VENTILHANDBOK - regin

reginproducts.se

VENTILHANDBOK - regin

VENTILHANDBOK

Reglerfunktioner i vattensystem

Givaren (GT) mäter den utgående sekundärkretsens vattentemperatur – ärvärdet.

Signalen går till en regulator som jämför ärvärdet med börvärdet, d.v.s.

den inställda temperatur som systemet ska hålla.

Överensstämmer inte dessa värden ger reglercentralen signal till ställdonet

att öka eller minska styrventilens tillförsel av uppvärmt vatten till värmeväxlaren.

Styrventil med ställdon

Primärkrets

Värmeväxlare

Principexempel för ett reglersystem

5

Regulator

Givare (GT)

Sekundärkrets

www.regin.se

More magazines by this user
Similar magazines