Registrering Drevprov

taxklubben.org

Registrering Drevprov

TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR

ANTE SE45226/2010 KN SVART M TANTECKNING f 20100514 e SE J(D)CH SE U(D)CH RÅGLÄNTANS

NAPOLION S45721/2006 KNM u J MIDINGSTORPS CITA S50361/2004 KNM Uppf JOHANSSON JAN-EVERT

LJUNGBYHOLM Äg. SANDERSSON HÅKAN HÖKHULT 1 44253 LÖNASHULT

DP 2012-01-24 KRONOBERG Domare 1: FORSS MIKAEL

EP

KOD

5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 = 40 p 0 :a RÅ

8 6 7 3 20 Min Rådjur , 10 Min Hare , 22 Min Rådjur

ARUTS LABAN S37042/2007 KNM VILTFÄRGAD f 20070423 e TORSTEN S30078/2000 SNM u BESSIE

S34582/2005 SNM Uppf Rutgersson Arne Svanesund Äg. KARLSSON MAGNUS VÄSTERGÅRDEN BÄCK 1

43296 ÅSKLOSTER

SDP 2012-01-15 HALLAND Domare 1: JOHANSSON GÖRAN

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p 0 :a

4 Min Okänt

SDP 2012-10-30 HALLAND Domare 1: BENGTSSON BENGT

EP

KOD

4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 = 43 p 1 :a RÅ

8 3 4 2 7 1 2,7 1 1 3 16 Min Okänt , 60 Min Rådjur

ODP 2012-11-19 HALLAND Domare 1: DIDING PETER

EP

KOD

4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 = 43 p 1 :a RÅ

7 3 3 6 7 7 2 9 2 3 60 Min Rådjur , 30 Min Rådjur

J BEA SE26395/2010 KNM BRUN M TANTECKNING f 20100407 e SE J(D)CH KNEKTTORPETS FILIPUS

S25606/2003 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS JENKA S53358/2005 KNM Uppf GUNNARSSON GÖRAN

ÖREBRO Äg. SVEDBERG JENS STAMVÄGEN 21 35253 VÄXJÖ

DP 2012-01-21 KRONOBERG Domare 1: PETERSSON ANDERS

EP

KOD

3 3 5 6 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 36 1 67 6 9 3 84 Min Rådjur

DP 2012-11-12 KRONOBERG Domare 1: FORSS MIKAEL

EP

KOD

4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 = 38 p 3 :a RÅ

7 3 6 2 6 1 1 2 3 35 Min Rådjur , 24 Min Okänt , 10 Min Okänt , 26 Min

J SE VCH BILLY S51399/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090621 e SE J(D)CH SE VCH DK BCH(D)

SE U(DV)CH SNAPPHANEBACKENS DEVIL S26669/2003 KNM u KNALLESTENENS BRISA S41945/2001

KNM Uppf JOHANSSON ANDERS HÖRJA Äg. STARCK INGMAR GÖRAN HÅKANS VÄG 47 28333 OSBY

ODP 2012-11-19 KRONOBERG Domare 1: JOHANSSON MATS

EP

KOD

3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 = 42 p 2 :a RÅ

2 3 1 2 51 Min Rådjur , 10 Min Okänt , 19 Min Okänt

DP 2012-10-26 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON ÅKE

EP

KOD

3 3 4 5 3 5 5 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

49 Min Rådjur

ODP 2012-11-29 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: JOHANSSON JOHNNY

EP

KOD

3 5 3 4 3 4 3 6 6 4 = 41 p 2 :a RÅ

2 3 3,4 3 7 6 7 1 3 28 Min Rådjur , 47 Min Rådjur , 25 Min Rådjur

3


J BJURSKALLETS CHICKO S50505/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080707 e SE J(D)CH SE VCH

DK BCH(D) SE U(DV)CH SNAPPHANEBACKENS DEVIL S26669/2003 KNM u SE U(D)CH ASKMADEN'S

XTRID S43478/2004 KNM Uppf Johansson Torbjörn Östervåla Äg. Torbjörn Johansson Bjurvalla 229 74046

Östervåla

DP 2012-01-30 Västmanland Domare 1: SAHLBERG INGVAR

EP

KOD

4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 3 63 Min Rådjur

SE J(D)CH BJURSKALLETS CIRY S50501/2008 KNM RÖD f 20080707 e SE J(D)CH SE VCH DK BCH(D) SE

U(DV)CH SNAPPHANEBACKENS DEVIL S26669/2003 KNM u SE U(D)CH ASKMADEN'S XTRID S43478/2004

KNM Uppf Johansson Torbjörn Östervåla Äg. Lena-Caisa Lidéri Berg 408 74046 Östervåla

DP 2012-01-05 Västmanland Domare 1: SAHLBERG INGVAR

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 6 3 5 62 Min Rådjur

SE J(D)CH BJURSKALLETS CORNELIA S50503/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080707 e SE

J(D)CH SE VCH DK BCH(D) SE U(DV)CH SNAPPHANEBACKENS DEVIL S26669/2003 KNM u SE U(D)CH

ASKMADEN'S XTRID S43478/2004 KNM Uppf Johansson Torbjörn Östervåla Äg. MATS MOHLEN RAKLÖSEN

130 81591 TIERP

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: RAMBERG KJELL

EP

KOD

3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 42 p 1:A :a RÅ

5 71 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: SVENSSON ÅKE

Domare 2: JOHANSSON BJÖRN

EP

KOD

3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 = 40 p 2 :a HJORT

9 5 1 3 9 1 2 9 3

ODP Gimo Domare 1: WALLIN BO

EP

KOD

6 5 5 4 4 5 4 5 5 5 = 48 p 1:A :a RÅ

7 1 1 1 72 Min Rådjur , 0 Min Okänt , 20 Min Rådjur

J BJURSKALLETS DEXTER SE52560/2010 KNM RÖD f 20100717 e SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GÖSTA

S46347/2006 KNM u SE U(D)CH ASKMADEN'S XTRID S43478/2004 KNM Uppf Johansson Torbjörn Östervåla

Äg. HOLM ADAM METBÄCKEN MURA 68597 ÖSTMARK

DP 2012-01-12 TORPSTÖD Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 39 p 2 :a RÅ

3 3 2 9 48 Min Rådjur

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: ÅHS STIG

EP

KOD

4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

1,7 6 74 Min Rådjur

BOCKAJÄGARENS YORK FI52866/10 KN SVART M TANTECKNING f 080401 e SE J(D)CH DRIVJÄRNETS

SCOTT S28609/2003 KNM u SE J(D)CH BOCKA-JÄGARENS PILA S54339/2002 KNM Uppf Leif o Görel

Bojestig Äg. BOMAN CAROLA VON KONORRINGSVÄGEN 17 22100 MARIEHAMN

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: HELZENIUS SVEN-ERIK

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 = 38 p 2:a :a RÅ

7 61 Min Rådjur

4


J BONNIE SE26394/2010 KN BRUN M TANTECKNING f 20100407 e SE J(D)CH KNEKTTORPETS FILIPUS

S25606/2003 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS JENKA S53358/2005 KNM Uppf GUNNARSSON GÖRAN

ÖREBRO Äg. LARSSON HÅKAN ULVSJÖ, KNEKTTORPET 681 95 KRISTINEHAMN

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: MÅNSSON ANDERS

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

3 3,6 1 1,6 1,6 9 3 60 Min Rådjur , 56 Min Rådjur

ODP 2012-01-16 BORGVIK Domare 1: HÖGBERG BENGT

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 2 9 61 Min Rådjur

DAMMFORSENS AJAX S28726/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080316 e SE J(D)CH ASSAR

S29755/2004 KNM u SE J(D)CH GÅNEDALENS BUSAN S35909/2001 KNM Uppf Nilsson Karl-gustav Munkedal

Äg. ROOS PER OLAV BRAATHE N-1593 SVINNDAL, NORGE

DP 2012-01-20 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p KEP

SE J(D)CH DAMMFORSENS KAJSA S28728/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080316 e SE J(D)CH

ASSAR S29755/2004 KNM u SE J(D)CH GÅNEDALENS BUSAN S35909/2001 KNM Uppf Nilsson Karl-gustav

Munkedal Äg. NILSSON KARL-GUSTAV BJÖRIDSV. 7 455 92 MUNKEDAL

DP 2012-01-26 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 49 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 7 14 6 1 1 3 75 Min Rådjur , 66 Min Rådjur

SE J(D)CH DAMMFORSENS SACK S28730/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080316 e SE J(D)CH

ASSAR S29755/2004 KNM u SE J(D)CH GÅNEDALENS BUSAN S35909/2001 KNM Uppf Nilsson Karl-gustav

Munkedal Äg. HEDÉN BO ÄNGEHAGEN 2 457 50 BULLAREN

DP 2012-11-09 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JOHANSSON ANDERS

EP

KOD

5 4 3 5 3 5 5 4 4 4 = 42 p 2 :a RÅ

2 7 6 6 40 Min Räv , 50 Min Rådjur

SE J(D)CH DIHEKAS KAJ S49899/2007 KNM SVART M TANTECKNING f 20070616 e SE J(D)CH

TJÄRSKOGENS IVANHOE S28562/99 KNM u MARKSTIGENS BIXI S24361/2004 KNM Uppf FURVIK GUNNAR

SKENE Äg. SANDIN STEN MÖCKLERYD 10 362 50 VÄCKELSÅNG

ODP 2012-11-21 KRONOBERG Domare 1: BENGTSSON MATS

EP

KOD

3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 4 2 7 2 4 1 46 Min Rådjur , 63 Min Rådjur , 48 Min Rådjur

DIHEKAS QVINTI S41374/2009 KN SVART M TANTECKNING f 20090512 e SE J(D)CH MIDINGSTORPS

COOS S50365/2004 KNM u MARKSTIGENS BIXI S24361/2004 KNM Uppf Furvik Gunnar Skene Äg. FURVIK

GUNNAR HEDHEMSVÄGEN 5 51163 SKENE

DP 2012-01-28 ÖRBY Domare 1: LOFTEGÅRD PER-ÅKE

EP

KOD

2 2 0 0 0 0 0 4 4 3 = 15 p 0 :a

3 9 5 Min Okänt

5


J DOLLI SE45224/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100514 e SE J(D)CH SE U(D)CH RÅGLÄNTANS

NAPOLION S45721/2006 KNM u J MIDINGSTORPS CITA S50361/2004 KNM Uppf JOHANSSON JAN-EVERT

LJUNGBYHOLM Äg. ERIKSSON FREDRIK MORTORP 341 38891 VASSMOLÖSA

DP 2012-01-11 KALMAR Domare 1: FREDRIK PERSSON

EP

KOD

5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 = 46 p 1 :a RÅ

7,8 8 3 1 1 1,2 53 Min Rådjur , 56 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 SMÅLAND Domare 1: JOHANSSON KJELL

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

3 3 1 2 50 Min Rådjur , 25 Min Okänt

J DRIVJÄRNETS GNISTAN S42729/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080509 e SE J(D)CH

JAGTMAX'S XERXES S53022/96 KNM u SE J(D)CH WÄRMEGÅRDENS MIKA S38606/2004 KNM Uppf Lundin

Henrik Tranås Äg. JONSSON STELLAN HÅNGER KLON 33194 VÄRNAMO

DP 2012-01-21 HÅNGER Domare 1: ERIKSSON BENGT

EP

KOD

2 4 3 4 3 5 4 4 4 4 = 37 p 2 :a RÅ

3 3 4 6 7 6,7 1 2 24 Min Rådjur , 18 Min Okänt , 47 Min Rådjur

J FROSTVALLENS VILMA S23269/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090301 e SE VCH SE J(D)CH

KLACKEBOS GUNDE S36761/2004 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS EMMA S28593/2002 KNM Uppf

Johansson Anders Ed Äg. ANDREASSON CARL-ANDERS WIEBO GÅRD 44891 FLODA

DP 2012-12-17 FLODA Domare 1: JONSSON HARALD

EP

KOD

4 4 6 6 6 4 5 5 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

6 6 1 5 2 3 65 Min Rådjur , 68 Min Rådjur

DP 2012-11-20 FLODA Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 7 1,2 6 9 2 3 65 Min Rådjur

DP 2012-01-17 FLODA Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 4 3 7 1 6 1,2 65 Min Rådjur

FROSTVALLENS VINCENT S23266/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090301 e SE VCH SE J(D)CH

KLACKEBOS GUNDE S36761/2004 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS EMMA S28593/2002 KNM Uppf

Johansson Anders Ed Äg. CARLANDER P-A SKILLNADSGATAN 32 461 53 TROLLHÄTTAN

ODP 2012-11-16 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: KRANTZ LARS

EP

KOD

3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 1 6 3 3 50 Min Hare , 65 Min Rådjur

J GÅNEDALENS BILLAN SE23133/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100302 e SE J(D)CH ASSAR

S29755/2004 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GISSA S46345/2006 KNM Uppf Nilsson Dan Tanumshede Äg.

HOLM LARS SICKERVÄGEN 19 80597 GÄVLE

ODP 2012-01-09 ÅRSUNDA Domare 1: ANDERSSON THORD

EP

KOD

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 39 p 3 :a RÅ

35 Min Rådjur , 25 Min Rådjur , 15 Min Okänt

6


SE J(D)CH GÅNEDALENS PIA S54281/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090802 e SE J(D)CH

HJÄRPENS ATHOS S36912/2001 KNM u SE J(D)CH DAMMFORSENS BELLA S26454/2006 KNM Uppf Nilsson

Dan Tanumshede Äg. NILSSON DAN LILLA ULVESKED 6 451 91 TANUMSHEDE

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JUNGLER BJÖRN

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 = 48 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 46 6 9 1 3 90 Min Rådjur , 12 Min Okänt

DP 2012-01-02 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

3 6 6 1 16 6 12 3 67 Min Rådjur , 68 Min Rådjur

DP 2012-01-13 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JACOBSEN TOMMY

EP

KOD

4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

4 3 5 6 5 1 1 3 105 Min Rådjur , 52 Min Rådjur

SE J(D)CH HJÄRPENS EMIL S34742/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080410 e SE J(D)CH SE

U(D)CH UBSOLA FLIPPE S36587/2003 KNM u J HJÄRPENS B'SALLY S30633/2002 KNM Uppf Hjärpe Leif

Leksand Äg. JAN ANDERSSON BENGTSARVSVÄGEN 33 79290 SOLLERÖN

ODP 2012-11-05 Domare 1: WALLIN MATTIAS

Domare 2: PALFELT KEN

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

7

J SE VCH HÄGGSJÖNS CIGGE S16683/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080107 e SE VCH SE

J(D)CH KLACKEBOS GUNDE S36761/2004 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS CITA S16121/2004 KNM Uppf

Skogevall Roland Rävlanda Äg. DALEMYR ÖRJAN APELGÄRDE STRAND 7 51694 DANNIKE

DP 2012-01-27 DANNIKE Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 6 1 85 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

SE VCH JAGTMAX'S XB BASSO S45252/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080517 e SE J(D)CH

JAGTMAX'S XERXES S53022/96 KNM u J SKOGSDREVETS DC BLIXTRA S23915/2003 KNM Uppf Fyhr

Anders Malmbäck Äg. SÖRENSEN IDA LAXGRÄND 13 90434 UMEÅ

ODP 2012-10-07 BULLMARK Domare 1: OLOFSSON LARS

EP

KOD

4 0 0 0 0 0 0 4 5 0 = 13 p 0 :a

SE J(D)CH JAKTGILLETS BERETTA S51336/2006 KNM RÖD f 20060628 e SE VCH SE U(D)CH SE J(D)CH

SKÄVIDS NAPPE S18965/2003 KNM u SE J(D)CH VILTLYCKANS INA S53896/2000 KNM Uppf Saxlund Eva &

Kroon Roland Värends Nöbbele Äg. LENNART ARVEBO GULETORPSVÄGEN 2 23323 SVEDALA

ODP 2012-11-05 Domare 1: EDIN TORGNY

Domare 2: KINDÉN JOHAN

EP

KOD

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 = 42 p 1 :a HA

7,8 3 3,4 7 9 2

7


J JAKTMAFFIANS ELLA S27627/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090325 e SE J(D)CH

FROSTVALLENS FRODO S21226/2004 KNM u J SE VCH VÄSTERBYTORPS FREJA S27787/2003 KNM Uppf

Ericzén Patrick Kolbäck Äg. WIGANDER KJELL NYPONVÄGEN 48 44837 FLODA

DP 2012-01-16 FLODA Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

4 4 6 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7,8 3 3,6 6 7 4 1,6 3 2 3 71 Min Rådjur

SE J(D)CH KLACKEBOS JENKA S53358/2005 KNM SVART M TANTECKNING f 20050731 e SE J(D)CH NO

JCH GÅNEDALENS BULL S35908/2001 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS YRA S43476/2002 KNM Uppf Körberg

Hans Örebro Äg. GUNNARSSON GÖRAN TEMPELKÄRRSVÄGEN 8 702 30 ÖREBRO

DP 2012-01-15 Brevens Bruk Domare 1: EKLUND TOMMY

EP

KOD

4 5 6 5 5 5 5 4 5 5 = 49 p 1 :a HJORT

7 3 6 3 17 7 6 3 1 3 80 Min Hjort , 25 Min Hjort

ODP 2012-11-22 Örebro län Domare 1: NOHRBORG KRISTOFFER

EP

KOD

5 4 5 4 4 5 5 4 6 5 = 47 p 1 :a RÅ

7 5 6 6 6 16 1 3 0 Min Okänt , 73 Min Rådjur

SE J(D)CH KLACKEBOS PIL S46810/2008 KNM VILTFÄRGAD f 20080628 e SE J(D)CH SE U(D)CH UBSOLA

FLIPPE S36587/2003 KNM u J KLACKEBOS HILDA S31801/2005 KN Uppf Körberg Hans Örebro Äg.

GODLUND CHRISTER TORGGATAN 6A 697 30 PÅLSBODA

ODP 2012-11-22 Örebro län Domare 1: ANDERSSON TOMAS

EP

KOD

5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 = 43 p 2 :a RÅ

7 3 6 2 7 13 2 3 53 Min Rådjur , 15 Min Okänt , 10 Min Okänt

J KLACKEBOS SASSA S29383/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090421 e SE J(D)CH SE U(D)CH

UBSOLA FLIPPE S36587/2003 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS YRA S43476/2002 KNM Uppf Körberg Hans

Örebro Äg. ELIASSON ANDERS MELLANBÄCKSVÄGEN 12020 37591 MÖRRUM

DP 2012-01-27 MELLANBÄCK Domare 1: JOHANSSON JOHNNY

EP

KOD

3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 = 40 p 3 :a RÅ

7 3 3 3 2,7 1 1 1 2 8 Min Okänt , 34 Min Rådjur , 12 Min Okänt

SE J(D)CH KLACKEBOS UDD S61898/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20091028 e SE J(D)CH

ASKMADEN'S ÄRKE S24470/2007 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS IRIS S46592/2005 KNM Uppf Körberg

Hans Örebro Äg. SVENSSON STEFAN GRÖNGÅRDSVÄGEN 5 715 95 KILSMO

ODP 2012-11-22 Örebro län Domare 1: STRÖMBERG CLAES

EP

KOD

5 6 5 5 5 4 4 3 4 4 = 45 p 1 :a HJORT

7 8 6 1 2 5 9 67 Min Hjort , 50 Min Rådjur

DP 2012-01-13 Regna Domare 1: GRANSTEDT FREDRIK

EP

KOD

5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 = 45 p 1 :a HJORT

7 6 36 9 2 3 , 64 Min Hjort , 44 Min Hjort

ODP 210120119 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: LÖNNBERG GUNNAR

EP

KOD

6 5 5 5 5 4 5 4 4 5 = 48 p 1 :a HJORT

7 3 3 9 2 1 9 3

8


SE VCH SE J(D)CH KLACKEBOS ULLI S61901/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20091028 e SE J(D)CH

ASKMADEN'S ÄRKE S24470/2007 KNM u SE J(D)CH KLACKEBOS IRIS S46592/2005 KNM Uppf Körberg

Hans Örebro Äg. ROGER JOHANSSON BOTVIDE SANDA 623 79 KLINTEHAMN

ODP 2012-12-06 VISBY Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

6 6 6 1 3 3 71 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: NÄSSÉN JAN-ÅKE

Domare 2: ERIKSSON ROLF

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 = 15 p 0 :a

3 4

DP 2012-01-25 TOFTA Domare 1: KÄLDARE STEFAN

EP

KOD

5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 9 2 67 Min Rådjur

J SE VCH KLACKEBOS VICKAN SE17205/2010 KN SVART M TANTECKNING f 20100214 e SE J(D)CH SE

U(D)CH SKOGSDREVETS CC HECTOR S62898/2006 KNM u J KLACKEBOS PILA S46812/2008 KN Uppf

Körberg Hans Örebro Äg. JÖNSSON ANN MOVÄGEN 7 81293 KUNGSGÅRDEN

ODP 2012-01-09 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 3 3 2 65 Min Rådjur

SE J(D)CH KOLMILANS INGO S27801/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080304 e NORD J(D)CH SE

VCH HOPSASAS SPRÅNGETS-BIX S27382/2003 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE

S43349/2003 KNM Uppf OLLE WIBERG Ljusdal Äg. JONAS ANDERSSON SKÄSTRABERGSVÄGEN 7 B

82040 JÄRVSÖ

ODP 2012-01-09 ÅRSUNDA Domare 1: PETTERSSON SVEN-IVAR

EP

KOD

4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 6 7 6 66 Min Rådjur , 11 Min Hare

SE J(D)CH KOLMILANS ISAC S27800/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080304 e NORD J(D)CH SE

VCH HOPSASAS SPRÅNGETS-BIX S27382/2003 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE

S43349/2003 KNM Uppf Wiberg Olle Ljusdal Äg. JONAS ANDERSSON SKÄSTRABERGSVÄGEN 7B 82040

JÄRVSÖ

ODP 2012-11-05 Domare 1: LUNDBERG CLAES

Domare 2: STETTER JENS

EP

KOD

2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 = 11 p 0 :a

1,3 3 4 8 Min Okänt

J KOLMILANS JALMAR S44850/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090602 e SE J(D)CH KÄLLSTIGENS

GÖSTA S46347/2006 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE S43349/2003 KNM Uppf Wiberg Olle

Ljusdal Äg. Hellström Johan Änge Viklau 62238 Romakloster

ODP Gotland Domare 1: KÄLDARE STEFAN

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 = 41 p 2 :a RÅ

6 8 3 2 46 Min Rådjur , 7 Min Rådjur

9


DP 2012-11-23 VIKLAU GOTLAND Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 = 43 p 1 :a RÅ

KOD 3 6 6 1,8 6 3 81 Min Rådjur , 24 Min Rådjur

J KOLMILANS LAMBORGHINI L-SON SE35534/2011 KNM SVART M TANTECKNING f 20110418 e SE J(D)CH

KÄLLSTIGENS GÖSTA S46347/2006 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE S43349/2003 KNM

Uppf OLLE WIBERG LJUSDAL Äg. ANN-LOUISE LARSSON KVARNGATAN 171 84191 ÅNGE

DP 2012-11-13 NORDERÖN Domare 1: BLOMQVIST CARLAXEL

EP

KOD

4 5 6 5 5 6 5 3 3 6 = 48 p 1 :a RÅ

61 Min Rådjur , 160 Min Rådjur

DP 2012-11-01 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

3 3 4 2,3 9 1 1 70 Min Rådjur , 20 Min Okänt

ODP 2012-10-23 NORDERÖN Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

9 3 3 46 Min Okänt , 110 Min Rådjur , 32 Min Okänt

KOLMILANS LEON SE35537/2011 KN SVART M TANTECKNING f 20110418 e SE J(D)CH KÄLLSTIGENS

GÖSTA S46347/2006 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE S43349/2003 KNM Uppf Wiberg Olle

Ljusdal Äg. BLOMSTRÖM ANDERS BACKBÖJEN 4 82065 FORSA

DP 2012-11-01 FORSA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 = 12 p KEP

KOLMILANS LIRKA SE35539/2011 KN SVART M TANTECKNING f 20110418 e SE J(D)CH KÄLLSTIGENS

GÖSTA S46347/2006 KNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH OPPSTUS ALICE S43349/2003 KNM Uppf Wiberg Olle

Ljusdal Äg. WIBERG OLLE BÅTHUSVÄGEN 29 82730 LJUSDAL

DP 2012-11-21 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

2 1 2,5 76 Min Rådjur , 43 Min Okänt

SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GARBO S46344/2006 KNM SVART M TANTECKNING f 20060605 e SE J(D)CH NO

JCH GÅNEDALENS BULL S35908/2001 KNM u SE U(D)CH SE J(D)CH KÄLLSTIGENS KLARA S41845/98 KNM

Uppf Larsson Stig Träslövsläge Äg. LARSSON STIG MASTVÄGEN 8 43274 TRÄSLÖVSLÄGE

ODP 2012-11-21 HALLAND Domare 1: BENGTSSON SIV

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 = 50 p 1 :a RÅ

5 3 3 3,6 7 1,2 1,6 1 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J KÄLLSTIGENS LISA SE23759/2011 KNM SVART M TANTECKNING f 20110307 e NO J(D)CH SE J(D)CH NO

U(D)CH SE U(D)CH FINNELIA'S TIM N03984/06 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GARBO S46344/2006 KNM

Uppf Larsson Stig Träslövsläge Äg. PERSSON ANDERS GÅRKVÄGEN 15 82065 FORSA

DP 2012-11-15 ÅRSUNDA Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

5 5 6 6 5 5 6 4 4 5 = 51 p 1 :a RÅ

6 1 6 3 72 Min Rådjur , 5 Min Okänt , 62 Min Rådjur

10


ODP 2012-10-24 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

KOD 3 6 3 4 1 70 Min Rådjur , 45 Min Rådjur

J KÄLLSTIGENS LOVA SE23760/2011 KN SVART M TANTECKNING f 20110307 e NO J(D)CH SE J(D)CH NO

U(D)CH SE U(D)CH FINNELIA'S TIM N03984/06 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GARBO S46344/2006 KNM

Uppf LARSSON STIG TRÄSLÖVSLÄGE Äg. LARSSON STIG MASTVÄGEN 8 43274 TRÄSLÖVSLÄGE

ODP 2012-11-20 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 = 52 p 1 :a RÅ

8 6 9 1,6 1,6 9 1 3 128 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

KÄLLSTIGENS LUDDE SE23756/2011 KN SVART M TANTECKNING f 20110307 e NO J(D)CH SE J(D)CH NO

U(D)CH SE U(D)CH FINNELIA'S TIM N03984/06 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GARBO S46344/2006 KNM

Uppf LARSSON STIG TRÄSLÖVSLÄGE Äg. EVSTRAND PETER ÅS SKOGSLUND 673 97

CHARLOTTENBERG

DP 2012-11-28 ÅS Domare 1: ÅHS STIG

EP

KOD

5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

8 6 128 6 65 Min Rådjur , 31 Min Rådjur

ODP 2012-11-20 SÄFFLE Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

6 1 1 1 86 Min Rådjur , 23 Min Rådjur

LANDAGÅRDENS BIANCA S37755/2008 KN SVART M TANTECKNING f 20080414 e SE J(D)CH

RÅGLÄNTANS JOPPE S27813/2003 KNM u SE J(D)CH FRIESGÅRDENS CARMENCITA S23746/2005 KNM

Uppf HÅLLÉN JONAS & HÅLLÉN ANETTE STORA SKEDEVI Äg. HÅLLÉN JONAS & HÅLLÉN ANETTE LANDA

135 78393 STORA SKEDEVI

DP 2012-10-31 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ABRAHAMSSON HANS

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 = 48 p 1 :a HJORT

7 3 6 3 7 1 6 9 12 7 60 Min Rådjur

DP 2012-11-22 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: HAMMAR JOHN

EP

KOD

3 3 4 5 3 3 5 5 5 4 = 40 p 2 :a HJORT

235 24 3 3 5 5 2

ODP 2012-01-20 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ERIKSSON ROLF

EP

KOD

4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 = 41 p 2 :a RÅ

46 7 49 Min Rådjur

J LANDAGÅRDENS CECILIA S38633/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080419 e J NERO S39036/98

KNM u HJÄRPENS CESSAN S44465/2004 KNM Uppf Hållén Jonas & Hållén Anette Stora Skedvi Äg. TRULSES

ULLA & MATTSON PETER GRANSÅNGAREVÄGEN 13 19255 SOLLENTUNA

DP 2012-01-20 FÄRINGSÖ Domare 1: TÖRNKVIST LARS

EP

KOD

4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3,8 6 3 7 1,7 136 1 2 3,9 60 Min Rådjur , 42 Min Rådjur

11


SE J(D)CH SE VCH LUDVIG-LUDDE S56764/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080722 e SE VCH SE

U(DV)CH BERGSHULTS CLEO S47779/2004 KNM u KLACKEBOS GNISTA S36763/2004 KN Uppf Markus

Rosell Örebro Äg. EKELUND SOLVEIG VADHOLMAVÄGEN 28 18497 LJUSTERÖ

ODP Gimo Domare 1: ÅKERLÖF ÅGE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 = 47 p 1:A :a RÅ

3 3 9 1 3 3 85 Min Rådjur

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: IVARSSON BO

EP

KOD

6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 49 p 1:A :a RÅ

7 3 1 1 92 Min Rådjur , 17 Min Rådjur

J LYCKOBERGETS BELLA S24498/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080215 e SE J(D)CH SKADES

NARFE S28598/2002 KNM u SE J(D)CH LAGGARÄNGENS MIRA S27636/2005 KNM Uppf CARLSSON PETER

BANKERYD Äg. CARLSSON PETER BERGVÄGEN 40 56436 BANKERYD

DP 2012-01-31 BYARUM Domare 1: SIVERTSSON LEIF

EP

KOD

3 4 6 6 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

3 6 6 1,4 1,6 9 95 Min Rådjur

J LYCKOBERGETS BESSI S24501/2008 KNM VILTFÄRGAD f 20080215 e SE J(D)CH SKADES NARFE

S28598/2002 KNM u SE J(D)CH LAGGARÄNGENS MIRA S27636/2005 KNM Uppf Karlsson Peter Bankeryd Äg.

CHRISTOFFERSSON SVEN-ERIK EBBARPS GÅRD 102 28491 PERSTORP

DP 2012-01-19 EBBARP Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 = 43 p 2 :a RÅ

7 3 6 3 9 6,8 6 1 2 52 Min Rådjur , 17 Min Rådjur , 12 Min Rådjur

MIDINGSTORPS EJJA S63257/2008 KN SVART M TANTECKNING f 20080908 e SE J(D)CH

MISTELBACKENS ACKE S26679/2003 KNM u J MIDINGSTORPS CARRO S50360/2004 KNM Uppf

HÅKANSSON RUNE URSHULT Äg. HÅKANSSON RUNE MIDINGSTORP 13 36013 URSHULT

DP 2012-01-31 KRONOBERG Domare 1: JOHANSSON MATS

EP

KOD

5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

3 3 7 1 125 Min Rådjur , 21 Min Rådjur

PILA S37061/2007 KNM SVART M TANTECKNING f 20070425 e SE J(D)CH FROSTVALLENS FRODO

S21226/2004 KNM u SE J(D)CH PIA S17413/2007 KNM Uppf KJELLSTORP INGVAR TANUMSHEDE Äg.

BENJAMINSSON STIG VEBERG 1 457 56 RABBALSHEDE

ODP 2012-11-18 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP

KOD

4 5 2 5 2 0 0 3 3 3 = 27 p 0 :a RÅ

15 Min Rådjur , 10 Min Rådjur , 13 Min Rådjur , 8 Min

PINGLA SE32144/2011 KN SVART M TANTECKNING f 20110414 e SE J(D)CH VESLEÖKSNA'S B-JEPPE

S16879/2007 KNM u SE J(D)CH PIA S17413/2007 KNM Uppf TANUMSHEDE Äg. KJELLSTORP INGVAR TYFT

11 457 91 TANUMSHEDE

DP 2012-12-18 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: KRANTZ LARS

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 6 3 3 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 6 1 6 9 3 3 140 Min Rådjur

12


ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

KOD 7 3 36 146 16 70 Min Rådjur , 25 Min Okänt , 44 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH NO J(D)CH FI J(D)CH PYSEN S37056/2007 KNM SVART M TANTECKNING f 20070425 e

SE J(D)CH FROSTVALLENS FRODO S21226/2004 KNM u SE J(D)CH PIA S17413/2007 KNM Uppf Kjellstorp

Ingvar Tanumshede Äg. JOHANSSON BJÖRN HANEBERGS SÄTERI 643 97 VÄSTRA NÄSHULTA

ODP 2012-11-15 SÖDERMANLAND Domare 1: SÖDERBERG CARL J:R

EP

KOD

4 4 4 5 2 5 5 5 4 2 = 40 p 3 :a RÅ

3 2 8 1 2 4 30 Min Rådjur , 15 Min Rådjur , 5 Min Okänt , 5 Min

J RÅGLÄNTANS LUDDE S60266/2004 KNM SVART M TANTECKNING f 20040905 e SE J(D)CH SE U(D)CH

NO UCH NO J(D)CH RÅGLÄNTANS HÄLGE S36658/2001 KNM u SE J(D)CH RÅGLÄNTANS ISA S40814/2001

KNM Uppf Svensson Åke Alvesta Äg. SAMUELSSON ANNA SUDERBYS BRO 62173 VISBY

ODP 2012-12-05 VISBY Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 = 43 p 1 :a RÅ

9 9 6 5,6 7 2 6 3 82 Min Rådjur , 37 Min Rådjur

J RÅGLÄNTANS ROLLE SE57315/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100822 e SE J(D)CH ABBE

S18192/2003 KNM u J RÅGLÄNTANS OJJA S48092/2007 KNM Uppf Svensson Åke Alvesta Äg. Samuelsson

Jörgen Bro Suderbys 427 62173 Visby

ODP 2012-12-03 VISBY Domare 1: KÄLDARE STEFAN

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 6 6 3,6 7 1 9 3 62 Min Rådjur

DP 2012-01-30 HEJDEBY Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

5 5 6 6 6 5 5 3 4 5 = 50 p 1 :a RÅ

8 3 6 6 7 1,7 9 3 140 Min Rådjur , 32 Min Rådjur

ODP Gotland Domare 1: CHRISTIANSSON CHRISTER

EP

KOD

6 4 6 6 6 5 5 3 3 5 = 49 p 1 :a RÅ

7,8 9 6 6 1,7 9 3 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

RÅGLÄNTANS RUSSIN SE57318/2010 KN VILTFÄRGAD f 20100822 e SE J(D)CH ABBE S18192/2003 KNM u

J RÅGLÄNTANS OJJA S48092/2007 KNM Uppf SVENSSON ÅKE ALVASTA Äg. GRAESÉN PER VILLAGATAN

19 34261 MOHEDA

DP 2012-11-30 KRONOBERG Domare 1: LINDBLOM BJÖRN

EP

KOD

3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 = 32 p 3 :a RÅ

4 1 1 2 33 Min Okänt , 35 Min Rådjur

RÅGLÄNTANS SAPPO SE57308/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100824 e SE J(D)CH DIHEKAS KAJ

S49899/2007 KNM u SE J(D)CH FROSTÄNGENS ALBERTINA S42485/2003 KNM Uppf SVENSSON ÅKE

ALVESTA Äg. ÖBERG ANDERS GÅVETORP 34292 ALVESTA

DP 2012-12-01 RÄVSJÖ Domare 1: ERIKSSON BENGT

EP

KOD

4 4 6 5 5 5 5 4 3 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 6 3 7 6,7 1,6 9 2 3 122 Min Rådjur

13


ODP 2012-11-21 KRONOBERG Domare 1: ANDERSSON CONNY

EP 4 4 6 5 6 4 4 4 3 6 = 46 p 1 :a RÅ

KOD 37 3 3 36 17 7 5 9 2 3 62 Min Rådjur , 5 Min Okänt , 55 Min Rådjur

DP 2012-12-21 KRONOBERG Domare 1: BENGTSSON MATS

EP 4 4 4 5 4 5 5 4 4 6 = 45 p 1 :a RÅ

KOD 3 6 7 16 6 3 72 Min Rådjur , 63 Min Rådjur

RÅGLÄNTANS SKILLA S57312/2010 f 20100824 e SE J(D)CH DIHEKAS KAJ S49899/2007 KNM u SE J(D)CH

FROSTÄNGENS ALBERTINA S42485/2003 KNM Uppf ÅKE SVENSSON ALVESTA Äg. JENNIE SANDGREN

Kipplingeberg Källvreten 81 74386 Bälinge

DP 2012-01-19 KIPPLINGE BERG Domare 1: EDIN TORGNY

EP

KOD

4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

4 1 1 3 5 Min Rådjur , 66 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

SE J(D)CH RÅTAX BIBBI BUS S30522/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090316 e SE J(D)CH

KÄLLSTIGENS GÖSTA S46347/2006 KNM u SE VCH SE U(V)CH RÅTAX TUVA S36741/2005 KNM Uppf Nyrén

Lundmark Anna & Lundmark Stef Vålberg Äg. JOAKIM HALLIN KAPLANSGATAN 3 38750 KÖPINGSVIK

ODP 2012-11-05 Domare 1: ÖSTERBERG GÖRAN

Domare 2: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

6 2,3 6 2

DP 2012-01-05 ÖLAND Domare 1: LINDSTRÖM JEANETTE

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 = 51 p 1 :a RÅ

8 6 6 6,8 6 1 1 3 80 Min Rådjur , 16 Min Okänt , 62 Min Rådjur

J SKADES TÖKK S57152/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080811 e SE J(D)CH KLACKEBOS JACK

S53355/2005 KNM u SKADES NANNA S28600/2002 KNM Uppf Svensson Kurt-arne & Svensson Anja Gamleby

Äg. SVENSSON KURT-ARNE & ANJA SMITTERSTAD NORR 59491 GAMLEBY

DP 2012-01-19 STRÖMMAHULT Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 5 3 4 5 4 3 5 5 4 = 42 p 1 :a RÅ

2,7 3,8 1 1 1 2 9 32 Min Rådjur , 64 Min Rådjur

J SKARASKOGENS HULDA S32083/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080322 e SKARASKOGENS

EGON S28554/99 KNM u KJAERRAGÅRDEN'S J G OLGA S61952/2005 KNM Uppf Ershede Elizabeth &

Ershede Gunnar Lundsbrunn Äg. ERSHEDE ELIZABETH & GUNNAR LEDSJÖ ELFVIK 1 53392 LUNDSBRUNN

DP 2012-01-23 ÖSTERÄNG Domare 1: LUGN KARL-ERIK

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p 0 :a

SKOGSSTOMMENS ACKE DK19199/2008 KN SVART M TAN TECKEN f 20060828 e SE U(DV)CH SE J(D)CH

SKOGSSTOMMENS CEASAR S35344/95 KNM u SE U(D)CH SE J(D)CH HOPSASAS SPRÅNGETS-LYCKA

S37054/2005 KNM Uppf Skoog Brita & Bernt Upphärad Äg. LARSEN KAJ STRENGSHOLTVEJ 26 9300 SAEBY

DANMARK

DP 2012-12-03 SADESHULT Domare 1: GRAHN JOAKIM

EP

KOD

5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 8 1 6 3 100 Min Rådjur

14


DP 2012-11-18 N. LJUNGA Domare 1: PETTERSSON NICLAS

EP 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

KOD 3,8 6 5 6 9 3 65 Min Rådjur , 52 Min Rådjur

SE J(D)CH SMEN'S AGUST SE40082/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100426 e SE U(D)CH SE

J(D)CH SÄVSJÖNS RAMBO S15721/2005 KNM u J SE VCH SE J(D,GS)CH VIMURS BIANCA S47017/2007

KNM Uppf Johansson Andreas Möklinta Äg. AXELL ROLF BJÖRKVIKSVÄGEN 55 17998 FÄRENTUNA

DP 2012-01-11 FÄRENTUNA Domare 1: TÖRNKVIST LARS

EP

KOD

4 5 5 4 5 4 3 4 5 6 = 45 p 1 :a RÅ

7 3,8 6 3,2 7 5,7 1 1 3 60 Min Rådjur , 46 Min Rådjur , 52 Min Rådjur

ODP 2012-11-16 STOCKHOLM Domare 1: ANDERSSON KENT

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

9 3 7 2 3 35 Min Okänt , 60 Min Rådjur

DP 2012-01-27 FÄRINGSÖ Domare 1: HOLMGREN OLLE

EP

KOD

4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 5 6 4 4 2 2,5 1 2 3,9 32 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J SE VCH SMEN'S MAJA SE40084/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100426 e SE U(D)CH SE J(D)CH

SÄVSJÖNS RAMBO S15721/2005 KNM u J SE VCH SE J(D,GS)CH VIMURS BIANCA S47017/2007 KNM Uppf

Johansson Andreas Möklinta Äg. JOHANSSON ANDREAS SKRÄDDARBO 147 73399 MÖKLINTA

ODP 2012-11-13 SÖDERMANLAND Domare 1: LUNDBERG CLAES

EP

KOD

4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

2 3 2,3 1 6 1 3 30 Min Rådjur , 6 Min Okänt , 63 Min Rådjur

SE J(D)CH SMEN'S TROLLA SE40083/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100426 e SE U(D)CH SE

J(D)CH SÄVSJÖNS RAMBO S15721/2005 KNM u J SE VCH SE J(D,GS)CH VIMURS BIANCA S47017/2007

KNM Uppf Andreas Johansson Möklinta Äg. Christer Rabe Vretbacken 220 74045 Tärnsjö

SDP 2012-11-02 Västmanland Domare 1: SAHLBERG INGVAR

EP

KOD

3 5 5 4 5 4 5 4 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

2 3 3 70 Min Rådjur , 20 Min Okänt

ODP 2012-11-23 Tärnsjö Domare 1: LARSSON INGEMAR

EP

KOD

3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

SÄVSJÖNS POLLY S14819/2005 KNM SVART M TANTECKNING f 20041222 e SE J(D)CH HJÄRPENS ATHOS

S36912/2001 KNM u SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH SÄVSJÖNS INA S38390/98 KNM Uppf LINDHOLM

GUNNAR FLODA Äg. LINDHOLM JOAKIM EMMISLÖV 28060 BROBY

ODP 2012-11-23 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON ÅKE

EP

KOD

5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

70 Min Rådjur

ODP 2012-12-01 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: PETERSSON NILS-ARNE

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 = 34 p KEP

50 Min Rådjur

15


DP 2012-01-08 SÖRBYTORP Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP 4 5 4 4 3 3 4 6 5 3 = 41 p 0 :a RÅ

KOD 7 3 4 9 2,5 4 1 2 5 33 Min Okänt , 42 Min Rådjur , 3 Min Räv

J SE J(D)CH SÖRVIKEN'S FANNY S31070/2007 KNM SVART M TANTECKNING f 20070317 e SE J(D)CH SE

U(D)CH KLACKEBOS KAXE S10177/2000 KNM u SE U(V)CH SKOGSRÅA'S UNNI S20572/2003 KNM Uppf

ANETTE OCH GÖRAN LARSSON HAMMARÖ Äg. TORBJÖRN NILSSON OCH LINA LARSSON

ÅNGSTAVÄGEN 60 830 20 TANDSBYN

ODP 2012-10-12 NORDERÖN Domare 1: WOXLÄGD JONAS

EP

KOD

3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 = 36 p 2 :a RÅ

47 Min Rådjur

J TORBAX BRITTA S30772/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080317 e SE J(D)CH RÅGLÄNTANS

JOPPE S27813/2003 KNM u SE VCH SE J(DG)CH SE U(DGV)CH TORBAX BERIT S22746/2002 KNM Uppf

Sahlberg Ingvar Tärnsjö Äg. Sahlberg Ingvar Torbacka 74045 Tärnsjö

ODP 2012-11-23 Tärnsjö Domare 1: STOLTZ LARS-ERIK

EP

KOD

4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 3,6 1,7 3 79 Min Rådjur , 27 Min Hare

SE J(D)CH SE VCH TORBAX DIVA S30770/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080317 e SE J(D)CH

RÅGLÄNTANS JOPPE S27813/2003 KNM u SE VCH SE J(DG)CH SE U(DGV)CH TORBAX BERIT

S22746/2002 KNM Uppf Sahlberg Ingvar Tärnsjö Äg. Granström Ulf Polhemsgatan 13 A 811 60 Sandviken

ODP 2012-01-10 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 = 45 p 1 :a RÅ

6 6 4 6 62 Min Rådjur , 40 Min Rådjur

SE VCH TORBAX MAXIMILIAM SE63668/2010 KN SVART M TANTECKNING f 20100925 e SE J(D)CH

ASKMADEN'S ÄRKE S24470/2007 KNM u SE VCH SE J(DG)CH SE U(DGV)CH TORBAX BERIT S22746/2002

KNM Uppf Sahlberg Ingvar Tärnsjö Äg. Annette Melen Solvalla 71 74010 Almunge

SDP 2012-11-29 Västmanland Domare 1: LARSSON INGEMAR

EP

KOD

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 = 42 p 1 :a

3 4 3 60 Min Rådjur

SE J(D)CH TORBAX PRICKEN S17993/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090126 e SE J(D)CH

KÄLLSTIGENS GÖSTA S46347/2006 KNM u SE VCH SE J(DG)CH SE U(DGV)CH TORBAX BERIT

S22746/2002 KNM Uppf Ingvar Sahlberg Tärnsjö Äg. HELZENIUS SVEN-ERIK DALVÄGEN 5, GÅRDSKÄR

81493 SKUTSKÄR

ODP 2012-11-16 Gimo Domare 1: IVARSSON BO

EP

KOD

4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 = 45 p 1:A :a RÅ

9 1,2 1 9 3 72 Min Rådjur , 63 Min Rådjur

J SE VCH TORBAX TINA S62495/2006 KNM SVART M TANTECKNING f 20060909 e SE J(D)CH

KÄLLSTIGENS CHIVAS S16118/2004 KNM u SE VCH SE J(DG)CH SE U(DGV)CH TORBAX BERIT

S22746/2002 KNM Uppf Sahlberg Ingvar Tärnsjö Äg. Johan Brusell Körvelgatan 2B 75448 Uppsala

DP 2012-11-16 IGGÖN Domare 1: ELOFSSON BENGT

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

18 Min Okänt , 60 Min Rådjur

16


TR-NOVA SE44415/2011 KNM SVART M TANTECKNING f 20101211 e NO J(D)CH SE J(D)CH NO U(D)CH SE

U(D)CH FINNELIA'S TIM N03984/06 KNM u BRATTKLEIV'S RONJA N19042/08 KN Uppf Äg. JANSSON HANS

FORSEBOL 4 464 92 MELLERUD

ODP 2012-11-16 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: SVANBERG MATS

EP

KOD

4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 = 38 p 2 :a RÅ

3 1 46 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH TROLLKRAFT'S EBBA SE32951/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100415 e SE

U(D)CH SE J(D)CH SÄVSJÖNS RAMBO S15721/2005 KNM u SE VCH SE J(D)CH EDEBYETS GARBO

S30398/2002 KNM Uppf Maria Johansson Alunda Äg. SJÖBERG BO DÄCKEBO 115 74294 ÖSTHAMMAR

ODP Gimo Domare 1: WALLIN HANS

Domare 2: IVARSSON BO

EP

KOD

4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 = 44 p 1:A :a RÅ

3 7 1 67 Min Rådjur

TROLLKRAFT´S ELVA s32952/2010 f 20100415 e SE U(D)CH SE J(D)CH SÄVSJÖNS RAMBO S15721/2005

KNM u SE VCH SE J(D)CH EDEBYETS GARBO S30398/2002 KNM Uppf Maria Johansson Alunda Äg. Johan

Ljungnè Stora Björnsäter 54017 Lerdala

DP 2012-01-30 ALUNDA Domare 1: SJÖBLOM GÖRAN

EP

KOD

4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

9 1 61 Min Rådjur , 13 Min Rådjur

TRONEBÄCKENS ÅLLIE S59957/2008 KNM SVART M TANTECKNING f 20080814 e SE J(D)CH

FROSTVALLENS FRODO S21226/2004 KNM u SE VCH SE U(V)CH MOLIDENS TILDE S32802/2003 KNM

Uppf Krantz Marita & Krantz Lars Frändefors Äg. ANDERSSON THOMAS HÄSSLERÖD 455 451 91 UDDEVALLA

ODP 2012-11-16 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: NILSSON DAN

EP

KOD

4 3 0 0 0 0 0 4 4 3 = 18 p 0 :a RÅ

15 Min Rådjur

J VANSJÖBORGENS ANTE S15025/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090102 e SE J(D)CH

DRIVJÄRNETS SCOTT S28609/2003 KNM u SE J(D)CH OPPSTUS BIM S67729/2004 KNM Uppf Nyfjord Lars &

Nyfjord Margareta Heby Äg. Christer Westerberg Öster Bännbäck 130 73399 Möklinta

DP 2012-01-27 Västmanland Domare 1: STOLTZ LARS-ERIK

EP

KOD

3 2 5 5 5 4 4 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

9 6 6 6 1 1 12 Min Rådjur , 23 Min Rådjur , 52 Min Rådjur

J VANSJÖBORGENS ASKO S15027/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090102 e SE J(D)CH

DRIVJÄRNETS SCOTT S28609/2003 KNM u SE J(D)CH OPPSTUS BIM S67729/2004 KNM Uppf Nyfjord Lars &

Nyfjord Margareta Heby Äg. Lars Nyfjord Vansjö 136 74491 Heby

ODP 2012-11-23 Tärnsjö Domare 1: JOHANSSON TORBJÖRN

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

1,4 1,6 3 70 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

SDP 2012-11-30 Västmanland Domare 1: ERIKSSON PETER

EP

KOD

4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 3,6 6 6,7 1 9 3 43 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

17


SE J(D)CH VIMURS ACKE S45456/2006 KNM SVART M TANTECKNING f 20060604 e SE J(D)CH HOPSASAS

LYCKANS-BONZO S27381/2003 KNM u SE J(D)CH WÄRMEGÅRDENS LOVI S57756/2002 KNM Uppf

Stenberg Magnus Storvik Äg. Löfstrand Erik Åhl 744 91 Heby

ODP 2012-11-05 Domare 1: IVARSSON BO

Domare 2: OLSSON ALF

EP

KOD

3 4 6 6 6 4 6 3 3 5 = 46 p 1 :a RÅ

3 6 6 7 6 3

ODP 2012-11-22 Tärnsjö Domare 1: SAHLBERG INGVAR

EP

KOD

4 2 0 0 0 0 0 5 5 0 = 16 p 0 :a

SE J(D)CH WÄRMEGÅRDENS LOVI S57756/2002 KNM SVART M TANTECKNING f 20021005 e SE J(D)CH

SE VCH TEXAS S31730/96 KNM u SE J(D)CH FI J(D)CH WÄRMEGÅRDENS GNISTA S40595/96 KNM Uppf

JOHANSSON FILIP & VERA LIDKÖPING Äg. STENBERG MAGNUS GRUVGATAN 10 812 30 STORVIK

DP 2012-11-15 ÅRSUNDA Domare 1: PETTERSSON SVEN-IVAR

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 = 46 p 1 :a RÅ

3 6 4 6 1 3 52 Min Rådjur , 64 Min Rådjur

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 13 Min Okänt , 75 Min Rådjur

18


TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR

C.I.B NORD U(DV)CH SE VCH O'RILEYS ATLANTA S14943/2007 LNM RÖD f 20070102 e SE U(V)CH SE VCH

GULDRIKETS DIAMANT S29748/2002 LDM u SE VCH SE U(V)CH O'RILEYS SINDI S57781/2001 LDM Uppf

Meurling Siv Åkers Styckebruk Äg. DALTON S & TUVEBÄCK G ÄNGHAGSDALEN 31 423 50 TORSLANDA

ODP 2012-11-19 HALLAND Domare 1: KARLSSON BENGT

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 4 3 3 = 16 p 0 :a

1 14 Min Okänt , 12 Min Okänt

ODP 2012-11-29 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

2 3 0 0 0 0 0 4 4 2 = 15 p 0 :a RÅ

4 5 2 9 Min Hare , 7 Min Rådjur , 5 Min Okänt

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: OLSSON ALF

EP

KOD

4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

7 3 6 45 Min Rådjur

19


TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR

SE J(D)CH ALGOT S44605/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080525 e SE J(D)CH MÅSJÖNS KONRAD

S40791/2002 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH RÅBOCKMOSSENS BILLAN S44352/2002 SNM Uppf NILSSON

STIG VIMMERBY Äg. KARLSSON JAN-ERIK BONDORLUNDA 114 59292 VADSTENA

DP 2012-01-21 VIREDA Domare 1: FRANSSON JÖRGEN

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 6,7 6 9 3 3 80 Min Rådjur

ODP 2012-01-17 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JÖRGEN

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

3 6 36 7 48 16 9 2 75 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

DP 2012-01-28 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: LIESZKOVSZKI KALLE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 6 1 67 6 3 80 Min Rådjur , 76 Min Rådjur

J ALLAX ASKA S67981/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20041107 e NORD U(D)CH SE J(D)CH INT U(D)CH

BISSEBO VAZ S19103/93 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MARIEBERGS LUMA S44818/99 SNM Uppf Olsson

Alf & Olsson Marion Henån Äg. THOMAS KULIN SKEPPLANDAV. 42 441 91 ALINGSÅS

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ARVEBLAD SVEN-OLOF

EP

KOD

3 5 5 4 5 4 5 4 4 6 = 45 p 1 :a RÅ

2 68 Min Rådjur , 20 Min Okänt , 34 Min Okänt

J ALLAX BOY S37720/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060430 e SE U(DV)CH SE J(D)CH MÅSEBO ONKEL

S23049/2002 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MARIEBERGS LUMA S44818/99 SNM Uppf Olsson Alf & Olsson

Marion Henån Äg. LÖFSTRÖM BÖRJE ÅSEN 619 451 96 UDDEVALLA

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ANDERSSON THOMAS

EP

KOD

4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 7 6 13 51 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH ALLAX CECAR S29311/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070324 e SE J(D)CH SE U(D)CH

SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MARIEBERGS LUMA S44818/99 SNM Uppf

Olsson Alf & Olsson Marion Henån Äg. Stefan Löfberg Petterslundsgatan 9B 753 28 Uppsala

ODP Gimo Domare 1: HELZENIUS SVEN-ERIK

EP

KOD

4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 = 39 p 3:A :a RÅ

7 3 2 31 Min Rådjur

SE J(D)CH ALLAX ELLY S24700/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090302 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

PYSSLAS DICK S22466/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH ALLAX ÄRTAN S45421/2002 SNM Uppf Olsson Alf

& Olsson Marion Henån Äg. KNUTSSON LARS GRÄFTHULT LINDVALLEN 33291 GISLAVED

ODP HALLAND Domare 1: JOHANSSON CARL-OLOF

EP

KOD

3 4 5 6 4 5 6 4 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

3 5 6 6 7 6 1,7 3 50 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

20


SE VCH ALLAX FLISAN SE21853/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100221 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NO

JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH ALLAX ÄRTAN S45421/2002

SNM Uppf Olsson Alf & Olsson Marion Henån Äg. VON CELSING EVA & PETER HVARSTA GÅRD 635 13

ESKILSTUNA

DP 2012-12-18 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: SVANBERG MATS

EP

KOD

3 4 6 6 6 6 4 4 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

3 6 6 6 80 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

J ALLAX FRASSE SE21852/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100221 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NO JCH

SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH ALLAX ÄRTAN S45421/2002 SNM

Uppf Olsson Alf & Olsson Marion Henån Äg. INGVARSSON LARS ÅSVÄGEN 3 57932 HÖGSBY

ODP 2012-11-13 SMÅLAND Domare 1: FREDRIK PERSSON

EP

KOD

3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 = 31 p 3 :a RÅ

4,6 5 4 24 Min Rådjur , 33 Min Rådjur

J ALLAX GÄDDA SE24344/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110314 e SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH NO

J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u SE J(D)CH ALLAX ALICE S67980/2004 SNM Uppf

Olsson Alf & Olsson Marion Henån Äg. SÖDERBERG CARL SUNDS GÅRD 19352 HÖLÖ

ODP 2012-11-17 STOCKHOLM Domare 1: ANDERSSON KENT

EP

KOD

5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 = 45 p 2 :a RÅ

6 7 1,6 6 52 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 SÖDERMANLAND Domare 1: PETTERSSON KENNETH

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 = 47 p 1 :a HJORT

7,8 8 3 3,6 1 1,6 1,6 3 3 70 Min Hjort , 10 Min Okänt , 75 Min Okänt

ALSJÖHÖJDENS AXA S34806/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090426 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH FI

J(D)CH VINTERKÄRRETS FOKUS S26687/2003 SNM u SE VCH SE J(D)CH VIRDASKOGENS SATINA

S57002/2003 SNM Uppf LÅNG JUHANI KATRINEHOLM Äg. GUSTAFSSON ALF RESTAD 61790 SKÄRBLACKA

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON HANS

EP

KOD

3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 = 42 p KEP

9 6 3 1 36 6 1 5 60 Min Rådjur

NJ(D)CH NVCH BENKEMYRAS ZL DOLORES N11177/08 f e SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH NO J(D)CH

HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u PRESTBRÅTANS ZS LOPPA N04984704 Uppf NILSEN ROY

EIDSVOLL NORGE Äg. A BARCO BARÓN & O BJÖRKHEIM GRÖNVOLDSMOEN 68 3516 HÖNEFOSS NORGE

DP 2012-11-28 HÖGSBY Domare 1: JOHANSSON KJELL

EP

KOD

6 5 5 5 5 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 7 6 3 65 Min Rådjur

J BEPPE S37845/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090503 e J RÖDHAKENS ÅLRIK S26140/2004 SNM u SE J(D)CH

PYSSLAS DONNA S22469/2004 SNM Uppf Äg. LINDELL MICHAEL STORVIKSGATAN 6 59170 MOTALA

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: SVANBERG ANDERS

EP

KOD

3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 = 38 p 2 :a HJORT

23 3 3 23

21


BIRKABUS CARL-JAN SE49065/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110706 e C.I.B SE VCH NORD U(V)CH LIZA'S K-

PINOCCHIO S11441/2003 SNM u SE U(V)CH SE VCH RAVNSAGER'S AMAZING WILMA-AKASUT

S45263/2008 SNM Uppf Eskelin Carina Visby Äg. THIDBLOM JONNY MYRSTIGEN 79 62150 VISBY

ODP 2012-12-04 VISBY Domare 1: KÄLDARE STEFAN

EP

KOD

3 4 3 3 3 0 0 4 4 2 = 26 p 0 :a RÅ

5 9 3 2 10 Min Rådjur , 7 Min Räv , 5 Min Rådjur

J BISSE S32567/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090416 e SE J(D)CH SE VCH FI JCH JAKTFLAMMANS URAX

S46782/2001 SNM u SE J(D)CH SUTTARÖNS QINTA S60433/2003 SNM Uppf A o K Nyström Ekolsund Äg.

NYSTRÖM A o K EKOLSSUNDSVÄGEN 28 74950 EKOLSUND

DP 2012-01-26 SIGTUNA Domare 1: RAMBERG KJELL

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 9 2 1 64 Min Rådjur , 15 Min Rådjur

ODP 2012-11-16 Gimo Domare 1: WALLIN HANS

EP

KOD

5 5 5 4 5 6 5 6 4 5 = 50 p 1:A :a RÅ

7 3 3 6 60 Min Rådjur , 15 Min Rådjur

SE U(DV)CH SE J(D)CH BIWAS JONNE S68389/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20081129 e SE VCH SE U(V)CH

ELLENSBORG'S POTTER S47784/2004 SNM u SE J(D)CH SE VCH HÄRSMES SAMBA S11748/2002 SNM

Uppf WANHAINEN BIRGITTA TRANÅS Äg. SVENSSON STURE ST. RÄVSMÅLAV. 21 37012 HALLABRO

DP 2012-01-03 RYSSBERGET Domare 1: JOHANSSON JOHNNY

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 4 6 6 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

1,8 3 6 3,6 1,6 1 1 1,2 5 64 Min Rådjur , 12 Min Hare , 13 Min Hare

ODP 2012-11-21 KRONOBERG Domare 1: FORSS MIKAEL

EP

KOD

5 5 4 5 4 5 6 4 5 5 = 48 p 3 :a RÅ

7 6 6 6

ODP 2012-12-02 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

4 5 5 5 4 5 4 4 5 6 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 9 6 6 9 1 3,9 65 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH BOKNÄSETS QNALL S15373/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20061229 e SE

J(D)CH SE U(D)CH SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u SE J(D)CH ALLAX ÄSSI S45422/2002 SNM

Uppf Svanberg Mats & Svanberg Margareta Uddevalla Äg. JOHANSSON CURT ÅSENVÄGEN 3, RYDSLED 466

91 SOLLEBRUNN

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: ALMQVIST THOMAS

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 = 46 p 1 :a RÄV

2,3 7 6 3 65 Min Räv , 40 Min Okänt , 8 Min Okänt

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ANDERSSON THOMAS

EP

KOD

4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 = 44 p 2 :a RÅ

6 68 1 13 49 Min Rådjur , 31 Min Rådjur , 25 Min Rådjur

22


J BOKNÄSETS QRABAT S15375/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20061229 e SE J(D)CH SE U(D)CH

SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u SE J(D)CH ALLAX ÄSSI S45422/2002 SNM Uppf Mats Svanberg

Uddevalla Äg. ERIKSSON JONAS GUMMARÖVÄGEN 13 76192 NORRTÄLJE

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: ÅKERLÖF ÅGE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 5 6 5 = 48 p 1:A :a RÅ

3 3 9 9 1 70 Min Rådjur

ODP Gimo Domare 1: LÖVGREN ERLING

Domare 2: RENSTÅL KJELL

EP

KOD

3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 = 37 p 2:A :a RÅ

2 3 1,3 4 13 Min Okänt , 54 Min Rådjur , 5 Min Okänt

DP 2012-01-18 RASBO Domare 1: LÖVGREN ERLING

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 = 46 p 1 :a RÅ

3 3 2 1 70 Min Rådjur

BOKNÄSETS QULA S15377/2007 SN VILTFÄRGAD f 20061229 e SE J(D)CH SE U(D)CH SNÖBÄCKENS

ZIKO S19974/2002 SNM u SE J(D)CH ALLAX ÄSSI S45422/2002 SNM Uppf Svanberg Mats & Svanberg

Margareta Uddevalla Äg. RINGSTRÖM SVEN STORA BRÄCKE 150 451 96 UDDEVALLA

DP 2012-12-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: OLSSON ALF

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

3 16 3 63 Min Rådjur

SE J(D)CH BOKNÄSETS TANJA S24174/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090221 e SE J(D)CH SVANEBERG'S

PAJAS S40276/2005 SNM u SE J(D)CH OLOF TRÄTÄLJAS ATHENA S26137/2005 SNM Uppf Svanberg Mats &

Svanberg Margareta Uddevalla Äg. LANDQVIST LARS EK LUGNET 1 54294 MARIESTAD

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: BOLIN MIKAEL

EP

KOD

4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

6 3 7 3,6 6 1 3 27 Min Rådjur , 65 Min Rådjur , 22 Min Rådjur

BOKNÄSETS UDDA SE16355/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100103 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

PYSSLAS DICK S22466/2004 SNM u SE J(D)CH ALLAX ÄSSI S45422/2002 SNM Uppf Svanberg Mats &

Svanberg Margareta Uddevalla Äg. SVANBERG MATS ST. BRÄCKE 110 451 96 UDDEVALLA

DP 2012-12-30 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ANDERSSON THOMAS

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p KEP

SE J(D)CH BORRINGES TAXON S24583/2003 SNM VILTFÄRGAD f 20030314 e SE J(D)CH SE U(D)CH

DREVSÄKERS KASK S39648/98 SNM u SE J(D)CH BORRINGES TRIXI S31294/95 SNM Uppf TEVELL PER

BORENSBERG Äg. JANSSON SUNE STORA TYTTORP 59075 LJUNGSBRO

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: NILSSON JAN-OWE

EP

KOD

5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 = 48 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 1 1 1 2 3 60 Min Rådjur

23


J SE VCH BRUNNBYÅSENS CHAMPIS SE43736/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100524 e NORD J(D)CH SE

VCH SE U(DV)CH BRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SÖNNARÖNAS CV YIPPI

S30319/2006 SNM Uppf Åkersten Johan Hedesunda Äg. ELSON CARL-FREDRIK LÖVUDDEN 5 GÄVLE

ODP 2012-01-09 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

6 6 62 Min Rådjur

DP 2012-01-20 GÄVLEBORG Domare 1: LANDELL GUNILLA

EP

KOD

4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 6 6 5 6 1 3 3 83 Min Rådjur

DP 2012-01-26 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

5 5 0 0 0 0 0 4 4 4 = 22 p 0 :a RÄV

15 Min Räv , 10 Min Okänt

DP 2012-01-30 MARMA SKJUTFÄLT Domare 1: MUHR BROR

EP

KOD

4 3 0 0 0 0 0 4 4 3 = 18 p 0 :a

6

ODP 2012-10-24 ÅRSUNDA Domare 1: SJÖSTEN BENGT

EP

KOD

4 4 5 4 5 6 5 4 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

6 3 6 1 1 3 68 Min Rådjur

DP 2012-11-30 GÄVLE Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 = 44 p 1 :a RÅ

64 Min Rådjur

DP 2012-11-15 ÅRSUNDA Domare 1: LANDELL GUNILLA

EP

KOD

3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 = 37 p 0 :a RÅ

22 Min Rådjur , 11 Min Okänt

BUTAS ETTER-NEZZLA SE22733/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110303 e SE J(D)CH IDAHOLMS ELVIS

S38210/2004 SNM u SE J(D)CH BUTAS CALLY S52305/2005 SNM Uppf Runesson Benny Skällinge Äg.

NILSSON MATS HALLARYD 6 28591 MARKARYD

DP 2012-12-19 HYLTEBERG Domare 1: PETERSSON NILS-ARNE

EP

KOD

5 4 6 6 5 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

7,8 3 6 3,6 6,7 1,6 9 1 3 78 Min Rådjur

ODP 2012-12-01 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: JOHANSSON JOHNNY

EP

KOD

4 5 6 6 5 5 5 4 5 6 = 51 p 1 :a RÅ

7 3,8 6 3,6 9 167 1,6 9 1 3 72 Min Rådjur , 65 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

DP 2012-12-21 SÖRBYTORP Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

3 5 5 5 4 6 5 4 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

9 3 3 7 6,8 6 9 3 62 Min Rådjur , 76 Min Rådjur

24


J BÄCKADAMMENS BOSSE SE22508/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110304 e SE U(D)CH SE J(D)CH FI J(D)CH

RAMNÅSA LUDDE S40060/2007 SNM u SE J(D)CH FREJAKALGENS TUMMELISA S41096/2005 SNM Uppf

Carlsson Magnus Alsterbo Äg. Pettersson Gunnar Vallstena Norrgarde 327 62432 Slite

ODP Gotland Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 6 6 9 1,7 1,4 3 61 Min Rådjur , 7 Min Rådjur

DP 2012-10-15 GOTLAND Domare 1: LINDSTEDT JONNY

EP

KOD

4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 = 37 p 3 :a RÅ

7 6 6 6 2 6 6 1 2 33 Min Rådjur , 12 Min Rådjur

SE J(D)CH BÄCKELYCKANS ALLY S45425/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060610 e SE J(D)CH MÅSJÖNS

KONRAD S40791/2002 SNM u SE J(D)CH NO J(D)CH BEA S38353/2003 SNM Uppf Nygren Åke Trollhättan Äg.

NYGREN ÅKE FROSTMÄTARVÄGEN 64 46164 TROLLHÄTTAN

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ARVEBLAD SVEN-OLOF

EP

KOD

4 5 6 5 5 5 5 6 5 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

8 6 6 67 6 13 1 3 63 Min Rådjur , 80 Min Rådjur

DP 2012-12-17 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: WIKENSTEDT STEN-AXEL

EP

KOD

4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 6 6 9 26 1 3 1 5 65 Min Rådjur , 30 Min Rådjur

BÄCKELYCKANS BODIL S37850/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090509 e SE J(D)CH ROVATTNETS TIM

S40430/2004 SNM u SE J(D)CH BÄCKELYCKANS ALLY S45425/2006 SNM Uppf Nygren Åke Trollhättan Äg.

LENELL FREDRIK & MONIKA KLUK 325 83047 TRÅNGSVIKEN

DP 2012-11-16 HÅLLBACKEN Domare 1: WOXLÄGD JONAS

EP

KOD

3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 = 37 p 3 :a RÄV

37 Min Räv , 14 Min Okänt , 27 Min Okänt

J SE VCH CAMPILIOS TULO S39222/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070425 e SE VCH SE U(V)CH CAMPILIOS

ÖRNIE S36779/99 SNM u SE VCH CAMPILIOS ÄRVA S33690/99 SNM Uppf Karlsson Stellan & Ridde Marie-loui

Kristinehamn Äg. PETTERSSON PER OSTINGEVÄGEN 8 66535 KIL

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: MÅNSSON ANDERS

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 4 4 2 = 16 p 0 :a

2,5 4 10 Min Okänt

ODP 2012-01-16 BORGVIK Domare 1: HÖGBERG BENGT

EP

KOD

4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

7 3 6 3 2 9 70 Min Rådjur , 30 Min Rådjur

SE J(D)CH CAMPILIOS VINNER S39649/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080421 e SE U(D)CH SE J(D)CH

HULTSBERGETS ALGOT S24962/99 SNM u SE U(V)CH SE VCH CAMPILIOS LIVA S33091/2004 SNM Uppf

Karlsson Stellan & Ridde Marie-loui Kristinehamn Äg. SJÖQVIST KAIY SÖPPLE ÄNGEN 67020 GLAVA

ODP 2012-11-20 SÄFFLE Domare 1: OLSSON CARINA

EP

KOD

3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 = 34 p 3 :a RÅ

4 2,3 9 18 Min Rådjur , 32 Min Rådjur

25


SE VCH CAMPILIOS ÄRK SE33712/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100401 e SE U(D)CH SE J(D)CH

HULTSBERGETS ALGOT S24962/99 SNM u SE VCH SE U(V)CH CAMPILIOS OLJA S61025/2005 SNM Uppf

Karlsson Stellan & Ridde Marie-loui Kristinehamn Äg. LINDROTH PÄR BERGAVÄGEN 63 81022 ÅRSUNDA

DP 2012-11-08 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 = 43 p 1 :a RÅ

3 3 2 77 Min Rådjur , 33 Min Rådjur

J CHARLIE FI41961/09 S VILTFÄRGAD f 20090606 e SJÖHAMRAS MILTON MILOU S23463/2006 SN u

NORDANBERGETS FANNY FIN26015/04 S Uppf Tage Eriksson Godby Äg. DONNING KATARINA

ÅLANDSVÄGEN 63 22100 MARIEHAMN

ODP 2012-11-16 Gimo Domare 1: RENSTÅL KJELL

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 = 42 p 2:A :a RÅ

3 3 5 9 47 Min Rådjur , 0 Min Rådjur

J COGNAC'S ABBE S19611/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080206 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH FI

J(D)CH VINTERKÄRRETS FOKUS S26687/2003 SNM u ZELMAAS WIZLA S14816/2005 SNM Uppf Wickbom

Oscar & Wickbom Gösta Grytgöl Äg. HAMMAR DAVID DROTTNIGN KRISTINAS VÄG 17 19335 SIGTUNA

DP 2012-01-30 SIGTUNA Domare 1: LARSSON BERTIL

EP

KOD

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

1,6 1 1 68 Min Rådjur

J SE VCH CORDONIS FLISA S39641/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080422 e SE J(D)CH SVANEBERG'S

PAJAS S40276/2005 SNM u SE J(D)CH CORDONIS JONNA S25700/2000 SNM Uppf Goude Helena & Ebjer

Krister Skara Äg. EBJER KRISTER & HELENA GOUDE HÄNDENE STUBBE 1 53292 SKARA

DP 2012-01-30 STORA EK Domare 1: LILLIESTIERNA GERHARD

EP

KOD

4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 1 5 1,6 75 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: JANSSON ROBERT

EP

KOD

3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

3 3 1 3 20 Min Okänt , 2 Min Hare , 70 Min Rådjur

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ERIKSSON ROLF

EP

KOD

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 = 39 p 2 :a RÅ

4 5 9 5 60 Min Rådjur

SE J(D)CH CORDONIS LUDVIG S61593/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050904 e SE U(DV)CH SE J(D)CH

MÅSEBO ONKEL S23049/2002 SNM u SE J(D)CH CORDONIS JONNA S25700/2000 SNM Uppf Goude Helena

& Ebjer Lars Christer Skara Äg. ALMQVIST THOMAS RÅDHUSGATAN 10 52050 STENSTORP

ODP 2012-11-22 SKARABORG Domare 1: JANSSON ROBERT

EP

KOD

4 5 6 5 5 5 4 4 4 6 = 48 p 1 :a RÅ

6 135 Min Rådjur , 9 Min Hare

26


J CORDONIS TINKA'S AXA S53461/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080703 e SE J(D)CH SVANEBERG'S PAJAS

S40276/2005 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO MAZCARA S31292/2003 SNM Uppf Goude Helena & Ebjer Lars

Christer Skara Äg. EBJER KRISTER HÄNDENE STUBBE 1 53296 SKARA

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: LÖNNBERG GUNNAR

EP

KOD

3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 = 41 p 3 :a HJORT

3 3 6 6 9 6 1 1 2 10 Min Okänt

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: THORSÉN JAN-OLOF

EP

KOD

3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 = 43 p 2 :a RÅ

3 9 50 Min Rådjur

SE J(D)CH DIANA S16665/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070106 e SE U(D)CH SE J(D)CH MÅSEBO ORKAN

S23050/2002 SNM u J SE VCH EBBA S31234/2001 SNM Uppf Äg. ANDERSSON PATRIK LEVERHÖGEN

TRONSVASA 67291 ÅRJÄNG

DP 2012-01-10 LEVERHÖGEN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

4 5 6 5 5 4 5 4 4 6 = 48 p 1 :a RÅ

7 3,8 6 3,6 1 1,6 3 65 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

DP 2012-01-31 PORTILA Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

4 5 6 5 5 4 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 1 1,6 3 65 Min Rådjur , 70 Min Rådjur

DP 2012-01-16 LEVERHÖGEN Domare 1: ÅHS STIG

EP

KOD

4 4 6 5 5 5 6 4 4 5 = 48 p 1 :a RÅ

6 6 1 6,8 6 3,5 80 Min Rådjur , 70 Min Rådjur

SE VCH DOVRAS FRÄCKA FREDAG S55645/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080801 e SE U(GKV)CH NORD JV-

06 FI J(G)CH SE J(GF)CH DOVRAS WEDNESDAY WOLF S61013/2005 SNM u SE U(KV)CH DOVRAS

NOBLESS S29755/2002 SNM Uppf Andersson Thomas Åsbro Äg. ANDERSSON KICKIE & THOMAS

ÅSAVÄGEN 4 69460 ÅSBRO

DP 2012-11-09 YTTERHOGDAL Domare 1: JOELSSON LEIF

EP

KOD

4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

61 Min Rådjur

DREVSÄKERS TANJA SE26089/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110321 e SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

BOKNÄSETS QNALL S15373/2007 SNM u SE J(D)CH DREVSÄKERS PLEXI S29743/2004 SNM Uppf Stewart

Michael Ljung Äg. STEWART MIKAEL STORA LÖVÅSEN 52495 LJUNG

DP 2012-12-18 KINNAHULT Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

4 5 5 5 4 4 5 4 4 6 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 5 1 1 9 2 3 45 Min Rådjur , 70 Min Rådjur , 40 Min Okänt

SDP 2012-12-30 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 = 40 p 0 :a RÅ

3 6 5 1 6 3,9 5 Min Rådjur , 20 Min Rådjur

27


J SE VCH NO VCH DREVUDDENS GEISCHA S59983/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070628 e SE J(D)CH SE

VCH FI J(D)CH SE U(V)CH MÅSEBO DANTE S24682/2001 SNM u FI J(D)CH SE J(D)CH NORDANBERGETS

CLARISSA FIN23048/02 SNM Uppf Eriksson, Bror & Katarina Jomala Åland Äg. NILSSON, REINE

ÖLBOVÄGEN 410 805 91 GÄVLE

DP 2012-01-18 HEDESUNDA Domare 1: PETTERSSON SVEN-IVAR

EP

KOD

4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 = 43 p 2 :a RÅ

6 6 6 34 Min Rådjur , 47 Min Rådjur , 8 Min Rådjur

DP 2012-01-11 GÄVLEBORG Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 = 40 p 2 :a RÅ

47 Min Rådjur

SE J(D)CH EIJA S27613/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090307 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO QONTRA S41989/2005 SNM Uppf

HJALMARSSON RONNY Äg. GUSTAVSSON RAYMOND SJÖHULT 20 56241 TABERG

DP 2012-01-30 N KULLHULT Domare 1: ECKERBERG LENNART

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 = 48 p 1 :a HA

3 3 6 7 6,8 9 3 51 Min Hare , 60 Min Rådjur , 39 Min Rådjur

DP 2012-01-17 TABERG Domare 1: FYHR ANDERS

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

6 1 65 Min Rådjur , 40 Min Okänt

DP 2012-11-15 NORRAHAMMAR Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 = 38 p 2 :a RÅ

8 3 3 46 Min Okänt , 48 Min Rådjur

SE J(D)CH EJANS CLARA S32213/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060404 e SE J(D)CH TELEBORGS FOX

S27941/2000 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH HJELMSKOGENS SNIFFA S10483/2003 SNM Uppf ELMÉR JAN

EKSJÖ Äg. WAHLBERG PER ARNE EKEBERGS GÅRD 573 97 TRANÅS

ODP 2012-11-16 SMÅLAND Domare 1: FRANSSON JÖRGEN

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 = 50 p 1 :a RÅ

3,8 6 6 1,6 6 1 3 75 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J ERMORO'S KICKEN S32310/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090402 e SE J(D)CH IDAHOLMS LUDDE

S38209/2004 SNM u SE J(D)CH SE VCH TESSAN S35338/2004 SNM Uppf ROSANDER ERIK REFTELE Äg.

FORSS MIKAEL HJÄRTANÄS NORREGÅRD 34292 ALVESTA

ODP 2012-11-20 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON KENNETH

EP

KOD

4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 3 6 17 67 16 9 1 3 70 Min Rådjur , 22 Min Okänt

ERMORO'S MITZIE SE26942/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110320 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH EMIL

S35339/2004 SNM u SE J(D)CH ERMORO'S LAIMA S15417/2006 SNM Uppf Rosander Erik Reftele Äg.

FORSMAN BERNE FRIDHEMSVÄGEN 280-22 29193 ÖNNESTAD

ODP 2012-12-02 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: NILSSON CARL-GUSTAF

EP

KOD

3 5 5 5 5 4 5 4 5 6 = 47 p 1 :a RÅ

1 2 1 3 5 4 2 100 Min Rådjur , 45 Min Rådjur

28


J ERMORO'S PASSA S14478/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20071224 e SE J(D)CH BUSEMONS ROBIN

S39727/2000 SNM u SE VCH ERMORO'S EMMA S62960/2003 SNM Uppf ROSANDER ERIK REFTELE Äg.

ÖSTERLIND FILIP TORNGATAN 10 334 32 ANDERSTORP

ODP 2012-11-17 SMÅLAND Domare 1: LÜKING KLAS

EP

KOD

5 3 0 0 0 0 0 3 4 3 = 18 p 0 :a RÅ

7 3 9 16 Min Rådjur

ERMORO'S STELLA SE39582/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110513 e NORD J(D)CH ALTORPSPARKENS

MOSSE S35335/2002 SNM u SE J(D)CH SE VCH TESSAN S35338/2004 SNM Uppf Rosander Erik Reftele Äg.

MELKERSSON BO PARKGATAN 11 33432 ANDERSTORP

DP 2012-12-18 AMBJÖRNARP Domare 1: LJUNGSTRÖM ROGER

EP

KOD

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 = 36 p 3 :a RÅ

7 5,8 3 6 7 1,7 1 9 2 3 33 Min Rådjur , 40 Min Rådjur

ERMORO'S VAZZ S32315/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090402 e SE J(D)CH IDAHOLMS LUDDE

S38209/2004 SNM u SE J(D)CH SE VCH TESSAN S35338/2004 SNM Uppf Äg. DAHL P-O RINGVÄGEN 2

38232 NYBRO

DP 2012-12-02 KRONOBERG Domare 1: STETTER JENS

EP

KOD

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

7 3 4 2 7 6 23 1 2 3 14 Min Rådjur , 61 Min Rådjur

J SE VCH ESTESTOMS ALICE N05768/06 SNM VILTFÄRGAD f 20060320 e SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH

NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u GRAVABEKKEN'S MD HEDDA N10327/03 SNM

Uppf Korsvegen Äg. NORDSTRÖM MARIA AAENGVEIEN 13 7018 TRONDHEIM NORGE

DP 2012-01-20 STORA EK Domare 1: LILLIESTIERNA GERHARD

EP

KOD

4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

4 5 1 1 70 Min Rådjur , 30 Min Hare

SE U(V)CH SE VCH FALKMARKENS EDELWIEISS SE56576/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20100327 e NORD

J(D)CH SE U(D)CH BELLOMIS X-MAN S11769/2005 SNM u SE U(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH INNERSTU

IZABELL FIN45382/03 SNM Uppf SÖDERLUND ROGER & TUULA LAPPVIK FINLAND Äg. NYDING BERIT &

LENNART BACKASVÄG 4 77014 NYHAMMAR

ODP 2012-11-17 SÖDERMANLAND Domare 1: JOHANSSON BJÖRN

EP

KOD

5 4 3 4 3 4 5 5 4 2 = 39 p 0 :a HJORT

7,8 3 4 3 2 1 6 1,3 14 Min Hare , 20 Min Okänt , 27 Min Rådjur

DP 2012-11-21 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 7 6 73 Min Rådjur

DP 2012-11-25 GLINDRAN Domare 1: FRISK ROBERTH

EP

KOD

4 4 3 4 3 4 5 5 5 3 = 40 p 3 :a RÅ

7,8 3 3 3 2 1 6 1 2 5 Min Hjort , 35 Min Rådjur

29


J FALKMARKENS FERRARI FI44284/10 SN RÖD f 20100702 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u FI JCH SE J(D)CH AXA FIN18129/06 S Uppf TUULA OCH

ROGER SÖDERLUND LAPPVIK, FINLAND Äg. KIM JAATINEN DEGERBYVÄGEN 176 10160 DEGERBY,

FINLAND

ODP 2012-10-24 HÅLLBACKEN Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

4 5 6 5 6 5 4 5 6 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

3,8 6 3,6 6,2 1 3 41 Min Rådjur , 132 Min Rådjur

J FALKMARKENS GLADA FI21841/11 SN VILTFÄRGAD f 20110305 e SE U(D)CH NORDANBERGETS

CLURING FIN23049/02 SNM u FI JCH SE J(D)CH AXA FIN18129/06 S Uppf TUULA OCH ROGER

SÖDERLUND LAPPVIK, FINLAND Äg. INGEMAR JAATINEN HEMBACKSGRÄNDEN 10 02860 ESBO, FINLAND

ODP 2012-10-24 HÅLLBACCKEN Domare 1: WOXLÄGD JONAS

EP

KOD

5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

64 Min Rådjur

J FREJA S49578/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080624 e SE VCH SE U(DV)CH NORD J(D)CH SNÖBÄCKENS

ARRO S39747/2001 SNM u SE J(D)CH FIXA S47136/2003 SNM Uppf AHLSTRÖM PETER RIMBO Äg.

ANDERSSON ROLAND HÖRSNE NORRBYS 513 62258 ROMAKLOSTER

DP 2012-01-30 HÖRSNE Domare 1: CHRISTIANSSON CHRISTER

EP

KOD

5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 = 45 p 1 :a RÄV

7 3,6 6 1 3 6 3,9 21 Min Räv , 129 Min Räv

SE J(D)CH FREJAKALGENS GINGER S59346/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060825 e SE VCH SE J(D)CH SE

U(DV)CH HJELMSKOGENS SNABBEN S10484/2003 SNM u SE J(D)CH SKÄRPINGS ALLY S33624/2000 SNM

Uppf Blomquist Bo & Blomquist Catarina Nybro Äg. MARTINSSON BENGT VILDROSVÄGEN 2 43962

FRILLESÅS

ODP 2012-11-21 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 6 6 6 6 2 65 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: WALLIN BO

Domare 2: JOHANSSON MATS

EP

KOD

3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 = 41 p 3 :a RÅ

6

SE J(D)CH FRIDA S49584/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080624 e SE VCH SE U(DV)CH NORD J(D)CH

SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE J(D)CH FIXA S47136/2003 SNM Uppf Peter Ahlström Rimbo Äg.

JONSSON ING-MARIE PL 7812 76293 RIMBO

ODP Gimo Domare 1: SJÖBLOM GÖRAN

Domare 2: RAMBERG KJELL

EP

KOD

4 2 0 0 0 0 0 4 3 3 = 16 p 0:A :a

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: EDIN TORGNY

EP

KOD

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 = 41 p 2:A :a RÅ

3,4 5 2 64 Min Rådjur , 0 Min Okänt , 0 Min Okänt , 18 Min

30


DP 2012-01-20 NÄRTUNA Domare 1: LENSTAD TORBJÖRN

EP 3 4 3 3 3 6 5 4 4 4 = 39 p 2 :a RÅ

KOD

6 6 16 Min Rådjur , 26 Min Okänt , 47 Min Rådjur

DP 2012-01-26 EDEBO Domare 1: EDIN TORGNY

EP 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

KOD

9 1,6 3,5 68 Min Rådjur , 61 Min Rådjur

FRÄSCH & SUND DEX SE42605/2010 SN SVART M TANTECKNING f 20100520 e SE VCH SE U(DV)CH SE

J(D)CH PYSSLAS DICK S22466/2004 SNM u NORD J(D)CH SE VCH ALLAX ÖSA S31629/2003 SNM Uppf

Sjöblom Lars Munkedal Äg. HAGVALL KJELL TIMMERHULT 305 473 93 HENÅN

DP 2012-01-06 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: OLSSON ALF

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

36 1 78 1 3 101 Min Rådjur

J FYÄNGENS TOY S54828/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050725 e J FYÄNGENS TURBO S41950/95 SN u

HJELMSKOGENS PYRET S39529/2002 SN Uppf ÖRJAN PETTERSSON SKÄRBLACKA Äg. BERTIL

SVENNSON ROSSBOL 112 83497 BRUNFLO

ODP 2012-10-12 NORDERÖN Domare 1: NILSSON TORBJÖRN

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 = 42 p 1 :a RÅ

7 8 2 6 7 1 7 3 5 62 Min Rådjur

SE VCH GAZOLIN CURLING S65082/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20061007 e VWW-08 SE U(V)CH SE VCH

INT U(V)CH NO U(V)CH SKOGSRÅA'S PATRON S39174/99 SNM u SE U(V)CH CARMODEY QVICK

S37045/99 SNM Uppf Benneskog Anita & Benneskog Karl Gö Bettna Äg. SVENFELT MONA RÖNJANE

ASPELUND 1 56196 LEKERYD

DP 2012-01-06 MÅNSARP Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

4 3 0 0 0 0 0 3 3 3 = 16 p 0 :a RÅ

8 3 2 9 13 Min Rådjur

J GRANTINGES ATTI S34747/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080407 e SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

HJELMSKOGENS SNABBEN S10484/2003 SNM u SE U(D)CH GRANTINGES AKINA S51034/2004 SNM Uppf

Vetterlöv Kjell Hässleholm Äg. LITZELL BENGTSSON BARBRO KULLABERGSSTORPS VÄG 159 26391

HÖGANÄS

DP 2012-01-24 VEGEHOLEN Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 = 42 p 2 :a HA

7 3 4 3 9 1,6 1,6 1 2 7 Min Okänt , 42 Min Hare , 20 Min Okänt , 33 Min

GRAVABEKKEN'S EZ ARJA NO40411/11 SN VILTFÄRGAD f 20110406 e NO J(D)CH NO VCH SE J(D)CH

HUSSE BUSSE'S D-ZAREK N21344/07 SNM u GRAVABEKKEN'S BO EXIT N02301/07 SNM Uppf HAUGUM

GEIR NORGE Äg. ÖLSTÖREN STURLA BJÖRNSTAD LENSVIK NORGE

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 = 33 p 0 :a RÅ

20 Min Rådjur , 10 Min Rådjur

31


SE J(D)CH SE VCH GÄSTGIVARENS SALLY S20060/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040218 e NORD J(D)CH

SE U(D)CH SÖDERBERGETS GUSTEN S38370/97 SNM u SE VCH SE J(D)CH FENNO TRULSA S55283/2001

SNM Uppf Palfelt Ken Sala Äg. FORSBERG ALLAN VÄSTERHUSÄNGET 252 89491 SJÄLEVAD

ODP 2010-12-16 HÄRNÖSAND Domare 1: KIHLBERG STIG

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 5 6 = 49 p 1 :a RÅ

3 6 6 9 4 1 1 3 60 Min Rådjur , 41 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: RAMBERG KJELL

Domare 2: STRÖMBERG CLAES

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 = 45 p 1 :a RÅ

6 6 1,4 1,4 1

NORD J(D)CH SE U(D)CH HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060507 e SE

J(D)CH MÅSJÖNS KONRAD S40791/2002 SNM u SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH HJELMSKOGENS

RAGAZZA S31560/2002 SNM Uppf Hammargren Ingvar Oskarshamn Äg. GUSTAVSSON HELENA

KILÅSVÄGEN 13 77014 NYHAMMAR

ODP 2012-11-23 Örebro län Domare 1: NÄSSÉN JAN-ÅKE

EP

KOD

5 6 6 6 6 5 5 4 4 6 = 53 p Dcert 1 :a HJORT

7 8 6 6 14 16 9 3 65 Min Hjort , 35 Min Okänt , 60 Min Hjort

J HAMMARSKALLETS TRIXI S35535/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060507 e SE J(D)CH MÅSJÖNS KONRAD

S40791/2002 SNM u SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH HJELMSKOGENS RAGAZZA S31560/2002 SNM Uppf

Hammargren Ingvar Oskarshamn Äg. RONSTRÖM ANDERS EKSTA STJÄRNARVE 961 62354 KLINTEHAMN

DP 2012-11-28 EKSTA GOTLAND Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

3 4 5 6 5 4 5 5 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

3 6 7 1 1,6 1,2 3 35 Min Hare , 78 Min Rådjur

ODP 2012-12-03 VISBY Domare 1: CHRISTIANSSON CHRISTER

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 4 4 6 4 = 45 p 1 :a RÅ

3 3 1,7 1 1 1 3 60 Min Rådjur , 33 Min Kanin

ODP Gotland Domare 1: KÄLDARE STEFAN

EP

KOD

3 3 5 5 4 5 4 5 6 4 = 44 p 1 :a RÅ

5 6 7 1 63 Min Rådjur

J HAREFJORDENS LINN SE30106/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100331 e SE U(DV)CH SE J(D)CH

SKOGSRÅA'S ARNGRIM BÄRSÄRK S19062/2007 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH NO JCH STUBBKÄRRS

HANNA S43874/2001 SNM Uppf Wettergren Lennart & Wettergren Bri Säffle Äg. NORDBY FRANK SKARBOL Ö.

TOMTA 67010 TÖCKSFORS

DP 2012-01-16 TORPSTÖD Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 4 4 0 = 14 p 0 :a RÅ

1 2 18 Min Rådjur

DP 2012-12-11 BARKERUD Domare 1: ÅHS STIG

EP

KOD

2 5 3 3 3 3 4 4 4 3 = 34 p 0 :a RÅ

3 8 2 9 16 Min Rådjur , 25 Min Rådjur , 13 Min Okänt , 14 Min

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 = 43 p 1 :a RÅ

9 3 3 62 Min Rådjur

32


SE VCH SE J(D)CH HISSMOVALLENS ARAMIS S34751/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080413 e SE VCH SE

U(DV)CH NORD J(D)CH SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE VCH SE U(V)CH HISSMOVALLENS

UMA S16509/2005 SNM Uppf DAG LIHUVUDH KROKOM Äg. STEN NORMAN VAINOS VÄG 7 832 55 FRÖSÖN

ODP 2012-10-09 NORDERÖN Domare 1: BLOMQVIST CARLAXEL

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 5 6 6 2 6 6 3 2 3 64 Min Rådjur , 65 Min Rådjur , 21 Min Rådjur

DP 2012-10-25 NORDERÖN Domare 1: FREDRIKSSON JOHN

EP

KOD

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 5 3 3 9 6 2 1 3 61 Min Rådjur , 70 Min Rådjur

J HISSMOVALLENS ATLAS S34754/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080413 e SE VCH SE U(DV)CH NORD

J(D)CH SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE VCH SE U(V)CH HISSMOVALLENS UMA S16509/2005

SNM Uppf DAG LIHUVUDH KROKOM Äg. PETER KNUTSSON NYPONVÄGEN 29 831 62 ÖSTERSUND

ODP 2012-10-24 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 = 35 p 3 :a RÅ

2 2,3 9 5 9 1 10 Min Okänt , 31 Min Rådjur

DP 2012-10-19 NORDERÖN Domare 1: NILSSON TORBJÖRN

EP

KOD

3 4 0 0 0 0 0 3 3 3 = 16 p 0 :a RÅ

9 8 9 Min Rådjur , 45 Min Rådjur , 13 Min Rådjur

J HISSMOVALLENS BENITA S65024/2009 SNM SVART M TANTECKNING f 20091107 e SE VCH SE U(DV)CH

SE J(D)CH NO JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE VCH SE U(V)CH HISSMOVALLENS

UMA S16509/2005 SNM Uppf DAG LIHUVUDH KROKOM Äg. SUNE HÄGGMARK ORRVIKEN 215 832 94

ORRVIKEN

DP 2012-10-23 NORDERÖN Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

9 3,8 4 3 1,6 3 62 Min Rådjur , 66 Min Rådjur

ODP 2012-10-08 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

9 4 6,3 9 1 6 74 Min Rådjur , 22 Min Okänt

HJELMSKOGENS DIVA SE40393/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110530 e SE U(D)CH SE J(D)CH FI J(D)CH

RAMNÅSA LUDDE S40060/2007 SNM u SE U(D)CH HJELMSKOGENS ZMILLA S48477/2005 SNM Uppf

Eriksson Lars-åke & Eriksson Birgit Tranås Äg. GLIMINGER CHRISTER GRANSTIGEN 7 57337 TRANÅS

DP 2012-11-20 GRIPENBERG Domare 1: ECKERBERG LENNART

EP

KOD

5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 6 7 3,6 9 3 69 Min Rådjur , 37 Min Okänt

DP 2012-11-30 MARRIANNELUND Domare 1: ENGBORG JOACIM

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3,2 4 8 3 76 Min Rådjur , 13 Min Hare

33


J HJELMSKOGENS SARA SE14596/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20091224 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

BELLOMIS X-MAN S11769/2005 SNM u SE U(D)CH HJELMSKOGENS ZMILLA S48477/2005 SNM Uppf

ERIKSSON LARS-ÅKE TRANÅS Äg. HENRYSSON INGE SMEDINGSMÅLA 1 36294 TINGSRYD

ODP 2012-11-23 KRONOBERG Domare 1: JONSSON DAN

EP

KOD

3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 = 36 p 2 :a RÅ

9 6 6 7 1 9 2 50 Min Rådjur

ODP 2012-11-14 SMÅLAND Domare 1: BLOMQVIST BO

EP

KOD

3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 = 38 p 3 :a RÅ

2 6 6 1,7 1 39 Min Rådjur

SE VCH HUMMELMORAS SVEA S24477/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070301 e SE J(D)CH SE U(D)CH

HJORTHULT'S RUSTIBUS S11272/2003 SNM u J SE VCH SE U(V)CH HUMMELMORAS GLORIA SWANSON

S44851/2000 SNM Uppf Grahn Anita & Grahn Ann Katrine Västerås Äg. Thomas Calissendorf Sätrabrunn 121

73395 Sala

SDP 2012-11-20 Västmanland Domare 1: PALFELT KEN

EP

KOD

3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 = 7 p KEP

NO J(D)CH NO VCH SE J(D)CH HUSSE BUSSE'S D-ZAREK N21344/07 SNM VILTFÄRGAD f 20070505 e NO

J(D)CH SE J(D)CH KLÖYVFALLETS BAMSE N04583/99 u NO J(D)CH SE J(D)CH HUSSE BUSSE'S A-ASTA

N18490/01 SN Uppf Äg. ÖLSTÖREN STURIA BJÖRNSTAD 7316 LENSVIK NORGE

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 1 13 Min Okänt , 60 Min Rådjur

HUSSEBUSSE´S E-ENJA NO55559/10 SN VILTFÄRGAD f 20100411 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u NO J(D)CH SE J(D)CH HUSSE BUSSE'S A-ASTA N18490/01 SN

Uppf Äg. ÖRBECK GEIR VOLLKROKKEN 9 1540 VESTBY, NORGE

DP 2012-11-27 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: NILSSON DAN

EP

KOD

5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 7 9 63 Min Rådjur , 21 Min Okänt

J HVARSTA HVIMMELKANT S63227/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20091105 e SE U(D)CH SE J(D)CH ÖLLMANS

ÖMAN S25509/2005 SNM u J SE U(D)CH SE J(D)CH HVARSTA HVARGTASS S59708/2004 SNM Uppf Von

Celsing Peter & Von Celsing Eva Eskilstuna Äg. CLAESSON MATS GAMLA KÄVSJÖVÄGEN 1 33033

HILLERSTORP

DP 2012-01-26 BÄCKABY Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

5 5 4 5 5 5 4 6 4 5 = 48 p 1 :a RÅ

7 3,8 3 5 6 3 62 Min Rådjur , 40 Min Rådjur

ODP 2012-11-16 SMÅLAND Domare 1: SVENSSON ÅKE

EP

KOD

4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

65 Min Rådjur , 73 Min Rådjur

34


J HVARSTA HVIRRPANNA S46087/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080527 e SE J(D)CH SE U(D)CH

SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u J SE U(D)CH SE J(D)CH HVARSTA HVARGTASS S59708/2004

SNM Uppf Von Celsing Peter & Von Celsing Eva Eskilstuna Äg. CELSING EVA & PETER HVARSTA GÅRD

63513 ESKILSTUNA

DP 2012-01-28 BIBY Domare 1: SUNDVALL STURE

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 4,6 6 9 146 1,6 9 1 3 60 Min Rådjur , 30 Min Rådjur

SE J(D)CH HVARSTA HVÅGHALS S46084/2008 SNM SVART M TANTECKNING f 20080527 e SE J(D)CH SE

U(D)CH SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u J SE U(D)CH SE J(D)CH HVARSTA HVARGTASS

S59708/2004 SNM Uppf Von Celsing Peter & Von Celsing Eva Eskilstuna Äg. ANDERSSON MARGARETA

SKÖNA GERTRUDS VÄG 21 64137 KATRINEHOLM

ODP 2012-11-12 SÖDERMANLAND Domare 1: WALTHER BO

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7 8 6 6 1 3 79 Min Rådjur , 77 Min Okänt

DP 2012-11-28 KVEDBY Domare 1: PETTERSSON KENNETH

EP

KOD

5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 = 45 p 1 :a HJORT

7 6 6 9 6,7 1,6 3 65 Min Hjort , 10 Min Okänt

SE U(V)CH HÄLSINGESVEDJANS FREJA S37565/2009 SNM RÖD f 20090426 e SE J(D)CH ROVATTNETS

TIM S40430/2004 SNM u J ALLAX ASKA S67981/2004 SNM Uppf Kulin Thomas & Olsson Helen Alingsås Äg.

OLSSON HELEN SKEPPLANDAVÄGEN 42 441 91 ALINGSÅS

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ARVEBLAD SVEN-OLOF

EP

KOD

4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 = 43 p 1 :a RÅ

15 90 Min Rådjur , 78 Min Rådjur

DP 2012-12-05 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JACOBSEN TOMMY

EP

KOD

4 4 3 4 3 4 5 5 4 3 = 39 p 3 :a HJORT

3 2 1 6 1 40 Min Hjort

HÄRSMES LOTTA SE46684/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110621 e SE U(D)CH SE J(D)CH FI J(D)CH RAMNÅSA

LUDDE S40060/2007 SNM u SE U(DGV)CH SE J(D)CH HÄRSMES OPPITOPP S17278/2008 SNM Uppf

RINGMAN LISELOTT BRAÅS Äg. JONSSON PER YXNANÄS 12 36040 ROTTNE

DP 2012-11-27 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON KENNETH

EP

KOD

4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 3 6 1 17 6 2 3 70 Min Rådjur , 25 Min Rådjur

J HÖSSÅKERS BELLMAN SIESTA SE49569/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100623 e SE J(D)CH SE VCH FI

J(D)CH SE U(V)CH MÅSEBO DANTE S24682/2001 SNM u SE J(D)CH HUMMELMORAS LURA S42489/2003

SNM Uppf Segelborg Ann & Andersson Segelborg Eskilstuna Äg. SEGELBORG ANN & JOHAN HÖSSÅKERS

GÅRD 63504 ESKILSTUNA

DP 2012-01-20 BARVA Domare 1: SUNDVALL STURE

EP

KOD

2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 = 32 p 3 :a RÅ

3 3 4 6 9 7 1,2 9 3 4

DP 2012-01-27 BARVA Domare 1: SUNDVALL STURE

EP

KOD

2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 = 24 p 0 :a

9 6 5 3 9 7,6 3 3 3 1,5

35


SE J(D)CH IDAHOLMS LUDDE S38209/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040508 e SE J(D)CH NO J(D)CH

TRONEBÄCKENS RUSTAN S50073/99 SNM u SE J(D)CH NO J(D)CH ASCHUMS IDA S30428/97 SNM Uppf

Fredriksson Arne Kungsäter Äg. FORSS MIKAEL HJÄRTANÄS NORREGÅRD 34292 ALVESTA

ODP 2012-11-05 Domare 1: NILSSON INGERT

Domare 2: FREDRIK PERSSON

EP

KOD

3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

9 5,8 3 4,6 6

INNERSTU JESSI Fi25275/05 SN VILTFÄRGAD f 020401 e SE J(D)CH SE U(D)CH RIHAGEN'S BUSTER

S41598/97 SNM u SE J(D)CH FI J(D)CH INNERSTU ZINNIA FIN27383/95 SNM Uppf Trygve Almkvist Åland Äg.

NIKULA ROBERT RINGVÄGEN 58 22100 MARIEHAMN

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: WALLIN HANS

EP

KOD

5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 = 48 p 1:A :a RÅ

3,6 1 1,6 60 Min Rådjur

J IRRA SE45917/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100608 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH KAMSÅSMYRENS

ELIS S31366/2004 SNM u J SE VCH DAPHNE S46727/2007 SNM Uppf THOMAS MARKLUND SKELLEFTEÅ

Äg. ANN BERGSTRÖM FYRÅS 117 830 70 HAMMERDAL

DP 2012-10-01 BRASTA Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

3 2 0 0 0 0 0 4 4 3 = 16 p 0 :a

3 6 3 40 Min Okänt , 30 Min Okänt

J ISAK S37846/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090503 e J RÖDHAKENS ÅLRIK S26140/2004 SNM u SE J(D)CH

PYSSLAS DONNA S22469/2004 SNM Uppf Äg. LINDBLAD JOACIHM ÄNGSBACKEN 2 65346 KARLSTAD

DP 2012-01-26 SEGERSTAD Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 6 5 = 47 p 1 :a RÅ

6 6 1 1 3 64 Min Rådjur , 34 Min Rådjur

J JAGTMAX'S A N ALTEZZA S15254/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20071211 e SE VCH SE U(DV)CH NORD

J(D)CH SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH NO J(D)CH MÅSEBO NOZZIE

S31501/2005 SNM Uppf Fyhr Anders Malmbäck Äg. EVALDSSON THOMAS LÖNNHOLMSGATAN 9 G 55450

JÖNKÖPING

DP 2012-01-27 INGELSBO Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

6 5 5 5 5 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

7,8 3,8 6 1 6,7 6 3 67 Min Rådjur , 90 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 SMÅLAND Domare 1: ENGBORG JOACIM

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

8 3 6 5 6 6 9 3 94 Min Rådjur , 63 Min Rådjur

J JAGTMAX'S Ö N CITHA S26220/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090310 e SE U(DKV)CH SE J(D)CH ÖLLMANS

ÖST S25510/2005 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH NO J(D)CH MÅSEBO NOZZIE S31501/2005 SNM Uppf Fyhr

Anders Malmbäck Äg. ANDREASSON PEDER ÖVRE KAMMARBERGSVÄGEN 36 51157 KINNA

DP 2012-01-23 HISINGEN Domare 1: JONASSON STELLAN

EP

KOD

3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 = 43 p 3 :a RÅ

3 6 6 4,6 6 32 Min Rådjur

36


SE J(D)CH JAKTSAGANS FRK NOSA S30526/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090324 e SE VCH SE U(V)CH SE

J(D)CH BOCKSKALLETS MILTON S37960/2001 SNM u SE J(D)CH SE VCH HISSMOVALLENS SAGA

S30133/2002 SNM Uppf Ögnelod Tomas & Ögnelod Helen Karlsborg Äg. PETERSSON STEFAN BÄCKABY 34

57010 KORSBERGA

DP 2012-01-06 RÖSÅS Domare 1: GRAHN JOAKIM

EP

KOD

4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

8 3 79 Min Rådjur

J SE VCH JAKTVET ESS S35739/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050414 e BARGOS HAMPUS S36710/95 SNM

u SE J(D)CH JAKTVET PERFEKT S32900/98 SNM Uppf Knudsen Cristin Rimbo Äg. CRISTIN KNUDSEN

SKARPVÄRN 6622 762 96 RÅNÄS

DP 2012-01-09 GOTLAND Domare 1: LINDSTEDT JONNY

EP

KOD

3 4 2 2 2 4 4 4 3 2 = 30 p 0 :a RÅ

21 Min Rådjur , 8 Min Okänt , 8 Min Okänt

J JAKTVET MAGNUM SE38187/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100423 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u J SE VCH JAKTVET ESS S35739/2005 SNM Uppf Knudsen

Cristin Rånäs Äg. ALBINSSON THOMAS EKHOLMEN 8 33031 KULLTORP

DP 2012-01-21 EKHOLMEN Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 5 6 6 6 5 5 5 4 5 = 51 p 1 :a RÅ

3 6 6 1 4,6 6 3 1 3 73 Min Rådjur

JAPP SE40085/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100520 e SE VCH SE U(DV)CH NORD J(D)CH SNÖBÄCKENS

ARRO S39747/2001 SNM u J HISSMOVALLENS TILDA S16517/2004 SNM Uppf PETERZÉN BARBRO ALNÖ

Äg. JOHANSSON PATRIK BYN 155 86025 KOVLAND

ODP 2012-10-16 HÄRNÖSAND Domare 1: SÖDERBERG ARNE

EP

KOD

3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 = 10 p 0 :a

7 9 2

J JÄRBÄCKENS CHARLIE S38309/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080412 e SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH

SÖNNERSKOGENS FIGARO S38215/2004 SNM u J ELLENSBORG'S KAYO S45032/2002 SNM Uppf Levine

Lars-anders Näsum Äg. GILLSAND ROBIN VETLANDAVÄGEN 3 A 57010 KORSBERGA

DP 2012-01-22 GÖTESTORP Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 5 4 4 5 4 5 6 4 4 = 45 p 1 :a RÅ

3 1 2 6 1 9 80 Min Rådjur

KETTYSTAMS IVAN SE45937/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100605 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

PYSSLAS DICK S22466/2004 SNM u J KETTYSTAMS FIDELI S68578/2006 SNM Uppf ANDERSSON CONNY

BRAÅS Äg. LENNARTSSON HANS SKIFTESVÄGEN 191 35253 VÄXJÖ

ODP 2012-11-19 KRONOBERG Domare 1: ÖSTANGÅRD DANIEL

EP

KOD

3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 = 40 p 3 :a RÅ

3 6 6 6 20 Min o , 32 Min Rådjur

DP 2012-10-19 KRONOBERG Domare 1: JOHANSSON MATS

EP

KOD

4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 = 37 p 3 :a RÅ

3 6 7 9 38 Min Rådjur , 37 Min Rådjur

37


KETTYSTAMS JINA SE46551/2010 SN VILTFÄRGAD f 20100612 e SE U(D)CH SE J(D)CH FI J(D)CH

RAMNÅSA LUDDE S40060/2007 SNM u SE J(D)CH HÄRSMES DIMMA S18633/2004 SNM Uppf ANDERSSON

CONNY BRAÅS Äg. WITTE FELIX JAN LODES VÄG 19 13141 NACKA

DP 2012-01-20 KRONOBERG Domare 1: JOHANSSON MATS

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

8 3 6 7 1 9 3 55 Min Rådjur , 69 Min Rådjur

DP 2012-11-23 ERIKSMÅLA Domare 1: GRAHN JOAKIM

EP

KOD

5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 = 44 p 3 :a RÅ

7 6 6 35 Min Rådjur

J KIMBRAMÅLAS LINA S52314/2005 SNM SVART M TANTECKNING f 20050713 e SE U(D)CH SE J(D)CH

QOTTENSTAMS FLINK S21283/99 SNM u NISSADALENS DIANA S53315/2000 SN Uppf Blomqvist Jonas

Emmaboda Äg. IWARSSON STEFAN LILLA VÅNGERSLÄT 330 38031 LÄCKEBY

ODP 2012-11-15 SMÅLAND Domare 1: ANDERSSON SIVERT

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 4 4 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

2,7 3 3 6 5 6 1 9 2 3 65 Min Rådjur , 66 Min Rådjur

J KLAVRESKOGENS CILLA S70216/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20081119 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH HJELMSKOGENS PASSA S39527/2002 SNM Uppf

Grahn Joakim Klavreström Äg. GRANH JOAKIM KVARNGATAN 6 36072 KLAVRESTRÖM

DP 2012-01-30 VETLANDA Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 2 6 1,7 1 3 48 Min Rådjur , 62 Min Rådjur

KNALTEN'S RISSLA SE47856/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100613 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NO

JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH KNALTEN'S PASSA

S48569/2007 SNM Uppf Stadig Bengt & Okkas Stadig Mariana Skephult Äg. OLSSON BERITH BAGAREGATAN

7 44135 ALINGSÅS

ODP 2012-11-13 HAJOM Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 = 11 p 0 :a

3 2

SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH LAGGARÄNGENS DIVA S30057/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070309 e SE

J(D)CH TRANEFLÄCKENS JUSSI S35466/99 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH HÄRSMES RUT-ANN

S24912/2003 SNM Uppf Karlsson Katarina & Karlsson Hans Björkvik Äg. MATS DAHLSTRÖM LÄRKVÄGEN 8

64193 KATRINEHOLM

ODP 2012-11-05 Domare 1: SÖDERBERG CARL J:R

Domare 2: LINDBLOM BJÖRN

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p KEP :a

ODP 2012-11-15 SÖDERMANLAND Domare 1: FRISK ROBERTH

EP

KOD

3 5 6 5 6 5 5 5 5 6 = 51 p 1 :a HJORT

9 8 6 6 1 6 6 1 3 60 Min Hjort , 60 Min Hjort

38


SE J(D)CH LAMMHOLMENS ZORRO SE15272/2010 SNM RÖD f 20100103 e SE J(D)CH SE U(D)CH

RAPPLEHALLS MALTE FÜNF S25180/2005 SNM u LAMMHOLMENS TUSSAN S53603/2004 SN Uppf Larsson

Lars Eksjö Äg. NILSSON THOMAS EDENBERGSVÄGEN 48 31295 LAHOLM

ODP 2012-11-20 HALLAND Domare 1: NILSSON ARNE

EP

KOD

5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 7 6 6 1 2 3 50 Min Rådjur , 52 Min Rådjur

J LEABO NICKE S66513/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20091108 e SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH

BOCKSKALLETS MILTON S37960/2001 SNM u SE VCH SE U(V)CH LEABO KOLA S59912/2004 SNM Uppf

Josefsson Gunilla & Josefsson Lars Burseryd Äg. ROOS JONAS KRUVEBO, VÄSTERGÅRD 1 33026

BURSERYD

DP 2012-01-15 BURSERYD Domare 1: LÜKING KLAS

EP

KOD

4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 = 45 p 2 :a RÅ

8 6 6 6 25 Min Rådjur , 8 Min Okänt , 51 Min Rådjur

LOFTEHALLS MYRA S37718/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060421 e SE J(D)CH UBSOLA TRIGGER

S49687/97 SNM u J MY S34608/2000 SNM Uppf JOHANSSON PER-GUNNAR TÄVELSÅS Äg. ELIASSON

FILIP RÖSJÖHORVA 3 36030 LAMMHULT

DP 2012-11-29 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON KENNETH

EP

KOD

3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

3 3 4 6 17 6 9 2 70 Min Rådjur

LÅRSTAVIKENS AYA S17996/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090113 e SE J(D)CH SE VCH FI JCH

JAKTFLAMMANS URAX S46782/2001 SNM u SE J(D)CH TRIUMFBACKENS ENJA S45775/2005 SNM Uppf

Eek Björn Örsundsbro Äg. ÖBERG THOMAS IRISVÄGEN 10 44370 GRÅBO

DP 2012-12-10 SJÖVIK Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

4 4 2 4 4 0 0 4 4 2 = 28 p 0 :a

5 15 Min Okänt , 10 Min Rådjur

J MARIEBERGS PYSSLA S51154/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090715 e SE U(DKV)CH SE J(D)CH ÖLLMANS

ÖST S25510/2005 SNM u SE J(D)CH ALLAX ÄLLA S45420/2002 SNM Uppf Söderberg Carl Hölö Äg. JONAS

WOXLÄGD ÖSTERÅSEN 530 83693 HÄGGENÅS

ODP 2012-11-05 Domare 1: ÖBERG ANDERS

Domare 2: SVANBERG ANDERS

EP

KOD

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 39 p 2 :a RÅ

2 3 9

DP 2012-10-01 BRASTA Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

4 4,6 3 3 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH MAXA S41353/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060510 e SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH

NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u J ÖFVERGÅRDENS ZILLA S39060/2003 SNM

Uppf Larsson Roger Kåge Äg. ROGER EDLUND KLANKLIDEN 2 91596 FLARKEN

ODP 2012-11-05 Domare 1: LÖVGREN ERLING

Domare 2: FRISK ROBERTH

EP

KOD

3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

2 3 6 3,6 7 6

39


J MIRKAGÅRDENS HUBBA BUBBA SE47237/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100701 e SE J(D)CH SE U(DV)CH

SE VCH NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u SE VCH SE J(D)CH NO J(D)CH

MIRKAGÅRDENS MIRKAS-MINNA S40558/2005 SNM Uppf Grönberg Tomas & Grönberg Lena Arboga Äg.

GRÖNBERG TOMAS KNUTBERGSVÄGEN 12 73248 ARBOGA

DP 2012-01-11 HANEBERG Domare 1: JOHANSSON BJÖRN

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 = 37 p 3 :a RÅ

6 31 Min Rådjur

DP 2012-01-18 BIBY Domare 1: SUNDVALL STURE

EP

KOD

4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 = 38 p 0 :a HA

7 3,8 6 2 7 1 3 7 4 7 Min Hare

SE J(D)CH FI J(D)CH MIRKAGÅRDENS KNATTE S30876/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090328 e NORD

J(D)CH SE U(D)CH HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE VCH SE J(D)CH NO J(D)CH

MIRKAGÅRDENS MIRKAS-MINNA S40558/2005 SNM Uppf Tomas Grönberg Arbåga Äg. Bror Muhr Solvändan

3 81493 Skutskär

DP 2012-01-10 BÄLINGE Domare 1: WALLIN BO

EP

KOD

4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 = 42 p 1 :a RÅ

2 5 64 Min Rådjur

SJ(D)CH FINJ(D)CH MIRKAGÅRDENS KNATTE SE30876/2009 VILTFÄRGAD f 20090328 e u Uppf Tomas

Grönberg Arboga Äg. BROR MUHR SOLVÄNDAN 3 GÅRDSKÄR 81493 SKUTSKÄR

ODP Gimo Domare 1: RONNIE SAMUELSSON

EP

KOD

5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 = 45 p 1:A :a RÅ

7 3 4 1 3 11 Min Hare , 60 Min Rådjur

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: SJÖBLOM GÖRAN

EP

KOD

5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 = 46 p 1:A :a RÅ

7 1 2 62 Min Rådjur

MIRKAGÅRDENS TINGELING S30875/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090328 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE VCH SE J(D)CH NO J(D)CH MIRKAGÅRDENS MIRKAS-

MINNA S40558/2005 SNM Uppf Grönberg Tomas & Grönberg Lena Arboga Äg. BARCO BARÓN A &

BJÖRKHEIM O GRÖNVOLDSMOEN 68 3516 HÖNEFOSS

DP 2012-11-29 HÖGSBY Domare 1: JOHANSSON KJELL

EP

KOD

4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 = 43 p 1 :a RÅ

3 7 1 3 25 Min Okänt , 65 Min Rådjur

J MORATUNA TAMMY S11048/2008 SN VILTFÄRGAD f 20071207 e J TEXAS S55848/98 SNM u J

HUMMELMORAS KLURA S31878/2002 SNM Uppf Sigurd Andersson Uppsala Äg. Sigurd Andersson Halmby 69

75598 Uppsala

DP 2012-01-05 ARLANDA Domare 1: RAMBERG KJELL

EP

KOD

3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 = 34 p 3 :a RÅ

3 31 Min Okänt , 30 Min Rådjur

40


MOÄLVENS BETTY S31662/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090424 e SE U(D)CH SE J(D)CH HISSMOVALLENS

TÄPPAS S16514/2004 SNM u SE J(D)CH SE VCH GÄSTGIVARENS SALLY S20060/2004 SNM Uppf Forsberg

Allan Själevad Äg. FOLKESSON HÅKAN KORNVÄGEN 15 92232 VINDELN

DP 2012-11-30 VINDELN Domare 1: HELGESSON ULRIK

EP

KOD

3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

3 3 3 6 7 1 3 2 3 67 Min Rådjur

J MOÄLVENS BILLAN S31664/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090424 e SE U(D)CH SE J(D)CH HISSMOVALLENS

TÄPPAS S16514/2004 SNM u SE J(D)CH SE VCH GÄSTGIVARENS SALLY S20060/2004 SNM Uppf Forsberg

Allan Själevad Äg. ANDERSSON LEIF SKATVÄGEN 1 91020 HÖRNEFORS

ODP 2012-10-10 LANGED Domare 1: MÅRDVALL LARS

EP

KOD

3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

9 3 3 6 9 7 1 1 2 3 63 Min Rådjur , 35 Min Okänt

DP 2012-11-19 UMEÅ Domare 1: MÅRDVALL LARS

EP

KOD

4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 9 6 1 9 2 3 26 Min Rådjur , 71 Min Rådjur

MOÄLVENS HUNTER SE28761/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110329 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE J(D)CH SE VCH GÄSTGIVARENS SALLY S20060/2004

SNM Uppf Forsberg Allan Själevad Äg. HJORT LARS SLÄDEKÄRR 140 662 98 TÖSSE

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄ-DAL Domare 1: KRANTZ LARS

EP

KOD

5 5 5 6 5 5 6 4 4 5 = 50 p 1 :a RÅ

7 6 6 6 6 3 52 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

DP 2012-12-07 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: VIKTORSSON MATS

EP

KOD

3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 8 3 3 7 6 6 1 5 45 Min Rådjur , 62 Min Rådjur

SE VCH MÅLLBERGETS BIRK SE48619/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100520 e SE J(D)CH ROVATTNETS

TIM S40430/2004 SNM u J MÅLLBERGETS MAXA S34472/2003 SN Uppf Berg Henrik & Berg Marina Karlskoga

Äg. HEIMDAL KARSTEIN NÄVED, NYGÅRD 670 41 KOPPOM

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JOHANSSON ANDERS

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

9 3 3 6 6 3 73 Min Rådjur , 85 Min Rådjur

SE J(D)CH SE VCH MÅNEGARM'S CLARA S25485/2007 SN VILTFÄRGAD f 20070403 e NORD J(D)CH SE

U(D)CH VILDMANNENS TRAPPER S45203/97 SNM u SE VCH SE J(D)CH ALMA S25189/2002 SNM Uppf

Hedström Pär Hofors Äg. TORP ALEXANDER RAMSTAD GÅRD 7717 STEINKJER NORGE

ODP 2012-01-18 BORGVIK Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 = 39 p 2 :a RÅ

3 1 2 6 Min Hare , 53 Min Rådjur

DP 2012-01-19 SEGOLTAN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

4 6 6 5 5 5 5 6 6 6 = 54 p Dcert 1 :a RÅ

7 8 6 3,6 1,7 1 1,3 1 3 45 Min Rådjur , 45 Min Rådjur , 45 Min Rådjur , 45 Min

41


J MÅSEBO DIMMA S24583/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060223 e SE U(DV)CH SE J(D)CH MÅSEBO ONKEL

S23049/2002 SNM u SE J(D)CH SKALLEPERS BUZAN S20661/2002 SNM Uppf Strandell Lennart Tibro Äg.

NÄRKEBY KARINA & JOAKIM FOLKATORP 237 694 98 NÄRKESBERG

DP 2012-01-17 Folkatorp Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

3 3 6 6 1 6 6 1 2 3 90 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO JIZZA S29736/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080308 e SE J(D)CH BORRINGES TAKSI

S24582/2003 SNM u SE J(D)CH HAZTA S43360/2003 SNM Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. JANSSON

ROLAND ALEGRÄND 11 50732 BRÄMHULT

DP 2012-01-05 SÄBY Domare 1: STADIG BENGT

EP

KOD

3 5 5 5 5 5 5 6 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

9 3 6 6 7 6,7 1,6 1 3 64 Min Rådjur , 25 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO QAXA S29699/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070309 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

STRANDELL LENNART TIBRO Äg. SEVERIN K-G VECKOVÄGEN 2 59146 MOTALA

ODP 2012-11-28 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JÖRGEN

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

6 6 1 9 80 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO QAZTA S29702/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070309 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. ANDREASSON NIKLAS TÅNGENVÄGEN 21 44196 ALINGSÅS

ODP 2012-11-15 HAJOM Domare 1: GUSTAVSSON LISE-LOTTE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

3 6 6 9 6 20 Min Okänt , 65 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO QIM S29697/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070309 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. HOLMQVIST DANIEL SANDÅKER 330 44696 HÅLANDA

DP 2012-01-27 HÅLANDA Domare 1: JONSSON HARALD

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 = 48 p 1 :a RÅ

7 3 6 3 1 6,7 1 1 2 3,5 42 Min Rådjur , 72 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO QITO S29696/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070309 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. JONSSON HANS SÄLDEBRÅTEN HÖGLUNDA 665 93 KIL

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: ÅHS STIG

EP

KOD

3 4 5 6 5 5 5 5 6 5 = 49 p 1 :a RÅ

6 6 6 6,1 1 1 3 80 Min Rådjur , 21 Min Okänt

ODP 2012110 Domare 1: HELZENIUS SVEN-ERIK

Domare 2: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

3 6 3

42


DP 2012-01-07 HÖGLUNDA Domare 1: MÅNSSON ANDERS

EP 4 4 0 0 0 0 0 4 5 3 = 20 p 0 :a

KOD 7 3 1 5 40 Min Okänt

DP 2012-01-22 KIL Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 = 46 p 1 :a RÅ

KOD 3,8 4 6 7 1,6 6 1 66 Min Rådjur

SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO QVINTA S41990/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050522 e SE U(DV)CH

MÅSEBO LUCKY LUKE S43110/2002 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO NIZZAN S45850/2001 SNM Uppf Strandell

Lennart Tibro Äg. CHRISTIANSSON CHRISTER SMYCKEGATAN 5 VIBBLE 62259 VISBY

ODP 2012-12-04 VISBY Domare 1: BOHMAN PER-LENNART

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 1 3 60 Min Rådjur

J SE VCH MÅSEBO RIZPA S27621/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. ANDERSSON TONY TIMMERSLÄTT 63 E 43346 PARTILLE

DP 2012-01-19 HYSSNA Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 3 3 7 6 1,6 3 1,2 3 76 Min Rådjur

DP 2012-11-28 HÖSSNA Domare 1: PETTERSSON GEORGE

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 6 1,6 3 65 Min Rådjur

DP 2012-12-27 HYSSNA Domare 1: LÖVGREN STIG

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

3,4 6 6 7 6 1,6 9 2 73 Min Rådjur

J MÅSEBO ROFFE S27615/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. GEIDVALL NICLAS BORGAN ÖSTRA TUNHEM 521 94 FALKÖPING

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JANSSON HANS

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

6 1 2 3 62 Min Rådjur

ODP 2012-11-21 SKARABORG Domare 1: LUGN KARL-ERIK

EP

KOD

4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 2 6 9 1,2 3 40 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 HAJOM Domare 1: PETTERSSON GEORGE

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 6 1,6 1 65 Min Rådjur

43


SE J(D)CH MÅSEBO RUFZA S27619/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. LILLIESTIERNA ANNETTE HEIMDALSVÄGEN 18 18451 ÖSTERSKÄR

ODP 2012-11-22 SKARABORG Domare 1: HERMANSSON ULF

EP

KOD

4 5 6 6 5 5 6 4 5 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

3 6 3,6 7 6,8 1,6 3 1 3 70 Min Rådjur , 36 Min Rådjur , 62 Min Rådjur

J MÅSEBO RUZA S27618/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. STRANDELL MARK & ANN LARV KROGSTORP 4 53462 LARV

ODP 2012-11-21 SKARABORG Domare 1: HJALMARSSON RONNY

EP

KOD

5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 2 9 6,7 6 62 Min Rådjur , 15 Min Okänt

J SE VCH MÅSEBO RYMMA S54545/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060717 e SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

HJELMSKOGENS SNABBEN S10484/2003 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO NIZZAN S45850/2001 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. STENSTRÖM GUNNAR VÄSTRA BREVIKSVÄGEN 9 42167 VÄSTRA FRÖLUNDA

DP 2012-11-23 STOLA HERRGÅRD Domare 1: LINDQVIST JÖRGEN

EP

KOD

4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

1 9 1 3 61 Min Rådjur , 64 Min Rådjur

DP 2012-01-17 HISINGEN Domare 1: JONASSON STELLAN

EP

KOD

4 4 0 0 0 0 0 2 3 0 = 13 p 0 :a RÅ

3 7 Min Rådjur

SE J(D)CH MÅSEBO RÅTTAN S27617/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH FI JCH NO J(D)CH

KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM Uppf

Strandell Lennart Tibro Äg. LOTTA & LENNART STRANDELL MÅSEBO GÅRD 1 54394 TIBRO

ODP 2012-11-16 SMÅLAND Domare 1: ECKERBERG LENNART

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 6 4 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

3 6 3 7 4 1,6 9 60 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: MUHR BROR

Domare 2: ANDERSSON SIVERT

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

7 8 5 5 6 6 3

J MÅSEBO SKORPAN SE34478/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100408 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM

Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. STRANDELL LENNART & LOTTA MÅSEBO GÅRD 54394 TIBRO

ODP 2012-11-12 SÖDERMANLAND Domare 1: JOHANSSON BJÖRN

EP

KOD

5 6 4 5 4 5 5 3 4 5 = 46 p 2 :a RÅ

7,8 3,8 4 6 12 Min Hare , 30 Min Okänt , 48 Min Rådjur

ODP 2012-11-21 SKARABORG Domare 1: LINDQVIST JÖRGEN

EP

KOD

3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

2,3 3 3 6 1 82 Min Rådjur , 66 Min Rådjur

44


J MÅSEBO SULAN SE34477/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100408 e NORD J(D)CH SE U(D)CH

HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO OJ-OJ S23053/2002 SNM

Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. STRANDELL LENNART & LOTTA MÅSEBO GÅRD 54394 TIBRO

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: THORSÉN JAN-OLOF

EP

KOD

4 4 5 6 6 6 5 5 5 6 = 52 p Dcert 1 :a HA

6 3,6 1 1 3 70 Min Hare , 45 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH MÅSEBO ZACKE S12699/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20081204 e NORD J(D)CH SE

U(D)CH HAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO DUNKA

S24584/2006 SNM Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. LIND SVEN KARLBERGSVÄGEN 29 43236 VARBERG

ODP 2012-11-22 HALLAND Domare 1: BENGTSSON SIV

EP

KOD

3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

3,2 4,6 3 2,3 6 2,6 1,4 5 Min Rådjur , 72 Min Rådjur

SDP 2012-11-16 HALLAND Domare 1: KARLSSON BENGT

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 4 3 3 = 16 p 0 :a

3 33 Min Okänt

J MÅSEBO ÅRVA SE15285/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20091227 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NO JCH

SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO DUNKA S24584/2006 SNM

Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. ERIKSSON ERIK VALLENTUNAVÄGEN 111 19492 UPPLANDS VÄSBY

ODP 2012-11-17 STOCKHOLM Domare 1: ANDERSSON KENT

EP

KOD

4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

6 6 1,7 1 3 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J MÅSEBO ÅZKBOLLEN SE15281/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20091227 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

NO JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH MÅSEBO DUNKA

S24584/2006 SNM Uppf Strandell Lennart Tibro Äg. HAGMAN PER HÄSTHAGEN VILSKE-KLEVA 52194

FALKÖPING

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: GEIDVALL NICLAS

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 6 1 75 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

NARMOBERGS DISA SE11278/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20090912 e SE U(D)CH SE J(D)CH

HISSMOVALLENS TÄPPAS S16514/2004 SNM u FI UCH SE U(D)CH NARMOBERGS KIWI FIN50654/04 SNM

Uppf Finland Äg. SAGVALL BO KUSTVÄGEN 6 43240 TORSLANDA

SDP 2012-11-30 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

5 6 6 5 1 6 3 65 Min Rådjur

DP 2012-12-05 TORSLANDA Domare 1: GUSTAFSSON BILLY

EP

KOD

3 5 5 5 4 5 4 4 4 6 = 45 p 1 :a RÅ

3,7 3 1 1 3

DP 2012-11-20 HJUVIK Domare 1: JONASSON STELLAN

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 6 1 2 3 75 Min Rådjur

45


NORDANBERGETS CLURING FIN23049/2002 SN f 20020604 e NORD J(D)CH SE U(D)CH VILDMANNENS

TRAPPER S45203/97 SNM u FI J(D)CH SE J(D)CH FI JCH NORDANBERGETS ALMA FIN22166/99 NM Uppf

Nordberg Birgitta & Stig-Göran Wårdö Åland Äg. NORDBERG BIRGITTA & STIG-GÖRAN DANSARGRÄND 2

225 50 WÅRDÖ

SDP 2012-11-26 Domare 1: MUHR BROR

EP

KOD

5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 = 46 p 1 :a HA

7 3

NÄCKSTRÖMS TROLLE S36752/2008 SN VILTFÄRGAD f 20080428 e SE J(D)CH BARGOS OSKAR

S41345/2003 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH LOFTEHALLS MEGGY S37716/2006 SNM Uppf NILSSON B & M

TRANÅS Äg. KRIG TORBJÖRN BULSJÖ SKOGVAKTARBOST. 57060 ÖSTERBYMO

DP 2012-11-06 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-ERIK

EP

KOD

6 4 4 4 4 5 5 4 3 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 4 3 6 6 34 Min Rådjur , 27 Min Rådjur

ODP 2012-11-28 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ERIKSSON ROLF

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 = 43 p 1 :a HJORT

38 3 6 2 9 3 3

J OLTNERS ILLER SE37918/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100424 e SE J(D)CH SE VCH FI J(D)CH SE U(V)CH

MÅSEBO DANTE S24682/2001 SNM u SE J(D)CH OLTNERS FOXY S56178/2006 SNM Uppf Oltner Roland

Gävle Äg. NORRBELIUS ERIK GÄSTRIKEGATAN 10 B GÄVLE

ODP 2012-10-24 ÅRSUNDA Domare 1: ANDERSSON THORD

EP

KOD

3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 = 41 p 3 :a RÅ

3 6 3 2 46 Min Okänt , 31 Min Rådjur

J OVANSJÖSKALLETS ABBE S49575/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080614 e SE U(V)CH BAYDAX AVANTI

S23064/99 SNM u OVANSJÖSKALLETS PROMISE S56403/2004 SNM Uppf Broman Dick & Broman Marie

Njurunda Äg. KLEIN ANDERS HARSTIGEN 1 80642 GÄVLE

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: SJÖSTEN BENGT

EP

KOD

3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 3 6 6 6 1 64 Min Rådjur

DP 2012-11-15 ÅRSUNDA Domare 1: ANDERSSON THORD

EP

KOD

5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 = 48 p 1 :a RÅ

65 Min Rådjur

ODP 2012-01-10 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

8 6 6 7 6 65 Min Rådjur

J SE VCH OVANSJÖSKALLETS CARAMIA SE11931/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20091206 e

OVANSJÖSKALLETS KASPER S68165/2008 SN u OVANSJÖSKALLETS PROMISE S56403/2004 SNM Uppf

Broman Dick & Broman Marie Njurunda Äg. SVENSSON PER STIRSERUDSTORP SOMMARO 66193 SÄFFLE

ODP 2012-11-20 SÄFFLE Domare 1: OLSSON CARINA

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

3 6 7 1,4 9 2 61 Min Rådjur , 38 Min Rådjur

46


DP 2012-01-24 VÄRMLANDSBRO Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

KOD 3 6 7 1 1 74 Min Rådjur

DP 2012-11-12 STUBBKÄRR Domare 1: WALL ULF

EP 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

KOD 3 6 6 1,6 1,6 1 2 67 Min Rådjur

OVNSRÖRET'S NUGATTI SE18201/2012 SN VILTFÄRGAD f 20110301 e SE J(D)CH WALTON S45362/2003

SNM u NO J(D)CH SE J(D)CH DIMMUBORGIR'S AASE N17573/07 SNM Uppf WAAGE STEINAR ÅRNES,

NORGE Äg. BERGERSEN KNUT ÖSTRA RUD SÖRTOMTA 671 95 KLÄSSBOL

ODP 2012-11-21 SÄFFLE Domare 1: PETTERSSON LENNART

EP

KOD

4 2 0 0 0 0 0 4 4 2 = 16 p 0 :a

7 6

SE J(D)CH FI J(D)CH PEELERS JESSIE S26539/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040316 e NORD J(D)CH SE

U(D)CH VILDMANNENS TRAPPER S45203/97 SNM u SE U(V)CH SE VCH ELLENSBORG'S EVELINA

S18226/99 SNM Uppf Segerquist Alvar & Segerqvist Doris Västerhaninge Äg. MÅNSSON ANNICA & FRIES

BJÖRN MÖRTBO 5112 81693 OCKELBO

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

3 4 0 0 0 0 0 0 4 3 = 14 p 0 :a

SE VCH SE U(GV)CH PLAYADEL BERGS MAMMA MIA MARIA FIN52130/08 SNM VILTFÄRGAD f 20080915 e

SE U(D)CH DAKSGÅRDEN'S ANTE S21092/2005 SNM u SE VCH PLAYADEL BERGS IDERIKA IDA

FIN24302/04 SNM Uppf Mervi Nordqvist Emkarby Åland Äg. Mervi Nordqvist Bergövägen 968 22220 Emkarby

Åland

DP 2012-01-03 GIMO Domare 1: SJÖBLOM GÖRAN

EP

KOD

4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 = 40 p 3 :a RÅ

1,6 6 32 Min Rådjur

PLAYADEL BERGS NÄSVISA NOORA FIN26292/09 VILTFÄRGAD f 20090323 e SE U(D)CH SE J(D)CH

HULTSBERGETS ALGOT S24962/99 SNM u SE VCH FI UCH SE U(G)CH C.I.B EE CH LT CH FRECKLE-FACE

CALIBRA FIN40230/01 SNM Uppf Mervi Nordqvist Emkarby Åland Äg. Mervi Nordqvist Bergövägen 968 22220

Emkarby Åland

DP 2012-01-03 GIMO Domare 1: SJÖBLOM GÖRAN

EP

KOD

3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 = 36 p 2 :a RÅ

2 3 2 52 Min Rådjur

SE VCH SE U(DV)CH PLAYADEL BERGS SALIGA SNÅLA SALLY FI19905/10 SNM VILTFÄRGAD f 20100127 e

SE U(D)CH DAKSGÅRDEN'S ANTE S21092/2005 SNM u SE VCH PLAYADEL BERGS IDERIKA IDA

FIN24302/04 SNM Uppf NORDQVIST MERVI EMKARBY ÅLAND FINLAN Äg. NORDQVIST MERVI

BERGÖVÄGEN 968 EMKARBY ÅLAND FINLAN

DP 2012-11-16 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 = 43 p 2 :a RÅ

4 2 2 3 50 Min Rådjur , 20 Min Okänt

47


DP 2012-11-09 EKSJÖ Domare 1: FYHR ANDERS

EP 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

KOD

3 1 60 Min Rådjur , 15 Min Okänt

SE VCH SE U(V)CH PLAYADEL BERGS SÖTA SEXIGA SUSSI FI19906/10 SNM VILTFÄRGAD f 20100127 e

SE U(D)CH DAKSGÅRDEN'S ANTE S21092/2005 SNM u SE VCH PLAYADEL BERGS IDERIKA IDA

FIN24302/04 SNM Uppf Mervi Nordqvist Emkarby Åland Äg. Leena Majala-Heino, Harri Heino Halmekarinkuja 2

47400 Kausala Finland

DP 2012-01-03 ALUNDA Domare 1: ÖSTERBERG GÖRAN

EP

KOD

3 4 0 0 0 0 0 3 4 3 = 17 p 0 :a

12 Min Okänt , 6 Min Okänt

NORD J(D)CH SE VCH PYSSLAS EJA S47479/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060607 e LADYDREVETS DINO

S55653/2002 SNM u SE VCH SE J(D)CH CORDONIS JANA S25698/2000 SNM Uppf Persson Agneta &

Persson Emelita Töreboda Äg. CHRISTINA FÜRST BLOMSTIGEN 20 181 41 LIDINGÖ

ODP 2012-11-05 Domare 1: RENSTÅL KJELL

Domare 2: WALTHER BO

EP

KOD

3 5 5 5 5 3 5 5 6 5 = 47 p 1 :a RÅ

2 6 6 6 1 1

DP 2012-10-26 LAMMHULT Domare 1: GRAHN JOAKIM

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

6 7 1 3 70 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH PYSSLAS ELSA S47477/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060607 e LADYDREVETS DINO

S55653/2002 SNM u SE VCH SE J(D)CH CORDONIS JANA S25698/2000 SNM Uppf Persson Sven-åke &

Persson Agneta Töreboda Äg. PERSSON EMELITA BENGTSTORP 54593 TÖREBODA

DP 2012-01-18 TÖREBODA Domare 1: STRANDELL LENNART

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 = 48 p 1 :a RÅ

3 6 6 4 3 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J SE VCH PYSSLAS GUSTAV SE29166/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100327 e SE J(D)CH MÅSEBO IVER

S29704/2007 SNM u SE VCH SE J(D)CH PYSSLAS DOJAN S22471/2004 SNM Uppf Persson Agneta &

Persson Emelita Töreboda Äg. JOHANSSON SVEN-ÅKE HAGAGATAN 17 56731 VAGGERYD

DP 2012-11-22 NORRAHAMMAR Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

5 4 5 5 5 4 5 5 5 6 = 49 p 1 :a RÅ

7 3 3,6 6 1 3 74 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 SMÅLAND Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 5 5 4 4 5 4 6 5 6 = 48 p 1 :a RÅ

3 6 3 1 3 65 Min Rådjur , 64 Min Rådjur

SE VCH QUICKMATCH DJUNGEL GLITTER SE29144/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100320 e NORD J(D)CH

SE VCH SE U(DV)CH BRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SE VCH SE J(D)CH FI VCH SE

U(DV)CH FI J(D)CH UNDIMOON FREJA S14430/2005 SNM Uppf Fransson Gunilla & Gustafsson Per Umeå Äg.

NORLÉN MAGNUS STAVRED 143 87296 BJÄRTRÅ

DP HÄRNÖSAND Domare 1: KIHLBERG STIG

EP

KOD

4 2 0 0 0 0 0 3 3 0 = 12 p 0 :a

7 3 9 2

48


SE VCH QUICKMATCH EXTREMA NISSE S41153/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080501 e NORD J(D)CH SE

U(D)CH BELLOMIS X-MAN S11769/2005 SNM u SE VCH SE J(D)CH FI VCH SE U(DV)CH FI J(D)CH

UNDIMOON FREJA S14430/2005 SNM Uppf Fransson Gunilla & Gustafsson Per Umeå Äg. LINDBERG ÅKE &

EDMAN AGNETA SILLVIKEN 62 90596 UMEÅ

ODP 2012-10-19 ÖVRE NORRLAND Domare 1: KARLSSON ÅKE

EP

KOD

3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 = 42 p 1 :a RÅ

9 3 3 6 9 7 1 1 2 3 65 Min Rådjur

QUICKMATCH HURRICANE HOLGER SE22194/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110220 e FI J(D)CH

RANTAKAUPIN SALAMANTERI FIN51992/08 SN u SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH QUICKMATCH EXKLUSIVA

EBBA S41149/2008 SNM Uppf Fransson Gunilla & Gustafsson Per Umeå Äg. HÖRNFELDT NILS NORRBYN

126 91020 HÖRNEFORS

ODP 2012-10-11 NORDMALING Domare 1: KARLSSON ÅKE

EP

KOD

5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 = 46 p 1 :a RÅ

2 5 6 6 7 4 6 1 2 3 63 Min Rådjur

DP 2012-10-31 NORDMALING Domare 1: HELGESSON ULRIK

EP

KOD

4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 = 45 p 1 :a RÄV

7 3 6 1 7 3,6 3 27 Min Okänt , 63 Min Räv , 2 Min Okänt

DP 2012-12-06 ÖRE Domare 1: MÅRDVALL LARS

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

7 3 3 6 7 1 1 2 3 52 Min Rådjur

DP 2012-12-27 HISINGEN Domare 1: JONASSON STELLAN

EP

KOD

3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 6 5 6 6 70 Min Rådjur

SE U(D)CH SE J(D)CH FI J(D)CH RAMNÅSA LUDDE S40060/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070506 e SE

J(D)CH SJÖHAMRAS KRUT S40822/2004 SNM u SE J(D)CH DAKSGÅRDEN'S AKIRA S47984/2006 SNM Uppf

CARLSON STAFFAN & CARINA BRAÅS Äg. CARLSON STAFFAN RAMNÅSA TORAGÅRD BRAÅS

ODP 2012-11-16 SMÅLAND Domare 1: GRAHN JOAKIM

EP

KOD

4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 = 48 p 1 :a RÅ

3 6 6 6 6 3 16 Min Okänt , 122 Min Rådjur

ODP 2012-11-22 KRONOBERG Domare 1: STETTER JENS

EP

KOD

3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 = 38 p 2 :a RÅ

14 2 3 Min Okänt , 74 Min Rådjur , 5 Min Okänt

SE VCH SE J(D)CH RONDODREVETS HERAX S60986/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070917 e SE J(D)CH FI

J(D)CH HUSSEBUSS FANTOM S30064/98 SNM u SE VCH SE J(D)CH RONDODREVETS AMBRA

S18628/2001 SNM Uppf Andersson Carina Skogås Äg. MYRBERG, CHRISTER HÖGÅSVÄGEN 85 741 41

KNIVSTA

ODP Gimo Domare 1: EDIN TORGNY

EP

KOD

4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 = 35 p 3:A :a RÅ

3 1 14 Min Rådjur , 33 Min Rådjur

49


J SE VCH RONDODREVETS IMRA S58583/2008 SNM RÖD f 20080828 e SE J(D)CH SE U(D)CH

RAPPLEHALLS MALTE FÜNF S25180/2005 SNM u SE VCH SE J(D)CH RONDODREVETS DIZA S20060/2005

SNM Uppf Andersson Carina Skogås Äg. ANDERSSON CARINA LJUNGHEM 2 14791 GRÖDINGE

DP 2012-01-12 UDDEBO Ö Domare 1: LARSSON BERTIL

EP

KOD

5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 = 43 p 1 :a RÅ

1 1 61 Min Rådjur

J SE VCH RONDODREVETS IRIZ S58584/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080828 e SE J(D)CH SE U(D)CH

RAPPLEHALLS MALTE FÜNF S25180/2005 SNM u SE VCH SE J(D)CH RONDODREVETS DIZA S20060/2005

SNM Uppf Andersson Carina Skogås Äg. JOHANSSON ROLAND & ÅKERBERG MAJA S. BANGATAN 11 697

32 PÅLSBODA

ODP 2012-11-22 Örebro län Domare 1: ANDERSSON TOMAS

EP

KOD

4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 = 40 p 2 :a RÅ

3 3 2 7 1 2 0 Min Okänt , 47 Min Rådjur , 13 Min Okänt

RONDODREVETS MOLTAZ SE39761/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110506 e SE J(D)CH SE U(D)CH NO J(D)CH

CAPTATORS ELD S69293/2006 SNM u SE VCH SE J(D)CH RONDODREVETS HILDA S60990/2007 SNM Uppf

ANDERSSON CARINA GRÖDINGE Äg. MÅNSSON SVEN JÄTTEKASTGRÄND 7 14930 NYNÄSHAMN

ODP 2012-11-29 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: RINGMAN LISELOTT

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 = 45 p 1 :a HJORT

2 2 3 20 Min Rådjur

ODP 2012-11-12 SÖDERMANLAND Domare 1: GUSTAFSSON HANS

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p 0 :a

ODP 2012-11-15 STOCKHOLM Domare 1: SÖDERBERG CARL J:R

EP

KOD

5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 = 42 p 1 :a RÅ

3 2 9 3 3 20 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J ROSLYCKANS GITTAN S45298/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070606 e SE J(D)CH SE U(D)CH

SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u SE J(D)CH ALLAX AKKA S67979/2004 SNM Uppf Jansson Kent

Fagerfjäll Äg. JANSSON KENT OLSNÄSVÄGEN 19 471 98 FAGERFJÄLL

DP 2012-12-20 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: OLSSON ALF

EP

KOD

4 5 5 5 5 4 4 4 4 6 = 46 p 1 :a RÅ

7 6 3 88 Min Rådjur , 62 Min Rådjur

SE J(D)CH ROVATTNETS TIM S40430/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040509 e SE J(D)CH NO J(D)CH

KAMMARBERGETS ROMEO S32069/96 SNM u SE J(D)CH BARGOS ESSAN S17507/2000 SNM Uppf

ALFREDSSON KURT UDDEVALLA Äg. ALFREDSSON PER HOGARNE 134 45191 UDDEVALLA

ODP 2012-11-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: JACOBSEN TOMMY

EP

KOD

4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 = 44 p 1 :a RÄV

38 4 2 2 6 1 3 23 Min Okänt , 60 Min Räv , 61 Min Rådjur

50


J RÅBOCKMOSSENS ISAK S44617/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070520 e SE U(D)CH DAKSGÅRDEN'S

ANTE S21092/2005 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH HJELMSKOGENS JAGA S47690/99 SNM Uppf

Hemmingsson Ulrika & Hemmingsson Jo Ankarsrum Äg. HEIJEL PETER BERGSTIGEN 4 33021 REFTELE

DP 2012-01-11 REFTELE Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 7 6 7 3 65 Min Rådjur , 49 Min Rådjur

J RÅBOCKMOSSENS JAZZA SE30430/2010 SNM SVART M TANTECKNING f 20100323 e SE J(D)CH NO JCH

VILGS GUSTEN S22406/99 SNM u SE J(D)CH RÅBOCKMOSSENS ELDA S45073/2004 SNM Uppf

HEMMINGSSON JONAS & ULRIKA ANKARSRUM Äg. HEMMINGSSON JONAS & ULRIKA HÖKHULT 125

59090 ANKARSRUM

ODP 2012-01-20 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-ERIK

EP

KOD

5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 = 44 p 3 :a RÄV

7 3 6 7 1 13 3 32 Min Räv , 3 Min Okänt , 13 Min Rådjur

DP 2012-12-01 Domare 1: SVENSSON KURT-ARNE

EP

KOD

5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7,8 6,8 6 6 5,6 1,7 1,3 3 64 Min Rådjur , 85 Min Rådjur

RÅDREVETS CARA FIN50556/09 VILTFÄRGAD f 20080701 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

HISSMOVALLENS ZACKO S25587/2003 SNM u BRUNNBYÅSENS FINLANDIA S65077/2004 SN Uppf Stig

Hägred Iggesund Äg. Leif Hägglund Vestansunda byaväg 307 22130 Gottby Åland

DP 2012-01-08 GIMO Domare 1: ÅKERLÖF ÅGE

EP

KOD

4 4 6 6 6 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÄV

3 6 3 9 6,7 1 3 74 Min Rådjur , 75 Min Räv

DP 2012-01-06 ÅKERBY Domare 1: IVARSSON BO

EP

KOD

3 4 5 5 5 6 6 4 3 5 = 46 p 1 :a RÅ

2 3 6 6 9 4,6 6 2 100 Min Rådjur

SE U(DV)CH SE VCH SE J(D)CH RÅDREVETS SAGA S54840/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080701 e SE VCH

SE U(DV)CH SE J(D)CH HISSMOVALLENS ZACKO S25587/2003 SNM u BRUNNBYÅSENS FINLANDIA

S65077/2004 SN Uppf Hägred Stig Iggesund Äg. MIKAELSSON KJELL ÄNGOMSVÄGEN 13 86241 NJURUNDA

ODP 2012-10-16 HÄRNÖSAND Domare 1: FORSBERG ALLAN

EP

KOD

5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 = 34 p 0 :a RÅ

7 3 7 25 Min Rådjur

RÅFOTEN'S H-ROY N08197/04 S VILTFÄRGAD f 20040324 e SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH

KAMMARBERGETS PERAZZI S36044/95 SNM u NO J(D)CH RÅFOTEN'S A-CIBATTA N19724/00 SNM Uppf

BREDAL MORTEN RISSA Äg. PERSSON BERTIL PL 503 442 93 KAREBY

ODP 2012-11-13 HAJOM Domare 1: ASK THOMAS

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 4 6 = 46 p 1 :a RÅ

2,7 3 6 3 6 3 95 Min Rådjur

51


SE J(D)CH RÅTASSEN'S J-REX SE35628/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100403 e SE J(D)CH WALTON

S45362/2003 SNM u NO J(D)CH SE J(D)CH RÅTASSEN'S E-TINKA N03546/06 SNM Uppf Äg. JANSSON DAN-

RUNE SÖDRA MYRÅS 66195 VÄRMLANDS NYSÄTER

ODP 2012-01-16 BORGVIK Domare 1: OLSSON CARINA

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 = 46 p 1 :a RÅ

3 6 7,8 9 5 64 Min Räv , 64 Min Rådjur

SE VCH SE U(DV)CH RÖDHAKENS BODIL S24044/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050222 e J

GÅRDESTASKOGENS ESKIL S34247/99 SNM u SE U(V)CH SE VCH RÖDHAKENS CAJSA S38551/97 SNM

Uppf Högberg Gun & Högberg Bengt Kristinehamn Äg. HÖGBERG GUN&BENGT BOBACKEN 68193

KRISTINEHAMN

DP 2012-01-02 BOBACKEN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 = 36 p 3 :a RÅ

1 1 30 Min Rådjur , 20 Min Rådjur

SE U(V)CH SE VCH RÖDHAKENS IKKE S37759/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080409 e SE J(D)CH

RONDODREVETS HEBBE S38398/98 SNM u SE VCH SE U(DV)CH RÖDHAKENS BODIL S24044/2005 SNM

Uppf HÖGBERG GUN & BENGT KRISTINEHAMN Äg. HÖGBERG GUN & BENGT BOBACKEN 681 93

KRISTINEHAMN

DP 2012-01-15 BOBACKEN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

1 1,6 1 2 60 Min Rådjur

DP 2012-01-20 BOBACKEN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 = 34 p 0 :a RÅ

4 35 Min Rådjur

RÖDHAKENS LOVA S32572/2009 SNM SVART M TANTECKNING f 20090325 e SE U(D)CH SE J(D)CH

MÅSEBO ORKAN S23050/2002 SNM u SE U(V)CH SE VCH RÖDHAKENS XAN S39403/2003 SNM Uppf

Högberg Gun & Högberg Bengt Kristinehamn Äg. HÖGBERG GUN & BENGT BOBACKEN 68193

KRISTINEHAMN

DP 2012-01-20 BOBACKEN Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 3 3 3 3 0 0 4 4 2 = 25 p 0 :a RÅ

4 15 Min Rådjur

RÖDHAKENS MOLLE S32574/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090331 e SE U(D)CH SE J(D)CH MÅSEBO ORKAN

S23050/2002 SNM u SE U(DV)CH SE VCH SE J(D)CH RÖDHAKENS JONNA S35562/2000 SNM Uppf Högberg

Gun & Högberg Bengt Kristinehamn Äg. BERGLUND P-I & MELLQUIST M SKOGSTORPSALLÉN 4 692 71

KUMLA

ODP 2012-11-22 Örebro län Domare 1: NOHRBORG KRISTOFFER

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 = 15 p 0 :a RÅ

4 8 Min Rådjur

52


J RÖDHAKENS ÅLRIK S26140/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040302 e SE J(D)CH RONDODREVETS HEBBE

S38398/98 SNM u SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH RÖDHAKENS DANTA S49565/97 SNM Uppf Högberg Gun

& Högberg Bengt Kristinehamn Äg. LINDBLAD JOAKIM ÄNGSBACKSVÄGEN 2 65346 KARLSTAD

DP 2012-01-02 LÅNGS SÄTERI Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÄV

7,8 6 6 1 8 6 2 3 97 Min Räv

DP 2012-01-26 SEGERSTAD Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

3 4 5 5 5 6 5 4 6 4 = 47 p 1 :a RÅ

5 3 6 6 1 2,7 1 88 Min Rådjur , 36 Min Rådjur

SE J(D)CH SEGERGÅRDENS ZACK S45626/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090616 e SE J(D)CH

TRONEBÄCKENS XANTOS S18636/2004 SNM u SE VCH SE J(D)CH HISSMOVALLENS WINNI S27020/2005

SNM Uppf Pettersson Lennart Vålberg Äg. OKSA PENTII SVENSBYN ÖSTERBO 1 67295 ÅRJÄNG

DP 2012-01-05 ÅRJÄNG Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 = 42 p 1 :a RÅ

2 1,2 63 Min Rådjur

ODP 2012-11-21 SÄFFLE Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 = 32 p 0 :a RÅ

7 25 Min Rådjur

SE J(D)CH SEGOLTORPS SAGA S25159/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090311 e SE J(D)CH WALTON

S45362/2003 SNM u SE J(D)CH SE VCH URSKULLENS ELLEN S24889/2003 SNM Uppf Littorin Hans & Littorin

Uno Åmål Äg. LITTORIN YVONNE & UNO VALLGATAN 28 66143 SÄFFLE

ODP 2012-11-20 SÄFFLE Domare 1: WALL ULF

EP

KOD

3 4 6 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

8 6 6 1,6 1,6 3 2 3 80 Min Rådjur

SE U(DV)CH SE VCH SJÖSTADENS AQUA S65357/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20091103 e SE U(DKV)CH SE

J(D)CH ÖLLMANS ÖST S25510/2005 SNM u SE U(D)CH SE J(D)CH ALLAX ALMA S67976/2004 SNM Uppf

Bolin Annelie & Bolin Mikael Hjo Äg. BOLIN MIKAEL & ANNELIE ORRELYCKEVÄGEN 11 54430 HJO

DP 2012-01-27 SUNTETORP Domare 1: GEIDVALL NICLAS

EP

KOD

4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 = 38 p 2 :a RÅ

6 9 1,6 45 Min Rådjur

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: LILLIESTIERNA GERHARD

EP

KOD

4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 = 41 p 3 :a RÅ

5 4 1 30 Min Rådjur , 30 Min Rådjur , 15 Min Okänt

J SE VCH SKALLÄNGENS SALSA SE31426/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100404 e SE VCH SE U(DV)CH SE

J(D)CH NO JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

LAGGARÄNGENS DIVA S30057/2007 SNM Uppf DAHLSTRÖM MATS KATRINEHOLM Äg. NILSSON PATRIK &

CAROLINE RINGVÄGEN 9 FRIDAFORS 36010 RYD

ODP 2012-11-20 KRONOBERG Domare 1: ÖSTANGÅRD DANIEL

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 5 5 3 = 19 p 0 :a

3 3 1 2 19 Min Okänt , 11 Min Okänt

53


DP 2012-10-27 KRONOBERG Domare 1: JOHANSSON MATS

EP 5 4 3 3 2 5 4 5 5 3 = 39 p 0 :a RÅ

KOD 78 3 3 1 2 10 Min Okänt , 21 Min Rådjur , 23 Min Rådjur

SKALLÄNGENS SELMA SE31425/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100404 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

NO JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

LAGGARÄNGENS DIVA S30057/2007 SNM Uppf DAHLSTRÖM MATS KATRINEHOLM Äg. HAMMAR JOHN

GÖSEBO 118 61012 HÄLLESTAD

ODP 2012-11-29 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-OLOF

EP

KOD

4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 = 38 p 3 :a HJORT

3 3 6 19 Min Rådjur

SKALLÄNGENS SVENNIS SE31429/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100404 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

NO JCH SKOGSLETTA'S ZD SVINTO S39225/2007 SNM u SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

LAGGARÄNGENS DIVA S30057/2007 SNM Uppf Dahlström Mats Katrineholm Äg. PETTERSSON GEORGE

LÄRAREGATAN 17 52333 ULRICEHAMN

DP 2012-11-27 HISINGEN Domare 1: JONASSON STELLAN

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = 52 p Dcert 1 :a RÅ

6 6 4 6 1 1 3 65 Min Rådjur , 62 Min Rådjur

DP 2012-12-27 KINNAHULT Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 = 51 p 1 :a RÅ

7 8 6 6 4,6 1 1 3 65 Min Rådjur , 50 Min Rådjur , 25 Min Rådjur

DP 2012-12-18 SPEKERÖD Domare 1: ASK THOMAS

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 5 6 = 49 p 1 :a RÅ

7 3,8 6 6 2 3 80 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

J SKOGS DRUTTENS CARRO S36708/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090502 e SE J(D)CH IDAHOLMS ELVIS

S38210/2004 SNM u J BUTAS ALLY S41358/2003 SN Uppf Persson Anders Åskloster Äg. JONSSON

SKJALHOLT JONNY SKORSTENSVÄGEN 21 39363 KALMAR

DP 2012-01-18 TREKANTEN Domare 1: JOHANSSON KJELL

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 3 6 7 1 6 3 70 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

SKOGSLETTA'S F D DOLLY SE42121/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20100806 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO

VCH SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u NORD J(D)CH NO UCH PRESTBRÅTAN'S Z S DINA

N14793/02 SNM Uppf FURUHAUG TORGRIM & HELGA NORGE Äg. PETTERSSON LEIF BOBACKEN 121

91509 BYGDEÅ

ODP 2012-10-11 KLANKLIDEN Domare 1: BURMAN LARS-GÖRAN

EP

KOD

3 5 6 5 6 4 6 3 5 5 = 48 p 1 :a RÅ

2 2 6 6 9 6 6 9 1 3 60 Min Rådjur

54


SE J(D)CH SKOGSLETTA'S F D NIKE SE63946/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100806 e INT J(D)CH NORD

J(D)CH NO VCH SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u NORD J(D)CH NO UCH PRESTBRÅTAN'S Z S

DINA N14793/02 SNM Uppf FURUHAUG T & H RINDALSSKOGEN NORGE Äg. WIEBE PETER ST FRÖ

BYGATAN 22 38660 MÖRBYLÅNGA

ODP 2012-11-23 KRONOBERG Domare 1: STETTER JENS

EP

KOD

2 3 3 2 3 5 4 5 4 3 = 34 p 3 :a RÅ

25 6 5 2 16 2 2 9 Min Rådjur , 45 Min Rådjur

ODP 2012-11-16 SMÅLAND Domare 1: FREDRIK PERSSON

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 = 43 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 7 6 9 85 Min Rådjur

DP 2012-01-05 FÖRLÖSA Domare 1: ANDERSSON SIVERT

EP

KOD

4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 = 42 p 1 :a RÅ

7 3 6 9 1,7 3,6 9 2 3

SKOGSLETTA'S FD DONNA S58344/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090701 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO VCH

SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u NORD J(D)CH NO UCH PRESTBRÅTAN'S Z S DINA N14793/02

SNM Uppf FURUHAUG TORGRIM & HELGA NORGE Äg. PETTERSSON LEIF BOBACKEN 121 91509 BYGDEÅ

ODP 2012-10-11 KLANKLIDEN Domare 1: BURMAN LARS-GÖRAN

EP

KOD

3 4 6 5 6 4 6 3 3 5 = 45 p 1 :a RÅ

8 3 6 3 9 6 6 9 2 3 60 Min Rådjur

SE VCH SKOGSLETTA'S FD FUNKY S56936/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090701 e INT J(D)CH NORD

J(D)CH NO VCH SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u NORD J(D)CH NO UCH PRESTBRÅTAN'S Z S

DINA N14793/02 SNM Uppf FURUHAUG TORGRIMM & HELGA NORGE Äg. EDLUND ROGER KLANKLIDEN

91596 FLARKEN

DP 2012-10-26 KLANKLIDEN Domare 1: BURMAN LARS-GÖRAN

EP

KOD

4 6 6 5 5 6 6 5 6 5 = 54 p Dcert 1 :a RÅ

7 3 6 3 4 6 6 9 1 3 60 Min Rådjur

ODP 2012-10-24 YTTERBYN Domare 1: BURMAN LARS-GÖRAN

EP

KOD

3 6 4 4 4 4 5 6 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

2 3 4 3 7 4 6 1 2 3 60 Min Rådjur

DP 2012-11-30 ÖVRE NORRLAND Domare 1: LINDFORS OLA

EP

KOD

3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 = 42 p 1 :a HA

3 3 3 3 1 4,6 5 1 1 3 50 Min Hare

NORD J(D)CH SE VCH SKOGSLETTA'S ZD ALICE S36470/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20081210 e SE J(D)CH

SE U(DV)CH SE VCH NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u NORD J(D)CH NO UCH

PRESTBRÅTAN'S Z S DINA N14793/02 SNM Uppf HELGA OCH TORGRIM FURUHAUG RINDALSSKOGEN,

NORGE Äg. LEIF JONASSON RANNÅSVÄGEN 9 83191 ÖSTERSUND

DP 2012-10-02 BRASTA Domare 1: NORRLUND TORBJÖRN

EP

KOD

4 5 0 0 0 0 0 4 4 4 = 21 p 0 :a

55 Min Okänt , 60 Min Okänt

55


NO J(D)CH SE J(D)CH SKOGSLETTA'S ZD LITA NO32146/09 SN VILTFÄRGAD f 20081210 e SE J(D)CH SE

U(DV)CH SE VCH NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u NORD J(D)CH NO UCH

PRESTBRÅTAN'S Z S DINA N14793/02 SNM Uppf TORGRIM OCH HELGA FURUHAUG RINDALSSKOGEN,

NORGE Äg. ARNE ROGER AURSÖY SELSBAKKVEIEN 85B 7028 TRONDHEIM,NORGE

ODP 2012-10-24 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3,4 3,6 9 1 6 9 1 3 65 Min Rådjur , 16 Min Okänt , 18 Min Okänt

SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH SKOGSLETTA'S ZD TYRA S39582/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070326 e SE

J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH NO J(D)CH HISSMOVALLENS ZECAR S25589/2003 SNM u NORD J(D)CH NO

UCH PRESTBRÅTAN'S Z S DINA N14793/02 SNM Uppf RINDALSSKOGEN, NORGE Äg. FRISKVALL MAJRON

LINDSJÖ 57497 VETLANDA

ODP 2012-01-20 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON HANS

EP

KOD

5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 = 41 p 2 :a HJORT

7 6 34 2 2 7 9 3 62 Min Okänt

SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH SKOGSRÅA'S DREV-TJEJJA S39747/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090430 e

NO J(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH BONUS N15891/06 SNM u SE U(DV)CH NO UCH SE J(D)CH DK UCH C.I.B

SKOGSRÅA'S RAGATA S41292/2000 SNM Uppf Olsson Carina Segmon Äg. TORP ALEXANDER RAMSTAD

GÅRD 7717 STEINKJER NORGE

DP 2012-01-19 BARKERUD Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 = 42 p 1 :a RÅ

1,6 1 60 Min Rådjur , 20 Min Okänt

ODP 2012-01-17 BORGVIK Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 4 3 1,7 168 6 2 5 62 Min Rådjur , 46 Min Rådjur

J SKOGSRÅA'S GOSETÖS SE48927/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100610 e SE U(D)CH DAKSGÅRDEN'S

ANTE S21092/2005 SNM u SE VCH SE U(DV)CH NO UCH SE J(D)CH C.I.B SKOGSRÅA'S ASTRID

S19065/2007 SNM Uppf OLSSON CARINA SEGMON Äg. SVANBERG ANDERS & ELISABET OPPREVA 1

58561 LINGHEM

DP 2012-01-31 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ERIKSSON ROLF

EP

KOD

4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 = 37 p 3 :a RÅ

30 Min Rådjur

J SKOGSRÅA'S INEZ SE46591/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110619 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO VCH SE

VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u SE VCH SE U(DV)CH NO UCH SE J(D)CH C.I.B SKOGSRÅA'S

ASTRID S19065/2007 SNM Uppf Olsson Carina Segmon Äg. TORP ALEXANDER RAMSTAD GÅRD 7717

STEINKJER NORGE

ODP 2012-11-21 SÄFFLE Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 = 37 p 3 :a RÅ

3 7 1 1,6 31 Min Rådjur

56


J SE VCH SKOGSRÅA'S IZAC SE46588/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110619 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO

VCH SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u SE VCH SE U(DV)CH NO UCH SE J(D)CH C.I.B

SKOGSRÅA'S ASTRID S19065/2007 SNM Uppf Olsson Carina Segmon Äg. NÄSSLANDER TORBJÖRN

LINDORNAVÄGEN 17 81022 ÅRSUNDA

ODP 2012-10-24 ÅRSUNDA Domare 1: WESTLUND HÅKAN

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

67 Min Rådjur , 76 Min Rådjur

DP 2012-11-15 ÅRSUNDA Domare 1: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 = 42 p 2 :a HA

3 23 Min Rådjur , 40 Min Hare

J SE VCH SKÄRPSTRÖMMENS ANJA S62073/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080926 e SE J(D)CH SE VCH

BRUNNBYÅSENS CASCO S57848/2003 SNM u SE J(D)CH FI J(D)CH PEELERS JESSIE S26539/2004 SNM

Uppf Månsson Annika Ockelbo Äg. MÅNSSON ANNICA SKÄRPAN 14 81693 OCKELBO

DP 2012-01-16 GÄVLEBORG Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 = 38 p 2 :a RÅ

1 12 Min Rådjur , 51 Min Rådjur

ODP 2012-01-10 ÅRSUNDA Domare 1: LARSSON KJELL

EP

KOD

4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 = 42 p 1 :a RÅ

5 3 65 Min Rådjur

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

4 4 0 0 0 0 0 0 4 3 = 15 p 0 :a

22 Min Okänt , 5 Min Okänt

J SE VCH SMEDJEHOLMENS AKILLES S11140/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20041118 e NO J(D)CH NO

U(D)CH AKKI'S BALDER N09072/94 SNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH SKOGSRÅA'S RILLA S41293/2000 SNM

Uppf Andersson Martin & Andersson Anna Grums Äg. BERGENHEIM ANDERS LONG SÄTERI 1 66491 GRUMS

DP 2012-01-02 LÅNGS SÄTERI Domare 1: JANSSON LARS-ÅKE

EP

KOD

3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 = 40 p 2 :a RÅ

2,5 2,5 4 3 1,7 2,8 6 70 Min Rådjur

J STORA BROGÅRDENS LADY MARION S43614/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070517 e SE VCH SE

U(DV)CH SE J(D)CH EMIL S35339/2004 SNM u STINA S28281/2001 SNM Uppf Borrhed Johansson Birgitta

Trekanten Äg. Inga Birath von Sydow Lillsjövik 19693 Kungsängen

DP 2012-01-27 BÄLINGE Domare 1: RONNIE SAMUELSSON

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 = 45 p 1 :a HJORT

3 6 6 9 1 76 Min Hjort , 30 Min Hjort

STRIBUKKENS BU AYLA S56280/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090508 e NO J(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH

BONUS N15891/06 SNM u NO J(D)CH SE J(D)CH STRIBUKKENS UM URD N19740/01 SNM Uppf FAEGIR

RITA & SVEN ROA, NORGE Äg. FRISKVALL MAJRON LINDSJÖ 57497 VETLANDA

ODP 2012-11-23 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON KENNETH

EP

KOD

3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 = 46 p 1 :a RÅ

23 8 6 6 146 16 1 2 60 Min Rådjur , 20 Min Okänt

57


STUTTLEGGENS L-ZORRO N46116/10 f 20100521 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO VCH SE VCH

KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u STUTTLEGGENS GAZKA 11073/04 Uppf BERGQUIST KJELL-ARNE

RÖMSKOG NORGE Äg. BERGQUIST KJELL-ARNE NORDLI 1950 RÖMSKOG NORGE

ODP 2012-01-16 BORGVIK Domare 1: WALL ULF

EP

KOD

5 5 3 4 3 5 5 5 4 3 = 42 p 3 :a RÅ

7 3 6 2 4,6 1 1 2 34 Min Rådjur , 37 Min Okänt , 17 Min Rådjur , 4 Min

J STUTTLEGGENS L-ZORRO NO46116/10 S VILTFÄRGAD f 20100521 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO VCH

SE VCH KVILESTADS FIBBE N10367/07 SN u STUTTLEGGENS GAZKA N11073/04 SNM Uppf DEGROOT

HENK ROBERT&EGEDAL LILL HEG LILLESAND NORGE Äg. BERGQVIST KJELL ARNE NORDLI 1950

RÖMSKOG NORGE

ODP 2012-11-19 SÄFFLE Domare 1: NILSSON GÖRAN

EP

KOD

5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 1 53 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

NORD J(D)CH SE VCH SUTTARÖNS VÄSTMAN S56296/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070719 e SE J(D)CH

BORRINGES TAKSI S24582/2003 SNM u SE VCH MÅSEBO PUDDING S33971/2004 SNM Uppf Johansson

Roland & Åkerberg Maja Pålsboda Äg. BJÖRLIN OLOV GÖTE HELLMANS VÄG 8 69597 TIVED

DP 2012-01-17 BRÅTA Domare 1: HERMANSSON ULF

EP

KOD

5 5 6 6 6 4 5 4 4 6 = 51 p 1 :a RÅ

3 6 3,6 1,7 1 1,6 9 2 3 62 Min Rådjur , 70 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: JARL THOMAS

Domare 2: STOLTZ LARS-ERIK

EP

KOD

5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 1,7 7 6 9 2 3,9

ODP 2012-11-21 Örebro län Domare 1: EKLUND TOMMY

EP

KOD

5 6 6 6 6 5 5 4 4 6 = 53 p Dcert 1 :a RÅ

7 3 6 6 17 6 6 9 2 3 69 Min Rådjur , 80 Min Rådjur

DP 2012-01-19 Svinnersta Domare 1: OLSSON MATS

EP

KOD

4 5 6 6 5 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÄV

3 6 6 7 76 1 9 2 3 63 Min Räv , 70 Min Rådjur , 46 Min Rådjur

J SÄVESKOGENS LISSI S65747/2009 SNM SVART M TANTECKNING f 20091101 e SÄVESKOGENS ARRO

S58936/2008 KNM u UDDEBACKENS CINDY S33463/2008 SNM Uppf Jonasson Stellan Göteborg Äg.

HELLSTEN BOMAN GUNILLA SPÄNNAREGÅRDEN 54295 MARIESTAD

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: HJALMARSSON RONNY

EP

KOD

4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

6 6 6 1 2 1 63 Min Rådjur , 21 Min Okänt

SE U(D)CH SÖNNARÖNAS ÅSKA S19530/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090210 e SE J(D)CH FI JCH NO

J(D)CH KAMSÅSMYRENS ELIS S31366/2004 SNM u SE U(G)CH SE J(GF)CH SÖNNARÖNAS BG VIAGRA

S16338/2003 SNM Uppf ÅHS STIG & MARGARET ÅMOTFORS Äg. STOLTZ GÖRAN MULSTAD KVICKSTORP

59794 ÅTVIDABERG

ODP 2012-11-27 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: NILSSON JAN-OWE

EP

KOD

4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 = 41 p 0 :a RÅ

8 3 3 7 1 1 13 2 23 Min Rådjur , 16 Min Rådjur

58


DP 2012-01-26 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: HÅKANSSON HANS

EP 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 = 43 p 1 :a RÅ

KOD 23 3 34 3 7 1 25 3 12 3 46 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

ODP 2012-01-19 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-ERIK

EP 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 = 43 p 2 :a RÅ

KOD 7 3 6 2 167 1 3 2 47 Min Rådjur

SE VCH TAXONS MILLA SE44597/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100525 e J DRILLINGS JULIUS S37048/2005

SNM u TAXONS WILMA S59347/2006 SNM Uppf Lindqvist Anna-lena & Lindqvist Chr Skellefteå Äg. BÅÅTH

ELISABETH BJERNSJÖ 90587 UMEÅ

DP 2012-11-22 FLARKLUND Domare 1: BURMAN LARS-GÖRAN

EP

KOD

4 4 6 5 4 4 5 3 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 9 6 6 9 2 3 42 Min Okänt , 60 Min Rådjur

J TJÄRSKOGENS HUBERTUS S36712/2009 SNM SVART M TANTECKNING f 20090416 e SE VCH SE J(D)CH

KLACKEBOS GUNDE S36761/2004 KNM u SE J(D)CH TJÄRSKOGENS BUFFY S32478/2003 SDM Uppf ROLF

JOHANSSON Skephult Äg. J-O BÖRDIN TENNISVÄGEN 13 51650 APLARED

ODP 2012-10-08 ÖSTERSUND Domare 1: JONASSON LEIF

EP

KOD

3 4 5 5 5 6 5 6 5 5 = 49 p 1 :a RÅ

9 3 6 3.6 7 1 1 5 66 Min Rådjur , 8 Min Hare , 15 Min Rådjur

ODP 2012-12-04 VISBY Domare 1: PETTERSSON GUNNAR

EP

KOD

4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 = 45 p 1 :a RÅ

3 3 7 1 63 Min Rådjur

J TORSHOLMENS DONNA S32010/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090402 e SE VCH J BRUNNBYÅSENS

CARAT S57847/2003 SNM u SE J(D)CH TORSHOLMENS TUVA S13361/2005 SNM Uppf Weslien Jan Uppsala

Äg. Stumle Per Djurgårdslundsvägen 3 62377 Klintehamn

ODP Gotland Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 = 33 p 0 :a RÅ

3 3 6 6 1 4 26 Min Rådjur

SE J(D)CH TORSHOLMENS FIA-LOTTA SE37923/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100429 e NORD J(D)CH SE

VCH SE U(DV)CH BRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SE J(D)CH TORSHOLMENS TUVA

S13361/2005 SNM Uppf Weslien Jan Uppsala Äg. LINGVALL ROLF HÄCKIEVÄGEN 16 81740 BERGBY

ODP 2012-10-23 ÅRSUNDA Domare 1: GRANSTRÖM ULF

EP

KOD

5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 = 44 p 2 :a RÅ

8 6 1 49 Min Rådjur

J TORSHOLMENS KARL-BERTIL SE37920/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100429 e NORD J(D)CH SE VCH SE

U(DV)CH BRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SE J(D)CH TORSHOLMENS TUVA

S13361/2005 SNM Uppf Weslien Jan Uppsala Äg. VIKLUND ERIK SKEPPTUNA 311 19593 MÄRSTA

ODP 2012-11-19 STOCKHOLM Domare 1: SÖDERBERG CARL J:R

EP

KOD

4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 = 42 p 3 :a RÅ

30 Min Rådjur , 27 Min Rådjur

59


DP 2012-01-03 GÅDESTA Domare 1: LARSSON BERTIL

EP 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

KOD 3 1 1,5 62 Min Rådjur , 31 Min Rådjur

SE U(DV)CH SE J(D)CH SE VCH TRAPPBERGETS AMOS BATMAN S22286/2007 SNM VILTFÄRGAD f

20070304 e SE VCH SE U(DV)CH NORD J(D)CH SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE J(D)CH

MÅSEBO PILLAN S33968/2004 SNM Uppf Stoltz Lars-erik Sala Äg. Stoltz Lars-Erik Stadsskogen Nötbo 102

73397 Sala

SDP 2012-11-12 Västmanland Domare 1: PALFELT KEN

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 5 5 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

3 7 4 6 3 68 Min Räv , 72 Min Rådjur

ODP 2012-11-22 Tärnsjö Domare 1: LARSSON INGEMAR

EP

KOD

5 4 4 4 5 5 5 5 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

7 7 1 1 3 4 Min Okänt , 60 Min Rådjur

SE J(D)CH TRAPPBERGETS ATHOS S22291/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070304 e SE VCH SE U(DV)CH

NORD J(D)CH SNÖBÄCKENS ARRO S39747/2001 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO PILLAN S33968/2004 SNM

Uppf Stoltz Lars-erik Sala Äg. JOHANSSON BENNY STÄMPLARVÄGEN 1 75596 UPPSALA

ODP 2012-11-17 Gimo Domare 1: WALLIN BO

EP

KOD

5 2 4 4 5 5 4 4 4 3 = 40 p 2:A :a RÅ

6 63 Min Rådjur

ODP Gimo Domare 1: NILSSON INGERT

EP

KOD

3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 = 43 p 1:A :a RÅ

7 6 21 Min Okänt , 60 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH TRAPPBERGETS BETTAN S31721/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080329 e SE J(D)CH SE

U(D)CH NO J(D)CH EYASKALLETS CHALLE S48735/2002 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO PILLAN S33968/2004

SNM Uppf Stoltz Lars-erik Sala Äg. Lars-Erik Stoltz Stadsskogen Nötbo 102 73397 Sala

DP 2012-01-23 Västmanland Domare 1: PALFELT KEN

EP

KOD

5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 6 3 15 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

J TYRSTUBBENS ELVA S41097/2005 SNM VILTFÄRGAD f 20050510 e SE J(D)CH BORRINGES TAXON

S24583/2003 SNM u ALBIN'S RONJA S37707/2003 SN Uppf ENGMAN NIKLAS & CHRISTINA SKÄRBLACKA

Äg. JANSSON SUNE STORA TYTTORP 59075 LJUNGSBRO

ODP 2012-01-16 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: NILSSON JAN-OWE

EP

KOD

4 2 0 0 0 0 0 4 5 2 = 17 p 0 :a

6 3 2

J TÖRNEVALLENS ULTRA S47809/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070605 e SE J(D)CH SJÖHAMRAS KRUT

S40822/2004 SNM u SE J(D)CH TÖRNEVALLENS PRISMA S38607/2000 SNM Uppf SVANBERG ANDERS &

ELISABET LINGHEM Äg. SVANBERG ANDERS & ELISABET OPPREVA LINGHEM

ODP 2012-11-29 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KINDÉN JOHAN

EP

KOD

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 3 p 0 :a

60


DP 2012-01-27 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: NILSSON JAN-OWE

EP 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

KOD 7 3 6 6 8 16 1 2 5 13 Min Okänt , 68 Min Rådjur

SE U(D)CH SE J(D)CH UBSOLA KALLE S33490/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070327 e SE J(D)CH SE

U(D)CH UBSOLA FLIPPE S36587/2003 KNM u SE U(DV)CH SE VCH SE J(D)CH UBSOLA BIGGAN

S34584/2000 SNM Uppf Larsson Ingvar Lundsbrunn Äg. BENGTSSON ROGER FRÖLUNDA SÖRGÅRDEN 3

54293 MARIESTAD

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: LILLIESTIERNA GERHARD

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 = 51 p 1 :a RÅ

7,8 3,8 6 6 7,8 1,6 1 1 3 60 Min Rådjur , 23 Min Rådjur , 35 Min Rådjur , 40 Min

SE J(D)CH UBSOLA LEO S45561/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080517 e SE J(D)CH BIWAS DAVIS

S25170/2004 SNM u SE J(D)CH UBSOLA VILMA S46725/98 SNM Uppf Larsson Ingvar Lundsbrunn Äg.

FERNSTRÖM ROLAND LILLÄNGEN MÅLARETORP 3 53391 GÖTENE

ODP 2012-11-22 SKARABORG Domare 1: BENGTZON LARS-ERIC

EP

KOD

4 6 6 6 5 5 6 5 5 6 = 54 p Dcert 1 :a RÅ

2,7 3 6 6 9 6,8 6 3 1 3 31 Min Hjort , 80 Min Rådjur , 53 Min Rådjur

SE J(D)CH UBSOLA LURING S45564/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080517 e SE J(D)CH BIWAS DAVIS

S25170/2004 SNM u SE J(D)CH UBSOLA VILMA S46725/98 SNM Uppf Larsson Ingvar Lundsbrunn Äg.

JOHANSSON MARTIN PLATÅVÄGEN 13 A 54155 SKÖVDE

ODP 2012-11-22 SKARABORG Domare 1: LINDQVIST JÖRGEN

EP

KOD

4 4 0 0 0 0 0 3 2 3 = 16 p 0 :a

7 3 9 3 38 Min Okänt

J UDDEBACKENS CARA S33462/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080329 e NORD J(D)CH KAMMARBERGETS

CAESAR S11310/2004 SNM u SE J(D)CH RAMSJÖÅS STINA S21247/2002 SNM Uppf Löfgren Stig Åke Floda

Äg. WESTER PER ASKIMS DOMMARRINGSVÄG 173 43638 ASKIM

SDP 2012-01-11 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 = 44 p 1 :a RÅ

3 6 2 1,6 3 70 Min Rådjur

SDP 2012-11-30 HALLAND Domare 1: JOHANSSON CARL-OLOF

EP

KOD

3 4 5 6 6 4 4 5 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

3 3 3,6 3 9 16 60 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

SE VCH SE J(D)CH UDDEBACKENS CILLA S33165/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090407 e NORD J(D)CH

KAMMARBERGETS CAESAR S11310/2004 SNM u SE J(D)CH RAMSJÖÅS STINA S21247/2002 SNM Uppf

Löfgren Stig Åke Floda Äg. NINNI & LASSE GREN RÅGSJÖVÄGEN 10 44191 ALINGSÅS

ODP 2012-11-05 Domare 1: LENSTAD TORBJÖRN

Domare 2: TORBJÖRN NÄSSLANDER

EP

KOD

4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

1 9

61


J SE VCH UDDEBACKENS SARA SE59473/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100916 e SE VCH SE J(D)CH SE

U(DV)CH BOKNÄSETS QNALL S15373/2007 SNM u SE J(D)CH RAMSJÖÅS STINA S21247/2002 SNM Uppf

Löfgren Stig Åke Floda Äg. LÖFGREN STIG-ÅKE SVALÖRTSVÄGEN 3 44836 FLODA

ODP 2012-11-14 HAJOM Domare 1: JARLSVIK BO

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 1 7 1,3 2 65 Min Rådjur

SE J(D)CH UDDEBACKENS SIGGE S33169/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090407 e NORD J(D)CH

KAMMARBERGETS CAESAR S11310/2004 SNM u SE J(D)CH RAMSJÖÅS STINA S21247/2002 SNM Uppf

Löfgren Stig Åke Floda Äg. FHAGER HANS RINKULLEVÄG 15 43082 DONSÖ

ODP 2012-11-15 HAJOM Domare 1: JONSSON HARALD

EP

KOD

5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 6 6 1 1 3 65 Min Rådjur

DP 2012-01-20 HAJOM Domare 1: ANDERSSON HANS-OLOF

EP

KOD

6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 = 49 p 1 :a RÅ

7 6 6 1,2 6 1,2 3,9 63 Min Rådjur , 32 Min Rådjur

UDDEBACKENS SVANTE SE59478/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100916 e SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CH

BOKNÄSETS QNALL S15373/2007 SNM u SE J(D)CH RAMSJÖÅS STINA S21247/2002 SNM Uppf Löfgren Stig

Åke Floda Äg. JOHANSSON CURT ÅSENVÄGEN 3 RYDSLED 466 91 SOLLEBRUNN

DP 2012-12-05 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: ARVEBLAD SVEN-OLOF

EP

KOD

4 5 5 4 6 4 5 4 4 6 = 47 p 1 :a HJORT

8 3 1 26 6 9 3 85 Min Hare , 85 Min Hjort

DP 2012-12-14 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: NILSSON DAN

EP

KOD

4 4 0 0 0 0 0 4 4 3 = 19 p 0 :a

7 Min Rådjur , 19 Min Räv , 9 Min Rådjur

UNGSKOGEN MOZART S43085/2004 SNM VILTFÄRGAD f 20040523 e GÅRDESTASKOGENS EGIL

S34245/99 SN u SE J(D)CH TANJA S39423/99 SNM Uppf Hasselqvist Björn Mariestad Äg. BRÅNN ARNE

FREDENGATAN 11 53333 GÖTENE

DP 2012-11-06 STORA EK Domare 1: LILLIESTIERNA GERHARD

EP

KOD

5 2 4 4 4 4 3 5 4 3 = 38 p 2 :a RÅ

2 5 2,7 10 Min Rådjur , 53 Min Rådjur

URSKULLENS GRETA GARBO S38818/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090526 e SE VCH SE U(V)CH SE

J(D)CH CAMPILIOS NÄVER S39182/2005 SNM u URSKULLENS FLISAN S50372/2004 SNM Uppf Johansson

Robert & Johansson Susann Ed Äg. JOHANSSON ROBERT RÖLANDA, DALEN 170 668 93 ED

ODP 2012-11-15 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: NILSSON DAN

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

9 3 3 7 88 Min Rådjur

62


SE J(D)CH URSKULLENS GRIZZLY S38820/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090526 e SE VCH SE U(V)CH SE

J(D)CH CAMPILIOS NÄVER S39182/2005 SNM u URSKULLENS FLISAN S50372/2004 SNM Uppf Johansson

Robert & Johansson Susann Ed Äg. JOHANSSON ROBERT & SUSANNE DALEN, RÖLANDA 170 668 93 ED

ODP 2012-11-17 BOHUSLÄN-DAL Domare 1: NYGREN ÅKE

EP

KOD

5 6 5 5 6 5 4 4 3 6 = 49 p 1 :a RÅ

8 6 6 51 5 9 3 70 Min Rådjur , 60 Min Rådjur , 15 Min Rådjur

ODP 2012-11-05 Domare 1: ÅKERLÖF ÅGE

Domare 2: JOHANSSON ANDREAS

EP

KOD

5 5 5 5 6 4 4 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7,8 3 3 3,5 9 3

J UTORAX ALONZO SE25084/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100324 e SE J(D)CH SE U(D)CH ALARPS

CONRAD S36154/2003 SNM u SE J(D)CH TÖRNEVALLENS UTOPI S47812/2007 SNM Uppf Lundberg Ola &

Engström Johan Skellefteå Äg. HENRIKSSON TONY ROSENVÄGEN 10 51350 SPARSÖR

DP 2012-11-14 HORRED Domare 1: TOOMPEA INGER

EP

KOD

3 5 5 5 5 4 5 5 5 6 = 48 p 1 :a RÅ

3 3,6 7 6 1 3 45 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

DP 2012-12-17 HORRED Domare 1: ANDERSSON HANS-OLOF

EP

KOD

3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

9 3,8 6 3 9 2 2,6 9 2 3 61 Min Rådjur , 10 Min Hare , 62 Min Rådjur

J UTORAX AYLA SE25087/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100324 e SE J(D)CH SE U(D)CH ALARPS CONRAD

S36154/2003 SNM u SE J(D)CH TÖRNEVALLENS UTOPI S47812/2007 SNM Uppf Lundberg Ola & Engström

Johan Skellefteå Äg. WAHLBERG PER-ARNE EKEBERG 1 57397 TRANÅS

DP 2012-12-27 VÄNSTERNÄS Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 4 6 5 6 5 5 4 4 6 = 49 p 1 :a RÅ

3 6 6 1,7 468 1,6 9 3 98 Min Rådjur

DP 2012-11-29 LINDERÅS Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 4 4 4 6 = 45 p 1 :a RÅ

3 3 21 Min Okänt , 76 Min Rådjur

UTORAX BIANCA SE30685/2010 SN VILTFÄRGAD f 20100403 e SE J(D)CH SKOTT S51862/2006 SNM u SE

J(D)CH RAKEL S18565/2007 SNM Uppf Lundberg Ola & Engström Johan Skellefteå Äg. BURMAN MARIE N.

ALTERVÄGEN 708 94592 ALTERSBRUK

ODP 2012-10-24 HORTLAX Domare 1: SUNDELL TOMMY

EP

KOD

3 3 0 0 0 0 0 4 5 0 = 15 p 0 :a

UTORAX CHAOS SE23301/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110228 e SE J(D)CH SE U(D)CH NO J(D)CH

EYASKALLETS CHALLE S48735/2002 SNM u SE J(D)CH TÖRNEVALLENS UTOPI S47812/2007 SNM Uppf

Lundberg Ola & Engström Johan Skellefteå Äg. STRÖM JONAS BONÄS SÖDRA BYGATA 22 79295 MORA

DP 2012-11-02 AVESTA Domare 1: AUGUSTSSON ULF

EP

KOD

3 4 2 3 4 5 5 3 4 5 = 38 p 2 :a RÅ

3 5 7 6,7 1,6 27 Min Rådjur , 84 Min Rådjur

63


J UTORAX CHLORIS SE23299/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110228 e SE J(D)CH SE U(D)CH NO J(D)CH

EYASKALLETS CHALLE S48735/2002 SNM u SE J(D)CH TÖRNEVALLENS UTOPI S47812/2007 SNM Uppf

LUNDBERG O & ENGSTRÖM J SKELLEFTEÅ Äg. PETERSSON ANDERS VETEVÄGEN 10 35253 VÄXJÖ

ODP 2012-11-13 SMÅLAND Domare 1: JOHANSSON KJELL

EP

KOD

5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 6 1 3 65 Min Rådjur , 50 Min Rådjur

ODP 2012-11-21 KRONOBERG Domare 1: LINDBLOM BJÖRN

EP

KOD

5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

6 6 16 9 2 3 64 Min Rådjur

DP 2012-10-29 KRONOBERG Domare 1: ÖSTANGÅRD DANIEL

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 6 1 6 9 88 Min Rådjur

DP 2012-12-04 KRONOBERG Domare 1: SVENSSON KENNETH

EP

KOD

3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 = 36 p 3 :a RÅ

9 9 6 6 8 9 2 31 Min Rådjur , 29 Min Rådjur

SE J(D)CH WAHLBERGETS CLINTON S50514/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080702 e SE J(D)CH SE U(D)CH

ALARPS CONRAD S36154/2003 SNM u SE J(D)CH EJANS CLARA S32213/2006 SNM Uppf Wahlberg Per-arne

Tranås Äg. WAHLBERG PER-ARNE EKEBERGS GÅRD 57397 TRANÅS

DP 2012-12-03 SPINKARP Domare 1: DAVIDSSON MIKAEL

EP

KOD

4 5 6 5 6 5 5 4 4 6 = 50 p 1 :a RÅ

3,8 3 1,7 6 6 3 67 Min Rådjur , 102 Min Rådjur

SE J(D)CH WAHLBERGETS GARBO S21777/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090223 e SE J(D)CH SE U(D)CH

ALARPS CONRAD S36154/2003 SNM u SE J(D)CH EJANS CLARA S32213/2006 SNM Uppf Vahlberg Per-arne

Tranås Äg. GUSTAVSSON MARLENE SÖDERVÄRNSGATAN 5 62146 VISBY

DP 2012-01-11 TOFTA Domare 1: CHRISTIANSSON CHRISTER

EP

KOD

6 4 5 5 5 4 5 4 3 4 = 45 p 1 :a RÅ

7 6 3 1 6 9 3,9 60 Min Rådjur , 49 Min Rådjur

SE J(D)CH WAHLBERGETS JAWA SE29160/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100329 e SE J(D)CH SE U(D)CH

ALARPS CONRAD S36154/2003 SNM u SE J(D)CH EJANS CLARA S32213/2006 SNM Uppf Vahlberg Per-arne

Tranås Äg. WAHLBERG PER-ARNE EKEBERG 1 57397 TRANÅS

ODP 2012-11-13 SMÅLAND Domare 1: ECKERBERG LENNART

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 5 4 4 6 = 46 p 1 :a HA

3 6 1,6 1 1 9 3 45 Min Hare , 52 Min Rådjur

DP 2012-11-29 LINDERÅS Domare 1: ROMAN GÖTE

EP

KOD

3 4 6 6 5 5 5 4 4 6 = 48 p 1 :a RÅ

9 6 3 6 6 3 77 Min Rådjur , 66 Min Rådjur

64


VALJESKOGENS SALLY II S38802/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090529 e SE J(D)CH VALJESKOGENS

FRASSE II S23233/2001 SNM u SE VCH SE J(D)CH GRANTINGES BONNIE S59646/2005 SNM Uppf PIHL

ANDERS & BO SÖLVESBORG Äg. HÅLLÉN LARS RANDA BACKE 2 783 93 ST SKEDEVI

DP 2012-11-22 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: HAMMAR JOHN

EP

KOD

2 3 5 5 4 3 4 4 5 3 = 38 p 3 :a HJORT

235 2 3

VALJESKOGENS SILLA II S38801/2009 SN VILTFÄRGAD f 20090529 e SE J(D)CH VALJESKOGENS FRASSE

II S23233/2001 SNM u SE VCH SE J(D)CH GRANTINGES BONNIE S59646/2005 SNM Uppf Pihl Bo & Pihl

Anders Sölvesborg Äg. FLOENGÅRD MATS BRINGETOFTA 57691 SÄVSJÖ

DP 2012-11-22 BRINGETOFTA Domare 1: PETTERSSON NICLAS

EP

KOD

5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 2,5 1 3 16 Min Okänt , 19 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

J SE VCH VALJESKOGENS SILVA II S38800/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090529 e SE J(D)CH

VALJESKOGENS FRASSE II S23233/2001 SNM u SE VCH SE J(D)CH GRANTINGES BONNIE S59646/2005

SNM Uppf PIHL BO SÖLVESBORG Äg. PIHL BO KÄLLV 8 29477 SÖLVESBORG

ODP 2012-11-29 SKÅNE BLEKINGE Domare 1: KARLSSON LEIF

EP

KOD

4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 = 47 p 1 :a RÅ

7,8 3,8 6 3,6 9 1,6 1,6 1 1,2 3 77 Min Rådjur , 33 Min Rådjur

DP 2012-01-19 RYSSBERGET Domare 1: JOHANSSON JOHNNY

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 6 3,6 1,7 1,6 1 1 2 3 67 Min Rådjur

DP 2012-01-24 HÄGLINGE Domare 1: KARLSSON LEIF

EP

KOD

5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 = 45 p 1 :a RÅ

7 3 3 3 1,7 1,6 1,6 1 2 3 65 Min Rådjur

ODP 2012-11-22 KRONOBERG Domare 1: ÖBERG ANDERS

EP

KOD

3 3 5 5 4 5 4 4 3 3 = 39 p 0 :a RÅ

2 6 6 26 9 6 27 Min Rådjur , 25 Min Okänt

DP 2012-11-06 SÖRBYTORP Domare 1: BARNEKOW HENRIK

EP

KOD

4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 = 44 p 1 :a RÅ

7 3 3 6 9 6,7 1,3 2 3 64 Min Rådjur , 41 Min Rådjur

J VECKOS OMMA SE34470/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100428 e SE J(D)CH SJÖHAMRAS KRUT

S40822/2004 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO QAXA S29699/2007 SNM Uppf Severin Karl-gunnar & Severin Monik

Motala Äg. JANSÉN CHRISTER VALLA RUSTHÅLL 315 59292 VADSTENA

ODP 2012-11-05 Domare 1: ERIKSSON BO

Domare 2: ERIKSSON STEN ÅKE

EP

KOD

4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 = 43 p 1 :a RÅ

6 3 6

65


WIDESTIGENS KASPER S38966/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080423 e SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH

EMIL S35339/2004 SNM u HARTASSEN'S NICCI S38610/2000 SNM Uppf PERSSON STIG JÄMJÖ Äg.

NILSSON HÅKAN PLOMMONVÄGEN 5 35261 VÄXJÖ

DP 2012-01-02 KRONOBERG Domare 1: ANDERSSON CONNY

EP

KOD

4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 = 43 p 1 :a RÅ

2 23 3 6 4 9 2 3 60 Min Rådjur , 10 Min Okänt

DP 2012-01-07 KRONOBERG Domare 1: PETERSSON ANDERS

EP

KOD

4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 = 33 p 3 :a RÅ

6 5 36 4 9 3 46 Min Okänt , 84 Min Rådjur

SE U(V)CH SE VCH VILGS C O PEPPZI S33906/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090408 e NORD J(D)CH

KAMMARBERGETS CAESAR S11310/2004 SNM u SE VCH SE U(V)CH SKOGSLETTA'S D D OLGA

S58413/2005 SNM Uppf Gustafsson Lise-lotte & Gustafsson Fotskäl Äg. GUSTAFSSON LISE-LOTTE & OLOF

SÖRVILG ÖSTERGÅRDEN 51996 FOTSKÄL

DP 2012-01-20 FOTSKÄL Domare 1: LJUNGSTRÖM ROGER

EP

KOD

4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

7,8 5,8 3 6 7 6,7 1,6 1 2 3 75 Min Rådjur , 35 Min Rådjur

DP 2012-11-08 VÄXTORP Domare 1: PETTERSSON GEORGE

EP

KOD

5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

7 3 6 6 6 1,6 3 75 Min Rådjur

SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH FI J(D)CH VINTERKÄRRETS FOKUS S26687/2003 SNM SVART M

TANTECKNING f 20030311 e SE U(V)CH SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH RONDODREVETS VIKTOR

S38395/98 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH RIHAGEN'S NOVA STAR S43484/99 SNM Uppf FRISK ROBERTH

BJÖRKVIK Äg. FRISK ROBERTH DALHAGSTUGAN 64020 BJÖRKVIK

ODP 2012-11-14 SÖDERMANLAND Domare 1: PETTERSSON KENNETH

EP

KOD

5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 = 45 p 1 :a HJORT

7 2,6 4 2,3 9 2,5 1,6 2 3 61 Min Hjort

SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH VINTERKÄRRETS INDRA S44597/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080612 e

NORD J(D)CH SE U(D)CH BELLOMIS X-MAN S11769/2005 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH RIHAGEN'S NOVA

STAR S43484/99 SNM Uppf FRISK ROBERTH BJÖRKVIK Äg. FRISK ROBERTH DALHAGSSTUGAN 64020

BJÖRKVIK

DP 2012-01-30 GLINDRAN Domare 1: WALTHER BO

EP

KOD

4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 = 44 p 1 :a RÅ

7 8 4 6 1 6 6 1 1 3 63 Min Rådjur , 34 Min Hjort

ODP 2012-01-19 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KINDÉN JOHAN

EP

KOD

4 5 3 4 3 4 2 5 4 3 = 37 p 2 :a RÅ

3 3 5 25 1 39 10 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

J VÄSTERNÄSETS FELIX S54729/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070708 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH HÄRSMES TESS S28023/2001 SNM

Uppf KARLSSON JÖRGEN GUSUM Äg. ERIKSSON ROLF SKRUKEBY LUNDBY 1 585 61 LINGHEM

ODP 2012-11-29 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-ERIK

EP

KOD

5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 = 44 p 2 :a RÅ

3 7 6 3 42 Min Rådjur , 45 Min Rådjur

66


DP 2012-01-21 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON JAN-OLOF

EP 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 = 38 p 2 :a RÅ

KOD

48 Min Rådjur , 20 Min Rådjur

VÄSTERNÄSETS FLAX S54725/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070708 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH

SNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH HÄRSMES TESS S28023/2001 SNM

Uppf KARLSSON JÖRGEN GUSUM Äg. KINDÉN JOHAN & RUNE NUTIDSVÄGEN 11 58951 LINKÖPING

ODP 2012-01-17 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: ABRAHAMSSON HANS

EP

KOD

4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 = 46 p 1 :a HJORT

3 3 3 4 3 , 35 Min Okänt

DP 2012114 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: SEVERIN KARL-GUNNAR

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 = 45 p 1 :a RÅ

3 1 13 Min Okänt , 60 Min Rådjur

ODP 2012-11-28 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: HAMMAR JOHN

EP

KOD

3 5 5 6 5 5 6 4 4 5 = 48 p 1 :a RÅ

3 23 3 7 6 9 3 11 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

VÄSTERNÄSETS SIXTEN S38453/2009 SNM RÖD f 20090420 e SE J(D)CH BARGOS HERMES S33376/99

SNM u SE VCH SE J(D)CH FI J(D)CH HÄRSMES TESS S28023/2001 SNM Uppf KARLSSON JÖRGEN

GUSUM Äg. STENMAN PER MORÄNGATAN 16 60386 NORRKÖPING

ODP 2012-11-29 ÖSTERGÖTLAND Domare 1: KARLSSON KATARINA

EP

KOD

4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

6 6 7 3 2 3 42 Min Rådjur , 81 Min Rådjur

SE VCH ZELMAAS BIXI S33901/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090426 e SE U(DV)CH SE J(D)CH SE VCH

CARMODEY LAND ROVER S23957/2000 SNM u SE VCH MIKKELS MÄRIAN S24992/2002 SNM Uppf Lidingö

Äg. OCKIE SKAARET HÄLLKISTGATAN 18 75334 UPPSALA

DP 2012-01-13 ALUNDA Domare 1: ÖSTERBERG GÖRAN

EP

KOD

3 4 0 0 0 0 0 4 4 3 = 18 p 0 :a

18 Min Okänt

J ÖFVERGÅRDENS ÅH SALLY S47208/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090609 e SE J(D)CH IDAHOLMS ELVIS

S38210/2004 SNM u SE J(D)CH ÖFVERGÅRDENS ZITA S39059/2003 SNM Uppf Langvik Per-olof Målsryd Äg.

NYRELL CLAES ÖSTERBYVÄGEN 10 51894 BJÖRKETORP

ODP 2012-11-15 HAJOM Domare 1: ANDREASSON PEDER

EP

KOD

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 = 31 p 3 :a RÅ

9 3 2 9 1,5 3 9 11 Min Okänt , 44 Min Rådjur

DP 2012-11-06 BJÖRKETORP Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

7,8 3,8 6 6 9 1 6 1 1 70 Min Rådjur , 65 Min Rådjur

DP 2012-01-24 HAJOM Domare 1: ANDREASSON PEDER

EP

KOD

4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 = 32 p 0 :a RÅ

3 2 5 2,3 9 5 44 Min Rådjur

67


ÖLLMANS EYA S25341/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080219 e SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH

SÖNNERSKOGENS FIGARO S38215/2004 SNM u SE U(DV)CH ÖLLMANS ZILLA S38662/2003 SNM Uppf

PAULSSON BO MOLKOM Äg. PAULSSON BO ÄNGEBÄCKSTORP 717 660 60 MOLKOM

ODP 2012-01-16 BORGVIK Domare 1: HASSELBERG URBAN

EP

KOD

3 3 3 3 3 0 0 5 4 2 = 26 p 0 :a RÅ

1 4,5 5 Min Rådjur , 9 Min Rådjur

J ÖLLMANS FRISCO S12706/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20081210 e SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH

CAMPILIOS NÄVER S39182/2005 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH ÖLLMANS ÖLLIE S25512/2005 SNM Uppf

Paulsson Bo Molkom Äg. PETTERSSON ULF-GÖRAN VALL HARDINGS 126 62193 VISBY

DP 2012-01-16 VALL Domare 1: JOHANSSON ROLAND

EP

KOD

4 4 6 5 5 4 4 5 3 5 = 45 p 1 :a RÅ

3 6 6 7 1,7 3 113 Min Rådjur , 19 Min Rådjur

NO UCH SE U(V)CH ÖLLMANS HOODMAN SE45345/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100516 e SE VCH SE

U(DKV)CH SE J(D)CH ÅSBACKENS ROBIN HOOD S23100/2004 SNM u SE U(DV)CH ÖLLMANS ZILLA

S38662/2003 SNM Uppf Paulsson Bo Molkom Äg. MOLJORD EDDI ORELI 3350 PRESTFORS NORGE

ODP 2012-11-20 SKARABORG Domare 1: ALMQVIST THOMAS

EP

KOD

4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 = 44 p 1 :a RÅ

3 3 3 5 3 3 68 Min Rådjur , 31 Min Rådjur

ÖLLMANS JAFFA SE45342/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100530 e SE U(V)CH ÖLLMANS CHAP S37514/2007

SNM u SE U(V)CH ÖLLMANS AXI S52324/2005 SNM Uppf Paulsson Bo Molkom Äg. MOLJORD EDDIE ORELI

3350 PRESTFOSS NORGE

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: STRANDELL LENNART

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p 0 :a

ÖLLMANS LILO SE50124/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110711 e SE U(DV)CH SE J(D)CH SE VCH

TRAPPBERGETS AMOS BATMAN S22286/2007 SNM u SE J(D)CH SE U(D)CH ÖLLMANS ÖLLIE S25512/2005

SNM Uppf Paulsson Bo Molkom Äg. MOLJORD EDDIE ORELI 3350 PRESTFOSS NORGE

ODP 2012-11-19 SKARABORG Domare 1: STRANDELL LENNART

EP

KOD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 p 0 :a

SE VCH SE J(D)CH ÖVERTORPS KORP S45631/2009 SNM VILTFÄRGAD f 20090529 e SE J(D)CH WALTON

S45362/2003 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO NYZTA S31497/2005 SNM Uppf KRISTIAN STRANDELL

TIMMERSDALA Äg. ANNA PERSSON LEVIGATAN 19 840 93 HEDE

DP 2012-11-26 YTTERHOGDAL Domare 1: JOELSSON LEIF

EP

KOD

4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 = 47 p 1 :a HJORT

8 3 6 6 6 1 1 2 3 60 Min Hjort

ODP 2012-10-10 NORDERÖN Domare 1: FREDRIKSSON JOHN

EP

KOD

5 5 5 5 4 6 5 5 6 6 = 52 p 1 :a RÅ

7.8 8 6 6 9 6 1.6 1 3 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

68


SE J(D)CH ÖVERTORPS LAKRITZ SE25082/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100223 e SE J(D)CH

TRONEBÄCKENS XANTOS S18636/2004 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO NYZTA S31497/2005 SNM Uppf

Strandell Kristian & Strandell Kata Timmersdala Äg. BOURGHARDT HANS VILLA SOLLIDEN

BASSÄNGBACKEN 47 42943 SÄRÖ

SDP 2012-01-17 HALLAND Domare 1: ANDERSSON LENNART

EP

KOD

6 3 3 3 3 4 4 4 4 5 = 39 p 3 :a RÅ

7 5 4 3 5 1 1 2 3 30 Min Rådjur

SDP 2012-01-06 HALLAND Domare 1: JOHANSSON GÖRAN

EP

KOD

5 5 5 4 5 4 4 5 4 6 = 47 p 1 :a RÅ

7 3 4 3 5 1 6 1 2 3 60 Min Rådjur , 60 Min Rådjur

DP 2012-12-05 ROASJÖ Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 = 41 p 2 :a RÅ

7 5 4 7 1 2 48 Min Rådjur , 20 Min Rådjur

ODP 2012-11-14 HAJOM Domare 1: LJUNGSTRÖM ROGER

EP

KOD

5 6 4 5 4 6 4 5 6 5 = 50 p 1 :a RÅ

7,8 5,8 6 3,6 2 6,7 1 1 1,2 3 24 Min Okänt , 22 Min Okänt , 67 Min Rådjur

DP 2012-01-21 SKEPHULT Domare 1: STADIG BENGT

EP

KOD

5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 = 46 p 1 :a RÅ

8 3 3 3 6 1 1 3 10 Min Okänt , 64 Min Rådjur

DP 2012-12-17 ROASJÖ Domare 1: FURVIK GUNNAR

EP

KOD

4 6 6 5 6 5 5 5 5 6 = 53 p Dcert 1 :a RÅ

7 8 6 3 5 4,6 1 1 1 3 115 Min Rådjur , 70 Min Rådjur

69