDVK-<br />

Integration. I syfte att skapa bättre och bredare förutsättningar för utlandsfödda som står långt<br />

ifrån arbetsmarknad/liv. 4: Genomföra föreställningen "Genom Väggar" om arbetsmarknad/livintegration.<br />

Ett projekt om att skapa tryggare och bättre förutsättningar för utlandsfödda i<br />

samhället. 5:Arbeta med VFL-Verksamhetsförlagt lärande <strong>till</strong>sammans med utlandsfödda. Att<br />

aktivt i praktiken utöva det Svenska språket istället passiv inlärning. Arbeta praktiskt med språket<br />

inom mångfald,samhälle,arbetsmarknad/liv,självkänsla, kommunikationsförståelse och<br />

integration. 6: Arbeta med KAFE ett internationellt integrationsprojekt i förebyggande syfte<br />

motverka en utökad segregation och samhällsutslagning. 7: Att bibehålla en förlängning <strong>av</strong><br />

projektledatjänst. 8: Fortbilda personal.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1: Vi genomförde sextio föreställningar inom Interaktiv Form/Design Teater, forumteater mot våld,<br />

rasism, hedersrelaterat problematik, förtryck,mobbing, kränkning, droger och utanförskap.<br />

2:Attempt- EU-projekt-Vi genomförde enkätundersökningar,sammanställde och<br />

rapportanalyserade dessa och med hjälp <strong>av</strong> svaren skapades manus. Genomförde Interaktiv<br />

Form/Design Teater. Deltog i utbildnings & <strong>av</strong>stämningskonferenser. Var konferensvärdar för<br />

möten i Sverige. 3: TDVK- Integrationsprojekt/arbetsmarknad/liv- Genomförde trettio<br />

föreställningar för ca 2 300 lärare, politiker, tjänstemän, arbetslösa, sfi studerande mfl. En<br />

gedigen dokumentation genomfördes via foto, film, programblad inkl frågor, tidningar och radio<br />

mm. 4: Genom Väggar- Arbmarkn/livs projekt.Detta skulle bli för kostsamt då nya skådepelare<br />

skulle utbildas i scenariot. 5: KS12- VFL-språkintegration. Anslag söktes men beviljades ej. Vi<br />

startade trots detta kursen ändå pga stort intresse. 6: KAFE- EU-Projekt-Integration- Genomfört<br />

utbildning inom social kommunikation. Deltagit på utbildningskonferenser bla på Nationella<br />

progrkontoret. Producerat teater/film och fotomaterial för projektets webdatabas. 7: En<br />

projektledare har varit anställd med löne<strong>bidrag</strong>. 8: Fortbildning <strong>av</strong> personal har skett löpande inom<br />

manus, scenbearbetning, ljus, ljud mm. Övr: Ett bredare kontaktnät har skapats både nationellt &<br />

internationellt genom ett stort intresse för våra kulturpedagogiska verktyg som Interaktiv<br />

Form/Design Teater.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1:Genomf 80förest med Interaktiv Form/Design Teater inom hedersrel våld, mobbning, sexuella<br />

fysiska & psykiska trak, rasism, droger. 2:Arb m Interaktiv Manusförfattning på skolor ang<br />

mobbing, kränkning, droger, rasism, utanförskap och hedersrel problematik. 3:Fortsätta EU ?<br />

projektet ATTEMPT mot mobbing & kränkningar riktat mot lärare och föräldrar. Författa utvmanus<br />

från lärare & föräldrar. Filminsp <strong>av</strong> föreställningar som sedan redigeras <strong>till</strong> en tränings dvd för<br />

skolor 4:Arbeta med det nya EU-projekt. TABS.Ett internat samarbproj med Ty, Sp, It & Fr.<br />

Projektet,en utv <strong>av</strong> ATTEMPT. Ålder barn 8 ? 15 inom ämnet mobbning och kränkning iskola &<br />

internetmedia. Verktyg, Interaktiv Form & Design Teater & Forum Teater. 5:Forts arb med EU-<br />

Proj KAFE. Skapa en monologserie ang utanförskap, drogrel prob, våld etc. Mat spelas in,<br />

redigeras,laddas upp <strong>till</strong> proj hemsida. I proj <strong>av</strong>seende stå som konferensvärdar. 6:Arb m<br />

språkintegrkursen VFL- KS12. Målinr,att delt själva framför ett scenario <strong>till</strong> SFI deltagare.<br />

7:Sammanst, dvd tryck <strong>av</strong> red inspsmat fr proj TDVK. 8:Arb m och undersöka anslmöjl <strong>till</strong><br />

monoförest Lika Under Himlen om integr, arbmark/liv 9:Interaktiv Teater väcker st känsl, fund,<br />

tankar & frå. Vi arb m att utv vår h-sida & annan web media för att underlätta åtk för barn <strong>till</strong> andra<br />

org som arb m soc fr. 10:Utbmöjl för pers att delt på semin, konf inom soc omr. Forts utv & utöka<br />

samarb m ung & föräldrfören. 11:Undersöka möjl <strong>till</strong> en forts bidrsanst för projled.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1:Genomf 80 IFT- förest inom h-rel våld, mobb, sexuella fys & psyk trak,rasism, droger mm 2:IDT-<br />

Arb m 15 förest. 3:Interaktiv Manusförf. Arb m serier i skolor ang ovan nämnda ämnen.<br />

4:Attempt,EU - proj ang mobbning & kränkning för föräld & lär.Proj<strong>av</strong>sl feb 13 med en preskonf <strong>av</strong><br />

genomf arb. 5:TABS, EU-projekt en utv <strong>av</strong> Attempt, åld 8 -15. Metod IFT- IDT. Utb <strong>av</strong> lär & föräl i<br />

de olika kulturform 6:KAFE, Eu-projekt mot segregation och utanförskap. 7:Arb m<br />

Jämstfr:Jämstplan. 8:Lika under himlen, integrarb.Ett proj om arbmark/liv, 9:Internationella<br />

utvecklingsprojekt, Integration, ungdom/arbetsmarknad/arbetsliv. Söka samarbete via olika Euländernas<br />

projektbaser och våra kontaktnät för att sprida våra kulturpedagogiska arbetssätt i<br />

utbildningssyfte. Vi kommer att rikta vårt intresse mot de länder som <strong>av</strong>ser arbeta med frågor<br />

inom mobbning, droger, våld, rasism, integration, hedersrelaterad problematik, kommunikation,<br />

självkänsla, arbetsmarknad/liv. 10:Utvecklingsprojekt. Personalutbildningar genom seminarier,<br />

konferenser etc. Utveckla och utöka samarbetet med ungdom och föräldrar föreningar som<br />

arbetar mot samma mål som oss. 11:Skapa en bredare spridningseffekt <strong>av</strong> projekten i form <strong>av</strong> att<br />

samtliga dokumenteras både via video och foto som trycks på bla dvd. Som i nästa steg sprids<br />

via olika internetmedier som tex facebook och youtube och en kontinuerlig uppdatering <strong>av</strong><br />

hemsidan.<br />

dhtmled27:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Föreningen TP-Teatern Sökt belopp: 744 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr<br />

Föreningen TP-Teatern arbetar för att skapa attitydförändringar och engagemang i frågor<br />

som rör våld, främlingsfientlighet, droger, hedersrelaterat våld m.m. Genom sina olika<br />

typer <strong>av</strong> interaktiv teater når de ungdomar och vuxna och genom föreställningar där<br />

publiken engageras att <strong>till</strong>sammans hitta alternativa positiva lösningar på svåra <strong>sociala</strong><br />

dilemman. Föreningens metod fungerar i olika sammanhang och de anpassar sitt<br />

arbetssätt <strong>till</strong> både frågeställning och publik. Föreningen driver EU projektet ATTEMPT<br />

mot mobbning och kränkningar riktat <strong>till</strong> lärare och föräldrar.<br />

Förvaltningen föreslår att Föreningen TP-Teatern beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 300 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Ulla Hultin<br />

Ansökan gjord den 31 maj 2012, torsdag, kl. 13:27<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

1 000 000 kr<br />

Föreningen Vi Som Förlorat Barn Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 0300 64629<br />

Org-nr: 8551000493<br />

Postadress<br />

info@vsfb.se<br />

www.vsfb.se<br />

Skiljemyntsgatan 12<br />

Bokningsbekräftelser<br />

414 80, GÖTEBORG<br />

info@vsfb.se<br />

Ordförande<br />

Kjell Westerlund<br />

ordforande@vsfb.se<br />

Morgongatan 17<br />

415 14, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Ulla Hultin<br />

ekonomi@vsfb.se<br />

Tulpangatan 12<br />

426 68, Västra Frölunda<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Ulla Hultin<br />

0706845533<br />

ekonomi@vsfb.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Kerstin Törnwall 031 234181 0707169997<br />

Vice ordförande Kjell-Eric Stolt -- 0706 240660<br />

Ledamot Hans Engwall 0583 14499 0706487584<br />

Ledamot Roger Persson 0301 44949 0768 591533<br />

Ledamot Eva Holmquist 031 993468 0736 198030<br />

Ledamot Jutta Kjaerbeck 031 198689 0704 834336<br />

Ledamot Christine Lindholm Skiöldhake 031 232136 0702 4605569<br />

Revisor Carin Ringblom von Bahr 031 829184 --<br />

Firmatecknare Kjell Westerlund 031 462871 0709 931243<br />

dhtmled28:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Firmatecknare Ulla Hultin 031 291303 0706 845533<br />

Revisor Sven-Anders Bondebjer 0346 91188 --<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 954 364 kr<br />

Personalkostnader: 437 374 kr<br />

Lokalkostnader: 75 305 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

-Alla som förlorat barn eller syskon o<strong>av</strong>sett barnets ålder eller dödsorsak.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

- Stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall, - Upprätta gemenskap<br />

och stöd i mötet med människor i samma situation, - Informera olika instanser i samhället om<br />

föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten <strong>av</strong> ett barn.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

VSFB försöker vara ett stöd i den sorgeprocess, som följer på ett älskat barns död. Detta sker<br />

genom olika typer <strong>av</strong> samtalsgrupper. Här kan nämnas mammagrupp och pappagrupp. Vidare<br />

försöker vi ge den som önskar en stödperson, som kan följa den drabbade genom<br />

sorgprocessen. Dessa stödpersoner får utbildning <strong>av</strong> VSFB. Utbildningen ges minst en gång varje<br />

år. Vi ordnar också olika typer <strong>av</strong> föreläsningar och andra aktiviteter för våra medlemmar. Vår<br />

strävan är att det ska finnas aktiviteter varje månad. Vi vill också att aktiviteterna ska vara<br />

anpassade så att de passar för såväl en nydrabbad förälder som en förälder med sin förlust<br />

längre <strong>till</strong>baks i tiden. De föreläsningar vi anordnar vill vi ska ge kunskap och förståelse för<br />

sorgens olika reaktioner men också ett hopp om att det går att leva vidare trots den svåra<br />

förlusten. Vi försöker också informera samhällets olika instanser om betydelsen <strong>av</strong> ett bra<br />

bemötande <strong>av</strong> anhöriga som förlorat barn. Exempel på sådana instanser är kyrkan, sjukhus, polis,<br />

Räddningstjänst samt <strong>till</strong> olika yrkesgrupper som kan tänkas möta människor i sorg. VSFB ingår<br />

också i olika nätverk på lokal nivå såväl som på nationell och nordisk nivå. Detta skapar möjlighet<br />

för olika typer <strong>av</strong> samverkansprojekt. För att fortsätta att utvecklas ser vi ett stort behov <strong>av</strong> fortsatt<br />

ekonomiskt stöd inte bara för genomförandet <strong>av</strong> aktiviteter och information med mera utan också<br />

en förstärkt kanslifunktion. Ideell verksamhet kräver en ekonomisk grundtrygghet.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

- Inventera och aktualisera listan över stödpersoner. - Genomföra ytterligare en utvecklingshelg<br />

med syfte att få fler medlemmar, som är beredda att arbeta som stödpersoner. - Genomföra en<br />

utvecklingsdag för våra stödpersoner. - Erbjuda olika typer <strong>av</strong> aktiviteter för våra medlemmar -<br />

Fortsätta samt också utveckla samarbetet med andra anhörigföreningar både i Sverige och i<br />

Norden. - Fortsätta och utveckla samarbetet inom olika typer <strong>av</strong> nätverk. - Utveckla och utöka<br />

arbetet med att informera om vikten <strong>av</strong> ett så bra bemötande som möjligt <strong>av</strong> personer i sorg och<br />

kris. - Utveckla föreningens hemsida. - Arbeta för att säkerställa en ekonomisk grundtrygghet för<br />

föreningen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

dhtmled28:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Vi har aktualiserat listan över våra stödpersoner. Dessa bjöds in <strong>till</strong> en uppföljningsdag med<br />

föreläsning och erfarenhetsutbyte. Ytterligare en utvecklingshelg för blivande stödpersoner har<br />

genomförts. Olika typer <strong>av</strong> aktiviteter har genomförts. Här kan nämnas olika typer <strong>av</strong><br />

samtalsgrupper, föreläsningar, skrivarkvällar, studiebesök, samkväm med mera. Samarbetet med<br />

andra anhörigföreningar har intentifierats inom organisationen SAMS-Samarbete för Människor i<br />

Sorg. VSFB har deltagit och varit aktivt i det nätverk som består <strong>av</strong> <strong>Göteborg</strong>s stad, Svenska<br />

kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen och Självhjälpshuset Solkatten. Tillsammans arrangerade<br />

nätverket en mycket uppskattad seminariedag under rubriken "Vad gör vi med sorgen?".<br />

Företrädare för VSFB har i olika sammanhang föreläst kring bemötande <strong>av</strong> människor i sorg<br />

bland annat för blivande lärare, läkare och sjuksköterskor. Under året har ett ständigt pågående<br />

utvecklingsarbete <strong>av</strong> föreningens hemdida pågått. Målet är en mer interaktiv hemsida. Genom<br />

aktiv arbete i organisationen SAMS har VSFB kunnat få del <strong>av</strong> ett statligt <strong>bidrag</strong>. Detta används<br />

<strong>till</strong> stor del för att täcka kostnader för föreningens medlemsaktiviteter utanför <strong>Göteborg</strong>s<strong>området</strong>.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

- Genomföra ytterligare en utvecklingshelg med syfte att få fler medlemmar, som är beredda att<br />

arbeta som stödpersoner. - Genomföra en utvecklingsdag för våra stödpersoner. - Erbjuda olika<br />

typer <strong>av</strong> aktiviteter för våra medlemmar - Fortsätta samt också utveckla samarbetet med andra<br />

anhörigföreningar både i Sverige och i Norden. - Fortsätta och utveckla samarbetet inom olika<br />

typer <strong>av</strong> nätverk. - Utveckla och utöka arbetet med att informera om vikten <strong>av</strong> ett så bra<br />

bemötande som möjligt <strong>av</strong> personer i sorg och kris. - Utveckla föreningens hemsida. - Arbeta för<br />

att säkerställa en ekonomisk grundtrygghet för föreningen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

- Genomföra ytterligare en utvecklingshelg med syfte att få fler medlemmar, som är beredda att<br />

arbeta som stödpersoner. - Genomföra en uppföljningsdag för våra stödpersoner. - Erbjuda olika<br />

typer <strong>av</strong> aktiviteter för våra medlemmar - Fortsätta samt också utveckla samarbetet med andra<br />

anhörigföreningar både i Sverige och i Norden. - Fortsätta och utveckla samarbetet inom olika<br />

typer <strong>av</strong> nätverk. - Fortsätta arbetet <strong>till</strong>sammans med övriga, som ingår i <strong>Göteborg</strong>s stads<br />

samordningsgrupp för långsiktigt stöd vid kriser. - Utveckla och utöka arbetet med att informera<br />

om vikten <strong>av</strong> ett så bra bemötande som möjligt <strong>av</strong> personer i sorg och kris. - Utveckla föreningens<br />

hemsida samt arbeta för ett aktivt deltagande i <strong>sociala</strong> medier. - Arbeta för att säkerställa en<br />

ekonomisk grundtrygghet för föreningen.<br />

dhtmled28:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Föreningen Vi Som Förlorat Barn Sökt belopp: 1 000 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

800 000 kr 825 000 kr 900 000 kr 900 000 kr<br />

Föreningen Vi Som Förlorat Barn är en stödförening för föräldrar och anhöriga som drabbats<br />

<strong>av</strong> förlust och sorg efter ett barn o<strong>av</strong>sett barnets ålder. Stödet som föreningen kan erbjuda<br />

sina medlemmar är olika sammankomster, föreläsningar och samtalsgrupper <strong>till</strong> exempel<br />

mamma-, pappa- och syskongrupp. Föreningen erbjuder även individuella samtal och<br />

möjlighet <strong>till</strong> en stödperson under sorgeprocessen. Föreningens arbete är efterfrågat och man<br />

märker att behovet <strong>av</strong> kontakt med andra i liknande situation ökar i samband med katastrofer.<br />

Föreningen är aktiv i många sammanhang och samverkar bland annat med <strong>Göteborg</strong>s stad<br />

som en resurs i katastrofsammanhang.<br />

Föreningen söker 100 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har<br />

inga ekonomiska förutsättningar att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Vi Som Förlorat Barn beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 900 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Eva Hellgren<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 13:48<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

300 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Eva Hellgren<br />

0705-776410<br />

evahellgren@hotmail.com<br />

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031128901<br />

Org-nr: 8572045972<br />

Fax: 031148373<br />

info@fmngoteborg.com<br />

Postadress<br />

www.fmngoteborg.com<br />

C/O: Elsy Norén<br />

Nordhemsgatan 41<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 06, GÖTEBORG<br />

bollgott@telia.com<br />

0705912158<br />

Besöksadress<br />

Nordhemsgatan 41 <strong>Göteborg</strong><br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Elsy Norén<br />

Fax: 031148373<br />

bollgott@telia.com<br />

Nordhemsgatan 41<br />

413 06, GÖTEBORG<br />

Kassör<br />

Britt Adner<br />

Fax: 031148373<br />

britt.johansson@hotmail.com<br />

Lekullevägen 17<br />

436 45, Askim<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Berit Boero-Rol 031-25 62 54 0702-62 66 07<br />

Sekreterare Eva Hellgren 031-799 5312 0705-776410<br />

Ledamot Annika Mjöberg saknas 0704-49 18 88<br />

Firmatecknare Britt Adner 031-28 49 53 0707-50 87 57<br />

Firmatecknare Elsy Norén 031-91 41 25 0705-912158<br />

dhtmled29:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Revisor Sten R Svensson saknas 0706-092609<br />

Vice revisor Birgitta Taube 031-82 70 23 saknas<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 235 466 kr<br />

Personalkostnader: 950 039 kr<br />

Lokalkostnader: 135 712 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Anhöriga <strong>till</strong> drogmissbrukare - dvs föräldrar, syskon, far- & morföräldrar, sambos, kamrater,<br />

arbetskamrater. Även missbrukarna själva deltar vid dessa rådgivningar. Dessutom får<br />

ungdomarna egna motivationssamtal. M.a.o. vi tar hand om hela det viktiga nätverket.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att stödja anhöriga och missbrukare, samt ungdomar i riskzonen. Att bistå socialtjänst,<br />

öppenvård, skolor och privatpersoner med information. Att sprida kunskap <strong>till</strong> allmänheten. Att<br />

påverka samhället och organisationer beträffande vård och <strong>sociala</strong> insatser.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Rådgivning vid personliga möten samt telefonrådgivning. FMN ger ofta stöd även <strong>till</strong> dem som<br />

söker vid spontana besök, d.v.s. vi är flexibla när det gäller att ta emot hjälpsökande.<br />

Regelbunden gruppverksamhet i lokalen vilket innebär utbildning <strong>av</strong> anhöriga i självhjälpsgrupper<br />

lokalt samt regionala kurser i FMN:s regi, s.k. familjelivskurser. Föreläsningar och elevinformation.<br />

Samverkan med <strong>sociala</strong> instanser, andra berörda organisationer och kontakter med politiker,<br />

media etc. Administrativt arbete i anslutning <strong>till</strong> verksamheten. I det utåtriktade<br />

informationsarbetet ingår även livsstilsinformation i samband med motivationssamtal vid<br />

drogtester.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Fortsatt bearbetning <strong>av</strong> organisationer, sjukvård, socialtjänst, polis mm för att sprida kunskap<br />

om FMN som resurs 2. Stödja och stärka anhöriga att må bättre trots att det finns missbruk i<br />

familjen 3. Stärka förhållandet mellan anhöriga och missbrukare 4. Öka ungdomars medvetenhet<br />

om hälsa och livsstil 5. Fortsatt utveckling <strong>av</strong> hemsidan för att möta moderna kr<strong>av</strong> på <strong>till</strong>gänglighet<br />

och för att nå ut <strong>till</strong> yngre mer IT-orienterade anhöriga 6. Kontinuerlig utveckling <strong>av</strong> administrativa<br />

rutiner och statistikuppföljning<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Antal motivationssamtal har ökat och också antal spontanbesök <strong>av</strong> anhöriga 2. Ny<br />

självhjälpsgrupp startade hösten 2011 3. Ett flertal informations<strong>till</strong>fällen vid skolor och konferenser<br />

i <strong>Göteborg</strong> med omnejd har genomförts 4. Våra lokaler ligger centralt och kan lätt nås med<br />

kollektivtrafiken 5. Vår hemsida och vårt administrativa arbetssätt utvecklas kontinuerligt.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Att bidra <strong>till</strong> att stärka nätverket/behandlingskedjan kring missbrukaren bl.a. med möten<br />

<strong>till</strong>sammans med missbrukarens <strong>sociala</strong> nätverk (s.k. nätverksmöten). Det kan innebära möten i<br />

dhtmled29:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


stora grupper som måste ske på kvällstid 2. Öppet Hus för allmänheten 3.<br />

Fortbildning/vidareutveckling för personal och styrelse samt spetskompetens för personalen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Att bidra <strong>till</strong> att stärka nätverket/behandlingskedjan kring missbrukaren bl.a. med möten<br />

<strong>till</strong>sammans med missbrukarens <strong>sociala</strong> nätverk (s.k. nätverksmöten). Det kan innebära möten i<br />

stora grupper som måste ske på kvällstid 2. Att utveckla verksamheten för att möta nya behov,<br />

t.ex. nätdroger, nya målgrupper 3. Arrangera öppna föreläsningar i angelägna ämnen med<br />

inbjudna externa föreläsare/experter 4. Ta del <strong>av</strong> nya forskningsresultat och följa utveckling på<br />

drogmarknaden 5. Utveckla vårt administrativa arbetssätt 6. Fortsatt anpassning <strong>av</strong> lokalen<br />

dhtmled29:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Föräldraföreningen mot narkotika Sökt belopp: 300 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

260 000 kr 275 000 kr 300 000 kr 300 000 kr<br />

Föräldraföreningen mot narkotika - FMN är en etablerad och aktiv förening som ger stöd<br />

<strong>till</strong> anhöriga vars barn befinner sig i riskzon och som missbrukar droger. Föreningen har<br />

dagligen telefonjour, genomför gruppverksamhet samt tar emot besök för stödjande<br />

samtal och rådgivning i sin lokal. De arrangerar också öppna föreläsningar några gånger<br />

per år. De samarbetar med bland annat Nordhemskliniken och andra föreningar inom<br />

missbruks<strong>området</strong>. Föreningen deltar i olika utåtriktade sammanhang såsom i<br />

missbruksnätverket, konferenser och andra utåtriktade arrangemang.<br />

Förvaltningen föreslår att Föräldraföreningen mot narkotika - FMN beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 300 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Martin Hjerpe<br />

Ansökan gjord den 21 maj 2012, måndag, kl. 11:26<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 509 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Martin Hjerpe<br />

martin.hjerpe@kpmg.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling Kontakt<br />

Religiös förening<br />

Telefon: 031-132220<br />

Org-nr: 8572023045<br />

Fax: 031-401644<br />

exp@tabernaklet.se<br />

Postadress<br />

www.tabernaklet.se<br />

Götabergsgatan 4<br />

411 34, GÖTEBORG<br />

Bokningsbekräftelser<br />

exp@tabernaklet.se<br />

Besöksadress<br />

0769-484722<br />

Götabergsgatan 4<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Roland Jenefeldt<br />

Fax: 031-895159<br />

roland.jenefeldt@glfastigheter.se<br />

Hejderidaregatan 16<br />

413 19, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Hjerpe<br />

martin.hjerpe@kpmg.se<br />

Götabergsgatan 4<br />

411 34, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Alva Oddestad 031-23 40 31 0709-10 84 09<br />

Ledamot Hjördis Andersson 031-98 03 85 0736-53 75 25<br />

Ledamot Roger Lundén 031-26 03 88 07<br />

Ledamot Mikael Härenstam 031 0709-66 97 41<br />

Ledamot Samuel Röjås 031 0702-09 05 59<br />

Firmatecknare Roland Jenefeldt 031-82 66 35 0730-89 51 55<br />

Firmatecknare Martin Hjerpe 031 0733-21 29 71<br />

dhtmled30:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Revisor Per Tillenius 031-26 89 18 0707-80 00 85<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 1 517 064 kr<br />

Personalkostnader: 957 783 kr<br />

Lokalkostnader: 243 000 kr<br />

Antal anställda: 12<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Målgrupp för Café Trappanér är hemlösa och socialt utsatta människor i <strong>Göteborg</strong>.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Trappanérs syfte är att vara en <strong>till</strong>flyktsort för hemlösa och socialt utsatta i <strong>Göteborg</strong> samt att<br />

motivera dem <strong>till</strong> ett drogfritt liv. Församlingens ändamål är gudstjänster, social verksamhet m.m.<br />

ansökan <strong>av</strong>ser Café Trappanér, ej församlingens ovriga verksamhet. Uppgifterna om anställda<br />

gäller endast Café Trappanér, ej församlingens övriga anställda.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Café Trappanér är en <strong>till</strong>flyktsort för hemlösa och socialt utsatta människor i <strong>Göteborg</strong>. Caféet är<br />

öppet måndag <strong>till</strong> fredag mellan klockan 18:30-23:00.. Caféets föreståndare är Mi Andersson.<br />

Arbetet sköts genom 2,55 heltidstjänster, fördelade på en föreståndare och tio deltidsanställda<br />

samt ett 50-tal volontärer. I genomsnitt 120 människor besöker caféet varje kväll. Caféet har blivit<br />

en viktig plats för det kontakt- och uppföljningsarbete som fältarbetarna gör. En caféledning möts<br />

varje månad för att följa upp, förbättra och utvärdera arbetet. Caféledningen består <strong>av</strong><br />

representanter för <strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling, församlingen <strong>Göteborg</strong> Vineyard, caféets<br />

personal, Stadsmissionen, <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission och kommunens fältteam. Café<br />

Trappanér har även ett tätt samarbete med Trappa Upp, en öppenvård för missbrukare. Caféets<br />

föreståndare Mi Andersson, socionom, använder sina kunskaper i arbetet på caféet.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1.Mötesplats o. <strong>till</strong>flyktsort för hemlösa o. socialt utsatta o. erbjuda gemenskap. 2. Vara en plats<br />

där volontärer o. praktikanter kan möta socialt utsatta o. utveckla en växande respekt o. omsorg<br />

för den kategori människor, som man i samhället annars undviker.3.Kvinnoarbete med Spa-träffar<br />

två ggr per termin o. i de skapade relationerna motivera o. stötta kvinnorna i deras väg <strong>till</strong>baka<br />

genom samarbete med fältteamen i kommunen, Trappa Upp, Huldas hus m.m. 4. "Öppet hus"<br />

dagtid onsdagar där gäster med olika behov kan få den specifika hjälp de behöver. 5. Samarbete<br />

med Trappa Upp genom att erbjuda färdigbehandlade klienter praktikantplats på dagtid för fortsatt<br />

arbetslivsträning, men även rekommendera motiverade gäster Trappa Upp som öppenvård.<br />

Fortsättning <strong>av</strong> konstkursen på Trappa Upp. 6.Uppsamlingsplats för utsatta människor där<br />

fältteamen och vi gemensamt kan arbeta med att fånga upp nya gäster men även motivera de<br />

gamla gästerna att våga förändras. 7. Volontärutbildning varannan månad med olika föreläsare o.<br />

även fortbildning för personal. 8. Månatliga ledningsmöten med samarbetspartners för<br />

vidareutveckling <strong>av</strong> samarbetet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Café Trappanér har under året varit en "trygg plats" för hemlösa och socialt utsatta människor i<br />

<strong>Göteborg</strong>, en bra uppsamlingsplats för fältteamen och en lärorik plats att förändras på för<br />

dhtmled30:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


volontärer och praktikanter. Vi har ett fortsatt gott samarbete med de olika fältteamen och våra<br />

ledningsmöten har varit en plats där vi <strong>till</strong>sammans med fältteamen kunnat stötta varandra i<br />

arbetet med våra gäster. Vi har fortsatt med våra kvinnoträffar och i det skapat många nya<br />

relationer som vi arbetar vidare på. Vi har haft god volontärtäthet under året och genom<br />

regelbundna volontärträffar erbjudit utbildning. Vi har haft många studiebesök och praktikanter<br />

från olika vårdskolor under året bl. a. läkarstuderande som återkommer vår och höst år efter år. Vi<br />

har fortsatt vårt motiveringsarbete gentemot gästerna genom bl. a. utflykter, biobesök,<br />

ishockeymatcher och öppet hus verksamhet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Mötesplats o. <strong>till</strong>flyktsort fem kvällar i veckan för hemlösa o. socialt utsatta, erbjudande<br />

gemenskap. 2. Caféet ska vara en plats där volontärer o. praktikanter får möta socialt utsatta o.<br />

utveckla en växande respekt o. omsorg för den kategori människor, som ofta stigmatiseras i<br />

samhället. 3. Kvinnoträffar en gång/ termin för att skapa goda relationer. Erbjuda kvinnorna<br />

enskilda samtal o. stöd o. att hjälpa <strong>till</strong> i caféarbetet dagtid de perioder de är stabila. 4. Samarbete<br />

med "Trappa Upp" genom att erbjuda praktikplatser, rekommendera öppenvården för motiverade<br />

gäster. 5. Caféet ska hållas öppet onsdagar kl. 13-15. Där kan gästerna i en lugn miljö få<br />

individuella samtal o. annan hjälp vid behov. 6. Samarbete med kommunens fältarbetarteam. 7.<br />

Kontinuerlig utvärdering o. utveckling genom ledningsmöten varannan månad med fältarbetarna,<br />

ledning i <strong>Göteborg</strong>d Vineyardförsamling, <strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling. o. personal. 8. Samarbete<br />

med <strong>sociala</strong> myndigheter, Kyrknätet o. andra frivilligorganisationer genom bl.a. möten o. samtal.<br />

9. Utbildning o. fortbildning för volontärer o. personal. 10. Ta emot studiebesök o. praktikanter fr.<br />

utbildningar.11. Motivera gästerna bl.a. genom utflykter, biobesök, ishockeymatcher, som del i<br />

social träning. 12. Ta emot personer från AF och Försäkringskassan som kan komma och<br />

arbetstera på Trappanér för att på sikt komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Mötesplats o. <strong>till</strong>flyktsort fem kvällar i veckan för hemlösa o. socialt utsatta, erbjudande<br />

gemenskap. 2. Caféet ska vara en plats där volontärer o. praktikanter får möta socialt utsatta o.<br />

utveckla en växande respekt o. omsorg för den kategori människor, som ofta stigmatiseras i<br />

samhället. 3. Kvinnoträffar en gång/ termin för att skapa goda relationer. Erbjuda kvinnorna<br />

enskilda samtal o. stöd o. att hjälpa <strong>till</strong> i caféarbetet dagtid de perioder de är stabila. 4. Samarbete<br />

med "Trappa Upp" genom att erbjuda praktikplatser, rekommendera öppenvården för motiverade<br />

gäster. 5. Caféet ska hållas öppet onsdagar kl. 13-15. Där kan gästerna i en lugn miljö få<br />

individuella samtal o. annan hjälp vid behov. 6. Samarbete med kommunens fältarbetarteam. 7.<br />

Kontinuerlig utvärdering o. utveckling genom ledningsmöten varannan månad med fältarbetarna,<br />

ledning i <strong>Göteborg</strong>d Vineyardförsamling, <strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling. o. personal. 8. Samarbete<br />

med <strong>sociala</strong> myndigheter, Kyrknätet o. andra frivilligorganisationer genom bl.a. möten o. samtal.<br />

9. Utbildning o. fortbildning för volontärer o. personal. 10. Ta emot studiebesök o. praktikanter fr.<br />

utbildningar.11. Motivera gästerna bl.a. genom utflykter, biobesök, ishockeymatcher, som del i<br />

social träning. 12. Ta emot personer från AF och Försäkringskassan som kan komma och<br />

arbetstera på Trappanér för att på sikt komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.<br />

dhtmled30:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling – Café Trappaner Sökt belopp: 1 509 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 290 000 kr 1 290 000 kr 1 290 000 kr 950 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling driver verksamheten Café Trappaner. Caféet fungerar som en samlings-<br />

och mötesplats för människor med hemlöshetsproblematik. Här erbjuds enkel mat, fika och en pratstund<br />

med dem som arbetar på caféet - anställda och volontärer. På senare tid har caféets besökarantal ökat<br />

kraftigt, vilket inneburit ett större tryck på verksamheten. Ökningen <strong>av</strong> antalet besökare beror på att nya<br />

grupper söker sig hit, personer som inte primärt har en hemlöshetsproblematik. Ett exempel på detta är<br />

nödställda utländska EU-medborgare.<br />

Stöd <strong>till</strong> social ekonomi har tagit initiativ <strong>till</strong> en utvecklingsdiskussion rörande det hemlöshetsarbetet<br />

som bedrivs inom den ideella sektorn. Detta sker i samarbete med förvaltningens boendeverksamhet.<br />

Ambitionen är att ta ett samlat grepp kring hemlöshetsproblematiken och caféets roll utgör en del i<br />

denna helhet. Förvaltningen har i den uppföljande kontakten med Café Trappaner uppmärksammat den<br />

svårighet som uppstår när drogpåverkade personer möts i trånga utrymmen. Många gånger är Café<br />

Trappaners lokal överfull och detta kan innebära en risk både för besökarna, personalen samt för<br />

volontärernas säkerhet. Det är samtidigt en risk ur brandsäkerhetssynpunkt. Flera <strong>av</strong> dem som arbetar på<br />

Café Trappaner är unga och kan vara i behov <strong>av</strong> mycket stöd i arbetet för att kunna möta målgruppen på<br />

ett bra sätt. Ledningen för Café Trappaner har för <strong>av</strong>sikt att delvis ändra inriktning på verksamheten.<br />

Bland annat kommer hårdare kr<strong>av</strong> på drogfrihet att införas. Detta kommer förhoppningsvis att leda <strong>till</strong><br />

ett lugnare klimat i och utanför caféet samt att personer som inte hör <strong>till</strong> målgruppen, eller som inte<br />

uppfyller kr<strong>av</strong>en på att få komma in i lokalen, inte kommer att besöka verksamheten. Förvaltningen<br />

ställer sig positiv <strong>till</strong> att <strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling ser över verksamheten och anger tydligare gränser<br />

för besökare och för vad de som arbetar i verksamheten ska klara <strong>av</strong>.<br />

Omställningen <strong>av</strong> verksamheten - innehållsmässigt och ekonomiskt - ska ske under våren 2013. Syftet<br />

med omställningen är att renodla verksamheten i syfte att möta rätt målgrupp. Förvaltningens<br />

bedömning är att verksamheten efter omställningen inte kommer att ha behov <strong>av</strong> samma <strong>bidrag</strong>snivå och<br />

föreslår därför ett lägre <strong>bidrag</strong>. Förvaltningen gör samtidigt en bedömning <strong>av</strong> Café Trappaners<br />

verksamhet i förhållande <strong>till</strong> andra verksamheter som vänder <strong>till</strong> människor som befinner sig i missbruk<br />

och hemlöshet. Förvaltningen anser att det höga <strong>bidrag</strong> <strong>Göteborg</strong>s Baptistförsamling får för<br />

verksamheten inte står i relation <strong>till</strong> det arbete som utförs för målgruppen på Caféet. Förvaltningens<br />

förslag innebär att församlingen ekonomiskt får ett halvår på sig att ställa om. Detta genom att <strong>bidrag</strong>et<br />

fördelas på två kvartalsutbetalningar, under våren 2013, vilka kommer att ligga på samma nivå som<br />

tidigare kvartalsutbetalningar. Den föreslagna sänkningen <strong>av</strong> <strong>bidrag</strong>et slår därefter igenom i de två sista<br />

kvartalsutbetalningarna 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Tabernaklet - Café Trappaner beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 950 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Inger Sutter<br />

Ansökan gjord den 28 maj 2012, måndag, kl. 16:30<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Kungsladugårdsgatan 5<br />

414 69, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

70 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Frivilliga Samhällsarbetare Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 0706396719<br />

Org-nr: 8572083189<br />

inger.sutter@telia.com<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

inger.sutter@telia.com<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Inger Sutter<br />

0706396719<br />

inger.sutter@telia.com<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Birgitta Ljungholm<br />

birgitta@fc.se<br />

C/O: Birgitta Ljungholm<br />

Bangatan 27 1-3<br />

414 63, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Inger Sutter<br />

inger.sutter@telia.com<br />

Ålegårdsgatan 306<br />

431 50, Mölndal<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Inger Sutter 031-193892 0706396719<br />

Revisor Leif Ljungholm 031246545 0706762915<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 15 007 530 kr<br />

Personalkostnader: 0 kr<br />

Lokalkostnader: 39 881 kr<br />

dhtmled31:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Antal anställda: 0<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer inom soc.tjänsten,kontaktpersoner och stödfamiljer enl.LSS,<br />

lekmannaövervakarehäktes och anstaltsbesökare, besökarepå SIS särskilda<br />

ungdomshem,stödpersoner inom psykiatrin, gode män och Förvaltare samt övriga ideellt<br />

arbetande inom det lagbundna verksamheterna.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att medverka <strong>till</strong> ett samhälle med minskad utslagning genom atthjälpa utsatta människor <strong>till</strong> ett<br />

värdigt liv. Ge medlemmar stöd genom att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte.Informera<br />

medborgare om möjligheten att ta uppdrag som är lagreglerade, alternativt möjlighet att söka<br />

hjälp/stödhos myndigheter.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

GFS medlemmar arbetar med lagreglerade frivilliguppdrag för socialtjänsten, kriminalvården,<br />

psykiatrin och överförmyndarförvaltningen. Samarbetar med GFC,HSO,RFS,ABF,<br />

godemansföreningen samt handläggare inom nämnda grupper. Kontinuerlig utbildning erbjuds.<br />

GFSanordnar studiecirklar, seminarier och studiebesök <strong>till</strong> intressanta verksamheter för<br />

medlemmar. Flera medlemmar ingår grupper som kontinuerligt besöker anstalterna i storgöteborg<br />

och SiS ungdomshem. Det råder stor efterfrågan på dessa frivilliginsatserfrån myndigheter, fler<br />

har uttryckt <strong>av</strong> en pool <strong>av</strong> <strong>till</strong>gängliga personer. Genom samarbete med ABF har vi fått möjlighet<br />

att få med riktade kurser för kontaktpersoner och lekmannaövervakar i deras kurskatalog, vilket<br />

har resulterat i att fler har fått information om dessa uppdrag. Medlemmar5na är ensamma i sina<br />

uppdrag och får möjligheter <strong>till</strong> erfarenhetsutbyte.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Sex studiecirklarför kontaktaktpersoner. Två studiecirklar för lekmannaövervakare.<br />

Erfarenhetsutbyte två gånger per månad. Sex temaföreläsningar. Sex studiebesök. Två<br />

seminarier.En längre studieresa i samarbete med NÄFFS <strong>till</strong> Riga.Studiecirkel för intagna på ,<br />

Flera stadsdelars soc.Sagsjöanstalten.besöksgrupper <strong>till</strong> samtliga anstalter i <strong>Göteborg</strong>.Samarbete<br />

med nattvandrarna. Fortsatt samarbete med frivård,GFC,HSO,ABF,kyrkan,flera stadsdelars<br />

soc.tjänst,patientnämnden psykiatri samt andra organisationer. Starta besöksgrupp <strong>till</strong> häktet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Medlemsantalet är vid årsskiftet 348. Angående våra studiecirklar har vi uppnått våra mål.<br />

Samarbetet med andra föreningar har fungerat <strong>till</strong>fredsställande.Angående<br />

erfarenhetsutbyte,studiebesök,seminarier,temaföreläsningar och öppet hus har vi uppnått våra<br />

mål.Nattvandringar har förekommit några gånger. Studieresa <strong>till</strong> Riga. Informerat om vår<br />

verksamhet på frivården,anstalter och socialtjänsten.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Studiecirklar för kontaktpersoner och<br />

lekmannaövervakare.Erfarenhetsutbyte,temaföreläsningar,studiebesök,seminarier,<br />

erfarenhetsutbyte och nattvandringar.Samarbete<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Samma som 2012<br />

dhtmled31:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


dhtmled31:<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Frivilliga Samhällsarbetare Sökt belopp: 70 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

40 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr<br />

Föreningen <strong>Göteborg</strong>s Frivilliga Samhällsarbetare - GFS verkar för att höja kompetensen hos<br />

olika slags stödpersoner såsom lekmannaövervakare för kriminalvård/frivård, kontaktperson<br />

inom socialtjänst, kontaktfamilj inom socialtjänst, stödperson inom psykiatri, stödfamilj för<br />

barn/ungdom och vuxna missbrukare, pappa/mamma/barnkontakt och god man/förvaltare.<br />

Föreningen bedriver dessutom besöksverksamhet på Sagsjöanstalten, Skogomeanstalten,<br />

Högsboanstalten samt nattvandrar på kvällar och helger. Föreningen verkar för ett gemensamt<br />

erfarenhetsutbyte och erbjuder utbildning i form <strong>av</strong> studiecirklar. Föreningens verksamhet har<br />

en kvalitetshöjande funktion för stödpersoner som arbetar med människor i utsatta<br />

situationer.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen <strong>Göteborg</strong>s Frivilliga Samhällsarbetare beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 65 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Pia Svanqvist<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 17:01<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

650 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Pia Svanqvist<br />

076-8081396<br />

pia@gfc.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Förenings Center GFC Kontakt<br />

Ordförande<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-131396 Lena Benson-Dahlgren<br />

Org-nr: 8551010179<br />

info@gfc.se<br />

lena.benson@tele2.se<br />

www.gfc.se<br />

Mellangatan 1<br />

Postadress<br />

413 01, GÖTEBORG<br />

Mellangatan 1<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 01, GÖTEBORG<br />

info@gfc.se<br />

Kassör<br />

Bengt Lofter<br />

Besöksadress<br />

Bankgiro/Plusgiro lofter@swedegroup.com<br />

Mellangatan 1, 1 tr<br />

5561-5942<br />

Poppelgatan 14<br />

426 74, V Frölunda<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare lena Benson Dahlgren 031-152565 0708-829687<br />

Firmatecknare Bengt Lofter 031 0706-275191<br />

Sekreterare Ewy Stenström 031-216709 0737-873625<br />

Ledamot Lars Rönnmark 031-7866377 0707-266776<br />

Ledamot Gunnar Bärnarp 031-912357 0705-192357<br />

Ledamot Göran Bengtsson 031-514655 073-7355154<br />

Vice ordförande Olof Jacobson 031-970055 0701-813613<br />

Revisor Anna Ödmar, Grant Thorntorn Sweden AB 031-7013700 0702-933759<br />

Vice revisor Erling Zetterman 031-142454 0735-323625<br />

Ledamot Ulla-Britt Swensson 031-225419 076-8225410<br />

Ledamot Victoria Vega 0 0739-156093<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 3 524 400 kr<br />

Personalkostnader: 1 777 366 kr<br />

Lokalkostnader: 1 700 000 kr<br />

Antal anställda: 3<br />

Målgrupp/syfte<br />

dhtmled32:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Organisationer inom social ekonomi och enskilda frivilliga.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningens syfte med verksamheten är att vara en mötesplats och utvecklingscentrum för<br />

frivilligt social arbete, både organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda frivilliga.<br />

<strong>Göteborg</strong>s FöreningsCenter (GFC) vill verka för ett ökat samarbete mellan<br />

frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det<br />

frivilliga <strong>sociala</strong> engagemanget i <strong>Göteborg</strong> med omnejd.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

GFC är huvudman för kontaktpersonsverksamheten, kontorshotell, publika lokaler samt<br />

internationella frivilligdagen. GFC ä en röst för sektorn genom vår hemsida. Flera nätverk med<br />

särskilda intressefrågor ryms inom GFC. GFC ger praktiskt stöd <strong>till</strong> medlemmarna med<br />

information (Webbsida, utskick, medlemsmöten), ekonomifrågor, utbildningsinsatser, datasupport,<br />

söka <strong>bidrag</strong>, lokaladministration <strong>till</strong>hör vår bas verksamheten. Verksamheten har utökats med fler<br />

kontorslokaler, samt publika lokaler i markplan. Detta har medfört ökad administration för GFC,s<br />

kansli. GFC representerar sina medlemmar i GSE, VG-regionens råd för social ekonomi och<br />

Idékom (samverkansrådet mellan SE och GS). Vi deltar även i det nationella nätverket Soul, som<br />

finns med i det partgemensamma forum på Ungdomsstyrelsen för Civillsamhällets politik.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

GFC vill lyfta det frivilliga <strong>sociala</strong> arbetet, synliggöra GFC och genomföra utåtriktade aktiviteter i<br />

första hand genom: information på GFC,s hemsida, huvudmannaskap för frivilligförmedlingssidan<br />

frillig.se, medverkan i samverkansrådet, samarbete i GSE. GFC vill ge stöd <strong>till</strong><br />

medlemsföreningarna genom att: samordna och bygga vidare på de nätverk som startats,<br />

informera och inspirera på hemsidan och på medlemsmöten, fortsätta sitt huvudmannaskap för<br />

internationella frivilligdagen, initiera och förmedla bra utbildningar, utveckla en "kompetensbank"<br />

med erfarenhetsutbyten, delta i olika projekt som ökar kompetensen och möjligheten <strong>till</strong> utbildning<br />

för medlemmarna, <strong>till</strong>handa-hålla service <strong>till</strong> föreninga gällande sökande <strong>av</strong> <strong>bidrag</strong>,<br />

ekonomihantering och information. GFC fortsätter att vara huvudman för:<br />

Kontaktpersonsverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta, Kontorshotellsverksamhet med<br />

eventuell utvidgning.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

-Varit koordinator för Social Ekonomi i utveckling och lärande (Soul) -Skapat ny hemsida för GFC<br />

-Varit projektägare <strong>av</strong> kompetensutveckling för social ekonomi -Deltagit i samverkansrådet -<br />

Medverkat i arbetsgruppen för framtagande <strong>av</strong> överenskommelsen - Deltagit i GSE -Service <strong>till</strong><br />

föreningarna - Administrerat ombyggnation och genomförande <strong>av</strong> Mötesplats <strong>Göteborg</strong><br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

-Fortsatt utveckling <strong>av</strong> Mötesplats <strong>Göteborg</strong> -Skapa kunskapsbank och informera om det frivilliga<br />

<strong>sociala</strong> arbetet -Stödja utvecklingen <strong>av</strong> nya initiativ inom frivillig<strong>området</strong> -Förmedla kontakt mellan<br />

frivilliga, organisationer och kommunen -Implementering <strong>av</strong> överenskommelsen<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

-Fortsatt arbete med Mötesplats <strong>Göteborg</strong> -Marknadsföring -Utbildningsinsatser för social<br />

ekonomi -Social ekonomi, delta i Idékom, GSE, VG-regionens SER, Nationellt nätverk Soul -<br />

Utvärdera överenskommelsen första år -Söka nytt ESF-projekt kompetensutveckling -<br />

Kontorshotellverksamhet -Stöd och service <strong>till</strong> organisationerna<br />

dhtmled32:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


dhtmled32:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Förenings Center - GFC Sökt belopp: 650 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

400 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Förenings Center - GFC är en paraplyorganisation för föreningar som utför<br />

frivilligt socialt arbete. Den fungerar som en mötesplats och ett utvecklingscentrum samt<br />

ger service och stöd åt sina medlemsföreningar. GFC är också huvudman för en<br />

kontaktpersonsverksamhet som är självfinansierad. Föreningen är delaktig i olika<br />

samarrangemang exempelvis Frivilligdagen. GFC fungerar som en samlad röst för<br />

frivilligsektorn samt som en samtalspartner <strong>till</strong> kommunen. De ingår i samverkansrådet<br />

Idékom. GFC är också huvudman för Mötesplats <strong>Göteborg</strong> som finns vid Järntorget.<br />

Syftet med denna arena är att vara en träffpunkt för såväl enskilda göteborgare som för<br />

föreningar <strong>av</strong> skilda slag. Här finns kontorsplatser, publika datorer, café och en butik som<br />

säljer produkter som <strong>till</strong>verkas inom frivilligsektorn. Mötesplats <strong>Göteborg</strong> har arbetats<br />

fram i samverkan med förvaltningen, som också är med och finansierar verksamheten.<br />

Förvaltningens förenings<strong>bidrag</strong> fungerar som stöd <strong>till</strong> GFC:s arbete med<br />

medlemsföreningarna.<br />

Förvaltningen föreslår att <strong>Göteborg</strong>s Förenings Center GFC beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong><br />

för 2013 med 450 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lars Högberg<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 14:19<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 150 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Linda Andersson<br />

076-7872502<br />

l.andersson@raddningsmissionen.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Agora Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-7121240<br />

Org-nr: 8572025974<br />

info@raddningsmissionen.se<br />

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/agora<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29, 2 tr<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

l.hogberg@raddningsmissionen.se<br />

0739-014191<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Sven-Olof Andersson<br />

andersolle@gmail.com<br />

Brattås Kärrsvägen 201, 9 tr<br />

416 50, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Fredriksson<br />

Telefon: 031-7121206<br />

Fax: 031-7121249<br />

m.fredriksson@raddningsmissionen.se<br />

Storgatan 61<br />

524 31, Herrljunga<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Caroline Woxberg 031-7097006 031-7097006<br />

Ledamot Lena Björneld 031-426017 070-6597885<br />

Ledamot Mikael Jedenberg 0302-20253 073-9867303<br />

Ledamot Lennart Brodén 0302-16753 070-9254197<br />

Revisor Sten Olofson 031-7755117 070-8755117<br />

Firmatecknare Emil Mattsson 031-7121202 073-9014186<br />

dhtmled33:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Britt-Marie Ekman Joelsson 031-3438377 073-3094753<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 992 246 kr<br />

Personalkostnader: 2 094 313 kr<br />

Lokalkostnader: 436 835 kr<br />

Antal anställda: 6<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Agora är en mötesplats för familjer och särsklit kvinnor. Målet att skapa delaktighet och mer<br />

jämlika villkor mellan kvinnor och män i samhället. Prioriterade grupper är kvinnor som står<br />

utanför samhällsliv och arbetsliv. Individer som är villiga att ta klivet från utanförskap <strong>till</strong><br />

delaktighet och som vill medverka <strong>till</strong> ökad jämställdhet och integration. Vi har särsklida insatser<br />

för unga kvinnor som utsätts för patriarkalt förtryck.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission är en ideell förening som driver socialt arbete sedan 1952 i<br />

<strong>Göteborg</strong>. Organisationens vision är alla människors rätt <strong>till</strong> ett värdigt liv. Räddningsmissionens<br />

uppdrag är att utifrån organisationens stadgar och värdegrund, uppmärksamma och motverka<br />

förhållanden i samhället som leder <strong>till</strong> och förvärrar mänsklig utsatthet, såsom missbruk,<br />

segregation, isolering, utslagning, arbetslöshet, ekonomisk och social fattigdom.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Agora ingår i Räddningsmissionens verksamhet Integration, barn-och ungdom, vars övergripande<br />

syfte är att erbjuda våra deltagare <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> samhällsutveckling oberoende <strong>av</strong> kön, sexualitet,<br />

klass och geografiskt ursprung. På vår mötesplats erbjuder vi en trygg och positiv miljö där<br />

deltagarna kan träffa andra människor. Andra tjänster vi har inom mötesplatsen är praktisk<br />

vägledning och samhällsorientering, samtalsverksamhet, kursverksamhet samt stöd <strong>till</strong> att bygga<br />

upp <strong>sociala</strong> relationer, professionella nätverk, eller självhjälpsgrupper. Viss verksamhet är<br />

speciellt inriktad på att ge stöd <strong>till</strong> unga kvinnor som lever under någon form <strong>av</strong> hedersrelaterat<br />

förtryck. De lever i patriarkala familjestrukturer där hot och våld används i syfte att bevaka flickans<br />

kyskhet och kontrollera hennes sexualitet.Risken för att bli gift mot sin vilja är också ett skäl <strong>till</strong> att<br />

de söker stöd på Unga Agora.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1 Mötesplatsen: Verksamhet kopplade <strong>till</strong> Integrationsarbete och jämställdhet skall baseras på ett<br />

medvetet genusperspektiv. Verksamheten ska vända sig <strong>till</strong> samhällsengagerade individer såväl<br />

som kvinnor som behöver Agora som plattform för att växa, som individ, kvinna, människa, social<br />

varelse, etc. 2 Kurser: Utbudet <strong>av</strong> kurser ska spegla aktivitetsskapande, hälsofrämjande och<br />

kompetenshöjande/medvetandegörande områden. 3. Entreprenör-skap: Vi fortsätter att utveckla<br />

konceptet mässa för kvinnor som är företagare. 4. Hälsa: Vi utökar hälsoarbetet kopplat <strong>till</strong><br />

arbetsrehabiliterande insatser i egen regi eller i samverkan.5 Arbetspraktik: Metoder och modell<br />

kopplade <strong>till</strong> projekt ArbetsRätt ska implementeras. 6 Unga Agora: Fortsätta insatser för unga<br />

kvinnor i grupp som utsatts för hedersrelaterat förtryck samt individuell praktisk vägledning. Verka<br />

som aktör mellan flickan och myndighet i de fall där en kontaktperson behövs.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

dhtmled33:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


1Mötesplatsen: Agora har under 2011 arbetat aktivt för att öka mötesplatsens mångfald och nå en<br />

breddare målgrupp. 2 Kurser: Innehållet på kursutbudet har varit en blandning <strong>av</strong><br />

kompentenshöjande och hälsofrämjande områden. 3 Entreprenörskap: Agora fortsätter arbetet<br />

med att stödja och samarbeta med kvinnor entreprenörer. 4 Hälsa: Agora har erbjudit<br />

hälsofrämjande aktiviteter under året såsom, Yoga, Qigong och meditation. 5 Arbetspraktik:<br />

Agora tar kontinuerligt emot 5 ? 6 deltagare på arbetsträning inom olika arbetsområden. 6. Unga<br />

Agora: Under året har unga kvinnor fått stöd i processen att bearbeta sin situation och skapa<br />

bättre förutsättningar för sin framtid, utifrån problematiken att leva under någon form <strong>av</strong><br />

hedersförtryck.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1 Mötesplatsen: Fortsätta att utveckla möteplatsen <strong>till</strong> en plats för att skapa delaktighet,<br />

integration och gemenskap. Verksamheten ska vända sig <strong>till</strong> individer, främst kvinnor, som<br />

behöver Agora som plattform för att växa, som individ, kvinna, människa, social varelse, etc. 2<br />

Kurser: En fördelning mellan aktivitetsskapande, hälsofrämjande och<br />

kompetenshöjande/medvetandegörande kurser, föreläsningar. 3 Hälsa: Utveckla hälsoarbetet<br />

som ett verktyg för deltagarna att skapa förutsättningar för ett aktivt arbets- och fritidsliv. 4 Unga<br />

Agora: Utveckla och förbättra stödinsatserna för unga kvinnor som lever under hedersförtryck<br />

med att etablera en mentorprogram för studier och arbete. 5 Fortsätta arbetet med att samordna<br />

Agoras insatser och arbetssätt med resten <strong>av</strong> Integrations- barn och ungdomsverksamheten för<br />

att på så sätt kunna nå flera individer och familjer.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1 Mötesplatsen: Fortsätta att utveckla möteplatsen <strong>till</strong> en plats för att skapa delaktighet,<br />

integration och bjuda in <strong>till</strong> gemenskap. Verksamheten ska vända sig <strong>till</strong> samhällsengagerade<br />

individer såväl som kvinnor som behöver Agora som plattform för att växa, som individ, kvinna,<br />

människa, social varelse, etc. 2 Kurser: Utbudet <strong>av</strong> kurser skall spegla Agoras målsättningar<br />

gällande jämställdhet, egenmakt och hälsa. Kurserna skall möta deltagarnas behov <strong>av</strong> att öka sin<br />

kompetens inom olika områden. 3 Hälsa: Utveckla hälsoarbetet som ett verktyg för deltagarna att<br />

skapa förutsättningar för ett aktivt arbets- och fritidsliv. 4 Unga Agora: Få finansiering för att<br />

kunna fortsätta och utveckla denna verksamhet. 5 Fortsätta arbetet med att samordna Agoras<br />

insatser och arbetssätt med resten <strong>av</strong> Integrations- barn och ungdomsverksamheten för att på så<br />

sätt kunna nå flera individer och familjer. 6. Vi planerar en föräldrautbildning riktad <strong>till</strong> föräldrar<br />

med utländsk bakgrund. Många som vi möter på Agoras Öppet hus har uttryckt frustration kring<br />

hur man skall hantera sina barn i det nya hemlandet. Vad gäller för regler/lagar? Hur sätter man<br />

gränser? osv. Innehåll: FNs barnkonvention, barnuppfostran och antiagalagen, HbtQ osv. En <strong>av</strong><br />

de två kursledarna skall kunna arabiska.Två parallella kurser 10 ggr á 2 timmar. Vi kommer efter<br />

<strong>av</strong>slutad kurs att erbjuda föräldrarna en coach som de kan vända sig <strong>till</strong> i situationer de behöver<br />

råd o stöd. Dessa coacher kommer att vara volontärer.<br />

dhtmled33:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Agora Sökt belopp: 1 150 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 080 000 kr 1 080 000 kr 1 150 000 kr 1 150 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmissions verksamhet Agora arbetar med integration ur ett<br />

kvinnoperspektiv och erbjuder en mötesplats för kvinnor o<strong>av</strong>sett ursprung. Agora arbetar<br />

aktivt med jämställdhet mellan könen och jämlika villkor i samhället. Man erbjuder<br />

dialoggrupper som även är öppna för män. Agora erbjuder verksamheter, aktiviteter och ett<br />

socialt sammanhang för kvinnor som <strong>av</strong> olika orsaker står utanför arbetsmarknaden och har<br />

en sänkt arbetskapacitet. Agora har ett hälsofokus och verkar för att förbättra kvinnornas<br />

hälsa och möjliggöra deras inträde på arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer att <strong>Göteborg</strong>s<br />

Räddningsmissions verksamhet Agora verkar på olika nivåer: för att förbättra hälsan, öka det<br />

<strong>sociala</strong> nätverket, möjliggöra sysselsättning och se individen i ett familje-/gruppsammanhang.<br />

Man arbetar med likheter och olikheter mellan könen och de olika förutsättningar som finns.<br />

Agoras verksamhet har en långsiktig samhällsekonomisk effekt.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Agora beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 1 150 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lars Högberg<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 14:29<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

675 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lars Högberg<br />

0739-014191<br />

l.hogberg@raddningsmissionen.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Fältet Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-7121652<br />

Org-nr: 8572025974<br />

m.albertsson@raddningsmissionen.se<br />

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/faltet<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

m.albertsson@raddningsmissionen.se<br />

0739-014167<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Sven-Olof Andersson<br />

andersolle@gmail.com<br />

Brattås Kärrsvägen 201, 9 tr<br />

416 50, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Fredriksson<br />

Telefon: 031-7121206<br />

Fax: 031-7121249<br />

m.fredriksson@raddningsmissionen.se<br />

Storgatan 61<br />

524 31, Herrljunga<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Lena Björneld 031-426017 070-6597885<br />

Ledamot Mikael Jedenberg 0302-20253 073-9867303<br />

Revisor Sten Olofson 031-7755117 0708-755117<br />

Firmatecknare Emil Mattsson 031-7121202 073-9014186<br />

Ledamot Lennart Brodén 0302-16753 070-9254197<br />

Ledamot Britt-Marie Ekman Joelsson 031-3438377 073-3094753<br />

dhtmled34:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Vice ordförande Caroline Woxberg 031-7097006 073-4434622<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 654 915 kr<br />

Personalkostnader: 1 789 053 kr<br />

Lokalkostnader: 249 813 kr<br />

Antal anställda: 4<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Uteliggare/Hemlösa,fattiga EU-medborgare, missbruk/dubbeldiagnos samt personer i risksonen<br />

för hemlöshet/missbruk.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Räddningsmissionens uppgift är bl.a att utifrån sina värderingar och stadgar ägna<br />

uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder <strong>till</strong> och förvärrar mänsklig<br />

utsatthet,såsom alkohol och annat drogmissbruk,segregation,isolering,förnedring och<br />

förtryck,utslagning,arbetslöshet,ekonomisk och social fattigdom.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Fältarbetet/Uppsökande verksamhet är en viktig och grundläggande funktion i arbetet med<br />

gruppen som "sover mer ute än inne". För att nå ett lyckat resultat med denna mycket komplexa<br />

och utsatta grupp behövs ett mycket nära och kontinuerligt relationsarbete. Vår målgrupp lever<br />

ofta i en tröstlös situation <strong>av</strong> hemlöshet, droger, psykisk ohälsa och fysisk ohälsa, våld och ibland<br />

kriminalitet. Det handlar inte bara om sporadiska möten på staden utan också att kunna<br />

upprätthålla en samlad bild, att veta personens situation, hälsoläge, behov etc. Vi följer personer i<br />

med och motgång under lång tid. Vi är ofta länken mellan personen-socialtjänsten-vården-psykmyndigheter-behandlingsenhet-familj<br />

mm. Fältarbetet är en relations och brobyggare som skapar<br />

ett bra motivationsklimat där en förändringsprocess får lov att börja<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Fortsätta med de akuta insatser för stadens mest utsatta & hemlösa. De som inte väljer<br />

kommunen och deras hjälp system. 2 Jobba med uppföljning <strong>av</strong> de människor som sover mer ute<br />

än inne. 3. Vi vill vara <strong>till</strong>gängling för de som inte uppsöker vårt kafé eller andra mötesplatser. 4.<br />

För att kunna påverka och påvisa <strong>till</strong> kommun och politiker vad som behövs, så behöver vi ha en<br />

god kunskap om hur det ser ut på stadens gator och torg, vi behöver upprätthålla vår<br />

spetskunskap och känna behovet. Genom att jobba med våra relationer både <strong>till</strong> den<br />

hjälpsökande och systemet så kommer vi att veta och kunna ge vidare.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Vi har fortsatt arbetet gentemot målgruppen och vi har känt en frihet att jobba utifrån den<br />

erfarenhet och kompetens vi har i samarbetet med övriga fältteam och fältsamordnaren. 2.<br />

Uppföljning har skett både <strong>av</strong> fältarbetarna och en personal på Vasagatans kafé. Vi har haft<br />

mycket goda resultat <strong>av</strong> uppföjningen via vårt kafé på Vasagatan. 3. Genom en utökning <strong>av</strong><br />

fältarbetarna från tre anställda <strong>till</strong> fyra har vi kunnat dela upp arbetslaget i två grupper och därmed<br />

har vi kunnat möta fler männsikor i behov på stan. Vi har fortsatt med det traditionella fältarbetet<br />

och funnits i de hemlösas "rum" i större utsträckning. 4. Vi har haft bra kontakt med politiker,<br />

jobbat med länknings och relationsmodellen och haft goda relationer <strong>till</strong> hjälpsökande och<br />

dhtmled34:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


hjälpsystemet.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Fortsättning med de akuta insatser för stadens mest utsatta & hemlösa. De som inte väljer<br />

kommunen och deras hjälp system. 2. Jobba med uppföljning <strong>av</strong> de människor som sover mer<br />

ute än inne. 3. Vi vill vara <strong>till</strong>gängliga för de som inte uppsöker vårat kafé eller andra mötesplatser<br />

4.Upprätthålla vår spetskunskap och känna behovet. Genom att jobba med våra relationer både<br />

<strong>till</strong> den hjälpsökande och systemet så kommer vi att veta och kunna ge vidare.5. Arbeta aktivt<br />

med att lyfta behovet <strong>av</strong> mer missbruksvård/behandling för de människor vi möte på gatan. 6. Vi<br />

har <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> fyra lägenheter där vi erbjuder boendestöd .Vi ser lägenheterna som ett redskap för<br />

att kunna hjälpa människor som lever i hemlöshet in i en mer ordnad <strong>till</strong>varo med socialt stöd,<br />

motivationsarbete och att få hjälp genom självhjälpsgrupper. 7. Fälta mer på stan och<br />

förhoppningsvis även mer ute i de olika stadsdelarna.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Fortsättning med de akuta insatser för stadens mest utsatta & hemlösa. De som inte väljer<br />

kommunen och deras hjälp system. 2. Jobba med uppföljning <strong>av</strong> de människor som sover mer<br />

ute än inne. 3. Vi vill vara <strong>till</strong>gängliga för de som inte uppsöker vårat kafé eller andra mötesplatser<br />

4.Upprätthålla vår spetskunskap och känna behovet. Genom att jobba med våra relationer både<br />

<strong>till</strong> den hjälpsökande och systemet så kommer vi att veta och kunna ge vidare.5. Arbeta aktivt<br />

med att lyfta behovet <strong>av</strong> mer missbruksvård/behandling för de människor vi möte på gatan.6. Vi<br />

har <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> 4 lägenheter där vi erbjuder boendestöd .Vi ser lägenheterna som ett redskap för<br />

att kunna hjälpa människor som lever i hemlöshet in i en mer ordnad <strong>till</strong>varo med socialt stöd,<br />

motivationsarbete och att få hjälp genom självhjälpsgrupper. 7.Fälta mer på stan och<br />

förhoppningsvis även mer ute i de olika stadsdelarna. 8. Finnas med i framtida samarbete kring<br />

fattiga EU medborgare.<br />

dhtmled34:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Fältet Sökt belopp: 675 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

675 000 kr 675 000 kr 675 000 kr 675 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Fältet vänder sig <strong>till</strong> människor som befinner sig i en<br />

boende- eller missbruksproblematik. De arbetar i samverkan med övriga aktörer på<br />

<strong>området</strong>. Regelbundna <strong>av</strong>stämningar sker i syfte att arbeta mot ett gemensamt mål.<br />

Räddningsmissionen fältverksamhet fungerar som brobyggare och länk mellan den som<br />

har problem med sitt boende eller sitt missbruk och samhällets olika boende- och<br />

behandlingsalternativ.<br />

Förvaltningen föreslår att <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Fältet beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 675 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lars Högberg<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 14:37<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

310 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lars Högberg<br />

0739-014191<br />

l.hogberg@raddningsmissionen.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Kaféet Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-7121380<br />

Org-nr: 8572025974<br />

m.albertsson@raddningsmissionen.se<br />

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/kafevasagatan<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

m.albertsson@raddningsmissionen.se<br />

0739-014167<br />

Besöksadress<br />

Vasagatan 14<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Sven-Olof Andersson<br />

andersolle@gmail.com<br />

Brattås Kärrsvägen 201, 9 tr<br />

416 50, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Fredriksson<br />

Telefon: 031-7121206<br />

Fax: 031-7121249<br />

m.fredriksson@raddningsmissionen.se<br />

Storgatan 61<br />

524 31, Herrljunga<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Caroline Woxberg 031-7097006 073-4434622<br />

Ledamot Lena Björneld 031-426017 070-6597885<br />

Ledamot Mikael Jedenberg 0302-20253 073-9867303<br />

Ledamot Lennart Brodén 0302-16753 070-9254197<br />

Revisor Sten Olofsson 031-7755117 070-8755117<br />

Firmatecknare Emil Mattsson 031-7121202 073-9014186<br />

dhtmled35:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Britt-Marie Ekman Joelsson 031-3438377 073-3094753<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 670 815 kr<br />

Personalkostnader: 1 245 287 kr<br />

Lokalkostnader: 577 181 kr<br />

Antal anställda: 5<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Kafeets målgrupp är de allra mest utsatta i gruppen hemlösa.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Räddningsmissionens uppgift är bl.a att utifrån sina värderingar och stadgar ägna<br />

uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder <strong>till</strong> och förvärrar mänsklig<br />

utsatthet,såsom alkohol och annat drogmissbruk,segregation,isolering,förnedring och<br />

förtryck,utslagning,arbetslöshet,ekonomisk och social fattigdom.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Ett öppet Kafe för hemlösa,ensamma eller ekonomiskt utsatta människor.De som har sovit på<br />

35an har också möjlighet att få fortsatt stöd och uppföjlning på kafeet.Vi har öppet fyra dagar i<br />

veckan. (stängt onsdagar) Vi serverar frukost mellan 08.45-12.00. Medarbetarna är en blandning<br />

<strong>av</strong> personal och volontärer. Förutom att servera frukost delar vi ut kläder,gästerna kan få sköta<br />

sin hygien,vi skapar relationer och jobbar med att länka vidare/<strong>till</strong>baka <strong>till</strong><br />

soc.tjänsten,<strong>av</strong>giftning,boende osv.. Vi erbjuder även olika former <strong>av</strong> sysselsättning t.ex<br />

segling,rockband,fiske,simning,läger,idrottsevenemang osv.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Det känns som att vi har hittat vår nisch. Frukostservering med möjlighet att få konkret hjälp eller<br />

uppföljning. Utifrån det vill vi? 1.Fortsätta att jobba med att motivera människor att ta sig ur sitt<br />

missbruk och/eller hemlöshet. 2. Jobba <strong>till</strong>sammans med Stadsmissionen och kommunen för att<br />

skapa synergi effekter och samordning i insatserna för de människor vi möter. 3. Jobba med att<br />

se det friska hos våra gäster och kunna erbjuda positiva aktiviteter (simning,bastu,segling,fiske)<br />

som uppmuntrar <strong>till</strong> förändringsprocesser i deras liv. 4. Kunna vara behjälplig med kläder/skor<br />

framförallt på vintern.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Vi har kunnat jobba målmedvetet med motivation och uppföljning utifrån att vi har haft en tjänst<br />

<strong>av</strong>satt bara för det. 2. Vi har haft ett bra samarbete med kommunen men framförallt med<br />

Stadsmissionens fältarbetare, som besökt kaféet varje vecka och därmed kunnat samordna<br />

verksamheterna bättre. 3. Vi har under året bland annat startat två rockband. Ett <strong>av</strong> dom var med<br />

och spelade på våran julkonsert och Hemlösas natt. Vi hade också ett väldigt uppskattat läger på<br />

Björkö. Vi har ett nära samarbete med GAIS, vilket innebär att 15-20 gäster kan gå på varje<br />

hemma match. Dessa olika aktiviteter stärker personernas självkänsla. 4. Vi har väldigt bra<br />

samarbete med Freeport och SkoBo, som förser oss med kläder och skor.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

dhtmled35:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Erbjuda fler <strong>av</strong> verksamhetens gäster möjlighet att bilda band och att musik kunde få bli en metod<br />

som vi jobbar ännu mer aktivt med. Vi vill se och ge möjligheten för våra gäster att utveckla det<br />

friska/positiva i deras liv utifrån de erfarenheter och talanger de har. Vad det gäller uppföljningen<br />

<strong>av</strong> våra gäster som kommer från 35an fortsätter den som tidigare. Fler o fler söker sig <strong>till</strong> Anja<br />

Hakala som har den tjänsten nu. Hon talar finska och har väldigt många kontakter i den gruppen.<br />

2012 är osäker vad gäller 35ans framtid eftersom verksamheten går ut på upphandling och vi vet<br />

inte förrän senhösten 2011 om vi får den. Men självklart vill vi fortsätta den verksamheten och<br />

utveckla den ytterligare. Kafeet är väldigt uppskattad <strong>av</strong> gästerna,personalen trivs på sin<br />

arbetsplats och många vill vara volontärer där. Vi vill att det ska fortsätta vara så även under<br />

2012.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Fortsätta att vara en centralt belägen, lättilgänglig och viktig mötesplats för målgruppen. 2.<br />

Utveckla arbetet mot befintlig målgrupp men också mot nya målgrupper, t.ex. fattiga EUmedborgare<br />

och i den gruppen specifikt romer. 3. Fortsätta och utveckla friskvårdsaktiviteterna.<br />

dhtmled35:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Kaféet Sökt belopp: 310 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

310 000 kr 310 000 kr 310 000 kr 310 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Kaféet är en träffpunkt för människor med boende- och<br />

missbruksproblematik. Kaféet fungerar som en "uppfångarenhet" för denna målgrupp.<br />

Grundtanken är att man här skall kunna få hjälp och stöd med sina problem i syfte att<br />

kunna gå vidare. Detta kan ske i Räddningsmissionens, i kommunens eller andra aktörers<br />

regi. Ambitionen är att följa upp så många som möjligt <strong>av</strong> dem som bott på ”35-an”<br />

under natten, men även andra som söker sig <strong>till</strong> kaféet.<br />

Förvaltningen föreslår att <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Kaféet beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 310 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lars Högberg<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 13:58<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

100 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lars Högberg<br />

0739-014191<br />

l.hogberg@raddningsmissionen.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Rum Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 031-7121241<br />

Org-nr: 8572025974<br />

y.lagerstedt@raddningsmissionen.se<br />

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/rum<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

y.lagerstedt@raddningsmissione.se<br />

0739-014188<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp;<br />

förening<br />

Ordförande<br />

Sven-Olof Andersson<br />

andersolle@gmail.com<br />

Brattås Kärrsvägen 201, 9 tr<br />

416 50, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Fredriksson<br />

Telefon: 031-7121206<br />

Fax: 031-7121249<br />

m.fredriksson@raddningsmissionen.se<br />

Storgatan 61<br />

524 31, Herrljunga<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Revisor Sten Olofson 031-775 51 17 0708-755 117<br />

Vice ordförande Caroline Woxberg 031-7097006 031-7097006<br />

Ledamot Lena Björneld 031-426017 070-6597885<br />

Ledamot Mikael Jedenberg 0302-20253 073-9867303<br />

Ledamot Lennart Brodén 0302-16753 070-9254197<br />

Firmatecknare Emil Mattsson 031-7121202 073-9014186<br />

dhtmled36:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Britt-Marie Ekman Joelsson 031-3438377 073-3094753<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 235 000 kr<br />

Personalkostnader: 288 959 kr<br />

Lokalkostnader: 15 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Ungdomar och unga vuxna mellan 16 - 26 år.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission är en ideell förening som driver socialt arbete sedan 1952 i<br />

<strong>Göteborg</strong>. Organisationens vision är alla människors rätt <strong>till</strong> ett värdigt liv. Räddningsmissionens<br />

uppdrag är att utifrån organisationens stadgar och värdegrund, uppmärksamma och motverka<br />

förhållanden i samhället som leder <strong>till</strong> och förvärrar mänsklig utsatthet, såsom missbruk,<br />

segregation, isolering, utslagning, arbetslöshet, ekonomisk och social fattigdom.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Syftet för samtalsverksamheten rum är att ge unga människor möjlighet <strong>till</strong> rådgivning, stöd- och<br />

krissamtal. Verksamheten erbjuder individuella samtal och gruppsamtal. Stödsamtalen erbjuds <strong>till</strong><br />

ungdomarna som har behov <strong>av</strong> att bearbeta olika svårigheter i livet. Målgruppen har under lång<br />

tid befunnit sig i någon form <strong>av</strong> utanförskap, exempelvis arbetslöshet, missbruk, hemlöshet,<br />

funktionshinder m.m. Samtalsverksamheten fungerar som ett verktyg i processen att få unga<br />

människor motiverade <strong>till</strong> att bli etablerade i samhället och ta ansvar för sitt eget liv. Under 2011<br />

har rum tagit emot 25 ungdomar, både tjejer och killar. Antalet samtal och frekvens bedöms<br />

utifrån individuella behov. Rum erbjuder även samtalsgrupper med syfte att motverka en del <strong>av</strong><br />

utanförskapets effekter. Samtalen prövar olika värderingar och förhoppningsvis resulterar i att<br />

ungdomarna får nya insikter.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Säkerställa finansieringen för verksamheten efter Framtidsspårs slut 2010-12-31. 2. Fortsätta<br />

att erbjuda samtalsstöd för målgruppen. 3. Samordna resurser med övrig barn och<br />

ungdomsverksamhet inom <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1 och 2. Under 2011 har RUM fortsatt att erbjuda samtalsstöd för unga vuxna. Insatsen har<br />

anpassats <strong>till</strong> nuvarande finansiering eftersom vi inte lyckats få ytterligare finansiering för<br />

verksamheten. 2. Under året har verksamheten samordnat resurserna med övriga medarbetare<br />

inom Integration, barn och unga.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Fortsätta att arbeta med samordning <strong>av</strong> resurser med övrigt barn och ungdomsverksamhet<br />

inom <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission. 2. Ta fram prioriteringskriterier över vilka ungdomar som<br />

främst bör få stöd <strong>av</strong> RUMs verksamhet. 3. Tillsammans med andra medarbetare inom<br />

Räddningsmissionens Integration, barn och ungdomsverksamheten ta fram metodbok som ger en<br />

dhtmled36:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


samlad bild över verktygen och metoderna som används i arbetet med målgruppen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Fortsätta erbjuda samtalsstöd för unga vuxna som söker sig <strong>till</strong> mötesplatsen. 2. Säkerställa att<br />

ungdomar som främst behöver stöd <strong>av</strong> RUM prioriteras. 3. Erbjuda samtalsstöd <strong>till</strong> målgruppen<br />

unga vuxna som kommer <strong>till</strong> verksamheten för arbetsträning. 4. Att möta ungdomar på högstadiet<br />

i samtal omkring maktlekar som för unga blir ett sätt att utöva våld mot varandra.<br />

dhtmled36:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Rum Sökt belopp: 100 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

75 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 75 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmissions verksamhet Rum erbjuder möjlighet <strong>till</strong> rådgivning, stöd- och<br />

krissamtal <strong>till</strong> unga människor som har behov att bearbeta olika svårigheter i livet.<br />

Ungdomarna har under lång tid varit i någon form <strong>av</strong> utanförskap. Samtalen ska fungera<br />

motiverande för ett återinträde i aktivitet och eget ansvar för sitt liv. Rum har tidigare varit en<br />

del <strong>av</strong> det nu <strong>av</strong>slutade EU-projektet Framtidsspår, men samtalsverksamheten genom Rum<br />

fortsätter. Efterfrågan på samtal har varit stor trots de offentliga verksamheter som finns via<br />

<strong>till</strong> exempel ungdomsmottagningar. Verksamheten kan fylla en viktig funktion för de<br />

ungdomar som har kontakt med Rum och är en del i hela Räddningsmissionens verksamhet.<br />

Föreningen söker 25 000 kr mer i <strong>bidrag</strong> för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har<br />

inga ekonomiska förutsättningar att höja föreningens verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen <strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Rum beviljas<br />

verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med 75 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lars Högberg<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 14:53<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

dhtmled37:<br />

1 050 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Line Fuchs<br />

0739-014147<br />

l.fuchs@raddningsmissionen.se<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 4<br />

2012-11-02


Föreningsansvariga<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission - Solrosen<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8572025974<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

Kontakt<br />

Telefon: 031-7121310<br />

solrosen@raddningsmissionen.se<br />

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/solrosen<br />

Bokningsbekräftelser<br />

l.hogberg@raddningsmissionen.se<br />

0739-014191<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Sven-Olof Andersson<br />

andersolle@gmail.com<br />

Brattås Kärrsvägen 201, 9 tr<br />

416 50, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Martin Fredriksson<br />

Telefon: 031-7121206<br />

Fax: 031-7121249<br />

m.fredriksson@raddningsmissionen.se<br />

Storgatan 61<br />

524 31, Herrljunga<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Caroline Woxberg 031-7097006 031-7097006<br />

Ledamot Lena Björneld 031-426017 070-6597885<br />

Ledamot Mikael Jedenberg 0302-20253 073-9867303<br />

Firmatecknare Emil Mattsson 031-7121202 073-9014186<br />

Ledamot Lennart Brodén 0302-16753 070-9254197<br />

Ledamot Britt-Marie Ekman Joelsson 031-3438377 073-3094753<br />

Revisor Sten Olofson 031-7755117 0708-755117<br />

dhtmled37:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 4<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 628 677 kr<br />

Personalkostnader: 1 585 816 kr<br />

Lokalkostnader: 408 390 kr<br />

Antal anställda: 6<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Barn och ungdomar som har någon nära anhörig frihetsberövad.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission är en ideell förening som driver socialt arbete sedan 1952 i<br />

<strong>Göteborg</strong>. Organisationens vision är alla människors rätt <strong>till</strong> ett värdigt liv. Räddningsmissionens<br />

uppdrag är att utifrån organisationens stadgar och värdegrund, uppmärksamma och motverka<br />

förhållanden i samhället som leder <strong>till</strong> och förvärrar mänsklig utsatthet, såsom missbruk,<br />

segregation, isolering, utslagning, arbetslöshet, ekonomisk och social fattigdom.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Solrosen ingår i Räddningsmissionens verksamhet Integration, barn och ungdom, vars<br />

övergripande syfte är att erbjuda våra deltagare <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> samhällsutveckling oberoende <strong>av</strong> kön,<br />

sexualitet, klass och geografiskt ursprung. Solrosens mål är att stödja och uppmärksamma barn<br />

och ungdomar som har någon nära anhörig som är frihetsberövad. Solrosens insatser utgår från<br />

barnkonventionen och vad som är det bästa för barnen. Målsättningarna för verksamheten är att:<br />

stärka barnens självförtroende, klargöra att de inte bär ansvar för sina föräldrars svårigheter,<br />

minska på känslor <strong>av</strong> skuld och skam och ge dem möjlighet att övervinna den känslomässiga kris<br />

de hamnat i vid förälderns frihetsberövande. Solrosen är med i en rad nätverk och samarbetar<br />

med Kriminalvård, socialtjänst, BUP, skolor, Bryggan m fl. är viktigt.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1. Fortsätta med och förbättra, stödverksamheten för barn och ungdomar som har någon nära<br />

anhörig frihetsberövad. 2. Behålla och stärka samarbetet med <strong>Göteborg</strong>s häkte och anstalterna<br />

Skogome, Högsbo och Sagsjön i syfte att nå fler familjer som har behov <strong>av</strong> stöd för att bearbeta<br />

den situationen de befinner sig i. 3. Förbättra och dokumentera Solrosens metod och<br />

verktygslåda i arbetet med barn och unga. 4. Sprida kunskap och erfarenheter om användningen<br />

<strong>av</strong> musik, text och rytm i arbetet med utsatta barn. 5. Undersöka nya möjligheter och område för<br />

att underlätta och förbättra kommunikationen mellan barn och föräldrar. 6. Utveckla samverkan<br />

och användning <strong>av</strong> resurser med övrig barn och ungdomsverksamhet inom <strong>Göteborg</strong>s<br />

Räddningsmission.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

1. Under 2011 har vi kunnat driva Solrosens stödverksamhet enligt plan <strong>av</strong>seende stödgrupper,<br />

föräldracirklar, individuella samtal samt övriga insatser. 2. Samarbetet med <strong>Göteborg</strong>s häkte och<br />

anstalterna Skogome, Högsbo och Sagsjön har fortsatt och förstärkts. 3. Solrosen har<br />

<strong>till</strong>sammans med övrig verksamhet inom Integration, barn och unga skapat en gemensam tema-<br />

och metodbank för arbetet, individuellt eller i grupp med utsatta barn och ungdomar. 4. Under<br />

2011 har Solrosen haft flera konserter för att sprida kunskap och erfarenheter <strong>av</strong> arbetet med text<br />

och musik som möjligt redskap i det dagliga arbetet. 5. Arbetet för att förbättra kommunikationen<br />

dhtmled37:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 4<br />

2012-11-02


mellan barn och föräldrar har fortsatt. Solrosen har fått utvecklingsmedel från Folkhälsoinstitutet<br />

just i detta syfte. 6. Samverkan med enhetens övriga medarbetare har ökat. Formerna för<br />

kunskapsutbyte har gett gott resultat.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Fortsätta arbetet med att ständigt förbättra verksamheten <strong>till</strong> nytta för vår målgrupp. 2. Sprida<br />

de mycket positiva erfarenheter <strong>av</strong> att använda musik och kultur i arbetet med att stödja barn och<br />

ungdomar. 3. Vara med och utveckla Integrations- barn och ungdoms gemensamma mötesplats<br />

<strong>till</strong> en plats för Solrosens familjer och barn att finna, trygghet, delaktighet, gemenskap och<br />

integration. 4. Fortsätta med arbetet att utveckla verksamhetens metoder och arbetssätt.5. I<br />

samarbete med Kriminalvården, anstalterna Skogome och Högsbo utveckla arbetessätt som<br />

säkerställer barnens bästa då barnet bor på anstalten <strong>till</strong>sammans med sin mamma.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Fortsätta arbetet med att ständigt förbättra verksamheten <strong>till</strong> nytta för vår målgrupp. 2. Fortsätta<br />

använda musik och kultur i arbetet med att stödja barn och ungdomar. 3. Sprida kunskap om<br />

målgruppen och arbetssätt som verksamheten utvecklat i samband med miniturné planerat i<br />

samarbete med Kultur Väst och Sensus. 4. Fortsätta vara med och utveckla Integrations-barn och<br />

ungdoms gemensamma mötesplats <strong>till</strong> en plats för Solrosens familjer och barn att finna, trygghet,<br />

delaktighet, gemenskap och integration. 5. I samarbete med Kriminalvården, anstalten Sagsjön,<br />

utveckla arbetessätt som säkerställer barnens bästa då barnet bor på anstalten <strong>till</strong>sammans med<br />

sin mamma.<br />

dhtmled37:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 4 <strong>av</strong> 4<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Solrosen Sökt belopp: 1 050 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

1 050 000 kr 1 050 000 kr 1 050 000 kr 1 050 000 kr<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmissions verksamhet Solrosen vänder sig <strong>till</strong> barn och ungdomar som<br />

har förälder eller anhörig i fängelse. Genom en pedagogisk gruppverksamhet får barnen och<br />

ungdomarna möjlighet att öka sin kunskap och därigenom bättre kunna förstå sin egen<br />

situation. Solrosen ger stöd <strong>till</strong> föräldern som har omvårdnadsansvaret för barnen och <strong>till</strong><br />

föräldern som <strong>av</strong>tjänar fängelsestraff. Solrosen har under flera år beviljats utvecklingsmedel<br />

från Länsstyrelsen i Västra Götaland för att utöka och utveckla metoderna för sitt arbete där<br />

bearbetning <strong>av</strong> sorg och skuld sker med hjälp <strong>av</strong> musikproduktion. Solrosen har nu beviljats<br />

fortsatta medel för detta arbete <strong>av</strong> Folkhälsoinstitutet. Solrosen har ett väl utvecklat<br />

samarbete med kriminalvården och andra organisationer. Tillsammans med Stockholms<br />

Bryggan och kriminalvårdsanstalten Sagsjön har man beviljats <strong>bidrag</strong> från Allmänna<br />

Arvsfonden för att ta fram metoder kring arbetet med barnen som vistas på anstalt<br />

<strong>till</strong>sammans med förälder. Förvaltningens bedömning är att Solrosen är en välfungerande<br />

verksamhet med hög kvalitet där barnets perspektiv och barnets bästa genomsyrar<br />

verksamheten.<br />

Föreningen söker ett oförändrat <strong>bidrag</strong> för 2013. Förvaltningen föreslår att föreningen<br />

<strong>Göteborg</strong>s Räddningsmission – Solrosen beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013 med<br />

1 050 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Pia Emanuelsson<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 20:30<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

1 200 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Pia Emanuelsson<br />

0708-734400<br />

pia.emanuelsson@goteborgsrattighetscenter.se<br />

<strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter - mot diskrim Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 0708-734400<br />

Org-nr: 8024555636<br />

pia.emanuelsson@gbgrc.se<br />

www.gbgrc.se<br />

Postadress<br />

Första Långgatan 30<br />

Bokningsbekräftelser<br />

413 27, <strong>Göteborg</strong><br />

pia.emanuelsson@gbgrc.se<br />

0708-734400<br />

Besöksadress<br />

Första Långgatan 30<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott<br />

&amp; förening<br />

Ordförande<br />

Tine Al<strong>av</strong>i<br />

tine.al<strong>av</strong>i@goteborgsrattighetscenter.se<br />

SOCKENVÄGEN 3A<br />

417 16, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Kaj Heino<br />

kaj.heino@goteborg.rfsl.se<br />

C/O: RFSL <strong>Göteborg</strong><br />

Stora Badhusgatan 6<br />

411 21, GÖTEBORG<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Araz Fanni - 0736-405000<br />

Sekreterare Annalena Vidlund - 0730-711514<br />

Ledamot Rudi Rhoden - 0703-064808<br />

Ledamot Henrik Ragnevi 031-7880836 -<br />

Ledamot John Fredenhag - 0703-52 30 19<br />

Ledamot Richard Magito Brun - 0763-06 80 04<br />

Ledamot Karolina Staël - 0704-38 08 60<br />

dhtmled38:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Ledamot Atalanta Ort - 0703-16 41 74<br />

Ledamot Sara Habchi - 070-876 35 80<br />

Firmatecknare Tine Al<strong>av</strong>i - 0700-15 42 25<br />

Firmatecknare Kaj Heino - 0706-90 60 61<br />

Firmatecknare Araz Fanni - 0736-405000<br />

Revisor Ulf Boren 031-719 1700 -<br />

Ledamot Cattis Laska - 0735-61 83 42<br />

Revisor Xzenu Cronström Beskow - -<br />

Firmatecknare Pia Emanuelsson 031-788 44 20 0708-73 44 00<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 831 510 kr<br />

Personalkostnader: 266 375 kr<br />

Lokalkostnader: 15 125 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

<strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter har flera målgrupper. Rådgivningsverksamheten vänder sig <strong>till</strong> alla<br />

kommuninvånare som upplever sig diskriminerade utifrån någon <strong>av</strong> de sju<br />

diskrimineringsgrunderna. Utbildningsverksamheten vänder sig <strong>till</strong> allmänheten för att öka<br />

kunskapen om mänskliga rättigheter, likabehandling och diskriminering i staden generellt. Den<br />

vänder sig också <strong>till</strong> personer/verksamheter som riskerar att diskriminera. Opinionsarbetet vänder<br />

sig <strong>till</strong> allmänheten och beslutsfattare på olika nivåer i kommunen.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat <strong>av</strong><br />

mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.<br />

Föreningen skall verka för rättvis behandling <strong>av</strong> alla människor och motverka diskriminering på<br />

grund <strong>av</strong>: - etnicitet - religion eller annan trosuppfattning - kön - könsidentitet eller könsuttryck -<br />

sexuell läggning - funktionalitet - ålder. Föreningen skall i sin verksamhet: Ge enskilda personer<br />

stöd och rådgivning i frågor som rör diskriminering och likabehandling samt hjälpa enskilda att få<br />

upprättelse då de utsatts för diskriminering och kränkande särbehandling. Arbeta för att öka<br />

kunskapen och skapa opinion kring alla människors lika värde, diskriminering och hur olika<br />

förtryck samverkar. Utifrån ett intersektionellt perspektiv synliggöra och påverka diskriminerande<br />

och förtryckande maktstrukturer i samhället.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

<strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter startade sin operativa verksamhet i oktober 2011. År 2012 är ett<br />

uppbyggnadsår för organisationen, med stora investeringar och år 2013 kommer verksamheten<br />

att vara helt utvecklad och i full gång. <strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter söker <strong>bidrag</strong> för att bedriva<br />

kostnadsfri och kvalificerad juridisk rådgivning <strong>till</strong> personer som upplever sig diskriminerade. Sökt<br />

<strong>bidrag</strong> ska även användas <strong>till</strong> att bedriva utbildningsverksamhet gentemot civilsamhälle,<br />

myndigheter, företag, ungdoms- och vuxenutbildning i <strong>Göteborg</strong>, kring mänskliga rättigheter,<br />

likabehandling och diskriminering. Ytterligare ett uppdrag som GRC söker <strong>bidrag</strong> för är utåtriktat<br />

främjandearbete med opinionsbildning kring rättighets- och antidiskrimineringsfrågor. I uppdraget<br />

ingår att GRCs verksamhet ska göras <strong>till</strong>gänglig för personer med funktionsnedsättningar och för<br />

personer som talar andra språk än svenska. Nödvändiga anpassningar <strong>av</strong> verksamheten för<br />

dessa ändamål söker vi också <strong>bidrag</strong> för.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 759-9822<br />

dhtmled38:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Målet för <strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter - mot diskriminering år 2011 var att starta upp en<br />

antidiskrimineringsbyrå.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Under år 2011 genomfördes en omfattande rekryteringsprocess <strong>av</strong> verksamhetsledare och jurist<br />

<strong>till</strong> <strong>Göteborg</strong>s rättighetscenter. Tidsbegränsade tjänster <strong>till</strong>sattes i oktober 2011 och rekryteringen<br />

var klar så att <strong>till</strong>svidareanställningar för verksamhetsledare och jurist kunde påbörjas 1 februari<br />

2012. Arbetet med att ta fram en grafisk profil och en hemsida <strong>till</strong> organisationen inleddes 2011<br />

och har sedan genomförts, så att organisationen numera har en grafisk profil och en levande<br />

hemsida. Arbetet inleddes med att hitta en lämplig lokal för organisationens verksamhet, vilket<br />

resulterade i ett hyres<strong>av</strong>tal från 1 februari 2012. Målet för 2011 var att allt uppstartsarbete skulle<br />

genomförts under 2011. Viss fördröjning <strong>av</strong> processen uppstod under året, så att målen att<br />

anställa, hyra lokal och skapa hemsida uppnåddes i början <strong>av</strong> 2012 istället för under 2011.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

De föreslagna målen för år 2012 var: - Etablera antidiskrimineringsbyrån - Brädda<br />

medlemsunderlaget - Samverka med <strong>Göteborg</strong>s stad kring MR-dagarna. Enligt 2012 års<br />

fastställda verksamhetsplan är målen: Individstöd Arbetet med kostnadsfri rådgivning <strong>till</strong> individer<br />

utsatta för diskriminering ska utvecklas, erfarenheterna ska dokumenteras och rutiner ska skapas<br />

för handläggning, dokumentation och statistik. Utbildningar GRC ska erbjuda utbildningar. GRC<br />

ska arrangera en föreläsningsserie med medlemsorganisationerna. GRC ska skapa en materialoch<br />

metodbank inom relevanta områden. Information GRC ska medverka i olika arrangemang, t<br />

ex HBTQ-festivalen, Bokmässan och MR-dagarna. Kanaler för intern och extern kommunikation<br />

ska utvecklas och implementeras i verksamheten, t ex hemsida, nyhetsbrev, <strong>sociala</strong> medier,<br />

trycksaker. Lokalen Våra nya lokal ska göras fullt användbar och nödvändiga rutiner för att<br />

arbetsplatsen ska fungera ska utvecklas. Organisationsutveckling GRC ska under året arbeta<br />

med organisationsutveckling, såsom interndemokrati, skapa styrdokument, skapa administrativa<br />

rutiner. Projektverksamhet GRC arbetar under 2012 aktivt med minst 2 projekt,<br />

Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor (KID) och Dina rättigheter. Fler projekt kan <strong>till</strong>komma<br />

genom nya projektansökningar. Nätverkande Under året ska GRC utvidga sitt nätverk genom att<br />

knyta fler kontakter med politiker, myndigheter, institutioner och civilsamhället.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Individstöd Samverkan med andra verksamheter för att kunna erbjuda bredare stöd <strong>till</strong> diskriminerade<br />

personer. Undersöka möjligheter för kuratorstöd <strong>till</strong> kränkta. Erbjuda tecken- och<br />

språktolkning vid rådgivningssamtal Utbildningsinsatser Ökat antal utbildnings<strong>till</strong>fällen och<br />

utbildningsområden. Riktade utbildningar <strong>till</strong> centrala målgrupper (t ex olika yrkesområden). Ökad<br />

produktion <strong>av</strong> utbildningsmaterial. Informationsinsatser Medverka i flera större arrangemang.<br />

Skapa arbetsrutiner för stora arrangemang. Utveckla material för presentationer på stora<br />

arrangemang. Genomföra minst ett arrangemang i varje stadsdel i <strong>Göteborg</strong>.<br />

Tillgänglighetsanpassning <strong>av</strong> kommunikationskanaler. Översättningar <strong>av</strong> information <strong>till</strong> flera<br />

språk. Synlighet i media, debattinlägg, kampanjer. Lokalen Utveckla lokalen som mötesplats för<br />

rättighetsfrågor. Öka <strong>till</strong>gängligheten i lokalen med t ex hörslinga. Anpassa lokalen för besök <strong>av</strong><br />

barn. Verka för ökad <strong>till</strong>gänglighet i när<strong>området</strong> runt lokalen. Organisation Styrelseutbildningar<br />

kring föreningskunskap och interndemokrati. Rekrytering <strong>av</strong> nya medlemsorganisationer.<br />

Projektverksamhet Informationsbank och handledning för projektansökningar. Utvidga vårt<br />

kontaktnät.<br />

dhtmled38:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


<strong>Göteborg</strong>s Rättighets Center – mot diskriminering Sökt belopp: 1 200 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

- kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr<br />

GRC är en antidiskrimineringsbyrå som ska främja mänskliga rättigheter och alla människor<br />

lika värde och motverka diskriminering, kränkningar och förtryck <strong>av</strong> människor. För att<br />

uppnå detta vänder sig GRC <strong>till</strong> flera olika målgrupper: rådgivningsverksamheten riktar sig<br />

<strong>till</strong> alla individer som upplever sig vara utsatta för diskriminering eller kränkningar inom<br />

samtliga diskrimineringsgrunder. Rådgivningens målgrupper är personer utsatta för<br />

diskriminering på grund <strong>av</strong> kön och könsidentitet/könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell<br />

läggning, funktionsförmåga och ålder. Föreningen <strong>Göteborg</strong>s Rättighets Center – GRC<br />

bildades under 2010. Föreningen har 16 medlemsorganisationer.<br />

Under uppstarten 2011/2012 har ordinarie styrelse valts, verksamheten planerats och personal<br />

anställts. I september 2012 invigdes GRC:s lokaler på Första Långgatan.<br />

Föreningen har beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för 2012 med 200 000 kr. Beslut om<br />

medel för 2013 fattas <strong>av</strong> Ungdomsstyrelsen under januari 2013. Kommunfullmäktige<br />

beslutade att <strong>till</strong>föra Social resursförvaltning 500 000 kr 2011, 1 000 000 kr 2012 och<br />

1 000 000 kr 2013 för att medfinansiera en antidiskrimineringsbyrå i <strong>Göteborg</strong>. Genom beslut<br />

<strong>av</strong> ordföranden i Social resursnämnd har föreningen beviljats medel för 2011 med 500 000<br />

kr. Medel tas från tidigare erhållna outnyttjade schablonmedel för flyktingmottagande.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen <strong>Göteborg</strong>s Rättighets Center – mot diskriminering<br />

beviljas 1 000 000 kr <strong>av</strong> kommunstyrelsen beviljade och speciellt riktade medel.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> John Fredenhag<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 16:11<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

200 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

John Fredenhag<br />

0705918811<br />

john.fredenhag@telia.com<br />

HOMAN i <strong>Göteborg</strong> Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: +46703523019<br />

Org-nr: 8024177191 info@homan.se<br />

www.homan.se<br />

Postadress<br />

Mellangatan 1 Bokningsbekräftelser<br />

413 01, GÖTEBORG info@homan.se<br />

0705918811<br />

Besöksadress<br />

Mellangatan 1 Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Ted Rehn<br />

homangbg@hotmail.com<br />

Gröna Gatan 49<br />

414 54, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

John Fredenhag<br />

Telefon: 031204758<br />

john.fredenhag@telia.com<br />

Skånegatan 17C<br />

411 40, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Sekreterare Oliva Fernados 031-519765 0708-954179<br />

Firmatecknare Ted Rehn 0733-444797 0733-444797<br />

Revisor Leif Andersson 031-407561 0722-431488<br />

Vice revisor Zafar Apan 00491772921647 004923356849571<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 775 000 kr<br />

dhtmled39:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Personalkostnader: 500 000 kr<br />

Lokalkostnader: 60 000 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Nyanlända invandrare med annorlunda sexuell orientering och andra generationen invandrare<br />

med annan hederskultur i familjen.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

1. Föreningens syfte och mål är att sprida information om sexuellt överförbara sjukdomar med<br />

fokus på HIV och invandrare och arbeta för alla människors lika värde o<strong>av</strong>sett kön, sexuell<br />

läggning, religion och ursprung<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi vänder oss <strong>till</strong> HBT-personer med utländskbakgrund. Ge information om sexuellt överförbara<br />

sjukdomar. Vi arbetar mycket på individuell nivå för att nå effektivt <strong>till</strong> dessa grupper som är svåra<br />

att nå i större grupper. Vi synliggör oss via medier med artiklar intervjuer och annonser. Vi har<br />

öppen kontakt på vårt kontor. Vi ordnar temadagar för större och mindre grupper. Vi föreläser på<br />

invandrarföreningar och skolor.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Stoppa och minska spridningen <strong>av</strong> könssjukdomar bland invandrarungdomar. Öka kunskapen<br />

hos invandrar ungdomar om smittorikser vid sexuella kontakter Öka toleransen bland ungdomar<br />

för HBT-personer Förebygga familjevåldet mot HBT-personer Hjälpa <strong>till</strong> med "komma ut"<br />

processen och öka självkänslan och självförtroendet hos HBT-ungdomar Vara <strong>till</strong>gängligheten för<br />

behövande ungdomar<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Fler personer har vågat vända sig <strong>till</strong> oss och sökt hjälp med privata svårigheter vid asylärenden,<br />

utvisningshot, myndighetsbesök sjukbesök och även vid arbetsansökningar.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Vårt viktigaste mål är att minska spridningen <strong>av</strong> sexuellt överförbara sjukdomar. Genomföra<br />

intigrationsarbete som hjälper enskilda personer och grupper <strong>av</strong> invandrare. Genom vår lokal och<br />

anställning <strong>av</strong> informatör är vi <strong>till</strong>gängliga för rådgivning och information<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Minska spridningen <strong>av</strong> HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar Minska fördomarna mot<br />

HBTQ-personer Öka integrationen i svenska samhället <strong>av</strong> invandrare<br />

dhtmled39:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Homan i <strong>Göteborg</strong> Sökt belopp: 200 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr<br />

Föreningen Homan i <strong>Göteborg</strong> bedriver uppsökande och stödjande verksamhet <strong>till</strong><br />

homosexuella invandrare, främst från muslimska länder som inte kan visa sin sexuella<br />

läggning öppet, varken i det svenska samhället eller inom sin egen kultur. De har i dubbel<br />

bemärkelse en utsatt livssituation. Föreningen bedriver sin verksamhet genom att erbjuda<br />

rådgivning i sin nya lokal på Mellangatan 1, föreläsningar på skolor och medlemsmöten i<br />

olika lokaler. Föreningens verksamhet är angelägen för målgruppen och de fyller en viktigt<br />

stödjande och förebyggande funktion.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Homan i <strong>Göteborg</strong> beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 100 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Jennie Isakzon<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 13:50<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Mellangatan 1<br />

1 200 000 kr<br />

HOPP <strong>Göteborg</strong> Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: +46704549002<br />

Org-nr: 8024471925<br />

Postadress<br />

Jennie.Isakzon@hopp.org<br />

http://www.hopp.org/goteborg/<br />

C/O: HOPP <strong>Göteborg</strong> Bokningsbekräftelser<br />

Mellangatan 1 goteborg@hopp.org<br />

413 01, GÖTEBORG +46704549002<br />

Ordförande<br />

Anna Fridén<br />

anna.friden@natverkstan.net<br />

C/O: HOPP <strong>Göteborg</strong><br />

Mellangatan 1<br />

413 01, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Niklas Bohlenius<br />

nibohl@hotmail.com<br />

C/O: Hopp <strong>Göteborg</strong><br />

Mellangatan 1<br />

413 01, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Jennie Isakzon<br />

0704549002<br />

jennie.isakzon@hopp.org<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Ledamot Elina Hansegård 0704-549002 0704-549002<br />

Firmatecknare Niklas Bohlenius 0704549002 0704549002<br />

Ledamot Suppleant Ewa Östebrant 0704549002 0704549002<br />

Firmatecknare Anna Fridén 0704549002 0704549002<br />

Vice revisor Inger Billlman Stark 0704-549002 0704-549002<br />

Revisor Johan Nilsson 0704-549002 0704-549002<br />

Ledamot Suppleant Marit Andersson 0704-549002 0704-549002<br />

dhtmled40:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 337 129 kr<br />

Personalkostnader: 253 341 kr<br />

Lokalkostnader: 46 800 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

HOPP <strong>Göteborg</strong> är en ideell, partipolitiskt och religiöst oberoende förening som arbetar mot<br />

sexuella övergrepp. Vi vänder oss <strong>till</strong> personer i <strong>Göteborg</strong>. Vi ger stöd <strong>till</strong> män, kvinnor och<br />

transpersoner över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp någon gång i livet. Vi vänder<br />

oss även <strong>till</strong> anhöriga och <strong>till</strong> personer som genom sitt arbete kan komma i kontakt med sexuella<br />

övergrepp och som önskar mer kunskap. HOPP är ansluten <strong>till</strong> HOPP Riksorganisationen mot<br />

sexuella övergrepp. HOPP ger stöd <strong>till</strong> alla o<strong>av</strong>sett kön; <strong>till</strong> anhöriga, utsatta och professionella.<br />

Många utsatta är även förövare vilket vi inte ser som en motsättning. Vi arbetar med människors<br />

lika värde och lika rätt <strong>till</strong> stöd o<strong>av</strong>sett bakgrund.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

HOPP ska på ett övergripande sätt och med helhetsperspektiv arbeta för att förebygga sexuella<br />

övergrepp. HOPP ska verka för att förbättra arbetet med och behandlingen <strong>av</strong> skadeverkningarna<br />

<strong>av</strong> sexuella övergrepp. HOPPs arbete ska präglas <strong>av</strong> öppenhet och respekt för alla människors<br />

lika värde. HOPP förstår och förklarar sexuella övergrepp utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv<br />

HOPP-föreningens mål är att: - Bedriva individuella stödsamtal och samtalsgrupper för personer<br />

som utsatts för sexuella övergrepp - Verka som stöd för utsatta och anhöriga <strong>till</strong> utsatta -<br />

Informera om föreningens verksamhet. - Bidra <strong>till</strong> ökad kunskap om sexuella övergrepp -<br />

Motverka spridning <strong>av</strong> myter kring sexuella övergrepp<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi söker <strong>bidrag</strong> <strong>till</strong> det våra medlemmar och deltagare önskar <strong>av</strong> föreningen, att: - förändra<br />

samhällets uppfattning i frågan - skapa fler möjligheter för utsatta <strong>till</strong> vård i offentlig verksamhet<br />

och utbilda yrkesverksamma om sexuella övergrepp och bemötande - arbeta förebyggande<br />

genom information - ge stöd och rådgivning i form <strong>av</strong> samtal per telefon, mail, hemsida,<br />

individuellt, i grupp och med familjer. Specialkunskapen HOPP besitter anses ovärderlig <strong>av</strong><br />

medlemmar och deltagare. Gruppverksamhet kring sexuella övergrepp är dessutom unikt i hela<br />

<strong>Göteborg</strong>. Vi erbjuder anonymitet, en hemtrevlig miljö och som komplement <strong>till</strong> offentlig<br />

verksamhet för vi inga journaler. Att en utsatt, hens anhöriga och offentligt anslutna<br />

samtalskontakt kan höra <strong>av</strong> sig <strong>till</strong> samma organisation för stöd fyller en mycket viktig funktion för<br />

många. Söktrycket <strong>till</strong> HOPP Gbg är konstant mycket stort: ca 20 nya stödsökande/mån under<br />

första halvåret 2012. - utbilda, samordna och handleda gamla och nya volontär. - arrangera<br />

medlemsaktiviteter och föreläsningskvällar - skapa och underhålla ett mentorsprogram;<br />

medlemmar som bearbetat erfarenheter <strong>av</strong> sexuella övergrepp stödjer "nya" medlemmar - kunna<br />

ge stöd även <strong>till</strong> unga personer under 18 år Vi har tagit en symbolisk summa för samtal i<br />

skuldreducerande och motiverande syfte i enighet med aktuell forskning men är naturligtvis<br />

beredda att göra <strong>av</strong>kall på detta för att kunna erhålla <strong>bidrag</strong>.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

- Arbeta strategiskt för att öka relevanta politiker och tjänstemäns medvetenheten om det stora<br />

behov <strong>av</strong> stöd som finns i vår målgrupp och att vår målgrupp är större än många tror. - Sprida<br />

dhtmled40:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


information om sexuella övergrepp genom föreläsningar, workshops och seminarier för<br />

medlemmar och andra intresserade, exempelvis de som i sitt arbete möter utsatta. - Stödja<br />

personer som utsatts för sexuella övergrepp genom individuella samtal och gruppsamtal - Skapa<br />

samarbetsforum och kontaktytor med verksamheter, sammanhang och personer som arbetar<br />

inom relaterade områden - Hålla 5-6 individuella samtal per vecka. - Hålla två samtalsgrupper<br />

med personer utsatta för sexuella övergrepp - Arrangera minst två seminarium för våra<br />

medlemmar och andra intresserade för att skapa kunskap och samtal om sexuella övergrepp. -<br />

Delta vid Hbtq-festivalen och Trasdockans dag. - Hålla workshops på arbetsplatser för att sprida<br />

kunskap om sexuella övergrepp och bemötande vid sexuella övergrepp. - Hålla kontakten genom<br />

möten, e-post och telefon med personer som arbetar med frågor som rör sexuella övergrepp. -<br />

Skapa möten med relevanta lokala politiker och tjänstemän för att sprida kunskap om situationen<br />

för vår målgrupp. - Att under 2011 arbeta för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för<br />

verksamhetens fortlevnad.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

HOPP <strong>Göteborg</strong> har arbetat med för att öka kunskapen kring sexuella övergrepp genom<br />

information via olika kanaler. Dessa har varit via hemsidan, som under året gjordes om och blev<br />

mer användarvänlig, via telefon och mail, via ett större seminarium som hölls i februari 2011 där<br />

135 personer deltog. Information har också spridits genom pappersmaterial som deltas ut samt<br />

via medverkan på HBTQ-festivalen i juni 2011 där HOPP och Atsub delade informationstält. Vi<br />

medverkade även på trasdockans dag i augusti 2011 där vi <strong>till</strong>sammans med atsub och rädda<br />

barnen spred information om sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Vi har under året<br />

genomfört 146 stödsamtal med sammanlagt 56 individer. 135 <strong>av</strong> samtalen var <strong>av</strong> individuell<br />

karaktär och 11 stycken var grupp- eller familjesamtal. Vi har genomfört fyra gruppomgångar a 10<br />

gånger. Totalt har 21 personer deltagit i HOPPs gruppverksamhet vilket innebär totalt 80<br />

grupptimmar. Förutom kontinuerlig mailväxling med vårt kontaktnät har vi haft 360 mailkontakter<br />

med individer som söker stöd under 2011. Det innebär ca 36 mail per månad eller ca 10 mail per<br />

vecka under tiden HOPP har haft öppet. Vi haft tagit emot ca 140 telefonsamtal från personer i<br />

behov <strong>av</strong> råd och stöd. Vi har haft tre medlemskvällar; en med filmvisning och diskussion och en<br />

var <strong>av</strong> mer diskussionstemakaraktär. Vi har även haft en medlemskväll i Johanneskyrkan där<br />

personer berättade egna erfarenheter <strong>av</strong> övergrepp.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Verksamheten ska under 2012 i huvudsak inriktas på följande områden: ? Stödja personer som<br />

utsatts för sexuella övergrepp, samt dess anhöriga, genom individuella stödsamtal, gruppsamtal,<br />

per e-post, telefon och hemsida. ? Sprida information om sexuella övergrepp genom<br />

föreläsningar, workshops och seminarier för medlemmar och andra intresserade, exempelvis<br />

professionella ? Skapa samarbetsforum och kontaktytor med verksamheter, sammanhang och<br />

personer som arbetar inom relaterade områden. ? Arbeta strategiskt för att öka relevanta politiker<br />

och tjänstemäns medvetenhet om det stora behov <strong>av</strong> stöd som finns i vår målgrupp och att vår<br />

målgrupp är större än många tror. Mer specifika uppgifter: ?Hålla samtal och arrangera två<br />

grupper för stödsökande personer ?Hålla nätverkssamtal på försök i liten skala ?Ge stöd på mail,<br />

telefon, hemsida ?Hålla samtalsgrupp för professionella som varit utsatta själva ?Arrangera ett<br />

seminarium kring bemötande ?Arrangera föreläsningskväll för våra medlemmar ?Arrangera en<br />

träff för alla som jobbar med samtal i Hopp Sverige ?Hålla workshops och utbildningar ?Skapa<br />

möten med relevanta lokala politiker och tjänstemän för att sprida kunskap om situationen för vår<br />

målgrupp. ?Arbeta för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för verksamhetens fortlevnad. ?<br />

Utföra en kartläggning <strong>av</strong> läget för utsatta samt arrangera nätverksträffar kring detta<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

- Att arbeta för att kunskapsbristen kring sexuella övergrepp i samhället ska minska. - Att arbeta<br />

förebyggande genom information och kunskapspridning -Arbeta strategiskt för att öka relevanta<br />

politiker och tjänstemäns medvetenheten om det stora behov <strong>av</strong> stöd som finns i vår målgrupp<br />

och att vår målgrupp är större än många tror. -Ge stöd <strong>till</strong> personer utsatta för sexuella övergrepp,<br />

anhöriga och professionella via så många olika kanaler som möjligt. -Skapa samarbetsforum och<br />

kontaktytor med verksamheter, sammanhang och personer som arbetar inom relaterade<br />

områden. -Arrangera seminarium och utbildning för våra medlemmar och andra intresserade<br />

dhtmled40:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


HOPP <strong>Göteborg</strong> Sökt belopp: 1 200 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

- 0 kr 0 kr 60 000 kr<br />

Föreningen HOPP bildades 2009. Föreningen sökte verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2012 men<br />

beviljades inte detta med motiveringen att de samtal som föreningen erbjöd och tog betalt för<br />

inte berättigade <strong>till</strong> <strong>bidrag</strong>sgivning inom det <strong>sociala</strong> <strong>området</strong>. Under våren sa föreningen upp<br />

anställd personal och ändrade verksamhetsplanen utifrån den ekonomiska situationen. För<br />

2013 vill föreningen att den planerade verksamheten ska innehålla träffpunkt för medlemmar<br />

och ett mentorsprogram. Det senare innebär att personer med egna bearbetade erfarenheter <strong>av</strong><br />

sexuella övergrepp stödjer de som vänder sig <strong>till</strong> HOPP. Föreningen räknar med kostnader för<br />

kommunikation (telefon, dator) och lokal <strong>till</strong> 60 000 kr för 2013.<br />

Förvaltningen ser att föreningen HOPP försöker anpassa sin verksamhet <strong>till</strong> de förutsättningar<br />

som anges i riktlinjerna för <strong>bidrag</strong>sgivning inom det <strong>sociala</strong> <strong>området</strong>. Föreningen vill verka<br />

för en mer medlemsorienterad verksamhet som utgår från medlemmarnas behov och<br />

möjligheter att påverka föreningen i en demokratisk anda. HOPP <strong>Göteborg</strong> vänder sig <strong>till</strong><br />

män, kvinnor och transpersoner över 18 år och kan vara ett komplement <strong>till</strong> Stödcentrum<br />

Humlegården som vänder sig <strong>till</strong> kvinnor och ATSUB - anhörigföreningen <strong>till</strong> sexuellt utsatta<br />

barn.<br />

Förvaltningen har inga ekonomiska förutsättningar att <strong>av</strong>sätta verksamhets<strong>bidrag</strong> för HOPP<br />

<strong>Göteborg</strong>, men kan använda en del <strong>av</strong> det utrymme som finns för nysatsningar och<br />

projekt<strong>bidrag</strong>. Förvaltningen vill därför pröva om föreningen HOPP <strong>Göteborg</strong> kan <strong>till</strong>föra<br />

ytterligare en dimension bland de föreningar som verkar stödjande för personer som utsatts<br />

för sexuella övergrepp.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen HOPP <strong>Göteborg</strong> beviljas 60 000 kronor ur medel för<br />

nysatsningar och projekt<strong>bidrag</strong> för 2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> AnneMarie Blom<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 17:55<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Härlanda frivilligcentral<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 2520014917<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

290 000 kr<br />

Kontakt<br />

jessica.ovik@svenskakyrkan.se<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

AnneMarie Blom<br />

031-21 12 54<br />

annemarie.blom@svenskakyrkan.se<br />

Bokningsbekräftelser<br />

Postadress<br />

jessica.ovik@svenskakyrkan.se<br />

C/O: Härlanda församling<br />

Råstensgatan 4<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

416 51, GÖTEBORG<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Medlemsredovisning<br />

Ordförande<br />

Morgan Fröling<br />

morgan.froling@svenskakyrkan.se<br />

Härland<strong>av</strong>ägen 23<br />

416 72, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Jessica Ovik<br />

jessica.ovik@svenskakyrkan.se<br />

Härland<strong>av</strong>ägen 23<br />

416 72, <strong>Göteborg</strong><br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Firmatecknare Karin Coxner Ringlander 031-7318025 -<br />

Revisor Klas Björnsson/PwC - 0771-792792<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 501 000 kr<br />

Personalkostnader: 438 167 kr<br />

Lokalkostnader: 78 566 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

dhtmled41:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Vuxna i alla åldrar med en önskan att engagera sig och sina <strong>sociala</strong> nätverk utifrån sin egen<br />

förmåga. Vi vill möjliggöra möten mellan traditionellt olika målgrupper. Många <strong>av</strong> våra deltagare är<br />

tidigare ovana vid föreningsliv eller har provat tex pensionärsorg. men inte känt att det passar.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Först och främst en mötesplats för vardaglig medmänsklighet. Vi samordnar och förmedlar<br />

kontakter mellan människor, för att främja <strong>sociala</strong> nätverk och ideellt engagemang i<br />

när<strong>området</strong>.Frivilligcentralen främjar folkhälsan på ett brett sätt genom att uppmuntra<br />

egenengagemang (empowerment) och ett salutogent perspektiv,dvs se <strong>till</strong> det friska.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Frivilligcentralen speglar stadsdelen genom att våra deltagare skapar innehållet utifrån behov,<br />

intressen och färdigheter. Med stöd <strong>av</strong> och i samarbete med andra aktörer i stadsdelen, utvecklas<br />

verksamheten. De resulterar i olika intresse- och samtalsgrupper, fester och utflykter,<br />

kulturarrangemang, praktiskt kunskaps- och resursutbyte, ideellt engagemang och mångkulturella<br />

möten. De huvudintressen som finns hos oss handlar mycket om miljö, återbruk, schysst<br />

konsumtion, odling, natur och mindfulness. Ett hållbart liv helt enkelt. Musik och bild är också allt<br />

mer populärt. Härlanda frivilligcentral sponsras och stöds <strong>av</strong>: Gbg <strong>sociala</strong> resursförvalnng,<br />

Örgryte-Härlanda SDN, Svenska kyrkan Härlanda och Björkekärrss församlingar, <strong>Göteborg</strong>s<br />

Kyrkliga Stadsmission, Stadsdelsföreningen Människan i Kålltorp, Kålltorps förvalning,<br />

Björkekärrs församling, Sensus studieförbund samt inte minst alla ideella krafter. Vi arbetar<br />

<strong>till</strong>sammans för glädje, gemenskap, tolerans och engagemang i stadsdelen. Gärna i samverkan<br />

med föreningar från andra stadsdelar.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

1.Främja "alla kan skapa verkstad" 2. Samla miljösjälarna kring något konkret. 3. En festligare,<br />

mer mångkulturell mötesplats. 4. Fler deltagare och stabilare närvaro i grupperna. 5. Vision; stor,<br />

ljus, hälsofrämjande, lät<strong>till</strong>gänglig, synlig lokal. 6. Erfarenhetsutbyte om<br />

självhjälpsgrupper/dialoggrupper.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Den verksamhet som utvecklats på MIK-Knuten under året har fått ett markant sammanhållande<br />

tema kring hållbar livsstil. Utan medveten planering handlar mycket om återbruk, miljö, schysst<br />

konsumtion, odling, veg. mat, m.m. Det blir också ett sätt att vara kreativ och leva billigt. Konkreta<br />

resultat <strong>av</strong> målen ovan är: 1. Grupper i kreativt broderi och hantverk, Textilverkstad med återbruk<br />

och svenskaträning, Fritt måleri, Utställningar. 2. En grupp som studerar Fairtrade och Hållbar<br />

livsstil, gör studiebesök och små kampanjer. En kurs i Permakultur och ett påbörjat<br />

stadsodlingsprojekt. 3. Mycket mat från olika länder och ett härligt återkommande musikkafé. 4.<br />

En ständig ström <strong>av</strong> nya besökare och deltagare och allt bättre närvaro i grupperna. 5.Vi har<br />

verkligen fått en mycket bättre och lät<strong>till</strong>gänglig lokal. 6. Samarbete med Hälsoteket har resulterat<br />

i Minfulnessgrupper som fortsättning på deras Stresshantering.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1. Tema miljö: Studiecirkel om rättvis handel, antiplastkampanj och stadsodling. 2. Tema<br />

mångfald: kulturfester, stadsdelskorsning och flyktingguidekampanj. 3. Tema föräldraskap:<br />

nätverk, dialog, mötesplats. 4. Tema primärvård: hur öka samarbetet? 5. Tema ledar/gruppstöd:<br />

mindfulness, brukarråd, vuxendialog.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1.Sen förra året har närvaron ökat markant och grupperna blivit allt fler. Ett rum, och ock stort, har<br />

sina begränsningar vad gäller parallella verksamheter och grupper som behöver <strong>av</strong>skildhet och<br />

lugn. Det är också helt öppet mot entrén. Vi behöver ett rum <strong>till</strong> och arbetar för möjligheten att<br />

dhtmled41:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


kunna hyra det och få budget för det. 2. Vi behöver leta fler samarbetspartners, både i<br />

verksamhet och ekonomisk samverkan för att klara budgeten om ev. Stadsmissionen faller ifrån.<br />

3. Vi vill öka deltagandet <strong>av</strong> män, genom att sammankalla <strong>till</strong> ett manligt visionsmöte. 4. Vi vill öka<br />

samarbetet med SFI och få <strong>till</strong> ännu mer integration mellan olika grupper. 5. Det finns tankar om<br />

att få tydligare nätverk mellan föräldrar och de organisationer som arbetar med föräldrastöd.<br />

Kontinuitet, tydlighet och samverkan kring föräldrastöd i stadsdelen är önskat.<br />

dhtmled41:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Härlanda frivilligcentral Sökt belopp: 290 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

240 000 kr 270 000 kr 270 000 kr 270 000 kr<br />

Härlanda frivilligcentral fungerar som en öppen mötesplats i Kålltorp och har blivit en<br />

naturlig del <strong>av</strong> folkhälsoarbetet i stadsdelen. Olika aktivitetsgrupper är igång, där många<br />

ideellt arbetande är engagerade. Verksamheten bedrivs idag i lokalerna på Råstensgatan<br />

som invigdes förra året. Den nya lokalen är mer ändamålsenlig och ligger bättre placerad<br />

i stadsdelen. Frivilligcentralen har nu även fått <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> ett närliggande rum, vilket<br />

öppnar möjligheter för fler parallella grupper. Satsningen på gränsöverskridande<br />

mötesplatser ligger i linje med stadens ambitioner på <strong>området</strong>.<br />

Förvaltningen föreslår att Härlanda frivilligcentral beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 270 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Marianne Hallbert<br />

Ansökan gjord den 27 maj 2012, söndag, kl. 19:56<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

IOGT-NTO 5608 Skatås<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8572093295<br />

Postadress<br />

C/O: Marianne Hallbert<br />

Arkivgatan 8<br />

411 34, GÖTEBORG<br />

140 000 kr<br />

Kontakt<br />

Telefon: 0707884595<br />

marianne.hallbert@iogt.se<br />

www.iogt.se/skatas<br />

Bokningsbekräftelser<br />

marianne.hallbert@iogt.se<br />

0707884595<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lena Andersson<br />

031-7956176<br />

lenaak@hotmail.com<br />

Besöksadress<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Stockholmsgatan 16, <strong>Göteborg</strong> Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Lena Andersson<br />

lenaak@hotmail.com<br />

Nedre Fjällstigen 1<br />

433 76, Jonsered<br />

Kassör<br />

Marianne Hallbert<br />

marianne.hallbert@iogt.se<br />

Arkivgatan 8<br />

411 34, <strong>Göteborg</strong><br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Sten Andersson 031-7956176 0707984719<br />

Sekreterare Eva Malmgren Thörnblom - -<br />

Firmatecknare Lena Andersson 031-7956176 0707984719<br />

Firmatecknare Marianne Hallbert 031-188241 0707884595<br />

Ledamot Sven Hallbert 031 1882 41 0707 98 82 41<br />

Revisor Siw Hallbert 031 88 37 70 -<br />

Ledamot Birgitta Söderman 031 330 73 62 -<br />

Revisor Sven Söderman 031 330 73 62 -<br />

dhtmled42:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 354 004 kr<br />

Personalkostnader: 97 273 kr<br />

Lokalkostnader: 144 900 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Barn och ungdomar från 7 år och uppåt samt deras föräldrar boende i <strong>Göteborg</strong>. Speciellt fokus<br />

på barn och ungdomar med mångkulturell bakgrund boende i nordost samt på barn och<br />

ungdomar <strong>till</strong> missbrukande föräldrar via kamratsstödsverksamheten.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Föreningen skall ha verksamhet som ger medlemmarna möjlighet <strong>till</strong> en meningsfull och<br />

utvecklande gemenskap. Den skall främja medlemmarnas utveckling <strong>till</strong> självständiga<br />

samhällsmedlemmar med personligt engagemang i samhällsfrågor och med känsla för<br />

internationellt ansvar. Föreningen skall ge medlemmarna förståelse för värdet <strong>av</strong> en värld fri från<br />

alkohol, narkotika, tobak och andra därmed jämförbara beroendeframkallande medel. Den skall<br />

arbeta för att så många som möjligt blir medlemmar och därigenom väljer en helnykter livsstil.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

1. Fortsatt utveckling <strong>av</strong> vår drogfria verksamhet och lokalerna i Nordengården, som drogfri<br />

mötesplats för barn/ ungdomar från hela <strong>Göteborg</strong>. 2. Kraftfull integrationssatsning i norra<br />

<strong>Göteborg</strong>. Samverkan med skolorna och lokal veckoverksamhet. Lovverksamhet och månatliga<br />

större aktiviteter <strong>till</strong>sammans med grupperna från andra stadsdelar. Stödja och subventionera<br />

deltagar<strong>av</strong>gifter vid helg- och veckoläger för att barn i nordost ska kunna delta. 3. Fortsatt<br />

verksamhet i Härlanda/Örgryte och utökad satsning på verksamheten i Majorna/Linné,Hisingen<br />

och Frölunda för att stärka integrationssträvandena under punkt 2. 4.Starta lovverksamhet i flera<br />

stadsdelar med samma tema och med en för alla grupper gemensam <strong>av</strong>slutning. Allt för att öka<br />

samarbetet mellan grupperna i olika stadsdelar. 5. Fortsatt satsning på att rekrytera o utbilda<br />

ledare, Medveten rekrytering <strong>av</strong> nya ledare med invandrarbakgrund - i åldrarna 25 - 45 år 6.<br />

Fortsatt samverkan med Majornas Samverksansförening, Enastående föräldrar samt föreningar<br />

med kamratsstödsverksamheten för att nå deras barn med erbjudande om bl.a. mysteriekvällar,<br />

läger. 7. Ett större familjearrangemang där barn/föräldrar i en stadsdel bjuder in barn/föräldrar<br />

från övriga stadsdelar för att öppna upp <strong>Göteborg</strong> för boende i olika stadsdelar. 8. Fortsätta och<br />

utveckla GPS (skattjakts)projektet under år 2 9. Fortsatt opinionsbildning för att lyfta fram De<br />

glömda barnens situation genom bl.a. Vit jul kampanjen<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

-Drogförebyggande arbete bland barn/ungdomar - erbjuda verksamhet där info/kunskap om<br />

alkohol/droger vävs in - utbildningar, informationer, löftes<strong>av</strong>läggningar mm -Utökad samverkan<br />

med grundskolar och stadsdelsförvaltningar. Utveckla och stärka verksamheten i stadsdelarna o<br />

på Nordengården -Fortsätta utveckla Ngården som drogfri mötesplats, som byggts om med bl.a<br />

ytterligare en entré för att utöka versamheten. -Utveckla musik- och caféverksamheten<br />

<strong>till</strong>sammans med UNF. Utveckla digital stories genom användning <strong>av</strong> kamerorna i<br />

mobiltelefonerna. -Aktivt integrationsarbete <strong>till</strong>sammans med bl.a. Bosniska församlingen, IFTIN<br />

och skolorna i Bergsjön, Gunnared. -Tillsammans med andra föreningar/NBV driva<br />

drogförebyggande arbete bland ungdomarnas föräldrar/Vuxna genom seminarier, föreläsningar,<br />

studiecirklar, rekrytera medlemmar samt skapa engagemang för fritidsverksamheten. -Stärka<br />

opinionsbildande arbetet kring barn <strong>till</strong> missbrukare - delta i Vit Julkampanjen o i NykterUngdoms<br />

dhtmled42:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


julfirande<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Utökat vår veckoverksamhet och anordnat minst 2 större häppenings per månad - discon,<br />

mysteriekvällar, läger. Aktiviteter under alla lov - lovkollon, läger, discon o utflykter. Stor satsning<br />

på demokrati o drogfrihet -Ökat samarb med skolorna i Bergsjön med lektionsinsatser ang<br />

antimobbing och kamratskap o veckoverksamhet efter skoltid samt discon och andra aktiviteter i<br />

<strong>området</strong>. - Sökt samarbete med andra stadsdelar, svårt pga omorganisationen. Deltagit i<br />

stadesdelsgemensamma arrangemang som anordnats tex Föreningsmässor -Ombyggnaden <strong>av</strong><br />

lokalerna i Nordengården möjliggjorde verksamhet i två grupper samtidigt -UNF Straight Edge<br />

hade ett stort antal offentliga spelningar i lokalen utöver ordinarie UNF verksamhet med bla.a<br />

caféverksamhet -Medveten satsning på Integrationsinsatser - ledarna hämtade barnen i resp<br />

stadsdel och tog med barnen <strong>till</strong> gemensamma arrangemang. Genom samarbete med IFTIN<br />

(somaliska barn) o Bosninska församlingen har även deras ungdomar deltagit i Häppeningen - I<br />

samarbete med distriktet fick vi <strong>bidrag</strong> <strong>till</strong> GPS-projektet, verksamhet i Lövgärdet och Bergsjön -<br />

Satsningen på Digital Stories i Majorna slog inte väl ut. Använde metoden under lovkollon istället.<br />

-Vi deltog i Världens Barninsamlingen bl.a i Nordstan. . -Deltog i Vit Julkampanj, lyfte fram<br />

barnens situation om vuxna dricker. Deltog också i Manifestation mot narkotika, Folknykterhetens<br />

dag i Flunsåsparken och Nykter Ungdoms Julaftonsfirande i Folkets Hus.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

-Utveckla vår drogfria verksamhet och den drogfria mötesplatsen för barn och ungdomar på<br />

Nordengården. -Fortsatt verksamhet i Härlanda/Örgryte; ökad satsning på verksamhet i nordost o<br />

på Hisingen. Fler med invandrarbakgrund skall rekryteras <strong>till</strong> veckogrupper o<br />

fritidsklubbar.Häppenings i Lövgärdet <strong>till</strong>sammans med IFTIN - Fortsatt utveckling <strong>av</strong> GPS<br />

(skattjakts)-projektet med minst 2 nya grupper på Hisingen och i Nordost. -<br />

Integrationsverksamhet - projekt med tema Mitt liv i <strong>Göteborg</strong>. Integrationsverksamhet med<br />

satsning på flickor (tjejläger, materialet Juniorer Överallt - Internationellt tema; barns situation runt<br />

världen) - Fortsatts satsning på demokratiinsatser bla via mailgrupp och chatten -Rekrytera ledare<br />

på gymn./univ./högskolor. Riktad rekrytering <strong>av</strong> ledare med invandrarbakgrund. Ledarutbildningar<br />

med egna lokala grundutbildn. samt skicka ledare <strong>till</strong> regionala metodutbildningar. -Samverkan<br />

med andra föreningar för en satsning på barn <strong>till</strong> missbrukare bl.a via kamratsstödet samt<br />

jourboenden. Inbjuda <strong>till</strong> vår verksamhet o i samverkan med kamratstödjarna stödja egen<br />

lägerverkssamhet -Lägerverksamhet för juniorer från nordost i samverkan med IFTIN, Bosninska<br />

föreningen med inrikting på natur och miljö - Utåtriktade arrangemang dit föräldrar och anhöriga<br />

bjuds in, information om verksamheten samt erbjuds ledarskap och ev medelmsskap-<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

- Fortsatt utveckling <strong>av</strong> vår drogfria verksamhet o lokalerna i Ngården, som drogfri mötesplats för<br />

barn/ ungdomar från hela <strong>Göteborg</strong> - Kraftfull integrationssatsning i norra <strong>Göteborg</strong>. Lokal<br />

veckoverksamhet o lovkollon o månatliga större aktiviteter med grupperna från andra stadsdelar -<br />

Vidareutveckla Integrationsverksamheten genom temat Mitt liv i <strong>Göteborg</strong> och satsning på flickor<br />

(tjejläger, materialet Juniorer Överallt - Internationellt tema; barns situation runt världen) - Fortsatt<br />

verksamhet i Härlanda/Örgryte o utökad satsning på verksamhet i Majorna/Linné, Hisingen och<br />

Frölunda för att motsvara integrationssträvandena se punkt 2 - Fortsatt satsning på att rekrytera o<br />

utbilda ledare, Medveten rekrytering <strong>av</strong> ledare med invandrarbakgrund - i åldrarna 25 - 45 år -<br />

Fortsatt samverkan med Majornas samverkansförening, Enastående föräldrar o föreningar med<br />

kamratsstödsverksamheten för att erbjuda deras barn läger mm - Ett familjearrangemang där<br />

barn/föräldrar i en stadsdel bjuder in barn/föräldrar från andra stadsdelar för att öppna upp<br />

<strong>Göteborg</strong> för boende i olika stadsdelar. - Stödja o subventionera deltagar<strong>av</strong>gifter vid helg- o<br />

veckoläger för att barn i nordost ska kunna delta.- - Lovverksamhet i flera grupper med samma<br />

tema och med gemensam <strong>av</strong>slutning. Allt för att öka samarbetet mellan grupperna i olika<br />

stadsdelar. - Avsluta GPS projektet o integrera det i övrig verksamhet samt utveckla ett nytt<br />

projekt som bygger på ungdomarnas egna engagemang o skaparkraft.<br />

dhtmled42:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


IOGT-NTO 5608 Sökt belopp: 140 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

140 000 kr 140 000 kr 140 000kr 140 000 kr<br />

IOGT-NTO 5608 Skatås bedriver drogförebyggande arbete bland barn och ungdomar<br />

genom att erbjuda verksamhet där information och kunskap om droger på ett naturligt sätt<br />

vävs in i aktiviteterna. Föreningen arbetar med integrationsfrågor, demokratifrågor och<br />

internationell solidaritet. Ett sätt att bedriva demokratifrågor är att ungdomarna har sin<br />

egen förening (Junis) med en egen styrelse. I styrelsen finns en vuxenrepresentant från<br />

Skatåsstyrelsen med som handledare och ungdomarna får möjlighet att träna sig i<br />

styrelsearbete och föreningsliv. Föreningen samarbetar med andra föreningar i <strong>Göteborg</strong><br />

för att skapa förståelse för varandras kulturer och på så sätt bidra <strong>till</strong> integration.<br />

Förvaltningen föreslår att IOGT-NTO 5608 Skatås beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 140 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lisabeth Persson<br />

Ansökan gjord den 23 maj 2012, onsdag, kl. 08:46<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

150 000 kr<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lisabeth Persson<br />

lisabeth@insolv<br />

lisabeth@insolvens.se<br />

Insolvens Väst<br />

Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Telefon: 0737-046295<br />

Org-nr: 8024560859<br />

lisabeth@insolvens.se<br />

www.insolvens.se<br />

Postadress<br />

Andra Långgatan 29 C/O Räddningsmissione Bokningsbekräftelser<br />

413 27, GÖTEBORG<br />

helene.lindau@businessregion.se<br />

0707-612367<br />

Besöksadress<br />

Andra Långgatan 29<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott<br />

&amp; förening<br />

Ordförande<br />

Lisabeth Persson<br />

lisabeth@insolvens.se<br />

Lilla Grevegårdsvägen 19<br />

426 55, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Heléne Lindau<br />

helene.lindau@businessregion.se<br />

Eklanda Skog 25<br />

431 49, Mölndal<br />

Medlemsredovisning<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Berit Stjärnhammar 00000 0708271331<br />

Sekreterare Gust<strong>av</strong> Sundgren 00000 0765672605<br />

Ledamot Bo Dahl 00000 0739229903<br />

Firmatecknare Lisabeth Persson 00000 0737046295<br />

Firmatecknare Helèn Lindau 00000 0707612367<br />

Revisor Göran Hagert 0346-43460 00000000000000000000000<br />

Årsredovisning<br />

dhtmled43:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Intäkter: 663 kr<br />

Personalkostnader: 0 kr<br />

Lokalkostnader: 0 kr<br />

Antal anställda: 0<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

<strong>till</strong> alla överskuldsatta och dem som sympatiserar med föreningen. Alla som lever i ett ekonomiskt<br />

utanförskap.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap <strong>till</strong> personer som <strong>av</strong> någon orsak hamnat i ekonomiskt<br />

och socialt utanförskap. Att se <strong>till</strong> att beslutsfattare <strong>av</strong> olika slag blir uppmärksammade på och får<br />

den kunskap de behöver för att kunna fatta bra och initierade beslut inom föreningens<br />

verksamhetsområde. Att verka för ökad social gemenskap för överskuldsatta och fattiga i<br />

samhället.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

vi söker <strong>bidrag</strong> för att kunna betala lokalhyra, som vi just nu har gratis. Vi behöver kunna betala<br />

telefon, internet, porto, papper, frimärken, pennor och allt som behövs för att kunna driva<br />

föreningen<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Nytt bank-/plusgiro: 707-4206<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

hålla konferanser, vara med i Almedalen, hålla cirklar. Kunna ge politiker och samhället<br />

upplysningar om detta fattigdomsproblem. Det viktigaste att hjälpa människor med sin ekonomi,<br />

se människor växa och få ett allt bättre självförtroende.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi har lyckats med allt som vi försatte oss och lite <strong>till</strong>.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Vi kommer att försöka starta ett ungdomsprojekt. Där uppmärksamheten kommer att ligga på<br />

ungdomar mellan 18-25 år, som riskerar att bli överskuldsatta. Vi kommer att besöka<br />

gymnasieskolor och arbetsförmedlingar för att upplysa om ett växande problem.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Ungdomsgrupp, skuldsaneringslagen, höjt förbehållsbelopp och försörjnings<strong>bidrag</strong> och rätt <strong>till</strong><br />

bostad<br />

dhtmled43:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Insolvens Väst Sökt belopp: 150 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

0 kr 0 kr 75 000 kr<br />

Insolvens Väst är en förening som är öppen för alla som är engagerade i frågor om<br />

överskuldsättning, ekonomiskt utanförskap och dess konsekvenser. Personer som hamnat<br />

i ekonomiskt och socialt utanförskap kan erbjudas stöd, kunskap, rådgivning och<br />

gemenskap. Föreningen arbetar också med att bilda opinion bland allmänhet och<br />

beslutsfattare. De samarbetar med andra aktörer inom <strong>området</strong>. Lokalföreningen<br />

Insolvens Väst har nu funnits ett par år och förvaltningens bedömning är att de fyller ett<br />

stort behov hos människor som framför allt lever i ett ekonomiskt utanförskap.<br />

Föreningen har behov <strong>av</strong> att täcka sin basverksamhet såsom hyres- och telefonkostnader<br />

med mera.<br />

Förvaltningen föreslår att Insolvens Väst beviljas 75 000 kr ur medel för nysatsningar och<br />

projekt<strong>bidrag</strong> för 2013.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Behjat Sharifi<br />

Ansökan gjord den 11 maj 2012, fredag, kl. 12:07<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Vårvindsgatan 20<br />

400 000 kr<br />

Integrationsnätverket Föreningen Kontakt<br />

Invandrarförening<br />

Telefon: 0736-809651<br />

Org-nr: 8572099847<br />

Postadress<br />

integrationsnatverk@yahoo.se<br />

www.integrationsnatverk.se<br />

Vårvindsgatan 20<br />

Bokningsbekräftelser<br />

418 73, GÖTEBORG<br />

integrationsnatverk@hotmail.com<br />

Ordförande<br />

Behjat Sharifi<br />

integrationsnatverk@hotmail.com<br />

Vårvindsgatan 20<br />

418 73, GÖTEBORG<br />

Kassör<br />

shiva khosr<strong>av</strong>ani<br />

Telefon: 0707548343<br />

integrationsnatverk@hotmail.com<br />

Edgångsvägen 6<br />

433 46, Par<strong>till</strong>e<br />

Medlemsredovisning<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

1374467-7<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Mojgan Zarghami 031-545827 0736809651<br />

Sekreterare Eva Racz 031-545827 0736809651<br />

Ledamot Akram Amiri 031-545827 0736809651<br />

Ledamot Safia Abdulkadir 031-548548 0736809651<br />

Firmatecknare Behjat Sharifi 031-545827 0736809651<br />

Firmatecknare Shiva khosr<strong>av</strong>ani 031-545827 0736809651<br />

Revisor Kalle Wrane 033-233076 0702633076<br />

Vice revisor Iman Eljaja 031-545827 0736809651<br />

dhtmled44:<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Behjat Sharifi<br />

0736809651<br />

integrationsnatverk@hotmail.com<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 2 319 000 kr<br />

Personalkostnader: 1 650 000 kr<br />

Lokalkostnader: 215 000 kr<br />

Antal anställda: 11<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

1.Kvinnor, män, ungdomar och barn. 2.Kvinnor som kommer <strong>till</strong> Sverige pga. anknytning och får<br />

problem med familjesituationen. 3.Ensamkommande flyktingbarn.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att minska utanförskap och att med hjälp <strong>av</strong> utbildningar och kurser att hjälpa deltagarna att<br />

integreras i svenska samhället.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Vi erbjuder kurser i språk, data, samhällskunskap. Vi erbjuder även aktiviteter såsom vävning,<br />

slöjd, hantverk, gymnastik och samtalsterapi. Föreläsningar arrangeras om hälsa, sjukdomar,<br />

Första hjälpen, och olika samhällsproblem. Deltagarna får praktisk hjälp och stöd i kontakt med<br />

myndigheter, Vårdcentraler, Migrationsverket, juridisk rådgivning. Hjälper med <strong>till</strong>fälliga bostäder<br />

för utsatta kvinnor.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Förbättra och utveckla vårt arbete. Utveckla vårt nätverk och kontakter inom kommunala och<br />

statliga verksamheter. Att utveckla ungdomsverkamheten, slöjd, vävning och andra aktiviteter<br />

inom olika områden.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Vi har fått nya lokaler som är bättre anpassade för vår verksamhet. Vi har lärt oss att presentera<br />

och redovisa vår verksamhet, t.ex. genom en filminspelning. Vi har fått nya kontakter t.ex.<br />

Liberala kvinnor (vi har fått pris), utvecklat vårt nätverk med andra föreningar,-inom idrott för<br />

ungdomar, fått bättre samarbete med Hemslöjdsnämnden, Rotary-Club. Vi har fått kurser och<br />

utbildningar. Handledarutbildningen för mammor inom slöjd lyckades, och vi har genom detta fått<br />

möjlighet <strong>till</strong> nya aktiviteter inom slökd för mammor och barn.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

1.Att utveckla vår ungdomsverksamhet och aktiviteter för familjer. 2. Att fortsätta med kurser i<br />

språk, data,målning, träslöjd, föreläsningar och samhällsinformation. 3. Projekt Jordens Lekar för<br />

mammor och barn. 4. Motion och gymnastik fortlöpande.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

1. Vi planerar att utveckla vår verksamhet med att hjälpa kvinnor som kommer pga. anknytning <strong>till</strong><br />

Sverige och får problem med familjesituationen. Vi försöker att stödja och hjälpa dem att bli<br />

målvetna och att integrera sig i samhället. Med ungdomsverksamhet och aktiviteter för familjer. Vi<br />

fortsätter att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.<br />

dhtmled44:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


dhtmled44:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Integrationsnätverk Sökt belopp: 400 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

180 000 kr 280 000 kr 350 000 kr 350 000 kr<br />

Föreningen Integrationsnätverk är en aktiv förening med omfattande verksamhet för svenskar<br />

och invandare från olika kulturer. De erbjuder aktiviteter för att bryta isolering och främja<br />

gemenskap. Föreningen skapar därigenom värden som främjar god hälsa för individen och<br />

verkar för integration på olika områden. Flera <strong>av</strong> deltagarna har fått möjlighet <strong>till</strong><br />

sysselsättning och anställningar efter deltagande i kurser hos Integrationsnätverk. Föreningen<br />

samverkar med andra aktörer och deltar i olika projekt. Föreningen har ofta nya idéer och<br />

projekt på gång, så även för 2013 då man vill fortsätta med ett projekt om ”mat och hälsa”.<br />

Under 2011 har föreningen etablerat sig i de nya lokalerna på Vårvindsgatan. Det kommunala<br />

förenings<strong>bidrag</strong>et utgör ungefär en femtedel <strong>av</strong> föreningens intäkter och man behöver en<br />

förstärkt grundfinansiering för att kunna behålla nivån på och för att säkerställa<br />

verksamheten. Förvaltningen har påpekat för föreningen att det inte är lämpligt att hela<br />

styrelsen består <strong>av</strong> anställda i föreningen. Vid årsmötet 2013 kommer val ske <strong>av</strong> endast<br />

medlemmar i föreningen <strong>till</strong> styrelsen.<br />

Förvaltningen föreslår att föreningen Integrationsnätverk beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 350 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Marie Ellevad<br />

Ansökan gjord den 25 maj 2012, fredag, kl. 10:08<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Besöksadress<br />

Taubgatan 7<br />

550 000 kr<br />

KF Länken Kontakt<br />

Övrig förening Telefon: 031-242857<br />

Org-nr: 8572011396<br />

Postadress<br />

Fax: 031-4216916<br />

kflanken@telia.com<br />

Box 4186<br />

Bokningsbekräftelser<br />

400 40, GÖTEBORG kflanken@telia.com<br />

Ordförande<br />

Gerth Sandsten<br />

kf.lanken@telia.com<br />

Öckerögatan 1E<br />

414 52, <strong>Göteborg</strong><br />

Kassör<br />

Christer Jacobsson<br />

Telefon: 0730-681464<br />

kflanken@telia.com<br />

Ekdungen 17<br />

422 56, Hisings Backa<br />

Medlemsredovisning<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Marie Ellevad<br />

m.ellevad@telia.com<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice revisor Tommy Bengtsson 031-242857 0<br />

Revisor Kenneth Larsson 0 0<br />

Sekreterare Jan Durfelt 031-242857 0<br />

Firmatecknare Gert Sandsten 031-242857 0<br />

Firmatecknare Christer Jacobsson 0 0730-681464<br />

Ledamot Krister Johansson 0 0<br />

Ledamot Jörgen Ekholm 0 0<br />

Årsredovisning<br />

dhtmled45:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


Intäkter: 998 000 kr<br />

Personalkostnader: 155 000 kr<br />

Lokalkostnader: 413 000 kr<br />

Antal anställda: 2<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Missbrukare <strong>av</strong> alkohol och droger<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

Att få människor att leva utan droger, speciellt utan alkohol.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Uppsökande länkarbete för att motverka missbruk samt olika friskvårdsaktiviterer för medlemmarna.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

Arbetar med våra gamla och nya medlemmar för ett liv utan alkohol och droger.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Verksamheten fortlöper ut efter våra planer.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Vi vill prioritera att fler <strong>av</strong> våra medlemmar utnytjar våra fritidshus.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Genom fortsatt information via bl.a. vår hemsida <strong>till</strong> kriminalvård, <strong>sociala</strong>rbetare och allmänhet.<br />

dhtmled45:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 2<br />

2012-11-02


KF Länken Sökt belopp: 550 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

750 000 kr 750 000 kr 550 000kr 500 000 kr<br />

KF Länken är en <strong>av</strong> flera länkorganisationer i <strong>Göteborg</strong> som vänder sig <strong>till</strong> människor<br />

med missbruksproblem. Man utför traditionellt länkarbete, vilket innebär kamratstöd <strong>till</strong><br />

människor som vill lämna sitt missbruk. <strong>Göteborg</strong>sdistriktet – numera KF Länken<br />

<strong>Göteborg</strong> - har under senare år tagit initiativ <strong>till</strong> att lägga ner några lokalföreningar på<br />

grund <strong>av</strong> för låg aktivitet. Då aktiviteten bland medlemmarna minskar, stödjer vi<br />

processen att effektivisera verksamheten och koncentrera aktiviteterna <strong>till</strong> Taubegatan.<br />

Föreningen har prioriterat att betala ut arvoden <strong>till</strong> personer som utför tjänster åt<br />

föreningen, vilket förvaltningen har ställt sig mycket kritisk <strong>till</strong>. Detta är kostnader som<br />

inte kan täckas <strong>av</strong> förenings<strong>bidrag</strong>. Vi föreslår därför en fortsatt nertrappning <strong>av</strong><br />

verksamhets<strong>bidrag</strong>et.<br />

Under hösten 2012 har det kommit kritik från medlemmar mot styrelsens sätt att sköta<br />

föreningen. Missnöjet handlar bland annat om den demokratiska processen, bristfälliga<br />

stadgar samt hur styrelsen prioriterar ekonomin. Därför har förvaltningen anlitat en<br />

föreningskonsult, som skall göra en utredning om föreningen. Denna kommer att vara<br />

klar i slutet <strong>av</strong> året. Förvaltningen kommer aktivt att följa upp resultatet <strong>av</strong> denna<br />

utredning under 2013.<br />

Förvaltningen föreslår att KF Länken beviljas <strong>bidrag</strong> för 2013 med 500 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Johannes Matzdorf<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 13:25<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Vegagatan 1<br />

413 11, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

391 620 kr<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> ADAM Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8572022351<br />

info@kfumgoteborg.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

info@kfumgoteborg.se<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Johannes Matzdorf<br />

0739-959744<br />

johannes@kfumgoteborg.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Helena Nyhus<br />

Telefon: 031-125762<br />

Helena.nyhus@gmail.com<br />

Laholmsgatan 8<br />

418 71, GÖTEBORG<br />

Kassör<br />

Fredrik Löfberg<br />

Telefon: 031-281030<br />

tony@kfumgoteborg.se<br />

Källviksvägen 18<br />

421 66, Västra Frölunda<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Revisor Erik Johansson 031-15 40 50 0703-51 78 66<br />

Firmatecknare Ludvig Aust 031-313 41 02 0703 - 489 698<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 5 162 946 kr<br />

Personalkostnader: 3 616 737 kr<br />

Lokalkostnader: 680 165 kr<br />

dhtmled46:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Antal anställda: 30<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

ADAM vänder sig <strong>till</strong> unga killar mellan 13 -20 år som deltagare i diskussionsgrupper/workshops.<br />

ADAM vänder sig också <strong>till</strong> unga vuxna som vill arbeta som volontärer i vår verksamhet.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> är en del <strong>av</strong> den internationella organisationen YWCA-YMCA och har en<br />

helhetssyn på människan. KFUM <strong>Göteborg</strong> arbetar för solidaritet, demokrati, människors lika<br />

värde och ansvarstagande i samhället, genom olika aktiviteter som stimulerar unga människor.<br />

Syftet med dessa verksamheter är att skapa självkänsla och oberoende baserat på ömsesidighet<br />

och samspel.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

ADAM arbetar med samtalsgrupper för unga killar där centrala teman är genus och jämställdhet.<br />

En grupp brukar bestå <strong>av</strong> 6 - 10 deltagare och träffas mellan 1 - 1,5 timme i veckan. Syftet är att<br />

skapa ett utrymme för unga killar att reflektera kring sådant som manlighet, identitet, känslor och<br />

relationer för att därigenom i förlängningen motverka begränsande genusnormer, våld och<br />

ojämlikhet mellan könen. ADAM har ett varierande antal volontärer som <strong>till</strong>sammans med<br />

samordnare/gruppledaransvarig planerar och utformar grupperna. Vi arbetar genom samarbeten<br />

med skolor, fritidsgårdar och andra organisationer så som Modiga tjejer (tjejgruppsverksamhet<br />

med inriktning hedersfrågor på KFUM <strong>Göteborg</strong>), Modiga killar (motsvarigheten <strong>till</strong> Modiga tjejer<br />

med killar som målgrupp) samt United Sisters (tjejgruppsverksamhet på Fryshuset), vilka alla<br />

arbetar med liknande gruppverksamheter. Vi arbetar också med metodutveckling samt att bygga<br />

upp ett nätverk i frågor kring manlighet, jämställdhet och fördomar.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

ADAMs mål för 2011 var: - Att hålla ca tre samtalsgrupper per termin. - Att erbjuda nya volontärer<br />

en grundutbildning i ADAMs metod. - Att färdigställa komplementet <strong>till</strong> ADAMs metodmaterial.<br />

Syftet med komplementet är att utöka teori och metod kring att jobba med genus- och<br />

sexualitetsfrågor i ADAM. - Att utöka samarbetet med andra liknande verksamheter, exempelvis i<br />

form <strong>av</strong> erfarenhetsutbyte samt samarbete kring rekrytering <strong>av</strong> volontärer och gruppdeltagare. -<br />

Att fortsätta utvärderingsarbetet i samarbete med Torbjörn Forkby från FoU/GR Väst. För att<br />

skapa ett större underlag och ett bredare fokus kommer även Modiga tjejer samt Modiga killar att<br />

involveras i utvärderingen från och med höstterminen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

Under året startades samtalsgrupper på Bergsjöskolan, Lövgärdets fritidsgård, Hisingens bibliotek<br />

samt 1200kvm i Frölunda. I mars hölls en utbildning för nya volontärer, därefter hölls<br />

gruppledarträffar där volontärerna g<strong>av</strong>s möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter samt få<br />

handledning <strong>av</strong> samordnaren ca en gång i månaden eller efter behov. Antalet volontärer<br />

varierade under året mellan 2 och 6. I februari informerade ADAM <strong>till</strong>sammans med United<br />

Sisters och en ungdomsbibliotekarie från Hisingens bibliotek inför den planerade gruppstarten på<br />

biblioteket i mars. Arbetet med utvärderingen pågick under hela året, bland annat genom att<br />

Torbjörn Forkby från FoU GR/Väst deltog som observatör vid ett antal gruppträffar i Bergsjön. I<br />

mitten <strong>av</strong> november höll ADAM i ett samtal efter filmen ?Boy? under ARF (Antirasistiska<br />

Filmdagarna) på Hagabion i samarbete med Modiga Tjejer.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

ADAMs mål för 2012 är: - Att hålla ca 2 samtalsgrupper per termin. - Att erbjuda nya volontärer en<br />

grundutbildning i ADAMs metod. - Att påbörja en metodutveckling med fokus på film som<br />

pedagogiskt redskap. - Att färdigställa utvärderingsarbetet i samarbete med FoU/GR Väst.<br />

dhtmled46:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

ADAMs mål för 2013 är: - Att starta nya samtalsgrupper. Målet är att hålla minst en grupp per<br />

termin. - Att rekrytera och utbilda nya volontärer. Målet är minst ett utbildnings<strong>till</strong>fälle under året.<br />

Fokus kommer då att vara ADAMs metod samt ledarskap och konflikthantering. - Att erbjuda<br />

personal samt aktiva volontärer vidareutbildning i konflikthantering och ledarskap. - Att utveckla<br />

ett workshopkoncept på temat maskulinitet och normer främst inriktat mot skolan men eventuellt<br />

även mot idrottsföreningar och andra föreningar som samlar många killar. Målet är att hålla minst<br />

en workshop i månaden som en del <strong>av</strong> metodutvecklingen. - Att skapa ett sammanhållet område<br />

för riktat socialt arbete inom KFUM <strong>Göteborg</strong>.<br />

dhtmled46:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


KFUM <strong>Göteborg</strong> ADAM Sökt belopp: 392 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

100 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> driver verksamheten ADAM som vänder sig <strong>till</strong> killar mellan 13 och 20<br />

år. De arbetar med samtalsgrupper där centrala teman är genus och jämställdhet. De har<br />

ett väl utvecklat koncept som inbjuder <strong>till</strong> ideellt engagemang. Verksamheten är<br />

väletablerad och har fått bra gensvar från både målgrupp och ideella. Vi vill stödja detta<br />

initiativ eftersom det är ett välfungerande koncept och ett bra exempel på nytänkande för<br />

att nå fram med ett angeläget budskap om jämställdhet.<br />

Förvaltningen föreslår att KFUM <strong>Göteborg</strong> ADAM beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för 2013<br />

med 150 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> Lina Dimming<br />

Ansökan gjord den 30 maj 2012, onsdag, kl. 11:58<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />

inom <strong>sociala</strong><br />

<strong>området</strong><br />

Föreningsansvariga<br />

Postadress<br />

Vegagatan 1<br />

413 11, GÖTEBORG<br />

Besöksadress<br />

Finns inte<br />

945 000 kr<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> Modiga tjejer Kontakt<br />

Övrig förening<br />

Org-nr: 8572022351<br />

info@kfumgoteborg.se<br />

Medlemsredovisning<br />

Bokningsbekräftelser<br />

info@kfumgoteborg.se<br />

Kontaktperson för denna ansökan<br />

Lina Dimming<br />

0760834038<br />

lina@kfumgoteborg.se<br />

Bankgiro/Plusgiro<br />

Kontonummer finns inte registrerad hos Idrott &amp; förening<br />

Ordförande<br />

Helena Nyhus<br />

Telefon: 031-125762<br />

Helena.nyhus@gmail.com<br />

Laholmsgatan 8<br />

418 71, GÖTEBORG<br />

Kassör<br />

Fredrik Löfberg<br />

Telefon: 031-281030<br />

tony@kfumgoteborg.se<br />

Källviksvägen 18<br />

421 66, Västra Frölunda<br />

Styrelsemedlem Namn Telefon Mobiltelefon<br />

Vice ordförande Gunnar Henning 031-313 41 00 0705751496<br />

Ledamot Noomi Gust<strong>av</strong>sson 031-417603 0736834053<br />

Ledamot Ludvig Aust 0303-25885 0703489698<br />

Ledamot Hanna Kristins 031-313 41 00 0739986982<br />

Ledamot Jenny Sjögren 031-313 41 00 0739-334323<br />

Ledamot Anders Wihlborg 031-313 41 00 031-268452<br />

Firmatecknare Helena Nyhus 031-125762 0708464151<br />

Firmatecknare Ludvig Aust 0303-25885 0739986982<br />

Firmatecknare Gunnar Henning 031-313 41 00 0705751496<br />

Revisor Christer Stenholm 031-313 41 00 0702167713<br />

dhtmled47:<br />

Sida 1 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Årsredovisning<br />

Intäkter: 315 519 kr<br />

Personalkostnader: 319 896 kr<br />

Lokalkostnader: 60 000 kr<br />

Antal anställda: 14<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

Modiga Tjejers målgrupp är tjejer mellan 13 och 21 år, med fokus på tjejer som riskerar att<br />

utsättas för eller är utsatta för hedersrelaterat förtryck. Rekrytering <strong>till</strong> samtalsgrupper sker främst<br />

i områden med socioekonomisk utsatthet samt på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.<br />

Inom KFUM <strong>Göteborg</strong> finns projektet Modiga Killar som riktar sig <strong>till</strong> killar i samma målgrupp.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> är en del <strong>av</strong> de internationella organisationerna YWCA-YMCA, världens största<br />

ungdomsrörelse. KFUM <strong>Göteborg</strong> arbetar för solidaritet, demokrati och människors lika värde och<br />

ansvarstagande i samhället genom olika aktiviteter som stimulerar unga människor. Syftet med<br />

dessa verksamheter är att skapa självkänsla och oberoende baserat på ömsesidighet och<br />

samspel.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

Modiga Tjejer arbetar förebyggande mot våld och förtryck i hederns namn. I samarbete med<br />

skolor och annan fritidsverksamhet leder Modiga Tjejer samtalsgrupper där mänskliga rättigheter<br />

och genusnormer utgör grunden. Grupperna kan ingå i skolans undervisning och hållas på<br />

lektionstid eller träffas efter skoldagens slut. En anställd ledare och en volontär leder samtal och<br />

värderingsövningar och ger på så sätt deltagarna möjlighet att diskutera teman som på olika sätt<br />

berör hedersnormer.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

-Bedriva minst två tjejgrupper i samarbete med skolor inom <strong>Göteborg</strong> samt en tjejgrupp i Par<strong>till</strong>e<br />

och en i Härryda kommun. -Utveckla samarbetet med ADAM och Modiga Killar så att både tjejoch<br />

killgrupper kan erbjudas <strong>till</strong> de skolor där vi har ett samarbete. -Ge gruppdeltagarna<br />

kunskaper om mänskliga rättigheter och möjlighet att diskutera hedersnormer. -Hålla en<br />

utbildning för tjejgruppsledare. -Utveckla samarbetet med ADAM och Modiga Killar <strong>till</strong> att även<br />

omfatta gemensamma volontärträffar och utbildningar. -Utöka samverkan med personal i skolan<br />

med förhoppning att i större utsträckning leda tjejgrupper under lektionstid. -Fortsätta driva<br />

volontärverksamheten med minst tre aktiva volontärer per termin, vilka kan leda en tjejgrupp<br />

<strong>till</strong>sammans med en anställd ledare. -Fortsätta marknadsföra Modiga Tjejer <strong>till</strong>sammans med<br />

Modiga Killar genom att sprida informationsmaterial för att öka kunskap och rekrytera deltagare<br />

och volontärer.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

-Fem tjejgrupper har varit aktiva: en i Bergsjön, Angered, Par<strong>till</strong>e och två i Mölnlycke i Härryda<br />

kommun. -Fyra Modiga Killar-grupper har erbjudits skolorna under samma period. -I samtliga<br />

grupper har mänskliga rättigheter och hedersnormer diskuterats. -En tvådagarsutbildning för tjej-<br />

och killgruppsledare genomfördes <strong>till</strong>sammans med Modiga Killar. -Modiga Tjejer och Modiga<br />

Killar har haft gemensam handledning och <strong>till</strong>sammans deltagit vid utbildningar. -Samarbetet med<br />

dhtmled47:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


Bergsjöskolan och Ekdalaskolan har utvecklats. -Sju volontärer har varit aktiva under olika<br />

perioder år 2011. -Modiga Tjejer och Killar erbjuds som ett sammanhållet koncept <strong>till</strong> skolor och<br />

samarbetspartners.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för<br />

innevarande år<br />

Leda två tjejgrupper i <strong>Göteborg</strong>. Leda två tjejgrupper i Härryda kommun med hjälp <strong>av</strong> annat<br />

<strong>bidrag</strong>. Ge deltagarna kunskaper om mänskliga rättigheter och möjlighet att diskutera livsfrågor<br />

och hedersnormer. Bedriva förarbete inför att på nytt starta upp coachverksamhet för drabbade<br />

tjejer.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens förslag <strong>till</strong> prioriterade mål/verksamhetsplan för nästa<br />

år<br />

Skapa ett sammanhållet område för riktat socialt arbete inom KFUM <strong>Göteborg</strong>. Fortsätta bedriva<br />

förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld genom samtalsgrupper med ungdomar<br />

och även utveckla nya metoder för att bidra <strong>till</strong> ökad jämställdhet och integration bland<br />

målgruppen. Sträva efter att ha fler anställda ledare för att skapa mer kontinuitet och kvalitet i<br />

verksamheten, då ideella ledare vanligtvis bara har möjlighet att engagera sig en kortare period.<br />

dhtmled47:<br />

SLUT PÅ BIDRAGSANSÖKAN<br />

Förvaltningens bedömning:<br />

Sida 3 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02


KFUM <strong>Göteborg</strong> Modiga tjejer Sökt belopp: 392 000 kr<br />

Tidigare beslutade <strong>bidrag</strong> Förslag<br />

2010 2011 2012 2013<br />

100 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr<br />

KFUM <strong>Göteborg</strong> Modiga tjejer vänder sig <strong>till</strong> tjejer i åldrarna 13 <strong>till</strong> 24 år, som riskerar<br />

att utsättas för eller är utsatta för hedersrelaterat förtryck. I samarbete med skolor håller<br />

Modiga tjejer samtalsgrupper där mänskliga rättigheter och genusnormer utgör grunden.<br />

Genom att bjuda in <strong>till</strong> tjejgrupper i förebyggande och uppfångande syfte lyckas man att<br />

nå de tjejer som behöver stöd/hjälp. Genom att erbjuda personliga coacher <strong>till</strong> de<br />

drabbade flickorna får de stöd att formulera sina problem samt stöd att genomföra<br />

förändringar. Modiga tjejer samverkar med andra organisationer för att kunna förebygga<br />

hedersrelaterat förtryck. Vi vill fortsatt stödja denna verksamhet då den är ett exempel på<br />

nytänkande, är ideellt engagerande och når sin målgrupp.<br />

Förvaltningen föreslår att KFUM <strong>Göteborg</strong> Modiga tjejer beviljas verksamhets<strong>bidrag</strong> för<br />

2013 med 150 000 kr.


BIDRAGSTART<br />

Bidrag för ideella organisationer inom <strong>sociala</strong> <strong>området</strong> ansökan<br />

Ansökan gjord <strong>av</strong> martin johansson<br />

Ansökan gjord den 1 jun 2012, fredag, kl. 10:07<br />

Ansökan <strong>av</strong>ser perioden: 2012<br />

Ansökt belopp<br />

för <strong>bidrag</strong> för<br />

ideella<br />

organisationer<br />