Min Energi 2-03 - VEAB. Växjö energi AB.

veab.se

Min Energi 2-03 - VEAB. Växjö energi AB.

Kundtidning • Nr 2 • 2003

min energi

Utbyggnad

av bredband

till hela

kommunen

Nya VD:n presenterar sig

Östkraft informerar

Korsordsvinnare


Efterlysning – Kundreferensgrupp

Växjö Energi söker dig som vill hjälpa till att

utveckla vår e-faktura så att den blir både

tydligare och enklare. Projektet startar upp

under hösten. Med jämna mellanrum behöver

VEAB ställa lite enkla frågor till dig och kanske

också be dig testa en del funktionaliteter via

Internet. VEAB erbjuder inte någon ekonomisk

kompensation, däremot kommer vi att bjuda in

dig till en speciell VIP-kväll när projektet avslutas.

Är du intresserad av att vara bollplank så kan du

maila till info@veab.se. En förutsättning är att du

har tillgång till Internet och har en e-postadress.

Nytt riksdagsbeslut

I juni beslutade riksdagen att

landets samtliga elabonnenter

ska få sin förbrukning avläst

varje månad. Förändringen

ska vara genomförd senast

den 1 juli 2009. Den tätare

avläsningen förväntas ge

bättre kontroll över den egna

förbrukningen, vilket väntas

leda till besparingar.

Vad gör VEAB för att möta

detta krav

Peter Magnusson, chef på

VEABs mätservice svarar:

- 2003/2004 kommer vi att

Tidningen Min energi

montera nya mätare hos alla

ges ut av Växjö Energi AB

våra större kunder. Redan

med dotterbolag.

2004 kommer vi att börja

Kvarnvägen 35 • 352 41 Växjö

testa månadsvis mätvärdesinsamling

för vanliga hushåll,

info@veab.se • www.veab.se

Telefon 0470-77 52 00

Redaktör: Paula Eskilsson, på något område i Växjö. Vi

paula.eskilsson@veab.se. jobbar stenhårt för att alla ska

Produktion: United Reklam vara anslutna till 2009!

Vissa får saker

att hända, andra

registrerar vad

som händer och

några undrar vad

som hänt...

Fler banker anslutna till

e-faktura och autogiro

Nu kan även kunder hos

Handelsbanken, Skandiabanken,

Smålandsbanken

och SEB ansluta sig till

VEABs e-faktura.

Kombinera gärna!

En ytterligare nyhet är att

e-faktura nu också går att

kombinera med autogiro.

Om du har e-faktura och

även väljer att ansluta dig

till autogiro får du fakturan

till din Internetbank, som

vanligt. Allt du behöver

göra är att se till att det

finns pengar på ditt bankkonto

dagen före förfallodagen.

Betalningen sker

sedan automatiskt.

Förenkla vardagen!

Anmälan om e-faktura

görs direkt via din

Internetbank. Anmälan om

autogiro gör du på separat

blankett, som finns i vårt

blankettarkiv på

www.veab.se

2


VEABs nya VD, Ann-Mari Ståhlberg,

i ett närbildsreportage

Växjö Energis styrelse

utsåg i april Ann-Mari

Ståhlberg till ny VD.

I oktober efterträder

hon vår tidigare VD

Christer Langner.

Ann-Mari har jobbat i energibranschen

i tjugo år, varav

de tre senaste som VD för

Ljusdal Energi. Dessutom är

hon vice ordförande i Svenska

Fjärrvärmeföreningen.

Hennes tidigare uppdrag har

varit som Personalchef

respektive Administrativ chef

på Jämtkraft samt som VD på

Oxelö Energi. I oktober hälsar

vi henne välkommen till VEAB.

Tillbaka till rötterna...

Småländsk jämtlänning från

Östergötland. Så kan man

beskriva Ann-Maris bakgrund.

Förvirrat Här är förklaringen:

- Jag föddes i Östergötland

för 50 år sedan, berättar Ann-

Mari. När jag var 12 år flyttade

familjen till Småland och när

jag träffade min man, Christer

som är från Jämtland, gick

flytten till Östersund.

- Det känns lite som att sluta

cirkeln när vi nu flyttar tillbaka

till Småland. Jag ser fram

emot att komma till Växjö

Energi och hoppas att vi

kommer att få ett gott samarbete,

avslutar Ann-Mari.

Vi instämmer och hälsar dig

varmt välkommen!

Fakta

Älskar Maken Christer och

sonen Johan. Att resa.

Ogillar Oärlighet och alla

former av orättvisa.

Motto Med rätt uppmuntran

kan man komma hur

långt som helst.

Fritid Min familj och mina

vänner, naturen och att läsa.

Även lite golf (när Christer

jagar ut mig)...

Vet om Växjö Inte så

mycket – än. Vet att det är

en framåt kommun och att

här finns VEAB och Carro.

3


Bredband – en verklig

Nu får en majoritet av

kommunens invånare

en snabbare väg ut

på Internet. Med vårt

alternativ finns många

fördelar vad gäller

hastighet, ekonomi

och innehåll.

4

Bredbandssatsningen har sin

grund i kommunfullmäktiges

IT-infrastrukturprogram som

antogs i januari 2002. VEAB

har fått uppdraget att ansluta

hushåll och företag till bredband

på alla de 18 orter som

då namngavs (se faktaruta).

Såväl hushåll som företag

kommer att erbjudas både

ADSL och fibernät.

–Troligen kommer de flesta

hushåll att välja anslutning via

ADSL eftersom fibernät är ett

mer kostsamt alternativ, säger

Eric Åkerlund, IT-ansvarig på

VEAB. Men för de kunder

som ställer höga krav på

kommunikationsöverföring,

främst företag, erbjuder vi

även uppkoppling via fiber.

Tekniken bakom

Vid ADSL-anslutning utnyttjar

vi Telias kopparledning, men

ADSL-tekniken är vår egen,

fortsätter Eric. I jämförelse

med Telias ADSL kommer

vårt alternativ att bli både

snabbare och billigare.

Hur stor del av nätkapaciteten

som kan utnyttjas beror dock

på den Internetleverantör

man väljer att ansluta sig till,

poängterar Eric.

Du väljer själv innehåll

När kunden har valt anslutningsform

återstår att välja

leverantör av innehåll. Här

jobbar vi med att knyta till

oss ett antal olika företag för

att kunna erbjuda kunden ett

spektrum av tjänster, säger


satsning för framtiden

Mats Bildh, kundansvarig för

IT på VEAB. Han är den som

hjälper dig med svar på alla

frågor om anslutning och

tjänsteinnehåll.

Vad händer nu

I dagsläget är stora delar av

stamnätet redan utbyggt. Det

som återstår av utbyggnaden

kommer att slutföras under

hösten. Parallellt med detta

kommer VEAB att jobba vidare

med beställningar och planering

inför steg två.

När det förberedande arbetet

är klart kommer vi att kalla till

informationsmöten där vi

kommer att presentera priser,

tjänsteinnehåll och support.

- Steg två kommer att styras

helt av efterfrågan, så det är

viktigt att vi når ut med vårt

erbjudande och får många att

ansluta sig. Skulle intresset bli

för litet på vissa orter kommer

inte utbyggnaden att bli av.

Det skulle bli för kostsamt,

avslutar Eric och Mats.

Anmäl intresse redan nu

Om du tycker att detta verkar

intressant kan du redan nu

anmäla ditt intresse för att

ansluta dig på www.veab.se.

Där kan du också alltid få den

senaste informationen.

Fakta

ADSL står för Asymmetric

Digital Subscriber Line.

Ett sätt att bygga bredband

med Telias befintliga kopparnät

som grund.

Fiberoptik Optiskt system

där ljus leds genom hårstråtunna

cylindrar av glas eller

plast. En optisk fiber motsvarar

mer än 50 miljoner

modem eller 5 miljoner

ADSL-anslutningar.

Aktuella orter Braås, Öja,

Lammhult, Gemla, Åryd,

Tävelsås, Vederslöv, Tolg*,

Ingelstad, Rottne, Furuby,

Nöbbele, Uråsa, Åby, Ör,

Kalvsvik*, Böksholm* och

Dädesjö* (* enbart ADSL).

5


Vill inte världen

komma till Åäng

får Åäng komma

till världen. Så

tänkte Tomas

Finn, ägare av

Finn Miljöteknik

utanför Rottne.

Och så blev det.

Smalspåret fick bli knutpunkt i VEABs

och Tomas bredbandslösning.

Från smalspår till bredband

För många företagare på landsbygden är det

svårt att finna lönsamhet i att ansluta sig via

fiber. Tomas Finn och VEAB hittade dock en

lösning, om än lite okonventionell. Eftersom

Tomas företag, Finn Miljöteknik, ligger bara 600

meter från smalspåret blev lösningen att han

själv grävde ner tomrör från smalspåret till sin

fastighet. VEAB anslöt sedan fastigheten till

stamnätet och allt fungerade.

Plötsligt är Åäng en del av världen

- Tidigare tutade det upptaget på min telefonlinje

då jag mailade eller använde Internet,

säger Tomas.

Eftersom mycket av min kommunikation med

kunder sker både via telefon och mail var det

inte en speciellt bra lösning. Nu när jag har

bredband har detta problem försvunnit och

kommunikationen med mina kunder har blivit

mycket lättare.

Har det varit värt mödan

- Nu när allt fungerar tycker jag att det har

varit värt allt slit, säger Tomas. Jag har dock

anmärkt på överföringshastigheten hos min

tjänsteleverantör, eftersom jag anser att de

borde kunna prestera bättre. Jag hoppas att

de kan öka prestandan något, avslutar en

nöjd Tomas på Finn Miljöteknik i Åäng.

6


Nytt från Östkraft

Telefoni

Du vet väl att du även kan

ansluta dig till Östkraft för att

ringa billigare Du behåller

ditt nuvarande telefonnummer

och har ingen bindningstid

på telefonavtalet. Du betalar

endast samtalskostnaden till

Östkraft, inga andra avgifter

tillkommer. Dessutom får du

100 kronor i samtalspott när

du tecknar telefonavtal med

oss. Det är värt 15 timmars

samtalstid under kvällar och

helger! Är du dessutom elkund

hos Östkraft får du 20% bonus

på samtal till mobiltelefon.

Inte nog med det, vi skickar

även med ett Internetkonto.

än 150 kronor i månaden. Du

behöver aldrig fylla på ditt

kort och du betalar ingen fast

månadsavgift.

minMobil Normal Ett abonnemang

för dig som ringer lite

mer. Du får lägre trafikavgift

och en fast månadsavgift på

50 kronor.

Oavsett vilket abonnemang

du väljer kan du sköta allt via

din mobiltelefon eller på

www.ostkraft.se, härifrån kan

du också skicka SMS. Dina

samtalskostnader redovisas

på din elfaktura.

Elcertifikat

Den 1 maj började en ny lag

att gälla, kallad "Elcertifikat".

Lagen innebär att vi alla, via

våra elräkningar, betalar ett

visst belopp för förnybar el.

Syftet är att stimulera utvecklingen

mot nya, hållbara

energiformer inför framtiden.

Mängden förnybar el som du

som användare ska köpa,

bestäms utifrån din elförbrukning.

Det kallas för kvotplikt

och gäller alla, både privatpersoner

och företag. Mer

information om elcertifikat

finns på Energimyndighetens

hemsida www.stem.se

Mobiltelefoni

Till skillnad från många andra

leverantörer har vi ingen

bindningstid. Vi använder oss

av Telias nät och du har två

alternativ:

minMobil Plus För dig som är

elkund. Vårt "kontantkort" passar

dig som ringer för mindre

Din elsituation

Efter förra vinterns stora prischock på el, har fler kunder insett

vikten av att se över sina elkostnader. Med tanke på sommarens

torka är risken stor att vi även under kommande vinter kommer

att få se stigande elpriser. Vi rekommenderar därför alla kunder

att se över sina avtal och hjälper gärna till med goda råd.

Du når oss på www.ostkraft.se eller via vår kundservice på

telefon 0771-16 17 18.

7VEAB tar över hanteringen av kallvattenmätare

Ett samarbetsavtal har träffats

mellan Tekniska förvaltningen

på Växjö kommun och VEAB.

Avtalet innebär att Tekniska

förvaltningen (TF), även fortsatt,

är huvudman för vattenmätarna

och svarar för kundkontakter

i tekniska frågor.

VEAB blir entreprenör och

kommer att utföra tjänster åt

TF. Samarbetet görs för att

uppnå samordningsvinster.

Exempelvis kan revisionsbyten

av el-, fjärrvärme- och kallvattenmätare

utföras på ett

effektivare sätt. Dessutom

kommer ett införande av mätvärdesöverföring

till alla våra

kunder att underlättas. För dig

som kund, innebär det att det

blir EN part som utför såväl

revisionsarbeten som mätaravläsningar.

Som en följd av

att VEAB tar över hanteringen

av kallvattenmätarna börjar

Kenny Wadefur, från Tekniska

förvaltningen, att jobba hos

oss på VEAB.

Lämna din e-postadress nästa gång du

kontaktar VEAB

Korrespondens via e-post blir allt vanligare och underlättar

ofta för både dig och oss. Du kan då välja att kommunicera

vid de tider som passar dig bäst och samtidigt undvika

eventuella telefonköer. Komplettera därför gärna med

din e-postadress under "Kunduppgifter" nästa gång du

loggar in på VEABs kundwebb. Självklart kan du även

maila den till info@veab.se.

Spara energi och pengar!

Jan Malmkvist,

Paradvägen 23

David Stensson,

Tranvägen 34

Vinnare

Vinnare i förra numrets

korsordstävling

och ägare till

varsin VEABhandduk

blev:

Maria Petersson,

Högstorpsvägen 144

Inga Magnusson,

Kastanjevägen 6

Kristina Olani,

Vasavägen 36

Samtliga med postadress Växjö

Lämna kupongen på Växjö Elektriska, Storgatan 19 i Växjö, så får du köpa

en Osram lågenergilampa för 59:- (ordinarie pris 99:-). Kan användas

OSRAM lågenergilampa

både utom- och inomhus. Välj 9, 12 eller 16 W vilket motsvarar 40, 60,

59:-

respektive 75 W för en traditionell glödlampa. Brinntid cirka 8 000 timmar.

Erbjudandet gäller till och med 15/12 2003.

unitedreklam

Namn

Ordinarie pris: 99:-

Adress

Underskrift

More magazines by this user
Similar magazines