Ladda ner komplett program i PDF-format - Conductive

conductive.se

Ladda ner komplett program i PDF-format - Conductive

Praktiskt ledarskap

– fördjupning

Konkreta metoder för att leda ditt, teamets och verksamhetens arbete

Vill du ta ditt ledarskap till en ny nivå? Du kanske har gått våra andra ledarskapskurser tidigare eller

har arbetat länge i en ledande roll och vill utveckla dig ytterligare. Bra ledarskap kommer inte gratis

– det kommer genom övning! Välkommen till en interaktiv och praktiskt fokuserad kurs som lär dig

tekniker som stärker dig i din roll.

Målgrupp

Alla från den mycket erfarna medarbetaren till chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter, dvs

alla som är intresserade av systematiskt och praktiskt ledarskap och förbättringsarbete.

Från chef och ledare till förbättringsledare i vardagen

• Att leda förbättring i ständig förändring

• Från nuläge till önskat läge – praktisk tillämpning av två ledningsverktyg

• Så går du från informationsförmedlare till kommunikatör

Coachande kommunikationen

• Hur kan du coacha dina medarbetare för att locka fram utvecklingspotentialen i var och en?

• Hur ska du kommunicera för att locka fram initiativkraft och glädje hos dina medarbetare?

• Så hanterar du olikheterna i gruppen och gör dem till tillgång istället för hinder

• Övningar i coachande samtal

Mötesteknik – skapa effektivare möten

• Olika typer av möten och dess utmaningar, syften och målsättningar

• Struktur för att förbereda dig själv och andra, göra effektiva mötesanteckningar och skapa

uppföljningsrutiner

• Kreativa möten som föder idéer och nytänkande

Från någon annan till jag, du och vi

• Bygg medarbetarskap med hjälp av individuella samtal

• Skapa och utveckla effektiva team genom gruppdialog

• Modell för systematiskt kvalitetsarbete som involverar alla i verksamhetens förbättringsarbete

Kursens mål

Utbildningen syftar till att du praktiskt ska få träna på olika verktyg och metoder som du kan

använda dig av för att utveckla och förbättra, jaget, teamet och verksamheten. Målet är att du efter

utbildningen har kunskap och mod att tillämpa några nya arbetssätt och verktyg som syftar till att

systematiskt förbättra ditt och din verksamhets arbete.

Pris och datum

Boka tidigt-pris 11 900:- (12 900:-)

Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!

stockholm

14-15 okt

(Bokningskod: kur 101)

10-11 dec

(Bokningskod: kur 132)

Deltagit på tidigare ledarskapskurs?

Då får du 30% rabatt!

Med reservation för ändringar.

More magazines by this user
Similar magazines