Måns Möller - Orebro4you

orebro4you.se

Måns Möller - Orebro4you

4Teknik4yourText Glenn granqvistRoadie stämapparatFrån crowdfunding-plattformenkickstarter kommerRoadie. En stämapparat förgitarrer. Apparten säts överstämskruven på gitarren ochställer automatiskt in den tondu vill ha. Roadie kommeräven med en smartphone-appsom bland annat kan upplysadig om skicket på dinasträngar. vscience fiction Bara sju år kvar till säljstart enligt Nissan.Självkörande Nissan LeafI USA har Google enlängre tid experimenteratmed självkörande bilar. Nukommer nyheter från andrasidan stilla havet att Nissanhar fått tillstånd att testa ensjälvgående variant av sinLeaf på japanska vägar. Bilengenomgick ett test där denkörde upp på en motorväg,navigerade trafiken och kördesedan av motorvägen. Ett litetsteg på vägen till en påståddförsäljningsstart 2020.vBlu Life ProSelfie blev ett av årets nya ord iOxford dictionaries, alltså fenomenetmed att ta en bild av sigsjälv med sin smartphone. Problemetär att den som ämnar attta en selfie med sin telefon måsteanvända kameran som sitter påsamma sida som skärmen vilkenoftast är mycket sämre än den påbaksidan. Detta vill nu Blu LifePro ändra på. Telefonen kör Androidoch ovanför skärmen sitteren kamera med fem megapixel.Billig är den också, 299 dollar.Återstå att se om någon börjarsälja den i Sverige. vnödvändigheter Bang &Olufsen gör ännu en dyr prylman inte behöver.Lyxa till det med Spotify och B&OHar du tröttnat på att lyssnapå dina Spotify-spellistor i deodugliga lurarna som följdemed din telefon? Då kanskeBang & Olufsens Beoplay A9kan vara något. Ett trådlöstmusiksystem som nu fungerarmed Spotify. För ungefär18000 kr får du förutomSpotify även Airplay-stöd,usb-anslutning 320 watt förstärkareoch förhoppningsvisett bra ljud. vTshirt: 149 :- Hood: 249 :-www.tdstore.se4 magasin4you

Similar magazines