Visa som PDF - BE Group

begroup.com

Visa som PDF - BE Group

nya

Dimensioner

En tidning från BE group SvErigE AB u nr 1 2012

ce

för

Be

sid 3

TalanDe

TysTnaD

BullerDämpanDe TunnplåT

från åmoTfors fann en värlDsmarknaD

sid 6

pallaDium – en kulTurell meTall

sid 12

invigT och sammansveTsaT! sid 10

inTe en räT

vinkel!

sid 4


Ledare

Mervärdet

soM vinner

kundernas

förtroende

Välkommen till ett nytt nummer av vår

kundtidning. Detta är min första ledare

som affärsområdesansvarig för BE Group

i Sverige. Jag kombinerar denna roll med

mitt uppdrag att vara koncernchef för

börsnoterade BE Group AB med verksamhet

i tio länder. Ett uppdrag jag haft i lite

drygt ett år.

Två jobb på en gång? Nja, inte riktigt

– uppgifterna går i varandra. Det känns

naturligt att jag nu axlar uppgiften att

även vara Sverigechef, eftersom detta

är vår hemmamarknad och vårt största

affärsområde. Jag vill vara nära denna

marknad och direkt delaktig i denna affär.

efter ett inspirerande år i ledningen

för BE Group kan jag med fog säga att vi

har fokus på rätt saker. De investeringar

och förändringar som vi genomför har

som mål att våra kunder inom bygg- och

verkstadsindustrin ska se oss som ett

mycket professionellt företag – ett företag

som det lönar sig att göra affärer med.

Som handels- och serviceföretag inom

stål och aluminium måste vi vara nära

våra kunder, förstå och leva oss in i deras

marknader och verklighet för att kunna

förtjäna deras förtroende. Detta förtroende

vinner vi genom att skapa mervärde

för våra kunder och genom att hela tiden

bli en bättre leverantör – i allt vi gör och

levererar.

Trevlig läsning!

roger Johansson

Koncernchef och VD

roger.johansson@begroup.com

allT fler e-hanDlar på Be online

– Vi har fått upp tempot och nya

kunder ansluts hela tiden till

e-handelsplatsen BE ONLINE.

Det säger Jens Karlsson,

marknadskoordinator på BE

Group och ansvarig för utvecklingen

av BE ONLINE.

– Här har kunderna direkt tillgång

till vårt stora sortiment med

tusentals artiklar. De kan söka

och se tillgänglighet via aktuellt

lagesaldo, räkna på priser och

göra beställningar. Sedan kan de

Ansvarig utgivare:

Roger Johansson

Redaktör:

Jens Karlsson

Adress:

BE Group Sverige AB

Box 225

201 22 Malmö

Tel 040-38 40 00

Fax 040-38 41 63

www.begroup.se

följa var deras order befinner sig

i leveransflödet.

Orderhistorik, tidigare fakturor

och specifik prissättning för

avtalskunder är andra funktioner

som också finns med i systemet.

Varje e-handelsorder slutgranskas

av BE Groups medarbetare.

E-handelsrabatt på 15 kronor

per orderrad utgår för alla registrerade

användare.

Läs mer på www.begroup.se eller kontakta

din säljare på BE Group.

2

Produktion:

Björn Lundquist AB, Malmö

0708-11 35 50

lundquist@me.com

BE Group Sverige

AB i korthet

BE Group Sverige AB ingår i

koncernen BE Group, ett ledande

handels- och serviceföretag inom stål,

rostfritt och aluminium med verksamhet

i norra, centrala- och öst ra Europa.

Som företag fristående från producenter

erbjuder BE Group värdeskapande

leveranser och

vidareförädling

av stål, rostfritt

stål och

aluminium.

Kunderna återfinns främst

inom bygg- och verkstadsindustrin.

Med säljkontor

samt

lager- och

produktionsanläggningar

strategiskt

placerade i

Sverige har BE Group en helhetslösning

för att leverera produkter och

tjänster. Ambitionen är att spara tid,

kostnader och kapital för kunderna

och därigenom öka deras konkurrenskraft.

BE Group har ett

brett sortiment av

handelsstål, rör,

specialstål, armering,

rostfritt stål

och aluminium.

Förutom ett sortiment

av tusentals

olika produkter från

världens ledande

producenter kan BE

Group erbjuda skräddarsydda

produkter och

produktionsservice för

att tillgodose kundernas specifika

krav, hjälpa

dem att hålla

processtider

så korta som

möjligt och

optimera sina

produktionskostnader.

Exempel på produktionsservice:

– Kapning och sågning av stål, rostfritt

och aluminium

– Blästring och målning

– Kapning, borrning, gradning och

gängning

(integrerad

produktionslinje)

– Gasskärning

– Klippning och

spaltning

– Inläggningsfärdig

armering (ILF).


Dags att CE-märka BE Groups produktion gentemot byggindustrin: kapning, skärning, håltagning, blästring/målning samt aluminiumsågning.

Dags för ce-märkning

BE Group Sverige certifieras under våren enligt SS-EN 1090-1, 1090-2 och 1090-3 och har sedan

möjlighet att CE-märka produkter till byggindustrin. Certifieringen omfattar bärverksdelar i stål

och aluminium upp till utförandeklass 4 i BE Groups anläggningar i Malmö och Norrköping.

SS-EN 1090-1 och CEmärkning

berör i varierande

grad alla aktörer

i kedjan från produktion

av grundmaterial

till tillverkning av bärande komponenter

och byggsatser i stål som levereras till

en byggarbetsplats och monteras in i ett

byggnadsverk. Bakgrunden är det nya

regelverk med grund i Eurocode 2 som

kräver att verkstäder och entreprenörer

som tillverkar och levererar bärande

komponenter och byggsatser i stål till

en byggarbetsplats i Sverige vara ska

certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1

från 1 juli 2012.

Senast från 1 juli 2013 blir CEmärkning

i praktiken obligatorisk för

alla bärverksdelar i stål som levereras

till byggarbetsplatser i Sverige. Den som

Nya lagerprodukter iNom gruNdläggNiNg

Be group kompletterarlagersortimentet

inom

grundläggning

med ett par efter-

Marknadsanalys

frågade produkter

med hög servicegrad:

ansvarar för CE-märkningen måste ha

certifikat i enlighet med SS-EN 1090-1.

CE-märkning är ett system för

produktmärkning inom EU- och EESområdet

som infördes av den Europeiska

gemenskapen i början av 1990-talet. CE

står för Conformité Européenne (i överensstämmelse

med EG-direktiven).

En CE-märkt produkt får säljas fritt

inom EES-området, alltså i EU-länderna

samt i Norge, Lichtenstein och Island,

oavsett om den tillverkats i eller utanför

EU.

Tillverkning till byggindustrin

Thore Andersson, produktområdeschef

för långa stålpro-

dukter och armering,

är tillsammans

med Mårten

n Foderrör. Kallformade rör enligt SS-EN

10219 S355J2H. Lagerläggs i sexmeters längder

med bägge ändar fasade i 45 grader, borttagen

invändig svetssöm. Dimensioner 139,7 x 5,4,

168,3 x 5,4, 193,7 x 6,3, 219,1 x 6,3.

n Hörnlås till spont: Omega samt V20

( motsvarar z-lås).

3

Holmberg, teknisk säljchef, ansvarig

för BE Groups certi fieringsprocess. Han

berättar att Nordcert blir BE Groups certifieringsorgan.

– Certifieringen innebär att vi har

möjlighet att CE-märka den del av vår

tillverkning som riktas till byggindustrin.

De operationer som omfattas är kapning,

skärning, håltagning och blästring/

målning samt aluminiumsågning.

Även BE Groups dotterbolag Lecor

Stålteknik i Kungälv CE-certifieras.

– Vår certifiering kommer inom kort

i vår, säger VD Tennce Carlsson. Vi

har i praktiken arbetat under och följt

1090-normerna under flera år.

För mer information, kontakta:

Thore Andersson, thore.andersson@begroup.se, 031-742 28 00

Mårten Holmberg, marten.holmberg@begroup.se, 031-742 27 81

Kom till Grundläggningsdagen 8 mars

på Stockholmsmässan i Älvsjö och prata

grundläggning med BE Group!

För mer info om BE Groups erbjudanden

inom grundläggning, kontakta Anders

Eriksson, anders.eriksson@begroup.se,

011-415 35 77


kronan på verkeT

Glaskupolerna på taket till det stora köpcentret Emporia i sydvästra Malmö alldeles

intill Öresundsbron var en teknisk utmaning som krävde ett smidesarbete på hög nivå.

BE-kunden Smidmek fick förlita sig på satellitnavigering för att få alla balkar rätt.

– Det fanns inte en enda rät vinkel i konstruktionen,

utom vid dörrhålet, berättar

projektchefen Christer Jönsson på Smidmek.

Vi fick sätta ut koordinater från ett

totalinstrument som läste satelliternas

läge för att hamna rätt med våra balkar.

Att följa ritningarna räckte inte långt!

Emporia är ett blivande shoppingcenter

som ska få 93 000 kvadratmeters

yta för shopping, mat, kultur och nöjen

i över 220 butiker, restauranger och

kaféer i tre plan. Totalt kommer 3 000

anställda och cirka 25 000 kunder dagligen

att mötas här. Den 25 oktober 2012

invigs Emporia.

Unik vintergrön takpark

Ovanpå allt detta anläggs en unik takpark,

ett grönt tak av vintergröna och

torktåliga växter som dämpar buller,

samlar upp regn och minskar därför

behovet av dagvattensystem. Dessutom

isolerar taket bra, minskar energibehovet

och binder föroreningar.

Här uppe har Smidmek uppfört två

glaskupoler av smidesjärn och elva lanterniner.

– Vi hade hårda toleranskrav att följa

men vi hamnade till slut betydligt snävare

än så, noterar Christer Jönsson.

Mikael Jacobsson, VD

och ägare till Smidmek.

Christer Jönsson, projektchef på Smidmek, inspekterar montagearbetet

tillsammans med BE Groups Thomas Anderberg.

Eslövsföretaget Smidmek växer och

omsätter 100 miljoner kronor i år, har

20 fast anställda men sysselsätter totalt

uppåt 80 man. Förklaringen till denna

tillväxt är att Smidmek jobbar brett.

– Vi levererar och monterar inte bara

stålstommar utan även betongbjälklager,

plåtsandwich element och färdig vägg

utvändigt, vilket kräver viss kompetens,

säger Mikael Jacobsson, vd och ägare till

Smidmek. Konkurrensen minskar om du

kan ta dig an helheten.

BE Group är Smidmeks huvudleverantör

till hundra procent.

– Man ska vara hyfsat stor på ett stäl-

4

le och få service efter det, menar Mikael

Jacobsson.

Kundansvarig för Smidmek är Thomas

Anderberg på BE Group som går i

team med innesäljare Tony Häggström:

– Smidmek är en stor byggsmed och

betydelsefull kund med stor köptrohet.

De behöver snabb service och vi levererar

mycket målat byggsmide direkt från

lager men även plåt till laserskärning.

Vill du veta mer om BE Groups

erbjudanden inom långa produkter?

Kontakta Paul Johansson,

040-38 40 00

paul.johansson@begroup.se


En av Emporias glaskupoler med

den blivande takträdgården.

Smidmeks montageledare Jonas Brolin fick sväva

högt när kupolen monterades.

Storbyggmästaren

Percy Nilsson

vid Hyllie för fem

år sedan – och

Hyllie i dag!

percys Djärva planer

minnesgoda läsare av Nya Dimensioner

kanske kommer ihåg ett reportage

i nr 1/2007, där vi intervjuade byggmästaren

Percy Nilsson på en leråker i Hyllie

utanför Malmö. Här, sa han stolt, ska

inom fem år finnas skyskrapa, hotell,

Citytunnelsstation, köpcenter samt en

stor arena för idrott och evenemang.

Läget är perfekt – några minuters körväg

till bron över till Kastrup eller in till

Malmö centrum. Snart är allt på plats!

Denne ”massmedialt hårdprofilerade

fixare och entreprenör med känsla för

det folkligt gångbara”, som journalisten

Per Svensson beskriver honom i sin uppmärksammade

bok Malmö – Sveriges

svenskaste stad, är en arbetargrabb som

med stor viljekraft drivit igenom många

spektakulära projekt. Under 1990-talet

kamp om miljonTals kunDBesök

emporia blir Öresundsregionens största

shoppingcenter. Det mesta är redan

uthyrt. Förutom klädjättarna H&M,

Lindex och Kappahl förhandlar Emporia

med internationella hyresgäster som ska

ta nya varumärken till Skåne. 2013 räknas

Emporia omsätta 2,7 miljarder kronor

och ha nio miljoner kunder, enligt

en sammanställning i Öresundsbrons

tidning Fokus Öresund.

Emporia ökar Malmös attraktion

som shoppingstad och förbättrar konkurrensläget

mot Köpenhamn. Andra

områden i Malmö kommer att känna av

konkurrensen från Emporia.

Emporia är dock inte ensamma om

att bygga i Malmö. Några minuters

körväg in mot centrum ligger köpcentret

Mobilia som expanderar kraftigt. Under

2013 beräknas Mobilias 120–130 butiker

locka tolv miljoner besökare.

5

satsade han stora pengar på att göra

Malmö till en hockeystad och lyckades

vinna SM-guld två gånger med MIF.

Percys stora projekt efter sekelskiftet

har varit på åkrarna i Hyllie och han fick

alla i stan med sig på sina djärva planer!

Han fick köpa mark och byggrätter

som han sålde vidare till företaget Steen

& Ström som äger 42 skandinaviska

centrumanläggningar. För pengarna

kunde Percy börja bygga Malmö Arena

som invigdes i november 2008 med ett

jättekalas. Staden subventionerar verksamheten

i arenan som i gengäld lockar

besökare till Malmö där de spenderar

pengar. På så vis bidrar

Percys arena till de allmänna

välståndet.

Malmö C

Köpenhamn

CITYTUNNELN

Triangeln

Hyllie

Caroli City

Mobilia

Trelleborg

Citytunneln,Malms tunnelbana, knyter ihop

järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot

Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

Längre in mot centrum ligger Triangeln

där Citytunneln har en station. Här

expanderar köpcentret och tredubblar

sin butiksyta. Under 2013 ska här finnas

150 butiker mot dagens 70.

Inne i centrum byggs köpcentret

Caroli City om för fullt. 16 butiker blir

65 om ett år och ska locka 4,5 miljoner

besökare.

Ystad


sTörsTa möjliga

Nutidsmänniskan omges av mängder av oönskade ljud från modern teknik: fordon, maskiner, fläktar

och mycket mer. Kraven på tystare miljöer blir allt fler. Här arbetar Antiphon i Åmotfors framgångsrikt

med sina ljuddämpande material och produkter.

”Bra saker ska man

berätta om – de dåliga

upptäcks ändå!”

I västra Värmland, inte långt från gränsen

mot Norge, ligger Åmotfors. Just

här har det under de senaste 50 åren

vuxit fram ett stort kunnande och bred

erfarenhet när det gäller material och

tekniska lösningar inom akustik.

Företaget Antiphon grundades redan

1960 och hade först Pertorp AB och

sedan amerikanska Collins & Aikman

som ägare innan ledningsgruppen gjorde

en så kallad management buyout 2005

och tog över företaget.

6

– Affärsidén var sund, vi lade ett bud

och fortsatte som tidigare när Collins

& Aikman var tvungna att dra sig ur,

berättar Leif Nilsson, inköpschef på

Antiphon.

– Vi ville rädda kvar verksamheten

här och trygga jobben. Antiphon är viktigt

för Åmotfors, säger Berit Andersson,

försäljningschef.

Nu driver de företaget tillsammans

med ekonomichefen Marianne Levin och

VD Ingmar Gustavsson.

BE Groups Catarina

Granestad i mitten på

besök hos Leif Nilsson

och Berit Andersson på

Antiphon i Åmotfors.


TysTnaD!

Antiphon omsätter 50 miljoner kronor

årligen och har ett 20-tal anställda.

Man tillverkar 500 olika artiklar och en

stor del av produktionen går på export.

Företaget har cirka hundra kunder

runt om i världen och är huvudsakligen

underleverantörer till bilindustrin. Ryska

Auto Vaz i den legendariska bilbyggarstaden

Togliatti är största kund sedan 30

år. Andra stora kunder är Volvo, Ford

och Nissan. Antiphon levererar även till

tågtillverkare i Italien och Frankrike.

Ubåtar och gorillaburar

– Vi har levererat ljuddämpande plåt

till ubåtar och till och med till burar för

gorillor på båtar som fraktar

djur. En udda leverans gick

till en tillverkare av piltavlor.

Antiphon växer utanför

Europa.

– Indien är en ny marknad

som vi jobbar in oss på,

säger Berit Andersson. Sedan

länge är Italien en stor marknad

för oss med sina stora

motortillverkare.

Med modern teknik kan

man mäta och analysera ljud

och vibrationer för dämpa

oönskade ljudkällor och förutse

effekten av ljudkontrollerande

åtgärder. Anti phon AB utvecklar

och tillverkar akustiska produkter och

material och arbetar med att finna nya

ljudreducerande lösningar. I produktionsanläggningen

i Åmotfors tillverkas

de detaljer och material som kunderna

använder i sina slutprodukter.

Leverans fyra dagar i veckan

Det är här BE Group kommer in som

leverantör sedan många år av plåt av

rostfritt stål och aluminium. Kundansvarig

är Catarina Granestad i Karlstad och

hon samarbetar nära med innesäljaren

Niklas Claar.

– Vi har rätt sortimentet och kan

snabbt leverera från vårt lager i Norrköping,

säger Catarina Granestad. Vi

är hos Antiphon upp till fyra dagar i

veckan.

Hon säljer även varmförzinkad plåt

till Antiphon från det stora tunnplåtsföretaget

ArcelorMittal BE Group SSC i

Karlstad där BE Group är delägare tillsammans

med Arcelor Mittal.

Innesäljaren Niklas

Claar servar Värmlandskundernatillsammans

med Catarina

Granestad.

Den stora produkten

hos Antiphon

är MPM, en

stomljudsdämpande

laminatplåt med

akustisk massa efter

eget hemligt recept.

Detta sandwichmaterialstomljudsdämpar

lastvagns- och

karossdetaljer, tung

industriproduktion,

offshoreanläggningar,

hushållsmaskiner och fabriksljud. Det

ersätter också befintlig plåt så att man

slipper lägga till material för att dämpa

konstruktionen.

En annan produkt hos

Antiphon är LD som dämpar

stomljud i konstruktioner

och komponenter gjorda

i metall eller plast, till exempel

under diskbänkar. LA är

Antiphons tredje produktfamilj

– ett skumplastmaterial

som används för att absor-

bera luftljud.

Eftersom Antiphon agerar

som underleverantör till

fordonsindustrin ställs hårda

krav på företagets kvalitets-

och ledningssystem.

– Vi har stränga krav från våra kunder

och måste leverera perfekta detaljer,

säger Leif Nilsson. Vi försöker få hjälp

7

Antiphons stora produkt är MPM – ett plåtlaminat med akustisk massa.

månskensnatt

i åmotfors

av våra leverantörer att lämna förslag på

förbättringar av detaljerna.

Berätta om förbättringar

Ett arv från tiden när Antiphon ingick

i den amerikanska företagskulturen är

att man talar om när man gör något bra,

berättar Leif Nilsson.

– Amerikanarna var duktiga på att

genomföra förbättringar och de var bra

på att tala om det. Det ligger onekligen

ett bra annonsvärde i de förbättringar

som man genomför. Bra saker ska man

berätta om – de dåliga upptäcks ändå!

Vill du veta mer om vad BE Group kan

erbjuda inom tunnplåt? Kontakta

Produktchef Marcus Vungi

marcus.vungi@begroup.se

Produktansvarig Gunnar Österberg

gunnar.osterberg@begroup.se

De kan också nås på 040-38 40 00

NORGE

Åmotfors

Årjäng

Torsby

Sunne

Arvika

Munkfors

Forshaga Storfors

Kil

Karlstad

Grums

Kristinehamn

Skoghall

Säffle

VÄNERN

Hagfors

Filipstad

på rockgruppen eldkVarns album Brott lönar sig alltid från år 2002

finns sången Månskensnatt i Åmotfors som Plura Jonsson skrivit. Sven Ingvars

gjorde låten känd redan 1996. Åmotfors ligger i Eda kommun i Värmlands

län och har 1 400 invånare. Åmotfors är Eda kommuns industriort –

förutom Antiphon finns här Norma projektilfabrik, Åmotfors Bruk AB, Crem

International och Åmotfors Energi.


högT Tempo

i BroaryD

Roger Lundström bedriver massproduktion av takstolar i stål i sin fabrik i Broaryd strax utanför

Smålandsstenar. Han har fått upp sådant tempo att företaget Svets & Montage i Smålandsstenar AB

har blivit ett av de ledande i branschen. Vi träffade honom och hans hustru, ekonomichefen Joanna

Lundström, för att höra vad som ligger bakom framgångarna.

Roger, berätta hur det började!

– Jag är ju född här i Smålandsstenar

och började faktiskt jobba redan när jag

var tolv år – jag slipade detaljer och sånt.

Innan jag blev företagare var jag anställd

i tio år, men jag såg att folk som var

inhyrda där tjänade mer än de anställda,

så jag och en kompanjon startade eget

1990.

– Vi kom igång direkt och svetsade

stolar på lego. Vi fick göra 20 i timmen

för att tjäna 150 kronor. Det tog aldrig

stopp! Men vi blev etablerade och tillverkade

sedan allt från byggnadssmide och

räcken till stora gångbroar. Sedan 2006

är jag ensam ägare här.

Hur blev du specialist på takstolar?

– Det var 2007 som jag gick över till

takstolar efter att tidigare mest ha jobbat

med stålstommar. I början tillverkade

jag och monterade själv. Nu levererar jag

till andra smidesföretag och byggfirmor

runt om i Sverige.

Känns byggkonjunkturen svajig?

– Jo, det märker jag men året har

ändå börjat bra och jag har order inne

på 150 takstolar, många stora. Jag fattar

snabba beslut och är aldrig omöjlig, det

är nog därför jag tar marknadsandelar.

Så du har mycket att göra?

– Ja, men vi överväger alla kunders

förfrågningar och försöker vara flexibla.

Det blir många timmar för min inhyrda

personal och jag själv är

här i verkstaden tidigt

varje morgon.

Hur stora takstolar tillverkar

du?

– Just nu 45 meter.

Jag kan tillverka takstolar

upp till 60 meter,

men då får man dela på

dem och sätta ihop dem

med bultförband.

Hur mycket stål förbrukar

SMS?

– Till en 24-meters

går det åt 1 600 kilo

och har du då order på

hundra stycken blir det

många ton. Jag köpte

2 000 ton stål under

2011. Det blev mycket

från Dick Boström på

8

Roger Lundström på SMS kan numera CE-märka sina

många takstolar. Här tillsammans med Joanna Lundström,

företagets ekonomichef, tillika Rogers hustru.

Dick Boström på BE Group förser

SMS med mycket målat stål till

de stålfackverk som i högt tempo

tillverkas i Broaryd.

BE Group under förra året. Jag försöker

köpa stora verksposter till eget lager

– det är en konkurrensfördel att ha grejorna

hemma.

Joanna, hur långt har ni kommit med

kvalitets- och miljöarbetet?

– Vi är sedan oktober

förra året certifierade

mot SS EN 1090-1 och

är först i Sverige bland

stålfackverkstillverkare

att kunna använda

CE-märkning på våra

konstruktioner. Vi är

ISO-certifierade för

både kvalitet och miljö

och vår personal har

både IWS-utbildning

och kompetensintyg EN

1090-1.

Hur betydelsefull är

CE-märkningen för företagets

konkurrensförmåga?

– Det är ett tungt

försäljningsargument.

Vi var tidigt ute och det

lönar sig!


Marknadsanalys

Det svenska inköpschefsindexet steg under januari 2012 till 51,4 procent.

Detta sker samtidigt som något vänligare konjunkturvindar blåser, konstaterar

Anette Sjölin, chef Produkt & Inköp BE Group Sverige, i denna

marknadsanalys.

ÅterhäMtningen fortsätter

Fjolårets neddragningar av produktionskapacitet

hos flertalet producenter

i kombination av ökade priser på

skrot, järnmalm och icke järnhaltiga

metaller leder nu till stigande priser på

de flesta materialslag.

PMI totalt ökade med 2,5 indexenheter

till 51,4 i januari från 48,9

i december. Det nya året inleddes

därmed med att tillverkningsindustrin

inte längre krymper. Det är första

gången sedan mitten av förra året

som indexnivån befinner sig över

50-strecket.

Nedgång bromsades upp

Orderingången och produktionen stod

för de största positiva bidragen till

PMI. Efterfrågeökningen kom främst

från hemmamarknaden. Den starkare

orderingången sammanfaller också

med att nedgången av orderstockarna

bromsades upp.

Indexet för industriföretagens

produktionsplaner sjönk tillbaka men

befinner sig fortfarande inom tillväxtzonen.

Detta, tillsammans med att

företagens leveranstider samt rå- och

insatsvarupriser inte längre sjunker,

tyder på en viss stabilisering av industrikonjunkturen.

Nytt världsledande företag

Stigande baspriser och legeringstillägg

i kombination med låga lagernivåer

vid årsskiftet har resulterat i en ökad

efterfrågan på rostfritt stål.

I slutet av januari blev det klart att

Outokumpu köper tyska Thyssen-

Krupps del Inoxum. Därmed bildas

ett nytt världsledande företag inom

rostfritt stål.

Aluminium vinner mark

Kopparpriset har stigit till att kosta

nästan fyra gånger som mycket som

aluminium. Detta är den högsta

relationen någonsin och leder till att

industrier som tillverkar elkablar och

elledningar i allt större utsträckning

600

500

400

300

200

100

0

Skrotprisutvecklingen, USD/ton (FOB Rotterdam).

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

Aluminiumprisets utveckling 2011-2012, USD/ton (London Metal Exchange).

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000

18 000

16 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan

Nickelprisets utveckling 2011-2012, USD/ton (London Metal Exchange).

använder sig av aluminium som substitut.

Rusal, världens största aluminiumproducent,

uppskattar att efterfrågan

på koppar sjunker med cirka 400 000

ton årligen genom denna substitutionseffekt,

motsvarande cirka två

procent av den globala användningen.

Mer än hälften av förlusten går till

aluminium.

9

2009 2010 2011 2012

pmi, (Purchasing Managers Index) kallades

tidigare inköpschefsindex. Det är en konjunkturmätare

för den svenska marknaden som

genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank.

Målet med PMI är att snabbt mäta den

rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas

konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer

som ingår i en svarspanel.


här invigs sveriges moDernasTe sTålverksTaD

sammansveTsaT!

Här invigs Lecor Svetstekniks nya anläggning i Kungälv! En symbolisk svetsfog inför 300

besökande kunder och leverantörer bekräftar samgåendet med BE Group. Satsningen på

den nya helautomatiska produktionsanläggning har väckt stort branschintresse.

Lecor Ståltekniks helautomatiska produktionsanläggning

i Kungälv är en

storskalig digitaliserad tillverkningsenhet

för prefabricerade stålkonstruktioner

och stålteknikprojekt inom

bygg, industri. Tillverkningsprocessen

ger nya möjligheter att effektivisera

och underlätta arbetet med att producera

projektanpassat material för

avancerade stålkonstruktioner och

stålstommar.

Styrningen av hela processen är

digitaliserad och de flesta maskinerna

är sammankopplade via automatiska

transportörer. Hanteringstiden minskar,

spillkostnaden sänks dramatiskt

och processen är väldigt effektiv.

Lecor Stålteknik är en del av BE

Group sedan oktober 2010. Lecors

kunnande inom konstruktion, produktion,

projektledning kombineras

här med BE Groups inköps- och

marknadsorganisation, inköpskraft

och breda kundbas.

– Vi erbjuder avancerade stålkonstruktioner

till bygg- och industriprojekt

till lägre pris och högre kvalitet,

säger Tennce Carlsson.

Råbalk för in i ena änden av lokalen och kommer

ut kapad, borrad och gasskuren i den

andra. I en annan del av anläggningen skärs

plåt i stora format, borras och märks. I en

tredje enhet borras, stansas och klipps detaljer

av plattstål.

För mer information om BE Group och Lecor Stålteknik, kontakta:

Thore Andersson, thore.andersson@begroup.se, 031-742 28 00

Tennce Carlsson, tennce@lecor.se, 0303-24 66 71, 0708-70 08 97

10


Pär Haglind till höger tillsammans med sin medarbetare

Anders Jansson.

millimeTerpassning

Utan Lecor Stålteknik, dotterbolag

till BE Group, hade Arbogaföretaget

TBO Haglinds inte förmått offerera

stålbyggnaden till Volvo Truck Center

i Norrtälje. Nu gjorde man det och fick

uppdraget tack vare att tillverkningen

av stålstommen utfördes av Lecor

Stålteknik i Kungälv som dessutom

tog på sig konstruktionsansvaret.

TBO Haglinds uppdrag i Norrtälje är ett

talande exempel på den möjliga kapacitetshöjning

som Lecor Stålsteknik erbjuder

stålbyggare och byggsmeder.

– Från början var vi ett smidesföretag

som höll på med stålbyggnader, men vi

har sadlat om och arbetar nu mest med

balkonger, säger VD Pär Haglind. Jag

kom att tänka på Lecor Stålteknik när

vi erbjöds att räkna på stålbyggnaden i

Norrtälje. Utan Lecor hade vi inte klarat

av att själva ta fram detta på så kort tid.

Perfekt passform

Pär Haglind är imponerad av passformen

på stålkonstruktionerna.

– Det brukar alltid vara något som

ska fixas när man monterar så här stora

komponenter. Här var det verkligen millimeterpassing!

Totalentreprenaden för Volvo Truck

Center i Norrtälje ligger hos LJ Byggteam,

också ett Arbogaföretag.

Tennce Carlsson är VD på Lecor Stålteknik

i Kungälv:

– Det var just det här vi ville åstadkomma

med vår nya produktionsanläggning:

att erbjuda en kapacitetshöjning

för våra kunder som därigenom kan ta

sig an fler och större uppdrag.

SäljförStärkningar i jönköping

clemens Brunstedt är ny

utesäljare på BE Groups kontor

i Jönköping. Från att tidigare ha

jobbat med rostfri grovplåt för

den franska koncernen Jacquet

kommer han nu att ha en betydligt

bredare produktpalett att erbjuda

11

Clemens Brunstedt

flyger högt.

andreas eriksson är

också ny utesäljare på

BE Group i Jönköping.

Han är främst inriktad på

byggkunder, men många

industrikunder kommer

också att få träffa honom

framöver.

Andreas har rötterna i

Hillerstorp och kommer närmast

från företaget Axelent där, som

tillverkar nätväggsystem till bostäder

och industrier. Erfarenheten av

att jobba gentemot byggnadsindustrin

kommer väl till pass i den nya

säljrollen på BE Group.

Under lång tid spelade Andreas

Andreas Eriksson

har jägarexamen.

uTökaT lager

av vinkelsTång

de tillverkande kunder som han

företrädesvis ska arbeta gentemot.

– Jag ser fram emot att förutom

rostfritt även få sälja svart stål,

specialstål, aluminium och allt

annat som BE Group kan erbjuda.

Clemens bor i Habo några

mil utanför Jönköping

tillsammans med sambo

Katarina och sonen Isaac,

2,5 år. Fritiden ägnar han

åt segelflygning.

– Jag har flugit sedan

tonåren och har faktiskt

deltagit i flera SM-tävlingar.

back i fotbollslaget IFK Värnamo

och nådde det som motsvarar

nuvarande Div 1. När han tillsammans

med sambo Karin fick

sonen Sven, nu två år, och flyttade

till Huskvarna, lade han fotbollskängorna

på hyllan. Nu är det jakt

som gäller – när tiden så medger.

Be group utökar lagret av liksidig vinkelstång i stålsort S355J2

i längder om 12 meter med dessa dimensioner: 120 x 120 x 13 mm,

120 x 120 x 15 mm, 150 x 150 x 12 mm, 180 x 180 x 16 mm samt

200 x 200 x 16 mm. För information om BE Groups hela lagersortimentet

av vinkelstål, gå till www.begroup.se eller kontakta din BE-säljare.

FoTo: www.FoToAKuTEn.SE


Avsändare:

BE Group Sverige AB, Box 225, 201 22 Malmö

pallaDium

Beatles spelar

på Sunday

Night at

The London

Palladium.

Namnet Palladium är evigt förknippat med Beatles definitiva genombrott. Och med Carolas.

Biograferna med samma namn finns oftast inte kvar, men det antika namnet på bilder av

gudinnan Pallas lever vidare i ett sällsynt grundämne som används i elektronik och bilar.

Beatlemania, den stora hysterin kring

Beatles, tog fart på riktigt söndagen den

13 oktober 1963 kl 20. Då uppträdde

Beatles för första gången på BBC:s

populära TV-program Sunday Night

At The London Palladium. 15 miljoner

engelsmän fick se och höra Beatles inleda

med From Me To You under ett närmast

extatiskt publiktryck. 42 minuter senare

återkom de med I’ll Get You, She Loves

You och slutligen Twist And Shout.

Bandets popularitet hade vuxit stadigt

under 1963, men det var efter denna

magiska söndagskväll på London Palladium

som framgångssagan Beatles antog

proportioner som ingen tidigare trott var

möjliga. En vecka senare gjorde de sin

turné i Sverige med konserter i Karlstad,

Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna

och naturligtvis det berömda framträdandet

i TV-programmet Drop In.

Carola slår igenom

Nästan 20 år senare, 26 februari 1983,

skedde ett annat stort artistgenombrott

på ett nöjesställe med samma namn. Vid

uttagningen till eurovisionsschlagerfes-

tivalen på Palladium i Malmö segrade

Carola Häggkvist med låten Främling

och fick representera Sverige i München,

där hon blev fyra. Den kvällen var sista

tillfället då hela landets befolkning samlades

kring ett och samma program. Det

första var förmodligen när Gösta ”Snoddas”

Nordgrens framträdde i Lennart

Hylands radioprogram Karusellen 26

januari 1952 med låten Flottarkärlek.

Vishetens och krigets gudinna

Palladium (Palladion på grekiska) var

antikens namn på heliga bilder av vishetens

och krigets gudinna Pallas. På

senare tid kom namnet Palladium att

användas till inrättningar som anses

vara betydelsefulla för det allmänna, i

modern tid för teatrar och biografer.

Palladium på Kungsgatan i Stockholm

var den största biografen i

Stockholm när den

öppnade 1918.

Det var här Greta

Garbos filmer

hade premiär.

Biografen stäng-

Ett sovjetiskt 25-rubelmynt av palladium

från 1989 till minne av tsar Ivan III.

exTraläsning om en

kulTurell meTall

des 1987 och är i dag Casino Cosmopol.

Palladium i Malmö invigdes 1920 och

har blivit en dans- och musikscen. Palladium

i Göteborg var biograf på Lilla

Nygatan ända fram till stängningen

2008. Många andra svenska städer har

haft Palladiumbiografer.

Palladium – en ädelmetall

Palladium är ett sällsynt grundämne i

jordskorpan och räknas som en ädelmetall.

Palladium upptäcktes av engelsmannen

William Hyde Wollaston år 1803

och gavs namn efter den nyss upptäckta

asteroiden Pallas.

Av världens samlade palladiumförbrukning

kommer drygt hälften från

Ryssland, medan Sydafrika, Kanada

och USA står för resten. Cirka hälften

används för framställning av elektriska

komponenter som kondensatorer, integrerade

kretsar och kontakter. En

tredjedel går till i dentallegeringar

medan avgaskatalysatorer

för bilar och smyckeindustrin

förbrukar det övriga.

Fakta: NE, The Beatles Anthology

FoTo: IBL

More magazines by this user
Similar magazines