Klicka här för att komma till broschyren (nytt fönster, pdf-fil)

skelleftea.se

Klicka här för att komma till broschyren (nytt fönster, pdf-fil)

Tips på vägen

Här finner du tips på telefonnummer och webbadresser som kan

behövas i olika sammanhang.

Arbete/studier

Fritid/föreningar

Arbetsförmedlingen

Fritidskontoret

0771-41 64 16

0910-73 50 00

www.arbetsformedlingen.se www.skelleftea.se

Män upp till 37 cl sprit/vecka Kvinnor 19 cl sprit/vecka

Om du är Solkraft vuxen, frisk och normalviktig och fördelar Föreningarnas din Hus

konsumtion 0910-73 över 50 flera 00tillfällen i veckan är din 0910-77 risk för problem 58 05

www.skelleftea.se

www.foreningarnashus-skea.se

låg.

Män 38–63 cl/vecka

Kvinnor 20–41 cl/vecka

Samhall

Föräldraföreningen mot

Se till att 08-553 din konsumtion 411 00 inte ökar och att du narkotika inte dricker

för mycket www.samhall.se

på en gång. Om du ligger nära den 0910-565 övre 78

gränsen är du inne i riskzon och bör försöka www.fmn.se minska

din konsumtion. Medlefors folkhögskola

Män över 0910-575 63 cl/vecka 00

Kvinnor IOGT-NTO över 41 kamratstödförening

cl/vecka

www.medlefors.se

0910-573 55

Du dricker för mycket. Risken för kroppslig och psykisk

www.iogt.se

ohälsa, sociala problem och beroende är stor om du fortsätter

Edelviks folkhögskola

på samma 0914-101 sätt. Kan 60du inte själv lägga om dina Länkarna

alkoholvanor www.edelvik.se så sök hjälp hos din läkare eller på din lokala

alkoholmottagning.

Solviks folkhögskola

0910-73 20 00

Stadsmissionen

www.solvik.fhsk.se Information 0910-169 från 69 Familjehemsgruppen

www.folkhogskola.nu

www.utbildning.se

www.hittaskola.se

www.jobb24.se

0910-372 91

Familjehem

www.lankarna.nu


Boendefrågor

Skebo

0910-73 65 00

www.skebo.nu

HSB

0770-33 00 50

www.hsb.se

Riksbyggen

08-698 41 00

www.riksbyggen.se

Privata hyresvärdar

www.bovision.se

www.gulasidorna.se

www.hitta.se

Hyresnämnden

0910-72 56 50

www.skellefteatingsratt.domstol.se

Försäkringar t ex hemförsäkring

018-69 30 00

www.forsakringar.se

Hälsa

Sjukvårdsrådgivningen

090-785 11 77

www.1177.se

Hälsocentraler

090-785 70 00

www.vll.se

Psykiatriska kliniken

Jourtelefon 0910-77 19 19

www.vll.se

Kris- och behandlingscentrum

(KKBC)

0910-77 49 45

www.vll.se

Smittskyddsinstitutet

090-785 14 00

www.vll.se

Försäkringskassan

0771-52 45 24

www.forsakringskassan.se

Folktandvården

090-785 70 00

www.vll.se

Nationella hjälplinjen

020-22 00 60

www.hjalplinjen.se


Familj/anhöriga

Jourhavande medmänniska

08-702 16 80

www.jourhavande-medmanniska.

se

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

Guldstadens kvinnojour

0910-150 03

www.guldstadenskvinnojour.se

Mansjouren

090-17 80 50

www.mansjouren.ac.se

Familjerådgivningen

0910-73 61 35

www.skelleftea.se

Familjecentralen Knuten

0910-77 60 29

familjecentralen.skelleftea.org

Kyrkor

www.gulasidorna.se

www.hitta.se

Al-Anon (för anhöriga)

070-610 96 61

www.al-anon.se

Alkohol/droger

Sjukvårdsrådgivningen

090-785 11 77

www.1177.se

Hälsocentraler

090-785 70 00

www.vll.se

Statens folkhälsoinstitut

www.fhi.se

Socialkontoret

0910-73 50 00

www.skelleftea.se

Rådgivningen Oden

0910-73 65 54

www.skelleftea.se

Beroendeenheten

0910-77 19 30

www.vll.se

Anonyma alkoholister (AA)

0910-77 80 26, 070-537 67 33

www.aa.se

Anonyma narkomaner (NA)

www.nasverige.org

alkoholhjalpen.se

www.drugsmart.se

www.drogportalen.se


Ekonomi

Konsumentverket

0771-42 33 00

www.kov.se

Konsumentrådgivningen

0910-73 50 00

www.skelleftea.se

Budget- och skuldrådgivning

0910-73 50 00

www.skelleftea.se

Försörjningsstöd

0910-73 50 00

www.skelleftea.se

Försäkringskassan

0771-52 45 24

www.forsakringskassan.se

Banker

08-24 30 85

www.konsumentbankbyran.se

Juridiska frågor

JO (Justitieombudsmännen)

08-786 40 00

www.jo.se

Sveriges advokatsamfund

08-459 03 00

www.advokatsamfundet.se

Juristjouren

0771-33 34 44

www.juristjouren.se

Skellefteå tingsrätt

0910-72 56 50

www.skellefteatingsratt.domstol.se

Länsstyrelsen

090-10 70 00

www.ac.lst.se

Överförmyndarnämnden

0910-73 50 00

www.skelleftea.se.

A-kassa

0771-55 00 99

www.alfakassan.se

Februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines