Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

forarepavag.se

Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning - Förare på väg

Det norrländska samarbetsprojektet Förare väg, som

startade i fjol för att skärpa upp transportutbildningen och

locka fler ungdomar till föraryrket, går in sluttampen.

Ett av de sista leden i projektet är att skapa en webbaserad

breddutbildning för de företag som tar emot praktikanter.

TexT OCh FoTo: TOMMy harNESK

Tystnad – tagning! I vinterkylan utanför Liljaskolan

i Vännäs, några mil inåt landet från Umeå, står

ett kamerateam och filmar en scen där en förhoppningsfull

förarelev kommer ut sin nya praktikplats.

Men den unge mannen, förtjänstfullt spelad

av Transportprogrammets tredjeårselev Oskar Klahr,

blir minst sagt otrevligt bemött av en burdus och

ointresserad handledare – lika förtjänstfullt spelad av

yrkesläraren Allan Grönlund.

Som kontrast ska man spela in en annan scen med

samma utgångspunkt, men där praktikanten möts av en

lyhörd och hjälpsam handledare som förstår att en elev

praktik är där för att lära.

– Vi jobbar inte med den grå mellanskalan här, vi

använder lite övertydliga exempel för att göra det åskådligt.

Ett klassiskt ”good guy-bad guy”-tema, där vi vill

visa att hur man blir bemött som praktikant, verkar

hur man beter sig som praktikant, förklarar regissören

Christjan Wegner, med filmproduktioner som Zingo,

Talismanen och Göta Kanal 3 bakom sig.

Filmen riktar sig till alla anställda de åkerier som

tar emot praktikanter – alltså inte bara till praktikhandledarna

– och ska presenteras nätet tillsammans med

diskussionsunderlag och interaktivt arbetsmaterial.

Förhoppningen är sedan att materialet ska spridas och

verka branschen i stort.

Förareväg

– Ledarskapsutbildningen som riktar sig till skolledning

och företagsledning är nästan slutförd. Jag

tycker den har varit bra, och de företag som deltagit

har varit jätteengagerade. Men det har varit problem

med att folk haft svårt att komma ifrån och gå de här

utbildningssatsningarna inom projektet, så nu satsar vi

webbaserad breddutbildning för samtliga anställda i

företagen. Det tror jag kan hjälpa till att få fler att ställa

upp, säger Elisabeth Wiklund från Sveriges Åkeri företag

Norr, tillika projektledare för Förare väg.

Huvudmålet med projektet, som bedrivs i samarbete

mellan nio gymnasieskolor i Norr- och Västerbotten

och runt 25 transportföretag i regionen, är att förbättra

den emellanåt kritiserade förarutbildningen

gymnasienivå. Att uppgradera lärarnas kunskaper i hur

näringen fungerar, och höja åkeriföretagens kompetens

att ta emot praktikanter ett sätt som gynnar både

företag och elev. Kort sagt: Att kvalitetssäkra praktikperioderna,

och i förlängningen hela utbildningen,

genom att förbättra kommunikationen mellan skola

och bransch.

En stor del av projektet består av så kallad APLutbildning

(Arbetsplatslärande) för praktikhandledarna

ute företagen. Totalt ska omkring 25 handledare vara

APL-utbildade när projektet är slutfört, vilket innebär

en fördubbling mot i dag.

förare väg reportage

resultatet

kommer vi att se

sikt, när det här börjar

sprida sig genom

företagen. Jag är

övertygad om att det

kommer att ge ringar

vattnet.

göraN DaNIelSSoN,

reKTor för lIljaSKolaNS

TraNSporTuTbIlDNINgar

projektet startade i januari 2011 och avslutas i juni 2012. Två olika nätverk som startats under projektets gång – ett för unga åkare och ett för

kvinnliga yrkesförare – kommer dock att leva vidare. De webbaserade breddutbildningarna kommer fortsatt finnas tillgängliga Förare vägs nya hemsida,

www.forarepavag.se, som ska utgöra en plattform och ett forum för samverkan mellan skola och bransch.

Förare väg syftar ytterst till att verka strukturer och attityder inom branschen, säkerställa rekryteringen av förare, samt att förbättra gymnasieutbildningen

genom närmare samarbete med branschen. Projektet riktar sig till alla lärare och rektorer inom fordonsprogrammens transportgren, inom samtliga gymnasieskolor i

Norr- och Västerbotten. Det riktar sig också till enskilda åkeriföretag, förare och handledare.

För finansiering står Europeiska socialfonden och nationell offentlig medfinansiering, som totalt går in med 7,2 miljoner kronor. Därmed är Förare väg den

största EU-satsningen någonsin i Sverige när det handlar om kompetensutveckling i åkeribranschen.


SveNSK åKerITIDNINg Nr 3 • 2012 59

More magazines by this user
Similar magazines