4550 kr - Filmo

filmo.se

4550 kr - Filmo

Nytt lägre pris!

Sedan tidernas morgon har människan använt sig av religion för att förklara världen

omkring sig. Och fortfarande i nutidens moderna globala världssamfund spelar

religionen en avgörande roll för hur vi uppfattar oss själva och varandra.

Världens religioner kartlägger på 13 DVD-skivor de största och mest inflytelserika

religionerna genom tiderna. Med Oscar® belönade Ben Kingsley (storfilmen om

Gandhi) som guide, får vi följa med på en insiktsfull utbildningsresa i kulturer, traditioner

och tro.

Endast

4550 kr

för alla

13 filmerna


JUDENDOM

Judendomen var föregångare till både islam och

kristendom. Det var den första religionen där man tillbad en

enda gud. Både Koranen och Gamla Testamentet har sitt

ursprung i judendomen. Idag är judendomen en av världens

äldsta religioner och för mer än 15 miljoner troende är den

både en religion och en livsstil. Upplev den judiska historien

genom storhet och tragedi, inte minst andra världskrigets

Förintelse, och kom nära judiska traditioner och högtider… i

synagogan och i hemmet.

ORTODOX OCH ROMERSK-KATOLSK

KRISTENDOM

Omkring en miljard människor i hela världen tillhör idag den

ortodoxa och romersk-katolska tron. Med utgångspunkt

från de första århundradenas kristendom följer den det nya

testamentet och har kyrkans riktlinjer som etisk grundsyn.

Upplev en religion, som blev förföljd under den romerska

kejsartiden men som inte gick att hålla tillbaka. När

Konstantin blev kejsare kom kristendomen in i palatsen.

PROTESTANTISK KRISTENDOM

Protestantism uppkom som en protest mot den katolska

kyrkan via reformationen. Den andliga revolutionen tog fart

genom bl. a. Martin Luther, den strängare och radikalare

franske reformatorn Calvin och den anglikanska kyrkan i

England. Den protestantiska kyrkan växte sig stark både i

Europa och i Nordamerika. Under de följande århundradena

skapades talrika självständiga församlingar på bägge

kontinenterna. I filmen analyseras de gemensamma idéer

som finns hos olika protestantiska kyrkosamfunden.

ISLAM

Ur ett västerländskt perspektiv är nog islam den mest

missförstådda av världens religioner. Icke desto mindre är

islam världens näst största religion med mer än en miljard

utövare. Profeten Muhammed lade grunden till islam på 700talet

och hans texter är tillsammans med Koranen fundamentet

för islamsk tro idag.

HINDUISM

Hinduismen, en av de stora världsreligionerna, mycket stor i

Sydasien och är den dominerande religion i Indien som fick

sin början kring 1800 f.kr. men den har där trängts undan

först av buddhismen och sedan av islam. I modern tid är

hinduismen också spridd inom minoritetsgrupper av indisk

härkomst i övriga världen. Hinduismen var ursprunget till

många andra religioner bl.a. Buddism, Jainism och Sikhism.

I filmen analyseras en av världens äldsta och största

religioner som utövas av nära en miljard människor.

BUDDISM

Följ en fascinerande historien från Siddhartha Gotama år

560 f.kr. till Dalia Lama år 2005. Lär känna bakgrunden till

den filosofi som ha tagit miljoner människor runt jorden på

en livslång resa mot andlig frigörelse. Buddisterna menar att

vägen till ”Nirvana” ligger inom människan själv och att man

kan nå dit genom bön och meditation. Även om Buddismen

ursprungligen utvecklade sig i två riktningar Theravada och

Mahayana så är det den tredje, Zenbuddismen, som sedan

spridit sig över hela världen.

SHINTO OCH JAPANSKA RELIGIONER

Fördjupa dig i de många ritualer och traditioner som finns

i den urgamla japanska Shinto-religionen och upptäck

dess många komplexa traditioner. Religionen följer ingen

bestämd gud men ting och handlingar kan vara heliga och

de kallas ”kami”. Andra världskrigets ”kamikazepiloter”

utförde sådana handlingar, deras självmordsaktioner sågs

som en ”gudomlig vind”. Shinto-religionen sätter sin prägel

på dagens Japan och har hjälpt till

att förena landet och stabilisera det

politiskt.

KONFUCIANISMEN OCH TAOISMEN

De största religionerna i den västliga världen tror på en

allenarådande gud. De två andliga kinesiska riktningarna,

konfucianismen och taoismen fokuserar istället på det

mänskliga psyket och välfärden. I filmen berättas om

Konfucius och det oersättliga intryck hans filosofi och

skrifter gjort på kinesisk kultur. Och det bjuds på en inblick

i den en gång så hemliga och sägenomspunna världen när

taoismens filosofi och ritualer blir satt under lupp.

NATURRELIGIONER

Gå på upptäcktsfärd i de små religionernas ritualer och

myter. Här finns ett spännande andligt universum som har

lyckats att överleva ständiga hotet från globalisering och

industrialisering. Naturreligionerna har kallats de ”primitiva”

religion för att deras trosuppfattning aldrig hänvisat till heliga

texter och skrifter. Likväl erkänns de som religioner på

samma sätt som övriga och i filmen redovisas de inbördes

och i relation till stora religioner.

KLASSISKA RELIGIONER OCH MYTER FRÅN

MEDELHAVSOMRÅDET

Medelhavet är världens största omgärdade hav och området

har genom tiderna gett upphov till många civilisationer. Vi

går tillbaka i tiden och utforskar de gamla kulturerna som

har påverkat den västliga världens utveckling och religion.

Från Mesopotamien och Egypten till de grekiska och

romerska kejsardömena kommer vi att möta myter, gudar

och ritualer. Vi får en inblick i deras stora inflytande på

befolkningarnas sociala och politiska liv.

AFRIKANSKA OCH AFRO-AMERIKANSKA

RELIGIONER

Följ med på en resa genom den kulturella mångfalden

hos Afrikas många religioner. Upptäck hur folkslag förenas

tvärs över stammar, kontinenter och århundraden genom

religiösa och andliga likheter som överlevt både slaveri och

förflyttningar. Genom att titta på myter, musik och ritualer

kan man spåra starka samband mellan afroamerikansk

kristendom, Voodoo på Haiti och Santería på Kuba.

DEN AMERIKANSKA URBEFOLKNINGENS

RELIGIONER

De ursprungliga indianska folkslagen i Nord-, Mellan- och

Sydamerika har genom tiderna burit på ett fantastiskt

andligt arv. På grund av de stora utrensningarna under de

europeiska kolonialmakternas erövring består idag bara

en begränsad del av den religiösa rikedomen. I filmen ser

vi tillbaka och sätter fokus på de folkslag som dominerade

den amerikanska kontinenten och på deras unika religioner

och tro. Det är en historia som började 9000 år före vår

tideräkning.

SKEPTICISM OCH RELIGIÖS RELATIVISM

Världens folk har använt religionen för att svara på de stora

frågorna om livet och människans beteende, tänkarna

har använt filosofin. Från de grekiska filosoferna Sokrates

och Platon, som lade grunden till skepticism och religiös

relativism, går vi vidare till Aristoteles och Kopernikus.

Det var deras tankar som Kant byggde vidare på i sin

upplysningsfilosofi, och som sedan vidareutvecklats genom

Darwin och Freuds teorier och slutligen blev en språngbräda

för existentiella riktningar med företrädare som Nietzsche

och Sartre.

Längd: 47 min/film • Från: 13 år

Engelskt tal • Textad på svenska, norska, danska och

finska

Vill du se fler filmer om

religion?

Besök www.filmo.se och

titta på filmtrailer!

För mer information kontakta FILMO: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se För mer information kontakta FILMO: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se


➥Erbjudande!

Vid köp av hela paketet får du

filmen Heliga krig –I Kristi namn

utan extra kostnad.

Priser är exkl.moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s

allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika under visningssituationer.

Heliga krig – I Kristi namn

Jag önskar beställa följande filmer:

Följ med på en resa genom tiden och lär dig mer om korstågen i Kristi namn.

Krig i Guds namn har förekommit genom hela mänsklighetens historia. Samtidigt

predikar de stora världsreligionerna fred och kärlek. Hur hänger detta egentligen

ihop? Filmen tar bl.a. upp korstågens historia, konflikten mellan kristendomen och

islam, kristendomens utbredning samt vilken betydelse korstågen fick för Europas

utveckling i slutänden. Längd: 26 min Från: 13 år

Skola ........................................................................... Datum ......................................

Fakturaadress .................................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ............................................................

Leveransadress ..............................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ............................................................

E-post ............................................................................................................................

Telefon ............................................................................................................................

Namn ..............................................................................................................................

Underskrift ......................................................................................................................

FILMO

En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN

08-445 25 59/50 (vx) • Fax: 08-445 25 60

info@filmo.se • www.filmo.se

B

SVERIGE

PORTO

BETALT

........ st. filmer av Världens religioner - JUDENDOM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - ORTODOX OCH ROMERSK-KATOLSK KRISTENDOM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - PROTESTANTISM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - ISLAM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - HINDUISM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - BUDDISM 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - SHINTO OCH JAPANSKA RELIGIONER 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - KONFUCIANISMEN OCH TAOISMEN 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - NATURRELIGIONER 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - KLASSISKA RELIGIONER & MYTER FRÅN MEDELHAVS.... 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - AFRIKANSKA OCH AFRO-AMERIKANSKA RELIGIONER 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - DEN AMERIKANSKA URBEFOLKNINGENS RELIGI... 800:-

........ st. filmer av Världens religioner - SKEPTICISM OCH RELIGIÖS RELATIVISM 800:-

Erbjudande: Köp hela serien och betala endast 350 kr/st

Jag köper .......... st. DVD-filmpaket av Världens religioner - Alla 13 delar + 1 bonusfilm 4550:-

Tidigare pris 6500:-

Nu

prissänkt!

More magazines by this user
Similar magazines