14.09.2013 Views

Ladda ner - Valtra

Ladda ner - Valtra

Ladda ner - Valtra

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Valtra</strong> Team<strong>Valtra</strong><br />

Entreprenörens erfarenheter<br />

Från snöstormar<br />

till spannmålsåkrar<br />

sidan 10<br />

nya valtra n163<br />

kuNDtiDNiNg 1|2012<br />

Ny transmission<br />

Maximal<br />

brukskomfort<br />

sidan 12<br />

N101 Dual Fuel<br />

Biogastraktorn<br />

väcker intresse<br />

sidan 16<br />

världens starkaste<br />

fyrcylindriga traktor sidan 6


<strong>Valtra</strong> Team <strong>Valtra</strong><br />

förOrD<br />

Mycket nytt<br />

från<br />

valtra<br />

De senaste åren har valtra lanserat<br />

många nya modeller. Modellprogrammet<br />

har förnyats också i<br />

år. n-serien har fått nya former och toppas<br />

av modellen n163 – världens kraftfullaste<br />

4-cylindriga traktor.<br />

tredje ge<strong>ner</strong>ationens n-serie utökas<br />

också med ett nytt transmission s alter -<br />

nativ: den nya Hitech 5 har en femstegad<br />

snabbväxel och mekanisk hydrau<br />

lik. Den nya transmissionen blir ett<br />

alternativ för modellerna n113 och<br />

n123. n- och t-seriens traktorer har<br />

också fått nya SCr-motorer, vars bränsleekonomi<br />

är bättre än tidigare. I SCrmotorerna<br />

renas avgaserna utanför<br />

motorn, så motorn kan justeras till optimala<br />

värden. På så vis ger samma<br />

bränslemängd mera kraft och vrid.<br />

Också a-seriens tredje ge<strong>ner</strong>ationens<br />

modeller som lanserades förra året har<br />

fått ett gott mottagande.<br />

a Hitech utrustade med körriktningsväljare<br />

passar speciellt bra för frontlastararbeten.<br />

Detta och mycket annat ser du när<br />

du provkör våra förnyade modeller.<br />

trevlig vår!<br />

Pertti Laaksonen<br />

Försäljningschef<br />

2 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

14<br />

kuNDtiDNiNg 1|2012<br />

Däck från <strong>Valtra</strong><br />

efter bruksändamål.<br />

i detta nummer:<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

10<br />

12<br />

14<br />

15<br />

Individuella skogstraktorer<br />

news<br />

t171 passar både i skogen<br />

och på torvmossen<br />

världens starkaste<br />

fyrcylindriga traktor – n163<br />

lumimyyrä bökar i snön<br />

och på spannmålsåkern<br />

Hitech 5 -transmissionen<br />

erbjuder ökad körkomfort<br />

Passande däck till traktorn<br />

redan på fabriken<br />

Hitech 8550: över<br />

31 000 timmar i fickan<br />

16<br />

19<br />

20<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Biogastraktorn<br />

övertygade svenskarna<br />

Sista volvo BM<br />

-mohika<strong>ner</strong>na<br />

arbetsfylld dag<br />

i Karleby<br />

valtra Hockey team<br />

mötte JyP<br />

valtra Collection<br />

valtras modellprogram<br />

12<br />

05<br />

15<br />

23


Fabriksmonterad skogsutrustning<br />

individuella<br />

skogstraktorer<br />

Exempel på valtras fabriksmonterade skogsutrustning<br />

är skogshytt, körriktningsväljare, skogsbränsletank,<br />

fönster i polykarbonat, skogsdäck, smala bakre stänkskydd<br />

och turbinkoppling.<br />

förutom fabriksutrustningen fortsätter skräddarsyendet<br />

ofta på basen av kundens önskemål. Behoven<br />

varierar beroende på land, till exempel i norden<br />

transporteras ofta måttsågad trävara bort från skogen<br />

medan fräsning kan vara det viktigaste arbetet i Sydeuropa.<br />

innovation<br />

t162 Direct som skräddarsytts för en tysk kund passar<br />

för lunning. företaget Otzberger har på traktorn installerat<br />

en Epsilon-lunningskran, S+r-vinschsystem och<br />

HBC-fjärrstyrning. för körning på landsväg har traktorn<br />

fabriksmonterad steglös transmission och framaxel-<br />

och hyttfjädring.<br />

• Epsilon-lunningskran<br />

• S+R-vinschsystem<br />

• Skogshytt<br />

<strong>Valtra</strong> Team 3


N113 HiTech-traktorn prydd med fingeravtryck och namnteckningar åkte vintern och<br />

våren runt på olika mässor.<br />

6478 sätt att<br />

hjälpa afrika<br />

Besökare på valtras avdelning på agritechnica-utställningen fick chansen<br />

att använda sin kreativitet och hjälpa afrika. avdelningens centrala<br />

punkt var en n113 Hitech-traktor, på vilken deltagarna kunde måla sitt<br />

fingeravtryck och skriva sin namnteckning. nästan 6500 perso<strong>ner</strong> lämnade<br />

sitt bomärke.<br />

traktorn säljs på ritchie Brothers auktion i tyska Meppen den 24 maj. anbud<br />

kan också ges på internet både under auktionen och cirka två månader innan.<br />

Med intäkterna från auktionen understöds lantbruket i afrika.<br />

Med auktionens intäkter do<strong>ner</strong>as en a93 Hitech-traktor samt material och<br />

teknisk utbildning till lantbruksskolan Weiveld i Sydafrika. Skolans 600 elever<br />

studerar lantbruk, teknologi, hotell- och näringskunskap samt databehandling.<br />

Samarbetet mellan Weiveld lantbruksläroanstalt och den lokala importören fortsätter<br />

även i framtiden. •<br />

Internet: valtra.fi<br />

Pla<strong>ner</strong>ingstävling<br />

i norden<br />

valtra ordnar i samarbete med<br />

finska Koneviesti, norska Bedre<br />

Gardsdrift, svenska Jordbruksaktuellt<br />

och danska Maskinbladet<br />

en traktorpla<strong>ner</strong>ingstävling.<br />

Deltagarna ombeds komma med<br />

idéer för att utveckla traktorerna.<br />

två bästa från varje land bjuds tillsammans<br />

med tidningarnas representanter<br />

till Suolahti som produktutvecklingsavdelningens<br />

gäster.<br />

På basen av idéerna ritas en<br />

koncepttraktor, som presenteras<br />

nästa höst. Deltagandet i tävlingen<br />

sker via tidningarna, så förslagen<br />

skickas till de nämnda tidningarnas<br />

redaktio<strong>ner</strong>. valtra har rätt att ut -<br />

nyttja idéerna utan extra ersättning.<br />

valtra vann<br />

red dot design-Priset<br />

antS-koncepttraktorn som presenterades<br />

vid valtras 60-årsfest<br />

har vunnit det uppskattade red<br />

Dot Design-priset. antS vann<br />

Mobility-kategorins pris i klassen<br />

konceptpla<strong>ner</strong>ing.<br />

red Dot Design-tävlingen är<br />

världens största designtävling. I<br />

koncentpla<strong>ner</strong>ingsklassen deltog<br />

i år förutom<br />

valtra antSkoncepttraktorn<br />

över<br />

3500 andra<br />

tävlande.<br />

enkätbesvarare<br />

belönades<br />

I förra valtra team efterfrågades<br />

läsarnas åsikter om tidningen.<br />

läsar förfrågans resultat har tagits<br />

emot och analyserats. En liten<br />

gåva har sänts till alla som besvarade<br />

enkäten på webben.<br />

<strong>Valtra</strong> Team<br />

chefredaktör Hannele Kinnunen, valtra Inc., hannele.kinnunen@agcocorp.com<br />

redaktion tommi Pitenius, valtra Inc., tommi.pitenius@agcocorp.com<br />

redaktörer Bogdan rachwal, aGCO Sp. z.o.o., bogdan.rachwal@valtra.com // Siegfried aig<strong>ner</strong>, valtra GesmbH, siegfried.aig<strong>ner</strong>@valtra.com //<br />

Sylvain Mislanghe, aGCO Distr. SaS, sylvainmislanghe@fr.agcocorp.com // Kim Pedersen, lMB Danmark a/S, kim.pedersen@lmb.dk //<br />

lucy Jones, agco ltd., lucyjones@uk.agcocorp.com // astrid Zollikofer, aGCODeutschland GmbH, GB valtra, astrid.zollikofer@valtra.com<br />

ansvarig utgivare valtra Oy ab, valmetinkatu 2, 44200 Suolahti<br />

koordination Medita Communication Oy lay-out Juha Puikkonen, InnOverkko<br />

valtra is a worldwide brand of aGCO<br />

tryck forssa Print 2011 foto valtra arkiv och resp. artikelförfattare<br />

4 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012


KalEnDErn<br />

okra 4–7.7<br />

Okra, som ordnas på Oripää flygfält,<br />

har vuxit till sommarens främsta<br />

utomhusutställning. <strong>Valtra</strong><br />

deltar med en större avdelning än<br />

någonsin innan.<br />

www.okra2010.fi<br />

Läs mer: valtra.fi<br />

t171 är på torvmossen om sommaren<br />

i skogen om vintern<br />

Vad göra, när torvtraktorerna inte har<br />

arbete vintertid och skogstraktorn<br />

inte har arbete sommartid?<br />

En logisk lösning är att kombi<strong>ner</strong>a<br />

dessa två användningsändamål. Konceptet<br />

som utvecklats tillsammans av valtra,<br />

nisula och Wikar har visat sin effektivitet.<br />

Enligt en oberoende undersökning<br />

klarar sig en harvester gjort av en t171<br />

i effekt mot en skördare, när trädbeståndets<br />

medelvolym är under 150 liter. En<br />

traktorbaserad harvester betydligt förmånligare<br />

i anskaffningspris och användningskostnader<br />

och har ett bättre återförsäljningsvärde.<br />

Kostnaderna för en medeltung skördare<br />

för gallring är cirka 90 euro per timme,<br />

men kostnaderna för t171:an är under<br />

60 euro.<br />

– Maskinens inköpspris inklusive skatt<br />

är 230 000 euro, av vilket skogsutrustningen<br />

utgör ungefär hälften och traktorn<br />

hälften. Med en dryg 100 000 euros investering<br />

blir torvtraktorn en fullblodig maskin<br />

för gallring och skörd av e<strong>ner</strong>givirke.<br />

Bränsleförbrukningen är omkring 6–7 liter<br />

i timmen i skogsarbete, berättar nisula<br />

Oy:s försäljnings- och marknadsföringschef<br />

Kalle Mattsson.<br />

Piippolabon företagare Jari Närhi med<br />

företaget Piipsan turve Oy har i entre-<br />

finnmetko 30.8–1.9<br />

Metko som ordnas i Jämsänkoski<br />

är speciellt populär<br />

bland entreprenörer inom<br />

skog, kommunalteknik och<br />

markbyggnad.<br />

www.finnmetko.fi<br />

Skogsutrustade T171 HiTech utför första gallringen i en skog vid utkanten av<br />

en torvmosse. Maskinen tar sig lätt fram i snön med de stora bakhjulen före.<br />

prenadarbeten två t191, en t171 och en<br />

t170. Dessutom har han lastbilar och<br />

annan utrustning så att han sysselsätter<br />

18 perso<strong>ner</strong>.<br />

– På tio månader har traktorn gått<br />

1400 timmar. På hösten blev det 1,5 månader<br />

paus på grund av regnen och på våren<br />

var det en månads paus, berättat närhi.<br />

närhis t171 Hitech kan byggas om<br />

på ungefär en dag från torvbruk till skogsbruk<br />

och tvärtom. framtill måste lastarens<br />

ställning tas loss, bottenpansaret sitter fast<br />

med några bultar, lastaren är fast i monteringssatsen<br />

och tilläggshydraulikpumpen<br />

är bak på lyften. Mätinstrument, handtag<br />

och annan utrustning i hytten går också<br />

enkelt att ta bort.<br />

– Ett femte hjul kan monteras baktill,<br />

vilket stabiliserar arbetet i längdriktning<br />

och minskar på yttrycket. tilläggshydraulikpumpen<br />

kan fästas i frontlyften, där den<br />

förbättrar balansen och frontlyften kan<br />

användas på torvmossen. Modulerna för<br />

mätinstrumentet och styrningen av lastaren<br />

samt handtagen är i ett paket. nya<br />

nisula Easy-paketet är lätt att lyfta bort<br />

från hytten när man ska ut på torvmossen.<br />

Ingen modul är kvar i hytten över sommaren<br />

och övergången till torvbruk har<br />

gjorts så lätt som möjligt, berättar Mattsson.<br />

•<br />

koneagria 24–27.10<br />

KoneAgria i Jyväskylä har<br />

säkerställt sin position som<br />

den viktigaste inomhusmässan.<br />

Det utlovas åter ett brett utbud<br />

av maski<strong>ner</strong> och service med anknytning till lantbruket.<br />

www.koneagria.fi<br />

news Finland<br />

valtra i seinäjoki flyttar<br />

valtra försäljnings- och servicepunkt i<br />

Seinäjoki flyttar till nya utrymmen.<br />

I de nya utrymmena betjänar den bekanta<br />

försäljnings-, service-, och reservdelspersonalen<br />

under samma tak.<br />

Servicen får större utrymmen på det<br />

nya stället. traktorernas storlek och<br />

antalet valtra-traktorer i området har<br />

vuxit så pass att extrautrymmet kommer<br />

behövs. Även servicen av fendttraktorerna<br />

kräver utrymme, vilket inte<br />

beaktats i den gamla servicehallen.<br />

Den splitternya försäljningspunkten<br />

finns på adressen lieskatie 2.<br />

valtras nationella avdelning<br />

är nu agco suomi oy<br />

valtras försäljnings-, service-, och<br />

reservdelsfunktio<strong>ner</strong> i finland har satts<br />

samman till aGCO Suomi Oy vid årsskiftet.<br />

för de nationella funktio<strong>ner</strong>na svarade<br />

tidigare valtra Oy ab:s nationella<br />

försäljningsenhet. Moderbolaget aGCO<br />

tillämpar motsvarande företagsstruktur<br />

också i andra länder.<br />

Ur kundsynvinkel förblir servicen lika<br />

som innan. Den bekanta försäljnings-,<br />

reservdels-, och servicepersonalen<br />

be tjänar på samma serviceställen och<br />

samma telefonnummer som förr. Den<br />

synligaste förändringen är att köpare<br />

av ny traktor från och med årsskiftet<br />

fått en faktura från aGCO Suomi Oy<br />

och inte från valtra Oy ab. I finland<br />

säljer nya aGCO Suomi Oy valtra samt<br />

aGCO:s systermärken fendt och Challenger<br />

precis som valtra Oy ab gjorde.<br />

collectionvaror, cykel<br />

eller semester i bonus<br />

för medlemmar i MtK eller SlC som<br />

köper en ny valtra-traktor ges i år en<br />

bonus värd 380 euro.<br />

Du kan välja från tre olika bonusalternativ:<br />

valtra Collection-produkter,<br />

valtra-cykel eller presentkort till<br />

Holiday Club.<br />

<strong>Valtra</strong> Team 5


6 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012


SCr-motor i n-serien<br />

n163 är världens<br />

starkaste fyrcylindriga<br />

traktor<br />

n-serien har utvecklats till tredje ge<strong>ner</strong>ationen. På modellseriens topp<br />

hittas n163 versu- och Direct-modellerna, som är världens kraftfullaste<br />

fyrcylindriga traktorer. Dessutom är hela traktorns front förnyad i och<br />

med den nya motorteknologin och är nu ännu mer användarvänlig.<br />

text tOMMI PItEnIUS foto valtra arKIv<br />

SCR-motorerna minskar<br />

på bränsleförbrukningen<br />

med 5–10 procent. Dessutom<br />

minskar utsläppen av<br />

mikropartiklar och kväveoxider<br />

i och med SCR-motorn till<br />

en bråkdel jämfört med tidigare.<br />

Traktoranvändaren vin<strong>ner</strong> också<br />

på att SCR-teknologin minskar på<br />

behovet att kyla <strong>ner</strong> motorn och<br />

håller smörjningsoljan ännu renare<br />

och ökar på så vis motorns livslängd.<br />

<strong>Valtra</strong> har redan flerårig erfarenhet<br />

av SCR-tekniken. Den år 2008<br />

presenterade <strong>Valtra</strong>s S-serien var<br />

första lantbrukstraktorn, i vilken<br />

man använde SCR-teknik. För<br />

traktoranvändaren är SCR-tekniken<br />

behändig, då elektroniken sköter<br />

systemet. Förarens uppgift är att<br />

fylla på AdBlue-behållaren.<br />

upp till 171 hästkrafter<br />

från fyra cylindrar<br />

De nya traktormodellernas motoreffekt<br />

och vrid är högre än tidigare.<br />

N163 är världens starkaste fyrcylindriga<br />

traktor, som med normaleffekt<br />

har 163 hästkrafter och med extraeffekt<br />

rentav 171 hästkrafter.<br />

Frontens moderna formgivning<br />

förbättrar förarens sikt framåt. De<br />

nya hel- och halvljusen underlättar<br />

arbete i mörker och skymning och<br />

är en grundläggande säkerhetsutrustning.<br />

På grund av framstommens<br />

formgivning ryms framhjulen<br />

att svänga bättre, varför svängradien<br />

minskar med till och med en me-<br />

ter jämfört med tidigare modeller.<br />

Frontlyften och frontlastaren begränsar<br />

inte svängradien, för de är<br />

integrerade med traktorns front.<br />

Bränslebehållarens volym som<br />

standard växer till 230 liter. Den<br />

skyddade bränslebehållaren av metall<br />

som utvecklats för skogsarbeten<br />

finns att få som tillval. Den bredare<br />

axelbredden ger stabilitet i landsvägskörning.<br />

SVC-hytten med fem<br />

stolpar finns att få även för Versu-<br />

och Direct-modellerna förutom<br />

de tidigare HiTech-modellerna.<br />

N-seriens nya traktorer kan utrustas<br />

med TwinTrac.<br />

Till den nya N-seriens Versu-<br />

och Direct-modeller finns att få<br />

fabriks monterad beredskap för<br />

automatstyrning eller komplett<br />

<strong>Valtra</strong> Team 7


SCR­motorerna<br />

minskar på bränsleförbrukningen<br />

med 5–10 procent.<br />

System 150-automatstyrning som<br />

baserar sig på satellitpositio<strong>ner</strong>ing<br />

och styr traktorn som bäst med en<br />

precision på några centi meter. Även<br />

fabriksmonterade AGCOMMANDuppföljningssystemet<br />

finns att få.<br />

AGCOMMAND baserar sig på satellitpositio<strong>ner</strong>ing<br />

och med hjälp av den<br />

kan man följa med traktorns position,<br />

den utförda arbetsuppgiften, arbetets<br />

effektivitet och servicebehovet<br />

från vilken till internet uppkopplad<br />

dator som helst.<br />

Med de nya modellerna har<br />

N-serien utvecklats till den tredje<br />

ge<strong>ner</strong>ationen, vilket den sista siffran<br />

på modellmärkningen syftar på. •<br />

8 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

<strong>Valtra</strong> N-sEriEN nya motorer<br />

Modell Standard kW/hk/nm Boost kW/hk/nm<br />

Hitech<br />

n113 91/124/510 96/130/530<br />

n123 99/135/540 105/143/560<br />

n143 112/152/600 118/160/650<br />

Hitech 5<br />

n113 91/124/510 96/130/530<br />

n123 99/135/540 105/143/560<br />

versu<br />

n143 112/152/600 118/160/650<br />

n163 120/163/650 126/171/700<br />

direct<br />

n143 112/152/600 118/160/650<br />

n163 120/163/650 126/171/700


Hitech-transmissionen<br />

har nu femstegig snabbväxel<br />

ny transmission i n-serien<br />

I tredje ge<strong>ner</strong>ationens n-serie förevisas också ett nytt transmissionsalternativ.<br />

nya Hitech 5-transmissionen har en femstegig<br />

snabbväxel och mekanisk hydraulik. Den nya transmissionen blir<br />

ett alternativ i modellerna n113 och n123.<br />

Den nya transmissionens gruppväxlar väljs med robot. växelspakar<br />

finns inte. Hitech-transmissionen erbjuder 20+20 hastigheter<br />

eller alternativt 30+30 hastigheter, om krypväxel valts som<br />

tillval. tack vare robotiseringen har föraren till sitt förfogande tio<br />

stycken på varandra följande snabbväxlar.<br />

Det är mycket enkelt att använda transmissionen. I hytten<br />

finns bara en fast spak, och med tryckknapparna i ändan på den<br />

styrs transmissionen. transmissionens mångsidiga automatik<br />

underlättar förarens arbete.<br />

Hydrauliken motsvarar andra Hitech-modeller. Manövreringen<br />

sker med mekaniska spakar. Som standard finns en 73 liter i<br />

timmen producerande hydraulikpump, men som option finns<br />

också en 90 liters pump att få. •<br />

<strong>Valtra</strong> Team 9


10 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

Vanda stads skogsarbetare Toni Berndtson<br />

och Lumimyyrä Oy:s förare Mikko Alanen<br />

röjde stormskador alldeles intill köpcentret<br />

i Mårtensdal, Vanda.


lumimyyrä entreprenad<br />

snöröjer<br />

ocH tröskar<br />

när Jussi Myyrinmaa år 1997 genomförde ge<strong>ner</strong>ationsväxling,<br />

var åkerarealen 50 hektar och i ladugården<br />

stod köttnöt. Den 23-åriga unga husbonden<br />

var utbildad lantbrukstekniker och agrolog och i<br />

sin hand höll han en gård i nurmijärvi, 40 kilometer<br />

från Helsingfors.<br />

text ocH foto tOMMI PItEnIUS<br />

T<br />

anken var att få tilläggsinkomster<br />

från snöröjning på<br />

entreprenad. Men entreprenaden<br />

växte så snabbt att vi gjorde<br />

oss av med djuren redan 2003. Delvis<br />

påverkade också allergin mot<br />

djurdamm beslutet, berättar Jussi<br />

Myyrinmaa.<br />

Nu har Lumimyyrä Oy tre arbetstagare<br />

och flera traktorer. Lumimyyrä<br />

är på så vis ett speciellt traktorentreprenadsföretag,<br />

att det har<br />

mera jobb vintertid än sommartid.<br />

Arbetet på den drygt 200 hektar stora<br />

spannmålsgården tar under<br />

20 procent av tiden.<br />

– Största kunden är Vanda stad,<br />

men vi utför arbeten även åt lantbruk,<br />

Destia och YIT. Vi plogar, sandar,<br />

tar bort snövallar, kör snö och<br />

virke, flisar, gräver, utför slåtter på<br />

vägrenar, lastar, kör jord, gör foder,<br />

markbygger, tröskar, torkar, sår, besprutar<br />

och mycket annat, berättar<br />

Myyrinmaa.<br />

Serviceutbudet har växt steg för<br />

steg. När man en gång vunnit en offerttävlan<br />

och accepterats som entreprenör,<br />

har kunderna frågat om<br />

man varit intresserad av nya, annorlunda<br />

uppgifter.<br />

– Det enda undantaget tror jag<br />

är grävaggregatet. Det skaffade jag<br />

självmant och erbjöd mig att utföra<br />

arbete åt Vanda stad. Grävaggregatet<br />

har visat sig vara förvånansvärt bra.<br />

Med tanke på arbetseffekten motsvarar<br />

den en äldre traktorgrävare och<br />

gör traktorn mångsidigare. Med den<br />

har vi exempelvis förnyat vägbrunnar,<br />

rensat diken, installerat redskap<br />

i en lekpark och gjort grävarbeten<br />

på det egna lantbruket.<br />

Grävaggregatet passar i samma<br />

Jakes montagesats som Kronos<br />

skogs kran eller slåttermaskinen för<br />

vägrenar med Elhos bom. Att koppla<br />

av eller på grävaggregatet tar bara<br />

fem minuter. Grävaggregatet sitter<br />

fast med två bultar, två slangar och<br />

en elkabel.<br />

även mångsidig<br />

lantbruksentreprenad<br />

Sommartid utför Lumimyyrä mångsidig<br />

lantbruksentreprenad. Tröskorna<br />

är en 3000-seriens Sampo och<br />

en Claas, som före nästa säsong byts<br />

ut till en med uppfällbart skärbord.<br />

Förra hösten tröskades 450 hektar,<br />

av vilket Myyrinmaa också torkade<br />

den största delen. Under vallskörden<br />

är en av traktorerna vanligtvis fodergängets<br />

underleverantör. Av de egna<br />

åkrarna är hälften direktsådda, en<br />

del lätt bearbetade. Den direktsådda<br />

arealen ökar. På åkrarna växer vete,<br />

råg, korn, havre, och rybs eller raps.<br />

– Meningen är att behålla lantbruket<br />

som det är i dag. Å andra sidan<br />

tänkte jag inte utöka entreprenaden<br />

heller, men den har vuxit i<br />

Jussi Myyrinmaa odlar en drygt 200 hektar<br />

stor spannmålsgård i Nurmijärvi och utför<br />

snö- och skogsarbeten i Vanda.<br />

och med efterfrågan. Några snörika<br />

vintrar svor jag att lägga av, men<br />

på våren har jag glömt mina löften,<br />

skrattar Myyrinmaa. •<br />

luMiMyyrä Oys Traktorer<br />

n142 direct<br />

• I Jakes montagesats oftast grävaggregat<br />

eller slåttermaskin för vägrenar<br />

• TwinTrac-körriktingsväljare<br />

n141 Hitech<br />

• Frontpump<br />

• Griplastare baktill<br />

• Gaspedal bak<br />

• Bottenpansar<br />

• Skyddad bränsletank<br />

n121 Hitech<br />

• 5000 Kronos -kran<br />

• Skogshytt<br />

• TwinTrac-körriktningsväljare<br />

• Ståltank<br />

• Stel framaxel<br />

• 90 l/min –hydraulikpump<br />

8550<br />

• Hyvel<br />

• Plogfäste för lastbil<br />

• 50 km/h transmission<br />

två gånger x120<br />

• Midjestyrda<br />

• Frontlastare med lamellkonstruktion<br />

605-2<br />

• Extramaskin<br />

942<br />

• Truckarbeten<br />

<strong>Valtra</strong> Team 11


ökad brukskomfort i Hitech<br />

nya HitecH 5<br />

transmissionen<br />

n-seriens nya Hitech 5 -transmission<br />

erbjuder ett alternativ för en person<br />

som vill ha mer än tre snabbväxlar<br />

men inte behöver en mycket effektiv<br />

hydraulik. Hitech 5 -transmissionen<br />

har fem snabbväxlar<br />

och antingen 73 eller 90 liter i<br />

minuter producerande pump<br />

med mekaniskt styrd hydraulik.<br />

antalet växlar är 20+20r eller<br />

som tilläggsval med krypväxeln<br />

30+30r.<br />

text tOMMI PItEnIUS foto JUHa PEltOnEn grafik 3DOllI<br />

Gruppväxeln är motoriserad<br />

och den byts mycket<br />

snabbt. Gruppväxeln<br />

ändrar automatiskt från<br />

C-område till D och tillbaka,<br />

när snabbväxelautomatiken<br />

är påkopplad. Visserligen kan man<br />

med C-områdets snabbväxlar arbeta,<br />

beroende på motorns varvtal och<br />

däcken, i en hastighet på 6–23 kilometer<br />

i timmen.<br />

Å andra sidan innehåller transmissionen<br />

många bekanta egenskaper.<br />

Turbinkoppling, kraftuttag,<br />

hög markfrigång och plant underrede<br />

finns att få. Man har velat hålla<br />

12 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

n-serien HitEcH 5 -traNsMissiONEN<br />

hela kraftöverföringen enkel och<br />

kostnads effektiv, men bekväm att<br />

använda.<br />

ännu enklare<br />

att använda<br />

I användbarhet slår den nya transmissionen<br />

alla tidigare. Tack vare<br />

den robotiserade gruppväxeln finns<br />

inga växelspakar. Det fasta handtaget<br />

är placerat ergonomiskt på precis<br />

rätt plats och den har bara tre<br />

knappar: snabbväxel, gruppväxling<br />

och knappkoppling.<br />

Det fasta handtaget är stadigt<br />

även i kuperad terräng. Byte av<br />

snabbväxel sker enkelt med tummen,<br />

men å andra sidan kan man<br />

med tummen knipa tag om handtaget<br />

utan att växla av misstag.<br />

Knappkopplingen som används<br />

med pekfingret är behändig till exempel<br />

vid stopp.<br />

Handtaget är placerat så att<br />

handen naturligt vilar på det. Ett<br />

handtag som står upp måste man<br />

klämma om, men i vågrätt läge får<br />

handen vila avslappnad. Handtaget<br />

har lutats ergonomiskt 30 grader<br />

framåt, så att handleden kan vara i<br />

en naturlig ställning. •


Förarens gränssnitt är ytterst klar. I det<br />

fasta handtaget finns bara reglagen för<br />

snabbväxel gruppbyte och HiShift-knappkopplin<br />

gen. Transmissionen kan programmeras<br />

på bekant vis med hjälp av displayen<br />

på A-pelaren.<br />

HiTech 5 -transmissionen baserar sig delvis på bekanta och<br />

beprövade komponenter. Körriktningsväljaren är bekant från<br />

den trestegade HiTechen och den lättare slutväxeln delvis från<br />

Versu. Snabbväxeln är ny. Utifrån påmin<strong>ner</strong> transmissionen om<br />

den traditionella HiTech.<br />

HitEcH 5 transmissionen<br />

Modell Standard kW/hk/nm Boost kW/hk/nm<br />

n113 91/124/510 96/130/530<br />

n123 99/135/540 105/143/560<br />

Nya transmissionen har många<br />

bekanta egenskaper.<br />

<strong>Valtra</strong> Team 13


Sidoyta<br />

Slitbana<br />

Cordväv<br />

Bälte<br />

Klinch<br />

Däcken är en del av <strong>Valtra</strong>s unika<br />

kundbeställningssystem.<br />

Kunden får alltså välja precis<br />

de däck som passar den köpta traktorns<br />

pla<strong>ner</strong>ade användning.<br />

– Av däcken är nästan 50 procent<br />

Continental, 40 procent Michelin.<br />

Resterande 10 procent är Trelleborg<br />

och Nokian rengas, berättar<br />

Tiina Savolainen som ansvarar för<br />

däcken.<br />

I sortimentet finns däck av olika<br />

bredd från radodlingsdäck till 710<br />

mm:s valldäck, mönster från blockmönstrade<br />

till ribbmönstrade och<br />

från diagonaldäck till radialdäck.<br />

– Låga och breda 65- och 70-seriens<br />

däck går till nästan hälften av<br />

traktorerna. Andelen diagonaldäck<br />

eller andra skogsdäck är knappa fem<br />

procent. De blockmönstrade däckens<br />

andel är cirka fyra procent, säger<br />

Savolainen.<br />

Däckens andel är ofta 6–9 procent<br />

av traktorns anskaffningspris.<br />

Alla goda egenskaper kan<br />

inte kombi<strong>ner</strong>as i samma däck,<br />

utan däckets egenskaper är alltid<br />

en kompromiss mellan grepp, hållbarhet,<br />

körkomfort, hastighet och<br />

markbelastning.<br />

Trenden är allt snabbare och<br />

bredare däck, eftersom det är allt<br />

vanligare med landsvägskörning<br />

och packningen av åkermarken är<br />

ett problem överallt. Radialdäck<br />

har en cirka 10–15 procent större<br />

kontaktyta med marken än diagonaldäck<br />

av motsvarande storlek.<br />

På fabriken monteras endast<br />

710 Bredd i millimeter<br />

60 Profilförhållande %<br />

R Radialdäck<br />

42 Fälgens diameter i tum<br />

XEOBIB Däckets typnamn<br />

155 Belastningsindex<br />

A8 Hastighetsklass<br />

Hastighetsmärkning Viktmärkning (bi=bärighetsindex)<br />

Hastighetsklass<br />

A1<br />

A2<br />

A3<br />

A4<br />

A5<br />

A6<br />

A7<br />

A8<br />

B<br />

D<br />

Hastighet km/h<br />

5<br />

10<br />

15<br />

20<br />

25<br />

30<br />

35<br />

40<br />

50<br />

65<br />

bi kg bi kg bi kg bi kg<br />

130<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

135<br />

136<br />

137<br />

138<br />

139<br />

140<br />

1900<br />

1950<br />

2000<br />

2060<br />

2120<br />

2180<br />

2240<br />

2300<br />

2360<br />

2430<br />

2500<br />

141<br />

142<br />

143<br />

144<br />

145<br />

146<br />

147<br />

148<br />

149<br />

150<br />

151<br />

2575<br />

2650<br />

2725<br />

2800<br />

2900<br />

3000<br />

3075<br />

3150<br />

3250<br />

3350<br />

3450<br />

lämpliga traktordäck<br />

redan På fabriken<br />

text tOMMI PItEnIUS foto valtra arKIv<br />

14 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

Märkningar på sidan av millimeterstorlekens<br />

lantbruksdäck<br />

152<br />

153<br />

154<br />

155<br />

156<br />

157<br />

158<br />

159<br />

160<br />

161<br />

162<br />

3550<br />

3650<br />

3750<br />

3875<br />

4000<br />

4125<br />

4250<br />

4375<br />

4500<br />

4625<br />

4750<br />

163<br />

164<br />

165<br />

166<br />

167<br />

168<br />

169<br />

170<br />

171<br />

172<br />

173<br />

4875<br />

5000<br />

5150<br />

5300<br />

5450<br />

5600<br />

5800<br />

6000<br />

6150<br />

6300<br />

6500<br />

däck som är godkända för traktorn.<br />

När det i sinom tid är dags att förnya<br />

däcken, lönar det sig att kontrollera<br />

att däckmodellen finns i användarhandboken.<br />

Till exempel för att räkna<br />

ut hastighetsförhållandet mellan<br />

fram- och bakdäcket kan man fråga<br />

om hjälp från en sakkunnig däckaffär.<br />


Heikki Lehtinen och den 31 000 timmar<br />

körda Valmet 8550 slungar snö från<br />

Voltti byaväg i Alahärmä.<br />

valmet 8550<br />

över 31 000<br />

timmar arbete<br />

text ocH foto tOMMI PItEnIUS<br />

Lantbrukare, entreprenör och<br />

Härmä Pullings allt­i­allo Heikki<br />

Lehtinen från Alahärmä, vad<br />

arbetar du med?<br />

– 30 procent av traktorernas driftstimmar<br />

kommer från arbetet på en<br />

65 hektar stor tjurgård. 70 procent<br />

är entreprenad, såsom snöröjning,<br />

markbyggnad och slamkörning.<br />

Hurdana traktorer har du?<br />

– Den viktigaste är en HiTech 8550<br />

årsmodell 1997, som körts i över<br />

31 000 timmar och 400 000 kilo -<br />

meter. Den var en av tre prototyptrak<br />

torer. Dessutom använder jag<br />

en T190, en 6600, en 903 med frontlastare,<br />

en bakhjulsdriven 702S,<br />

en 500 och en Valmet 20 samt som<br />

hobby traktorer Super Major och<br />

David Brown.<br />

Entreprenören Heikki Lehtinen hade på<br />

grund av snöarbeten inte hunnit sova i<br />

en säng på nästan tre veckor.<br />

Vad utförs med 8550:an?<br />

– I år har jag röjt snö med den i<br />

300 timmar och nu är det bara<br />

18 januari.<br />

Hur har maskinen hållit?<br />

– Motorns underdel har inte öppnats.<br />

Transmissionen undersöktes<br />

för ett par år sedan och lager byttes<br />

ut, men till exempel packningarna<br />

är ursprungliga. Det har gått åt<br />

flera kassar med reläer, strömbrytare,<br />

fläktar och liknande. Två gånger<br />

har traktorn voltat, men inga krockar<br />

har skett i trafiken. Jag kollar transmissionsoljan<br />

med några månaders<br />

mellanrum med hjälp av magnettest<br />

och filtren har lampor som anger<br />

störningar.<br />

Pla<strong>ner</strong>ar du att byta 8550:an<br />

till en nyare?<br />

– Om de byter en-mot-en till en ny<br />

likadan, så då. Det här är nämligen<br />

en fattigmans maskin. Årligen går<br />

det 1 500 euro till service och reparatio<strong>ner</strong>,<br />

bränsleåtgången är i medeltal<br />

under 10 liter i timmen.<br />

8550:an är tydligen inte din<br />

enda långlivade maskin?<br />

– Normala människor förvånar sig<br />

över min 11 år gamla Nokia 6110<br />

HiTech-telefon. När den gav upp<br />

förra året, grundade kompisarna en<br />

krisgrupp och köpte för 16 euro nya<br />

tangenter, ny skärm, ny högtalare<br />

och nytt batteri från England. När<br />

man tar bilder med den här måste<br />

man memorera dem väldigt noga. •<br />

<strong>Valtra</strong> Team 15


<strong>Valtra</strong> har gjort två testtraktorer som går på<br />

biogas: fyrcylindriga N101 Dual Fuel och sexcylindriga<br />

T133 Dual Fuel, som också har ett<br />

SCR-system för efterbehandling av avgaser.<br />

n101 Dual fuel i testbruk<br />

biogastraktorn<br />

övertygade svenskarna<br />

valtras n101 Dual fuel-traktor har varit i testbruk<br />

i ett par år och väckt intresse i Sverige. lands bygds -<br />

minister Eskil Erlandsson har varit särskilt intresserad<br />

av saken. Han har satt fart på behandlingen,<br />

så att fordon utrustade med miljövänlig dual fuelteknik<br />

kunde typgodkännas med ett nationellt<br />

beslut.<br />

text vISa vIlKUna foto valtra arKIv<br />

16 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

Traktorn har provkörts i<br />

flera svenska städer. Zerny<br />

Johansson och Dan Nilson,<br />

som arbetar vid Kristianstads<br />

tekniska sektion, upplevde att gasvaltra<br />

till och med var kraftfullare<br />

än deras normala N101-modell. Enligt<br />

männen räcker gasen för ett arbetspass<br />

på 6–7 timmar när man använder<br />

griplastare och vagn.<br />

Entreprenören och jordbrukaren<br />

Johan Franzen i Linköping använde<br />

<strong>Valtra</strong> N101 Dual Fuel-traktorn till


snöplogning, sandning av vägar och<br />

virkeskörning.<br />

kraft och vrid<br />

Franzens erfarenheter av gastraktorn<br />

var enbart positiva. När han<br />

körde med gas verkade motorn ge<br />

mera kraft och vrid än med enbart<br />

diesel.<br />

Enligt Franzen är Linköping<br />

Sveriges biogasstad, för både stadsbussarna<br />

och sopbilarna går på<br />

biogas. <strong>Valtra</strong>s gastraktor passar ut-<br />

Enligt Johan Franzens uträkningar blev det betydligt förmånligare för<br />

honom att köra med biogas än med diesel.<br />

märkt in i den här helheten. Bränsleekonomin<br />

förbättrades också positivt,<br />

för utgående från januaripriserna<br />

sparar man in cirka en tredjedel<br />

av bränslekostnaderna på att<br />

köra med gas. Man måste ändå<br />

minnas, att beskattningen hänger<br />

på politiska beslut och prisförhållandena<br />

kan ändras.<br />

Tillsammans med sin far driver<br />

Martin Knutsson ett omfattande<br />

biogasverk i Vram Gunnarstorp<br />

och han provkörde biogastraktorn<br />

i frontlastararbeten. Han märkte<br />

egentligen ingen skillnad jämfört<br />

med den på enbart diesel gående<br />

N101:an. Den tre timmar långa<br />

arbetsdagen krävde gaspåfyllning<br />

varannan dag.<br />

Thor Andersson, produktchef<br />

vid Lantmännen som importerar<br />

<strong>Valtra</strong>, är positivt överraskad<br />

över det mottagande och den publicitet<br />

biogastraktorn fått i Sverige.<br />

Andersson, som verkat över 40 år i<br />

branschen, minns inte en enda lansering<br />

av en ny maskin som tagits<br />

emot lika intresserat.<br />

mot en renare framtid<br />

I fördomsfria Skåne finns redan flera<br />

tiotal ställen för biogastankning<br />

och nya öppnas hela tiden. Landskapets<br />

största stad, Malmö med<br />

över 300 000 invånare, har satt som<br />

mål att 75 procent av de fordon staden<br />

förfogar över ska gå på biogas<br />

fram till år 2015.<br />

<strong>Valtra</strong>s gastraktor stöder ypperligt<br />

den strategi Skåne valt, för det<br />

finns potential till biogasproduktion<br />

tiotals gånger mer än dagens<br />

förbrukning. En decentraliserad<br />

e<strong>ner</strong>giproduktion förbättrar också<br />

självhushållningen och försörjningsberedskapen.<br />

Då Valtrorna<br />

kan använda också biodiesel kan<br />

traktorn köras med 100 procent<br />

förnybar e<strong>ner</strong>gi. Slutprodukten av<br />

biogasproduktionen är kväve- och<br />

fosforhaltigt slam, som är utmärkt<br />

gödsel för att odla ny biomassa till<br />

områdets biogasreaktorer.<br />

<strong>Valtra</strong> Team 17


Biogasmotorn påmin<strong>ner</strong> om en vanlig<br />

dieselmotor, det är främst insprutningsaggregatet<br />

och bränslebehållarna som<br />

ändrats.<br />

Air<br />

intake<br />

metan och diesel alltså dual fuel<br />

<strong>Valtra</strong> har under årens lopp varit<br />

innovativ i bränslelösningar. Biodiesel<br />

är ett bekant bränsle och i Brasilien<br />

går Valtrorna också på etanol.<br />

Biogas, som i huvudsak består av<br />

metan, passar utmärkt som bränsle<br />

i en dieselmotor. Gasen antänds inte<br />

av sig själv ens vid högt tryck och<br />

därför antänds gasen som används i<br />

traktorns motor med en liten mängd<br />

insprutad dieselbränsle.<br />

Av detta kommer namnet Dual<br />

Fuel, alltså ”går på två bränslekällor”.<br />

En utmärkt egenskap är att<br />

när gasen tar slut fortsätter arbetet<br />

i samma takt med hjälp av diesel.<br />

Föraren behöver inte vidta några<br />

åtgärder, eller vara rädd för att gasen<br />

tar slut och kraften sinar under<br />

arbetspasset.<br />

I <strong>Valtra</strong> N101 Dual Fuel-testtraktorn<br />

finns fyra 42 liter stora kompositbehållare<br />

på traktorns högra sida.<br />

I dem kan pressas 34 kubik biogas,<br />

vilket motsvarar cirka 30 liter<br />

diesel.<br />

I tekniken som <strong>Valtra</strong> använder<br />

18 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

AdBlue<br />

Methane<br />

catalyst + DOC<br />

Common Rail<br />

Exhaust<br />

SCR<br />

sprutas gasen så nära insugsventilen<br />

som möjligt. Med en elstyrd exakt<br />

gasinmatning uppnås bästa möjliga<br />

vrid- och effektkurva. Ju närmare<br />

varandra kurvorna för alla varvtal<br />

och effektbehov producerade med<br />

diesel- och diesel-gasblandningen<br />

är, desto behagligare, alltså mindre<br />

märkbart, är det för föraren.<br />

Tankning från en normal mätare<br />

med högtryck tar fem till åtta minu-<br />

Som bäst var gasvaltra i dagliga, kortvariga<br />

arbetspass. Ett tre timmar långt<br />

lastningspass krävde gaspåfyllning<br />

varannan dag.<br />

Diesel ECU<br />

Gas ECU<br />

Gas<br />

Diesel<br />

ter. I samband med provkörningen<br />

och tankningen av biogastraktorn<br />

har också möjligheten att använda<br />

lösa behållare med snabbkoppling<br />

lyfts fram. Färdiga gasbehållare<br />

skulle kunna finnas vid åkerkanten,<br />

varifrån man kunde byta ut en tom<br />

behållare från traktorn till en ny full.<br />

Det är lätt att förstå det kloka med<br />

en biogastraktor när man kommer<br />

ihåg vilken miljö traktorn körs i. Boskapsgårdarnas<br />

stora volymer gödsel<br />

innehåller rikligt med biogas, liksom<br />

också biomassan från växtodlingsgårdarna.<br />

Fastighetsskötseln utförs<br />

på områden där det uppkommer rikligt<br />

med samhällsavfall.<br />

Kjell Christensen, projektledare<br />

vid Biogas Syd, är övertygad om att<br />

koldioxidutsläppen sjunker kraftigt<br />

när bilen eller traktorn går på<br />

biogas. Det fossila bränslet förblir<br />

oanvänt och metanet som finns i<br />

biomassan rymmer inte ut i atmosfären.<br />

Det kalkylerade koldioxidavtrycket<br />

minskar med t.o.m. 180<br />

procent! •


Volvo BM hade i början av<br />

80-talet meddelat att de slutar<br />

tillverka sina stora sexcylindriga<br />

modeller BM 2650/2654.<br />

Samtidigt hade Valmet pla<strong>ner</strong>at att<br />

de stora traktorerna görs med Valmet<br />

do Brasils stora traktor 138-4<br />

12+4R-transmission som bas. Valmets<br />

andelslagformade försäljningsorganisatio<strong>ner</strong><br />

kritiserade projektet<br />

för att den föreslagna stora traktorn<br />

saknade snabbväxel och planetutväxling.<br />

Det fanns inte resurser att<br />

satsa på konstruktionen av dessa, så<br />

en stor traktor måste hittas hos en<br />

annan tillverkare.<br />

Förhandlingar företogs med<br />

bland annat IH, Ford och Allis Chalmers<br />

med klent resultat. Eftersom<br />

lösningen inte hittades externt, vände<br />

sig Valmet till Volvo BM. Grunden<br />

för konstruktionen skulle vara<br />

en moderniserad version av modellen<br />

Volvo BM 2654. Konstruktionen<br />

uppdaterades vid Valmets och Volvo<br />

BM:s samföretag Scantracs produktutveckling<br />

i Eskilstuna.<br />

Volvo BM Valmet-modellerna<br />

2005 och 2105 förevisades i februari<br />

1985. Traktormodellerna fanns att<br />

få enbart som fyrhjulsdrivna och<br />

framaxeln var av APL-serien tillverkad<br />

av ZF, varför vändradien minskade<br />

till 5,4 meter. Modell 2005<br />

hade som motor en 5,5 liters Volvo<br />

TD 60 B, 140 hk DIN. Den större<br />

modellens TD 60 K-motor var utrustad<br />

med intercooler och effekten<br />

steg till 163 hk DIN. Hydrauliken<br />

förbättrades genom att öka lyftkapaciteten<br />

till 5 ton eller som tillval till<br />

6,5 ton.<br />

De nya produkterna togs rätt väl<br />

emot, traktorerna hade ju utrustade<br />

med snabbväxel 14 hastigheter<br />

framåt och fyra bakåt. Visserligen<br />

var bastransmissionens 8+2R:s högsta<br />

växel inte i bruk, eftersom den<br />

skulle ha överskridit den då högsta<br />

tillåtna hastigheten 30 km/h i<br />

oldtimer<br />

text HannU nISKanEn foto valtra arKIv<br />

I februari 1985 presenterades de<br />

stora Volvo BM Valmet 2005 (140<br />

hk DIN) och 2105 (163 hk DIN).<br />

Den senare var bland de första<br />

traktorerna med intercooler i Europa.<br />

Grundkonstruktionen var från<br />

Volvo BM-modellen 2654, men bytet<br />

av framaxel till en axel tillverkad<br />

av ZF gav ny vighet åt traktorn.<br />

Volvo BM Valmet/Valmet 2005 och 2105<br />

sista<br />

volvo bm -moHika<strong>ner</strong>na<br />

Sverige. Hytten kom från den tidigare<br />

modellserien; den var inte sirlig,<br />

men rymlig och praktisk. Av modellen<br />

2005-4 gjordes 455 exemplar och<br />

av 2105 545 exemplar och med dem<br />

tillgodosågs de viktigaste marknaderna<br />

fram till slutet av 1980-talet. •<br />

Tack vare ZF-framaxeln var modellerna<br />

2005/2105 viga. Lyftanordningens lyftkapacitet<br />

var stor för den tidens traktorer, 5000<br />

eller 6500 kg. Traktorns vikt var 6230 kg.<br />

<strong>Valtra</strong> Team 19


10<br />

Klockan 10.00<br />

En normal, livlig vinterdag vid servicen. Borgmästars A95:a får en ny kylare, T202 Direct<br />

är på 2000-timmarsservice, lyften på A95 repareras. Antti Sillanpääs renoveringsobjekt,<br />

den gula 702-4:an, står i hörnet. Paret ropade in traktorn på Försvarsmaktens auktion<br />

och har iståndsatt den helt.<br />

Traktorservicen i Karleby har tillgång till bl.a. en fem tons traverskran, tvättställe,<br />

måleri och mycket bra verktyg från svarv till induktionsvärmare.<br />

Klockan 08.00<br />

Reservdelsförsäljaren Jukka Hakunti<br />

öppnar försäljningspunktens dörrar<br />

klockan 8.00. Arbetet på servicesidan<br />

har inletts redan en halv timme<br />

tidigare.<br />

I samma utrymmen finns också<br />

Avagros försäljningspunkt, Teri-Hus<br />

för säljningspunkt, NHK-Keskus försäljningspunkt<br />

och Seinäjoki-Uleåborg-järnvägsprojektets<br />

kontor.<br />

20 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

Klockan 09.00<br />

Klockan 9.00 samlas servicepersonalen för<br />

morgonkaffe. Det framkommer att Jens<br />

Mattsson och Marko Hirvinen är tvungna att<br />

åka med servicebilen till Jakobstad för att<br />

utföra 50-timmarsservicen på en N142 Direct.<br />

På förmiddagen besöker också VR:s Valmet<br />

615 med läckande hydraulikrör servicehallen.<br />

Maskinen fås i skick och tillbaka i arbete på<br />

nolltid.<br />

9<br />

Klockan 08.15<br />

Reservdelsförsäljarna Jukka<br />

Hakunti och Jerker Mattsson<br />

och traktorförsäljaren Håkan<br />

Nygård startar morgonen med<br />

kaffe. Boskapsägaren Mikael<br />

Borgmästars har hämtat A95traktorn<br />

till service, men beslutar<br />

sig för att beställa en ny A93<br />

HiTech efter att ha diskuterat<br />

med Nygård.<br />

Årligen säljer de tre traktorförsäljarna<br />

i Karleby drygt 100<br />

nya och knappt 200 begagnade<br />

traktorer.<br />

8<br />

7<br />

11<br />

Klockan 10.20<br />

Jukka Hakunti går igenom reservdelsförsändelsen<br />

från Suolahti som kommit<br />

under natten. En del av delarna<br />

går direkt till servicehallen, andra till<br />

lagret. I medeltal går cirka 70 procent<br />

av reservdelarna till servicen och 30<br />

procent säljs vid disken åt kunderna.<br />

En titt bakom kulisserna<br />

12<br />

arbetsdry<br />

dag i kar<br />

Karleby försäljnings-, service-, och<br />

reservdelspunkt betjänar <strong>Valtra</strong>kunder<br />

i Mellersta Österbotten<br />

såväl på finska som på svenska. Vid traktorförsäljningen<br />

betjänar Håkan Nygård,<br />

Juha Voutila och Marko Niemi, vid reservdelarna<br />

Jerker Mattsson och Jukka<br />

6<br />

Hakunti. För servicen ansvarar företagarparet<br />

Antti och Eija Sillanpää vid<br />

text ocH foto tOMMI PItEnIUS


1 2<br />

Klockan 11.00<br />

Klockan 11 kommer brahestadborna Leo och<br />

Vesa Harjuhaahto för att titta på en Valmet<br />

6400, årsmodell 1997. Männen har bekantat sig<br />

med traktorn redan föregående dag. Traktorförsäljare<br />

Marko Niemi förevisar traktorn. Traktorn<br />

skulle behövas till snö- och skogsarbeten.<br />

g<br />

leby<br />

Kokkolan Traktorihuolto och servicepersonalen<br />

Jens Mattsson, Marko<br />

Hirvinen, Jari Sysimetsä, Petteri<br />

Salmela, Teemu Sillanpää, Daniel<br />

Mattsson och Antti Huhtala. Dessutom<br />

betjänar serviceman Markku<br />

Adler i Toholampi. Äpplet har inte<br />

fallit långt från trädet, för Teemu<br />

Sillanpää är Anttis och Eijas son,<br />

Jerker och Jens Mattsson är bröder<br />

och Daniel är Jens son. •<br />

5 4<br />

Klockan 13.15<br />

Entreprenör Jorma Isomöttönen<br />

från Perho frågar efter extraljus<br />

av Jukka Hakunti. I sitt företag har<br />

Isomöttönen cirka 30 maski<strong>ner</strong>, av<br />

vilka tre är <strong>Valtra</strong> 8400-traktorer.<br />

Jukka lovar sätta ihop ett lämpligt<br />

paket av led-extraljus och räkna ut<br />

en offert.<br />

3<br />

Klockan 14.15<br />

Klockan 14.15 har Marko Niemi förhandlat ett par timmar<br />

om traktorpriset med Leo och Vesa Harjuhaahto. Efter<br />

förhandlingarna kom man fram till en kompromiss om<br />

priset. Overallerna och en ny startmotor kom på köpet.<br />

Startmotorn byts i servicehallen på direkten.<br />

Klockan 11.30<br />

Traktorförsäljarna Marko Niemi och Juha Voutila sätter samman<br />

en tidningsannons. Läget för bytesmaski<strong>ner</strong> ändras konstant,<br />

och i annonsen vill man ha den aktuella informationen precis<br />

innan tidningen går i tryck.<br />

Klockan 16.30<br />

Reservdelsförsäljaren Jerker Mattsson<br />

stänger butiken klockan 16.30. Traktorförsäljarna<br />

svarar ännu i telefon och besöker<br />

kunder kvällstid vid behov.<br />

Servicehallen är tillfredsställande tom<br />

och traktorerna retur<strong>ner</strong>ade till ägarna.<br />

Serviceman Teemu Sillanpää stannar kvar<br />

för att provköra och justera körriktningsväljarens<br />

mjukhet på T202 Direct.<br />

En vanlig vinterdag vid <strong>Valtra</strong>s försäljningspunkt<br />

lider mot kvällen.<br />

<strong>Valtra</strong> Team 21


<strong>Valtra</strong>s lag spelade i hemmalagets svarta tröjor<br />

och JYP i vita.<br />

Ishockeysäsongens mest efterlängtade match<br />

valtras<br />

kunder<br />

vann<br />

jyP 12–10<br />

valtras kunder mötte JyP:s proffshockeyspelare i<br />

säsongens mest omtalade match 9 februari. valtras<br />

lag bestod av finländska lantbrukare, entreprenörer<br />

och valtras personal. valtras lag vann den lekfulla<br />

vänskapsmatchen 12–10.<br />

text tOMMI PItEnIUS foto JUHa SOrrI<br />

22 <strong>Valtra</strong> Team 1|2012<br />

<strong>Valtra</strong>lagets tränare Pertti<br />

Laaksonen, som även är försäljningschef<br />

vid <strong>Valtra</strong>s inhemska<br />

försäljningsbolag, stärkte kämpaglöden<br />

före matchen. Spelarna<br />

hade tränat på eget bevåg<br />

genom att titta på ishockey på<br />

tv, så några gemensamma träningar<br />

behövdes inte. På tavlan<br />

visade Laaksonen var på planen<br />

motståndarens mål finns.<br />

Säsongens mest omtalade föreningsbyte<br />

skedde när JYP:s målvakt Joni<br />

Myllykoski flyttade över till <strong>Valtra</strong>s lag och<br />

<strong>Valtra</strong>s målvakter Pauli Kontioniemi och<br />

Eero Suomäki till JYP.<br />

JYP, som nonchalant gett sig in i<br />

matchen, fick inse stundens allvar i slutet<br />

av första perioden, när <strong>Valtra</strong> hade ledningen<br />

4–1.<br />

Efter spelet åt <strong>Valtra</strong>s och JYP:s spelare<br />

middag och badade bastu tillsammans. I<br />

eftersnacket diskuterades både det gångna<br />

spelet som hockeyspelarens- och jordbrukarens<br />

liv.


valtra Collection-produkterna beställer du enkelt hem från valtra Shop www.valtrakauppa.fi<br />

Produkterna finns också att köpa från valtras försäljningsställen i hela landet (produktsortimentet varierar butiksvis).<br />

<strong>Valtra</strong> Collection: med i alla sysslor och i varje stund<br />

40€<br />

ryggsäck.<br />

anatomiskt formskurna och vadderade axelremmar<br />

och baksida. Nätfickor på sidan och<br />

hjälmficka framtill. På insidan ett vadderat fack<br />

för bärbar dator. De justerbara bröst- och höftremmarna<br />

gör bärandet lättare. storlek<br />

ca 30x50 cm. rymmer 30 liter.<br />

138€<br />

tramptraktor.<br />

Förnyad modell! Mycket högklassigt<br />

material, som tål sommarens solgass.<br />

Motorhuven kan öppnas. längd 119 cm,<br />

bredd 57 cm, höjd 75 cm. Vikt 12,5 kg.<br />

Åldersrekommendation 3+.<br />

9€<br />

keps.<br />

Metallmärke och stansat däckmönster<br />

framtill. Justering med kardborreband<br />

baktill. Material 100 % polyester.<br />

25€<br />

miniatyr t213 och n142.<br />

samlarmodell. Ej för barn. skala 1:32.<br />

valtra collection<br />

Helbyxa.<br />

Mångsidig helbyxa med funktionella detaljer.<br />

stretchande och luftig rygg med reflekterande<br />

tryck. reflex i byxbenen. knäskyddsfickorna<br />

i tålig cordura. Flera fickor och öglor för verktyg<br />

och tillbehör. rymlig lårficka.<br />

Material: 65 % polyester, 35 % bomull. tvättas<br />

i 60 grader.<br />

35€<br />

termomugg.<br />

rymmer 0,4l. Höjd 218 mm.<br />

Quickstop snabbkapsyl. Håller<br />

drycken varm eller kall längre.<br />

18€<br />

17€<br />

t-shirt.<br />

sportig modell med ofållade,<br />

dubbla kanter vid ärmar och<br />

hals. Framtill tryck i retrostil<br />

och applikation. På ärmen<br />

<strong>Valtra</strong>-märke.<br />

Material: 100 % bomull.<br />

Maskintvätt i 40 grader.<br />

22€<br />

55€<br />

Piké för herrar.<br />

tekniskt material, som andas<br />

och är skönt att bära. Material<br />

100 % polyester. tvättas i 40<br />

grader.<br />

lektraktor.<br />

Hållbar <strong>Valtra</strong> t191 traktor med frontlastare för lekar<br />

inom- eller utomhus. tysta gummidäck. Med den förlängda<br />

ratten som fästes i taket kan du styra traktorn.<br />

Hyttens dörrar kan öppnas. längd ca 40 cm (skala<br />

1:16). Åldersrekommendation 3+. Det finns rikligt<br />

med arbetsmaski<strong>ner</strong> att få som passar till modellen.


Bekanta dig med modellerna: valtra.fi<br />

A-SERIEN<br />

modell max. hk/nm<br />

a72 Classic 74/296<br />

a83 Hitech 88/325<br />

a93 Hitech 101/370<br />

S-SERIEN<br />

modell max. hk/nm<br />

S233 270/1195<br />

S263 295/1310<br />

S293 320/1455<br />

S323 350/1540<br />

S353 370/1540<br />

T-SERIEN<br />

modell max. hk/nm<br />

t153 Hitech 155/640<br />

t173 Hitech 180/670<br />

t193 Hitech 190/680<br />

t153 versu 155/640<br />

t163e versu 170/740<br />

t183 versu 188/780<br />

t213 versu 215/800<br />

t163e Direct 170/740<br />

t183 Direct 188/770<br />

t203 Direct 204/800<br />

valtra Modeller<br />

N-SERIEN<br />

NYA N-SERIEN<br />

NU PÅ IPAD<br />

modell max. hk/nm<br />

n82 Hitech 88/360<br />

n92 Hitech 101/450<br />

n113 Hitech 124/510<br />

n123 Hitech 135/540<br />

n143 Hitech 152/600<br />

n113 Hitech 5 124/510<br />

n123 Hitech 5 135/540<br />

n143 versu 152/600<br />

n163 versu 163/650<br />

n143 Direct 152/600<br />

n163 Direct 163/650<br />

history.valtra.com www.myvaltra.com<br />

www.youtube.com/valtravideos<br />

ISO 14396

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!