Det är en ros utsprungen - Gehrmans Musikförlag

gehrmans.se

Det är en ros utsprungen - Gehrmans Musikförlag

Jultiden

Det är en ros utsprungen

Självklart — jag sjunger

från hederligt köpta noter

&

?

q = 65

4 6 œ

Œ

4 6

Solo: 1. Det

S + T: 2. Om

œ

Œ

œ

œ œ œ œ.

œ

,

œ œ


är en

den‐na

ros

ros

ut

alsprung ‐

le ‐

en

na

av

ljöd

œ œ œ œ œ.

œ œ , œ


œ œ nœ

œ œ œ


Jes ‐se

rot och

förr Je ‐ sa ‐ je

stam;

ord,

œ œ œ œ œ œ.


Text: Thekla Knös

Musik: Anita Svenson

Œ

œœœ

œ

av

att

œ

4

&

?

,

œ

œ œ œ œ.

œ œ œ


fäd‐

född

ren

av

ren be ‐ sjung ‐ en, den står

jung‐fru

re ‐ na den fräl ‐

œ œ œ œ œ.

œ œ , œ


œ œ œ œ œ.

œ œ œ Œ œ


i

sa

ti ‐

skall

den

vår

œ œ œ œ œ.

œ œ œ


fram,

jord.

Œ

en

Av

œ

6

&

?


œ œ œ œ œ


blom‐ma

skär och blid,

mitt i den kal ‐ la

Her‐rens

nåd och makt

oss det ‐ ta un ‐ der

œ œ œ œ œ

œ


Œ

Œ

œ

œ

,

œ

œ œ œ œ.

œ œ œ


vin

sked

ter,

de,

i

som

œ œ œ œ œ.

œ œ , œ
8

&

?

œ œ œ œ œ.

œ œ . œ

mid

oss

‐natts

pro ‐

mör

fe

‐ ka tid.

‐ ten sagt. 3. Den spä ‐ da ro ‐ sen fi ‐ na, som

œ œ œ œ œ.

œ œ œ

.

,

. œœ œ

œ œ œ œ œ œ ,

œ œ

œ œ œ œ ,

œ œ œ ,

Copyright © 2010

Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm

GE 11642

Kopiering förbjuden enligt lag!


4

Stjärnan

Självklart — jag sjunger

från hederligt köpta noter

& b

q = 110

4

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

Text: Ulrica Johansen

Musik: Anita Svenson

œ œ œ œ œ

?

b

4

1. En

2. Två

3. De

œ

œ

stjär ‐ na

her ‐ dar

nåd ‐ de

ny på

gick på

fram, och

œ œ œ œ

œ œ œ œ

him

äng

möt
len

en

tes

var, den

fram, de

där av

œ œ œ œ

lys

följ

djurte

de

ljus

si ‐

och

na

och män ‐ ni ‐

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

4

&

b

œ .

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

?

b

klar.

får.

skor.

Tre

En

En

œ œ

.

œ

œ

vi ‐ se män från

äng ‐ la ‐ ska ‐ ra

krub ‐ ba fanns och

œ œ œ œ

œ œ œ œ

ös ‐ ter ‐ land

kom till dem

runt om‐kring

œ œ œ œ

de

med

stod

und ‐ ra’

bud från

häs ‐ tar,

vad

Her

får

det

ren

och

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ


8

&

b


.


Och de

”Där i

Och på

œ œ

sök ‐ te sig mot lju ‐ set, följ ‐ de stjär‐

stal ‐ let har det fötts ett gos ‐ se‐barn

bäd‐den

ut ‐ av strå där låg ett li ‐

œ

œ œ œ œ œ

nans

i

tet

œ œ

œ

œ œ

väg.

natt,

barn,

var.

vår.

kor.

Dom dom dom dom

dom dom etc.

?

b

vad

Her

får


det

ren

och

var.

vår.

kor.

œ œ œ œ

.

Œ

Dom dom dom dom

œ.

œ œ Œ

j

œ œ.

œ œ Œ

j

œ

dom dom dom etc.

j

œ. œ œ.

œ œ Œ œ œ Œ

j

œ

var.

vår.

kor.

Dom dom

dom dom

dom dom

etc.

Copyright © 2009

Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm

GE 11642

Kopiering förbjuden enligt lag!

More magazines by this user
Similar magazines