Till projekt utfört av Moelven Eurowand AB - Goda Rum

goda.rum.se

Till projekt utfört av Moelven Eurowand AB - Goda Rum

Skötselinstruktioner

Ombyggnad

Moelven Eurowandväggen är lätt att demontera och flytta när organisationsförändringar

skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återanvändbart.

I väggsystemet kan täta moduler, dörrmoduler och glasade moduler byta plats, varför det

finns stora möjligheter att skapa nya interiörer.

Väggar med lägre ljudisolering kan i de flesta fall kompletteras med ett eller två lag inre

gipsskivor och därmed komma upp i en högre ljudklass. Vid planer på ombyggnad kan

närmaste Moelven Eurowandkontor kontaktas för vidare information och rådgivning.

Moelven Eurowands montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och

korrekt utförda.

Moelven Eurowand AB, Box 1322, 701 13 Örebro

Telefon: +46 19 21 86 00, Telefax: +46 19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se, www.moelven.se

ombyggnad

More magazines by this user
Similar magazines