Nr3-10 - Chalmers tekniska högskola

web.student.chalmers.se

Nr3-10 - Chalmers tekniska högskola

Fyrtioelfteupplagan Nummer 3 2010


Chefredaktören har ordet

God dag!

Så vill jag börja den här första ledaren för den här eran av MORD.

Vi har försökt att modernisera tidningen genom att lägga till lite nytt,

ta lite gammalt ur arkiven och behålla det som var bra. Som sagt, vi

försökte men det gick inte så bra, det blev helt enkelt för tråkigt om

man skulle tolka modern som korrekt och hänsynstagande. Vi tar inte

hänsyn till mycket, till att börja med så har vi gjort ett ställningstagande

mot färgblinda genom att trycka hela tidningen i just färg.

Men bara för att vi är hänsynslösa betyder det inte att tidningen

kommer att genomsyras av en total brist på omdöme. Däremot

kommer vi att sträva efter ett högst begränsat omdöme, vilket vi har

en väldigt bra anledning till att göra.Vi anser nämligen att det är just

ett litet sargat omdöme som ger upphov till mycket av det roliga i

studentlivet. Det pågår en ständig kamp mellan krafter som vill förbjuda

och stoppa allt studentikost och oss studenter som bara vill ha skoj

genom att spola ner omdömet i slasken med jämna mellanrum. Vi

studenter har dock ett trumfkort jämfört med andra element i samhället

som ibland agerar omdömeslöst, vi agerar omdomeslöst med ett gott

syfte - att ha roligt. Vi på redaktionen hejar på alla upptåg som har

syftet att underhålla och försöker så gott vi kan själva.

Något som är lite speciellt med årets upplaga är att vi alla är med i syftet

att bli ersatta av nya talanger. Vilket kan låta självdestruktivt, men det

finns en bra förklaring: Tidningen gick en långsam plågsam död till

mötes i våras när ingen ville ta över. Det blev så att två av oss tog ett

ansvar och satte ihop en redaktion av aldrig skådat snitt. Vi består av

8 +- 2 medlemmar där ingen betecknas skribent, för skribenten är du

som läsare. Vårt mål är att gå tillbaka till varför MORD grundandes –

Mord ska vara ett organ där alla maskinare har möjligheten att komma

till tals och underhållas. Ju fler kockar desto sämre soppa brukar det

heta, och det stämmer. Däremot finns det ett nytt uttryck – Ju fler

skribenter desto bättre blaska! Vi börjar nu, skicka in insändare, artiklar,

dumma citat och skämt du inte vågar berätta själv. Vi behandlar allt

konfidentiellt och med en skopa salt – källskyddet gäller för MORD, i

allra högsta grad.

Per Björe Dahl

Mord@mtek.chalmers.se

MORD SKADAR ALLVARLIGT

DIG SJÄLV OCH PERSONER I DIN

OMGIVNING


Innehåll

5 | NYA MÖRDARE

Mord reser sig som

fågel fenix

6 | PROGRAMMET

INFORMERAR

Vad händer nu

7 | JÄSTKRÖNIKA

När öst var öst och

väst var väst

10 | APK

Alkohol per krona -

for what it’s worth

12 | VAL 2010

Vem var det som

rösta

14 | RÖSTRÄKNING

MORD var där

18 | KÅSERI

Tidens (upp)lösning

20 | SEKTIONSMÖTET

Skuggprotokollet

21 | MISS

INFORMERAR

Älgskånkning

22 | KLOTTER-

PLANKET

Sjukt bra helt enkelt

24 | KUGGLIGAN

Sommaruppehållet

har inte påverkat

formen

25 | KUGGPROG-

NOSEN

Vad kan vi lära från

historien

26 | NOLLFÖRHÖRET

Nollningens djupaste

hemligheter

28 | KLASSISKA

FORMULERINGAR

Vad var det han sa

28 | ANDLIGA ARNE

Sektionens egna

Phytia siar om framtiden

29 | INSÄNDARE

Redaktionen reder ut

30 | VICTOR

BERGSTRÖM

FILOSOFERAR

Gammal är äldst

31 | I NÄSTA NUM-

MER

SLÄNG INTE MORD! Om du inte tar hem den,

lägg den på ett annat bord eller ge till bättre behövande!

MORD ges ut av Maskinteknologsektionen, Chalmers högteknologiska

lekskola. Chefredaktör: Per Björe-Dahl. Grafisk utformning: David

Engerberg. Ansvarig utgivare: Harald Lindahl (sedan 1969). Tidningen

trycks av Ale TryckTeam i 400 ex. Framsidan är fotograferad av

MORD redaktionen. Logotypen är baserad på en MORD logotyp från

80-talet. Vi ber inte om ursäkt för eventuella grammatiska avvikelser

från SS (Svensk Standard). “Det här är ingen jävla doktorsavhandling.”

MORD - Maskinteknologsektionen

Hörsalsvägen 7

412 96 Göteborg

mord@mtek.chalmers.se

http://web.student.chalmers.se/groups/mord/

3


NYA MÖRDARE

Nytt läsår, nya bekymmer. Mord har sparat sig genom finanskriser, röstat

för kårobligatoriet, vaccinerat sig mot svininfluensa och vattensäkrat

källaren. Som fågel fenix reser sig nya mördare ur askan för att än en gång

producera fyra legendariska nummer av maskinteknologens allra ädlaste ägodel.

Inget ont som inte för något gott med sig, det kan man nog tycka stämmer in på Mord 2010. För

Mord stod faktiskt ett tag i våras helt utan efterträdare på grund av omutbara aspar. Vad skulle

detta innebära för sektionen Hur skulle teknologerna klara sig veckan innan tentorna utan en

tidning av sektionen, för sektionen Frågorna var många, svaren få. Till allas stora lättnad bestämde

sig ändå två personer till slut att någonting måste göras. De bestämde sig att söka, på vinst och

förlust och att Mord detta år skulle förföras, föröka sig och födas på nytt. Per Björe-Dahl och

Gustav Blank valdes in som chefredaktör respektive kassör. Som de gamla M.A.K.:are de är

började de omgående tvångsrekrytera i de egna leden. Snart tvångsanslöts även två (nästan) delvis

utomstående samt en gammal mördare. Genom hänsynslös härskarteknik lyckades även ett antal

utlandskorrespondenter och frilansande reportrar övertalas. Resultatet blev fem gamla M.A.K.:are

plus en frilansande, en gammal M-styrare, en fristående brun (vanlig M-teknolog) och sist men

definitivt inte minst; Anders Sjöstad alias ”crazy fan Sweden” (sök på Youtube) med tidigare

erfarenhet av Mord. Planen var att han skulle agera som något slags ankare för att inte dragga när den

ostliga kulingen ligger på. Laguppställningen lyder som följer utan inbördes analfabetisk ordning.

4


Programmet

informerar

Vi hoppas att ni har haft ett stärkande och

trevligt sommaruppehåll. Speciellt vill vi

välkomna 150 nybörjare i årskurs 1. Särskillt

välkomna är också ca 250 studenter till våra

åtta masterprogram. Av dessa kommer cirka en

femtedel från internationella universitet. Många

kommer också från andra svenska universitet

och högskolor och från andra program på

Chalmers. I årskurs 2 är vi ca 155 studenter och

i årskurs 3 är vi ca 165 studenter. Tillsammans

är vi fler än1100 studenter vilket gör oss till

Chalmers klart största program och Sveriges

största civilingenjörsprogram.

Det har varit en översyn av Chalmers

masterprogram med målet att minska antal

program. Det har inte påverkat M:s utbud i

någon större omfattning. Alla program finns

kvar. Programmet Solid and fluid mechanics

har bytt tillbaka till sitt ursprungliga namn

Applied mechanics och programmet Industrial

ecology går ihop med ett annat program

inom hållbarutveckling bildar tillsammans

ett program med arbetsnamn Technology,

society and the environment . I samband

med översynen passar vi också på att förbättra

masterprogrammen och se över kursutbudet.

Som ni säkert känner till håller Chalmers

civilingenjörsutbildning i maskinteknik

mycket hög klass och arbetet med att förbättra

utbildningen fortsätter. I projektet Shaping

the future of Mechanical engineering at

Chalmers arbetar vi med att definiera hur

utbildningen ska utvecklas långsiktigt. I

arbetsgruppen ingår M-studenter, industrifolk,

administratörer och lärare. Knutet till projektet

finns en internationell granskningsgrupp

med personer som har ett stort och välkänt

intresse av ingenjörsutbildningar och deras

koppling till industri- och samhällsutveckling.

6

Granskningsgruppen kommer att besöka oss

under nästa år.

I utvecklingen på kortare sikt ingår ny

kurs i CAD för årets M1, nya kurser i

material- och tillverkningsteknik, ny kurs i

termodynamik och energiteknik och en ny

kurs i hållbar utveckling. Vidare utvecklas en

virtuell lärandemiljö för matematikkurserna.

I hållfasthetsläran kommer industriell

programvara att användas för fem-beräkningar

(inte i stället för Matlab!). I prototypverkstaden

har vi en ny fleroperations NC-maskin och en

3D-printer för ”rapid prototyping”.

Speciellt viktigt för utvecklingen av programmet

är kursenkäterna, kursvärdringsmötena och

årskursuppföljningarna. Fyll i enkäterna och

kom på mötena. Ni kan påverka, nästan alla

förändringar är initierade av studenter! Vill ni

engagera er mer i utvecklingen av programmet

rekommenderar vi att ni går med i MUU

(maskinteknologernas utbildningsutskott).

Studietakten är mycket hög och det är svårt att

ta igen en missad studievecka. Vår pedagogik

med projekt kräver närvaro och detta är speciellt

viktigt i början av projekten. Det förekommer

också obligatoriska föreläsningar och övningar

i projektkurserna. I kursvärderingar och vid

årskursuppföljningar har vi uppmärksammat

att arbetsbelastningen under läsperioder med

projekt är hög eller mycket hög. Vad vi vill ha

sagt med detta är att låt bli att ta ledigt under

läsperioderna. Speciellt under läsperiod 3 i M2

och M3. Självklart måste vi även ta tag i den

höga arbetsbelastningen under projektkurserna.

Vi diskuterar med kursernas lärare vad vi kan

göra för att minska arbetsbelastning och den

höga pressen. På sikt är vi dock övertygade

att dagens system där ett läsår på Chalmers är

33-35 veckor istället för 40 veckor är ohållbart

då det leder till en 50 timmars arbetsvecka för

medelstudenten!

Mikael, Lilian, Johan och Marcus


Jästkrönika

Jag har efter ett antal år på Chalmers nu börjat

se en tydlig degradering i kvaliteten av de

nyantagna. Det faktum att personer nu antagna

till programmet är så unga att de inte levt

under den tiden Berlinmuren fortfarande stod

måste anses som en i allra högsta grad allvarlig

situation. Personer som inte vet hur kassettband

och vinylskivor fungerar och hos vilka böcker

som Rövare i Kamomilla stad och Mio min

Mio inte längre har någon betydelse. Förr i

världen läste man Java med Swing och lärde sig

om termodynamikens underbara värld så snart

man satt sin fot på läroanstalten. På den tiden

fick vi till och med rätta våra duggor själva. Nu

börjar det talas om ombyggnation av Winden

för i alla fall fjärde gången i ordningen sen jag

själv började här. Men inom något år kommer

ni märka hur winden och resten av M-husets

svala sovjetkänsla kommer kännas precis som

hemma. När ni har öppnat dörren förstås. Dessa

förbannade dörrar genererar enligt mina kalkyler

en tidsförlust om 35 arbetsveckor per år för

sektionens medlemmar. Det innebär att du som

elev kommer ha spenderat en hel arbetsdag med

att ha öppnat dörrar innan du förhoppningsvis

kan titulera dig civilingenjör.

När man går på chalmers kan man välja att ha på

sig en mössa. Vit eller svart får man välja på. Den

passar förövrigt mycket bra till för korta byxor,

svarta reeboks (hårt knutna) och det där lilla

etuiet för mobiltelefonen du har i bältet. Förr i

världen hette även Prosex TDPD. Jävlar vilka bra

tider det var.

Allan Östman

7


Läsperiodens ros

Går till M-Styret

för den fantastiska

tisdagslunchen som

var en kulinarisk

upplevelse utöver det

vanliga

Läsperiodens ris

Går till MORD för

den fantastiska,

men uteblivna

tisdagslunchen i

läsvecka 4


Plötsligt

händer det…

Vill du bejaka spelberoendet i dig

Gå med i M-Spel!

m-spel@mtek.chalmers.se

Åt engelsk hund, dog

The victim

was found to

be unarmed


TEST

Alkohol per krona

Som student och omvärldsbevakande så följer

man dagspressen, och således läser man även

dess tester av diverse drycker från hallonsoda

till sockerdricka. Problemet med dessa är att

de sällan passar en students behov av lågt pris

kombinerat med en lagom alkoholhalt. Mord

redaktionen såg det därför som en av sina

första uppgifter att reda ut systemets bästa på

området, nämligen APK toppen.

Regler för testet:

• Utdelad dryck är personlig dryck och skall drickas

hela kvällen. Inga andra drycker får intagas,

undantaget vatten i rimliga mängder.

• Testpanelen sluter upp dagen efter och med hjälp

av varandras ”version” av kvällen avgör vilken

dryck som fick både smaklökar, plånbok och sinne

att snurra.

När utdelningen av dryckerna var klar uppstod stora

dispyter då testpersonen som drog nitlotten 11362,

Arboga 10,2 vägrade fortsätta. Därför bestämdes att

alla skulle få testa alla drycker och att man på slutet

försöker komma överens om vilken som var bäst. En

intressant detalj är att för att få tag på alla drycker

var Mord tvungen att bege sig till Systembolaget på

Angereds Torg 4 eftersom detta var den enda butik som

hade alla testobjekt på lager.

12025, Lemon Gold

Starkvin, 15%

APK-värde: 1,91 ml/kr

Storlek: 75 cl

Pris: 59 kr

När detta dessertvin

hälldes upp i

testpersonernas glas

ur den väldesignade

pappförpackningen

noterade flera att vinet

var väldigt färglöst

och alla kom överens om att vinet luktade hemgjort.

Då fem av sex testpersoner i tid och otid befinner

sig på besök i Linköping var det flera som utbrast att

det luktar som en mellanfest i studentstaden Ryd.

När lukten var avklarad avsmakades vinet. “Knappt

drickbart” och “sötare än socker”, “nästan så att

läpparna klistrades fast vid varandra” var några av

kommentarerna. Vinet för tankarna till diskvatten

med YES Citron och med en skvätt deo i. Det hade

dock ganska hög fniss-faktor och förde samtalen in

på redaktionens första fyllor, tonåren och för vissa

nollningen. Slutsatsen drogs att vinet antagligen inte

luftats ordentligt.

2080, Zumbali

Vitt vin, 13%

APK-värde: 3,02 ml/kr

Storlek: 300 cl

Pris: 129 kr

Det vita vinet Zumbali

var den dryck med högst

APK av alla deltagande,

nämligen 3,02. Vinet

hade betydligt mer

färg och panelen var

överens om att detta luktar mer vin än det tidigare

Laguppställningen. Man ser tydligt hur billigt rödvinet är.


ord att använda då minst en av testpersonerna efter

första klunken utbrast ”-Det här dricker jag aldrig

igen” och ställde ifrån sig sitt i praktiken orörda glas.

Undertecknad tyckte, i alla fall under de rådande

omständigheterna, att Arboga 10,2 var en av de bättre

dryckerna som testats dittills. Det skall dock erkännas

att ”ölen” hade en unken smak misstänkt lik en

väldigt gammal disktrasa.

testade starkvinet. ”Smakar lite apartheid” var en

av kommentarerna, troligen syftade personen på

att Zumbali kommer från Sydafrika och är vitt.

Kommentaren kan också ha berott på de fällningar

i avvikande färg som inte fick sammanfalla med det

övriga vinet. Av någon konstig anledning fördes

samtalet in på skåpssupning och häxblandningar.

Zumbali är dock ett vin som växer ju mer man dricker

och efter ett par glas slinker det ner riktigt fint enligt

testpanelen.

12797, Castillo de Gredos

Rödvin, 13%

APK-värde: 2,81 ml/kr

Storlek: 300 cl

Pris: 139 kr

Lagom till

huvudrätten

plockades den

röda boxen 12797,

Castillo de Gredos

fram. Ett mustigt

spanskt höstvin!

Detta vin såg till en

början ut som en riktig vinnare, luktade vin, hade en

röd färg och ett APK-värde på 2,81. Några personer

i panelen tyckte sig också känna en doft av hasselnöt

men vid provsmakning bredde besvikelsen ut sig över

panelen likt dimman över Lûtzen 1632. Castillo de

Gredos uppfattades hos testpersonerna som vattnigt,

dammigt och smakfattigt. Detta kan dock bero på att

panelen vid det här laget hade uppnåt ett visst mått av

berusning då seden med att spotta vid provningar ses

som en förolämpning mot gubbarna utanför systemet

på Landala torg.

Sist ut och med lägst APK för kvällen nämligen 1,63

ml/kr var den ungerska champagnen Törley Gála

Sec. Efter en livsfarlig situation där chefredaktören

nästan fick en kork i skallen började recensionerna

hagla in och de var positiva. Törley är ett friskt och

lite syrligt bubbel som är otroligt lättdrucket. Det

7319, Törley Gála Sec

Mousserande vin, 11,5%

APK-värde: 1,63 ml/kr

Storlek: 75 cl

Pris: 53 kr

skulle passa utmärkt

på den romantiska

budgetdaten då det i

testpanelen uppstod

en mycket högljudd

kärleksdiskussion.

Men här är

osäkerheten väldigt

stor då alkoholhalten hos testpanelen förmodligen var

betydligt högre än innehållet i Törley.

Efter att bubblet var urdrucket begav sig redaktionen

tillika testpanelen mot Chalmers och FestU. Trots

brandlarm och trasiga dörrar hade redaktionen en

mycket trevlig kväll med många glömda minnen. Vi

har lite svårt att utse en klar vinnare i APK-testet men

vi kan starkt rekommendera denna blandning för

dig som inte skrapat ihop till CSN och som har en

dryg timme att lägga på vagnen fram och tillbaka till

Angered.

11362, Arboga 10,2

Öhl, 10,2%

APK-värde: 2,70 ml/kr

Storlek: 50 cl

Pris: 19 kr

När huvudrätten

var avdukad flyttade

testpanelen ut i salongen

för att där avnjuta

en Arboga 10,2 med

APK-värdet 2,70 ml/kr.

Njuta kanske inte är rätt

11


För att kunnat dra nytta av följande undersökning till fullo skulle valet behövts

skjutas upp till denna helgen, men vår motion om detta i riksdagen fick mycket litet

gehör. Endast Sverigedemokraterna tyckte om idén, men så griper de också efter alla

halmstrån de kan tänkas få tag i. Däremot kan ni spara artikeln inför kommande val.

Partierna hade slagit läger på Kungsportsplatsen i Göteborg för att på så sätt skapa en flaskhals i flödet

av människor. Denna flaskhals utgjorde en utomordentligt god möjlighet för partierna att försöka

propsa på väljarna sina åsikter. Mord beslöt sig för att ta strid. Beväpnade med penna, anteckningsblock,

diktafon och en stor portion jävlaranamma plöjde de genom träsket av politiker och andra

mediokra tyckare för att reda ut de viktigaste valfrågorna för oss maskinare. Redogörelse som följer:

VALSPECIAL

eller

SPECIALVAL

Centerpartiet

Det första partiet med den

stora oturen att råka på dessa

råbarkade maskinare var

Centerpartiet. De ville gärna

satsa på högskolan men ville

inte vara så pass precisa som att säga varken

Chalmers eller Maskinteknik. Däremot vill de

förmå fler kvinnor att börja. Med vad de ville

att kvinnorna skulle börja med är svårt att tyda

ur partirepresentantens pladder, men vi låter det

bero här vid och håller med om att det låter som

en bra idé. En god nyhet är emellertid att de vill

återuppta unionen med våra hurtiga grannar

i väst, Norge. År 2050 kommer den att vara

uppstånden och vid god vigör. Sverige har inte

längre någon statsskuld tack vare vår, rättmätiga,

olja. Vad de själva ansåg om sin stuga var lite

luddigt, han sluddrade något om super och

ligger bra, men vad som menades med detta vill

vi inte fördjupa oss i.

Miljöpartiet

Följande valstuga tillhörde miljöpartiet. De

tyckte att det var dåligt att inte Chalmers fått

större anslag när söktrycket

ökat. Vidare menar de även

att regeringen måste ta ansvar

för Bolognese-pakten och

satsa mer på högskolan men

inte specifikt Chalmers. Inte

heller Unionen vill de veta något av men ser

gärna ett utökat samarbete med norrbaggarna.

Redaktionen tror inte på denna lösning då inte

en droppe olja tillfaller oss.

Miljöpartiet tyckte att deras stuga var grön och

torr vilket av en händelse sammanfattar deras

parti i sin helhet.

Folkpartiet

Näste man till rakning var en kvinna som

representerade Folkpartiet och även satt i

styrelsen för en stiftelse på Chalmers. Hon

12


menade på att Chalmers hade

fått ökat anslag och fler platser

efter krisen och att hur de

fördelades på programmen var

Chalmers sak.

Unionen däremot tyckte hon lät som en bra

idé men hon gillade en lös federation med dem

än bättre. På något sätt vill hon få det till att

vi i så fall blir en större spelare globalt, vilket

låter befängt i våra öron då det enda vi vill åt är

deras olje-pengar; som ni säkert förstått vid det

här laget. På frågan vad hon tycker om deras

valstuga, svarar hon kort och smått kryptiskt:

”Trevlig! Två öppningar. Lätt att komma in.”

Vänsterpartiet

Vänsterns representant kunde ha varit kursare

med Lenin av hans ålder att

döma. Hans åsikter kändes lite

mer moderna än den förres. Han

tyckte det var rimligt att öka

anslaget, förbättra kvalitén och att

utbildningen trots allt är grunden

till det mesta. ”Allt ska förbättras”, fortsatte han

drömmande. När vi frågade om unionen blev

det ett rungande ”ERÖVRA NORGE!” till svar.

Mycket nöjda med detta svar pressade vi honom

inte ytterligare på denna punkt.

När deras valstuga kom på tal blev han blank

i ögonen, ev. för att den såg ut att vara från

Sovjet, men troligare för att den var anskrämlig.

Han mumlade sedan något om för lite pengar i

partiet, en slutsats vi redan dragit. Nästa!

berättade han att han har varit i Indien och sa

att det är stor skillnad på Indien och Sverige.

Om detta var någon sorts kommentar på frågan

om unionen vet vi inte men de hade i alla fall

inga planer på att återupprätta Unionen med

Norge. Han verkade inte direkt lyrisk över deras

valstuga men tyckte att den fyllde sin funktion

bra. Detta bevisades så fort han sagt det, för

då bestämde sig regnet att

börja köra för fullt.

Arbetarepartiet

Socialdemokraterna

När det var dags för

redaktionsmedlemmarna

att starta utfrågningen av giganternas parti så

vände sig vädret emot redaktionen och helt

sonika blåste bort deras valstuga. Valstugan

flög i rasande fart österut , vilket leder oss till

slutsatsen att en union med Norge ej är speciellt

aktuell.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas

stuga var konfiskerad av

högre makter. Men de

ska enligt en lapp som

låg på Kungsportsplatsen

vara helt inställda på

en union så länge gubben där uppe är med på

noterna.

Moderaterna

Hos moderaterna hamnade vi

i samspråk med en skäggprydd

man, även om kvinnor i

mellanöstern har ett tätare och

finare skägg än han. Vår moderat

tyckte att det lät märkligt att fler

platser inte renderade mer pengar,

och bevisade därmed att han missuppfattat

frågan. Annars sa han att de var mycket positiva

till skolan, vilket inte var en stor chock. Nu

13


En rösträknare filosoferar

Givetvis hade Mord en ”inside man” närvarande

under valdagen i form av en valförrättare i

valdistrikt Kallebäck 2, ett fint distrikt bestående av

personer som nätt och jämt skulle kunna beskrivas

som medelsvenssons. Ett klassiskt ”under cover”-

arbete utfördes där uppenbar god vilja egentligen

bestod av renodlade granskande avsikter. Vad få

inte vet är att det granskande organ som Mord är

idag har nervtrådar, extremiteter eller i varje fall ett

finger med i spelet överallt i den politiska scen som

av lekmän benämns som valdistrikt Kallebäck 2.

Väl på plats under den hektiska valdagen lärde

sig redaktionens utsände ett och annat om

demokrati, vilket kommer presenteras i en

stilig lista vid namn lärdomar om demokrati.

Lärdomar om demokrati:

1. När en medelålders dam frågar varför alla

valsedlar inte finns är det korrekta svaret verkligen

inte ”vilket parti saknar du då”. Skulle olyckan

väl vara framme är det bara att bita i det sura

äpplet och få sig en rejäl och argsint uppläxning i

att val skall vara anonyma och att vissa vallokaler

kan underkännas om höger/vänsterextrema()

fasoner förekommer. Korrekt svar på föregående

fråga är: ”det är partiernas ansvar att deras valsedlar

är på plats och om de inte finns där så kan man

ta en blank valsedel och skriva aktuellt parti på

den blanka valsedeln med förslagsvis en penna.”

2. För att kunna rösta i riksdagsval, landsting- och

kommunfullmäktige måste man uppfylla vissa

kriterier där bland annat svenskt medborgarskap

i ett visst antal år är att föredra. En viss del

av det granskande arbetet blev tyvärr lidande

av att försöka hjälpa en vänlig men ovetande

utbytesstudent från en utav de stolta nationerna i

sydöstra Asien med frågor om sin rösträtt. Grabben

hade bott i Sverige i knappt ett år och hade

legitimation där hans personuppgifter beskrevs

med hjälp av symboler som för tankarna till de

där förjävliga rymdserierna som 6:an sänder på

känsliga timmar under helgförmiddagar. Korrekt

svar på hans fråga om hur han ska rösta är inte,

även om det är det mest uppenbara; ”are you sure

that you want to vote for Sverigedemokraterna”.

Som tur var är utbytesstuderande asiater extremt

vänliga och på grund av möjlig konspiratorisk

historia, väl bekanta med ”under cover brothers”.

Detta gjorde att snedsteget inte fick större

konsekvenser än att den förvirrande mannen

fick uppsöka aktuell vallokals ordförande för mer

information om rösträtt. Lärdomen kvarstod dock.

3. När man ska räkna röster är det helt ok om

det blir lite fel. Man har tre stöttepelare att luta

sig mot när man räknar: antal röster bokförda i

röstlängden, antal röstkuvert i aktuell valurna

och antal sammanlagda partiröster.

Om allt har gått rätt till ska dessa tre

nummervärden stämma överens i alla tre

val (riksdag, landsting och kommun).

Den sista och kanske den absolut

viktigaste lärdomen var dock att om de

inte stämmer överens, så är det lugnt. I

och med utgången i årets väl så kan väl alla

komma överens om att ett par tio röster

hit eller dit inte har som helst påverkan på

valutgången. Eller Redaktionen vill också

göra eventuell läsare uppmärksam på att

vallokalen som beskrivs i texten faktiskt

är exakt den lokal som har skickat brevet.

Figuren beskriver det linjära sambandet mellan avståndet till Danmark

14

och SD:s andel i kommunvaletM-Styret vill att Du ritar hur winden skulle kunna se ut. bar, belysning

eller trägolv Klipp ut och lämna till M-Styret i Loungen! /M-Styret


Tidens (upp)lösning

Tiden är en besynnerlig sak. Det är inte helt

sällan man står i läsvecka 7 och undrar vart

i hela hälsingland tog dom där 6 veckorna

vägen Lika underligt blir det när man inbillar

sig att det är läsvecka X när det i själva verket

är läsvecka X-1. Har man då tjänat en vecka

Förtjänar man att fira detta Känner man sig

mindre stressad eftersom man har en vecka

tillgodo Tiden är på ytan en typisk linjär

företeelse. Men tvärt emot vad du har fått

lära dig om linjaritet kan du ändå inte göra

en approximation på förloppet eller förutspå

vad som kommer att hända. Eller Det kanske

inte är möjligt att bygga en tidsmaskin, men

varför inte göra en numerisk approximation

om händelser i tiden För att få ut någonting

vettigt så måste man ju först och främst ha en

giltig ekvation på ett kontinuerligt intervall.

Det är lite här problemet ligger, men vi tycker

det är en tråkig inställning att det “bara inte

går”. Mord förespråkar precis som Peter Möller

att man skall vara skeptisk, men man måste

vara optimist också. Med en ekvation som

beskriver en händelse i rumtiden och som

vi antar är giltig över intervallet diskretiserar

vi därefter tidsdomänen (rumtiden) med ett

beräkningsnät uppbyggd av kvadrilaterala

element (med motiveringen att Peter Hansbo

förespråkar dessa framför triangulära). Nu

är det läge att välja sin beräkningsmetod och

lämpligt tidssteg. Eftersom Einstein kom

fram till att rumtiden har fyra dimensioner

anser vi att finit volymmetod (FVM) ligger

närmast till hands. Det är speciellt svårt att

visualisera den fjärde dimensionen (tiden) på

något annat sätt än intuitivt, vi ber läsaren ha

överseende med detta och gör inga försök att

rita den fjärde dimensionen här eller någon

annanstans. Processen för själva lösningen

är sedan mycket enkel. Vi approximerar helt

enkelt värden på alla cellväggar med hjälp

av vår fina och giltiga ekvation, smäller ihop

dessa och sparar detta värde på rad “i” vår

tidsmatris, “S”. Randvillkor beror lite på hur

vår ekvation ser ut, men redan nu skulle man

18

kunna tänka sig att vid t=0 händer det väldigt

lite. Och när t går mot oändligheten händer

det nog också väldigt lite. Sen vet vi ju vad

som händer precis nu, och det kan också vara

med. Eftersom vi bara kommer på Neumann

randvillkor (dvs randvillkor som en direkt

funktion av tiden) lägger vi direkt in detta i

vår lastmatris “f”. Tiden är som tidigare nämnt

linjär, men synnerligen tidsberoende och därför

måste vi också välja ett tillräckligt litet tidssteg

som inte gör att för mycket information går

förlorad när tiden (händelser) flödar genom

två celler i rumtiden. Det som kan hända är

att saker åker igenom en cell med sådan hög

hastighet att tidssteget inte riktigt hänger med

och man hinner inte lösa ekvationen i alla

celler. Alternativt ändrar vi upplösningen i vårt

beräkningsnät. Nu är det bara att skriva en forloop

i Matlab (det vet ju t.o.m. M1 hur man

gör numera), kör över alla element och kör en

loop till för att snurra runt alla sidor. Till sist

återstår ju bara att lösa själva ekvationssystemet

och det är ju tämligen elementärt i matlab.

Använd matlabs egna “secret matrix solver”

med kommandot “u = S \ f;”. Plotta sedan

med typ “surf” eller “patch” för att få en fin

färgbild. Men antagligen måste du ironiskt nog

använda ett sjukt litet tidssteg, vilket resulterar

i att om man inte har tillräckligt snabb dator

så kommer lösningen på vad som händer i

framtiden redan ha hänt. Man får ett värde på

vad som hände för en timme sedan vilket är

avsevärt mindre intressant än vad som händer

om en timme. Eftersom Mord har så förbenat

långsam dator hinner inte mina beräkningar

konvergera riktigt, får se om det löser sig till

nästa nummer… Alternativt kan du med detta

enkla recept själv räkna ut hur det kommer

gå för dig i framtiden, förutsatt att du har en

hyffsad dator. Förmodligen kommer det gå helt

åt pipsvängen.

Redaktionens anmärkning:

Skribenten går på mastersprogrammet

“Solid and Fluid Mechanics”. Vi förstår

inte vad han pratar om, men det låter bra.


S E K T I O N S M Ö T E T

Sektionsmötet har för vana att under

M-styrets regi gå av stapeln i läsvecka 3

och bjuda på många trevligheter såsom

lotteri, sång, och paragrafrytteri. För

att informera icke närvarande om vad

som egentligen sades, har vi Mord hela

historien.

Första frågan som behandlas är en ordningsfråga

som tas upp på klingande nynorsk dialekt av

Knut Andreas Bilman i XP. Efter viss förirring så

fick Carl i MNollk ta på sig en dumstrut i metall

för att ha repat Bruno med hjälp av ett gäng

stolpar och ett elektrohus.

Det tog heller inte många sekunder innan

mötets första stora skandal uppdagade sig, vi var

där på helt fel dag, helt fel år över 11 månader

försenat. M-styret ursäktar sig och påkallar att

verksamhetsplaner skall presenteras.

Sektionens färskaste föreningstillskot, M-Spel

(aka MS-Dos) har fått en segare start än

förväntat. De har funnit att M-teknologerna

tycker det är roligare med poker och LAN än

mossiga träspel eller att klä ut sig till Gandalf.

Singstar ska införskaffas för att skapa en japansk

karaoketrend på sektionen.

När sektionens enda tidning och granskande

organ därefter presenterade sin verksamhetsplan,

möttes detta självklart av jubel och allmän

oordning. Dessutom godkändes ett

tilläggsyrkande som innebar att det skulle lobbas

för att Anders Henriksson (tidigare mördare)

skulle väljas in med uppdrag att scanna in alla

tidigare utgivna Mord. Friskt vågat, hälften

vunnet. Vi har officiellt döpt om honom till

Scanders.

M-Photos tur, ordförande Mats spatserar

ner med stora steg! Verkar gå bra för dom!

Ny utrustning och många nya medlemmar.

Mer sociala aktiviteter med fotografering.

Krokifotografering Hur kommer man med då

Då ska man aspa blir svaret efter lite nervösa

skratt.

Muu vill ha fler representanter, ska inte lösa

världsfreden. Slut på frågor.

MARM har ingen ordförande så mamma

Johanna tar över. ZMART-dagen utlovas att bli

världens längsta dag på runt 29 timmar. Johanna

är riktigt inspirerad och utlovar fler efterfester på

MARM-rummet med ett spontant jubelrop från

publiken.

Precis som MARM så har M-SEX ingen

ordförande närvarande så Farokh blir Kristina.

Hon går ut starkt med grovplanering som består

av pub, 80tals gasquer och runda av med en

Julsittning på självaste julafton.

Rustmästare Lars, snackar heminredning och

städning, gärna med Kristina.

XP ordförande Aron skrider till verket men

läser inte rakt av då det är massa stavfel.

Uppkörningar med Gocarts är det som gäller

och när Bruno förs på tal läggs ett yrkande till

om att Bruno skall målas brun under året, det

godkänns och Aron påpekar att om sektionens

vilja är sådan skall XP verka för detta.

Dags att ta fram popcornen för nu skall

budgeten presenteras. Lite allmänt surr som

vanligt men sektionskassören Anders står rak i

ryggen och svarar på frågor. Utan större problem

klubbas förslaget dock igenom.

Dumstruten på! Mötesordförande Filip kläcker

ur sig orddragant: ”Medlemmar i M-Photo

skulle skjutas förra mötet”. Det möts av viss

oro i salen. Det visar sig dock att Filip glömt

ammunitionen 1 . Paula väljs in trots Mord-hot.

Sist men inte minst handlar det om XP kassören

som valdes in förra mötet, och är i Afghanistan.

Istället så nomineras Jonas Henriksson då han

redan är kassör i en liten bowlingklubb. Om

han blir en bra kassör återstår att se, men med

personligt rekord på 299 i en serie kan han alltid

bidra med något.

Kvartalets bus var något som involverade

sektionens ordförande, en finlandsfärja och

en tjeckisk gosskör. I kort gick det ut på att

sektionsordförande Anton hade missbrukat sina

korträttigheter och ställt upp dörrar kors och

tvärs. Mord har svårt att förstå.

Ett trevligt tillskott på senare år är att M.A.K.

äntligen har fått någonting att göra. Efter mötet

var det nämligen en otroligt trevlig sektionspub

i Bulten i M.A.K.:s regi. En mycket trevlig

tillställning som det kommer att pratas om i

dagar framöver, missa

inte nästa tillställning då

har diverse medlemmar i

M.A.K. lovat att erbjuda

hennatatueringar i form

av maskinloggan till

mycket förmånliga priser.

1. Se vapentestet i nästa numer av Mord


Älgskonk - lek eller

blodigt allvar

Har tanken slagit dig att den ädla

mellanstadiegrenen ”kast med liten boll” är

förlegad och inte utvecklats i samma takt som

sig bör. Denna reflektion kan lätt slå till när

man bor söder om den norra polcirkeln. Bor

man däremot där solen aldrig lyser om vintern

får man under den testosteronfyllda älgjakten

utlopp för sitt kastbegär. När vi vanliga

chalmerister hänger på Gasquen, blir plakata

vid keps-brickan eller skålar vilt på sittningar

för att förlusta oss har norrlänningarna

helt andra tillvägagångssätt. En vanlig

missuppfattning är att den norrländska

älgjakten består av ensamhet, väntan och

dunkdrickande vid elden men där tar ni

fel! Varje år anordnas ett mästerskap i den

oefterhärmliga sporten Älgskånks-kastning.

Sporten i sig är väldigt enkel, allt går ut på

att kasta en älgskånk så långt som möjligt.

Älgskånken består av älgens klöv och en bit och

benet till en vikt av 3,300 gram. Givetvis finns

det regler på hur detta ska gå till:

• Kastet skall utföras med en ansats på max

5 meter.

• Kastaren får ej rotera vid kastet.

• Skånken skall hamna inom den godkända

kastsektorn

• Kastplanens bredd är vid utkastet 1,8

meter - Bredden vid kastplanens slut är 6

meter

• Det är det första nedslaget som räknas

• Kastaren får inte stiga eller vidröra marken

i kastsektorn

• med någon del av kroppen

• Kastarens alkoholhalt bör inte understiga

1,15promille då detta kan medföra

allvarliga skador

Att få skjuträtt inne på campus har visat sig

problematiskt så någon älgjakt blir det inte tal

om. Däremot har vi i MISS 10 kontakter och

har ordnat fram den officiella tävlingsskånken

från VM 2009. Detta tänkte vi fira genom att

anordna det första (av förhoppningsvis många)

Maskinmästerskapet i Älgskånks-kastning. Tro

inte att detta är någon lek då ingen mindre än

nuvarande juniorvärldsmästaren finns ibland

oss på Chalmers. Ta nu chansen i Lp2, tisdagen

den 26 oktober att utmana ”MiM1*” och

dig själv i mästerskapernas mästerskap, MM i

Älgskånks-kastning!

Over and out, sportredaktionen MISS 10 din

sportkoll i midnattsolens land.

/BFTS

(*Manligast i Maskin 1)

21


Vad är grejen med

modulen egentligen Är

det nan som verkligen

läser den

KLoTtERpLANKet

- Läser Nej det tror jag

verkligen inte. Möjligen att

odasspapper.

Om dagens rätt kostar

70 spänn, vad kostar

da dagens fel

Grisfest är grymt

-”Jag är inte

beroende, jag kan

sluta när jag vill”

22

Vart är

ovänskapsknappen

pa Facebook

Tisdagslunchrecept:

1 st matlada

1 st micro

Gör sa här:

Värm matladan i

micron 3-4 min.

Värm mer vid behov.

Förbjud kineser att sjunga

pa jappsen

Skuldcresendot gar

djupare

Vem fan

beställer in en

greksallad pa

jappsen, J.A.

Pripps

Hur är det med

torskstandet i Östersjön

Plocka svamp, är

inte det en taskig

metafor för att

bli av med diverse

könssjukdomar


The international page

Hello all international people, this page is just

for you! And it’s made by the people behind

Mord so it’s probably one of the best pieces

of art you going read in the next few minutes!

This page is going to be a recurring page

from now on and will be published atleast

biannually if not more often. But a page is

just so much so we at the “redaktion” (The

reduction) has a very ambitious goal for this

issue, we shall double your usable swedish

knowledge by publishing a students survival

dictionary.

Before that though we want to stress a more

serious issue, the issue of getting into bars and

clubs on campus as a foreigner. A number of

pubs especially at the pub-crawl in the first

study week has started to deny foreign ID’s

at the door. At some point I can understand

this in the case of non european (EES) ID’s

as you can’t expect people to know all foreign

types of ID. But I think it’s a shame when you

deny obviously correct drivers licenses of the

european standard model. If it’s something we

shouldn’t do its to alienate the foreign students

more than we do today. I would say that’s

it quite hard to come here as a International

student as most of you come in the masters

degree. When the most of the swedes been

here for at least 3 years and already got a lot

of friends on campus. Thus not seeking active

new contacts, iIf we start to deny you guys at

the parties, when will we ever get to know you

I hope this is all a big mistake from the party

organizers and the student union and we’ll

see you at rocking the dance floor on campus

sooner than later.

Luckily for you, the reduction at Mord got a

solution for you in the meanwhile, the DIY

“SIS märkning” cut it out of the magizine

and attach it to your ID and a new world of

of-the-hook parties with unlimited beer and

girls dressed in nothing but clothes will open

for you. Now on to the first part of the swedish

lesson, to be continued in next issue.

-PB

Får man ha får på lektionen

- Are you allowed to have sheep on the

lecture

Far får får får

- Dad does sheep give birth to sheep

Vart tog vägen vägen

- Where did the road go

Ät inte filen med filen.

- Don’t eat your sourmilk with the file.

Anden förvandlades till den heliga anden

- The duck turned into the holy spirit.

Jag renar mina renar inför slakten

- I clean my reindeer before slaughter

Det är botten på botten

- It sucks at the bottom

Tisdagslunch

- Free lunch every tuesday for foreign students

Ska vi ha sex klockan sex

- Do you want to shag before dinner

Brun hårig sjuk sköterska.

- Brown hairy sick nurse.

Brunhårig sjuksköterksa

- Brown haired nurse.

Surfa inte på sex siter.

- Don’t browse on six sites.

Surfa inte på sexsiter.

- Don’t surf on porn sites.

Sätt på en skygglapp - Put on a blind fold.

Sätt på en skygg lapp - F*ck a shy laplander.

Jag jobbar bar - I work naked.

Jag jobbar i en bar - I work in a bar.

23


Kuggligan

Äntligen har säsongen dragit igång igen!

Rutinerade aktörer så som M2 och M3

har finslipat formen under sommaren för

att kamma hem prestigefyllda poäng i

läsåret 10/11’s kuggliga. Kommer nykomlingarna M1 över huvud taget ha en chans att

konkurrera med utpräglade kuggare som de äldre årskurserna består av Tyvärr kommer

inget svar på frågan i detta nummer av Mord då denna upplaga återspeglar resultatet

av tentaperioden innan sommaren. Hur som helst så kan nuvarande M1:or få en

överblick av den tuffa konkurrens som de kommer få tampas med i nedanstående liga.

Mikael Enelund

Mekanik och Hållfasthetslära 2

M1 – 48%

Maskinsektionens frontman och stora idol Mikael Enelund

fullkomligen defilerar allt motstånd och visar otrevligt och

bestämt var skåpet ska stå. Huruvida det var Haigh-diagrammen,

modus I/II, ångpanneformeln eller Eulers knäckfall som

inte gav med sig för M1:orna så kan man inte göra annat

än att lyfta på hatten för Enelund och detta fantastiska

resultat. Spänningen inför resultatet av Mek3 som den drabbade årskursen nu kämpar med

kan och bör endast beskrivas som olidlig. Redaktionen vill passa på att gratulera Mikael och

hoppas att mästarbältet inte har slitits ut av den sen tidigare tvååriga regenten Jan Lindér.

Jan Lindér

Industriell Produktion och Organisation

M2 – 45%

Som någon sorts stenhård replik, inspirerad av någon från

årets valdebatter, kontrar Jan Lindér med en helt underbar

kuggprocent i denna kurs som den eminenta I-sektionen

erbjuder. Lindérs vårform får anses ha varit väldigt god trots att

han tappade titeln till en dominerande Enelund och man undrar

om Jan lyckats hålla gnistan uppe under det långa sommaruppehållet. Socioteknikens underbart

diffusa värld lär i vilket fall som helst hemsöka dåvarande M2:or under hösten och inget vet vilka

scenarior som kan väntas i och med returmötet med Jan Lindér under tentaperioden efter jul.

Johan Jonasson

JanMöller

Analys i Flera Variabler vs Industriell Ekonomi

M1 – 25% M2 – 25%

Aldrig förr har kuggligan varit så här jämn och spännande; efter omfattande

efterforskningar i Mord’s arkiv har en delad pallplats ej påträffats. De två

kombattanterna Johan Jonasson och Jan Möller gav inte vika för varandra

och det hela slutade i att en fjärdedel av respektive klass kuggade loss helt

vilt. Vi på redaktionen hoppas att stämningen mellan Jonasson och Möller inte har blivit allt för kylig

av den delade pallplatsen och de kan göra upp som goda medtävlande i och med kommande omtentor.

24


Kuggprognosen

Då årets redaktion består av något mer erfarna och sofistikerade maskinteknologer än tidigare

upplagor följer här ett nytt inslag i Mord, nämligen Kuggprognosen. Genom att tillämpa

de kunskaper vi genom åren har intagit bland annat inom matematisk statistik, Matlab och

organisationspsykologi har vi arbetat fram en finfin prognos inför stundande tentamensperiod.

Sti(e)g Larsson

Inledande Matematik

M1 – Prognos: 43%

Det var längesen Stig tog en meriterande pallplacering i ligan och många tecken tyder på att en

tung, mörk kuggfront kommer att dra in över M1 någon gång efter läsvecka 7. Stig har under

föregående år varit något för sympatisk i sitt tentaskapande och det ryktas om att en eventuell

konsult har anlitats för att göra livet surt för tenterande teknologer. Mycket möjligt är också att Stig

kommer efterfölja sitt favoritcitat i jakten på den högsta pallplaceringen: ”To dare is to do”.

Anders Boström

Mekanik Dynamik

M2 - Prognos: 38%

Rutinerade Anders Boström tog en kort paus under 2008 för att behålla sin så kallade ”top

of the game”-position. Nu ska han dock vara tillbaka för att sprida lokala kuggskurar över

hörsalslandskapet, mestadels i regioner bestående av M2:or. En bra idé kan vara att utrusta sitt

betygsutdrag med någon sorts heltäckande galondräkt för att stålsätta sig mot U-vätan.

Alf-Erik Almstedt

Strömningsmekanik

M3 – Prognos: 35%

Det går aldrig riktigt att räkna bort Alf-Erik, eller Affe som han gärna kallas i folkmun, i sådana här

sammanhang. År ut och år in har hans tungviktarkurs strömningsmekanik legat som en mörk front

med risk för U-nederbörd i M3:ors sinnen. Redaktionen kan bara säga ”keep it up” och önska Affe

all framfång med tanke på att han förmodligen kommer ha Uta och Mats hasande i hälarna med

deras blixtrande kuggmoln Materialteknik A.

25


Nollförhöret och

nollningen

Det årliga eventet med mottagning har ägt rum,

även om detta pågick utan Mords medverkan. Det

beslutet togs i samband med tredje sektionsmötet

på inrådan av chefredaktör samt mötesordförande

med motiveringen att Mord har tagit för mycket

plats tidigare år och nu var det dags för några

andra föreningar att visa upp sig. Så vi gör ett

reportage utifrån de rapporter som inkommit

utav personer från och runt M-sektionen.

Nollförhöret med nollan

Mord i egenskap av granskande organ nöjer sig

inte med att de flesta verkar mer eller mindre

nöjda med nollan, vi vill gå till botten i frågan.

Således kallade vi in supernollan till förhör, när

vi strax efter det blev varse att det inte fanns

någon sådan supernolla att tillgå, löste vi frågan

på egenhand.

Resultatet blev ”Frida”, en 24 årig göteborgstjej

som överlag var mycket nöjd med nollningen.

Supernollan som avvaktat med att börja på

Chalmers ett par år har under tiden läst både

i St. Anton och på Bali så hon kommer bra

förberedd hit. Som sedvanligt för en supernolla

har också ”Frida” medverkat i många av

nollningens olika aktiviteter och hon anser att

nollan och nollningen har gått lite hand i hand.

Dock har nollbrickan lyst med sin frånvaro

hos oroväckande många, det har ryktats om att

årets snöre som inte var ergonomiskt nog var

en orsak till att få fick en bra relation till sin

nollbricka. ”Frida” anser vidare att målet med

nollningen, att alla ska få en vän och få en bra

start på studierna, har uppfyllts med råge. Dock

har ”Frida” bytt ut ”en bra start på studierna”

mot en extra vän istället och har alltså 2

stycken, vi på Mord redaktionen ska göra vidare

efterforskningar om detta var ett klokt beslut.

Samt göra en granskning om det speglar M1 i

övrigt med följande artikelserie om detta.

- Vad har varit bra då frågar ni er, och vi frågar

”Frida”

På denna fråga får vi ett misstänksamt

och inställsamt svar, nämligen nollfinalen,

stekargasquen, grottsitsen och bastukalas

nr.3. Dessa arrangemang anordnas av 4 olika

källarföreningar, bara MISS saknas… Men

detta förklarar ”Frida” med att miss fick

volleybollen förstörd av att nollan hade dugga

dagen efter, annars skulle de också ha varit med

i sammanställningen.

I framtiden skulle supernollan kunna tänka sig

att söka till en sådan förening som miss, dels

för att idrott är roligt (keps också!) dels för att

overaller luktar illa. Detta avslöjande kommer

nog att svida i de gamla rustet själarna som var

”Fridas” phaddrar, även om de inte gjort någon

smyg PR för sitt gamla rustmästeri.

Nollefrid

Nollefriden var inte heller några problem

för ”Frida”, dock släpps bomben att alla i

föreningarna inte haft lika enkelt för detta

fenomen! Redaktionen skärper sinnena och

vässar pennan när detta kommer på tal. Inga

namn vill denna ”Frida” ge oss men hon

medger att hon inte har några anklagelser mot

några personer i overall eller kortbyxor. Första

misstanken från vår sida går till MARM, med

26


sina strukna skjortor, vaskande på Gasquen och

goda tisdagslunch borde de ha ett bra utgångsläge

till att få hem någon vilsen nollan på en toast/kopp

kaffe. Dock så kommer dementin omgående både

muntligt direkt till redaktionen och på hemsidan

www.marm.se

på redaktionen gått med på att låta M-sex skriva

med egna ord om denna händelse i nästa nummer.

Detta spår dog ut, tills redaktionen fick ett

anonymt brev. På rosa brevpapper stod det Mord

skulle sluta lägga sig i andras sexuella umgänge.

Men eftersom gårdagens nyheter inte tar plats i

Mord så ignorerades detta. Tills chefredaktören

blev konfronterad utanför kurslabbet utav en man

som gav både hotelser och mutor. Mord viker sig

aldrig för hot, men mutor går bra. Därmed har vi

Det är inte tjejen i artikeln som har skrivit brevet

MnollK testar vitt

MnollK testade en vit jul, det var mysigt

MnollK testade en vit vecka, det var sunt

MnollK testade en vit overall, det var fluffigt

MnollK testade inga konstigheter, det var inga konstigheter

MnollK testade den vitaste nollningen ever, det var episkt!

Vill du testa vita saker Aspa MnollK!

SHMH

27


Klassiska

formuleringar

“Har jag gjort fel igen, det är någon som sitter och

ler”

Peter möller 2001, hållf M1

- Är man inte fullkomligt apatisk på en mekanikövning

så blir övningsledarna osäkra.

“Nu sitter ni och runkar… rynkar på näsan!”

Mats Norell 2005, materialteknik M2

- Det hade du allt gillat… Mats!!

“Amerikanerna använder W för arbete, fråga mig inte

varför!”

Tobias Mattisson Energiteknik 2001

- Går även rykten om att de använder S för spara.

“Jag ska betala någon att sitta och nicka vid väl valda

tillfällen”

Carl- Henrik Fant 2001

“Det var överlag bra resultat på inlämningsuppgiften,

särskilt ni som lämnade in årets uppgift!”

Knut Åkesson reglerteknik 2004

- Knut hade varit lurig och bytt värden detta år!

“Av med väskor och kläder och ner i bänkarna”

Magnus Evertsson 2002

- Diskret, eller

“Nu när vi ändå har en sådan pinsam tystnad: är det

ingen som vill berätta att de har gonorré”

Peter Helgesson, Inledande matematik, M1

- Ska du eller jag börja

“På Chalmers måste man läsa det som är svårt, för

det kommer på tentan. På Handels är det tvärtom.

Det svåra behöver man inte läsa, för det är ingen som

förstår ändå.”

Jan Möller, Industriell Ekonomi, M2

- En av anledningarna till att många m-teknologer

spenderar sina så kallade sabbatsår genom att läsa på

handels.

”It’s risky bussiness down there, you can get stuck”

Lars Trygg, Product development management, 2010

- Mm där har väl de flesta suttit nån gång

”Det här kan ni väl alla redan (en person i salen

nickar) ... det var en som kunde det ja. Då kan ju

han förklara för er andra senare”

Peter Möller, 2008, Mekanik och Hållfasthetslära 3

- Förkunskaper är A och O på den här skolan

28

Vad många M-teknologer

inte vet är att vi på

sektionen sedan ett par år

tillbaka har ett eget orakel.

Arnela “Arne” Tunovic

har denna läsperioden

lyssnat i vinden, tittat i

kaffesumpar och mediterat

fram ett horoskop med

oerhörd precision.

b Lejonet: Du känner dig extra självgod idag, och alla

andra dagar för den delen. Kom ner på jorden.

i Fiskarna: Turen är svårbestämd den här perioden.

Stjärnorna tror att du är på ett bra och inspirerande

humör när det gäller ditt skolarbete. Du ljuger mycket

och ofta. Köp två portioner av

Mords nästa tisdagslunch.

e Skorpionen: Du är spänd inför förväntning av det

nya. En äldre Kräfta tycks ligga bakom förändringen.

Det tycks nästan som en fest i skolan nu, men var

försiktig. Skenet kan bedra. Spara på fyror under M-spels

pokerkväll.

h Vattumannen: Barn tror jag ger dig glada besked i

veckan. De verkar visa dig sin uppskattning och de älskar

dig av hela sitt hjärta. Låt inte duggapoängen förstöra

ditt humör.

_ Oxen: Trots du vaknar som ett vrak varje morgon så

verkar du piggt alert och har ett vänligt sinne. Kvällar

blir glamorösa och roliga.

` Tvillingarna: Nu har du en blomstrande tid i

kärleken och romantikens sol lyser över dig. Var försiktig

om någon försöker smickra dig den här veckan.

^ Väduren: Du har tidigare fått ut väldigt mycket

av motion och idrott. Men just nu tycks du ha svårt

att komma igång. Spel på hästar kan ge vinst den här

veckan. Om du befinner dig på M-sex 80-tals gasque,

se till att prata med mannen i rosa skjorta, mustasch och

skor.

c Junfrun: Månen ger din kväll ett extra silverskimmer

och du kan framför allt finna ny passion och glädje. Vill

du göra en resa i kärlekens tecken så blir den lyckad. Se

till att ta med dig halsduk, mössa och pjäxor ut i den

galliska skogen.

a Kräftan: Du är okey.

g Stenbocken: Alla som sitter i fängelse är Stenbockar.

f Skytten: Bistå din kropp med de mineraler och andra

näringsämnen som den behöver, så kommer hälsan

att blomstra i bästa friskhet. Du har tur i spel den här

veckan. Stjärnorna tror att det har med Bingolotto att

göra. När du besöker bulten under Stenhårt café, ragga

då extra mycket på Kevin så får du ligga… Men inte

med honom.

d Vågen: Du bör inte lämna något åt slumpen denna

läsperiod. Fru Fortuna vänder dig tyvärr ryggen. Spara

CSN till nästa läsperiod.


Insändare

röster från våra läsare

Kära Mord,

Jag har precis börjat på maskin. När tror

ni jag är färdig

Erik Johansson

Tja Erik,

Vi på redaktionen har lite svårt att avgöra,

inom ett rimligt konfidensintevall när detta

skulle kunna inträffa. Matlab svarar med att

Mr. Divide inte är hemma eller nått. Men

du kan ju läsa lite i våran kuggliga så du

vet när du skall planera in dina omtentor.

Vår statisktiker Virs ger dessutom personlig

konsultation på timbasis. Han återfinns på

redaktionen.

/Red

Kära redaktion,

Jag har hört att ni, i egenskap av granskande

organ, inte agerar under sektionsstyrelsen.

Hur kommer man med

i MORD, för jag skulle nämligen vilja

granska han den långa med skägg i styret.

Tina

Hej Tina

Tack för ditt brev! Du är hjärtligt välkommen

att komma och granska Anton. Vi

förvarar honom i en glasbur precis brevid

redaktionen.

/Red

Hej Mord,

Vi var ett udda antal nollor i år så jag blev

över och fick ingen kompis. Vad ska jag

göra

Bertil i M1

Hej Bertil,

Det är med bestörtning vi läser att man har

antagit ett udda antal elever till årets upplaga

M1. Vi ska kämpa för att det inte sker

igen nästa år, rörande din situation – tough

luck.

/Red

Hej Mord,

Jag är förtvivlad, min kompis från nollningen

avled av näringsbrist när ni

serverade tisdagslunch. Det gör inte så

mycket för han var jättetråkig, men nu

har jag ingen att sno matlådor av. Vad

ska jag göra

Sara-Lisa i M1

Hej Sara –Lisa kul att du skriver, du verkar

vara en hungrig liten rackare. Den lösning

vi rekommenderar för att lösa din lunchsituation

är att du söker upp din kära kursare

Bertil som skrev insändaren ovan. Han

verkar vara en godtrogen och bräcklig person

som du nog kan roffa åt dig en matlåda

eller två av i utbyte mot lite umgänge.

/Red

Har du en fråga om sektionen, Chalmers eller livet i övrigt

Vill du göra din röst hörd

Skicka din insändare till: mord@mtek.chalmers.se

29


VICTOR BERGSTRÖM

- REKOMMENDERAR

I egenskap av redaktionens äldsta medlem

och även den med näst yvigast hår har jag

en övergripande koll på vad som är gött.

Faktumet att jag är den enda i redaktionen

som genomgått en kurs i journalistik på

gymnasial nivå ger mig också en viss pondus

inom redaktionen. På grund av dessa

anledningar har jag fått en egen spalt med

tillräckligt utrymme att rekommendera olika

saker som definitivt kan öka livskvaliteten

för maskinsektionens ”Average Joe”.

Nedanstående rekommendationer är tagna

ur mitt eget liv och alla har hjälpt mig att

nå framgång. Vill du bli lika go som jag

är det alltså bara att efterfölja kommande

rekommendationer. Eller

Hybris

Sugna killar, enligt min erfarenhet utgör denna

grupp ca 97 % av alla Chalmersstudenter,

har förmodligen någon gång fått höra att

självförtroende är ”the shit” för att få diverse

damer eller valfri motsvarighet till damer

intresserade. Det är mycket möjligt att

självförtroende kan vara en väg att gå men det

finns något som är betydligt mer framgångsrikt.

Just det, det är hybris. Det borde vara ganska

enkelt för de flesta att se att en (nästan manisk)

övertro på sin egen förmåga alltid är bättre än

en medioker, vanlig tro på sin egen förmåga.

Att utveckla fullt övergripande hybris kan dock

ibland, tyvärr, ta ganska lång tid. Därför vill jag

även presentera en lösning som kan åstadkommas

med endast ett par veckor till hands. Denna

lösning består av att i ett övrigt välvårdat och

”groomat” face placera en mustasch. Gör du

detta så borde allt gå vägen. Tro det eller ej men

det har hjälpt mig under perioder där jag själv

ifrågasatt min attraktivitet och fått mig att inse

att jag är sjukt go. Man kan endast spekulera i

vad dessa två knep tillsammans kan åstadkomma.

Spekulationerna pekar dock åt samma håll. Är

30

det någon som verkligen tror att Tom Selleck

(Magnum P.I) gick hem själv från krogen en enda

gång då hans hybris och mustasch var som mest

utvecklade (läs mitten av 80-talet)

Sluta snusa och sen börja igen

Många M-teknologer nyttjar snus i någon form

för att tillfredsställa nåt sorts behov. De flesta av

dessa individer skulle förmodligen hålla med om

påståendet ”det är kul med snus”. Vad många

inte vet är dock att det blir betydligt roligare

desto mer ångestframkallande det är. Många

har säkert glömt bort den pina och stundtals

illamående men även eufori som är förknippat

med den process som kallas att börja snusa. Och

tur är väl det, för det finns inget som mäter sig

med att börja om från ruta ett efter att man har

sagt till alla man känner (inklusive morsan) att

man har lagt av för gott. I regel gäller att desto

längre man håller upp desto goare är det att ta

första steget in i den nedåtgående spiralen igen.

Skulle kunna sträcka mig så långt som att säga

att det är en fantastisk upplevelse. En nackdel är

givetvis att man måste berätta för sin mor, som

förhoppningsvis vill det bästa för sitt älskade

arvsanlag, att man har trillat dit igen. Taget på

det stora hela är det dock, för att citera Glenn

Strömberg, ”värt det alla dagar i veckan”.

Vända på dygnet

Trots att hela vampyrgrejjen är så 2009 så vill

jag ändå lovorda en gammal klassiker bland

studenter, nämligen att vända på dygnet. Helt

ärligt förstår jag inte varför någon inte skulle vilja

göra det. Förutom det faktum att chansen för

att bli exponerad för månljus ökar betydligt efter

solnedgången så finns det mycket att vinna på att

sitta uppe så där svinlänge. Mina två föregående

rekommendationer kan med fördel utvecklas och

vårdas under nattetid. Även den mängd panik

över framtiden man kan lyckas bygga upp under

en nattvaka är bland det nyttigaste en människa


kan uppleva. Alla ”major” uppstyrningar som

jag personligen har genomfört har påtänkts

under dygnets sista eller absolut första timmar.

Alla som läser i M1 vet säkert att den bästa

studiemotivationen kort och gott kan kallas

panik. Minns alldeles förträffligt mitt första år

Chalmers då den panik jag utvecklade över

vektorer under en sömnlös natt fick mig att nå

smått enastående resultat i Inledande Matematik

Slänga in engelska ord i svenskt tal och skrift

Känns det du säger andefattigt och

kraftlöst Skulle du vilja ”boosta” din

konversationsförmåga eller genomslagskraften

i din skrift. Gör som jag, släng in engelska ord

istället för svenska och jag kan garantera dig

framgång i både tal och skrift. Det är jättelätt,

alla borde göra det. För att bevisa effekten

kommer jag nu presentera ett lite ”case” i mitten

av artikeln.

Mini ”case”: Du sitter i bulten och är lite

besviken över den nya storleken på muffins som

infördes under xrnxlx’s inflytande i Bultenstyret.

Du försöker beskriva hur stora muffinsen

brukade vara och du tvekar mellan vilket val av

ord som kommer få störst effekt:

1. ”Asså de var inte stora, utan JÄTTESTORA!”

2. ”Asså de var inte stora, they where HUGE!!”

Slut ”case”

För att försöka vara häftig kommer jag avsluta

denna spalt med: I rest my case…….

-VIRS


Vår omsorg om framtiden

är djupt rotad

Utmaningen

Att alltid ta hänsyn till hållbarhet

när det gäller produkter, affärer,

miljön, de anställda och samhället.

Lösningen

Vi på SKF bidrar till att saker och

ting fungerar bättre. Tack vare

kloka lösningar och innovationer

skapar vi ökad effektivitet, förbättrad

tillförlitlighet och minskad

energiförbrukning. Våra produkter

och tjänster bidrar till bättre

hushållning av naturens egna

resurser och en ökad miljöhänsyn.

Det har alla invånare

på jorden nytta av och dessutom

skapar det bättre förutsättningar

för kommande generationer.

The Power of

Knowledge Engineering

Besök www.skf.se, så får du veta mer.

More magazines by this user
Similar magazines