December 2011 - februari 2012 - Björketorps församling

bjorketorpsforsamling.se

December 2011 - februari 2012 - Björketorps församling

Rävlanda Hällingsjö Hindås

December 2011 – Februari 2012


Pastorsexpeditionen:

Tel: 443 60, Fax: 441 84

Postadress: Hedv. 1, 438 51 Rävlanda

Postgiro: 11 64 24 - 3 Björketorps

församling

E-post: info@bjorketorpsforsamling.se

Hemsida: www.bjorketorpsforsamling.se

Kyrkokassör: Ulla Jönsson, tel: 443 60

Kyrkoherde: Bengt Johansson,

tel: 443 63, 443 72

Komminister: Björn Fyrlund, tel: 102 27,

443 75

Diakon: Maria Berggren, tel: 442 71,

443 58

Församlingsassistent: Yngve Sivertz

tel: 458 03, 443 97

Förskolan Fisken i Rävlanda, tel: 443 14

Förskolechef: Berit Aler, tel: 444 37

Församlingsbladsredaktör:

Elisabet Hörle, tel: 446 76

BJÖRKETORPS KYRKA, tel: 443 65

Kantor: Ingalill Nilsson, tel: 443 74

Vaktmästare: Kristian Börjesson,

Rolf Zetterberg och Karl Johansson

tel: 443 68

RÄVLANDA församlingshem,

tel kök: 443 71,

bokning genom pastorsexpeditionen,

tel: 443 60

Vaktmästare: Annika Kullberg, tel: 443 60

HINDÅS KYRKA, tel: 102 76

Kantor: Tobias Olbers

tel: 102 30, 443 20

HINDÅS församlingshem,

tel kök: 215 15

Vaktmästare: Carina Andreasson,

tel: 215 15, 443 59

Kyrkorådets ordförande:

Björn Ljungström tel: 443 61

Ansvarig utgivare: Bengt Johansson

Omslagsbild: Bibliska gestalter. Jul i Hindås kyrka. Foto: Maria Berggren.

2

Uppdaterad hemsida

På adressen

www.bjorketorpsforsamling.se

hittar du församlingens hemsida.

Sidan har fått en ny layout vilken

vi hoppas skall underlätta vid sökandet

efter aktuell information.

Sidan uppdateras kontinuerligt

och ny avdelning är bland annat

Söndagstankar, med en kort

kommentar kring kommande

söndags text.

Att sitta sig till stillhet

Ordlös bön Meditation i Hindås

kyrka varannan torsdag, jämna

veckor, 18.00-18.30.

Terminsavslutning 15 december.

Vårterminen börjar 12 januari.

Kontaktperson: Björn Fyrlund,

präst, tel: 0301 - 443 75.


DÖPTA

17 Juli

Alma Johanna Falk

Smedjevägen 22, Rävlanda

23 Juli

Ruben Sven Erik Antonsson

Ingelsevägen 2, Hindås

6 augusti

Maja Elin Lovisa Edwall

Löparvägen 1, Hindås

7 augusti

Ebba Minnah Birgitta Bergenstråle

Boråsvägen 22 A, Rävlanda

Nova Elina Viktor

Televägen 4, Hindås

13 augusti

Emilia Amanda My Magnusson

Barkkulla 720, Rävlanda

20 augusti

William Love Näshammar

Vänhemsvägen 1, Hindås

28 augusti

Carl Oscar Bergström

Löparvägen 34, Hindås

3 september

Isabella Carina Törnblad

Frökullen 14, Hällingsjö

Isabelle Maj Vallentina Karlsson-Holm

Häggsjöhultsvägen 10, Hindås

DÖDA

Asta Judit Linnea Johansson

Källängsvägen 17, Rävlanda, 89 år

Margit Kristina Sandberg

Nedflovägen 3, Hindås, 83 år

Gunborg Sigrid Maria Andersson

Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 92 år

17 september

Karin Julia Annie Krus

Bandyvägen 1, Hindås

24 september

Charlie Sonny Flood

Erik Wästvägen 17, Hindås

Wilma Astrid Emilia

Daltegen Ottosson

Löparvägen 5, Hindås

2 oktober

Esmeralda Aurora Sätterskog

Spårvägen 7, Hindås

Gabriella Emy Ingrid Karlsson

Vikaliden 517, Hällingsjö

Ester Olivia Odbro

Intagsvägen 7, Härryda

8 oktober

Olle Nils Melker Eriksson

Hökvägen 3, Hindås

15 oktober

Ebba Helena Tindra Kronbeck

Sundshult Nordlyckan 126, Hindås

22 oktober

William Jerker Bengtsson

Vänhemsvägen 3, Hindås

Elsa Ingrid Moa Karin Åkerström

Hindås stationsväg 60, Hindås

23 oktober

Julia Annika Evelina Kullberg

Hindåsvägen 14, Rävlanda

Ingrid Kristina Liljengren

Ljungåsvägen 5, Hindås, 67 år

Ulf Stefan Holmgren

Skidvägen 26, Hindås 54 år

Mary Alice Larsson

Klåddegärdevägen 12, Hindås, 94 år

Maria Elisabet Gunnarsson

Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 90 år

3


4

Stöd Svenska kyrkans

internationella arbete

Årets julkampanj fortsätter temat “Nu

tändas tusen juleljus” och fokuserar på

männens behov av trygghet i en otrygg

värld.

Plusgironummer: 90 01 22-3

Bankgironummer: 900-1223

Trygga män skapar trygghet

Varje man och kvinna har rätt att leva ett liv i trygghet. Ofta bidrar

föreställningar om hur en “riktig” man ska vara till otrygghet. Det leder till

att män i högre grad än andra både utövar och drabbas av våld.

Men en annan väg är möjlig. Trygga

män väljer inte våldets väg. Trygga

män ger trygga familjer och trygga

samhällen.

Julkampanjen “Nu tändas tusen

juleljus” pågår mellan Första advent

och Trettondedag jul.

I årets julkampanj är fokus på

männens behov av trygghet i en otrygg

värld.

Målet är att samla in 40 miljoner

kronor.

På: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

hittar du mer info om

kampanjen och webbshopen där du

kan köpa symboliska julklappar.

Du kan sms:a HOPP till 72 950

och bidra med 50 kronor

Insamling till

Svenska kyrkans

internationella arbete

Kyrkkaffe, ljusförsäljning och

lotteri till förmån för kyrkans

internationella arbete är det i

Hindås församlingshem efter

gudstjänsten 1 söndagen i

Advent, den 27 november

11.00.


Högmässa i Taizé-anda

Högmässa i Taizé-anda blir det den 4 söndagen i Advent, den 18

december, klockan 11 i Hindås kyrka. Att Mässan firas i Taize-anda

betyder att sångmaterial från gemenskapen i det franska Taizé är

genomgående i gudstjänsten. Sånger som upprepas, så att man mer

och mer kan ta till sig dem och vila i dem som bön. Sångerna varvas

med stillhet och utrymme för egen tyst bön. Predikan är en kort

betraktelse över Marias ja till att gå in i uppgiften att bli Herrens

moder, att föda Guds son i världen – att ställa sig till förfogande för

Guds verk.

Moment av tystnad finns också i denna gudstjänst, bland annat efter

predikan – en stund för egen reflektion, tyst bön eller bara stillhet

inför Guds ansikte.

5


6

Kyrkojubileum

– Hindås kyrka 100 år

Hindås kyrka firar 100 år 2012. Detta jubileum uppmärksammas

vid tre Kyrksöndagar under våren. Firandet inleds med en gemensam

Högmässa i Hindås kyrka söndagen den 22 januari kl 11.00

då prosten Carl Sjögren, Ulricehamn, predikar. Efter högmässan

serveras kyrkkaffe i församlingshemmet. Sedan håller Carl Sjögren

ett föredrag över ämnet ”Kyrkans lovsång – smakprov ur kyrkans

gemensamma sångskatt genom historien.”

Jubileet fortsätter sedan under våren med gemensamma Kyrksöndagar

i Hindås kyrka och församlingshem den 18 mars och 29 april.


Jubileumsbok

anledning av Björketorps kyrkas 150 år och Hindås 100 år har en Jubi-

I leumsskrift utarbetats. Boken är inte en uppdaterad kyrkobeskrivning med

årtal och hänvisningar till när olika

renoveringar genomförts eller nya

inventarier införskaffats, utan är i

stället en rikt illustrerad inbjudan att

lära känna kyrkorummen som plats

för bön, tillbedjan och växt i tron.

Författare är kyrkoherde Bengt Johansson

och komminister Björn Fyrlund.

För huvuddelen av bildmaterialet

svarar Enar Sahlin, Hindås. Boken

har också en inledning av ärkebiskop

emeritus Gunnar Weman.

Något om innehållet:

Förord av Bengt Johansson

Inledning av Gunnar Weman

Gud bor inte i hus byggda av

människohand, Björn Fyrlund

Trons liv i bild, Björn Fyrlund och

Bengt Johansson

Kyrkans många språk, Björn Fyrlund

Boken innehåller cirka 80 illustrationer från Hindås respektive Björketorps

kyrkor.

7


8

Välkommen till

Öppen förskola

0-6 år med medföljande vuxen

Rävlanda församlingshem.

Måndagar och tisdagar 9 – 12.

Hindås församlingshem.

Torsdagar 9.30 - 12.30 Möjlighet

att stanna efteråt och äta soppa

klockan 13.

Ledare: Annica Helgegren

tel: 444 37.

Kyrkans barntimmar

Hindås församlingshem

(för hela församlingen).

Fredagar 9.30 – 11.30.

Kontakta Berit Aler, tel: 444 37.

Miniorer/barnkör

6 år och uppåt.

Miniorer och

barnkören Unga Röster

Rävlanda församlingshem.

Måndagar 14.15 –16.15.

Ledare: Gun Mårtensson Persson,

Yngve Sivertz och Ingalill

Nilsson, tel: 443 74.

Upptäckarklubben

Hindås församlingshem.

Tisdagar 15 – 16.30.

Ledare: Yngve Sivertz tel: 458 03

och Tobias Olbers.

Pathfinders

Hindås församlingshem.

(Juniorer) från årskurs 3

Onsdagar 15–17

Ledare: Yngve Sivertz och Åsa

Jakobsson.

Grupperna börjar vecka 3.

Öppet hus

Tisdagar

Plats: Hindås församlingshem.

Tid:12.00

Middagsbön klockan 12 i kyrkan,

följd av en enkel samvaro med

kaffe och våfflor.

Terminsavslutning 13 december.

Vårterminen börjar den 10 januari.

Telefon till köket: 215 15.

Onsdagar

Plats: Rävlanda församlingshem.

Tid: 14.00 -16.00.

Klockan 14 hålls ett program,

olika för varje gång, och efteråt är

det samvaro med kaffe.

7 december avslutning med adventsgröt.

Vårterminen börjar den 18 januari.

Telefon till köket: 443 71.

Torsdagar

Plats: Hindås församlingshem.

Tid: Middagsbön i kyrkan klockan

12.45.

Soppa serveras klockan 13.

Vårterminen börjar den 12 januari.

Telefon till köket: 215 15.

För mer information kring

Öppet hus, kontakta gärna diakon

Maria Berggren, telefon: 442 71

eller e-post:

maria.berggren@bjorketorpsforsamling.se.


Välkommen till

Björketorps kyrkokör

övar i Rävlanda församlingshem.

Måndagar 19 – 20.30.

Ledare: Ingalill Nilsson,

tel: 443 74.

Kyrkliga syföreningen

träffas nästa gång måndagen den

30 januari klockan 14 och därefter

sista måndagen i varje månad.

Kom med och sjung i

JULKÖREN!

Vi övar i Rävlanda församlingshem

följande måndagkvällar 19-20.30:

5/12, 12/12, 19/12 samt 2/1.

JULKÖREN

sjunger i Björketorps kyrka

på Trettondedag jul 6/1 -12.

Då firar vi GUDSTJÄNST

MED JULENS SÅNGER 18.00.

Kören övar kl 17 i kyrkan innan gudstjänsten.

VÄLKOMMEN!

Kyrkokörer

Ingalill Nilsson leder kören och svarar gärna

på undringar och frågor: 0301/443 74 eller

ingalill.nilsson@bjorketorpsforsamling.se

Hindås kyrkokör

övar i Hindås församlingshem.

Tisdagar 19 – 20.30.

Ledare: Tobias Olbers,

tel: 102 30.

Kontroll av

gravstenar

Riskbedömning av

samtliga gravstenar på

våra kyrkogårdar har

gjorts. Några gravstenar

har därför, som

en säkerhetsåtgärd,

lagts ned på marken.

Vid frågor kontakta

kyrkogårdsvaktmästarna

tel:

0301-44368.

Kyrkofullmäktige

sammanträder i

Hindås församlingshem

onsdagen den 7

december klockan 19.

9


Söndagen den 18 september

firades Björketorps kyrkas

150-årsjubileum. Biskop

emeritus Gunnar Weman

ledde högmässan och höll

senare föredrag om Helgo

Zettervall, som bland annat

ritat Björketorps kyrka.

Ärkebiskop emeritus

Gunnar Weman.

(Foto: Maria Berggren).

Kyrkojubileum

Söndagen den 30 oktober fortsatte

firandet av Björketorps kyrkas

150-årsjubileum.

Vid kyrkkaffet efter högmässan

talade journalisten och författaren

Elisabeth Sandlund över ämnet

Påkristning.

10

(Foto: Anders Sundin).

Kyrkkaffe i Rävlanda församlingshem efter

jubileumshögmässan den 18 september. Från

vänster: Gun Larsson, Karin Jansson och Birgitta

Andersson. (Foto: Maria Berggren).

(Foto: Yngve Sivertz).


Björketorps kyrkokör firade 90 år

I samband med högmässan

i Björketorps kyrka

på Tacksägelsedagen

9/10 uppmärksammades

Kyrkokören sjunger

postludiet.

Sång-och flöjtsolist:

Claes Kylberg.

Gästdirigent:

Ruth Bergman.

(Foton:Maria Berggren).

Björketorps kyrkokörs

90-årsjubileum. Varje

körsångare presentades

med en ros och en hand-

gjord glasskål, designad

av Outi Andersson

i Bollebygd. Tack,

alla glada sångare!

11


Växa-kvällar i Björketorps

församling

Växa-kvällar i Björketorps församling

vänder sig till dig som har en

längtan att tillsammans med andra

få möjlighet till fördjupning av den

kristna tron. Detta sker genom undervisning

och samtal eller annan,

mer skapande verksamhet.

Kvällarna börjar 18.30 med en gemensam

måltid, till självkostnadspris

(25 kr) och en kort sångstund,

för att sedan fortsätta med föredrag

och samtal. Kvällen är slut 21.00.

Vi träffas i de två församlingshemmen

i Rävlanda och Hindås.

Evangeliet enligt

Markus

Markusevangeliet är det kortaste

av de fyra evangelierna. Matteus,

Markus och Lukas beskriver i sina

respektive evangelier Jesu liv och

verk fram till den sista veckans

händelser i Jerusalem och Uppståndelsen.

Johannes ger en mer

teologisk tolkning av skeendet och

skriver något senare än de övriga

tre evangelisterna.

12

Under vårens Växa-kvällar lär vi

känna berättelsen om Jesus Kristus,

hans liv och verk och dess

betydelse för oss i dag genom att

läsa och studera Markusevangeliet

tillsammans.

Torsdag 19 januari 18.30 Hindås

församlingshem

Torsdag 2 februari 18.30 Rävlanda

församlingshem

Torsdag 1 mars 18.30 Hindås församlingshem

Ledare: Björn Fyrlund

Övrig information och anmälan

(senast måndag 16 jan):

Maria Berggren, diakon, tel. 0301-

442 71, e-post:

maria.berggren@bjorketorpsforsamling.se

Yngve Sivertz, församlingsassistent,

tel. 0301-458 03, e-post:

yngve.sivertz@bjorketorpsforsamling.se

Du kan också skicka in din anmälan

till: Björketorps församling, Hedvägen

1, 438 51 Rävlanda.


Gudstjänstkunskap II

Det finns två huvudkategorier av huvudgudstjänster (gudstjänster firade på söndagen

som församlingens grundläggande uppgift), dels gudstjänster med nattvard,

dels gudstjänster utan nattvard. Inom varje huvudkategori finns ett antal

andra typer av gudstjänster till exempel familjegudstjänster (Gudstjänst för små

och stora och Söndagsgudstjänst).

Högmässan, gudstjänst med nattvard (eller som nattvarden också kallas mässa,

efter de latinska sändningsorden

efter nattvardens utdelande: Ite

missa est), består av två huvudmoment:

Ordets gudstjänst och Måltidens,

eller bordets, gudstjänst.

I Ordets gudstjänst hör vi Guds Ord

läsas och utläggas i predikan och vi

får ge vårt gensvar i Trosbekännelsens

lovsång.

Den del av gudstjänsten som kan

kallas måltidens, eller bordets,

gudstjänst är den där nattvardens måltid firas. I, med och under vin och bröds

gestalter får vi del av frukterna av Jesu korsdöd och uppståndelse. Måltiden

förenar oss med den Uppståndne och stärker oss på trons pilgrimsvandring.

Nattvardsliturgin bygger på och gestaltar orden tog, tackade, bröt och gav. Bröd

och vin taget av markens frukt och människors arbete har burits fram till altaret.

Tacket för skapelsens och frälsningens gåvor ljuder i Nattvardsbönen som

en lovprisning av Fadern som sänt sin Son till försoningsoffer för världen och

bönen om Andens liv och levandegörande av Jesu offer här och nu. Jesus bröt

brödet och räckte åt sina lärjungar den natt då han blev förrådd, natten innan

hans jordiska kropp skulle brytas ned på korset i den död som blev försoning

för världen. Bröd och vin räcks åt församlingen. Liksom Jesus gav sina lärjungar

bröd och vin i nattvardssalen på Skärtorsdagskvällen, räcker han nu, genom

prästen, odödlighetens läkemedel (kyrkofädernas beteckning på nattvarden) till

oss i dag.

Björn Fyrlund

13


November

Våra gudstjänster

Björketorps kyrka

25 Fredag 8.30 Vardagsmässa

26 Lördag 19 Lovsångsgudstjänst

med Missionskyrkan

i Rävlanda

Hindås kyrka

27 1 söndagen i Advent 11 Gudstjänst¤ 11 Gudstjänst*

Gustav Börjesson Bengt Johansson

December

1 Torsdag 19 Veckomässa

4 2 söndagen i Advent 11 Högmässa 18 Musik i Advent**

Bengt Johansson Bengt Johansson

11 3 söndagen i Advent 11 Gudstj f små o stora***

Bengt Johansson,

Björn Fyrlund

18 4 söndagen i Advent 11 Högmässa i Taizé-anda

Björn Fyrlund

24 Julafton 17 Julbön 23 Julnattsmässa

Bengt Johansson Björn Fyrlund

25 Juldagen 7 Julotta 7 Julotta

Bengt Johansson Björn Fyrlund

26 Annandag Jul 11 Högmässa

Bengt Johansson

31 Nyårsafton

Januari 2012

17 Nyårsbön

Björn Fyrlund

1 Nyårsdagen 18 Gudstjänst

Björn Fyrlund

6 Trettondedag Jul 18 Gudstjänst med 11 Högmässa

Julens sånger

Bengt Johansson

Bengt Johansson

8 1 söndagen e Trett 11 Högmässa

Björn Fyrlund

12 Torsdag 19 Veckomässa

15 2 söndagen e Trett 18 Ekumenisk gudstjänst 11 Gudstjänst

Bengt Johansson Bengt Johansson

14


Våra gudstjänster

Hindås kyrka

Björketorps kyrka

22 3 söndagen e Trett 11 Högmässa¤¤

Carl Sjögren

27 Fredag 8.30 Vardagsmässa

29 4 söndagen e Trett 11 Gudstj f små o stora* 11 Gudstj f små o stora*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

Februari

5 Kyndelsmässodag 11 Högmässa 11 Gudstjänst

Bengt Johansson Björn Fyrlund

9 Torsdag 19 Veckomässa

12 Sexagesima 9.30 Gudstjänst 11 Högmässa

Bengt Johansson Bengt Johansson

19 Fastlagssöndagen 11 Högmässa 9.30 Gudstjänst

Björn Fyrlund Björn Fyrlund

22 Askonsdagen 19 Askonsdagsmässa

24 Fredag 8.30 Vardagsmässa

26 1 sönd i Fastan 11 Gudstj f små o stora* 11 Gudstj f små o stora*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

¤ Kyrkokören och Rådakören medverkar. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

* Kyrkkaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten.

¤¤ Kyrksöndag. Hindås kyrka 100 år, se sid 6.

** Medverkande: Hindås kyrkokör med flera.

*** Gemensam gudstjänst med samling efteråt i församlingshemmet.

Morgonbön i Rävlanda församlingshem kl. 8.30 är det följande fredagar:

2/12, 9/12 och 16/12; 13/1, 20/1, 3/2, 10/2 och 17/2.

Gåva

Björketorps församling har fått en

mycket stor gåva av Anna och

Maja Ekman, Hällingsjö. Medlen är

tänkta att användas till arbete bland

barn och ungdom. Vi är oerhört

tacksamma för den möjlighet detta

kan ge oss till förnyelse och resursförstärkning

bland de unga.

Den först öppnade

rätta lösningen på

Sommarkrysset har

lämnats in av Eva

Gustafsson, Rävlanda.

15


Gruppförsändelse

En dubbeltydig krubba

Julnattens berättelse om ett

barns födelse i ett stall är för

välkänd för att behöva återberättas.

Ändå kan detaljer ur denna

berättelse ännu fascinera och öppna

djup som låter oss ana mer och mer

av den Guds kärleksförklaring som

ligger i denna händelse.

Barnet i krubban, Maria och Josef

vid dess sida och herdar från fälten

bringande sin hyllning vittnar om

hur Gud, universums Herre, blir människa. Detta talar om hur Gud antar

människans villkor för att så att säga inifrån älska världen tillbaka till

Gud.

Krubban, vardagens matho för djuren, bär i julnatten honom som är

livets bröd, det bröd som kommit ned från himmelen för att ge världen

liv.

Kristus, som ett bröd som mättar själens hunger och törst efter levande

Gud. Jesus som gåvan av liv till liv. Är det möjligt? Är det insidan av

julnattens berättelse?

I julnattens mässa kommer julens berättelse särskilt nära och där inbjuds

vi att, med alludering på Martin Luthers ord, erfara att krubban

inte så mycket handlar endast om den krubba som Jesusbarnet konkret

lades i en gång i Betlehem, utan här och nu också är vårt eget hjärta som

Herren vill födas i och bo i.

En god och välsignad advents-, jul- och trettondedagstid!

Björn Fyrlund

More magazines by this user
Similar magazines