YORK Novenco Bostadsventilation Lösningen för det 21. århundradet

novenco.biz

YORK Novenco Bostadsventilation Lösningen för det 21. århundradet

Mu 12818 - 02.04

YORK Novenco Bostadsventilation

Lösningen för det 21. århundradet


Nu får flerfamiljshusen en

behövlig luftförändring

YORK Novenco är en av världens ledande tillverkare

när det gäller lösningar för komfort- och

industriventilation. Så har det varit sedan 1947.

Nu har turen kommit till bostäder.

YORK Novencos nya bostadsventilationssystem

är sammansatt av produkter i hög kvalitet till de

moderna flerfamiljshusen. Tystgående behovsstyrd

ventilation. Väldesignad. Ett komplett system för en

bra boendekomfort.

Förbättrat inneklimat

Många av de lite äldre bostäderna står inför en

genomgripande renovering. Det kommer att betyda

välisolerade och täta bostäder – men också en stor

risk för att inneklimatet försämras om de inte ventileras.

I varje bostad som människor sover, badar, lagar

mat, träffas eller har fest, ökar luftfuktigheten. Fukt

som kan skapa problem för människor och förstöra

en för övrigt bra byggnad med mögel och röta.


Ett komplett system

YORK Novenco Bostadsventilation är ett komplett

system, som ser till att luften sugs ut från både kök

och badrum. Ett professionellt system för behovs

styrd ventilation, bestående av boxfläkt och konstanttryckregulator,

takhuv, ljuddämpare, kontrollventiler,

friskluftsventiler och inte minst den eleganta

och nästan ljudlösa spiskåpan i borstad rostfri

stålplåt eller stilren vit lack.

Spiskåpan har en frontpanel, som är lätt att

använda och styr både ljus och reglerar det elektroniska

spjället mellan grundventilation och forcerad

ventilation.

• Professionellt ventilationssystem

för lägenheter

• Komplett system med alla komponenter*

för behovsstyrd bostadsventilation

*Kanalsystem levereras ej


YORK Novenco

Denmark

Industrivej 22 • DK-4700 Naestved

Phone +45 70 12 42 22 • Fax +45 55 75 65 50

Sweden • STOCKHOLM

Konsumentvägen 9-11 • S-125 30 Älvsjö

Phone 08 727 02 50 • Fax 08 727 02 25

Sweden • HALMSTAD

Stålverksgatan 1 • S-302 45 Halmstad

Phone 035 10 79 00 • Fax 035 15 63 77

www.york-novenco.com

Mu 12818 - 02.04


Bostadsventilation

BVN-22

Centralt frånluftssystem med

behovsstyrt luftflöde. Alla ventilationskomponenter

som

ingår i systemet, är utvecklade,

så att de innehåller alla

myndighetskrav och regler.

Vid anslutning till godkänt

kanalsystem kan ventilationssystemet

godkännas som

EI30. BVN-22 innehåller

inga brännbara material.

Konstanttryckregulatorn

placeras i närheten av boxfläkten,

så den är lätt att finjustera

till det slutliga systemtryckfallet.

Tryckgivarens mätsond

monteras i huvudkanalen

mellan de två nedre lägenheterna,

och tryckgivaren placeras

i neutralt tryckområde,

exempelvis källare eller vind.


Fakta om YORK Novenco

Bostadsventilation

System BVN-22

• Avlufthuv med takgenomföring

Isolerad takgenomföring med takhuv.

• Boxfläkt BCA

Isolerad tyst direktdriven boxfläkt

med påbyggd frekvensomriktare.

• Konstanttryckregulator NV301

Styrsystemet med tryckgivare är kopplat

direkt till fläktmotorn.

• Kontrollventil

Ventilen monteras i badrummet, och

injusteras för konstant luftflöde.

• Uteluftventil

Uteluftventilerna placeras i alla bostadsrum

enligt gällande norm.

• Spiskåpa NEF-V11 vit eller

NEF-V12 rostfritt stål

Spiskåpan kan placeras under överskåpet

eller fritt på vägg med täckrör till tak.

More magazines by this user
Similar magazines