30.06.2016 Views

Dalarna #2 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FOTO: GARDENA<br />

Trädgårdsredskap sid 10<br />

Vi tipsar om trädgårdsredskap man<br />

bör vara utan, samt tips på redskap<br />

som underlättar trädgårdsarbetet.<br />

Min bil sid 22<br />

Tillsammans med Carl-Erik<br />

Stjernvall, på Motormännen<br />

pratar vi aktuella biltrender.<br />

“Reflektioner”sid 2<br />

...det är inte fråga om ett bokslut, inte än för<br />

min del. Inte på väldigt länge än, hoppas jag!<br />

Snarare är det en vaksamhet...”<br />

dalarna syd<br />

VILLAtidningen<br />

ÅRGÅNG 41 • NUMMER 2 • <strong>2016</strong> • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING UTGIVNINGSVECKA 11<br />

Mats Wilander s. 4-5<br />

“Komiskt nog<br />

spelar jag nästan<br />

lika mycket<br />

tennis nu som när<br />

jag spelade som<br />

proffs.”<br />

FOTO: TIM EDWARDS<br />

Nya fönster? Det här<br />

ska du tänka på<br />

FOTO: SVENSKA FÖNSTER<br />

För dig som planerar för ett fönsterbyte<br />

ger vi dig checklistan för vad<br />

som är viktigt att tänka på. Dessutom<br />

har vi träffat en familj som bytt<br />

fönster. sid 14-15<br />

FOTO: FISKARHEDENVILLAN<br />

Mitt nya hus<br />

I årets andra del av vår serie husbyggarskolan<br />

har vi kommit till val<br />

av hus. Vad är det bästa alternativet,<br />

arkitektritat eller prefabricerat? Vi<br />

pratar även olika typer av kostnader<br />

för husets inredning. sid 13<br />

FOTO: MARBODAL<br />

Rörigt kök är trendigt sid 6 Välj rätt avloppsteknik sid 19-20<br />

I dagens personliga kök är belysningen viktig. Det<br />

ska också kännas ombonat och hemtrevligt, så<br />

hängande lampor och smålampor i stället för stark<br />

takbelysning är att föredra. I köket ser vi också allt<br />

mer tavlor, mattor, gardiner och diverse pryttlar.<br />

Ett rörigt kök är trendigt med andra ord.<br />

Villatidningen har intervjuat Astrid Grinell, redaktör<br />

på avloppsguiden. Hon förklarar bland annat varför<br />

det idag är funktions- och inte teknikkrav när det<br />

gäller enskilt avlopp. Vi tar även upp vikten av att,<br />

som fastighetsägare, vara påläst. Det underlättar samtalen,<br />

både med kommunen och med entreprenören.<br />

Vi hjälper dig med glasräcken, inglasning, glasdörrar och fönster...<br />

...och mycket mer!<br />

023 –145 11 • www.faluglas.com


2 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Vi är CANT Antenn 2-auktoriserat<br />

Våra samarbetspartners<br />

Få en kvalitetssäkrad TV-upplevelse!<br />

Vi monterar och installerar antenner och paraboler i<br />

Södra <strong>Dalarna</strong> och hela Västmanland. Vi kan erbjuda ett<br />

kostnadsfritt besök om ni funderar på kostnaden för<br />

större arbeten och installationer, och därmed ge mera<br />

exakta offerter.<br />

Västmanland, Mika Suronen<br />

0707-67 19 66<br />

Södra <strong>Dalarna</strong>, Patrik Jansson<br />

0707-93 99 00<br />

0223-130 09 • www.antennoparabol.se<br />

Krönika: Henry Bronett<br />

Reflektioner<br />

”Nya Roten” - Vi har lösningen!<br />

• Dränering •Enskilda avlopp •Markarbeten<br />

• Anpassar maskin efter behov<br />

• Gratis hembesök/offert<br />

Vi söker familjer där en vuxen helst kan vara hemma på heltid,<br />

heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår.<br />

Vill du veta mer? Kontakta oss:<br />

Tel: 010-410 19 19<br />

Eller besök www.tfconorden.se<br />

Boka din<br />

Dränering före 31/3<br />

och vi bjuder vi på<br />

1 LASS MATJORD<br />

SÄTER<br />

namnsboab@hotmail.se<br />

Träningsfamilj – inget vanligt familjehem<br />

Som träningsfamilj ingår du i ett behandlingsteam<br />

och får regelbunden handledning och<br />

fortbildning. Genom att vara träningsfamilj<br />

kan du göra stor skillnad i en ungdoms liv.<br />

Vänd dig till din lokala bredbandsleverantör när det gäller<br />

Internet och IP-telefoni<br />

Privat och företag<br />

Läs mer på bbtj.se eller kontakta oss på<br />

0243-24 90 02, info@bbtj.se<br />

JAG ARBETAR MED att färdigställa<br />

utställningen ”reflektioner”<br />

som har premiär<br />

under ”Kulturnatten” i<br />

Stockholm på Etnografiska<br />

Muséet. Den berör ögonblick,<br />

stunder som till en<br />

början kanske inte verkar<br />

så betydelsefulla. Stunder<br />

som blir det, kanske först<br />

efter ett par år. Reflektioner<br />

kring våra liv och dess<br />

mening.<br />

Det har säkert med åldern<br />

att göra. Det är tydligt att<br />

jag har mindre framför<br />

mig, än bakom mig nu. Då<br />

kommer sådana här funderingar.<br />

Det säger min mamma<br />

i alla fall. Hon borde<br />

veta som ska fylla 85 snart.<br />

Fast det är inte fråga om ett<br />

bokslut, inte än för min del.<br />

Inte på väldigt länge än,<br />

hoppas jag! Snarare är det<br />

en vaksamhet kring vad jag<br />

varit och är med om, och<br />

vad jag lämnat och lämnar<br />

ifrån mig.<br />

MITT HUS BETYDER mycket i<br />

det sammanhanget. I högre<br />

grad än att bo i lägenhet,<br />

det är min erfarenhet,<br />

märker jag avtrycken i och<br />

kring huset. De är mycket<br />

tydligare än i en lägenhet.<br />

Det är för det första uppenbart<br />

att jag förvaltar något,<br />

som är mitt bara för ögonblicket.<br />

Huset stod långt<br />

innan jag fick flytta in och<br />

bryr jag mig tillräckligt,<br />

kommer det stå kvar också<br />

åt min son och kanske även<br />

hans barn kan ta över en<br />

dag, om de vill.<br />

Överallt dit jag vänder<br />

mig vid huset, både på insidan<br />

och ute på tomten,<br />

finns fullt av ögonblick<br />

som nu betyder något. Inte<br />

i form av möbler, tavlor,<br />

fågelbord eller böcker, utan<br />

platser i och kring huset<br />

där något skett.<br />

Vid den långa uppförsbacken<br />

till vårt hus flög<br />

min son genom februari-<br />

vintern på sitt tefat och<br />

tjöt högt av förtjusning. Vi<br />

hade ordnat en ordentlig<br />

isbana hela vägen från huset<br />

med ett ordentligt hopp.<br />

...det är inte<br />

fråga om ett<br />

bokslut...<br />

Var gång jag kommer<br />

hem, tänker jag på hans<br />

min och det lyckliga tjutet.<br />

Lite högre upp står en<br />

väldig gran som jag pratar<br />

med ibland. Ånä, försök<br />

inte, jag vet minsann att<br />

många pratar med träd.<br />

Ni har säkert ett särskilt,<br />

och ni vet precis som jag<br />

att de lyssnar. Min är en<br />

väldig gran som varit särskilt<br />

förstående då jag gick<br />

igenom en skilsmässa.<br />

Dessutom är granen mycket<br />

lämplig att leka kull<br />

kring. I ett hörn på tomten<br />

växer smultron om sommarn.<br />

Både vänner och<br />

familj har suttit på huk<br />

där och trätt smultron på<br />

strå. Deras ansikten då de<br />

vänder sig om mot mig, är<br />

väldigt levande. Vänliga<br />

leenden, lyckliga och strån<br />

fulla av röda smultron<br />

värmer i februarikylan. I<br />

början kan sådana minnen<br />

inte ens har vara synliga för<br />

mig, fast nu märks de. Vissa<br />

ögonblick blir allt viktigare<br />

med åren.<br />

KANSKE ÄR DET för att de<br />

visar ett sammanhang där<br />

jag finns. Det ger mening.<br />

Vi finns när någon skrattar<br />

och ler åt oss, med oss.<br />

Mina konturer blir tydligare<br />

för jag vet att här<br />

grälade vi. Och du var<br />

väldigt arg. Arg för jag betydde<br />

något för dig.<br />

Reflektioner över existensen<br />

kan man ha på<br />

många plan. Både andliga<br />

och praktiska. Där det andliga<br />

och det praktiska flyter<br />

samman till något uppstår<br />

det meningsfulla, så upplever<br />

jag det. När vi finns<br />

i ett sammanhang, där vi<br />

känner att vi är älskade och<br />

märker att vi betyder något<br />

för andra.<br />

Att få äga ett hus, att<br />

söka förvalta det efter<br />

förmåga och kanske kunna<br />

lämna ifrån sig till nästa<br />

generation, hjälper stort<br />

att tillföra mening för mig.<br />

SÅ GÅR NÅGRA reflektioner<br />

här i februarikylan inför<br />

en utställning som kommer<br />

först i april.<br />

Henry Bronett<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

023-185 00 00 •• www.hanssonbuss.se<br />

Trädgårdsmässan<br />

Älvsjö<br />

Trädgårdsmässan<br />

Älvsjö<br />

Kielkryss<br />

Kielkryss<br />

21-22-23/4 ....500:-<br />

21-22-23/4 ....500:-<br />

5-7/5 (Kristi.him)<br />

5-7/5 (Kristi.him)<br />

...................2190:-<br />

...................2190:-<br />

Boka Buss hos oss!<br />

Boka Buss hos oss!<br />

Vi kör beställningstrafik från Borlänge & Falun!<br />

För mer information om resorna se hemsidan.<br />

Vi kör beställningstrafik från Borlänge & Falun!<br />

För mer information om resorna Välkommen! se hemsidan.<br />

VILLAtidningen<br />

Kungsgatan 111, 2 tr<br />

753 18 Uppsala<br />

Växel: 018-10 37 40<br />

Webb: www.villatidningen.se<br />

Ansvarig utgivare: Dan Lindau<br />

dan_l@villatidningen.se<br />

Redaktion:<br />

Gabriella Lindau<br />

(gabriella_l@villatidningen.se)<br />

Maria Zaitzewsky Rundgren<br />

(maria_z@villatidningen.se)<br />

Per-Åke Hultberg<br />

(perake@villatidningen.se)<br />

Therese Quennerstedt<br />

(therese_q@villatidningen.se)<br />

Thomas Edgren<br />

thomas_e@villatidningen.se)<br />

Produktion:<br />

Promote Relations AB<br />

(www.prab.se)<br />

Tryck:<br />

V-TAB AB <strong>2016</strong><br />

Distribution:<br />

SDR<br />

Vill du boka annons i nästa<br />

nummer?<br />

Jona Lindau 018-60 09 90<br />

(jona_l@villatidningen.se)<br />

Carl-Johan Rudberg 021-475 23 02<br />

(carljohan@villatidningen.se)<br />

Bert-Erik Rudberg 021-475 23 03<br />

(berterik@villatidningen.se)<br />

Kjell Gustafsson 0732-24 61 50<br />

(kjell_g@villatidningen.se)<br />

Välkommen!


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 3<br />

Påsköppet:<br />

Påskafton,<br />

påskdagen och<br />

annandagen: 12-15<br />

Långfredag är vi lediga<br />

HYR FÖRRÅD!<br />

Vi finns i Falun och Borlänge!<br />

Säkra privata förråd / Tillgång 06.00-22.00<br />

Larmat och kameraövervakat / Flexibilitet och personlig service<br />

Avtal med Anticimex / Godsmottagning företagskunder<br />

Erbjudande<br />

1 månad GRATIS<br />

vid tecknande av<br />

minst 3 månader<br />

Låna släpvagn<br />

gratis i 24 timmar!<br />

FALUN Tallen, Krontallsvägen 22, 023-19600 • BORLÄNGE Norra Backa, Gjutargatan 38, 0243-14400 • www.lagercity.se<br />

STORT SORTIMENT AV CYKLAR OCH YAMAHA PRODUKTER!<br />

Fyrhjuling<br />

Yamaha Kodiak 700 EPS<br />

92 900:- inkl. moms.<br />

Byggd för tufft arbete, utrustad<br />

med servo, vinsch och drag.<br />

Ny hjälmlag fr. 1 jan<br />

för skoter och fyrhjuling<br />

Hjälm- glasögonpaket från 1995:-<br />

Airoh Twist. Oakley O-Frame<br />

Bianchi Impulso 105<br />

Perfekt cykel för Vätternrundan,<br />

Aluminiumram , Shimano 105 utrustning<br />

15 495:-<br />

paket Fr. 1995:-<br />

Cube LTD Pro<br />

En Cykelvasa vinnare, Aluminiumram<br />

, Shimano XT 2x11<br />

Exkl. moms 74 320:-<br />

12 499:-<br />

Roxnäsvägen 13<br />

• Allt inom MC, cross/enduro<br />

och fyrhjulingar •<br />

Roxnäsvägen 13<br />

Norra Järnvägsg 21<br />

• Allt inom cykel och tillbehör •<br />

www.biketown.se • 023-669 00 80 • Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 10-14


4 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

JUST NU!<br />

Duscha-längre<br />

-rabatt.<br />

Profilen: Mats Wilander<br />

WILANDER<br />

ÅTERVÄNDER<br />

TILL SVERIGE<br />

20XX<br />

Skribent: Therese Quennerstedt<br />

7 000 kr<br />

på utvalda<br />

värmepumpar.*<br />

FOTO: TIM EDWARDS<br />

Regeringen har sänkt ROT-avdraget. Men bara lugn.<br />

Vi Vi älskar kompenserar värmepumpar.<br />

dig med 7 000 kr i rabatt, så att du<br />

Så kan att njuta du av kan alla fördelar älska en ny annat. IVT-värmepump ger.<br />

Till exempel mer och billigare varmvatten.<br />

Hos oss hittar du några av landets mest passionerade<br />

specialister. Välkommen Människor till oss för en som fri offert kan värme och sparkalkyl. och värmepumpar<br />

utan och innan och som aldrig är längre än<br />

*Gäller t.o.m. 31 mars <strong>2016</strong>. Se ivt.se för mer information.<br />

ett samtal bort – oavsett om du vill bli kund eller har<br />

varit med oss sedan 1970. Så fortsätt att lägga din<br />

tid på det du helst vill. Välkommen till oss.<br />

www.ivt.se<br />

Vi älskar värmepumpar.<br />

Så att du kan älska annat.<br />

www.ivt.se<br />

AVESTA BGE AB Värmepumpar/Brunnsborrning, 0226-568 50<br />

BORLÄNGE IVT-Center/Dala-Kylmecano AB, 0243-79 22 80<br />

BORLÄNGE R. Söderberg VVS & Fastighet AB, 070-719 60 00<br />

FALUN IVT Center/BGE Värmepumpar AB, 023-283 41<br />

HEDEMORA IVT/Bygg-Larsson AB, 0225-148 00<br />

LEKSAND BGE Värmepumpar AB, 0247-210 01<br />

LUDVIKA IVT Center/Dala-Kylmeca no AB, 0240-849 50<br />

MALUNG/SÄLEN IVT Center/ByggTeknik AB, 0280-131 20<br />

MORA IVT Center/Morkarlby Elmek AB, 0250-156 85<br />

RÄTTVIK Optimal Värmeekonomi AB, 0248-518 82<br />

SMEDJEBACKEN Hjelms Rör, 0240-768 02<br />

SÄLEN CH Gunnarsson, 070-343 19 04<br />

Mats Wilander avslutade sin proffskarriär för 20 år sedan. Trots det spelar han<br />

nästan lika mycket tennis idag som han gjorde då. Nu återvänder han till Sverige,<br />

om än för en kort period.<br />

MATS WILANDER VÄXTE upp i<br />

Moheda, strax utanför Växjö<br />

i Småland. Hans äldre<br />

bröder spelade tennis och<br />

han började spela som<br />

6-åring. Sedan dess har det<br />

varit en stor del av hans liv.<br />

WILANDER VAR EN av de<br />

framgångsrika tennisspelare<br />

som Småland fick<br />

fram under denna tid. Stefan<br />

Edberg, Jan Gunnarsson,<br />

Per Hjertquist och<br />

Magnus Larsson var några<br />

av dem han tampades med<br />

på tennisbanan.<br />

– Det är rätt otroligt när<br />

man tänker tillbaka. Jag antar<br />

att vi sporrade varandra<br />

till att träna hårdare och<br />

det fungerade uppenbarligen,<br />

säger han.<br />

HAN MÄRKTE SNABBT att han<br />

hade talang och möj-lighet<br />

att gå långt.<br />

Som elvaåring var han<br />

bland de bästa i Sverige i sin<br />

åldersklass och halvvägs<br />

genom nionde klass började<br />

han tävla på proffstouren<br />

på Satellit-tävlingar som det<br />

då kallades.<br />

MATS WILANDER HAR vunnit<br />

sju Grand Slam-titlar, varav<br />

tre under 1988. Detta<br />

gjorde att han då blev<br />

världsetta. Han var även<br />

framgångsrik i dubbel där<br />

han som bäst var tredje


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 5<br />

Profilen: Mats Wilander<br />

FOTO: TIM EDWARDS<br />

Vi har så många<br />

roliga minnen<br />

tillsammans.<br />

rankad. Trots alla sina vinster<br />

vet han vilken som betyder<br />

mest.<br />

– När jag vann US Open<br />

och slog Ivan Lendl i finalen<br />

är ett av de absolut största<br />

ögonblicken i min karriär.<br />

Det var också då min pappa<br />

Einar kom in på banan under<br />

prisceremonin och tog<br />

kort med sin egen kamera.<br />

TROTS ATT PROFFSKARRIÄREN<br />

är över är tennis en stor del<br />

av hans liv.<br />

– Komiskt nog spelar jag<br />

nästan lika mycket tennis<br />

nu som när jag spelade som<br />

proffs. Givetvis inte på samma<br />

nivå men jag spelar rätt<br />

flitigt.<br />

HAN SPELAR PÅ ATP Champions<br />

Tour<br />

men han<br />

åker även<br />

runt med<br />

ett koncept<br />

kallat<br />

”Wilander<br />

on Wheels”.<br />

Syftet är att<br />

återväcka<br />

den breda<br />

m a s s a n s<br />

intresse för<br />

tennisen.<br />

– Vi åker runt hela Nordamerika<br />

och besöker olika<br />

tennisklubbar. Jag gillar<br />

inte att se tomma tennisbanor<br />

och försöker därför<br />

uppmuntra människor att<br />

spela mer spontantennis.<br />

Det är mitt sätt att bidra.<br />

Mats Wilander är även<br />

ständigt aktuell med<br />

Det är rätt<br />

otroligt när<br />

man tänker<br />

tillbaka.<br />

”Game, set and Mats” som<br />

sänds på Eurosport i samband<br />

med Grand Slam-tävlingarna.<br />

– Jag började som expertkommentator<br />

men fick sedan<br />

mer utrymme genom<br />

Game, Set and Mats, vilket<br />

har blivit väldigt uppskattat.<br />

Det är ett privilegium<br />

att få följa tennisen på så<br />

nära håll och träffa dagens<br />

stjärnor och att vara i hetluften<br />

igen.<br />

FÖR ATT FÅ lugn och avkoppling<br />

åker han hem till<br />

gården i Hailey, Idaho, som<br />

ligger 25 minuter utanför<br />

staden.<br />

– Det blir en bra kontrast<br />

gentemot de månader jag<br />

är ute och reser och ofta<br />

besöker större<br />

städer.<br />

skrattar.<br />

GÅRDEN BESÖKS<br />

FLITIGT av vilda<br />

djur.<br />

– Vi har en<br />

enorm älg som<br />

sover väldigt<br />

nära huset som<br />

jag faktiskt är<br />

lite skraj för,<br />

säger Mats och<br />

TROTS ATT MATS Wilander<br />

är mycket ute och reser<br />

försöker han själv fixa om<br />

det är något i hemmet som<br />

behöver lagas. Men han<br />

medger att det inte alltid<br />

går så bra.<br />

– Det är svårt och tar<br />

tyvärr mycket tid när man<br />

har tummen mitt i handen<br />

men jag försöker så gott<br />

jag kan.<br />

BESÖKEN I SVERIGE är numera<br />

få, två veckor på<br />

sommaren i stugan utanför<br />

Tranås samt en vecka<br />

i Stockholm under Kings<br />

of Tennis.<br />

TÄVLINGEN ARRANGERAS<br />

FÖR femte året och Mats<br />

Wilander har deltagit under<br />

alla år. I tävlingen möts<br />

de något äldre tennisproffsen.<br />

– Det är otroligt roligt<br />

att träffa alla igen. Vi har<br />

så många minnen tillsammans.<br />

Även fast tävlingsnerven<br />

fortfarande finns där<br />

så ser man kanske andra<br />

värden i tennisen idag.<br />

HAN KOMMER ATT möta John<br />

McEnroe i semifinalen,<br />

vilket han ser som en tuff<br />

match.<br />

De båda möttes senast i<br />

december i London och då<br />

förlorade Wilander.<br />

– Det är förhoppningsvis<br />

dags för revansch, säger<br />

han.<br />

KINGS OF TENNIS är den enda<br />

tävling Mats Wilander gör<br />

i Sverige under året. Han<br />

hoppas att arrangemanget<br />

ska öka intresset för tennisen<br />

igen.<br />

– Samtidigt får publiken<br />

se sina gamla favoritspelare<br />

och förhoppningsvis gillar<br />

de att se oss igen och återuppleva<br />

gamla minnen.<br />

fakta:<br />

MATS WILANDER<br />

Ålder: 51 år<br />

Familj: Gift med Sonya<br />

Wilander och fyra barn.<br />

Bor: Gård i Hailey,<br />

Idaho, USA<br />

Gör: Expertkommentator<br />

i Game, set and<br />

Mats för Eurosport,<br />

spelar på ATP Champions<br />

Tour, arbetar med<br />

konceptet ”Wilander on<br />

Wheels”.<br />

Grand Slam-titlar: 7.<br />

Högsta singelranking:<br />

1:a, 1988.<br />

Aktuell: Tävlar i Kings<br />

of Tennis i Stockholm<br />

16-18 mars.den 13<br />

februari.<br />

FOTO: TIM EDWARDS


6 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Interiör: Kökstrender<br />

FOTO: BALLINGSLÖV<br />

Det rörigt bohemiska<br />

köket trendigast <strong>2016</strong><br />

FOTO: MARBODAL<br />

Efter den minimalistiska kökstrend som har varit rådande under stora delar av 2000-talet kommer nu det personliga,<br />

rustika och bohemiska köket med mycket öppen hyllförvaring, generösa arbetsytor, naturmaterial och glada<br />

färger. Det får gärna se lite ”rörigt” ut med väl synliga kokböcker, örter i krukor, loppisfynd och fina skålar, krukor,<br />

burkar och glas som exponeras på rustika hyllor. Glada gardiner i fönstret, smålampor som ger mysbelysning och<br />

plats för många vid bordet. Här lagar man mat, äter och umgås!<br />

EKO-TÄNKET ÄR GENOM-<br />

GÅENDE och hälsovågen<br />

syns i det moderna köket<br />

på många olika sätt; genom<br />

materialval, men också genom<br />

att exponera maten<br />

och göra den till ätbara<br />

FOTO: MARBODAL<br />

inredningsdetaljer.<br />

Bönor och linser är fina<br />

i glasburkar. Burkar med<br />

hemkokt sylt lyser upp<br />

vackert i hyllan.<br />

– I det personliga köket<br />

ser man nu mycket naturmaterial<br />

som sten, glas,<br />

trä och gröna växter. Även<br />

läderdetaljer och kanske<br />

sittdynor i fårskinn, säger<br />

inredningsarkitekten Lina<br />

Lindbladh på Vackra Rum.<br />

HON HAR NOTERAT att allt<br />

fler vågar satsa på starka<br />

färger i köket. Med neutrala<br />

väggar kan man leka med<br />

färger och stilar på exempelvis<br />

lådfronter.<br />

– Man kan se kök där<br />

man har olika stil på de<br />

övre- respektive undre luckorna,<br />

vilket ger ett levande<br />

och roligt intryck. Men det<br />

är ändå viktigt att hitta en<br />

röd tråd som binder ihop<br />

köket. Annars riskerar det<br />

se oroligt ut. Det kan exempelvis<br />

handla om en viss<br />

accentfärg eller ett visst<br />

träslag. Om man håller sig<br />

till det kan man leka med<br />

formen i stället, säger hon.<br />

FÄRGMÄSSIGT ÄR MURRIGA,<br />

lite dova toner populärt<br />

i år. Gärna blått eller<br />

blågrått. Ytorna är matta,<br />

inte blanka. Detaljer som<br />

handtag och knoppar är<br />

Folk börjar<br />

bli lite trötta<br />

på det perfekta<br />

genoarbetade, liksom belysningen.<br />

Metaller som koppar<br />

och mässing gifter sig<br />

fint med läder- och trädetaljer.<br />

– I det personliga köket<br />

är belysningen viktig. Det<br />

ska kännas ombonat och<br />

hemtrevligt, så hängande<br />

lampor och smålampor<br />

i stället för stark takbelysning<br />

är att föredra. I<br />

köket ser vi också allt mer<br />

tavlor, mattor, gardiner och<br />

diverse pryttlar. Man kan<br />

till och med se fönsterhyllor<br />

där man<br />

placerar små<br />

prydnadssaker<br />

och ljusstakar.<br />

Det<br />

ska gärna<br />

vara belamrat,<br />

levande,<br />

härligt. Folk<br />

börjar bli lite<br />

trötta på det perfekta, säger<br />

Lina Lindbladh med tillägget<br />

att parallellt med det<br />

bohemiska, lantliga köket<br />

lever även det minimalistiska<br />

köket vidare.<br />

– Man kan säga att det är<br />

två extremer. Å ena sidan<br />

det rustika, bohemiska<br />

köket. Å andra sidan det<br />

strama, minimalistiska<br />

med utfrästa eller osynliga<br />

handtag och detaljer.<br />

INREDNINGSSTYLISTEN<br />

TURID FÄRNLÖF på Fjorddesign<br />

lyfter<br />

också fram det<br />

gränslösa köket<br />

som en ny trend.<br />

Det innebär att<br />

gränsen mellan<br />

kök och angränsande<br />

rum suddas<br />

ut genom<br />

att exempelvis<br />

köksskåpen ”fortsätter” ut<br />

i vardagsrummet, som ju<br />

ofta ligger invid köksdelen<br />

i en öppen planlösning.<br />

HON SER OCKSÅ en trend mot<br />

en mer mättad och mörk<br />

färgskala, där hela köket<br />

blir monokromt, ofta i<br />

åskblå/grå nyanser; kakel,<br />

väggar och luckor går ton<br />

i ton. Bänkskivor i kalk,<br />

sten, granit eller marmor<br />

har sprungit om bänkskivorna<br />

i trä och många<br />

väljer bort väggkaklet till<br />

förmån för släta stänkskydd<br />

i samma material<br />

som bänkskivan. Allt för<br />

att skapa en lättskött och<br />

snygg helhet utan synliga<br />

skarvar.<br />

NÅGOT SOM KOMMER allt mer,<br />

framför allt i de minimalistiska<br />

köken, är svarta diskhoar<br />

och svarta kranar.<br />

Maria Zaitzewsky Rundgren<br />

redaktionen@villatidningen.se


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 7<br />

Det personliga köket<br />

Tillverkning av allt ifrån utbytesluckor<br />

till kompletta kök.<br />

Ny webbsida ute med många<br />

inspirerande bilder!<br />

Bomankök AB | www.bomankok.se<br />

Grytnäs 37 | 774 92 Avesta | 0226-181 80<br />

Modernt hantverk nära dig.<br />

Besök oss och upplev känslan<br />

i verkligheten.<br />

Er förtroendefulla partner<br />

för service & installation<br />

El-Tjänst i Enviken AB<br />

Kyrkvägen 3<br />

790 26 Enviken<br />

www.eteab.se<br />

Datanät • Passagesystem<br />

CCTV • Energieffektivisering<br />

Brandlarm • Eletrolux shop<br />

Industriservice • Inbrottslarm<br />

0246-23 300<br />

073-076 80 01<br />

magnus@eteab.se<br />

Nu öppet alla lördagar<br />

Fabriksgatan 2, Krylbo I 0226-618 24 I www.claessonkrylbo.se<br />

Måndag - fredag 10 - 17 I Lördag 10 - 14<br />

www.claessonkok.se<br />

ALLT I EL & DATA<br />

Elinstallationer • Reparationer • Service<br />

Medlem i<br />

Vi tillverkar unika kök och<br />

specialanpassade inredningar!<br />

070-374 78 19<br />

E-post: per@energikallan.nu<br />

KÖK ATT LÄNGTA HEM TILL!<br />

Genuint hantverk från <strong>Dalarna</strong><br />

Stil - Funktion - Kvalité<br />

Nya lösningar i en ny tid!<br />

Köksmontering<br />

till fast pris<br />

Vi monterar de flesta kökstyper<br />

till ett billigt och fast pris.<br />

Vi utför även rivning och<br />

bortforsling av dittgamla kök.<br />

Vi gör även<br />

kostnadsfria<br />

hembesök.<br />

Vi är sedan 2015<br />

huvudmontörer inom <strong>Dalarna</strong> åt köksföretaget<br />

Elega. Kontakta oss på telefon eller mail vid<br />

funderingar eller för offert.<br />

SETOBYGG<br />

Vilmorvägen 28, Smedjebacken<br />

Tel. 072-55 00 701• setobygg@hotmail.com<br />

Vi på Vansbro Snickeri är specialister<br />

på att hjälpa våra kunder<br />

till vackra lösningar på kök och<br />

fasta inredningar, framför allt i<br />

gammal klassisk stil.<br />

Vi tillverkar även måttbeställda<br />

inredningar och lackerar era<br />

nya eller befintliga snickerier i<br />

valfri färg.<br />

FÖRNYA<br />

DITT HEM<br />

!<br />

Under<br />

Beställ inredning till ditt drömhem!<br />

15 % rabatt på kök, luckor, inredning och lackering.<br />

mars - april kompenserar vi det sänkta ROT avdraget.<br />

Besöksadress: Norra Grönalidsvägen 32 VANSBRO<br />

0281-102 21 info@vansbrosnickeri.se<br />

www.vansbrosnickeri.se


8 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Pool<br />

Pooldrömmen<br />

– Planera, planera planera<br />

Att anlägga en pool är ett stort projekt och skall bygget vara klart lagom till utesäsongen<br />

krävs god planering. För alla er som vill förverkliga sina pooldrömmar så följer<br />

här en planeringsguide med de viktigaste punkterna att tänka på när du planerar<br />

för poolbygget.<br />

Budget<br />

Scanna av marknaden, hör<br />

dig för bland vänner och<br />

bekanta och ge dig själv en<br />

bild av vad ett poolbygge<br />

kan kosta beroende på vad<br />

för typ av pool som önskas.<br />

Sätt en initial budget som<br />

du vill förhålla dig till och<br />

revidera den om det behövs<br />

allteftersom du fortskrider<br />

med planeringsarbetet.<br />

Visionen<br />

Skissa upp en ritning för<br />

att få en överblick över din<br />

poolvision. Det första du<br />

bör tänka på är att placera<br />

poolen med väder- och<br />

växtlighetsförhållanden<br />

i åtanke. Önskvärt är många<br />

soltimmar och ett vindstilla<br />

läge med begränsad<br />

insyn och med lagom<br />

avstånd till växtlighet som<br />

skulle kunna innebära extra<br />

underhållsarbete. När<br />

du gör plats för poolen, ge<br />

den utrymme att både bli<br />

större och mindre, det kan<br />

hända att du väljer en<br />

lösning som har andra mått<br />

än vad som var tänkt från<br />

början. Tänk på att göra<br />

plats för trädgårdsmöbler,<br />

grill och övriga önskemål<br />

så du vet att allt får plats.<br />

Bygglov och regler<br />

Undersök hos kommunen<br />

om det kommer att krävas<br />

bygglov. I vissa fall krävs<br />

bygglov beroende på hur<br />

poolen ligger i anslutning<br />

till en tomtgräns eller om<br />

en altan skall byggas i anslutning<br />

till poolen. Av<br />

säkerhetsskäl är det lag<br />

på att poolen måste täckas<br />

eller avgränsas. Detta kan<br />

göras med ett pooltak eller<br />

staket runt poolen. Väljer<br />

du ett pooltak kan det i vissa<br />

fall krävas bygglov även<br />

för detta.<br />

Poolen<br />

Att fundera extra på, innan<br />

man ger sig ut på jakt efter<br />

en poolleverantör, är poolens<br />

egenskaper. Skriv ner<br />

tankar och funderingar<br />

kring hur du vill ha din<br />

pool när det kommer till<br />

form, längd, bredd, djup<br />

och djupskillnader. Fundera<br />

över vad du vill ha<br />

för detaljer på poolen när<br />

det kommer till belysning,<br />

pooltrappor, jetstream med<br />

mera. Två viktiga punkter<br />

som du skall diskutera<br />

med din poolleverantör<br />

och som tåls att tänka<br />

över innan kontakt tas är<br />

uppvärmning och reningslösning.<br />

Idag finns det flertalet<br />

lösningar som innebär<br />

att du kan nyttja på<br />

både solvärme och husets<br />

befintliga värmesystem<br />

för att värma poolen.<br />

Uppvärmningsfrågan är<br />

ofta en avvägning mellan<br />

initiala kostnader kontra<br />

uppvärmningskostnader<br />

i längden. Att installera<br />

en värmepump kan ge en<br />

lite högre initialkostnad<br />

men håller nere uppvärmningskostnaden<br />

i<br />

förhållande till exempelvis<br />

eluppvärmning i längden.<br />

Kombinerar man en pump<br />

med en solfångare och ett<br />

bra pooltak som kapslar in<br />

värmen under nätterna så<br />

kan man hålla nere kostnaderna<br />

väldigt effektivt.<br />

Välj poolleverantör<br />

Prata med grannar, vänner<br />

och bekanta som har<br />

utfört ett poolbygge och<br />

fråga hur dem upplevde leverantören<br />

de valt. Träffa<br />

leverantörer som känns<br />

relevanta och skaffa dig<br />

en känsla för hur de arbetar<br />

och få en bättre koll<br />

på deras produkter. Erbjuder<br />

de garantier? Har de<br />

några referenskunder du<br />

kan kontakta? Vad har dem<br />

för tilläggstjänster? Ingen<br />

fråga är för dum och man<br />

kan aldrig fråga för mycket!<br />

Markarbeten<br />

Poolleverantörerna har<br />

Sveriges mest<br />

20 sålda år/20% pool !<br />

kanske inte egen entreprenad<br />

för markarbeten,<br />

men många av dem samarbetar<br />

med företag som<br />

utför dessa jobb eller kan<br />

åtminstående referera till<br />

någon som har erfarenhet<br />

av deras produkter. Även<br />

här är det på sin plats att<br />

kolla referenser både gällande<br />

kvalitet på arbetet<br />

som hur väl de håller en<br />

tidsplan. En god idé är att<br />

plocka in en trädgårdsarkitekt<br />

som kan projektleda<br />

arbetet och se till att<br />

allt i poolvisionen kan<br />

uppfyllas och samordna<br />

mellan markarbetet och<br />

poolbygget samt skapa en<br />

hållbar tidsplan.<br />

Avtal<br />

Tänk på att vara noga med<br />

Att skapa en trivsam utemiljö är ett växande<br />

intresse hos många villaägare. Altanbyggen<br />

och anläggning av fasta grillplatser är<br />

tillsammans med poolen något som står högt<br />

på önskelistan.<br />

FOTO: FOLKPOOL<br />

att spara all dokumentation<br />

och att själv dokumentera<br />

steg för steg i både köpeprocess<br />

som byggprocess.<br />

Läs hela artikeln:<br />

villatidningen.se<br />

Christoffer Ivarsson<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Sveriges<br />

bästa erbjudanden<br />

på Poolpaket och tillbehör ?<br />

0585 31661 www. jf-fritid.se<br />

Järnvägsgatan 20B, KRYLBO • Tel.<br />

Järnvägsgatan<br />

0226-613 42<br />

20B, KRYLBO • Tel. 0226-613 42<br />

Vardagar 9–18, lördagar 10-14<br />

Vardagar 9–18, lördagar 10-14<br />

www.krylboelmontage.se www.krylboelmontage.se<br />

Elinstallationer eller vitvaror, välkomna in till oss!<br />

Järnvägsgatan 20<br />

Vardagar<br />

www.kr


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 9<br />

Ett tryggt val<br />

för hela familjen<br />

Vi på Folkpool har spridit badglädje till svenska folket i snart<br />

50 år och är stolta över att vara Sveriges största leverantör<br />

av både pooler och spabad.<br />

Varmt välkommen till vår butik i Falun.<br />

Alla återförsäljare och öppettider hittar du på folkpool.se<br />

Vårkampanj<br />

För varje 10 000:- du<br />

köper pool, får du<br />

2000:- att handla<br />

tillbehör för.<br />

Se hela kampanjen på<br />

folkpool.se<br />

Folkpool Falun<br />

Ingarvsvägen 2<br />

Tel 023-79 08 50<br />

DISKMASKIN på köpet * värd 10970,- vid köp av kök!<br />

Ta hissen upp till<br />

vår stora fina kök och<br />

badrumsutställning.<br />

Jon ritar ditt kök efter<br />

dina önskemål.<br />

30 års KÖKSGARANTI på lådor,gångjärn, fronter och skåp<br />

Köksgarantin sparar vi inte på -<br />

den är fortfarande 30 år!<br />

KITCHN BORLÄNGE<br />

*Vid köp av kök över 40000:- får du en diskmaskin från Siemens/Electrolux på köpet.<br />

Faluvägen 21 · 784 73 Borlänge<br />

*<br />

Kan<br />

Vid<br />

ej<br />

köp<br />

kombineras<br />

av kök över<br />

med<br />

25000:-<br />

andra kampanjer<br />

får du en diskmaskin<br />

och erbjudanden.<br />

från Electrolux<br />

Leverans<br />

(ESL8810RO)<br />

före 20 maj.<br />

på köpet. Kan ej kombineras med andra kampanjer och erbjudanden. Tel: Leverans 0243-81815 före 20 maj.


10 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Redskap<br />

Trädgårdsredskap<br />

– Spara tid, kraft och ha roligt på köpet<br />

Med de redskap och trädgårdsmaskiner som finns på<br />

marknaden idag förvandlas något som tidigare varit ett<br />

obligatoriskt huvudbry till en hobby eller ett moment<br />

i vardagen som både kan vara roligt, ge sinnesro och<br />

samtidigt öka attraktionsvärdet på er fastighet.<br />

FUNDERA ÖVER VAD målsättning<br />

är med just er<br />

trädgård. Skall den underhållas<br />

på ett så effektivt<br />

sätt som möjligt eller vill<br />

ni lägga ner lite mer tid<br />

på att skapa en vacker<br />

och trivsam utemiljö? Vad<br />

finns det för olika underhållsområden<br />

i trädgården<br />

FOTO: HUSQVARNA<br />

och vilka av dessa utgör<br />

störst del av arbetet i just<br />

er trädgård? När ni har svar<br />

på dessa frågeställningar<br />

kan ni enklare navigera<br />

på marknaden och söka de<br />

hjälpmedel som är anpassade<br />

för era behov och mål.<br />

DET FINNS DOCK tre<br />

trädgårdsmaskiner som de<br />

flesta trädgårdsinnehavare<br />

inte kan vara utan. Gräsklipparen<br />

är en sådan. För<br />

en stor gräsmatta eller en<br />

trädgård med mycket sluttningar<br />

kan det vara på sin<br />

plats att köpa en gräsklippare<br />

som är självgående.<br />

Till stora eller riktigt stora<br />

gräsmattor kan det också<br />

vara fördelaktigt att välja<br />

drivmedelsburna maskiner<br />

FOTO: MCCULLOCH<br />

för att kunna täcka stora<br />

ytor. De med mindre och<br />

medelstora gräsmattor<br />

kan med fördel välja en el/<br />

batteridriven variant. Då<br />

undviks en hög bullernivå<br />

och är ett bra miljöval.<br />

Dagens modeller klipper<br />

i många fall lika bra som<br />

motordrivna klippare men<br />

är gräset blött, väldigt högt<br />

eller grovt så är de inte alltid<br />

lika effektiva. Vet man<br />

med sig att man inte klipper<br />

så ofta eller är mån om<br />

att ha gräsmattan fri från<br />

klipprester finns det alternativ<br />

med gräsuppsamlare.<br />

För dem som inte vill<br />

göra jobbet själv finns idag<br />

mängder av robotgräsklippare<br />

att välja på, dessa kan<br />

även vara ett komplement<br />

till vanliga gräsklippare<br />

om man vill att gräsmattan<br />

skall underhållas vid<br />

exempelvis semestrar.<br />

Allt fler inser det kloka i att<br />

välja alkylatbensin, eftersom<br />

den ger en betydligt mindre<br />

påverkan på miljön jämfört<br />

med vanlig bensin.<br />

FOTO: GARDENA<br />

ETT VANLIGT INSLAG i<br />

trädgården är att ha häckar<br />

och buskage som utmärker<br />

tomtgränser och skyddar<br />

från insyn. En häcksax är<br />

då ett måste.<br />

Att klippa häckar kräver<br />

en del muskelkraft och<br />

uthållighet och att välja<br />

en maskin kan för vissa<br />

vara avvägningsfråga när<br />

det kommer till maskinen<br />

vikt. När du är i butiken,<br />

testa och känn efter huruvida<br />

du kommer kunna<br />

arbeta bra med maskinen<br />

i olika lägen och armpositioner.<br />

Det är vanligast<br />

att man väljer en eldriven<br />

variant men det finns även<br />

bensinmodeller för grövre<br />

häckar. Oavsett vad man<br />

väljer bör säkerheten vara<br />

en avgörande faktor. De<br />

flesta tillverkare använder<br />

sig av tvåhandskontakt som<br />

är en god säkerhetsåtgärd.<br />

Lika så kan det om man är<br />

ovan vara värt att välja en<br />

modell med någon form av<br />

svärdskydd som skyddar<br />

mot rekyler. Idag väljer<br />

många el eller bensidrivna<br />

häcksaxar framför de traditionella<br />

handjagarna. Det<br />

finns dock ingen anledning<br />

till att inte inneha båda<br />

varianterna. En traditionell<br />

häcksax kan vara bekväm<br />

att använda när ni gör detaljarbete.<br />

HAR NI TRÄD, buskar eller<br />

annan växtlighet som avyttrar<br />

stora mängder löv, barr<br />

och dylikt är lövblåsaren<br />

ett utmärkt redskap och används<br />

med fördel året om.<br />

9<br />

Trädgårds-<br />

redskap<br />

alla bör ha<br />

• Kratta<br />

• Spade<br />

• Fogrensare/<br />

plattrensjärn<br />

• Kultivator<br />

• Kvast<br />

• Sekatör<br />

• Grensax<br />

• Trädgårdsstegen<br />

• Maskrossticka/<br />

ogräsbortagare<br />

Den är utmärkt till att<br />

blåsa bort eller samla gräs<br />

efter en gräsklippning. Har<br />

man plattsättningar och<br />

gångvägar i trädgården<br />

som man under vintern<br />

grusat så är lövblåsaren<br />

perfekt för uppröjningsarbetet.<br />

En lövblåsare kan<br />

hjälpa er spara mycket tid i<br />

trädgården. Idag finns det<br />

även lövblåsare men olika<br />

munstycken för att just<br />

kunna anpassa användningen.<br />

Tvättar du bilen<br />

hemma på garageuppfarten<br />

kan du med fördel plocka<br />

fram lövblåsare och torkar<br />

av bilen med ett anpassat<br />

munstycke så slipper du<br />

soltorksfläckar på bilen.<br />

Läs hela artikeln på<br />

villatidningen.se<br />

Christoffer Ivarsson<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

INTE BARA BYGG...<br />

ALLT INOM<br />

MÅLERI!<br />

RADON<br />

Dricker du radioaktivt vatten?<br />

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.<br />

Den ger högsta reningsgraden av radon<br />

Radonett<br />

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.<br />

ger dig och dina barn<br />

RADONETT<br />

ett sunt och friskt<br />

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 % vatten!<br />

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2<br />

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier<br />

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har<br />

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!<br />

023-143 33 • www.bygg-ab.se<br />

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig<br />

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik<br />

www.radonett.com<br />

info@radonett.com


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 11<br />

MARKSTEN & MURBLOCK<br />

TILL SVERIGES LÄGSTA PRISER?<br />

TILL SVERIGES LÄGSTA PRISER?<br />

MARKSTEN<br />

Grå tumlad 210x140x50 mm<br />

139:-/m 2<br />

MARKSTEN &<br />

MURBLOCK<br />

FINNS ÄVEN I<br />

ANDRA FORMER<br />

OCH FÄRGER<br />

Tillverkare:<br />

VÄLKOMMEN TILL VÅRA<br />

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTTAR!<br />

KAMPANJ!<br />

Gäller vid köp från 100kr<br />

FÅ 1st EXTRA POLLETT PÅ VARJE HUNDRING!<br />

MURBLOCK<br />

Vår nya stödmur Verti-Block ® ,<br />

perfekt för både små och stora<br />

stödmurar.<br />

Vi har ett brett sortiment<br />

av betongprodukter, t.ex:<br />

L-stöd, plintar, brunnar,<br />

brunnslock m.m<br />

FB BILTVÄTT<br />

AVESTA - BORLÄNGE - GÄVLE - SANDVIKEN<br />

Krylbovägen 8 Lustbergsvägen 7 Kryddstigen 4 Fredriksgatan 65<br />

Öppettider:<br />

mån-fre 7-16.<br />

023-610 92 Karlsbyheden<br />

www.blixbocement.se<br />

SE VÅR INSTRUKTIONSFILM PÅ:<br />

www.fbtvatt.se


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN LA TAKVÅRD<br />

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN LA TAKVÅRD<br />

Så får du ett fint<br />

tak utan påväxt<br />

Mossa på taket?<br />

De flesta fastighetsägare tror att det är sot från grannens skorsten<br />

De<br />

eller<br />

flesta<br />

fågelskit<br />

fastighetsägare<br />

som smutsat<br />

tror<br />

ner<br />

att<br />

taket.<br />

det är<br />

Därför<br />

sot från<br />

drar<br />

grannens<br />

de den felaktiga<br />

skorsten<br />

eller<br />

slutsatsen<br />

fågelskit<br />

att<br />

som<br />

taket<br />

smutsat<br />

behöver<br />

ner<br />

tvättas<br />

taket.<br />

eller<br />

Därför<br />

spolas<br />

drar<br />

av.<br />

de den felaktiga<br />

slutsatsen att taket behöver tvättas eller spolas av.<br />

SOT OCH FÅGELSKIT sköljs bort av regn. ETT NYTT TAK kostar runt 700 kronor per<br />

SOT OCH FÅGELSKIT sköljs bort av regn. ETT NYTT TAK<br />

Alger, lav och mossa växer däremot fast kvadratmeter,<br />

kostar<br />

en dyr<br />

runt<br />

kostnad<br />

700<br />

med<br />

kronor<br />

andra<br />

per<br />

Alger,<br />

i taket.<br />

lav<br />

Du<br />

och<br />

kan<br />

mossa<br />

varken<br />

växer<br />

sopa,<br />

däremot<br />

skrapa,<br />

fast kvadratmeter,<br />

ord.<br />

en dyr kostnad med andra<br />

i<br />

tvätta<br />

taket.<br />

eller<br />

Du<br />

spola<br />

kan varken<br />

bort denna<br />

sopa, skrapa,<br />

påväxt.<br />

ord.<br />

– Många menar att deras tak är 20 år<br />

tvätta<br />

Risken<br />

eller<br />

är stor<br />

spola<br />

att du<br />

bort<br />

gör<br />

denna<br />

mer skada<br />

påväxt.<br />

än gammalt<br />

– Många<br />

och<br />

menar<br />

det är ändå<br />

att deras<br />

snart<br />

tak<br />

dags<br />

är<br />

att<br />

20<br />

byta<br />

år<br />

Risken<br />

nytta i dina<br />

är stor<br />

försök<br />

att<br />

att<br />

du<br />

snygga<br />

gör mer<br />

till<br />

skada<br />

taket.<br />

än gammalt<br />

ut det. Den<br />

och<br />

erfarenhet<br />

det är ändå<br />

vi<br />

snart<br />

har<br />

dags<br />

är att<br />

att<br />

även<br />

byta<br />

nytta i dina försök att snygga till taket. ut<br />

tak<br />

det.<br />

som<br />

Den<br />

är rejält<br />

erfarenhet<br />

angripna<br />

vi har<br />

av påväxt<br />

är att även<br />

kan<br />

tak som är rejält angripna av påväxt kan<br />

Vad finns att göra åt tak som angripits av påväxt? behandlas framgångsriks. Bedömingen<br />

Vad finns att göra åt tak som angripits av påväxt?<br />

– Många gör ingenting. Taket upplevs<br />

behandlas<br />

är att du kan<br />

framgångsriks.<br />

förskjuta ett takbyte<br />

Bedömingen<br />

i minst<br />

ge<br />

–<br />

ett<br />

Många<br />

åldrat<br />

gör<br />

och<br />

ingenting.<br />

lite charmigt<br />

Taket<br />

intryck.<br />

upplevs är<br />

20<br />

att<br />

år<br />

du<br />

fram<br />

kan<br />

i tiden<br />

förskjuta<br />

genom<br />

ett takbyte<br />

att ta väl<br />

i minst<br />

hand<br />

ge<br />

Nästan<br />

ett åldrat<br />

ingen vet<br />

och<br />

att<br />

lite<br />

påväxten<br />

charmigt<br />

sliter<br />

intryck.<br />

på taket,<br />

säger<br />

20<br />

om<br />

år<br />

ditt<br />

fram<br />

tak,<br />

i<br />

säger<br />

tiden<br />

Jim.<br />

genom att ta väl hand<br />

Nästan ingen<br />

Jim<br />

vet<br />

Kinnunen,<br />

att påväxten<br />

Dala<br />

sliter<br />

Takvård.<br />

på taket,<br />

säger Jim Kinnunen, Dala Takvård.<br />

om<br />

– Många<br />

ditt tak,<br />

tänker<br />

säger<br />

säkert<br />

Jim.<br />

”Hur svårt kan det<br />

vara.<br />

– Många<br />

Fram<br />

tänker<br />

med högtryckstvätten<br />

säkert ”Hur svårt<br />

och<br />

kan<br />

kör<br />

det<br />

vara. Fram med högtryckstvätten och kör<br />

MOSSA OCH LAV binder upp fukt. Då taket på!”. Allt spolas bort. Inte bara mossa och<br />

MOSSA OCH LAV<br />

står i ständig kontakt<br />

binder<br />

med<br />

upp fukt.<br />

väta kommer<br />

Då taket på!”. Allt spolas bort. Inte bara mossa och<br />

står<br />

vatten<br />

i ständig<br />

till slut<br />

kontakt<br />

sugas in<br />

med<br />

i takpannorna.<br />

väta kommer<br />

Väl<br />

vatten<br />

där är det<br />

till slut<br />

bara<br />

sugas<br />

en tidsfråga<br />

in i takpannorna.<br />

innan frosten<br />

Väl<br />

där<br />

orsaker<br />

är det<br />

större<br />

bara en<br />

sprickor<br />

tidsfråga<br />

i<br />

innan<br />

takpannorna.<br />

frosten<br />

...lova att aldrig<br />

orsaker<br />

En skadad<br />

större<br />

takpanna<br />

sprickor<br />

har<br />

i<br />

förstås<br />

takpannorna.<br />

ingen ...lova att aldrig<br />

En<br />

chans<br />

skadad<br />

att hindra<br />

takpanna<br />

regn<br />

har<br />

och<br />

förstås<br />

smältvatten<br />

ingen spola taket med<br />

spola taket med<br />

chans<br />

från att<br />

att<br />

nå<br />

hindra<br />

undertaket.<br />

regn och smältvatten högtryckstvätten...<br />

från<br />

Följden<br />

att nå<br />

blir<br />

undertaket.<br />

till slut röta på läkt, sämre<br />

högtryckstvätten...<br />

bärighet<br />

Följden<br />

och<br />

blir<br />

risk<br />

till<br />

för<br />

slut<br />

att<br />

röta<br />

vatten<br />

på läkt,<br />

tränger<br />

sämre<br />

in annan påväxt, utan också takpannornas<br />

bärighet<br />

genom undertaket<br />

och risk för<br />

och<br />

att<br />

orsakar<br />

vatten<br />

vattenskador<br />

och<br />

tränger in annan<br />

ytskikt,<br />

påväxt,<br />

färglager<br />

utan också<br />

och impregnering.<br />

takpannornas<br />

genom undertaket<br />

mögel.<br />

och orsakar vattenskador<br />

och mögel.<br />

Skyddet mot nötning, väder och vind<br />

ytskikt,<br />

Skyddet mot<br />

färglager<br />

nötning,<br />

och<br />

väder<br />

impregnering.<br />

och vind för-<br />

för-<br />

sämras kraftigt. Uppe i luften yr sporer<br />

sämras<br />

från alger,<br />

kraftigt.<br />

lavar<br />

Uppe<br />

och<br />

i<br />

mossa<br />

luften<br />

som<br />

yr sporer<br />

högtrycksstrålen<br />

från alger, lavar<br />

virvlat<br />

och<br />

upp.<br />

mossa<br />

Sporerna<br />

som<br />

landar<br />

högtrycksstrålen<br />

garanterat på<br />

virvlat<br />

ditt tak<br />

upp.<br />

igen.<br />

Sporerna<br />

Lita på<br />

landar<br />

att påväxten<br />

kommer<br />

garanterat på ditt tak<br />

tillbaka<br />

igen.<br />

med<br />

Lita på<br />

förnyad<br />

att påväxten<br />

styrka.<br />

kommer tillbaka med förnyad<br />

styrka.<br />

– Slutsatsen blir att påväxten återkommer,<br />

– Slutsatsen<br />

takpannorna<br />

blir att<br />

har<br />

påväxten<br />

sämre skydd<br />

återkommer,<br />

och kommer<br />

takpannorna<br />

att bli mer<br />

har<br />

utsatta<br />

sämre<br />

för<br />

skydd<br />

risken<br />

och kommer<br />

för frostsprängning.<br />

att bli mer utsatta<br />

Du<br />

för<br />

förkortar<br />

livslängden<br />

risken<br />

för frostsprängning.<br />

för ditt tak.<br />

Du<br />

Så<br />

förkortar<br />

lova<br />

att aldrig<br />

livslängden<br />

spola<br />

för<br />

taket<br />

ditt<br />

med<br />

tak.<br />

högtrycks-<br />

Så lova<br />

att<br />

tvätten,<br />

aldrig<br />

säger<br />

spola<br />

Jim.<br />

taket med högtryckstvätten,<br />

säger Jim.<br />

Vad ska man då göra?<br />

Vad ska man då göra?<br />

– För att få ett bestående snyggt tak<br />

utan<br />

– För<br />

påväxt<br />

att<br />

av<br />

få<br />

mossa,<br />

ett bestående<br />

alg och lavar<br />

snyggt<br />

måste<br />

tak<br />

utan<br />

du ta<br />

påväxt<br />

bort deras<br />

av mossa,<br />

förutsättningar<br />

alg och lavar<br />

för<br />

måste<br />

överlevnad.<br />

du ta bort<br />

Du<br />

deras<br />

kan inte<br />

förutsättningar<br />

hindra vatten<br />

för<br />

och<br />

överlevnad.<br />

ljus<br />

från att<br />

Du<br />

nå<br />

kan<br />

taket.<br />

inte<br />

Det<br />

hindra<br />

du<br />

vatten<br />

kan hindra<br />

och ljus<br />

är<br />

från<br />

näringsupptaget.<br />

att nå taket.<br />

Utan<br />

Det du<br />

näring<br />

kan hindra<br />

dör påär<br />

näringsupptaget.<br />

växten, säger Jim.<br />

Utan näring dör påväxten,<br />

säger Jim.<br />

EN METOD SOM är bättre än högtryckstvätt,<br />

som snarare<br />

EN METOD SOM är bättre<br />

ger alger,<br />

än<br />

mossa<br />

högtryckstvätt,<br />

och lav bättre<br />

som<br />

näringstillgång,<br />

snarare ger alger,<br />

är att<br />

mossa<br />

behandla<br />

och lav bättre<br />

taket med<br />

näringstillgång,<br />

medel som<br />

är<br />

stryper<br />

att behandla<br />

näringstillgången.<br />

taket med<br />

Dessa<br />

medel<br />

medel<br />

som stryper<br />

är bionäringstillgången.<br />

logiskt nedbrytbara<br />

Dessa<br />

och<br />

medel<br />

ofarliga<br />

är bioför<br />

logiskt<br />

människor<br />

nedbrytbara<br />

och djur så länge<br />

och ofarliga<br />

de handskas<br />

för<br />

människor<br />

med försiktighet.<br />

och djur<br />

Den<br />

så<br />

enda<br />

länge<br />

bristen<br />

de handskas<br />

är att<br />

med<br />

resultatet<br />

försiktighet.<br />

inte är<br />

Den<br />

omedelbart.<br />

enda bristen<br />

Mossa,<br />

är att<br />

alger<br />

och lav<br />

resultatet inte<br />

dör<br />

är<br />

förstås<br />

omedelbart.<br />

omgående,<br />

Mossa,<br />

men<br />

alger<br />

det tar<br />

och<br />

mellan<br />

lav dör<br />

ett<br />

förstås<br />

till två<br />

omgående,<br />

år innan påväxten<br />

men<br />

det tar<br />

multnat,<br />

mellan<br />

lösts<br />

ett till<br />

upp<br />

två<br />

och<br />

år<br />

sköljts<br />

innan<br />

bort<br />

påväxten<br />

av<br />

väder<br />

multnat,<br />

och vind.<br />

lösts upp och sköljts bort av<br />

väder<br />

– Vi<br />

och<br />

rekommenderar<br />

vind.<br />

att du enbart tilllåter<br />

– Vi<br />

personer<br />

rekommenderar<br />

med vana,<br />

att<br />

kunnande<br />

du enbart<br />

och<br />

tilllåter<br />

rätt utrustning<br />

personer med<br />

att<br />

vana,<br />

trampa<br />

kunnande<br />

omkring<br />

och<br />

på<br />

rätt<br />

ditt tak.<br />

utrustning<br />

Överlämna<br />

att trampa<br />

riskabla<br />

omkring<br />

takjobb till<br />

på<br />

ditt<br />

experter,<br />

tak. Överlämna<br />

avslutar Jim.<br />

riskabla takjobb till<br />

experter, avslutar Jim.<br />

Tel: 0241-48 00 84<br />

Tel: 0241-48 00 84<br />

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar ditt hus från nederbörd<br />

år efter år. Därför är det av yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt.<br />

Påväxter som mossa, alger och lav på taket påverkar inte bara husets<br />

utseende, utan även dess skick och värde. Med LA Takvård Komplett<br />

Service dubblerar du enkelt takets livs- längd och säkrar husets skick.<br />

Jim Kinnunen<br />

0241-48 00 84<br />

jim@takvard.se<br />

www.takvård.se<br />

Årligkontroll av ert tak<br />

Varje år bör du som fastighetsägare se över taket. Att<br />

takpannor,plåtar osv är hela och på plats, hängrännor<br />

är tömda så vattnet kan ta sig ner. Att skräp som löv,<br />

barr och övrigt inte ligger kvar på taket.<br />

När du anlitar LA takvård så ger vi dig kostnadsfritt en<br />

årligkontroll ett år efter vår behandling. Vi lämnar alltid<br />

en checklista till dig efter kontrollen.<br />

LA metoden ger mer tak för pengarna<br />

Boka kostnadsfri påväxt besiktining !


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 13<br />

Mitt nya hus : Del 2<br />

Från husdröm<br />

till husbygge<br />

FOTO: FISKARHEDENVILLAN<br />

Redan innan man köpt tomt vet nog de flesta vad för slags<br />

hus man vill bygga – men frågan kräver onekligen en<br />

grundlig genomlysning.<br />

FÖR ALLA MED husbyggardrömmar<br />

är det av största<br />

vikt att i alla avseenden informera<br />

sig grundligt inför<br />

det förestående projekteringsarbetet.<br />

Boverket och<br />

andra myndigheter och organisationer<br />

har sajter med<br />

utmärkt information. Det<br />

kan dessutom vara klokt<br />

att ringa eller besöka bygglovsavdelningen<br />

på kommunen<br />

och där få tala med<br />

någon som verkligen kan<br />

beskriva processen.<br />

DE EKONOMISKA FÖRUT-<br />

SÄTTNINGARNA sätter oftast<br />

en tydlig ram för husdrömmarna.<br />

Husets slutliga pris<br />

kommer att vara avhängigt<br />

en mängd faktorer; exempelvis<br />

var i landet man bygger,<br />

konstruktion, materialval,<br />

entreprenadform, val<br />

av värmesystem och andra<br />

installationer.<br />

Gällande tak, värmesystem,<br />

badrumsinredning och<br />

kök, står man oftast i valet<br />

mellan hög kvalitet och lågprislösningar.<br />

Däremellan<br />

finns såklart ett brett spektrum,<br />

där man som amatör<br />

kan ha svårt att bestämma<br />

sig för vilken slutlig lösning<br />

som är att föredra.<br />

Det slutliga priset beror<br />

också på om man väljer ett<br />

prefabricerat hus, eller ett<br />

unikt arkitektritat hus. Monteringsfärdiga<br />

trähus svarar<br />

idag för ungefär 80 procent<br />

av svenska småhusbyggen.<br />

Står man i valet mellan<br />

ett serieproducerat hus eller<br />

ett ”personligen” arkitektritat<br />

bör man noga ta reda<br />

på vad respektive alternativ<br />

skulle innebära i just detta<br />

fall. Tillverkarna av serieproducerade<br />

hus beskriver<br />

ingående sina produkter<br />

på respektive hemsidor –<br />

därtill bör man förstås även<br />

besöka visningshus samt<br />

villamässor.<br />

SVERIGES ARKITEKTER IN-<br />

FORMERAR om sin verksamhet<br />

och om sina tjänster på<br />

FOTO: HJÄLTEVADSHUS<br />

sajten arkitekt.se, där man<br />

kan läsa mer om hur processen<br />

går till och få tips på<br />

arkitekter.<br />

ELISABET NÄSLUND PÅ<br />

Sveriges arkitekter säger<br />

till Villatidningen, att när<br />

man köper ett kataloghus<br />

lämnar man över ansvaret<br />

till husfirman, som är<br />

ansvarig för underentreprenörer,<br />

medan den som<br />

köper arkitektritat lämnar<br />

över ansvaret som byggledare<br />

till arkitekten.<br />

I många fall kan man som<br />

kund påverka den slutliga<br />

utformningen av huset<br />

också när det gäller serieproducerade<br />

hus; oftast<br />

finns det i alla fall i någon<br />

mån möjlighet till individuella<br />

avvikelser.<br />

Man får heller inte glömma:<br />

även serieproducerade<br />

småhus är ju faktiskt<br />

arkitektritade!<br />

VALET AV HUS är i mångt och<br />

mycket en estetisk fråga –<br />

men sist och slutligen hand-<br />

lar det förstås också om kostnader.<br />

Det slutliga priset för respektive<br />

alternativ – massproducerat<br />

eller individuellt<br />

skapat – behöver dock inte<br />

nödvändigtvis skilja sig särskilt<br />

mycket åt.<br />

Läs mer på :<br />

villatidningen.se<br />

Björn Gustavsson<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Från idé till<br />

färdigt badrum!<br />

VI UTFÖR: Snickeriarbeten, Plattsättning,<br />

Mattläggning och VVS arbeten<br />

Vi ordnar med elektriker<br />

Öppettider: Mån-fre 10.00-17.00<br />

Malmgatan 14 • Tfn 0226-587 00 • Mobil 070-260 93 03<br />

Juridiska frågor?<br />

STÄLL DINA FRÅGOR GÄLLANDE HUS OCH TRÄD-<br />

GÅRD TILL ADVOKAT MICHAEL WILENSKY.<br />

Maila till advokaten@villatidningen.se så återkommer<br />

Michael med svar på din fråga.<br />

Ludvika Bowlinghall 2015<br />

Visas i helskärm mellan spel<br />

SMB<br />

Unika byggen. Inga kopior. www.dalahus.se 0246-32 22 00 Vi designar och bygger ditt hus, bara för dig.<br />

• Dräneringar<br />

• Vatten- och avloppsarbeten<br />

• Plattläggningar, grunder<br />

• Gräs, grus, alfalt m.m.<br />

Fråga<br />

advokaten<br />

VILLAtidningen<br />

Kontakt<br />

0204-61 14 22<br />

Ludvika<br />

Vi hjälper dig att genomföra<br />

en bra och säker byggnation<br />

Vi hjälper dig med följande: nyproduktion, Om- och<br />

tillbyggnader, renoveringar, fönsterbyten, takbyten, golvläggning,<br />

köksmontering, fukt och mögelskador, kakel och<br />

klinkers och mycket mer. Kontakta oss för mer info.<br />

Sandberg<br />

Platt & Bygg Specialisten i <strong>Dalarna</strong> AB<br />

Mark & Bygg<br />

Staberg 74, FALUN • 070 - 775 16 00<br />

info@plattobygg.se • www. plattobygg.se<br />

0240-61 14 22<br />

• Dräneringar<br />

• Vatten- och avloppsarbeten<br />

• Plattläggningar, grunder<br />

• Gräs, grus, asfalt med mera...<br />

Visas i överkant av skärmen under spel:<br />

SMB<br />

Sandberg<br />

Mark & Bygg<br />

GLÖM INTE UTNYTTJA<br />

ROT- AVDRAGET<br />

”Den kompletta<br />

lösningen för det både<br />

stora och små byggen”


14 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Mitt hus: Fönster<br />

Nya fönster ger<br />

hela huset ett lyft<br />

FOTO: PETER HOFFMAN<br />

För några år sedan började Karlskronaborna Liv Miller Bengtsson och Ola Bengtsson<br />

att fundera på att bygga ut sin 80-talsvilla. Men med snart utflugna barn insåg de att<br />

det skulle bli en onödig investering och ett för stort projekt. Så i stället bestämde<br />

de sig för att bygga en altan ut mot den vackra och lummiga trädgårdens bästa sida.<br />

I OCH MED beslutet att bygga<br />

en altan föll det sig naturligt<br />

att skapa ett fönsterparti<br />

med skjutdörr från<br />

matsalen ut mot altanen.<br />

DE TOG KONTAKT med en<br />

fönsterfirma och bad om<br />

förslag på hur det skulle<br />

kunna se ut. En del av väggen<br />

skulle behöva tas bort<br />

för att göra plats åt det nya<br />

fönsterpartiet och i samtal<br />

med firman kom de överens<br />

om att skapa ett 2,6o meter<br />

långt fönsterparti med<br />

skjutdörr, för maximalt<br />

ljusinsläpp och bekväm<br />

access till altanen.<br />

Liv och Ola tog de första<br />

kontakterna i augusti förra<br />

året och i månadsskiftet<br />

oktober-november var firman<br />

på plats för att öppna<br />

upp väggen och montera<br />

det nya fönstret. Samtidigt<br />

monterade man också ett<br />

nytt fönster i ett badrum på<br />

övervåningen. Det gamla<br />

var slitet och i stort behov<br />

av att bytas.<br />

HELA JOBBET TOG några<br />

dagar och kostade med rotavdrag<br />

cirka 60 000 kronor.<br />

– De kom en onsdag och<br />

redan på fredagen var allt<br />

färdigt och de nya fönstren<br />

på plats. Det gick väldigt<br />

smidigt och snabbt, säger<br />

Liv, som tycker att resultatet<br />

blev över förväntan.<br />

– Det var en riktig<br />

wow-känsla! Plötsligt blev<br />

det tidigare ganska mörka<br />

rummet ljust, det blev<br />

en helt ny känsla. Hade vi<br />

vetat hur bra det skulle bli<br />

hade vi gjort detta långt<br />

tidigare. Det är verkligen<br />

jättefint.<br />

Vad är då viktigt att tänka på<br />

inför fönsterbytet?<br />

Att byta fönster är en stor<br />

och dyr investering och är<br />

därför inget man gör i en<br />

handvändning. För den<br />

som inte är väldigt händig<br />

är det klokt att anlita en<br />

fönsterfirma som tar hand<br />

om hela processen från ax<br />

till limpa.<br />

De garanterar att jobbet<br />

blir fackmannamässigt utfört<br />

och ger en trygg helhetslösning<br />

som passar just<br />

ditt hus.<br />

De lämnar garanti både<br />

på utfört arbete och material,<br />

så om något går fel<br />

eller går sönder tar firman<br />

ansvar för varje detalj och<br />

rättar till felen.<br />

Garantin kan variera<br />

mellan olika företag, men<br />

många ger tio års garanti<br />

på sina fönster.<br />

FOTO: PETER HOFFMAN<br />

Erbjuder allt för ditt<br />

fönsterbyte / nybygge.<br />

Fönsterbänkar<br />

Salningar<br />

Listverk m.m.<br />

www.enmalms.se<br />

www.faluantik.se<br />

072-0699 176 Öppet: Tis-fre 11-17, Lör 11-15<br />

25%<br />

rabatt på<br />

alla gamla<br />

fönster<br />

(Gäller t.o.m. 31/3)<br />

Café<br />

Gjuthuset<br />

GLASS, SOPPA, PAJER & PANNKAKA<br />

KAFFE, TE, CHOKLAD & LÄSK<br />

Öppet året runt<br />

Gjuthuset Falu Gruva<br />

072-0699 176


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 15<br />

Mitt hus: Fönster<br />

Fönsterbyte<br />

Steg-för-steg<br />

1. Fundera på varför du vill byta fönster och om du<br />

vill byta befintliga fönster eller kanske öppna upp<br />

ett helt nytt fönster i en mörk del av huset.<br />

2. Kontakta en eller några fönsterexperter/firmor<br />

på din ort som gör ett hembesök och bedömer<br />

vilka behov som finns.<br />

3. Bestäm dig för det fönsterföretag som ger bäst<br />

offert och förslag. Se till att få ett kostnadsförslag<br />

inklusive montering och allt som ingår.<br />

4. Räkna med att det kan ta upp till 8 veckor innan<br />

dina nya fönster är klara för montering.<br />

5. Ett nytt fönster monteras på 1-2 dagar. Nya fönster<br />

i ett helt hus kan ta en vecka att montera.<br />

FOTO: SVENSKA FÖNSTER<br />

OM FÖNSTRET ÄR gammalt,<br />

bortåt 30 år, slitet och släpper<br />

in kall luft kan det vara<br />

läge att byta mot ett tätare<br />

och bättre fönster med ett<br />

lägre U-värde. Då slipper du<br />

kallras - alltså att det drar<br />

kallt på golvet - samtidigt<br />

som det blir snyggare.<br />

ESTETIKEN ÄR EN annan anledning<br />

att byta ut fönster.<br />

Hela hemmet får ett lyft<br />

och värdet på huset ökar.<br />

Dessutom får man ett betydligt<br />

bättre inomhusklimat,<br />

eftersom en mindre<br />

del varm luft slipper ut.<br />

DE FLESTA I dag väljer så<br />

kallade vridfönster, som<br />

kan vändas runt i 180 grader.<br />

Majoriteten är 3-glas och<br />

har ett U-värde på omkring<br />

1, vilket är bra. I ett äldre<br />

hus kan det dock vara klokt<br />

att inte stirra sig blind på<br />

ett lågt U-värde, eftersom<br />

gamla hus sällan är särskilt<br />

täta. Om fönstret är för tätt<br />

kan det då skapa problem<br />

med kondens.<br />

Läs hela artikeln på :<br />

villatidningen.se<br />

Maria Zaitzewsky Rundgren<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Förbränningstoaletter<br />

för alla behov<br />

Inget vatten eller avlopp behövs<br />

Restprodukten är aska<br />

Finns både för el- och gasoldrift<br />

Kapacitet 10-12 personer/dygn<br />

Skitbra<br />

HELT ENKELT!<br />

www.fritidstoa.se<br />

Kulturfönster<br />

från <strong>Dalarna</strong><br />

Måttanpassade fönster<br />

med klassiska detaljer<br />

och modern funktion.<br />

Nu även stilenliga fönster<br />

för verandor och orangerier.<br />

– DIREKT FRÅN FABRIK!<br />

Skapa Ditt offertunderlag direkt<br />

på vår hemsida www.vinasfonster.se<br />

VINÄSFÖNSTER.SE<br />

0250-162 40 • info@vinasfonster.se


16 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

VÅRKAMPANJ!<br />

Skorstensspararen<br />

SKYDDA DIN SKORSTEN!<br />

Installera marknadens bästa skydd.<br />

Öppningsbart vid sotning<br />

RING NU!<br />

Vid beställning mäter vi er skorsten.<br />

Pris fr. 2990:-<br />

inkl. moms och montering<br />

www.skorsten.nu<br />

tel. 0392- 10 007<br />

Dags att<br />

byta tak?<br />

Kvalitet och<br />

erfarenhet<br />

sedan 1962.<br />

Behöver du byta<br />

tätskikt på garaget<br />

eller villan?<br />

Kontakta oss!<br />

Vi är experter på<br />

plana tak.<br />

Blomsterg. 4, Västerås • 021-41 86 20<br />

www.hedbergstak.se<br />

Nytt tak till till<br />

rätt pris!<br />

Kostnadsfri besiktning! 0243-211998<br />

TAK TAK SOM SOM SPECIALITET SEDAN 1969 1969<br />

www.taksmide.se<br />

Tilläggsisolera<br />

och ny panel!<br />

l<br />

Vi arbetar med:<br />

tegeltak, plåttak, fönster, fasader, bandtäckningar, verandor,<br />

köksmontage, tillbyggnader och utbyggnader & uterum.<br />

www.byggbolagetborlange.se<br />

Utnyttja<br />

rOtavdraget


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 17<br />

Tak : Skötsel<br />

Ta hand om det som skyddar huset<br />

De flesta villaägare tänker inte på taket som en underhållsfaktor.<br />

Det ligger där, skyddar huset och dess invånare.<br />

Men ett tak som sköts väl håller länge. Oavsett<br />

vilken typ av tak det är så är det idé att säkerställa att<br />

inte småskador förvandlas till stora katastrofer.<br />

SKÖTSELN AV TAK är väldigt<br />

ofta eftersatt. Många tänker<br />

inte på att det samlas skräp<br />

som kan orsaka skador för<br />

stora belopp. Kostnader<br />

som i de flesta fall måste<br />

bekostas av den enskilde<br />

villaägaren, eftersom skador<br />

orsakade av vatten som<br />

trängt in utifrån i de flesta<br />

fall inte ersätts av hemförsäkringen.<br />

Ta för vana att se över<br />

taket på hösten, samt nu på<br />

våren och åtgärda eventuella<br />

småskador.<br />

MOSSA OCH TAKPANNOR är ingen<br />

bra kombination eftersom<br />

mossa leder fukt in i<br />

takpannorna vilket leder<br />

till att de kan frostspricka.<br />

Självfallet ska även hängrännor<br />

och ränndalar vara<br />

fria från kvistar, smuts och<br />

beläggningar.<br />

Takstege<br />

Uppmonterad!<br />

Kontantpris inklusive<br />

frakt och moms.<br />

2900:-*<br />

GENOM ATT ANVÄNDA taklasyr<br />

ökar man livslängden<br />

på taket; det förhindrar<br />

grogrund för växtlighet och<br />

förbättrar utseendet. Efter<br />

en ordentlig rengöring av<br />

taket sprutas eller penslas<br />

lasyren helt enkelt på<br />

pannorna och den täcker<br />

igen de mikroskopiska<br />

porerna i materialet och<br />

ny tillväxt av alger, lavar<br />

och mossor förhindras.<br />

Med taklasyr förhindras<br />

även frostsprängning av<br />

pannorna vintertid. Att<br />

lasera taket är en bra hållbar<br />

lösning som förhöjer<br />

utseendet och livslängden.<br />

KOLLA TAKPANNORNA SÅ att<br />

inga trasiga pannor leder<br />

in fukt, och rätta upp de<br />

pannor som eventuellt har<br />

hamnat snett.<br />

Plåtbeslag runt skorsten<br />

Gratis<br />

montage!<br />

Sidoglidskydd<br />

Kombiglidskydd<br />

och ventilation kan liksom<br />

takpannor slitas ut, ofta innan<br />

taket gör det. Kolla rosten<br />

och laga eventuella hål.<br />

Lyft på takpannorna och<br />

kontrollera att takpappen<br />

inte är nedsliten. Om en<br />

takpanna gått sönder är det<br />

takpappen som ska stoppa<br />

eventuellt vatten som sipprar<br />

in genom takpannorna.<br />

Livslängden på takpapp är<br />

cirka 30 år. Vet man med<br />

sig att taket ligger i farozonen<br />

bör man överväga att<br />

byta ut underlagspappen.<br />

GÅ UPP PÅ vinden och titta<br />

på undertaket. Ser det torrt<br />

och fint ut eller är det fuktoch<br />

mögeltillväxt? Var särskilt<br />

uppmärksam på ställen<br />

nere vid takfoten samt<br />

undertaket vid skorstenen.<br />

Kolla alla ”genomförningar”<br />

i taket, exempelvis takfönster<br />

och ventilation. Det<br />

är vettigt att kolla vinden,<br />

oavsett om du har ett gammalt<br />

tak eller inte.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

TRyggT Tak<br />

för tryggt boende!<br />

Gilla oss!<br />

Beställ NU och vi monterar maj–juni<br />

Plåttak<br />

Genomgående bult.<br />

Tegeltak Ø10 mm Inga läckage.<br />

Tel.0911-20 00 56<br />

Innehar F-skattsedel<br />

Läsartips!<br />

Mtrl: Stål, svartlackerad<br />

L-järn: 25 x 25 x 3 mm<br />

Steg: Ø12 mm<br />

Fästjärn: PLJ 30 x 3 mm<br />

Bredd: 350 - 390 - 410 mm<br />

Steghöjd: 100 mm<br />

Dela med er av era tips gällande hus och trädgård. Låt andra<br />

läsare inspireras! Vi kommer under <strong>2016</strong> presentera läsartips<br />

och berättelser under segmentet ”läsartips”. Skicka gärna in<br />

bilder om det är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

Hur mår ditt tak?<br />

• Behöver taket bytas eller repareras?<br />

• Behöver taket rengöras och behandlas mot mossa?<br />

• Behöver rännor och rör göras rent?<br />

• Behövs det bytas ut trasiga pannor?<br />

tips:<br />

När skadan redan är skedd och det kommer vatten<br />

in i bostaden är det viktigt att agera snabbt för<br />

att undvika ytterligare skadegörelse. Framför allt<br />

som det ofta är så att hemförsäkringen inte täcker<br />

skador av detta slag. Det kan därför<br />

Nytt<br />

vara idé<br />

Tak<br />

att ha<br />

ett första-hjälpen-kit hemma, som exempelvis kan<br />

bestå av vattenfast tätningsmassa, <strong>2016</strong> kraftig plastfolie<br />

och/eller självhäftande<br />

med<br />

takpapp.<br />

Nytt Tak<br />

<strong>2016</strong> med<br />

fullt<br />

Nytt<br />

rotavdrag?<br />

Tak<br />

<strong>2016</strong><br />

Nytt<br />

med<br />

Tak<br />

fullt rotavdrag?<br />

Utbildade montörer med<br />

licens från Monier Roofing.<br />

Vi hjälper dig!<br />

Besök oss på: Hus/Hem & Trädgårdsmässan 23-24 April<br />

Nytt Tak<br />

<strong>2016</strong> med<br />

fullt rotavdrag?<br />

G<br />

Boka dit<br />

fullt rotavdrag?<br />

för<br />

så<br />

<strong>2016</strong><br />

får du<br />

r<br />

Boka ditt takbyte<br />

Gör du d<br />

Kontakta innan<br />

för Boka oss<br />

Boka <strong>2016</strong> ditt redan ditt takbyte<br />

takbyte nu!<br />

så får du även fu<br />

Vi kommer för gärna <strong>2016</strong> för ett personligt redan möte. nu!<br />

för Boka Gör <strong>2016</strong> ditt du takbyte det redan dessutom nu!<br />

Kontakta Gör oss du för det en dessutom gratis offert. innan 31 mars <strong>2016</strong><br />

innan 31 mars <strong>2016</strong><br />

info@mastak.se<br />

för Boka<br />

så <strong>2016</strong> får du även redan ditt takbyte Kontakta<br />

fullt nu! oss för mer<br />

rotavdrag!<br />

så får du<br />

Gör<br />

även<br />

du<br />

fullt<br />

det<br />

rotavdrag!<br />

dessutom<br />

för Kontakta <strong>2016</strong> oss för redan mer information! nu!<br />

<strong>2016</strong> med<br />

fullt rotavdrag?<br />

Mobil: Vi kommer 070-345 Gör gärna du innan 02 för det 65 ett dessutom personligt möte.<br />

31 mars <strong>2016</strong><br />

Kontakta oss för en gratis offert.<br />

Växel: 08-512 innan 300 50 31 mars <strong>2016</strong><br />

info@mastak.se<br />

Kontakta så får så<br />

oss du får du<br />

för även fullt<br />

mer rotavdrag!<br />

Mobil:<br />

så får Kontakta<br />

070-345<br />

du även oss<br />

02 65<br />

fullt för rotavdrag!<br />

mer information!<br />

Boka ditt takbyteVäxel: 08-512 info@mastak.se<br />

300 50<br />

för Boka <strong>2016</strong> redan ditt takbyte<br />

Kontakta nu! oss oss för för mer mer information! information!<br />

Kontakta oss för en gratis offert<br />

Nytt Tak<br />

<strong>2016</strong> med Vi kommer gärna för ett personligt möte.<br />

fullt rotavdrag? Kontakta oss för en gratis offert.<br />

TIPSA<br />

OSS! info@mastak.se Vi kommer Vi kommer gärna gärna<br />

Gör du för för<br />

det ett ett<br />

dessutom<br />

personligt möte.<br />

Mobil: Kontakta Vi 070-345 Kontakta kommer oss 02 oss<br />

för 65för en<br />

en gratis gärna gratis offert.<br />

offert. för ett<br />

info@mastak.se<br />

Växel: innan 31 mars <strong>2016</strong><br />

info@mastak.se 08-512 så får 300 du 50även fullt rotavdrag!<br />

Mobil: personligt 070-345 02 65 möte<br />

Mobil:<br />

så får Kontakta<br />

070-345<br />

du även oss<br />

02 65<br />

fullt för rotavdrag!<br />

mer information!<br />

Kontakta Växel: 08-512 oss 300 för 50en gratis offert<br />

Växel: 08-512 info@mastak.se<br />

300 50<br />

Kontakta oss<br />

Kontakta Mobil för mer<br />

oss 070-3450265<br />

för<br />

information!<br />

en gratis offert<br />

Växel 08-512 300 50<br />

Vi kommer gärna för ett personligt möte.<br />

Kontakta oss för en gratis offert.<br />

info@mastak.se<br />

Mobil: 070-345 02 65<br />

Växel: 08-512 300 50<br />

för <strong>2016</strong> redan nu!<br />

info@mastak.se<br />

Mobil 070-3450265 eller Växel 08-512 300 50<br />

Gör du det dessutom innan 31 mars <strong>2016</strong><br />

Vi kommer gärna för ett personligt möte<br />

Följ även MasTak på Facebook!<br />

info@mastak.se<br />

Följ även MasTak på Facebook!<br />

Mobil 070-3450265 eller Växel 08-512 300 50<br />

Följ även MasTak på Facebook!<br />

Gör du det dessutom innan 31 mars <strong>2016</strong><br />

Vi kommer gärna för ett personligt möte<br />

Kontakta oss för en gratis offert<br />

Vi kommer gärna för ett personligt möte<br />

VINN ETT NYTT TAK!<br />

- Boka hembesök och takbyte<br />

före den 30/4-16 så har Ni<br />

möjlighet att vinna<br />

materialet för takbytet.<br />

0243-814 14 • 076-130 27 07<br />

Gyllehemsvägen 35, Borlänge<br />

Bok<br />

för 2<br />

Mobil 070-3450265 eller Växel 08-512 300 50


18 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

VILL DU HA NÅGOT GRÄVT<br />

– KONTAKTA MIG!<br />

AVLOPPSGRÄVNING (DIPLOMERAD)<br />

GRUNDGRÄVNING • BYGGNATION • VA-ARBETEN<br />

Ingemar Sjögren tel. 070-67 36 496<br />

Henrik Sundblad tel. 070-53 61 503<br />

huntonit symfoni<br />

Färdigmålat innertak<br />

med trästruktur<br />

11 x 300 x 1220 mm<br />

DAVIDS<br />

DAVIDS DAVIDS DAVIDS<br />

ENTREPRENADTJÄNST ENTREPRENADTJÄNST AB<br />

AB AB AB<br />

Din Din gräv- gräv- och<br />

och och Din transportpartner transportpartner gräv- och transportpartner i<br />

<strong>Dalarna</strong><br />

<strong>Dalarna</strong> i <strong>Dalarna</strong> i <strong>Dalarna</strong><br />

• Husgrunder • Garagegrunder • Schaktning • Planering • Grus, jord • Transporter • Kranlyft<br />

• Husgrunder • • Garagegrunder • Husgrunder • Schaktning • Schaktning Garagegrunder • Planering • Planering • Schaktning • Grus, jord • Grus, • • Planering Transporter jord • • Transporter Grus, • Kranlyft jord • Transporter • Kranlyft • K<br />

• Kranlyft NYHET • Snöborste till lastbilskran, räckvidd 27 meter<br />

• Enskilt avlopp • Snöborste till lastbilskran, räckvidd 27 meter<br />

NYHET • Snöborste NYHET • Snöborste till lastbilskran, räckvidd 27 meter<br />

till lastbilskran, räckvidd 27 meter<br />

www.detab.com • 0243-600<br />

www.detab.com • 0243-600 www.detab.com 37<br />

37<br />

• David<br />

•<br />

070-255<br />

David • 0243-600 070-25537 66<br />

66• David 86<br />

86 • 070-255 Joel<br />

Joel 070-655<br />

070-655 66 86 66<br />

66• 86 Joel 86 070-655<br />

www.detab.com • 0243-600 37 • David 070-255 66 86 • Joel 070-655 66 86<br />

149kr/m2<br />

Ord. pris 198kr/m 2<br />

Beställ direkt på rws@vedofrakt.se<br />

Glöm inte namn, adress och placering av pelletsen.<br />

Klipp ur & ta<br />

med annonsen<br />

20%<br />

på en valfri vara<br />

#<br />

(Gäller ej extrapriser)<br />

Västanhede Trä o Järn<br />

Buskavägen 19<br />

HORNDAL • 0226-710 39<br />

www.vhtj.se<br />

4 pallar pellets för<br />

1815:- / pall<br />

inkl. hemkörning*<br />

gäller tom 31 mars <strong>2016</strong>.<br />

* KONTAKTA FÖR INFO OM HEMKÖRNING<br />

Silverhöjden 101, Grängesberg<br />

Tel: 070-216 62 61<br />

rws@vedofrakt.se • www.vedofrakt.se<br />

PELLETSKAMINER<br />

ELDA MED ELLER UTAN SKORSTEN<br />

STYR DIN<br />

PELLETSANLÄGGNING<br />

MED MOBILEN<br />

Carina Städ<br />

Vi erbjuder följande:<br />

• Städabonnemang<br />

• Flyttstädning<br />

Vi välkomnar<br />

möjligheten att<br />

få ditt förtroende.<br />

VÄRMER UPP 150 KVM FÖR 7. 000:-/ÅR<br />

VI HAR DET SENASTE INOM<br />

VED • FLIS • PELLETS<br />

PELLX ARITERM – BRÄNNARE OCH RESERVDELAR<br />

IWABO FLIS- OCH PELLETSUTRUSTNINGAR. FLIS- OCH PELLETSFÖRRÅD<br />

SERVICE OCH SERVICEAVTAL I HELA DALARNA<br />

För mer information och priser:<br />

www.carinastad.info • 073-722 98 99<br />

Nya Generationen<br />

Trekammarbrunnar<br />

Behöver du nytt enskilt avlopp?<br />

Vi både säljer och utför lösningar<br />

Nya – Generationen<br />

Vi erbjuder även anläggningar<br />

Trekammarbrunnar<br />

som kräver hög skyddsnivå<br />

BRA MILJÖVAL!<br />

BRA MILJÖVAL!<br />

BORLÄNGE FLIS & PELLETSSERVICE<br />

Tel. 0243-22 37 10 • 0705-45 10 31<br />

Bladlund Entreprenad AB<br />

Bladlund Entreprenad AB<br />

Lennart 070-552 38 07 | Bengt 070-533 13 27<br />

Lennart<br />

Grönvallen<br />

070-552<br />

50,<br />

38<br />

Avesta<br />

07 | Bengt 070-533 13 27<br />

Grönvallen 50, Avesta


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 19<br />

Enskilt avlopp: Del 2<br />

Eget enskilt avlopp<br />

betyder eget ansvar<br />

Ett enskilt avlopp håller inte i all evighet. Det har många<br />

blivit varse om som fått beskedet att det blivit dags att<br />

uppgradera det befintliga, som man kanske trott har<br />

fungerat bra.<br />

IDAG STÄLLS KRAV på funktion<br />

och inte teknik när det<br />

gäller enskilt avlopp. Äldre<br />

som minns när teknikkravet<br />

fanns kan därför tycka att<br />

de inte får samma hjälp som<br />

tidigare från kommunen<br />

– Förr så kom miljöinspektören<br />

ut, pekade och sa<br />

”här ska det byggas och med<br />

den här tekniken”, men<br />

från och med -98 så är det<br />

inte ett tillåtet arbetssätt<br />

enligt lag, säger Astrid<br />

Grinell, redaktör på avloppsguiden.<br />

Vad beror detta på?<br />

– 1998 slogs ett antal<br />

lagstiftningar ihop och<br />

bildade miljöbalken. Med<br />

miljöbalken så ville man<br />

inte förhindra den teknikutveckling,<br />

som sedan dess<br />

har blivit. Att skriva vilken<br />

teknik fastigheten skulle<br />

ha skulle ha hindrat den<br />

utvecklingen. När miljöbalken<br />

kom så ändrade man<br />

också rollfördelningen.<br />

Det blev tydligare att privatpersonen<br />

som installerar<br />

ett enskilt avlopp är en<br />

verksamhetsutövare, som<br />

ska känna till och värdera<br />

funktionen på sitt avlopp<br />

precis på samma sätt som<br />

en industriell verksamhetsutövare.<br />

MILJÖKONTORET PÅ VARJE<br />

kommun tar beslut om vilka<br />

funktionskrav som ska<br />

gälla. Det gör att man som<br />

privatperson kan tolka det<br />

som att olika förutsättningar<br />

gäller i olika kommuner,<br />

fast det är samma typ av<br />

fråga.<br />

Har alla kommuner samma<br />

tillvägagångssätt eller är<br />

det godtyckligt? Vad styr<br />

regeltolkningarna?<br />

– Det finns gemensamma<br />

tillvägagångssätt som handlar<br />

om skyddsnivåer för<br />

miljö och hälsa. Anledningen<br />

till att det ser olika ut<br />

beroende på var man bor,<br />

kan vara att kommunen<br />

har bedömt att ett vattendrag<br />

eller en sjö som skyddsvärd<br />

och ett markområde<br />

runt vattnet blir då märkt<br />

av hög skyddsnivå. Det kan<br />

handla om hundra meter,<br />

mer eller mindre. Det kan<br />

i sin tur ge en skillnad för<br />

vilken avloppsteknik du<br />

behöver.<br />

–Vissa kommuner har<br />

kommit längre än andra<br />

med att i förhand bedöma<br />

vilka reningskrav som behöver<br />

uppnås i olika delar<br />

beroende på skyddsnivåerna,<br />

som kommer från ett allmänt<br />

råd, vilket är ett stöd<br />

till handläggarna för att<br />

kunna tolka miljöbalken.<br />

– Det som fastighetsägaren<br />

upplever som skillnad på<br />

krav mellan kommuner<br />

kan bero på sättet informationen<br />

förs fram.<br />

– Jag skulle inte säga att<br />

det är godtyckligt, däremot<br />

att olika kommuner<br />

för fram den här informationen<br />

olika bra, via ansökningsförfarandet<br />

och<br />

respektive hemsidor eller<br />

om man har informations-<br />

Astrid Grinell, redaktör på avloppsguiden.<br />

träffar med öppet hus på<br />

kommunen.<br />

Vad är det första man bör<br />

göra när man har bestämt<br />

sig för att anlägga nytt eller<br />

uppgradera ett befintligt<br />

avlopp?<br />

– Det första man bör göra<br />

är att läsa igenom kommunens<br />

beslut om varför<br />

man fått förbud eller annat<br />

krav på åtgärd av om<br />

avloppen. Läs noga igenom<br />

beslutsmotiveringen. Ska<br />

hela eller delar av avloppet<br />

läggas om? Förstår man<br />

inte vad som står så är det<br />

bara att ringa till kommunen<br />

så får de förklara<br />

bättre. Kom ihåg att det<br />

inte hjälper någon att vara<br />

oförskämd.<br />

– Står det i beslutet att du<br />

kommer att få förbud mot<br />

att släppa ut vatten och när<br />

börjar det gälla isåfall - om<br />

ett eller fem år?<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

VISSTE DU ATT<br />

en Jets vakuumtoalett använder så lite<br />

som 0,5 liter vatten per spolning?<br />

Som jämförelse använder en traditionell vattentoalett i<br />

snitt 6 liter per spolning<br />

www.jets.se<br />

CONCLEAN - DET SJÄLVKLARA VALET NÄR DET GÄLLER<br />

Enskilt avlopp<br />

Slutna tankar, slamavskiljare, infiltration<br />

och markbädd, brunnar och minireningsverk<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

Reningsverk för 1-300 hushåll<br />

Alla funktioner drivs av en kompressor<br />

Driftsäker med marknadens bästa garanti<br />

CE-märkt för vattentäthet, hållbarhet<br />

och reningseffekt (enl EN12566-3)<br />

AVLOPPSSYSTEM MED<br />

VAKUUM FÖR BÅDE<br />

VILLA OCH FRITIDSHUS<br />

– kretsloppsanpassat för en<br />

bättre miljö<br />

Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i<br />

fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta<br />

och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpassat<br />

och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt och<br />

bekvämt – till glädje för både gäster och familj.<br />

Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se<br />

www.conclean.se | Tel 019-500 03 00


20 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Rent, renare, Ecoboxrent!<br />

Enskilt avlopp: Del 2<br />

MINIRENINGSVERK<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem.<br />

Er nya lösning Aktiverande rening gamla av avloppsvatten avloppssystem. från byggnader<br />

Er nya lösning där anslutning på ert gamla till avloppsnätet avloppssystem. inte är möjligt eller<br />

Aktiverande rening lämpligt. av avloppsvatten Enkel montering från från byggnader och byggnader<br />

underhåll.<br />

där där anslutning till avloppsnätet inte inte är möjligt är möjligt eller eller<br />

MINIRENINGSVERK<br />

lämpligt. lämpligt. Enkel montering och och underhåll. underhåll. Storlek/kapacitet<br />

från fritidshus<br />

Er Er nya lösning på ert gamla avloppssystem.<br />

Storlek/kapacitet och campingar<br />

Aktiverande rening av avloppsvatten från från byggnader<br />

från Storlek/kapacitet<br />

fritidshus till villa och hotell<br />

från fritidshus<br />

där där anslutning till avloppsnätet inte inte är är möjligt möjligt eller<br />

och campingar m.m.<br />

till eller villa och hotell<br />

lämpligt. Enkel montering och underhåll. och campingar<br />

lämpligt. Enkel montering och underhåll. m.m. Lars<br />

till villa och hotell<br />

Larsm.m.<br />

Golstrom<br />

Storlek/kapacitet<br />

Storlek/kapacitet<br />

från fritidshus<br />

Golstrom<br />

070-633 29 89<br />

från fritidshus Lars golstrom68@gmail.com<br />

och campingar 070-633 29 89<br />

larsgolstrom.weebly.com<br />

till och villa campingar<br />

och hotell golstrom68@gmail.com Golstrom<br />

www.plastdesign.nu<br />

larsgolstrom.weebly.com<br />

till villa m.m. och hotell<br />

www.plastdesign.nu 070-633 29 89<br />

m.m.<br />

Lars golstrom68@gmail.com<br />

larsgolstrom.weebly.com<br />

Golstrom Lars<br />

www.plastdesign.nu<br />

070-633 Golstrom<br />

072-22529 40 77, 89h.lassbo@telia.com<br />

Pris fr. 43. 500:-<br />

Pris från 43.500:-<br />

Pris från 43.500:-<br />

R-NATUR<br />

CE-märkt och miljögodkänd<br />

R-NATUR<br />

CE-märkt och miljögodkänd<br />

MINIRENINGSVERK<br />

MINIRENINGSVERK<br />

Pris från 43.500:-<br />

Pris från 43.500:-<br />

Pris från 43.500:-<br />

R-NATUR<br />

CE-märkt och miljögodkänd<br />

R-NATUR<br />

CE-märkt och miljögodkänd<br />

R-NATUR<br />

CE-märkt och miljögodkänd<br />

R-NATUR, CE-märkt och miljögodkänd<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

070-633 29 89<br />

golstrom68@gmail.com<br />

072-225 40 77, h.lassbo@telia.com<br />

larsgolstrom.weebly.com<br />

golstrom68@gmail.com<br />

www.plastdesign.nu<br />

larsgolstrom.weebly.com<br />

www.plastdesign.nu<br />

072-225 40 77, h.lassbo@telia.com<br />

Installation utföres av<br />

Installation utföres av<br />

Installation utföres av<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

072-225 40 77, h.lassbo@telia.com<br />

Hållbar avloppsrening<br />

– var du än bor<br />

Ecobox är ett minireningsverk för enskilt avlopp<br />

som överträffar de högsta reningskraven vi har<br />

i Sverige. Det är driftsäkert och ersätter såväl<br />

markbäddar som infiltrationer. Med Ecobox<br />

slipper du dubbla system eller specialtoaletter då<br />

den hanterar allt avlopp (toalett, bad, disk och<br />

tvätt) från ditt hushåll. Rent vatten i generationer<br />

ger både en trevligare närmiljö och ett ökat<br />

fastighetsvärde. www.ecot.se. Tel: 0927 775 75<br />

Ecotech samarbetspartners<br />

Bergslagens Maskinentreprenad 0222 301 01<br />

Dala Frakt AB 0247 647 00<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

Installation utföres av<br />

Installation utföres av<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

Er nya lösning på ert gamla avloppssystem<br />

– Att veta hur lång tid du<br />

har på dig att agera är också<br />

viktigt. Utifrån det, gör en<br />

plan utifrån ekonomi, men<br />

också hur fastigheten ska<br />

användas. Är det ett sommarboende<br />

eller ska det bli<br />

permanentboende?<br />

– När man har kommit<br />

en bit med vad man själv<br />

vill med huset så kan man<br />

börja läsa på, antingen på<br />

avloppsguiden.se, eller delta<br />

om kommunen har öppet<br />

hus där det kan finnas entreprenörer<br />

och avloppstillverkare,<br />

säger Astrid som understryker<br />

vikten av att själv<br />

läsa på.<br />

– Till viss del så är det<br />

samma investering som en<br />

billigare bil. Bilen får mycket<br />

mer uppmärksamhet,<br />

medan man inte läser på så<br />

mycket om enskilt avlopp.<br />

Det tycker jag man behöver<br />

göra. Då blir det så mycket<br />

enklare i samtal med entreprenören<br />

och kommunen.<br />

Det handlar inte om att veta<br />

allt. Men man bör veta vad<br />

ett avlopp gör. Vad händer<br />

i trekammarbrunnen, i infiltrationsbädden<br />

och vad<br />

skiljer den mellan en markbädd?<br />

Det gäller inte minst<br />

om man köper ett hus som<br />

redan har ett enskilt avlopp.<br />

Ska man lita på den<br />

informationen man får av<br />

den förra fastighetsägaren<br />

eller mäklaren. Ett enskilt<br />

avlopp räknas generellt sätt<br />

aldrig som ett dolt fel eftersom<br />

det kan undersökas.<br />

Därför gäller undersökningsplikten<br />

på avloppet.<br />

Vi utför alla typer av mark och<br />

anläggningsarbeten<br />

t.ex husgrunder, dräneringar, avloppsanläggningar,<br />

skogsbilvägar och tomtplanering<br />

Transporter samt försäljning av matjord<br />

och grus.<br />

Tel: 070-326 50 46 Roger<br />

070-603 77 12 Niklas<br />

Vilka faktorer spelar in<br />

gällande hur lång livslängd en<br />

viss lösning har?<br />

– Det finns olika typer av<br />

livslängd. Dels den tekniska<br />

livslängden, det vill säga hur<br />

länge en pump eller ett rör<br />

håller innan det får sprickor.<br />

– Sedan finns den biologiska<br />

livslängden. Oavsett<br />

om man har en lösning ovan<br />

eller under marken så använder<br />

man sig av en biologisk<br />

rening. Detta för att<br />

få bort bakterier och virus<br />

med hjälp av goda bakterier<br />

som bryter ner och äter upp<br />

de sjukdomsframkallande.<br />

– Sedan pratar man om<br />

en kemisk livslängd där det<br />

kan handla om hur mycket<br />

fosfor marken kan ta<br />

emot utan att börja släppa<br />

det vidare.<br />

– Alla dessa tre är också<br />

beroende av hur man använder<br />

sitt avlopp. Man<br />

måste ta hand om sitt avlopp.<br />

Den totala livslängden,<br />

oavsett teknik håller inte<br />

för evigt.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

072-225 40 77, h.lassbo@telia.com<br />

info@dalaminigrav.se<br />

Är du fastighetsägare och<br />

behöver nytt avlopp?<br />

Vi hjälper dig med<br />

konstnadsfri dimensionering av<br />

avloppsanläggningar med hela<br />

10 års funktionsgaranti!<br />

www.dalaminigrav.se<br />

Stefan 073-0447642 Östgård<br />

info@dalaminigrav.se • 0241-100 20 • www.dalaminigrav.se<br />

Tommy 070-2257754 Bergström


Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong> 21<br />

ytt avlopp?<br />

för nytt avlopp?<br />

en mest Dags kompakta för nytt avlopp?<br />

ör<br />

Vi installerar den mest den kompakta<br />

itt avlopp! nytt avlopp? mest kompakta<br />

lösningen för ditt avlopp!<br />

rar vlopp?<br />

för ditt avlopp!<br />

Enastående den Minimal mest skötsel, drifts- kompakta<br />

Uppfyller Enastående de Uppfyller de<br />

ytt avlopp?<br />

kostnad och storlek bakteriereduktion<br />

t för kompakta ditt avlopp!<br />

bakteriereduktion<br />

Minimal skötsel, strängaste drifts- reningskraven<br />

Enastående<br />

Kontakta oss så bokar vi bakteriereduktion<br />

in en provtagning<br />

på din tomt. Utnyttja Rot-avdraget till detta.<br />

kostnad och storlek<br />

en så Dags bokar mest vi för kompakta<br />

in en nytt provtagning avlopp?<br />

, drifts- Enastående Uppfyller de<br />

itt<br />

pp! Dags för nytt avlopp?<br />

avlopp!<br />

Vi på Siljans Husgrunds Kontakta Teknik installerar oss IN-DRÄN, så infiltrationssystem bokar från vi in som en maximerar provtagning<br />

rlek tnyttja Vi installerar bakteriereduktion<br />

Rot-avdraget den biologiska reningen. den Dess mest unika till konstruktion strängaste kompakta detta.<br />

gör att den kan reningskraven<br />

anläggas så gott som överallt och<br />

anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration.<br />

Vi installerar på din den tomt. mest Utnyttja kompakta Rot-avdraget till detta.<br />

e stallerar lösningen IN-DRÄN, Uppfyller ett infiltrationssystem<br />

Dags för Läs de ditt mer om anläggningarna<br />

nytt<br />

avlopp! på www.fann.se<br />

ta från som maximerar<br />

Vi på Husgrunds Teknik avlopp?<br />

nika Enastående<br />

oss så bokar vi in<br />

konstruktion gör att den kan anläggas Uppfyller<br />

en provtagning<br />

duktionlösningen strängaste för reningskraven ditt avlopp!<br />

så gott installerar som de överallt IN-DRÄN, och ett infiltrationssystem från<br />

dast Minimal skötsel, drifts- Enastående Uppfyller de<br />

omt. bakteriereduktion<br />

en tredjedel<br />

kostnad Vi installerar<br />

så stor Siljans som en<br />

och storlek den<br />

traditionell Husgrunds<br />

anläggningen bakteriereduktion mest<br />

infiltration.<br />

blir kompakta<br />

Teknik<br />

Minimal Utnyttja skötsel, Rot-avdraget drifts- strängaste Enastående till<br />

endast<br />

reningskraven detta.<br />

en strängaste tredjedel Uppfyller så reningskraven<br />

stor de som traditionell infiltration.<br />

äggningarna i in en kostnad<br />

lösningen provtagning<br />

på<br />

och<br />

www.fann.se<br />

storlek www.husgrundsteknik.com<br />

bakteriereduktion strängaste reningskraven<br />

unds Teknik installerar IN-DRÄN, för ett ditt infiltrationssystem avlopp!<br />

Kontakta oss så Läs bokar mer om vi anläggningarna från som maximerar<br />

en provtagning på www.fann.se<br />

ingen. så bokar Dess unika Håkan konstruktion vi 070-415 in en gör 36 att provtagning<br />

57 den Tony kan anläggas 070-336 så 36 gott 07 som info@husgrundsteknik.com<br />

överallt och<br />

t-avdraget Kontakta till detta. oss så bokar vi en provtagning<br />

usgrunds<br />

Minimal<br />

på din<br />

skötsel,<br />

tomt.<br />

Siljans<br />

drifts-<br />

Utnyttja<br />

Enastående<br />

Teknik<br />

ningen blir endast en tredjedel så stor som traditionell Rot-avdraget<br />

Husgrunds<br />

infiltration. Uppfyller<br />

till<br />

de<br />

detta.<br />

kostnad och storlek bakteriereduktion strängaste reningskraven<br />

tnyttja Rot-avdraget Teknik<br />

på din tomt. Utnyttja till Rot-avdraget detta. till detta.<br />

tt er infiltrationssystem anläggningarna Vi på Siljans Husgrunds från Teknik på som installerar www.fann.se<br />

maximerar IN-DRÄN, ett infiltrationssystem från som maximerar<br />

r att den kan den anläggas biologiska Vi på Siljans Kontakta reningen. så Husgrunds gott Dess som oss Teknik unika överallt så konstruktion installerar bokar och IN-DRÄN, gör vi att in den ett kan infiltrationssystem provtagning<br />

anläggas så gott från som överallt som och maximerar<br />

anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration.<br />

tallerar<br />

sgrundsteknik.com<br />

på din tomt. www.husgrundsteknik.com<br />

s<br />

IN-DRÄN,<br />

Husgrunds<br />

den ett biologiska infiltrationssystem reningen. Dess unika<br />

Utnyttja från konstruktion gör<br />

Rot-avdraget<br />

Teknik<br />

som att den maximerar<br />

kan anläggas så gott som överallt och<br />

stor som en traditionell infiltration.<br />

anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en<br />

till<br />

traditionell<br />

detta.<br />

infiltration.<br />

ika konstruktion gör Läs att mer den om kan anläggningarna anläggas så gott på www.fann.se som överallt och<br />

Vi på Teknik installerar IN-DRÄN, ett infiltrationssystem från som maximerar<br />

dast å www.fann.se<br />

den biologiska reningen. Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och<br />

ny<br />

en<br />

070-336<br />

tredjedel så Håkan 36<br />

stor Läs<br />

070-415 36 57 Tony 070-336 36 07<br />

anläggningen<br />

07<br />

som mer en om<br />

info@husgrundsteknik.com<br />

traditionell anläggningarna infiltration. på www.fann.se<br />

blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration.<br />

Siljans Husgrunds Teknik<br />

ggningarna w.husgrundsteknik.com<br />

nds<br />

på Siljans www.fann.se<br />

Läs mer anläggningarna på www.fann.se<br />

Siljans<br />

www.husgrundsteknik.com<br />

Teknik Husgrunds Teknik<br />

36<br />

usgrunds<br />

57 Tony 070-336 www.husgrundsteknik.com<br />

36 Husgrunds 07<br />

Teknik<br />

info@husgrundsteknik.com Teknik<br />

Håkan 070-415 36 57 Tony 070-336 36 07 info@husgrundsteknik.com<br />

steknik.com<br />

Håkan 070-415 www.husgrundsteknik.com<br />

36 57 Tony 070-336 36 07 info@husgrundsteknik.com<br />

Håkan 070-415 36 57 Tony 070-336 36 07 info@husgrundsteknik.com<br />

Behöver ni hjälp<br />

med mark- eller<br />

anläggningsarbeten?<br />

Några exempel på<br />

våra tjänster:<br />

• Vägunderhåll<br />

• Enskilda avloppsanläggningar<br />

• Tomtplanering<br />

• Jordvärmeanläggning<br />

• Dränering av husgrunder<br />

+ mycket annat!<br />

Vi utför kompletta arbeten där vi även<br />

tillhandahåller materialet som behövs<br />

(vägtrummor, VA-rör m.m.). Genom Falu<br />

kommuns miljökontor har vi gått kurs för<br />

anläggande av enskilda avlopp<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

10 10 års års<br />

funktionsgaranti<br />

funktionsgaranti<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

HEDLUNDS<br />

GRÄV & SKOGSENTREPRENAD<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

strängaste reningskraven<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

Uppfyller de<br />

strängaste reningskraven<br />

som maximerar<br />

den biologiska reningen. Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och<br />

6 07 info@husgrundsteknik.com<br />

ny 070-336 36 07<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

info@husgrundsteknik.com<br />

10 års<br />

funktionsgaranti<br />

info@husgrundsteknik.com<br />

Christer Persson<br />

070-693 75 75<br />

Jan Lennartsson<br />

entreprenad i krylbo<br />

Avloppsproblem<br />

eller dags att bygga ut?<br />

Jag löser det mesta har lång erfarenhet i<br />

branschen Ring eller meila för kostnadsfritt<br />

besök och priser. Sköter all kontakt<br />

med miljöenheten vid avloppsansökan<br />

HEDLUNDS<br />

GRÄV & SKOGSENTREPRENAD<br />

Ståbis Gråsala 264,<br />

790 24 TOFTBYN<br />

0246 - 302 74 • 070 - 633 03 15<br />

www.hedlundsgrav.se<br />

Jan Lennartsson Entreprenad<br />

Utsund 35, Krylbo<br />

Tel. 0226-125 53 eller 073-841 25 53<br />

janne.lennartsson1@comhem.se


22 Villatidningen NUMMER 2 <strong>2016</strong><br />

Min bil: Del 2<br />

Bilar säljs som aldrig förr<br />

Den kanske tydligaste trenden inom bilvärlden är att det säljs bilar som aldrig förr!<br />

Antalet nyregistrerade bilar har nu ökat 25 månader i följd.<br />

UNDER JANUARI <strong>2016</strong> såldes<br />

22 383 personbilar, vilket<br />

är ett historiskt rekord.<br />

Enligt siffror från Bil<br />

Sweden såldes förra året<br />

345 108 nya personbilar –<br />

den högsta siffran någonsin<br />

och en ökning med 13,5<br />

procent jämfört med 2014.<br />

Vad efterfrågar bilköparna<br />

mest just nu?<br />

– Mycket handlar om<br />

bränsleekonomi och nya<br />

former av att ha tillgång till<br />

bil, vilket faktiskt kan innebära<br />

att man inte köper<br />

någon bil utan privatleasar,<br />

det vill säga en form av<br />

långtidshyra, säger Carl-<br />

Erik Stjernvall på Motormännens<br />

riksförbund.<br />

Vilka modeller och biltyper<br />

går starkast?<br />

– Små SUV:ar i det så<br />

kallade SUV B-segmentet<br />

samt flexibla MPV (Multi-<br />

Purpose-Vehicle) och små<br />

familjebussar. Givetvis är<br />

kombi-modeller alltid efterfrågade<br />

i Sverige.<br />

Särskilda trender?<br />

– Något som uppmärksammats<br />

den senaste tiden<br />

är statistik som visar att fler<br />

nu väljer automatlåda framför<br />

den manuella växellådan.<br />

Många är också nyfikna<br />

på hybrid och laddhybrid-alternativen,<br />

och<br />

vi får en hel del frågor om<br />

fyrhjulsdrift.<br />

Vilka färger är populärast?<br />

– Vit och olika toner av<br />

grått. De flesta tänker på<br />

andrahandsvärdet, det är<br />

bra om bilen är lättsåld på<br />

begagnatmarknaden.<br />

Inredningsdetaljer som är<br />

särskilt på modet?<br />

– Att kunna vara uppkopplad<br />

via sin mobil och<br />

kunna använda appar för<br />

till exempel navigation via<br />

bilens touch-skärm är en<br />

relativt ny typ av utrustning.<br />

Bluetooth-streaming<br />

av musik är idag nästan<br />

vanligare än AUX-inkoppling<br />

med sladd.<br />

Vilka extra tillbehör efterfrågas<br />

mest?<br />

– Det som vanligtvis säljer<br />

bra är utrustning för<br />

att kunna lasta. Flexibla<br />

last-lösningar i bilen,<br />

takräcken och dragkrokar.<br />

Vad är nytt inom säkerhet?<br />

– Det finns många relativt<br />

nya hjälpsystem som mer<br />

och mer blir standard i<br />

bilens grundutrustning.<br />

Filbytesvarnare, autobroms-funktioner<br />

och<br />

däcktrycksövervakning<br />

Statens väg- och transportforskningsinstitut rekommenderar att äldre byter till bilar som har<br />

automatväxel, för att helt kunna ägna uppmärksamheten åt trafiken.<br />

finns numera i de allra<br />

flesta modeller.<br />

Vad efterfrågas när det<br />

gäller komfort?<br />

– Värme! Parkeringsvärmare,<br />

antingen elektriska<br />

eller bränsledrivna med<br />

tidur, rattvärme och uppvärmda<br />

sidospeglar, för att<br />

FOTO: VTI/HEJDLÖSA BILDER<br />

bara nämna något, avslutar<br />

Carl-Erik Stjernvall.<br />

Björn Gustavsson<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

DAGS FÖR EN<br />

4-HJULSDRIVEN BIL?<br />

VÄLJ TESTVINNAREN!<br />

JUST NU!<br />

ADVENTURE-PAKET<br />

3.900:– *<br />

(ORD 19.900 KR)<br />

Tröskelskydd, skärmskydd, främre nedre skydd,<br />

bakre nedre skydd, stänkskyddssats fram och bak,<br />

ilastningsskydd, spegelfilm backspeglar<br />

FAMILY-PAKET<br />

3.900:– *<br />

(ORD 17.900 KR)<br />

Takräcke, lastgaller, uppgraderat<br />

ljudsystem, elektrisk motorvärmare, kupéfläkt,<br />

bagagerumsmatta, ilastningsskydd<br />

Ta del av testresultaten på subaru.se<br />

SUBARU OUTBACK<br />

fr. 319.900:–<br />

3 ÅRS FRI SERVICE **<br />

Standardutrustning<br />

• Alltid 4-hjulsdrift<br />

• Automatlåda, Lineartronic<br />

• EyeSight, förarassistanssystem<br />

• Adaptiv farthållare<br />

• Autobroms<br />

• 2-zons klimatanläggning<br />

• 20 cm markfrigång<br />

Boxermotorer<br />

• Backkamera<br />

• 2.0D Boxerdiesel, 150 hk (350 Nm)<br />

• Regnsensor<br />

• 2.5i, 175 hk (235 Nm)<br />

• Värmesitsar fram och bak<br />

• VDC (antispinn, antisladd)<br />

• 7 airbags och whiplashskydd<br />

• Max. dragvikt 1.800–2.000 kg<br />

40år<br />

1976-<strong>2016</strong><br />

BORLÄNGE, Nygårdsvägen 15<br />

0243-830 40, www.matsbilar.nu<br />

Mån–Fre 9–18, Lör–Sön 10–16<br />

Bränsleförbr bl. körn. 6,1–7,0 l/100 km. CO 2<br />

-utsläpp: 159–161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller tom 31/3 eller så långt lagret räcker. Endast årsmodell <strong>2016</strong>, och endast ett paket per bil och kund.<br />

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.


RAVolution<br />

Nya RAV4 med<br />

världsledande hybridkraft.<br />

Nu kommer hårt testade RAV4 med Toyotas beprövade hybridteknik. Det ger<br />

dig 197 hk och AWD kombinerat med klassens lägsta förbrukning. Det räcker<br />

med ett lätt tryck på startknappen, hybridsystemet svarar direkt och du<br />

glider iväg näst intill ljudlöst. Och du behöver inte ens ladda bilen. Det sköter<br />

den själv. Nya RAV4 är naturligtvis fullmatad med andra finesser som t ex<br />

innovativa säkerhetssystemet Toyota Safety Sense och nya 360° Monitorn.<br />

Välkommen in!<br />

RAV4 HYBRID<br />

2,5 E-CVT ACTIVE<br />

Månadskostnad från<br />

2.152 kr/mån*<br />

MED TOYOTA FLEX BILLÅN<br />

RAV4 BENSIN<br />

2,0 MANUELL ACTIVE<br />

Månadskostnad från<br />

1.871 kr/mån*<br />

MED TOYOTA FLEX BILLÅN<br />

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND<br />

RAV4 HYBRID 2,5 E-CVT ACTIVE PLUS<br />

Förmånsvärde<br />

1.713 kr/mån**<br />

www.toyotacenter.se<br />

INTRODUKTIONSERBJUDANDE RAV4 BENSIN ACTIVE, FRÅN 259.900 KR. ORD. PRIS RAV4 HYBRID ACTIVE, 324.900 KR. SAMTLIGA PRISER ÄR REK. CA-PRISER INKL MOMS FRÅN GENERALAGENT, LOKALA<br />

AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. *FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 35 MÅNADER, ORD. RÖRLIG RÄNTA 3,95 % JAN-16, 30 %<br />

KONTANT/INBYTE, 54 % SLUTBETALNING/GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE PÅ RAV4 HYBRID, 48 % PÅ RAV4 BENSIN OCH TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET<br />

ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. ** PRELIMINÄRT NETTO VID 50%MARGINALSKATT .EFFEKTIV RÄNTA 4,5 %. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. ERBJUDANDET GÄLLER T O M 31 MARS <strong>2016</strong> OCH<br />

KAN INTE KOMBINERAS MED ÖVRIGA RABATTER ELLER AVTAL. MED RESERVATION FÖR EV. PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD<br />

KÖRNING: 5,0-6,8 L/100 KM OCH 117-158 G/KM.<br />

Borlänge<br />

Gjutargatan 40<br />

Tel: 0243 - 79 40 20<br />

Enköping<br />

Linbanegatan 8<br />

Tel: 0171 - 331 00<br />

Falun<br />

Zettergrens väg 4<br />

Tel: 023 - 77 71 30<br />

Ludvika<br />

Storgatan 31<br />

Tel: 0240 - 195 11<br />

Västerås<br />

Omformargatan 7<br />

Tel: 021 - 81 20 50


Det bästa av flera världar.<br />

Nya C-Klass Kombi.<br />

Du behöver inte längre välja mellan snygg eller praktisk. I nya C-Klass Kombi harmonierar design<br />

och teknik på ett fantastiskt sätt. Summan ger en funktionell bil med imponerande prestanda,<br />

säkerhet och vägegenskaper. Välkommen in att prova själv. Finns från låga 108 g CO 2 /km.<br />

mercedes-benz.se<br />

Billån+ från: 2.850 kr/mån* inkl. serviceavtal 36 mån/7.500 mil, Pris från 322.900 kr. Brä<br />

EU-norm: 4,3–6,0 l/100 km, CO 2 108–140 g/km. Miljöklass Euro 6.<br />

Billån+ från: 2.850 kr/mån* inkl. serviceavtal 36 mån/7.500 mil, Pris från 322.900 kr. Bränsledeklaration blandad körning enl.<br />

*Billån+ EU-norm: finansiering 4,3–6,0 l/100 via km, Mercedes-Benz CO 2 108–140 g/km. Finans, Miljöklass 36 mån, Euro restskuld 6. 50%, kontant 30%, rörlig ränta (aug 2014), eff. ränta<br />

*Billån+ Bilen finansiering på bilden via Mercedes-Benz är extrautrustad. Finans, 36 mån, restskuld 50%, kontant 30%, rörlig ränta (aug 2014), eff. ränta 5,62%. Reservation för sedvanlig kreditprövning.<br />

Bilen på bilden är extrautrustad.<br />

Ingarvsvägen 12, 791 99 Falun. Telefon: 023-78 31 00<br />

www.bilstjarnan.se. Vardagar 9-18. Lördagar 11-15.<br />

Ingarvsvägen 12, 791 99 Falun. Telefon: 023-78 31 00<br />

www.bilstjarnan.se. Vardagar 9-18. Lördagar 11-15.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!