Johan Lindgren

kfsk.se
  • No tags were found...

Johan Lindgren

Fossil = sten?!


tarmarmusklerScipionyxlever


mosasaurier


Exceptionell bevaring eller biofilmer?


Mass-spektrometri


• Vad består ben av?Ett kompositmaterial bestående aven biologisk del (osteoid) ochhydroxyapatit (oorganisk del)Vanligtvis utgörs det fossila arkivet avden oorganiska delen samt sekundärtavsatta mineralcortexmärg


Haversynska kanalerBlodet tillför näringsämnen…… till osteoblaster (senare osteocyter)Bencellerna utsöndrar typ I kollagenoch osteocalcin…


Haversynska kanalerBlodet tillför näringsämnen…… till osteoblaster (senare osteocyter)Bencellerna utsöndrar typ I kollagenoch osteocalcin…… som tar upp bioapatit (bildarmineraliserat kollagen).


Prognathodon


Aminosyraanalys


Immunofluorescence


Per UvdalAnders Engdahl


Exceptionell bevaring• Speciella förhållanden som hämmarbakterienedbrytning• Bakteriell nedbrytning kan bildapseudomorfer – biofilmer(bakterieceller i extracellulärt material


Melanosomer (pigmentorganeller)eller pseudomorfer?bakteriermelanosomer


Hur kan man veta vad mikrofossilen är?


Melanin


TEM


IR mikrospektroskopi


ToF-SIMS + SEM


TACK!

More magazines by this user
Similar magazines